bizden haberler - İSMMMO Bizden Haberler İndeks

Transkript

bizden haberler - İSMMMO Bizden Haberler İndeks
İSMMMO
BİZDEN HABERLER
İSTANBUL
SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
SAYI 81
İSMMMO
BİZDEN HABERLER
29 Eylül 2014
İSMMMO
BİZDEN HABERLER
BİZDEN HABERLER İÇİNDEKİLER
İSMMMO BİZDEN HABERLER
SAYFA
l Türkiye’de Meslek Mücadelesi; Durum, Perspektif ve Yol Haritası
3
l Mesleğe İlk Adımda Ruhsat Sevinci
4-9
l Herşey Bizim Elimizde
10
l Banko Sisteminden Masa Sistemine
11
l Meslekte Elektronik İşlem Dönemi
12
l Bilirkişiler İSMMMO’da Toplandı
13
l Aidatlara Taksit Fırsatı
14
l Muhasebecilerin Roma Buluşması
15
l DEİK’e Gece Operasyonu ve Tehlike Çanları
16
l Seçkin Restaurantlarda İSMMMO İndirimi
17
l Bunları Biliyor Musunuz?
18
l Aramıza Hoşgeldiniz... 19-21
l Dergilerimiz Yayında
22
l İSMMMO Akademi Eğitimleriyle Fark Yaratır
23
2
İSMMMO
BİZDEN HABERLER SUNUŞ
BİZDEN HABERLER
TüRkİYE’DE MESLEk MücADELESİ;
DuRuM, PERSPEkTİF
vE YOL HARİTASı
Değerli meslektaşlarım; Oda olarak hareketli bir döneme girdik. Çalışmalar bir çok kolda, tüm hızıyla eş zamanlı olarak
sürüyor. Bildiğiniz gibi bu etkinliklerden biri “Farkındalık Eğitimleri”. Daha öncede açıkladığımız takvime
uygun olarak 1 Ekim’de başlıyoruz. Sayılı günler kalan, sizlere mesleki anlamda önemli bir katkı
sağlayacağını inandığım eğitim için bir kez daha “rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyiniz” diyorum.
Lojistik, yani meslektaşın, ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının
çıkış noktasından varış noktasına kadar etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması
mantığıyla yapılan çalışmalar, sadece İstanbul’la sınırlı değil. Örneğin Kasım ayında iş, finans dünyası,
akademisyenler ile muhasebe camiasından yerli ve yabancı çok sayıda isimle "11.Uluslararası Türkiye
Muhasebe Denetimi Sempozyumu’nda da Antalya’da toplanacağız.
Açık ve net bir şekilde vurgulamamız gerekir ki, mali müşavirliğin yarınları için Türkiye’nin 81 ilinde
verilen meslek mücadelesi yedi coğrafi bölgenin tamamında, aynı perspektif, dayanışma ve özveriyle
hayata geçerse bundan Türkiye kazanır. Sorunları analitik yenebilme, stratejik yönetim kabiliyeti, yaratıcı
perspektifliğe sahip Oda yöneticilerimiz ve meslektaşlarımızın dayanışmasıyla kendi geleceğimizi yine
kendimiz şekillendireceğiz. Yeter ki yol haritamıza sahip çıkalım.
Nasıl bir perspektife sahip olunması gerektiğini ortaya koyduğum, bu konudaki analitik mantığımızı
gösteren, Mali Çözüm’ün 124. sayısında yayınlanan makalemi, henüz okumayanlar için bir kez daha
dikkatinize sunuyorum. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/124malicozum/001_YAHYA_ARIKAN.pdf linkinden
yazıya ulaşabilirsiniz. İyi haftalar iyi çalışmalar diliyorum.
Yahya ARIKAN
BAŞKAN
3
İSMMMO
BİZDEN HABERLER TÖREN
BİZDEN HABERLER
Mesleğe İlk Adımda RuHSAT SEvİNcİ
İ
SMMMO Hizmet ve kültür Binası’nda Pazartesi ve Perşembe günlerinde gerçekleştirilen
törenlerde, çok sayıda meslektaş ruhsatına kavuştu. Zorlu bir sınavı geri bırakarak ruhsatlarına
kavuşan meslek mensupları, Oda Başkanı Yahya Arıkan’ın elinden ruhsatlarını teslim aldılar.
4
İSMMMO
BİZDEN HABERLER TÖREN
BİZDEN HABERLER
5
İSMMMO
BİZDEN HABERLER TÖREN
BİZDEN HABERLER
6
İSMMMO
BİZDEN HABERLER TÖREN
BİZDEN HABERLER
7
İSMMMO
BİZDEN HABERLER TÖREN
BİZDEN HABERLER
8
İSMMMO
BİZDEN HABERLER TÖREN
BİZDEN HABERLER
9
İSMMMO
BİZDEN HABERLER SEMİNER
BİZDEN HABERLER
Her Şey Bizim ELİMİZDE
İ
SMMMO, bağımsız denetimde güncel
gelişmelerin ve mesleki çalışmaların
değerlendirileceği ‘Farkındalık
Eğitimleri’ düzenliyor. Eğitimler ekim ayı
boyunca İstanbul’un bir çok ilçesinde
gerçekleştirilecek.
TÜRMOB’un, meslek mensuplarının haksız rekabet, bağımsız denetim, meslek etiği konularında farkındalığının
artırılmasını amaçladığı ‘Farkındalık Eğitim’leri başlıyor. İSMMMO tarafından “Her şey Bizim Elimizde” sloganıyla düzenlenecek olan eğitimler, ekim ayı boyunca İstanbul’un otuz altı ilçesinde meslek mensuplarıyla buluşacak. Eğitimlerde; İSMMMO ve TÜRHAK Başkanı Yahya Arıkan, İSMMMO Sekreteri Erol Demirel, İSMMMO Başkan Yardımcısı Turgay Kanarya, İSMMMO Yönetim Kurulu
Üyesi Cemile Kuzu gelişmelerle ilgili sunum ve konuşmalar
gerçekleştirecek. Detaylı bilgi ve katılım için:
http://www.ismmmo.org.tr/html.
HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE
BAĞIMSIZ DENETİMDE GÜNCEL
GELİŞMELERİN DE DEĞERLENDİRİLECEĞİ
TÜRMOB FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
G AÇIŞ KONUŞMASI
TÜRMOB
TÜRMOB
G HİZMET KALİTESİ MESLEK KARARI
EROL DEMİREL İSMMMO Oda Sekreteri
G HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE
YAZILIMI MESLEK KARARI
TURGAY KANARYA İSMMMO Başkan Yardımcısı
G ETİK EĞİTİM TEBLİĞİ
CEMİLE KUZU İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi
G KAPANIŞ KONUŞMASI
YAHYA ARIKAN İSMMMO Başkanı
BÖLGE EĞİTİMLERİNE KATILIM İÇİN REZERVASYON YAPTIRINIZ
10
İSMMMO
BİZDEN HABERLER İSMMMO’DAN
BİZDEN HABERLER
Banko Sisteminden MASA SİSTEMİNE
İ
SMMMO, Hizmet
ve kültür Binasında
yapılan değişiklikle
işlemlerin konforlu,
pratik ve birebir
yapılabilmesi için
banko sisteminden
masa sistemine geçiş
yaptı. Meslek
mensuplarının
sorunlarını ve
taleplerini daha hızlı ve
birebir çözümlenmesi
amacıyla yapılan
değişiklikle yeni sistem
getirilmiş oldu.
11
İSMMMO
BİZDEN HABERLER SEMİNER
BİZDEN HABERLER
Meslekte Elektronik İşlem DÖNEMİ
İ
SMMMO, elektronik defter, fatura ve arşivlemeye
ile ilgili olarak güncel bilgilerin aktarılacağı bir
seminer düzenliyor.
“e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kayıt Saklama Gereksinimleri Konularında
Güncel Gelişmeler” başlığıyla İSMMMO Hizmet ve Kültür binasında 22 Ekim
Çarşamba günü düzenlenecek olan seminere alanında uzman kişiler katılım
gerçekleştirecek. İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan’ın açış konuşmasını yapacağı seminerde,
Oda Sekreteri Erol Demirel Oturum Başkanlığı yaparken, Gelir İdaresi Eski Daire Başkanı Uğur Doğan, Gelir İdaresi Eski Müdürü Yalçın Tercan, Gelir İdaresi Eski Uzmanı İlknur Gür, İdea Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Öksüz konuşma ve sunumlarıyla katkıda bulunacak. Detaylı bilgi için:
http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/html.asp?id=14299
12
İSMMMO
BİZDEN HABERLER TOPLANTI
BİZDEN HABERLER
Bilirkişiler İSMMMO’da
TOPLANDı
İ
SMMMO’nun da içinde olduğu
Aktüerya Bilirkişileri – İştişare
görüşmeleri İstanbul’da yapıldı.
İSMMMO Hizmet ve Kültür Binasında gerçekleştirilen
ve Türkiye Adalet Bakanlığı ve Alman Adalet Bakanlığının ortak düzenlediği toplantıya meslek mensupları yoğun ilgi gösterdi. ‘Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme
Projesi’ kapsamında iki ülke arasında gerçekleştirilen ortak çalışma ile mali konulardaki bilirkişiliğin önünü açacak bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya; Emekli Müşteşar Rainer Dopp, Federal Adalet Bakanlığı’ndan Hans Peter Schmieszek, projeden sorumlu Doç. Dr. Eda Bayrak, İSMMMO Saymanı Mehmet
İhsan Yalçın, İSMMMO Yönetim Kurulundan Cemile Kuzu,
Orhan Sarıgene, İSMMMO Eğitim Müdürü Dr. Cem Niyazi Durmuş, Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Demirci, İstanbul Bilirkişiler Derneği Başkanı
Merve Emek katılım sağladı.
13
İSMMMO
BİZDEN HABERLER SEMİNER
BİZDEN HABERLER
Aidatlara Taksit FıRSATı
İ
SMMMO,Torba Yasa kapsamında oda aidatlarının
yapılandırılmasına ilişkin açıklama yaptı. Aidatlar,
taksitlendirme yöntemiyle ödenebilinecek.
İSMMMO web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 6552 sayılı "İş Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun"un Resmi Gazetede
yayımlandığı belirtildi. Web sitesi üzerinden yapılan açıklamada: “Meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine (TÜRMOB) olan
birlik payı borçlarının asıllarının tamamını; Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ay başından başlamak üzere birer aylık dönemler hâlinde dokuz eşit
taksitte ödemeleri durumunda (30.06.2015 tarihine kadar) bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir” diye ifade edildi. Detaylı bilgi için:
http://www.ismmmo.org.tr/html.
asp?id=14306
14
İSMMMO
BİZDEN HABERLER KONGRE
BİZDEN HABERLER
Muhasebecilerin ROMA BuLuŞMASı
19
. Dünya
Muhasebeciler
kongresi, 10-13
kasım'da Roma'da
gerçekleştiriliyor.
International Federation Of Accountants
(IFAC) başkanlığında dört yılda bir gerçekleştirilen Dünya Muhasebe Kongresi, 10-13
Kasım tarihleri arasında Roma'da Audıtorıum Parco Della Musıca’da gerçekleşecek.
Dünyanın her yerinden 5 bin delegenin
katılımıyla düzenlenecek olan kongrenin teması; "2020 Vizyonu: Geçmişten Ders Çıkartma, Geleceği İnşa Etme". 4 gün boyunca
3 ana oturumla sürecek olan kongreye, TÜRMOB ve odalar üzerinden katılım sağlanırken, dünya genelinden de çok sayıda ülkeden akademisyen ve uzmanlar yerini alacak. Detaylı bilgi için:
http://goo.gl/G2Q0hN
15
İSMMMO
BİZDEN HABERLER KÖŞE YAZISI
BİZDEN HABERLER
DEİK’e Gece Operasyonu ve
TEHLİkE ÇANLARı
İ
SMMMO Başkanı Yahya Arıkan 25
Eylül’de cumhuriyet’te yayınlanan
köşe yazısında Dış Ekonomik İlişkiler
kurulu’nun (DEİk) başına gelenleri analiz
etti. Arıkan gece yarısı operasyonunun
arkasındaki niyete dikkat çekti.
Arıkan yazısında, TOBB’un bünyesindeyken, son Torba Yasa’yla kamulaştırılan ve mal varlığı yeni Kurul’a devredilen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) başına
gelenlerin çok çarpıcı olduğunu ifade etti. Arıkan, TOBB, TÜSİAD, TİM, MÜSİAD gibi kuruluşların
ve odalar ile ihracatçı birliklerinin yıllık gelirlerinin bir
bölümünün, üstelik de yönetmelikle, yeni DEİK’e aktarılarak “mali yükümlülükler” getirildiğini de anımsatarak, olayın ciddiyetine şu sözlerle vurgu yaptı: “Nesnel
bir bakış açısına sahip tüm gerçek hukukçular hem fikirdir
ki, bu durum açık bir şekilde Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü kanunda bir düzenleme yoksa yönetmelikle kimsenin mal varlığına el konulamaz.”
'(ç.©H*HFH
2SHUDV\RQXYH
7HKOLNHdDQODUÇ
³7HKOLNHoDQODUÔoDOÔ\RU´GH\LPL
N|WELUGXUXPXQRUWD\DoÔNDFDôÔQÔQEHOOL
ROPD\DED÷ODGÔôÔGXUXPODUGDNXOODQÔOÔU
1H\D]ÔNNLHNRQRPLYHSL\DVDODUGD
\D÷DQDQJHOL÷PHOHUWDPGDEXGH\LPL
GRôUXODUQLWHOLNWHg]HOOLNOHELUJHFH\DUÔVÔ
RSHUDV\RQX\OD72%%¶QLQEQ\HVLQGH\NHQ
VRQ³WRUED\DVD´\ODNDPXOD÷WÔUÔODQYH
PDOYDUOÔôÔ\HQL.XUXO¶DGHYUHGLOHQ'Ô÷
(NRQRPLNõOL÷NLOHU.XUXOX¶QXQ'(õ.
ED÷ÔQDJHOHQOHUoRNoDUSÔFÔdQN'(õ.
|\OHVÔUDGDQELUNXUXOGHôLO
õOL÷NLDQODPÔQGD7UN|]HOVHNW|UQQ
GÔ÷HNRQRPLNEDôODQWÔODUÔQÔ\UWPH
J|UHYLQLVWOHQPL÷\H÷LUNHWL
NXUXFXNXUXOX÷Xõ÷.RQVH\L
7LFDUHWYHYH\D6DQD\L2GDYH%RUVD2GD
7HPVLOFLOLôL<XUWGÔ÷Ô7HPVLOFLOLôLEXOXQDQ
ELU\DSÔ
5HRUJDQL]DV\RQJLELVXQXSEX\DSÔ\Ô
NDPXOD÷WÔUÔS72%%7h6õ$'7õ0
0h6õ$'JLELNXUXOX÷ODUÔQYHRGDODULOH
LKUDFDWoÔELUOLNOHULQLQ\ÔOOÔNJHOLUOHULQLQELU
E|OPQQ\|QHWPHOLNOH\HQL'(õ.¶H
DNWDUDUDN³PDOL\NPOONOHU´JHWLULOPHVL
ROD\ÔQELUED÷NDFLGGLER\XWXQXJ|]OHU
|QQHVHUL\RU
$\UÔFDEX|\OHELUER\XWNLV|]NRQXVX
L÷OHPDUWÔNVDGHFHELU³\|QHWPHOLNOH´
\DSÔOÔ\RUYH\|QHWPHOLNDGHWD³NDQXQ
KNPQGH´\PL÷JLELX\JXODQÔ\RU
$QD\DVD7HPHO<DVD
1HVQHOELUEDNÔ÷DoÔVÔQDVDKLSWP
JHUoHNKXNXNoXODUKHPILNLUGLUNLEX
GXUXPDoÔNELU÷HNLOGHDQD\DVD\DD\NÔUÔGÔU
dQNNDQXQGDELUG]HQOHPH\RNVD
\|QHWPHOLNOHNLPVHQLQPDOYDUOÔôÔQDHO
NRQXODPD]
1H\D]ÔNNLEXJQHGHNRODôDQ
GHPRNUDVLOHUGHoRNID]ODNXOODQÔOPD\DQ
³NDQXQKNPQGHNDUDUQDPH´LOHL÷OHUL
\UWPH\HJ|WUHUHNDOÔ÷DQELUVL\DVL
DQOD\Ô÷ÔQ÷LPGLVHYL\HDWODGÔôÔ³WHKOLNHOL
ELUH÷LôH´JHOLQGLôLDQOD÷ÔOÔ\RU<RNVD
2FDN¶GHIDDOL\HWHJHoPL÷ELU
NXUXPXQEXJQNDPXHOLQGH\HQLELU
\DSÔ\DG|Q÷WUOPHVLELUED÷NDLIDGH\OH
(NRQRPL%DNDQOÔôÔ¶QÔQ|QFOôQGHIDUNOÔ
ELUYHVD\HWPDNDPÔKDOLQHJHOPHVLED÷ND
÷HNLOGHDoÔNODQDPD]
(YHWYHVD\HWOHUGHQPXVWDULSONHPL]H
QH\D]ÔNNL\HQLELUYHVD\HWoLNXUXOJHOGL
%XYHVD\HWoLNXUXOXQ³NDQXQKNPQGHNL
\|QHWPHOLN´D\DôÔ\NVQPHGHQWP
NHVLPOHUFHWHPHOGHQVRUJXODQPDOÔ³'Ô÷
(NRQRPLNõOL÷NLOHU.XUXOXYHõ÷
.RQVH\OHULdDOÔ÷PD8VXOYH(VDVODUÔ
+DNNÔQGD<|QHWPHOLN´L\LRNXQPDOÔ
<|QHWPHOLNWRUED\DVDQÔQ
\UUOôHJLUPHVLQGHQVDGHFH
VHNL]JQVRQUD(\OOWDULKLQGH
5HVPL*D]HWH¶GH\D\ÔPODQGÔ
%XQDJ|UHHVNL'(õ.¶LQWD÷ÔQÔU
YHWD÷ÔQPD]PDOYDUOÔNODUÔQÔQ
GHPLUED÷ODUÔGDKLOWPDNWLIYH
SDVLIOHUL\HQL'(õ.¶HGHYUHGLOGL
2\VDDOWÔQÔNDOÔQELUoL]JL\OHoL]L\RUXP
<|QHWPHOLNOHEXQXQ\DSÔOPDVÔPPNQ
GHôLO(ôHUEXQX\DSPD\DNDONDUVDQÔ]
EXQXQDGÔ³NDQXQKNPQGH\|QHWPHOLN´
ROXU$QD\DVDPÔ]ÔQPDGGHVLLVH
EXGXUXPXNDEXOHWPH].DQXQOD
|QJ|UOPHGLôLVUHFHEX÷HNLOGH
ELUNDPXOD÷WÔUPD\DSÔODPD]$\QÔ
÷HNLOGH'(õ.¶LQEWoHVLGHVDGHFHELU
\|QHWPHOLNOHG]HQOHQHPH]
%WoHHPULYDNLVL
$QD\DVDPÔ]ÔQPDGGHVLD\QHQ
÷|\OHGHU³9HUJLUHVLPKDUoYHEHQ]HUL
PDOL\NPOONOHUNDQXQODNRQXOXU
GHôL÷WLULOLUYH\DNDOGÔUÔOÔU9HUJLUHVLPKDUo
YHEHQ]HULPDOL\NPOONOHULQPXDIOÔN
LVWLVQDODUYHLQGLULPOHUL\OHRUDQODUÔQDLOL÷NLQ
KNPOHULQGHNDQXQXQEHOLUWWLôL\XNDUÔ
YHD÷DôÔVÔQÔUODULoLQGHGHôL÷LNOLN\DSPDN
\HWNLVL%DNDQODU.XUXOX¶QDYHULOHELOLU´
<DQL\|QHWPHOLNLOHPDOL\NPOON
JHWLULOHPH]'XUXPEXNDGDUQHW
g]HWOHJHOLQHQD÷DPDEHONLGHWHKOLNH
oDQODUÔQÔQoRN|WHVLQGH$UWÔNEXWHKOLNH
³oDQ´GHôLOYXUXOGXôXQGDX]XQVUH
VHVYHUHQ³JRQN´DG|Q÷P÷GXUXPGD
'LOHôLPL]LVHEXJRQN¶XQDUGÔQGDQRODVÔ
DUWoÔGHSUHPOHULoLQKHSLPL]LQX\DQÔN
NDOPDVÔ
+HPéLUHYHGRNWRUoDOÇéWÇUPDGD8G|Qé
626<$/*h9(1/ý.
VD\ÔOÔõ÷6DôOÔôÔYH*YHQOLôL
<DVDVÔ\UUOôHJLUGLôLQGH
D]oDOÔ÷DQÔRODQL÷\HUOHULQGHL÷
JYHQOLôLX]PDQÔKHP÷LUHYH
GRNWRUoDOÔ÷WÔUÔOPDVÔ]RUXQOXOXôX
oRNE\NWHSNLoHNPL÷WL6RQ
WRUED\DVD\OD\DSÔODQG]HQOHPH\H
J|UHDUWÔNVDGHFHPDOLP÷DYLUOHU
GHôLO¶GDQD]oDOÔ÷DQÔEXOXQDQ
YHD]WHKOLNHOLVÔQÔIWD\HUDODQ
L÷\HULL÷YHUHQOHULKHP÷LUHYH
GRNWRUoDOÔ÷WÔUPD]RUXQOXOXôXQGDQ
NXUWXOGX
%XKDNWDQ\DUDUODQPDNLoLQ
¶GDQD]oDOÔ÷DQÔEXOXQDQYH
D]WHKOLNHOLVÔQÔIWD\HUDODQL÷\HUL
L÷YHUHQOHULYH\DL÷YHUHQYHNLOL
WDUDIÔQGDQdDOÔ÷PDYH6RV\DO
*YHQOLN%DNDQOÔôÔWDUDIÔQGDQLODQ
HGLOHQHôLWLPOHULQ
WDPDPODPDVÔ
JHUHNL\RU$\QÔ
÷HNLOGHõ÷\HUL+HNLPL
YHõ÷*YHQOLôL
8]PDQÔWDUDIÔQGDQ
YHULOHFHNKL]PHWOHULQ
GHDOÔQPDVÔJHUHNL\RU
']HQOHPH\HJ|UHEXL÷YHUHQOHU
L÷HJLUL÷SHUL\RGLNPXD\HQHOHU
YHWHWNLNOHUL\DSPD\DFDN$\UÔFD
¶GDQD]oDOÔ÷DQEXOXQXS
EXOXQPDGÔôÔWHVSLWHGLOLUNHQoÔUDN
YHVWDM\HUOHUGHoDOÔ÷DQVD\ÔVÔQD
GDKLOROPD\DFDN
'LæHUKNPOHUQH"
7HKOLNHOLYHoRNWHKOLNHOLVÔQÔIWD
\HUDODQL÷OHUGHoDOÔ÷DFDNODUÔQ
\DSDFDNODUÔL÷HX\JXQ
ROGXNODUÔQÔEHOLUWHQVDôOÔNUDSRUX
ROPDGDQL÷HED÷ODWÔODPD\DFDôÔ
LVHKNPHEDôODQGÔõ÷oLOHU
LoLQL÷VDôOÔôÔYHJYHQOLôLLOH
LOJLOLRODUDNDOÔQPDVÔJHUHNHQ
VDôOÔNUDSRUODUÔQÔQL÷\HUL
KHNLPOHULQGHQDOÔQPDVÔ]RUXQOX
%XQDNDU÷ÔOÔN¶GDQD]oDOÔ÷DQÔ
EXOXQDQYHD]WHKOLNHOLL÷\HUOHULLoLQ
oDOÔ÷DQODUÔQVDôOÔNUDSRUODUÔNDPX
KL]PHWVXQXFXODUÔQGDQYH\DDLOH
KHNLPOHULQGHQGHDOÔQDELOHFHN
õ÷YHUHQOHULQoDOÔ÷DQODUÔDUDVÔQGDQ
L÷JYHQOLôLX]PDQÔL÷\HULKHNLPLYH
RQYHGDKDID]ODoDOÔ÷DQÔRODQoRN
WHKOLNHOLVÔQÔIWD\HUDODQL÷\HUOHULQGH
LVHGLôHUVDôOÔNSHUVRQHOL
J|UHYOHQGLUPHVLJHUHNHFHN
6*.%RUoODUÇ
6LOLQL\RUPX"
.DSDWPÔ÷ROGXôXP÷LUNHWLQ6*.ERUFXYDU7RUED
\DVDGDERUoODUÔQVLOLQGLôLQLGX\GXP%XGRôUXPX"
Ferdi Güzel
<DVD\DJ|UHDQDSDUDVÔOLUDQÔQDOWÔQGDNL6*.
ERUoODUÔWDPDPHQVLOLQHFHN%XWXWDUÔQ]HULQGH
RODQERUoODULVHVLOLQPH\LSLVWHQLUVHWDNVLWOHUOH
|GHQHELOHFHN$\UÔFD1LVDQ|QFHVLQHDLW
6*.SULPYHGLôHUERUoODUÔQJHFLNPH]DPPÔYH
JHFLNPHFH]DODUÔRUWDGDQNDONDUNHQERUoDVÔOODUÔ
HQIODV\RQRUDQÔQGDJQFHOOHQHUHNLNLD\GDELUROPDN
÷DUWÔ\ODWDNVLWHNDGDU|GHQHELOHFHN
6RUXODUÔQÔ]LoLQPDOLFR]XP#LVPPPRRUJWUDGUHVLQH
PDLODWDELOLUVLQL]7PVRUXODUHSRVWD
LOHWHNWHNFHYDSODQDFDNWÔU
Yazının tamamını
okumak
için tıklayın!
www.yahyaarikan.com
SORU- CEVAP
16
İSMMMO
BİZDEN HABERLER ANLAŞMA
BİZDEN HABERLER
Seçkin Restaurantlarda İSMMMO İNDİRİMİ
İ
SMMMO üyelerine ve
ailelerine indirim
anlaşmalarıyla destek olmaya
devam ediyor.
Üyelerine ve ailelerine indirim anlaşmalarıyla
hizmet sunan İSMMMO, bir çok restaurant ile
yaptığı anlaşmalar sayesinde kaliteli ve güvenli
hizmet alınmasına destek veriyor. İSMMMO WEB sitesi üzerinden de ulaşılabilinen anlaşmalı restaurantların listesi şu şekilde: •
BaroBahçe •
Çesta Mantı •
Crowne Plaza
•
Pera Lokal Cafer & Restaurant •
Qahwah Cafe Detaylı Bilgi İçin:
http://www.istanbulsmmmodasi.org.tr/IAK.asp?list=Restaurant
Detaylı Bilgi İçin: 17
İSMMMO
BİZDEN HABERLER
BİZDEN HABERLER BİLGİ
BuNLARı
Biliyor musunuz
?
4 İSMMMO e-posta adresinize her yerden ulaşabilirsiniz.
4 Facebook, Twitter, RSS kanallarımız üzerinden anında gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
4 Mobil WEB sayfamız üzerinden mevzuat ile ilgili güncel bilgilere ulaşabilir, mevzuat danışmanlarımıza online so-
rularınızı yöneltebilirsiniz.
4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir.
4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz.
4 Bilgisayar kurslarımız için ücret alınmamaktadır.
4 TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen, Üye aidatları yönetmeliği ile kaldırılmış olan, 2011 yılı Asgari Ücret Tarifesi bedeli, Yönetim Kurulumuzun 17.01.2011 tarihli kararı ile tahsil edilmemektedir.
4 Mesleki sözleşmenin İngilizce’sine WEB sitemizdeki üyelik işlemlerinden ulaşabilirsiniz.
4 Mobil web sitemizden mevzuat danışmanlarımıza cep telefonunuza ve tabletiniz üzerinden bulunduğunuz her yerden sorunuzu yöneltebilirsiniz.
4 Kan bankamızda trombosit bağışında bulunanlar arasında da arama yapılabilmektedir. Tüm üye ve stajyerlerimizi de bağış yapmaya davet ediyoruz.
4 Facebook ve Twitter sayfalarımızdan güncel mevzuat ve diğer haberleri takip edebilirsiniz.
4 İSMMMO.TV’de yayınlanan seminerlerimizin seminer notlarına ve her yerde dinleyebilmeniz için seminerlerin MP3
ses kayıtlarıda bulunmaktadır.
4 Mali sözlüğümüzde kelime sayısı 3000’i geçti. Sizde yorumlarınız ile sözlüğümüzün büyümesine yardımcı olun.
4 e-enstitü’de eğitim videolarımızı izlediniz mi? Meslek hukuku, Kar dağıtımı ve Vergilendirme, Örtülü Sermaye &
Transfer Fiyatlandırması , Mali Analiz Eğitimi, Bağımsız Denetim, Dönem Sonu İşlemleri
18
İSMMMO
BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE
BİZDEN HABERLER
ARAMIZA HOŞGELDİNİZ...
İSMMMO ailesi büyüyor. İşte 18-24 Eylül 2014 tarihlerinde aramıza katılan meslektaşlarımızın listesi...
AHMET KEÇECİ
AYŞE YEĞİN
AYSUN YILMAZ
KURNAZ
BETÜL TÜRKAHMETOĞLU
BİLGE GÜR
CEM KARABULUT CEMİLE KÖRKELE
DİDEM ŞAHİN
BEKÇİ
EMRE YAZICI
ESRA BULUT
FATİH BÜLÜR
FEHMİYE MERVE FUNDA SARIKAYA
KILIÇ
ÇİFTÇİOĞLU
GONCA BAL
GÖZDE DENİZ
EROL
HAKAN BAYDİLLİ
HAMİYET URAZ
HATİCE BATUK
HATİFCEM SÖYLEV
HÜLYA UĞUR
HÜSAMETTİN
AKGÖL
AHMET KAYA
HARUN NACİ
ÖZBEK
HASAN DEMİRCİ
19
İSMMMO
BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE
BİZDEN HABERLER
İHSAN ŞAHİN
İLKAY YILMAZ
ÇETİN
İPEK AKDAĞ
KUBİLAY ERHAN
CEVAHİR
MEHMET ALİ GÖV MUSTAFA ÇUBUK
NİHAL BAYRAMOĞLU
NİLHAN CEYLAN
YILDIRIM
İREM BATIBAY
İRFAN YILDIRIM
KENAN YÜCEL
MUSTAFA
KÜRKÇÜ
NEBİ ZORLU
NERMİN YAZAR
ÖZGÜN İPEKER
BALIKÇIOĞLU
ÖZKAN KURTULUŞ
NURAN AYDIN ÖZGE ALİOĞLU
PEKEL
ÖZLEM AYDOĞMUŞ PINAR DİŞÇEKİCİ
RECEP YILDIZ
20
İSMMMO
BİZDEN HABERLER YENİ ÜYE
BİZDEN HABERLER
SELAHADDİN ALİ
KOÇ
SEVCAN BİLİR
SEVDA ARTAN
SEVDA TÜRE
SİNEM AKAR
GÜRBÜZ
ŞÜKRÜ MELİH
YEĞİN
TANER KARADEMİR
TÜRKAY TÜLERLİ
UFUK ŞAHİN
YAVUZ ARSLAN
YELİZ YILMAZ
YUNUS TEMİZ
ZEYNEP TOLAN
ZÜLEYHA ÖZCAN
21
BİZDEN HABERLER YAYIN
İSMMMO
BİZDEN HABERLER
Dergilerimiz yayında
Meslektaşa rehber olan dergilerimiz yayında.
MAYIS-HAZİRAN 2014
."-Ý
www
ww
w.istanbulsmmmodasi.org.tr
ÇÖZÜM
Ç
ÇÖ
ZÜ
ÜM
YIL: 24
YEAR: 24
MA
AYIS - HAZİRAN 2014
MAY - JUNE 2014
YAS AM
50
SAYI
Ý45"/#6-4&3#&45.6)"4&#&$Ý."-Ý.fÙ"7Ý3-&30%"4*
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İKİ AYLIK YAYINI
SOFRADAKİ
FRANKEŞTAYN
DOSYA: BORCUMUZ VE BUNALIMIMIZ ARTIYOR GYİAD BAŞKANI BURCU AKDARI TOPRAK İLE SÖYLEŞİ KARİYER: ÇEVRE EDİN, BAŞARILI OL
CNBC-e GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILDIRIM İLE RÖPORTAJ GURME HAMBURGERCİLER ENDÜLÜS’TE ÜÇ ŞEHİR ŞİFA YURDU AFYON
iSMMMO MALi ÇözüM ve iSMMMO YAşAM DeRGiLeRiMize
WWW.ISTANBULSMMODASI.ORG.TR ADReSiNDeN ULAşABiLiRSiNiz.
22
FARK YARATIR
Eğitimleriyle
<= "
<8
"
;<"< <
%
V% ' "M - +U!U
=
%7+2%/
" PC % *H! P
) P! !&
V% ' "M SU-U&U
!3L;[email protected]
) '
) !'
&'
%
:
#5)0#-
L" $ C ) 'K K
87
+# $ #! "&%)&#O
O% %) # * #&# ( MO*
N'
8" < <
9
*" # " )D'!K+ K$ $( " ' &%'" # () $ ')" ' I
! )* !& & $!*
%P
6
KL "
$
67 7 7
,B4;,8
6
9 9
7
P# % !F * (O O
D"C
$K&%
(?08(5
I5
6
9 9
#5)0#-
P$ & !J + )O O
" = !#!> $
"
89$: #
<= = =
K
"
IK"K K
:
(O3(5.CG #(80/0
.E6>.;
7
*N4*60AE $*9212
*?29*6
G6
Gayrettepe Mah. Yıldızposta Cad. No:48 Dedeman İş Hanı Kat:3 Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon: (212) 274 42 22, (212) 274 35 39 www.ismmmoakademi.com.tr [email protected]
% /!*
ORTAk AkıL
GÜCÜMÜZ İSMMMO
BİZDEN HABERLER
BAŞARIMIZ
üRETİM
İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Benzer belgeler

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI Ayrıca, İSMMMO ve TESMER İstanbul Şubesinin birlikte gerçekleştirdiği 2015/3. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavı Hazırlık kursuları başladı. Konularında ve sınav sistemi hak...

Detaylı

bizden haberler - İSMMMO Bizden Haberler İndeks

bizden haberler - İSMMMO Bizden Haberler İndeks rularınızı yöneltebilirsiniz. 4 e-Sirkülerlerimiz kayıtlı bulunan tüm eposta adreslerinize gönderilmektedir. 4 Odamıza gelmeden internet üzerinden faaliyet belgesi talebinde bulunabilirsiniz. 4 Bil...

Detaylı