Firmalarımız

Transkript

Firmalarımız
Güncelleme Tarihi: 01.07.2016
FĐRMA LĐSTESĐ
N
1
FĐRMA ADI
ORTAKLAR
Đzin
Belge
No
BÖLGE DIŞI DĐĞER
ORTAKLAR
Đzin
Belge
No
MÜŞ.YARDIMCI
Đzin
Belge
No
STAJYER
Stajyer
Kart TEL - FAX
No
Selahattin AKCAN
M/16/0024
Đsmail ATEŞLĐ
Y/16/0481
Burcu AKCAN
246 86 93
Ali Osman AVŞAR
M/16/0054
Zafer CANDAN
Y/16/0376
Erkan GÜMÜŞ
247 88 83
Serkan ÖZGÜR
M/16/0140
Fatma ÇAKIR
247 24 57
Bülent ÇALIŞKAN
M/16/0169
Mehmet Salih GÜL
524 85 33
Bağlarbaşı
Mah.1.Sedir
Sok.No:10 K:4 D:26
Osmangazi BURSA
Nilgün TÖKÜL
AKCANLAR GÜM.MÜ.LT.ŞTĐ.
D.N.016 (MERKEZ)
VD. Nilüfer VN.0180000068
ADRES
Nurdan YAPRAK
Pelin YAZGÜL
Samet BOZATLI
Sercan BENLĐ
Sinem ŞĐMŞEK
Uğur TEMEL
2
Evenur SARIBAŞLI
M/16/0138
M.Ender MAAŞOĞLU
Y/16/0169
Recep Ümit TAŞKAPI
M/34/2321
ALĐZE GÜM.MÜŞ.LTD. ŞTĐ.
D.N.024 (MERKEZ)
VD. Nilüfer VN. 0530128327
16/0235
Asuman ŞAHĐN
Y/16/12684
Barış Ali ELMAS
242 86 66
M. Ender MAAŞOĞLU
Y/16/0169
Ersin ŞENGÖZ
242 86 70
Muhammer ÇAMOĞLU
Y/16/0279
Melis OĞUZ
Recep YILMAZ
Y/16/0125
Sedef Ceren MAAŞOĞLU
Sinem ÖZOCAK
Y/16/0530
Tuğçe ALAN
Fethiye Mah.
Topsahası Cad.
No:60/1 BURSA
Zeliha UZ
3
4
5
ANG GÜMRÜK
MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.150
(MERKEZ)
VD.
Nilüfer VN. 0690498753
ARCE GÜMRÜK
MÜŞ.LD.ŞTĐ. D.N.098
(MERKEZ)
VD.
Nilüfer VN. 0730396056
ARHAN GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.033 (MERKEZ)
VD. Nilüfer VN. 0740273980
Đsmet GÖĞERÇĐN
M/16/0144
241 91 91
Ali Nihat GÖRAL
Y/16/0165
241 91 91
Funda BOZKURT
M/16/0090
Ferhat BOZKURT
241 78 57
241 75 07
Mithat ŞANLI
M/16/0172
Çiğdem TUNALI
Y/16/0254
Emre ASLAN
241 58 84
K.Fahrettin ĐPEKÇĐOĞLU
Y/16/0133
K.Fahrettin ĐPEKÇĐOĞLU
Y/16/0133
Erkay AKIN
241 58 83
Osman TÜRKYILMAZ
Y/16/0398
Recep AYAZ
241 58 85
Serdar TOK
Y/16/0290
Recai ARSLAN
6
Y/16/0421
ARSLAN GÜM.MÜ.HĐZ.LT.ŞT.
D.N.018 (ŞUBE)
VD.Göztepe VN. 0840795487
M/34/0017
Bağlarbaşı Mah.
Sanayi Cad. Murat
Özer Đş Merk. No:344
D:5 O.gazi Bursa
Fethiye Mah. Fatih
Sok. Akdeniz Plaza
K:2 D:5 Nilüfer
BURSA
Fethiye Mah. Mudanya
Cad. Demirci Apt.
N:337 D:4 Nilüfer
BURSA
211 22 84-85
Nergis PEHLĐVANOĞLU ÖZGÜVEN
211 22 57
0216 347 50
52
Hamidiye Mah.
Đbrahim Akıt Cad. Şirin
Plaza K:4 No:23
Gemlik BURSA
Dahili 1205
Hatice Ebru ERMUTLU ĐNCE
7
8
M/16/0142
ASSET GÜM. MÜŞ. LTD.ŞTĐ.
D.N.101 (ŞUBE)
VD. Kocasinan
VN.0910346085
ATIL GÜM.MÜŞ.HĐZ.LTD.ŞTĐ.
D.N.019 (MERKEZ)VD.
Emrah CEBECĐ
Y/16/0415
Oğuz ULU
Hakan HACIZADE
Y/16/0105
Ömer Hasan PARLAKAY
Metin ÇAKIR
Y/16/0326
Ramazan AKÇA
243 65 50
243 55 50
Mehmet Ali TOKUÇ
M/16/0006
Anıl TOKUÇ
Y/16/0446
Aslı TANĐK AKPINAR
Anıl TOKUÇ
Y/16/0446
Tefik ÖZGÜR
Y/16/0449
Funda DANIŞ
514 45 00
Fethiye Mah. Fetih
Sok. No:2/1 Nilüfer
BURSA
Dr. Ziya Kaya Mah.
Đstiklal Cad. 2 Nolu
Gemlik VN. 1010073720
Halil DURMUŞ
16/0278
Mehmet Taha KANMAZ
16/0282
Osman ŞEN
16/0281
Selçuk EKDĐ
16/0246
Aralık No:1 K:1 Gemlik
BURSA
513 88 76
514 49 20
Zeynep DAĞDELEN
9
10
11
12
AYGEN GLOBAL LOJĐSTĐK
VE GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.071 (ŞUBE)
VD. Anadolu Kurumlar
VN.1200002143
BANDIRMA GÜMRÜK MÜŞ.
VE LOJ.HĐZM. TĐC.LTD. ŞTĐ.
D.N.133 (MERKEZ)
VD.Bandırma VN.1400360817
BARSAN GLOBAL LOJĐSTĐK
VE GÜMRÜK MÜŞ. A.Ş.
D.N.115 (ŞUBE)
VD. Şişli VN. 1420590137
BARKIN GÜM.MÜŞ.A.Ş.
BURSA ŞUBESĐ D.N.146
(ŞUBE) VD.Hocapaşa
Faik Özgür KIZILDAĞ
M/34/1278
Mehmet Salih BAŞAY
M/34/0779
Murat TÜRKÖZ
M/34/
Betül DUMRUL
Y/35/0865
Mehmet LAMA
Melike BÖLÜKBAŞI
Turgay ERSOY
Gürkan YAVUZ
M/16/0136
Adil Aykut ZĐYPAK
M/34/1854
Dilek GÖK
Y/16/11623
Adem PINAR
Murat ĐKĐSĐVRĐ
M/16/0189
Ali Gürsel TEFON
M/34/1746
Ebru YILDIRIM
Y/16/10517
Ali GÖKER
Ali Rıza AKKOCA
M/35/0355
Erkan ÇELĐK
Y/16/0356
Arzu ŞENMAN
Anıl FIRTIN
M/41/0021
Esra ĐLHAN BAŞKENT
Y/16/11221
Aslıhan NĐLÜFER
Ayhan KAHVECĐ
M/34/2046
Fatih ŞAHĐN
Y/16/0300
Buket TOPÇUOĞLU
Bekiri Nihat BĐLMENOĞLU
M/34/2023
Mustafa Gökhan ACI
Y/16/10514
Burak ASLAN
Bilge Han UYSAL
M/34/2063
Nazlı DAĞLIKAYA
Y/16/12454
Emrah DOĞAN
Burhan SARI
M41/0036
Nilüfer ÇELĐK
Y/16/0357
Emrah MUTLU
Bülent BOLAT
M/59/0002
Nuray AKGÜN
Y/16/0529
Emre AKYÜZ
Emre YALIÇINKAYA
M/06/0278
Orhan TOPÇU
Y/16/0506
Erdem YILDIZ
Erhan KADI
M/34/2114
Samet GÜZEL
Y/16/12107
Erman KAMÇI
Fethiye Nurten ÇAKIROĞLU
M/34/0808
Şansal KIRAN
Y/16/0409
Esen BOZ
Feyzullah KOÇER
M/34/2120
Tamer ERYEŞĐL
Y/16/0075
Eyüp GÜLTEKĐN
Hüseyin Yalçın ÇINAR
M/34/2084
Tanju ARDA
Y/16/0055
Figen CAN
Ziver PAKSOY
Y/16/0325
Gülten YEŞĐL ORHAN
Kalendar ALAGÖZ
M/34/0041
Kamil BARLIN
M/34/0121
Halit KAHRAMAN
Kemal Güray KIRDÖK
M/34/2048
Işıl YILDIZ
Mehmet Eray TERLEMEZ
M/34/2242
Levent ÖZDEMĐR
Mehmet SERBEST
M/34/1093
Mehmet ÖZEL
Murat BEKLER
M/06/5640
Oğuz DĐNÇOK
Mustafa ÇELĐK
M/35/0447
Oğuzhan PEHLĐVAN
Mustafa KELEŞ
M/06/0157
Osman YILDIRIM
Muzaffer UYGAR
M/06/0253
Semih BAYINDIR
Recep SUNAR
M/35/0246
Serkan ALTINTAŞ
Selahattin BAYINDIR
M/59/0001
Sevcan ERDOĞAN
Serdar YILDIRIM
M/33/0121
Zeynep YAZ
Serkan SĐPAHĐ
M/35/0256
Talat ÖZDEMĐR
M/34/2137
Ufuk GĐRGĐN
M/34/2228
Yüksel GEBEN
M/33/0228
Zafer KARAKAŞ
M/33/0137
Tolga PAKER
M/34/2220
0222 323 36
44
0222 323 36
44
0266 713 62
52
0266 713 62
60
Güllük Mah. Alaç Sok.
No:9/3 26170
ESKĐŞEHĐR
Haydar Çavuş Mah.
Şehit Süleymanbey
Cad. No:11/2
BANDIRMA
242 70 00
10 hat
243 70 10
243 90 20
0212 222 70
00
Doğanköy Arpalık
Mevki 16370 Nilüfer
BURSA
0212 526 26
08
0212 526 26
09
Fethiye Mah.Fatih
Sok.Murat Özer Đş
Merkezi C blok N:23
K:1 D:3 Nilüfer
BURSA
VN.1420615956
13
14
15
BEK GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTĐ. Çiğdem KOCAGER
D.N.136 (MERKEZ)
VD.Bandırma VN.1600669686 Hülya BARBAROS
BĐÇENLER GÜM.MÜŞ.
LTD.ŞTĐ.
D.N.003
(MERKEZ)
VD. Nilüfer
VN. 1690154227
Özlem PALABIYIK
Y/16/06590
Cem BAYHAN
16/0273
M/16/0048
Ramazan KAFA
Y/16/11745
Emre ÇAKIR
16/0272
Sabire TOYGUN
16/0271
M/16/0018
Ayhan AŞIK
Y/16/0142
243 43 12
Zeki BĐÇEN
M/16/0011
Evren Barış BAYRAK
Y/16/0408
243 15 27
Hüseyin EFE
Y/16/0396
241 62 97-98
Đsmail KULABER
Y/16/0287
Rıza BĐÇEN
Y/16/0054
411 01 40
BĐMEKS GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.001 (MERKEZ)
VD. Nilüfer VN. 6450048411
411 13 80
BĐRGE GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ. Bülent ARSLAN
D.N.051 (MERKEZ)
VD.Bandırma VN.1770276428
17
BNB GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.102 (ŞUBE)
VD. Liman VN. 1780607665
18
BS HACIOĞLU GÜMRÜK
MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.143 (MERKEZ) V.N.
OSMANGAZĐ
V.N. 1870661953
M/16/0049
Ali BÜYÜKER
Đsmail YALÇIN
Y/16/0244
Tugay ERDEM
Volkan TABANLI
Y/16/11515
Akif BABADAĞLI
M/33/0385
16/0222
M/16/04299
211 08 34
Y/16/0255
211 68 35
Suat YÜCELEN
M/16/0019
Cemal ERGÜL
M/34/1666
Duygu YAVUZ
Y/16/0225
Banu ÖZBEK
270 13 00
Murat ĐNAY
M/16/0156
Fikret ÇAM
M/34/1904
Fatih YILMAZ
Y/16/0434
Gülin LOSTAR
519 01 59
Fudaverdi KUŞ
M/35/0023
Hatice YILMAZ
Y/16/0433
Hatice KOMSER BASKIN
519 01 52
Hanife Zorlu GEGĐN
M/34/1902
Mehmet KIZILTOPRAK
Y/16/12738
Hidayet GÖKEL
Hüseyin CÖNE
M/34/0428
Mehmet Özkan ATALIK
Y/16/0135
Melek ŞENSÖZ
Murat GÜNŞAN
M/34/1378
Muhammed Taha BAYRAK
Y/16/0510
Merve KAYAHAN
Taner ĐPER
M/34/0234
Özcan GÜRBÜZ
Y/16/0511
Nilgün ULUDAĞ NALBANT
Turgut ÇĐMĐTAY
M/34/0125
Pelin TATLISÖZLÜLER
Y/16/0486
Sabahattin ENGĐN
Şenay YILMAZ
Y/16/0432
Tansu ERÇELĐK
Ceyhun ARSLAN
Y/16/11350
Apdurrahman AKYOL
Yahya ERDOĞAN
20
Deniz VARDAR
411 13 86
0266 714 84
99
0266 714 30
98
0266 714 22
46
0266 715 53
55
0266 715 33
56
Özcan HACIOĞLU
BOR GÜMRÜK MÜŞ.HĐZ.AŞ.
D.N.044 (ŞUBE)
VD. Erenköy VN.1790399510
BUGEKS GÜMRÜK MÜŞ.
LTD. ŞTĐ. D.N.131 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.1880497528
0266 715 39
39
0266 715 39
38
Abidin PEMĐK
16
19
M/16/0052
Murat GÜNYÜZ
Şehnaz DĐLMEN
PAZARBAŞI
M/16/0016
Y/16/0184
21
Mudanya Yolu Sanayi
Cad. Solukçu Đş Mrk.
No:327 Kat:4 D:7
Nilüfer BURSA
Fethiye Mah. Yaşam
Sok. No:18 Mervenur
Sit. D Blok Altı Nilüfer
BURSA
Paşabayır Mah.M.Akif
Ersoy Cad. Tic. Odası
Đş Hanı No:29/11
BANDIRMA
Haydar Çavuş Mah.
Đnönü Cad.
Gönenlioğlu Đş Hanı
No:3 K:6 D:12
BANDIRMA
Sırameşeler Mah.Sıra
Sok.No:8/2
Osmangazi BURSA
Hisar Mah. Borusan
Tesisleri Gemsaz
Mevkii 16601 Gemlik /
BURSA
M/33/0184
Merve DEĞĐRMENCĐOĞLU
240 29 00
Murat TÜRKEN
240 29 03
Neslihan ACAR
BUGĐMEKS GÜMRÜK MÜŞ.
LTD. ŞTĐ. D.N.149 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.1880512070
Paşakonak
Mah.Mehmetcik
Cad.No:153/B
Bandırma BALIKESĐR
Sami ALKAN
Y/16/0366
247 30 33
Zeki ÖZEL
M/16/0043
247 53 76
Yeni Karaman
Mah.Sanayi Cad.Umi
Plaza No:150 K:6 Ofis
:45 Osmangazi
BURSA
Bağlarbaşı
Mah.Hürriyet
Cad.No:323/7-8
Osmangazi BURSA
Đlhan BULUT
22
Engül YAVUZARSLAN
23
24
25
Edip ÖZDEN
M/16/0146
BURSA GÜM. MÜŞ. A.Ş.
D.N.108 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.1910588204
CAN-ER GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.079 (ŞUBE)
VD. Galata VN.1980023310
Y/16/0281
Abdulkadir TĐRYAKĐ
441 60 55
Engin DEMĐR
441 60 56
Abdulkerim IŞIKTAN
Y/16/11241
Beyhan Kayahan ŞENGÜLER
Arzu BOZACI (KAMBERĐ)
Y/16/0361
Hamit ERĐŞ
Aziz TAŞDEMĐR
Y/16/11801
Merve ULUDAĞ
Beytullah ERDEL
Y/16/0531
Nazan GÜMÜŞ
Bircan YAVUZARSLAN
Y/16/0358
Mehmet ÜZÜ
Y/16/0390
Öznur SIR
Y/16/11462
Penbe SĐVASLIGĐL
Y/16/11584
Soykan HOŞGÖR
Y/16/11380
241 29 40
241 29 45
Fethiye Mah. Sanayi
Cad. No:317 K:1
Nilüfer BURSA
Mehmet CAN
M/34/0697
524 74 82
Mehmet Murat GÖRE
M/34/1097
524 74 83
Teoman SAVEREN
M/34/0481
M/16/0123
Ahmet GENCER
Y/16/0463
Alican AKKAN
Özcan EREN
M/16/0145
Aşkın MUTLU
Y/16/0410
Emre MEYDAN
241 57 91
Özgür KÖSE
M/16/03344
Burcu KARA
Y/16/0518
Gülteriye MUTLU
241 57 90
Cengiz ÜNER
Y/16/0063
Cengiz ÜNER
Y/16/0063
Kerim DALYAN
Coşkun YILDIRIM
Y/16/0008
Coşkun YILDIRIM
Y/16/0008
Serhan ERBAK
Enis ÜNER
Y/16/0474
Sezen KAHRAMAN
Ercan Kaan EREN
Y/16/0480
Faruk KĐBAR
Y/16/0413
CNC GÜM.MÜŞ.LTD. ŞTĐ.
D.N.005 - TK 03 (MERKEZ)
VD. Nilüfer VN.9040064927
M/16/0032
Turan ÇALHAN
Habib ALKAYA
Y/16/0499
Harun SUNDUK
Y/16/0515
Đbrahim GÜMÜŞ
Y/16/11893
Kaan AKŞAR
Y/16/0364
Nazike HATĐPOĞLU
Y/16/11864
Recep SAPMAZ
Y/16/0386
Süleyman UNCU
Y/16/0027
M/34/0196
Ata Mh.LimanYolu
Azot Fab.Önü Nakliye
Büroları N:4GEMLĐK
242 46 46
524 75 46
Mudanya yolu Çam
Sok. Çınar Đşhanı K:3
D:5 Hamitler BURSA
0222 231 53
72
0222 234 30
04
0222 234 30
05
Melih POLAT
ÇALIŞ GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.073 (ŞUBE)
VD. Kadıköy VN.2260610954
23 Nisan Mah. Ata
Bulvarı Cd. Güzel
Tower Đş Mrk. No:17/A
K:5 D:19 Nilüfer
BURSA
241 29 41-42
Neşe YILDIRIM
Yarullah ÇALIŞ
26
M/16/0170
BULUT GÜMRÜK MÜŞ. A.Ş.
D.N.152 (MERKEZ) V.D
ÇEKĐRGE V.N.1890623817
Emine Sevde SOMER
Onur UÇAR
Hoşnidiye Mah. Đsmet
Đnönü Cad. Ungan Apt.
No:39/3 ESKĐŞEHĐR
Sercan KILIÇALTAN
Turgay SĐNANOĞLU
27
M/16/0173
ÇINAR GÜM.MÜŞ.LTD. ŞTĐ.
D.N.080 (ŞUBE)
VD.Yenibosna
VN.2510111686
Cengiz BAYBUNAR
M/35/0014
Đbrahim BAYKUŞ
Y/16/0468
Ahmet Deniz ALTINBAŞ
Murat YAVUZ
M/34/0843
Đlker BAYRAKTAR
Y/16/11351
Cüneyt Đsmail BAYKUŞ
Sadun KAYA
M/34/0737
Đsmail TAŞKESER
Ahmet Hakkı Dönmez
M/34/04571
Mahmut KATIRCIOĞLU
Servet Açıkel
M/34/1625
Mehmet Behçet ÇEVĐK
Hakkı Safi
M/34/1534
DATA GÜM.MÜŞ. LTD.ŞTĐ.
BURSA ŞUBESĐ
D.N.155 (ŞUBE)
Đrfan AYAN
M/16/0074
Yaşar COŞKUN
M/34/0240
Gürsel AYDIN
M/34/1764
Altay Ahmet ÇAYLAYIK
M/35/08491
211 25 91
211 25 02
16/0252
Buttim Đş Merkezi A3
Blok No:685 BURSA
Mustafa SERT
Nermin IŞIK
28
16/0277
16/0223
Fethiye Mah. Sanayi
Cad. Demirci Đş Merk.
No:337 K:2 D:8 Nilüfer
BURSA
VD.Kordon VN. 2710471150
29
DEMĐRLER
GÜM.MÜŞ.LD.ŞTĐ.
D.N.128 (ŞUBE)
VD.Kadıköy VN.2880109217
Metin MALĐ
Erhan AKPINAR
M/34/1306
Fatih TURAN
Y/16/0536
Đbrahim ÖNAL
Kemal DEMĐR
M/34/1650
Murat ULU
Y/16/0437
Mustafa Yasin BAŞTUĞ
Murat BÜLBÜL
M/34/1651
Özkan KABRAN
Y/16/0201
Tolga ERTÜRK
441 28 45
16/0263
441 28 47
Alper SUNAÇOĞLU
30
M/16/0137
M/16/00537
DLK GÜM.MÜŞ.A.Ş. GEMLĐK
ŞUBESĐ
DLK GÜM
MÜŞ.A.Ş. BURSA ŞUBESĐ
D.N.121 (ŞUBE) VD.Güneşli
VN.3020500975
Ali Umut AKMAN
M/41/0032
Aslı SEVĐNÇ
Y/16/11697
Đsmail BAYRAM
Faik Serdar DELĐKAN
Y/34/2656
Ercan AKBABA
Y/16/0321
Mustafa KAN
Bülent MANSUROĞLU
M/35/0421
Fethiye Bingöl ÇELĐKKALELĐ
Y/16/0265
Simge NALBANT
519 01 10
Serdar AKTAN
M/34/1704
Hande TURAN KARACA
Y/16/0388
Talat BAŞARA
519 01 08
Kadri Hakan ALP
M/33/08271
Osman PARLAK
Y/16/0403
Sedat IŞIK
Y/16/0534
Altınşehir Mah. Ata
Bulvarı Cad. No:19/1
Nilüfer BURSA
519 01 09
Liman Yolu Hisar
Mevkii Ata Mah.Azot
Nakliyeciler Sitesi
No:16 Kat:1 Gemlik
BURSA
268 00 62
268 00 26
31
32
33
34
DE-KA GÜMRÜK MÜŞ. A.Ş.
D.N.046 (ŞUBE)
VD.Küçükyalı VN.2710454984
Ayfer ÇĐNKO
Y/34/1530
524 76 37
Ercüment DÜLLEÇÇAM
M/34/1923
524 76 38
Gökhan VERĐM
M/34/2143
524 76 50
Đdris CAN ĐPEK
M/34/1239
Kalendar ALAGÖZ
M/34/0041
Kemal Güray KIRDÖK
M/34/2048
Mustafa Ülkan DELĐKAN
M/34/1134
Recai HERGÜN
M/34/1590
Sadi VATAN
M/41/0022
Serdar AKTAN
M/34/1704
Yasemin ÖZEN
M/34/1685
Yüksel GEBEN
M/33/0228
Kıymet AYTAN
M/16/0151
Adem Çağlar ÖZDEMĐR
Y/16/0109
Belgin ÖZDAMAR
Turabi SÜRÜCÜ
M/16/0068
Alaattin Berker YABATU
Y/16/12698
Cennet AYDIN
Adem Çağlar ÖZDEMĐR
Y/16/0109
Ali Osman USTALAR
Y/16/0514
Muhammet DERELĐ
Altan ÖZAKIN
Y/16/0350
Ferhat KURTUL
Y/16/0439
Feyza Bilge ÖZAKIN
Y/16/0368
Murat KUŞCU
Y/16/0469
DERĐN GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.091 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.2930445964
DĐNÇ GÜM.MÜŞ. A.Ş.
D.N.157 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.29804754
DOĞRUER GÜM.MÜŞ. LTD.
D.N.062 (ŞUBE)
VD.Maslak VN.3080095330
Đstiklal Cad.Kordon
Boyu 8 Nolu Aralık
Altan Apt.K:1
Gemlik / BURSA
Oktay BUZCU
Y/16/0204
Onur KARADAĞ
Y/16/0519
Özgür YENĐÇERĐ
Y/16/0427
Tufan KABATAŞ
Y/16/0502
243 08 42
243 08 44-46
243 66 10
Fethiye Mah.Fatih
Sok.No:23 K:3 D:11
Nilüfer BURSA
Hidayet SEVĐNÇ
M/16/0135
224 40 40
Gülçin ŞAHĐN
Y/16/12276
268 00 02
H. Ertan DOĞRUER
M/16/0067
Ahmet KAPICIOĞLU
M/34/2029
Hanife YÜKSEL
Y/16/0423
Mesut ESEN
Erkan DOĞRUER
M/34/0370
Funda OLGUN
Y/16/0503
Olcay BALABAN
Ertuğrul COŞKUN
M/34/1476
Hakan KEMERDERE
Y/16/0509
Rıdvan ÖZTÜRK
Sami TATOĞLU
Hafız KILINÇ
M/35/0435
Kenan ERGĐNOL
Y/16/0447
Hakan AKMAN
M/34/2089
Muhammet Uğur BAZ
Y/16/12048
Murat GÜNER
M/34/1604
Özge GÜRSEL
Y/16/0472
Ali Galip MUĞULKOÇ
M/59/0003
211 20 77
16/0261
211 20 78
Fethiye Mah. Sanayi
Cad. Solukçu Đş
Merkezi No:327/6
Nilüfer BURSA
Emek Zekai Gümüşdiş
Mahallesi Mudanya
Yolu
San.Cad.No:540/8
Gündüz Plaza
Osmangazi BURSA
Olcay ŞAHĐN
35
ECS GÜMRÜK MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N139 (MERKEZ)
VD.NĐLÜFER VN.3240440483
36
EKOL GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.097 (ŞUBE)
VD.Sultanbeyli
VN3300081364
37
Serkan BÜTÜNER
M/34/2158
Y/16/0380
243 90 01
243 10 09
EMAY GÜM.MÜŞ. LTD.ŞTĐ.
D.N.092 (ŞUBE)
VD.Kadıköy VN.3330643060
Ayhan GÖKTEKĐN
ENKA GÜM.MÜŞ. LTD.ŞTĐ.
D.N.153 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.3350451416
Sinem KAYA
M/16/0153
Ali SAKA
M/34/0288
261 21 11
Halil Đbrahim ÖZYAZGAN
M/34/1927
261 21 10
Ümit KÜL
M/34/1676
Kaya MĐDĐLLĐ
M/34/1814
513 65 69
514 50 67
514 35 72
38
39
M/16/0181
Ahmet ÖZTÜRK
Y/16/0351
Sevilay ŞEN
242 41 00
Davut KUZU
Y/16/0389
Yusuf Aykut KÖSE
242 82 00
Ayhan OKUMUŞ
M/16/0055
Emre KOLBEY
Y/16/0395
Ali Osman SEVĐNÇ
241 54 30
Mustafa KOÇAK
M/16/0186
Ercan YILMAZ
Y/16/0535
Elif ŞEN
241 54 32
Ercan YILMAZ
Y/16/0535
Zeynel Abidin TĐRYAKĐ
Y/16/12659
Hülya ÖZDEMĐR
243 24 84
Metin BAVAKĐR
241 54 31
ERHAS GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.077 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.3590300904
Recep VATAN
Yahya KARA
16/0276
Fethiye Mah.Fatih
Sok.Akdeniz Plaza
No:21 K:4/11 Nilüfer
BURSA
Demirtaş
Org.San.Böl.Lale
Sk.No:8 Demirtaş
BURSA
Dr.Ziya Kaya
Mah.Đstiklal
Cad.2.Aralık Kafoğlu
Apt. G Blok 4/1 Gemlik
BURSA
Fethiye Mah. Fatih
Sok. No:21 Akdeniz
Plaza K:3 D:9 Nilüfer
BURSA
Fethiye Mah. Sanayi
Yolu Cad. Demirci Apt.
No:337 K:1 D:1 Nilüfer
BURSA
Yunus Emre KARAASLAN
Ahmet SARAÇOĞLU
40
41
42
M/16/0079
Barış KESĐM
G.M.R. GÜM.MÜŞ.HĐZ.LD.ŞT.
D.N.058 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.3880453749
GÜCÜM GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.089 (ŞUBE)
VD.Zincirlikuyu
VN.4120010017
GÜLER DĐNAMĐK GÜM. MÜŞ. Olcay ÜLKER
A.Ş. BURSA ŞUBESĐ
D.N.039 (ŞUBE)
VD.Marmara Kurumlar
VN.4190497584
M/16/0061
A. Şükrü GÜCÜM
M/34/0710
Kuntay GÜCÜM
M/34/1918
Y/16/0384
Canan ÖZKUR
243 36 55
243 32 99
Bedri ĐNCE
Y/16/0328
Dilek ŞAHĐN EROĞLU
Deniz ÜÇÜNCÜOĞLU
Y/16/0470
Onur YÜKSEL
Gökhan KESĐM
Y/16/0496
Đlknur ALEV
Y/16/0401
Necla ŞEN ÖZCAN
Y/16/0307
Uğur ATASOY
Y/16/0130
524 75 71
Bilgihan GENÇOĞLU
514 18 01
Tacettin ÖZERMAN
M/34/2318
Ayhan ÇOŞKUN
M/35/0371
Abdullah AKDEMĐR
Burhan ÇOBAN
M/34/1888
Cüneyt KURALER
M/35/0040
Çiğdem ARSLAN ÖZTÜRK
M/34/07765
Y/16/0438
Cihat GÜLER
242 07 20
Ahmet KAYA
Y/16/11796
Ebru SEVĐM
241 88 13
Cenk YETĐŞ
Y/16/11440
Fatma VATANSEVER
241 58 11
Gül ŞEN
Y/16/12519
Kahraman KÖKLÜ
Deniz ŞAHĐN
M/34/2097
Haluk SEVĐNÇ
Y/16/0488
Mahmut ARDIÇ
Engin ÜNAL
M/22/0010
Kübra AYAZ
Y/16/11655
Mahmut Cengiz KARADENĐZ
Ercan GÜLER
Y/34/1838
Onur KARADENĐZ
Y/16/12370
Nesligül OBALI
Ersan KARABAŞ
M/34/1536
Semih KĐRĐŞCĐ
Y/16/11463
Özgür MEŞECĐKLĐ
Ersan SARGIN
M/35/1586
Zehra BIYIKLI
Y/16/12172
Seher OKTAY
Ethem KÜÇÜKKAYA
M/35/0357
Hasan TUĞSAL
M/34/2149
Hüseyin PALTA
M/34/2285
Kenan GÜLER
M/34/0124
514 19 00
Yiğit Özal ÖZTÜRK
Org. San. Böl. Ali
Osman Sönmez
Bulvarı No:1 K:3
Nilüfer / BURSA
Hamidiye Mah.
Đbrahim Akıt Cad. Şirin
Plaza K:2 N:5 Gemlik
BURSA
Yenikaraman
Mah.Sanayi
Cad.No:150/18
Osmangazi BURSA
43
44
45
46
GÜMKO GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.022 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.4230036338
Mustafa GÜMÜŞ
H.M. GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.035 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.4540316487
Mustafa KIR
ĐNTAÇ GÜMRÜK
MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.135 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.4780535531
Mithat BOLAT
47
48
ĐVME GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N .141(MERKEZ)
V.D. GEMLĐK
V.N.4830344877
M/34/1017
Mustafa BEYAZ
M/34/1660
Nur SATICI AY
M/34/08018
Olcay YILDIRIM
M/35/0267
Onur ERON
M/34/2162
Özkan DERYA
M/34/1887
Sabahattin ALTIKARDEŞ
M/34/1959
Süleyman GÜLMEZ
M/34/00368
Tufan GEZER
M/33/06844
Ümit ŞAHĐN
M/34/0261
Volkan ORAY
M/34/1410
M/16/0026
M/16/0042
50
51
Burak GÜMÜŞ
16/0251
241 76 05
Y/16/10402
Göksel ERGĐN
16/0228
241 76 07
Süleyman ULUSOY
Y/16/11800
Đhsan Batuhan BABACAN
16/0291
Y/16/0115
Mustafa Yasin BAŞTUĞ
16/0263
241 76 08
Burak YILMAZ
16/0268
241 61 01
241 61 02
241 61 03
M/16/0152
Murat ÇERĐ
Y/16/0353
Ece KOCAALĐ
Tuğçe BOLAT
Y/16/11581
Tamer GÜNGÖR
243 83 89
Derya ÖNCEL
M/35/0272
242 31 50
Nazım ÇALIŞIR
M/34/0084
242 31 51
Remzi ATAŞ
Y/34/2971
242 31 55
Engin BEYAZEL
Y/34/3866
Gülten KAYADERE
M/16/0185
268 00 11
Serhat Meriç NAMAL
Y/16/0426
268 00 09
Şahinde ANDĐÇ
M/16/0191
Birkan Burak KARAÜZÜM
Recep BUZ
Y/16/0429
Burhan BUZ
16/0266
519 03 47
Sinem KIRKIÇI
KONYA GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.119 (ŞUBE)
VD.Selçuk VN.5770503097
Ömer KURT
M/34/0208
Cenk AKPOLAT
M/34/2121
Derya KAŞKIR
M/34/2096
Mustafa Alihan KIZILKAYA
Y/34/4743
Talat Devrim ETĐKAN
M/06/0245
Özlem ESENOĞLU
0222 221 60
80
0222 221 66
91
0212 288 18
12
0212 217 87
66
Sezgin LANGAZA
M/16/03469
Y/16/0490
Fethiye Mah.Fatih
Sok.No:23 D:2 Nilüfer
Bursa
Fethiye Mah.Fatih
Sok. Akdeniz Plaza
No:21 K:2 N:2 Nilüfer
BURSA
Fethiye Mah. Fesleğen
(240) Sok. No:2/1 D:3
Nilüfer BURSA
Ata
Mah.106.Sok.No:40
D:6 Gemlik BURSA
Hoşnudiye Mah. Đsmet
Đnönü Cad.No:22 K:6
D:37 ESKĐŞEHĐR
Fethiye Mah. Fatih
Sok. Murat Özer Đş
Mrk. No:17 / 4 Nilüfer
BURSA
Đnci AKGÜN
Kemal ÖZKAN
Fethiye Mah.
Fatih(240)Sok.C Blok
Apt.No:23/C/4
Nilüfer/BURSA
519 03 46
Sevim TUNER
M/34/0208
Fetiye Mah. Mudanya
Cad.Demirci Đş
Merkezi No:337/12
Nilüfer/BURSA
243 24 84
16/0289
Yasin YALÇIN
KIZILKAYA GÜM.MÜŞ.LD.ŞT
D.N.083 (ŞUBE)
VD.Galata VN.5610021888
LANGAZA
GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
Y/16/0346
Merve GÜMÜŞ
Burak TÜRKKAN
Atilla CĐRĐT
49
Arif YAĞIZ
Seda SAVAŞ
ĐNTERNAS GÜM.MÜŞ.LT.ŞT.
D.N.111 (ŞUBE)
VD.Nilüfer VN.4780407126
ĐRGE GÜM.MÜŞ. LTD.ŞTĐ.
D.N.156 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN0. 4800510526
Mehmet BAYKO
Ozan TĐMURODAMAN
Y/16/11152
Fatih ARSLAN
Y/16/11407
Furkan ARSLAN
525 03 84
525 01 89
Fethiye Mah. Fatih
Sok. Akdeniz Plaza
52
53
D.N.137 (MERKEZ)
VD.Gemlik VN.2910620356
MEDOSA
GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.122 (ŞUBE)
V.D.KOCASĐNAN
VN.6130557461
No:21/6 Nilüfer/
BURSA
Oğuz ARABACI
M/16/0168
Hayati MIZRAK
M/16/0013
Mehmet GÖRAL
M/16/0056
B.Levent YILMAZ
M/34/1979
Burak GÜLTEKĐN
Y/16/0466
Tuğbanur ALKAN
Sebattin KAZAZCIGĐL
M/35/0244
Hava SEVGĐ
Y/16/11613
Uğur AYDIN
Merve ARABACI
Y/16/12606
Hüseyin GENÇAY
M/34/1495
MIZRAK GÜM.MÜŞ.LTD. ŞTĐ.
D.N.021 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.6210341324
241 90 04
16/0221
241 90 07
Muhammet PARMAK
Y/16/0041
Ali ÜNAL
Y/16/11244
Ayla ÖZGÜR KARAARSLAN
241 57 86
Burak KARPINAR
Y/16/0525
Çağla AŞCI
241 57 89
Burcu KILIÇ
Y/16/0417
Çiğdem SEZGĐN
Işıl AKCAN
Y/16/0369
Fatih AYDIN
Mustafa EMĐROĞLU
Y/16/0382
Hasan ÇAPKIN
Orçun BALKAN
Y/16/0405
Đsmail YELMEN
Sezgin LANGAZA
Y/16/0490
Kemal TURAN
16/0241
Hamitler Mah.Sanayi
Cad.No:340 K:3 D:7
Osmangazi BURSA
514 55 15
514 62 04
Mudanya yolu Huzur
Sok. altı Çınar
ĐşhNo:2/4 BURSA
Melih YILDIZ
Oğuzhan KURT
Özge SOYUGÜZEL
Reyhan GÜL
54
55
66
57
58
59
60
MĐDAN GÜM.MÜŞ.LTD. ŞTĐ.
D.N.047 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.6210021342
Burhan Levent GÜNAY
M/16/0012
Bayram GÜNGÖRLÜ
Y/16/0236
Nuray GÜNGÖRDÜ
243 36 19
Özer ÇAPAR
Y/16/0343
Özer ÇAPAR
Y/16/0343
Eren ÖZASLAN
242 01 39
243 95 73
0222 220 03
15
0222 221 16
45
MNC GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.069 (MERKEZ)
VD.ESKĐŞEHĐR
VN.6220438857
Mustafa ÜRGEN
MODEL GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.124 (MERKEZ)
VD.Gemlik VN.6220602236
Đrfan ÇAKIR
MÜŞAVĐR GÜM.MÜŞ. LD.ŞT.
D.N.082 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.6270359237
M/16/0166
Y/16/0318
Hatice ÜRGEN
Tuğba YILMAZ
Y/16/10404
Nihat ÜRGEN
Yasemin AKBEL
M/16/0134
Filiz ANTEKĐN (DOĞAN)
Y/34/3331
Mehmet SPOR
Y/34/1860
Emin ANTEKĐN
Y/16/0235
Harun SARI
Meltem FĐL
16/0280
524 74 15
524 74 16
Cumhuriyet Mah.
Yıldırımer Sok. No:4/2
ESKĐŞEHĐR
Ata Mah. 115 No.lu
Sok.No:10 16600
Gemlik BURSA
Necla SEVĐNÇ
Osman KILIÇKIRAN
M/16/0094
Emel KAYA
241 56 45
Erhan KAYA
241 50 92
Rahman KILIÇKIRAN
NAKPA GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.117 (ŞUBE)
VD.Galata VN.6280000594
NAMAL GÜM.HĐZM.LTD.ŞTĐ.
D.N.063 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.6280224728
Handan ŞEKER
Fethiye Mah.
Topsahası Cad.
No:60/1 Nilüfer
BURSA
Cem Sinan GÜZEL
M/34/1169
242 32 07
Mustafa Ersin UYDAN
Y/34/1140
242 32 08
Ümit ÖZÇELĐK
M/34/2304
Erol ALÇĐN
Y/34/0930
Fethiye Mah. Ulu Cad.
No:2 Sanpaş Apt. C
Blok D:7 Nilüfer
BURSA
Akpınar Mah.
1.Kavaklı Cad.
No:34/8 Osmangazi
BURSA
Erdal NAMAL
M/16/0083
Ender ÖZKAN
Y/16/0528
Ayper GÜNAY
241 84 81
Yıldırım Bayazit KORKMAZ
M/16/0087
Ertuğrul ALTUNER
Y/16/0268
Güney UZAL
242 40 88
Serhat Meriç NAMAL
Y/16/0426
Uğur SÖZENER
Fethiye Mah. Sanayi
Cad. Çakan Đş
Mrk.No:321 K:2 D:2
Nilüfer BURSA
Fethiye Mah. Sanayi
Cad. No:283 Nilüfer
BURSA
Yıldıray VARDAR
NEVRUZ GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ. Seyit Ahmet NEVRUZ
D.N.002 (MERKEZ)
Hüseyin Muzaffer ERCAN
VD.Nilüfer VN.6310032053
M/16/0028
Yener SÜRER
M/34/2300
Ahmet ÖZTÜRK
Y/16/0083
Buket AÇICI
242 14 52
M/16/0001
Esra UÇAR
M/34/2237
Abdurrahman BEYAZELMA
Y/16/0387
Oğuz ULUÇAY
242 14 53
M/16/0017
Ali KILIÇARSLAN
Y/16/12398
Özge ŞEN
242 14 51
Atilla ÖZTOPRAK
M/16/0141
Ali YAVUZ
Y/16/0066
Polat ÜNLÜ
M/16/0088
Batuhan OKANDAN
Y/16/0442
Gemlik ofis
Bülent BAYIRLI
Y/16/0014
524 76 06
Özgür KESKĐN
61
NET ĐNTERMODAL LOJ.VE
GÜM.MÜŞ.A.Ş.
D.N.151 (MERKEZ)
V.D.NĐLÜFER V.N.
6310704350
63
64
65
OBDAN SĐSTEM
GM.MÜ.L.ŞT
(ŞUBE)
VN.6450028031
Y/16/11794
Hikmet GÜLER
Y/16/11798
Đlyas YAVUZ
Y/16/0065
Kerem ÜSTÜNER
Y/16/0038
Mahmut ÖZDEMĐR
Y/16/0493
Mehmet Tufan GÜNÜÇ
Y/16/0378
Mustafa ONAYMAN
Y/16/11670
Mücahit ÇALIŞKAN
Y/16/0456
Özcan YILMAZ
Y/16/0064
Özgür VARLIBAŞ
Y/16/0317
Rukiye CAFEROĞLU
Y/16/0444
Y/16/0443
Ziver TAYLAN
Y/16/0207
Y/16/0508
Burcu KISAK
242 36 38
Yunus Emre TOZAK
242 98 00
Mehmet Sinan SÖNMEZ
Ersan KELEŞ
Y/16/11743
Sancar ÇELĐKÖZ
Y/16/0185
Serdar Tansu BAŞAK
Y/16/0453
M/16/0160
Dilek TEMĐZALTIN
M/16/08075
ÖREN GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.096 (ŞUBE)
VD.Şişli VN.6600077752
524 76 07
Semra TOPUZ
M/16/0183
D.N.045
VD.Şişli
ONEL GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N. 147(ŞUBE)
V.D. HALKALI V.N.
6440128374
Y/16/11795
Hande BAYRAKTAR
Özgür ECE
Ali SÖYLER
62
Gönül MUTLU
Ahmet Arkın OBDAN
M/34/1903
Halil Đbrahim YÖRÜK
Y/16/0411
261 30 77
Ayşe Şencan BELĐT
Y/34/0688
Serhan KARAALĐ
Y/16/10728
261 30 78
Ertuğrul AĞAOĞLU
Y/34/0650
Hasan Basri YASA
M/34/1263
Hüseyin POYRAZ
M/34/1318
Đsmail Arif OBDAN
M/34/0570
Osman Akil OBDAN
Y/34/0095
Özgür AĞBULUT
M/34/1693
Org.San.Böl.Ali
Osman Sönmez
Bulvarı No:16250
Nilüfer/ BURSA
Timuçin ÇÖLAŞAN
M/34/2248
Osman KARATAY
M/34/1297
Mustafa AKAR
16/0286
514 35 40
Mustafa KAVAS
M/06/0270
Bekir TEMEL
16/0290
514 35 50
Ali SARIARSLAN
M/35/0398
Ferhat GENÇ
M/34/2118
Kemal ÇAM
M/34/0725
514 91 97
Süleyman YAVUZ
M/34/1738
514 91 98
0212 222 46
89
Çelebi SÜRÜCÜ
M/16/0002
Ferhat CENGĐZ
Y/16/11172
ÖZ BUGĐMEKS GÜ.M.LD.ŞTĐ. Yaşar TAHTACI
D.N.065 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.6620307259
Y/16/0086
Sevcan DĐNÇ
Yaşar TAHTACI
Y/16/10923
Đlknur AŞKIN
Meryem ALTUNTAŞ
(TAHTACI)
249 11 65
Y/16/0086
Rasim ERÇETĐN
247 53 76
66
Kadir KÜTÜK
M/16/0116
Ülkü AVUNCA
Y/16/0285
Ülkü AVUNCA
Y/16/0285
Demirsubaşı
Mah.Đbrahim Akıt
Cad.No:6 KaT:2 Büro
No:8 Gemlik BURSA
Demirsubaşı Mah.
Çeşme Sok. Ertürk
Đşh. N:27/2
Gemlik/BURSA
247 30 33
Selçuk ATLI
ÖZDEMĐR GÜM.MÜŞ.LT.ŞTĐ.
D.N.028 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.6810065259
Akpınar Mah.Şht.
Mümün Mutlu
Sok.No:1/4
Osmangazi BURSA
Ece ÖZALP
16/0177
242 66 99
Murat KARADAYI
16/0253
242 03 88
241 25 55
242 82 12
Bağlarbaşı
Mah.Hürriyet Cad.
Eğilli Apt. No:323/5-6
Osmangazi BURSA
Fethiye Mah.Mudanya
Cad.Demirci
Apt.No:337 K:1/3
Nilüfer BURSA
ÖZ SEFERLĐLER
GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.020 (ŞUBE)
VD.Şişli VN.6620073329
Özden ÖZAYDIN
67
PAKERLER GÜM.MÜŞ LTD.
ŞTĐ.
D.N.056 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.1790046277
Mehmet PAKER
M/34/0493
68
Feramuz Fevzi AĞIR
M/34/0038
Ali Serdar TANER
M/41/0016
Hamit GENÇ
M/34/0223
242 81 65
69
PRESTĐJ GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.084 (ŞUBE)
Mevlanakapı VN.7330275277
Serhat AĞGÜL
M/34/0890
242 81 64
70
RA-ŞEN GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.023 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.7340016581
M/34/0292
514 47 66
514 65 55
Özcan ÖZGEN
Y/16/0155
Cihan ÇĐÇEK
16/0050
Hülya AYDIN ERMAN
243 66 94
243 69 95
Ahmet GANĐOĞLU
M/16/0003
Rasim ŞENGÜL
Y/16/0060
Elif UYSAL
241 78 00
Fatih GANĐOĞLU
M/16/0015
Ahmet AŞKIN
Y/16/0494
Halime TOSUN
241 78 01
Rasim ŞENGÜL
Y/16/0060
Derya ŞENGÜL
Y/16/0497
Hatice Feyza ÇORAKLI
241 78 04
Nuray SÖĞÜT
Y/16/0203
Safiye SÖZSAYDIRAN
241 78 05
Selami GÖKMEN
Đstiklal Cad. Gürle Đş
Mrk. Kat:1 N:40
GEMLĐK / BURSA
Fethiye Mah. Ulu Cad.
Oğuz Apt. D:4 Nilüfer /
BURSA
Ulu Cad. Sanpaş Apt.ç
C Blok N:4 K:3 Nilüfer
/ BURSA
Fethiye Mah. Ulu Cad.
Ferhat Sok. Sanpaş 2
Apt. A.Blok K:2 D:5
Nilüfer BURSA
Sevinç KADIOĞLU
Yusuf Sinan CAN
71
72
73
M/16/0100
Erdinç KELEŞ
M/16/0060
Burcu ÜLKÜ ĐŞLER
Y/16/0341
Mettin ALACA
M/16/0180
Cevdet YEŞĐL
Y/16/11610
Y/16/12340
Erdal ATEŞ
Y/16/08853
Hasan Emirhan PARLAR
Y/16/11609
Münür ÖZTÜRK
Y/16/12429
RGM GÜM.MÜŞ.HĐZ.LTD.ŞTĐ. Okan YATÇI
D.N.090 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.7340556482
RĐ-MET GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.125 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.7350721645
Şiri DĐLĐK
M/16/0178
Mehmet KILIÇKESMEZ
M/16/0179
Mehmet KAYMAKÇI
75
76
S.G.M. YAKUP ATAŞ
D.N.113 (MERKEZ)
VD.Bandırma
VN.17975526282
S.Y.K. GÜM.MÜŞ. A.Ş.-
Okan YATÇI
Y/16/12340
Semih DEMĐR
Y/16/11894
Yasin ŞENTÜRK
16/0254
242 41 24
Fethiye Mah.Sanayi
Cad.No:323 Şükran
Hatun Apt.K:2 D:2
Nilüfer BURSA
243 33 84
524 88 82
M/16/0025
Aykut BARUT
Y/16/0071
Đsmail Utku ERTEKĐN
Y/16/0483
Sedat KAYMAK
Y/16/0505
Tolga DEMĐREZEN
M/16/0022
524 88 87
0266 714 55
87
0266 714 70
87
0266 714 76
87
242 43 07
242 43 06
Yakup ATAŞ
Abdurrahman ASLAN
M/16/0143
M/16/08513
Đsmail YILDIRIM
Ahmet Baybars SOYAK
M/34/1074
Ata Mah. Gemsas
Mevkii Liman Yolu
Eski Pazarlama Binası
No:7 Gemlik / BURSA
242 41 25
Orhun DĐLĐK
S.G.M. ALTAN ERTEKĐN
D.N.011 (MERKEZ)
VD.Bandırma VN.3720026109
S.G.M. MEHMET KAYMAKÇI
D.N.156 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.43030569314
77
M/34/0725
RENK GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.086 (ŞUBE)
VD.Galata VN.7340455063
Altan ERTEKĐN
74
Kemal ÇAM
0212 293 76
36
0212 293 85
15
Erdal DAĞIDIR
Y/16/10776
Hüseyin Samet VAROÇLU
Muzaffer VARDAR
Y/16/0119
Hüsniye ATAŞ
Osman ATAŞ
Y/16/10310
Muhammet Abdullah TOPUZ
Özlem Esra ATAŞ
Y/16/0278
Sevgin ŞENGÜLER
Ali TURAN
Y/16/0360
Aylin GÖZCÜLER
0266 715 53
55
0266 715 53
54
211 30 03
Işıktepe Mah.Ata
Bulvarı Aktaş Plaza
No:71 K:3 Ofis :5
Nilüfer BURSA
Haydarcavuş Mah.
Haydarçavuş Sok.
Ülkü Apt. No:23 D:1
Bandırma
Bağlarbaşı Mah.
Sanayi Cad. No:340
Kent Medya Plaza A
Blok K:1 D:2
Osmangazi BURSA
Paşabayır Mah.
Mehmet Akif Ersoy
Cad. Arabacıoğlu Apt.
No:17/10 Bandırma
BALIKESĐR
Yeni YalovaYolu 4.km.
BURSA ŞUBESĐ
D.N.030 (ŞUBE)
VD.Anadolu Kurumlar
VN.7840303681
Hasan TEKĐN
M/34/06402
Bayram ALEMDAR
Y/16/0471
Ayşe Gül KÜÇÜK
211 40 04
Yazgül MERAL
M/34/2164
Emin BAYKAL
Y/16/0073
Barış CEBECĐ
211 25 95
Feride BALCI
Y/16/0354
Didem YALDIZ
Fırat YILDIRIM
Y/16/0473
Dilek KAYA
Haydar ÜÇÜNCÜOĞLU
Y/16/0136
Ekram Tayyip ÖZEL
Özcan YENER
Y/16/0359
Elif KIRBAŞ
Savaş ESEN
Y/16/04161
Erdem KAHRAMAN
Serhat KARADENĐZ
Y/16/0501
Fehime ŞEN
Şenay ŞENGÜL
Y/16/0523
Feride TAVUKÇU
Tayfun ÇALI
Y/16/0539
Güzide BULCAN
Veysel TEKÇAM
Y/16/0080
Irmak YAMAN
Vildan KADER
Y/16/0422
Đlknur TÜRKEL
Zafer SÖNMEZ
Y/16/12174
Mesut ĐLHAN
Buttim Plaza Kat:26/A
Osmangazi BURSA
519 07 74
Neslihan AYDIN
Seda BOZKURT
Sedar ÖZKAN
Selay YATMAZ
Selin BATMAZ
Tanju ARDA
78
SELĐM DĐNÇER ÜNVER SUPHĐ ÖRÜN ORTAKLIĞI
D.N.134 (MERKEZ)
VD.Bandırma VN.
6610399989
Selim Dinçer ÜNVER
M/16/0027
Berkay Fevzi TUNCER
Y/16/0340
Suphi ÖRÜN
M/16/0128
Mustafa YILDIRIM
Y/16/0288
Ahmet OLUK
79
80
81
82
83
Semih ÖZKAN
Y/16/0504
Sibel ÜÇER
Y/16/0450
Zeki YALÇIN
Y/16/0394
M/16/01120
Özcan KOCA
Beyza AĞIR
SS GÜM. MÜŞ. LOJ. HĐZM.
LTD. ŞTĐ.
D.N. 145
(MERKEZ)
V.D. Eskişehir 7810519413
SANER GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.007 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.7430050452
SEÇKĐN GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.126 (ŞUBE)
VD.Yenibosna
VN.8000322539
SELEN GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.104 (ŞUBE)
VD.Yenibosna
VN.7600336826
SGM SEMBOL GÜM.MÜ.L.Ş.
D.N.034 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.7350359309
0266 718 14
34
0266 713 60
96
0222 232 10
15
0222 230 52
62
0532 243 81
03
Yener YAVUZ
M/16/0014
Burcu ÇAKAR
Y/16/0455
Ali Gürhan REYHAN
246 92 01
Mustafa DEMĐRKOL
M/16/0005
Caner ŞAHĐN
Y/16/11799
Burak AVŞAR
247 37 47
Deniz AKBULUT
Y/16/0522
Tolga KARADAĞ
Saner YAVUZ
Y/16/0467
Semih Şevki SEVGĐ
Y/16/0377
Ersin MADENOĞLU
M/16/0177
Đsmail AĞCA
M/34/1698
Osman ALTIN
M/34/1699
524 84 66
524 84 69
Serkan SEFER
M/33/0267
Nizamettin AĞAR
M/34/1286
524 75 16
Feyyaz GÜLER
M/34/2054
524 75 18
Paşabayır Mah.
Mehmetçik
Cad.Odaman Apt.
65/1 Bandırma
BALIKESĐR
Cumhuriye
Mah.Yıldırımer
Sok.No:28/2 Tepebaşı
ESKĐŞEHĐR
Bağlarbaşı Mah.
Bıçakçı Sok. Ertürk
Apt. A/4 BURSA
Ata Mah. Sanayi Cad.
No:6/16-9 Gemlik
BURSA
Fethiye Mah. Huzur
Cad. No:7 D:6 Nilüfer
BURSA
242 16 15
Selçuk ŞAHĐNOĞULLARI
M/16/0041
Ahmet ĐNCE
Y/16/0238
Dilek YAMAK
242 16 80
Necdet KARAÇAR
M/16/01495
Cihan BOLCAN
Y/16/0419
Hacer ÖZKUL
242 82 70
Funda KAYA
Y/16/0402
Mertcan NARGÜL
Hatice ŞENGÜL
Y/16/0141
Nilhan TÜZÜN
Murat DEMĐRCĐ
Y/16/0112
Hamitler Mah. Huzur
Sok. Altı Çınar Đşhanı
No:2/4 Osmangazi
BURSA
Ozan OKUR
84
85
Gülten ULUÇ
SINIR GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.095 (ŞUBE)
VD.Nilüfer VN.7690455404
Y/16/0537
M/34/0977
241 36 60-61
241 36 50
Fahrettin TAYFUR
M/16/0155
Đlker ÇALIŞKAN
M/35/0402
Ali ÖZKALE
Y/16/0521
Aynur MUKUL
Alpaslan ÇAVDAR
M/16/0188
Mustafa KALĐM
M/34/2067
Alp AYDINLIALP
Y/16/0414
Bilal ÇETĐN
Servet Can ÖZELLĐ
M/35/0407
Aykut KARAYEL
Y/16/0462
Çiğdem ARBAK
Ziya AKGÜN
M/34/1808
Cafer Sadık GÜNEL
Y/16/0061
Ertuğrul BAŞKURT
Murat GÜLEÇAL
M/34/2227
Derya DĐLEK
Y/16/0182
Feride KAYA
Esra BAYRAKTAR
Y/16/0520
Fikri ÖZTÜRE
Gamze ALKAN
Y/16/11060
Gamze ULUSALOĞLU
Đbrahim BĐLEK
Y/16/11744
Gizem GÜNGÖR
Nilüfer GÖRMEZ
Y/16/0216
Gökhan ÇAKIR
Rıdvan UĞURLU
Y/16/0424
Gülperi TÜZÜN
Sami KAHRAMAN
Y/16/11185
Hakan GÜLŞEN
Semih ALKAN
Y/16/12739
Đsmail GÜLEÇ
Serkan Ebubekir ÇETĐNER
Y/16/0460
Mahmut DOĞU
Sevda ÇAKIR
Y/16/11138
Melek ÇOLAK
Sevda ÇETĐN
Y/16/0532
Necmi ANTEKĐN
SIR GÜMRÜK MÜŞ. LTD.
ŞTĐ.
D.N.040
(ŞUBE)
VD.Kozyatağı VN.7690143518
Fethiye Mah. Ay Sok.
No:8 Nilüfer / BURSA
443 51 31
16/0096
443 51 33
443 51 32
0216 577 70
77
16/0257
Fethiye Mah.Ferhat
Sok.No:5 Ercan Özer
Đş Merkezi K:4-5
Nilüfer BURSA
16/0270
Niyazi OT
Oğuz AYDIN
Özkan ERSEVĐNÇ
Öznur Yılmaz
Pembenur ANLI
Yasemin AVAN
Mehmet GÖRAL
86
87
88
SĐRĐUS GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
Süleyman ŞĐMŞEK
D.N.112 (MERKEZ)
Mustafa EĞRĐ
VD.Gemlik VN.7710315112
M/16/0057
Mustafa EĞRĐ
Y/16/0074
Mümin CESUR
452 94 45
M/16/0044
Recep KAYA
Y/16/0383
Yiğit ÇETĐN
452 62 38
Serhat ÇETĐNER
Y/16/0498
Mustafa AYDIN
16/0256
241 36 60
Mert ABĐ
16/0288
241 36 61
Y/16/0074
SKT GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.120 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.7720632169
Mustafa GAZĐ
M/16/0064
Osman Enis AY
M/16/0164
SOLMAZ GÜMRÜK MÜŞ.
A.Ş.
D.N.053
(ŞUBE)
VD.Boğaziçi Kurumlar
VN.7730293569
Ömer ÖZDEMĐR
M/16/0101
Ata Mah.106 No.lu
Sok.No:40/3 Gemlik
BURSA
Fethiye Mah.
Topsahası Cad. 46/A
Nilüfer BURSA
241 36 50
Ahmet SALTEKĐN
M/31/0015
Naci ALTINTAŞ
Y/16/0161
Ali GÖRÜCÜ
M/06/0221
Sadi ÇOLAKOĞLU
Y/16/11298
Nazmi PANCAR
16/0219
524 83 75
Alper ÇATAKOĞLU
M/06/08592
Volkan TURHAN
Y/16/0428
Yenel ÇAKIR
16/0232
524 83 76
Armağan Galip TOLAN
M/34/1847
Berkan GAMSIZ
Y/16/10546
Asım BARLIN
M/34/0436
Atilla ŞAHĐN
M/06/0038
Cavit FINDIKCI
M/34/1970
Hakan MUMCU
M/34/1615
Hulüsi ŞAHĐN
M/34/0285
Hüseyin KILINÇ
M/33/0065
Kaddafi AKGÜL
M/27/0025
Kubilay MUZ
M/34/2140
Hüseyin KAYA
524 83 74
Dr. Ziya Kaya Mah.
Kumsal Sok. Kamil
Kafoğlu Apt. No:37/1
Gemlik Bursa
Bahadır ÜNLÜ
89
M/16/0147
SUBAŞI GÜM. MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
D.N.114 (ŞUBE)
VD.Beyoğlu VD.7820013627
Taner ATAKAN
90
TANER GÜMRÜK MÜŞ.
HĐZM. TĐC. LTD. ŞTĐ.
D.N.130 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.8190181337
TMA GÜM. MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.103 (ŞUBE)
VD.Beyoğlu VD.8450301556
Mustafa YAŞAR
91
Ferhat TOPÇUOĞLU
92
TOPÇUOĞLU
GÜM.M.LD.ŞTĐ.
D.N.087 (ŞUBE)
VD.Beyoğlu VN.85300474120
93
TUNA NALBANTOĞLU GÜM.
HĐZM. VE DIŞ TĐC.LTD.ŞTĐ.
D.N 138 (ŞUBE) VD.
KORDON VN.4830240207
94
UBA GÜM.MÜŞ. LTD.ŞTĐ.
D.N.154 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.
Mehmet AKGÜL
M/27/0014
Mesut ERDOĞAN
M55/06404
Muhammet BAYRAM
M/35/0280
Murat ŞĐŞĐK
M/34/2283
Osman UYSAL
M/33/0010
Pınar ARIK DEMĐR
M/34/2136
Ramis ALBAYRAK
Y/35/0329
Recai TOPKAYA
M/34/1325
Sedat ÖZTÜRK
M/34/1248
Semih SÜTÇÜ
M/34/0160
Serkan KĐP
M/34/1247
Sibel BĐRCAN (KANATÇI)
M/34/0839
Şerif Đsmail TOKAÇ
M/35/0289
Yurdakul ÇELĐK
M/35/0289
Ahmet KILINÇ
M/34/1937
Çağlar KÖKÇÜ
Y/16/09768
524 73 22
Ahmet Yahya SUBAŞI
Y/34/1873
Ekrem DĐCLE
Y/16/0101
524 73 23
Aydın EROĞLU
M/34/0231
Serdal YALÇIN
Y/16/0393
Cengiz TOPALOĞLU
M/34/0128
Göksel TOKER
M/34/1168
Muhittin Yılmaz APAK
M/06/0285
Murat YILDIRIM
M/34/2244
Mustafa BOYACIOĞLU
M/34/2078
Ali Ihsan Şimşek Kiriş
M/34/7766
Hüseyin Kaya
M/33/2751
Ecevit Bora Akalı
M/34/6259
Genco Genç
M/34/2202
Mustafa Đhap SUBAŞI
M/34/0127
Ülvüye GÜNDÜZ
M/35/0418
Yücel DÜLGAR
M/34/1395
M/16/0165
Şebnem TÜRKBEYLER
M/16/0046
M/16/0098
Hisar Mah. Gümrük
Karşısı Azot Nakliye
Büroları No:10 Gemlik
Erkan KARAGÜL
Hikmet NALBANTOĞLU
M/34/1583
M/35/0079
Y/16/10453
Emine TAŞ
241 24 95
Đlker DESOVALI
241 24 96
Hasan ŞAM
16/0160
524 74 82
Hasan UZUN
16/0285
524 74 83
Nakliyeciler Sitesi
No:4 Gemlik BURSA
Caner AYTAŞ
16/0260
512 24 14
0212 249 28
59
0212 251 89
88
Đstiklal Cad. Gürle Đş
Mrk. No:2/94 Gemlik
BURSA
513 22 05
513 22 06
Turgay ŞAHĐN
M/16/0139
Kevser SERBEST
Y/16/0013
Fethiye Mah. Fatih
Sok. No:21 Akdeniz
Plaza D:14 Nilüfer
BURSA
Đbrahim Akıt Cad.Şirin
Plaza Hamidiye
Mah.K:2 No:9 Gemlik
BURSA
Fethiye Mah. Sanayi
Cad. No:337/7 Nilüfer
BURSA
95
Alparslan GÜZEL
M/16/0175
Celal Can KARA
Y/16/0458
Aysun ÖZDAR
268 00 30
Ahmet SEMERCĐ
M/16/0162
Selma GÜZEL
Y/16/0452
Cansu BAKANTEPE
268 00 27
Serhat Mustafa KABATAŞ
Y/16/09925
Fatih ÇÖRT
UG GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.123 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.8850421357
Fethiye OSB Mah. Ali
Osman Sönmez
Bulvarı No:1 Nilüfer
BURSA
Mesut GÜNAY
Muammer TOPÇULAR
16/0292
Özge UYSAL
Soner TĐMUR
96
97
USER GÜM.MÜŞ.LTD. ŞTĐ.
D.N.031 (MERKEZ)
VD.Gemlik VN.8940028483
Ceyhan YÜCELEN
Y/16/0010
Ceyhan YÜCELEN
Y/16/0010
Đsmail CENGĐZ
M/160010
Cüneyt MALATYA
Y/16/0465
Volkan PARLAK
Y/16/12745
Mücahit ARUN
M/16/0111
Muharrem ARSLAN
Y/16/11577
Aysel AKTAŞ
242 40 35
Ziya YEĞEN
Y/16/0210
Gizem ÇELĐK
242 40 34
UYANLAR GÜM.MÜŞ.LT.ŞTĐ.
D.N.116 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.8970058815
Özge SÖNMEZ
513 45 00
514 16 00
514 16 01
Mehmet Ali ŞEN
Tanju ÇAKMAK
Ata Mah.2.Cadde
13.Sok. No:55
Gemsaz Mevkii
Gemlik BURSA
Hamitler Mah. Sanayi
Cad. Kent Medya
Plaza A Blok K:1 D:1
Osmangazi BURSA
Umut OLGUN
98
Mesut GÖNÜL
M/16/0095
Bülent BĐBER
Y/16/0323
Cahide ALTAY
241 38 58
Okan YILDIZ
M/16/0174
Enver ÜÇÜNCÜ
Y/16/0144
Funda ÜÇÜNCÜ
241 35 70
Enver ÜÇÜNCÜ
Y/16/0144
Nuray PEHLĐVAN
Y/16/0513
Furkan ŞEN
241 35 71
Taner TURAN
Y/16/11508
Gamze SEVĐNÇ
241 38 56
ÜÇ-EN GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N.076 (MERKEZ)
VD.Nilüfer VN.9050277476
Koray OĞUR
16/0258
Muhsine SĐNGĐN
Emek Zekai Gümüşdiş
Mahallesi Mareşal
Fevzi Çakmak
Caddesi No:14/10
Osmangazi BURSA
Onur ÜÇÜNCÜ
Rabia TEKCAN ÜÇÜNCÜ
99
100
Zafer YAŞAR
M/16/0020
242 48 46
ÜLKEM GÜM.MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
D.N 140 (MERKEZ) V.D
Nilüfer VN.9060429766
Serkan DABAĞCILAR
Y/16/0292
242 48 47
ÜNSPED GÜM. MÜŞ. VE
LOJĐSTĐK HĐZM. A.Ş.
D.N.043 (ŞUBE)
VD.Marmara Kurumlar
VN.9170144025
Çetin TOK
M/16/0184
Akın ÖZTAŞKIN
M/35/0009
Ahmet MERCAN
Y/16/0461
Arzu AKSEL
Serdar SEVGĐ
M/16/0058
Ahmet Celalettin KIZILHAN
M/34/1234
Abdullah SONAYAZ
Y/16/0436
Barış Bülent TANATAY
Alper AKTÜRK
M/34/2129
Ahmet VEYĐSOĞLU
Y/16/0412
Cansu ÖZSOY
Arif KÜMBÜL
M/06/0288
Alper ŞAHĐN
Y/16/0219
Cengiz CANBOLAK
Cevriye EMĐL
242 16 44
241 92 08
Aydın BĐLGE
M/34/1364
Bahar ÜLKER
Y/16/0349
Berahattin BAYRAKTAŞ
M/34/0507
Barış ŞENTÜRK
Y/16/10454
Dila KÖSEER
Cemile ÜNVER
M/34/2106
Canan ÇELĐK
Y/16/0524
Duygu TAŞKÖPRÜ
241 37 81
Cüneyt YILMAZ
M/34/1365
Cemal Önder KORUKÇU
Y/16/11525
Emin PEHLĐVAN
241 52 33
Edip GÜNGÖRDÜ
M/34/1872
Enver ANAR
Y/16/0391
Erdinç ÇORUH
241 32 34
Erkan ÜNVER
M/34/2131
Gökhan AKKAYA
Y/16/0527
Erhan KEPEZ
Esra KURTULUŞ
M/34/08001
Güven AKTAŞ
Y/16/0234
Eyyüp ŞENER
Fatma YILMAZ
M/34/2260
Hasan Cem DAĞ
Y/16/0526
Fatih TUTAR
16/0149
524 86 30
Fikret KADAYIFÇIOĞLU
M/34/0231
Kübra SERTLER
Y/16/12741
Fatma BULUÇ
241 51 93
Hacı Mustafa KILINÇ
M/34/0254
Murat ÖZDEMĐR
Y/16/0145
Fatma Nur DÜĞME
524 75 22
Hakan DĐNÇER
M/34/2147
Ömer KOÇAK
Y/16/0048
Gökhan AKKAYA
Hasan KOCAGÖZ
M/34/2274
Özcan ÖZPOLAT
Y/16/0192
Halil Đbrahim DOLGUN
Hüseyin Hüsnü GÜLER
M/34/1775
Taner ÖRS
Y/16/0416
Kübra SERTLER
Kemal ERÇĐN
M/07/0027
Uğur KARATEPE
Y/16/0246
Medet DEMĐR
Kemal YETĐK
M/34/1986
Yavuz ÖZTÜRKCAN
Y/16/0440
Melike YEŞĐL
524 75 23
Fethiye Mah.Ulu
Cad.Sanpaş Apt.No:2
K:5 D:13 Nilüfer
BURSA
Hamitler Mah. Sanayi
Cad. No:340 A Blok
K:2 D:4-5 Osmangazi
BURSA
Kerim YILMAZ
M/34/1922
Nihan DELĐÇAY
Mahmut DARICI
M/35/0366
Nuri ŞENER
Mehmet Ali BARIŞ
M/34/1953
Pınar BAŞTÜRK
Mehmet EKTĐ
M/33/0277
Selin SEZER
Metin ŞEN
M/33/0660
Sevilay AYDIN
Murat ÖZKAN
M/34/2056
Sezer KAYA
Mustafa SAĞDIÇ
M/34/1460
Şenol ERTÜRK
Mustafa YILMAZ
M/34/2088
Ümmügül BUZ
Namık Kemal KARDAN
Osman Nurzat
ULUBEYLĐGĐL
M/33/0233
Salih Gürkan DĐNÇ
M/34/0194
Sedat GÜLER
M/35/0363
Seniha Yıldız YURTSEVEN
M/34/0045
M/34/1064
Turan AKSU
M/34/1812
Yusuf Bulut ÖZTÜRK
M/34/0159
Zafer TURAN
M/33/0234
YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ GÜMRÜK MÜŞAVĐRLERĐ LĐSTESĐ
N
FĐRMA ADI
YGM
YGM - DN 01
B144 MESUT KÜÇÜKKAYA
VD.Nilüfer VN.30775200442
Mesut KÜÇÜKKAYA
1
YGM - DN 02
B05 AHMET ÖZENALP
VD.Nilüfer VN.34135171274
Ahmet ÖZENALP
2
3
4
5
YGM - DN 03
BR YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ
GÜM. MÜŞ. DENETĐM VE
DANIŞMANLIK LTD. ŞTĐ.
VD.Göztepe VN.1870611947
DĐĞER ORTAKLAR
Yetki
Belge
No
MÜŞ.YARDIMCI
Đzin
Belge
No
B 144
B 05
STAJYER
Stajyer
Kart TEL - FAX
No
Berhan ÖZEL
242 67 07
Oğuzhan BĐLGĐÇ
241 22 54
Hakan KURTULUŞ
Y/16/10921
Ayşegül ÇĐÇEK
Selay TÜRKOĞLU
Y/16/10151
Bayram ÇAKIR
241 44 06
16/0190
Özgenur KARLIOVA
Selahattin ÖZGENÇ
Cengiz ŞAHĐN
YGM - DN 06
AZ YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ GÜM.
MÜŞ.VE DANIŞMANLIK
LT.ŞT.
VD.Küçükyalı VN.1270355574
YGM - DN 08
YGM GÜMRÜK HĐZM.A.Ş.
VD.Galata VN.9530382224
Yetki
Belge
No
Bülent ĐLDEŞ
T 99
T 234
K.Erdinç KURTSOY
T251
Canıbey ÇOLAKLAR
Y/16/0302
Ayşe AKTAŞ
Oktay ÇĐÇEK
T193
Önder ÜNAL
Y/16/0154
Đbrahim YEGÜL
Tevfik YILDIRIM
Y/16/0512
Serdal ĐNCĐL
Semih KARAMAN
T 235
Anıl ÖNER
Cevat YÜCEL
T 279
Hikmet ERKIRMIŞ
Şehriban UÇAR
T 85
Ahmet Remzi ÖZATAŞ
T284
Ali SÖĞÜTÇÜ
T 25
Cemile ĐLDEŞ
Y/16/0500
Asena KÜMET
Serhat MAHTOHMAN
242 13 95
242 13 99
0216 478 04
71
0216 467 86
64
16/0267
ADRES
Fethiye Mah. Ferhat
Sok. Sanpaş 2 Apt. A
Blok K:3 D:8 Nilüfer
BURSA
Fethiye Mah.Sanayi
Cad.No:317 Nilüfer
BURSA
Sahrayıcedid Halk
Sok. Ada Đş Mrk.
No:50 K:2 D:5 Kadıköy
ĐSTANBUL
242 55 00
242 95 33
0216 564 15
15
0216 564 17
97
0212 252 54
02
0212 252 10
96
Gümüş Cad.
Doğanköy Çıkışı
16370 Nilüfer BURSA
Meclisi Mebusan Cad.
Kopuzlar Han. No:33
K:6/6 Salıpazarı
Beyoğlu ĐSTANBUL
Turgay ARABACI
6
7
8
T 218
YGM - DN 09
DEMĐPAR
YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ
GÜMRÜK MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
VD.Sultanbeyli
VN.2740625523
YGM - DN 10
B168 NURETTĐN USLU
VD.Çekirge VN.8950129106
Nurettin USLU
YGM-DN 14
HBS YEKĐLENDĐRĐLMĐŞ
GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
V.D.Ümraniye
V.N.46110409491
Orhan KATTAŞ
Ercan GÜLHAN
T 07
Feride GÜLHAN
T 245
Fikret DOĞAN
T 71
Hasan YĐĞĐT
T 58
Uğur ULUTAŞ
Đrfan TAŞKÖPRÜ
T 80
524 83 00
Đsmet AYDIN
T 69
524 85 08
Muzaffer UYGAR
T419
Nuran SEVĐLAY JENNĐNGS
S. Umman
HAMĐDOĞULLARI
T325
T 250
Sevim Can TOROSLU
T 309
Sündüs DORUKOĞLU
T 287
Yurdaer ÜGE
T160
Atamer BERBEROĞLU
T 221
Atila BERBEROĞLU
T440
Harun KARAKAŞ
T409
Kadir SOYCAN
T 507
Mehmet ARIKAN
T 217
Perihan AYAZ
T 451
Yusuf KOÇ
T393
Celil ÖZDEMĐR
Y/16/0110
Bilal DEMĐRCĐ
0216 409 12
40
0216 409 12
41
0212 222 70
00
0212 222 72
06
Burak BAYRAK
442 82 18
442 82 14-15
Tunç TUNÇ
T277
Emine KORUCU
Y/16/12050
Abdurrahman YAZICI
Gizem ÇAKIR
Cevdet GÜLÜMSER
9
YGM - DN 16
KAPLAN DANIŞMANLIK
YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ GÜM.
MÜŞ. LTD. ŞTĐ.
VD.VN.4980858439
10
Abdullah YÜCEL
YGM - DN 17
A&G.YETKĐLENDĐRĐLMĐŞ
Osman ATAŞ
GÜMRÜK MÜŞ.LTD. ŞTĐ.
VD.Bandırma VN.0010686802
11
YGM-DN 18
B296 NALAN EMLĐER
BEK YGM
V.D. Bandırma
VN.10795744546
12
YGM-DN 20
Nalan EMLĐER
Ahmet KILIÇARSLAN
T 240
T 304
Seyithan KAPLAN
T
Akil ÜREK
T
Mustafa KAHRAMAN
T 465
Y/16/10310
135 dahili
0216 317 18
10
0216 317 11
33
211 38 65-66
0212 269 59
69
0212 268 26
61
Levent YURTSEVEN
Oğuz SAĞTÜRK
0266 715 53
56
0266 715 53
56
0266 715 39
50
0266 715 39
38
B 296
T 536
Selma ONGUN
T550
Doğanköy Arpalık
Mevkii Nilüfer BURSA
242 70 00
B 168
T 456
Đçerenköy Karslı
Ahmet Cad.Merkez
Camii Sok. Đçerenköy
Đş Merkezi No:15-17
K:9 D:22-23
Ataşehir/ĐSTANBUL
Muammer ASDARLI
0212 875 30
55
Đzmir Yolu
15.Km.Ürünlü Mevkii
Nilüfer BURSA
Bağlarbaşı Mah. 1.
Eda Sok. No:4/01
Osmangazi Bursa
Sanayi Mah. Sultan
Selim Cad. Uçar Sok.
No:5/4 4. Levent
34416 Đstanbul
Şehit Süleymanbey
Cad. Çağan Đşh. No:6
K:5 D:11 Bandırma
Paşakonak
Mah.Mehmeçik
Cad.No:153/B
Bandırma
Beylikdüzü
Org.San.Böl.Birlik
GKN DENETĐM
YETKĐ.GÜM.MÜŞ.LTD.ŞTĐ.
V.D. Beylikdüzü
VN.3960689893
Gökhan GÖKÇE
Y/34/3165
0212 875 30
56
San.Sit.3.Cadde Birlik
2Đş Merkezi No:7 Kat
:4 No:61 Beylikdüzü
ĐSTANBUL