PD-M970 PD-M770 PD-M540 PD-M520

Transkript

PD-M970 PD-M770 PD-M540 PD-M520
SI-41R0G-002-05
Genel Güvenlik Bilgileri
UYARI
Ayırma yöntemi, kullandığınız kilitlerin tipine göre değișir.
(Uygun ayırma yöntemini belirlemek için kilitlerinizin model numarasını ve rengini kontrol edin.)
UYARI
• SPD pedalları, sadece istediğinizde serbest bırakmanızı sağlayacak
șekilde tasarlanmıștır. Pedallar, örneğin bisiklet devrildiğinde
otomatik olarak boșalmaz.
Bu, ayaklarınızı yanlıșlıkla pedaldan çekmeniz durumunda dengenizi
kaybederek düșmenizi engellemek için bir güvenlik önlemi olarak
tasarlanmıștır.
• Tek yönde değișimli kilitler:
Pedalları ve kilitleri bu Servis Talimatında açıklananlar dıșında
herhangi bir șekilde kullanmayın. Kilitler, pedalları kavramak ve
pedallar ve kilitler ileri doğru baktığında pedallardan ayrılmak
için tasarlanmıștır.
Kilitlerin nasıl takılacağı konusunda talimatlar için așağıya bakın.
BU TALİMATLARA UYULMAMASI CİDDİ YARALANMAYA
NEDEN OLABİLİR.
• Bu ürünle sadece SPD ayakkabılarını kullanın. Bașka tipte ayakkabılar
pedallardan ayrılmayabilir veya beklenmedik șekilde ayrılabilir.
Kilitlerin pedallardan ayrılması
• Çok yönde değișimli kilitler:
SM-SH56 (gümüș, altın/Opsiyonel aksesuar)
SM-SH51 (siyah)
Bu pedallarla birlikte kullanım için tek yönde değișimli
(SM-SH51) ve çok yönde değișimli kilitler (SM-SH56)
mevcuttur.
Her bir kilit tipi kendine özgü ayırt edici özelliklere sahiptir.
Bu nedenle, Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve
kendi sürüș tarzınıza ve karșılașacağınız sürüș koșullarına
daha uygun olan tipi seçtiğinizden emin olun.
Tek yönde değișimli ve çok yönde değișimli kilitlerin
bașka tipleri (sırasıyla SM-SH55 ve SM-SH52) yeterince
dengeli çıkarma performansı veya yeterli tutma kuvveti
sağlamadıklarından kullanılamazlar.
• Bisikletinizi bu pedallarla ve ayakkabılarla sürmeye teșebbüs
etmeden önce frenleri uygulayın ve her defasında bir ayağınızı
yere basarak her bir ayakkabıyla pedalı kavrayıp serbest bırakma
alıștırması yapın ve hareketi asgari çabayla doğal șekilde yapar hale
gelinceye kadar devam edin.
• İlk önce, bisikletinizi ayakkabılarınızla pedalları kavramaya ve
pedallardan ayırmaya alıșıncaya kadar düz zeminde sürün.
• Sürmeden önce, pedalların yay gerginliğini tercihinize göre ayarlayın.
• Düșük hızda sürerken veya durmanızı gerektirebilecek bir durum
olduğunda (örneğin bir U dönüșü yaparken, bir kavșağa yaklașırken,
yokuș yukarı sürerken veya kavisli bir yoldan dönerken), ayaklarınızı
istediğiniz anda hızla yere indirebilmek için önceden ayakkabılarınızı
pedaldan ayırın.
Kilitler herhangi bir yönde bükülerek ayrılabilir.
Kilitler ayak dıșarı doğru bükülmedikçe ayrılmayacağından, pedala
yukarı yönde kuvvet uygulayabilirsiniz.
Kilitler aynı zamanda topuğunuzu kaldırdığınızda da
ayrılabileceğinden, pedallara yukarı yönde kuvvet uygulandığında
istenmeden ayrılabilir.
Bu kilitler pedalların yukarı çekilmesini gerektirebilecek sürüș
stilleri için veya pedallara uygulanan çekme kuvvetinin pedallardan
olası ayrılmaya neden olabileceği atlama gibi aktiviteler için
kullanılmamalıdır.
• Elverișsiz koșullarda sürüș yaparken pedal kilitlerini takmak için daha
hafif bir yay gerginliği kullanın.
• Kavrama ve ayrılma hareketlerini etkilememek için kilitleri ve
bağlantıları kir ve döküntülerden uzak tutun.
• Kilitleri așınmaya karșı periyodik olarak kontrol etmeyi unutmayın.
Așınan kilitleri değiștirin
Pedal kilitlerini değiștirdikten sonra ve sürüșten önce daima yay
gerginliğini kontrol edin. Eğer ayakkabılarınızı ve kilitleri iyi durumda
tutmazsanız, pedalların kavranması ve pedallardan ayrılma hareketleri
kestirilemez veya güç bir hale gelerek ciddi yaralanmaya neden
olabilir.
Kilitler topuklarınızı herhangi bir yönde bükmenizle veya kaldırmanızla
ayrılabilmekle birlikte, dengenizi kaybetmeniz durumunda ayrılmayabilir.
Buna uygun olarak, dengenizi kaybedebileceğinizi hissettiğiniz yerler
ve koșullarda kilitleri önceden serbest bırakmak için yeterli zamanınız
olduğundan emin olun.
Kuvvetli șekilde pedal çevirirken farkında olmadan topuğunuz dıșarı
doğru bükülebilir ve bu, kazayla kilidin ayrılmasına neden olabilir. Eğer
kilit kazayla ayrılırsa, bisikletten düșerek ciddi șekilde yaralanabilirsiniz.
Kilitleri serbest bırakmak için gerekli kuvvet miktarını ayarlamak
suretiyle bu durumu engelleyebilirsiniz ve gerekli kuvvet miktarına ve
uygulama açısına alıșıncaya kadar alıștırma yapmalısınız.
Eğer kilitler kazayla ayrılırsa, bisikletten düșerek ciddi șekilde
yaralanabilirsiniz.
Eğer çok yönde değișimli kilitlerin özellikleri yeterince anlașılmaz ve
kilitler doğru șekilde kullanılmazsa, tek yönde değișimli kilitlere göre
daha sık olarak kazayla ayrılabilirler.
Kilitleri herhangi bir yönde serbest bırakmak için gerekli kuvvet miktarını
ayarlamak suretiyle bu durumu engelleyebilirsiniz ve gerekli kuvvet
miktarına ve uygulama açısına alıșıncaya kadar alıștırma yapmalısınız.
Çok yönde değișimli tasarım
Topuklarınızı dıșarı doğru bükerek kilitleri
pedallardan ayırın.
Topuklarınızı herhangi bir yönde bükerek
kilitleri pedallardan ayırın.
Not :
Not :
Tekniğe alıșıncaya kadar alıștırma
yapmalısınız.
Çok yönde değișim modelinde,
tekniğe alıșıncaya kadar alıștırma
yapmalısınız. Topuğunuzu
kaldırarak kilitleri ayırmanız belirli
bir alıștırma yapmanızı gerektirir.
pedallarla uyumludur. Kilit montaj civatalarını geçici olarak sıkın.
• Parçaları monte etmeden önce servis talimatını dikkatli bir șekilde
okuyun. Gevșek, așınmıș veya hasar görmüș parçalar sürücünün
ciddi șekilde yaralanmasına neden olabilir.
Sadece orijinal Shimano yedek parçalarını kullanmanızı șiddetle
tavsiye ederiz.
PD-M970 PD-M540
PD-M770 PD-M520
Kilit montaj civataları için
geçici sıkma torku:
2.5 N·m
• Eğer pedallar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, profesyonel bir
satıcıya danıșın.
4 mm Alyen anahtarı
• Bu Teknik Servis Talimatını dikkatli bir șekilde okuyun ve daha sonra
bașvurmak üzere güvenli bir yerde muhafaza edin.
Kilit montaj civataları
Teknik Servis Talimatı
Kilit adaptörü
• Bu uyarılara uyulmaması halinde, ayakkabıları istediğiniz
zaman pedallardan ayıramayabilirsiniz veya ayakkabılar
beklenmedik veya istenmeyen șekilde pedallardan ayrılabilir
ve ciddi yaralanmaya neden olabilir.
Bağlantıların yay gerginliğinin ayarlanması
Yay kuvveti, ayar civataları vasıtasıyla ayarlanır. Ayar civataları
bağlantıların arkasında yer alır ve her bir pedal üzerinde iki ayar civatası
vardır. Ayar plakalarına bakarak ve ayar civatalarının dönme miktarını
sayarak gerginlikleri dengeleyin. Yay gerginliği, ayar civatasının her bir
dönüșü için dört adımda ayarlanabilir.
2
1
Ayar civatası
Su geçirmez conta
PD-M970: 2.5 mm Alyen anahtarı
PD-M770/PD-M540/PD-M520: 3 mm Alyen anahtarı
Tabanı çıkarın ve su geçirmez contayı takın.
Not :
Artırın
1
Yay gerginliği, ayar civatası saat yönünde çevrildiğinde artar, ters
saat yönünde çevrildiğinde azalır.
Su geçirmez conta
Su geçirmez conta, bu adımın
gerçekleștirilmesini gerektiren
Shimano ayakkabılarıyla
birlikte sağlanır.
En güçlü konum
Taban
En zayıf konum
Ayar civatası
Kilit
Kilitlerin takılması
veya benzeri bir alet kullanmak suretiyle lastik kapağı çekip
1. Pense
çıkararak kilit takma deliklerini açın.
Ayar plakası
Ön
Eğer ayar plakası en güçlü veya en zayıf konumdaysa, ayar
civatasını daha fazla çevirmeyin.
Not :
Kilidin üçgen șekilli kısmını
ayakkabının ön tarafına
bakacak șekilde yerleștirin.
Ayakkabınızın tipine bağlı olarak bu adım
gerekli olmayabilir.
NOT:
Kilit montaj delikleri
için lastik kapak
• Bisikleti sürmeden önce ek yerlerinde veya bağlantılarda herhangi
bir gevșeklik olmadığından emin olun. (BB-FC, FC-PD)
Kilit konumunun ayarlanması
• İlave olarak, eğer pedal çevirme performansı normal değilse, bu
kontrolü bir kez daha yapın.
SPD ayakkabısı
2.
Tabanı çıkarın ve oval deliklerin üzerine bir kilit somunu yerleștirin.
Not :
Ayakkabınızın tipine bağlı olarak
bu adım gerekli olmayabilir.
Pedalların krank kolları üzerine monte
edilmesi
(PD-M970/PD-M770/PD-M540 pedalları için) 8 mm Alyen anahtarı veya
(PD-M520 pedalları için) 15 mm İngiliz anahtarı kullanarak pedalları krank
kollarına monte edin.
Sağ pedal sağ yönlü, sol pedal sol yönlü dișe sahiptir.
önden arkaya 20 mm, sağdan sola 5 mm ayar
1. Kilit
aralığına sahiptir.
• Opsiyonel bir reflektör seti (SM-PD22) mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için
lütfen profesyonel bir satıcıya bașvurun.
• Parçalar doğal așınmaya ve normal kullanımdan kaynaklanan
bozulmaya karșı garantili değildir.
6 mm Alyen anahtarı yeterli sıkma torku sağlayamaz. Daima 15 mm
İngiliz anahtarı kullanın.
Ayar plakası
SM-SH51
• YUKARIDAKİ UYARILARI DİKKATLİ BİR ȘEKİLDE OKUYUN
VE BU UYARILARA UYUN.
Not :
Ayar civatası
Tek yönde değișimli tasarım
alt tarafından bir kilit ve daha sonra kilit deliklerinin
3. Ayakkabının
üzerine bir kilit adaptörü yerleștirin. Kilitler hem sağ hem sol
R
Sıkma torku:
35-55 N•m
2
SI-41R0G-002
M
15
Azaltın
• Bisikletinizi akșamları sürerken reflektörleri taktığınızdan emin olun.
Eğer reflektörler kirli veya hasar görmüș ise bisikleti kullanmayın.
Aksi takdirde, size yaklașan araçların sizi görmesi daha güç bir hale
gelecektir.
AY
SIA
VIA-
15 mm İngiliz anahtarı
Dengenizi kaybetmeniz halinde kilitler gereksiz yere ayrılmayacaktır.
Buna uygun olarak, dengenizi kaybedebileceğinizi hissettiğiniz yerler
ve koșullarda kilitleri önceden serbest bırakmak için yeterli zamanınız
olduğundan emin olun.
Kilitlerin pedallara geçirilmesi
Kilitleri ileri - geri hareket ettirerek pedallara doğru bastırın.
PD-M520
PD
-M
52
0M
AL
Bu kilitler sadece topuk dıșarı doğru büküldüğünde ayrılır.
Topuğun bașka herhangi bir yönde bükülmesi durumunda ayrılmazlar.
• Sadece Shimano kilitleri (SM-SH51 / SM-SH56) kullanın ve montaj
civatalarını sıkarak pabuçlara sıkı bir șekilde sabitleyin.
• Bisikletinizi bu pedallarla ve ayakkabılarla sürmeye teșebbüs
etmeden önce, pedallar ve kilitler (ayakkabılar) için kavrama / ayırma
mekanizmasının çalıșmasını anladığınızdan emin olun.
İșaretlere dikkat
edin
RR: sağ pedal
LL: sol pedal
R
Kilit tipleri ve pedalların kullanılması
– Ciddi yaralanmalara meydan vermemek
için:
Kilit somunu
Taban
Kilidi geçici olarak sıktıktan sonra, bir defada bir
ayakkabıyla olmak üzere kavrama ve ayırma alıștırması
yapın. Tekrar ayarlama yaparak en iyi kilit konumunu
belirleyin.
PD-M970
PD-M770
PD-M540
iyi kilit konumunu belirledikten sonra, 4 mm'lik
2. En
bir Alyen anahtarı kullanarak kilit montaj civatalarını
iyice sıkın.
Sıkma torku:
5-6 N•m
Not :
• Kazayla ayrılma durumunu engellemek için, tüm yay
gerginliklerinin uygun șekilde ayarlandığından emin olun.
• Yay gerginlikleri hem sol hem sağ pedal için her bir pedalın
iki tarafında eșit olarak ayarlanmalıdır. Eğer yay gerginlikleri
eșit olarak ayarlanmazsa, sürücünün pedalları kavraması veya
pedalları serbest bırakması güçleșebilir.
Kilit değiștirme
Kilitler zamanla așınır ve periyodik olarak değiștirilmeleri gerekir.
Kilitler, yeni kullanılmaya bașlandığı duruma göre ayrılmaları
güçleșmeye bașladığında veya çok daha az çabayla ayrılmaya
bașladığında değiștirilmelidir.
8 mm Alyen anahtarı
Sıkma torku:
35-55 N•m
Mil ünitelerinin bakımı
Eğer pedalın dönen parçalarıyla ilgili herhangi bir problem yașıyorsanız,
pedalın ayarlanması gerekiyor olabilir. Profesyonel bir satıcıya danıșın.
Lütfen dikkat: Teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değișiklik yapılabilir.
(Turkish)

Benzer belgeler

PD-M970 PD-M770 PD-M540 PD-M530 PD-M520

PD-M970 PD-M770 PD-M540 PD-M530 PD-M520 • YUKARIDAKİ UYARILARI DİKKATLİ BİR ȘEKİLDE OKUYUN VE BU UYARILARA UYUN.

Detaylı

PD-A530 - Shimano

PD-A530 - Shimano • Bisikletinizi bu pedallarla ve ayakkabılarla sürmeye teșebbüs etmeden önce frenleri uygulayın ve her defasında bir ayağınızı yere basarak her bir ayakkabıyla pedalı kavrayıp serbest bırakma alıșt...

Detaylı

PD-M545 PD-M424

PD-M545 PD-M424 • Bu ürünle sadece SPD ayakkabılarını kullanın. Bașka tipte ayakkabılar pedallardan ayrılmayabilir veya beklenmedik șekilde ayrılabilir.

Detaylı

PD-R540 - Shimano

PD-R540 - Shimano Kilitlerin pedallardan ayrılması Topuklarınızı dıșarı doğru bükerek kilitleri pedallardan ayırın.

Detaylı