ÖZGEÇMİŞ Özkaynak Kanmaz E. 2014. Subcritical Water Extraction

Transkript

ÖZGEÇMİŞ Özkaynak Kanmaz E. 2014. Subcritical Water Extraction
ÖZGEÇMİŞ
1.
2.
3.
4.
5.
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Unvanı
Öğrenim Durumu
Çalıştığı Kurum
Derece
Lisans
Y. Lisans
Doktora
: Evrim Özkaynak
: 24 Nisan 1979
: Yrd. Doç. Dr.
: Doktora
: Artvin Çoruh Üniversitesi
Alan
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
Üniversite
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Yıl
2003
2006
2011
6. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi: 19.09. 2011
7. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri – Yok
8. Yayınlar
8.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Özkaynak Kanmaz E. 2014. Subcritical Water Extraction of Phenolic Compounds from
Flaxseed Meal Sticks Using Accelerated Solvent Extractor (ASE). European Food Research
and Technology, 238 (1), 85-91.
Özkaynak Kanmaz, E. Ova, G. 2013. The Effective Parameters for Subcritical Water
Extraction of SDG from Flaxseed (Linum usitatissimum L.) Using Accelerated Solvent
Extractor. European Food Research and Technology, 237 (2), 159-166.
Özkaynak E., Ova, G. 2009. The Effects of Various Cooking Conditions on Acrylamide
Formation in Rolled Patty. Food Additives and Contaminants, Part A. 26 (6), 293-299.
8.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Özkaynak Kanmaz, E. 2014. How it is Possible to Extend Shelf Life of Seed Sprouts. 2 nd
International Congress on Food Technology, November 05-07, Kuşadası, (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E. 2014. HPLC-MS/MS Analysis of SDG Lignan in Flaxseed. 2nd
International Congress on Food Technology, November 05-07, Kuşadası (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E. 2014. The Formation of Trans Fatty Acids in Flaxseed during Heat
Treatment. 2nd International Congress on Food Technology, November 05-07, Kuşadası
(Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E. 2014. The Effect of Heat Treatment on the Level of α-Linolenic Acid
in Flaxseed. 2nd International Congress on Food Technology, November 05-07, Kuşadası
(Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G., Tan, A. 2014. The Influence of Germination Process on
Phenolic and Flavonoid Content of Brown and Yellow Flaxseed (Linum usitatissimum L.).
NAFI-Novel Approaches in Food Industry, May 26-29, Kuşadası (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2014. SDG lignan, Total Fat and Fatty Acids of Brown and
Yellow Flaxseed (Linum usitatissimum L.) Sprouts. NAFI-Novel Approaches in Food
Industry, May 26-29, Kuşadası (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E. 2014. The Effect of Functional Ingredients on Bread Quality. NAFINovel Approaches in Food Industry, May 26-29, Kuşadası (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E. 2014. Flaxseed as Functional Ingredient in Bakery Products and Cereal
Based Foods. NAFI-Novel Approaches in Food Industry, May 26-29, Kuşadası (Poster
Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E. 2013. Dried Persimmon as Traditional Processed Fruit in Artvin. The
2nd International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, 24-26
October, Ohrid, Macedonia (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E. 2013. Sprouts as Fresh Vegetables. The 2nd International Symposium
on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, 24-26 October, Ohrid, Macedonia (Poster
Bildiri)
Özkaynak E., Ova, G. 2010. Changes in Bioactive Compounds of Flaxseed Sprouts during
Germination. The 2nd International Conference in Food Industries and Biotechnology and the
Associated Fair, 1-3 November, Homs, Syria. (Sözlü bildiri)
Özkaynak E., Ova, G. 2010. The Effect of Cultivar Variety on Bioactive Compounds of
Flaxseed (Linum usitatissimum L.). Chester Food and Environmental Science Week, 22-26
March, Chester, U.K. (Sözlü bildiri)
Özkaynak E., Ova, G. 2007. Acrylamide Formation in Rolled Patty. International Food and
Nutrition Congress. 24-26 Ekim, İstanbul. (Poster Bildiri)
8.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Özkaynak Kanmaz E. 2014. Subcritical Water Extraction of Phenolic Compounds from
Flaxseed (Linum usitatissimum L.). Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-3-659-510175, page:84
8.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2014. Filizlenme İşleminin Fitokimyasal Bileşikler Üzerine
Etkisi. Gıda Dergisi, 39 (1), 49-56.
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2014. Kritik Altı Su Ekstraksiyonu İşleminin Gıda
Endüstrisinde Kullanımına Yönelik Uygulamalar. Gıda Dergisi, 39 (1), 41-48.
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2013. Keten Tohumuna Dünyada Neden Bu Kadar Değer
Veriliyor? Dünya Gıda, 10, 79-83.
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G., 2012. Keten Tohumunun Yapısındaki Fenolik Bileşikler.
Akademik Gıda, 10 (4), 85-90.
Özkaynak, E., Karakaya, S. 2009. Fonksiyonel Gıda Olarak Sarımsak ve Organosülfürlü
Bileşikler. Hasad Gıda Dergisi, Yıl: 24, Sayı 286, 26-30.
Ötleş, S., Özkaynak, E. 2008. Çeşitli Besin Bileşenleri ve Mineraller Arasında Meydana
Gelen İnteraksiyonlar. Gıda Mühendisliği Dergisi. Yıl:12, Sayı: 26, 58-61.
Özkaynak, E., Ova, G., 2006. Akrilamid-Gıdalarda Oluşan Önemli bir Kontaminant II.
Akademik Gıda, Yıl:4, Sayı: 22, 15-19.
Özkaynak, E., Ova, G., 2006. Akrilamid-Gıdalarda Oluşan Önemli bir Kontaminant I.
Akademik Gıda, Yıl:4, Sayı: 21, 19-23.
8.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer
alan tam metin olarak yayınlanan sözlü veya poster bildiri
Özkaynak E., Ova, G. 2008. Gıdalarda Isısal İşlemler Sırasında Oluşan Bileşikler. 6. Halk
Sağlığı Kongresi, İzmir. (Sözlü bildiri)
Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer
alan özet metin olarak yayınlanan sözlü veya poster bildiri
Fidancı, Y., Telis, M., Çetinkaya, S., Aktaş, H. N., Özkaynak Kanmaz, E. 2015. Çocuklarda
Obezite ve Beslenme. 1. Ulusal Çoruh Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan, Artvin. (Sözlü bildiri)
Doru, A., Kazdal, S.,, Elibol, M., Balalan, E., Özkaynak Kanmaz, E. 2015 Fonksiyonel Tahıl
Ürünleri. 1. Ulusal Çoruh Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan, Artvin. (Sözlü bildiri)
Üngör, Y., Kandemir, B., Taş, Y. E., Uyanık, H., Özkaynak Kanmaz, E. 2015 Fonksiyonel
İçecekler. 1. Ulusal Çoruh Öğrenci Kongresi, 24-26 Nisan, Artvin. (Poster bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2013. Tohum Filizleri ve Gıda Güvenliği. 8. Gıda
Mühendisliği Kongresi, 07-09 Kasım, Ankara. (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2013. Endüstriyel Filiz Üretimi. 8. Gıda Mühendisliği
Kongresi, 07-09 Kasım, Ankara. (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E. 2013. Gıda Endüstrisinde Karbonhidrat Protein İnteraksiyonlarının
Kullanım Alanları. 8. Gıda Mühendisliği Kongresi, 07-09 Kasım, Ankara. (Poster Bildiri)
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2012. Gıdalardaki Biyoaktif Bilesiklerin Kritik Altı Su
Ekstraksiyonu. Türkiye 10. Gıda Kongresi. 10-12 Ekim, Hatay. (Çağrılı sözlü bildiri)
Özkaynak, E., Ova, G. 2008. Lignanlar ve Sağlık Üzerine Etkileri. Türkiye 10. Gıda
Kongresi. 21-23 Mayıs, Erzurum. (Poster Bildiri)
Özkaynak E., Ova, G. 2005. Akrilamid-Gıdalarda Oluşan Önemli Bir Kontaminant. 9. Gıda
Kongresi. 24-26 Mayıs, Bolu. (Poster Bildiri)
8.6 Diğer yayınlar
Özkaynak Kanmaz, E. 2014. Gıdalarda Isıl İşlemler Sırasında Oluşan Toksik Bileşikler,
Artvin Çoruh Üniversitesi, Sağlık yüksek Okulu, Bölüm içi faaliyet, Artvin.
Özkaynak Kanmaz, E., 2013. Ekmeğin Yaşamdaki Yeri. Ekmek İsrafını Önleme Projesi
Kapsamında Konferans, Artvin. (Davetli konuşmacı)
Özkaynak Kanmaz, E. 2012, “0-2 Yaş Beslenmesi ve Anne Sütünün Önemi”, Doğum Sonrası.
Özürlülüğe Neden Olabilecek Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine Farkındalık Eğitimi.
Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı Ödes Projesi.
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2011. Keten Tohumundan SDG Lignan Bileşiğinin ASE 200
cihazında Kritik Altı Su ekstraksiyonu, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir.
Ova, G., Özkaynak E., Tan, A. 2011, Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yağlık Keten Tohumlarının
(Linum usitatissimum L.) ve Filizlerinin Biyoaktif Bileşikler Açısından İncelenmesi Üzerine
Bir Araştırma, (Tübitak TOVAG-1001 proje tezi)
Özkaynak E., 2011. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yağlık Keten Tohumlarının (Linum
usitatissimum L.) ve Filizlerinin Biyoaktif Bileşikler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir
Araştırma, (Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü), Doktora tezi.
Özkaynak E., Ova, G. 2011. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yağlık Keten Tohumlarının ve
Filizlerinin Biyoaktif Bileşikler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma-3. dönem proje
sonuçlarının sunumu, Tagem 2011 yılı Program Değerlendirme Toplantıları, Antalya. (Sözlü
bildiri)
Özkaynak E., Ova, G. 2010. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yağlık Keten Tohumlarının ve
Filizlerinin Biyoaktif Bileşikler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma-1. ve 2. dönem
proje sonuçlarının sunumu, Tagem 2010 yılı Program Değerlendirme Toplantıları, Antalya.
(Sözlü bildiri)
Özkaynak E., Ova, G. 2010. Keten Tohumu ve Filizleri. 7. Halk Sağlığı Kongresi, İzmir.
(Sözlü bildiri, bildiri kitabında basılmamış)
Özkaynak Kanmaz, E., Ova, G. 2006. GLP (Good Laboratory Practice), İLU (İyi Laboratuvar
Uygulamaları), Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir.
Ova, G., Özkaynak E. 2006, Çeşitli Pişirme Tekniklerinin Sigara Böreğinde Akrilamid
Oluşumu Üzerine Etkisi. (Ege Üniversitesi BAP proje tezi).
Özkaynak E. 2006, Çeşitli Pişirme Tekniklerinin Sigara Böreğinde Akrilamid Oluşumu
Üzerine Etkisi. (Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü), Yüksek lisans tezi.
Özkaynak E., Kibar, A., 2003. Organik Gıdalar ve Yasal Düzenlemeleri, Ege Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Gıda mühendisliği Bölümü, Lisans tezi.
9. Projeler
Enginar yaprağından Fonksiyonel Kritik Altı Su Ekstraktları Eldesi. Artvin Çoruh
Üniversitesi 2014.M80.02.03 nolu BAP projesi-Kapsamlı araştırma projesi, 2015 (Yürütücü).
Limon Kabuğundan Fonksiyonel Kritik Altı Su Ekstraktları Eldesi.
Artvin Çoruh
Üniversitesi 2014.M80.02.04 nolu BAP projesi-Kapsamlı araştırma projesi, 2015 (Yürütücü).
Doğum Sonrası Özürlülüğe Neden Olabilecek Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine
Farkındalık Eğitimi. “0-2 Yaş Beslenmesi ve Anne Sütünün Önemi”. Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı Ödes Projesi, 2012 (Eğitimci).
Ova, G., Özkaynak E., Tan, A., 2011. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Yağlık Keten
Tohumlarının (Linum usitatissimum L.) ve Filizlerinin Biyoaktif Bileşikler Açısından
İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. TÜBİTAK, 1001, TOVAG 108O498 nolu proje
(Araştırmacı).
Ova, G., Özkaynak, E. 2006. Çeşitli Pişirme Tekniklerinin Sigara Böreğinde Akrilamid
Oluşumu Üzerine Etkisi. Ege Üniversitesi 2005 MÜH 026 nolu BAP projesi (Araştırmacı).
10. İdari Görevler
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı
Artvin Çoruh Üniversitesi
Ekim, 2011-2014
Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanlığı
Artvin Çoruh Üniversitesi
Şubat, 2015-
11. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Yok
12. Ödüller
Ödüller ve Burslar
Uluslarası
 “International Biographical Centre (IBC)”, Top 100 Scientists, 2011.
 “Marquis Who's Who in the World”, 2011, 28th Edition.
 Sokrates Erasmus bursu, 2005, Aristotle University of Thessaloniki, Greece (5 ay).
Ulusal




2014. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. Başvuru no: 312042
2013. TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. Başvuru no: 305957
2009. TÜBITAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü. Başvuru no: 207052.
Tübitak Araştırmacı bursu, Tübitak 108O498 nolu 1001 TOVAG projesinde bursiyer
araştırmacı (01.09.2008-01.03.2011, 30 ay).
12. Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu
doldurunuz.
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2013-2014
İlkbahar
Güz
2014-2015
İlkbahar
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Dersin Adı
Teorik
Beslenmeye Giriş
4
0
39
Fitokimyasallar ve Sağlık
2
0
12
Beslenme ve Diyet
3
0
98
Fonksiyonel Gıdalar
2
0
14
Besin Kimyası-I
2
-
33
Beslenme İlkeleri-I
3
2
32
Gıda İşleme Yöntemleri
2
0
11
Beslenme İlkeleri-II
3
2
32
Besin Güvenliği
2
0
33
Fonksiyonel Gıdalar
2
0
15
Hijyen ve Sanitasyon
2
0
11
Uygulama

Benzer belgeler

diyabet ve beslenme - İstanbul Üniversitesi

diyabet ve beslenme - İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı

Detaylı

Özgeçmiş Dosyası İndir - Erciyes Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi

Özgeçmiş Dosyası İndir - Erciyes Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR "Pomegranate Seed Oil: Shelf Life Prediction, Microencapsulation and Utilization in Ice-cream Production", Novel Approaches in Food I...

Detaylı

C.V.

C.V. 1. Çam, M, Dinç, M, Bilgin, S, Yılmaztekin, M, Ahhmed, A, Öztürk, A, Sağdıç, O. Pressurized water extraction of polyphenols from spearmint. ISNFF 2014- Annual Conference & Exhibition, Functional Fo...

Detaylı

DDOOKKAAPP--TTAARRIIMM Doğu Karadeniz Bölgesindeki Küçük

DDOOKKAAPP--TTAARRIIMM Doğu Karadeniz Bölgesindeki Küçük their works were held in Kuruçam and Uğurlu, and will be held in Coşandere soon.

Detaylı

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae alfa-linolenic acid content of eggs obtained from hens by dietary flaxseed. Food Science and Technology International, 13(3):217-223. • 1997, Nergiz C., Yalçın, H., Yıldız, H., Some analytical char...

Detaylı

100% Natural Defatted Flaxseed Flour

100% Natural Defatted Flaxseed Flour NEVA GIDA MADDELERİ VE BASKI MALZ.DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. SANAYİ MAH. 7 . SK. NO: -26 ESENYURT-İSTANBUL TÜRKİYE

Detaylı