Bidvoice issue 2_Turkish.indd

Transkript

Bidvoice issue 2_Turkish.indd
Bidvoice
QUARTERLY MAGAZINE FOR BIDVEST PEOPLE
issue
2013
gruBuMuZ
BİDVEST YÖNETİCİ
GELİȘTİRME PROGRAMI
Rotolabel İcra Kurulu Bașkanı Wicus Maritz, Gordon İșletme Enstitüsü (GIBS) tarafından koordine edilen ilk Bidvest yönetici geliștirme
programına (YGP) katılan temsilcilerden biri.
Wicus’un programla ilgili değerlendirmeleri şöyle;
“Ele alınan konular günün gereksinimlerine ve
amaca uygundu ve çeşitli ilginç alanlar içeriyorlardı.
Okutmanların kendi alanlarında uzman oldukları açıktı;
onlar dersleri merak ve ilgi uyandırıcı bir biçimde
anlatıyordu ve sahip oldukları bilgi ve uzmanlığı bize
eğlenceli bir şekilde aktarmayı başardılar. Faaliyetlerle
öğrenme koçları bu kursun ayrılmaz birer bileşenidir,
çünkü onlar takımlara fikirler, çalışma programları ve
yönlendirme sağlıyorlar. Çeşitli faaliyetler program
süresince uygun bir şekilde programlanmıştı ve bunlar
hiç kuşku yok ki bir takım ruhu oluşturulmasına çok
yardımcı oldular. Zaman zaman stresli olsa da, iş
simülasyonu kesinlikle ilginç ve oldukça eğlenceliydi.
LinkedIn üzerinden yapılan mesleki ilişki ağı geliştirme
alıştırmaları olumluydu ve doğru kullanılması halinde
bunun yararlı olduğu açık. Ben de artık iyi bir Twitter
kullanıcısıyım ve Pamela Anderson’dan Richard
Bronson’a, bir sürü kişi ve kuruluşu takip ediyorum.
“Faaliyetlerle öğrenme projesindeki (FÖP) konular
çok ilginç ve amaca uygundu. Bir FÖP’deki ıraksak/
yakınsak düşünme süreci günlük çalışma hayatında
çok faydalıdır. Bu proje takım çalışmasının gücünü
ve de farklı geçmişlere ve güçlere sahip bireylerin
bireyden daha büyük bir şeyi yaratmak üzere nasıl bir
araya gelebileceğini bir kez daha göz önüne serdi.
Planlamanın, rollerin belirlenmesinin, her takım üyesinin
gücünden faydalanmanın ve bir takım liderine sahip
olmanın önemi vurgulandı.
“Liderlik değerlendirmesi inanılmaz bir alıştırmaydı ve
her liderin yapması gereken bir şey. Lider olarak neleri
başardığını görmek için aynayı kendine tutmak hem zihin
açıcı hem tatmin edici bir şey.
“YGP genel olarak harika bir deneyimdi ve benim
kariyer gelişimimin önemli unsurlarından biri oldu. Bu
program kıdemli yöneticiler için büyük bir fırsat, çünkü
doğru seviyedekilere hitap ediyor, dengeli bir şekilde
hazırlanmış ve YGP projesi öğrenmek için harika bir
yöntem. Diğer Bidvest yöneticileri ve GIBS personeli ve
öğretim görevlileri ile mesleki iletişimde olmak fantastikti
ve öğrenme deneyimi- hem kişisel hem profesyonel
açıdan- genel anlamıyla harikaydı.”
Lufil Packaging İcra Kurulu Başkanı Kevin Swan da
programın sonuçlarından bazılarını vurguluyor.
“Grup ile bir mesleki iletişim ağı oluşturmak fantastik
bir fırsattı ve diğer bölümlerdeki kişilerle irtibat kurmanın
gelecekte mutlaka olumlu bir getirisi olacaktır. Çoğumuz
astlara talimat iletmeye veya üstlere rapor göndermeye
alışkın kişilerdik ve bundan önce Bidvest’teki
Arka sıra soldan sağa: Wicus Maritz, Rotolabel; Phillip Clough, McCarthy VW/Audi; Kevin Swan, Lufil Packaging; Louis Roux,
Steiner.
Orta sıra soldan sağa: Rob White, Bidvest Prestige Cleaning Services; Gavin Bell, Bidvest Hospitality; Neil Wolno, Bidvest Insurance; Mark Steyn, Bidvest Freight; Jackie Goodwin, Bidvest Port Operations; Craig Turnbull, Bidvest Industrial: Corporate Office;
Van der Walt Steyn, Konica Minolta; Craig Taylor, BidTrack. Üçüncü sıra soldan sağa: Dani Kaplan, G.Fox & Co; Denny Poovan,
Afcom; Neil Capazorio, Bidvest Bank; Alan Duncan, McCarthy; Gary Bloch, Bidvest Bank; Stephen Smith, Bidvest Panalpina Logistics; Mojaki Finger, Bidvest Paperplus. Ön sıra soldan sağa: Mpumi Madisa, Bidvest Prestige Group; Lesley-Ann Adams, GIBS;
Endria White, Waltons; Riette Ackermann, GIBS; Nosi Mbongwa, Bidvest Freight.
Yukarıdaki insanlardan birkaç tanesi Bidvest’ten ayrıldı/bölüm değiştirdi, fakat buradaki bilgi YGP’yi tamamladıkları Mart 2013 tarihine aittir.
denklerimizle etkileşimde bulunma fırsatına pek sahip
olmamıştık.
“Bu program hem kendimiz hakkında hem de
başkaları üzerinde sahip olduğumuz etki hakkında
daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağladı. Program
esnasında insanlardaki büyümeyi ve değişimi
gözlemlemek fantastikti. Daha önce hiçbirimiz düşünce
ve eylemlerimizi psikologlar eşliğinde analiz etmeye
bu kadar zaman ayırmamıştık. Bu kesinlikle farklı bir
deneyim!
“Beni en çok düşünmeye sevk eden ders stratejik
düşünme ve iş modeli inovasyonu dersiydi; Hillbrow,
Alexandra ve Diepsloot’taki yoğun pratikler herkes için
olumluydu ve yeni fırsatları görmemesi sağladı.
“Takım çalışması ve faaliyetlerle öğrenme projeleri
(FÖP) yapılması gereken çalışmaları tamamlamak için
şarttı ve bu etkileşim sırasında bile her şeyin yolunda
gitmesini ve herkesin konuya odaklanmasını sağlamak
için bir lidere ihtiyaç vardı! FÖP sadece düşünme
kabiliyetimizi değil; daha da önemlisi, fikirleri çok da
aşırıya kaçmadan test etme yeteneğimizi geliştirdi.
Takımımızdan öğrendiğimiz bazı kilit noktalar
șu șekilde özetlenebilir:
 İnovasyon bir süreçtir ve senaryoları uygulama
çalışmaları, okuma, araştırma ve planlama için
zaman ayırmak gerekiyor.
 Süreç ve testleri adım adım uygulama
metodolojisi olgun bir endüstri için yeni fikirler
geliştirmenin anahtarıdır.
 Etkili takımlar oluştururken, işimizi büyütmek
ve geliştirmek için bilgiyi araştırmak, yakından
incelemek ve uygulamak gerektiğini akılda
tutun. Bilinmezlere doğru adım atmaktan
korkmayın.
 Ortaya ilk atılan fikirler genellikle mükemmel
değildir ve bunları tartışma, test etme ve
geliştirme süreci hayati bir öneme sahiptir.
FÖP’nin işlevinde ve sonuçlarında farklı
uzmanlık alanlarına yer veren bir takım da
önem taşır.
KApAK KoNuSu
RAKİPSİZ
ÇAMAȘIRHANELERİMİZ ISI, SU VE
KÖMÜR TASARRUFU SAĞLIYORLAR
Bidvest Laundry grubunda yapılan yıkama ișlemlerinin hacmi artmıș durumda ve șu anda çamașırhanelerimizde günde 380.000 parça
yıkanıyor. Bu ise yılda 138,7 milyon adet yıkanmıș çamașır ediyor.
Johannesburg fabrikamız gibi büyük bir tesis yıkama
için günde 660.000 litre suya ihtiyaç duymaktadır.
Bunu grubun ulusal ölçekteki faaliyetlerine göre
hesapladığımızda, ortaya çıkan yıllık su kullanımı
1.626.371 kilolitreye (41.000 yüzme havuzunu
doldurmaya yetecek kadar) ulaşmaktadır.
Buna bağlı olarak elektrik faturası da oldukça
yüklüdür. İşletmemiz 2012 yılında 8 milyon kWh’ın
üzerinde elektrik ve 15.000 tondan fazla kömür
kullandı.
Büyük rakamlar enerji ve su tasarrufu yapma
konusunda büyük fırsatlar da sunmaktadırlar. Bu
konuyla ilgili kat edilmesi gereken yolu ortaya koyan
şey, küresel çaptaki Bidvest karbon emisyonunun
%6’sına çamaşırhanelerimizin neden olduğuna işaret
eden sürdürülebilirilik verileriydi.
Laundry grubu İcra Kurulu Başkanı Hans Hunick’in
konuyla ilgili değerlendirmesi şöyle: “O zamandan bu
yana karbon ayak izimizi azaltmayı ve su, ısı, elektrik
ve kömürde tasarruf sağlamayı görev bildik.”
Bu süreçte şirket ısı dönüştürücü ve sürekli
toplu yıkama (STY) teknolojisinin kullanılması ve
güç tasarrufu sağlayan değişken hızlı sürücülerin
(VSD) devreye sokulması konusunda kendini Güney
Amerika’nın lider kuruluşu olarak konuşlandırmış
bulunmaktadır.
Önemli miktardaki yatırımların sağladığı
kazançlardan bir tanesi hem su hem ısı kullanımındaki
büyük tasarruflar olmuştur.
Kaliteli çamaşırhane işlemleri birincil bir ısı kaynağı
tarafından (çamaşır grubumuzda bu kömür yakmalı
kazanlardan sağlanan buhar ile yapılmaktadır) en az
80˚C sıcaklığında ve sürekli olarak 9- 10 barlık bir
basınçla pompalanan, kesintisiz bir su kaynağının
sağlanmasını gerektirmektedir. Geleneksel olarak,
yıkama döngüsünden sonra sıcak su kanalizasyona
akıtılıyordu. Yani bir anlamda ısının ziyan olmasına izin
verilmiş oluyordu.
Hans bununla ilgili şunları söylüyor: “Bu kesinlikle
bir israftı ve tasarruf etmenin yollarını ararken
incelediğimiz ilk alanlardan biri de buydu.”
Isı dönüştürücülerinin veya su buharı sistemlerinin
kurulması, atık sudaki sıcaklığın kullanılacak olan
taze soğuk suya aktarılmasına olanak sağlamaktadır.
Daha önceleri 20˚C oda sıcaklığındaki giriş suyunun
optimum sıcaklığa ulaşmak için bir 60˚C daha ısıtılması
gerekiyordu.
Şimdi ise kanalizasyona verilen kullanılmış sıcak
sudan aktarılan ısı sayesinde kullanılacak olan suyun
sıcaklığı 50˚C kadar arttırılabilmektedir.
Verim artışı ve buhar basıncındaki dalgalanmaların
azaltılması neticesinde elde edilen sabit sıcaklıklar
suyun buhara dönüştürülmesi için gerekli olan enerji
miktarında büyük bir azalmaya yol açmaktadır.
Kazana geri gönderilen yoğuşma suyunun yanı
sıra, su ısıtıcılarındaki ön yıkama suyu sıcaklıklarındaki
artış kazanların çok yoğun çalıştırılmayacağı
anlamına gelmektedir ve böylece kömür tüketimi de
azaltılmaktadır.
Elde edilen bir diğer fayda da tesisteki buhar
kazanının bitirme makinelerine sabit bir basınç
our group
sağlamaya devam etmesi ve müşterilerin çamaşırlarının
istikrarlı bir şekilde yüksek kaliteli bir son işleme tabi
tutulmasına yardımcı olmasıdır.
Daha önceleri 1 ton kömür tüketilerek 7 ton buhar
üretilirken, şimdi 8,2 ton buhar üretilmektedir. Bu
verimlilik optimum olarak kabul edilmektedir.
Kullanılmakta olan su ısıtıcıları sekiz adettir. Çok
yakında iki tane daha kurulup devreye sokulacaktır.
Tecrübelerimize göre bugüne kadar her su ısıtma
kazanı günde 300 ile 500 kWh arasında elektrik ve
yaklaşık 700 kg kömür tasarrufu sağlamıştır.
Üstelik ihtiyaç duyulan buhar miktarı da daha azdır.
Eskiden saatte 5,2 ton buhar kullanan Cape Town
tesisimiz bugün 4,08 ton buhar kullanmaktadır.
Şubelerde kurulu daha yeni tesisatların çoğuna
VSDler takılmış bulunmaktadır. Milnor çamaşır yıkama
ve kurutma makineleri, çok silindirli ütüler ve diğer
makine parçaları sadece belirli bir görevi yerine
getirmek için elektriğe ihtiyaç duymaktadırlar. Daha
önceleri motorlar standart bir hızda çalıştırılıyordu.
Şimdi hız ihtiyaca göre ayarlanmaktadır. Bazı
durumlarda motorların dönüş hızı %50’ye varan ölçüde
azaltılmakta ve örneğin 5000 rpm ile çalışan bir motor
2500 rpm ile çalışmaktadır.
Operasyon Müdürü Collin Field şu açıklamayı
yapıyor: “Talebe uygun olarak sağlanan bu yavaşlama
zaman içinde önemli ölçüde elektrik tasarrufu
sağlanması anlamına geliyor.”
Grubun yüksek işlem hacimli ticari
çamaşırhanelerinde tünel yıkama sistemleri (“sürekli
toplu yıkama” ya da “STY” olarak da bilinmektedir)
için de ek yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bunların
kuruluş harcamaları yüksektir. Eğik konveyörlü bir
STY’nin maliyeti yaklaşık 5,5 milyon Güney Afrika
Randı kadardır. Son yıllarda bunlardan dokuz tane
kurulmuştur.
Bu makineler uzun vadede önemli ölçüde verim
sağlayacaklardır.
Su kullanımı materyalin türüne göre değişiklikler
göstermektedir. Örneğin, bir partide sentetiklere göre
%20 daha fazla pamuklu çamaşır yüklenebilmektedir.
Su kullanımı çamaşır yıkama ve kurutma
makinelerinde (geleneksel yıkama yöntemi) 1 kg
çamaşır için 25-28 lt iken, STYlerde 10-14 litreye
düşmüş bulunmaktadır.
Tünel yıkama teknolojisinde kaydedilen yeni
gelişmeler su tüketiminin daha da azaltılması
konusunda umut vadetmektedir.
Bidvest Laundry grubu mevcut karbon
emisyonlarında azalma sağlamak amacıyla
bütünsel bir yaklaşım izlemekte ve kapsamlı bir
stratejinin bünyesinde çok sayıda girişimi aynı anda
yürütmektedir.
İşletmemiz 2700 kişiyi çalıştırmaktadır ve 115
kamyondan oluşan filomuz yılda 910.409 litre dizel ve
218.409 litre benzin tüketmektedir.
Son üç yıldır uydu bağlantılı Bidvest Tracker filo
yönetim sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Trafik
ihlalleri (genel olarak aşırı hız, fren veya izinsiz mola
ile ilgili) günde 650’den 50’ye azalmıştır ve bunun
sonucunda lastik ömrü artmış, yakıt kullanımı daha
verimli hale gelmiş ve sürücü disiplini iyileşme
göstermiştir.
Collin Field’in verdiği bilgilere göre sadece
Spartan şubesindeki yakıt tasarrufu ayda 2000 litreyi
bulmaktadır.
Tasarrufa yönelik çabalarımızdan bir diğeri de
Spartan ve Mogwase şubelerinde şebeke suyu
tüketimini azaltmak amacıyla açılan su kuyularıdır.
Gruba ait çamaşır yıkama tesislerinde enerji verimli
aydınlatma lambaları kullanılmaktadır. Işıklandırmanın
sadece gerektiğinde kullanılmasını sağlamak için çok
sayıda şubede tavan pencereleri kurulmuştur. Bu
sayede gündüz vardiyalarında yapay ışıklandırmaya
olan ihtiyaç önemli ölçüde azaltılmıştır.
Yeniden kullanma ve geri dönüştürme felsefesi
şirketimizin bütün birimlerinde uygulanmaktadır.
Sürücüler mümkün olan her yerde elbise askıları
toplamakta ve otellerle hastanelere teslim edilen
eşyaların plastik koruma kılıflarının geri kazanılmasını
sağlamaktadırlar.
Hans Hunick şunları söylüyor: “Bidvest Laundry
grubu enerji verimliliği konusunda endüstrideki lider
kuruluş haline gelmiş bulunuyor. Bu başarı sadece
yeni yatırımlar sayesinde değil, çalışanlarımızın bunu
benimsemesiyle de mümkün olmuştur. Onlar karbon
ayak izimizi küçük tutma çabalarımız da dahil olmak
üzere, performansla ilgili her türlü konunun arkasında
olmanın gururunu taşımaktadırlar.
“Yeni hedefimiz Güney Afrika’nın en çevre
dostu çamaşır yıkama işletmesi olmaktır. “Zaman
kaybetmeden yeşil yıkama teknolojilerini benimsemek
suretiyle endüstride öne çıkmayı planlamaktayız.
“Fosfatların ve kimyasalların kullanılmasını azaltan
yeşil yıkama sistemlerinin yurt dışındaki gelişimini
izledik. Faaliyet gösterdiğimiz alanın kâr marjı düşük
ve bu teknoloji bize ek giderler yükleyecektir. Ancak
birilerinin öne çıkması ve öncülük etmesi gerekiyor.
Bidvest Laundry grubu işte bunu yapacaktır.”
İCRA KURULU BAȘKANININ MESAJI
Bidvest’in yöntemi
yaparak öncülük etmektir
Bidvest olarak ne kadar
iyi olduğumuzla övünmek
konusunda pek iyi değiliz.
Yaptıklarımızdan gurur
duyuyoruz, fakat önce ișimize
bakmayı ve daha sonra
konușmayı tercih ediyoruz...
ki o zaman da ortaya așılması
gereken bașka bir șey çıkıyor
ve biz de ortaya çıkan yeni
önceliklere konsantre oluruz.
Sözü performansa bırakmak övgüye
değer bir şey ve işini sessizce yapmak
da Bidvest kültürünün bir parçası.
Fakat bazen durup, başardıklarımızı
gözden geçirmek de gerekiyor.
Bidvest ailesindeki şirketlerin
birçoğu alanında liderdir. Bu şirketler
dünya standartlarında hizmet
sunuyorlar.
Önde gelen yemek hizmeti
operasyonlarımızın uyguladığı direkt sipariş sistemlerine ve diğer e-ticaret
inovasyonlarına bakın. Bunlar birçok açıdan faaliyet gösterdikleri ulusal
pazarlarda endüstri standartlarını belirleyen kuruluşlardır.
Peki ya Bidvest Freight takımlarımızın limanlarda ulaştığı verimlilik düzeyleri
ve üretim hacimlerine ne demeli?
Onların Güney Afrika’nın ihracat ve ithalat ürünlerini taşıma kapasitesi ulusal bir
değerdir.
Bidvest Laundry grubunda da sektöre öncülük eden inovasyonlar söz
konusu ve bunlara Bidvoice’un mevcut sayısında özel bir yer verilmektedir.
Çamaşırhanelerimiz ısı dönüştürücülerinin ve sürekli toplu yıkama
teknolojisinin uygulamaya sokulmasında ve değişken hızlı sürücülerin
kurulumunda bölgesel lider konumundadırlar. İşin teknik tarafına pek
girmeden, bunun ısı, buhar, su ve kömür açısından büyük bir tasarruf anlamına
geldiğini söylemek yeterli olacaktır.
Yemek hizmetleri, taşıma ve çamaşır yıkamadaki inovasyonlar lideri
olduğumuz alanlardan sadece üçü. Bidvest başka birçok alanda da liderdir.
Operasyonel etkinliğin çevre üzerindeki olumlu etkisini hafife almamak
gerekmektedir, ancak ticari bir dünyada bizim odaklanmamız gereken bir
diğer konu da lider olmamızın işimizi daha da geliştirmeye nasıl yardımcı
olabileceğidir.
Müşterilerimiz neler istiyorlar?
Endüstriye bağlı olarak, müşteriler Bidvest’in taze ürünler, bakır kablo veya
ofis temizlik hizmetleri sağlamasını isteyebilirler. Müşteri ayrıca iyi bir kalite,
parasının karşılığını almak ve yüksek düzeyde güvenilirlik ve etkinlik bekler.
Müşteriler aynı zamanda pazarda başka bir şey daha ararlar: yeni fikirler.
Liderler yeni çözümler sunarlar. Arkadan gelenler ise eski yöntemleri
kullanırlar.
Liderler pazar değişimlerini öngörürler. Arkadan gelenler pazar değişimlerine
kurban giderler.
Belirli sektörlerdeki liderliğimiz bize birçok durumda müşterilerimize bazı
şeyleri daha iyi bir şekilde ve daha düşük bir maliyetle yapabilmelerine yardımcı
olmamıza olanak sağlar. Bu ise bize pazarda başkalarından farklı bir şey
sunmayan hizmet sağlayıcılar karşısında bir rekabet avantajı sağlar.
Liderliğinizin imajınıza fayda sağlaması iyi ve güzel bir şey. Ticari fayda
sağlayan bir liderlik ise daha da güzel bir şey.
Bizler yaparak öncülük ederiz. Böbürlenmek Bidvest’in tarzı değildir. Ne
var ki lider olmaktan da utanmamalıyız. Lider olmayı hak ettik. Bundan gurur
duyabiliriz. Müşterilerimizle olan uzun vadeli ilişkilerimizi güçlendirmek suretiyle
de bundan faydalanabiliriz.
Çok yakında Bidvest’le duyduğumuz gururu göstermek için bir fırsatımız
olacak- Johannesburg, Durban, Cape Town ve Port Elizabeth olmak üzere,
dört kentte Birlik yürüyüşümüz yapılacaktır. Bu şehirlerde veya yakınlarında
bulunan takımlarımızı, bu yürüyüşlere gururla katılmaya teşvik etmek isterim.
Bu yürüyüşlerde endüstri liderlerinin ayak izlerini takip ediyor olmanız yüksek
bir ihtimaldir. Fakat bundan ender olarak bahsedildiği için, haberiniz olmayabilir.
Brian Joffe
As proud members of the Bidvest
family, we hold our values high
st
t
sp
ran
e
i
ip
h
s
ur
e
n
e
r
ep
r
t
en r
e
w
po
p
ity
n
u
ip
h
r
s
euurlity
n
e
ren tabi
e
p
r
ep oun
r
t
e
r
nt c
een ac
pre
s
e
u
l
va
a
cy
n
e
r
lty
a
loy
i
s
i
c
inn
m
tea on
r
wo
k
un
it
n
tio
a
ov
y
th
g
n s
ty
e
l
r
a
s
st irnethiness
oy t
l
r
faustwor ect
o
p ty
tr
p
p
n
s
u
y
o
i
li
t
s
i
e
s
a
t
i
n
r
u
c
v uth s
g
q
i
e
n
e
d
p
r irnes y
o
s
t
e
i
e ss
r
u
y
fa alt
l
t
i
i
vantegr cs loy
m
sy
e
i
i
y
t
r ity
h
it
u
t
n
o
e dig ect
c ntegr sty
ce
llen
e
c n tesy
x
e tio ur ty
va co uali
o
inn
ct eq nity
n
o
n
h
o
ti e
u
a
r
v
t no llenc
in xce
e
res
e
u
al
it
un
th
re
e
p
s
ct
s
l
a
y
o
l
ng
e
r
t
r
n
tra
s
c
ren
a
p
y
it
un
y
y
e ty dig
p
v ss ion res yal
y
s
lo th
is ness
rte irne
v
u
r
tru rust
co al fa ort
fai ce
t
p ty ellen th y
loy
p
su nes exc tru nit
ho pect y dig ical
t
th
es
ct
pe
s
re
e
If you encounter contrary conduct, please report it
Anyone can call us 24 hours a day, 365 days a year in English, Zulu, Sotho, Xhosa or Afrikaans
Email: [email protected] Freepost: Tip-offs Anonymous, KwaZulu-Natal 138, Umhlanga Rocks 4320
Free Call: 0800 50 60 90
Bidvest Values revised.indd 1
2012/05/23 9:05 AM