2011-2012 eğitim

Transkript

2011-2012 eğitim
ÖZEL YAKACIK BALKANLAR ĠLKÖĞRETĠM
2011–2012 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI 1.DÖNEM
5.SINIFLAR ĠNGĠLĠZCE DERSĠ
KASIM AYI VELĠ BÜLTENĠ
Kasım ayına, Ekim ayı sonlarına doğru öğrenmeye başladığımız kıyafetler konusu
ile başladık. Kıyafet isimleri üzerinde genel bir tekrar yaptıktan sonra
öğrencilerimiz
“ Our lothes” adında kitabımızda yer alan okuma parçasını okumuştur ve bununla
ilgili alıştırmalar yapılmıştır. Ayrıca öğrencilerimize şu sorular sorularak
konuşmaları sağlanmıştır;
*What is your favourite thing in your wardrobe?
(Dolabındaki en sevdiğin kıyafetin ne?)
*Do you wear a school uniform? Could you describe your clothes?
(Okul forması giyiyor musun? Okul formanı tarif edebilir misin?)
*Do you like your school clothes?
(Okul kıyafetlerini seviyor musun?)
*What do you wear at the weekend?
(Hafta sonları ne giyersin?)
Ayrıca öğrencilerimize kıyafet konusu ile ilgili kendi modelini yaratma konusu
başlığı altında çalışmalar yaptırılmıştır.
1.çalışmada öğrencilerimize kız ve erkek olmak üzere iki model verilip bunlar
üzerinde kendi kıyafet tasarımlarını boyamaları istenmiştir.
2.çalışmamızda ise öğrencilerimiz okuldaki bazı öğretmenlerimizin vesikalık
fotoğraflarını kullanarak öğretmenlerimizi kendi istedikleri gibi giydirdiler ve
yazılarını yazdılar.
Bununla birlikte kıyafet konusu başlığı altında öğrencilerimiz kitabımızda yer alan
dinleme ve okuma parçalarını yaptılar. Bunlar: “ The First Pair of Jeans” (Ġlk kot
pantolon) ve “Traditional Clothes Around The World” ( Dünya Üzerindeki
Geleneksel Kıyafetler).
2.ünitemizde yer alan diğer bir konu da ; “to be going to” gelecek zaman
kalıbıdır.
*I’m going to wear a blue hat.
*Are you going to be a pirate?
*She’s going to be a spy.
Bu konuyla ilgili sınıf içerisinde ekstra çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca bu konular
ile ilgili tüm workbook (çalışma kitabı) alıştırmaları da yapılmıştır.
Kasım ayı sonlarına doğru 3.ünitemiz olan “ At Work” ünitesine geçilmiştir.
Öğrencilerimiz ilk önce meslekleri öğrenmişlerdir. Bunlardan birkaçı şöyledir;
*builder – inşaatçı
*chef – aşçı
*doctor – doktor
*journalist – gazeteci
*lawyer – avukat
*police officer – polis
*coputer programmer – bilgisayar programcısı
*vet – veteriner…
Bu mesleklerin özelliklerini tanıtmak için öğrencilerimizin paragraf yazmaları
sağlanmıştır. Örneğin;
*This person works outside. He wears special clothes and a hat. He works
with big machines. He doesn’t work at night. It’s a builder.
Simple Past Tense (GeçmişZaman ) konusu tekrar edilerek, kitabımızda bulunan
okuma parçası üzerinden geçmiş zaman düzensiz fiiller tekrar edilmiştir. Bu
düzensiz fiiller şöyledir;
*sleep – slept
*ring – rang
*wake – woke
*put- put
*give – gave
*shut – shut
*can- could *have – had…
Ayrıca Ġngilizce düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini sınıfımıza asarak
öğrencilerimizin bunları sürekli görmeleri sağlanmıştır.
Yapılan bazı örnek cümleler şöyledir;
*Two other vets helped me.
*My alarm clock rang.
*I didn’t want to get up.
*She didn’t see me.
Ayrıca Simple Past Tense ve Future Tense “to be going to” zaman kalıpları
verilen ödevler ve sınıf içi çalışmalar ile desteklenmiştir.
“ Helping at home” konu başlığı altında ise öğrencilerimiz “have to – don’t have to”
“has to –doesn’t have to” kalıplarını öğrenmişlerdir.
*Do you have to make your bed?
* He has to clean the floor.
*She doesn’t have to do the shopping.