ISDN Sayısal Telefon Santralı Tş.

Transkript

ISDN Sayısal Telefon Santralı Tş.
SAĞLIK BAKANLIĞI
ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A.
KONU
:
Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun,
tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından oluşmuş, modüler yapıda, çok
maksatlı (ISDN, IP, DECT, vs.) sayısal telefon santralı malzemelerine ait istek ve
özellikler ile diğer hususları kapsar.
B.
TEKNİK HUSUSLAR :
1.
SİSTEM KAPASİTESİ
Analog abone sayısı
Sayısal abone sayısı
TT A.Ş. hattı sayısı, analog
TT A.Ş. hattı sayısı, ISDN PRI
ESPA Pager hattı sayısı
Operatris Konsolu sayısı
XXXX
XX
XX
dahili abone sayısının %10 u
Ana Dağıtım Çatısı
.... / ..... Çift taraflı MDF
Robot Operatör ve Mesaj Kayıt Sistemi
XX Port
10 Saat Mesaj Kayıt Süresi
3.000 mesaj kutusu
Çağrı Kayıt ve Raporlama Sistemi
XX abonelik
FCT Cihazı
X adet SIM kart kapasiteli
Tip-1 Sayısal Telefon Seti
Tip-2 Sayısal Telefon Seti
XX Adet
XX Adet
DECT Terminali
DECT Baz İstasyonu
XX Adet
XX Adet
IP abone
IP şebeke kanalı
IP Telefon Set
XX Adet
--- Adet
XX Adet
XX adet
İstekliler teklif ettikleri ISDN telefon santralı ile uyumlu çalışacak şekilde analog abone
sayısı kadar analog telefon makinesini tekliflerine dahil edeceklerdir.
1/19
2.
GENEL ÖZELLİKLER
2.1.
Santralın üretildiği tesisler ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olmalıdır.
2.2.
Firma, teklif edilen santrala ait T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan Garanti Belgesi ve
Türk Telekomünikasyon A.Ş. Uygunluk Belgesi’nin noter tastikli bir suretini teklif
dosyasında sunacaktır.
2.3.
Teklif edilen santral, ITU ve ETSI standartlarına tamamen uygunluk taşımalıdır.
2.4.
Teklif edilen santral, yeni ve kullanılmamış olacak; üzerinde şekil bozukluğu, çizik,
çatlak, kırık, pas, vb. olmayacaktır. Son model ve son versiyon olmayan santral teklif
edilmeyecektir. Bunun için teklif veren firma düzenleyeceği taahhütnameyi teklif dosyası
ile birlikte sunacaktır. Ayrıca teklif edilen santralın marka, model ve versiyonu teklifte
belirtilecektir.
2.5.
Santralın çalışmasına ve kullanıcıya ait tüm özellikleri yazılım ile değiştirilebilir
olacaktır.
3.
SİSTEM ÖZELLİKLERİ
3.1
Teklif edilen santralın toplam kapasitesi (Analog harici hat, sayısal harici hat-PRI, analog
dahili hat, sayısal dahili hat ve DECT abonesi toplamı) bağlantıların her birinde ayrı ayrı
ve toplam portta da geçerli olmak üzere en az % 100 kabili tevsi olmalıdır. Santral tevsi
kapasitesine kart, kabinet ve modül ilavesi ile ulaşacak olup, sistemin işlemci,
anahtarlama, bellek gibi sistem ünitelerinde değişim ya da değişiklik yapılmayacaktır.
3.2
Santral, ilgili bölümlerde verilen standart değerlere uygun olarak Euro ISDN, son
teknoloji ürünü IP ve DECT özelliklerine sahip tam otomatik bir yapıda olacaktır. Çağrı
Merkezi, CTI ve uzaktan bakım özelliklerini destekleyecektir.
3.3
Santral, +5 C ile +40 C sıcaklık aralığında ve %20-%80 bağıl nem koşullarında
çalışacak şekilde tasarlanmış olacaktır.
3.4
Telefon Santralı, Türk Telekom santralına, Teknik Hususlar Madde 3.1’de yer alan
kapasitede analog ve/veya DID özellikli sayısal ISDN (PRI) hatları ile bağlanacaktır. Söz
konusu hatlar Euro-ISDN standardında olacaktır.
3.5
ISDN TT hatlarından gelen çağrılarda, arayan abone numarasının sayısal telefon
setlerinin ekranında arayan abonenin numarası görülebilecektir. Söz konusu özellik
programlama ile iptal edilebilmelidir.
3.6
Abone, DID numarasının aranan kişinin telefonunda gösterilmesini engelleyebilmelidir.
Görüşme bittiğinde, telefon normal konuma dönmelidir.
3.7
Oluşturulmuş ve oluşturulabilecek şebekelerde çalışabilmesi için santral, analog ve
sayısal jonksiyon bağlantılarını (2 ve 4 telli E&M, ISDN Q-SIG, R2,V5.2,No:7(SS7) vs.)
desteklemelidir.
3.8
Santral ITU önerisinde belirtildiği şekilde ISDN (2B+D) “Basic Rate Interface” ve
(30B+D) “Primary Rate Interface” taşıyıcı servislerine uygun anahtarlama
yapabilmelidir.
3.9
Telefon santralı kontrol ünitesi; işlemci, bellek ve anahtarlama işlevlerini yerine getiren
birimlerden oluşacaktır. Teklif edilen sistem üzerinde en az ikişer adet işlemci ve bellek
2/19
üniteleri bulunacaktır. Söz konusu birimler, arıza anında kullanılmak üzere yedek parça
amaçlı malzemeler olmayacak ve sistem kabinetleri içerisinde yer alan aktif ve
fonksiyonel birimler olacaktır.
3.10
Santral üzerindeki herhangi bir kart ya da modülde oluşan arıza, sadece ilgili kart ile ilgili
kısımda arızaya sebep olacak, sistemin tamamının ta da arızalı kartın hizmet verdiği
aboneler dışındaki diğer abonelerin durmasına sebep olmayacaktır.
3.11
Teklif edilen telefon santralı, tıkanmasız (non-blocking) yapıda olmalıdır. Sistem
içerisinde yer alan aboneler, birbirleriyle aynı anda görüşme yapabilmelidir. Raflar
arasındaki geçiş bağlantıları, raflarda yeralan maksimum abone sayısı ile en az birebir
veya daha fazla olacak şekilde boyutlandırılacaktır. Firma, bir rafta yeralabilen
maksimum abone sayısı ve teklif ettiği raflar arası bağlantı sayısını detaylı olarak
belirtecektir.
3.12
Sisteme istendiği takdirde, CTI uygulamaları, çağrı merkezi fonksiyonları donanım ve
yazılım ilavesi ile kazandırılmalıdır. Söz konusu uygulama ve fonksiyonlar, santral
üretici firması tarafından geliştirilen ürünler olmalıdır.
3.13
FCT (sabit GSM terminali) Santralin harici hatlarından GSM şebekesine çıkışta maliyeti
azaltmaya yönelik olarak bu yapı üzerinden GSM abonesi gibi davranmasını sağlayacak
olan sistemdir. FCT cihazı teklif edecektir.
o
o
o
o
o
o
FCT cihazı 900 ve 1800 Mhz bandlarında çalışan GSM şebekelerini
destekleyecektir. Sözkonusu operatörlere ait SIM kartlar gerektiğinde tek bir
cihaza takılabilecektir.
Teklif edilen cihaz; Teknik Hususlar Madde 1’de belirtilen sayıda SIM kartı
destekleyecek kapasitede olacaktır. FCT cihazı SIM kartı ihtiyacına göre
modüler olacak ve ihtiyac durumunda gerekli cihaz ilavelerin yapılması ile
istenen SIM kart kapasitesine ulaşabilecektir.
FCT cihazı GSM’den gelen çağrılara ait arayan numara bilgisini (Caller ID)
PBX'e iletebilecek ve bu bilgi PBX’in sayısal telefon setlerinde
görüntülenebilecektir.
FCT cihazına konfigürasyon ve bakım amaçlı olarak RS232 erişilebilecektir. Bu
iş için gerekli Windows tabanlı uygulama da teklif edilen system fiyatına dahil
olacaktır.
GSM kanalları ile ilgili istatistikler bakım-işletim programı vasıtasıyla
görülebilecektir.
Tasarruf sağlaması amacı ile; FCT cihazı belirli saat aralıklarında değişik GSM
kanallarından çıkış yapabilecektir.
3.14
Harici arama yetkisi bulunan telefonların, mesai saatleri dışında yetkisiz kişilerin
kullanılmasını engellemek amacıyla için sistem Gece Servisine geçirilebilecektir.
3.15
Sistem esnekliği açısından abone ve harici hat kartlarının kabin içindeki yerleri sabit
olmamalı ve gerektiğinde yerleri değiştirilebilmelidir.
3.16
Sistem aşağıdaki ünitelerle çalışabilmelidir;






Darbeli ve DTMF sinyalleşmeli analog telefon cihazları,
İki telli sayısal telefon cihazları,
ISDN BRI harici hat arayüzü (Euro ISDN ve Q.Sig),
ISDN PRI harici hat arayüzü (Euro ISDN ve Q.Sig),
IP tabanlı haberleşme için 10/100 Mbps Ethernet arayüzü,
Türk Telekom Santralları,
3/19












Diğer Telefon Santralları (PABX),
ISDN tabanlı sayısal (2 kanallı) dahili abone arayüzü,
Sistem kabinetlerinin slotlarına yerleştirilen entegre IP Trunk ve IP abone
devreleri,
2 ve 4 telli sürekli ve darbeli (Continous ve Discontinous) E&M arayüzleri,
Dahili taşınabilir el tipi telefon cihazı sistem (DECT standardı) arayüzleri,
Faks cihazları (Grup III ve IV) arayüzü,
Veri aboneleri ve devreleri,
Mesaj sistemi
Ücretlendirme sistemi
Çağrı cihazı sistem arayüzleri (ESPA standardı)
Bütün analog iç ve dış hatlara FSK standardında Caller ID telefon cihazları
bağlanabilmelidir.
2 veya 4 telli DECT baz istasyonları ile çalışabilmelidir.
3.17
Santralın bakımı ve programlanması için 1 adet bilgisayar ve yazıcı verilecektir. Bu
bilgisayar ve yazıcı vasıtası ile sistem ve abone verilerinin girilmesi, değiştirilmesi,
dökümünün alınması, trafik raporlarının üretilmesi, bakım ve test programlarının
çalıştırılması, sonuçlarının izlenmesi, otomatik hata mesajlarının izlenmesi mümkün
olacaktır. Teklif edilecek olan bilgisayarın kapasitesi en az; Pentium IV işlemci, en az
512 MB (RAM), 80 GB Harddisk, 10/100 Mbps LAN bağlantı kartı, 56 K modem, 48X
DVD-ROM, 128 MB ekran kartı, 1,44 MB 3,5” disket sürücüsü, harici hoparlör, klavye,
mouse, 15” monitör olacaktır.
3.18
Bakım-işletme terminali santrala entegre Ethernet (10BaseT, 100BaseT) portu üzerinden
bağlanacaktır. Söz konusu portlar otomatik tanıma (auto-sense) özelliğine sahip olacaktır.
Sistem üzerinde bu bağlantılar için uygun donanım bulunacak ve adaptör, vs gibi harici
bir cihaz kullanılmayacaktır. Bakım-işletim terminalinin santrala bağlantısı en az bir
tanesi 10/100BaseT olmak üzere, aynı anda V.24/V.28 (RS232-C) ile de yapılabilecektir.
Bağlantılardan bir tanesinde oluşabilecek bağlantı hataları diğer bağlantı kullanılarak
giderilebilmelidir. Teklif edilen santral üzerinde, Modem ve en az 1 (bir) adet
10/100BaseT ve en az 2 (iki) adet RS232-C portu bulunacaktır. Ethernet ve RS232-C
portları, telefon santralının işlemci, anahtarlama ya da hafıza ünitelerinin bulunduğu
kartın üzerinde olmamalı ve ayrı bir kart olmalıdır.
3.19
Santrala Ethernet üzerinden bağlı işletme terminalinden yapılan müdahalelerde en az 5
derece ile her sorumluya ayrı bir sorumluluk alanı ve şifre sağlanmalı, yetkisiz program
müdahalelerine karşı santral kendisini korumalı, işletme kanallarını kapatmalıdır.
3.20
Santralda yapılan birtakım değişiklikleri sistem belleğine hemen aktarılabilmelidir. Bu
sırada abone bilgilerinin yeniden yüklenmesi gerekmemelidir.
3.21
Santraldaki abone ve sistem bilgileri mevcut RAM belleğin yanısıra, santral içerisinde
yer alan bir bellek ünitesi üzerinde saklanacaktır ve gerektiği durumlarda sistemi
otomatik olarak yükleyecektir. Söz konusu yedekleme ünitesi santralın içinde ve entegre
olacak, bakım işletme bilgisayarı ya da ayrı bir bilgisayar ünitesi bu amaçla
kullanılmayacaktır.
3.22
Santral, bünyesinde oluşan arızaları otomatik olarak tespit edebilecek ve seviyesine göre
operatör konsoluna ve bakım işletim terminaline gönderecek, aynı zamanda santral
yazılımı aracılığıyla günceleri tutulacaktır.
3.23
Bakım işletme bilgisayarındaki alarm kayıtlarında alarmların oluş zamanları, sebepleri ve
yeri görülebilmelidir.
4/19
3.24
Arızalara müdahale eden ya da programlama yapan kişilerin kaydı tutulabilmelidir. Söz
konusu kayıtlarda personel ve yapılan işlemler tutulmalı ve bu kayıtlar saklanmalıdır.
Kayıtlar, Madde 3.21’de özellikleri belirtilen santraldaki abone ve sistem bilgilerinin
saklandığı bellek ünitesi üzerine kaydedilecektir.
3.25
Beklemeye alınan dahili ve harici çağrılara sistem tarafından müzik dinletilecektir. Bu
amaçla CD player verilecektir.
4.
ABONE ÖZELLİKLERİ
4.1
Abone bağlantıları, idarenin isteği doğrultusunda aşağıdaki yetki çeşitlerine göre
programlanabilecektir. Kötü niyetli kişilerin kullanımını engellemek amacıyla gece
servisi ile normal mesai konumlarında, abone yetkileri farklı olarak
programlanabilecektir.
a)
b)
c)
d)
e)
sınırlı dahili,
genel dahili
dahili-dış hat yetkili (şehir içi)
dahili-dış hat yetkili (şehir dışı)
dahili-dış hat yetkili (milletlerarası)
4.2
Türk Telekom A.Ş.’nin uygulamakta olduğu kod sisteminin İl’e bağlı ilçeler ile olan
görüşmeleri kısıtlama özelliği bulunmalıdır.
4.3
Santrala bağlı ISDN PRI ve analog harici hatlardan yapılan görüşmeler,
programlanabilen bir sürenin sonunda kesilecektir. Süre kısıtlama santral yazılımı ile
ayarlanacak, bu amaçla harici bir cihaz ya da malzeme kullanılmayacaktır. Görüşme
kısıtlama özelliği abone bazında programlanmalıdır. En az 6 adet abone sınıfı
oluşturulabilmeli ve her abone sınıfında farklı azami görüşme süresi tanımlanabilmelidir.
Bu özellik için ayrı harici hatların kullanılması ve harici hatlar arasında gruplar
oluşturulması gerekmemelidir. Programlama ile yetkili abonelere süre kısıtlama özelliği
uygulanmayacak ve bu amaçla söz konusu aboneler için özel harici hat gerekmeyecektir.
Görüşme sonlandırılmadan önce, santral tarafından aboneye uyarı tonu gönderilmelidir.
4.4
Süre kısıtlama özelliği, Sağlık Bakanlığı birimleri arasında kurulacak networkte (şebeke)
aynı model santrallar arasında da uygulanabilecektir. Şebeke içerisinde yapılan
çağrılarda; çağrıyı başlatan abone başka bir merkezde bulunan santraldan çıkış aldığında,
kendisine tahsis edilen sürenin sonunda çağrı sonlanacaktır.
4.5
Telefon santralının hafızasına, aboneler tarafınca sıkça aranan harici numaralar
kaydedilebilecektir. Kaydedilen numaralar, yetki verilen aboneler tarafından kısa kodlar
ile aranabilecektir. Sistem hafızasına en az 1.000 adede kadar harici numara
kaydedilebilecektir. Ayrıca, yetki verilen aboneler, kendilerinin sıkça aradıkları harici hat
numaralarını şahsi kısa kod olarak kullanabilecektir.
4.6
Yetki konumlarına bağlı olarak, yetkili abone diğer abonelerin görüşmelerine bir ton
göndererek girebilmelidir.
4.7
Yetki konumlarına bağlı olarak, bir abone meşgul sesi aldığı diğer bir abonenin
görüşmesine, yalnızca aradığı abone tarafından duyulabilecek bir ton gönderebilmelidir.
Aranan abone, telefonunu kapattıktan sonra otomatik olarak arayan aboneye
bağlanacaktır.
4.8
Harici arama yapmak isteyen ancak tüm harici hatları meşgul bulan abone, bir kod
girerek boşalan harici hattın, santral tarafından telefonuna aktarılmasını sağlayabilecektir.
5/19
4.9
Diğer telefon santralları ile jonksiyon bağlantısı yapıldığı takdirde, meşgul bulunan
jonksiyon hatları ile meşguliyeti biter bitmez bağlantı kurulabilecektir.
4.10
Abone kendi telefonundan belli bir kodu girerek, gelecek olan çağrıların tümünü veya
meşgul olduğu durumlarda veya cevap verememe durumunda yönlendirileceği aboneyi
belirleyecektir. Yukarıdaki yönlendirme özellikleri abonece belli bir kod girilerek iptal
edilebilmelidir. Aboneler telefonlarını yönlendirdikleri pozisyonda iken başka bir
aboneye yönlendirme yapabilmelidirler. Söz konusu işlem, abonenin yerine operatris
konsolu tarafından da yapılabilmelidir.
4.11
Çağrı alma özellikleri;
a) Önceden tanımlanmış gruba dahil olan herhangi bir abone, o gruptan bir aboneye
gelen çağrıyı, sadece ilgili fonksiyon kodunun girilmesi (abone numara girmeden) ile
cevaplayabilecektir.
b) Aynı grup içerisinde yer almayan aboneler bile kendisine gelen çağrıyı, çalan abone
numarası ve kod yardımı ile birbirlerinin çağrılarını toplayabilmelidir.
4.12
Harici arama yetkisi verilen abone telefonlarına şifre tahsis edilebilecek ve kötü niyetli
kişilerin, yetkili telefonları kullanması bu yolla engellenebilecektir. Telefonun başından
ayrılan abone telefonuna gireceği bir kod ile harici çıkışlara telefonunu kapayacaktır. En
fazla 5 haneli olacak olan bu yetki kodu ile yetkisiz telefonlardan kendi telefonun yetki
sınıfına ait tüm özellikleri kullanabilmelidir. Şifre abonenin kendisi tarafından şahsi
olarak istenildiğinde sınırsız sayıda olmak üzere değiştirilebileceği gibi, bazı şifreler de
sadece bakım işletme terminalinden değiştirilmelidir. Teklif edilen santral kapasitesinde,
toplam abone sayısının 4 katı kadar şifre tanımlanabilmelidir.
4.13
Harici telefon görüşmelerinin masrafları daha önce proje kodları ile belirlenmiş hesaplara
kaydedilebilecektir. Böylece bu hesaplarda herhangi bir Kuruma yapılan tüm aramalara
ait raporlar, sadece bu Kuruma ait olmak üzere ücretlendirme sisteminden elde
edilebilecektir.
4.14
Sistemde tanımlanmış telefonların ahizesi kaldırılır kaldırılmaz önceden programlanmış
bir aboneyi herhangi bir tuşlama yapmaksızın otomatik araması mümkün olmalıdır.
4.15
Abone ahizeyi kaldırıp, belirli bir süre numara çevirmezse, otomatik olarak önceden
programlanmış aboneye erişim imkanı olacaktır. Bu özellik program yoluyla istenen her
aboneye verilebilir ve gecikme süresi ayarlanabilir olacaktır.
4.16
Santralin en az 6’lı (altılı) konferans özelliği olacaktır. Bu özellik bütün aboneler
(Analog, sayısal, ve DECT aboneleri) tarafından kullanılabilecektir. Konferansa dahil
edilen abonelerin tamamı dahili olabileceği gibi, konferansı başlatan abone, tamamı
harici numara olan bir konferans grubu da kurabilecektir. Aynı anda en az 5 (beş) adet
6’lı (altılı) konferans oluşturulabilecek yazılım ve donanım teklif fiyatına dahil
edilecektir.
4.17
Santral, (bütün aboneler, harici hatlar ve bunların Madde 3’de belirtilen kapasitelerini
içerecek sayıda) LCR, ARS ve DISA özellikleri için gerekli yazılım, donanım ve
lisanslara sahip olacaktır. Bu özellikler için herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.
4.18
Aboneler, yetkileri dışında bir özellik uygulamaya çalıştıklarında ya da harici arama
yapmaya çalıştıklarında bir ton ile uyarılacaktır.
6/19
4.19
Tanımlanmış abonelerin oluşturacağı gruba verilecek bir numara ile çağrı geldiği zaman
bu gruptan herhangi birinin cevap vermesi sağlanmalıdır.
4.20
Şef sekreter uygulamaları, sayısal abonelerdeki şef-sekreter çalışmalarında aşağıdaki
özellikler sağlanmalıdır.






Birden çok yöneticiye bir sekreter bağlanabilmelidir
Sekreter yöneticinin, yönetici, sekreterin meşguliyetini izleyebilmelidir
Yönetici sekretere, sekreter yöneticiye tek tuş ile ulaşabilmelidir
Yönetici, sekreteri sekreter meşgul olsa dahi arayabilmelidir
Yöneticiye gelen çağrılar önce sekretere gelmeli, sekreter gerektiğinde bu çağrıyı
transfer edebilmelidir. Yönetici yönlendirme özelliğini geçici olarak iptal
edebilmelidir.
Tüm sayısal abonelerde şef-sekreter özellikleri sağlanmalıdır.
4.21
Santralın sayısal aboneleri arasında Paralel Abone grubu tanımlanabilmelidir. Bu
durumda gruba bir çağrı geldiğinde, grup üyelerinin ilgili tuşu aynı anda çalmalıdır.
Gelen çağrı, grup içerisindeki bir abone tarafından sadece tuşa basarak
yanıtlanabilmelidir.
4.22
Sayısal setlerin programlanabilir tuşlarına, abone numaraları tanımlanabilmeli ve
tuşlardan ilgili abonenin meşguliyeti takip edilebilecektir. Söz konusu tuşa basarak dahili
abone doğrudan aranabilecek ya da bu aboneye gelen çağrı alınabilecektir.
5.
OPERATRİS ÖZELLİKLERİ
5.1
Operatris konsolları, santrala sadece 2 veya 4 tel abone kablosu ile bağlanacak ve 0,5 mm
dahili abone kablosu üzerinden en az 1.000 metre uzaklıkta çalışabilecektir.
5.2
Operatris konsolu, enerjisini santraldan temin edecek olup, bu amaçla adaptör, ayrı bir
besleme hattı ihtiyacı bulunmayacaktır.
5.3
Sayısal telefon setleri, operatris konsolu olarak teklif edilmeyecek ve sayısal telefon
setlerinden farklı bir cihaz olacaktır.
5.4
Operatrislerin gelen çağrıları en iyi şekilde takip edip, hızlı bir şekilde hizmet
verebilmeleri ve ekran üzerinden bilgileri en iyi şekilde takip edebilmeleri amacıyla;
operatris konsolu en az 4 satır ve 80 karakter LCD/grafik ekrana sahip olmalı ya da PC
tabanlı operatris konsolu tüm yazılım ve donanımıyla (PC dahil) teklif fiyatına dahil
edilmelidir.
5.5
Konsolda arayan abonenin numarası ve ismi, aranan abonenin numarası ve ismi, bekleyen
çağrı sayısı, saat ve santralda oluşan arıza durumunun görülebileceği ekran bulunacaktır.
5.6
Operatrislere, birisi genel diğeri şahsi olmak üzere en az iki erişim numarası
verilebilecektir. Söz konusu numaralara gelen çağrılar kuyruğa alınmalı ve her bir
kuyrukta bekleyen çağrıların sayısı, ayrı ayrı görülebilmelidir.
5.7
Operatris, konsol ekranından arayan kişinin kimliği ve çağrının tipi (dahili, harici, şebeke,
acil durum çağrısı, geri dönen çağrı, gibi) hakkında bilgi sahibi olabilmelidir.
5.8
Operatris tarafından dahile transfer edilen bir harici hat, cevap verilmediği takdirde belirli
bir süre sonra tekrar operatris konsoluna veya robot operatör ve mesaj kayıt sistemine
dönmelidir.
7/19
5.9
Operatris, yönlendirme yapan aboneye çağrı aktarmak istediğinde, hem yönlendirmeyi
yapan hem de yönlendirilen abonenin numarası ve ismi, ayrı ayrı olarak görülebilmelidir.
5.10
Meşgul aboneden operatrise geri dönen çağrılarda, meşgul abonenin numarası ve ismi ile
bu çağrının geri dönen çağrı olduğu ekrandan anlaşılabilecektir.
5.11
Yanlış yada eksik numara tuşlandığında ya da aranan abone bloke konumunda ise, söz
konusu çağrı operatris konsoluna yönlendirilmelidir. Bu durumda, çağrının operatris
konsoluna geri dönme sebebi ekrandan anlaşılabilmelidir.
5.12
Aboneler, çağrıları operatris konsoluna yönlendirebilmelidir. Bu durumda, gelen çağrının
tipi, yönlendirmeyi yapan abonenin numarası ve ismi ekrandan görülebilmelidir.
5.13
Harici hatlardan aranması kısıtlanmış abone, harici hattan arandığında, söz konusu çağrı
operatris konsoluna yönlendirilmelidir. Söz konusu abonenin numarası ve ismi, operatris
konsolu ekranından görülebilmelidir.
5.14
Operatris işletme terminalinden yapılacak programlamaya göre, görüşmelerin arasına
girmeye yetkili olabilmelidir. Bu durumda operatrisin hatta olduğunu gösterir bir ton
duyulmalıdır.
5.15
Operatris, araya girdiği görüşmelerde bağlanmak istediği aboneyi karşısına alarak
diğerinin çözülmesini sağlayabilmelidir.
5.16
Operatris çağrı transferi işlemini bitirdikten sonra görüşmeden ayrılmalı ve yapılan
konuşmaları aboneler fark etmeden dinleyememelidir.
5.17
Operatris aranan abonenin meşgul olması halinde, arayanı aktarabilmeli ve belirli bir süre
içerisinde abonenin meşguliyeti bitmezse aktarılan kişi operatrise geri dönmelidir.
Operatris, abonenin görüşmesi sürerken birden fazla çağrı aktarabilmelidir.
5.18
Hariçten arayan kişi birden fazla kişi ile görüşme yapmak istiyorsa seri çağrı özelliği
kullanılabilmelidir. Aktarılan kişi, dahili abone ile görüşmesi bitince operatrise geri
dönmeli ve operatris diğer abonelere bağlantı yapabilmelidir. Seri çağrı özelliği için
operatris konsolu üzerinde ayrı bir tuş bulunacaktır. Seri çağrı işlemini aktif eden
operatris, yerinde ayrılacağı zaman, seri çağrı işlemini sürdürecek operatris konsolunu
belirleyebilmelidir.
5.19
Operatris boş olan harici hattı, otomatik olarak seçebilmelidir. Herhangi bir harici hatta
erişim kodu çevrilerekte erişilebilmelidir.
5.20
Operatris bir harici hat numarasını arayıp, herhangi bir dahili aboneye transfer
edebilmelidir. Bu durumda, operatris görüşmesi de dahil olmak üzere tüm görüşmenin
ücreti abonenin hesabına kaydedilmelidir.
5.21
Telefon santralında oluşan kritik alarm, operatris konsolu üzerinden görülebilmelidir.
5.22
Olağanüstü durumlarda (örneğin yangın), operatris telefon santralını acil durum
konumuna geçirebilmelidir. Bu durumda, sadece yetkili aboneler, arama yapabilmelidir.
Operatris, telefonu santralını tekrar normal çalışma konumuna döndürebilmelidir.
5.23
Operatris konsolunun çalma sesi ayarlanabilmelidir.
5.24
Görüş kolaylığını sağlamak amacıyla, operatris konsolu ekranı açılı olmalıdır.
8/19
5.25
Operatris, konsol üzerinden bir tuşa basarak kendini devre dışına çıkarabilmelidir. Bu
işlemden sonra söz konusu konsola çağrı gönderilmeyecek ve gelen çağrılar diğer
konsollara dağıtılacaktır.
5.26
Operatrise gelen çağrı belirli bir süre içerisinde yanıtlanmadığı takdirde, uyarı amacıyla
çalma sesi normalden farklı bir tona değişmelidir. Söz konusu çağrı ilave bir süre
içerisinde de yanıtlanmadığı takdirde, konsol telefon santralı tarafından otomatik olarak
devre dışına alınacaktır. Tüm operatris konsolları devre dışı olduğunda, telefon santralı
otomatik olarak gece servisi konumuna geçirilecektir.
5.27
Operatris konsolu diğer bir konsola çağrı aktarabilmelidir.
5.28
Operatris, görüştüğü kişiyi dinleyebilirken kendi konuşmasının karşıya gitmesini
engelleyebilmelidir. Ayrıca, operatris serbest iken ya da konsol çalarken, söz konusu tuşa
(mute) basarak konsolu sessiz konuma alabilmelidir.
5.29
Operatör konsollarında entegre kulaklık portu bulunacaktır. Kulaklık bağlantısı için
ahizenin yerinden çıkarılmasına gerek olmayacaktır. Cihaz üzerinde kulaklık girişi
bulunacak ya da kulaklık bağlantısı için gerekli olan aksesuar teklife dahil edilecek ve
cihaz sayısı kadar teslim edilecektir.
5.30
Her bir operatris konsolu ile birlikte bir adet kulaklık verilecektir.
6.
SAYISAL TELEFON ÖZELLİKLERİ
6.1.
Santralla beraber, Teknik Hususlar Madde 1’de belirtilen miktarda sayısal telefon seti
verilecektir.
Sayısal setler santral üreticisinin ürünü olacaktır.Santralle tam uyumlu olarak
çalışacaktır.
6.2.
6.3.
Telefon santralının maksimum kapasitesinde, abonelerin tümü sayısal telefon kullanıcısı
olabilecektir.
6.4.
Sayısal telefon setleri santrale standart 2 (iki) tel ile bağlanacaktır. Telefon, 0,5 mm kablo
üzerinden santrala 1.000 metre uzaklıkta çalışabilmelidir. İki tel bağlantısı için adaptör,
vs gibi donanım ihtiyacı bulunmayacaktır.
6.5.
Sayısal aboneler (2B+D) hızında haberleşme yapacaktır. Kurumumuzun gelecekte ihtiyaç
duyması halinde, ilave olarak temin edilecek veri adaptörü ile iki tel üzerinden aynı anda
hem ses hem de veri iletişimi yapılabilecektir. Bu amaçla santral ile abone arasında ilave
kablo ihtiyacı olmayacaktır.
6.6.
Teklif edilecek tüm sayısal setler ekranlı olacaktır. Ekran üzerinden arayan dahili
abonenin numarası ve ismi, ISDN hatlarından gelen çağrılarda arayanın numarası, saat ve
tarih görülebilecektir.
6.7.
Sayısal telefon setleri çok hatlı (multi-line) özelliğinde olacaktır. Görüşme yapılıyorken,
gelen ikinci çağrı ekrandan görülebilmelidir. Arayan dahili abonenin numarası ve ismi
ekrandan görülebilmelidir. İkinci çağrı ikinci hat tuşuna basarak yanıtlanmalı, bu sırada
ilk çağrı otomatik olarak beklemeye alınmalıdır. Hat sayısı, istendiği takdirde
programlama ile arttırılabilmelidir. Hat sayısının arttırıldığı durumda, sayısal abone
kartları üzerindeki tüm abone portlarına telefon bağlanabilmeli ve kart kapasitesinde
herhangi bir eksilme olmamalıdır.
9/19
6.8.
Telefonun çalma sesi, çalma karakteri ve ahizeye gelen sesin sinyal seviyesi
azaltılabilmeli ya da arttırılabilmelidir.
6.9.
Sayısal telefon setlerinde “mute” işlevi bulunacaktır. Görüşme yaparken, bir tuşa basarak
sayısal abonenin sesinin karşı tarafa gitmesi engellenmeli fakat karşı tarafın sesi
duyulabilmelidir. Tekrar söz konusu tuşa basıldığında sayısal abone ve karşı taraf
görüşmesine devam edebilmelidir.
6.10.
Teklif edilen tüm sayısal setlerde ahizesiz konuşma (Full dublex hands free) özelliği
olacaktır. Telefon ahizesi kaldırılmadan görüşme yapılabilecektir. Ahizesiz konuşmada
arayan ve aranan kişi aynı anda konuşabilecek ve seste kesilmeler, duraklamalar
olmayacaktır.
6.11.
Telefon santralının ya da setin hafızasında kayıtlı dahili numaraların yer aldığı rehbere
ulaşılabilmeli ve isimle arama özelliği ile aboneler aranabilmelidir. Ayrıca harici
numaralar da rehbere kaydedilerek arama yapılabilmelidir. Rehber kapasitesi en az 70
adet olmalıdır.
6.12.
Abone yerinde olmadığında kendisine gelen en az 10 (on) çağrı saklanabilecektir. Abone
cevapsız çağrı arama listesine girdiğinde, kendisini arayan dahili abonelerin numarasını,
ismini yada ISDN hatlardan gelen çağrılarda arayanın numarasını ve arama yapılan
zamanı görebilmelidir.
6.13.
Cihazlarda entegre kulaklık portu bulunacaktır. Kulaklık bağlantısı için ahizenin yerinden
çıkarılmasına gerek olmayacaktır. Cihaz üzerinde kulaklık girişi bulunacak ya da kulaklık
bağlantısı için gerekli olan aksesuar teklife dahil edilecek ve cihaz sayısı kadar teslim
edilecektir.
6.14.
Sayısal telefonların ekranlarında çıkan mesajların tamamı, (çalıyor, bekliyor, meşgul,
konferans gibi) -bir tanesi Türkçe olmak üzere- en az iki farklı dilde olabilecektir.
Sayısal telefonların yazılımı güncellenebilmelidir.
6.15.
6.16. Tip-1 Sayısal Telefon Seti :
6.16.1. Cihaz üzerinde en az 15 (onbeş) adet programlanabilir tuş olacaktır. Sabit fonksiyonlu
tuşlar (ses arttrıma/azaltma, hoparlör, hat alma/kapama, bekletme, transfer, interaktif
menü tuşları gibi) söz konusu sayıya dahil olmayacaktır.
6.16.2. Telefon cihazı üzerinde en az 4 (dört) satır ve en az 80 (seksen) karakter kapasiteli LCD
ekran olacaktır.
6.17. Tip-2 Sayısal Telefon Seti :
6.17.1. Cihaz üzerinde az 5 (beş) adet programlanabilir tuş olacaktır. Sabit fonksiyonlu tuşlar
(ses arttırma/azaltma, hoparlör, hat alma/kapama, bekletme, transfer, interaktif menü
tuşları gibi) söz konusu sayıya dahil olmayacaktır.
6.17.2. Telefon cihazı üzerinde en az 4 (dört) satır ve en az 80 (seksen) karakter kapasiteli LCD
ekran olacaktır.
10/19
7.
IP (Internet Protokolü) UYGULAMALARI
7.1.
Santral son teknoloji ürünü IP uygulamalarını tamamen desteklemelidir.
7.2.
IP uygulamaları (IP abone ve IP şebeke) santralle aynı bakım-işletim bilgisayarından
yönetilecek ve santralla aynı marka olacaktır. Teklif edilen santralın sayısal telefondan
farklı bir masaüstü IP telefonu bulunacaktır. Ayrıca H.323 standartlarına uygun araçlarla
(MS Netmeeting, Firmanın kendi soft phone uygulaması gibi), aboneler bilgisayarları
vasıtasıyla IP üzerinden haberleşme gerçekleştirilebilmelidir. Firma, soft phone
uygulaması ile ilgili bilgi verecektir.
7.3.
IP aboneler birden fazla gatekeeper ve gateway kartına atanabilecektir. Gateway ve
gatekeeper işlevi tek bir kart ile sağlanabilecektir. Herhangi bir gateway ve gatekeeper
kartında arıza olduğunda, aboneler faal olan diğer kart üzerinden iletişimi
sürdürebilecektir.
7.4.
Aynı LAN şebekesine bağlan birden fazla teklif edilen santraldan bağlanabilmelidir. Bu
durumda, IP telefonların hangi telefon santralına bağlanacağı belirlenebilmelidir.
7.5.
IP devreleri, santral içersinde yer alan bir kart ile sisteme bağlanacaktır. Söz konusu kart
gateway ve gatekeeper özelliklerini sağlamalıdır.
7.6.
IP uygulamaları (telefon, devreler) için harici bir cihaza bağlanmayacak olup, santralla
irtibatı için herhangi bir abone ya da harici hat kullanmak gerekmeyecektir.
7.7.
IP telefon uygulamalarında, bakım işletme kolaylığı ve uyum kolaylığı açısından
kullanılacak IP telefon setleri,ISDN santralle tam uyumlu olmalıdır.Firmaca temin
edilecek ürün olmalıdır.
7.8.
IP uygulamalarında, ses veri paketleri haline dönüştürülecektir. IP telefon H.323
standartlarına uygunluk taşımalıdır.
7.9.
Ses, veri ve çoklu ortam (multimedya, görüntü) iletişimi IP şebekeleri üzerinden
sağlanmalıdır.
7.10.
IP uygulamalarında ITU’nun G.711,G.723 ve G729 tavsiyelerinde belirtilen ses
sıkıştırma algoritmalarını kullanabilmelidir.
7.11.
Entegre IP uygulama kartı üzerinden IP Networking bağlantıları yapılabilmelidir. Q.Sig
tünellemesi H.323 standardına uygun olarak teklif edilen santrallarla oluşturulan bir
şebekede kullanılabilmelidir. Söz konusu bağlantı için yönlendirici, anahtar, vs gibi
ekipmanlara abone ve harici hat kartı bağlantısı gerekmeden santral içindeki IP uygulama
kartının IP şebekeye doğrudan bağlantısı ile yapılabilmelidir. IP Networking
kurulduğunda LCR, ARS özellikleri desteklenmelidir.
7.12.
Kurumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda kart ve lisans ilavesi ile telefon santralında
herhangi bir değişiklik (versiyon, kabinet, CPU, vs) ve harici bir donanıma bağlantı
gerektirmeden tüm IP uygulamaları (IP abone, IP networking) kullanılabilmelidir. IP
uygulamaları için CPU, kabinet, yazılım, vs. gibi ilave ihtiyaçlar bulunuyorsa, söz
konusu donanım ve yazılımlar teklife dahil edilmelidir.
7.13.
IP uygulamaları için harici bir PC veya diğer cihaz/dönüştürücüler kullanılmamalıdır.
İhtiyaç duyulan kartlar diğer dahili ya da harici abone kartları gibi doğrudan santral
içerisinde yer almalıdır. Söz konusu kartlar gateway ve gatekeeper işlevselliğini
sağlamalıdır.
11/19
IP Telefon Seti :
7.14.
Santralla beraber, Teknik Hususlar Madde 1’de belirtilen miktarda IP telefon seti
verilecektir.
7.15.
Teklif edilecek IP telefon cihazları, sayısal telefon setlerinden ayrı tip ve modelde
cihazlar olacaktır.
7.16.
IP telefon setleri, yerel alan anahtarı IEEE 802.3af.v3 Power over LAN standardını
desteklediği takdirde, enerji için adaptör ihtiyacı bulunmayacaktır.
7.17.
Full-duplex handsfree özelliğinde olacak ve ahizeyi kullanmadan çift yönlü konuşma
yapılabilecektir.
7.18.
Teklif edilen cihaz Ethernet portlu olacaktır.
7.19.
Uzaktan firmware ve yazılım güncellemesi yapılabilmelidir.
7.20.
En az 6 adet programlanabilir tuşa sahip olacaktır.
7.21.
Cihazın telefon rehberi bulunacak ve rehberden isimle arama yapılabilecektir.
7.22.
Arayan ve aranan numaraların tutulduğu en az 40 kayıt kapasiteli çağrı listesi bulunacak
ve bu listeden ilgili numaralar aranabilecektir.
Soft Phone Abonesi :
7.23.
Kurumumuzun ihtiyacına binaen , sistemin Soft Phone (PC üzerinden IP tabanlı telefon
hizmeti) desteği olmalıdır.
7.24.
Soft Phone uygulaması için harici bir cihaz teklif edilmeyecek olup, santralın
bünyesinde ve santral üreticisinin sorumluluğu altında temin edeceği yazılım
olmalıdır. Santral donanımı üzerinde herhangi bir güncelleme (upgrade) vb. ihtiyacı
olmamalıdır.
7.25.
Soft Phone, Kurum Networküne bağlı bir bilgisayar üzerinden bilgisayardaki herhangi bir
Windows İşletim Sistemi üzerinde sorunsuz olarak çalışabilmeli, ayrı bir telefon cihazına
ihtiyaç duymadan, sisteme IP ağı üzerinden bağlanarak telefon görüşmesi yapabilmelidir.
7.26.
Kolay kullanılabilir bir grafik arayüze (GUI) sahip olmalıdır.
7.27.
H.323 standardında haberleşmeli, ITU’nun G.711, G.723 veya G.729a, G.729ab
Codeclerini desteklemelidir.
7.28.
Soft Phone üzerinden telefon rehberine erişilebilmeli, istenen abone mouse ile seçilerek
aranabilmelidir.
7.29.
Soft Phone abonesi DTMF sinyalleşmeyi desteklemelidir.
7.30.
IP telefon kullanıcısı, Soft Phone’dan sisteme bağlandığında, IP telefon seti otomatik
olarak devre dışı kalmalıdır.
7.31.
Cevaplanan, cevaplanamayan ve aranan çağrıların kaydı tutulabilmelidir.
12/19
8.
ROBOT OPERATÖR VE MESAJ KAYIT (SESLİ POSTA) SİSTEMİ
8.1.
Santral, TT hatlarına otomatik olarak cevap veren ve numarası DTMF olarak tuşlanan
dahili aboneye operatris aracılığı olmaksızın aktarma yapabilen; dahili ve harici
aramalarda abone meşgul ya da yerinde olmadığında aboneye ait mesajları kayıt
yapılabilen robot operatris ve mesaj kayıt sistemini içerecektir.
8.2.
Sistem en az 2 dilde (Türkçe ve İngilizce) hizmet verebilmelidir.
8.3.
Mesaj kayıt süresi, tevsisi istenen kapasitelerde en az 10 (on) saat olmalıdır.
8.4.
Kişisel bilgilerin güvenliği için, sistem şifre korumalı olmalıdır. Aboneler şifresini
girdikten sonra mesajlarını dinleyebilmelidir.
8.5.
Sistem, santral ile entegre olarak çalışacak ve santralla tam uyumlu olacaktır. Teklif
edilen çözümün marka ve modeli belirtilecektir. Aykırı teklifler reddedilecektir.
8.6.
Enerjisini santral temin edecek olup, elektrik kesintilerinde santrala bağlı redresör ve akü
grubu üzerinden beslenecektir. Ayrıca bir adet 10 KVA 10 dakika kapasiteli UPS sistemi
teklife dahil edilecektir.
8.7.
Sistemde mesaj kayıt özelliği olacak, yetki verilmiş abonelerin posta kutusu olacaktır.
8.8.
Santralda aboneye gelen çağrılar belirli bir süre içinde yanıtlanmazsa, otomatik olarak
posta kutusuna yönlenecektir.
8.9.
Abone isterse, telefonuna gelen çağrıları doğrudan posta kutusuna yönlendirebilecektir.
8.10.
Posta kutularına erişimde şifre koruması bulunacaktır. Şifre girilmesi sırasında, abonenin
telefon numarasını girmesi gerekmeyecek ve sistem, aboneyi sadece şifre girmesi ile
tanıyacaktır.
8.11.
Aboneler, birbirlerine sesli mesaj gönderebilmeli ve mesaj kutularındaki mesajı başka bir
aboneye yönlendirebilmelidir.
8.12.
Sayısal setlerle kullanımda, söz konusu setlerde bekleyen mesaj bulunduğunu göstermek
için bir tuş ve LED olacak, mesaj bırakıldığında bu LED yanıp sönecek ve abone LED’in
tuşuna basmak suretiyle mesaj sistemine ulaşabilecektir. Analog setlerde ise, telefonun
çevir sesi değişikliği ya da belirli aralıklarla kısa ziller göndermek suretiyle abonenin
bekleyen mesajı olduğu bildirilecektir. Bu süre ayarlanabilir olacaktır.
8.13.
Sesli posta kutusuna erişildiğinde, sistem aboneye sesli olarak yapabileceklerini menüler
halinde aboneye okuyacaktır. İlgili fonksiyonun seçilmesiyle, abone işlemlerini
yapacaktır.
8.14.
Abone, sesli posta kutusunda kendi karşılama mesajını kaydedebilmelidir. Karşılama
mesajı abone telefonundan kaydedilebilmeli ve istenildiği zaman değiştirilebilmelidir.
8.15.
Teklif edilen sistem, gerekli donanım ve yazılım ilavesi ile Birleşik Mesaj Sistemi
(Unified Messaging System) özelliği kazanabilmelidir. Bu sayede ses ve faks
mesajlarına da, e-mail programı (Outlook vb.) üzerinden erişilecektir.
13/19
9.
ÇAĞRI KAYIT ve RAPORLAMA SİSTEMİ (Ücretlendirme Sistemi)
9.1.
Ücretlendirme ve faturalandırma işlemleri için gerekli donanım ve yazılım teklif
edilecektir.
9.2.
Ücretlendirme sistemi, santralın sistemin büyüme kapasitesine uygun kapasitede teklif
edilecektir.
9.3.
Çağrı faturalama (ücretlendirme) yazılımı Windows tabanlı olmalıdır. Web üzerinden
istatiksel ve grafiksel bilgi alınabilmelidir.
9.4.
Sistemde bulunan eski kayıtlar arşivlenebilmelidir.
9.5.
Abone numarası, aranan numara, görüşme tipi (dahili-harici), görüşme başlangıç ve bitiş
zamanları, görüşme süresi, tarih, saat bilgileri uygun saklama alanına kaydedilmeli ve
rapor halinde alınabilmelidir. Ayrıca santral görüşme bilgileri data şebekesi üzerinden
gönderilebilmeli ve bu bilgiler Yerel Alan Şebekesi (LAN) üzerindeki bir PC’ den de
alınabilmelidir.
9.6.
Ücretlendirme ve faturalandırma sistemi, analog ya da sayısal harici hatlardan yapılan
görüşmeleri abone bazında ücretlendirecektir. Analog harici hatların yarısı kadar 12 kHz
kontör algılama devresi teklife dahil edilecektir.
10.
İŞLETME VE BAKIM ÖZELLİKLERİ
10.1.
Santral harici ve dahili hat kartlarını test edebilmelidir. Test esnasında bulunan
olumsuzluklar operatris konsoluna, bakım işletme terminaline ve tevsisi istenen
kapasitelerde ışıklı uyarı cihazına raporlanabilecektir. Test etme işlemi otomatik olarak
sistem tarafından yapılabilmelidir.
10.2.
Sisteme yeni program ve parametre girilebilmeli, var olan program ve parametreler de
değiştirilebilmelidir. Bu işlemler RS-232C ve Ethernet üzerinden bağlı PC, uzaktan
modem ve veri şebekesi (WAN) üzerinden yapılabilmelidir. Programlama sırasında
santral normal çalışmasına devam etmelidir.
10.3.
Firmalar, uzaktan bakım işlemleri için bir modem teslim edecektir. Modem ile santrala
bağlı bir TT hattı üzerinden santrala ulaşılabilmelidir. Bağlantı kurulduktan sonra, uzak
uçtaki bakım elemanı santrala program, parametre girişi yapabilmelidir. Bakım sırasında,
santral aboneleri telefonla görüşme yapmaya devam edebilmeli ve haberleşmede kesinti
olmamalıdır. İstendiği takdirde, modem ile müdahale sınırları belirlenebilmeli ve bazı
işlemlerin uzaktan yapılabilmesi engellenebilmelidir.
10.4.
Sistemin tamamen enerjisiz kalması durumunda, yedekleme ünitesinde saklanan sistem
ve abone program, parametrelerinde herhangi bir kayıp olmamalıdır. Enerjinin geri
gelmesi durumunda, hiç bir müdahaleye gerek kalmadan sistem normal çalışma
konumuna dönmelidir. Yükleme sırasında, sistemde tespit edilen arızalarla ilgili uyarılar
için cihazlar teklife dahil olmalıdır.
11.
GÜÇ KAYNAĞI (Redresör Ünitesi)
11.1.
Santralin enerji ihtiyacı için yeterli kapasitede güç kaynakları bulunacak ve herhangi bir
güç kaynağındaki arızada, sistem enerjisiz kalmayarak normal çalışmasına devam
edecektir. Teklif edilecek güç kaynağı, teklif edilen santral ile aynı marka veya firma
güvencesinde ithal marka olacaktır.
14/19
11.2.
Güç ünitesi şarj üniteleri akü grubunun takılmasına ve kısa devrelere karşı korumalı
olmalıdır.
11.3.
Redresör ünitesi ile beraber enerji kesintisi durumunda sistemi en az 8 saat besleyecek
bakımsız tip kuru akü grubu dahil olmalıdır.
11.4.
Güç kaynağı, şehir şebekesi 220 VAC gerilim ve 50 Hz frekansdaki +/-20%
değişimlerden etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.
11.5.
Güç ünitesinde oluşan herhangi bir arıza, akülerin devre dışı kalması ya da şebeke
geriliminin kesilmesi gibi durumlar santrale otomatik olarak gönderilmeli ve bu sayede
santral üzerindeki ilgili uyarı sistemi çalışarak, sesli veya ışıklı uyarı ikazı verebilmelidir.
11.6.
Telefon santralı sisteminin çalışma anma gerilimi 48 VDC olacaktır. Sistem 44 VDC - 54
VDC gerilim bölgesinde çalışabilecektir.
11.7.
Teklif edilen telefon santralının, enerji sarfiyatı ve yaydığı ısı değerleri (W) cinsinden
belirtilecektir.
12.
ANA DAĞITIM ÇATISI (MDF)
12.1.
Telefon santralı ve bina kablolama tesisatının bağlantıları için Ana Dağıtım Çatısı (MDF)
santralla birlikte verilecektir.
12.2.
Verilecek Ana Dağıtım Çatısı (MDF) iki bölümden (santral ve bina tarafı) oluşmalıdır.
12.3.
Ana dağıtım kutusunda bulunan regletler (10 perlik bağlantı noktaları) bir çok sefer
işlenmeye uygun yapıda, kesmeli tip olmalıdır.
12.4.
Analog Türk Telekom hatları parafudur ile koruma altına alınmış olmalıdır.
12.5.
Santral ile tesisat tarafından gelen kabloların birleştirilebileceği ana dağıtım kutusunun
kapasiteleri, santral ve tesisat tarafı olmak üzere Teknik Hususlar Madde 1’de
belirtilmiştir.
12.6.
- Santralin iç ve dış analog hatları istendiğinde CID özellikli olmalıdır.
- IP şebeke görüşmesinde %100 güvenlik sağlanmalıdır.
- Santralin alarm paneli de olmalıdır.
13.
DECT SİSTEMİ (Kablosuz Telefon Sistemi ve Makine Özellikleri)
13.1.
DECT Sistemi ve telefon makineleri, teklif edilen santral ile aynı marka veya firma
güvencesinde ithal marka olacaktır.
13.2.
Kurumumuz bünyesinde kurulacak DECT Sistemine ait Telefon Makinelerinin (DECT
Terminali) ve Baz İstasyonlarının miktarları Teknik Hususlar Madde 1’de belirtilmiştir.
13.3.
DECT abonelerinin kullanımı için santralde herhangi bir abone ya da harici hat
kullanmak gerekmeyecektir.
15/19
13.4.
Baz itasyonları ile hücresel kapsama alanı oluşturulacaktır. Kapsama alanı, açık alanda en
az 300 metre, kapalı alanda en az 30 metre olacaktır. Her bir baz istasyonu üzerinden aynı
anda en az 4 (dört) görüşme yapılabilecektir.
13.5.
Baz istasyonlarında “roaming” (dolaşım) ve “handover” (kesintisiz geçiş) özelliği
olmalıdır.
13.6.
Baz istasyonları sisteme 2(iki) veya 4 telli olarak tesisata bağlanabilecektir.
13.7.
DECT telefonları baz istasyonları arasındaki geçişte görüşme kaybına uğramayacaktır.
13.8.
DECT aboneleri, santralın hem DECT hem de diğer abonelerinden gelen çağrılarda
arayan ve aranan abonenin numarasını gösterebilmelidir. İsimle arama, mesaj bırakma,
roaming (dolaşım) özelliklerini kullanabilmelidir.
13.9.
İstekli, DECT sisteminin ulaşabileceği maksimum kapasiteyi ve sistemin sağladığı
özellikleri belirtecektir.
13.10. DECT telefonları en az 4 (dört) adet şebekeye kayıt olabilmelidir. Şebekeler otomatik ya
da manuel olarak seçilebilmeli, şebekeler arasında öncelik tanımlanabilmelidir.
13.11. DECT aboneleri sisteme yazılım ile tanıtılmalı ve bu aboneler için donanım gereksinimi
bulunmamalıdır.
13.12. Kablosuz telefon abonelerinin özellikleri, sisteme RS-232C ve Ethernet üzerinden
santrale bağlı bakım-işletme terminali üzerinden yapılacak, ilave bir cihaz
gerekmeyecektir.
13.13. Sistemdeki DECT telefonları uluslararası DECT/GAP standartlarına uygun olacaktır.
13.14. DECT telefonları en az 2 (iki) satır ekrana sahip olmalıdır. Cihazlar en az 10 (on) saat
konuşma ve 100 (yüz) saat bekleme kapasiteli pil ile teçhiz edilecektir.
13.15. DECT telefonları masa üstü şarj ünitesi ve adaptör ile birlikte verilecektir. Kemer klipsi
cihazlarla birlikte temin edilecektir.
13.16. DECT telefonları en az 70 (yetmiş) kişinin ismini ve telefon numarasını hafızasında
kaydedebilmeli ve isimle arama imkanı olmalıdır.
13.17. En son arayan 10 (on) ve en son aranan 10 (on) kişinin ismini ve telefon numarasını
hafızasında tutabilmeli, istendiğinde tekrar arama tek tuşla sağlanabilmelidir.
13.18. DECT telefonlarına gelen çağrılar, sayısal telefon seti üzerindeki bir tuşa basarak
yanıtlanabilmelidir.
13.19. DECT telefonlarında;



Titreşim,
Hands-free
Mute
özellikleri bulunacaktır.
13.20. DECT aboneleri telefonlarına alarm saati programlayabilecektir. Alarm saatinde, DECT
telefon, titreşim ya da çalma ile aboneyi uyaracaktır.
16/19
13.21. Bu sistem için kullanılacak cihazlar insan ve çevre sağlığına zararlı olmayacaktır. İstekli
bunun taahhüt edecektir.
C.
MONTAJ VE EĞİTİM
1.
Santralın montaj mahalline sevki, montajı ve teslimi ücretsiz olarak firma tarafından
yapılacaktır. Santral sevkiyatı esnasında hasar görmesini önleyecek şekilde
ambajlanacak, sevk ve montaj sırasında doğabilecek hasarlardan ve bunların
giderilmesinden firma sorumlu olacaktır.
2.
Santral her nevi ufak malzeme, işçilik dahil işler halde teslim edilecektir.
3.
Satın alınacak telefon santralının ve ana dağıtım çatısının montaj süresi teklifte
belirtilecektir.
4.
Telefon santralının montajı sırasında; abone aktarımlarında haberleşmenin minimum
kesintiye uğratılması sağlanacaktır.
5.
Firma, santralın işletilmesinde çalışacak teknik personele; hardware, software, arıza
bulma, bakım, operatris cihazının kullanılması, yetkilendirme ve santral özelliklerinin
kullanılmasına yönelik sistem üzerinde ve montaj mahallinde eğitim verecektir.
6.
Operatrislere, montaj esnasında kullanıcı eğitimi verilecektir.
D.
TEKNİK SERVİS VE GARANTİ
1.
Santral, muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı tarihten itibaren imalat ve montaj
hatalarına karşı 3 (üç) yıl garanti taahhüdünde bulunacaktır. Bu süre içinde
meydana gelebilecek arıza ve ortaya çıkabilecek fabrikasyon hatalarına, kendilerine
tebliğ edilmesine müteakip en geç 4 (dört) saat içinde müdahale ve 1 (bir) gün içinde
ücretsiz tamir edilecek, tamir edilmeyen cihaz işlevsel olarak eşdeğeri ile bedelsiz
değiştirilecektir.
2.
Firmalar, garanti süresinden sonraki en az 10 (on) yıl boyunca ücreti karşılığında
yedek parça, aksesuar ve sarf malzemesi temin etmeyi, santral bakım ve onarımı
yapmayı ve yaptırmayı taahhüt edeceklerdir. İdare istediği takdirde yapılacak bir bakımonarım sözleşmesi gereğince, belirli zaman aralıklarıyla servis hizmetlerinin yerine
getirilmesi istenebilecektir.
E.
TEKLİFLERLE BİRLİKTE İSTENEN DÖKÜMANLAR
1.
Telefon santralının, analog ve sayısal setlerin,
a.
Üretici firmasına ait ISO 9001 Kalite Belgesi.
b.
İthal olması durumunda, Türkiye yetkili distribütörünün ISO 9001 Kalite Belgesi
c.
Montajını yapacak ve garanti süresi içerisinde hizmet verecek firmanın, üretici
firmadan ya da üretici firmanın Türkiye yetkili distribütöründen alınmış yetki
belgesi.
17/19
d.
İthal olması durumunda, üretici firmanın Türkiye yetkili distribütörünün
Telekomünikasyon Kurumu’ndan alınan ve ihalenin yapıldığı yılda geçerli İthalat
İzin Belgesi
e.
T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan üretici firma ya da üretici firmanın Türkiye
yetkili distribütörü tarafından alınmış ve ihalenin yapıldığı yılda geçerli Garanti
Belgesi.
f.
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’den üretici firma ya da üretici firmanın Türkiye
yetkili distribütörü tarafından alınmış Uygunluk Belgesi
g.
Son model ve son versiyon olduğunu belirten taahhütname.
2.
Teklif edilen santralın güç kaynağının üreticisinin ISO 9001 Kalite Belgesi.
3.
Teklif edilen santrala ve malzemelerine ait teknik şartnamede sözü edilen tüm özellik ve
nitelikleri belirleyen dökümanların orijinali veya suretinden bir takım verilecektir.
F.
KONTROL VE MUAYENE
1.
Santralın yedek parça ve aksesuarlarının, düzenek ve tertibatının ve santrali oluşturan her
türlü donanım malzemelerinin montaj ve dizaynı ile firmanın yetkili elemanları
tarafından test prosedürüne ve kullanım amacına uygun olarak çalıştırılmalarından
sonra, oluşturulacak Komisyon tarafından, teknik şartnameye göre kontrol ve
muayeneleri yapılacak, ayrıca imalat ve malzeme hatalarından yoksun olması, kırıkçatlak-deforme olmamış halde bulunması fiziksel olarak kontrol edilecektir.
2.
Kontrol ve muayenede, santralın en yeni üretim teknolojisine göre dizayn edilmiş
olmaları aranacaktır. Santralı oluşturacak parçalardan herhangi birinin kullanılmış olduğu
kanaatinin oluşması halinde cihaz reddedilecektir.
3.
Santralın dizayn, test, kontrol ve muayenelerinde gerekli tüm araç-gereç, sarf
malzemesi firma tarafından karşılanacak olup; Telefon santralinin şartnameye
uygunluğu için; firma ve kontrollukça tutanak tanzim edilecektir.
4.
Kontrol ve muayene esnaasında, dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek
kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumlu olacaktır. Eksik ve hatalı sevk edildiği tespit
edilen cihaz, teçhizat, yedek parça ve sarf malzemeleri ihaleyi kazanan firma tarafından
gerçek malzemesi ile ek bir ücret talep edilmeksizin değiştirilecektir.
5.
Herhangi bir uyumsuzluk durumunda, firma uyumsuzluğu düzeltmek zorunda olacak ve
düzeltilmesi imkansız ise santral reddedilecektir.
G.
KISALTMALAR
V
W
DC
Mbps
TT
ISDN
ITU
ETSI
IP
BRI
PRI
: Volt
: Watt
: Doğru Gerilim
: Mega Bit Per Second (ISDN hatların band genişliği birimi)
: Türk Telekomünikasyon A.Ş.
: Integrated Services Digital Network
: International Telecommunication Union
: European Telecommunication Standarts Institute
: Internet Protokolü
: Basic Rate Interface (2 kanallı küçük band ısdn hat)
: Primary Rate Interface (30 kanallı büyük band ısdn hat)
18/19
DID
: Direct Inword Dialing (Direk iç hat araması yapabilme özelliği)
LAN
: Local Area Network (Dahili network uygulamaları)
WAN : Wide Area Network (Harici network uygulamaları)
DTMF : Dual Tone Multi Frequency (Tuşlu telefon sinyalleşme protokolü adı)
LCD
: Liquid Crystal Display
MDF : Main Distribution Frame (Telefon tellerinin bağlantı yapıldığı terminallerin, kutu
ve modüllerin kısa adı)
PABX : Private Automatic Branch Exchange (Telefon santralları)
DECT : Digital Enhanced Cordless Telephony (Telsiz telefon ve/veya şebekesi)
ESPA : European Standarts of Paging
Q.SIG : Q Signalling (2 Mbps sinyalleşme protokolü adı)
CTI
: Computer Telephony Integration (Telefon bilgisayar bağlantısı üzerinden
haberleşme)
E&M : Ear&Mouth (2 santralı birbirine bağlama protokolünden birisi)
LCR
: Least Cost Routing (Telekom hatları üzerinden uygun ve/veya ucuz yol bulma
yazılımı)
ARS
: Automatic Route Selection
DISA : Direct Inward System Access
CPU
: Central Processing Unit (Merkezi işlemci)
UPS
: Uninterrupted Power Supply (Kesintisiz güç kaynağı)
19/19

Benzer belgeler

IP Telefon Santrali Teknik Şartname

IP Telefon Santrali Teknik Şartname Santrala bağlı ISDN PRI ve analog harici hatlardan yapılan görüşmeler, programlanabilen bir sürenin sonunda kesilecektir. Süre kısıtlama santral yazılımı ile ayarlanacak, bu amaçla harici bir cihaz...

Detaylı