Katalog - InterKombine

Transkript

Katalog - InterKombine
Açıklama
Description
Sayfa/Page
IK-15 Hava Soğutmalı Torç
IK-15
5 Air C ooled Torch
10-11
IK-24 Hava Soğutmalı Torç
IK-24
4 Air C ooled Torch
12-13
IK-25 Hava Soğutmalı Torç
IK-25
5 Air C ooled Torch
14-15
IK-26 Hava Soğutmalı Torç
IK-26
6 Air C ooled Torch
16-17
IK-36 Hava Soğutmalı Torç
IK-36
6 Air C ooled Torch
18-19
IK-38 Hava Soğutmalı Torç
IK-38
8 Air C ooled Torch
20-21
IK-45 Hava Soğutmalı Torç
IK-45
5 Air C ooled Torch
22-23
IK-24 Otomasyon Hava Soğutmalı Torç
IK-24
4 Automation Air C ooled Torch
24-25
IK-25 Otomasyon Hava Soğutmalı Torç
IK-25
5 Automation Air C ooled Torch
26-27
IK-36 Otomasyon Hava Soğutmalı
ğ
Torç
IK-36
6 Automation Air C ooled Torch
28-29
IK-38 Otomasyon Hava Soğutmalı Torç
IK-38
8 Automation Air C ooled Torch
30-31
IK-24 Su Soğutmalı Torç
IK-24
4 Water C ooled Torch
32-33
IK-401 Su Soğutmalı Torç
IK-40
01 Water C ooled Torch
34-35
IK-501 Su Soğutmalı Torç
IK-50
01 Water C ooled Torch
36-37
IK-600S Ç ift Su Soğutmalı Torç
IK-60
00S Double Water C ooled Torch
38-39
IK-601 Su Soğutmalı Torç
IK-60
01 Water C ooled Torch
40-41
IK-602 Su Soğutmalı Torç
IK-60
02 Water C ooled Torch
42-43
IK-24 Otomasyon Su Soğutmalı Torç
IK-24
4 Automation Water C ooled Torch
44-45
IK-501 Otomasyon Su Soğutmalı Torç
IK-50
01 Automation Water C ooled Torch
46-47
IK-600S Otomasyon Ç ift Su Soğutmalı Torç
IK-60
00S Automation Double Water C ooled Torch
48-49
IK-601 Otomasyon Su Soğutmalı Torç
IK-60
01 Automation Water C ooled Torch
50-51
IK-Neo Robot Su Soğutmalı Torç
IK-Ne
eo Robot Water C ooled Torch
52-53
600Amp Özlü Tel Hava Soğutmalı Torç
600A
Amp C ored Wire Air C ooled Torch
54-55
PSF 250 Euro Hava Soğutmalı Torç
PSF 250
2
Euro Air C ooled Torch
56-57
PSF 315
315-305
305 Euro Hava Soğutmalı Torç
PSF 315
315-305
3
305 Euro Air C ooled Torch
58-59
58
59
PSF 400-405 Euro Hava Soğutmalı Torç
PSF 400-405
4
Euro Air C ooled Torch
60-61
PSF 500 Euro Hava Soğutmalı Torç
PSF 500
5
Euro Air C ooled Torch
62-63
MAXI 250 Euro Hava Soğutmalı Torç
MAXII 250 Euro Air C ooled Torch
64-65
MAXI 250 Orijinal Hava Soğutmalı Torç
MAXII 250 Original Air C ooled Torch
66-67
MAXI 350 Euro Hava Soğutmalı Torç
MAXII 350 Euro Air C ooled Torch
68-69
MAXI 350 Orijinal Hava Soğutmalı Torç
MAXII 350 Original Air C ooled Torch
70-71
Boyunlar
Swan
n Necks
72-77
Nozullar ve Ç apak Koruyucular
Nozzlles and Nozzle Insulators
78-79
Gaz Dağıtıcılar
Diffus
sers
Kontak Memeler
C onta
act Tips
80
81-83
Özlü Tel Kontak Memeleri
C onta
act Tips for C ored Wire
84
Tozaltı Kontak Memeleri
C onta
act Tips for Submerged Arc Welding
84
Meme Tutucular
Tip Holders
Spiraller
Spira
als
85-86
Teflon Tel Yollukları
Teflon Liners
88
Yaylar
Sprin
ngs
88
87
Dip Adaptörler
C entrral Adaptors
89
Merkezi Sistem Bağlantı Elemanları
C entrral C onnectors
90
Plastik Parçalar
Plastiic Parts
91-92
3
Açıklama
Description
Sayfa/Page
WP-9 Hava Soğutmalı Torç
WP-9 Air C ooled Torch
96-97
WP-9V Hava Soğutmalı Torç
WP-9V Airr C ooled Torch
98-99
WP-17 Hava Soğutmalı Torç
WP-17 Airr C ooled Torch
100-101
WP-17V Hava Soğutmalı Torç
WP-17V Air
A C ooled Torch
102-103
WP-18 Su Soğutmalı Torç
WP-18 Wa
ater C ooled Torch
104-105
WP-18V Su Soğutmalı Torç
WP-18V Water
W
C ooled Torch
106-107
WP-18P Su Soğutmalı Torç
WP-18P Water
W
C ooled Torch
108-109
WP-18SP Su Soğutmalı Torç
WP-18SP Water C ooled Torch
110-111
WP-20 Su Soğutmalı Torç
WP-20 Wa
ater C ooled Torch
112-113
WP-20V
20 Su
S Soğutmalı
S ğ
l Torç
WP-20V
20 Water
W
C ooled
l d Torch
h
11 11
114-115
WP-26 Hava Soğutmalı Torç
WP-26 Airr C ooled Torch
116-117
WP-26V Hava Soğutmalı Torç
WP-26V Air
A C ooled Torch
118-119
WP-26P Hava Soğutmalı Torç
WP-45 Su Soğutmalı Torç
WP-26P A ir C ooled Torch
WP-45 Wa
ater C ooled Torch
120-121
122
Torç Kafaları
Torch Hea
ads
123-124
Seramik Nozullar
C eramic Nozzles
N
125-126
Pens Yuvaları
C ollet Bod
dies
127
Gaz Lensleri
Gas Lens C ollet Bodies
128
Pensler
C ollets
129
Pens Sıkıcılar
Back C aps
s
130
Bağlantı Elemanları
C onnectorrs
131-133
Tungsten Elektrodlar
Tungsten Electrodes
134
Plastik Parçalar
Plastic Parrts
134
Tetikler
Switches
134
4
Açıklama
Description
Sayfa/Page
A81 Plazma Torcu
A81 Plasma
P
Torch
138
A101 Plazma Torcu
A101 Plasma Torch
139
A141 Plazma Torcu
A141 Plasma Torch
140
C B150 Plazma Torcu
C B15
50 Plasma Torch
141
P50 Plazma Torcu
P50 Plasma
P
Torch
142
P70 Plazma Torcu
P70 Plasma
P
Torch
143
PC 100 / EX100 Plazma Torcu
PC 10
00 / EX100 Plasma Torch
144
S30 / S45 Plazma Torcu
S30 / S45 Plasma Torch
145
SAF C P40R Plazma Torcu
SAF C P40R Plasma Torch
146
Torç Kafaları
Torch
h Heads
147
Nozullar ve Mesafe Yayları
Nozzlles and Spacer Springs
148
Memeler
Tips
149
Gaz Dağıtıcılar
Gas Diffusers
D
150
Hava Tüpleri
Air Tu
ubes
150
Elektrodlar
Electrrodes
151
İzolatörler
Insulators
151
Merkezi Adaptörler
C entrral Adaptors
152
Plastik Parçalar
Plastiic Parts
152
Açıklama
K4000 Karbon Kesme Torcu
Description
K400
00 C arbon C utting Torch
Sayfa/Page
156
5
Açıklama
Description
Sayfa/Page
Kablo Pabuçları
C rimping Lugs
160
Kelepçeler
Hose C lam
mps
160
Yüzükler
C lamping Rings
160
Kaynak Penseleri
Electrode Holders
161
Şaşe Penseleri
mps
Earth C lam
161
Nipeller ve Rakorlar (MIG/MAG)
Nipples an
nd Fittings with Nut (MIG/MAG)
Nipeller ve Rakorlar (TIG)
Nipples an
nd Fittings with Nut (TIG)
Su Jakları
Quick C on
nnectors
165
Hortumlar
Hoses
166
K l fl
Kılıflar
Sh thi s
Sheathing
167
Kablolar
C ables
Diğer Aksesuarlar
Other Accessories
Açıklama
162
163-164
168
169-170
Description
Sayfa/Page
Ø30mm 2x1 Tel Sürücü Ünite (Plastik Gövdeli)
Ø30mm 2x1 Wire Feeder Unit (Plastic Body)
Ø30mm 2x1 Tel Sürücü Ünite (Al Gövdeli)
Ø30mm 2x1 Wire Feeder Unit (Al Body)
176-177
Ø30mm 2x2 Tel Sürücü Ünite (Plastik Gövdeli)
Ø30mm 2x2 Wire Feeder Unit (Plastic Body)
178-179
Ø30mm 2x2 Tel Sürücü Ünite (Al Gövdeli)
Ø30mm 2x2 Wire Feeder Unit (Al Body)
180-181
Ø30mm 4x2 Tel Sürücü Ünite
Ø30mm 4x2 Wire Feeder Unit
182-183
Ø30mm 4x4 Tel Sürücü Ünite
Ø30mm 4x4 Wire Feeder Unit
184-185
Ø40mm 4x2 Tel Sürücü Ünite
Ø40mm 4x2 Wire Feeder Unit
186-187
Ø40mm 4x4 Tel Sürücü Ünite
Ø40mm 4x4 Wire Feeder Unit
188-189
Tel Sürücü Makaralar
s
Feed Rolls
Açıklama
Diode Gro
oups
Elektronik Kartlar
Electronic C ards
6
190
Description
Diyot Grupları
174-175
Sayfa/Page
194-195
195
Açıklama
Description
Sayfa/Page
IK-15 Hava Soğutmalı Torç
IK-15 Air C ooled Torch
10-11
IK-24 Hava Soğutmalı Torç
IK-24 Air C ooled Torch
12-13
IK-25 Hava Soğutmalı Torç
IK-25 Air C ooled Torch
14-15
IK-26 Hava Soğutmalı Torç
IK-26 Air C ooled Torch
16-17
IK-36 Hava Soğutmalı Torç
IK-36 Air C ooled Torch
18-19
IK-38 Hava Soğutmalı Torç
IK-38 Air C ooled Torch
20-21
IK-45 Hava Soğutmalı Torç
IK-45 Air C ooled Torch
22-23
IK-24 Otomasyon Hava Soğutmalı Torç
IK-24 Auto
omation Air C ooled Torch
24-25
IK-25 Otomasyon Hava Soğutmalı Torç
IK-25 Auto
omation Air C ooled Torch
26-27
IK-36 Otomasyon Hava Soğutmalı
ğ
Torç
IK-36 Auto
omation Air C ooled Torch
28-29
IK-38 Otomasyon Hava Soğutmalı Torç
IK-38 Auto
omation Air C ooled Torch
30-31
IK-24 Su Soğutmalı Torç
IK-24 Watter C ooled Torch
32-33
IK-401 Su Soğutmalı Torç
IK-401 Wa
ater C ooled Torch
34-35
IK-501 Su Soğutmalı Torç
IK-501 Wa
ater C ooled Torch
36-37
IK-600S Ç ift Su Soğutmalı Torç
IK-600S Double
D
Water C ooled Torch
38-39
IK-601 Su Soğutmalı Torç
IK-601 Wa
ater C ooled Torch
40-41
IK-602 Su Soğutmalı Torç
IK-602 Wa
ater C ooled Torch
42-43
IK-24 Otomasyon Su Soğutmalı Torç
IK-24 Auto
omation Water C ooled Torch
44-45
IK-501 Otomasyon Su Soğutmalı Torç
IK-501 Au
utomation Water C ooled Torch
46-47
IK-600S Otomasyon Ç ift Su Soğutmalı Torç
IK-600S Automation
A
Double Water C ooled Torch
48-49
IK-601 Otomasyon Su Soğutmalı Torç
IK-601 Au
utomation Water C ooled Torch
50-51
IK-Neo Robot Su Soğutmalı Torç
IK-Neo Ro
obot Water C ooled Torch
52-53
600Amp Özlü Tel Hava Soğutmalı Torç
600Amp C ored Wire Air C ooled Torch
54-55
PSF 250 Euro Hava Soğutmalı Torç
PSF 250 Euro
E
Air C ooled Torch
56-57
PSF 315
315-305
305 Euro Hava Soğutmalı Torç
PSF 315
315-3
305
3
Euro Air C ooled Torch
58-59
58
59
PSF 400-405 Euro Hava Soğutmalı Torç
PSF 400-4
405 Euro Air C ooled Torch
60-61
PSF 500 Euro Hava Soğutmalı Torç
PSF 500 Euro
E
Air C ooled Torch
62-63
MAXI 250 Euro Hava Soğutmalı Torç
MAXI 250 Euro Air C ooled Torch
64-65
MAXI 250 Orijinal Hava Soğutmalı Torç
MAXI 250 Original Air C ooled Torch
66-67
MAXI 350 Euro Hava Soğutmalı Torç
MAXI 350 Euro Air C ooled Torch
68-69
MAXI 350 Orijinal Hava Soğutmalı Torç
MAXI 350 Original Air C ooled Torch
70-71
Boyunlar
Swan Necks
72-77
Nozullar ve Ç apak Koruyucular
Nozzles an
nd Nozzle Insulators
78-79
Gaz Dağıtıcılar
Diffusers
Kontak Memeler
C ontact Tips
Özlü Tel Kontak Memeleri
C ontact Tips for C ored Wire
84
Tozaltı Kontak Memeleri
C ontact Tips for Submerged Arc Welding
84
80
81-83
Meme Tutucular
Tip Holderrs
Spiraller
Spirals
Teflon Tel Yollukları
Teflon Line
ers
88
Yaylar
Springs
88
Dip Adaptörler
C entral Ad
daptors
89
Merkezi Sistem Bağlantı Elemanları
C entral C onnectors
o
Plastik Parçalar
Plastic Parrts
85-86
87
90
91-92
9
MIG / MAG
IK-15 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-15 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.010
180 - 150
60%
10.100.020
180 - 150
60%
10.100.030
180 - 150
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.005
10.130.010
10.130.015
10.150.010
10.150.015
10.150.020
10.150.025
10.150.030
10.150.035
10.150.040
10.150.045
10.150.050
10.150.055
10.150.060
2
10
Açıklama
IK-15 Dar Ağızlı Nozul, Ø11-Ø18-L54mm
m
IK-15 Konik Nozul, Ø13-Ø18-L54mm
IK-15 Silindirik Nozul, Ø16-Ø18-L54mm
M6 Ø6 0.6 L25mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø6 0.8 L25mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø6 1.0 L25mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø6 1.2 L25mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø6 0.6 L25mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø6 0.8 L25mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø6 1.0 L25mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø6 1.2 L25mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø6 0.8 L25mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø6 1.0 L25mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø6 1.2 L25mm Kontak Meme Al Tel için
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-15
IK 15 3mt
Torch IK-15 3mt
Torç IK-15 4mt
Torch IK-15 4mt
Torç IK-15 5mt
Torch IK-15 5mt
Description
IK-15 Tapered Nozzle, Ø11-Ø18-L54mm
IK-15 C onical Nozzle, Ø13-Ø18-L54mm
IK-15 C ylindrical Nozzle, Ø16-Ø18-L54mm
M6 Ø6 0.6 L25mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø6 0.8 L25mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø6 1.0 L25mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø6 1.2 L25mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø6 0.6 L25mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø6 0.8 L25mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø6 1.0 L25mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø6 1.2 L25mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø6 0.8 L25mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø6 1.0 L25mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø6 1.2 L25mm C ontact Tip for Al Wire
IK-15 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-15 AIR COO
OLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.010
IK-15 Meme Tutucu
IK-15 Tip Holder
10.160.015
IK-15
IK
15 Meme Tutucu (M10x1 Sağ)
IK 15 Tip Holder (M10x1 Right)
IK-15
4
10.190.010
IK-15 Nozul Tutucu Yay
IK-15 Nozzle Spring
5
10.120.010
IK-15 Boyun
IK-15 Swan Neck
6
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
10.220.150
Boyun Takozu
Positioner Body
9
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
MIG / MAG
Description
Açıklama
10
50.140.030
IK-15/24/25 Destek Hortum Nipeli
IK-15/24/25 Nipple
11
50 120 030
50.120.030
IK-15/24/25 Torç Kablosu Sıkma Yü
üzüğü
IK-15/24/25 C lamping Ring for Torch C able
12
10.220.040
Mafsal
Joint
13
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
14
10.190.070
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-15/24/25 C able Spring (Handle Side)
15
10.110.010
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 3mt
10.110.020
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 4mt
10.110.030
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 5mt
16
10.190.090
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
17
10 220 130
10.220.130
Di Adaptör
Dip
Ad
ö Muhafazası
M h f
(H
(Hava S
Soğt
ğt.))
C entrall Ad
Adaptor Housing
H
i
(Ai
(Air C ool.)
l)
18
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
19
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
20
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
21
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
10.200.060
22
23
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.020
Mavi Ç elik Spiral 3,5mt (0.6-0.8mm
m)
Blue Steel Liner 3,5mt (0.6-0.8mm)
10.170.030
Mavi Ç elik Spiral 4,5mt (0.6-0.8mm
m)
Blue Steel Liner 4,5mt (0.6-0.8mm)
10.170.040
Mavi Ç elik Spiral 5,5mt (0.6-0.8mm
m)
Blue Steel Liner 5,5mt (0.6-0.8mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
11
MIG / MAG
IK-24 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-24 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.040
250 - 220
60%
10.100.050
250 - 220
60%
10.100.060
250 - 220
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.020
10.130.025
10.130.030
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10 150 100
10.150.100
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10.150.120
10.150.125
10.150.130
10.150.135
10.150.140
2
12
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
IK-24 Dar Ağızlı Nozul, Ø10.5-Ø20-L63.5
5mm
IK-24 Konik Nozul, Ø13.5-Ø20-L63.5mm
m
IK-24 Silindirik Nozul, Ø17-Ø20-L63.5mm
m
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1
1.6
6 L28mm Kontak Meme C uC rZ r
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
Torç IK-24 3mt
Torch IK-24 3mt
Torç IK-24
IK 24 4mt
Torch IK-24 4mt
Torç IK-24 5mt
Torch IK-24 5mt
Description
IK-24 Tapered Nozzle, Ø10.5-Ø20-L63.5mm
IK-24 C onical Nozzle, Ø13.5-Ø20-L63.5mm
IK-24 C ylindrical Nozzle, Ø17-Ø20-L63.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.6
1 6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-24 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-24 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
4
10.160.020
10.140.124
10.140.024
10.120.020
10.220.010
10.220.030
10.220.150
50.140.060
50.140.030
50.120.030
50
0 030
10.220.040
10.220.050
10.190.070
10.110.010
10.110.020
10.110.030
10.190.090
10.220.130
10.220.110
10.220.160
10.200.010
10.200.050
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10.200.060
22
23
10.170.060
10.170.070
10.170.080
10.200.110
Açıklama
IK-24 Meme Tutucu
IK-24
IK
24 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-24 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-24 Boyun
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
MIG/MAG Tetik
Boyun Takozu
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25 Destek Hortum Nipeli
IK-15/24/25
5/ / 5 Torç
o ç Kablosu
ab o u Sıkma
a Yü
üzüğü
ü
üğü
Mafsal
Kabza Bileziği
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Dip
p Adaptör
p
Muhafazası ((Hava Soğt
ğt.))
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
Kırmızı Ç elik Spiral
p
3,5mt
,
((0.8-1.0m
mm))
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Description
IK-24 Tip Holder
IK-24
IK
24 Diffuser White
IK-24 Diffuser Brown
IK-24 Swan Neck
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
MIG/MAG Trigger
Positioner Body
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
IK-15/24/25 Nipple
IK-15/24/25
5/ / 5 C lamping
a p g Ring
g for
o Torch
o
C able
ab
Joint
Locking Ring
IK-15/24/25 C able Spring (Handle Side)
IK-15/24/25 C oaxial C able 3mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 4mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 5mt
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
C entral Adaptor
p
Housing
g ((Air C ool.))
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Red Steel Liner 3,5mt
,
(0.8-1.0mm)
(
)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
13
MIG / MAG
Ürün
MIG / MAG
IK-25 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-25 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.070
230 - 200
60%
10.100.080
230 - 200
60%
10.100.090
230 - 200
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.035
10.130.040
10.130.045
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10.150.100
10 150 105
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10.150.120
10.150.125
10.150.130
10.150.135
10.150.140
2
14
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
IK-25 Dar Ağızlı Nozul, Ø12-Ø22-L55.5m
mm
IK-25 Konik Nozul, Ø14-Ø22-L55.5mm
m
IK-25 Silindirik Nozul, Ø18-Ø22-L55.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 0.8
0 8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
ş Kapl.
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gümüş
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
Torç IK-25 3mt
Torch IK-25 3mt
Torç IK-25 4mt
Torch IK-25 4mt
Torç IK-25 5mt
Torch IK-25 5mt
Description
IK-25 Tapered Nozzle, Ø12-Ø22-L55.5mm
IK-25 C onical Nozzle, Ø14-Ø22-L55.5mm
IK-25 C ylindrical Nozzle, Ø18-Ø22-L55.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 0
0.8
8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-25 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-25 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10.160.030
10.190.020
10.120.030
10.220.010
10.220.030
10.220.150
50.140.060
50.140.030
50.120.030
10.220.040
10 220 050
10.220.050
10.190.070
10.110.010
10.110.020
10.110.030
10.190.090
10.220.130
10.220.110
10.220.160
10.200.010
10.200.050
16
17
18
19
20
21
10.200.060
22
23
10.170.060
10.170.070
10.170.080
10 200 110
10.200.110
Açıklama
IK-25 Meme Tutucu
IK-25 Nozul Tutucu Yay
IK-25 Boyun
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
MIG/MAG Tetik
Boyun Takozu
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25 Destek Hortum Nipeli
IK-15/24/25 Torç Kablosu Sıkma Yü
üzüğü
Mafsal
K b
Kabza
Bileziği
Bile iği
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
Muhafaza Vidası
Dip
p Adaptör
p
Somunu
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
S i lT
Spiral
Tutucu
t
S
Somun (Havalı/Sulu)
(H
l /S l )
Description
IK-25 Tip Holder
IK-25 Nozzle Spring
IK-25 Swan Neck
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
MIG/MAG Trigger
Positioner Body
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
IK-15/24/25 Nipple
IK-15/24/25 C lamping Ring for Torch C able
Joint
Lo king Ring
Locking
IK-15/24/25 C able Spring (Handle Side)
IK-15/24/25 C oaxial C able 3mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 4mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 5mt
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
Housing Screw
C entral Adaptor
p
Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
St l Liner
Steel
Li
Holder
H ld
N
Nutt (Air/Water
(Ai /W t C ooled)
l d)
15
MIG / MAG
Ürün
MIG / MAG
IK-26 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-26 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.100
290 - 260
60%
10.100.110
290 - 260
60%
10.100.120
290 - 260
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.050
10 130 055
10.130.055
10.130.060
2
16
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10 150 085
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10.150.100
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10.150.120
Torç IK-26 3mt
Torch IK-26 3mt
Torç IK-26 4mt
Torch
T
h IK-26
IK 26 4mt
4
Torç IK-26 5mt
Torch IK-26 5mt
Description
Açıklama
IK-26/501 Dar Ağızlı Nozul
Ø12-Ø24-L75.5mm
IK 26/501 Konik
IK-26/501
K ik Nozul
N
l
Ø16-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 Silindirik Nozul
Ø20.1-Ø24-L75.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 0
0.8
8 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C uC rZ r
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
Al Tel için
Al Tel için
Al Tel için
Al Tel için
IK-26/501 Tapered Nozzle
Ø12-Ø24-L75.5mm
IK 26/501 C onical
IK-26/501
i l Nozzle
N
l
Ø16-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 C ylindrical Nozzle
Ø20.1-Ø24-L75.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 0.8
0 8 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
for Al Wire
for Al Wire
for Al Wire
for Al Wire
IK-26 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-26 AIR COO
OLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
2
10.150.125
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş Kapl.
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.130
M6 Ø
Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş
ş Kapl.
p
M6 Ø
Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip
p Silver Plated
10.150.135
ümüş Kapl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gü
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.140
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş Kapl.
IK-26 Meme Tutucu
IK-26 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-26 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-26 Boyun
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
MIG/MAG Tetik
Boyun Takozu
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-26/36 Destek Hortum Nipeli
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
üzüğü
Mafsal
Kabza Bileziği
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-26 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-26 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-26 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-26 Tip Holder
IK-26 Diffuser White
IK-26 Diffuser Brown
IK-26 Swan Neck
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
MIG/MAG Trigger
Positioner Body
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
IK-26/36 Nipple
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
Joint
Locking Ring
IK-26/36/38 C able Spring (Handle Side)
IK-26 C oaxial C able 3mt
IK-26 C oaxial C able 4mt
IK-26 C oaxial C able 5mt
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
10.160.040
10.140.126
10.140.026
10.120.040
10.220.010
10.220.030
10.220.150
50.140.060
50.140.040
50.120.040
10.220.040
10.220.050
10.190.080
10.110.040
10 110 050
10.110.050
10.110.060
10.190.100
10.220.130
10.220.110
10.220.160
10.200.010
10.200.050
10.200.060
22
23
10.170.060
10.170.070
10.170.080
10.200.110
Description
17
MIG / MAG
3
4
Açıklama
MIG / MAG
IK-36 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-36 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.130
360 - 320
60%
10.100.140
360 - 320
60%
10.100.150
360 - 320
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.065
10.130.070
10 130 075
10.130.075
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10 150 100
10.150.100
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10.150.120
10.150.125
10.150.130
10.150.135
10.150.140
2
18
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
m
IK-36 Dar Ağızlı Nozul, Ø12-Ø24-L84mm
IK-36 Konik Nozul, Ø16-Ø24-L84mm
IK 36 Silindirik
IK-36
Sili di ik N
Nozul,
l Ø20
Ø20.1-Ø24-L84mm
1 Ø24 L84 m
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1
1.6
6 L28mm Kontak Meme C uC rZ r
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
ş Kapl.
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gümüş
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
p
Torç IK-36 3mt
Torch IK-36 3mt
Torç IK-36 4mt
Torch IK-36 4mt
Torç IK-36 5mt
Torch IK-36 5mt
Description
IK-36 Tapered Nozzle, Ø12-Ø24-L84mm
IK-36 C onical Nozzle, Ø16-Ø24-L84mm
IK 36 C ylindrical
IK-36
li d i l N
Nozzle,
l Ø20
Ø20.1-Ø24-L84mm
1 Ø24 L84
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.6
1 6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip
p Silver Plated
IK-36 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-36 AIR COO
OLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
2
10.150.145
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
10.150.150
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u
u-DHP
DHP
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u
u-DHP
DHP
10.150.155
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.160
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.165
u rZr
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.170
u rZr
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.175
u rZr
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.180
u rZr
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C uC
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.185
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
Açıklama
Description
MIG / MAG
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
10 150 190
10.150.190
M8 Ø8 1
1.0
0 L28mm
L28
Kontak
K t k Meme
M
Al Tel
T l için
i i
M8 Ø8 1.0
1 0 L28mm
L28
C ontact
t t Tip
Ti for
f Al Wire
Wi
10.150.195
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.200
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.205
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş Kapl.
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.210
ümüş Kapl.
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gü
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.215
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş Kapl.
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.220
ümüş Kapl.
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gü
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.160.050
IK-36 Meme Tutucu M6
IK-36 Tip Holder M6
10.160.055
IK-36 Meme Tutucu M8
IK-36 Tip Holder M8
10.140.136
IK-36 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-36 Diffuser White
10.140.036
IK-36 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-36 Diffuser Brown
10.140.236
IK-36 Gaz Dağıtıcı Seramik Beyaz
IK-36 Diffuser C eramic White
5
10.120.050
IK-36 Boyun
IK-36 Swan Neck
6
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
10.220.150
Boyun
y
Takozu
Positioner Body
y
9
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
IK-26/36 Nipple
3
4
10
50.140.040
IK-26/36 Destek Hortum Nipeli
11
50.120.040
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
üzüğü
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
12
10.220.040
Mafsal
Joint
13
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
14
10.190.080
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Handle Side)
15
10.110.070
IK-36 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-36 C oaxial C able 3mt
10 110 080
10.110.080
IK 36 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-36
IK 36 C oaxial C able 4mt
IK-36
10.110.090
IK-36 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-36 C oaxial C able 5mt
16
10.190.100
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
17
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
18
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
19
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
20
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
21
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
22
23
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
10.200.060
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.100
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.110
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.120
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.110
19
MIG / MAG
IK-38 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-38 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.160
400 - 350
35%
10 100 170
10.100.170
400 - 350
35%
10.100.180
400 - 350
35%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.080
2
10.150.145
10.150.150
10.150.155
10.150.160
10.150.165
10.150.170
10.150.175
10 150 180
10.150.180
10.150.185
10.150.190
10.150.195
10.150.200
10.150.205
10.150.210
10.150.215
10 150 220
10.150.220
20
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
IK-38/600S/601 Konik Nozul
Ø15-Ø24-L75.5mm
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.6
1 6 L28mm
L28
Kontak
K t k Meme
M
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1
1.6
6 L28mm Kontak Meme
Torç IK-38 3mt
Torch IK-38 3mt
Torç IK-38 4mt
Torch IK-38 4mt
Torç IK-38 5mt
Torch IK-38 5mt
Description
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
C uC
C rZ
Zr
Al Tel için
Al Tel için
Al Tel için
Al Tel için
ş Kapl.
Gümüş
Gümüş
ş Kapl.
Gümüş
ş Kapl.
Gümüş
ş Kapl.
Kapl
IK-38/600S/601 C onical Nozzle
Ø15-Ø24-L75.5mm
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø8 1.6
1 6 L28mm
L28
C ontact
t t Tip
Ti C uC
C rZr
Z
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø8 1.6
1 6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-38 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-38 AIR COO
OLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
2
10.150.225
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.230
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u
u-DHP
DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u
u-DHP
DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZr
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZr
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C uC rZr
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme A
Al Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme A
Al Tel için
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme G
Gümüş Kapl.
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme G
Gümüş Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
IK-38/501/601 Diffuser White
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverrengi
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Beyaz
IK-38/501/601 Diffuser Brown
IK-38/501/601 Diffuser C eramic White
kır
IK-38 Meme Tutucu M8 Alaşımlı Bak
IK-38 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-38 Tip Holder M8 Alloyed C opper
IK-38 Tip Holder M8 Brass
IK-38 Boyun
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
IK-38 Swan Neck
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
MIG/MAG Tetik
IK-38 M12x1mm Somun
MIG/MAG Trigger
IK-38 M12x1mm Nut
IK-38 Destek Hortum Nipeli
üzüğü
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-38 Nipple
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
Mafsal
Kabza Bileziği
Joint
Locking Ring
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-38 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-26/36/38 C able Spring (Handle Side)
IK-38 C oaxial C able 3mt
IK-38 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-38
IK
38 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-38 C oaxial C able 4mt
IK 38 C oaxial C able 5mt
IK-38
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
10.150.240
10.150.245
10.150.250
10.150.255
10.150.260
10.150.265
10 150 270
10.150.270
10.150.275
10.150.280
10.150.285
10.150.290
10.150.295
10.150.300
3
10.140.138
10.140.038
10.140.238
4
10.160.065
10.160.075
5
10.120.060
6
10.220.010
7
10.220.030
8
50.140.070
9
50.140.050
10
50.120.040
11
10.220.040
12
10.220.050
13
10.190.080
14
10.110.100
10.110.110
10.110.120
15
10.190.100
16
10.220.130
17
10.220.110
18
10.220.160
19
10.200.010
20
10.200.050
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
10 200 060
10.200.060
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
21
10.170.100
(Geçmeli Yaylı)
m)
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
(Separated Spring)
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
22
10.170.110
10.170.120
10.200.110
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
m)
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
MIG / MAG
10.150.235
Description
Açıklama
21
MIG / MAG
IK-45 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-45 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maxsimum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.190
450 - 400
60%
10.100.200
450 - 400
60%
10.100.210
450 - 400
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
10.130.095
10.150.445
10.150.450
10.150.455
10.150.460
10.150.465
22
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-45 3mt
Torch IK-45 3mt
Torç IK-45 4mt
Torch IK-45 4mt
T
Torç
IK-45
IK 45 5mt
5 t
Torch IK-45 5mt
Açıklama
Description
IK-45 Konik Nozul, Ø20-Ø28-L90mm
M10 Ø12 1.0 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.2 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.6 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.8 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 2.4 L35mm Kontak Meme
IK-45 C onical Nozzle, Ø20-Ø28-L90mm
M10 Ø12 1.0 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.2 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.6 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.8 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
M10 Ø12 2.4 L35mm C ontact Tip
Alaşımlı Bakır
Alloyed C opper
IK-45 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
IK-45 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.080
4
5
Açıklama
Description
IK-45 Meme Tutucu
IK-45 Tip Holder
10.140.045
0
00 5
IK-45
IK
45 Gaz Dağıtıcı Seramik Beyaz
IK-45
IK
45 Diffuser C eramic White
10.120.070
IK-45 Boyun
IK-45 Swan Neck
6
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
50.140.075
IK-45 M14x1mm Somun
IK-45 M14x1mm Nut
9
50.140.055
IK-45 Destek Hortum Nipeli
IK-45 Nipple
10
50.120.050
IK-45 Torç Kablosu Sıkma Yüzüğü
IK-45 C lamping Ring for Torch C able
11
10.220.040
Mafsal
Joint
12
10 220 050
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
13
10.190.080
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Handle Side)
14
10.110.130
IK-45 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-45 C oaxial C able 3mt
10.110.140
IK-45 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-45 C oaxial C able 4mt
10.110.150
IK-45 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-45 C oaxial C able 5mt
15
10.190.110
IK-45 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-45 C able Spring (Housing Side)
16
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
17
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
18
10 220 160
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
19
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
20
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
10.200.060
21
22
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.100
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.110
m)
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.120
m)
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
MIG / MAG
Ürün
23
MIG / MAG
IK-24 OTOMASYON HAV
AVA SOĞUTMALI TORÇ
IK-24 AUTOMATION AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.220
250 - 220
60%
10.100.230
250 - 220
60%
10.100.240
250 - 220
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.020
10.130.025
10.130.030
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10.150.100
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10.150.120
10.150.125
10.150.130
10.150.135
10.150.140
2
24
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
IK-24 Dar Ağızlı Nozul, Ø10.5-Ø20-L63.5
5mm
IK-24 Konik Nozul, Ø13.5-Ø20-L63.5mm
m
IK-24 Silindirik Nozul, Ø17-Ø20-L63.5mm
m
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
ş Kapl.
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gümüş
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
Torç IK-24 Otomasyon 3mt
Torch IK-24 Automation 3mt
Torç IK-24 Otomasyon 4mt
Torch IK-24 Automation 4mt
Torç IK-24 Otomasyon 5mt
Torch IK-24 Automation 5mt
Description
IK-24 Tapered Nozzle, Ø10.5-Ø20-L63.5mm
IK-24 C onical Nozzle, Ø13.5-Ø20-L63.5mm
IK-24 C ylindrical Nozzle, Ø17-Ø20-L63.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-24 OTOMASYON HAV
AVA SOĞUTMALI TORÇ
IK-24 AUTOMATION AIR
A COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.020
IK-24 Meme Tutucu
IK-24 Tip Holder
4
10.140.124
ğ
Beyaz
y
IK-24 Gaz Dağıtıcı
IK-24 Diffuser White
10.140.024
IK-24 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-24 Diffuser Brown
10.120.090
IK-24 Otomasyon Boyun
IK-24 Automation Swan Neck
10.120.100
IK-24 Otomasyon Boyun (45o)
Boyun Takozu
IK-24 Automation Swan Neck (45o)
Positioner Body
6
10.220.150
7
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
8
50.140.030
IK-15/24/25 Destek Hortum Nipeli
IK-15/24/25 Nipple
9
50.120.030
üzüğü
IK-15/24/25 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-15/24/25 C lamping Ring for Torch C able
10
10.110.010
IK-15/24/25 Koaksiyel
y Kablo 3mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 3mt
10.110.020
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 4mt
10.110.030
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 5mt
11
10.220.100
Otomasyon Kabza
Automation Handle
12
10.190.090
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
13
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
14
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
15
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
16
10.200.010
p Adaptörü
p
((Hava Soğt.)
ğ )
Dip
p
with Spring
p g Pin ((Air C ool.))
C entral Adaptor
17
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.060
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.070
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.080
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
18
19
25
MIG / MAG
5
Description
Açıklama
MIG / MAG
IK-25 OTOMASYON HAV
AVA SOĞUTMALI TORÇ
IK-25 AUTOMATION AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.250
230 - 200
60%
10.100.260
230 - 200
60%
10.100.270
230 - 200
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.035
10.130.040
10.130.045
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10.150.100
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10.150.120
10.150.125
10.150.130
10.150.135
10.150.140
2
26
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
IK-25 Dar Ağızlı Nozul, Ø12-Ø22-L55.5m
mm
IK-25 Konik Nozul, Ø14-Ø22-L55.5mm
m
IK-25 Silindirik Nozul, Ø18-Ø22-L55.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
ş Kapl.
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gümüş
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
Torç IK-25 Otomasyon 3mt
Torch IK-25 Automation 3mt
Torç IK-25 Otomasyon 4mt
Torch IK-25 Automation 4mt
Torç IK-25 Otomasyon 5mt
Torch IK-25 Automation 5mt
Description
IK-25 Tapered Nozzle, Ø12-Ø22-L55.5mm
IK-25 C onical Nozzle, Ø14-Ø22-L55.5mm
IK-25 C ylindrical Nozzle, Ø18-Ø22-L55.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-25 OTOMASYON HAV
AVA SOĞUTMALI TORÇ
IK-25 AUTOMATION AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
4
5
10.160.030
10.190.020
10.120.110
10.120.120
10.220.150
50.140.060
50.140.030
50.120.030
10.110.010
10.110.020
10.110.030
10.220.100
10.190.090
10.220.130
10.220.110
10.220.160
10.200.010
10.200.050
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
10.200.060
18
19
10.170.060
10.170.070
10.170.080
10.200.110
Açıklama
IK-25
IK-25
IK
25
IK-25
IK-25
Meme Tutucu
Nozul Tutucu Yay
Otomasyon Boyun
Otomasyon Boyun (45o)
Boyun Takozu
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25 Destek Hortum Nipeli
IK-15/24/25 Torç Kablosu Sıkma Yü
üzüğü
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 3mt
y Kablo 4mt
IK-15/24/25 Koaksiyel
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 5mt
Otomasyon Kabzası
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Description
IK-25
IK-25
IK 25
IK-25
IK-25
Tip Holder
Nozzle Spring
Automation Swan Neck
Automation Swan Neck (45o)
Positioner Body
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
IK-15/24/25 Nipple
IK-15/24/25 C lamping Ring for Torch C able
IK-15/24/25 C oaxial C able 3mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 4mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 5mt
Automation Handle
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
27
MIG / MAG
Ürün
MIG / MAG
IK-36 OTOMASYON HAV
AVA SOĞUTMALI TORÇ
IK-36 AUTOMATION AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.280
360 - 320
60%
10.100.290
360 - 320
60%
10.100.300
360 - 320
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.065
10.130.070
10.130.075
10.150.065
10.150.070
10 150 075
10.150.075
10.150.080
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10.150.100
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10 150 120
10.150.120
10.150.125
10.150.130
10.150.135
10.150.140
2
28
Açıklama
IK-36 Dar Ağızlı Nozul, Ø12-Ø24-L84mm
IK-36 Konik Nozul, Ø16-Ø24-L84mm
IK-36 Silindirik Nozul, Ø20.1-Ø24-L84mm
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1
1.2
2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1
1.6
6 L28mm
L28
Kontak
K t k Meme
M
Al Tel
T l için
i i
pl.
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gümüş Kap
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gümüş Kap
pl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gümüş Kap
pl.
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gümüş Kap
pl.
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-36 Otomasyon 3mt
Torch IK-36 Automation 3mt
Torç IK-36 Otomasyon 4mt
Torch IK-36 Automation 4mt
Torç IK-36 Otomasyon 5mt
Torch IK-36 Automation 5mt
Description
IK-36 Tapered Nozzle, Ø12-Ø24-L84mm
IK-36 C onical Nozzle, Ø16-Ø24-L84mm
IK-36 C ylindrical Nozzle, Ø20.1-Ø24-L84mm
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2
1 2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1
1.6
6 L28mm
L28
C ontact
t t Tip
Ti for
f Al Wire
Wi
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-36 OTOMASYON HAV
AVA SOĞUTMALI TORÇ
IK-36 AUTOMATION AIR
A COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
2
10.150.145
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
10.150.150
M8 Ø
Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
M8 Ø
Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip
p C u-DHP
10.150.155
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.160
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.165
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC
u rZr
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.170
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC
u rZr
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.175
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC
u rZr
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.180
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C uC
u rZr
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.185
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
10 150 190
10.150.190
M8 Ø8 1.0
1 0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø8 1.0
1 0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.195
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.200
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.205
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş Kapl.
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.210
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş Kapl.
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.215
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş Kapl.
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.220
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gü
ümüş Kapl.
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
10.160.050
IK-36 Meme Tutucu M6
IK-36 Tip Holder M6
10 160 055
10.160.055
IK 36 Meme Tutucu M8
IK-36
IK 36 Tip Holder M8
IK-36
10.140.136
IK-36 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-36 Diffuser White
10.140.036
IK-36 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-36 Diffuser Brown
10.140.236
IK-36 Gaz Dağıtıcı Seramik Beyaz
IK-36 Diffuser C eramic White
10.120.130
IK-36 Otomasyon Boyun
IK-36 Automation Swan Neck
10.120.140
IK-36 Otomasyon Boyun (45o)
Boyun Takozu
IK-36 Automation Swan Neck (45o)
Positioner Body
3
4
5
Description
Açıklama
MIG / MAG
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
6
10.220.150
7
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
8
50.140.040
IK-26/36 Destek Hortum Nipeli
IK-26/36 Nipple
9
50.120.040
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
üzüğü
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
10
10.110.070
IK-36 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-36 C oaxial C able 3mt
10.110.080
IK-36 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-36 C oaxial C able 4mt
10.110.090
IK-36 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-36 C oaxial C able 5mt
11
10.220.100
Otomasyon Kabzası
Automation Handle
12
10.190.100
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
13
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
14
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
15
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
16
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
17
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
m)
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
m)
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
18
19
10.170.100
10.170.110
10.170.120
10.200.110
29
MIG / MAG
IK-38 OTOMASYON HAV
AVA SOĞUTMALI TORÇ
IK-38 AUTOMATION AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.310
450 - 400
35%
10.100.320
450 - 400
35%
10.100.330
450 - 400
35%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.080
2
10.150.145
10.150.150
10.150.155
10.150.160
10.150.165
10.150.170
10.150.175
10.150.180
10.150.185
10.150.190
10.150.195
10.150.200
10.150.205
10.150.210
10.150.215
10.150.220
30
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Description
Açıklama
IK-38/601/600S Konik Nozul
Ø15-Ø24-L75.5mm
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M8 Ø
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme
M8 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme
Torç IK-38 Otomasyon 3mt
Torch IK-38 Automation 3mt
Torç IK-38 Otomasyon 4mt
Torch IK-38 Automation 4mt
Torç IK-38 Otomasyon 5mt
Torch IK-38 Automation 5mt
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
Al Tel için
Al Tel için
Al Tel için
Al Tel için
Gümüş
ş Kapl.
Gümüş
ş Kapl.
Gümüş
ş Kapl.
Gümüş
ş Kapl.
IK-38/601/600S C onical Nozzle
Ø15-Ø24-L75.5mm
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip
p C u-DHP
M8 Ø
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-38 OTOMASYON HAV
AVA SOĞUTMALI TORÇ
IK-38 AUTOMATION AIR
A COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
2
10.150.225
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.230
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u
u-DHP
DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u
u-DHP
DHP
10.150.235
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.240
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.245
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZr
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.250
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.255
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.260
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C uC rZr
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10 150 270
10.150.270
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.300
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.140.138
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Diffuser White
10.140.038
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverrengi
IK-38/501/601 Diffuser Brown
10.140.238
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Beyaz
IK-38/501/601 Diffuser C eramic White
10.160.065
IK-38 Meme Tutucu M8 Alaşımlı Bak
kır
IK-38 Tip Holder M8 Alloyed C opper
10.160.075
IK-38 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-38 Tip Holder M8 Brass
10.120.150
IK-38 Otomasyon Boyun
IK-38 Automation Swan Neck
10.120.160
IK-38 Otomasyon Boyun (45o)
IK-38 M12x1mm Somun
IK-38 Automation Swan Neck (45o)
IK-38 M12x1mm Nut
IK-38 Nipple
pp
3
4
5
Açıklama
MIG / MAG
Description
6
50.140.070
7
50.140.050
IK-38 Destek Hortum Nipeli
p
8
50.120.040
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
üzüğü
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
9
10.110.100
IK-38 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-38 C oaxial C able 3mt
10.110.110
IK-38 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-38 C oaxial C able 4mt
10.110.120
IK-38 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-38 C oaxial C able 5mt
10
10.220.100
Otomasyon Kabzası
Automation Handle
11
10.190.100
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
12
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
13
10 220 110
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
14
15
16
10.220.160
10.200.010
10.200.050
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
m)
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0
(1.0-1.2mm
1.2mm
m)
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
(1.0 1.2mm)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
17
18
10.170.100
10.170.110
10.170.120
10.200.110
31
MIG / MAG
IK-24 SU SOĞU
UTMALI TORÇ
IK-24 WATER CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.340
300 - 270
100%
10 100 350
10.100.350
300 - 270
100%
10.100.360
300 - 270
100%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.020
10.130.025
10 130 030
10.130.030
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10 150 100
10.150.100
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10.150.120
10.150.125
10.150.130
10.150.135
10.150.140
2
32
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
IK-24 Dar Ağızlı Nozul, Ø10.5-Ø20-L63.5
5mm
IK-24 Konik Nozul, Ø13.5-Ø20-L63.5mm
m
IK 24 Silindirik
IK-24
Sili di ik N
Nozul,
l Ø17
Ø17-Ø20-L63.5mm
Ø20 L63 5 m
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1
1.6
6 L28mm Kontak Meme C uC rZ r
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
ş Kapl.
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gümüş
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø
Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
p
Torç IK-24 3mt
Torch IK-24 3mt
Torç IK-24 4mt
Torch IK-24 4mt
Torç IK-24 5mt
Torch IK-24 5mt
Description
IK-24 Tapered Nozzle, Ø10.5-Ø20-L63.5mm
IK-24 C onical Nozzle, Ø13.5-Ø20-L63.5mm
IK 24 C ylindrical
IK-24
li d i l N
Nozzle,
l Ø17
Ø17-Ø20-L63.5mm
Ø20 L63 5
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.6
1 6 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø
Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip
p Silver Plated
IK-24 SU SOĞU
UTMALI TORÇ
IK-24 WATER CO
OOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.020
IK-24 Meme Tutucu
IK-24 Tip Holder
4
10.140.124
IK-24
IK
24 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-24
IK
24 Diffuser White
10.140.024
IK-24 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-24 Diffuser Brown
5
10.120.300
IK-24 Boyun (Su Soğt.)
IK-24 Swan Neck (W.C ool.)
6
10.220.010
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
50.170.010
4x7mm PVC Siyah Gaz Hortumu
4x7mm PVC Black Gas Hose
9
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
10
50.170.140
6x8mm Polyamid Siyah Hortum
6x8mm Polyamide Black Hose
11
50 120 010
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
12
50.140.120
Polyamid Hortum Nipeli (501)
Polyamide Hose Nipple (501)
13
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
14
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
15
10.110.190
IK-501 Akım Kablosu 3mt
IK-501 Power C able 3mt
10.110.200
IK-501 Akım Kablosu 4mt
IK-501 Power C able 4mt
10.110.210
IK-501 Akım Kablosu 5mt
IK-501 Power C able 5mt
16
50.120.020
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
17
50.140.010
Akım Kablosu Boyun Nipeli
Power C able Nipple for Swan Neck
18
50.190.110
19
10.220.040
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Mafsal
2x0.5mm2 C ontrol C able
Joint
20
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
21
10.190.050
IK-501 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
IK-501 C able Spring (Handle Side)
22
50.180.020
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
Ø25mm Fabric Rubber Hose
23
10.190.060
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-501 C able Spring (Housing Side)
Açıklama
MIG / MAG
Description
24
50.140.020
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
25
50.160.160
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
Ø6mm Quick C onnector (Male)
26
50.170.020
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm PVC Red Water Hose
27
10.190.030
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
28
10.220.140
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
29
30
31
32
10.220.110
10.220.160
10.200.030
10.200.050
10.170.060
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.070
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.080
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
33
34
33
MIG / MAG
IK-401 SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-401 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.370
400 - 360
100%
10.100.380
400 - 360
100%
10.100.390
400 - 360
100%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.050
34
Description
10.140.138
10.140.038
10.140.238
10.150.225
10 150 230
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
IK-26/501 Tapered Nozzle
Ø12-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 C onical Nozzle
Ø16-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 C ylindrical Nozzle
Ø20.1-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Diffuser White
IK-38/501/601 Diffuser Brown
IK-38/501/601 Diffuser C eramic White
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
u DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.250
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.255
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.260
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.130.060
3
Torç IK-401 3mt
Torch IK-401 3mt
Torç IK-401 4mt
T
Torch
h IK-401
IK 401 4mt
4 t
Torç IK-401 5mt
Torch IK-401 5mt
IK-26/501 Dar Ağızlı Nozul
Ø12-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 Konik Nozul
Ø16-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 Silindirik Nozul
Ø20.1-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Bey
yaz
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm Kontak Meme C u-DH
u DH
HP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
10.130.055
2
Açıklama
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
IK-401 SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-401 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
10.150.270
M8 Ø
Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
ç
M8 Ø
Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip
p for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.300
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.160.090
IK-501/601 Meme Tutucu M6 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M6 Brass
10 160 100
10.160.100
IK-501/601
IK
501/601 Meme Tutucu M8 Alaşım
mlı Bakır
IK-501/601
IK
501/601 Tip Holder M8 Alloyed C opper
10.160.110
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M8 Brass
5
10.120.310
IK-401 Boyun (Su Soğt.)
IK-401 Swan Neck (W.C ool.)
6
10.220.010
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
50.170.010
4x7mm PVC Siyah Gaz Hortumu
4x7mm PVC Black Gas Hose
9
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
10
50.170.140
6x8mm Polyamid Siyah Hortum
6x8mm Polyamide Black Hose
11
50 120 010
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
12
50.140.120
Polyamid Hortum Nipeli (501)
Polyamide Hose Nipple (501)
13
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
14
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
15
10.110.190
IK-501 Akım Kablosu 3mt
IK-501 Power C able 3mt
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
10.110.200
10.110.210
50.120.020
50 140 010
50.140.010
50.190.110
10.220.040
10.220.050
10.190.050
50.180.020
10.190.060
50.140.020
50.160.160
50.170.020
10.190.030
10.220.140
10.220.110
10.220.160
10.200.030
10.200.050
10.200.060
IK-501 Akım Kablosu 4mt
IK-501 Akım Kablosu 5mt
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
Akım Kablosu Boyun Nipeli
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Mafsal
Kabza Bileziği
IK-501 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Ø6mm Su Jakı ((Erkek))
Ø
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
IK-501 Power C able 4mt
IK-501 Power C able 5mt
C lamping Ring for Power C able
Power C able Nipple for Swan Neck
2x0.5mm2 C ontrol C able
Joint
Locking Ring
IK-501 C able Spring (Handle Side)
Ø25mm Fabric Rubber Hose
IK-501 C able Spring (Housing Side)
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
Ø6mm Q
Ø
Quick C onnector ((Male))
5x8mm PVC Red Water Hose
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.180
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.190
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.200
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.2mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
4
33
34
Açıklama
Description
35
MIG / MAG
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
MIG / MAG
IK-501 SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-501 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Fak
ktörü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cyclle
Description
CO2 - MIX
10.100.400
500 - 440
100%
10 100 410
10.100.410
500 - 440
100%
10.100.420
500 - 440
100%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.050
36
Description
10.140.138
10.140.038
10.140.238
10 150 225
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
IK-26/501 Tapered Nozzle
Ø12 Ø24 L75 5
Ø12-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 C onical Nozzle
Ø16-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 C ylindrical Nozzle
Ø20.1-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Diffuser White
IK-38/501/601 Diffuser Brown
IK-38/501/601 Diffuser C eramic White
M8 Ø10 0.8
0 8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.250
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.255
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.260
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.130.060
3
Torç IK-501 3mt
Torch IK-501 3mt
Torç IK-501
IK 501 4mt
Torch IK-501 4mt
Torç IK-501 5mt
Torch IK-501 5mt
IK-26/501 Dar Ağızlı Nozul
Ø12 Ø24 L75 5
Ø12-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 Konik Nozul
Ø16-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 Silindirik Nozul
Ø20.1-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
yaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Bey
M8 Ø10 0.8
0 8 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
10.130.055
2
Açıklama
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
IK-501 SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-501 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
10.150.270
M8
8 Ø10
Ø
1.0 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
ç
M8
8 Ø10
Ø
1.0 L30mm C ontact Tip
p for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.300
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.160.090
IK-501/601 Meme Tutucu M6 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M6 Brass
10 160 100
10.160.100
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Alaşım
mlı Bakır
IK-501/601 Tip Holder M8 Alloyed C opper
10.160.110
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M8 Brass
5
10.120.320
IK-501 Boyun (Su Soğt.)
IK-501 Swan Neck (W.C ool.)
6
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
4
Açıklama
Description
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
50.170.010
4x7mm PVC Siyah Gaz Hortumu
4x7mm PVC Black Gas Hose
9
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
10
50.170.140
6x8mm Polyamid Siyah Hortum
6x8mm Polyamide Black Hose
11
50 120 010
50.120.010
P l
Polyamid
id D
Destek
t k Hortumu
H t
Sıkma
Sk
Yüzüğü
ü üğü
C lamping
l
i
Ri
Ring ffor P
Polyamide
l
id H
Hose
12
50.140.120
Polyamid Hortum Nipeli (501)
Polyamide Hose Nipple (501)
13
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
14
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
15
10.110.190
IK-501 Akım Kablosu 3mt
IK-501 Power C able 3mt
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
10.110.200
10.110.210
50.120.020
50 140 010
50.140.010
50.190.110
10.220.040
10.220.050
10.190.050
50.180.020
10.190.060
50.140.020
50 160 160
50.160.160
50.170.020
10.190.030
10.220.140
10.220.110
10.220.160
10.200.030
10.200.050
10.200.060
IK-501 Akım Kablosu 4mt
IK-501 Akım Kablosu 5mt
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
Ak
Akım
K
Kablosu
bl
Boyun
B
Nipeli
Ni li
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Mafsal
Kabza Bileziği
IK-501 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
IK-501 Power C able 4mt
IK-501 Power C able 5mt
C lamping Ring for Power C able
P
Power
C able
bl Ni
Nipple
l ffor Swan
S
Neck
N k
2x0.5mm2 C ontrol C able
Joint
Locking Ring
IK-501 C able Spring (Handle Side)
Ø25mm Fabric Rubber Hose
IK-501 C able Spring (Housing Side)
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
Ø6mm Quick C onnector (Male)
5x8mm PVC Red Water Hose
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.180
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.190
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.200
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.2mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
33
34
37
MIG / MAG
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
MIG / MAG
IK-600S ÇİFT SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-600S DOUBLE WAT
TER COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.490
600 - 540
100%
10.100.500
600 - 540
100%
10.100.510
600 - 540
100%
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-600S 3mt
Torch IK-600S 3mt
Torç IK-600S 4mt
Torch IK-600S 4mt
T
Torç
IK-600S
IK 600S 5mt
5 t
Torch IK-600S 5mt
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
10.130.080
10.140.138
10.140.038
10 140 238
10.140.238
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
IK-601/600S Konik Nozul, Ø15-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK 38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Bey
IK-38/501/601
yaz
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
IK-601/600S C onical Nozzle, Ø15-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Diffuser White
IK-38/501/601 Diffuser Brown
IK 38/501/601 Diffuser C eramic White
IK-38/501/601
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.250
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.255
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10 150 260
10.150.260
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.270
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
üş Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümü
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10 150 300
10.150.300
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
Kapl
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
3
38
Açıklama
Description
IK-600S ÇİFT SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-600S DOUBLE WAT
TER COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
10.160.090
IK-501/601 Meme Tutucu M6 Pirinç
10.160.100
/
Meme Tutucu M8
8 Alaşım
ş mlı Bakır
IK-501/601
IK-501/601
/
Tip
p Holder M8
8 Alloyed
y
C opper
pp
10.160.110
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M8 Brass
Description
Açıklama
MIG / MAG
IK-501/601 Tip Holder M6 Brass
5
10.120.440
IK-600S Boyun (Ç ift Su Soğt.)
IK-600S Swan Neck (Doub.W.C ool.)
6
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
50.170.170
8x10mm Polyamid Siyah Hortum
8x10mm Polyamide Black Hose
9
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
10
50.140.130
Polyamid Hortum Nipeli (601)
Polyamide Hose Nipple (601)
11
50 170 030
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
12
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
13
10.110.220
IK-601 Akım Kablosu 3mt
IK-601 Power C able 3mt
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
10.110.230
10.110.240
50.120.020
50.140.010
50.190.110
10 220 040
10.220.040
10.220.050
10.190.050
50.180.020
10.190.060
50.140.020
50.160.160
50.170.020
10.190.030
10.220.140
10.220.110
10.220.160
10.200.040
10.200.050
10.170.220
IK-601 Akım Kablosu 4mt
IK-601 Akım Kablosu 5mt
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
Akım Kablosu Boyun Nipeli
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Mafsal
Kabza Bileziği
IK-501 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
ç Koruyucu
y
Yay
y
5x8mm Hortum İçin
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Ç ift Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
İ
İzolesiz
Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.6mm)
IK-601 Power C able 4mt
IK-601 Power C able 5mt
C lamping Ring for Power C able
Power C able Nipple for Swan Neck
2x0.5mm2 C ontrol C able
Joint
Locking Ring
IK-501 C able Spring (Handle Side)
Ø25mm Fabric Rubber Hose
IK-501 C able Spring (Housing Side)
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
Ø6mm Quick C onnector (Male)
5x8mm PVC Red Water Hose
g Spring
p g for Red/Blue Hoses
5x8mm Protecting
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Doub.W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.6mm)
10.200.060
31
32
10.170.230
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.6mm)
10.170.240
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.6mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
39
MIG / MAG
IK-601 SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-601 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.430
600 - 540
100%
10.100.440
600 - 540
100%
10.100.450
600 - 540
100%
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-601 3mt
Torch IK-601 3mt
Torç IK-601 4mt
Torch IK-601
IK 601 4mt
Torç IK-601 5mt
Torch IK-601 5mt
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
10.130.080
10.140.138
10.140.038
10.140.238
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
10.150.250
10.150.255
IK-601/600S Konik Nozul, Ø15-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Bey
yaz
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
10 150 260
10.150.260
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.270
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10 150 300
10.150.300
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
Kapl
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
3
40
Açıklama
Description
IK-601/600S C onical Nozzle, Ø15-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Diffuser White
IK-38/501/601 Diffuser Brown
IK-38/501/601 Diffuser C eramic White
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
IK-601 SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-601 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
10.160.090
IK-501/601 Meme Tutucu M6 Pirinç
10.160.100
/
Meme Tutucu M8 Alaşım
ş mlı Bakır
IK-501/601
IK-501/601
/
Tip
p Holder M8 Alloyed
y
C opper
pp
10.160.110
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M8 Brass
Description
Açıklama
MIG / MAG
IK-501/601 Tip Holder M6 Brass
5
10.120.330
IK-601 Boyun (Su Soğt.)
IK-601 Swan Neck (W.C ool.)
6
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
50.170.010
4x7mm PVC Siyah Gaz Hortumu
4x7mm PVC Black Gas Hose
9
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
10
50.170.170
8x10mm Polyamid Siyah Hortum
8x10mm Polyamide Black Hose
11
50 120 010
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
12
50.140.130
Polyamid Hortum Nipeli (601)
Polyamide Hose Nipple (601)
13
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
14
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
15
10.110.220
IK-601 Akım Kablosu 3mt
IK-601 Power C able 3mt
10.110.230
IK-601 Akım Kablosu 4mt
IK-601 Power C able 4mt
10.110.240
IK-601 Akım Kablosu 5mt
IK-601 Power C able 5mt
50.120.020
50 140 010
50.140.010
50.190.110
10.220.040
10.220.050
10.190.050
50.180.020
10.190.060
50.140.020
50.160.160
50.170.020
10.190.030
10.220.140
10.220.110
10.220.160
10.200.030
10.200.050
10.170.220
10.170.230
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
Akım Kablosu Boyun Nipeli
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Mafsal
Kabza Bileziği
IK-501 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
(
)
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Muhafaza Vidası
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.6mm)
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.6mm)
C lamping Ring for Power C able
Power C able Nipple for Swan Neck
2x0.5mm2 C ontrol C able
Joint
Locking Ring
IK-501 C able Spring (Handle Side)
Ø25mm Fabric Rubber Hose
IK-501 C able Spring (Housing Side)
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
Quick C onnector ((Male))
Ø6mm Q
5x8mm PVC Red Water Hose
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
Housing Screw
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.6mm)
10.170.240
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.6mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
10.200.060
33
34
41
MIG / MAG
IK-602 SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-602 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.460
600 - 540
100%
10.100.470
600 - 540
100%
10 100 480
10.100.480
600 - 540
100%
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
/
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-602 3mt
Torch IK-602 3mt
Torç IK-602 4mt
Torch IK-602 4mt
Torç
ç IK-602 5mt
Torch IK-602 5mt
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.110
2
10.150.225
10.150.230
10
150 230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
IK-602/MAXI 350 Konik Nozul
Ø16.5-Ø28-L82mm
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm
L30
Kontak
K t k Meme
M
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme
C u-DH
HP
C u-DH
DH
HP
C u-DH
HP
C u-DH
HP
C uC rZ
Zr
IK-602/MAXI 350 C onical Nozzle
Ø16.5-Ø28-L82mm
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm
L30
C ontact
t t Tip
Ti C u-DHP
DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.250
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.255
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.260
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10 150 270
10.150.270
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm
L30
Kontak
K
k Meme
M
Al Tel
T l için
i i
M8 Ø10 1
1.0
0 L30mm
L30
C ontact Tip
Ti for
f Al Wire
Wi
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.300
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
42
Açıklama
Description
IK-602 SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-602 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
2
10.150.365
W1/4-28 Ø8 0.8 L38mm Kontak Meme C u-DHP
W1/4-28 Ø8 0.8 L38mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.370
W1/4-28
W1/4
28 Ø8 1.0 L38mm Kontak Meme C u
u-DHP
DHP
W1/4-28
W1/4
28 Ø8 1.0 L38mm C ontact Tip C u-DHP
u DHP
10.150.375
W1/4-28 Ø8 1.2 L38mm Kontak Meme C u-DHP
W1/4-28 Ø8 1.2 L38mm C ontact Tip C u-DHP
10.150.380
W1/4-28 Ø8 1.6 L38mm Kontak Meme C u-DHP
W1/4-28 Ø8 1.6 L38mm C ontact Tip C u-DHP
10.160.120
MAXI 350 Meme Tutucu (W1/4-28)
MAXI 350 Tip Holder (W1/4-28)
MAXI 450 Tip Holder (M8)
10.160.130
MAXI 450 Meme Tutucu (M8)
4
10.120.340
IK-602 Boyun (Su Soğt.)
IK-602 Swan Neck (W.C ool.)
5
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
6
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
7
50.170.010
0
00 0
4x7mm PVC
C Si
Siyah
hG
Gaz Hortumu
4x7mm PVC
C Black
l kG
Gas Hose
8
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
9
50.170.170
8x10mm Polyamid Siyah Hortum
8x10mm Polyamide Black Hose
10
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
11
50.140.130
Polyamid Hortum Nipeli (601)
Polyamide Hose Nipple (601)
12
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
13
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
14
10.110.250
IK-602 Akım Kablosu 3mt
IK-602 Power C able 3mt
10.110.260
IK-602 Akım Kablosu 4mt
IK-602 Power C able 4mt
10.110.270
IK-602 Akım Kablosu 5mt
IK-602 Power C able 5mt
15
50.120.020
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
16
50.140.010
Akım Kablosu Boyun Nipeli
Power C able Nipple for Swan Neck
17
50.190.110
18
10.220.040
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Mafsal
2x0.5mm2 C ontrol C able
Joint
19
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
20
10 190 050
10.190.050
IK 501 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
IK-501
IK 501 C able Spring (Handle Side)
IK-501
21
50.180.020
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
Ø25mm Fabric Rubber Hose
22
10.190.060
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-501 C able Spring (Housing Side)
23
50.140.020
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
24
50.160.160
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
Ø6mm Quick C onnector (Male)
25
50.170.020
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm PVC Red Water Hose
26
10.190.030
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
27
10.220.140
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
28
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
29
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
30
10.200.030
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
31
10.200.050
10.170.220
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.6mm)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.6mm)
10.170.230
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.6mm)
10.170.240
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.6mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
32
33
43
MIG / MAG
3
Description
Açıklama
MIG / MAG
IK-24 OTOMASYON SU
U SOĞUTMALI TORÇ
IK-24 AUTOMATION WA
ATER COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.520
300 - 270
100%
10.100.530
300 - 270
100%
10.100.540
300 - 270
100%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.020
10.130.025
10.130.030
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10.150.085
10.150.090
10.150.095
10 150 100
10.150.100
10.150.105
10.150.110
10.150.115
10.150.120
10.150.125
10.150.130
10.150.135
10 150 140
10.150.140
2
44
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
IK-24 Dar Ağızlı Nozul, Ø10.5-Ø20-L63.5
5mm
IK-24 Konik Nozul, Ø13.5-Ø20-L63.5mm
m
IK-24 Silindirik Nozul, Ø17-Ø20-L63.5mm
m
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C uC rZr
M6 Ø8 1.6
1 6 L28mm
L28
Kontak
K t k Meme
M
C uC
C rZ
Zr
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme Al Tel için
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
M6 Ø8 1
1.6
6 L28mm Kontak Meme Gümüş
ş Kapl.
Kapl
Torç IK-24 Otomasyon 3mt
Torch IK-24 Automation 3mt
Torç IK-24 Otomasyon 4mt
Torch IK-24 Automation 4mt
Torç IK-24 Otomasyon 5mt
Torch IK-24 Automation 5mt
Description
IK-24 Tapered Nozzle, Ø10.5-Ø20-L63.5mm
IK-24 C onical Nozzle, Ø13.5-Ø20-L63.5mm
IK-24 C ylindrical Nozzle, Ø17-Ø20-L63.5mm
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C uC rZr
M6 Ø8 1.6
1 6 L28mm
L28
C ontact
t t Tip
Ti C uC
C rZr
Z
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip for Al Wire
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip Silver Plated
M6 Ø8 1.6
1 6 L28mm C ontact Tip Silver Plated
IK-24 OTOMASYON SU
U SOĞUTMALI TORÇ
IK-24 AUTOMATION WA
ATER COOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.020
4
10.140.124
IK-24 Tip Holder
IK-24 Diffuser White
10.120.350
IK-24 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-24 Otomasyon Boyun (Su Soğt.))
IK-24 Diffuser Brown
IK-24 Automation Swan Neck (W.C ool.)
10.120.360
IK-24 Otomasyon Boyun 45o (Su So
oğt.)
IK-24 Automation Swan Neck 45o (W.C ool.)
10.140.024
5
Description
Açıklama
IK-24 Meme Tutucu
ğ
Beyaz
y
IK-24 Gaz Dağıtıcı
6
50.170.010
4x7mm PVC Siyah Gaz Hortumu
4x7mm PVC Black Gas Hose
7
50.110.050
8
50.170.140
Ø8.7mm Kelepçe
6x8mm Polyamid Siyah Hortum
Ø8.7mm Hose C lamp
6x8mm Polyamide Black Hose
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
Polyamid Hortum Nipeli (501)
C lamping Ring for Polyamide Hose
Polyamide Hose Nipple (501)
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
Ø9.5mm Kelepçe
5x8mm PVC Blue Water Hose
Ø9.5mm Hose C lamp
IK-501 Akım Kablosu 3mt
IK-501 Akım Kablosu 4mt
IK-501 Power C able 3mt
IK-501 Power C able 4mt
9
50.120.010
10
50 140 120
50.140.120
11
50.170.030
12
50.110.070
13
10.110.190
10.110.200
10.110.210
14
50.120.020
IK-501 Akım Kablosu 5mt
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
IK-501 Power C able 5mt
C lamping Ring for Power C able
Power C able Nipple for Swan Neck
15
50.140.010
Akım Kablosu Boyun Nipeli
16
50 190 110
50.190.110
2
2 05
2x0.5mm
K
Kumanda
d Kablosu
K bl
2
2 05
2x0.5mm
C ontroll C able
bl
17
10.220.100
18
10.220.110
Otomasyon Kabzası
Muhafaza Vidası
Automation Handle
Housing Screw
19
50.180.020
20
10.190.060
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Ø25mm Fabric Rubber Hose
IK-501 C able Spring (Housing Side)
21
50.140.020
22
50.160.160
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
Ø6mm Quick C onnector (Male)
23
50.170.020
24
10.190.030
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
5x8mm PVC Red Water Hose
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
C entral Adaptor Nut
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
25
10.220.140
26
10.220.160
27
10.200.030
28
10.200.050
29
30
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
10.200.060
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
10.170.060
10.170.070
10.170.080
10.200.110
(Geçmeli Yaylı)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
(Separated Spring)
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
45
MIG / MAG
Ürün
MIG / MAG
IK-501 OTOMASYON SU
S SOĞUTMALI TORÇ
IK-501 AUTOMATION WATER
W
COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.550
500 - 440
100%
10.100.560
500 - 440
100%
10.100.570
500 - 440
100%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.050
46
Description
10.140.138
10.140.038
10.140.238
10 150 225
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
IK-26/501 Tapered Nozzle
Ø12 Ø24 L75 5mm
Ø12-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 C onical Nozzle
Ø16-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 C ylindrical Nozzle
Ø20.1-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Diffuser White
IK-38/501/601 Diffuser Brown
IK-38/501/601 Diffuser C eramic White
M8 Ø10 0.8
0 8 L30mm C ontact Tip C u
u-DHP
DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.250
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.255
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.260
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.130.060
3
Torç IK-501 Otomasyon 3mt
Torch IK-501
IK 501 Automation 3mt
Torç IK-501 Otomasyon 4mt
Torch IK-501 Automation 4mt
Torç IK-501 Otomasyon 5mt
Torch IK-501 Automation 5mt
IK-26/501 Dar Ağızlı Nozul
Ø12 Ø24 L75 5mm
Ø12-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 Konik Nozul
Ø16-Ø24-L75.5mm
IK-26/501 Silindirik Nozul
Ø20.1-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
yaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Bey
M8 Ø10 0
0.8
8 L30mm Kontak Meme C u-DH
u DH
HP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
10.130.055
2
Açıklama
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
IK-501 OTOMASYON SU
S SOĞUTMALI TORÇ
IK-501 AUTOMATION WATER
W
COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.150.265
A Tel için
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al
10 150 270
10.150.270
M8 Ø10 1
1.0
0 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1
1.0
0 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al
A Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.300
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.160.090
IK-501/601 Meme Tutucu M6 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M6 Brass
10.160.100
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Alaşım
mlı Bakır
IK-501/601 Tip Holder M8 Alloyed C opper
10.160.110
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M8 Brass
10.120.370
IK-501 Otomasyon Boyun (Su Soğtt.)
IK-501 Automation Swan Neck (W.C ool.)
10.120.380
IK-501 Otomasyon Boyun 45o (Su Soğt.)
S
4x7mm PVC Siyah Gaz Hortumu
IK-501 Automation Swan Neck 45o (W.C ool.)
4x7mm PVC Black Gas Hose
Ø8.7mm Hose C lamp
4
5
Açıklama
Description
6
50.170.010
7
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
8
50.170.140
6x8mm Polyamid Siyah Hortum
6x8mm Polyamide Black Hose
9
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
10
50.140.120
Polyamid Hortum Nipeli (501)
Polyamide Hose Nipple (501)
11
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
12
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
13
10.110.190
IK-501 Akım Kablosu 3mt
IK-501 Power C able 3mt
10.110.200
IK-501 Akım Kablosu 4mt
IK-501 Power C able 4mt
10.110.210
IK-501 Akım Kablosu 5mt
IK-501 Power C able 5mt
14
50.120.020
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
15
50.140.010
Akım Kablosu Boyun Nipeli
Power C able Nipple for Swan Neck
16
50.190.110
2x0.5mm 2 C ontrol C able
Automation Handle
17
10.220.100
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Otomasyon Kabzası
18
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
50.180.020
10.190.060
50.140.020
50.160.160
50.170.020
10.190.030
10.220.140
10.220.160
10.200.030
10.200.050
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm)
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm)
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Ø25mm Fabric Rubber Hose
IK-501 C able Spring (Housing Side)
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
Ø6mm Quick C onnector (Male)
5x8mm PVC Red Water Hose
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
29
30
10.170.180
10.170.190
10.170.200
10.200.110
47
MIG / MAG
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
MIG / MAG
IK-600S OTOMASYON ÇİF
FT SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-600S AUTOMATION DOUB
BLE WATER COOLED TORCH
Ü ü K
Ürün
Kodu
d
M k i
Maksimum
Amper
A
Ç l
Çalışma
Faktö
F ktö rü
ü
A kl
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.610
600 - 540
100%
10.100.620
600 - 540
100%
10.100.630
600 - 540
100%
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-600S Otomasyon 3mt
Torch IK-600S Automation 3mt
Torç IK-600S Otomasyon 4mt
Torch IK-600S Automation 4mt
Torç IK-600S Otomasyon 5mt
Torch IK-600S Automation 5mt
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
10.130.080
10.140.138
10.140.038
10 140 238
10.140.238
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
10.150.250
10.150.255
IK-601/600S Konik Nozul, Ø15-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Bey
yaz
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
10.150.260
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.270
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
üş Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümü
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10 150 300
10.150.300
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
Kapl
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
3
48
Açıklama
Description
IK-601/600S C onical Nozzle, Ø15-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Diffuser White
IK-38/501/601 Diffuser Brown
IK-38/501/601 Diffuser C eramic White
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
IK-600S OTOMASYON ÇİF
FT SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-600S AUTOMATION DOUB
BLE WATER COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
10.160.090
IK-501/601 Meme Tutucu M6 Pirinç
10.160.100
IK-501/601
/
Meme Tutucu M8 Alaşım
ş mlı Bakır
IK-501/601
/
Tip
p Holder M8 Alloyed
y
C opper
pp
10.160.110
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M8 Brass
10.120.450
IK-600S Otomasyon Boyun
IK-600S Automation Swan Neck
(Ç ift Su Soğt.)
(Doub.W.C ool.)
10.120.460
IK-600S Otomasyon Boyun 45o
(Ç ift Su Soğt.)
IK-600S Automation Swan Neck 45o
(Doub.W.C ool.)
6
50.170.170
8x10mm Polyamid Siyah Hortum
8x10mm Polyamide Black Hose
7
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
8
50 140 130
50.140.130
Polyamid Hortum Nipeli (601)
Polyamide Hose Nipple (601)
Description
IK-501/601 Tip Holder M6 Brass
MIG / MAG
5
Açıklama
9
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
10
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
11
10.110.220
IK-601 Akım Kablosu 3mt
IK-601 Power C able 3mt
10.110.230
IK-601 Akım Kablosu 4mt
IK-601 Power C able 4mt
10.110.240
IK-601 Akım Kablosu 5mt
IK-601 Power C able 5mt
12
50.120.020
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
13
50.140.010
Akım Kablosu Boyun Nipeli
Power C able Nipple for Swan Neck
14
50 190 110
50.190.110
15
10.220.100
2x0.5mm
2x0
5mm2 Kumanda Kablosu
Otomasyon Kabzası
2x0.5mm
2x0
5mm2 C ontrol C able
Automation Handle
16
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
17
50.180.020
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
Ø25mm Fabric Rubber Hose
18
19
20
21
22
23
24
25
26
10.190.060
50.140.020
50.160.160
50.170.020
10 190 030
10.190.030
10.220.140
10.220.160
10.200.040
10.200.050
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Ç ift Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.6mm)
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.6mm)
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.6mm)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
IK-501 C able Spring (Housing Side)
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
Ø6mm Quick C onnector (Male)
5x8mm PVC Red Water Hose
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Doub.W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
27
28
10.170.220
10.170.230
10.170.240
10.200.110
49
MIG / MAG
IK-601 OTOMASYON SU
S SOĞUTMALI TORÇ
IK-601 AUTOMATION WATER
W
COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.580
600 - 540
100%
10.100.590
600 - 540
100%
10.100.600
600 - 540
100%
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-601 Otomasyon 3mt
Torch IK-601 Automation 3mt
T
Torç
IK-601
IK 601 Otomasyon
O
4mt
4
Torch IK-601 Automation 4mt
Torç IK-601 Otomasyon 5mt
Torch IK-601 Automation 5mt
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
10.130.080
10.140.138
10.140.038
10.140.238
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
10 150 250
10.150.250
10.150.255
IK-601/600S Konik Nozul, Ø15-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Seramik Bey
yaz
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
10.150.260
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.270
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
3
50
Açıklama
Description
IK-601/600S C onical Nozzle, Ø15-Ø24-L75.5mm
IK-38/501/601 Diffuser White
IK-38/501/601 Diffuser Brown
IK-38/501/601 Diffuser C eramic White
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
IK-601 OTOMASYON SU
S SOĞUTMALI TORÇ
IK-601 AUTOMATION WATER
W
COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.150.285
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø
Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
ş Kapl.
p
M8 Ø
Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip
p Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.150.300
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Gümüş
G
Kapl.
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
10.160.090
IK-501/601 Meme Tutucu M6 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M6 Brass
10.160.100
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Alaşım
mlı Bakır
IK-501/601 Tip Holder M8 Alloyed C opper
10.160.110
IK-501/601 Meme Tutucu M8 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M8 Brass
10.120.390
IK-601 Otomasyon Boyun (Su Soğtt.)
IK-601 Automation Swan Neck (W.C ool.)
10.120.400
IK-601 Automation Swan Neck 45o (W.C ool.)
4x7mm PVC Black Gas Hose
5
Description
6
50 170 010
50.170.010
S
IK-601 Otomasyon Boyun 45o (Su Soğt.)
4x7mm PVC Siyah Gaz Hortumu
7
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
8
50.170.170
8x10mm Polyamid Siyah Hortum
8x10mm Polyamide Black Hose
9
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
10
50.140.130
Polyamid Hortum Nipeli (601)
Polyamide Hose Nipple (601)
11
50.170.030
5x8mm PVC Mavi Su Hortumu
5x8mm PVC Blue Water Hose
12
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
13
10.110.220
IK-601 Akım Kablosu 3mt
IK-601 Power C able 3mt
10 110 230
10.110.230
IK 601 Akım Kablosu 4mt
IK-601
IK 601 Power C able 4mt
IK-601
10.110.240
IK-601 Akım Kablosu 5mt
IK-601 Power C able 5mt
14
50.120.020
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
15
50.140.010
Akım Kablosu Boyun Nipeli
Power C able Nipple for Swan Neck
16
50.190.110
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Otomasyon Kabzası
2x0.5mm2 C ontrol C able
Automation Handle
17
10.220.100
18
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
19
50.180.020
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
Ø25mm Fabric Rubber Hose
20
21
22
23
24
25
26
27
28
10.190.060
10
190 060
50.140.020
50.160.160
50.170.020
10.190.030
10.220.140
10.220.160
10.200.030
10 200 050
10.200.050
IK-501
IK
501 Kablo
K bl Yayı
Y
(Muhafaza
(M h f
Taraf
T
fı))
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.6mm)
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.6mm)
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.6mm)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
IK-501
IK
501 C able
bl Spring
S i
(Housing
(H
i
Side)
Sid )
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
Ø6mm Quick C onnector (Male)
5x8mm PVC Red Water Hose
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
29
30
10.170.220
10.170.230
10.170.240
10.200.110
51
MIG / MAG
4
Açıklama
MIG / MAG
IK-NEO ROBOT SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-NEO ROBOT WAT
TER COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Fak
ktörü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cyc le
Description
CO2 - MIX
10.100.640
650 - 600
100%
10.100.650
650 - 600
100%
10.100.660
650 - 600
100%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.140
10.130.145
10.135.140
10.230.110
10.150.445
2
3
4
10.150.450
10.150.455
10.150.460
10.150.465
52
Açıklama
ç
Neo Robot Konik Nozul, Ø20-Ø30-L50mm
m
Neo Robot Silindirik Nozul, Ø24-Ø30-L50
0mm
Neo Robot Ç apak Koruyucu
Neo Robot Nozul Tutucu
M10 Ø12 1.0 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.2 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.6 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.8 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 2.4 L35mm Kontak Meme
Alaşımlı Bakır
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç IK-Neo Robot 3mt
Torch IK-Neo Robot 3mt
Torç IK-Neo Robot 4mt
Torch IK-Neo Robot 4mt
Torç IK-Neo Robot 5mt
Torch IK-Neo Robot 5mt
Description
p
Neo Robot C onical Nozzle, Ø20-Ø30-L50mm
Neo Robot C ylindrical Nozzle, Ø24-Ø30-L50mm
Neo Robot Nozzle Insulator
Neo Robot Nozzle Holder
M10 Ø12 1.0 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.2 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.6 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.8 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
M10 Ø12 2.4 L35mm C ontact Tip
Alloyed C opper
IK-NEO ROBOT SU SOĞUTMALI TORÇ
IK-NEO ROBOT WAT
TER COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
5
10.160.140
6
10.230.120
Neo Robot Meme Tutucu Adaptörü
Adaptor for Neo Robot Tip Holder
7
10.230.140
Fiber Pul Ø25 Ø14 L5.0mm
Fiber Flat Ø25 Ø14 L5.0mm
8
10.230.150
O-Ring C onta (Silikon Kauçuk)
O-Ring Flat (Silicon Rubber)
9
10.230.160
Fiber Su Dağıtıcı
Fiber Water Diffuser
10
10.230.130
Fiber Pul Ø25 Ø14 L2.5mm
Fiber Flat Ø25 Ø14 L2.5mm
11
10.220.170
Neo Robot Boyun Sıkma Somunu
Neo Robot Swan Neck Squeeze Nut
12
10.120.430
Neo Robot Boyun
Neo Robot Swan Neck
13
10.220.120
Otomasyon Fiber Kabza
Automation Fiber Handle
14
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
15
50 170 030
50.170.030
5 8
5x8mm
PVC Mavi
M i Su
S Hortumu
H t
5 8
5x8mm
PVC Blue
Bl
Water
W t Hose
H
16
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
17
50.140.150
Su Giriş Rakoru (Neo)
Water Inlet Fitting with Nut (Neo)
18
10.110.250
IK-602 Akım Kablosu 3mt
IK-602 Power C able 3mt
10.110.260
IK-602 Akım Kablosu 4mt
IK-602 Power C able 4mt
10.110.270
IK-602 Akım Kablosu 5mt
IK-602 Power C able 5mt
19
50.120.020
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
20
50.140.020
Akım Kablosu Dip Adaptör Rakoru
Power C able Fitting with Nut for C entral Adaptor
21
50.170.170
8x10mm Polyamid Siyah Hortum
8x10mm Polyamide Black Hose
22
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğ
ğü
C lamping Ring for Polyamide Hose
23
50.140.140
Polyamid Hortum Rakoru (Neo)
Polyamide Hose Fitting with Nut (Neo)
24
50.170.010
4x7mm PVC Siyah Gaz Hortumu
4x7mm PVC Black Gas Hose
25
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
26
50.140.130
Polyamid Hortum Nipeli (601)
Polyamide Hose Nipple (601)
27
50.190.110
28
50.180.020
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ø25mm Fabric Rubber Hose
Description
Açıklama
Neo Robot Tip Holder
MIG / MAG
Neo Robot Meme Tutucu
29
10.190.060
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-501 C able Spring (Housing Side)
30
50.160.160
Ø6mm Su Jakı (Erkek)
Ø6mm Quick C onnector (Male)
31
50.170.020
5x8mm PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8mm PVC Red Water Hose
32
33
34
35
36
10.190.030
10.220.140
10.220.160
10.200.030
10.200.050
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Sabit Yaylı)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
(Geçmeli Yaylı)
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.6mm))
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.6mm))
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.6mm))
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Fixed Spring)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Separated Spring)
Steel Liner without Insulation 3,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 4,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner without Insulation 5,5mt (1.0-1.6mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
37
38
10.170.220
10.170.230
10.170.240
10.200.110
53
MIG / MAG
600AMPER ÖZLÜ TEL HA
AVA SOĞUTMALI TORÇ
600AMPER CORED WIR
RE AIR COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10 100 670
10.100.670
500 - 450
60%
10.100.680
500 - 450
60%
10.100.690
500 - 450
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.150.445
10.150.450
10.150.455
10.150.460
10.150.465
54
Açıklama
M10 Ø12 1.0 L35mm
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.2 L35mm
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.6 L35mm
Alaşımlı Bakır
M10 Ø12 1.8 L35mm
Al
Alaşımlı
l Bakır
B k
M10 Ø12 2.4 L35mm
Alaşımlı Bakır
Kontak Meme
Kontak Meme
Kontak Meme
Kontak Meme
Kontak Meme
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç 600Amp Özlü Tel 3mt
Torch 600Amp C ored Wire 3mt
Torç 600Amp Özlü Tel 4mt
Torch 600Amp C ored Wire 4mt
Torç 600Amp Özlü Tel 5mt
Torch 600Amp C ored Wire 5mt
Description
M10 Ø12 1.0 L35mm
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.2 L35mm
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.6 L35mm
Alloyed C opper
M10 Ø12 1.8 L35mm
All
Alloyed
d C opper
M10 Ø12 2.4 L35mm
Alloyed C opper
C ontact Tip
C ontact Tip
C ontact Tip
C ontact Tip
C ontact Tip
600AMPER ÖZLÜ TEL HA
AVA SOĞUTMALI TORÇ
600AMPER CORED WIR
RE AIR COOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
2
10.160.150
3
10.120.080
4
5
6
Açıklama
Description
a Soğt.)
Özlü Tel Meme Tutucu (IK-600 Hava
Özlü Tel Boynu
C ored Wire Tip Holder (IK-600 Air C ool.)
C ored Wire Swan Neck
10.220.230
MIG Kabza Top Gun
MIG Handle Top Gun
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
50.140.100
Polyamid Hortum Boyun Nipeli
Polyamide Hose Nipple for Swan Neck
(Özlü Tel)
(C ored Wire)
7
50.120.040
üzüğü
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
8
10.110.160
Koaksiyel Kablo 3mt (Özlü Tel)
C oaxial C able 3mt (C ored Wire)
10.110.170
Koaksiyel Kablo 4mt (Özlü Tel)
C oaxial C able 4mt (C ored Wire)
10 110 180
10.110.180
Koaksiyel Kablo 5mt (Özlü Tel)
C oaxial C able 5mt (C ored Wire)
9
50.190.110
10
10.220.040
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
Mafsal
2x0.5mm2 C ontrol C able
Joint
11
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
12
10.190.050
IK-501 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
IK-501 C able Spring (Handle Side)
13
50.180.020
Ø25mm Bezli Kauçuk Hortum
Ø25mm Fabric Rubber Hose
14
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
15
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
16
10 220 160
10.220.160
Di Adaptör
Dip
Ad tö Somunu
S
C entral
t l Ad
Adaptor
t Nut
N t
17
50.140.110
Polyamid Hortum Dip Adap. Nipeli
Polyamide Hose Nipple for C ent. Adap.
(Özlü Tel)
(C ored Wire)
Özlü Tel Dip Adaptörü
C ored Wire C ent.Adap.with Spring Pin
(Hava Soğt.)
(Air C ool.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.260
Siyah Ç elik Spiral 3,5mt (1.2-2.8mm)
Black Steel Liner 3,5mt (1.2-2.8mm)
10.170.270
Siyah Ç elik Spiral 4,5mt (1.2-2.8mm)
Black Steel Liner 4,5mt (1.2-2.8mm)
10.170.280
Siyah Ç elik Spiral 5,5mt (1.2-2.8mm)
Black Steel Liner 5,5mt (1.2-2.8mm)
10.200.090
Dip Adaptör Saplaması (Özlü Tel)
Faston Male (C ored Wire)
18
19
10.200.020
10.200.050
10.200.060
20
21
55
MIG / MAG
Ürün
MIG / MAG
PSF 250 EURO HAVA
A SOĞUTMALI TORÇ
PSF 250 EURO AIR
R COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.700
250 - 230
60%
10.100.710
250 - 230
60%
10.100.720
250 - 230
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
10.130.155
10.135.155
10.150.305
10.150.310
10.150.315
10.150.320
56
Açıklama
mm
PSF 250 Konik Nozul, Ø14.5-Ø20-L73.5m
PSF 250 Ç apak Koruyucu (C TP Teflon)
M6 Ø6 0.8 L27mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø6 1.0 L27mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø6 1.2 L27mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø6 1.6 L27mm Kontak Meme C u-DHP
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç PSF 250 Euro 3mt
Torch PSF 250 Euro 3mt
Torç PSF 250 Euro 4mt
Torch PSF 250 Euro 4mt
Torç PSF 250 Euro 5mt
Torch PSF 250 Euro 5mt
Description
PSF 250 C onical Nozzle, Ø14.5-Ø20-L73.5mm
PSF 250 Nozzle Insulator (C TP Teflon)
M6 Ø6 0.8 L27mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø6 1.0 L27mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø6 1.2 L27mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø6 1.6 L27mm C ontact Tip C u-DHP
PSF 250 EURO HAVA
A SOĞUTMALI TORÇ
PSF 250 EURO AIR
R COOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
10.160.160
Description
Açıklama
5
10.120.170
PSF 250 Meme Tutucu Alaşımlı Bak ır
PSF 250 Euro Boyun
6
10.220.010
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
10.220.150
Boyun Takozu
Positioner Body
9
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
10
50.140.030
IK-15/24/25 Destek Hortum Nipeli
IK-15/24/25 Nipple
11
50.120.030
üzüğü
IK-15/24/25 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-15/24/25 C lamping Ring for Torch C able
12
10.220.040
Mafsal
Joint
13
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
14
10.190.070
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-15/24/25 C able Spring (Handle Side)
15
10.110.010
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 3mt
10.110.020
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 4mt
10.110.030
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 5mt
16
10.190.090
17
10.220.130
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
18
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
19
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
20
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
21
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.060
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.070
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.080
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
10.200.060
22
PSF 250 Tip Holder Alloyed C opper
PSF 250 Euro Swan Neck
57
MIG / MAG
Ürün
MIG / MAG
PSF 315-305 EURO HAV
VA SOĞUTMALI TORÇ
PSF 315-305 EURO AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.730
360 - 315
60%
10.100.740
360 - 315
60%
10.100.750
360 - 315
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.170
10.130.175
2
3
58
10.135.170
10.150.325
10.150.330
10 150 335
10.150.335
10.150.340
Açıklama
PSF 315 Konik Nozul Orijinal
Ø16-Ø22-L80mm
PSF 315 Konik Nozul
Ø16-Ø22-L82mm
PSF 315 Ç apak Koruyucu (C TP Teflon)
M8 Ø8 0.8 L37mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø8 1.0 L37mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø8 1.2
1 2 L37mm
L37
Kontak
K t k Meme
M
C u-DH
DHP
M8 Ø8 1.6 L37mm Kontak Meme C u-DHP
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Torç PSF 315-305 Euro 3mt
Torch PSF 315-305
315 305 Euro 3mt
Torç PSF 315-305 Euro 4mt
Torch PSF 315-305 Euro 4mt
Torç PSF 315-305 Euro 5mt
Torch PSF 315-305 Euro 5mt
Description
PSF 315 C onical Nozzle Original
Ø16-Ø22-L80mm
PSF 315 C onical Nozzle
Ø16-Ø22-L82mm
PSF 315 Nozzle Insulator (C TP Teflon)
M8 Ø8 0.8 L37mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.0 L37mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.2
1 2 L37mm
L37
C ontact
t t Tip
Ti C u-DHP
DHP
M8 Ø8 1.6 L37mm C ontact Tip C u-DHP
PSF 315-305 EURO HAV
VA SOĞUTMALI TORÇ
PSF 315-305 EURO AIR
A COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
5
10.150.410
10.120.190
PSF 315-305 Euro Boyun
PSF 315-305 Euro Swan Neck
6
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
8
10.220.150
MIG/MAG Tetik
Boyun Takozu
MIG/MAG Trigger
Positioner Body
Description
Açıklama
PSF 315-305 Tip Holder Alloyed C opper
9
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
10
50.140.040
IK-26/36 Destek Hortum Nipeli
IK-26/36 Nipple
11
50.120.040
üzüğü
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
12
10.220.040
Mafsal
Joint
13
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
14
10.190.080
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Handle Side)
15
10.110.070
IK-36 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-36 C oaxial C able 3mt
10.110.080
IK-36 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-36 C oaxial C able 4mt
10.110.090
IK-36 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-36 C oaxial C able 5mt
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
16
10.190.100
17
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
18
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
19
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
20
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
21
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
10.200.060
22
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.100
m)
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.110
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.120
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
59
MIG / MAG
PSF 315-305 Meme Tutucu Alaşımlı Bakır
MIG / MAG
PSF 400-405 EURO HAV
VA SOĞUTMALI TORÇ
PSF 400-405 EURO AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.760
400 - 350
60%
10.100.770
400 - 350
60%
10.100.780
400 - 350
60%
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Ürün
Ürün Kodu
It
Item
P t Number
Part
N
b
A kl
Açıklama
1
10.130.185
2
3
10.135.185
10.150.325
10.150.330
10.150.335
10.150.340
PSF 400-405/401 Konik Nozul
Ø15.5-Ø25-L80mm
PSF 400-405/401 Ç apak Koruyucu (C TP Teflon)
M8 Ø8 0.8 L37mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø8 1.0 L37mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø8 1.2 L37mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø8 1.6 L37mm Kontak Meme C u-DHP
60
Torç PSF 400-405 Euro 3mt
Torch PSF 400-405 Euro 3mt
Torç PSF 400-405 Euro 4mt
Torch PSF 400-405 Euro 4mt
Torç PSF 400-405 Euro 5mt
Torch PSF 400-405 Euro 5mt
D
Description
i ti
PSF 400-405/401 C onical Nozzle
Ø15.5-Ø25-L80mm
PSF 400-405/401 Nozzle Insulator (C TP Teflon)
M8 Ø8 0.8 L37mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.0 L37mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.2 L37mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø8 1.6 L37mm C ontact Tip C u-DHP
PSF 400-405 EURO HAV
VA SOĞUTMALI TORÇ
PSF 400-405 EURO AIR
A COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
10.160.180
5
10.120.210
PSF 400-405 Euro Boyun
PSF 400-405 Euro Swan Neck
6
10.220.010
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
10.220.150
Boyun Takozu
Positioner Body
9
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
10
50.140.040
IK-26/36 Destek Hortum Nipeli
IK-26/36 Nipple
11
50.120.040
üzüğü
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
12
10.220.040
Mafsal
Joint
13
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
14
10.190.080
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Handle Side)
15
10.110.070
IK-36 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-36 C oaxial C able 3mt
10.110.080
IK-36 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-36 C oaxial C able 4mt
10.110.090
IK-36 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-36 C oaxial C able 5mt
16
10.190.100
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
17
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
18
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
19
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
20
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
21
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
10.200.060
22
Description
Açıklama
PSF 400-405 Tip Holder Alloyed C opper
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.100
m)
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.110
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.120
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
61
MIG / MAG
PSF 400-405 Meme Tutucu Alaşımlı Bakır
MIG / MAG
PSF 500 EURO HAVA
A SOĞUTMALI TORÇ
PSF 500 EURO AIR
R COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.790
400 - 350
60%
10.100.800
400 - 350
60%
10.100.810
400 - 350
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
10.130.215
10 135 215
10.135.215
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.150.245
10.150.250
10.150.255
10 150 260
10.150.260
10.150.265
10.150.270
10.150.275
10.150.280
10.150.285
10.150.290
10.150.295
10 150 300
10.150.300
62
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
mm
PSF 500 Konik Nozul, Ø16.5-Ø26-L90.5m
PSF 500 Ç apak
k K
Koruyucu (C TP Teflon)
T fl )
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DH
HP
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm Kontak Meme C uC rZ
Zr
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Al Tel için
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme Al Tel için
üş Kapl.
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme Gümü
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm Kontak Meme Gümü
üş Kapl.
Kapl
Torç PSF 500 Euro 3mt
Torch PSF 500 Euro 3mt
Torç PSF 500 Euro 4mt
Torch PSF 500 Euro 4mt
Torç PSF 500 Euro 5mt
Torch PSF 500 Euro 5mt
Description
PSF 500 C onical Nozzle, Ø16.5-Ø26-L90.5mm
PSF 500 N
Nozzle
l IInsulator
l t (C TP Teflon)
T fl )
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm C ontact Tip C uC rZr
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip for Al Wire
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip Silver Plated
M8 Ø10 1.6
1 6 L30mm C ontact Tip Silver Plated
PSF 500 EURO HAVA
A SOĞUTMALI TORÇ
PSF 500 EURO AIR
R COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
10.160.190
PSF 500 Meme Tutucu Alaşımlı Bak ır
PSF 500 Tip Holder Alloyed C opper
PSF 500 Tip Holder Brass
10.160.195
PSF 500 Meme Tutucu Pirinç
5
10.120.230
PSF 500 Euro Boyun
PSF 500 Euro Swan Neck
6
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
7
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
8
10.220.150
Boyun Takozu
Positioner Body
9
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
10
50.140.040
IK-26/36 Destek Hortum Nipeli
IK-26/36 Nipple
11
50.120.040
üzüğü
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
12
10.220.040
Mafsal
Joint
13
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
14
10.190.080
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Kabza Tarrafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Handle Side)
15
10.110.070
IK-36 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-36 C oaxial C able 3mt
10.110.080
IK-36 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-36 C oaxial C able 4mt
10.110.090
IK-36 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-36 C oaxial C able 5mt
16
10.190.100
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
17
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
18
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
19
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
20
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
21
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
10.200.060
22
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.100
m)
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.110
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.120
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
63
MIG / MAG
Description
Açıklama
MIG / MAG
MAXI 250 EURO HAVA
A SOĞUTMALI TORÇ
MAXI 250 EURO AIR
R COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.820
250 - 200
60%
10.100.830
250 - 200
60%
10.100.840
250 - 200
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
10.130.125
10.150.345
10.150.350
10.150.355
10.150.360
64
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
MAXI 250 Konik
W1/4-28 Ø6 0.8
W1/4-28 Ø6 1.0
W1/4-28 Ø6 1.2
W1/4-28 Ø6 1.6
m
Nozul, Ø15-Ø24-L73mm
L38mm Kontak Meme C u-DHP
L38mm Kontak Meme C u-DHP
L38mm Kontak Meme C u-DHP
L38mm Kontak Meme C u-DHP
Torç Maxi 250 Euro 3mt
Torch Maxi 250 Euro 3mt
Torç Maxi 250 Euro 4mt
Torch Maxi 250 Euro 4mt
Torç Maxi 250 Euro 5mt
Torch Maxi 250 Euro 5mt
Description
MAXI 250 C onical Nozzle, Ø15-Ø24-L73mm
W1/4-28 Ø6 0.8 L38mm C ontact Tip C u-DHP
W1/4-28 Ø6 1.0 L38mm C ontact Tip C u-DHP
W1/4-28 Ø6 1.2 L38mm C ontact Tip C u-DHP
W1/4-28 Ø6 1.6 L38mm C ontact Tip C u-DHP
MAXI 250 EURO HAVA
A SOĞUTMALI TORÇ
MAXI 250 EURO AIR
R COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.110
MAXI 250 Meme Tutucu
MAXI 250 Tip Holder
MAXI 250 Tip Holder (Long Type)
10.160.115
MAXI 250 Meme Tutucu (Uzun Tip)
4
10.120.250
MAXI 250 Euro Boyun
MAXI 250 Euro Swan Neck
5
10.220.010
ç)
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
6
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
7
10.220.150
Boyun Takozu
Positioner Body
8
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
9
50.140.030
10
50.120.030
IK-15/24/25 Destek Hortum Nipeli
üzüğü
IK-15/24/25 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-15/24/25 Nipple
IK-15/24/25 C lamping Ring for Torch C able
11
10.220.040
Mafsal
Joint
12
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
13
10.190.040
MAXI Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
MAXI C able Spring (Handle Side)
14
10.110.010
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 3mt
10.110.020
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 4mt
10.110.030
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 5mt
15
10.190.090
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
16
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
17
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
18
10.220.160
19
10.200.010
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
20
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.060
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.070
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.080
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
21
22
65
MIG / MAG
Description
Açıklama
MIG / MAG
MAXI 250 ORIJINAL HA
AVA SOĞUTMALI TORÇ
MAXI 250 ORIGINAL AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.850
250 - 200
60%
10.100.860
250 - 200
60%
10.100.870
250 - 200
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
10.130.125
10.150.345
10.150.350
10.150.355
10.150.360
66
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
Açıklama
MAXI 250 Konik
W1/4-28 Ø6 0.8
W1/4-28 Ø6 1.0
W1/4-28 Ø6 1.2
W1/4-28 Ø6 1.6
Nozul, Ø15-Ø24-L73mm
m
L38mm Kontak Meme C u-DHP
L38mm Kontak Meme C u-DHP
L38mm Kontak Meme C u-DHP
L38mm Kontak Meme C u-DHP
Torç Maxi 250 Orijinal 3mt
Torch Maxi 250 Original 3mt
Torç Maxi 250 Orijinal 4mt
Torch Maxi 250 Original 4mt
Torç Maxi 250 Orijinal 5mt
Torch Maxi 250 Original 5mt
Description
MAXI 250 C onical Nozzle, Ø15-Ø24-L73mm
W1/4-28 Ø6 0.8 L38mm C ontact Tip C u-DHP
W1/4-28 Ø6 1.0 L38mm C ontact Tip C u-DHP
W1/4-28 Ø6 1.2 L38mm C ontact Tip C u-DHP
W1/4-28 Ø6 1.6 L38mm C ontact Tip C u-DHP
MAXI 250 ORIJINAL HA
AVA SOĞUTMALI TORÇ
MAXI 250 ORIGINAL AIR
A COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.110
MAXI 250 Meme Tutucu
MAXI 250 Tip Holder
10.160.115
(
p)
MAXI 250 Meme Tutucu (UzunTip)
MAXI 250 Tip
p Holder ((Long
g Type)
yp )
4
10.120.260
MAXI 250 Orijinal Boyun
MAXI 250 Original Swan Neck
5
10.220.090
6
10.220.060
MAXI Kabza Askısı
MAXI Kabza Takımı
MAXI Hook for Handle
MAXI Handle Set
7
10.220.080
MAXI Tetik
MAXI Trigger
8
50.140.080
MAXI 250 Orijinal Boyun Nipeli
MAXI 250 Original Nipple for Swan Neck
9
10.230.170
MAXI 250 Orijinal Boyun Bloğu
MAXI 250 Original Block for Swan Neck
10
50.120.030
üzüğü
IK-15/24/25 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-15/24/25 C lamping Ring for Torch C able
11
10.220.040
Mafsal
Joint
12
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
13
10.190.040
14
10.110.010
MAXI Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 3mt
MAXI C able Spring (Handle Side)
IK-15/24/25 C oaxial C able 3mt
10.110.020
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 4mt
10.110.030
IK-15/24/25 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-15/24/25 C oaxial C able 5mt
15
10.190.090
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
16
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
17
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
18
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
19
10.200.010
20
10.200.050
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.060
mm)
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt (0.8-1.0m
Red Steel Liner 3,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.070
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 4,5mt (0.8-1.0mm)
10.170.080
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt (0.8-1.0m
mm)
Red Steel Liner 5,5mt (0.8-1.0mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.060
21
22
67
MIG / MAG
Description
Açıklama
MIG / MAG
MAXI 350 EURO HAVA
A SOĞUTMALI TORÇ
MAXI 350 EURO AIR
R COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.880
350 - 300
60%
10.100.890
350 - 300
60%
10.100.900
350 - 300
60%
Ürün
Ürün Kodu
It
Item
P t Number
Part
N
b
1
10.130.110
2
10.150.365
10.150.370
10.150.375
10.150.380
68
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
A kl
Açıklama
IK-602/MAXI 350 Konik Nozul
Ø16.5-Ø28-L82mm
W1/4-28 Ø8 0.8 L38mm Kontak
W1/4-28 Ø8 1.0 L38mm Kontak
W1/4-28 Ø8 1.2 L38mm Kontak
W1/4-28 Ø8 1.6 L38mm Kontak
Torç Maxi 350 Euro 3mt
Torch Maxi 350 Euro 3mt
Torç Maxi 350 Euro 4mt
Torch Maxi 350 Euro 4mt
Torç Maxi 350 Euro 5mt
Torch Maxi 350 Euro 5mt
D
Description
i ti
Meme
Meme
Meme
Meme
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
IK-602/MAXI 350 C onical Nozzle
Ø16.5-Ø28-L82mm
W1/4-28 Ø8 0.8 L38mm C ontact
W1/4-28 Ø8 1.0 L38mm C ontact
W1/4-28 Ø8 1.2 L38mm C ontact
W1/4-28 Ø8 1.6 L38mm C ontact
Tip
Tip
Tip
Tip
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
MAXI 350 EURO HAVA
A SOĞUTMALI TORÇ
MAXI 350 EURO AIR
R COOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.120
4
10.120.270
y
MAXI 350 Euro Boyun
MAXI 350 Euro Swan Neck
5
10.220.010
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç
ç)
MIG/MAG Handle Set (Except Trigger)
6
10.220.030
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
7
10.220.150
Boyun Takozu
Positioner Body
8
50.140.060
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK-15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
IK-26/36 Nipple
Description
Açıklama
MAXI 350 Tip Holder
9
50.140.040
IK-26/36 Destek Hortum Nipeli
10
50.120.040
üzüğü
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
11
10.220.040
Mafsal
Joint
12
10 220 050
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
13
10.190.040
MAXI Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
MAXI C able Spring (Handle Side)
14
10.110.070
IK-36 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-36 C oaxial C able 3mt
10.110.080
IK-36 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-36 C oaxial C able 4mt
10.110.090
IK-36 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-36 C oaxial C able 5mt
15
10.190.100
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
16
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
17
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
18
10 220 160
10.220.160
Di Adaptör
Dip
Ad tö Somunu
S
C entral
t l Ad
Adaptor
t Nut
N t
19
10.200.010
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
20
10.200.050
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
10.200.060
21
22
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.100
m)
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.110
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.120
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
10.200.110
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
69
MIG / MAG
MAXI 350 Meme Tutucu
MIG / MAG
MAXI 350 ORIJINAL HA
AVA SOĞUTMALI TORÇ
MAXI 350 ORIGINAL AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Çalışma Faktö rü
Açıklama
Part Number
Maximum Amper
Duty Cycle
Description
CO2 - MIX
10.100.910
350 - 300
60%
10.100.920
350 - 300
60%
10.100.930
350 - 300
60%
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10.130.110
2
10.150.365
10.150.370
10.150.375
10.150.380
70
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
MIG/MAG
ç
Açıklama
IK-602/MAXI 350 Konik Nozul
Ø16.5-Ø28-L82mm
W1/4-28 Ø8 0.8 L38mm Kontak
W1/4-28 Ø8 1.0 L38mm Kontak
W1/4-28 Ø8 1.2 L38mm Kontak
W1/4-28 Ø8 1.6 L38mm Kontak
Torç Maxi 350 Orijinal 3mt
Torch Maxi 350 Original 3mt
Torç Maxi 350 Orijinal 4mt
Torch Maxi 350 Original 4mt
Torç Maxi 350 Orijinal 5mt
Torch Maxi 350 Original 5mt
Description
p
Meme
Meme
Meme
Meme
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
IK-602/MAXI 350 C onical Nozzle
Ø16.5-Ø28-L82mm
W1/4-28 Ø8 0.8 L38mm C ontact
W1/4-28 Ø8 1.0 L38mm C ontact
W1/4-28 Ø8 1.2 L38mm C ontact
W1/4-28 Ø8 1.6 L38mm C ontact
Tip
Tip
Tip
Tip
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
MAXI 350 ORIJINAL HA
AVA SOĞUTMALI TORÇ
MAXI 350 ORIGINAL AIR
A COOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
10.160.120
4
5
Description
Açıklama
MAXI 350 Meme Tutucu
MAXI 350 Tip Holder
10.120.280
MAXI 350 Orijinal Boyun
MAXI 350 Original Swan Neck
10.220.090
MAXI Kabza Askısı
MAXI Hook for Handle
6
10.220.060
7
10.220.080
MAXI Kabza Takımı
MAXI Tetik
MAXI Handle Set
MAXI Trigger
8
50.140.090
MAXI 350 Orijinal Boyun Nipeli
MAXI 350 Original Nipple for Swan Neck
9
10.230.180
MAXI 350 Orijinal Boyun Bloğu
MAXI 350 Original Block for Swan Neck
10
50.120.040
11
10.220.040
üzüğü
IK-26/36/38 Torç Kablosu Sıkma Yü
Mafsal
IK-26/36/38 C lamping Ring for Torch C able
Joint
12
10.220.050
Kabza Bileziği
Locking Ring
13
10.190.040
MAXI Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
MAXI C able Spring (Handle Side)
14
10.110.070
IK-36 Koaksiyel Kablo 3mt
IK-36 C oaxial C able 3mt
10.110.080
IK-36 Koaksiyel Kablo 4mt
IK-36 C oaxial C able 4mt
10.110.090
IK-36 Koaksiyel Kablo 5mt
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-36 C oaxial C able 5mt
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
15
10.190.100
16
10.220.130
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğtt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
17
10.220.110
Muhafaza Vidası
Housing Screw
18
10.220.160
19
10.200.010
Dip Adaptör Somunu
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor Nut
C entral Adaptor with Spring Pin (Air C ool.)
20
10.200.050
10.200.060
21
22
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Sabit Yaylı)
(Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi
Spring Pin for C entral Adaptor
(Geçmeli Yaylı)
(Separated Spring)
10.170.100
m)
Sarı Ç elik Spiral 3,5mt (1.0-1.2mm
Yellow Steel Liner 3,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.110
Sarı Ç elik Spiral 4,5mt (1.0-1.2mm
m)
Yellow Steel Liner 4,5mt (1.0-1.2mm)
10.170.120
Sarı Ç elik Spiral 5,5mt (1.0-1.2mm
m)
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Yellow Steel Liner 5,5mt (1.0-1.2mm)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
10.200.110
71
MIG / MAG
Ürün
BOYUNLAR (HAV
VA SOĞUTMALI)
SWAN NECKS (AIR COOLED)
Ürün
Ürün Kodu
u
Açıklama
Item
Part Numbe
er
Description
MIG / MAG
10.120.010
0
10.120.020
0
10.120.030
0
10.120.040
0
10.120.050
0
10.120.060
0
10.120.070
0
10.120.090
0
10 120 100
10.120.100
0
72
IK-15 Boyun
IK-15 Swan Neck
IK-24 Boyun
IK-24 Swan Neck
IK-25 Boyun
IK-25 Swan Neck
IK-26 Boyun
IK-26
IK
26 Swan Neck
IK-36 Boyun
IK-36 Swan Neck
IK-38 Boyun
IK-38 Swan Neck
IK-45 Boyun
IK-45
IK
45 Swan Neck
IK-24 Otomasyon Boyun
IK-24 Automation Swan Neck
IK-24 Otomasyon Boyun 45o
IK-24 Automation Swan Neck 45o
BOYUNLAR (HAV
VA SOĞUTMALI)
SWAN NECKS (AIR COOLED)
Ürün
Ürün Kodu
K
Açıklama
Item
Part Nu
umber
Description
10.120
0.120
10.120
0.130
10.120
0.140
10.120
0.150
10.120
0.160
10.120
0.080
10.120
0.290
10.120
0.250
10.120
0.260
IK-25 Otomasyon Boyun
IK-25
IK
25 Automation Swan Neck
MIG / MAG
10.120
0.110
IK-25 Otomasyon Boyun 45o
IK-25 Automation Swan Neck 45o
IK-36
IK
36 Otomasyon Boyun
IK-36 Automation Swan Neck
IK-36 Otomasyon Boyun 45o
IK-36 Automation Swan Neck 45o
IK-38 Otomasyon Boyun
IK-38 Automation Swan Neck
IK-38 Otomasyon Boyun 45o
IK-38 Automation Swan Neck 45o
600Amp Özlü Tel Boyun
600Amp C ored Wire Swan Neck
Magnum Boyun
Magnum Swan Neck
MAXI 250 Euro Boyun
MAXI 250 Euro Swan Neck
MAXI 250 Orijinal Boyun
MAXI 250 Original Swan Neck
73
BOYUNLAR (HAV
VA SOĞUTMALI)
SWAN NECKS (AIR COOLED)
Ürün
Ürün Kodu
u
Item
Part Numbe
er
MIG / MAG
10.120.270
0
10.120.280
0
10.120.170
0
10.120.180
0
10.120.190
0
10.120.200
0
10.120.210
0
10.120.220
0
10.120.230
0
10.120.240
0
74
Açıklama
Description
MAXI 350 Euro Boyun
MAXI 350 Euro Swan Neck
MAXI 350 Orijinal Boyun
MAXI 350 Original Swan Neck
PSF 250 Euro Boyun
PSF 250 Euro Swan Neck
PSF 250 Orijinal Boyun
PSF 250 Original Swan Neck
PSF 315-305 Euro Boyun
PSF 315-305 Euro Swan Neck
PSF 315-305 Orijinal Boyun
PSF 315-305 Original Swan Neck
PSF 400-405 Euro Boyun
PSF 400-405 Euro Swan Neck
PSF 400-405 Orijinal Boyun
PSF 400-405 Original Swan Neck
PSF 500 Euro Boyun
PSF 500 Euro Swan Neck
PSF 500 Orijinal Boyun
PSF 500 Original Swan Neck
BOYUNLAR (SU
U SOĞUTMALI)
SWAN NECKS (W
WATER COOLED)
Ürün
Ürün Kodu
K
Açıklama
Item
Part Nu
umber
Description
10.120
0.310
10.120
0.320
10.120
0.440
10.120
0.330
10.120
0.340
10.120
0.350
10.120
0.360
IK-24 Boyun
IK-24
IK
24 Swan Neck
MIG / MAG
10.120
0.300
IK-401 Boyun
IK-401 Swan Neck
IK-501 Boyun
IK-501 Swan Neck
IK-600S Boyun
IK 600S Swan Neck
IK-600S
IK-601 Boyun
IK-601 Swan Neck
IK-602 Boyun
IK-602 Swan Neck
IK-24 Otomasyon Boyun
IK-24 Automation Swan Neck
IK-24 Otomasyon Boyun 45o
IK-24 Automation Swan Neck 45o
75
BOYUNLAR (SU
U SOĞUTMALI)
SWAN NECKS (W
WATER COOLED)
Ürün
Ürün Kodu
u
Açıklama
Item
Part Numbe
er
Description
MIG / MAG
10.120.370
0
10.120.380
0
10 120 450
10.120.450
0
10.120.460
0
10.120.390
0
10.120.400
0
10.120.410
0
10.120.420
0
10.120.430
0
76
IK-501 Otomasyon Boyun
IK-501
IK
501 Automation Swan Neck
IK-501 Otomasyon Boyun 45o
IK-501 Automation Swan Neck 45o
IK-600S Otomasyon Boyun
IK-600S Automation Swan Neck
IK-600S Otomasyon Boyun 45o
IK-600S Automation Swan Neck 45o
IK-601 Otomasyon Boyun
IK-601 Automation Swan Neck
IK-601 Otomasyon Boyun 45o
IK-601
IK
601 Automation Swan Neck 45o
PSF 402 Orijinal Boyun
PSF 402 Original Swan Neck
PSF 410 Orijinal Boyun
PSF 410 Original Swan Neck
Neo Robot Boyun
Neo Robot Swan Neck
PSF 402
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
10.130.200
10.135.200
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.160.190
10.160.195
10.120.410
4
5
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
10 130 170
10.130.170
10.130.175
2
3
4
5
10.135.170
10.150.225
10.150.230
10.150.235
10.150.240
10.160.190
10.160.195
10.120.420
PSF 410
Açıklama
PSF 402 Konik Nozul, Ø16.0-Ø27.0--L90.0mm
PSF 402 Ç apak Koruyucu (C TP Tefllon)
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DHP
PSF 500 Meme Tutucu Alaşımlı Bak ır
PSF 500 Meme Tutucu Pirinç
PSF 402 Orijinal Boyun
Description
PSF 402 C onical Nozzle, Ø16.0-Ø27.0-L90.0mm
PSF 402 Nozzle Insulator (C TP Teflon)
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
PSF 500 Tip Holder Alloyed C opper
PSF 500 Tip Holder Brass
PSF 402 Original Swan Neck
Description
Açıklama
PSF 410 Konik Nozul Orijinal
Ø15.0-Ø24.0-L80.0mm
PSF 410 Konik Nozul
Ø16.0-Ø22.0-L82.0mm
PSF 410 Ç apak Koruyucu (C TP Tefllon)
M8 Ø10 0.8 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm Kontak Meme C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm Kontak Meme C u-DHP
PSF 500 Meme Tutucu Alaşımlı Bak ır
PSF 500 Meme Tutucu Pirinç
PSF 410 Orijinal Boyun
PSF 410 C onical Nozzle Original
Ø15.0-Ø24.0-L80.0mm
PSF 410 C onical Nozzle
Ø16.0-Ø22.0-L82.0mm
PSF 410 Nozzle Insulator (C TP Teflon)
M8 Ø10 0.8 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.0 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.2 L30mm C ontact Tip C u-DHP
M8 Ø10 1.6 L30mm C ontact Tip C u-DHP
PSF 500 Tip Holder Alloyed C opper
PSF 500 Tip Holder Brass
PSF 410 Original Swan Neck
MAGNUM BOYUN (HAVA SOĞUTMALI)
MAGNUM SWAN NE
ECK (AIR COOLED)
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
10.130.260
10.230.100
10.150.065
10.150.070
10.150.075
10.150.080
10.160.220
10.120.290
4
5
Açıklama
Magnum Konik Nozul, Ø16.0-Ø24.0-L88.0mm
Magnum Nozul Tutucu
u
M6 Ø8 0.8 L28mm Kontak Meme C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
M6 Ø8 1.2 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
M6 Ø8 1.6 L28mm Kontak Meme C u-DHP
u
Magnum Meme Tutucu
Magnum Boyun
Description
PSF 402 C onical Nozzle, Ø16.0-Ø24.0-L88.0mm
Magnum Nozzle Holder
M6 Ø8 0.8 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.0 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.2 L28mm C ontact Tip C u-DHP
M6 Ø8 1.6 L28mm C ontact Tip C u-DHP
Magnum Tip Holder
Magnum Swan Neck
77
MIG / MAG
PSF 402 VE PSF 410 ORIJINAL
L BOYUNLAR (SU SOĞUTMALI)
PSF 402 AND PSF 410 SWAN
N NECKS (WATER COOLED)
MIG / MAG
NOZULLAR VE ÇAPA
AK KORUYUCULAR
NOZZLES AND NOZ
ZZLE INSULATORS
Ürün
Ürün Kodu
Aç
çıklama
Ölçüler
Item
Part Number
Des
scription
Dimensions
10.130.005
10.130.010
10.130.015
10.130.020
10.130.025
10.130.030
10.130.035
10.130.040
10.130.045
10.130.050
10.130.055
10.130.060
10.130.065
3
10.130.070
10.130.075
10.130.080
10.130.095
10.130.110
78
IK-15 Dar Ağızlı Nozul (Burç
çlu)
IK-15 Tapered Nozzle
IK-15 Konik Nozul (Burçlu)
IK-15 C onical Nozzle
IK-15 Silindirik Nozul
IK-15 C ylindrical Nozzle
IK-24 Dar Ağızlı Nozul
IK-24 Tapered Nozzle
IK-24 Konik Nozul
IK-24 C onical Nozzle
IK-24 Silindirik Nozul
IK-24 C ylindrical Nozzle
IK-25 Dar Ağızlı Nozul (Burç
çlu)
IK-25 Tapered Nozzle
IK-25 Konik Nozul (Burçlu)
IK-25 C onical Nozzle
IK-25 Silindirik Nozul (Burçlu)
IK-25 C ylindrical Nozzle
ozul
IK-26/401/501 Dar Ağızlı No
IK-26/401/501
/
/
Tapered
d Noz
zzle
l
IK-26/401/501 Konik Nozul
zle
IK-26/401/501 C onical Nozz
IK-26/401/501 Silindirik Noz
zul
IK-26/401/501 C ylindrical Nozzle
N
IK-36 Dar Ağızlı Nozul
IK-36 Tapered Nozzle
IK-36
IK
36 Konik Nozul
IK-36 C onical Nozzle
IK-36 Silindirik Nozul
IK-36 C ylindrical Nozzle
ul
IK-38/600S/601 Konik Nozu
IK-38/600S/601 C onical Noz
zzle
IK-45 Konik Nozul
IK-45 C onical Nozzle
IK-602/MAXI 350 Konik Noz
zul (Burçlu + Dişli)
IK-602/MAXI 350 C onical No
ozzle
Ø11.0-Ø18.0-L54.0mm
Ø13.0-Ø18.0-L54.0mm
Ø16.0-Ø18.0-L54.0mm
Ø10.5-Ø20.0-L63.5mm
Ø13.5-Ø20.0-L63.5mm
Ø17.0-Ø20.0-L63.5mm
Ø12.0-Ø22.0-L55.5mm
Ø14.0-Ø22.0-L55.5mm
Ø18.0-Ø22.0-L55.5mm
Ø12.0-Ø24.0-L75.5mm
Ø
Ø
Ø16.0-Ø24.0-L75.5mm
Ø20.1-Ø24.0-L75.5mm
Ø12.0-Ø24.0-L84.0mm
Ø
Ø16.0-Ø24.0-L84.0mm
Ø2
8
Ø20.1-Ø24.0-L84.0mm
Ø15.0-Ø24.0-L75.5mm
Ø20.0-Ø28.0-L90.0mm
Ø16.5-Ø28.0-L82.0mm
NOZULLAR VE ÇAPA
AK KORUYUCULAR
NOZZLES AND NOZ
ZZLE INSULATORS
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Ölçüler
Item
Part Number
Description
Dimensions
10.130.140
10.130.145
10.135.140
10.130.155
10.135.155
10.130.170
10.130.175
10.135.170
10.130.185
10.135.185
10.130.200
10.135.200
10.130.215
10.135.215
10.130.230
10.130.245
10.130.260
MAXI 250 Konik Nozul (Burçlu + Dişli)
MAXI 250 C onical Nozz
zle
Neo Robot Konik Nozul
zle
Neo Robot C onical Nozz
Neo Robot Silindirik Nozul
N
Neo Robot C ylindrical Nozzle
Neo Robot Ç apak Koruyucu (C TP Teflon)
Neo Robot Nozzle Insullator (C TP Teflon)
PSF 250 Konik Nozul (D
Dişli)
PSF 250 C onical Nozzle
e
PSF 250 Ç apak Koruyu
ucu (C TP Teflon)
PSF 250 Nozzle Insulato
or (C TP Teflon)
PSF 315-305/410 Konik
k Nozul Orijinal (Dişli)
PSF 315-305/410 C onic
cal Nozzle Original
PSF 315
315-305/410
305/410 Konik
k Nozul (Dişli)
PSF 315-305/410 C onic
cal Nozzle
PSF 315-305/410 Ç apak Koruyucu (C TP Teflon)
PSF 315-305/410 Nozzlle Insulator (C TP Teflon)
PSF 400-405/401 Konik
k Nozul (Dişli)
PSF 400-405/401 C onic
cal Nozzle
PSF 400-405/401 Ç apak Koruyucu (C TP Teflon)
PSF 400-405/401 Nozzlle Insulator (C TP Teflon)
PSF 402 Konik Nozul
PSF 402 C onical Nozzle
e
PSF 402 Ç apak Koruyu
ucu (C TP Teflon)
PSF 402 Nozzle Insulato
or (C TP Teflon)
PSF 500 Konik Nozul (D
Dişli)
PSF 500 C onical Nozzle
e
PSF 500 Ç apak Koruyu
ucu (C TP Teflon)
PSF 500 Nozzle Insulato
or (C TP Teflon)
AW4000 Konik Nozul
e
AW4000 C onical Nozzle
AW5000 Konik Nozul
e
AW5000 C onical Nozzle
Magnum Konik Nozul
e
Magnum C onical Nozzle
Ø15.0-Ø24.0-L73.0mm
Ø20.0-Ø30.0-L50.0mm
Ø24.0-Ø30.0-L50.0mm
Ø21.0-Ø23.9-L35.0mm
Ø14.5-Ø20.0-L73.5mm
Ø12.5-Ø15.9-L45.0mm
Ø16.0-Ø22.0-L80.0mm
Ø16.0-Ø22.0-L82.0mm
Ø15.5-Ø17.9-L41.0mm
Ø15.5-Ø25.0-L80.0mm
Ø15.5-Ø18.7-L42.0mm
Ø17.0-Ø27.0-L90.0mm
Ø16.0-Ø18.8-L25.5mm
Ø16.5-Ø26.0-L90.5mm
Ø16.0-Ø19.5-L50.5mm
Ø16.0
Ø19.5 L50.5mm
Ø13.0-Ø22.0-L67.0mm
Ø17.5-Ø25.0-L79.5mm
Ø16.0-Ø24.0-L88.0mm
79
MIG / MAG
10.130.125
MIG / MAG
GAZ DAĞ
ĞITICILAR
DIFFU
USERS
80
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
a
Açıklama
Description
10.140.124
10.140.024
IK-24 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-24 Gaz Dağıtıcı
ğ
Kahveren
ngi
g
IK-24 Diffuser White
IK-24 Diffuser Brown
10.140.126
10.140.026
IK-26 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-26 Gaz Dağıtıcı Kahveren
ngi
IK-26 Diffuser White
IK-26 Diffuser Brown
10.140.136
10.140.036
10.140.236
IK-36 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-36 Gaz Dağıtıcı Kahveren
ngi
IK-36 Gaz Dağıtıcı Seramik
IK-36 Diffuser White
IK-36 Diffuser Brown
IK-36 Diffuser C eramic
10.140.138
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Beyaz
IK-38/501/601 Diffuser White
10.140.038
IK-38/501/601 Gaz Dağıtıcı Kahverengi
IK-38/501/601 Diffuser Brown
10.140.238
IK-38/501/601
/
/
Gaz Dağıtıcı
ğ
Seramik
IK-38/501/601
/
/
Diffuser C eramic
10 140 045
10.140.045
IK 45 Gaz Dağıtıcı Seramik
IK-45
IK 45 Diffuser C eramic
IK-45
10.140.400
AW4000 Gaz Dağıtıcı Beyaz
AW4000 Diffuser White
10.140.500
0
0 500
AW5000
5000 Gaz
Ga Dağıtıcı
ağ t c Beyaz
eya
AW5000
5000 Diffuser
use White
te
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
10.150.010
10.150.015
10.150.020
10.150.025
10.150.030
10.150.035
10.150.040
10.150.045
10.150.050
10.150.055
10.150.060
MIG / MAG
KONTAK MEMELER
M
CONTAC
CT TIPS
Ölçüler
Açıklama
Dimensions
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
0.6
0.8
1.0
1.2
0.6
0.8
1.0
1.2
0.8
1.0
1.2
L25mm
L25mm
L25mm
L25mm
L25mm
L25mm
L25mm
L25mm
L25mm
L25mm
L25mm
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Meme
Meme
Meme
Meme
Meme
Meme
Meme
Meme
Meme
Meme
Meme
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
Al Tel için
Al Tel için
Al Tel için
Description
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
Tip
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
C uC rZr
for Al Wire
for Al Wire
for Al Wire
10.150.065
M6 Ø8 0.8 L28mm
Kontak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
10 150 070
10.150.070
M6 Ø8 1.0
1 0 L28mm
Kontak Meme C u
u-DHP
DHP
C ontact Tip C u
u-DHP
DHP
10.150.075
M6 Ø8 1.2 L28mm
Kontak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
10.150.080
M6 Ø8 1.6 L28mm
Kontak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
10.150.085
M6 Ø8 0.8 L28mm
Kontak Meme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.090
M6 Ø8 1.0 L28mm
Kontak Meme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.095
M6 Ø8 1.2 L28mm
Kontak Meme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.100
M6 Ø8 1.6 L28mm
Kontak Meme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.105
M6 Ø8 0.8 L28mm
Kontak Meme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.110
M6 Ø8 1.0 L28mm
Kontak Meme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.115
M6 Ø8 1.2 L28mm
Kontak Meme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.120
M6 Ø8 1.6 L28mm
Kontak Meme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.125
M6 Ø8 0.8 L28mm
Kontak Meme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.130
M6 Ø8 1.0 L28mm
Kontak Meme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.135
M6 Ø8 1.2 L28mm
Kontak Meme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.140
M6 Ø8 1.6 L28mm
Kontak Meme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10 150 145
10.150.145
M8 Ø8 0.8
0 8 L28mm
Kontak Meme C u
u-DHP
DHP
C ontact Tip C u
u-DHP
DHP
10.150.150
M8 Ø8 1.0 L28mm
Kontak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
10.150.155
M8 Ø8 1.2 L28mm
Kontak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
10.150.160
M8 Ø8 1.6 L28mm
Kontak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
10.150.165
M8 Ø8 0.8 L28mm
Kontak Meme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.170
M8 Ø8 1.0 L28mm
Kontak Meme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.175
M8 Ø8 1.2 L28mm
Kontak Meme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.180
M8 Ø8 1.6 L28mm
Kontak Meme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.185
M8 Ø8 0.8 L28mm
Kontak Meme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.190
M8 Ø8 1.0 L28mm
Kontak Meme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.195
M8 Ø8 1.2 L28mm
Kontak Meme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.200
M8 Ø8 1.6 L28mm
Kontak Meme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.205
M8 Ø8 0.8 L28mm
Kontak Meme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.210
M8 Ø8 1.0 L28mm
Kontak Meme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.215
M8 Ø8 1.2 L28mm
Kontak Meme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.220
M8 Ø8 1.6 L28mm
Kontak Meme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
81
KONTAK MEMELER
M
CONTAC
CT TIPS
Ürün
Ürün Kodu
Ölçüler
Item
Part Number
Dimensions
MIG / MAG
Description
eme C u-DHP
Kontak Me
10.150.230
M8
8 Ø10
Ø
1.0 L30mm
Kontak Me
eme C u-DHP
C ontact Tip
p C u-DHP
10.150.235
M8 Ø10 1.2 L30mm
Kontak Me
eme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
10.150.240
M8 Ø10 1.6 L30mm
Kontak Me
eme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
10.150.245
M8 Ø10 0.8 L30mm
Kontak Me
eme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.250
M8 Ø10 1.0 L30mm
Kontak Me
eme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.255
M8 Ø10 1.2 L30mm
Kontak Me
eme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.260
M8 Ø10 1.6 L30mm
Kontak Me
eme C uC rZr
C ontact Tip C uC rZr
10.150.265
M8 Ø10 0.8 L30mm
Kontak Me
eme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10 150 270
10.150.270
M8 Ø10 1.0
1 0 L30mm
Kontak Me
eme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.275
M8 Ø10 1.2 L30mm
Kontak Me
eme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.280
M8 Ø10 1.6 L30mm
Kontak Me
eme Al Tel için
C ontact Tip for Al Wire
10.150.285
M8 Ø10 0.8 L30mm
Kontak Me
eme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.290
M8 Ø10 1.0 L30mm
Kontak Me
eme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.295
M8 Ø10 1.2 L30mm
Kontak Me
eme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
10.150.300
M8 Ø10 1.6 L30mm
Kontak Me
eme Gümüş Kapl.
C ontact Tip Silver Plated
Ürün
Ürün Kodu
Ölçüler
Item
Part Number
Dimensions
82
Açıklama
M8 Ø10 0.8 L30mm
10.150.225
Açıklama
C ontact Tip C u-DHP
Description
10.150.305
10.150.310
10.150.315
10.150.320
M6
M6
M6
M6
Ø6
Ø6
Ø6
Ø6
0.8
1.0
1.2
1.6
L27mm
L27mm
L27mm
L27mm
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Meme
M
M
Meme
M
Meme
M
Meme
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
Tip
Tip
Tip
Tip
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
(ESAB)
(ESAB)
(ESAB)
(ESAB)
10.150.325
10.150.330
10.150.335
10.150.340
M8
M8
M8
M8
Ø8
Ø8
Ø8
Ø8
0.8
1.0
1.2
1.6
L37mm
L37mm
L37mm
L37mm
Kontak
Kontak
Kontak
Kontak
Meme
M
M
Meme
M
Meme
M
Meme
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C ontact
C ontact
C ontact
C ontact
Tip
Tip
Tip
Tip
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
C u-DHP
(ESAB)
(ESAB)
(ESAB)
(ESAB)
10.150.345
W1/4-28 Ø6 0.8 L38mm
Kontak Meme
M
C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(MAXI 250)
10.150.350
W1/4-28 Ø6 1.0 L38mm
Kontak Meme
M
C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(MAXI 250)
10.150.355
W1/4-28 Ø6 1.2 L38mm
Kontak Meme
M
C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(MAXI 250)
10.150.360
W1/4-28 Ø6 1.6 L38mm
Kontak Meme
M
C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(MAXI 250)
KONTAK MEMELER
M
CONTAC
CT TIPS
Ürün Kodu
Ölçüler
Item
Part Number
Dimensions
Açıklama
Description
10.150.365
W1/4-28 Ø8 0.8 L38mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(MAXI 350)
10.150.370
W1/4-28
/
Ø
Ø8 1.0 L38mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip
p C u-DHP
((MAXI 350))
10.150.375
W1/4-28 Ø8 1.2 L38mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(MAXI 350)
10.150.380
W1/4-28 Ø8 1.6 L38mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(MAXI 350)
10.150.385
M8 Ø8 0.8 L35mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(KEMPI)
10 150 390
10.150.390
M8 Ø8 1.0
1 0 L35mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
u DHP
C ontact Tip C u-DHP
u DHP
(KEMPI)
10.150.395
M8 Ø8 1.2 L35mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(KEMPI)
10.150.400
M8 Ø8 1.6 L35mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(KEMPI)
10.150.405
M8 Ø8 0.8 L35mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(AW4000)
10.150.410
M8 Ø8 1.0 L35mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(AW4000)
10.150.415
M8 Ø8 1.2 L35mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(AW4000)
10.150.420
M8 Ø8 1.6 L35mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(AW4000)
10.150.425
M10 Ø10 0.8 L40mm
Kon
ntak Meme C u
u-DHP
DHP
C ontact Tip C u
u-DHP
DHP
(AW5000)
10.150.430
M10 Ø10 1.0 L40mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(AW5000)
10.150.435
M10 Ø10 1.2 L40mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(AW5000)
10.150.440
M10 Ø10 1.6 L40mm
Kon
ntak Meme C u-DHP
C ontact Tip C u-DHP
(AW5000)
83
MIG / MAG
Ürün
ÖZLÜ TEL VE TOZALT
TI KONTAK MEMELERİ
CONTACT TIPS FOR CORED WIRE AND SUBMERGED ARC WELDING
Ürün Kodu
Ölçüler
Item
Part Number
Dimensions
MIG / MAG
Ürün
84
Açıklama
Description
10.150.445
M10 Ø12 1.0 L35mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NEO)
10.150.450
M10 Ø12 1.2 L35mm
Ko. Me
eme Alaş.
ş Bakır
C o. Tip
p Alloyed
y
C opper
pp
((NEO))
10.150.455
M10 Ø12 1.6 L35mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NEO)
10.150.460
M10 Ø12 1.8 L35mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NEO)
10.150.465
M10 Ø12 2.4 L35mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NEO)
10.150.470
M12 Ø13 1.6 L30mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ESAB A2)
10 150 475
10.150.475
M12 Ø13 2.0
2 0 L30mm
Ko Me
Ko.
eme Alaş.
Alaş Bakır
C o.
o Tip Alloyed C opper
(ESAB A2)
10.150.480
M12 Ø13 2.4 L30mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ESAB A2)
10.150.485
M12 Ø13 3.2 L30mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ESAB A2)
10.150.490
M12 Ø13 4.0 L30mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ESAB A2)
10.150.495
M12 Ø13 5.0 L30mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ESAB A2)
10.150.500
M14x1.5 Ø16 1.6 L39mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ÖZEN)
10.150.505
M14x1.5 Ø16 2.0 L39mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ÖZEN)
10.150.510
M14x1.5 Ø16 2.4 L39mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ÖZEN)
Ö
10.150.515
M14x1.5 Ø16 3.2 L39mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ÖZEN)
10.150.520
M14x1.5 Ø16 4.0 L39mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ÖZEN)
10.150.525
M14x1.5 Ø16 5.0 L39mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(ÖZEN)
10.150.530
W9/16-18 Ø16 1.6 L48mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(LINC OLN)
10.150.535
W9/16-18 Ø16 2.0 L48mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(LINC OLN)
10.150.540
W9/16-18 Ø16 2.4 L48mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(LINC OLN)
10.150.545
W9/16-18 Ø16 3.2 L48mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(LINC OLN)
10.150.550
W9/16-18 Ø16 4.0 L48mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(LINC OLN)
10.150.555
W9/16-18 Ø16 5.0 L48mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(LINC OLN)
10.150.560
M14 Ø16 1.6 L49mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NURİŞ)
10.150.565
M14 Ø16 2.0 L49mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NURİŞ)
10.150.570
M14 Ø16 2.4 L49mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NURİŞ)
10.150.575
M14 Ø16 3.2 L49mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NURİŞ)
10.150.580
M14 Ø16 4.0 L49mm
Ko. Me
eme Alaş. Bakır
C o. Tip Alloyed C opper
(NURİŞ)
10 150 585
10.150.585
M14 Ø16 5.0
5 0 L49mm
Ko Me
Ko.
eme Alaş.
Alaş Bakır
C o.
o Tip Alloyed C opper
(NURİŞ)
MEME TUT
TUCULAR
TIP HOLDERS
Ürün
Ürün Kodu
A
Açıklama
Ölçüler
Item
Part Number
De
escription
Dimensions
10.160.015
10.190.010
10.160.020
10.160.030
10.160.040
10.160.050
10.160.055
10.160.060
10.160.070
10.160.065
10.160.075
10.160.080
10.160.090
10.160.100
10.160.105
10.160.110
10.160.115
10.160.120
10.160.130
IK-15
IK-15
IK-15
IK-15
IK-15
IK-15
Meme Tuttucu
Tip
p Holde r
Meme Tuttucu (Özel)
Tip Holde r (Private)
Nozul Tuttucu Yay
Nozzle Sp
pring
IK-24 Meme Tuttucu
IK-24 Tip Holde r
IK 25 Meme Tuttucu
IK-25
IK-25 Tip Holde r
IK-26 Meme Tuttucu
IK-26 Tip Holde r
IK-36 Meme Tuttucu M6
IK-36 Tip Holde r M6
IK-36 Meme Tuttucu M8
IK-36
IK
36 Tip Holde r M8
IK-38 Meme Tuttucu M6 Bakır
IK-38 Tip Holde r M6 C opper
IK-38 Meme Tuttucu M6 Pirinç
IK-38 Tip Holde r M6 Brass
IK-38 Meme Tuttucu M8 Bakır
IK-38 Tip Holde r M8 C opper
IK-38 Meme Tuttucu M8 Pirinç
IK-38 Tip Holde r M8 Brass
IK-45 Meme Tuttucu
IK-45 Tip Holde r
IK-501/601 Mem
me Tutucu M6 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M6 Brass
IK-501/601 Mem
me Tutucu M8 Bakır
IK 501/601 Tip Holder M8 C opper
IK-501/601
IK-501/601 Mem
me Tutucu M8 Pirinç
IK-501/601 Tip Holder M8 Brass
MAXI 250 Meme
e Tutucu
MAXI 250 Tip Ho
older
MAXI 250 Meme
e Tutucu (Uzun Tip)
MAXI 250 Tip Ho
older (Long Type)
MAXI 350 Meme
e Tutucu
MAXI 350 Tip Ho
older
MAXI 450 Meme
e Tutucu
MAXI 450 Tip Ho
older
M6 - M8x1(L) - L42.0mm
MIG / MAG
10.160.010
M6 - M10x1 - L42.0mm
M6 - M6 - L26.5mm
M6 - M8 - L35.0mm
M6 - M8 - L22.0mm
M6 - M8 - L29.0mm
M8 - M8 - L29.0mm
M6 - M10x1 - L34.8mm
M6 - M10x1 - L34.8mm
M8 - M10x1 - L34.8mm
M8 - M10x1 - L34.8mm
M10 - M10x1 - L42.0mm
M6 - M10x1 - L25.0mm
M8 - M10x1 - L25.0mm
M8 - M10x1 - L25.0mm
W1/4x28 - W3/8x24 - L40.0mm
W1/4x28 - W3/8x24 - L52.0mm
W1/4x28 - M14x1 (L) - L47.0mm
M8 - M14x1 - L58.0mm
85
MEME TUT
TUCULAR
TIP HOLDERS
Ürün
Ürün Kodu
Açıkla
ama
Ölçüler
Item
Part Number
Description
Dimensions
MIG / MAG
10.160.140
10.160.150
10.160.160
10.160.170
10.160.180
10.160.190
10.160.195
10.160.200
10.160.210
10.160.220
86
Neo Robot Meme Tuttucu
Neo Robot Tip
p Holde r
Özlü Tel Meme Tutuc
cu
C ored Wire Tip Holde
er
PSF 250 Meme Tutuc
cu
PSF 250 Tip Holder
PSF 315-305 Meme Tutucu
T
PSF 315-305 Tip Hold
der
PSF 400-405 Meme Tutucu
T
PSF 400-405 Tip Hold
der
PSF 500 Meme Tutuc
cu Bakır
PSF 500 Tip Holder C opper
PSF 500 Meme Tutuc
cu Prinç
PSF 500 Tip Holder Brass
B
AW4000 Meme Tutuc
cu
AW4000 Tip Holder
AW5000 Meme Tutuc
cu
AW5000 Tip Holder
Magnum Meme Tutuc
cu
Magnum Tip Holder
M10 - M12x1.25 - L27.0mm
M10 - M14x1 - L55.0mm
M6 - M10 - L36.5mm
M6 - M12x1.25 - L40.5mm
M8 - M12x1.25 - L31.5mm
M8 - M12x1.25 - L44.0mm
M8 - M12x1.25 - L44.0mm
M8 - M12x1 - L28.1mm
M10x1.25 - M12x1 - L32.1mm
W1/4x28 - W3/8x24 - L31.5mm
SPİRA
ALLER
SPIR
RALS
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
Ölçüler
Açıklama
a
Ç elik
Ç elik
Ç elik
Ç elik
Ç elik
Spiral
Spiral
p
Spiral
Spiral
Spiral
Description
Blue
Blue
Blue
Blue
Blue
Steel
Steel
Steel
Steel
Steel
Liner
Liner
Liner
Liner
Liner
2
10.170.010
10.170.020
10.170.030
10.170.040
10.175.010
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
-
10.170.050
Kırmızı Ç elik Spiral
Red Steel Liner
1
10.170.060
Kırmızı Ç elik Spiral 3,5mt
3
Red Steel Liner 3,5mt
10.170.070
Kırmızı Ç elik Spiral 4,5mt
4
Red Steel Liner 4,5mt
10.170.080
Kırmızı Ç elik Spiral 5,5mt
5
Red Steel Liner 5,5mt
2
10 175 020
10.175.020
Kırmızı Ç elik Spiral Nipeli
N
Red Steel Liner Nipple
-
10.170.090
Sarı Ç elik Spiral
Yellow Steel Liner
1
10.170.100
Sarı Ç elik Spiral 3,5m
mt
Yellow Steel Liner 3,5mt
10.170.110
Sarı Ç elik Spiral 4,5m
mt
Yellow Steel Liner 4,5mt
10.170.120
Sarı Ç elik Spiral 5,5m
mt
Yellow Steel Liner 5,5mt
2
10.175.030
Sarı Ç elik Spiral Nipe
eli
Yellow Steel Liner Nipple
-
10.170.130
Sarı Ç elik Spiral Yassı
Yellow Steel Liner Flat
1
10.170.140
Sarı Ç elik Spiral
p
Yassı 3,5mt
,
Yellow Steel Liner Flat 3,5mt
,
10.170.150
Sarı Ç elik Spiral Yassı 4,5mt
Yellow Steel Liner Flat 4,5mt
10.170.160
Sarı Ç elik Spiral Yassı 5,5mt
Yellow Steel Liner Flat 5,5mt
2
10.175.030
Sarı Ç elik Spiral Nipe
eli
Yellow Steel Liner Nipple
-
10.170.170
İzolesiz Ç elik Spiral
Steel Liner without Insulation
1
10.170.180
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt
Steel Liner without Insulation 3,5mt
10.170.190
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt
Steel Liner without Insulation 4,5mt
3,5
,5mt
4,5
5mt
5,5
5mt
Nip
peli
3,5mt
,
4,5mt
5,5mt
Nipple
10.170.200
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt
Steel Liner without Insulation 5,5mt
2
10 175 040
10.175.040
İ l i Ç elik
İzolesiz
lik S
Spiral
i l Nipeli
Ni li
St l Liner
Steel
Li
without
ith t Insulation
I
l ti
Ni
Nipple
l
-
10.170.210
İzolesiz Ç elik Spiral
Steel Liner without Insulation
1
10.170.220
İzolesiz Ç elik Spiral 3,5mt
Steel Liner without Insulation 3,5mt
10.170.230
İzolesiz Ç elik Spiral 4,5mt
Steel Liner without Insulation 4,5mt
10.170.240
İzolesiz Ç elik Spiral 5,5mt
Steel Liner without Insulation 5,5mt
10.175.050
İzolesiz Ç elik Spiral Nipeli
Steel Liner without Insulation Nipple
2
Dimensions
0.6-0.8mm
0.8-1.0mm
1.0-1.2mm
1.0-1.2mm
1.0-1.2mm
((IK-501))
1.0-1.6mm
(IK-601)
-
10.170.250
Siyah Ç elik Spiral
Black Steel Liner
1
10 170 260
10.170.260
Siyah Ç elik Spiral 3,
3 5mt
Black Steel Liner 3,5mt
3 5mt
10.170.270
Siyah Ç elik Spiral 4,5mt
Black Steel Liner 4,5mt
10.170.280
Siyah Ç elik Spiral 5,5mt
Black Steel Liner 5,5mt
(Özlü Tel)
10.175.060
Siyah Ç elik Spiral Nipeli
Black Steel Liner Nipple
(C ored Wire)
2
1 2-2
1.2
2.8mm
8mm
87
MIG / MAG
Ürün
TEFLON TEL YOLL
LUKLARI – YAYLAR
TEFLON LINER
RS –SPRINGS
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
MIG / MAG
1
Ölçüler
Açıklama
10.180.100
Teflon Tel Yolluğu
Teflon Liner
2
10.180.110
(Kırmızı)
Teflon Tel Yolluğu Nipeli
(Red)
Teflon Liner Nipple
3
10.180.120
(Kırmızı için)
Birleştirme Nipeli
(for Red)
Joining Nipple
(Kırmızı Teflon için)
(for Red Teflon)
10.180.200
Teflon Tel Yolluğu
Teflon Liner
10.180.110
(Siyah)
Teflon Tel Yolluğu Nipeli
(Black)
Teflon Liner Nipple
10.180.120
(Kırmızı için)
Birleştirme Nipeli
(for Red)
Joining Nipple
(Kırmızı Teflon için)
(for Red Teflon)
1
2
3
1
2
3
10.180.300
10.180.310
10.180.320
Teflon Tel Yolluğu
Teflon Liner
(Sarı)
(Yellow)
Teflon Tel Yolluğu Nipeli
Teflon Liner Nipple
(Sarı için)
(for Yellow)
Birleştirme
ş
Nipeli
p
Joining
g Nipple
pp
(Sarı Teflon için)
(for Yellow Teflon)
Ø2.0x4.0mm
Ø2.7x4.7mm
Ürün Ko
odu
Açıklama
Item
Part Num
mber
Description
10.190.0
020
10.190.0
030
10.190.0
040
10.190.0
050
10.190.0
060
10.190.0
070
10.190.0
080
10.190.0
090
10.190.1
100
10.190.1
110
IK-15
IK-15
IK-25
IK-25
Dimensions
Ø2.0x4.0mm
Ürün
10.190.0
010
88
Description
Nozul Tutucu Yay
Nozzle Spring
Nozul Tutucu Yay
Nozzle Spring
5x8mm Hortum İçin Koruyucu Yay
5x8mm Protecting Spring for Red/Blue Hoses
MAXI Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
MAXI C able Spring (Handle Side)
IK-501 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
IK 501 C able
IK-501
bl Spring
S i
(Handle
(H dl Side)
Sid )
IK-501 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-501 C able Spring (Housing Side)
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
IK-15/24/25 C able Spring (Handle Side)
IK-26/36/38
IK
26/36/38 Kablo Yayı (Kabza Tarafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Handle Side)
IK-15/24/25 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-15/24/25 C able Spring (Housing Side)
IK-26/36/38 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-26/36/38 C able Spring (Housing Side)
IK-45 Kablo Yayı (Muhafaza Tarafı)
IK-45 C able Spring (Housing Side)
DİP ADAP
PTÖRLER
CENTRAL ADAPTORS
A
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Pa rt Number
Description
10.200.020
10.200.030
10.200.040
1
10.200.050
2
10.200.060
3
10.200.070
4
10.200.080
5
10.200.090
6
10.200.100
7
10.200.110
8
10.200.120
9
10.200.130
Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
C entral Adaptor
p
with Spring
p g Pin ((Air C ool.))
Özlü Tel Dip Adaptörü (Hava Soğt.)
Subs.Wire C ent.Adap.with Spring Pin (Air C ool.)
Dip Adaptörü (Su Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (W.C ool.)
Dip Adaptörü (Ç ift Su Soğt.)
C entral Adaptor with Spring Pin (Doub.W.C ool.)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi (Sabit Yaylı)
Spring Pin for C entral Adaptor (Fixed Spring)
Dip Adaptörü Yaylı Pimi (Geçmeli Yaylı)
Spring Pin for C entral Adaptor (Separated Spring)
BD1040 (Dişi Kablo Pabucu - Kumanda)
BD1040 (Female
(F
l C rimping
i
i
Lug
L
- C ommand)
d)
BE1040 (Erkek Kablo Pabucu)
BE1040 (Male C rimping Lug)
Dip Adaptör Saplaması (Özlü Tel)
Faston Male (C ored Wire)
Dip Adaptör Saplaması
Faston Male
Spiral Tutucu Somun (Havalı/Sulu)
Steel Liner Holder Nut (Air/Water C ooled)
Gaz Giriş Nipeli
Gas Inlet Nipple
O-Ring (Gaz Giriş Nipeli için)
O-Ring (for Gas Inlet Nipple)
89
MIG / MAG
10.200.010
MERKEZİ SİSTEM BAĞ
ĞLANTI ELEMANLARI
CENTRAL CO
ONNECTORS
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
Me rkezi Sistem Bağlantı Elemanı (Saplaması M14x1)
C e ntral C onnector (Power C onnector M14x1)
MIG / MAG
10.210.010
10.210.020
10.210.030
10.210.031
10.215.010
90
Me rkezi Sistem Bağlantı Elemanı (Saplaması M10x1)
C e ntral C onnector (Power C onnector M10x1)
Me rkezi Sistem Bağlantı Elemanı (Gedik Tip)
C e ntral C onnector (Gedik Type)
Sa plama Klemensi (Gedik Tip)
amp for Power C onnector (Gedik Type)
C la
Me rkezi Sistem Bağlantı Elemanı Dişi Pimi
Fem
male Pin for C entral C onnector
PLASTİK PARÇALAR
P
PLASTIC
C PARTS
Ürün
Ürün
n Kodu
Açıklama
Item
Part Number
N
Description
10.220.010
1
10.220.020
2
10.220.030
3
10.220.040
4
10.220.050
-
10.220.060
1
10.220.070
2
10.220.080
3
10 220.040
10.2
20 040
4
10.220.050
5
10.020.090
1
10.220.100
2
10.220.110
1
10.220.120
2
10.220.110
1
10.220.130
2
10.220.110
1
10.220.140
2
10.220.110
MIG/MAG Kabza Takımı (Tetik Hariç)
MIG/MAG
/
Handle Set ((Except
p Trigger)
gg )
MIG/MAG Kabza
MIG / MAG
-
MIG/MAG Handle
MIG/MAG Tetik
MIG/MAG Trigger
Mafsal
Joint
Kabza Bileziği
Locking Ring
MAXI Kabza Takımı
MAXI Handle Set
MAXI Kabza
MAXI Handle
MAXI Tetik
MAXI Trigger
Mafsal
Joint
Kabza Bileziği
Locking Ring
MAXI Kabza Askısı
MAXI Hook for Handle
MIG/MAG Otomasyon Kabza (Hava/Su Soğt.)
MIG/MAG Automation Handle (Air/Water C ool.)
MIG/MAG Otomasyon Kabza Vidası
MIG/MAG Automation Handle Screw
MIG/MAG Otomasyon Fiber Kabza
MIG/MAG Automation Fiber Handle
Muhafaza Vidası
Housing Screw
Dip Adaptör Muhafazası (Hava Soğt.)
C entral Adaptor Housing (Air C ool.)
Muhafaza Vidası
Housing Screw
Dip Adaptör Muhafazası (Su Soğt.)
C entral Adaptor Housing (W.C ool.)
Muhafaza Vidası
Housing Screw
91
MIG / MAG
PLASTİK PARÇALAR
P
PLASTIC
C PARTS
92
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
10.220.150
Boyun Takozu
Positioner Body
10.220.160
Dip Adaptör Somunu
C entral Adaptor Nut
10.220.170
Neo Robot Boyun Sıkma Somu
unu
Neo Robot Swan Neck Squeeze Nut
10.220.180
Fren Silindiri
Spool Holder
10.220.190
Bakalit Bağlantı Flanşı
C .A. Bakelite Housing
10.220.200
Plastik Bağlantı Flanşı
C .A. Plastic Housing
10.220.210
Plastik Tel Adaptörü
Spool Adaptor
10.220.220
Plastik Seperatör
Plastic Separator
Açıklama
Description
Sayfa/Page
WP-9 Hava Soğutmalı Torç
WP-9
9 Air C ooled Torch
96-97
WP-9V Hava Soğutmalı Torç
WP-9
9V Air C ooled Torch
98-99
WP-17 Hava Soğutmalı Torç
WP-1
17 Air C ooled Torch
100-101
WP-17V Hava Soğutmalı Torç
WP-1
17V Air C ooled Torch
102-103
WP-18 Su Soğutmalı Torç
WP-1
18 Water C ooled Torch
104-105
WP-18V Su Soğutmalı Torç
WP-1
18V Water C ooled Torch
106-107
WP-18P Su Soğutmalı Torç
WP-1
18P Water C ooled Torch
108-109
WP-18SP Su Soğutmalı Torç
WP-1
18SP Water C ooled Torch
110-111
WP-20 Su Soğutmalı Torç
WP-2
20 Water C ooled Torch
112-113
WP-20V
20 Su
S Soğutmalı
S ğ
l Torç
WP-2
2
20
20V
Water C ooled
l d Torch
h
11 11
114-115
WP-26 Hava Soğutmalı Torç
WP-2
26 Air C ooled Torch
116-117
WP-26V Hava Soğutmalı Torç
WP-2
26V Air C ooled Torch
118-119
WP-26P Hava Soğutmalı Torç
WP-45 Su Soğutmalı Torç
WP-2
26P Air C ooled Torch
WP-4
45 Water C ooled Torch
120-121
122
Torç Kafaları
Torch
h Heads
123-124
Seramik Nozullar
C era mic Nozzles
125-126
Pens Yuvaları
C olle t Bodies
Gaz Lensleri
Gas Lens
L
C ollet Bodies
128
Pensler
C olle ts
129
127
Pens Sıkıcılar
Back C aps
130
Bağlantı Elemanları
C onn
nectors
131-133
Tungsten Elektrodlar
Tungsten Electrodes
134
Plastik Parçalar
Plastiic Parts
134
Tetikler
Switc
ches
134
95
TIG
WP-9 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-9 AIR COO
OLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.010
20.200.020
20.200.030
20.200.040
125
125
125
125
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.110
20.230.120
20.230.130
20.230.140
20.230.150
20.230.160
20.230.170
20 230 180
20.230.180
20.230.190
20.230.200
20.230.210
20.230.220
20.230.230
20.230.240
2
96
a
Açıklama
WP-9 TIG Torcu 4mt
WP-9 TIG Torcu 8mt
WP-9F TIG Torcu 4mt
WP-9F TIG Torcu 8mt
Description
WP-9 TIG Torch 4mt
WP-9 TIG Torch 8mt
WP-9F TIG Torch 4mt
WP-9F TIG Torch 8mt
Açıklama
13N08L
13N08
13N08L
13N09
13N10
13N10L
13N11
13N12
13N12L
13N13
13N13L
53N58
53N59
53N60
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
S
Seramik
ik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
N
l
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
No:3 Uzun
No:4
No:4 Uzun
No:5
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:8
N 8
No:8 Uzun
No:10
No:10 Uzun
No:4
No:5
No:6
Description
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
i
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
N
Nozzle
l
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
No:3 Long
No:5
No:4 Long
No:5
No:6
No:6 Long
No:7
N
No:8
8
No:8 Long
No:11
No:10 Long
No:4
No:5
No:6
WP-9 HAVA SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-9 AIR COO
OLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
20.240.010
WP-9/20
Pens Yuvası 1.0mm
C ollet Body 1.0mm
20.240.020
/
WP-9/20
20.240.030
WP-9/20
Pens Yuvası 1.6mm
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 1.6mm
C ollet Body 2.0mm
Description
20.240.040
WP-9/20
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.050
WP-9/20
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.060
WP-9/20
20.250.010
WP-9/20
Pens Yuvası 4.0mm
Gaz Lensi 1.0mm
C ollet Body 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.020
WP-9/20
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
20.250.030
WP-9/20
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20 250 040
20.250.040
WP-9/20
WP
9/20
20.250.050
WP-9/20
Gaz Lensi 2.4mm
2 4mm
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm
2 4mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.060
WP-9/20
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
Torç Kafası
Flexible Torç Kafa
ası
Torch Head
Flexible Torch Head
C ollet 1.0mm
5
20.320.100
6
20.220.010
WP-9
7
20.220.030
WP-9F
8
20.260.010
WP-9/20
Pens 1.0mm
20.260.020
WP-9/20
Pens 1.6mm
C ollet 1.6mm
20 260 030
20.260.030
WP 9/20
WP-9/20
20.260.040
WP-9/20
Pens 2.0mm
2 0mm
Pens 2.4mm
C ollet 2.0mm
2 0mm
C ollet 2.4mm
20.260.050
WP-9/20
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
20.260.060
WP-9/20
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
WP-9/20
Tungsten Elektrod
d
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Tungsten Electrode
Back C ap (Long)
Back C ap (Medium)
9
-
10
20.270.010
20.270.020
WP-9/20
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
20.270.030
WP-9/20
B
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
11
20 320 150
20.320.150
WP 9/20
WP-9/20
12
20.300.070
WP-9/17/20
O-Ring
O
Ri
(P
(Pens S
Sıkı
k cı için)
i i )
Adaptör (Torç Kaffası için)
O-Ring
O
Ri
(f
(for B
Back
k C ap))
Locking Adaptor (for Torch Head)
13
14
15
50.150.010
20.300.030
20.310.050
20.310.060
20.310.030
20.310.040
50 190 120
50.190.120
20.210.010
50.170.010
20.300.050
50.180.100
20.280.100
20.280.020
WP-9/17
WP-9/17/20
Kafa Bağlantı Nipe
eli
Ergonomik Kabza Takımı
ozisyonlu)
Mikrosiviç (Tek Po
Mikrosiviç (Ç ift Po
ozisyonlu)
Tetik Butonu (Tek
k Pozisyonlu)
Tetik Butonu (Ç iftt Pozisyonlu)
2x0 5mm 2 Kuman
2x0.5mm
nda Kablosu
Power C able Nipple (for Head)
Ergonomic Handle Set
Microswitch (1 Position)
Microswitch (2 Positions)
Switch (1 Position)
Switch (2 Positions)
2x0 5mm 2 C ontrol C able
2x0.5mm
WP-9/17/26
Ø25mm Kaynak Kablosu
K
4x7mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Ergonomik Kabza Mafsalı
ş Kılıf
Ø20mm Lastik Dış
50-70 Kablo Bağl.. (Erkek)
16-25 Kablo Bağl.. (Erkek)
Ø25mm Welding C able
4x7mm PVC Black Gas Hose
Ergonomic Handle Joint
Ø20mm Rubber Sheathing
50-70 C able C onnector (Male)
16-25 C able C onnector (Male)
16
17
18
19
20
21
22
23
WP-9/17/20
WP-9/17/20
TIG
4
Aç
çıklama
97
TIG
WP-9V HAVA SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-9V AIR CO
OOLED TORCH
Ü ü K
Ürün
Kodu
d
M k i
Maksimum
Amper
A
Part Number
Maximum Amper
20.200.050
20.200.060
20.200.070
20.200.080
125
125
125
125
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.110
20.230.120
20.230.130
20.230.140
20.230.150
20.230.160
20.230.170
20 230 180
20.230.180
20.230.190
20.230.200
20.230.210
20.230.220
20.230.230
20.230.240
2
98
Açıklama
a
WP-9V TIG Torcu 4mt
WP-9V TIG Torcu 8mt
WP-9VF TIG Torcu 4mt
WP-9VF TIG Torcu 8mt
Description
WP-9V TIG Torch 4mt
WP-9V TIG Torch 8mt
WP-9VF TIG Torch 4mt
WP-9VF TIG Torch 8mt
Açıklama
13N08L
13N08
13N08L
13N09
13N10
13N10L
13N11
13N12
13N12L
13N13
13N13L
53N58
53N59
53N60
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
S
Seramik
ik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
N
l
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
No:3 Uzun
No:4
No:4 Uzun
No:5
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:8
N 8
No:8 Uzun
No:10
No:10 Uzun
No:4
No:5
No:6
Description
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
i
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
N
Nozzle
l
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
No:3 Long
No:5
No:4 Long
No:5
No:6
No:6 Long
No:7
N
No:8
8
No:8 Long
No:11
No:10 Long
No:4
No:5
No:6
WP-9V HAVA SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-9V AIR CO
OOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
20.240.010
WP-9/20
Pens Yuvası 1.0mm
C ollet Body 1.0mm
20.240.020
WP-9/20
WP
9/20
20.240.030
WP-9/20
Pens Yuvası 1.6mm
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 1.6mm
C ollet Body 2.0mm
Aç
çıklama
20.240.040
WP-9/20
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.050
WP-9/20
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.060
WP-9/20
20.250.010
WP-9/20
Pens Yuvası 4.0mm
Gaz Lensi 1.0mm
C ollet Body 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.020
WP-9/20
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
20.250.030
WP-9/20
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20 250 040
20.250.040
WP 9/20
WP-9/20
20.250.050
WP-9/20
Gaz Lensi 2.4mm
2 4mm
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm
2 4mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.060
WP-9/20
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
5
20.320.100
WP-9/20
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
6
20.220.050
WP-9V
7
20.220.070
WP-9VF
Torç Kafası
Flexible Torç Kafa
ası
Torch Head
Flexible Torch Head
8
20.260.010
WP-9/20
Pens 1.0mm
C ollet 1.0mm
20.260.020
WP-9/20
Pens 1.6mm
C ollet 1.6mm
20 260 030
20.260.030
WP-9/20
9/20
20.260.040
WP-9/20
Pens 2.0mm
Pens 2.4mm
C ollet 2.0mm
C ollet 2.4mm
20.260.050
WP-9/20
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
20.260.060
WP-9/20
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
WP-9/20
Tungsten Elektrod
d
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Tungsten Electrode
Back C ap (Long)
Back C ap (Medium)
4
9
-
10
20.270.010
20.270.020
WP-9/20
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
20.270.030
WP-9/20
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
B
Back C ap (Short)
11
20.320.150
WP-9/20
12
20.320.130
WP-9/17/18/20
O-Ring (Pens Sıkıcı için)
Gaz Valfi
O-Ring (for Back C ap)
Gas Valve
13
20.320.140
14
15
16
17
18
19
20
50.150.010
20.300.010
20.210.010
50.170.010
50.180.100
20.280.100
20.280.020
WP-9/17
WP-9/17/20
WP-9/17/26
WP-9/17/20
O-Ring (Gaz Valfi için)
O-Ring (for Gas Valve)
Kafa Bağlantı Nipe
eli
Silindirik Kabza
K
Ø25mm Kaynak Kablosu
4x7mm PVC Siya h Gaz Hortumu
ş Kılıf
Ø20mm Lastik Dış
50-70 Kablo Bağl.. (Erkek)
16-25 Kablo Bağl.. (Erkek)
Power C able Nipple (for Head)
C ylindrical Handle
Ø25mm Welding C able
4x7mm PVC Black Gas Hose
Ø20mm Rubber Sheathing
50-70 C able C onnector (Male)
16-25 C able C onnector (Male)
TIG
Description
99
TIG
WP-17 HAVA SOĞUTMALI TORÇ
WP-17 AIR CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.090
20.200.100
20.200.110
20.200.120
150
150
150
150
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20.230.040
20.230.050
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20.230.270
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
2
3
100
Açıklama
a
WP-17 TIG Torcu 4mt
WP-17 TIG Torcu 8mt
WP-17F TIG Torcu 4mt
WP-17F TIG Torcu 8mt
Açıklama
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
No:4
No:5
No:5 Uzun
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:7 Uzun
No:8
No:10
No:12
No:4
No:5
No:6
No:7
No:8
Nozul 12.0mm
Nozul 16.0mm
Nozul 12.7mm
Nozul 9.5mm
Description
WP-17 TIG Torch 4mt
WP-17 TIG Torch 8mt
WP-17F TIG Torch 4mt
WP-17F TIG Torch 8mt
Description
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
g
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
WP-17 HAVA SOĞUTMALI TORÇ
WP-17 AIR CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
20.240.070
5
6
7
çıklama
Aç
Description
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.0mm
C ollet Body 1.0mm
0
0 080
20.240.080
WP-17/18/26
/ 8/ 6
Pens Yuvası 1.6mm
C ollet Body 1.6mm
20.240.090
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 2.0mm
20.240.100
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.110
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.120
WP-17/18/26
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 4.0mm
20.250.070
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.080
WP-17/18/26
20.250.090
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20 250 100
20.250.100
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm
2 4mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm
2 4mm
20.250.110
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.120
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
20.250.210
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
20.250.220
WP-17/18/26
20.250.230
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
20.250.240
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (L)
20.250.250
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
20 250 260
20.250.260
WP 17/18/26
WP-17/18/26
G
Gaz
L
Lensii 4.0mm
40
(L
(Large)
)
G
Gas
L
Lens C ollet
ll B
Body
d 4.0mm
40
(L)
20.320.110
WP-17/18/26
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
20.320.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
Silicone Insulator
8
20.220.090
WP-17
Torç Kafası
Torch Head
9
20.220.110
WP-17F
ası
Flexible Torç Kafa
Flexible Torch Head
10
20.260.070
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
C ollet 1.0mm
20.260.080
WP-17/18/26
20.260.090
WP-17/18/26
Pens 1.2mm
Pens 1.6mm
C ollet 1.2mm
C ollet 1.6mm
20.260.100
WP-17/18/26
20.260.110
WP-17/18/26
Pens 2.0mm
Pens 2.4mm
C ollet 2.0mm
C ollet 2.4mm
20.260.120
WP-17/18/26
20.260.130
WP-17/18/26
Pens 3.2mm
Pens 4.0mm
C ollet 3.2mm
C ollet 4.0mm
d
Tungsten Elektrod
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Tungsten Electrode
Back C ap (Long)
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
B
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Medium)
Back C ap (Short)
O-Ring (Pens Sıkıcı için)
Adaptör (Torç Kaffası için)
O-Ring (for Back C ap)
Locking Adaptor (for Torch Head)
11
-
12
20.270.040
WP-17/18/26
20.270.050
WP-17/18/26
20.270.060
WP-17/18/26
13
20.320.160
WP-17/18/26
14
20.300.070
WP-9/17/20
15
16
17
50.150.010
20.300.030
20.310.050
20.310.060
20.310.030
20.310.040
50.190.110
20.210.010
50.170.040
20.300.050
50.180.100
20.280.100
20.280.020
WP-9/17
WP-9/17/20
Kafa Bağlantı Nipe
eli
Ergonomik Kabza Takımı
ozisyonlu)
Mikrosiviç (Tek Po
Mikrosiviç (Ç ift Po
ozisyonlu)
Tetik Butonu (Tek
k Pozisyonlu)
Tetik Butonu (Ç iftt Pozisyonlu)
2x0.5mm 2 Kuman
nda Kablosu
Power C able Nipple (for Head)
Ergonomic Handle Set
Microswitch (1 Position)
Microswitch (2 Positions)
Switch (1 Position)
Switch (2 Positions)
2x0.5mm 2 C ontrol C able
WP-9/17/26
Ø25mm Kaynak Kablosu
K
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Ergonomik Kabza Mafsalı
ş Kılıf
Ø20mm Lastik Dış
50-70 Kablo Bağl.. (Erkek)
16-25 Kablo Bağl.. (Erkek)
Ø25mm Welding C able
5x8mm PVC Black Gas Hose
Ergonomic Handle Joint
Ø20mm Rubber Sheathing
50-70 C able C onnector (Male)
16-25 C able C onnector (Male)
18
19
20
21
22
23
24
25
WP-9/17/20
WP-9/17/20
TIG
Ürün
101
TIG
WP-17V HAVA SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-17V AIR CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.130
20.200.140
20 200 150
20.200.150
20.200.160
150
150
150
150
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20 230 040
20.230.040
20.230.050
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20.230.270
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
2
3
102
Açıklama
a
WP-17V TIG Torcu 4mt
WP-17V TIG Torcu 8mt
WP-17VF
WP
17VF TIG Torcu 4mt
WP-17VF TIG Torcu 8mt
Açıklama
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
No:4
No:5
No:5 Uzun
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:7 Uzun
No:8
No:10
No:12
No:4
No:5
No:6
No:7
No:8
Nozul 12.0mm
Nozul 16.0mm
Nozul 12.7mm
Nozul 9.5mm
Description
WP-17V TIG Torch 4mt
WP-17V TIG Torch 8mt
WP-17VF
WP
17VF TIG Torch 4mt
WP-17VF TIG Torch 8mt
Description
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
WP-17V HAVA SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-17V AIR CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
20.240.070
çıklama
Aç
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.0mm
Description
C ollet Body 1.0mm
20.240.080
/ /
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.6mm
y 1.6mm
C ollet Body
20.240.090
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 2.0mm
20.240.100
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.110
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.120
WP-17/18/26
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 4.0mm
20.250.070
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.080
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
20.250.090
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20 250 100
20.250.100
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm
2 4mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm
2 4mm
20.250.110
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.120
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
20.250.210
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
20.250.220
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
20.250.230
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
20.250.240
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (L)
20.250.250
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
20 250 260
20.250.260
WP 17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
4 0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 4
4.0mm
0mm (L)
20.320.110
WP-17/18/26
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
20.320.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
Silicone Insulator
8
20.220.130
WP-17V
Torç Kafası
Torch Head
9
20.220.150
WP-17VF
ası
Flexible Torç Kafa
Flexible Torch Head
10
20.260.070
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
C ollet 1.0mm
20.260.080
WP-17/18/26
Pens 1.2mm
C ollet 1.2mm
20.260.090
WP-17/18/26
Pens 1.6mm
C ollet 1.6mm
20 260 100
20.260.100
WP 17/18/26
WP-17/18/26
P
Pens
2.0mm
20
C ollet
ll t 2
2.0mm
0
20.260.110
WP-17/18/26
Pens 2.4mm
C ollet 2.4mm
20.260.120
WP-17/18/26
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
20.260.130
WP-17/18/26
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
d
Tungsten Elektrod
Tungsten Electrode
5
6
7
11
-
12
20.270.040
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Back C ap (Long)
20.270.050
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
Back C ap (Medium)
20.270.060
WP-17/18/26
B
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
13
20.320.160
WP-17/18/26
O-Ring (Pens Sıkıcı için)
O-Ring (for Back C ap)
14
20.320.130
WP-9/17/18/20
Gaz Valfi
Gas Valve
15
20.320.140
O-Ring (Gaz Valfi için)
O-Ring (for Gas Valve)
16
50.150.010
WP-9/17
Kafa Bağlantı Nipe
eli
Power C able Nipple (for Head)
17
20.300.010
WP-9/17/20
Silindirik Kabza
C ylindrical Handle
18
20.210.010
WP-9/17/26
K
Ø25mm Kaynak Kablosu
Ø25mm Welding C able
19
50.170.040
20
50.180.100
21
22
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortumu
5x8mm PVC Black Gas Hose
ş Kılıf
Ø20mm Lastik Dış
Ø20mm Rubber Sheathing
20.280.100
50-70 Kablo Bağl.. (Erkek)
50-70 C able C onnector (Male)
20.280.020
16-25 Kablo Bağl.. (Erkek)
16-25 C able C onnector (Male)
WP-9/17/20
TIG
Ürün
103
TIG
WP-18 SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-18 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
p
Part Number
Maximum Amper
20.200.170
20.200.180
20.200.190
20.200.200
350
350
350
350
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20.230.040
20.230.050
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20.230.270
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
20.240.070
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
WP-17/18/26
20.240.080
20.240.090
2
3
4
104
Açıklama
a
WP-18 TIG Torcu 4mt
WP-18 TIG Torcu 8mt
WP-18F TIG Torcu 4mt
WP-18F TIG Torcu 8mt
Açıklam
ma
Description
WP-18 TIG Torch 4mt
WP-18 TIG Torch 8mt
WP-18F TIG Torch 4mt
WP-18F TIG Torch 8mt
Description
Seramik Nozul No:4
Seramik Nozul No:5
Seramik Nozul No:5 Uz
zun
Seramik Nozul No:6
Seramik Nozul No:6 Uz
zun
Seramik Nozul No:7
Seramik Nozul No:7 Uz
zun
Seramik Nozul No:8
Seramik Nozul No:10
Seramik Nozul No:12
Seramik Nozul No:4
Seramik Nozul No:5
Seramik Nozul No:6
Seramik Nozul No:7
Seramik Nozul No:8
Large Seramik Nozul 12.0mm
1
Large
g Seramik Nozul 16.0mm
1
Large Seramik Nozul 12.7mm
1
Large Seramik Nozul 9.5mm
9
Pens Yuvası 1.0mm
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large
g C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
C ollet Body 1.0mm
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.6mm
C ollet Body 1.6mm
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 2.0mm
20.240.100
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.110
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.120
WP-17/18/26
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 4.0mm
WP-18 SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-18 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
5
20.250.070
6
7
çıklama
Aç
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Description
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.080
/ /
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm
y 1.6mm
Gas Lens C ollet Body
20.250.090
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20.250.100
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm
20.250.110
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.120
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
20.250.210
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
20.250.220
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
20.250.230
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
20 250 240
20.250.240
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm
2 4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2
2.4mm
4mm (L)
20.250.250
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
20.250.260
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 4.0mm (L)
20.320.110
WP-17/18/26
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
Silicone Insulator
20.320.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
8
20.220.170
WP-18
Torç Kafası
Torch Head
9
20.220.190
WP-18F
Flexible Torç Kafa
ası
Flexible Torch Head
10
20.260.070
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
C ollet 1.0mm
20 260 080
20.260.080
WP 17/18/26
WP-17/18/26
P
Pens
1.2mm
12
C ollet
ll t 1
1.2mm
2
20.260.090
WP-17/18/26
Pens 1.6mm
C ollet 1.6mm
20.260.100
WP-17/18/26
Pens 2.0mm
C ollet 2.0mm
20.260.110
WP-17/18/26
Pens 2.4mm
C ollet 2.4mm
20.260.120
WP-17/18/26
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
20.260.130
WP-17/18/26
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
d
Tungsten Elektrod
Tungsten Electrode
11
-
12
20.270.040
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Back C ap (Long)
20.270.050
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
Back C ap (Medium)
20.270.060
WP-17/18/26
B
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
13
20.320.160
WP-17/18/26
O-Ring (Pens Sıkıcı için)
O-Ring (for Back C ap)
14
20.300.040
WP-18/26
Ergonomik Kabza Takımı
Ergonomic Handle Set
15
20.310.050
ozisyonlu)
Mikrosiviç (Tek Po
Microswitch (1 Position)
20.310.060
Mikrosiviç (Ç ift Po
ozisyonlu)
Microswitch (2 Positions)
20.310.030
Tetik Butonu (Tek
k Pozisyonlu)
Switch (1 Position)
20.310.040
Tetik Butonu (Ç iftt Pozisyonlu)
Switch (2 Positions)
50.190.110
2x0.5mm 2 Kuman
nda Kablosu
TIG Akım Kablosu
u 4mt
2x0.5mm 2 C ontrol C able
TIG Power C able 4mt
TIG Akım Kablosu
u 8mt
TIG Power C able 8mt
16
17
18
20.210.020
WP-18
20.210.030
WP-18
19
50.120.020
20
50.150.050
21
50.170.040
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortumu
5x8mm PVC Black Gas Hose
22
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
23
24
25
26
27
28
29
50.170.010
50.110.050
20.300.060
50.180.110
50.120.010
50.160.160
50.150.030
30
20.280.110
y h Gaz Hortumu
4x7mm PVC Siya
4x7mm PVC Black Gas Hose
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
Ergonomik Kabza Mafsalı
Ergonomic Handle Joint
Ø25mm Lastik Dış
ş Kılıf
Ø25mm Rubber Sheathing
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü C lamping Ring for Polyamide Hose
Ø6mm Su Jakı (Errkek)
Ø6mm Quick C onnector (Male)
Makina Bağlantı Rakoru
R
Power C able Fitting with Nut
(for C onnector)
50-70 Kablo Bağl.. (Su Soğt.) (Erkek)
50-70 C able C onnector (W.C ool.) (Male)
WP-18
WP-18/26
WP-18/26/45
WP-18/20
Akım Kablosu Sık ma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
eli
Kafa Bağlantı Nipe
Power C able Nipple (for Head)
TIG
Ürün
105
TIG
WP-18V SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-18V WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.210
20.200.220
350
350
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20.230.040
20.230.050
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20 230 270
20.230.270
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
2
3
106
a
Açıklama
WP-18V TIG Torcu 4mt
WP-18V TIG Torcu 8mt
Açıklama
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
S
Seramik
ik Nozul
N
l
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
No:4
No:5
No:5 Uzun
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:7 Uzun
No:8
No:10
No:12
No:4
No:5
No:6
N 6
No:7
No:8
Nozul 12.0mm
Nozul 16.0mm
Nozul 12.7mm
Nozul 9.5mm
Description
WP-18V TIG Torch 4mt
WP-18V TIG Torch 8mt
Description
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic
i N
Nozzle
l N
No:6
6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
WP-18V SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-18V WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
20.240.070
5
6
7
Aç
çıklama
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.0mm
Description
C ollet Body 1.0mm
20.240.080
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.6mm
C ollet Body 1.6mm
20.240.090
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 2.0mm
20.240.100
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.110
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.120
WP-17/18/26
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 4.0mm
20.250.070
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.080
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
20.250.090
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20.250.100
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm
20.250.110
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.120
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
20.250.210
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
20.250.220
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
20.250.230
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
20.250.240
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (L)
20.250.250
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
20.250.260
WP-17/18/26
g )
Gaz Lensi 4.0mm ((Large)
Gas Lens C ollet Body
y 4.0mm (L)
( )
20.230.110
WP-17/18/26
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
20.320.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
Silicone Insulator
8
20.220.210
WP-18V
Torç Kafası
Torch Head
9
20.260.070
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
C ollet 1.0mm
20.260.080
WP-17/18/26
Pens 1.2mm
C ollet 1.2mm
20.260.090
WP-17/18/26
Pens 1.6mm
C ollet 1.6mm
20.260.100
WP-17/18/26
Pens 2.0mm
C ollet 2.0mm
20.260.110
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Pens 2.4mm
C ollet 2.4mm
20.260.120
WP-17/18/26
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
20.260.130
WP-17/18/26
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
d
Tungsten Elektrod
Tungsten Electrode
10
-
11
20.270.040
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Back C ap (Long)
20.270.050
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
Back C ap (Medium)
20.270.060
WP-17/18/26
B
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
12
20.320.160
WP-17/18/26
O-Ring (Pens Sıkıcı için)
O-Ring (for Back C ap)
13
20 320 130
20.320.130
WP-9/17/18/20
WP
9/17/18/20
Gaz Valfi
Gas Valve
14
20.320.140
O-Ring (Gaz Valfi için)
O-Ring (for Gas Valve)
15
20.210.020
WP-18
u 4mt
TIG Akım Kablosu
TIG Power C able 4mt
20.210.030
WP-18
u 8mt
TIG Akım Kablosu
TIG Power C able 8mt
16
50.120.020
17
50.150.050
18
50.170.040
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortumu
5x8mm PVC Black Gas Hose
19
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
WP-18
Akım Kablosu Sık ma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
Kafa Bağlantı Nipe
eli
Power C able Nipple (for Head)
20
50 170 010
50.170.010
4 7
4x7mm
PVC Si
Siya h Gaz
G
Hortumu
H t
4 7
4x7mm
PVC Black
Bl k Gas
G
Hose
H
21
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
22
20.300.020
WP-18/26
Silindirik Kabza
C ylindrical Handle
23
50.180.110
WP-18/26/45
ş Kılıf
Ø25mm Lastik Dış
Ø25mm Rubber Sheathing
24
50.120.010
25
50.160.160
26
50.150.030
TIG
Ürün
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü C lamping Ring for Polyamide Hose
Ø6mm Su Jakı (Errkek)
WP-18/20
R
Makina Bağlantı Rakoru
Ø6mm Quick C onnector (Male)
Power C able Fitting with Nut
(for C onnector)
27
20.280.110
50-70 Kablo Bağl.. (Su Soğt.) (Erkek)
50-70 C able C onnector (W.C ool.) (Male)
107
TIG
WP-18P SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-18P WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.230
20.200.240
350
350
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20.230.040
20 230 050
20.230.050
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20 230 270
20.230.270
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
2
3
108
a
Açıklama
WP-18P TIG Torcu 4mt
WP-18P TIG Torcu 8mt
Açıklama
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
No:4
No:5
No:5 Uzun
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:7 Uzun
No:8
No:10
No:12
No:4
No:5
No:6
No:7
No:8
Nozul 12.0mm
Nozul 16.0mm
Nozul 12.7mm
Nozul 9.5mm
Description
WP-18P TIG Torch 4mt
WP-18P TIG Torch 8mt
Description
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
WP-18P SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-18P WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
20.240.070
C ollet Body 1.0mm
Co
ollet
et Body
ody 1.6mm
6
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.0mm
C ollet Body 2.4mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 3.2mm
C ollet Body 4.0mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm
Gaz Lensi 2
2.4mm
4mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2
2.4mm
4mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gaz Lensi 2.4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (L)
WP-17/18/26
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
G
Gaz
L
Lensii 4.0mm
40
(L
(Large)
)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
Gas L
G
Lens C ollet
ll t B
Body
d 4.0mm
40
(L)
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
Pens 1.2mm
C ollet 1.0mm
C ollet 1.2mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens 1.6mm
Pens 2.0mm
C ollet 1.6mm
C ollet 2.0mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens 2.4mm
Pens 3.2mm
C ollet 2.4mm
C ollet 3.2mm
20.320.110
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens 4.0mm
Teflon Yüksük
C ollet 4.0mm
Teflon Insulator
20.230.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
d
Tungsten Elektrod
Silicone Insulator
Tungsten Electrode
0
0 080
20.240.080
20.240.100
20.240.110
20.240.120
20.250.070
20.250.080
20.250.090
20 250 100
20.250.100
20.250.110
20.250.120
6
20.250.210
20.250.220
20.250.230
20.250.240
20.250.250
20 250 260
20.250.260
7
20.260.070
20.260.080
20.260.090
20.260.100
20.260.110
20.260.120
20.260.130
8
9
Description
Pens Yuvası 1.0mm
Pens
e s Yuvası
u as 1.6m
6 m
20.240.090
5
çıklama
Aç
WP-17/18/26
WP-17/18/26
/ 8/ 6
-
10
20.220.230
11
20.210.020
WP-18P
WP-18
Düz Torç Kafası
u 4mt
TIG Akım Kablosu
Pencil Torch Head
TIG Power C able 4mt
20.210.030
WP-18
u 8mt
TIG Akım Kablosu
Akım Kablosu Sık ma Yüzüğü
TIG Power C able 8mt
C lamping Ring for Power C able
WP-18
ğ
Nipe
peli
Kafa Bağlantı
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Power C able Nipple
pp ((for Head))
5x8mm PVC Black Gas Hose
Ø9.5mm Kelepçe
4x7mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Ø9.5mm Hose C lamp
4x7mm PVC Black Gas Hose
Ø8.7mm Kelepçe
Silindirik Kabza
Ø8.7mm Hose C lamp
C ylindrical Handle
12
50.120.020
13
50.150.050
14
50.170.040
15
50.110.070
16
50.170.010
17
50.110.050
18
20.300.020
WP-18/26
WP-18/26/45
19
50.180.110
20
50.120.010
21
50.160.160
22
50.150.030
23
20.280.110
WP-18/20
TIG
Ürün
ş Kılıf
Ø25mm Rubber Sheathing
Ø25mm Lastik Dış
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü C lamping Ring for Polyamide Hose
Ø6mm Su Jakı (Errkek)
Makina Bağlantı Rakoru
R
Ø6mm Quick C onnector (Male)
Power C able Fitting with Nut
50-70 Kablo Bağl.. (Su Soğt.) (Erkek)
50-70 C able C onnector (W.C ool.) (Male)
(for C onnector)
109
TIG
WP-18SP SU SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-18SP WATER COOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.250
20.200.260
350
350
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20.230.040
20.230.050
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20.230.270
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
2
3
110
Açıklama
a
WP-18SP TIG Torcu 4mt
WP-18SP TIG Torcu 8mt
Açıklama
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
No:4
No:5
No:5 Uzun
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:7 Uzun
No:8
No:10
No:12
No:4
No:5
No:6
No:7
No:8
Nozul 12.0mm
Nozul 16.0mm
Nozul 12.7mm
Nozul 9.5mm
Description
WP-18SP TIG Torch 4mt
WP-18SP TIG Torch 8mt
Description
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
WP-18SP SU SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-18SP WATER COOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
20.240.070
C ollet Body 1.0mm
y 1.6mm
C ollet Body
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.0mm
C ollet Body 2.4mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 3.2mm
C ollet Body 4.0mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
WP-17/18/26
WP 17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm
Gaz Lensi 2
2.4mm
4mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2
2.4mm
4mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gaz Lensi 2.4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (L)
WP-17/18/26
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
Gaz Lensi 4.0mm
4 0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
Gas Lens C ollet Body 4
4.0mm
0mm (L)
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
Pens 1.2mm
C ollet 1.0mm
C ollet 1.2mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens 1.6mm
Pens 2.0mm
C ollet 1.6mm
C ollet 2.0mm
WP-17/18/26
WP-17/18/26
Pens 2.4mm
Pens 3.2mm
C ollet 2.4mm
C ollet 3.2mm
20 320 110
20.320.110
WP-17/18/26
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Pens 4.0mm
Teflon
T
fl
Yük
Yüksük
ük
C ollet 4.0mm
T fl
Teflon
IInsulator
l
20.320.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
d
Tungsten Elektrod
Silicone Insulator
Tungsten Electrode
20.240.080
20.240.100
20.240.110
20.240.120
20.250.070
20.250.080
20.250.090
20 250 100
20.250.100
20.250.110
20.250.120
6
20.250.210
20.250.220
20.250.230
20.250.240
20.250.250
20 250 260
20.250.260
7
20.260.070
20.260.080
20.260.090
20.260.100
20.260.110
20.260.120
20.260.130
8
9
Description
Pens Yuvası 1.0mm
Pens Yuvası 1.6mm
20.240.090
5
Aç
çıklama
WP-17/18/26
/ /
WP-17/18/26
-
10
20.220.250
11
20.210.020
WP-18SP
WP-18
Düz Torç Kafası
u 4mt
TIG Akım Kablosu
Pencil Torch Head
TIG Power C able 4mt
20.210.030
WP-18
u 8mt
TIG Akım Kablosu
Akım Kablosu Sık ma Yüzüğü
TIG Power C able 8mt
C lamping Ring for Power C able
WP-18
eli
Kafa Bağlantı Nipe
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Power C able Nipple (for Head)
5x8mm PVC Black Gas Hose
Ø9.5mm Kelepçe
4x7mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Ø9.5mm Hose C lamp
4x7mm PVC Black Gas Hose
Ø8.7mm Kelepçe
Silindirik Kabza
Ø8.7mm Hose C lamp
C ylindrical Handle
12
50.120.020
13
50.150.050
14
50.170.040
15
50.110.070
16
50.170.010
17
50.110.050
18
20.300.020
WP-18/26
WP-18/26/45
19
50.180.110
20
50.120.010
21
50.160.160
22
50.150.030
23
20.280.110
WP-18/20
TIG
Ürün
ş Kılıf
Ø25mm Rubber Sheathingx
Ø25mm Lastik Dış
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü C lamping Ring for Polyamide Hose
Ø6mm Su Jakı (Errkek)
Makina Bağlantı Rakoru
R
Ø6mm Quick C onnector (Male)
Power C able Fitting with Nut
50-70 Kablo Bağl.. (Su Soğt.) (Erkek)
50-70 C able C onnector (W.C ool.) (Male)
(for C onnector)
111
TIG
WP-20 SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-20 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.270
20.200.280
20.200.290
20.200.300
250
250
250
250
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.110
20.230.120
20.230.130
20.230.140
20.230.150
20.230.160
20.230.170
20.230.180
20.230.190
20.230.200
20.230.210
20.230.220
20.230.230
20.230.240
2
112
Açıklama
a
WP-20 TIG Torcu 4mt
WP-20 TIG Torcu 8mt
WP-20F TIG Torcu 4mt
WP-20F TIG Torcu 8mt
Description
WP-20 TIG Torch 4mt
WP-20 TIG Torch 8mt
WP-20F TIG Torch 4mt
WP-20F TIG Torch 8mt
Açıklama
13N08L
13N08
13N08L
13N09
13N10
13N10L
13N11
13N12
13N12L
13N13
13N13L
53N58
53N59
53N60
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
No:3 Uzun
No:4
No:4 Uzun
No:5
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:8
No:8 Uzun
No:10
No:10 Uzun
No:4
No:5
No:6
Description
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
No:3 Long
No:5
No:4 Long
No:5
No:6
No:6 Long
No:7
No:8
No:8 Long
No:11
No:10 Long
No:4
No:5
No:6
WP-20 SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-20 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
20.240.010
C ollet Body 1.0mm
y 1.6mm
C ollet Body
WP-9/20
WP-9/20
Pens Yuvası 2.0mm
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.0mm
C ollet Body 2.4mm
WP-9/20
WP-9/20
Pens Yuvası 3.2mm
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 3.2mm
C ollet Body 4.0mm
WP-9/20
WP-9/20
Gaz Lensi 1.0mm
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
WP-9/20
WP 9/20
WP-9/20
Gaz Lensi 2.0mm
Gaz Lensi 2
2.4mm
4mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2
2.4mm
4mm
WP-9/20
WP-9/20
Gaz Lensi 3.2mm
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
WP-9/20
WP-20
Teflon Yüksük
Torç Kafası
Teflon Insulator
Torch Head
WP-20F
WP-9/20
Flexible Torç Kafa
ası
Pens 1.0mm
Flexible Torch Head
C ollet 1.0mm
WP-9/20
WP-9/20
WP
9/20
Pens 1.6mm
Pens 2.0mm
2 0mm
C ollet 1.6mm
C ollet 2.0mm
2 0mm
20.260.050
WP-9/20
WP-9/20
Pens 2.4mm
Pens 3.2mm
C ollet 2.4mm
C ollet 3.2mm
20.260.060
WP-9/20
Pens 4.0mm
d
Tungsten Elektrod
C ollet 4.0mm
Tungsten Electrode
WP-9/20
WP-9/20
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
Back C ap (Long)
Back C ap (Medium)
WP-9/20
WP-9/20
WP
9/20
B
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
O-Ring
O
Ri
(P
(Pens S
Sıkı
k cı için)
i i )
Back C ap (Short)
O-Ring
O
Ri
(f
(for B
Back
k C ap))
WP-9/17/20
WP-9/17/20
Adaptör (Torç Kaffası için)
Ergonomik Kabza Takımı
Locking Adaptor (for Torch Head)
Ergonomic Handle Set
ozisyonlu)
Mikrosiviç (Tek Po
Mikrosiviç (Ç ift Po
ozisyonlu)
Microswitch (1 Position)
Microswitch (2 Positions)
20.310.040
k Pozisyonlu)
Tetik Butonu (Tek
Tetik Butonu (Ç iftt Pozisyonlu)
Switch (1 Position)
Switch (2 Positions)
50.190.120
2x0.5mm 2 Kuman
nda Kablosu
2x0.5mm 2 C ontrol C able
20.240.020
20.240.040
20.240.050
20.240.060
20.250.010
20.250.020
20.250.030
20 250 040
20.250.040
20.250.050
20.250.060
5
20.320.100
6
20.220.270
7
20.220.290
8
20.260.010
20.260.020
20 260 030
20.260.030
20.260.040
9
10
20.270.010
20.270.020
20.270.030
11
20 320 150
20.320.150
12
20.300.070
13
20.300.030
14
20.310.050
20.310.060
15
16
17
18
Description
Pens Yuvası 1.0mm
Pens Yuvası 1.6mm
20.240.030
4
Aç
çıklama
WP-9/20
/
WP-9/20
20.310.030
20.210.040
WP-20
TIG Akım Kablosu
u 4mt
TIG Power C able 4mt
20.210.050
WP-20
u 8mt
TIG Akım Kablosu
Akım Kablosu Sık ma Yüzüğü
TIG Power C able 8mt
C lamping Ring for Power C able
WP-20
koru
Kafa Bağlantı Rak
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortum
Power C able Nipple (for Head)
5x8mm PVC Black Gas Hose
Ø9.5mm Kelepçe
4x7mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Ø9.5mm Hose C lamp
4x7mm PVC Black Gas Hose
Ø8.7mm Kelepçe
Ergonomik Kabza Mafsalı
Ø8.7mm Hose C lamp
Ergonomik Handle Joint
50.120.020
19
50.150.100
20
50.170.040
21
50.110.070
22
50.170.010
23
50.110.050
24
20.300.050
WP-9/17/20
25
50.180.100
WP-9/17/20
26
50.120.010
27
50.160.160
28
50.150.030
29
20.280.030
WP-18/20
TIG
Ürün
ş Kılıf
Ø20mm Rubber Sheathing
Ø20mm Lastik Dış
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü C lamping Ring for Polyamide Hose
Ø6mm Su Jakı (Errkek)
Makina Bağlantı Rakoru
R
Ø6mm Quick C onnector (Male)
Power C able Fitting with Nut
(for C onnector)
16-25 Kablo Bağl.. (Su Soğt.) (Erkek)
16-25 C able C onnector (W.C ool.) (Male)
113
TIG
WP-20V SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-20V WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.310
20.200.320
250
250
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.110
20.230.120
20.230.130
20.230.140
20.230.150
20.230.160
20.230.170
20.230.180
20.230.190
20.230.200
20.230.210
20.230.220
20.230.230
20.230.240
2
114
Açıklama
a
WP-20V TIG Torcu 4mt
WP-20V TIG Torcu 8mt
Description
WP-20V TIG Torch 4mt
WP-20V TIG Torch 8mt
Description
Açıklama
13N08L
13N08
13N08L
13N09
13N10
13N10L
13N11
13N12
13N12L
13N13
13N13L
53N58
53N59
53N60
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Seramik
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
Nozul
No:3 Uzun
No:4
No:4 Uzun
No:5
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:8
No:8 Uzun
No:10
No:10 Uzun
No:4
No:5
No:6
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
C eramic
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
No:3 Long
No:5
No:4 Long
No:5
No:6
No:6 Long
No:7
No:8
No:8 Long
No:11
No:10 Long
No:4
No:5
No:6
WP-20V SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-20V WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
3
20.240.010
WP-9/20
Aç
çıklama
Pens Yuvası 1.0mm
Description
C ollet Body 1.0mm
20.240.020
WP-9/20
/
Pens Yuvası 1.6mm
C ollet Body
y 1.6mm
20.240.030
WP-9/20
20.240.040
WP-9/20
Pens Yuvası 2.0mm
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.0mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.050
WP-9/20
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.060
WP-9/20
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 4.0mm
20.250.010
WP-9/20
Gaz Lensi 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.020
WP-9/20
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
20.250.030
WP-9/20
20 250 040
20.250.040
WP-9/20
WP
9/20
Gaz Lensi 2.0mm
Gaz Lensi 2
2.4mm
4mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2
2.4mm
4mm
20.250.050
WP-9/20
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.060
WP-9/20
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
5
20.320.100
WP-9/20
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
6
20.220.310
WP-20V
Torç Kafası
Torch Head
7
20.260.010
WP-9/20
WP-9/20
Pens 1.0mm
Pens 1.6mm
C ollet 1.0mm
C ollet 1.6mm
WP-9/20
WP-9/20
WP
9/20
Pens 2.0mm
C ollet 2.0mm
Pens 2.4mm
2 4mm
C ollet 2.4mm
2 4mm
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
Tungsten Electrode
Back C ap (Long)
Back C ap (Medium)
4
20.260.020
20.260.030
20 260 040
20.260.040
20.260.050
20.260.060
WP-9/20
WP-9/20
8
-
9
20.270.010
WP-9/20
Tungsten Elektrod
d
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
20.270.020
WP-9/20
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
20.270.030
WP-9/20
B
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
10
20.320.150
WP-9/20
O-Ring (Pens Sıkıcı için)
O-Ring (for Back C ap)
11
20 320 130
20.320.130
WP 9/17/18/20
WP-9/17/18/20
G
Gaz
V
Valfi
lfi
G
Gas
V
Valve
l
12
20.320.140
20.210.040
WP-20
O-Ring (Gaz Valfi için)
TIG Akım Kablosu
u 4mt
O-Ring (for Gas Valve)
TIG Power C able 4mt
20.210.050
WP-20
TIG Akım Kablosu
u 8mt
TIG Power C able 8mt
Akım Kablosu Sık ma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
13
14
50.120.020
15
50.150.100
16
WP-20
TIG
Ürün
Kafa Bağlantı Rak
koru
Power C able Nipple (for Head)
50.170.040
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortum
5x8mm PVC Black Gas Hose
17
50.110.070
18
50.170.010
Ø9.5mm Kelepçe
4x7mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Ø9.5mm Hose C lamp
4x7mm PVC Black Gas Hose
19
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
20
20.300.010
WP-9/17/20
Silindirik Kabza
C ylindrical Handle
21
50.180.100
WP-9/17/20
Ø20mm Lastik Dış
ş Kılıf
Ø20mm Rubber Sheathing
22
50.120.010
Polyamid Destek Hortumu Sıkma Yüzüğü C lamping Ring for Polyamide Hose
23
50.160.160
24
50.150.030
WP-18/20
Ø6mm Su Jakı (Errkek)
Makina Bağlantı Rakoru
R
Ø6mm Quick C onnector (Male)
Power C able Fitting with Nut
25
20.280.030
16-25 Kablo Bağl.. (Su Soğt.) (Erkek)
16-25 C able C onnector (W.C ool.) (Male)
(for C onnector)
115
TIG
WP-26 HAVA SOĞUTMALI TORÇ
WP-26 AIR CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.330
20.200.340
20.200.350
20 200 360
20.200.360
200
200
200
200
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20.230.040
20.230.050
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20 230 270
20.230.270
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
2
3
116
Açıklama
a
WP-26 TIG Torcu 4mt
WP-26 TIG Torcu 8mt
WP-26F TIG Torcu 4mt
WP 26F TIG Torcu 8mt
WP-26F
Açıklama
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
S
Seramik
ik Nozul
N
l
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
No:4
No:5
No:5 Uzun
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:7 Uzun
No:8
No:10
No:12
No:4
No:5
No:6
N 6
No:7
No:8
Nozul 12.0mm
Nozul 16.0mm
Nozul 12.7mm
Nozul 9.5mm
Description
WP-26 TIG Torch 4mt
WP-26 TIG Torch 8mt
WP-26F TIG Torch 4mt
WP 26F TIG Torch 8mt
WP-26F
Description
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic
i N
Nozzle
l N
No:6
6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
WP-26 HAVA SOĞUTMALI TORÇ
WP-26 AIR CO
OOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
20.240.070
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.0mm
C ollet Body 1.0mm
20.240.080
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Pens Yuvası 1.6mm
C ollet Body 1.6mm
20.240.090
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 2.0mm
20.240.100
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.110
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.120
WP-17/18/26
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 4.0mm
20.250.070
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.080
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
20.250.090
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20 250 100
20.250.100
WP 17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm
2 4mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm
2 4mm
20.250.110
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.120
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
20.250.210
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
20.250.220
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
20.250.230
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
20.250.240
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (L)
20.250.250
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
20 250 260
20.250.260
WP-17/18/26
/ /
Gaz Lensi 4.0mm ((Large))
Gas Lens C ollet
ll Body
d 4.0mm ((L))
20.320.110
WP-17/18/26
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
20.320.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
Silicone Insulator
8
20.220.330
WP-26
Torç Kafası
Torch Head
9
20.220.350
WP-26F
Flexible Torç Kafa
ası
Flexible Torch Head
10
20.260.070
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
C ollet 1.0mm
20.260.080
WP-17/18/26
Pens 1.2mm
C ollet 1.2mm
20.260.090
WP-17/18/26
Pens 1.6mm
C ollet 1.6mm
20.260.100
WP-17/18/26
Pens 2.0mm
C ollet 2.0mm
20.260.110
WP-17/18/26
Pens 2.4mm
C ollet 2.4mm
20.260.120
WP-17/18/26
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
20.260.130
WP-17/18/26
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
Tungsten Elektrod
d
Tungsten Electrode
5
6
7
Description
11
-
12
20.270.040
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Back C ap (Long)
20.270.050
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
Back C ap (Medium)
20.270.060
WP-17/18/26
/ /
Pens Sıkıcı ((Kısa Boy)
B y)
Back C ap
p ((Short))
13
20.320.160
14
15
16
18
50.150.110
20.300.020
20.310.050
20.310.060
20.310.030
20.310.040
50.190.110
WP-17/18/26
WP-26
WP-18/26
O-Ring (Pens Sıkıcı için)
Kafa Bağlantı Nipe
eli
Ergonomik Kabza Takımı
Mikrosiviç (Tek Po
ozisyonlu)
Mikrosiviç (Ç ift Po
ozisyonlu)
Tetik Butonu (Tek
k Pozisyonlu)
Tetik Butonu (Ç iftt Pozisyonlu)
2x0.5mm2 Kuman
nda Kablosu
O-Ring (for Back C ap)
Power C able Nipple (for Head)
Ergonomic Handle Set
Microswitch (1 Position)
Microswitch (2 Positions)
Switch (1 Position)
Switch (2 Positions)
2x0.5mm 2 C ontrol C able
19
20
21
22
23
24
20.210.010
50.170.040
20.300.060
50.180.110
20.280.100
20.280.020
WP-9/17/26
Ø25mm Kaynak Kablosu
K
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortumu
Ergonomik Kabza Mafsalı
Ø25mm Lastik Dış
ş Kılıf
50-70 Kablo Bağl.. (Erkek)
16-25 Kablo Bağl.. (Erkek)
Ø25mm Welding C able
5x8mm PVC Black Gas Hose
Ergonomic Handle Joint
Ø25mm Rubber Sheathing
50-70 C able C onnector (Male)
16-25 C able C onnector (Male)
17
WP-18/26
WP-18/26/45
TIG
çıklama
Aç
117
TIG
WP-26V HAVA SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-26V AIR CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.370
20.200.380
20.200.390
20.200.400
200
200
200
200
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20.230.040
20.230.050
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20.230.270
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
2
3
118
a
Açıklama
WP-26V TIG Torcu 4mt
WP-26V TIG Torcu 8mt
WP-26VF TIG Torcu 4mt
WP-26VF TIG Torcu 8mt
Açıklama
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
No:4
No:5
No:5 Uzun
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:7 Uzun
No:8
No:10
No:12
No:4
No:5
No:6
No:7
No:8
Nozul 12.0mm
Nozul 16.0mm
Nozul 12.7mm
Nozul 9.5mm
Description
WP-26V TIG Torch 4mt
WP-26V TIG Torch 8mt
WP-26VF TIG Torch 4mt
WP-26VF TIG Torch 8mt
Description
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
WP-26V HAVA SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-26V AIR CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
20.240.070
5
6
7
Aç
çıklama
Description
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.0mm
C ollet Body 1.0mm
20.240.080
/ /
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.6mm
C ollet Body 1.6mm
20.240.090
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 2.0mm
20.240.100
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.110
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.120
WP-17/18/26
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 4.0mm
20.250.070
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.080
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
20.250.090
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20 250 100
20.250.100
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm
2 4mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm
2 4mm
20.250.110
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.120
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
20.250.210
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
20.250.220
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
20.250.230
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
20.250.240
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (L)
20.250.250
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
20 250 260
20.250.260
WP 17/18/26
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
4 0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 4
4.0mm
0mm (L)
20.320.110
WP-17/18/26
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
20.320.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
Silicone Insulator
8
20.220.370
WP-26V
Torç Kafası
Torch Head
9
20.220.390
WP-26VF
ası
Flexible Torç Kafa
Flexible Torch Head
10
20.260.070
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
C ollet 1.0mm
20.260.080
WP-17/18/26
Pens 1.2mm
C ollet 1.2mm
20.260.090
WP-17/18/26
Pens 1.6mm
C ollet 1.6mm
20 260 100
20.260.100
WP 17/18/26
WP-17/18/26
Pens 2.0mm
C ollet
ll 2.0mm
20.260.110
WP-17/18/26
Pens 2.4mm
C ollet 2.4mm
20.260.120
WP-17/18/26
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
20.260.130
WP-17/18/26
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
d
Tungsten Elektrod
Tungsten Electrode
11
-
12
20.270.040
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Back C ap (Long)
20.270.050
WP-17/18/26
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
Back C ap (Medium)
20.270.060
WP-17/18/26
B
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
13
20.320.160
WP-17/18/26
O-Ring (Pens Sıkıcı için)
O-Ring (for Back C ap)
14
20.320.130
WP-26
Gaz Valfi
Gas Valve
15
20.320.140
O-Ring (Gaz Valfi için)
O-Ring (for Gas Valve)
16
50.150.110
eli
Kafa Bağlantı Nipe
Power C able Nipple (for Head)
17
50.170.040
18
20.210.010
19
20
21
20.280.100
22
20.280.020
WP-26
5x8mm PVC Siya h Gaz Hortumu
5x8mm PVC Black Gas Hose
WP-9/17/26
K
Ø25mm Kaynak Kablosu
Ø25mm Welding C able
20.300.020
WP-18/26
Silindirik Kabza
C ylindrical Handle
50.180.110
WP-18/26/45
ş Kılıf
Ø25mm Lastik Dış
Ø25mm Rubber Sheathing
50-70 Kablo Bağl.. (Erkek)
16-25 Kablo Bağl.. (Erkek)
50-70 C able C onnector (Male)
16-25 C able C onnector (Male)
TIG
Ürün
119
TIG
WP-26P HAVA SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-26P AIR CO
OOLED TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.410
20.200.420
200
200
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.010
20.230.020
20.230.030
20.230.040
20.230.050
20 230 060
20.230.060
20.230.070
20.230.080
20.230.090
20.230.100
20.230.250
20.230.260
20.230.270
20 230 280
20.230.280
20.230.290
20.230.300
20.230.310
20.230.320
20.230.330
2
3
120
Açıklama
a
WP-26P TIG Torcu 4mt
WP-26P TIG Torcu 8mt
Açıklama
10N50
10N49
10N49L
10N48
10N48L
10N47
10N47L
10N46
10N45
10N44
54N18
54N17
54N16
54N15
54N14
53N87
53N88
57N74
57N75
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
Large Seramik
No:4
No:5
No:5 Uzun
No:6
No:6 Uzun
No:7
No:7 Uzun
No:8
No:10
No:12
No:4
No:5
No:6
No:7
No:8
Nozul 12.0mm
Nozul 16.0mm
Nozul 12.7mm
Nozul 9.5mm
Description
WP-26P TIG Torch 4mt
WP-26P TIG Torch 8mt
Description
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:5 Long
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:6 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:7 Long
C eramic Nozzle No:8
C eramic Nozzle No:10
C eramic Nozzle No:12
C eramic Nozzle No:4
C eramic Nozzle No:5
C eramic Nozzle No:6
C eramic Nozzle No:7
C eramic Nozzle No:8
Large C eramic Nozzle 12.0mm
Large C eramic Nozzle 16.0mm
Large C eramic Nozzle 12.7mm
Large C eramic Nozzle 9.5mm
WP-26P HAVA SO
OĞUTMALI TORÇ
WP-26P AIR CO
OOLED TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
4
20.240.070
WP-17/18/26
Pens Yuvası 1.0mm
C ollet Body 1.0mm
20.240.080
WP-17/18/26
WP
17/18/26
Pens Yuvası 1.6mm
C ollet Body 1.6mm
20.240.090
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.0mm
C ollet Body 2.0mm
20.240.100
WP-17/18/26
Pens Yuvası 2.4mm
C ollet Body 2.4mm
20.240.110
WP-17/18/26
Pens Yuvası 3.2mm
C ollet Body 3.2mm
20.240.120
WP-17/18/26
Pens Yuvası 4.0mm
C ollet Body 4.0mm
20.250.070
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm
Gas Lens C ollet Body 1.0mm
20.250.080
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm
Gas Lens C ollet Body 1.6mm
20.250.090
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.0mm
20 250 100
20.250.100
WP 17/18/26
WP-17/18/26
G
Gaz
L
Lensii 2.4mm
24
G
Gas
L
Lens C ollet
ll t B
Body
d 2.4mm
24
20.250.110
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm
Gas Lens C ollet Body 3.2mm
20.250.120
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm
Gas Lens C ollet Body 4.0mm
20.250.210
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.0mm (L)
20.250.220
WP-17/18/26
Gaz Lensi 1.6mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 1.6mm (L)
20.250.230
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.0mm (L)
20.250.240
WP-17/18/26
Gaz Lensi 2.4mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (L)
20.250.250
WP-17/18/26
Gaz Lensi 3.2mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 3.2mm (L)
20.250.260
WP-17/18/26
Gaz Lensi 4.0mm (Large)
Gas Lens C ollet Body 4.0mm (L)
20.260.070
WP-17/18/26
Pens 1.0mm
C ollet 1.0mm
20.260.080
WP-17/18/26
Pens 1.2mm
C ollet 1.2mm
20.260.090
WP-17/18/26
Pens 1.6mm
C ollet 1.6mm
20.260.100
WP-17/18/26
Pens 2.0mm
C ollet 2.0mm
20.260.110
WP-17/18/26
Pens 2.4mm
C ollet 2.4mm
20.260.120
WP-17/18/26
Pens 3.2mm
C ollet 3.2mm
20.260.130
WP-17/18/26
Pens 4.0mm
C ollet 4.0mm
20.320.110
WP-17/18/26
Teflon Yüksük
Teflon Insulator
20.320.120
WP-17/18/26
Silikon Yüksük
Silicone Insulator
Tungsten Elektrod
d
Tungsten Electrode
5
6
7
8
Aç
çıklama
9
-
10
20.220.410
WP-26P
Düz Torç Kafası
Pencil Torch Head
11
50.150.110
WP-26
Kafa Bağlantı Nipe
eli
Power C able Nipple (for Head)
12
20.300.020
WP-18/26
Silindirik Kabza
C ylindrical Handle
13
20.210.010
WP-9/17/26
14
50 170 010
50.170.010
15
50.180.110
Ø25mm Lastik Dış
ş Kılıf
Ø25mm Rubber Sheathing
16
20.280.100
50-70 Kablo Bağl.. (Erkek)
50-70 C able C onnector (Male)
17
20.280.020
16-25 Kablo Bağl.. (Erkek)
16-25 C able C onnector (Male)
WP-18/26/45
Ø25mm Kaynak Kablosu
K
Ø25mm Welding C able
4x7mm PVC Siya h Gaz Hortumu
4x7mm PVC Black Gas Hose
TIG
Description
121
TIG
WP-45 SU SOĞ
ĞUTMALI TORÇ
WP-45 WATER COOLED
C
TORCH
Ürün Kodu
Maksimum Amper
Part Number
Maximum Amper
20.200.430
20 200 440
20.200.440
450
450
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
20.230.340
20.230.350
20.230.360
20.240.130
2
Açıklama
a
WP-45 TIG Torcu 4mt
WP 45 TIG Torcu 8mt
WP-45
Description
WP-45 TIG Torch 4mt
WP 45 TIG Torch 8mt
WP-45
ama
Açıkla
889688/0314202
889689/0314202
889690/0314203
WP-45
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Seramik Nozul
Pens Yuvası
Description
C eramic Nozzle
C eramic Nozzle
C eramic Nozzle
C ollet Body
20.260.140
WP-45
Pens Ø1.6mm
C ollet Ø1.6mm
20.260.150
WP-45
Pens Ø2.4mm
C ollet Ø2.4mm
20.260.160
WP-45
Pens Ø3.2mm
C ollet Ø3.2mm
20.260.170
WP-45
Pens Ø4.0mm
C ollet Ø4.0mm
4
20.220.430
WP-45
Torç Kafası
Torch Head
5
-
6
20.270.070
3
WP-45
Tungsten Elektrod
Tungsten Electrode
Pens Sıkıcı (Uzun Boy
y)
Back C ap (Long)
20.270.080
WP-45
Pens Sıkıcı (Kısa Boy))
Back C ap (Short)
7
20.320.170
WP-45
O-Ring
g ((Pens Sıkıcı iç
çin))
O-Ring
g ((for Back C ap)
p)
8
20.300.020
WP-18/26
Silindirik Kabza
C ylindrical Handle
9
20.210.060
WP-45
TIG Akım Kablosu 4m
mt
TIG Power C able 4mt
20.210.070
WP-45
TIG Akım Kablosu 8m
mt
TIG Power C able 8mt
10
50.120.020
11
50.150.130
12
50.170.040
5x8mm PVC Siyah Ga
az Hortumu
5x8mm PVC Black Gas Hose
13
50.110.070
Ø9.5mm Kelepçe
Ø9.5mm Hose C lamp
14
50 170 010
50.170.010
4x7mm PVC Siyah Ga
az Hortumu
4x7mm PVC Black Gas Hose
15
50.110.050
Ø8.7mm Kelepçe
Ø8.7mm Hose C lamp
16
50.180.110
Ø25mm Lastik Dış Kılıf
Ø25mm Rubber Sheathing
17
50.120.010
kma Yüzüğü
Polyamid Hortumu Sık
C lamping Ring for Polyamide Hose
18
50.160.160
Ø6mm Su Jakı (Erkek
k)
Ø6mm Quick C onnector (Male)
19
50.150.030
WP-45
WP-18/26/45
WP-18/20
Akım Kablosu Sıkma Yüzüğü
C lamping Ring for Power C able
Kafa Bağlantı Nipeli
Power C able Nipple (for Head)
Makina Bağlantı Rako
oru
Power C able Fitting with Nut
(for C onnector)
20
122
20.280.110
50-70 Kablo Bağl. (Su
u Soğt.)
50-70 C able C onnector (W.C ool.)
(Erkek)
(Male)
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
a
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Descriptio n
Item
Part Number
Description
20.220.010
WP-9
20.220.030
WP-9F
Flexible
20.220.050
WP-9V
20.220.070
WP-9VF
Flexible
20.220.090
WP-17
20.220.110
WP-17F
Flexible
20.220.130
WP-17V
20.220.150
WP-17VF
Flexible
20.220.330
WP-26
20.220.350
WP-26F
Flexible
20.220.370
WP-26V
20.220.390
WP-26VF
Flexible
20.220.410
WP-26P
123
TIG
TORÇ KAFALARI (H
HAVA SOĞUTMALI)
TORCH HEADS (AIR COOLED)
TIG
TORÇ KAFALARI (SU SOĞUTMALI)
TORCH HEADS (W
WATER COOLED)
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
Item
Part Number
Description
20.220.170
WP-18
20.220.190
WP-18F
Flexible
20.220.210
WP-18V
20.220.230
WP-18P
20.220.250
WP-18SP
20.220.270
WP-20
20.220.290
WP-20F
Flexible
124
20.220.310
WP-20V
20.220.430
WP-45
TIG
SERAMİK NOZULLAR
N
CERAMIC NOZZLES
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Ölçüler
Item
Part Number
Description
Dimensions
Ø1
20 230 010
20.230.010
10N50
0
20.230.020
10N49
9
20.230.030
10N49L
20.230.040
10N48
8
20.230.050
10N48L
20.230.060
10N47
7
20.230.070
10N47L
20.230.080
10N46
6
20.230.090
10N45
5
20.230.100
10N44
4
20.230.110
13N08L
20.230.120
13N08
8
20.230.130
13N08L
20.230.140
13N09
9
20.230.150
13N10
0
20.230.160
13N10L
20.230.170
1
13N11
20.230.180
13N12
2
20.230.190
13N12L
20.230.200
13N13
3
20.230.210
13N13L
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Nozul No:4
Nozzle No:4
Nozul No:5
Nozzle No:5
Nozul No:5 Uzun
Nozzle No:5 Long
Nozul No:6
Nozzle No:6
Nozul No:6 Uzun
Nozzle No:6 Long
Nozul No:7
Nozzle No:7
Nozul No:7 Uzun
Nozzle No:7 Long
Nozul No:8
Nozzle No:8
Nozul No:10
Nozzle No:10
Nozul No:12
Nozzle No:12
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
Nozul No:3 Uzun
Nozzle No:3 Long
Nozul No:4
Nozzle No:4
Nozul No:4 Uzun
Nozzle No:4 Long
g
Nozul No:5
Nozzle No:5
Nozul No:6
Nozzle No:6
Nozul No:6 Uzun
Nozzle No:6 Long
Nozul No:7
Nozzle No:7
Nozul No:8
C eramic Nozzle No:8
Seramik Nozul No:8 Uzun
C eramic Nozzle No:8 Long
Seramik Nozul No:10
C eramic Nozzle No:10
Seramik Nozul No:10 Uzun
C eramic Nozzle No:10 Long
Ø2
L
Ø6 5
Ø6.5
Ø17 0
Ø17.0
47 0mm
47.0mm
Ø8.0
Ø17.0
47.0mm
Ø8.0
Ø17.0
76.0mm
Ø9.5
Ø17.0
47.0mm
Ø9.5
Ø17.0
76.0mm
Ø11.0
Ø17.0
47.0mm
Ø11.0
Ø17.0
76.0mm
Ø12.5
Ø17.0
47.0mm
Ø16.0
Ø21.0
47.0mm
Ø19.5
Ø25.0
47.0mm
Ø4.0
Ø14.0
48.0mm
Ø6.4
Ø14.0
30.0mm
Ø6.4
Ø14.0
48.0mm
Ø8.0
Ø14.0
30.0mm
Ø9.7
Ø14.0
30.0mm
Ø9.7
Ø14.0
48.0mm
Ø10.8
Ø14.0
30.0mm
Ø12.7
Ø14.0
30.0mm
Ø12.7
Ø14.0
48.0mm
Ø17.5
Ø14.0
30.0mm
Ø17.5
Ø14.0
48.0mm
125
SERAMİK NOZULLAR
N
CERAMIC NOZZLES
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Ölçüler
Item
Part Number
Description
Dimensions
TIG
Ø1
126
20 230 220
20.230.220
53N58
20.230.230
53N59
20.230.240
53N60
20.230.250
54N18
20.230.260
54N17
20.230.270
54N16
20.230.280
54N15
20.230.290
54N14
20.230.300
53N87
20.230.310
53N88
20.230.320
57N74
20.230.330
57N75
20.230.340
889688/0314202
2
20.230.350
889689/0314202
2
20.350.360
889690/0314203
3
20.230.370
130-00
20.230.380
130-11
130
11
20.230.390
131-00
20.230.400
131-11
20.230.410
132-00
20.230.420
132-11
20.230.430
133-00
20.230.440
133-11
20.230.450
134-00
20.230.460
134-11
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Seramik
C eramic
Nozul No:4
Nozzle No:4
Nozul No:5
Nozzle No:5
Nozul No:6
Nozzle No:6
Seramik Nozul No:4
C eramic Nozzle No:4
Seramik Nozul No:5
C eramic Nozzle No:5
Seramik Nozul No:6
C eramic Nozzle No:6
Seramik Nozul No:7
C eramic Nozzle No:7
Seramik Nozul No:8
C eramic Nozzle No:8
Large Seramik Nozul
Large C eramic Nozzle
Large Seramik Nozul
Large C eramic Nozzle
Large Seramik Nozul
Large C eramic Nozzle
Large Seramik Nozul
Large C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Seramik Nozul
C eramic Nozzle
Ø2
L
Ø6 8
Ø6.8
Ø19 0
Ø19.0
26 0mm
26.0mm
Ø8.0
Ø19.0
26.0mm
Ø9.5
Ø19.0
26.0mm
Ø6.5
Ø25.0
42.0mm
Ø8.0
Ø25.0
42.0mm
Ø9.5
Ø25.0
42.0mm
Ø11.0
Ø25.0
42.0mm
Ø12.5
Ø25.0
42.0mm
Ø12.0
Ø
Ø30.0
Ø
48.0mm
Ø16.0
Ø30.0
48.0mm
Ø12.7
Ø30.0
48.0mm
Ø9.5
Ø30.0
48.0mm
Ø9.8
Ø28.0
38.0mm
Ø12.7
Ø28.0
38.0mm
Ø15.9
Ø28.0
38.0mm
Ø6.5
Ø18.0
44.0mm
Ø6.5
Ø18.0
33.0mm
Ø8.0
Ø18.0
44.0mm
Ø8.0
Ø18.0
33.0mm
Ø9.5
Ø18.0
44.0mm
Ø9.5
Ø18.0
33.0mm
Ø11.0
Ø18.0
44.0mm
Ø11.0
Ø18.0
33.0mm
Ø12.5
Ø18.0
44.0mm
Ø12.5
Ø18.0
33.0mm
PENS YU
UVALARI
COLLET BODIES
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
WP-9/20
WP-9/20
WP-9/20
WP-9/20
WP-9/20
WP-9/20
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
Yuvası
Yuvası
Yuvası
Yuvası
Yuvası
Yuvası
1.0mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
Body
Body
y
Body
Body
Body
Body
1.0mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
20.240.070
20.240.080
20.240.090
20.240.100
20.240.110
20.240.120
WP-17/18
8/26
WP-17/18
8/26
WP-17/18
8/26
WP-17/18
8/26
WP-17/18
8/26
WP-17/18
8/26
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
Yuvası
Yuvası
Yuvası
Yuvası
Yuvası
Yuvası
1.0mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
Body
Body
Body
Body
Body
Body
1.0mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
20.240.130
WP-45
Pens Yuvası
20.240.140
20.240.150
20.240.160
20.240.170
20.240.180
AL22
AL22
AL22
AL22
AL22
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
20.240.190
ProTIG 10
Pens Yuvası
C ollet Body
SAF
20.240.200
ProTIG 20
Pens Yuvası
C ollet Body
SAF
20.240.210
ProTIG 30
Pens Yuvası
C ollet Body
SAF
20.240.220
ProTIG 40
Pens Yuvası
C ollet Body
SAF
Yuvası
Yuvası
Yuvası
Yuvası
Yuvası
TIG
20.240.010
20.240.020
20.240.030
20.240.040
20.240.050
20.240.060
C ollet Body
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
Body
Body
Body
Body
Body
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
Fronius
127
TIG
GAZ LENSLERİ
GAS LENS CO
OLLET BODIES
128
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
20.250.010
WP-9/20
20.250.020
WP-9/20
20.250.030
WP-9/20
20.250.040
WP-9/20
20.250.050
WP-9/20
20.250.060
WP-9/20
20.250.070
WP-17/18/26
20.250.080
WP-17/18/26
20.250.090
WP-17/18/26
20.250.100
WP-17/18/26
20.250.110
WP-17/18/26
20.250.120
WP-17/18/26
20.250.210
WP-17/18/26
P 17/18/26
20.250.220
WP-17/18/26
20.250.230
WP-17/18/26
20.250.240
WP-17/18/26
20 250 250
20.250.250
WP
P-17/18/26
17/18/26
20.250.260
WP-17/18/26
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Lensi 1.0mm
Lens C ollet Body
Lensi 1.6mm
Lens C ollet Body
Lensi 2.0mm
Lens C ollet Body
Lensi 2.4mm
Lens C ollet Body
Lensi 3.2mm
Lens C ollet Body
Lensi 4.0mm
Lens C ollet Body
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Lensi 1.0mm
Lens C ollet Body
Lensi 1.6mm
Lens C ollet Body
Lensi 2.0mm
Lens C ollet Body
Lensi 2.4mm
Lens C ollet Body
Lensi 3.2mm
Lens C ollet Body
Lensi 4.0mm
Lens C ollet Body
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Gaz
Lensi 1.0mm (Large)
Lens C ollet Body 1.0mm (Large)
Lensi 1.6mm (Large)
Lens C ollet Body 1.6mm (Large)
Lensi 2.0mm (Large)
Lens C ollet Body 2.0mm (Large)
Lensi 2.4mm (Large)
1.0mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
1.0mm
1.6mm
2 0mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
Gas Lens C ollet Body 2.4mm (Large)
Gaz
Gas
Gaz
Gas
Lensi 3.2mm (Large)
Lens C ollet Body 3.2mm (Large)
Lensi 4.0mm (Large)
Lens C ollet Body 4.0mm (Large)
PENS
SLER
COLL
LETS
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
WP-9/20
W
W
WP-9/20
W
WP-9/20
W
WP-9/20
W
WP-9/20
W
WP-9/20
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
1.0mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
1.0mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
20.260.070
20.260.080
20.260.090
20.260.100
20.260.110
20.260.120
20.260.130
WP-17/18/26
W
W
WP-17/18/26
W
WP-17/18/26
W
WP-17/18/26
W
WP-17/18/26
W
WP-17/18/26
W
WP-17/18/26
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
1.0mm
1.2mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
1.0mm
1.2mm
1.6mm
2.0mm
2.4mm
3.2mm
4.0mm
20.260.140
20.260.150
20.260.160
20.260.170
WP-45
W
W
WP-45
W
WP-45
W
WP-45
Pens
Pens
Pens
Pens
Ø1.6mm
Ø2.4mm
Ø3.2mm
Ø4.0mm
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
Ø1.6mm
Ø2.4mm
Ø3.2mm
Ø4.0mm
20.260.180
20.260.190
20.260.200
20.260.210
20.260.220
AL
L22
AL
L22
AL
L22
AL
L22
AL
L22
Pens
Pens
Pens
Pens
Pens
Ø1.0mm
Ø1.2mm
Ø1.6mm
Ø2.0mm
Ø2.4mm
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
C ollet
Ø1.0mm
Ø1.2mm
Ø1.6mm
Ø2.0mm
Ø2.4mm
20.260.230
AL
L22
Pens Ø3.2mm
C ollet Ø3.2mm FRONIUS
20.260.240
AL
L22
Pens Ø4.0mm
C ollet Ø4.0mm FRONIUS
20.260.250
PrroTIG 10
Pens Ø1.6mm
C ollet Ø1.6mm SAF
20.260.260
PrroTIG 10
Pens Ø
Ø2.0mm
C ollet Ø
Ø2.0mm SAF
20.260.270
PrroTIG 10
Pens Ø2.4mm
C ollet Ø2.4mm SAF
20.260.280
PrroTIG 10
Pens Ø3.2mm
C ollet Ø3.2mm SAF
20.260.290
PrroTIG 20
Pens Ø1.6mm
C ollet Ø1.6mm SAF
20.260.300
PrroTIG 20
Pens Ø2.0mm
C ollet Ø2.0mm SAF
20.260.310
PrroTIG 20
Pens Ø2.4mm
C ollet Ø2.4mm SAF
20.260.320
PrroTIG 20
Pens Ø3.2mm
C ollet Ø3.2mm SAF
20.260.330
PrroTIG 30
Pens Ø1.6mm
C ollet Ø1.6mm SAF
20.260.340
PrroTIG 30
Pens Ø2.0mm
C ollet Ø2.0mm SAF
20.260.350
PrroTIG 30
Pens Ø2.4mm
C ollet Ø2.4mm SAF
20.260.360
PrroTIG 30
Pens Ø3.2mm
C ollet Ø3.2mm SAF
20.260.370
PrroTIG 30
Pens Ø4.0mm
C ollet Ø4.0mm SAF
20.260.380
PrroTIG 40
Pens Ø1.6mm
C ollet Ø1.6mm SAF
20.260.390
PrroTIG 40
Pens Ø2.0mm
C ollet Ø2.0mm SAF
20.260.400
PrroTIG 40
Pens Ø2.4mm
C ollet Ø2.4mm SAF
20.260.410
PrroTIG 40
Pens Ø3.2mm
C ollet Ø3.2mm SAF
20.260.420
PrroTIG 40
Pens Ø4.0mm
C ollet Ø4.0mm SAF
TIG
20.260.010
20.260.020
20.260.030
20.260.040
20.260.050
20.260.060
FRONIUS
FRONIUS
FRONIUS
FRONIUS
FRONIUS
129
PENS SIKICILAR
BACK CAPS
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
WP-9/20
/
WP-9/20
WP-9/20
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
(
Boy)
y)
Pens Sıkıcı (Orta
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Long)
Back C ap
p ((Medium))
Back C ap (Short)
20.270.040
WP-17/18//26
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Back C ap (Long)
20.270.050
WP-17/18//26
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
Back C ap (Medium)
20.270.060
WP-17/18//26
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
20.270.070
WP-45
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Back C ap (Long)
20.270.080
WP-45
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
20.270.090
ProTIG 30
0
Pens Sıkıcı (Uzun Boy)
Back C ap (Long)
20.270.100
ProTIG 30
0
Pens Sıkıcı (Orta Boy)
Back C ap (Medium)
20.270.110
ProTIG 30
0
Pens Sıkıcı (Kısa Boy)
Back C ap (Short)
TIG
20.270.010
20.270.020
20.270.030
130
(KABLO) BAĞLAN
NTI ELEMANLARI
(CABLE) CO
ONNECTORS
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
Item
Part Number
Description
16-25 Kablo Bağl.
16-25 C able C onnectorr
20.280.020
(Dişi / Female)
20.280.030
16-25 Kablo Bağl.
16-25 C able C onnectorr
(Erkek / Male)
20.280.070
(Erkek / Male)
(Su Soğt. / W.C ool.)
20.280.090
50-70 Kablo Bağl.
50-70 C able C onnectorr
20.280.180
50-70 Kablo Bağl.
50-70 C able C onnectorr
35-50 Kablo Bağl.
35-50 C able C onnector
(Erkek / Male)
20.280.100
(Dişi / Female)
20.280.110
16-25 Kablo Bağl.
16-25 C able C onnector
TIG
20.280.010
50-70 Kablo Bağl.
50-70 C able C onnector
(Erkek / Male)
20.280.120
50-70 Kablo Bağl.
50-70 C able C onnector
(Erkek / Male)
(Erkek / Male)
(M12x1)
(Su Soğt. / W.C ool.)
(W 3/8
3/8" 19)
(Su Soğt. / W.C ool.)
70-95 Kablo Bağl.
70-95 C able C onnectorr
20.280.190
70-95 Kablo Bağl.
70-95 C able C onnector
(Erkek / Male)
(Erkek / Male)
(Dinse)
(Matsan)
131
(MAKİNE) BAĞLANTI ELEMANLARI
(MACHINE) CONNECTORS
Ürün
Ürün Ko
odu
Açıklama
Item
Part Num
mber
Description
16-25 Makine Bağl.
16-25 Machine C onnector
(Dişi / Female)
TIG
20.280.0
040
20.280.0
050
16-25 Makine Bağl.
16-25 Machine C onnector
(Dişi / Female)
(Bakalitli / with Bakelite)
(Fimer)
20.280.0
060
16-25 Makine Bağl.
16-25 Machine C onnector
(Dişi / Female)
(Bakalitsiz / without Bakelite)
(Kartlı Sistem / System with C ard)
(Fimer)
20.280.0
080
35-50 Makine Bağl.
35-50 Machine C onnector
(Dişi / Female)
20.280.1
130
50-70 Makine Bağl.
50-70
0 0 Machine
h
C onnector
(Dişi / Female)
20.280.1
140
50-70 Makine Bağl.
50-70 Machine C onnector
(Dişi / Female)
(Burla)
20.280.1
150
50-70 Makine Bağl.
50-70 Machine C onnector
(Dişi / Female)
(Bakalitsiz / without Bakelite)
(Fimer)
132
(MAKİNE) BAĞLANTI ELEMANLARI
(MACHINE) CONNECTORS
Ürün
Ürü
ün Kodu
Açıklama
Item
Partt Number
Description
20.280.160
50-70 Makine Bağl.
50-70
50
70 Machine C onnector
(Dişi / Female)
TIG
(Fronius)
20.280.170
50-70 Makine Bağl.
50-70 Machine C onnector
(Dişi / Female)
(Lincoln / ESAB / Miller)
20.280.200
70-95 Makine Bağl.
70-95 Machine C onnector
(Dişi / Female)
(Dinse)
20.280.210
70-95 Makine Bağl.
70-95 Machine C onnector
(Dişi / Female)
(Kelebek / Butterfly)
20.280.220
70-95 Makine Bağl.
70-95 Machine C onnector
(Dişi / Female)
(Matsan)
20.280.230
70-95 Makine Bağl.
70-95 Machine C onnector
(Erkek / Male)
(Lincoln)
133
TUNGSTEN ELEKTRODLAR – PL
LASTİK PARÇALAR –TETİKLER
TUNGSTEN ELECTRODES – PLASTIC
P
PARTS –SWITCHES
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
TIG
20.290.010
20.290.020
20.290.030
20.290.040
20.290.050
20.290.060
20.290.070
20.290.080
20.290.090
20.290.100
20 290
20.290.110
0
20.290.120
20.290.130
20.290.140
20.290.150
20.290.160
20.290.170
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
A
Description
(Yeşil) 1.0mm
((Yeşil)
ş ) 1.2mm
(Yeşil) 1.6mm
(Yeşil) 2.0mm
(Yeşil) 2.4mm
(Yeşil) 3.2mm
(Yeşil) 4.0mm
zı) 1.0mm
(Kırmız
(Kırmız
zı) 1.6mm
(Kırmız
zı) 2.0mm
((Kırmız
zı)) 2
2.4mm
(Kırmız
zı) 3.2mm
(Kırmız
zı) 4.0mm
(Kırmız
zı) 6.0mm
(Kırmız
zı) 8.0mm
(Kırmız
zı) 10.0mm
(Kırmız
zı) 12.0mm
Tungsten
Tungsten
g
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
l
d
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Electrode
Açıkla ma
(Green) 1.0mm
((Green)) 1.2mm
(Green) 1.6mm
(Green) 2.0mm
(Green) 2.4mm
(Green) 3.2mm
(Green) 4.0mm
(Red) 1.0mm
(Red) 1.6mm
(Red) 2.0mm
((Red)
d) 2
2.4mm
(Red) 3.2mm
(Red) 4.0mm
(Red) 6.0mm
(Red) 8.0mm
(Red) 10.0mm
(Red) 12.0mm
20.300.010
WP-9/17/20
Silindirik Kabza
C ylindrical Handle
20.300.020
WP-18/26
Silindirik Kabza
C ylindrical Handle
-
20.300.030
WP-9/17/20
-
20 300 040
20.300.040
WP-18/26
WP
18/26
Ergonomik Kabza Tak ımı
Ergonomik Kabza Tak ımı
Ergonomic Handle Set
Ergonomic Handle Set
Tetik Butonu (Tek Pozisyonlu)
Tetik Butonu (Ç ift Pozisyonlu)
Switch (1 Position)
Switch (2 Positions)
20.310.030
20.310.040
2
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
l
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
Planse
Description
2
1
20.300.050
WP-9/17/20
20.300.060
WP-18/26
Ergonomik Kabza Mafs
salı
Ergonomik Kabza Mafs
salı
Ergonomic Handle Joint
Ergonomic Handle Joint
20.300.070
WP-9/17/20
Adaptör (Torç Kafası iç
çin)
Locking Adaptor (for Torch Head)
1
20.310.010
WP-9/17/20
2
20.310.020
WP-18/26
Tetik Yuvası (Plastik)
Tetik Yuvası (Plastik)
Switch Housing (Plastic)
Switch Housing (Plastic)
3
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
134
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
l k
d
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
Elektrod
1
B
C
Açıklama
Tungsten
Tungsten
g
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
Tungsten
20.310.050
20.310.060
20.310.070
20.310.080
Açıklama
Mik
krosiviç
Mik
krosiviç
TIG
G Tetiği
TIG
G Tetiği
(Tek Pozisyonlu)
(Ç ift Pozisyonlu)
(C rouzet/Avrupa)
(Uzakdoğu)
Description
Microswitch
Microswitch
Microswitch
Microswitch
(1 Position)
(2 Positions)
(C rouzet/Europe)
(The Far East)
Açıklama
Description
Sayfa/Page
A81 Plazma Torcu
A81 Plasm
ma Torch
138
A101 Plazma Torcu
A101 Plasma Torch
139
A141 Plazma Torcu
A141 Plasma Torch
140
C B150 Plazma Torcu
C B150 Pla
asma Torch
141
P50 Plazma Torcu
P50 Plasm
ma Torch
142
P70 Plazma Torcu
P70 Plasm
ma Torch
143
PC 100 / EX100 Plazma Torcu
PC 100 / EX100
E
Plasma Torch
144
S30 / S45 Plazma Torcu
S30 / S45
5 Plasma Torch
145
SAF C P40R Plazma Torcu
SAF C P40R Plasma Torch
146
Torç Kafaları
Torch Hea
ads
147
Nozullar ve Mesafe Yayları
Nozzles an
nd Spacer Springs
148
Memeler
Tips
149
Gaz Dağıtıcılar
Gas Diffus
sers
150
Hava Tüpleri
Air Tubes
150
Elektrodlar
Electrodes
s
151
İzolatörler
Insulators
s
151
Merkezi Adaptörler
C entral Ad
daptors
152
Plastik Parçalar
Plastic Parrts
152
137
PLAZMA
A81 PL
LAZMA
A81 PL
LASMA
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
30.100.081
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30.140.081
30.150.010
30.160.010
30.160.012
30.170.081
30.180.081
30.190.081
30.120.081
30.130.081
30.220.010
10.220.030
50 150 010
50.150.010
50.190.510
30.110.081
50.120.020
50.190.110
20.300.060
50.180.110
50.150.030
19
30.210.020
138
A81
A81/P50/P70/S30/S45
A81
A81
A81
A81
A81
A81
A81
A81/A101/A141
WP-9/17
WP
9/17
A81
WP-18/26
WP-18/20
Description
K
Torcu 6mt
A81 Plazma Kesme
A81 Plasma C utting Torch 6mt
Nozul
Mesafe Yayı
m
Meme 1.0mm
Meme 1.2mm
m
Gaz Dağıtıcı
Elektrod Hf
Hava Tüpü
Torç Kafası
T
Kafası
Otomasyon Torç
Plazma Kabz
zası
MIG/MAG Te tik
Kafa Bağlanttı Nipeli
Pilot Ark Kab
blosu
Akım Kablosu
u Grubu 6mt
Akım Kablosu
u Sıkma Yüzüğü
2x0.5mm 2 Ku
umanda Kablosu
Ergonomik Kabza
K
Mafsalı
Ø25mm Lasttik Dış Kılıf
Makina Bağla
antı Rakoru
Nozzle
Spacer Spring
Tip 1.0mm
Tip 1.2mm
Gas Diffuser
Electrode Hf
Diffuser
Torch Head
Automation Torch Head
Plasma Handle
MIG/MAG Trigger
Power C able Nipple (for Head)
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping Ring for Power C able
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ergonomic Handle Joint
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
Merkezi Adap
ptör (Torç Tarafı)
C entral Adaptor (Torch Side)
PLAZMA
A101 PL
LAZMA
A101 PL
LASMA
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
30.100.101
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30.140.101
30.150.020
30.160.011
30.160.014
30.160.017
30.160.019
30.170.141
30.180.141
30.190.141
30.120.101
30.130.101
30.220.010
10.220.030
50.140.010
50.190.510
30.110.081
50.120.020
50.190.110
20.300.060
50.180.110
50.150.030
19
30.210.020
A101
A101/A141/C B150/PC 100
A101/A141
A101/A141
A101/A141
/
A101/A141
A101/A141
A101/A141
A101/A141
A101
A101
A81/A101/A141
IK-501/601
A101
WP-18/26
WP-18/20
Description
azma Kesme Torcu 6mt
A101 Pla
A101 Plasma C utting Torch 6mt
Nozul
Mesafe Yayı
Meme 1.1mm
Meme 1.4mm
Meme 1.7mm
Meme 1.9mm
Gaz Dağ
ğıtıcı
Elektrod
d Hf
Hava Tü
üpü
Torç Ka fası
Otomasyon Torç Kafası
Plazma Kabzası
AG Tetik
MIG/MA
Akım Ka
ablosu Boyun Nipeli
Pilot Ark
k Kablosu
Akım Ka
ablosu Grubu 6mt
Akım Ka
ablosu Sıkma Yüzüğü
2x0.5mm
m2 Kumanda Kablosu
Ergonom
mik Kabza Mafsalı
Ø25mm Lastik Dış Kılıf
Makina Bağlantı Rakoru
Nozzle
Spacer Spring
Tip 1.1mm
Tip 1.4mm
Tip 1.7mm
Tip
p 1.9mm
Gas Diffuser
Electrode Hf
Diffuser
Torch Head
Automation Torch Head
Plasma Handle
MIG/MAG Trigger
Power C able Nipple for Swan Neck
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping Ring for Power C able
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ergonomic Handle Joint
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
Merkezi Adaptör (Torç Tarafı)
C entral Adaptor (Torch Side)
139
PLAZMA
A141 PL
LAZMA
A141 PL
LASMA
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
30.100.141
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30.140.141
30.150.020
30.160.011
30.160.014
30.160.017
30.160.019
30.170.141
30.180.141
30.190.141
30.120.141
30.130.141
30.220.010
10.220.030
50.150.010
50.190.510
30.110.141
50.120.020
50.190.110
20.300.060
50.180.110
50.150.030
19
30.210.020
140
A141
A101/A141/C B150/PC 100
A101/A141
A101/A141
A101/A141
A101/A141
/
A101/A141
A101/A141
A101/A141
A141
A141
A81/A101/A141
WP-9/17
A141
WP-18/26
WP-18/20
Description
A141 Plazma
a Kesme Torcu 6mt
A141 Plasma C utting Torch 6mt
Nozul
Mesafe Yayı
m
Meme 1.1mm
Meme 1.4mm
m
Meme 1.7mm
m
Meme 1.9mm
m
Gaz Dağıtıcı
Elektrod Hf
Hava Tüpü
Torç Kafası
T
Kafası
Otomasyon Torç
Plazma Kabz
zası
MIG/MAG Te tik
Kafa Bağlanttı Nipeli
Pilot Ark Kab
blosu
Akım Kablosu
u Grubu 6mt
Akım Kablosu
u Sıkma Yüzüğü
2x0.5mm2 Ku
umanda Kablosu
Ergonomik Kabza
K
Mafsalı
Ø25mm Lasttik Dış Kılıf
Makina Bağla
antı Rakoru
Nozzle
Spacer Spring
Tip 1.1mm
Tip 1.4mm
Tip 1.7mm
Tip
p 1.9mm
Gas Diffuser
Electrode Hf
Diffuser
Torch Head
Automation Torch Head
Plasma Handle
MIG/MAG Trigger
Power C able Nipple (for Head)
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping Ring for Power C able
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ergonomic Handle Joint
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
Merkezi Adap
ptör (Torç Tarafı)
C entral Adaptor (Torch Side)
PLAZMA
CB150 PLAZMA
P
CB150 PLASMA
P
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
30.100.150
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30.140.150
30.150.020
30.160.111
30.160.113
30.160.116
30.160.118
30.170.150
30.180.150
30.190.150
30.200.150
30.120.150
30.130.150
30.220.150
10.220.030
50.150.010
50.190.510
30.110.150
50.120.020
50.190.110
50.180.110
50.150.030
19
30.210.020
C B150
A101/A141/C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
/ 100
C B150/PC
C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150
C B150
C B150
C B150
C B150
WP-9/17
C B150
WP-18/20
Description
C B150 Plazma
P
Kesme Torcu 6mt
C B150 Plasma C utting Torch 6mt
Nozul
Mesafe Yayı
Meme 1.1mm
Meme 1.35mm
Meme 1.6mm
Meme 1.8mm
Gaz Dağ
ğıtıcı
Elektrod
d Hf
Hava Tü
üpü
İzolatör
Torç Ka fası
Otomasyon Torç Kafası
Plazma Kabzası
AG Tetik
MIG/MA
Kafa Ba ğlantı Nipeli
k Kablosu
Pilot Ark
Akım Ka
ablosu Grubu 6mt
Akım Ka
ablosu Sıkma Yüzüğü
2x0.5mm
m2 Kumanda Kablosu
Ø25mm Lastik Dış Kılıf
Makina Bağlantı Rakoru
Nozzle
Spacer Spring
Tip 1.1mm
Tip 1.35mm
Tip 1.6mm
Tip
p 1.8mm
Gas Diffuser
Electrode Hf
Diffuser
Insulator
Torch Head
Automation Torch Head
Plasma Handle
MIG/MAG Trigger
Power C able Nipple (for Head)
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping Ring for Power C able
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
Merkezi Adaptör (Torç Tarafı)
C entral Adaptor (Torch Side)
141
PLAZMA
P50 PL
LAZMA
P50 PL
LASMA
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
30.100.050
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
142
30.140.050
30.150.010
30.160.210
30.160.212
30 160 310
30.160.310
30.160.312
30.170.070
30.180.518
30.180.533
30.190.050
30.120.050
30.220.150
10.220.030
50.150.010
50.190.510
30.110.050
50.120.020
50.190.110
50.180.110
50.150.030
30.210.020
P50/P70
A81/P50/P70/S30/S45
P50/P70
P50/P70
P50/P70
P50/P70
P50/P70
P50
P50
P50/P70
P50
C B150
WP-9/17
P50/70
WP-18/20
Description
P50 Plazma Kesme
K
Torcu 6mt
P50 Plasma C utting Torch 6mt
Nozul
Mesafe Yayı
m L12mm
Meme 1.0mm
Meme 1.2mm
m L12mm
M
Meme
1.0mm
1 0 m L27
L27mm
Meme 1.2mm
m L27mm
Gaz Dağıtıcı
Elektrod Hf L18mm
L
Elektrod Hf L33mm
L
Hava Tüpü
Torç Kafası
Plazma Kabz
zası
MIG/MAG
/
Te tik
Kafa Bağlanttı Nipeli
Pilot Ark Kab
blosu
Akım Kablosu
u Grubu 6mt
Akım Kablosu
u Sıkma Yüzüğü
2x0.5mm 2 Ku
umanda Kablosu
Ø25mm Lasttik Dış Kılıf
Makina Bağla
antı Rakoru
Merkezi Adap
ptör (Torç Tarafı)
Nozzle
Spacer Spring
Tip 1.0mm L12mm
Tip 1.2mm L12mm
Ti 1
Tip
1.0mm
0
L27mm
L27
Tip 1.2mm L27mm
Gas Diffuser
Electrode Hf L18mm
Electrode Hf L33mm
Diffuser
Torch Head
Plasma Handle
/
Trigger
gg
MIG/MAG
Power C able Nipple (for Head)
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping Ring for Power C able
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
C entral Adaptor (Torch Side)
PLAZMA
P70 PL
LAZMA
P70 PL
LASMA
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
30.100.070
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
30.140.050
30.150.010
30.160.210
30.160.212
30.160.310
30.160.312
30 170 070
30.170.070
30.180.718
30.180.733
30.190.050
30.120.070
30.130.070
30.220.150
10.220.030
50 150 010
50.150.010
50.190.510
30.110.050
50.120.020
50.190.110
50.180.110
50.150.030
30.210.020
P50/P70
A81/P50/P70/S30/S45
P50/P70
P50/P70
P50/P70
P50/P70
P50/P70
P70
P70
P50/P70
P70
P70
C B150
WP 9/17
WP-9/17
P50/70
WP-18/20
Description
P70 Plaz
zma Kesme Torcu 6mt
P70 Plasma C utting Torch 6mt
Nozul
Mesafe Yayı
Meme 1.0mm L12mm
Meme 1.2mm L12mm
Meme 1.0mm L27mm
Meme 1.2mm L27mm
G
Gaz
D
Dağ
ğ
ğıtıcı
Elektrod
d Hf L18mm
Elektrod
d Hf L33mm
Hava Tü
üpü
Torç Ka fası
Otomasyon Torç Kafası
Plazma Kabzası
MIG/MA
AG Tetik
K f Ba
Kafa
B ğlantı
ğl t Nipeli
Ni li
Pilot Ark
k Kablosu
Akım Ka
ablosu Grubu 6mt
Akım Ka
ablosu Sıkma Yüzüğü
2x0.5mm
m2 Kumanda Kablosu
Ø25mm Lastik Dış Kılıf
Makina Bağlantı Rakoru
Merkezi Adaptör (Torç Tarafı)
Nozzle
Spacer Spring
Tip 1.0mm L12mm
Tip 1.2mm L12mm
Tip 1.0mm L27mm
Tip 1.2mm L27mm
G
Gas
Diff
Diffuser
Electrode Hf L18mm
Electrode Hf L33mm
Diffuser
Torch Head
Automation Torch Head
Plasma Handle
MIG/MAG Trigger
P
Power
C able
bl Ni
Nipple
l (f
(for Head)
H d)
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping Ring for Power C able
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
C entral Adaptor (Torch Side)
143
PLAZMA
PC100 / EX100 PLAZMA
PC100 / EX100 PLASMA
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
30.100.100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
144
30.140.100
30.150.020
30.160.111
30.160.113
30.160.116
30.160.118
30.170.150
30.180.150
30.190.100
30.200.100
30.120.100
30.130.100
30.220.150
10.220.030
50.150.010
50.190.510
30.110.100
50.120.020
50.190.110
50.180.110
50.150.030
30.210.020
PC 100
A101/A141/C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
PC 100
PC 100
PC 100
PC 100
C B150
WP-9/17
PC 100
WP-18/20
Description
PC 100 Plazm
ma Kesme Torcu 6mt
PC 100 Plasma C utting Torch 6mt
Nozul
Mesafe Yayı
m
Meme 1.1mm
Meme 1.35m
mm
Meme 1.6mm
m
Meme 1.8mm
m
Gaz Dağıtıcı
Elektrod Hf
Hava Tüpü
İzolatör
Torç Kafası
T
Kafası
Otomasyon Torç
Plazma Kabz
zası
MIG/MAG Te tik
Kafa Bağlanttı Nipeli
Pilot Ark Kab
blosu
Akım Kablosu
u Grubu 6mt
Akım Kablosu
u Sıkma Yüzüğü
2x0.5mm2 Ku
umanda Kablosu
Ø25mm Lasttik Dış Kılıf
Makina Bağla
antı Rakoru
Merkezi Adap
ptör (Torç Tarafı)
Nozzle
Spacer Spring
Tip 1.1mm
Tip 1.35mm
Tip 1.6mm
Tip 1.8mm
Gas Diffuser
Electrode Hf
Diffuser
Insulator
Torch Head
Automation Torch Head
Plasma Handle
MIG/MAG Trigger
Power C able Nipple (for Head)
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping Ring for Power C able
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
C entral Adaptor (Torch Side)
PLAZMA
S30 / S45 PLAZMA
S30 / S45 PLASMA
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
30.140.030
30.150.010
30.160.430
30.170.030
30.180.030
30.120.030
30.220.030
10.220.030
50.150.010
50.190.510
30.110.030
50.120.020
50.190.110
20.300.060
50.180.110
50.150.030
30.210.020
Açıklama
30.100.030
Description
S30/S45
5 Plazma Kesme Torcu 6mt S30/S45 Plasma C utting Torch 6mt
S30/S45
A81/P50/P70/S30/S45
S30/S45
S30/S45
S30/S45
S30/S45
S30/S45
WP-9/17
S30/S45
WP-18/26
WP-18/20
Nozul
Mesafe Yayı
0
Meme 0.8mm
Gaz Dağ
ğıtıcı
Elektrod
d Std
Torç Ka fası
Plazma Kabzası
AG Tetik
MIG/MA
Kafa Bağlantı Nipeli
Pilot Ark
k Kablosu
Akım Ka
ablosu Grubu 6mt
Akım Ka
ablosu Sıkma Yüzüğü
2x0.5mm
m2 Kumanda Kablosu
Ergonom
mik Kabza Mafsalı
Ø25mm Lastik Dış Kılıf
Makina Bağlantı Rakoru
Merkezi Adaptör (Torç Tarafı)
Nozzle
Spacer Spring
Tip 0.8mm
Gas Diffuser
Electrode Std
Torch Head
Plasma Handle
MIG/MAG Trigger
Power C able Nipple (for Head)
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping Ring for Power C able
2x0.5mm2 C ontrol C able
Ergonomic Handle Joint
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
C entral Adaptor (Torch Side)
145
PLAZMA
SAF CP40R
R PLAZMA
SAF CP40R
R PLASMA
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
30.100.040
SAF C P40R
Plazma Kesme Torcu 6mt
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
30.140.040
30.140.140
30.150.030
30.160.510
30.160.512
30.160.516
30.160.610
30.160.612
30
60 6
30.160.616
30.180.040
30.180.041
30.190.040
30.120.040
50.150.010
50.190.510
30.110.040
50.120.020
50.190.110
30.220.040
14
15
16
50.180.110
50.150.030
30.230.010
5
146
SAF C P40R
SAF C P40R
SAF C P40R
SAF C P40R
SAF C P40R
SAF C P40R
TEC MO C P40R
TEC
C MO
O C P40R
0
TEC MO C P40R
SAF C P40R
TEC MO C P40R
SAF C P40R
SAF C P40R
WP-9/17
SAF C P40R
SAF C P40R
WP-18/20
SAF C P40R
Plastron Kep
Plastron Jupe
Mesafe Yayı (Kep için)
Meme 1.0mm
Meme 1.2mm
Meme 1.6mm
Meme 1.0mm
Meme
e e 1.2mm
Meme 1.6mm
Elektrod Zr
Eletrod Zr
Hava Tüpü
Torç Kafası
Kafa Bağlantı Nipeli
Pilot Ark Kablosu
Akım Kablosu Grubu 6m
mt
Akım
k
Kablosu
bl
Sıkma
k
Yü
üzüğü
ğ
2x0.5mm2 Kumanda Ka
ablosu
Plazma Kabzası ve
Tetik Yuvası
Ø25mm Lastik Dış Kılıf
Makina Bağlantı Rakoru
u
Plazma Anahtarı
Description
SAF C P40R
0408-2050
Plasma C utting Torch 6mt
Plastron Jupe (C ap)
Plastron Jupe
Spacer Spring (for C ap)
Tip 1.0mm
Tip 1.2mm
Tip 1.6mm
Tip 1.0mm
Tip
p 1.2mm
Tip 1.6mm
Electrode Zr
Electrode Zr
Diffuser
Torch Head
Power C able Nipple (for Head)
Pilot Arc C able
Power C able 6mt
C lamping
l
Ring ffor Power C able
bl
2x0.5mm 2 C ontrol C able
Plasma Handle and
Housing for Trigger
Ø25mm Rubber Sheathing
Power C able Fitting with Nut
C ombination Wrench
0408-2267
0408-2405
0408-2053
0408-2261
0408-2262
0408-2385
0408-2051
0408-2381
0408-2056
0408-9240
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
a
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Descriptio n
Item
Part Number
Description
30.120.081
A81
30.130.081
A81
Otomasyon
Automation
30.120.101
A101
30.130.101
A101
Otomasyon
Automation
30.120.141
A141
30.130.141
A141
Otomasyon
Automation
30 120 150
30.120.150
C B150
30 130 150
30.130.150
C B150
Otomasyon
Automation
30.120.050
P50
30.120.070
P70
30.130.070
P70
Otomasyon
Automation
30.120.100
PC 100
EX100
30.130.100
PC 100
EX100
Otomasyon
Automation
30.120.030
S30
S45
30.120.040
SAF C P40R
R
(0408-2056
6)
147
PLAZMA
TORÇ KA
AFALARI
TORCH HEADS
PLAZMA
NOZULLAR VE MESAFE
M
YAYLARI
NOZZLES AND SP
PACER SPRINGS
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Ü
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
I
Item
Part Number
Description
30.140.081
A81
30.150.010
A81
P50
P70
S30
S45
30.140.101
A101
30.150.020
A101
A141
C B150
PC 100
30.140.141
A141
30.150.020
Nozul
Nozzle
Mesafe Yayı
Spacer Spring
Nozul
Nozzle
Mesafe Yayı
Spacer Spring
30.140.100
30.150.020
30.140.030
30.150.010
Nozul
Nozzle
30.130.074
PC 100
EX100
A101
A141
C B150
PC 100
Nozul
Nozzle
Mesafe Yayı
Spacer Spring
S30
S45
A81
P50
P70
S30
S45
Nozul
Nozzle
Mesafe Yayı
Spacer Spring
S74
Nozul
Nozzle
A101
Mesafe Yayı
A81
Mesafe Yayı
A141
Spacer Spring
P50
Spacer Spring
C B150
30.140.010
PC 100
P70
S30
S45
30.140.150
30.150.020
C B150
Nozul
Nozzle
30.140.040
SAF C P40R
Plastron Kep
Plastron Jupe
A101
Mesafe Yayı
(0408-2267)
(C ap)
A141
Spacer Spring
SAF C P40R
Mesafe Yayı
(0408-2053)
Spacer
p
Spring
p g
SAF C P40R
Plastron Jupe
(0408-2405)
Plastron Jupe
C B150
30.150.030
PC 100
30.140.050
30.150.010
P50
Nozul
P70
Nozzle
A81
Mesafe Yayı
P50
Spacer Spring
P70
S30
S45
148
30.140.140
MEME
ELER
TIP
PS
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
A81
A81
Meme 1.0mm
Meme 1.2mm
Tip 1.0mm
Tip 1.2mm
30.160.011
30.160.014
30.160.017
30.160.019
A101/A141
A101/A141
A101/A141
A101/A141
Meme
Meme
Meme
Meme
1.1mm
1.4mm
1.7mm
1.9mm
Tip
Tip
Tip
Tip
1.1mm
1.4mm
1.7mm
1.9mm
30.160.111
30.160.113
30.160.116
30.160.118
C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
C B150/PC 100
Meme
Meme
Meme
Meme
1.10mm
1.35mm
1.60mm
1.80mm
Tip
Tip
Tip
Tip
1.10mm
1.35mm
1.60mm
1.80mm
30.160.210
30.160.212
30.160.310
P50/P70
P50/P70
P50/P70
Meme 1.0mm L12mm
Meme 1.2mm L12mm
Meme 1.0mm L27mm
Tip 1.0mm L12mm
Tip 1.2mm L12mm
Tip 1.0mm L27mm
30.160.312
P50/P70
Meme 1.2mm L27mm
Tip 1.2mm L27mm
30.160.430
S30/S45
Meme 0.8mm
Tip 0.8mm
30.160.410
S74
Meme 1.0mm
Tip 1.0mm
30.160.412
S74
Meme 1.2mm
Tip 1.2mm
30.160.510
SAF C P40R
Meme 1.0mm
Tip 1.0mm
(0408-2261)
30.160.512
SAF C P40R
Meme 1.2mm
Tip 1.2mm
(0408-2262)
30.160.516
SAF C P40R
Meme 1.6mm
Tip 1.6mm
(0408-2385)
30.160.610
TEC MO C P40R
Meme 1.0mm
Tip 1.0mm
30.160.612
TEC MO C P40R
Meme 1.2mm
Tip 1.2mm
30.160.616
TEC MO C P40R
Meme 1.6mm
Tip 1.6mm
PLAZMA
30.160.010
30.160.012
149
PLAZMA
GAZ DAĞITICILAR
R – HAVA TÜPLERİ
GAS DIFFUSER
RS – AIR TUBES
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
Item
Part Number
Description
30.170.081
A81 Gaz Dağıtıcı
A81 Gas Diffuser
30.170.141
A101/A141 Gaz Dağıtıcı
A101/A141 Gas Diffuser
30.170.070
P50/P70 Gaz Dağıtıcı
P50/P70 Gas Diffuser
30.170.150
C B150/PC 100 Gaz Dağıtıcı
C B150/PC 100 Gas Diffuser
30.170.030
S30/S45 Gaz Dağıtıcı
S30/S45 Gas Diffuser
30.170.074
S74 Gaz Dağıtıcı
S74 Gas Diffuser
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
30.190.081
A81 Hava Tüpü
A81 Air Tube
30.190.141
A101/A141 Hava Tüpü
A101/A141 Air Tube
30.190.150
C B150 Hava Tüpü
C B150 Air Tube
30.190.050
P50/P70 Hava Tüpü
P50/P70 Air Tube
30.190.100
PC 100/EX100 Hava Tüpü
PC 100/EX100 Air Tube
30.190.074
S74 Hava Tüpü
S74 Air Tube
30.190.040
SAF C P40R Hava Tüpü
SAF C P40R Air Tube
(0408-2381)
150
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Açıklama
Item
Part Number
Description
Description
30.180.081
od Hf
A81 Elektro
A81 Electrode Hf
30.180.141
A101/A141
1 Elektrod Hf
A101/A141 Electrode Hf
30.180.150
C B150/PC 100
1
Elektrod Hf
C B150/PC 100 Electrode Hf
30.180.518
P50 Elektro
od Hf L18mm
P50 Electrode Hf L18mm
30.180.533
P50 Elektro
od Hf L33mm
P50 Electrode Hf L33mm
30.180.718
P70 Elektro
od Hf L18mm
P70 Electrode Hf L18mm
30.180.733
P70 Elektro
od Hf L33mm
P70 Electrode Hf L33mm
30.180.030
S30/S45 Elektrod Std
S30/S45 Electrode Std
30.180.074
od Hf
S74 Elektro
S74 Electrode Hf
SAF C P40R
R Elektrod Zr
SAF C P40R Electrode Zr
30.180.040
PLAZMA
ELEKTRODLAR – İZOLATÖRLER
ELECTRODES – INSULATORS
(0408-2051
1)
30.180.041
TEC MO C P40R Elektrod Zr
TEC MO C P40R Electrode Zr
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
Item
Part Number
Description
30.200.150
C B150 İzolatör
C B150 Insulator
30.200.100
PC 100/EX100 İzolatör
PC 100/EX100 Insulator
151
PLAZMA
MERKEZİ ADAPTÖRLER
R – PLASTİK PARÇALAR
CENTRAL ADAPTOR
RS – PLASTIC PARTS
Ürün
Ürün Ko
odu
Açıklama
Item
Part Num
mber
Description
30.210.0
010
Merkezi Adaptör (Makina Tarafı)
p
((Machine Side))
C entral Adaptor
30.210.0
020
Merkezi Adaptör (Torç Tarafı)
C entral Adaptor (Torch Side)
30.220.0
010
A81/A101/A141 Plazma Kabzası
A81/A101/A141 Plasma Handle
30.220.0
030
S30/S45 Plazma Kabzası
S30/S45 Plasma Handle
30 220 150
30.220.1
1
30.220.0
040
152
C B150 Plazma Kabzası
C B150 Plasma Handle
SAF C P40R Plazma Kabzası + Tetik Yuvası
SAF C P40R Plasma Handle + Housing for Trigger
Açıklama
K4000 Karbon Kesme Torcu
Description
K4000 C a rbon C utting Torch
Sayfa/Page
156
155
KARBON KESM
K
ME
K4000 KARBON KESME TORCU
K4000 CARBON CUTTING
C
TORCH
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Description
Açıklama
40.300.010
K4000 Karbon Kesme Torcu 6mt
K4000 C arbon C utting Torch 6mt
1
2
3
4
40.310.010
40.310.020
40.310.030
40.310.040
Bakalit
Bakalit
Bakalit
Bakalit
Insulator (Set)
Insulator Screw
Lever
Lever Screw
5
40.310.050
Bakır Elektrod Tutucu
Head
6
40.310.060
Bakır Elektrod Tutucu Vidası
Head Screw
7
40.320.010
Torç Kafası
Torch Body
8
40.330.010
Elektrod Sıkıcı Kol
Upper Arm
9
40.330.020
Mafsal Pimi
Hinge Pin
10
40.330.030
Yay
Spring
11
40 330 040
40.330.040
Kabza
Handle
12
40.330.050
O-Ringli Valf (Sibop)
Valve with O-Ring
13
40.330.060
Kapaklı Vana
Valve with Bonnet
14
40.330.070
Kapaklı Vana Anahtarı
Bonnet Wrench
15
40.340.010
Boyun Bağlantı Vidası
Retainer Screw
16
40.340.020
Boyun Bağlantı Somunu
C onnector
17
40.340.030
Boyun Bağlantı Pulu
Flat Washer
18
40.350.010
Akım Kablosu
C onductor
19
40.350.020
Kelepçe
C lamp
20
40.350.030
Torç Dip Bloğu
Female C onnector
21
40.350.040
Dip Blok İzolatörü
Insulating Boot
156
İzolatör (Takım)
İzolatör Vidası
Kol
Kol Vidası
Açıklama
Description
Sayfa/Page
Kablo Pabuçları
C rimping Lugs
160
Kelepçeler
Hose C lamps
160
Yüzükler
C lam
mping Rings
160
Kaynak Penseleri
Electrrode Holders
161
Şaşe Penseleri
Earth
h C lamps
161
Nipeller ve Rakorlar (MIG/MAG)
Nipples and Fittings with Nut (MIG/MAG)
Nipeller ve Rakorlar (TIG)
Nipples and Fittings with Nut (TIG)
Su Jakları
k C onnectors
Quick
165
Hortumlar
Hose s
166
Kılıflar
Shea things
167
Kablolar
C able
es
Diğer Aksesuarlar
Otherr Accessories
162
163-164
168
169-170
159
AKSESUAR
KABLO PABUÇLARI – KE
ELEPÇELER – YÜZÜKLER
CRIMPING LUGS – HOSE CL
LAMPS – CLAMPING RINGS
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Description
35mm Kablo Pabucu
3
5
50mm
Kablo Pabucu
7
70mm
Kablo Pabucu
9
95mm
Kablo Pabucu
1
120mm
Kablo Pabucu
1
150mm
Kablo Pabucu
35mm C rimping Lug
50mm C rimping Lug
70mm C rimping Lug
95mm C rimping Lug
120mm C rimping Lug
150mm C rimping Lug
50.110.010
50
110 010
50.110.020
50.110.030
50.110.040
50.110.050
50.110.060
50.110.070
50.110.080
50 110 090
50.110.090
50.110.100
50.110.110
50.110.120
50.110.130
50.110.140
50.110.150
50.110.160
50.110.170
50.110.180
50.110.190
50.110.200
Ø6.1mm
Ø
Ø6
1mm Kelepçe
Ø
Ø6.6mm
Kelepçe
Ø
Ø7.5mm
Kelepçe
Ø
Ø8.0mm
Kelepçe
Ø
Ø8.7mm
Kelepçe
Ø
Ø9.0mm
Kelepçe
Ø
Ø9.5mm
Kelepçe
Ø
Ø10.0mm
Kelepçe
Ø
Ø10
Ø10.5mm
5mm Kelepçe
Ø
Ø11.0mm
Kelepçe
Ø
Ø11.3mm
Kelepçe
Ø
Ø12.0mm
Kelepçe
Ø
Ø12.8mm
Kelepçe
Ø
Ø13.3mm
Kelepçe
Ø
Ø14.0mm
Kelepçe
Ø
Ø14.5mm
Kelepçe
Ø
Ø15.0mm
Kelepçe
Ø
Ø15.5mm
Kelepçe
Ø
Ø16.0mm
Kelepçe
Ø
Ø16.5mm
Kelepçe
Ø6.1mm
Ø6
1mm Hose C lamp
Ø6.6mm Hose C lamp
Ø7.5mm Hose C lamp
Ø8.0mm Hose C lamp
Ø8.7mm Hose C lamp
Ø9.0mm Hose C lamp
Ø9.5mm Hose C lamp
Ø10.0mm Hose C lamp
Ø10 5mm Hose C lamp
Ø10.5mm
Ø11.0mm Hose C lamp
Ø11.3mm Hose C lamp
Ø12.0mm Hose C lamp
Ø12.8mm Hose C lamp
Ø13.3mm Hose C lamp
Ø14.0mm Hose C lamp
Ø14.5mm Hose C lamp
Ø15.0mm Hose C lamp
Ø15.5mm Hose C lamp
Ø16.0mm Hose C lamp
Ø16.5mm Hose C lamp
50.120.010
P
Polyamid
Destek Hortumu
C lamping Ring
S
Sıkma
Yüzüğü
for Polyamide Hose
50.120.020
50 120 030
50.120.030
50.120.040
50.120.050
160
Açıklama
50.100.035
50.100.050
50.100.070
50.100.095
50.100.120
50.100.150
A
Akım
Kablosu
C lamping Ring
S
Sıkma
Yüzüğü
for Power C able
I K-15/24/25
K 15/24/25 T
Torç Kablosu
K bl
IK 15/24/25 C lamping
IK-15/24/25
l
i
Ring
Ri
S
Sıkma
Yüzüğü
for Torch C able
IK-26/36/38 Torç Kablosu
IK-26/36/38 C lamping Ring
S
Sıkma
Yüzüğü
for Torch C able
IK-45 Torç Kablosu
IK-45 C lamping Ring
S
Sıkma
Yüzüğü
for Torch C able
KAYNAK PENSELERİİ – ŞASE PENSELERİ
ELECTRODE HOLDER
RS – EARTH CLAMPS
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
200Am
mp Kaynak Pensesi
200Amp Electrode Holder
50.130.020
300Am
mp Kaynak Pensesi
300Amp Electrode Holder
50.130.030
600Am
mp Kaynak Pensesi
600Amp Electrode Holder
50.130.040
0 30 0 0
200 mp Şase
200Am
Ş
Pensesii
200
200Amp
Earth
h C lamp
l
50.130.045
300Am
mp Şase Pensesi (INTER)
300Amp Earth C lamp (INTER)
50.130.050
400Am
mp Şase Pensesi (INTER)
400Amp Earth C lamp (INTER)
50.130.060
400Am
mp Şase Pensesi (MATSAN)
400Amp Earth C lamp (MATSAN)
50.130.070
600Am
mp Şase Pensesi (MATSAN)
600Amp Earth C lamp (MATSAN)
AKSESUAR
50.130.010
161
AKSESUAR
NİPELLER VE RAKO
ORLAR (MIG / MAG)
NIPPLES AND FITTINGS
S WITH NUT (MIG / MAG)
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
1
50.140.010
2
50.140.020
50.140.030
50.140.040
50.140.050
50.140.055
50.140.060
50.140.070
50.140.075
1
50.140.080
2
50.140.090
1
50.140.100
2
50.140.110
1
50.140.120
50.140.130
2
50.140.140
50.140.150
162
kım Kablosu Boyun Nipeli (IK-501/601)
Ak
Po wer C able Nipple for Swan Neck (IK-501/601)
Ak
kım Kablosu Dip Adaptör Rakoru (IK-501/601)
Po wer C able Fittting with Nut for C entral Adaptor (IK-501/601
IK -15/24/25 Torç Kablosu Destek Hortum Nipeli
IK -15/24/25 Nipple
IK -26/36 Torç Kablosu Destek Hortum Nipeli
IK -26/36 Nipple
IK -38 Torç Kablosu Destek Hortum Nipeli
IK -38 Nipple
IK -45 Torç Kablosu Destek Hortum Nipeli
IK -45 Nipple
IK -15/24/25/26/36 M10x1mm Somun
IK -15/24/25/26/36 M10x1mm Nut
IK -38 M12x1mm Somun
IK -38 M12x1mm Nut
IK -45 M14x1mm Somun
IK -45
45 M14x1mm Nut
MA
AXI
MA
AXI
MA
AXI
MA
AXI
250
250
350
350
Orijinal Boyun Nipeli
Original Nipple for Swan Neck
Orijinal Boyun Nipeli
Original Nipple for Swan Neck
Po lyamid Hortum Boyun Nipeli (Özlü Tel)
Po lyamide Hose Nipple for Swan Neck (C ored Wire)
Po lyamid Hortum Dip Adap
Adap. Nipeli (Özlü Tel)
Po lyamide Hose Nipple for C ent. Adap. (C ored Wire)
Po lyamid Hortum Nipeli (501)
Po lyamide Hose Nipple (501)
Po lyamid Hortum Nipeli (601)
Po lyamide Hose Nipple (601)
Po lyamid Hortum Rakoru (Neo)
Po lyamide Hose Fitting with Nut (Neo)
u Giriş Rakoru (Neo)
Su
Wa
ater Inlet Fitting with Nut (Neo)
NİPELLER VE RA
AKORLAR (TIG)
NIPPLES AND FITTIN
NGS WITH NUT (TIG)
Ürün Kodu
Item
Part Number
Ölçüler
Açıklama
Description
Dimensions
Kullanıldığı
Yerler
Is Used For
50.150.010
W 3/8" 24 Nipel
Sağ Diş
W 3/8" 24 Nipple
Right Thread
Ø12 L43.5mm
WP-9
WP-17
50.150.020
W 3/8" 24 Nipel
Sağ Diş
W 3/8" 24 Nipple
Right Thread
Ø9 L77.0mm
WP-9
WP-17
M12x1 Rakor
M12x1 Fitting with Nut
Özel Tip
Private Type
(ESAB-Lincoln
(ESAB
Lincoln)
(ESAB-Lincoln)
(ESAB
Lincoln)
50.150.030
WP-9
Ø9 L68.0mm
WP-18
WP-20
WP
20
WP-26
W 3/8" 19 Rak
kor W 3/8" 19 Fitting with Nut
50.150.040
50.150.050
Gaz Diş
Gas Thread, Female
Dişi
WP-9
Ø9 L65.0mm
WP-20
Standart Tip
Standard Type
WP-26
W 3/8" 24 Nipel
W 3/8" 24 Nipple
WP-18
Sol Diş
Left Thread
Ø9 L76.5mm
W 3/8" 19 Rak
kor W 3/8" 19 Fitting with Nut
50.150.060
WP-18
Gaz Diş
Gas Thread
Dişi
Female
WP-18
Ø9 L65.0mm
Kempi
TTK 250W
TTK 350W
50.150.070
50.150.080
50.150.090
50.150.100
W 7/8" 14 Nipel
W 7/8" 14 Nipple
WP-18
Gaz Diş
Sol Diş
Gas Thread
Lincoln
Left Thread
Ç entikli
Notched
W 5/8" 18 Nipel
W 5/8" 18 Nipple
Sol Diş
Ç entikli
Left Thread
Su Giriş
Notched
Water Inlet
W 5/8
5/8" 18 Nipel
W 5/8
5/8" 18 Nipple
Sağ Diş
Right Thread
Gaz Giriş
Gas Inlet
M6 Rakor
M6 Fitting with Nut
Ø L78.0mm
Ø9
Miller
Lincoln
Ø11 L54.0mm
Lincoln
Ø11 L54.0mm
Ø6 L60.0mm
WP-20
163
AKSESUAR
Ürün
NİPELLER VE RA
AKORLAR (TIG)
NIPPLES AND FITTIN
NGS WITH NUT (TIG)
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
AKSESUAR
50.150.110
50.150.120
50.150.130
Ölçüler
Açıklama
Description
W 5/8" 18 Nipel
W 5/8" 18 Nipple
Gaz Diş
G
Gas
Thread
Erkek
M
Male
W 5/8" 18 Nipel
W 5/8" 18 Nipple
Gaz Diş
G
Gas
Thread
Erkek
M
Male
W 1/8" 28 Nipel
W 1/8" 28 Nipple
M10x1 Nipel
M
M10x1
Nipple
Dimensions
WP-26
Ø12 L58.0mm
WP-26
Ø9 L71.0mm
Ø9 L60.0mm
WP-45
AL22
Ø9 L64.5mm
50.150.140
Kullanıldığı
Yerler
Is Used For
AW
Froinus
TTW
W 1/4" Rakor
W 1/4" Fitting with Nut
Kempi
Ø9 L71.5mm
50.150.150
TTC 220
TTK 220
W 1/4" Rakor
W 1/4" Fitting with Nut
Kempi
Ø7 L52.0mm
50.150.160
TTC 220
TTK 220
50.150.170
M8 Nipel
M Nipple
M8
Sağ Diş
R
Right
Thread
ProTIG 10/10W
Ø9 L68.0mm
ProTIG 20/20W
ProTIG 30/30W
ProTIG 40/40W
50.150.180
164
M8x1 Rakor
M
M8x1
Fitting with Nut
Sağ Diş
R
Right
Thread
Ø9 L65.0mm
Froinus
SU JAKLARI
QUICK CON
NNECTORS
Ürün
Ürün Kodu
Ölçüler
Açıklama
Item
Part Number
Dimensions
Description
50.160.010
6mm
50.160.020
6mm
50.160.030
6mm
50.160.040
6mm - M12x1
50.160.050
50
60 050
6mm - M12x1
6
50.160.060
6mm - M12x1
50.160.070
8mm - M12x1
50.160.080
8mm - M12x1
50 160 090
50.160.090
8mm - M12x1
50.160.100
G1/4"
50.160.110
G1/4"
50.160.120
G1/4"
50.160.130
G1/8"
50.160.140
G1/8"
50.160.150
G1/8"
50.160.160
Ø6mm
50.160.170
Ø8mm
021 HG 06 Su Jakı (Dişi) Mavi
021 HG 06 Quick C onnector (Female) Blue
TAMSAN
021 HG 06 Su Jakı (Dişi)
021 HG 06 Quick C onnector (Female)
021 MG 06 Su Jakı (Dişi) Kırmızı
021 MG 06 Quick C onnector (Female) Red
021 MG 06 Su Jakı (Dişi) Mavi
021 MG 06 Quick C onnector (Female) Blue
021 MG 06 Su Jakı (Dişi)
021 MG 06 Quick C onnector (Female)
021 MG 08 Su Jakı (Dişi) Kırmızı
TAMSAN
021 MG 08 Quick C onnector (Female) Red
021 MG 08 Su Jakı (Dişi) Mavi
021 MG 08 Quick C onnector (Female) Blue
021 MG 08 Su Jakı (Dişi)
021 MG 08 Quick C onnector (Female)
021 DG 13 Su Jakı (Dişi) Kırmızı
021 DG 13 Quick C onnector (Female) Red
021 DG 13 Su Jakı (Dişi) Mavi
021 DG 13 Quick C onnector (Female) Blue
TAMSAN
021 DG 13 Su Jakı (Dişi)
021 DG 13 Quick C onnector (Female)
021 EG 10 Su Jakı (Dişi) Kırmızı
021 EG 10 Quick C onnector (Female) Red
021 EG 10 Su Jakı (Dişi) Mavi
021 EG 10 Quick C onnector (Female) Blue
TAMSAN
021 EG 10 Su Jakı (Dişi)
021 EG 10 Quick C onnector (Female)
Su Jakı
J
(Erkek)
Quic
ck C onnector (Male)
Su Jakı
J
(Erkek)
Quic
ck C onnector (Male)
165
AKSESUAR
021 HG 06 Su Jakı (Dişi) Kırmızı
021 HG 06 Quick C onnector (Female) Red
HORTU
UMLAR
HOS
SES
Ürün
Item
Ürün Kodu
AKSESUAR
50.170.010
50.170.020
50.170.030
50.170.040
50.170.050
50.170.060
50.170.070
50.170.080
50.170.090
50.170.100
50.170.110
166
Ölçü
üler
Part Number Dimen
nsions
Açıklama
Description
PVC Siyah Gaz Hortumu
PVC Black Gas Hose
PVC Kırmızı Su Hortumu
5x8m
mm
PVC Red Water Hose
PVC Mavi Su Hortumu
5x8m
mm
PVC Blue Water Hose
PVC Siyah Gaz Hortumu
5x8m
mm
PVC Black Gas Hose
PVC Siyah Gaz Hortumu
6x9m
mm
PVC Black Gas Hose
PVC Kırmızı Su Hortumu
6x12
2mm
PVC Red Water Hose
PVC Mavi Su Hortumu
6x12
2mm
PVC Blue Water Hose
PVC Siyah Hortum (Ara Kablosu için)
7x13
3mm
PVC Black Hose (for C onnecting C able)
Örgülü Siyah Kauçuk Hortum (Akım Kablosu için)
8x13
3mm
Braided Black Rubber Hose (for Power C able)
PVC Siyah
h Hortum (Akım
( k
Kablosu
bl
için))
8.5x13mm
PVC Black Hose (for Power C able)
Kauçuk Ara Kablo Siyah Gaz Hortumu
13mm
Ø6.5x1
Rubber Black Gas Hose
4x7m
mm
50.170.120
6x8m
mm
50.170.130
6x8m
mm
50.170.140
6x8m
mm
50.170.150
6x8m
mm
50.170.160
8x10
0mm
50.170.170
8x10
0mm
50.170.180
8x10
0mm
50.170.190
10x12
2mm
Polyamid Beyaz Hortum
Polyamide White Hose
Polyamid Mavi Hortum (600S için)
Polyamide Blue Hose (for 600S)
Polyamid Siyah Hortum
Polyamide Black Hose
Polietilen Mavi/Siyah Hortum
Polyethylene Blue/Black Hose
Polyamid Beyaz Hortum
Polyamide White Hose
Polyamid Siyah Hortum
Polyamide Black Hose
Polietilen Mavi Hortum
Polyethylene Blue Hose
Polyamid Beyaz/Siyah Hortum
Polyamide White/Black Hose
KILIF
FLAR
SHEAT
THINGS
Ürün
Ürün Kodu
Ölçüler
Açıklama
Item
P
Part
Number
Dimensions
Description
50.180.010
Ø20mm
50.180.020
Ø25mm
50.180.030
Ø28mm
50.180.040
Ø30mm
50.180.050
Ø35mm
50.180.060
Ø40mm
50.180.070
Ø45mm
50.180.080
Ø50mm
50.180.090
Ø60mm
Ø
50.180.100
Ø20mm
50.180.110
Ø25mm
Bezli Kauçuk Hortum (501 için)
C anvas Sheathing (for 501)
Bezli Kauçuk Hortum (601 için)
C anvas Sheathing (for 601)
Bezli Kauçuk Hortum
C anvas Sheathing
Bezli Kauçuk Hortum
C anvas Sheathing
Bezli Kauçuk Hortum
C anvas Sheathing
Bezli Kauçuk Hortum
C anvas Sheathing
Bezli Kauçuk Hortum
C anvas Sheathing
Bezli Kauçuk Hortum
C anvas Sheathing
Lastik Dış Kılıf (TIG için)
Rubber Sheathing (for TIG)
Lastik Dış Kılıf (TIG için)
Rubber Sheathing (for TIG)
167
AKSESUAR
Bezli Kauçuk Hortum
C anvas Sheathing
KABLOLAR
CAB
BLES
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
AKSESUAR
50.190.501
50.190.601
50.190.020
50.190.016
50.190.025
50.190.035
50.190.050
50.190.070
50.190.095
50.190.110
50.190.120
50.190.130
50.190.140
50.190.150
50.190.160
50.190.250
50.190.300
50.190.360
50.190.400
50.190.500
50.190.510
168
IK-501 Kamçı Kablo (1785
(
Tel) (0,10mm Tavlı Telden)
IK-501
50 Whip
p C able
ab e (1
(1785
85 Wires)
es) (from
( o 0,10mm
0, 0
Annealed-Wire)
ea ed
e)
IK-601 Kamçı Kablo (2205
(
Tel) (0,10mm Tavlı Telden)
IK-601 Whip C able (2
2205 Wires) (from 0,10mm Annealed-Wire)
WP-20 Kamçı Kablo (1465 Tel) (0,07mm Tavlı Telden)
WP-20 Whip C able (1465 Wires) (from 0,07mm Annealed-Wire)
Ø16mm Kaynak Kablosu
Ø16mm Welding C able
Ø25mm Kaynak Kablosu
Ø25mm Welding C able
Ø35mm Kaynak Kablosu
Ø35mm Welding C able
Ø50mm Kaynak Kablosu
Ø50mm Welding C able
Ø70mm Kaynak Kablosu
Ø70mm Welding C able
Ø95mm Kaynak Kablosu
Ø95mm Welding C able
2x0.5mm2 Kumanda Kablosu
2x0.5mm2 C ontrol C able
a
3x0.75mm2 Kumanda
a Kablosu (Ara Kablo için)
3x0.75mm2 C ontrol C able (for Interval C able)
4x0.75mm2 Kumanda
a Kablosu (Ara Kablo için)
4x0.75mm2 C ontrol C able (for Interval C able)
7x0.75mm
7x0
75mm2 Kumanda
a Kablosu (Ara Kablo için)
7x0.75mm2 C ontrol C able (for Interval C able)
8x0.75mm2 Kumanda
a Kablosu (Ara Kablo için)
8x0.75mm2 C ontrol C able (for Interval C able)
10x0.75mm2 Kumand
da Kablosu (Ara Kablo için)
10x0.75mm2 C ontrol C able (for Interval C able)
u
250Amp Torç Kablosu
250Amp Torch C able
300Amp Torç Kablosu
u
300Amp Torch C able
360Amp Torç Kablosu
u
360Amp Torch C able
400Amp Torç Kablosu
u
400Amp Torch C able
500Amp Torç Kablosu
u
500Amp Torch C able
Pilot Ark Kablosu
Pilot Arc C able
DİĞER AKSESUARLAR
OTHER ACC
CESSORIES
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
C O 2 Isıtıcı
C O 2 Heater
50.200.020
C O 2 Regülatör
C O 2 Regulator
50.200.030
Arg
goncu Eldiveni
Top Grain C alf Skin Glove
50.200.040
Kısa
a Konçlu Kaynakçı Eldiveni
Top Grain C owhide Skin Glove
50 200 050
50.200.050
Uzu
un Konçlu Kaynakçı Eldiveni
Reinforced Red C owhide Glove
50.200.060
Solo
ormatik Maske
Solormatic Mask
AKSESUAR
50.200.010
169
AKSESUAR
DİĞER AKSESUARLAR
OTHER ACC
CESSORIES
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
Açıklama
Description
50.200.070
50.200.080
50.200.090
2 Sıralı Pas
slanmaz Fırça
3 Sıralı Pas
slanmaz Fırça
ç
4 Sıralı Pas
slanmaz Fırça
Inox Steel Brush with 2 Ranks
Inox Steel Brush with 3 Ranks
Inox Steel Brush with 4 Ranks
50.200.100
Ç elik Fırça
Steel Brush
50.200.110
Gaz Debim
metresi
Gas Flow Meters
50.200.120
Ç apak Tem
mizleme Pastası
Antispatter Paste
(Blue Bird, 250gr)
170
50.200.130
Nozul Temizleme Raybası
Spatter C leaner
50.200.140
Paslanmaz Ç elik Spreyi
Stainless Steel Sprey
50.200.150
BT5 Gaz A ltı Kaynak Spreyi
BT5 Nozzle C leaner Spray
50.200.160
BT68 Kontrrol Spreyi
BT68 Penetrant Spray
50.200.170
BT69 Kontrrol Spreyi Temizleyici
BT69 C leaner Spray
50.200.180
BT70 Kontrrol Spreyi Son İşlem
BT70 Developer Spray
Açıklama
Description
Sayfa/Page
Ø30mm 2x1 Tel Sürücü Ünite (Plastik Gövdeli)
Ø30m
mm 2x1 Wire Feeder Unit (Plastic Body)
Ø30mm 2x1 Tel Sürücü Ünite (Al Gövdeli)
Ø30m
mm 2x1 Wire Feeder Unit (Al Body)
174 175
174-175
176-177
Ø30mm 2x2 Tel Sürücü Ünite (Plastik Gövdeli)
Ø30m
mm 2x2 Wire Feeder Unit (Plastic Body)
178-179
Ø30mm 2x2 Tel Sürücü Ünite (Al Gövdeli)
Ø30m
mm 2x2 Wire Feeder Unit (Al Body)
180-181
Ø30mm 4x2 Tel Sürücü Ünite
Ø30m
mm 4x2 Wire Feeder Unit
182-183
Ø30mm 4x4 Tel Sürücü Ünite
Ø30m
mm 4x4 Wire Feeder Unit
184-185
Ø40mm 4x2 Tel Sürücü Ünite
Ø40m
mm 4x2 Wire Feeder Unit
186-187
Ø40mm 4x4 Tel Sürücü Ünite
Ø40m
mm 4x4 Wire Feeder Unit
188-189
T l Sü
Tel
Sürücü
ü ü Makaralar
M k
l
F d Rolls
Feed
R ll
190
173
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø30 2x1 TEL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE (PLASTİK GÖVDELİ)
Ø30 2x1 WIRE FEEDER
R UNIT (PLASTIC BODY)
174
Ø30 2x1 TEL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE (PLASTİK GÖVDELİ)
Ø30 2x1 WIRE FEEDER
R UNIT (PLASTIC BODY)
Ürün Kodu
Açıklama
Description
60.100.100
60.110.100
60.110.110
60.110.120
60.110.130
Ø30 2x1 Ünite (Plastik Gövdeli) (Motorsuz)
( ğ)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Sağ)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Sol)
40W-42V-210RPM Motor D.63 (Sol)
60W-24V-210RPM Motor (Sol)
Ø30 2x1 Unit (Plastic Body) (without Motor)
( g )
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Right)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Left)
40W-42V-210RPM Motor D.63 (Left)
60W-24V-210RPM Motor (Left)
60.110.140
60W-42V-210RPM Motor (Sol)
60W-42V-210RPM Motor (Left)
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60.120.160
60.120.180
60.120.120
60 120 130
60.120.130
60.120.210
60.120.150
60.120.200
60.120.220
60.120.190
60.120.110
60.120.100
-
Açıklama
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Part Number
Description
Plastik Gövde
Tel Yönlendirici (Plastik)
Basınç Ayar Vidası (Takım)
Basınç Ayar Vidası Pimi
Plastik Baskı Kolu (Takım)
Baskı Kolu Pimi
Üst Baskı Rulmanı
Rulman Yatağı (Tek Ç ekişli)
Makara Bağlantı Vidası
Tel Yönlendirici Bağlantı Vidası (M6x
x16)
Gövde Bağlantı Vidası (M6x12)
Tel Sürücü Makara
Plastic Body
Guide Tube (Plastic)
Pressure Gang (C omplete)
Pin for Pressure Gang
Plastic Pressure Lever (C omplete)
Pin for Pressure Lever
Pressure Bearing
Bearing House
Retaining Screw
Screw for Guide Tube (M6x16)
Screw for Plastik Body (M6x12)
Feed Roll
(Sayfa 190'a bakınız.)
(Please look at Page 190.)
175
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø30 2x1 TEL SÜRÜCÜ ÜNİT
TE (ALÜMİNYUM GÖVDELİ)
Ø30 2x1 WIRE FEEDER UNIT
U
(ALUMINIUM BODY)
176
Ø30 2x1 TEL SÜRÜCÜ ÜNİT
TE (ALÜMİNYUM GÖVDELİ)
Ø30 2x1 WIRE FEEDER UNIT
U
(ALUMINIUM BODY)
60.100.110
60.110.100
60.110.110
60.110.120
60.110.130
60.110.140
Açıklama
Ø30 2x1 Ünite (Alüminyum Gövdeli) (Moto
orsuz)
30W-24V-220RPM
30W
24V 220RPM Motor D.63 (Sağ)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Sol)
40W-42V-210RPM Motor D.63 (Sol)
60W-24V-210RPM Motor (Sol)
60W-42V-210RPM Motor (Sol)
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60.120.140
60.120.180
60.120.120
60 120 130
60.120.130
60.120.210
60.120.150
60.120.200
60.120.220
60.120.190
60.120.110
60.120.100
-
13
60.120.170
Description
Ø30 2x1 Unit (Aluminium Body) (without Motor)
30W-24V-220RPM
30W
24V 220RPM Motor D.63 (Right)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Left)
40W-42V-210RPM Motor D.63 (Left)
60W-24V-210RPM Motor (Left)
60W-42V-210RPM Motor (Left)
Description
Açıklama
Alüminyum Gövde
Tel Yönlendirici (Plastik)
Basınç Ayar Vidası (Takım)
B
Basınç
A
Ayar Vidası
Vid
Pi
Pimii
Plastik Baskı Kolu (Takım)
Baskı Kolu Pimi
Üst Baskı Rulmanı
Rulman Yatağı (Tek Ç ekişli)
Makara Bağlantı Vidası
x16)
Tel Yönlendirici Bağlantı Vidası (M6x
Gövde Bağlantı Vidası (M6x12)
Tel Sürücü Makara
Aluminium Body
Guide Tube (Plastic)
Pressure Gang (C omplete)
Pi ffor Pressure
Pin
P
Gang
G
Plastic Pressure Lever (C omplete)
Pin for Pressure Lever
Pressure Bearing
Bearing House
Retaining Screw
Screw for Guide Tube (M6x16)
Screw for Plastik Body (M6x12)
Feed Roll
(Sayfa 190'a bakınız.)
(Please look at Page 190.)
Yalıtkan Bağlantı Plakası
Plastic Plate
177
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ürün Kodu
Part Number
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø30 2x2 TEL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE (PLASTİK GÖVDELİ)
Ø30 2x2 WIRE FEEDER
R UNIT (PLASTIC BODY)
178
Ø30 2x2 TEL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE (PLASTİK GÖVDELİ)
Ø30 2x2 WIRE FEEDER
R UNIT (PLASTIC BODY)
Ürün Kodu
60.100.120
60.110.100
60.110.110
60.110.120
60.110.130
60.110.140
Description
Açıklama
Ø30 2x2 Ünite (Plastik Gövdeli) (Motorsuz)
( ğ)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Sağ)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Sol)
40W-42V-210RPM Motor D.63 (Sol)
60W-24V-210RPM Motor (Sol)
60W-42V-210RPM Motor (Sol)
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60.120.160
60.120.180
60.120.120
60 120 130
60.120.130
60.120.320
60.120.150
60.120.260
60.120.250
60.120.310
60.120.110
60.120.100
-
13
60.120.330
14
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Part Number
Ø30 2x2 Unit (Plastic Body) (without Motor)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Right)
( g )
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Left)
40W-42V-210RPM Motor D.63 (Left)
60W-24V-210RPM Motor (Left)
60W-42V-210RPM Motor (Left)
Açıklama
Description
Plastik Gövde
Tel Yönlendirici (Plastik)
Basınç Ayar Vidası (Takım)
B
Basınç
A
Ayar Vidası
Vid
Pi
Pimii
Metal Baskı Kolu (Takım)
Baskı Kolu Pimi
Baskı Kolu Yayı (Sağ)
Baskı Kolu Burcu
Makara Bağlantı Vidası (Plastik)
x16)
Tel Yönlendirici Bağlantı Vidası (M6x
Gövde Bağlantı Vidası (M6x12)
Tel Sürücü Makara
Plastic Body
Guide Tube (Plastic)
Pressure Gang (C omplete)
Pi ffor Pressure
Pin
P
Gang
G
Metel Pressure Lever (C omplete)
Pin for Pressure Lever
Spring for Metal Pressure (Right)
Spacer Tube
Retaining Screw (Plastic)
Screw for Guide Tube (M6x16)
Screw for Plastik Body (M6x12)
Feed Roll
(Sayfa 190'a bakınız.)
(Please look at Page 190.)
Tel Sürücü Makara Dişlisi
Geared for Feed Roll
60.120.270
Makara Dişlisi Burcu
Bushing for Geared Feed Roll
15
60.120.280
Üst Baskı Dişlisi Aksı
Axel for Metal Pressure
16
60.120.290
Üst Baskı Dişlisi
Geared for Pressure Lever
17
60.120.300
Üst Baskı Makarası
Pressure Roll
18
60.120.230
Ay Segmanı (Ø4mm)
Ring (Ø4mm)
19
60 120 240
60.120.240
A Segmanı
Ay
S
(Ø6
(Ø6mm))
Ri
Ring
(Ø6
(Ø6mm))
179
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø30 2x2 TEL SÜRÜCÜ ÜNİT
TE (ALÜMİNYUM GÖVDELİ)
Ø30 2x2 WIRE FEEDER UNIT
U
(ALUMINIUM BODY)
180
Ø30 2x2 TEL SÜRÜCÜ ÜNİT
TE (ALÜMİNYUM GÖVDELİ)
Ø30 2x2 WIRE FEEDER UNIT
U
(ALUMINIUM BODY)
60.100.130
60.110.100
60.110.110
60.110.120
60.110.130
60.110.140
Description
Açıklama
orsuz)
Ø30 2x2 Ünite (Alüminyum Gövdeli) (Moto
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Sağ)
( ğ)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Sol)
40W-42V-210RPM Motor D.63 (Sol)
60W-24V-210RPM Motor (Sol)
60W-42V-210RPM Motor (Sol)
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60.120.140
60.120.180
60.120.120
60 120 130
60.120.130
60.120.320
60.120.150
60.120.260
60.120.250
60.120.310
60.120.110
60.120.100
-
13
60.120.330
14
Ø30 2x2 Unit (Aluminium Body) (without Motor)
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Right)
( g )
30W-24V-220RPM Motor D.63 (Left)
40W-42V-210RPM Motor D.63 (Left)
60W-24V-210RPM Motor (Left)
60W-42V-210RPM Motor (Left)
Description
Açıklama
Alüminyum Gövde
Tel Yönlendirici (Plastik)
Basınç Ayar Vidası (Takım)
B
Basınç
A
Ayar Vidası
Vid
Pi
Pimii
Metal Baskı Kolu (Takım)
Baskı Kolu Pimi
Baskı Kolu Yayı (Sağ)
Baskı Kolu Burcu
Makara Bağlantı Vidası (Plastik)
Tel Yönlendirici Bağlantı Vidası (M6x
x16)
Gövde Bağlantı Vidası (M6x12)
Tel Sürücü Makara
Aluminium Body
Guide Tube (Plastic)
Pressure Gang (C omplete)
Pi ffor Pressure
Pin
P
Gang
G
Metel Pressure Lever (C omplete)
Pin for Pressure Lever
Spring for Metal Pressure (Right)
Spacer Tube
Retaining Screw (Plastic)
Screw for Guide Tube (M6x16)
Screw for Plastik Body (M6x12)
Feed Roll
(Sayfa 190'a bakınız.)
(Please look at Page 190.)
Tel Sürücü Makara Dişlisi
Geared for Feed Roll
60.120.270
Makara Dişlisi Burcu
Bushing for Geared Feed Roll
15
60.120.280
Üst Baskı Dişlisi Aksı
Axel for Metal Pressure
16
60.120.290
Üst Baskı Dişlisi
Geared for Pressure
17
60.120.300
Üst Baskı Makarası
Pressure Roll
18
60.120.230
Ay Segmanı (Ø4mm)
Ring (Ø4mm)
19
9
60 20 2 0
60.120.240
Ay Segmanı
S
(Ø6
(Ø6mm))
Ring (Ø6mm)
(Ø6
)
20
60.120.170
Yalıtkan Bağlantı Plakası
Plastic Plate
181
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ürün Kodu
Part Number
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø30 4x2 TEL SÜRÜCÜ ÜNİTE
Ø30 4x2 WIRE FEEDER UNIT
182
Ø30 4x2 TEL SÜRÜCÜ ÜNİTE
Ø30 4x2 WIRE FEEDER UNIT
Ürün Kodu
60.100.140
60.110.150
60.110.160
60.110.170
60.110.180
Açıklama
Description
Ø30 4x2 Ünite (Motorsuz)
65W-24V-210RPM
65W
24V 210RPM Motor D.77 (Sağ)
65W-24V-210RPM Motor D.77 (Sol)
90W-24V-210RPM Motor (Sol)
90W-42V-210RPM Motor (Sol)
Ø30 4x2 Unit (without Motor)
65W-24V-210RPM
65W
24V 210RPM Motor D.77 (Right)
65W-24V-210RPM Motor D.77 (Left)
90W-24V-210RPM Motor (Left)
90W-42V-210RPM Motor (Left)
60.110.190
95W-24V-210RPM Motor Encoder (Sol)
95W-24V-210RPM Motor Encoder (Left)
60.110.200
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Sağ)
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Right)
60.110.210
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Sol)
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Left)
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
60.120.350
60.120.340
60.120.120
60 120 130
60.120.130
60.120.430
60.120.360
60.120.260
60.120.370
60.120.250
60.120.190
60.120.110
60 120 100
60.120.100
-
13
60.120.460
14
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Part Number
Description
Açıklama
Alüminyum Gövde
Tel Yönlendirici (Pirinç)
Basınç Ayar Vidası (Takım)
B
Basınç
A
Ayar Vidası
Vid
Pi
Pimii
Metal Baskı Kolu (Takım)
Baskı Kolu Pimi
Baskı Kolu Yayı (Sağ)
Baskı Kolu Yayı (Sol)
Baskı Kolu Burcu
Makara Bağlantı Vidası
Tel Yönlendirici Bağlantı Vidası (M6x
x16)
Gövde Bağlantı Vidası (M6x12)
Tel Sürücü Makara
Aluminium Body
Guide Tube (Brass)
Pressure Gang (C omplete)
Pi ffor Pressure
Pin
P
Gang
G
Metel Pressure Lever (C omplete)
Pin for Pressure Lever
Spring for Metal Pressure (Right)
Spring for Metal Pressure (Left)
Spacer Tube
Retaining Screw
Screw for Guide Tube (M6x16)
Screw for Plastik Body (M6x12)
Feed Roll
(Sayfa 190'a bakınız.)
(Please look at Page 190.)
Tel Sürücü Makara Dişlisi
Gear for Feed Roll
60.120.270
Makara Dişlisi Burcu
Bushing for Geared Feed Roll
15
60.120.280
Üst Baskı Dişlisi Aksı
Axel for Metal Pressure
16
60.120.200
Üst Baskı Rulmanı
Pressure Bearing
17
60.120.400
Makara Bağlantı Pulu
Washer for Roll
18
60 120 230
60.120.230
A Segmanı
Ay
S
(Ø4
(Ø4mm))
Ri
Ring
(Ø4
(Ø4mm))
19
60.120.240
Ay Segmanı (Ø6mm)
Ring (Ø6mm)
20
60.120.480
Rulman Yatağı (Dar)
Bearing Hole (Narrow)
21
60.120.490
Rulman Yatağı (Geniş)
Bearing Hole (Wide)
22
60.120.450
Tel Sürücü Dişli Aksı
Axle for Gear Drive
23
60.120.470
Tel Sürücü Merkez Dişlisi
Main Gear Drive
24
60.120.410
Merkez Dişli Adaptörü
Adaptor for Main Gear Drive
25
60.120.420
Merkez Tel Yolluğu
Intermediate Feed Tube
26
60.120.440
Yalıtkan Bağlantı Plakası
Plastic Plate
27
60.120.380
Koruma Sacı
Protective Plate
28
60.120.390
Koruma Sacı Vidası
Screw for Protective Plate
183
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø30 4x4 TEL SÜRÜCÜ ÜNİTE
Ø30 4x4 WIRE FEEDER UNIT
184
Ø30 4x4 TEL SÜRÜCÜ ÜNİTE
Ø30 4x4 WIRE FEEDER UNIT
Ürün Kodu
Description
Açıklama
Ø30 4x4 Ünite (Motorsuz)
65W-24V-210RPM
65W
24V 210RPM Motor D.77 (Sağ)
65W-24V-210RPM Motor D.77 (Sol)
90W-24V-210RPM Motor (Sol)
90W-42V-210RPM Motor (Sol)
95W-24V-210RPM Motor Encoder (Sol)
Ø30 4x4 Unit (without Motor)
65W-24V-210RPM
65W
24V 210RPM Motor D.77 (Right)
65W-24V-210RPM Motor D.77 (Left)
90W-24V-210RPM Motor (Left)
90W-42V-210RPM Motor (Left)
95W-24V-210RPM Motor Encoder (Left)
60.110.200
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Sağ)
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Right)
60.110.210
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Sol)
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Left)
60.100.150
60.110.150
60.110.160
60.110.170
60.110.180
60.110.190
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
60.120.350
60.120.340
60.120.120
60 120 130
60.120.130
60.120.430
60.130.360
60.120.260
60.120.370
60.120.250
60.120.190
60.120.110
60 120 100
60.120.100
12
-
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Part Number
Description
Açıklama
Alüminyum Gövde
Tel Yönlendirici (Pirinç)
Basınç Ayar Vidası (Takım)
B
Basınç
A
Ayar Vidası
Vid
Pi
Pimii
Metal Baskı Kolu (Takım)
Baskı Kolu Pimi
Baskı Kolu Yayı (Sağ)
Baskı Kolu Yayı (Sol)
Baskı Kolu Burcu
Makara Bağlantı Vidası
Tel Yönlendirici Bağlantı Vidası (M6x
x16)
Gövde Bağlantı Vidası (M6x12)
Aluminium Body
Guide Tube (Brass)
Pressure Gang (C omplete)
Pi ffor Pressure
Pin
P
Gang
G
Metel Pressure Lever (C omplete)
Pin for Pressure Lever
Spring for Metal Pressure (Right)
Spring for Metal Pressure (Left)
Spacer Tube
Retaining Screw
Screw for Guide Tube (M6x16)
Screw for Plastik Body (M6x12)
Tel Sürücü Makara
Feed Roll
(Sayfa 190'a bakınız.)
(Please look at Page 190.)
13
60.120.460
Tel Sürücü Makara Dişlisi
Gear for Feed Roll
14
60.120.270
Makara Dişlisi Burcu
Bushing for Geared Feed Roll
15
60.120.280
Üst Baskı Dişlisi Aksı
Axel for Metal Pressure
16
60.120.300
Üst Baskı Makarası
Pressure Roll
17
60.120.230
Ay Segmanı (Ø4mm)
Ring (Ø4mm)
18
60 120 240
60.120.240
A Segmanı
Ay
S
(Ø6
(Ø6mm))
Ri
Ring
(Ø6
(Ø6mm))
19
60.120.400
Makara Bağlantı Pulu
Washer for Roll
20
60.120.450
Tel Sürücü Dişli Aksı
Axle for Gear Drive
21
60.120.470
Tel Sürücü Merkez Dişlisi
Main Gear Drive
22
60.120.410
Merkez Dişli Adaptörü
Adaptor for Main Gear Drive
23
60.120.420
Merkez Tel Yolluğu
Intermediate Feed Tube
24
60.120.440
Yalıtkan Bağlantı Plakası
Plastic Plate
25
60.120.380
Koruma Sacı
Protective Plate
26
60.120.390
Koruma Sacı Vidası
Screw for Protective Plate
185
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø40 4x2 TEL SÜRÜCÜ ÜNİTE
Ø40 4x2 WIRE FEEDER UNIT
186
Ø40 4x2 TEL SÜRÜCÜ ÜNİTE
Ø40 4x2 WIRE FEEDER UNIT
Ürün Kodu
Description
Açıklama
Ø40 4x2 Ünite (Motorsuz)
65W-24V-210RPM
65W
24V 210RPM Motor D.77 (Sağ)
65W-24V-210RPM Motor D.77 (Sol)
90W-24V-210RPM Motor (Sol)
90W-42V-210RPM Motor (Sol)
95W-24V-210RPM Motor Encoder (Sol)
Ø40 4x2 Unit (without Motor)
65W-24V-210RPM
65W
24V 210RPM Motor D.77 (Right)
65W-24V-210RPM Motor D.77 (Left)
90W-24V-210RPM Motor (Left)
90W-42V-210RPM Motor (Left)
95W-24V-210RPM Motor Encoder (Left)
60.110.200
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Sağ)
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Right)
60.110.210
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Sol)
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Left)
60.100.160
60.110.150
60.110.160
60.110.170
60.110.180
60.110.190
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
8
9
10
60.140.350
60.120.340
60.140.120
60 140 130
60.140.130
60.140.100
60.140.110
60.140.150
60.140.260
60.140.370
60.120.190
60.140.310
60 120 110
60.120.110
11
60.120.100
12
-
6
7
Açıklama
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Part Number
Description
Alüminyum Gövde
Tel Yönlendirici (Pirinç)
Basınç Ayar Vidası (Takım)
B
Basınç
A
Ayar Vidası
Vid
Pi
Pimii
Metal Baskı Kolu (Takım) (Sağ)
Metal Baskı Kolu (Takım) (Sol)
Baskı Kolu Pimi
Baskı Kolu Yayı (Sağ)
Baskı Kolu Yayı (Sol)
Makara Bağlantı Vidası
Makara Bağlantı Vidası (Plastik)
Tel Yönlendirici Bağlantı Vidası (M6x
x16)
Aluminium Body
Guide Tube (Brass)
Pressure Gang (C omplete)
Pi ffor Pressure
Pin
P
Gang
G
Metal Pressure Lever (C omplete) (Right)
Metal Pressure Lever (C omplete) (Left)
Pin for Pressure Lever
Spring for Metal Pressure (Right)
Spring for Metal Pressure (Left)
Retaining Screw
Retaining Screw (Plastic)
Screw for Guide Tube (M6x16)
Gövde Bağlantı Vidası (M6x12)
Screw for Plastik Body (M6x12)
Tel Sürücü Makara
Feed Roll
(Sayfa 190'a bakınız.)
(Please look at Page 190.)
13
60.140.460
Tel Sürücü Makara Dişlisi
Gear for Feed Roll
14
60.140.280
Üst Baskı Dişlisi Aksı
Axle for Metal Pressure
15
60.140.300
Üst Baskı Makarası
Pressure Roll for Pressure
16
60.120.230
Ay Segmanı (Ø4mm)
Ring (Ø4mm)
17
60 140 450
60.140.450
T l Sü
Tel
Sürücü
ü ü Dişli
Di li Aksı
Ak
A l ffor Gear
Axle
G
Drive
D i
18
60.140.470
Tel Sürücü Merkez Dişlisi
Main Gear Drive
19
60.140.420
Merkez Tel Yolluğu
Intermediate Feed Tube
20
60.140.170
Yalıtkan Bağlantı Plakası
Plastic Plate
21
60.140.380
Koruma Sacı
Protective Plate
22
60.140.390
Koruma Sacı Vidası
Screw for Protective Plate
187
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø40 4x4 TEL SÜRÜCÜ ÜNİTE
Ø40 4x4 WIRE FEEDER UNIT
188
Ø40 4x4 TEL SÜRÜCÜ ÜNİTE
Ø40 4x4 WIRE FEEDER UNIT
Ürün Kodu
Description
Açıklama
Ø40 4x4 Ünite (Motorsuz)
65W-24V-210RPM
65W
24V 210RPM Motor D.77 (Sağ)
65W-24V-210RPM Motor D.77 (Sol)
90W-24V-210RPM Motor (Sol)
90W-42V-210RPM Motor (Sol)
Ø40 4x4 Unit (without Motor)
65W-24V-210RPM
65W
24V 210RPM Motor D.77 (Right)
65W-24V-210RPM Motor D.77 (Left)
90W-24V-210RPM Motor (Left)
90W-42V-210RPM Motor (Left)
60.110.190
95W-24V-210RPM Motor Encoder (Sol)
95W-24V-210RPM Motor Encoder (Left)
60.110.200
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Sağ)
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Right)
60.110.210
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Sol)
110W-42V-210RPM Motor D.77 (Left)
60.100.170
60.110.150
60.110.160
60.110.170
60.110.180
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
60.140.350
60.120.340
60.140.120
60 140 130
60.140.130
60.140.100
60.140.110
60.140.150
60.140.260
60.140.370
60.120.190
60.140.310
60 120 110
60.120.110
60.120.100
-
13
60.140.460
14
Açıklama
Description
Alüminyum Gövde
Tel Yönlendirici (Pirinç)
Basınç Ayar Vidası (Takım)
B
Basınç
A
Ayar Vidası
Vid
Pi
Pimii
Metal Baskı Kolu (Takım) (Sağ)
Metal Baskı Kolu (Takım) (Sol)
Baskı Kolu Pimi
Baskı Kolu Yayı (Sağ)
Baskı Kolu Yayı (Sol)
Makara Bağlantı Vidası
Makara Bağlantı Vidası (Plastik)
Tel Yönlendirici Bağlantı Vidası (M6x
x16)
Gövde Bağlantı Vidası (M6x12)
Tel Sürücü Makara
Aluminium Body
Guide Tube (Brass)
Pressure Gang (C omplete)
Pi ffor Pressure
Pin
P
Gang
G
Metal Pressure Lever (C omplete) (Right)
Metal Pressure Lever (C omplete) (Left)
Pin for Pressure Lever
Spring for Metal Pressure (Right)
Spring for Metal Pressure (Left)
Retaining Screw
Retaining Screw (Plastic)
Screw for Guide Tube (M6x16)
Screw for Plastik Body (M6x12)
Feed Roll
(Sayfa 190'a bakınız.)
(Please look at Page 190.)
Tel Sürücü Makara Dişlisi
Gear for Feed Roll
60.140.280
Üst Baskı Dişlisi Aksı
Axle for Metal Pressure
15
60.140.140
Üst Baskı Makarası
Pressure Roll for Pressure
16
60.120.230
Ay Segmanı (Ø4mm)
Ring (Ø4mm)
17
60 140 450
60.140.450
Tel Sürücü Dişli Aksı
Axle for Gear Drive
18
60.140.470
Tel Sürücü Merkez Dişlisi
Main Gear Drive
19
60.140.420
Merkez Tel Yolluğu
Intermediate Feed Tube
20
60.140.170
Yalıtkan Bağlantı Plakası
Plastic Plate
21
60.140.380
Koruma Sacı
Protective Plate
22
60.140.390
Koruma Sacı Vidası
Screw for Protective Plate
6
7
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Part Number
189
TE
EL SÜRÜCÜ ÜN
NİTE
Ø30 TEL SÜRÜC
CÜ MAKARALAR
Ø30 FEED
D ROLLS
Ürün Kodu
Ölçü
Part Number
Dimension
60.130.100
60.130.110
60.130.120
60.130.130
60.130.140
60.130.150
60.130.160
60.130.170
60.130.180
60.130.190
60 130 200
60.130.200
60.130.210
60.130.220
60.130.230
0.6-0.8
0.8-1.0
1.0-1.2
1.2-1.6
0.8-1.0
1.0-1.2
1.2-1.6
0.6-0.8
0.8-1.0
1.0-1.2
1 2-1
1.2
1.6
6
0.6-0.8
0.8-1.0
1.0-1.2
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
60.130.240
1.2-1.6
Tel Sürücü Makara (Al Tel için)
Feed Roll (for Al Wire)
2x2
4x2
4x4
60.130.250
1.0-1.2
Tel Sürücü Makara (Özlü Tel için)
Feed Roll (for C ored Wire)
2x2
4x2
4x4
60.130.260
1.2-1.6
Tel Sürücü Makara (Özlü Tel için)
Feed Roll (for C ored Wire)
2x2
4x2
4x4
60.130.270
2.0-2.4
Tel Sürücü Makara (Özlü Tel için)
Feed Roll (for C ored Wire)
2x2
4x2
4x4
60.130.280
2.4-2.8
Tel Sürücü Makara (Özlü Tel için)
Feed Roll (for C ored Wire)
2x2
4x2
4x4
Ø30
Description
Açıklama
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara
(Al Tel için)
(Al Tel için)
(Al Tel için)
(Al Tel için)
(Al Tel için)
(Al Tel için)
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll
(for Al Wire)
(for Al Wire)
(for Al Wire)
(for Al Wire)
(for Al Wire)
(for Al Wire)
Ünite / Unit
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x1
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
2x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x2
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
4x4
Ø40 TEL SÜRÜC
CÜ MAKARALAR
Ø40 FEED
D ROLLS
Ø40
Ürün Kodu
Ölçü
Part Number
Dimension
60.150.100
60.150.110
60.150.120
60.150.130
60.150.140
1.0-1.2
1.2-1.6
2.0-2.4
2.8-3.2
1.0-1.2
Tel
Tel
Tel
Tel
Tel
4x2
4x4
60.150.150
1.2-1.6
Tel Sürücü Makara (Al Tel için)
Feed Roll (for Al Wire)
4x2
4x4
60.150.160
1.0-1.2
Tel Sürücü Makara (Özlü Tel için)
Feed Roll (for C ored Wire)
4x2
4x4
60.150.170
1.2-1.6
Tel Sürücü Makara (Özlü Tel için)
Feed Roll (for C ored Wire)
4x2
4x4
60.150.180
2.0-2.4
Tel Sürücü Makara (Özlü
Ö
Tel için)
Feed Roll (for C ored Wire)
4x2
4x4
60.150.190
2.8-3.2
Tel Sürücü Makara (Özlü Tel için)
Feed Roll (for C ored Wire)
4x2
4x4
190
Description
Açıklama
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Sürücü
Makara
Makara
Makara
Makara
Makara (Al Tel için)
Feed
Feed
Feed
Feed
Feed
Roll
Roll
Roll
Roll
Roll (for Al Wire)
Ünite / Unit
4x2
4x4
4x2
4x4
4x2
4x4
4x2
4x4
Açıklama
Description
Diyot Grupları
Diode
e Groups
Elektronik Kartlar
Electrronic C ards
Sayfa/Page
194 195
194-195
195
193
DİYOT GRUPLA
D
ARI
DİYOT GR
RUPLARI
DIODE GROUPS
G
Ürün
Ürün Kodu
Item
Part Number
70.100.010
70.110.084
70.110.115
70.110.154
194
Amper
Açıklama
100 Amp. 1/3 DB80-10
00 Redresör
PMS 84 +T Monofaze
M
PMS 115 +T Monofaze
PMS 154 +T Monofaze
Description
1/3 DB80-100 Rectifier
PMS 84 +T Monofase
PMS 115 +T Monofase
PMS 154 +T Monofase
70.120.240
240 Amp. PTS 240 +T Redresör
R
PTS 240 +T Rectifier
70.120.300
300 Amp. PTS 300 +T Redresör
R
PTS 300 +T Rectifier
70.120.350
350 Amp. PTS 350 +T Redresör
R
PTS 350 +T Rectifier
70.120.450
450 Amp. PTS 450 +T Redresör
R
PTS 450 +T Rectifier
70.120.550
550 Amp. PTS 550 +T Redresör
R
PTS 550 +T Rectifier
70.120.650
650 Amp. PTS 650 +T Redresör
R
PTS 650 +T Rectifier
70.120.850
850 Amp. PTS 850 +T Redresör
R
PTS 850 +T Rectifier
70.130.030
PTS 30P +T Plazma
P
Redresör
PTS 30P +T Rectifier for Plasma
70.130.060
PTS 60P +T Plazma
P
Redresör
PTS 60P +T Rectifier for Plasma
70.130.090
PTS 90P +T Plazma
P
Redresör
PTS 90P +T Rectifier for Plasma
70.130.120
PTS 120P +T
T Plazma Redresör
PTS 120P +T Rectifier for Plasma
70 130 150
70.130.150
PTS 150P +T
T Plazma
Pl
R
Redresör
d
ö
PTS 150P +T
T Rectifier
R
ifi for
f Plasma
Pl
70.140.250
PTT 250D +T
T
PTT 250D +T
70.140.350
PTT 350D +T
T
PTT 350D +T
70.140.450
PTT 450D +T
T
PTT 450D +T
70.140.550
PTT 550D +T
T
PTT 550D +T
70.140.650
PTT 650D +T
T
PTT 650D +T
70.140.850
PTT 850D +T
T
PTT 850D +T
70.150.120
PTT 1200D.V
V.
PTT 1200D.V.
70.150.170
PTT 1700D.V
V. + T100NC
PTT 1700D.V. + T100NC
DİYOT GR
RUPLARI
DIODE GROUPS
G
Ürün Kodu
Item
Part Number
Amper
Açıklama
Description
70.160.250
250 Amp. PTH 250
0 DAV +T Tristör
70.160.350
350 Amp.
p PTH 350
0 DAV +T Tristör
PTH 350 DAV +T Thyristor
y
70.160.450
450 Amp. PTH 450
0 DAV +T Tristör
PTH 450 DAV +T Thyristor
70.160.550
550 Amp. PTH 550
0 DAV +T Tristör
PTH 550 DAV +T Thyristor
70.160.650
650 Amp. PTH 650
0 DAV +T Tristör
(SC T380
0)
PTH 250 DAV +T Thyristor
PTH 650 DAV +T Thyristor
(SC T380)
70.170.250
250 Amp. PTH 250
0 DAVA +T Tristör
PTH 250 DAVA +T Thyristor
70.170.350
350 Amp. PTH 350
0 DAVA +T Tristör
PTH 350 DAVA +T Thyristor
70.170.450
450 Amp. PTH 450
0 DAVA +T Tristör
PTH 450 DAVA +T Thyristor
70 170 550
70.170.550
550 Amp
Amp. PTH 550
0 DAVA +T Tristör
PTH 550 DAVA +T Thyristor
70.170.650
650 Amp. PTH 650
0 DAVA +T Tristör
(SC T380
0)
850 Amp. PTH 850
0 D.V.
PTH 650 DAVA +T Thyristor
(SC T380)
PTH 850 D.V.
ELEKTRONİK KARTLAR
ELECTRON
NIC CARDS
Ürün
Ürün Kodu
Açıklama
Item
Part Number
Description
70.190.282
70.190.367
70.190.419
70.190.421
70.200.054
70.200.848
70.200.856
70 200 857
70.200.857
RE282 Elektronik Kart
RE282 Electronic C ard
RE367 Elektronik Kart
RE367 Electronic C ard
RE419 Elektronik Kart
RE419 Electronic C ard
RE421B Elektronik Kart
RE421B Electronic
El t
i C ard
d
SC O054 Elektronik Kart
SC O054 Electronic C ard
SC O848 Elektronik Kart
SC O848 Electronic C ard
SC O856 Elektronik Kart
SC O856 Electronic C ard
SC O857 Elektronik Kart
SC O857 Electronic C ard
195
ELEKT
TRONİK KART
T
70.180.850
DİYOT GRUPLA
D
ARI
Ürün

Benzer belgeler

MAXI 250 Euro Hava Soğutmalı Torç

MAXI 250 Euro Hava Soğutmalı Torç W1/4-28 Ø6 0.8 L38mm C ontact Tip C u-DHP W1/4-28 Ø6 1.0 L38mm C ontact Tip C u-DHP W1/4-28 Ø6 1.2 L38mm C ontact Tip C u-DHP W1/4-28 Ø6 1.6 L38mm C ontact Tip C u-DHP

Detaylı