teknġk ürün bġlgġ formu

Transkript

teknġk ürün bġlgġ formu
Madde/Müstahzar Adı:
TEKNĠK ÜRÜN BĠLGĠ FORMU
Hazırlama Tarihi:
Yeni Düzenleme Tarihi:
Kaçıncı Düzenleme Olduğu:
Form No:
Sayfa Numarası
SEA HORSE
SAE 80W API GL-5
01.01.2008
F-SH-442001
1/1
Bu Teknik Ürün Bilgi Formu SAE 85W-90 API GL-5 kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġĠRKET / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI
Ürün Adı
Tedarikçi
Adres
Telefon Numarası
Faks Numarası
Web
E-posta
Acil Durum Telefon Numaraları
:SEA HORSE SAE 85W-90 API GL-5
:Denizatı Petrokimya Ürünleri Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
:GEPOSB 3. Cadde 34. Sokak No: 5 41400 Gebze/Kocaeli
:0090 262 751 06 07
:0090 262 751 06 16
:www.seahorse.com.tr
:[email protected]
:24 saat acil sağlık danışma telefonu
0(262)751 06 07 (pbx)
ZehMer:0(800)314 79 00
2. KULLANIM YERĠ
SEA HORSE SAE 85W-90 API GL-5, üstün teknoloji ürünü baz yağlarla aşırı basınç ( EP ), aşınma
önleyici, korozyon, pas ve oksidasyona dayanıklı paket katıkların kombinasyonu ile üretilmiş dört
mevsim kullanılabilen yağlardır. Farklı tip model ve güçteki araçların hipoid tipi diferansiyellerinde, dişli
ve transmisyon ünitelerinde rahatlıkla kullanılır. Sekromeçli ve sekromeçsiz dişli kutuları ile
diferansiyellerin toplam sürüş mükemmelliğine göre kusursuzca çalışabilmesi için geliştirilmiştir.
Mükemmel viskozite indeksi sayesinde tüm yol ve iklim şartlarında kullanılabilir yeni nesil otomotiv dişli
yağıdır.Özel kullanım alanlarıyla ilgili bilgi almak için şirketten bir temsilciye danışınız.
3. SAĞLADIĞI FAYDALAR
SEA HORSE SAE 85W-90 API GL–5, aşırı basınç ve oksidasyona karşı ekstra koruma sağlar, pas ve
korozyonu önler. Düşük sıcaklıklarda ilk çalışma kolaylığı sağlar. GL–5 kalitesindeki performans
seviyesiyle her türlü diferansiyel ve şanzımanda, özellikle darbeli yüklü çalışanlarda, üstün bir koruma
sağlar. İçerdiği katıklar sayesinde yüksek sıcaklık ve yüklerde çalışan tüm kilitli tip şanzımanlarda
mükemmel yağlama yapar. Kilitli tip diferansiyellerdeki gürültüyü önler. Soğuk çalışma koşullarında
üstün performansa sahiptir. Sudan ayrılma özelliği mükemmeldir. Yağın oksitlenmesini önlemektedir.
Aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Dişli kutularının her şart altında sorunsuz çalışmasını
sağlar. İçerdiği aşınmaya karşı engelleyici katıklar sayesinde sistemin ömrünü uzatır. Ani yük
şoklarında dişlileri mükemmel koruyarak sistemin ömrünü uzatır.Yüksek sıcaklıklarda oksitlenmeye
karşı direncini düşürmez ve akıcılığını korur.
4. ONAY VE ġARTNAMELER
SEA HORSE SAE 85W-90 API GL-5, Volvo, MIL-L2105D, TATRA TDS 60/24 , Volvo , VW TL 726
BMW 81 22 9 407 052 / 81 22 9 407 053 , Eaton, Fuller, John Dere, Fiat 9.55550, Borg Warner 5M-42
Ford ESP-M2C83-C / M2C9008-A, Mitsubishi ES-X-64021, Iveco 18-1807 , Isuzu, MB 235.1
MAN 341 N / TYPE E1 / TYPE Z1 spesifikasyonlarını karşılar. Uzun dönem değişim aralıklarını
sağlayabilen parafinik baz yağı ve performans katıkların karışımı ile tasarlanmıştır. Maksimum
performansı sürdürmek için araştırmalar sürekli geliştirilmektedir.
5. TĠPĠK ÖZELLĠKLER
Gruplar
Birim
Yoğunluk
gr/cm3
Renk
-
Kinematik Viskozite 100ºC'da
mm2/s
Kinematik Viskozite 40ºC'da
mm2/s
Viskozite İndeksi
-
Akma Noktası
ºC
Test Metodu
TS 1013 EN ISO 3675 15.04.2002
(ASTM D 1298/99)
TS 1713 ISO 204926.01.1999
(ASTMD 1500/98)
TS 1451 EN ISO 3104 /07.04.1999
(ASTM D 445/97 ISO 3105)
TS 1451 EN ISO 3104 /07.04.1999
(ASTM D 445/97 ISO 3105)
TS 1451 EN ISO 3104/21.10.1997
TS 1233 ISO 3016 /29.07.1997
(ASTM D 97/96a)
Deney Sonucu
0,885
3,5-4,0
17.2
168.3
110
-30
Madde/Müstahzar Adı:
TEKNĠK ÜRÜN BĠLGĠ FORMU
Hazırlama Tarihi:
Yeni Düzenleme Tarihi:
Kaçıncı Düzenleme Olduğu:
Form No:
Sayfa Numarası
SEA HORSE
SAE 80W API GL-5
01.01.2008
F-SH-442001
1/2
Bu Teknik Ürün Bilgi Formu SAE 85W-90 API GL-5 kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
Parlama Noktası (Cleveland
Açık Kap Metodu)
Köpük Temayülü,Köpük
Kararlılığı (Köpük Miktarı) 24ºC
Köpük Temayülü,Köpük Kararlılığı (Köpük Miktarı) 93,5ºC 'da
Köpük Temayülü,Köpük
Kararlılığı (Köpük Miktarı) 93,5ºC 'deki deneyden 24 saat sonra
Maximum Depolama Sıcaklığı
ºC
TS EN ISO 2592 /09.03.2006
(ASTM D 92/98a)
220
mm
TS 1834 ISO 6247 /02.12.2004
0/0
mm
TS 1834 ISO 6247 /02.12.2004
0/0
mm
TS 1834 ISO 6247/02.12.2004
0/0
°C
-
66
6. DEPOLAMA
SEA HORSE SAE 85W-90 API GL-5, serin, kuru ve iyi havalandırılan bir stok alanda muhafaza
edilmelidir. Kolili ambalajlardaki SAE 85W-90 API GL-5 ürünü kesinlikle kapalı alanda depolanmalıdır.
Eğer açık alanda depolamak gerekli ise ambalajların üzeri sıcak ve yağmura karşı korunabilecek
şekilde önlem alınmalıdır. Tüm varilli ve tenekeli ürünler aralarına palet koymak şartıyla en fazla iki
palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Doğru ikaz etiketleri ile işaretli sıkıca kapatılmış kapta
muhafaza edilmelidir. Güneş ısılarının ve ısı kaynaklarının doğrudan etkisine maruz bırakılmamalı ve
kuvvetli oksidan maddelerden uzak tutulmalıdır. Yüksek sıcaklıkta uzun süre bırakılmamalı. Fıçı
içerisindeki ürün alınırken koruyucu ayakkabı giyilmeli ve uygun taşıma araçları kullanılmalıdır.
7. SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNERĠLERĠ
Kullanılmış atık ürünleri, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe
dökülmemelidir. Yutulması zararlı olabilir. Yutulduğunda acil olarak tıbbi müdahale isteyiniz ve ürün
ambalajını veya etiketini doktora gösteriniz. Özellikle çocuklardan uzak tutulmalıdır. Ürünü kullanırken
deri ile temasından kaçınılmalı, temas durumunda cilt bol su ile yıkanmalıdır. Amaçlarına ve kullanıma
talimatlarına uygun olarak kullanıldığı sürece, sağlık için önemli bir tehlike yaratmaz. Ürünlere sürekli
teması olan kişinin koruyucu ekipman kullanması önerilmektedir. Daha fazla bilgi için MSDS bilgi
bültenine başvurulmalıdır.
8.AMBALAJ
Ambalaj: AMBALAJLANMA ġEKLĠ: 1 lt,3 lt,4 lt,5 lt,16 kg,60 kg,180 kg
Denizatı Petrokimya Ürün. Yapı ĠnĢ. San. ve Tic. A.ġ.’i SEA HORSE tescilli markalı SAE 80W API GL-5 ürünü için normal dıĢı kullanımından doğabilecek
herhangi bir zarar ve/veya ziyandan ve/veya ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. SEA HORSE tescilli markalı SAE 80W API GL-5 ürününün
güvenli bir Ģekilde değerlendirme ve kullanılması, tüm kanunlara ve yönetmeliklere uyulması kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Bu teknik bilgi bülteni
Madde/Müstahzar Adı:
TEKNĠK ÜRÜN BĠLGĠ FORMU
Hazırlama Tarihi:
Yeni Düzenleme Tarihi:
Kaçıncı Düzenleme Olduğu:
Form No:
Sayfa Numarası
SEA HORSE
SAE 80W API GL-5
01.01.2008
F-SH-442001
1/3
Bu Teknik Ürün Bilgi Formu SAE 85W-90 API GL-5 kriterlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
basıldığı tarihte geçerli olan bilgileri içerir. Bu teknik bilgi formundaki verilerin ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan ve/veya dolaylı olarak
hiçbir garanti ve/veya ifadeye yer verilmemiĢti

Benzer belgeler

teknik ürün bilgi formu

teknik ürün bilgi formu depolanmalıdır. Tüm varilli ve tenekeli ürünler aralarına palet koymak şartıyla en fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Doğru ikaz etiketleri ile işaretli sıkıca kapatılmış kapta...

Detaylı

TDS - ISO VG 68

TDS - ISO VG 68 kapalı alanda depolanmalıdır. Tüm varilli ve tenekeli ürünler aralarına palet koymak şartıyla en fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Doğru ikaz etiketleri ile işaretli sıkıca ka...

Detaylı

teknik ürün bilgi formu

teknik ürün bilgi formu depolanmalıdır. Tüm varilli ve tenekeli ürünler aralarına palet koymak şartıyla en fazla iki palet üst üste olacak şekilde depolanmalıdır. Doğru ikaz etiketleri ile işaretli sıkıca kapatılmış kapta...

Detaylı

, MAİL ORDER FORMU KREDİ KARTI

, MAİL ORDER FORMU KREDİ KARTI ESEL OPTĠK MAK.ĠTH.ĠHR.PAZ. VE TĠC. A.ġ Mimar Kemalettin Cad. No:6/201 Sirkeci Fatih/ĠSTANBUL web:www.eseloptik.com Tel: 0212 511 45 70

Detaylı