Flo-Dar™ Kendinden Emniyetli Sensör

Transkript

Flo-Dar™ Kendinden Emniyetli Sensör
DOC026.94.00817
Flo-Dar™ Kendinden Emniyetli Sensör
Opsiyonel Aşırı Yük Hız Sensörlü
Açık Kanal Temazsız Radar Sensör
KULLANIM KILAVUZU
Mart 2011, Sürüm 2
İçindekiler
Bölüm 1 Teknik Özellikler ................................................................................................................. 3
Bölüm 2 Genel Bilgiler ....................................................................................................................... 5
2.1 Güvenlik bilgileri........................................................................................................................... 5
2.1.1 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullanımı ....................................................................................... 5
2.1.2 Önlem etiketleri ................................................................................................................... 5
2.1.3 Dar yerlerle ilgili önlemler.................................................................................................... 6
2.2 Ürüne genel bakış........................................................................................................................ 7
Bölüm 3 Montaj ................................................................................................................................... 9
3.1 Tehlikeli konumda kurulum için önlemler. .................................................................................... 9
3.1.1 Kendinden emniyetli kurulum gereklilikleri .......................................................................... 9
3.1.2 Tehlikeli bölge kontrol çizimleri ........................................................................................... 9
3.2 Sensör kurulumu.......................................................................................................................... 9
3.2.1 Çerçeveyi duvara takma ..................................................................................................... 9
3.3 Elektriksel kurulum..................................................................................................................... 10
3.3.1 Kablo bağlantısı güvenlik bilgileri ...................................................................................... 10
3.3.2 Tehlikeli konumda elektriksel kurulum .............................................................................. 10
3.3.2.1 Bariyeri monte etme ................................................................................................. 10
3.3.2.2 Bariyere giden kablo bağlantısı................................................................................ 12
3.3.2.3 Kaydedici veya kontrolöre giden kablo..................................................................... 14
3.4 Onaylı Flo-Dar kurulum çizimleri................................................................................................ 14
Bölüm 4 Bakım .................................................................................................................................. 19
4.1 Cihazın temizlenmesi................................................................................................................. 19
1
İçindekiler
2
Bölüm 1
Teknik Özellikler
Teknik özellikler, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
Genel
cETLus Listeli, ATEX EC-Tip Sertifikalı
Flo-Dar:
II2G, Ex ib IIB T4 Gb, ITS10ATEX27065X ve
Sınıf I, Alan 1 AEx ib IIB T4 Gb ve sınıf I, Alan 1 Ex ib IIB T4 Gb
Belgelendirme
Bariyer:
II(2)G, [Ex ib Gb] IIB, ITS10ATEX27042X, ve Sınıf I, Alan 1 [AEx ib
Gb] IIB ve Sınıf I, Alan 1 [Ex ib Gb] IIB
SVS:
II2G, Ex ib IIB T4 Gb, ITS10ATEX27043X, ve Sınıf I, Alan 1 AEx ib
IIB T4 Gb ve Sınıf I, Alan 1 Ex ib IIB T4 Gb
Çalışma sıcaklığı
–10 - 50 °C (14 - 122 °F)
Saklama sıcaklığı
–40 - 60 °C (–40 - 140°F)
Rakım
4000 m (13,123 ft) maksimum
3
Teknik Özellikler
4
Bölüm 2
Genel Bilgiler
2.1 Güvenlik bilgileri
Bu cihazı paketinden çıkarmadan, kurmadan ve çalıştırmadan önce bu el kitabını mutlaka
dikkatli bir şekilde okuyunuz. Tehlikeler ve uyarılarla ilgili tüm ifadeleri dikkate alın. Aksi
halde, kullanıcının ciddi şekilde yaralanması ya da ekipmanın hasar görmesi söz konusu
olabilir.
Bu ekipmanın sağlayacağı koruyuculuk özelliğinin hasar görmediğinden emin olmak için,
bu ekipmanı bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında kullanmayın ya da
monte etmeyin.
2.1.1 Tehlikeyle ilgili bilgilerin kullanımı
TEHLİKE
Potansiyel olarak veya yakın bir zamanda olmasından korkulan, önlenmediği
takdirde ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanacak tehlikeli bir duruma işaret
eder.
UYARI
Potansiyel olarak veya yakın bir zamanda olmasından korkulan, önlenmediği
takdirde ölümle ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek tehlikeli bir duruma
işaret eder.
DİKKAT
Potansiyel olarak küçük veya orta dereceli bir yaralanmaya neden olabilecek
tehlikeli duruma işaret eder.
Önemli Not: Engellenmediği takdirde cihazda hasara neden olabilecek bir durumu belirtir.
Özel olarak vurgulanması gereken bilgiler.
Not: Ana metindeki hususları destekleyen bilgiler.
2.1.2 Önlem etiketleri
Cihazın üzerindeki tüm etiketleri okuyun. Burada belirtilenlere uyulmadığı takdirde kişisel
yaralanmalar ortaya çıkabilir ya da cihaz hasar görebilir.
Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Olası yaralanmaları önlemek için bu sembolü izleyen tüm güvenlik mesajlarına
uyun. Aygıt üzerinde ise, çalıştırma veya güvenlik bilgileri için kullanım kılavuzuna başvurun.
Üzerinde bu simge bulunan elektrikli cihazlar 12 Ağustos 2005 tarihinden itibaren Avrupa kamusal atık sistemlerine
atılamaz. Avrupa yerel ve ulusal düzenlemelerine (AB Yönergesi 2002/96/EC) göre, Avrupa’daki elektrikli cihaz
kullanıcıları eski ya da ömrünün sonuna gelmiş cihazları elden çıkarmak için artık ürünün üreticisine, herhangi bir
masraf ödemeden iade etmek zorundadır.
Not: Geri dönüşüm için iade etmeden önce lütfen kullanım süresi dolmuş cihazın, üretici tarafından verilen elektrikli
aksesuarların ve tüm yardımcı bileşenlerin uygun şekilde bertaraf edilebilmesi için nasıl iade edilmesi gerektiği
konusunda gerekli talimatları almak üzere üretici veya tedarikçi ile irtibata geçiniz.
Bu simge, bir ürün muhafazasında ya da bariyerinde belirtildiği takdirde, elektrik şoku ve/veya elektrik çarpması
riskinin mevcut olduğuna işaret eder.
Ürün üzerinde yer aldığında bu sembol, Koruyucu Topraklama için bağlantı konumunu tanımlar.
Bu simge, ürün üzerinde belirtildiği takdirde, sigortanın ya da akım sınırlayıcı cihazın yerini işaret eder.
Ürün üzerinde yer aldığında bu sembol, Elektrostatik Boşalmaya (ESD) duyarlı cihazların bulunduğunu ve
ekipmanlara zarar gelmemesi için dikkatli olunması gerektiğini belirtir.
5
Genel Bilgiler
2.1.3 Dar yerlerle ilgili önlemler
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Kapalı alanlara girmeden önce giriş öncesi testleri,
havalandırma, giriş prosedürleri, tahliye/kurtarma prosedürleri ve iş güvenliği
uygulamalarıyla ilgili eğitim şarttır.
Önemli Not: Aşağıdaki bilgiler, Flo-Dar Sensörleri kullanıcılarını, dar yerlere girilmesiyle
ilgili tehlikeler ve risklere karşı yönlendirmek amacıyla verilmiştir.
OSHA'nın CFR 1910.146 sayılı Dar Alanlar İçin Gerekli İzin konulu nihai düzenlemesi 15
Nisan 1993 itibariyle yasa hükmünü almıştır. ABD'de 250.000'i aşkın endüstriyel tesisi
doğrudan etkileyen bu yeni standart, dar alanlarda çalışanların sağlığını ve güvenliğini
korumak için hazırlanmıştır.
Dar bir alanın tanımı:
Dar bir alan aşağıdaki koşullardan bir veya birkaçını temsil eden veya temsil etme
potansiyeli yüksek olan herhangi bir yer ya da çevrili mekandır:
•
%19,5'ten az veya %23,5'ten fazla oksijen ve/veya 10 ppm'den fazla Hidrojen Sülfür
(H2S) içeren ortam.
•
Gaz, buhar, sis, toz veya fiberler nedeniyle yanıcı veya patlayıcı ortamlar.
•
Temas veya soluma neticesinde yaralanmalara, sağlığın bozulmasına ya da ölüme yol
açabilen zehirli malzemeler.
Dar alanlar insanların bulunması için tasarlanmamıştır. Bu alanlara giriş kısıtlanmış olup,
bilinen veya potansiyel tehlikeler mevcuttur. Rögarlar, bacalar, borular, sarnıçlar, trafolar
ve diğer benzeri yerler dar alanlara örnek olarak verilebilir.
Tehlikeli gaz, buhar, sis, toz veya fiberlerin mevcut olabileceği dar mekanlara ve/veya
yerlere girmeden önce standart güvenlik işlemleri daima uygulanmalıdır. Herhangi bir dar
alana girmeden önce, dar alanlara giriş ile ilgili işlemler için işvereninizle görüşün.
6
Genel Bilgiler
2.2 Ürüne genel bakış
Flo-Dar Kendinden Emniyetli Sensör, radar ve ultrasonik teknoloji kullanarak açık
kanallardaki akış hızını ve sıvı derinliğini ölçer. Ünite, aşırı yük durumlarında suya
batmaya dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Opsiyonel aşırı yük hızı sensörü, suya batma
durumlarında hız ölçümleri sağlar.
Şekil 1 tehlikeli bölgede kurulum için bir Flo-Dar sistemi yapılandırmasını gösterir.
Şekil 1 Sisteme genel bakış
1
Tehlikeli ortam
4
Kaydedici veya kontolör
2
Tehlikeli olmayan ortam
5
Çerçeve montajı
3
Kendinden emniyetli bariyer
6
Opsiyonel aşırı yük sensörlü Flo-Dar sensörü
7
Genel Bilgiler
8
Bölüm 3
Montaj
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Ekipmanları sadece eğitimli personel kurmalı veya devreye
almalıdır.
Bu bölüm yalnızca tehlikeli konumda kullanım için kurulum bilgilerini kapsar. Tehlikeli
olmayan konumda kurulum, çalıştırma ve parça değiştirme ve aksesuar bilgisi için bkz.
Flo-Dar Sensör Kullanıcı Kılavuzu.
3.1 Tehlikeli konumda kurulum için önlemler.
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Emniyeti sağlamak için, cihazların tehlikeli konumlarda
kurulumunda, kontrol çizimlerindeki spesifikasyonlar takip edilmelidir. Cihazda
veya kurulumda yapılan herhangi bir değişiklik, hayati tehlike yaratabilecek
yaralanmaya ve/veya tesisin zarar görmesine neden olabilir.
Flo-Dar Kendinden Emniyetli Sensör'ün Sınıf 1, Bölge 1, Grup IIB Tehlikeli Konumlar için
kendinden emniyetli olduğu listelenmiştir. Yani, bu sensörlerdeki devreler, doğru bir
şekilde kurulduğunda, alev alabilen ve tutuşabilen gazların yanmalarına sebep olabilecek
bir kıvılcım veya termal etki göstermez. Ancak bu, sensörlerin patlamaz olduğu anlamına
gelmez. Doğru güvenlik önlemleri uygulanmazsa veya ekipman doğru bir şekilde
kurulmazsa ciddi bir patlama ihtimali doğar. Flo-Dar Kendinden Emniyetli Sensör'ü
kurmadan önce bu kılavuzda yer alan tüm güvenlik önlemlerini , kurulum ve tesisat
talimatlarını gözden geçirdiğinizden emin olun.
3.1.1 Kendinden emniyetli kurulum gereklilikleri
Bu ekipmanın kurulumu, tehlikeli konum kontrol çizimlerini de kullanarak yerel elektrik
özelliklerine uygun olmalıdır ve son olarak yetkili kişinin onayı alınmalıdır. Kendinden
emniyetli bariyer, kaydedici veya kontrolör gibi tüm bağlı aparatları tehlikeli olmayan bir
bölgede kurun.
3.1.2 Tehlikeli bölge kontrol çizimleri
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Kontrol çizimlerinde belirtilmeyen öğeleri sensöre kesinlikle
bağlamayın. Güç kesilmediği veya bölge tehlike içermediği sürece herhangi bir
ekipmanı bağlamayın veya bağlantısını kesmeyin.
Tehlikeli konumda sensöre bağlantı için, verilen kontrol çizimlerine (bölüm 3.4 sayfa 14),
tüm kural ve kaidelere uyun.
3.2 Sensör kurulumu
UYARI
Patlama tehlikesi. Tehlikeli konumlarda ekipmanın kurulumu, Akışölçer ve
çevreleyen yüzeyler arasında sürtünme olmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.
Flo-Dar sensörü, rögar duvarındaki açık kanalın üzerine takın. Tehlikeli konumlar için,
tehlikeli alanın dışına bir bariyer kurulmalıdır.
Mahfazaya zarar gelmesini önlemek için, Flo-Dar sensörü doğrudan güneş ışığı alan bir
alana yerleştirmeyin.
3.2.1 Çerçeveyi duvara takma
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Dar alana girmeden önce bölüm 2.1 sayfa 5 ve bölüm 3.1 sayfa 9
öğelerinde bulunan güvenlik bilgisini tekrar gözden geçirin.
9
Montaj
3.3 Elektriksel kurulum
3.3.1 Kablo bağlantısı güvenlik bilgileri
DİKKAT
Herhangi bir elektrik bağlantısı kurarken cihaza giden elektriği mutlaka kesin.
UYARI
Patlama tehlikesi. Bariyere giden gerilim bağlantıları 12VDC güçlü kaydedicilerden
alınmalıdır. Enerji, Kanada ve ABD için 3. taraf NRTL sertifikaya, doğru CE işaretine
ve Avrupa için Uyumluluk Bildirisi'ne sahip bir aküden veya 12 VDC SELV güç
kaynağından alınmalıdır.
3.3.2 Tehlikeli konumda elektriksel kurulum
Tehlikeli bölgelerde kurulum için Sensör ile kaydedici veya kontrolör arasına doğru
parametrelere sahip bir bariyer kurulmalıdır. SVS seçeneği kullanılıyorsa, SVS parçası ile
kaydedici veya kontrolör arasına doğru parametrelere sahip ek bir bariyer de kurulabilir.
3.3.2.1 Bariyeri monte etme
Flo-Dar sensör, bölüm 3.1 sayfa 9 öğesinde belirtildiği gibi tehlikeli bir konumda
kurulduğunda bir bariyer konulmalıdır. Bir bariyer, tehlikeli konumda bulunan cihaza giden
güç parametrelerini sınırlandırır. Bariyer ile kaydedici veya kontrolör daima tehlikeli
olmayan bir alanda kurulmalıdır.
Bariyer, kendinden emniyetli çıkışlar ve aparatın iskeleti arasında 500 Vrms yalıtkan
gücüne sahiptir. Kendinden emniyetli çıkışlar ile kendinden emniyetli olmayan cihazlar
arasındaki ayırma ve ayrı kendinden emniyetli çıkış kanalları (güç, RS485A ve RS485B)
arasındaki ayırma, bu devreler arasında galvanik izolasyon olmadığı için kurulum
talimatlarına ve işaretlerine uygun olarak yapılmalıdır.
İşlem
1. Bariyeri, tehlikeli olmayan bir bölgedeki (Şekil 2 sayfa 11) bir duvara monte edin.
2. Tehlikeli konumlarda sensöre bağlantı yapmak için, verilen kontrol çizimlerinebölüm
3.4 sayfa 14, tüm kural ve kaidelere uyun.
10
Montaj
Şekil 2 Bariyer boyutları
1
Kurutucu
2
Koruyucu toprak koruması için konektör (PEG)
11
Montaj
3.3.2.2 Bariyere giden kablo bağlantısı
Bariyere kablo bağlantısı yaparken, verilen kabloları kullanın. Bariyere koruyucu bir
toprak koruması kurduğunuzdan emin olun.
İşlem
1. Bariyerin kapağından dört vidayı sökün. Kapağı çıkarın.
2. Flo-Dar sensörden gelen kabloyu, gergi emniyetinden geçirerek, tehlikeli alan
bağlantı etiketi (Şekil 3 sayfa 13) olan bariyer tarafına monte edin. Gergi emniyetini
sıkın.
3. Flo-Dar sensörde opsiyonel SVS parçası varsa, SVS sensörden gelen kabloyu gergi
emniyetinden geçirerek tehlikeli alan bağlantısı etiketi (Şekil 3 sayfa 13) olan ikinci
bariyer tarafına monte edin. Gergi emniyetini sıkın.
4. Her teli hazırlayın.
5. Şekil 3 sayfa 13 öğesinde gösterildiği gibi J3 ve J4 terminallerine telleri monte edin.
Bağlantıların sıkı olduğundan emin olmak için her yerleştirmeden sonra hafifçe çekin.
6. Şekil 3 sayfa 13 öğesinde gösterildiği gibi, sensör kablosundan gelen hava tüpünü
bariyer çevrelemesindeki bağlantıya takın.
UYARI
Patlama tehlikesi. Bağlantı zarar gördüğünde çevrelemenin içine toz girmemesi
için hava tüpü bağlantıya birleşik olmalıdır.
7. Kaydedici veya kontrolörden gelen kabloyu gergi emniyetinden geçirerek bariyerin
diğer tarafına (Şekil 3 sayfa 13) takın. Gergi emniyetini sıkın.
8. Her teli hazırlayın.
9. Şekil 3 sayfa 13 öğesinde gösterildiği gibi, telleri J1 ve J2 terminallerine takın.
Bağlantının sağlam olduğundan emin olmak için her takmadan sonra hafifçe çekin.
10. Bariyerin üzerine kapağı yeniden yerleştirin ve vidaları takın.
11. Yerel kuralların ve yetkililerin izin verdiği veya gerekli gördüğü durumlarda bariyerin
Şekil 2 sayfa 11 üzerindeki topraklama bağlantısına toprak koruması (PEG) bağlayın.
Gerekirse, AWG 9 veya daha büyük olan bir bakır tel kullanın.
12
Montaj
Şekil 3 Bariyer kablo bağlantısı
1
Kaydedici veya kontrolöre giden kablo
2
Flo-Dar veya SVS sensörden gelen kablo
13
Montaj
3.3.2.3 Kaydedici veya kontrolöre giden kablo
Önemli Not: Bariyer ile kaydedici veya kontrolör arasındaki kablonun uzunluğu 750 fitten
(yaklaşık 230m) fazla olamaz.
Remarque importante : La longueur du câble entre la plaque et l\qenregistreur ou le
transmetteur ne doit pas dépasser les 229 mètres.
Bariyerden gelen kabloyu kaydedici veya kontrolöre bağlayın:
•
Kaydedici-bariyerden gelen kabloyu kaydedicideki konektöre bağlayın. Flo-Dar
sensöre bağlı olan bariyerin, kaydedicideki Flo-Dar konektöre bağlı olduğundan
emin olun. Opsiyonel SVS sensöre bağlı olan bariyerin, kaydedicideki SVS
konektöre bağlı olduğundan emin olun.
•
Kontrolör-bariyerden gelen kabloyu kontrolöre bağlayın. Kontrolöre giden tel
terminal bağlantıları için, kontrolör kullanıcı kılavuzuna bakın. Flo-Dar sensöre
bağlı olan bariyerin, kontrolördeki Flo-Dar terminaline bağlı olduğundan emin
olun. Opsiyonel SVS sensöre bağlı olan bariyerin, kontrolördeki SVS terminaline
bağlı olduğundan emin olun.
Şekil 4 Tipik kendinden emniyetli konfigürasyon
1
Flo-Dar sensör
4
Bariyer
2
Kendinden emniyetli ortam
5
Bariyer ile kaydedici veya kontrolör arasındaki kablo
uzunluğu maksimum 750 fit (yaklaşık 230 m)
3
Kendinden emniyetli olmayan ortam
6
Kaydedici veya kontrolör
3.4 Onaylı Flo-Dar kurulum çizimleri
TEHLİKE
Aşağıdaki kontrol çizimlerinde özellikle belirtilmeyen herhangi bir kurulum veya
akışölçer yapılandırmasına izin verilmez. Tüm durumlarda, son karar yerel
yetkililere aittir.
Şekil 5 sayfa 15, Şekil 6 sayfa 16 ve Şekil 7 sayfa 17 onaylı kontrol çizimleridir. Sertifikalı
bu çizimler, Flo-Dar sensörün YALNIZCA onaylı kurulum yöntemini açıklar. Ek olarak, bu
çizimlerde bu sensör ile kullanılan parça numarası, açıklaması ile yalnızca sertifikalı
sensörler, problar ve bağlı ekipman listelenir. Yapılacak herhangi bir değişiklik akışölçerin
Kendinden Emniyet sertifikasını ihlal eder ve yangın veya patlama ile sonuçlanabilir.
14
$
%
&
'
*5281',1*675$331
$662&,$7('
$33$5$786
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
$662&,$7('$33$5$7866+2:15()(5(1&(21/<
127(6
:,5,1*0(7+2'60867%(,1$&&25'$1&(:,7+
(/(&75,&$/&2'(5(48,5(0(1762)&28175<2)
(1'86(%$6('21=21(&/$66,),&$7,21
/L&L8L(17,7<3$5$0(7(56$33/<(48$//<72
$//7+5((&+$11(/6,L$1'3L(17,7<
3$5$0(7(56$5(727$/287387)25$//7+5((
&+$11(/632:(556$56%
/L/FDEOH”/R
&L&FDEOH”&R
3L•3R
,L•,R
8L•8R
121+$=$5'286/2&$7,21
:+,7(
%/$&.
5('
*5((1
&$%/(31
0$;/(1*7+)7P
7+,6'5$:,1*
35,2572&+$1*,1*
$33529$/5(48,5('
5(*8/$725<$*(1&<
&,5&8/$5
&211(&725
5$7,1*6
&RQIRUPVWR$16,8/DQG
$16,8/
&HUWLILHGWR&$1&6$&1R
DQG&$1&6$(
&ODVV,=RQH$([LE,,%7
([LE,,%7
&”7DPE” &
3ROOXWLRQGHJUHH2YHUYROWDJH&DWHJRU\,
,3
'$7$6+,(/'
56$
56%
9LQ
WJULVVHQ
237,21$/
/21*5$1*(6(1625
&$%/(31
0$;/(1*7+)7P
,6'(9,&()/2'$5
$66(0%/<31;;
:+(5(;; 7+58
$33529('
'(6&5,37,21
%
5(9,6,21
5(9
0$7(5,$/
'21276&$/('5$:,1*
,17(535(7*(20(75,&
72/(5$1&,1*3(5
$16,<0
',0(16,216$5(,1,1&+(6
72/(5$1&(6
; ;; ;;; $1*/(6 81/(6627+(5:,6(63(&,),('
+$&+&203$1<
&21752/'5$:,1*
,6)/2'$5
6&$/( :(,*+7
6+((72)
% )/2'$59 %
5(9
/,1'%(5*+'5
/29(/$1'&2
6,=( ':*12
7+,5'$1*/(352-(&7,21 7,7/(
5/87+(5 (1*,1((5
'$7(
5/87+(5 '5$:1
1$0(
127,&(+$&+&203$1<&/$,0635235,(7$5<5,*+76,17+(,1)250$7,21',6&/26('217+,6'5$:,1*,7,6,668('
,1&21),'(1&()25(1*,1((5,1*,1)250$7,2121/<$1'0$<127,1:+2/(25,13$57%(86('720$1)$&785(
$1<7+,1*:+(7+(5251276+2:1+(5(215(352'8&('25',6&/26('72$1<21(:,7+287',5(&73(50,66,21
)520+$&+&203$1<
:$51,1*86(*5281'('5(75,(9$/32/(72
35(9(1767$7,&',6&+$5*(:+(15(029,1*
,6'(9,&()520+$=$5'286/2&$7,21
&$%/(6+,(/'
9LQ
(17,7<3$5$0(7(56
$//&+$11(/66((127(
/L X+
&L X)
3L :
8L 9'&
,L $
&ODVV,=RQHRU*URXS,,$RU,,%7
+$=$5'286&/$66,),('/2&$7,21
5(75,(9$/32/(31
$
%
&
'
Montaj
Şekil 5 Kurulum Kontrol Çizimi 1
15
16
Şekil 6 Kurulum Kontrol Çizimi 2
$
%
&
'
(
)
/2**(5
6((127(
,6%$55,(5
$66(0%/<31
121+$=$5'286/2&$7,21
/R•/L/FDEOH/FDEOH X+)250$;&$%/(/(1*7+2))7
&R•&L&FDEOH&FDEOH X))250$;&$%/(/(1*7+2))7
/R&R8R(17,7<3$5$0(7(56$33/<(48$//<72$//7+5((&+$11(/6,R$1'3R
(17,7<3$5$0(7(56$5(727$/287387)25$//7+5((&+$11(/632:(556$
56%
21(%$55,(53(5,6'(9,&(
%$55,(5*5281'6+$//%(&211(&7('3(5&2'(5(48,5(0(176,1&28175<2)
(1'86(
$33529$/5(48,5('
/2**,1*(48,30(17&211(&7('72%$55,(5086712786(25*(1(5$7(025(
7+$19'&8P 9'&
7+,6'5$:,1*
35,2572&+$1*,1*
5(*8/$725<$*(1&<
237,21$/32:(56285&(0867%(6(/95$7('$1'287387”9'&
25$1*(
:+,7(
%/$&.
5('
*5((1
9
56$
56%
9LQ
9LQ
&$%/(6+,(/'
'$7$6+,(/'
56$
56%
9LQ
9LQ
&$%/(6+,(/'
'(6&5,37,21
5(9,6,21
352'8&7,215(/($6(
,6'(9,&(:,7+121'(7$&+$%/(&$%/(
$33529('
,6'(9,&(:,7+'(7$&+$%/(&$%/(
&,5&8/$5
&211(&725
$
5(9
0$7(5,$/
'21276&$/('5$:,1*
,17(535(7*(20(75,&
72/(5$1&,1*3(5
$16,<0
',0(16,216$5(,1,1&+(6
72/(5$1&(6
; ;; ;;; $1*/(6 81/(6627+(5:,6(63(&,),('
1$0(
'$7(
5/87+(5 5/87+(5
+$&+&203$1<
,6%$55,(5
&21752/'5$:,1*
6&$/( :(,*+7
6+((72)
& %$55,(59 $
5(9
/,1'%(5*+'5
/29(/$1'&2
6,=( ':*12
7+,5'$1*/(352-(&7,21 7,7/(
(1*,1((5
'5$:1
127,&(+$&+&203$1<&/$,0635235,(7$5<5,*+76,17+(,1)250$7,21',6&/26('217+,6'5$:,1*,7,6,668('
,1&21),'(1&()25(1*,1((5,1*,1)250$7,2121/<$1'0$<127,1:+2/(25,13$57%(86('720$1)$&785(
$1<7+,1*:+(7+(5251276+2:1+(5(215(352'8&('25',6&/26('72$1<21(:,7+287',5(&73(50,66,21
)520+$&+&203$1<
0$;/(1*7+)7P
25
:+,7(
%/$&.
5('
*5((1
&$%/(31
0$;/(1*7+)7P
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
-3,1
&ODVV,=RQHRU*URXS,,$RU,,%7
+$=$5'286&/$66,),('/2&$7,21
*5281'
/8*
*5281'
/8*
:,5,1*0(7+2'60867%(,1$&&25'$1&(:,7+(/(&75,&$/&2'(5(48,5(0(176
2)&28175<2)(1'86(%$6('21=21(&/$66,),&$7,21
,6%$55,(5
$66(0%/<31
/2**(5
6((127(
127(6
237,21$/32:(5
6285&(
6((127(
(17,7<3$5$0(7(56
$//&+$11(/66((127(
/R”X+6((127(
&R”X)6((127(
8R 9'&
3R :
8P 9'&
,R $
/R5R X+2KP
5$7,1*6
&RQIRUPVWR$16,8/DQG
$16,8/
&HUWLILHGWR&$1&6$&1R
DQG&$1&6$( &ODVV,=RQH>$([LE*E@,,%
>([LE*E@,,%
&”7DPE” &
3ROOXWLRQ'HJUHH2YHUYROWDJH&DWHJRU\,
,3
237,21$/32:(5
6285&(
6((127(
$
%
&
'
(
)
Montaj
$
%
&
'
-3,1
-3,1
-3,1
127(6
:,5,1*0(7+2'60867%(,1$&&25'$1&(:,7+
(/(&75,&$/&2'(5(48,5(0(1762)&28175<2)
(1'86(%$6('21=21(&/$66,),&$7,21
/L&L8L(17,7<3$5$0(7(56$33/<(48$//<72
$//7+5((&+$11(/6,L$1'3L(17,7<3$5$0(7(56
$5(727$/,1387)25$//7+5((&+$11(/6
32:(556$56%
/L/FDEOH”/R25/L5L”/R5R
&L&FDEOH”&R
3L•3R
,L•,R
8L•8R
$662&,$7('
$33$5$786
-3,1
-3,1
-3,1
$662&,$7('$33$5$7866+2:15()(5(1&(21/<
121+$=$5'286/2&$7,21
7+,6'5$:,1*
35,2572&+$1*,1*
$33529$/5(48,5('
5(*8/$725<$*(1&<
25$1*(
:+,7(
%/$&.
5('
*5((1
&$%/(31
0$;/(1*7+)7P
,6'(9,&(696
$66(0%/<31
;;
:+(5(;; 25
(17,7<3$5$0(7(56
$//&+$11(/66((127(
/L X+
&L X)
3L :
8L 9'&
,L $
/L5L X+2KP
5$7,1*6
&RQIRUPVWR$16,8/DQG
$16,8/
&HUWLILHGWR&$1&6$&1R
DQG&$1&6$(
&ODVV,=RQH$([LE,,%7*E
([LE,,%7*E
&”7DPE” &
,3
$33529('
'(6&5,37,21
352'8&7,215(/($6(
$
5(9,6,21
5(9
0$7(5,$/
'21276&$/('5$:,1*
,17(535(7*(20(75,&
72/(5$1&,1*3(5
$16,<0
',0(16,216$5(,1,1&+(6
72/(5$1&(6
; ;; ;;; $1*/(6 81/(6627+(5:,6(63(&,),('
1$0(
'$7(
5/87+(5 5/87+(5 +$&+&203$1<
6&$/( :(,*+7
6969
$
5(9
6+((72)
&21752/'5$:,1*
,6696
/,1'%(5*+'5
/29(/$1'&2
6,=( ':*12
%
7+,5'$1*/(352-(&7,21 7,7/(
(1*,1((5
'5$:1
127,&(+$&+&203$1<&/$,0635235,(7$5<5,*+76,17+(,1)250$7,21',6&/26('217+,6'5$:,1*,7,6,668('
,1&21),'(1&()25(1*,1((5,1*,1)250$7,2121/<$1'0$<127,1:+2/(25,13$57%(86('720$1)$&785(
$1<7+,1*:+(7+(5251276+2:1+(5(215(352'8&('25',6&/26('72$1<21(:,7+287',5(&73(50,66,21
)520+$&+&203$1<
9
56$
56%
9LQ
9LQ
&$%/(6+,(/'
&ODVV,=RQHRU*URXS,,$RU,,%7
+$=$5'286&/$66,),('/2&$7,21
$
%
&
'
Montaj
Şekil 7 Kurulum Kontrol Çizimi 3
17
Montaj
18
Bölüm 4
Bakım
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Kullanım kılavuzunun bu bölümünde açıklanan görevler ancak
yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Geri alma kutbunu kullanırken, toprak bağlantısı kablosunun
bariyerdeki toprak bağlantısı bağlığına takıldığından emin olun. Bakım işlemleri
sırasında sensör de bariyere bağlı olmalıdır. Bu, statik boşalma nedeniyle
oluşabilecek patlayıcı gaz tutuşmasını önlemek içindir.
Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin oluşması durumunda bariyerin sağladığı
güvenlik bozulabilir:
•
gözle görülür hasar
•
uzun bir süre boyunca 70 °C sıcaklık üzerinde depolama
•
Zorlu taşıma baskısına maruz kalma
•
önceki kurulum
•
uygun şekilde çalıştırmama
Bu koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, yeniden onay almak
için cihazı üreticiye iade edin.
UYARI
Patlama tehlikesi. Patlayıcı ortamlarda yangın çıkmasını önlemek için, bakımdan
önce enerjiyi kesin.
Bu bölümde yalnızca tehlikeli konumlarda kullanım için bakım bilgisi yer almaktadır.
Tehlikeli olmayan alanlarda kullanım bakım bilgisi için, Flo-Dar Sensör Kullanıcı
Kılavuzu'na bakın.
Flo-Dar sensörde kullanıcının bakım yapabileceği veya onarabileceği parçalar bulunmaz.
Bakım gerektiğinde, servis veya onarım için Flo-Dar sensör yetkili servise gönderilmelidir.
4.1 Cihazın temizlenmesi
TEHLİKE
Patlama tehlikesi. Tehlikeli konumdayken asla Flo-Dar sensörü silmeyin veya
temizlemeyin. Sensörleri temizlemek için aşındırıcı, yüksek basınçlı hortumlar veya
yıkama makineleri kullanmayın. Sensörün tabanındaki basınç portuyla oynamayın.
19
Bakım
20
21
U.S. and countries other than EU
HACH COMPANY
4539 Metropolitan Court
Frederick, MD, 21704-9452, U.S.A.
Tel. (800) 368-2723
Fax (301) 874-8459
[email protected]
www.hachflow.com
Marsh-McBirney and Sigma Flow
Products (except Sigma Flow
Products in France and the UK)
FLOWTRONIC, SA.
Rue J.H. Cool 19a
B-4840 Welkenraedt, Belgium
Tel. +32 (0) 87 899 799
Fax +32 (0) 87 899 790
www.flow-tronic.com
France and UK
(Sigma Flow Products Only)
HACH LANGE GmbH
Willstätterstraße 11
D-40549 Düsseldorf, Germany
Tel. +49 (0) 211 5288-0
Fax +49 (0) 211 5288-143
E-mail: [email protected]
www.hach-lange.com
© Hach Company/Hach Lange GmbH, 2010, 2011. Tüm hakları saklıdır. A.B.D.'de basılmıştır