InnoTrans 2016

Transkript

InnoTrans 2016
InnoTrans 2016
20 – 23 SEPTEMBER • BERLIN
International Trade Fair for Transport Technology
Innovative Components • Vehicles • Systems
InnoTrans 2016
Increase in the number of trade visitors
Uzman ziyaretçi rakamların artışı
2014
133,595
2010
103,295
2012
121,066
2
InnoTrans 2016
IT ALL STARTS WITH
A STRATEGY
HERŞEY STRATEJİK
BİR ADIM İLE BAŞLAR
Dialog for the future. A growing number of exhibitors and
trade visitors. Fully booked exhibition grounds. Ground­
breaking innovations. Valuable joint ventures. Inspiration
for the international rail industry. Welcome to InnoTrans –
Berlin – September 2016!
Geleceğimiz için daima iletişimde olmak gerekiyor. Artan
katılımcı ve uzman ziyaretçi rakamları. Komple fuar alanının
doldurulması. Çığır açıcı dünya yenilikleri. Değerli işbirlikleri.
Uluslararası raylı sistemler sektörü için bir nabız verici unsur.
InnoTrans – Berlin – Eylül 2016’ya hoş geldiniz!
InnoTrans 2016
3
Outdoor Display
THE STAGE IS SET
RAY YÖNÜ AYARLANMIŞTIR
New ideas and technologies in their element. A 3,500
meter track system for railbound vehicles and transport
systems. A unique outdoor exhibition area and track
display.
Kendi elementlerinde yeni fikirler ve teknolojiler. Gü­
dümlü araçlar ve trafik sistemleri için 3500 m uzunlu­
ğunda ray sistemi. Dünya çapında benzersiz açık hava
ve raylı alan fuarı.
Space for innovation
Yenilikler kapsamı
149
rail vehicles
raylı araçlar
103,409
3,500 m
of exhibition space (net)
katılım alanı net
track system
ray sistemi
140
world premieres
dünya ilkleri
4
Outdoor Display
sqm
m2
Railbound vehicles for public and freight transport
Road-rail vehicles
Signaling systems
And much more
Yolcu ve yük trafİğİ İçİn raya bağlı araçlar
Yol ray araçları
Sİnyal sİstemlerİ
Ve daha fazlası
Outdoor Display
5
Railway Technology
ON TRACK
FOR SUCCESS
RAYLARI BAŞARI
YÖNÜNDE
The next dimension is within reach. The largest industry
platform for rail transport. Trade visitors from 146 countries
and 2,761 exhibiting rail industry companies. Out­standing
innovations that create the future.
Bir sonraki boyut somut olarak elde tutulur gibi. Demiryolu
taşımacılığının en büyük sanayi platformu. 146 ülkeden uz­
man ziyatretçiler ve 2761 uluslararası demiryolu s­ ektöründen
şirketler. Geleceği yaratan seçkin yenileme gücü.
Railbound vehicles for public and freight transport
Subassemblies and components: driving gears, energy/electrical engineering, couplings, brakes, etc.
Service for vehicles
And much more
Yolcu ve yük trafİğİ İçİn ray bağlı araçlar
Yapi gruplari ve bİleşenler (sürücü, enerjİ/elektrİk mühendİslİğİ, debrİyajlar, frenler v.s.)
Araçlar İçİn hİzmet
ve daha fazlası
6
Railway Technology
Railway Technology
7
Railway Infrastructure
WHAT DRIVES US:
THE RIGHT CONNECTION
İTİCİ GÜCÜMÜZ:
DOĞRU BAĞLANTI
Railways – the basis for urban development.
New lines link states, continents and nations.
Our global network. The right infrastructure
solutions, designed for the future.
Demiryolları – Kentsel gelişmelerin kökeni. Yeni
yollar ülkeleri, k­ ıtaları ve ulusları birbirine bağlı­
yor. Küresel ağımız. Geleceği ­güvenli bir altyapı
için sürekli uygun çözümler.
Construction work
Signaling and control systems
Planning and monitoring of construction works
Overhead line equipment
And much more
İnşaat İşİ
Sİnyal ve kontrol sİstemlerİ
Planlama ve inşaat İnşaat İşlerİnİn İzlenmesİ
Havaİ hat donanımları
Ve daha fazla
8
Railway Infrastructure
Railway Infrastructure
9
Interiors
WELCOME TO THE
COMFORT ZONE
KONFOR BÖLGESİNE
HOŞGELDİNİZ
Innovative technology to make sure passengers arrive
safely. Comfort and intuitive operating systems on
board. A growing focus on high-quality designs and
user-friendly solutions – across the globe.
Yenilikçi teknoloji insanları her hedefe güvenli ulaştırıyor.
Konfor ve sezgisel kullanıcı sistemleri de mevcut. Y
­ üksek
­kaliteli tasarımları ve kullanıcı dostu çözümler daima
­odaktadır – tüm dünyada.
Exhibitor numbers
Katılımcı rakamları
2014
FROM
GERMANY
YURT IÇI
1,092
10
Interiors
60% international exhibitors
%60 uluslararası katılımcı
TOTAL
TOPLAM
2,761
FROM
ABROAD
YURT DIŞI
1,669
Vehicle equipment and finishings
Lighting & glazing
Air conditioning systems
Security
Travel catering & comfort services
And much more
Araç donatımı ve yapılması
Aydınlatma ve cam geçirme
İklim
Güvenlik
Travel catering & comfort services
Ve daha fazlası
Interiors
11
Public Transport
NEXT STOP:
INNOVATION
GELECEK İSTASTYON:
YENİLEME
Diversity for a major event. An indispensible marketing
platform. Safety, information and service for public
transport.
Büyük tren istasyonunu gerektiren çeşitlilik. Vazge­
çilmez bir platform. Toplu taşımada güvenlik, bilgi ve
hizmet.
Trade visitor impressions
Ziyaretçilerin görüşü
Would recommend
Tavsiye
92.8%
Positive
overall impression
Olumlu
genel izlenim
95.3%
Would participate again
Tekrar katılım
93.9%
12
Public Transport
Communication and information technologies
Traffic management and data processing
Passenger fare management and information systems
Fixed structures
Services and consulting
And much more
İletİşİm ve bİlgİ teknolojİlerİ
Trafİk yönetİmİ ve verİ İşleme
Ypl oara yönetİmİ ve yolcu bİlgİ sİstemlerİ
Sabİt tesİsler
Hİzmetler ve danişmanlik
Ve daha fazla
* Source of all statistical details: Survey of exhibitors and trade visitors 2014
* Tüm istatistikler için gerekli kaynak: Katılımcı ve uzman ziyaretçi anketi 2014
Public Transport
13
Tunnel Construction
NEW DIMENSIONS:
THE DIRECT APPROACH
YENİ BOYUTLAR:
DOĞRUDAN YOL
Tunnel construction. An extremely challenging and
fasci­nating segment. Innovation leeway for materials,
machines, techno­logies and engineering services. New
directions for tomorrow‘s world.
Tünel yapımı. Büyük aşılması gereken bir zorluk ve ilgi
çekici bir segmen. Materyaller, makinalar, teknikler ve
­mühendislik hizmetler için yenilikçi kapsamı. Yarının
­dünyası için yeni yollar.
Tunnel boring machines
Construction products, machines and components
Safety features and finishing
Communication and maintenance
Services and consulting
And much more
Tünel kazma makİnelerİ ve teknİkler
Yapi ürünlerİ, makİnelerİ ve aksesuar
Güvenlİk teknolojİsİ ve yapılması
İletİşİm ve onarım
Hİzmet ve danışmanlık
Ve daha fazla
14
Tunnel Construction
Tunnel Construction
15
InnoTrans Convention
INDUSTRY DIALOG:
FUTURE OF MOBILITY
SEKTÖR DİYALOĞUNDA:
GELECEKTE HAREKETLİLİK
Exclusive, high-profile panel discussions. Contentious debates
on the latest visions of mobility. InnoTrans Convention 2016 –
a unique forum with top international representatives from
the industrial, political and transport communities.
En üst düzeyde özel panel panel tartışmaları. Güncel
­mobilite vizyonlar için tartışmalı diyaloglar. InnoTrans
Convention 2016 – Sanayi , ulaşım ve siyasetin önemli ulus­
lararası nitelikli şahsiyetlerden oluşan benzersiz bir forum.
DIALOG FORUM –
A FOCUS ON CURRENT THEMES
DIALOG FORUM –
ODAKTA GÜNCEL KONULAR
DVF, German Transport Forum
UNIFE, Association of the European Rail Industry
VDB, German Railway Industry Association
VDV, Association of German Transport Companies
DVF, Alman Ulaşım Forumu
UNIFE, Avrupa Demiryolu Endüstrisi Birliği
VDB, Alman Demiryolu Sanayi Derneği
VDV, Alman Ulaştırma Şirketleri Derneği
16
InnoTrans Convention
RAIL LEADERS’ SUMMIT –
TOP-LEVEL MEETING
RAIL LEADERS’ SUMMIT –
ÜST SINIFIN BULUŞMASI
BMVI, German Federal Ministry of Transport and Digital
Infrastructure
Deutsche Bahn
Messe Berlin
BMVI, Federal Ulaştırma ve Dijital Altyapı Bakanlığı
Deutsche Bahn
Messe Berlin
INTERNATIONAL TUNNEL FORUM –
INDUSTRY EXPERTS
INTERNATIONAL TUNNEL FORUM –
SEKTÖRDEN UZMANLAR
STUVA, Research Association for Underground
Transportation Facilities
STUVA, Yeraltı Trafik Sistemleri Araştırma Grubu
PUBLIC TRANSPORT FORUM –
DEVELOPMENTS IN PUBLIC TRANSPORT
PUBLIC TRANSPORT FORUM –
TOPLU TAŞIMACILIKTALKİ GELİŞMELER
DVWG, German Association of Transport Sciences
ETC Transport Consultants
PBV, Planungsbüro für Verkehr
DVWG, Alman Trafik Bilimi Derneği
ETC Transport Consultants
PBV, Planungsbüro für Verkehr
PUBLIC TRANSPORT & INTERIORS (PTI)
HALL FORUM – DIRECT DIALOG
PUBLIC TRANSPORT & INTERIORS (PTI)
HALL FORUM – DOĞRUDAN DİYALOGLAR
DB Suppliers’ Forum, Deutsche Bahn
International Design Forum, International Design
Center Berlin (IDZ)
DB Suppliers’ Forum, Deutsche Bahn
International Design Forum, International Design
Center Berlin (IDZ)
InnoTrans Convention
17
Dialog
MEET THE SUCCESS
BAŞARILI BULUŞMALAR
SPEAKERS’ CORNER –
AN EXCLUSIVE HOUR
SPEAKERS’ CORNER –
1 SAAT HARİCİLİK
60 minutes for InnoTrans exhibitors. International
experts. Innovations and industry information. Your
company and products. Insightful presentations created
by the individual exhibitors.
InnoTrans katılımcılar için 60 dakika. Uluslararası uzman
­ziyaretçi. Sektör hakkında yenilikler ve bilinmesi gere­
kenler. Şirketiniz ve ürünleriniz. Konuşmacıların elindeki
bireysel ve içeriksel şekillendirmesi.
CAREER & EDUCATION –
CAREERS, EDUCATION AND SCIENCE
CAREER & EDUCATION –
KARİYER, EĞİTİM VE BİLİM
Thinking one step ahead. The outlook for students
and trainees. The first step to a career in rail and public
transport.
Daima bir adım önde düşünmek. Okul, üniversite ve
meslek öğrenciler için perspektifler. Demiryolu ve
toplu taşıma yönündeki ilk kariyer adımı.
18
Dialog
CONTACT & WEB
İRTİBAT & WEB
virtualmarket.innotrans.com
virtualmarket.innotrans.com
InnoTrans exhibitors and trade visitors stay in contact on
the Virtual Market Place® online platform. Information for
industry insiders all year round.
InnoTrans’ın katılımcı ve uzman ziyaretçileri – Virtual Market
Place® online platform üzerinden sürekli irtibattalar. Sektörü
yakından takip edenler için yılın 365 gününde bilgiler mevcut.
innotrans.com
innotrans.com
A complete range of services for exhibitors available online:
Application forms
Travel and hotel information
Contact to a global network of representatives
and more
Uluslararası katılımcılar için sayısız hizmetler online rahat
mevcuttur:
Başvuru evrakları
Geliş ve konaklama hakkında bilgiler
Dünya çapındaki yurtdışı temsilci ağına iirtibatlar
ve daha fazla
Team InnoTrans
T +49 30 3038 2376
F +49 30 3038 2190
www.innotrans.com
[email protected]
Team InnoTransOrganizatör
T +49 30 3038 2376
Messe Berlin GmbH
F +49 30 3038 2190
Messedamm 22
www.innotrans.com
14055 Berlin, Germany
[email protected]
Organizer
Messe Berlin GmbH
Messedamm 22
14055 Berlin, Germany
ONE CITY — ENDLESS OPPORTUNITIES
BİR ŞEHİR BİR ÇOK YÜZLER.
Unwind after a successful day at the trade fair. Berlin’s
nightlife is urban, diverse and truly unique. The world‘s most
exciting city. We look forward to seeing you.
Başarılı bir fuar günün ardından gece hayatını yakından
­tanıyın. Kentsel. Çeşitli. Benzersiz. Başka hiçbir şehir bu kadar
çok yönlü değildir. Ziyaretinizi dört gözle bekliyoruz.
Dialog
19
English / Turkish

Benzer belgeler

InnoTrans 2016

InnoTrans 2016 60 dakikada katılımcılar uluslararası uzman ziyaretçilere sektör, şirketiniz ve ürünleri hakkında yenilikler ve bilinmesi gerekeni sunabilirler. Kişisel ve içeriksel şekillendirme konuşmacının kendi

Detaylı

InnoTrans

InnoTrans Konuyla ilgili esas hususu Alman Ulaşım Forumu (DVF), Alman Ulaşım İşletmeleri Birliği (VDV), Avrupa Raylı Ulaşım Endüstrisi Birliği (UNIFE) ve Almanya’da Demiryolu Endüstrisi Birliği’nin (VDB) yön...

Detaylı