Mobile brochure TR.indd

Transkript

Mobile brochure TR.indd
GÖREV SER∑S∑ ARAÇ TELS∑ZLER∑
∑Ω∑N∑ZE, BÜTÇEN∑ZE VE
ARACINIZA UYGUN B∑R
ARAÇ TELS∑Z∑
Motorola, iletiµim dünyasındaki
75 yıllık geçmiµiyle, size geleceπin
telsizi ”Görev Serisi”‘ni sunuyor. Araç
içinde veya sabit saha iletiµiminde
4 yeni mobil telsizden oluµan bu yeni
seri ayrıca çalıµma grupları için el
telsizleri de sunuyor.
∑letiµim hatlarınızı Motorola Görev
Serisi ile açık tutun
CM140 VE CM340
Tek dijit ekran, 10 kanala kadar iletiµim ve
programlanabilir iki buton telsizlerin kolayca
kullanımını saπlar.
Pazardaki diπer tüm
küçük telsizler gibi,
dayanıklı ve kullanıµlı
Motorola Görev Serisi
araç telsizlerinin
ses ve tasarım
kalitesi, kullanıcıları
hayal kırıklıπına
uπratmayacaktır.
CM160 VE CM360
Daha kapsamlı ihtiyaçları olan kullanıcılar için,
bu telsizler 8 karakterli ekranı ile 64 veya 100
kanala kadar (telsiz sinyal protokolüne* baπlı
olarak) iletiµime olanak tanımaktadır. CM160‘da
programlanabilir 4 buton bulunurken CM360‘ta
ise 3 adet programlanabilir buton bulunmaktadır.
Artırılmıµ güvenlik için kriptolama veya data
transfer özellikleri, Motorola‘nın onayladıπı
Uygulama Ortakları tarafından geliµtirilen PROIS
opsiyonel bordları ile eklenebilmektedir. Müµterinin
ihtiyaçlarına yönelik özelliklere sahip opsiyonel
bordları, organizasyonların telsizlerini en etkili
biçimde kullanabilmesine olanak tanımaktadır.
* Bazı özellikler seçilmiµ olan telsiz iletiµim protokolüne baπlıdır. Görev
Serisi araç telsizleri 5 ton / PL ve MDC / PL protokollerinde mevcuttur.
KAL∑TE VE GÜVEN∑L∑RL∑K
Amerikan MIL 810F standartlarına göre tasarlanarak
üretilmiµ ve çevresel koruma için IP54 standartlarına
uygun Görev Serisi telsizler ayrıca sahada 5 yıl
kullanımın simüle edildi©i Motorola ”Hızlandırılmıµ
Kullanım Testi”‘ne tabi tutulmuµtur.
Motorola‘nın ses bastırma teknolojisi X-Pand™,
hemen hemen her türlü gürültülü ortamlarda dahi
berrak, net ve güçlü ses kalitesi saπlar.
SÜREKL∑ ∑LET∑Ω∑M
Röle çevre-konuµma fonksiyonu, kullanıcıların
kullanım alanı dıµında olduklarında veya
bölgelerindeki telsiz rölelerinin çalıµmadıπı
zamanlarda bile baπlantıda kalmasını saπlar.
Röle çevre-konuµma fonksiyonu özellikle elektrik
saπlayıcılarının yeterli veya mevcut olmadıπı
ortamlarda önem kazanmaktadır.
BÜTÇE UYGUNLU∏U
Görev Serisi telsizler birçok özelliπi pazardaki en
küçük pakette sunmanın yanısıra, kullanıcılara
GM300 / GM350 / GM900 gibi araç telsizlerinin
aksesuarlarını kullanma olanaπı da saπlar.
Tüm telsizler mikrofon, montaj kiti ve güç kaynaπı
ile sunulmaktadır.
MOTOROLA
ORGAN∑ZASYONUNUZ
∑Ç∑N FARKLI ∑LET∑Ω∑M
OLANAKLARI SA®LAR
herhangi bir onay mesajı gelmezse telsiz acil çaπrı
moduna girer. Çalınan bir aracın telsizi ise anında
sistem dıµı bırakılabilmektedir.
BEL∑RLENM∑Ω ∑LET∑Ω∑M
Seçici arama özelliπi kullanıcılara ekibin geri kalan
kısmını rahatsız etmeden birebir görüµme olanaπı
saπlar. CM360 ayrıca arayan kiµinin kimliπini gösterir
ve cevapsız çaπrı durumunda kullanıcının kimliπini
belirli bir süre kayıtlı tutar.
Çıkarılabilir Kızak
Aparatı
MONTAJ KOLAYLI∏I
Görev Serisi Mobil Telsizler tamamen DIN
standartlarında monte edilebilir olup birçok montaj
opsiyonu sunmaktadır. Hırsızlıπa önlem olarak telsiz
kullanılmadı©ı zaman raylı aparat sayesinde kolayca
yerinden sökülebilmektedir. ∑lave güvenlik opsiyonu
olarak telsizin yetkisiz kiµilerce çıkarılmasını
önlemek için kilitli koruma aparatı mevcuttur.
Ayrıca ofis ya da kontrol merkezleri için hoparlör
entegre edilmiµ masaüstü telsiz yuvası
bulunmaktadır.
AKILLI VE MÜΩTER∑ ODAKLI
KULLANIMI KOLAY
Kullanıcılar kullanımı
kolay menü ve açıkça
etiketlenmiµ, büyük
butonlardan
faydalanabilirler.
Telsizler basit tek
karakter ekrana veya
10 basit, anlaması kolay
ikonlar ile sekiz karakter
ekrana sahiptir.
KULLANICILARI VE
EK∑PMANLARI
KORUMA
Telsizlerdeki ”acil
durum” modu sayesinde
tanımlanmıµ kiµilere,
gruplara veya merkeze
yardım sinyali
göndererek yardım
ihtiyacı bildirilebilir.
Organizasyonların
iµleyiµlerini yansıtacak
µekilde düzenlenmiµ
olması kullanıcılara
tehlikeli yerlerde
çalıµtıkları zamanlarda
daha fazla güven
vermektedir.
”Yalnız iµçi” özelliπi
sayesinde telsizler
ayarlanarak belirli
aralıklarla kullanıcıdan
cevap istenebilmektedir.
Eπer kullanıcıdan
Siyah Masa Mikrofonu
Tuµtakımlı Mikrofon
Görev Serisi Telsizler kiµilerin isteklerine göre geniµ
aksesuar seçenekleri ile desteklenmektedir. Güvenli
araç kullanımını saπlayan ayak basmalı PTT butonu
ve mikrofon seçeneklerini sunmaktadır.
Mevcut telsiz sisteminizin kapsama alanını artıran
dayanıklı, kolay takılan araç üstü antenleri de ayrıca
mevcuttur.
”Mag One” Mikrofonu
D∑∏ER ÖZELL∑KLER
Gereksiz kanal iptali
Monitör
Sistem Tarama
Çok yönlü Görev Serisi telsizler, özellikle devamlı
hareket halinde olan ve maliyetlerin önemli olduπu
taksi ve kurye / daπıtım pazarı için uygundur.
Montaj seçenekleri telsizin kullanılmadıπı
zamanlarda araçtan hızlı ve kolay sökülmesini
saπlar. Tarım ve Çevre organizasyonlarında, yalnız
iµçiler cihazın güvenlik özelliπi ile korunmaktadırlar
ve bir düπmeye basarak dıµardaki takım
arkadaµlarından yardım veya bilgi alabilirler.
Hoparlörsüz Masaüstü
Telsiz Yuvası
13W Harici Hoparlör
Yerel Hükümet operasyonları içinde, birebir çaπrı
fonksiyonu, amir ve takım üyesi arasında diπer
meµgul takım elemanlarını rahatsız etmeden iletiµim
kurmayı saπlar.
Kilit Aparatı
GENEL ÖZELL∑KLER
Genel Özellikler
Orta Bant
Kanal Kapasitesi
CM340 10, CM360 100
Frekans
VHF
66-88MHz
Teknik RF çıkıµ
UHF
CM140 8, CM160 64, CM340 10, CM360 100
1-25W
VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz
1-25W, 25-45W
1-25W, 25-40W
Kanal aralıπı
12.5 / 20 / 25KHz
Boyutlar (YxDxU)
44x169x118 mm
Aπırlık
1.02Kg
Anten Konnektörü
BNC
Beklemede çekilen akım
0.3A
1.5A
– RX durumunda, harici 8Ω hoparlör
– Transmit (25W, max)
Alıcı
7A
8A
Orta Bant
VHF
Frekans kararlılıπı
(-30°C + 60 °C, +25°C)
AKSESUARLAR
± 2.5 ppm
0.35µV (12.5KHz)
Intermodulasyon
Mikrofonlar
0.3µV (25KHz) tipik
HMN3596A
HMN1035C
MDRMN5018A
MDRMN5029A
MDRMN5019A
MDREX4617A
65dB
60dB (12.5KHz)
70dB (25KHz)
65dB (12.5KHz)
75dB (25KHz)
60dB (12.5KHz)
70dB (25KHz)
70dB
75dB
70dB
∑stenmeyen yayın bastırması
4 ohm hoparlör baπlıyken
ses çıkıµ gücü
4W dahili 13W harici
Ses frekans bozulması
-40dB (12.5KHz)
-45dB (25KHz)
Ses Tepkisi
GMMN4065A
RLN4856A
RLN4857A
RLN4858A
RLN4836AR
-35dB (12.5KHz)
-40dB (25KHz)
TIA603
∑letilen istenmeyen yayın
-57dBm < 1GHz,
Verici
Orta Bant
Frekans kararlılıπı
(-30°C + 60 °C, +25°C)
± 2.5 ppm
± 2.5KHz (12.5KHz) ± 4KHz (20KHz) ± 5KHz (25KHz)
-40dB (12.5KHz)
-45dB (25KHz)
-40dB (12.5KHz)
-45dB (25KHz)
Yayın emisyonu
-36dBm < 1GHz
-30dBm > 1GHz
Yan kanal seçeneπi
-60dB (12.5KHz)
-70dB (25KHz)
Çok Yönlü Mikrofon
Uzaktan PTT Kontrollü Ayak Pedalı
Uzaktan PTT Kontrollü Buton
Kıvrılabilir PTT
Uzaktan PTT Kontrollü Ayak Pedalı
Araç içi montaj
FTN6083A
GLN7324A
GLN7317A
GLN7341A
RLN4779A
UHF
± 5 ppm
Modulasyon sınırlaması
FM gürültü
-47dBm > 1GHz
VHF
Kompak Mikrofon
Dayanıklı Mikrofon
”Mag One” Mikrofon
Tuµtakımlı Mikrofon
”Mag One” Tuµtakımlı Mikrofon
Telefon stili ahize
Eller serbest iletiµim
3% tipik
-40dB (12.5KHz)
45dB (25KHz)
Cızırtı ve Ses
UHF
± 5 ppm
Hassasiyet (12db Sinad)
Yan kanal hassasiyeti
8A
-35dB (12.5KHz)
-40dB (25KHz)
DIN Aparatı
Düµük Seviyeli Montaj Kızaπı
Yüksek Seviyeli Montaj Kızaπı
Çıkarılabilir Raylı Montaj Aparatı
Kilitleme Aparatı
Masaüstü
HMN3000B
RLN5390A
RLN5391A
Ses Tepkisi
TIA603
Hoparlörler
Ses Bozulması
3% tipik
HSN8145B
RSN4001A
MODEL NUMARALARI
Masa Mikrofonu
Hoparlörlü Masaüstü Telsiz Yuvası
Hoparlörsüz Masaüstü Telsiz Yuvası
7.5W Harici Hoparlör
13W Harici Hoparlör
Anons Kitleri
∑sim
Model Numarası
Sinyalleme
Kanal sayısı
Frekans
Güç
CM140
CM140
CM140
MDM50KNC9AA2AN
MDM50QNC9AA2AN
MDM50RNC9AA2AN
PL
PL
PL
8
8
8
VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz
1-25W
1-25W
1-25W
CM160
CM160
CM160
MDM50KNF9AA2AN
MDM50QNF9AA2AN
MDM50RNF9AA2AN
PL
PL
PL
64
64
64
VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz
1-25W
1-25W
1-25W
CM140
CM140
MDM50KQC9AA2AN
MDM50RPC9AA2AN
PL
PL
8
8
VHF2 146-174MHz
UHF2 438-470MHz
25-45W
25-40W
CM160
CM160
MDM50KQF9AA2AN
MDM50RPF9AA2AN
PL
PL
64
64
VHF2 146-174MHz
UHF2 438-470MHz
25-45W
25-40W
CM340
CM340
CM340
CM340
MDM50FNC9AN2AN
MDM50KNC9AN2AN
MDM50QNC9AN2AN
MDM50RNC9AN2AN
5 Ton
5 Ton
5 Ton
5 Ton
10
10
10
10
MB 66-88MHz
VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz
1-25W
1-25W
1-25W
1-25W
CM360
CM360
CM360
CM360
MDM50FNF9AN2AN
MDM50KNF9AN2AN
MDM50QNF9AN2AN
MDM50RNF9AN2AN
5 Ton
5 Ton
5 Ton
5 Ton
100
100
100
100
MB 66-88MHz
VHF2 146-174MHz
UHF1 403-440MHz
UHF2 438-470MHz
1-25W
1-25W
1-25W
1-25W
RLN5288A
HSN1000B
Dıµ Anons Kiti
6W Güçlendirilmiµ Harici Hoparlör
Özel çözümler
HLN9328C
GLN7282A
Harici Alarm Röle Kablosu
Alarm
Daha detaylı bilgi için en yakın yetkili Motorola
Telsiz Bayiisine danıµın.
Çalıµma derecesi
- 20 to + 55 deg C
Saklama derecesi
- 40 to + 85 deg C
Termal µok
- 40 to + 80 deg C
Nem
95%RH @ 50 deg C for 8Hr
Toz ve su
IP 54
CM.BR-TR (07 / 03)
ÇEVRESEL ÖZELL∑KLER
Araç Askeri Standartlar 810F
CE Direktif‘lerine uygun
RTTE Direktif 1999 / 5 / EC
Otomotiv Direktif 72 / 245 / EEC (95 / 54 / EC)
Uygulanabilir EN Standartları EN300086, EN301489 01 / 05, EN60950, EN300113
IS0 9001 Standardı – Tasarım, geliµtirme, üretim, kurma ve ürün hizmetinde uluslararası kalite sistemi
güvencesi olan ISO 9001 ile uyumludur.
Tüm özellikler herhangi bir duyuru yapılmaksızın de©iµtirilebilir.
Motorola ve stilize M logosu ABD Patent ve Ticari Markalar Ofisi tarafından kayıtlıdır.
Di©er bütün ürün ve servis adları kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.
© Motorola, Inc. 2003.

Benzer belgeler

MOTOTRBO™ SL SERiSi - TetraHaberlesme.com.tr

MOTOTRBO™ SL SERiSi - TetraHaberlesme.com.tr D İ J İ T A L DÜ N Y A H İ Ç B U K A D A R GÜ Z E L GÖ Z ÜK M E M İ Ş T İ Otellerdeki danışma masalarından kongre merkezlerine kadar, MOTOTRBOTM SL Serisi olağanüstü şık ve hafif telsizleriyle güv...

Detaylı