mınısterul educaţıeı ,cercetării şı tıneretuluı

Transkript

mınısterul educaţıeı ,cercetării şı tıneretuluı
Probă scrisă la disciplina LEGİSLAŢİE İSLAMİCĂ (FIKIH)
Profil Teologic Musulman
Proba E
Sesiunea iunie-iulie 2004
Varianta 1
Toate subiectele sunt obligatorii. (Tüm sorular mecburidir).
Timp de lucru: 3 (trei) ore (Sınav Süresi 3 saattir).
Se acordă din oficiu 10 puncte. (Resmi heyetçe 10 Puan verilir).
SUBIECTUL I ( Birinci Soru )
35 puncte
Islam'ın beş şartından biri namaz olup, günde beş vakit namaz kılmak akıl baliğ
müslüman kadın ve erkeğe farzdır.Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Namazın şartlarından dışındakilerini sayarak, hadesten - tahareti açıklayınız.
b) Yolculukta namazın kılınış şeklini açıklayınız.
c) Kunut duaların okunması gereken yerleri yazınız.
SUBIECTUL II (Ikinci Soru)
35 puncte
Islam dinine göre ramazan ayında oruç tutmak akıl baliğ müslüman erkek ve kadına
farz olan bir ibadettir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
a) Orucun tanımını yazınız.
b) Oruca ne şekilde niyet edildiğini ve vaktini yazınız.
c) Orucun insana sağladığı faydaları yazınız.
SUBIECTUL III (Üçüncü Soru)
20 puncte
Kur'an'nın ikinci nazil olan ayetlerinde, temizlikten bahsedilmektedir.Hz. Peygamberimiz
hadis-i şerifinde " Temizlik imanın yarısıdır " buyurmaktadır. Buna göre aşağıdaki soruları
cevaplayınız.
a) Güsül abdestinin alınış şeklini yazınız.
b) Hades'i açıklayınız .