yrd. doç. dr. abdullah s. karaman

Transkript

yrd. doç. dr. abdullah s. karaman
OTURUM I (SESSION I) :
HAVACILIKTA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
(HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN AVIATION)
OTURUM BAŞKANI (SESSION CHAIR) :
YRD. DOÇ. DR. BARIŞ AKGÜL
(ASSIST. PROF. BARIŞ AKGÜL)
SİVİL HAVACILIK LİSANS MEZUNLARININ İSTİHDAM VE KARİYER
1.
DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Arş. Gör. Kasım KİRACI
Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Ümran BAYRAK
Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
TÜRKİYE’DE HAVALİMANLARINDA GÖREV YAPAN GÜVENLİK
2.
PERSONELLERİ ÜZERİNDE “MESLEĞE BAĞLILIK” ARAŞTIRMASI

Yener KARDEŞ, Havalimanları Güvenlik Memurları Derneği, Lisans

Harun YILMAZ, Mustafa Kemal Üniversitesi, Doktora

Savaş S. ATEŞ, Anadolu Üniversitesi, Doktora

Ahmet Kenan SAYIN, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans

Eser GEMİCİ, Kastamonu Üniversitesi, Yüksek Lisans
1|15
3.
SİVİL HAVACILIK EĞİTİMİNDE STAJA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: STAJ
EŞLETİRME PROBLEMİNİN TANIMLANMASI



Savaş S. ATEŞ, Anadolu Üniversitesi, Doktora;
Kadriye YAMAN, Anadolu Üniversitesi, Doktora;
Akansel YALÇINKAYA, Anadolu Üniversitesi, Yüksek Lisans
4.
TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ’NE YÖNELİK
OLARAK YÖNETİM VE ORGANİZASYON ALANI KAPSAMINDA YAZILAN
LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Öğr.Gör.Dr. Altan AYAN
Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
TÜRKİYE’DE LİSANS DÜZEYİNDE SİVİL HAVA ULAŞTIRMA
5.
İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET SONRASI
SEKTÖRDE İSTİHDAMININ PLANLANMASI

Merve Akkaya
Mustafa Kemal Üniversitesi Lisans Öğrencisi
2|15
OTURUM II (SESSION II) :
HAVACILIK PAZARLAMASI
(AVIATION MARKETING)
OTURUM BAŞKANI (SESSION CHAIR) :
YRD. DOÇ. DR. SEYİTHAN A. ATEŞ
(ASSIST. PROF. SEYİTHAN A. ATEŞ)
1.
HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI:
TWİTTER ÖRNEĞİ
 Doç. Dr. Özlem ATALIK
Anadolu Üniversitesi/Doktora
 Ar. Gör. Fatma Selin SAK
Anadolu Üniversitesi/Yüksek Lisans
 Ar. Gör. Ümran BAYRAK
Anadolu Üniversitesi/Yüksek Lisans
 Engin KARATAŞ
Anadolu Üniversitesi/Lisans
2.
HAVAYOLU İŞLETMECİLİĞİNDE HİZMET KALİTESİ VE MARKA
İMAJININ MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİNDE DEMOGRAFİK UNSURLARIN
ROLÜ
 Doç. Dr. Ömer TURUNÇ
SDÜ, İİBF, Çal. Eko. ve End. İliş. Böl
 Yrd. Doç. Dr. İrfan AKKOÇ
THK Ü. İzmir Hava Ulaştırma Fakültesi
3|15
YOLCU MİLLİYETİ VE TERMİNAL MEMNUNİYETİ ETKİLEŞİMİ:
3.
ULUSLARARASI HAVALİMANI YOLCULARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR
ARAŞTIRMA

Bekir Tuncer
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Pazarlama Yüksek Lisans

Eyüp Bayram Şekerli
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yüksek Lisans
HAVACILIKTA DEĞER YARATMAK ve YÖNETMEK: TÜRKİYE ve
4.
DÜNYA'DAN ÖRNEKLER

Engin KANBUR,
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon
Bilim Dalı doktora öğrencisi

Barış ÇÖKÜK
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim
Bilimleri Bilim Dalı doktora öğrencisi

Osman Nuri SUNAR
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim
Bilimleri Bilim Dalı doktora öğrencisi
4|15
OTURUM III (SESSION III) :
HAVALİMANI YÖNETİMİ
(AIRPORT MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI (SESSION CHAIR) :
DR. İ. ÇAĞRI ÖZCAN
1.
THE ROLE OF AIRPORTS IN A CHANGING ECONOMY

Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTUTAN
Kocaeli University Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Economics

Res. As. Mehmet ÖZBİLGİN
Kocaeli University Faculty of Economic and Administrative Sciences, Department of Economics
PİST ÇABUK ONARIM YÖNTEMLERİNDE TÜRKİYE’NİN YERİ
2.

DEÜ İnşaat Mühendisliği Lisans Bekir DURMAZ

DEÜ Öğretim Üyesi Doc.Dr. Ali TOPAL

DEÜ Öğretim Üyesi Doc.Dr. Serhan TANYEL
3.
ATATÜRK (İSTANBUL) ve DUBAİ (DUBAİ) ULUSLARARASI
HAVALİMANLARININ REKABET FAKTÖRLERİNİN ANALİZİ

Erkan TURAN
THK Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah S. KARAMAN
THK Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık İşletmeciliği Bölümü
5|15
TÜRKİYE’DEKİ HAVALİMANLARININ ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ
4.

Esra HASDEMİR /Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, Öğretim
Görevlisi
HAVAALANI YÖNLENDİRME TASARIMI: DEĞERLENDİRME, YÖNTEM VE
5.
ÖNERİLER

Çiğdem GÜNEŞ / Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans
6|15
OTURUM IV (SESSION IV) :
HAVACILIK YÖNETİMİ: MODELLEME VE DEĞERLENDİRME
(AVIATION MANAGEMENT: MODELING AND ESTIMATION)
OTURUM BAŞKANI (SESSION CHAIR) :
YRD. DOÇ. DR. ABDULLAH S. KARAMAN
(ASSIST. PROF. ABDULLAH S. KARAMAN)
1.
A MILITARY AIRPORT LOCATION SELECTION BY MULTI-CRITERIA
DECISION MAKING METHODS
 Gulsay VARLIK ÇELEBI
Marmara University, Department of Industrial Engineering, Goztepe, Istanbul, Turkey
 Bahar SENNAROGLU
Marmara University, Department of Industrial Engineering, Goztepe, Istanbul, Turkey
2.
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE YOLCU HAKLARINA İLİŞKİN YENİ
DÜZENLEMELER
 Yrd.Doç.Dr. Hülya Göktepe
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
3.
GENETIC ALGORITHM BASED DAILY FLIGHT SCHEDULING FOR AN
AIRLINE
 Kübra Gülnaz Bülbül
Anadolu University, Civil Aviation Management, PhD Student
 İlkay Gümüşboğa
Anadolu University, Avionics, Master’s Degree Student
7|15
4.
A QUICK UNIT COST ESTIMATION MODEL FOR LIFE CYCLE COST
ANALYSIS (LCCA) OF AIRCRAFT PROJECTS IN THE CONCEPTUAL DESIGN
PHASE

Ahmet BENGÖZ (PhD Student)
Hv.K.Kur.Bşk.lığı Dönş.Ynt.Mrk.Ş.Md.lüğü (Gazi University Industrial Engineering),
Bakanlıklar-ANKARA, TURKEY

Bahtiyar EREN, PhD.
Hv.K.Hrk.Bşk.lığı Pl.Prog.D.Bşk.lığı Tşk.Ş.Md.lüğü, Bakanlıklar-ANKARA, TURKEY

Hüseyin DUMAN (Master in OR)
TurAF 8th Main Jet Base Material Command, Diyarbakır, TURKEY
 Onur İNCE
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Başuzman Araştırmacı
 Bora GÖKÇER
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri(DHMİ), Kıdemli Baş Kontrolör
 İsa TAŞDELEN
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Başuzman Araştırmacı , Bölüm Sorumlusu
8|15
OTURUM V (SESSION V) :
HAVA TRAFİK HİZMETLERİ VE HAVA SAHASI YÖNETİMİ
(AIR TRAFFIC SERVICES AND AIR SPACE MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI (SESSION CHAIR) :
DOÇ. DR. NEVSAN ŞENGİL
(ASSOC. PROF. NEVSAN ŞENGİL)
OTOMATİK HAVA TRAFİKLERİ ÜRETİLMESİ YAZILIM ÇALIŞMASI
1.
 Mustafa ULVİ
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Araştırmacı
 Miraç ÖZTÜRK
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Uzman Araştırmacı
 Bora GÖKÇER
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri(DHMİ), Kıdemli Baş Kontrolör

İsa TAŞDELEN
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Başuzman Araştırmacı , Bölüm Sorumlusu
HAVA TRAFİK EĞİTİMİNDE BİR KARAR VERME MEKANİZMASI: HAVA
2.
TRAFİK KONTROL SİMÜLATÖRÜ

Alper ÖREN
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı Hava Trafik Kontrol Grubu
Öğretim Elemanı
9|15
ATCTRSIM KONTROLÖR-PILOT DATA LINK HABERLEŞMESI SISTEMI
 Tuba AYDIN
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Araştırmacı
 İlkay Melek YAZICI
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Başuzman Araştırmacı
 Gürcan SINAR
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri(DHMİ), Hava Trafik Kontrolörü
 İsa TAŞDELEN
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Başuzman Araştırmacı , Bölüm Sorumlusu
3.
4.
PROSPECTED AIRSPACE MANAGEMENT WITH INTEGRATION OF
UNMANNED SYSTEMS

Alper OREN
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı Hava Trafik Kontrol Grubu
Öğretim Elemanı

Şamil TEMEL
Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı Bilgisayar Programcılığı
Öğretim Elemanı
ARINC Kodlaması Tabanlı Rota Üretimi
 Zafer Altuğ Sayar¹
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Uzman Araştırmacı
 Yücel TAŞ
Tübitak BİLGEM BTE Hava Ulaşım Sistemleri, Uzman Araştırmacı
5.
10 | 1 5
OTURUM VI (SESSION VI) :
HAVACILIKTA BAKIM VE EMNİYET YÖNETİMİ
(AVIATION MAINTENANCE AND SAFETY MANAGEMENT)
OTURUM BAŞKANI (SESSION CHAIR) :
YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA KAYA
(ASSIST. PROF. MUSTAFA KAYA)
1.
RISK ASSESSMENT MODELING IN AVIATION SAFETY MANAGEMENT

Birce BOĞA BAKIRLI
Department of Industrial Engineering, Ondokuz Mayıs University, Samsun/TURKEY

Özgür DEMİRTAŞ
Turkish Air Force, Kayseri/TURKEY

Emel KIZILKAYA AYDOĞAN
Department of Industrial Engineering, Erciyes University, Kayseri/TURKEY
2.
SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİNDE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN
KARŞILAŞTIĞI PROBLEMLER: HAVAALANI KULLANICISI PROFİLİ VE
SÜREÇLER TEMELİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yrd.Doç.Dr.Nalan Ergün
Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
11 | 1 5
3.
ASKERİ HAVACILIKTA UÇUŞA ELVERİŞLİLİK SERTİFİKASYON
FAALİYETLERİ VE UÇUŞ EMNİYETİNE ETKİLERİ
 Musa YILDIRIM
2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Kayseri, TÜRKİYE
 Yavuz NACAKLI
2’nci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı, Kayseri, TÜRKİYE
4.
AVRUPA HAVACILIK KURALLARI ÇERÇEVESİNDE HAVA ARACI BAKIM
PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Osman Nuri SUNAR / İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı doktora öğrencisi

Barış ÇÖKÜK / İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Anabilim Dalı Yönetim Bilimleri Bilim Dalı doktora öğrencisi

Engin KANBUR / Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme
Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı doktora öğrencisi
5. HAVACILIK BAKIM YÖNETİMİ

Halil İYİDEMİRCİ
THK Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansı
12 | 1 5
OTURUM VII (SESSION VII) :
HAVACILIKTA LOJİSTİK YÖNETİMİ
(LOGISTIC MANAGEMENT IN AVIATION)
OTURUM BAŞKANI (SESSION CHAIR) :
DOÇ. DR. M. HAKAN KESKİN
(ASSOC. PROF. M. HAKAN KESKİN)
1.
HAVACILIKTA BİR REKABET ARACI OLARAK LOJİSTİK YÖNETİMİ:
STRATEJİ VE YAKLAŞIMLAR
 Yrd. Doç. Dr. Devrim GÜN
Atılım Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu
İNTERMODAL TAŞIMACILIK VE TRAKYA BÖLGESİ
2.

Öğr.Gör. Selçuk DURANLAR
Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler MYO
3.
E-FREIGHT PROJESİNİN SEKTÖRDEKİ YERİ VE TÜRKİYE
UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN ENGELLER

Seda ÇOLAK/Öğretim Görevlisi
Niğde Üniversitesi /Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu / Sivil Hava Ulaştırma
İşletmeciliği___Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme
Yükseklisans Öğrencisi___Anadolu Üniversitesi / Sivil Havacılık Yüksekokulu/ Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği Lisans Mezunu

Gökhan TANRIVERDİ
Erciyes Üniversitesi/Sivil Havacılık Yüksekokulu/Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4. Sınıf öğrencisi
13 | 1 5
OTURUM VIII (SESSION VIII) :
HAVACILIK VE UZAY ENDÜSTRİLERİYLE İLGİLİ KONULAR
(CROSS-CUTTING THEMES IN THE AVIATION AND AEROSPACE
INDUSTRIES)
OTURUM BAŞKANI (SESSION CHAIR) :
DOÇ. DR. M. YILDIRIM SALDIRANER
(ASSOC. PROF. M. YILDIRIM SALDIRANER)
1.
THE NEW APPROACH IN DESIGN OF AVIATION ANTROPOTECHNICAL
SYSTEM
 Sławomir Augustyn PhD, Eng.
National Defence University Warsaw, Aviation & Air Defence Institute, Poland
2.
MODELS AND ORGANIZATIONS MANAGEMENT IN AVIATION
ENTERPRISES

Grzegorz Zajac PhD
The State School of Higher Education, Chelm, Poland
3.
A NEW APPROACH FOR ESTIMATING SUPPORT REQUIREMENTS OF AN
AIRCRAFT

Bahtiyar EREN (PhD)
Hv.K.Hrk.Bşk.lığı Pl.Prog.D.Bşk.lığı Tşk.Ş.Md.lüğü, Bakanlıklar-ANKARA,

Serpil EROL, Professor of Industrial Engineering
Gazi University, Industrial Engineering, Maltepe-ANKARA, TURKEY
14 | 1 5
4.
DERIVING AVIATION STRATEGIES FROM NATIONAL VISION BY USING
BALANCE THEORY AND STRATEGIC PERFORMANCE ASSESSMENT WITH
VECTOR THEORY

Ömer LİVVARÇİN
Yeditepe Üniversitesi
15 | 1 5

Benzer belgeler