Midi Sistemiyle Nota Yazımı TMP 564 SE Bahar 3+0 Laboratuar

Transkript

Midi Sistemiyle Nota Yazımı TMP 564 SE Bahar 3+0 Laboratuar
Dersin Adı
Kodu
Yarıyılı
Kredisi
Midi Sistemiyle Nota Yazımı
TMP 564 SE
Bahar
3+0
Ders
Uygulama
Laboratuar
(Saat/Hafta)
3
-
Dersin Dili
Dersin İngilizce Adı
Dersin Türü
Dersin Amacı
İngilizce
Scoring in Midi Applications
Seçmeli
Müzik yazmanın uzantısı olan dinleme aşamasında MIDI teknolojisi her an
yanımızda hazır bir orkestranın varlığını beraberinde getirecektir. Bilgisayarla
yapılacak müzik çalışmalarının yetişmekte olan müzisyene en çok fayda
sağlayacak imkanlarından biridir. Kolayca yapılan kayıtla elde edilen
çoksesliliğin her aşamada tekrar dinlenebilmesi, istenen kısımların
değiştirilebilmesi, kopyalama kolaylığı, hatta nota yazımının kolaylığı ve getirdiği
imkanların yanında; Orkestra da bulunan , bulunmayan sesler, hatta hiçbir müzik
enstrümanından elde edilemeyecek sesler, bu teknoloji ile kullananın elinin
altındadır. Bilgisayarla nota yazımı hem yazılanı duyabilmeyi hem de çok hızlı bir
şekilde nota yazıp dağıtımını alabilmeyi beraberinde getirmektedir.
Dersin İçeriği
MIDI kullanımıyla yapılan müzik prodüksiyonu MIDI’nin (müzik
prodüksiyonunda) merkez elemanı olarak kullanımı. Sınıf içi çalışmalarında
sequencing, arrangement, teyp kayıt kanallarının (çok kanallı) kullanımı,
dokümantasyon, metot ve sistemleri .Bir Work Station çıkış bağlantısı kullanarak
müzik yazımı ve bir bilgisayar bağlantısı ve bir printer yardımı ile bilgisayarda
profesyonel nota yazılımı. MIDI Laboratuarı profesyonel yazılım programında
ellerin MIDI üstünde tutularak kullanımı talimat ve proje çalışması.
Content
Music Production using MİDİ as the Central element in the production process.
Class work will consider performance problems, sequencing/arranging problems,
the use of tape tracks as approved to virtual tracks, documentation methods and
systems. Score layout and port extraction using a work station configured with a
computer, printer and professional notation software. Instruction and hands-on
project work in the Professional Writing Division MIDI Lab.
Dersin Kazandıracağı Bilgi ve
Beceriler
Dersin Kitabı (Notu)
Yararlanılacak Diğer Kaynaklar
Ödev ve Projeler
Laboratuar Deneyleri
Bilgisayar Kullanımı
Diğer Uygulamalar
Başarı Değerlendirme Sistemi
1234-
Yazılan bir eserin yazım esnasında duyulabilmesi
Partisyon yazımında kolaylık ve zaman kaybının minimuma inmesi.
Transpozisyon , doküman alma gibi konularda büyük kolaylıklar.
Düzenlemeyi Bir Plan içinde Yönlendirme becerisi , profesyonal
notasyon
Cubase, Finale and Sibelius Handbooks
1- Mc CORKLE, Dennnis.F. “The MIDI Orchestrator’s Handbook” N.J. 1999.
2- MIRANO, Eduardo. “Composing Music with Computers” N.Y. 2000.
3- CACAVAS, John. “Music Arranging and Orchestration”. Boston. 1999.
Var
Yok
Ders Esnasında ve Ödevlerde Kullanılacak
Bir adet dönem ödevi verilecek. Habersiz kısa sınav uygulaması yapılacaktır.
Adedi
Etki Oranı %
Ara Sınavlar
2
10
Kısa Sınavlar
2
10
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuar
Diğer
Final Sınavı
1
1
1
10
10
60
DERS PLANI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Introduction to Music Production using MİDİ
Cubase Software
Recording and Playback Techinique
General Editing
Key and Score Editing
Key and Score Editing
Printing
(ARA SINAV)
Finale Software
Finale Software
Sibelius Software
Sibelius Software
Instrumentation and Orchestration by midi
Particion writting
Orchestral Printing
DERSİN
TÜRK MÜZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLİŞKİSİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Türk Müziği Yüksek Lisans Programı Tarafından Mezuna Kazandırılması Amaçlanan Beceri
1
ve Nitelikler
Mesleki anlamda çağdaş gelişmelere paralel olarak derinlemesine bilgiye sahip olma, edindiği
bilgileri yaratıcılık faktörünü de katarak uygulamada nasıl kullanılabileceğini bilme.
Bir araştırma veya çalışma sonucunu bilimsel rapor veya sanatsal sunum haline getirebilme ve
bunu sunabilme becerisi
Bilimsel ve sanatsal kapasiteyi artırarak sözlü, yazılı ve uygulamalı iletişim kurma becerisini
artırmak
Ulusal ve uluslararası alanda ülkesini en iyi şekilde temsil edebilmek
Çağın gerektirdiği yeni tekniklerle donanıp, alanındaki yenilikleri takip edebilmek
Bilimsel ve sanatsal alanda gereksinim duyduğu metot, araştırma ve uygulamaları sahiplenerek
yeni
sonuçlar ortaya koyabilmek
Tarihsel mirasın kökten kopmadan koruyan yeni çalışmaların gelecek nesillere
aktarılmasını sağlayabilmek
Yoğunlaştığı bir alanda ihtisas seviyesinde derinleşebilme niteliğini kazandırabilmek
Alanında kazanılan ileri bilgileri sanat, bilim ve uygulamalardaki problemlerde kullanabilme
becerisi
1: Katkı Yok,
2: Kısmi Katkı,
3: Tam Katkı
Düzenleyen
Serhan KESER
Tarih
04/09/2002
İmza
2
3
x
x
x
x
x
x
x
X
x
İ.T.Ü.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TÜRK MÜZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
DERSİN ADI
MİDİ SİSTEMİ İLE NOTA YAZIMI
DERSİN İNGİLİZCE ADI
MUSIC PRODUCTION USING MIDI
OKUTULDUĞU BİRİM
TÜRK MÜZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
KOD NUMARASI
TMP564E
DERS SAATİ/HAFTA
3+0
OKUTULDUĞU YARIYIL
BAHAR
VARSA ALMAK İÇİN ÖNKOŞUL DERSİ VEREN(LER)
DERSİN DİLİ
İNGİLİZCE
DERSİN TÜRÜ
SEÇMELİ
GEREKÇESİ: Müzik yazmanın uzantısı olan dinleme aşamasında MIDI teknolojisi her an
yanımızda hazır bir orkestranın varlığını beraberinde getirecektir. Bilgisayarla yapılalacak
müzik çalışmalarının yetişmekte olan müzisyene en çok fayda sağlayacak imkanlarından
biridir. Kolayca yapılan kayıtla elde edilen çoksesliliğin her aşamada tekrar tekrar
dinlenebilmesi, istenen kısımların değiştirilebilmesi, kopyalama kolaylığı, hatta nota yazımının
kolaylığı ve getirdiği imkanların yanında; Orkestra da bulunan , bulunmayan sesler, hatta hiçbir
müzik enstrümanından elde edilemeyecek sesler, bu teknoloji ile kullananın elinin altındadır.
İÇERİK: MIDI kullanımıyla yapılan müzik prodüksiyonu MIDI’nin (müzik prodüksiyonunda)
merkez elemanı olarak kullanımı. Sınıf içi çalışmalarında sequencing, arrangement, teyp kayıt
kanallarının (çok kanallı) kullanımı, dokümantasyon, metot ve sistemleri ve mix sırasında
karşılaşılan problemler üzerinde çalışmalar.
CONTENT: Music Production using MİDİ as the Central element in the production process.
Class work will consider performance problems, sequencing/arranging problems, the use of
tape tracks as approved to virtual tracks, documentation methods and systems, and problems
encountered in mix-down.
KAYNAKLAR:
DURMAZ, Serhat . “MIDI” Dokuz Eylül Yayınları. İzmir. 2000.
LEHRMANN, Paul – TULLY, Tim “MIDI for tne Professional” Amsco Publication. N.Y.
1993.
Mc CORKLE, Dennnis.F. “The MIDI Orchestrator’s Handbook” N.J. 1999.
MIRANO, Eduardo. “Composing Music with Computers” N.Y. 2000.
RÖLLIN , Wolfgang – THALER. Adrian. “Synthi MIDI Sampling, Voggenreiter Verlag .
Bonn. 1988.

Benzer belgeler

MJT 614E Theoritical Perspectives in Ethnomusicology

MJT 614E Theoritical Perspectives in Ethnomusicology TÜRK MÜZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLİŞKİSİ

Detaylı

Dersin Dili

Dersin Dili TÜRK MÜZİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İLE İLİŞKİSİ

Detaylı