usta puan hediye kataloğu

Transkript

usta puan hediye kataloğu
Usta Eller Kulübü
Hediye Kataloðu
2016
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
www.epsa.com.tr
EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý baþta Marmara Bölgesi olmak üzere oluþturduðu
bölge yöneticiliklerine gelen ihtiyaçlara cevap verebilen, 60 çalýþaný, toplam
14.000 m²’lik 2 üretim tesisi ile faaliyet gösteren bir þirkettir.
Gerçekleþtirdiði Ar-Ge çalýþmalarý ile bulunduklarý sektörlere sürekli farklýlýk ve
katma deðer yaratarak, dünya standartlarýnda üretim yapan EPSA Yalýtým,
Ambalaj, Yapý Kimyasallarý uzmanlaþan kadrosu ile her bir müþterisinin ihtiyacýna
uygun çözümler üretmektedir.
1999 - 2007
Ýlk adýmlarýný 1999 yýlýnda yalýtým sektöründe Ýzonur Ýzolasyon ile attýðýmýz EPSA
Yalýtým & Ambalaj & Yapý Kimyasallarý olarak, inþaat sektörüne yönelik yalýtým
malzemesi ve otomotiv sektörüne yönelik EPS mamül üretiminin ardýndan
ambalaj sektörüne yönelerek, sektörünün lider üretici firmalarý arasýndaki
yerimizi aldýk.
Ýþ hacmimizin her geçen gün artmasý sonucu, 2007 yýlýnda üretim yaparak
büyümeye karar verdiðimizden bugüne, üretim kapasitesi olarak 5 kat büyüme
gösterdik. Kestel Barakfaki Sanayi Bölgesi’nde EPSA Yalýtým ve Ambalaj Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Þti.’ ticari ünvanýmýzla inþaatta BURPOR, NEOPLUS, NURPOR,
ATABOARD, ambalajda ECEPACK markamýzla ürünlerimizi müþterilerimize
sunmaya baþladýk. Büyüyen ve geliþen yapýmýzla, baþta her türlü yalýtým malzemesi
olmak üzere otomotiv, mobilya, gýda gibi birçok farklý sektörlere yönelik üretim
yelpazemizi sürekli geliþtiriyoruz.
2012
Yeni yatýrýmýmýzý yine yalýtým alanýna yaparak 2012 itibariyle, Ankara Yolu 25.Km’de
2. üretim tesisimizi faaliyete geçirerek ‘Yapý Kimyasallarý’ sektöründe hizmet
vermeye baþladýk. Bugün, sadece malzeme ile bitmeyen yalýtým iþinin yapýþtýrýcýsý,
sývasý, dübeli, filesi gibi her türlü gereksinimini içinde bulunduran mantolama
paketimiz, ýsý yalýtým sistemleri markamýz ‘MANTOYAP’ ile doðru yalýtým için
pazardayýz.
EPSA Yapý Kimyasallarý Malzemeleri Üretim Tesisi
2013
Ýnþaat sektörünün vazgeçilmezi olan ýsý yalýtým malzemelerinin yanýnda
portföyümüzde bulunan seramik yapýþtýrýcýlarý, derz dolgularý, teknik yapýþtýrýcýlar,
su izolasyon ürünleri, ýsý izolasyon ürünleri, astarlar, yüzey temizleyiciler ve
koruyucular, tamir harçlarý vb. ürünler ile inþaat sektörünün temel ihtiyaçlarýný
‘EPSA’ markasý çatýsý altýnda sunmaya baþladýk.
Yerelde lider üretici olmanýn gururunu yaþayan EPSA Yalýtým & Yapý
Kimyasallarý’nýn;
EPS üretimi yýllýk 5.000 Ton, yapý kimyasallarý üretim kapasitesi ise yýllýk 120 Bin
Ton’dur.
% 100 yerli sermaye ile faaliyetlerine devam eden EPSA olarak, ISO, TSEK, TSE
ve CE belgeleri ile kalite sistemleri çalýþmalarýný yürütüyoruz. Þu an 150 ürün
çeþidine sahibiz. Genç ve dinamik bir ekiple çalýþýyor olmanýn avantajýný taþýmamýz,
geniþ ürün yelpazemiz ve talepler doðrultusunda esnek üretim þansýna sahip
olmamýz bizi sektörde güçlü kýlýyor.
EPSA; ihtiyaç ve beklentileri yakýndan takip eden duyarlý yapýsýyla, müþterilerine
kullanacaklarý EPS ürünleri konusunda proje desteði saðlayarak, özellikle EPS
ambalaj ürününün tasarýmý, maliyet analizi, seçimi konularýnda ar-ge desteði de
veriyor.
Sanayici bir kuruluþ olmanýn dýþýnda sektörün geliþimi ve bilinçlendirilmesine
yönelik aktif faaliyet gösteren EPSA Yalýtým & Yapý Kimyasallarý, baþarýsý ile bir
çok ödüle layýk görülmenin haklý gururunu yaþarken, sektörel kurumsallaþma
ve yapýlanma dahilinde ÝZODER, EPSDER gibi önemli derneklerin üyesidir.
Üretimini gerçekleþtirdiði EPS ürünü, EPSA firmasý için sadece bir iþ deðil
yaþamýn çok deðerli bir parçasý…
Bu anlayýþ nedeniyledir ki kaliteli üretimin yaný sýra kendisini rakiplerinden ayýran
kusursuz hizmet anlayýþýyla EPSA hep bir adým önde…
EPSA Yalýtým Malzemeleri Üretim Tesisi
ELEKTRONÝK VE BÝLGÝSAYAR
102
SAMSUNG UE40H6470 SMART FHD
3D DVB-S LED LCD TV +2 Gözlük
ekra
n
Çözünürlük (piksel): 1920x1080
Ekran boyutu: 40"/102 cm
SMART TV: Var
Dahili HD Alýcýlar: Var
3D: Var
KOD NO:
001
1.800.000
PUAN
106
SAMSUNG UE40H6470
SMART FHD
3D DVB-S LED LCD TV
+2 Gözlük
82 e
n
ekra
KOD NO:
002
kran
1.000.000
PUAN
LG 42LB580N 106
Ekran LED
KOD NO:
003
850.000
PUAN
58
kran
82 e
KOD NO:
004
700.000
PUAN
03
TOSHIBA 32W2333DG
HD LED LCD TV
VESTEL 22PF5021L
COLOR DVB-T/C/S2
DVD LED LCD TV
KOD NO:
005
400.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
ekr
SUNNY LEVÝTA 23
SÝYAH LED LCD TV
an
SONY PlayStation 4
500 GB Konsol
CANON PowerShot
SX510 HS 30x
Dijital Kompakt Fotoðraf
Makinesi
Sony DSC-W620
Kýrmýzý Fotoðraf
Makinesi
1.500.000
KOD NO:
006
PUAN
450.000
KOD NO:
007
190.000
KOD NO:
009
PUAN
PUAN
CANON IXUS 160 20 MP
Dijital Kompakt Fotoðraf
Makinesi Siyah
300.000
KOD NO:
008
Navking Mini Tab IQ 5"
Navigasyon Cihazý
110.000
KOD NO:
010
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
04
KOD NO:
011
500.000
Toshiba CAMILEO
Z100 3D Kamera
PUAN
KOD NO:
012
120.000
PUAN
KOD NO:
014
300.000
PUAN
05
Sony DVP-SR760
Dvd Oynatýcý (DivX)
KOD NO:
013
SONY CMTS20
CEL MÝKRO
MÜZÝK SETÝ
KOD NO:
015
100.000
Goldmaster
SB-1125 Soundbar
100.000
PHILIPS
AZ1133/12 MÜZÝK
SETÝ
PUAN
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
Apple iPod Shuffle
2GB Mp3 Çalar
SONY CDXG11000U.EUR 4 x 55 W
USB CD Çalarlý Oto
Teyp
PHILIPS AZ102S/12
PORTATÝF CD
ÇALARLI MÜZÝK SETÝ
150.000
KOD NO:
016
PUAN
250.000
KOD NO:
017
80.000
KOD NO:
019
PUAN
PUAN
KENWOOD KFCM6934A 360 W 6x9"
3 Yollu Hoparlör
100.000
KOD NO:
018
GOLDMASTER SR-15
USB TAÞINABÝLÝR
HOPARLÖRLÜ (MAVÝ)
RADYO OYNATICI
50.000
KOD NO:
020
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
06
KOD NO:
021
250.000
PUAN
KOD NO:
022
90.000
PUAN
KOD NO:
024
80.000
PUAN
07
GOLDMASTER MP4224 1,8 inç 4 GB Dijital
Player Siyah
KOD NO:
023
SAMSUNG SSGP51002/XC 3D Gözlük
Ýkili Paket
KOD NO:
025
NEXT TEKLÝ
ÇANAK SETÝ BOX
( SET )
50.000
PHILIPS AJ3115/12
ALARMLI SAATLÝ
RADYO
60.000
SAMSUNG HM1500
Bluetooth Kulaklýk
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
PUAN
ASUS T100TADK023H TOUCH
NOTEBOOK
Ipad
Mini-16GB WIFI
SIEMENS
Beyaz-7.9’’
SE24E760TR
Tablet
BULAÞIK MAKÝNESÝ
EXPER ACTIVE DR1A63 MASAÜSTÜ
BÝLGÝSAYAR, LED
MONÝTÖR
1.100.000
KOD NO:
026
PUAN
700.000
900.000
KOD NO:
067
027
800.000
KOD NO:
029
PUAN
PUAN
TOSHIBA EXCITE
PURE AT10-A-104
TABLET
450.000
KOD NO:
028
Canon Pixma MX395
Renkli Yazýcý ve
Tarama
150.000
KOD NO:
030
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
08
AÐIRLIK 2,2 kg
BELLEK TÝPÝ DDR3
EKRAN BOYUTU 15,6"
EKRAN ÖZELLÝÐÝ LED
ÝÞLEMCÝ HIZI 2,16 GHz
MODEL C50-B-160
PÝL ÖMRÜ 6 Saat
USB BAÐLANTI ADEDÝ 3 Adet
Ýþlemci Markasý Intel
Dokunmatik Ekran Yok
Sabit Disk Tipi SATA
KOD NO:
031
BELLEK 4 GB
BLUETOOTH PORTU Var
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜÐÜ 1366 x 768
ÝÞLEMCÝ Intel N2840
MARKA TOSHIBA
OPTÝK SÜRÜCÜLER DVD Super Multi çift katmanlý
SABÝT DÝSK 1 TB
YAZILIM Windows
Kart Okuyucu Var
Ön Kamera Var
Ýþlemci Turbo Hýzý 2,58 GHz
1.100.000
PUAN
KOD NO:
032
900.000
ASUS X553MA CELERON
N2940 2.25GHz-2GB 500GB-15.6"-INTELWIN8.1 BILGISAYAR
KOD NO:
033
700.000
LENOVO G5030 15,6 inç
Celeron N2820 2.13 GHz
2 GB 500 GB Windows
8.1 Notebook
KOD NO:
035
PUAN
KOD NO:
034
PUAN
09
Toshiba Satellite C50B-14D 2,16 Ghz 15,6" 4
GB 500 GB / Notebook
800.000
Acer Aspire ES1-311Celeron N2840 2,16 Ghz
13,3" 2 GB
500 GB / Notebook
600.000
Grundig Trendbook 1150
B1 Celeron N2830 2,16
Ghz 11,6" 2 GB
320 GB / Notebook
PUAN
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
TELEFONLAR
KOD NO:
036
2.600.000
PUAN
KOD NO:
037
2.500.000
PUAN
KOD NO:
039
2.200.000
PUAN
11
Samsung S6 G920
32GB White Pearl Akýllý
Telefon
KOD NO:
038
iPhone 5s 16GB
Silver Akýllý Telefon
KOD NO:
040
iPhone 6 16GB
Silver Akýllý Telefon
2.200.000
LG G4 Siyah Gerçek
Deri Akýllý Telefon
1.800.000
Samsung G900F 16GB
Galaxy S5
Akýllý Telefon
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
PUAN
Sony Xperia T3
Akýllý Telefon
LG
G3 Stylus D693
SIEMENS
Black
Akýllý Telefon
SE24E760TR
BULAÞIK MAKÝNESÝ
Samsung G710
Galaxy Grand 2 White
Akýllý Telefon
1.300.000
KOD NO:
041
PUAN
900.000
KOD NO:
067
042
800.000
KOD NO:
044
PUAN
PUAN
Asus ZenFone 6 Gold
Akýllý Telefon
Çift Sim Kartlý
900.000
KOD NO:
043
Venüs 5.0 X Gold
Akýllý Telefon
650.000
KOD NO:
045
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
12
KOD NO:
046
570.000
PUAN
KOD NO:
047
350.000
PUAN
KOD NO:
049
90.000
PUAN
13
SAMSUNG S5610
METALLIC SILVER
CEP TELEFONU
Panasonic KX-TG2711
TRB Dect Telefon
KOD NO:
048
250.000
PUAN
KOD NO:
050
50.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
General Mobile
Discovery 2 Mini
Akýllý Telefon
SAMSUNG E2250
METALIC SILVER CEP
TELEFONU
Gigaset A120 Dect
Kablosuz
Telefon Beyaz
BEYAZ EÞYA
KOD NO:
051
1.500.000
PUAN
KOD NO:
052
1.700.000
PUAN
KOD NO:
054
450.000
PUAN
15
Hotpoint - Ariston
NMTZH 822 F T A+
Buzdolabý
KOD NO:
053
Altus AL-306
Büro Tipi Buzdolabý
KOD NO:
055
Arçelik 2354 A+ D
Yatay Derin Dondurucu
1.200.000
BOSCH KDN53NW20N
BUZDOLABI
PUAN
450.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
BOSCH RDW1370
SU SEBÝLÝ
DEMÝRDÖKÜM A2
9000 BTU KLÝMA
CANDY CCE16XTK
SIEMENSÝNOX
PYRAMÝD
SE24E760TR
DAVLUMBAZ,OCAK,
BULAÞIK
MAKÝNESÝ
STATÝK
FIRIN
SÝMFER OC123
SET ÜSTÜ OCAK
1.000.000
KOD NO:
056
PUAN
700.000
900.000
KOD NO:
067
057
200.000
KOD NO:
059
PUAN
PUAN
ARCELIK 9314 FDG 4
Gözü Gazlý Ocak
Turbo Fýrýn
KUMTEL LX-7021
HOTPLATE
ÝKÝLÝ OCAK
570.000
KOD NO:
058
80.000
KOD NO:
060
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
16
KOD NO:
061
180.000
PUAN
KOD NO:
062
1.650.000
PUAN
KOD NO:
064
1.400.000
PUAN
17
SAMSUNG
WF80F5E5U2X/AH 8 kg
1200 devir A+++ Enerji
Sýnýfý Çamaþýr Makinesi
KOD NO:
063
Bosch SMS68L18TR
Bulaþýk Makinesi
KOD NO:
065
700.000
LUXELL LX 9430
700 W 2 Lt
Mikrodalga Fýrýn
PUAN
BEKO D 5061 B 5 Kg
600 Devir A+ Enerji
Performansý Çamaþýr
Makinesi
700.000
Vestel BME - M201 W
2 Programlý Bulaþýk
Makinesi
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
KÝÞÝSEL BAKIM VE EV ALETLERÝ
KOD NO:
066
260.000
PUAN
KOD NO:
067
170.000
Rowenta TN9020
Erkek Bakým Kiti
KOD NO:
068
160.000
Braun Silk-Epil X'Elle
5185 Epilatör
KOD NO:
070
PUAN
KOD NO:
069
PUAN
19
PHILIPS RQ 1151
SENSO TOUCH
TIRAÞ MAKÝNESÝ
160.000
Arzum AR5004
Bellissima Professional
Saç Kurutma Makinesi
130.000
Remington S8670
Saç Þekillendirme Seti
PUAN
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
Ürün Tipi: Masaj Minderi Özel nitelikleri: Omurilik boyunca yapýlan titreþimli masaj
sayesinde sýrt bölgesinde hissedilir bir rahatlama saðlar, Oturma bölgesindeki vibrasyonlu
masajý sayesinde tüm kas sisteminde gevþeme saðlar, Özel Nitelikler: 2 Kademeli
Yoðunluk Ayarý, Uzaktan Kumandayla Uzaktan Satýþ Ayarý
MEDISANA MCE
88937 Isýtýcýlý ve
Titreþim Masaj Aleti
Fox Fitness FZ23-ZN87
Dikey Kondisyon
Bisikleti
Braun BBP2000CEME
VitalScan
Tansiyon Aleti
170.000
KOD NO:
071
PUAN
170.000
KOD NO:
072
80.000
KOD NO:
074
Boks Torbasý 70x25 +
12 Oz Boks Eldiveni
PUAN
PUAN
80.000
KOD NO:
073
50.000
KOD NO:
075
PUAN
Fakir Hercules
Baskül
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
20
KOD NO:
076
280.000
PUAN
KOD NO:
077
180.000
PUAN
KOD NO:
079
120.000
PUAN
21
FANTOM
TR 8600 TOZ TORBASIZ
SÜPÜRGE
KOD NO:
078
FELÝX FL182 FRESHY
KATI MEYVE
SIKACAÐI
KOD NO:
080
PHILIPS FC8475/01
1900 W Torbasýz
Elektrikli Süpürge
120.000
ARZUM AR 273
PREGO MAX IZGARA
VE TOST MAKÝNESÝ
110.000
ARZUM AR1013
SPEEDMIX CUBUK
BLENDER SETI
PUAN
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
HOMEND
FUNCTIONAL 2802
MUTFAK ROBOTU
190.000
KOD NO:
081
PUAN
DE LONGHI EC220CD
1 lt Espresso
Cappuccino Makinesi
250.000
KOD NO:
082
ALTUS AL 790
ÇAY MAKÝNESÝ
90.000
KOD NO:
084
PUAN
PUAN
KORKMAZ A365-07
ELEKTRÝKLÝ CEZVE
KING K575 LÝLÝA
SU ISITICI
100.000
KOD NO:
083
50.000
KOD NO:
085
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
22
KOD NO:
086
350.000
PUAN
KOD NO:
087
300.000
PUAN
KOD NO:
089
80.000
PUAN
23
ELECTROLUX EDBS
3350 Paslanmaz Çelik
Tabanlý 4.5 Bar 2350 W
Buhar Kazanlý Ütü
KOD NO:
088
FELIX FL661 Standy
Pratik Ütü Masasý
KOD NO:
090
80.000
PUAN
140.000
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
PUAN
SÝNGER TRADITION
2259 DÝKÝÞ MAKÝNESÝ
Fakir EYE
Buharlý Ütü
2600 Watt
KING K 7005 3
Kademeli Isý Ayarlý
Þofben
ESSENSO Ecotouch
Napoli Kýrmýzý 7P
Tencere ve Tava Seti
Bernardo Titan
4,5 litre
Düdüklü Tencere
KUMTEL LX-6331
FANLI ISITICI
160.000
KOD NO:
091
PUAN
170.000
KOD NO:
092
40.000
KOD NO:
094
PUAN
PUAN
Sinbo SBG 7108
Elektrikli Izgara Ve
Barbekü Kokusuz Dumansýz
90.000
KOD NO:
093
ARZUM AR-037
Windream Uzaktan
Kumandalý Ayaklý
Vantilatör
100.000
KOD NO:
095
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
24
KOD NO:
096
180.000
PUAN
KOD NO:
097
100.000
PUAN
KOD NO:
099
60.000
PUAN
25
Özdilek Alissa
Yatak Örtüsü
Çift Kiþilik
KOD NO:
098
Taç Galatasaray Cup
Baby Pike Takýmý
KOD NO:
100
65.000
PUAN
30.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
8 Parça Elegance
(Bambu) Aile Seti
Bornoz MARIAN
Özdilek Girl
Nevresim Takýmý
Tek Kiþilik
Cemil Ýpekçi Elize 3D
Mürdüm Gri 3 lü
Sabunlu Sepet Havlu
BEBEK VE ÇOCUK ÜRÜNLERÝ
KOD NO:
101
400.000
PUAN
KOD NO:
102
250.000
Ümit Coranna 1688
Angels 16 Jant
Çocuk Bisikleti
KOD NO:
103
150.000
BABYHOPE Baston
Puset Mavi
Bebek Arabasý
KOD NO:
105
PUAN
KOD NO:
104
PUAN
27
Baby&Toys Samy
Akülü Araba
250.000
Orbis Cloud 16 Jant
Çocuk Bisikleti
140.000
BABYHOPE BH5110
Ana Kucaðý ve Oto
Koltuðu Pembe
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
PUAN
Mamalove Araba
Yürüteç Raspberry
Strip
SMART TRIKE
Cupcake Bisiklet Mavi
170.000
PUAN
110.000
KOD NO:
107
95.000
KOD NO:
109
PUAN
Güneysan Ana Dizi
Beþik
KOD NO:
106
PUAN
WELLGRO Futura
Katlanabilir Mama
Sandalyesi
Playskool
Ýlk Arabam
100.000
KOD NO:
108
95.000
KOD NO:
110
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
28
KOD NO:
111
140.000
PUAN
KOD NO:
112
130.000
PUAN
KOD NO:
114
80.000
PUAN
29
Medisana FTG 48620
Infrared
Ateþ Ölçer
KOD NO:
113
SWITEL BF 500
BÝBERON VE
MAMA ISITICI
KOD NO:
115
110.000
PUAN
30.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
WellGro Easy Sleep Ara
Katlý Oyun Parký /
60x120 cm Kýrmýzý
Tiny Love Gymini
Güneþli Gün Oyun
Halýsý
Kanz Oyun Çadýrý
Pembe Renk
HOBÝ
KOD NO:
116
300.000
PUAN
KOD NO:
117
200.000
PUAN
KOD NO:
119
60.000
PUAN
31
PIERRE CARDIN
ORTA BOY VALÝZ
KIRMIZI
KOD NO:
118
Ýntex 68758 Çift
Kiþilik Lacivert
Þiþme Yatak
KOD NO:
120
100.000
PUAN
40.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
Orbis Voltage 26"
21 Vites Erkek
Dað Bisikleti
UFO KAFESLÝ
NARGÝLE N56
Panther PT-8930A
5W Þarjlý Spot Fener
Mobydick Megasurf
350 Kamýþ Makine
Olta Seti
140.000
KOD NO:
121
PUAN
Evolite Trip Mono
Dome 2 Kiþilik Çadýr
80.000
KOD NO:
122
PHILIPS AZ102S/12
PORTATÝF CD
ÇALARLI MÜZÝK SETÝ
40.000
KOD NO:
124
PUAN
PUAN
Savage Ys-508 -10 C
Dijital Kamuflaj
Uyku Tulumu
Nurgaz NG 076
Olympos Kamp
Ocak
80.000
KOD NO:
123
40.000
KOD NO:
125
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
32
KOD NO:
126
200.000
PUAN
KOD NO:
127
150.000
PUAN
KOD NO:
129
40.000
PUAN
33
Klasik Gitar Manuel
Raymond Siyah
KOD NO:
128
Star Aðaç
Okey Takýmý
KOD NO:
130
150.000
PUAN
30.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
National Geographic
10X50 Dürbün
Baðlama Yaprak Özel
Maun Kýsa Sap
BYMOK
Hobby Fine
TavlaTakýmý
SEKTÖREL
KOD NO:
131
750.000
PUAN
KOD NO:
132
500.000
PUAN
KOD NO:
134
230.000
PUAN
35
Bosch GBH 2-28 DV
Profesyonel SDS-Plus
3,2 J. 850 Watt Kýrýcý
Delici
KOD NO:
133
BOSCH GSB 13 RE
600 Watt Profesyonel
Darbeli Matkap
KOD NO:
135
250.000
PUAN
125.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
Aksa AAP1200 Portatif
Jeneratör 1 kVA
(4 Zamanlý Motor)
EINHELL RT-RH 26
900 W Kýrýcý Delici
Bosch PSB 500 RE
Compact Darbeli
Matkap 500 Watt
Ryobi Ebs800
800W
Tank Zýmpara
Black&Decker
Epc12cab Þarjlý Matkap
12v/1.2ah
Attlas Eco Point 500
Set- Matkap Ve
Aksesuar Seti
350.000
KOD NO:
136
PUAN
200.000
KOD NO:
137
110.000
KOD NO:
139
PUAN
PUAN
DBK CD 7,2/ V Þarjlý
Vidalama - 29 Parça
Aksesuarlý A801
Black&Decker A7152
35 Parça Delme ve
Vidalama Seti
85.000
KOD NO:
138
50.000
KOD NO:
140
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
36
KOD NO:
141
335.000
Bosch Ptd 1 Lazerli
Termometre / Isý Dedektörü
PUAN
KOD NO:
142
300.000
PUAN
KOD NO:
144
500.000
PUAN
37
Biglift Elektrikli Vinç
20Mt 125-250Kg
Biglift Df-25 2,5 Ton
Transpalet Kýrmýzý
Teker
KOD NO:
143
125.000
PUAN
KOD NO:
145
200.000
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
Bosch PWS 700-115
700W 115mm Avuç
Taþlama
Elit Alüminyum
Çantalý 26 Parça
Alet Seti
480 Mermer Malasý 1 Adet/Pcs
180 Süngerli Mala 1 Adet/Pcs
190 Derz Malasý 1 Adet/Pcs
329 Lastik Tokmak 1 Adet/Pcs
255 Proaktif Ispatula 1 Adet/Pcs
318 Dizlik Poliüretan 2 Adet/Pcs
HASSAN
Fayansçý Seti 25lt.
MAX EXTRA FAYANS
KESME MAKÝNESÝ 200 MM
MAX EXTRA
ENDÜSTRÝYEL FAYANS
KESME - 90 CM
185.000
KOD NO:
146
PUAN
500.000
KOD NO:
147
340.000
KOD NO:
149
PUAN
PUAN
MAX EXTRA
ENDÜSTRÝYEL FAYANS
KESME - 100 CM
MAX EXTRA
ENDÜSTRÝYEL FAYANS
KESME - 60 CM
600.000
KOD NO:
148
225.000
KOD NO:
150
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
38
KOD NO:
151
380.000
PUAN
KOD NO:
152
310.000
PUAN
KOD NO:
154
230.000
PUAN
39
CROWN FLEX CT 7130
1200 WATT
KOD NO:
153
Max Extra MX 7700S
Boya ve Harç Karýþtýrýcý
Mikser 1400W
KOD NO:
155
Einhell Rt-Mx 1600 E
2 Vites Mixer
1600W
280.000
KL R6169 1050 W
KARIÞTIRICI
MATKAP
200.000
Kristal Boya ve Harç
Karýþtýrýcý Mikser
1350W
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
PUAN
Bosch PLR 25
Lazermetre
25 Metre
DEKOR PROAKTÝF
ISPATULA
KÝTAN SERAMÝK
MALASI
40 CM. 8X8 MM
235.000
KOD NO:
156
PUAN
15.000
KOD NO:
157
15.000
KOD NO:
159
PUAN
PUAN
DEKOR PROFESYONEL
ISPATULA
10.000
KOD NO:
158
KÝTAN MANTOLAMA
MALASI 35 CM.
15.000
KOD NO:
160
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
40
KOD NO:
161
80.000
PUAN
KOD NO:
162
10.000
Sývacý Malasý
26 cm.
KOD NO:
163
25.000
SGS Derz Malasý Uzun
11,5x38,5 cm
KOD NO:
165
PUAN
KOD NO:
164
PUAN
41
SGS Öztürk Þalümo Vanalý
Vakumlu Set
15.000
SGS Sabit Zýmpara
Malasý
15.000
SGS Kaleterasit
Malasý 12.5x27.5 cm
PUAN
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
PUAN
3x2.5 40mt Çantalý
Elektrik Uzatma
Kablosu
SGS Plastik Tokmak
30 mm
Serpme Fýrça
Profesyonel
150.000
KOD NO:
166
PUAN
25.000
KOD NO:
167
6.000
KOD NO:
169
PUAN
PUAN
BTS Su Terazisi
Mýknatýslý 40 cm
25.000
KOD NO:
168
SGS Plastik
Fayans Taraðý
5.000
KOD NO:
170
PUAN
PUAN
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
42
EPSA BUDA100
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
EPSA BUDAPLUS
SERAMÝK YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, seramik, karo
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan
hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ, polimer
katkýlý, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo yapýþtýrýlmasýnda
sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma
harcýdýr.
Ý
0 4 H AZ R
20
2
AN
00 8
T S EN
1
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
160
EPSA BUDAGRANÝTECH
GRÝ GRANÝT YAPIÞTIRICISI
EPSA BUDAGRANÝTECH
BEYAZ GRANÝT YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, esnek, yüksek yapýþma
kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi
taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, polimer katkýlý, esnek, yüksek yapýþma
kabiliyetine sahip, seramik, karo, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi
taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
EPSA BUDAFLEX
FLEX YAPIÞTIRICISI
EPSA BUDAFLEX-TECHNO ( A+B)
ÇÝFT BÝLEÞENLÝ FLEX YAPIÞTIRICI
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ, polimer
katkýlý, esnek, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik, karo, mermer,
cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn yapýþtýrýlmasýnda sadece su
ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr.
TANIMI: Kayma özelliði azaltýlmýþ, açýk bekleme süresi uzatýlmýþ,
polimer katkýlý, esnek, yüksek yapýþma kabiliyetine sahip, seramik,
karo, mermer, cotto, klinker, granit, doðal granit, gibi taþlarýn
yapýþtýrýlmasýnda sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak
kullanýlan hazýr yapýþtýrma harcýdýr. A bileþen: yüksek modifiyeli
çimento esaslý toz bileþen B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
1
H
04 A ZÝ R
20
N2
A
C2TE
S2
0 08
450
T S EN
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
410
EPSA BUDAPASTAFÝX
KULLANIMA HAZIR PASTA TÝPÝ YAPIÞTIRICI
EPSA BUDAPRÝME 30 - PLUS
TANIMI: Dispersiyon polimer esaslý, kullanýma hazýr, solventsiz, iç mekânlarda
her türlü düþey zemine uygulanabilen, fayans-seramik ve de ýsý izolasyon paneli
yapýþtýrýcýsýdýr.
TANIMI: TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, pembe renkli, kullanýma hazýr,
tek bileþenli, solventsiz, seramik üzeri seramik uygulamalarda mukavemeti
destekleten dolgulu teknik astardýr.
SARFÝYAT: TARAK GENÝÞLÝÐÝNE BAÐLI OLARAK ORTALAMA 3,5 KG/m² - 5 KG/m²
SARFÝYAT: 0,150 Kg/m² - 0,250 Kg/m²
TS EN 12004
1000
SERAMÝK ÜZERÝ SERAMÝK UYGULAMA ASTARI
600
1800
EPSA BUDAFUGA
DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 1 - 6 mm. )
TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, aþýnmaya dirençli, yer ve duvar
seramikleri, mermer, doðal taþ gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm derz
aralýklarýnda kullanýlan tek bileþenli derz dolgu malzemesidir.
SARFÝYAT: Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý seramiklerin boyutuna ve
de býrakýlan derz geniþliðine baðlý olarak deðiþecektir.
( Ort. bir torba 50 m² yer uygular. )
200
EPSA BUDAFUGA-SÝL
SÝLÝKONLU DERZ DOLGU MALZEMESÝ
( 1 - 6 mm. )
TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, yüksek aþýnma direnci, yer ve
duvar seramikleri, mermer, doðal taþ gibi kaplama malzemelerinin 1-6 mm
derz aralýklarýnda kullanýlan tek bileþenli derz dolgu malzemesidir.
SARFÝYAT: Kullanýlacak olan derz dolgu miktarý seramiklerin boyutuna ve
de býrakýlan derz geniþliðine baðlý olarak deðiþecektir.
( Ort. bir torba 50 m² yer uygular. )
250
EPSA BUDAFUGA-COTTO
DERZ DOLGU MALZEMESÝ ( 5 - 20 mm. )
EPSA BUDACLEAN
DERZ VE YÜZEY TEMÝZLEYÝCÝSÝ
TANIMI: Çimento esaslý, polimer modifiyeli, yüksek dayanýmlý, aþýnmaya
dirençli, cam tuðla, mermer, doðal taþ gibi kaplama malzemelerinin 5-20
mm derz aralýklarýnda, sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan,
tek bileþenli derz dolgu malzemesidir.
TANIMI: Zamanla seramik döþemeler üzerinde veya seramik döþemelerin
derzlerinde oluþan kir, deterjan artýklarý; kahve, yað gibi zorlu lekelerin
temizlenmesinde kullanýlan temizleyici sývýdýr.
SARFÝYAT: 3-5 KG/m² ortalama deðer.
( Ort. bir torba 50 m² yer uygular. )
43
410
415
SARFÝYAT: 70 gram/m² -100 gram/m²
( SARFÝYAT YÜZEYDEKÝ KÝR
YOÐUNLUÐUNA GÖRE DEÐÝÞECEKTÝR. )
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
EPSA MANTOYAP
EPSA MANTOYAP
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý ile kullanýlan
plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanýlan yapýþtýrma
harcýdýr.
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý, 2-7mm uygulama kalýnlýðýna
uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý izolasyon sývasýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
elyaflý
ISI YALITIM LEVHA SIVASI
elyaflý
TS 13566
TS EN 998-1
EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA - TANE DOKULU
TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm saðlayan,
boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama
sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA - ÇÝZGÝ DOKULU
TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak geliþtirilmiþ,
uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm saðlayan,
boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral kaplama
sývasýdýr.
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
elyaflý
TS 7847
TS 7847
EPSA MANTOYAP
DEKORATÝF SIVA ASTARI
EPSA BUDAPRÝME 10
GENEL AMAÇLI YÜZEY HAZIRLAMA ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma hazýr, dýþ cephe
astarýdýr. EPSA MANTOYAP DEKORATÝF SIVA ASTAR ‘ý mantolama sistemlerinde
sýva ve dekoratif kaplama arasýnda astar olarak kullanýlmaktadýr.
TANIMI: Emülsiyon esasýna dayanan, tozuyan ve yüksek oranda su emiciliðe
sahip olan yüzeylerin su emiciliðinin ve tozumasýnýn sabitlenmesinde kullanýlan,
sabunlaþmayan, alkaliye dayanýklý, baðlayýcý özelliði yüksek olan ve ayný zamanda
aderansý arttýrmada kullanýlan dolgusuz astardýr.
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,150 Kg/m²
1400
EPSA BUDA200
ISI YALITIM LEVHA YAPIÞTIRICISI
EPSA BUDA300
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve dona
dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý ile kullanýlan plakalarýn
iç ve dýþ mekânlarda duvara sabitlenmesinde kullanýlan yapýþtýrma harcýdýr.
TANIMI: TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip,
suya ve dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý, 2-7mm uygulama
kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý izolasyon sývasýdýr.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
TS 13566
175
ISI YALITIM LEVHA SIVASI
elyaflý
175
EPSA BUDA400
EPSA BUDA500
TANIMI: TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak
geliþtirilmiþ, uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm
saðlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral
kaplama sývasýdýr.
TANIMI: TANIMI: Çimento esaslý, iç ve dýþ cepheler için özel olarak
geliþtirilmiþ, uygulama hatalarýný kapatan ve de dekoratif bir görünüm
saðlayan, boyanabilen, yüksek aderansa sahip ve de nefes alabilen mineral
kaplama sývasýdýr.
DEKORATÝF TANE DOKULU SIVA
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
300
DEKORATÝF ÇÝZGÝ DOKULU SIVA
SARFÝYAT: 2,5-3 KG/m² ortalama deðer.
elyaflý
300
EPSA BUDA1+1
EPSA BUDAMANTO
DEKORATÝF SIVA ASTARI
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, suya ve
dona dirençli, termal deðiþimlere dayanýklý ýsý izolasyonu amacý ile kullanýlan
plakalarýn iç ve dýþ mekânlarda duvara sabitlenmesinde yapýþtýrýcý olarak
ve de 2-7mm uygulama kalýnlýðýna uygun, son kat yüzey düzeltme ýsý
izolasyon sývasý kapsamýnda da kullanýlan
hem sýva hem de yapýþtýrýcý özelliði
bünyesinde barýndýran üründür.
SARFÝYAT: 4-5 KG/m² ortalama deðer.
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, beyaz renkli, kullanýma hazýr, dýþ cephe
astarýdýr. EPSA BUDAMANTO DEKORATÝF SIVA ASTAR ‘ý mantolama sistemlerinde
sýva ve dekoratif kaplama arasýnda astar olarak kullanýlmaktadýr.
LEVHA YAPIÞTIRICI VE SIVA
185
elyaflý
TS EN 998-1
SARFÝYAT: 0,100 Kg/m² - 0,200 Kg/m²
TS 13566
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
44
EPSA BUDAMASTER-ÞAP
EPSA BUDASURFACE-ART
TANIMI: Çimento esaslý, kýsa zamanda yüksek aderans gösteren, kolay
yerleþebilen, hýzlý ve de konforlu kullaným saðlayan, hiper akýþkanlaþtýrýcýlar
ile zenginleþtirilmiþ, iklim þartlarýna uyumlu, rötre çatlaðý yapmayan,
yüzeyde gözeneklilik barýndýrmayan, tesviye þapý malzemesidir.
TANIMI: Doða ile dost kimyasal katkýlar içeren silis takviyeli kendiliðinden
renkli, trafiðe açýk alanlarda taþýyýcý beton ve þaplarýn güçlendirilmesinde
önlenmesinde kullanýlýr.
KENDÝLÝÐÝNDEN YAYILAN TESVÝYE ÞAPI
SÝLÝS TAKVÝYELÝ BETON YÜZEY SERTLEÞTÝRÝCÝ
SARFÝYAT: 4-6 Kg /m² ortalama deðer.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3kg /m² ortalama deðer.
TS EN 1504-2
TS EN 13813
EPSA BUDAKÜR 50-P
PARAFÝN ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ
EPSA BUDAKÜR 60-A
AKRÝLÝK ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný minimalize
eden, parafin esaslý, beyaz renkli, su bazlý, penatrasyon derecesi yüksek olan,
yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde yarý-mat film tabakasý oluþturan,
uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý beton kür
malzemesidir.
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný minimalize
eden, akrilik esaslý, beyaz renkli, su bazlý, penatrasyon derecesi yüksek olan,
yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde mat film tabakasý oluþturarak yüzeye
su geçirimsiz özellik kazandýran, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran,
kullanýma hazýr sývý beton kür malzemesidir.
SARFÝYAT: 0,150 KG/m² - 0,250 KG/m²
SARFÝYAT: 0,2 KG/m² - 0,3 KG/m²
23000
30000
EPSA BUDAKÜR 70-S
SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ
EPSA BUDAKÜR 80-SK
SOLVENT ESASLI BETON KÜR MALZEMESÝ
SARFÝYAT: 0,150 KG/m² - 0,180 KG/m²
SARFÝYAT: 0,170 KG/m² - 0,200 KG/m²
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný minimalize
eden, solvent esaslý, sarýmtýrak renkte, solvent bazlý, penatrasyon derecesi
yüksek olan, yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde yarý parlak film tabakasý
oluþturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý
beton kür malzemesidir.
TANIMI: Betondaki hýzlý su kaybýný önleyerek rötre çatlaklarýný minimalize
eden, solvent esaslý, sarýmtýrak renkte, solvent bazlý, penatrasyon derecesi
yüksek olan, yüzey tozumasýný engelleyen, yüzeyde parlak film tabakasý
oluþturan, uygulanan yüzeyde mekanik direnci arttýran, kullanýma hazýr sývý
beton kür malzemesidir.
75000
EPSA BUDA ÝÇ SIVA
MAKÝNA VE EL SIVASI
EPSA BUDA DIÞ SIVA
MAKÝNA VE EL SIVASI
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, iþlenebilirliði
kolay, hem makine hem de el ile kullanýlabilen, iç mekânlar için özel olarak
tasarlanmýþ tuðla, astar uygulanmýþ brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana
tatbik edilebilen ince granülometrideki sývama harcýdýr.
TANIMI: Çimento esaslý, yüksek yapýþma mukavemetine sahip, iþlenebilirliði
kolay, hem makine hem de el ile kullanýlabilen, dýþ mekânlar için özel olarak
tasarlanmýþ tuðla, astar uygulanmýþ brüt beton, bims, briket duvar ve de tavana
tatbik edilebilen uygun granülometrideki sývama harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,6kg /m² ortalama deðer.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,6kg /m² ortalama deðer.
TS EN 998-1
150
TS EN 998-1
210
EPSA BUDATAMÝR-ART ( 20 )
TAMÝR HARCI - ÝNCE
EPSA BUDATAMÝR-ART ( 30 )
TAMÝR HARCI - KALIN
TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere dirençli,
suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme
harcýdýr.
TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere dirençli,
suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme
harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,1 kg /m²
ortalama deðer.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3 kg /m² ortalama deðer.
EPSA BUDATAMÝR-ART ( 20 )
TAMÝR HARCI ÝNCE - RAPÝD
45
96000
YENÝ
EPSA BUDATAMÝR-ART ( 30 )
YENÝ
TAMÝR HARCI KALIN - RAPÝD / ( HIZLI PRÝZ ALAN )
TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, hýzlý priz alan, ani termal
deðiþimlere dirençli, suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek,
yüzey düzeltme harcýdýr.
TANIMI: Çimento esaslý, performansý arttýrýlmýþ, ani termal deðiþimlere dirençli,
suya ve dona dayanýklý, aderansý ve mukavemeti yüksek, yüzey düzeltme
harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,1 kg /m² ortalama deðer.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,3 kg /m² ortalama deðer.
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
EPSA BUDAGROUT-ART
YENÝ
GROUT HARCI RAPÝD / ( HIZLI PRÝZ ALAN )
TANIMI: Çimento esaslý, hýzlý priz alabilen, kýsa zamanda yüksek aderans
gösteren, kolay yerleþebilen, hýzlý ve de konforlu kullaným saðlayan, yüksek
akýþkanlýkta olan, iklim þartlarýna uyumlu, su geçirimsiz özellik de barýndýran
grout harcýdýr.
SARFÝYAT: 1 mm kalýnlýk için 1,5 kg /m² ortalama deðer.
400
EPSA BUDAWATER-STOP
KRÝSTALÝZE SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Çimento esaslý, belirli oranda sadece su ile karýþtýrýlarak tatbik edilen,
eski ve yeni yapýlarda yüzey sularýna karþý beton donatýda negatif ve pozitif
yönlü kullanýlabilen, yüzeyin kapiler boþluklarýna transfer olup orada genleþerek
su geçirimsiz tabaka oluþturan kristalize su izolasyon malzemesidir, baþka bir
ifade ile toz mebrandýr.
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
EPSA BUDABLOCK
GAZ BETON YAPIÞTIRICISI
TANIMI: Performansý arttýrýlmýþ, polimer katkýlý, gaz beton yapýþtýrýlmasýnda
sadece su ile belirli oranlarda karýþtýrýlarak kullanýlan, ince yapýlý, çalýþma süresi
uzun, yapýþtýrma harcýdýr.
SARFÝYAT: Blok boyutuna göre deðiþir.(TABLO 1.1 KLAVUZ OLARAK
KULLANILABÝLÝR)
143
TS EN 998-2
EPSA BUDALASTIC-X7 ( A + B )
YARI ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar
içeren çimento esaslý, geliþtirilmiþ, hafif yaya trafiðine dayanýklý
çift komponentli, yarý elastik su yalýtým harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz bileþen B bileþen:
dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
215
TS EN 1504-2
EPSA BUDALASTIC-X8 ( A + B )
TAM ELASTÝK SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar
içeren çimento esaslý, geliþtirilmiþ, hafif yaya trafiðine dayanýklý
çift komponentli, yarý elastik su yalýtým harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz bileþen
B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,5 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
225
EPSA BUDALASTIC-X15 ( A + B )
TAM ELASTÝK UV DAYANIMLI SU YALITIM MALZEMESÝ
TANIMI: Akrilik dispersiyon ile su geçirimsiz kimyasal katkýlar içeren
çimento esaslý, geliþtirilmiþ UV dayanýmlý, hafif yaya trafiðine dayanýklý
çift komponentli, elastik su yalýtým harcýdýr.
A bileþen: yüksek modifiyeli çimento esaslý toz bileþen
B bileþen: dispersiyon esaslý sývý bileþen
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,50 Kg/m² - 2. KAT: 1,5 Kg/m² - 3. KAT: 1,0 Kg/m²
400
EPSA BUDALASTÝC-X20
EPSA BUDABÝTÜM-300 ( 1 KB ) PLUS
TEK BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
ELASTOMERÝK UV DAYANIMLI LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Elastomerik reçine esaslý, akrilik bazlý, tek bileþenli, kullanýma hazýr,
UV dayanýmlý, elastomerik su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 1.KAT: 1,40 Kg/m² (1mm film kalýnlýðý için)
2. KAT: 3-4 Kg/m² (teras ve çatýlarda) - 3. KAT: 2-4 Kg/m² (derelerde)
1800
3400
EPSA BUDABÝTÜM-400 ( 1 KB ) SÜPER PLUS
TEK BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, solvent içermeyen, tek bileþenli, polimer
modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý
dayanýklý (suyun geldiði yönden uygulama yapýlan), su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 1,5 KG/m² - 1mm KALINLIÐI ÝÇÝN, YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA
KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR.
395
791
EPSA BUDABÝTÜM-600 ( 2 KB ) PLUS
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, iki bileþenli, polimer modifiyeli, elastik özellikte,
çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý dayanýklý (suyun geldiði
yönden uygulama yapýlan), belirli PH daki asit ve alkaliye dayanýmlý, geçici ve
sürekli su basýncýna karþý kullanýlan su izolasyon
malzemesidir.
SARFÝYAT: 3,0 KG/m² – 3 mm KALINLIÐI ÝÇÝN,
YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA
GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR.
916
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, solvent içermeyen, tek bileþenli, polimer
modifiyeli, esnek özellikte, çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý
dayanýklý (suyun geldiði yönden uygulama yapýlan), su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 1,5 KG/m² - 1mm KALINLIÐI ÝÇÝN, YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA
KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR.
879
EPSA BUDABÝTÜM-500 ( 2 KB ) PLUS
ÝKÝ BÝLEÞEN SU YALITIM LÝKÝT MEMBRAN
TANIMI: Bitüm esaslý, su bazlý, iki bileþenli, polimer modifiyeli, elastik özellikte,
çatlak örtücü özelliði olan pozitif su basýncýna karþý dayanýklý (suyun geldiði
yönden uygulama yapýlan), belirli PH daki asit ve alkaliye dayanýmlý, geçici ve
sürekli su basýncýna karþý kullanýlan su izolasyon malzemesidir.
SARFÝYAT: 4,5 KG/m² – 3 mm KALINLIÐI ÝÇÝN,
YÜZEYÝN EMÝCÝLÝÐÝNE, HAVA KOÞULLARINA GÖRE DEÐÝÞMEKTEDÝR.
872
EPSA BUDACONTACT 20
BRÜT BETON ASTARI
TANIMI: Akrilik kopolimer esaslý, pembe renkli, kullanýma hazýr, bürüt beton
duvar ve tavanlar için, çimento ve alçý esaslý sývalarýn tutunmasýný ve
iþlenebilirliðini arttýrýcý yüzey astarýdýr.
SARFÝYAT: 0,150 Kg/m2 - 0,250 Kg/m²
1040
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
46
EPSA BUDALATEX-PLUS
ESNEKLEÞTÝRÝCÝ VE ADERANS ARTTIRICI HARÇ KATKISI
EPSA BUDACAST 10
PARAFÝN ESASLI AHÞAP KALIP AYIRICI
TANIMI: Dispersiyon esasýna dayanan, çimento esaslý harç, sýva ve de
yapýþtýrýcýlarda su geçirimsizlik özelliði kazandýran ayný zamanda yapýya esneklik
saðlayan, yapýda aderans artýrýcý olarak görev yapan, çimento ile mükemmel
kompozisyon oluþturan harç katkýsýdýr.
TANIMI: Ahþap kalýplarýn üzerine uygulanan, kalýbýn betondan kolay ayrýlmasýný
ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini saðlayan, su bazlý, modifiye mineral
yað esaslý, sývý, kullanýma hazýr kalýp yüzey koruyucu-ayýrýcýdýr.
SARFÝYAT: KULLANIM YERÝNE GÖRE 1/1 - 1/4 ORANLARI ARASINDA TARÝF
EDÝLEN MÝKTARLARCA DEÐÝÞÝR.
SARFÝYAT: FIRÇA VE RULO ÝLE; 1L/25 m² - PÜSKÜRTME ÝLE; 1L/40 m²
1800
4600
EPSA BUDACAST 11
MÝNERAL YAÐ ESASLI KALIP AYIRICI
YENÝ
TANIMI: Beton kalýplarýnýn üzerine uygulanan, kalýbýn betondan kolay ayrýlmasýný
ve pürüzsüz-lekesiz yüzey elde edilmesini saðlayan, sývý, kullanýma hazýr kalýp
yüzey koruyucu-ayýrýcýdýr. Sentetik bileþenleri sayesinde üstün kaydýrýcýlýk özelliði
taþýr.
SARFÝYAT: FIRÇA VE RULO ÝLE; 1L/20 m² - PÜSKÜRTME ÝLE; 1L/45 m²
8000
50000
EPSA USTA ELLER KULÜBÜ
Avrupa normalarýnda kaliteli ürünleri siz deðerli ustalarýmýzla buluþturmak amacýyla 2012 yýlýnda
faaliyetlerine baþladýðýmýz EPSA USTA ELLER KULÜBÜ zengin hediye seçenekleriyle kampanyalarýna devam ediyor.
Mantolama ve karo seramik uygulama sektörünün profesyonelleri olan ustalarýmýza yönelik olarak kurulan
EPSA USTA ELLER KULÜBÜ sizlerin sadece kaliteli ürünler kullanýrken hediye kazanmanýzý deðil,
ayný zamanda her türlü teknik soru ve sorunlarýnýz içinde danýþma merkezi olmaya devam ediyor.
0 850 224 3772 numaralý telefonumuzdan Türkiye’nin herhangi bir noktasýndan bedel ödemeden,
sektörün profesyonelleri ile doðrudan görüþme yaparak istek, dilek ve sorunlarýnýzý iletebilir,
çözüm bulabilirsiniz.
www.epsa.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz danýþma hattýmýzdan nasýl faydalanacaðým?
EPSA USTA ELLER KULÜBÜ üyesi olan ustalarýmýz, EPSA ürünleriyle ilgili sahip olmak istedikleri bütün teknik ve
uygulama bilgisine www.epsa.com.tr internet adresinden kolayca ulaþabilecektir. Ayný zamanda kulüp
üyesi olan ustalarýmýz, sahip olduklarý puanlara karþýlýk kazanacaklarý hediyeleri de internet sitemizden
ilgili arama motoru sayesinde görebilme þansýna sahiptirler.
Kampanya ve EPSA ürünlerine yönelik her türlü sorularýnýz için hafta içi saat 08:30-18:00 saatleri
arasýnda 0 850 224 3772 numaralý ücretsiz danýþma hattýmýzý arayabilirsiniz.
47
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
22000
HEDÝYE TALEP FORMU
Gönderdiðiniz EPSA Puan Toplamý:
Lütfen bu formu HEDÝYE KAMPANYASI
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
adresine ücreti size ait olmak üzere iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.
T. +90 224 384 10 20 (pbx) F. +90 224 384 15 00
[email protected] • www.epsa.com.tr
0 850 224
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
48
HEDÝYE TALEP FORMU
Gönderdiðiniz EPSA Puan Toplamý:
Lütfen bu formu HEDÝYE KAMPANYASI
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
adresine ücreti size ait olmak üzere iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.
T. +90 224 384 10 20 (pbx) F. +90 224 384 15 00
[email protected] • www.epsa.com.tr
0 850 224
49
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
HEDÝYE TALEP FORMU
Gönderdiðiniz EPSA Puan Toplamý:
Lütfen bu formu HEDÝYE KAMPANYASI
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
adresine ücreti size ait olmak üzere iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.
T. +90 224 384 10 20 (pbx) F. +90 224 384 15 00
[email protected] • www.epsa.com.tr
0 850 224
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
50
HEDÝYE TALEP FORMU
Gönderdiðiniz EPSA Puan Toplamý:
Lütfen bu formu HEDÝYE KAMPANYASI
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
adresine ücreti size ait olmak üzere iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.
T. +90 224 384 10 20 (pbx) F. +90 224 384 15 00
[email protected] • www.epsa.com.tr
0 850 224
51
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
HEDÝYE TALEP FORMU
Gönderdiðiniz EPSA Puan Toplamý:
Lütfen bu formu HEDÝYE KAMPANYASI
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
adresine ücreti size ait olmak üzere iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.
T. +90 224 384 10 20 (pbx) F. +90 224 384 15 00
[email protected] • www.epsa.com.tr
0 850 224
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
52
HEDÝYE TALEP FORMU
Gönderdiðiniz EPSA Puan Toplamý:
Lütfen bu formu HEDÝYE KAMPANYASI
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
adresine ücreti size ait olmak üzere iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.
T. +90 224 384 10 20 (pbx) F. +90 224 384 15 00
[email protected] • www.epsa.com.tr
0 850 224
53
Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr...
EPSA HEDÝYELERÝNE SAHÝP OLMAK ÝÇÝN
KAMPANYA HEDEFÝ
Ürünlerimizi güvenle kullanan USTALARIMIZA ürün haricinde de kalýcý bir hediye vermektir.
Bizimle olan baðlarýný küçük hediyelerle de desteklemektedir.
KAMPANYA KOÞULLARI
Firmamýz ürünlerinden EPSA YALITIM SAN. ve TÝC. A.Þ. ürünlerimizin ambalajlarý üzerine bulunan puan
hanelerinin düzgün bir þekilde kesilerek HEDÝYE TALEP FORMU BÜYÜK HARFLERLE doldurularak
adresimize kargo aracýlýðý yada posta yoluyla ulaþtýrýlmasý gerekmektedir. Puanlarýn GENEL MERKEZÝMÝZE
ulaþmasýndan sonra en geç 20 iþ günü (ithal ürünler hariç) süresinde hediyeniz tarafýnýza ulaþtýrýlacaktýr.
Hediye kataloðundaki hediye ve puanlarýn geçerlilik süresi 2016 tarihine kadardýr.
HEDÝYE ALIMI
Kargo ile adresinize gelen her ürünün saðlam olup olmadýðýný kontrol etmeden teslim almayýnýz. Hediyeniz
hasarlý/bozuk olduðu takdirde kargo görevlisine tutanak düzenleterek iade ediniz. Kontrol edilmeden teslim
alýnan hasarlý ürünlerden firmamýz sorumluluk kabul etmeyecektir. Kampanyada yer alan ürünlerin kalite
sorumluluðu, üretici ve satýcý firmalara aittir.Ürünlerle ilgili olasý þikayetlerinizi, garanti kapsamýnda üretici
ve satýcý firmalarýn yetkili bayiilerine yapýnýz. Garanti kapsamý için elektronik cihazlarýn kurulumu ile ilgili
servislere yaptýrýlmalýdýr. Aksi takdirde ürün garanti kapsamý dýþýnda kalýr.
EPSA YALITIM
* Gerek gördüðü takdirde, hediyelerin bazýlarýný katalogtan çýkarma, puan deðerini yada ürün deðiþtirme
hakkýný saklý tutar.
* Kampanya süresinin uzun olmasýndan dolayý ürünlerin renklerinde, modellerinde, özelliklerinde farklýlýklar
gösterebilir.
* Verilen hediyelerden stokta bulunmama durumunda; benzer özellikli baþka bir hediye verme hakký
firmamýza aittir.
* Ýthal ürünlerde, teslim süresi ithalat süresinin tamamlanmasýna müteakip artý 15 gündür.
FÝRMA ÖZEL KOÞULLARI
EPSA YALITIM SAN. ve TÝC. A.Þ. tarafýndan önceden bildirilmek koþulu
ile herhangi bir neden bildirmeksizin bu kampanyayý durdurabilir, uzatabilir yada kampanyanýn
yürürlülük koþullarýný deðiþtirebilir. Bundan önce yayýnlanan hediye kitapçýklarý geçersizdir.
HEDÝYE KATALOÐU / 2015 / 1
54
BÖLGELER VE ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ
1.
MARMARA BÖLGESÝ
2.
ÝÇ ANADOLU BÖLGESÝ
3.
EGE BÖLGESÝ
0.532 402 75 84
0.532 130 88 12 - 0.532 295 42 07- 0.532 660 80 62
4.
BATI & KARADENÝZ BÖLGESÝ
0.532 130 88 12
5.
DOÐU ANADOLU BÖLGESÝ
0.532 295 42 07
0.532 402 75 84
MERKEZ OFÝS:
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde No:10 Kestel / BURSA
Tel.: 0.224 384 10 20 (pbx) Faks: 0.224 384 15 00
YALITIM AMBALAJ ÜRETÝM TESÝSÝ
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cadde
No:10 Kestel / BURSA
YAPI KÝMYASALLARI ÜRETÝM TESÝSÝ
Ankara Yolu 25. Km.
Kestel / BURSA
[email protected] • www.epsa.com.tr
PUAN
0 850 224
facebook.com / epsayalitim
twitter.com / epsayalitim
HEDÝYE
* 10.000 Puanlýk HEDÝYE KUPONU bir defaya
mahsus kullanýlabilir.
08/2015 - 1.000 Adet
10.000
HOÞGELDÝN
PUANI BÝZDEN

Benzer belgeler