Daire testere ile kesme

Yorumlar

Transkript

Daire testere ile kesme
Daire testere
ile kesme
Back
678 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Yeni daire testere bıçağı programı
Maksimum hassasiyet garanti edilmektedir
Daire testereler | Top Precision | 679
Bosch aksesuarları 11/12
Yenilikçi üretim – made in Italy. İtalya’nın kuzeyinde bulunan Freud
adlı şirket kısa süre önce Bosch’un bir parçası oldu. Freud, endüstriyel
kalitedeki daire testere bıçaklarının üretiminde ve satışında lider
şirkettir ve dünya çapında 40 yıldan daha uzun bir zamandır hizmet
vermektedir.
Bu deneyim ile Bosch en yüksek kaliteye sahip daire testere bıçaklarının lider üreticisi olmuştur. Sürekli olarak uygulama ve malzeme
alanlarında kullanıcıların ihtiyaçları ile trendleri takip ediyoruz.
Müşterilerimizin memnuniyeti ve her türlü uygulama için uygun
bir çözüm bulmak bizim en önemli motivasyon kaynağımızdır.
Tam entegre bir üretim sürecii ve sürekli olarak yeni malzemelerin
ve makinelerin geliştirilmesi ile birleştirilen bu yetkinlik, yenilikçi
daire testere bıçaklarını geliştirmemizi ve mükemmel çözümler
bulmamızı sağlıyor.
Uygulamaya yönelik ürün yelpazesi ve bilgilendirici ambalajlar,
profesyonel kullanıcıların ilgili uygulamalar için doğru daire testere
bıçağını seçmelerini sağlıyor. Sabit makineler için daire testere
bıçaklarından gönye kesme makinelerine kadar: Bosch, profesyonel
kullanıcıların istediği gibi komple bir daire testere bıçağı programı
sunuyor.
680 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Maksimum hassasiyet garanti edilmektedir – Daire testere bıçağı
dişlerinin üretiminde kullanılan sert metal kalitesi, üstün kaliteye sahip
bir ürün için ayırıcı bir faktördür
Lider sert metal teknolojisi
İtalya’daki sert metal fabrikamızda sert metal üretim
sürecini A’dan Z’ye takip ediyoruz.
Kendi sert metal tozunu üreten tek üreticiyiz. Ölçümü
hassas olarak yapılmış kobalt (darbeye dayanıklılığı
nedeniyle), titanyum (paslanmaz özelliği nedeniyle)
ve volfram (sertliği nedeniyle) taneciklerinden, ilgili
uygulamalar için optimize edilmiş çeşitli bileşimler
üretiyoruz, bu sayede maksimum dayanım süresine
ve kesme hassasiyetine ulaşıyoruz.
Çeşitli tanecik büyüklükleriyle yapılan karışımların
yanında son derece küçük mikro parçacıklardan
(Microteq) yapılan karışımlardan da sert metaller
üretiyoruz. Sert metalin tanecik büyüklüğü kesici
kenarın keskinliği ve aşınma dayanımı için son derece
önemlidir. Sert metal taneciği ne kadar büyük olursa
kesici kenar o kadar hızlı aşınır. Alışılagelmiş sert
metal taneciklerinin büyüklüğü 5 µm'ye kadarken,
yeni mikro tanecikli sert metalimiz Microteq bununla
karşılaştırıldığında maksimum 1 µm'lük çok küçük bir
tanecik büyüklüğüne sahiptir.
Top Precision ve Best for Laminate daire testere
bıçaklarımız kendi tesisimizde üretilmiş sert metalle
ve Microteq sert metal dişlerle donatılmıştır.
Daire testereler | Top Precision | 681
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testere bıçağı üretiminde lider
Araştırma ve geliştirmede lider
Üretim yerimizde en modern ve teknolojik olarak
Kesici aletler için modern araştırma ve geliştirme
yenilikçi makinelerle ve süreçlerle çalışıyoruz.
merkezimiz sürekli olarak daha iyiyi ve daha yeniyi
Örneğin çelik sacların lazerle kesilmesi, dengeleme,
üretmemizi sağlıyor. Düşük gürültülü daire testere
ön germe, sert metal dişlerin kaynaklanması, dişlerin
bıçakları için yeni teknolojiyle geliştirilen poliüretan
taşlanması, kaplama, temizleme gibi tüm önemli
doldurulmuş yarıklar yenilikçi çözümlerimizden
üretim süreçleri tam otomatik hale getirilmiştir – bu
sadece bir tanesidir.
da ürünlerimizin üstün kalitesini garanti ediyor.
Kalite kontrol – Her üretim adımı sıkı kontrollerden geçer
Freud, sert metalle bezenmiş testere bıçakları ve sert metal bileşenlerin ticareti için ISO 9001:2000 kalite sistemi sertifikasına
sahiptir. Tüm daire testere bıçaklarımız EN 847-1 ve DIN 5134
normlarına göre üretilmiştir.
682 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Top Precision
Mükemmel kesimler için
Top Precision avantajları:
n Hassasiyet: Mükemmel, temiz kesimler
n Konfor: Özellikle sessiz çalışma, oldukça az
gürültü, hissedilir derecede düşük titreşim
n Uzun kullanım ömrü: En iyi malzeme ve tasarımın
yanında üretim deneyimimiz daha uzun bir kullanım
ömrünü olanaklı kılmaktadır
Tüm ahşap malzemelerde mükemmel, temiz kesimler
Yatay ve dikey perdah testereleri, tezgah tipi daire
testereler, gönye kesme makineleri ve kayar gönye
kesme makineleri için idealdir
Sayfa 701
Tek veya çift kaplamalı plaka malzemelerinde, aşındırıcı plakalarda ve ince kaplamalı veya cilalı plakalarda
mükemmel, temiz kesimler
Yatay ve dikey perdah testereleri, tezgah tipi daire
testereler için ideal
Sayfa 703
Kompozit malzemelerde, suntada, lamine plakalarda,
plastikte, epokside, alüminyumda, demir içermeyen
metallerde, pirinçte ve bakırda mükemmel, temiz kesimler
Gönye kesme makineleri ve kayar gönye kesme
makineleri için idealdir
Sayfa 706
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testereler | Top Precision | 683
Best for Wood – Profesyonel bir ahşap işlemecinin uzmanlığı ne olursa
olsun, kesim hassasiyeti ve dayanım süresi açısından birinci sınıf sonuçlar
bir daire testere bıçağı için olmazsa olmazdır
En modern üretim yöntemleri, özel seçilmiş malze-
Yatay ve dikey perdah testereleri, tezgah tipi
meler ve optimize edilmiş testere bıçağı şekli, tüm
daire testereler, gönye kesme makineleri/kayar
ahşaplarda temiz kesim ve uzun kullanım ömrü saye-
gönye kesme makineleri için temin edilebilir
sinde sadece en iyi performansı sağlamaz, son derece
sessiz çalışma, oldukça düşük gürültü seviyesi ve
hissedilir derecede düşük titreşim de sağlar. Best for
Wood testere bıçakları, boylamasına ve çapraz kesimler için idealdir.
684 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Best for Laminated Panel Aşındırıcı ve hassas – en zorlu plakalarda
bile çok uzun süre dayanır
Çizici bıçağın kullanılması durumunda HLTCG (trapez
38°'lik diş değişim açısına sahip Top Precision Lami-
diş/yassı diş) diş geometrimiz en aşındırıcı plaka
nated Panel Fine serisi testere bıçakları, ince kapla-
malzemelerinde (tek veya çift tarafı kaplamalı) mü-
malı ve cilalı plaka malzemelerinde olağanüstü kesim
kemmel derecede hassas ve temiz kesim sonuçları
kalitesi sağlar.
elde eder. Çizici bıçağın kullanılması gerekli değilse
tek veya çift tarafı kaplamalı aşındırıcı plaka malze-
Yatay veya dikey perdah testereleri ve tezgah tipi
melerinde kullanmak için DH (çatı diş/çukur diş) diş
daire testereler için temin edilebilir
geometrisi idealdir.
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testereler | Top Precision | 685
Best for Multi Material – Azami derecede çok yönlü bir bıçak
Biz Bosch olarak kullanıcılarımızla iletişim içinde
Özellikle ince kesme genişliği sayesinde kolay kesme
çalıştığımız için şunu çok iyi biliyoruz: Profesyonel
ve daha az fire. Negatif kavrama açılı HLTCG diş geo-
bir ahşap işlemecinin uzmanlığı ne olursa olsun,
metrisi mükemmel kesimler sağlar.
kesim hassasiyeti ve dayanım süresi açısından birinci
sınıf sonuçlar bir daire testere bıçağı için olmazsa
Gönye kesme makineleri ve kayar gönye kesme
olmazdır.
makineleri için temin edilebilir
686 | Daire testereler | Top Precision
Mükemmel kesimler için
en keskin ve sert dişler
Microteq
Her bir dişi kendi üretim tesisimizde üretmekle yetinmeyip ayrıca kendi sert metal tozumuzu da üretiyoruz;
karışım, mükemmel sert metali elde etmek için gerekli
anahtardır.
n Kendi tesisimizde son derece ince bir toz üretiyoruz,
her bir sert metal taneciğinin büyüklüğü 1 µm ile
0,8 µm arasındadır. Bu yoğun, kompakt sert metal,
kesici kenarların aşınmasını azaltır ve bıçağın kesme
kalitesi ile kullanım ömrünü artırır
n Masif ahşap, kompozit malzeme veya demir
içermeyen metaller ve plastik fark etmeksizin
her malzeme için en uygun Microteq karışımını
seçiyoruz ve böylece malzemenin özelliklerine
göre özel çözümler üretiyoruz
n Titanyum karbit eklemek dişleri ilave olarak ahşaptaki reçine ile tutkalın ve ahşap işleme için ahşap
malzemelerin kimyasal etkilerinden korur
Bosch aksesuarları 11/12
Bosch aksesuarları 11/12
Bileme tekniği
Tüm dişleri düz, ayna gibi ve parlak yüzeye sahip
olacak şekilde jilet keskinliğinde bileyliyoruz. Yüksek
teknolojili makineler, üretimdeki hassaslık ve çok ince
zımpara diskleriyle bağlantılı en dar toleranslar mükemmel kesmeyi sağlar ve en hassas kesimleri garanti
eder.
Avantajları:
n Hassas, ekstra temiz ve çok uzun kullanım
ömrüne sahip
Daire testereler | Top Precision | 687
688 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Çok uzun bir kullanım ömrü için
mükemmel bir daire testere bıçağı gövdesi
Cleanteq kaplama
Stabilteq. Poliüretan doldurulmuş anti titreşim
Cleanteq tüm testere bıçağını koruyan özel bir kapla-
yarıkları
madır. Cleanteq, reçine veya ağaç özütü kalıntılarının
Lazerle kesilmiş sönümleme yarıklarımız patentli
bıçağa veya dişlere yaptığı etkiyi minimuma indirir. Bu
bir teknik kullanılarak poliüretanla (PUR) doldurul-
sürtünmeyi engeller ve testere bıçağı daha az ısınır.
muştur. Dolgu, enerjinin bir kısmını yok eder; bu da
Bıçak soğuk kalır ve kullanım ömrü uzar. Ayrıca Cle-
titreşimleri ve gürültü emisyonunu oldukça azaltır.
anteq yüksek derecede paslanmayı önleyici özelliğe
Böylece kesme kalitesi artar ve kullanım ömrü uzar.
sahiptir. Tüm Top Precision serisi daire testere bıçağı
Benzersiz ve patentli karakteristiği, en yüksek bıçak
gövdelerimiz Cleanteq ile kaplanmıştır.
kalitesi için sırlarımızdan bir tanesidir.
Avantajları:
Avantajları:
n Ekstra temiz, korozyon yok ve çok uzun kullanım
n Hassas ve sessiz
ömrüne sahip
Daire testereler | Top Precision | 689
Bosch aksesuarları 11/12
Birinci sınıf çelik
Lazerle kesilmiş testere bıçağı gövdesi
Kullandığımız çeliği sadece seçilmiş, tecrübeli satı-
Testere bıçağı gövdeleri için sadece birinci sınıf çelik
cılardan satın alırız. Böylece testere bıçaklarımızın
saclar kullanılır ve lazerle kesilir. Normal kesmeden
gövdelerinin standart ve üstün bir kaliteye sahip
farklı olarak lazerle kesme yüksek bir hassasiyeti,
olması için gereken koşulu yerine getirmiş oluruz.
bıçağın düzgünlüğünü veya düşük gerilimi garanti eder.
Çeliğimiz HRC 46'ya kadar sertleştirilmiştir.
Avantajları:
Avantajları:
n Hassas ve çok uzun kullanım ömrüne sahip
n Hassas ve eğilme yok
690 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Bilgisayar kontrollü balans
Lazerle kesilmiş genleşme yarıkları
Her bir bıçak otomatik, bilgisayar kontrollü bir süreçle
Alışılagelmiş daire testere bıçaklarının kullanılması
tek tek dengelenir. Bu durum bıçak gövdesinde
durumunda, esnemeye ve bıçağın eğilmesine neden
ağırlığın eşit biçimde dağıtılmasını sağlar ve böylece
olabilecek ısı ortaya çıkar. Lazerle kesilmiş genleşme
zararlı titreşimler engellenir. Dengelenmemiş bir
yarıklarımızın geometrisi, zararlı gerilimleri ve eğil-
bıçak gövdesinde farklı ağırlık dağılımları oluşur ve bu
meleri tamamen engelleyecek şekilde geliştirilmiştir.
da titreşimlere ve daha düşük kesme hassasiyetine
Testere bıçağı mükemmel derecede düzgün kalır. Özel
neden olabilir.
biçimi, gürültü seviyesinin daha düşük olmasını sağlar.
Avantajları:
Avantajları:
n Hassas ve sessiz
n Hassas ve sessiz
Gerilim halkası
Özel olarak yuvarlatılmış olan gerilim halkası testere
bıçağının sağlamlığını artırır. Düşük titreşim sayesinde
daha iyi bir perdahlama yapılır ve yırtılmalar engellenir.
Her bir bıçağa tek tek ön gerilim uygulanır.
Avantajları:
n Hassas ve sessiz
Daire testereler | Top Precision | 691
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testere bıçağının üzerinde
silinmeyen ürün bilgileri
Bileme kolaylaştı!
Daire testere bıçaklarımızın tümü üzerinde
lazerle aşağıdaki bilgiler kazınmıştır:
n Diş geometrisi şekli
n Şunlar hakkında bilgiler: Talaş açısı,
serbest açı, diş ucu açısı veya yiv
açısı, dişler arasındaki yükseklik farkı
(HLTCG veya DH diş geometrisi için)
Bu silinmeyen işaretler profesyonel
bileycilerin, orijinal bıçağın teknik
verilerine göre bilemelerini olanaklı
kılar ve bu sayede üstün kesme
performansı sağlanır ve bıçakların
kullanım ömrü uzar.
Silinmeyen işaret
Daire testere bıçağı üzerindeki anlaşılır ve
silinmeyen ürün bilgileri problemsiz bir
tekrar satın almayı mümkün kılıyor. Üretim
yeri ve üretim tarihini belirten lazer işaret
ürünün izlenebilirliğini garanti ediyor.
692 | Daire testereler | Top Precision
Optimum kesim için
tavsiyeler
Testere bıçağının önerilen azami devir sayısı
Daire testere bıçağının uygun devir sayısı bıçak çapına
göre değişir. Daire testere bıçağının üzerinde yazılı
olan azami devir sayısı asla aşılmamalıdır. Bu sınır
değer aşılırsa testere bıçağı özelliklerini kaybeder ve
bu da kesme kalitesi ile bıçağın kullanım ömrünü etkiler.
Ayrıca kullanıcının neden olacağı ciddi yaralanma
tehlikesi de söz konusudur.
Dakikadaki devir sayısı (dev/dak) – bıçak çapına göre öneri
Testere bıçağı çapı
Azami devir sayısı
80 mm
23.800 dev/dak
100 mm
19.100 dev/dak
120 mm
15.900 dev/dak
125 mm
15.200 dev/dak
210 mm
9.000 dev/dak
216 mm
8.800 dev/dak
250 mm
7.600 dev/dak
254 mm
7.500 dev/dak
300 mm
6.300 dev/dak
303 mm
6.300 dev/dak
305 mm
6.200 dev/dak
315 mm
6.000 dev/dak
350 mm
5.400 dev/dak
400 mm
4.700 dev/dak
450 mm
4.200 dev/dak
500 mm
3.800 dev/dak
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testereler | Top Precision | 693
Bosch aksesuarları 11/12
D
ai
re
s
el
hı
z
V
=m
/s
Testere bıçağı çapı D (mm)
Dakikadaki devir sayısı – malzemeye göre öneriler
Devir sayısı n = dev/dak
Malzemeye göre en uygun kesme hızı
Yumuşak ahşap
50 - 90 m/s
Sert ahşap
50 - 80 m/s
Tropikal ahşap
50 - 85 m/s
Sunta
60 - 80 m/s
Doğramalık ahşap
60 - 80 m/s
MDF
30 - 60 m/s
Laminat (tek veya çift tarafı kaplamalı)
40 - 60 m/s
694 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Doğru diş ilerleme hızını, malzeme ilerleme hızını, diş sayısını ve testere bıçağı devir sayısını içeren teknik tablo
Diş ilerleme hızı Z
Diş ilerleme hızı Sz = mm/Z
Malzeme ilerleme hızı u = m/dak
Devir sayısı n = dev/dak
Örnek 1
Önerilen diş ilerleme hızı (Sz = mm/diş)
Yumuşak ahşap, lif boyunca
0,20 – 0,30
Yumuşak ahşap, liflere dik yönde
0,10 – 0,20
Sert ahşap
0,06 – 0,15
Sunta
0,10 – 25,0
Kontrplak
0,05 – 0,12
Laminat plaka
0,05 – 0,10
Alüminyum ve plastik kaplamalı sunta
0,02 – 0,05
n
u
Z
Sz
=
=
=
=
1.500 dev/dak
10 m/dak
60
0,11 mm
Örnek 2
n
Z
Sz
u
=
=
=
=
3.000 dev/dak
40
0,04 mm
5 m/dak
Daire testereler | Top Precision | 695
Bosch aksesuarları 11/12
Tüm kullanımlar için
ideal dişler
ATB: Değişken diş
HLTCG: Trapez diş/yassı diş
DH: Çatı diş/çukur diş
Diş uçlarının değişimli olarak sağa
Bir yassı dişi biraz daha yüksek bir
Bir çatı dişi, bir çukur dişin takip
ve sola doğru eğik olduğu diş kon-
trapez dişin takip ettiği diş yapısı.
ettiği diş yapısı.
figürasyonu.
Yüksek olan diş malzemeyi son
çentikten önce daha dar keser, bu
n Yumuşak veya sert ahşapta,
suntada, kompozit malzemeler-
da kırılgan malzemelerde yonga
plaka malzemeleri için uygun.
oluşumunu önler.
Lamine plakaların ve çok aşın-
de, hassas veya ince kaplamalı
plaka malzemelerinde, cilalı
n Tek veya çift tarafı kaplamalı
dırıcı malzemelerin çizici bıçak
n Profillerde ve masif malzeme-
kullanılmadan kesilmesi için
plakalarda, kontrplakta, elyaflı
lerde üniversal kullanım için
ideal, çok temiz bir kesim sonu-
malzemelerde, MDF’de üniver-
uygun: Sunta, yumuşak ve sert
cu ve daha uzun kullanım ömrü
sal kullanım için uygundur
ahşap, plaka malzemesi (tek
n Boylamasına ve çapraz kesimler
için idealdir
veya çift tarafı kaplamalı), plastik, demir içermeyen metaller,
pirinç, bakır
696 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Tüm kullanımlar için
ideal bıçak
Top Precision
Best for Wood
Yumuşak ahşap,
hassas enine kesim
Yumuşak ahşap, kaba uzunlamasına ve enlemesine kesim
Ahşap parçalar
Ahşap kiriş
Sert ahşap, ince enine kesim
Sert ahşap, hassas çapraz ve
boylamasına kesim
Sert ahşap, kaba çapraz ve boylamasına kesim
Sunta (işlenmemiş), akustik
plakalar, hafif yapı plakaları
Aşındırıcı plaka malzemeleri, tek
veya çift tarafı kaplamalı – sert
kaplama
Kompozit malzemeler
Plaka malzemeleri, cilalı laminat,
ince suntalar
Kompozit malzeme
Sıkıştırılmış tabakalı ahşap,
kontrplak
Elyaflı malzemeler, MDF,
OSB-MDF bileşik paneller
Diğer malzemeler
Laminat zemin
Plastikler, Epoksi
Demir içermeyen metaller,
alüminyum, pirinç, bakır
Özel olarak uygun
Uygun
Top Precision
Best for
Laminated Panel
Abrasive
Top Precision
Best for
Laminated Panel
Fine
Top Precision
Best for
Multi Material
Best for
Laminate
Daire testereler | Top Precision | 697
Bosch aksesuarları 11/12
Top Precision için
makinelere genel bakış
Atlas Copco
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
l
ola ik m
rak m
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Gönye kesme makineleri
Metallkraft
Festo/Festool
MS 3 C
250
30
SYM 70 E
216
30
MTS 500
MS 3 C
254
30
AD 100, AD 85, AE
85, AE 88
250
30
Milwaukee
30
KS 120
260
30
Rexon
210
30
Black & Decker
SR 700, BD 800, DN
800, DN 810, SEC
818
210
Bosch
30
250
30
MS 8 RAL, SM 2151
AL, M 2150 AE
216
30
M 2500 AL,
M2503AL
254
30
SCM 12 A, MS12RA,
SM 3051 AL, M 3051
AL
305
30
254
30
Capas 1, Capas 2
216
30
KG 260 E, KSE 250,
TKG 260 i, TKG 260
E, TKG 280 E
250
30
6494-50, 6496-50
Güde
GKS 1100 P, KT 210
305
Hitachi
PCM 8ST, PCM 8S
210
30
30
216
30
C 8 U, C 8 FA,
PSM 8 A, PSU 8
210
GCM 8S
GCM 10, GCM 10 S,
GCM 10 SD, GKG 24
V, GTS 10, PCM 10
250
30
C 8 FC, C 8 FS
216
30
C 10 FCA
250
30
C 10 FCA
254
30
2279, 2264, 2555,
HK 201
210
30
2161, 214101
Symstric
216
30
GST 90
250
30
30
254
30
TKG 305i, TKH, TKU,
TS 400, TS 4010,
Mitas 7
300
GST 90
LS 1013, LS 1030,
LS 1040
250
30
Capas 3, Capas 7
305
30
LS 1013, LS 1030,
LS 1040
254
SLL 250, SCE 1600,
SC 270, SC 271,
SLL 250 E, SLL 251,
SL 251 E
250
30
SLL 250, SCE 1600,
SC 270, SC 271,
SLL 250 E, SLL 251,
SL 251 E
254
30
250
30
PCM 10, GCM 10,
GCM 10 S, GCM
10SD, GKG 24 V,
PCM 10T
254
30
GCM 12, GCM 12
SD
305
30
DW 700, DW 701,
DW 707, DW777
216
30
DW 702, DW 703,
DW 710, DW 742,
DW 744, DW 743
250
Kress
DeWalt
DW 704, DW 705,
DW 706, DW 708,
D27105
Holz-Her
305
30
30
Makita
KGS 210, BT-MS 210
210
30
KGTN 245, KGTN
250
250
30
KGTN 245,
KGTN 250, KGS 250
254
30
Elu
PS 174, PS 274, PS
274E, ETS 41
216
30
TGS 170, TGS 171,
TGS 172, TGS 173,
TGS 271, TGS 273
250
30
PS 374, EMS 705
305
30
EMS 2026SCC, EMS
2025SCL
Scheppach
Stayer
30
Metabo, Elektra-Beckum
Einhell
RYOBI
GKSE 16705 Signal,
KGSE 1670 S
210
30
KGS 255, KS 250,
KS 304, KGT 250, P
200, PK 200, UK 220
E, UK 220 W
210
30
KGS 250, KGS 300,
KGT 500, KGT 550,
KGS 330, Hobbymaster, KGS 301,
KGS 303
250
30
KS 304
305
30
Wegoma
TM 43 D, TS 48 D
698 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Top Precision için
makinelere genel bakış
Atika
Holz-Her
Toptronic
250
30
BTA 90, HAT 315
315
30
ABH400, ABK 400
400
30
ABH450, ABK 450,
ATU
450
30
ABH500, ABK 500
500
30
Avola
300
150, 176, 276, HKS
130, HKS 150, HKS
276, HKS 176
350
400
315
30
277, BZK, HKS 155
ZB400, ZBV400
400
30
Lutz
ZB450, ZBV450
450
30
ZB500, ZBV500
500
30
Bosch
GTS 10, PTS 10, PTS
10T
250
30
PTS 10, PTS 10T,
GTS 10
254
30
GTM 12
305
30
DeWalt
DW 744, DW 746,
DW 745, DW745RS,
DW744XPRS
250
30
Einhell
BKS 315
315
30
Ferm
FZT 250
250
30
350
30
Festo/Festool
AXP 130, AXP 132 E,
BD 125
BD 145, BD 145/1
400
30
BD 170
450
30
315
30
Hanning
HTK 315/3 SV, HTK
315/1.6, HTK 2.1,
HTK 315/3.0, HTK
4.0
Hitachi
PSU 13
315
30
Rexon
PKS 1210, PKS
1211, PKS 1212,
PKS 1213, PKS
1215, PKS 1220,
PKS 275, HKD 85,
HKD 275
LH 315
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Tezgah tipi daire testereler
30
30
30
BT 2160 A
216
30
BT 2500 AE
250
30
BT 2504AE,
BT2502AE
250
30
TS 3150 A
315
30
TKU, TS 315GT, TS
4010 ci
315
30
BSH 500
400
30
BS 500
500
30
250
30
Scheppach
TKS HVH, TKS V,
Eurocut
315
30
BK 450
450
30
1610, 1622, 1625,
1710 S, 1710 R,
1711, KS 1
Biber, Biberix, FS
85, MKS 105, MKS
105 E, Monika, TFK
85, TFK 8
315
30
1711, 1712, 1725
300
30
1711, 1712, 1712
RT, 1712R
350
30
AZB, BK 3, BSK 4,
BSK 5, BSK 6, TD 3,
TDH 4, TDH 425, TK
150, VKS 130, VKS
160, FKB 150, FS
1305, FS 130 (S)
400
315
30
TM 43 D, TS 48 D
250
30
30
450
30
TM 33 H, TS 33 H,
TM 72 C, TS 72 C
300
TDH 450, TDH 5,
FSG 200, FSG 240 K
S5D
350
30
170, BKV 5, TDH 5
500
30
TKS 400 M, TKS
400 A
400
30
Mafell
30
Ulmia
Variolux
OKS 315
Wegoma
Metabo, Elektra-Beckum
TK 1685 Magnum,
TK 1685, TKU 1633,
TKU 1693, TS 250
250
30
TK 1685, TK 1685
Magnum, TK 1688
(D)(Magnum)
300
30
TK 1685, TK 1685
Magnum, TK 1688
Magnum, TKHS 315,
TKHS 315 C
315
30
BKS 400
400
30
BKS 450, BKH 450
450
30
Daire testereler | Top Precision | 699
Bosch aksesuarları 11/12
Altendorf
WA 8
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Perdah testereleri
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Perdah testeleri için çizici bıçaklar
Altendorf
120
22
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
250
30
SC 32/350
100
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
300
30
SC 32/300, SC 1400
120
20
30
125
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO, WA 6
315
UNICA 500
30
120
20
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO, WA 6
350
S100, S150, S200,
S260, S300,
P350NX, P350SX,
P350AX
WA 8, WA 80, F45/
F45 ELMO
400
30
P315, P45,
P3200NX, P3200SX,
P3200AX, P450NX,
P450SX, P450AX
125
F45/F45 ELMO
450
30
F45/F45 ELMO
500
30
Griggio
Paoloni
20
Felder
Robland
NLX-310, E-300, NZ3200, NLX-TZ
125
20
120
20
SCM
SI300 S NOVA,
SI300 NOVA, SI400
NOVA, SI400 E
NOVA, SI400 EP
NOVA
KF 700 Professional
250
30
Kappa 30, Kappa 40,
Kappa 40 X-Motion
400
30
700 | Daire testereler | Top Precision
Bosch aksesuarları 11/12
Top Precision için
makinelere genel bakış
Griggio
JET
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
250
30
SC 32/300, SC
1400, CA 400 DIGIT,
CA 400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
300
30
Paoloni
JTS-600, JTSS-700,
JTS-700L
250
30
S100, S150, S200,
S260, S300
JTSS-1500, JTSS1700, JTSS-2500,
JTSS-3200
315
30
P315
315
30
P350NX, P350SX,
P350AX
350
30
Lutz
30
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
lik
ola m
rak m
Perdah testereleri
P450NX, P450SX,
P450AX
450
30
30
30
250-315
30
P3200NX, P3200SX,
P3200AX
450
T60 Basic
T60 Classic
250-400
30
T60 PreXision
300-315
30
350
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
400
CA 400 DIGIT, CA
400 E, CA 400,
CA40, UNICA 500 E
450
UNICA 500 E
500
30
Verti 1850, Verti
2150
250
30
CoupeS, CoupeC
400
30
Sicar
CoupeMAX, CoupeMASSIF
500
30
TS 250
Martin
30
T74 Classic, T74
Automatic
250-500
30
Panhans
Guilliet/Chambon
30
315
JUMBO plus
SC 32/350, CA 400
DIGIT, CA 400 E, CA
400, CA40, UNICA
500 E
30
300
PS32
350–400
30
690-B Easy4mat,
690-B Electronic III
plus
450
30
Robland
NLX-310, NLX-TZ
300
30
NX-310, NX-Z, NX-TZ,
E-300, EZ-2500
315
30
Z-3200
400
30
SI300 S NOVA,
SI300 NOVA
315
30
SI400 NOVA, SI400
E NOVA, SI400 EP
NOVA
400
30
300
30
Compact
250
30
Standard / Evolution /
Control
300
30
315
30
SCM
Striebig
Ulmia
KS 300
Daire testereler | Top Precision Best for Wood | 701
Bosch aksesuarları 11/12
Best for Wood
Profesyonel ahşap işlemeciler için
Microteq dişler
Özellikle çok ince tanecikli yoğun sert metal tozundan yapılan sert metal dişler,
en iyi kesme kalitesi ve özellikle uzun kullanım ömrü için kesici kenarın yıpranmasını
en aza indirir
Cleanteq kaplama
Kalıntıların (ahşap, tutkal) yapışmasını azaltır – böylece son derece temiz sonuçlar
elde edilir. Bıçağı korozyona karşı korur. Bıçağın ısınmasını engeller
Stabilteq ile titreşim azaltma
Poliüretan doldurulmuş sönümleme yarıkları: Titreşim ve gürültü oluşumu
oldukça azalır. Bu da kesme hassasiyetini ve çalışma konforunu artırır
Genleşme yarıkları
Lazerle kesilmiş, yüksek bıçak stabilitesi ve hassasiyeti için. Özel şekli, gürültü
seviyesinin daha düşük olmasını sağlar
Çelik gövde
Yüksek dayanıklılık için birinci sınıf çelik (HRC 46'ya kadar). Lazerle kesilmiş,
yüksek hassasiyet ve bıçak düzgünlüğü için
Gerilim halkası
Özel olarak yuvarlatılmış gerilim halkası sayesinde kullanım esnasında bıçakların
şekli sabit ve mükemmel derecede düz kalır
Kaba kesim
Hassas kesim
Çok hassas kesim
Gönye kesme makineleri ve kayar gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları
Ź Tüm ahşap türlerinde hassas, temiz ve sessiz kesimler için
ATB
w1: Talaş (kavrama) açısı
w2: Serbest açı
b1: Kesme genişliği
48
ATB
216
30
2,3/1,8
48
ATB
....
i
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
15
2 608 642 100*
C1c
1
1
574402
-5
15
2 608 642 101*
C1c
1
1
574419
Sip
-5
Sipariş bilgileri
* Stabilteq olmadan
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
i¹
riğ
içe
laj
ba
um
şn
Am
ba
laj
ari
tür
ü
ar a
w2
aç
ı°
Se
rb
es
t
aç
ma
Ka
vra
Se
vk
2,3/1,8
Am
30
sı
1
°w
210
ısı
uc
u
so
n
içi
şb
Di
Ürün özellikleri
Ke
sm
e
mi
ap
mm
Ke
s
gö me
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Dı
Gö
şç
be
ap
kç
mm
b2: Gövde kalınlığı
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
702 | Daire testereler | Top Precision Best for Wood
Bosch aksesuarları 11/12
2,3/1,8
60
ATB
305
30
2,3/1,8
72
ATB
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
um
aç
ı°
şn
Am
ba
laj
ı°
Se
rb
es
t
ma
a
15
2 608 642 102
C1c
1
1
574426
-5
15
2 608 642 103
C1c
1
1
574433
Sip
ari
-5
Ka
vr a
Se
vk
30
Am
ba
la
254
çıs
u
on
uc
Ke
sm
es
mi
biç
i
Di
ş
...
...
Ürün özellikleri
w2
w1
ap
mm
Ke
s
gö me
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Gö
Dı
ş
ça
be
kç
pm
m
Gönye kesme makineleri ve kayar gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları
Sipariş bilgileri
Yatay/dikey perdah testereleri ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları
ATB
w1: Talaş (kavrama) açısı
w2: Serbest açı
b1: Kesme genişliği
250
30 3,2/2,2
60
ATB
250
30 3,2/2,2
80
ATB
300
30 3,2/2,2
48
ATB
300
30 3,2/2,2
60
ATB
300
30 3,2/2,2
72
ATB
300
30 3,2/2,2
96
ATB
315
30 3,2/2,2
48
ATB
315
30 3,2/2,2
72
ATB
350
30 3,5/2,5
54
ATB
350
30 3,5/2,5
84
ATB
400
30 4,0/2,8
60
ATB
400
30 4,0/2,8
96
ATB
450
30 4,4/3,0
66
ATB
500
30 4,4/3,2
60
ATB
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
..
...
....
..
...
....
....
..
...
...
....
...
....
.....
i
im
bir
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
laj
ba
Am
ba
laj
um
şn
ari
tür
ü
ar a
w2
aç
ı°
Se
rb
es
t
aç
Ka
vra
ap
/Ç
ma
ıT
nu
me
15
2 608 642 111
C1c
1
1
574518
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 112
C1c
1
1
574525
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 113
C1c
1
1
574532
7/42
9/46,4
10/60
15
15
2 608 642 114
C1c
1
1
574549
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 115
C1c
1
1
574556
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 116
C1c
1
1
574563
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 117
C1c
1
1
574570
7/42
9/46,4
10/60
15
15
2 608 642 119
C1c
1
1
574594
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 118
C1c
1
1
574587
9/46
10/60
15
15
2 608 642 120
C1c
1
1
574600
9/46
10/60
10
15
2 608 642 121
C1c
1
1
574617
10/60
15
15
2 608 642 122
C0a
1
1
574624
10/60
10
15
2 608 642 123
C0a
1
1
574631
2/10/60
15
15
2 608 642 124
C0a
1
1
574648
2/10/80
15
15
2 608 642 125
C0a
1
1
574655
Sip
15
NL
7/42
9/46,4
10/60
Ke
s
Se
vk
ATB
Am
40
sı
1
30 3,2/2,2
ısı
°w
250
KS
cu
Ürün özellikleri
so
mi
içi
şb
Di
be
kç
ap
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
Di
mm /
şs
ay
ısı
Gö
Dı
şç
ap
mm
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Top Precision Best for Laminated Panel | 703
Bosch aksesuarları 11/12
Best for Laminated Panel –
Lamine edilmiş tüm plaka malzemelerinde aşındırıcı ve hassas
Microteq dişler
Özellikle çok ince tanecikli yoğun sert metal tozundan yapılan sert metal dişler,
en iyi kesme kalitesi ve özellikle uzun kullanım ömrü için kesici kenarın yıpranmasını
en aza indirir
Cleanteq kaplama
Kalıntıların (ahşap, tutkal) yapışmasını azaltır – böylece son derece temiz sonuçlar
elde edilir. Bıçağı korozyona karşı korur. Bıçağın ısınmasını engeller
Stabilteq ile titreşim azaltma
Poliüretan doldurulmuş sönümleme yarıkları: Titreşim ve gürültü oluşumu
oldukça azalır. Bu da kesme hassasiyetini ve çalışma konforunu artırır
Genleşme yarıkları
Lazer kesimli, yüksek bıçak stabilitesi ve hassasiyet için. Özel şekli, gürültü
seviyesinin daha düşük olmasını sağlar
Çelik gövde
Yüksek dayanıklılık için birinci sınıf çelik (HRC 46'ya kadar). Lazerle kesilmiş,
yüksek hassasiyet ve bıçak düzgünlüğü için
Gerilim halkası
Özel olarak yuvarlatılmış gerilim halkası sayesinde kullanım esnasında bıçakların
şekli sabit ve mükemmel derecede düz kalır
Kaba kesim
Hassas kesim
Çok hassas kesim
Yatay/dikey perdah testereleri ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları
Ź Tek veya çift tarafı aşındırıcı kaplamalı plaka malzemelerinde mükemmel kesimler için
DH: Perdah testerelerinde çizici bıçak kullanılması gerekli değildir
DH
HLTCG
124°
0,8x45°
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
48
0,2 mm
1
1
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
ba
laj
bir
im
içe
i¹
riğ
i
sı
um
şn
Am
ba
laj
ari
Sip
tür
ü
ar a
w2
aç
ı°
Se
rb
es
t
ma
Ka
vra
NL
/Ç
ap
ıT
so
n
..
aç
ısı
°w
1
DH
Se
vk
30 3,2/2,2
Am
250
w2: Serbest açı
KS
uc
u
Ürün özellikleri
Ke
sm
e
mi
içi
şb
Di
Gö
be
Dı
şç
ap
mm
kç
ap
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
Di
mm /
şs
ay
ısı
0,45 mm
w1: Kavrama açısı
Sipariş bilgileri
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 104
C1c
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
574440
704 | Daire testereler | Top Precision Best for Laminated Panel
Bosch aksesuarları 11/12
30 3,2/2,2
96
HLTCG
303
30 3,2/2,2
60
DH
350
30 3,2/2,2
72
DH
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
um
aç
ı°
şn
Am
ba
laj
ı°
çıs
Se
rb
es
t
ma
a
18
2 608 642 109
C1c
1
1
574495
7/42
9/46,4
10/60
5
18
2 608 642 110
C1c
1
1
574501
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 106
C1c
1
1
574464
7/42
9/46,4
10/60
10
15
2 608 642 108
C1c
1
1
574488
Sip
ari
5
Ka
vr a
7/42
9/46,4
10/60
NL
/
Se
vk
300
Am
ba
la
HLTCG
w2
w1
80
Ça
pı
TK
S
u
30 3,2/2,2
on
uc
....
....
...
...
Ürün özellikleri
250
Ke
sm
es
mi
biç
i
Di
ş
be
kç
ap
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
Di
mm /
şs
ay
ısı
Gö
Dı
ş
ça
pm
m
Yatay/dikey perdah testereleri ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları
Sipariş bilgileri
Yatay/dikey perdah testereleri ve tezgah tipi daire testereler için daire testere bıçakları
Ź Tek veya çift tarafı ince kaplamalı ve cilalı plaka malzemelerinde mükemmel kesimler için
ATB: Tüm perdah testereleri ve tezgah tipi daire testereler için uygun
ATB
w1: Kavrama açısı
w2: Serbest açı
b1: Kesme genişliği
350
30 3,5/2,5
108
ATB
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
i
im
bir
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
laj
ba
Am
ba
laj
um
şn
ari
tür
ü
ar a
w2
aç
ı°
Se
rb
es
t
aa
KS
Ka
vra
m
/Ç
ap
ıT
so
n
....
....
2
25
2 608 642 105
C1c
1
1
574457
9/46,4
10/60
5
25
2 608 642 107
C1c
1
1
574471
Sip
7/42
9/46,4
10/60
NL
Se
vk
ATB
Am
96
sı
1
°w
30 3,2/2,2
çıs
ı
u
uc
300
me
mi
içi
şb
Di
Ürün özellikleri
Ke
s
mm
Ke
s
gö me
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
Di
mm /
şs
ay
ısı
kç
ap
Gö
be
Dı
şç
ap
mm
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Top Precision Best for Laminated Panel | 705
Bosch aksesuarları 11/12
Yatay/dikey perdah testereleri için daire testere bıçakları
Ź Tek veya çift tarafı kaplamalı plaka malzemelerinin biçilmesi için ayarlanabilir çizici bıçaklar
ES
w1: Kavrama açısı
w
w2: Serbest açı
b1: Kesme genişliği
b2: Gövde kalınlığı
ES
100
20
2,8-3,6
12+12
ES
100
22
2,8-3,6
12+12
ES
120
20
2,8-3,6
12+12
ES
120
22
2,8-3,6
12+12
ES
125
20
2,8-3,6
12+12
ES
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
şn
Am
ba
laj
um
aç
ı°
Se
rb
es
t
ma
aç
on
uc
....
....
....
....
....
....
17
2 608 642 126
C1c
1
1
574662
11
17
2 608 642 127
C1c
1
1
574679
11
17
2 608 642 128
C1c
1
1
574686
11
17
2 608 642 129
C1c
1
1
574693
11
17
2 608 642 130
C1c
1
1
574716
11
17
2 608 642 131
C1c
1
1
574709
Sip
ari
11
Ka
vra
Se
vk
10+10
Am
ba
la
2,8-3,6
w2
°w
20
Ke
sm
biç
i
Di
ş
80
es
mi
ı
sa
yıs
Di
ş
Ürün özellikleri
ısı
u
iği
eg
en
işl
mm
be
kç
Gö
Ke
sm
ap
m
pm
ça
Dı
ş
1
(b
1)
mm
w1
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
706 | Daire testereler | Top Precision Best for Multi Material
Bosch aksesuarları 11/12
Best for Multi Material
Son derece çok yönlü bir bıçak
Microteq dişler
Özellikle çok ince tanecikli yoğun sert metal tozundan yapılan sert metal dişler,
en iyi kesme kalitesi ve özellikle uzun kullanım ömrü için kesici kenarın yıpranmasını
en aza indirir
Cleanteq kaplama
Kalıntıların (ahşap, tutkal) yapışmasını azaltır – böylece son derece temiz sonuçlar
elde edilir. Bıçağı korozyona karşı korur. Bıçağın ısınmasını engeller
Stabilteq ile titreşim azaltma
Poliüretan doldurulmuş sönümleme yarıkları: Titreşim ve gürültü oluşumu
oldukça azalır. Bu da kesme hassasiyetini ve çalışma konforunu artırır
Genleşme yarıkları
Lazer kesimli, yüksek bıçak stabilitesi ve hassasiyet için. Özel şekli, gürültü
seviyesinin daha düşük olmasını sağlar
Çelik gövde
Yüksek dayanıklılık için birinci sınıf çelik (HRC 46'ya kadar). Lazerle kesilmiş,
yüksek hassasiyet ve bıçak düzgünlüğü için
Gerilim halkası
Özel olarak yuvarlatılmış gerilim halkası sayesinde kullanım esnasında bıçakların
şekli sabit ve mükemmel derecede düz kalır
Hassas kesim
Çok hassas kesim
Gönye kesme makineleri ve kayar gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları
Ź Demir içermeyen metallerde, alüminyumda, plastikte, epokside ve ahşapta mükemmel sonuçlar için
Ź 2 607 001 409 üniversal kesme yağının kullanılması alüminyum benzeri metal yüzeylerdeki dayanım süresini
birkaç kat daha artırır
HLTCG
0,7x45°
w2: Serbest açı
HLTCG
216
30
2,3/1,8
64
HLTCG
i
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
15
2 608 642 096*
C1c
1
1
574365
-5
15
2 608 642 097*
C1c
1
1
574372
Sip
-5
Sipariş bilgileri
* Stabilteq olmadan
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
i¹
riğ
içe
laj
ba
um
şn
Am
ba
laj
ari
tür
ü
ar a
w2
aç
ı°
ma
Ka
vra
Se
rb
es
t
nu
me
...
...
Se
vk
54
Am
2,3/1,8
sı
1
°w
30
aç
ısı
cu
210
so
mi
içi
şb
Di
Ürün özellikleri
Ke
s
ım
m
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Dı
Gö
be
şç
ap
kç
ap
mm
0,5 mm
w1: Talaş (kavrama açısı)
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Top Precision Best for Multi Material | 707
Bosch aksesuarları 11/12
80
HLTCG
305
30
2,3/1,8
96
HLTCG
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
um
aç
ı°
şn
Am
ba
laj
ı°
Se
rb
es
t
ma
a
on
uc
....
....
15
2 608 642 098
C1c
1
1
574389
-5
15
2 608 642 099
C1c
1
1
574396
Sip
ari
-5
Ka
vr a
Se
vk
2,3/1,8
Am
ba
la
30
w2
w1
254
çıs
u
Ürün özellikleri
Ke
sm
es
mi
biç
i
Di
ş
ap
mm
Ke
s
gö me
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Gö
Dı
ş
ça
be
kç
pm
m
Gönye kesme makineleri ve kayar gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
708 | Daire testereler | Best for Laminate
Bosch aksesuarları 11/12
Best for Laminate:
Özellikle zemin laminatlarında uzun kullanım
ömrü için
Best for Laminate bıçağımız, ses izolasyonu olan
veya olmayan her sınıf zemin laminatında çok uzun
bir kullanım ömrü için özel olarak tasarlanmıştır.
Özel olarak ayarlanmış mikro tanecikli sert metal ile
özel Proteqtion kaplama (PTFE ile) kombinasyonu
zemin laminat tahtalarının her iki tarafında da son
derece temiz sonuçlar elde etmeyi garanti ediyor.
Titreşim önleyen özel yapısı, daha sessiz bir bıçak
ve daha hassas bir kesim sağlar.
Best for Laminate: Tüm laminat zemin döşemecileri
için ideal bıçak
Gönye kesme makineleri/kayar gönye kesme
makineleri için temin edilebilir
Daire testereler | Best for Laminate | 709
Bosch aksesuarları 11/12
Best for Laminate avantajları:
n Uzun kullanım ömrü: En iyi malzemeler, üstün
tasarım ve üretim deneyimimiz daha uzun bir
kullanım ömrünü olanaklı kılmaktadır
n Hassasiyet: Mükemmel, temiz kesimler
n Konfor: Son derece sessiz çalışma, oldukça az
gürültü ve hissedilir derecede düşük titreşim
Ses izolasyonu olan veya olmayan tüm zemin
laminatlarında mükemmel kesim için
Gönye kesme makineleri/
kayar gönye kesme makineleri için ideal
HLTCG: Trapez diş/yassı diş
Bir yassı dişi biraz daha yüksek bir trapez dişin takip
ettiği diş yapısı. Yüksek olan diş malzemeyi son
çentikten önce daha dar keser. Bu da kırılgan malzemelerde yonga oluşmasını önler.
Laminat zeminler için ideal
710 | Daire testereler | Best for Laminate
Bosch aksesuarları 11/12
Microteq dişler
Özellikle çok ince tanecikli yoğun sert metal tozundan yapılan sert metal dişler,
en iyi kesme kalitesi ve özellikle uzun kullanım ömrü için kesici kenarın yıpranmasını
en aza indirir
Proteqtion kaplama
Kalıntıların (ahşap, tutkal) yapışmasını azaltır – böylece son derece temiz sonuçlar
elde edilir. Bıçağı korozyona karşı korur. Bıçağın ısınmasını engeller
Titreşim kontrolü
Sessiz çalışma, oldukça düşük gürültü ve hissedilir derecede düşük titreşim için
özel olarak yapılmış genleşme yarıkları
Genleşme yarıkları
Lazerle kesilmiş, yüksek bıçak stabilitesi ve hassasiyeti için. Özel şekli, gürültü
seviyesinin daha düşük olmasını sağlar
Çelik gövde
Yüksek dayanıklılık için birinci sınıf çelik (HRC 46'ya kadar). Lazerle kesilmiş,
yüksek hassasiyet ve bıçak düzgünlüğü için
Gerilim halkası
Özel olarak yuvarlatılmış gerilim halkası sayesinde kullanım esnasında bıçakların
şekli sabit ve mükemmel derecede düz kalır
Çok hassas kesim
Gönye kesme makineleri ve kayar gönye kesme makineleri için daire testere bıçakları
Ź Tüm laminat zemin türleri için uzun ömürlü bir bıçak
HLTCG
0,7x45°
w1: Talaş (kavrama) açısı
60
HLTCG
254
30
2,5/1,8
84
HLTCG
305
30
2,5/1,8
96
HLTCG
....
....
....
i
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
15
2 608 642 133*
C1c
1
1
579568
5
15
2 608 642 135*
C1c
1
1
579575
5
18
2 608 642 137*
C1c
1
1
579582
Sip
5
Sipariş bilgileri
* Titreşim kontrolü
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
i¹
riğ
içe
laj
ba
um
şn
Am
ba
laj
ari
tür
ü
ar a
w2
aç
ı°
Se
rb
es
t
aç
ma
Ka
vra
Se
vk
2,5/1,8
Am
30
sı
1
°w
216
ısı
uc
u
so
n
içi
şb
Di
Ürün özellikleri
Ke
sm
e
mi
ap
mm
Ke
s
gö me
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Dı
Gö
be
şç
ap
kç
mm
0,25 mm
w2: Serbest açı
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Daire testerelere genel bakış | 711
Bosch aksesuarları 11/12
Her kullanım için
uygun daire testere bıçağı
Tüm standart ahşap işleme uygulamalarında hassas
ve kaliteli kesim için ideal
Sayfa 715
Tüm ahşap türlerinde hızlı boyuna ve çapraz kesimler
için ideal
Sayfa 720
Farklı malzemelerde temiz kesim kenarına sahip güçlü
kesimler için mükemmel testere bıçağı
Sayfa 723
Şantiyede kullanılan ahşabın kaba bir şekilde
kesilmesini sağlayan en uygun bıçak
Sayfa 726
Özellikle metalde temiz, hassas kesimler için uygun
Sayfa 729
712 | Daire testereler | Daire testerelere genel bakış
Bosch aksesuarları 11/12
Her kullanım için
komple ürün yelpazesi
Optiline Wood
Ahşap parçalar
Yumuşak ahşap, hassas enine
kesim
Yumuşak ahşap, kaba uzunlamasına ve enlemesine kesim
Ahşap kiriş
Sert ahşap, hassas enine
kesim
Sert ahşap, kaba uzunlamasına
ve enlemesine kesim
Çivili ve beton artıkları içeren
inşaat ahşabı
İnşaat ahşabı
Ahşap parçalar,
kompozit
malzemeler
Beton kalıbı tahtaları
Sunta (işlenmemiş)
Sunta, 1 tarafı kaplamalı veya
kontrplak kaplı
Sunta, 2 tarafı kaplamalı veya
kontrplak kaplı
Kompozit malzeme
Sıkıştırılmış tabakalı ahşap,
kontrplak
Elyaflı malzemeler, MDF
Marangoz plakası
Laminat, Parke
Diğer
malzemeler
Gazbeton
Plastikler, Epoksi
Demir olmayan metaller,
alüminyum, pirinç, bakır
Borular, profiller, çubuklar
Sac, çelik köşebent, kablo
kanalları
Kesim
özellikleri
Temiz kesim
Hıızlı kesim
Özel olarak uygun
Uygun
Speedline Wood
Multi Material
Construct Wood
Construct Metal
Daire testereler | Daire testerelere genel bakış | 713
Bosch aksesuarları 11/12
Her testereye
uygun daire testere bıçağı
AEG
De
l
ola ik m
rak m
Dı
ş
ola çap
rak mm
De
l
ola ik m
rak m
Dı
ş
ola çap
rak mm
Daire testereler
Festo
HK 40
140
20
HK 46N
150
20
AP 55, AP 55E, AP 55EB, ATF 55, ATF 55E, ATF
55EB
160
20
HK 55, K 55, K 55S, K 55SE
160
20
AT 55E, AXT 50LA
170
30
HK 66, HK 66E, KS 66S
190
30
AU 55S, AU 60P
180
30
HK 75A
210
30
AP 65, AP 65E, AP 65EB, AT 65, AT 65EB
190
30
AU 65, AD 65
200
30
Atlas Copco
TKS 42
130
20
CS 70, CS 70EB
225
30
K 55, K 55S
160
20
AP 85, AP 85E, AP 85 EB
240
30
K 66S, K 66SE, SCS 66Q
190
30
Hitachi
HKS 75
210
30
C 6BU, C 6U
165
30
HKS 85
230
30
C 7BU, C 7U
184
30
Black & Decker
C 8U
210
30
BD 227, BD 840, BD 846, CD 600,
DN 227, DN 227H, KS 40, KS 227,
KS 840, KS 846, P 3601
C 9U
235
30
140
12,7
BD 855, KS 855, SR 325E,
U 336, U 975, U 976
160
16
HD 1200
180
20
BD 229, BD 865, BD 865E, DN 59, DN 229,
DN 820, GD 60, HD 100, HD 1000, HD 2062,
KS 865, KS 865E, P 3703, P 3705, PL 40,
PS 3703, PS 3705, SR 300, SR 362E
184
16
Holz-Her
2110, 2111, 2171
130
20
2260, 2270
140
20
2103, 2104, 2105, 2106, AP 55EB, ATF 55EB
160
20
2115, 2266, 2271, 2281
170
30
2112, HKU 55
180
30
2117, 2119, AP 65EB, AT 65EB
190
30
2113
2267
200
30
210
30
2118, 2120, 2294
230
30
2268
240
30
Jepson
8219 Hand Dry Cutter
190
20
8230 Hand Dry Cutter
235
25,4
KS 64, KS 65K
190
16
BD 365, PL 41
190
30
HD 2075S, KS 805, KS 810, P 3802
210
30
P 3902, HD 2066S
230
30
PKS 38, PKS 40
130
16
PKS 46
150
16
Kress
CHKS 6055
160
20
160
16
CHKS 6066, 1500KS
190
20
GKS 55, GKS 55 CE, GKS 160
160
20
GKS 65, GKS 68 BC, GKS 65 CE, PKS 66,
GKS 66, GKS 66 CE
190
30
160
20
GKS 75 S
210
30
KSP 65F, MKS 65
190
30
B 65
200
30
MKS 75
210
30
MKS 85
225
30
KSP 85, KSP 85F
230
30
Bosch
GKS 54, GKS 54 CE, PKS 54, PKS 54 CE
GKS 85 S
235
30
PKS 14,4 V
130
16
GKS 18 V, GKS 24 V
160
20
GKS 36 V-LI
165
20
150
20
DeWalt
DW 351
DW 62, DW 62K
184
16
DW 65, DW 365
190
30
DW 86
240
30
DW 935K, DW 936K
136
10
DW 390KA, DW 007
165
10
150
20
Elu
MH 151
MH 155
170
30
MH 65
180
30
MH 165, MH 265
190
30
MH 85, MH 286
240
30
GKS 24V
160
20
GKS 36V-LI
165
20
Evolution
EVO 180, E180 Xtreme
184
20
EVO 230
235
25,4
Mafell
KSP 55, KSP 55F, KST 55, MKS 55,
MKS 55F, MS 55
Makita
5603R, 5604R
165
20
5017RKB
165
30
5017R, 5703R, 5704R, 5705R
190
30
5900B, 5900BR, SR 2300
235
25
5903R
235
30
KS 0852S
150
20
KS 54, KSE 55 Plus
160
20
KS 1155S, KS 1157S, KSTE 1357S
165
20
KS 1266S, KS 1468S
190
20
KS 66, KS 68 Plus
190
30
KSE 1678S
210
30
Metabo
Skil
5140, 5240, 5740, 5144
130
16
5840
140
20
5750, 5855
160
16
5003, 5164
184
16
5066, 5166, 5266, 5366,
5466, 5566, 5766, 5866
190
16
5885
235
30
714 | Daire testereler | Daire testerelere genel bakış
Bosch aksesuarları 11/12
254*
Holz-Her
2161, 214101 Symstric
216
30
30
Jepson
9211D Dry Mitre Cutter
254
25,4
9430 Premium Dry Cutter
305
25,4
30
9435 Premium Super Dry Cutter
355
25,4
Black & Decker
SR 700, BD 800, DN 800, DN 810, SEC 818
210
Bosch
PCM 8 S, PCM 8 ST
210
Gö
b
mm ek ç
ola apı
rak
30
Atlas Copco
MS 3C
Dı
ş
ola çap
rak mm
Gö
b
mm ek ç
ola apı
rak
Dı
ş
ola çap
rak mm
Gönye kesme makineleri
GCM 8 S
216
30
9515 Cut-Off Saw
355
25,4
GCM 10, GCM 10 S, GKG 24 V, GCM 10 SD
254
30
PCM 10, PCM 10 T
254
30
Kress
GST 90
254*
30
GCM 12, GCM 12 SD, GTM 12
305
30
Makita
LS 1013, LS 1040
254*
30
216
30
LC 1230
305
25,4
DW 702, DW 703, DW 710, DW 742, DW 743
250
30
DW 709, DW 711
260
30
Metabo, Elektra-Beckum
GKSE 16705, Signal, KGSE 1670S
210
30
DW 704, DW 705, DW 706, DW 708
305
30
KGS 255, P 200, PK 200, UK 220E, UK 220W
210
30
DW 872
355
25,4
250
30
210
30
KGS 250, KGS 300, KGT 500, KGT 550,
KGS 330, KGS 250 Hobbymaster,
KGS 301, KGS 303, KGS 331
254*
30
KS 304
305
30
Metallkraft
MTS 500
305
25,4
MTS 355
355
25,4
Ridgid
590
305
25.4
590L
355
25,4
DeWalt
DW 700, DW 701, DW 707
Einhell
KGS 210
KGTN 245, KGTN 250
Elu
PS 174, PS 274, PS 274E, ETS 41
216
30
TGS 170, TGS 171, TGS 172, TGS 173,
TGS 271, TGS 273
250
30
PS 374, EMS 705
305
30
Evolution
355 Raptor
355
25,4
355
25,4
210
30
Flex
TCS 3602
Hitachi
C 8FA
C 8FC, C 8FS
C 10FCA, C 10FCB
CD12F
CD14F
216
30
254*
30
305
25,4
355
25,4
Rexon
MS 8RAL, SM 2151AL
216
30
M 2500AL
254*
30
SCM 12A
305
30
Scheppach
Capas 1, Capas 2
216
30
254*
30
TKG 305i
300
30
Capas 3
305
30
254*
30
KG 260E, TKG 260i, TKG 260E, TKG 280E
Stayer
* Bu makinalara 250 mm dış çaplı daire testere bıçağı da uygundur.
SLL 250, SCE 1600, SC 270, SC 271,
SLL 250E, SLL 251, SL 251E
Bosch
GTS 10, PTS 10, PTS 10 T
GTM 12
30
BT 2160A
216
30
305
30
BT 2500AE
250
30
TS 3150A
315
30
250
30
TKU, TS 315GT, TS 401 ci
315
30
315
30
BS 400
400
30
BS 500
500
30
Einhell
BKS 315
Metabo, Elektra-Beckum
TKHS 315, TKHS 315C
Gö
b
mm ek ç
ola apı
rak
Rexon
254*
DeWalt
DW 744, DW 746
Dı
ş
ola çap
rak mm
Gö
b
mm ek ç
ola apı
rak
Dı
ş
ola çap
rak mm
Tezgah tipi daire testereler
315
Scheppach
30
* Bu makinalara 250 mm dış çaplı daire testere bıçağı da uygundur.
Bosch, rakiplerle ilgili verilerin geçerliliği ve doğruluğu için herhangi bir garanti üstlenmemektedir.
Daire testereler | Optiline Wood | 715
Bosch aksesuarları 11/12
Optiline Wood
Ahşapta en iyi performans
Kullanım ömrü, kesme hızı ve hassasiyet konularında
Optiline Wood’un kolay kolay bileği bükülemez
Tüm standart ahşap işleme uygulamalarında hassas ve
kaliteli kesim için idealdir. Hem iç mekan tadilatında hem
de şantiyede. Yumuşak, sert, sıkıştırılmış ve katmanlı ahşap ile kontrplak, marangoz plakaları ve MDF plakalar en
hassas bir şekilde kesilir. Bu ikna edici kesim sonuçlarını
sağlayan üstün nitelikli sert metalden yapılmış değişken
dişlerdir. Optiline Wood daire testere bıçakları, daire
testereler, gönye kesme makineleri ve tezgah tipi daire
testereler için mevcuttur.
Bıçak gövdesi
sağlam SK5 çelik, sertleştirilmiş (>40 HRC)
Sert metal dişler
yüksek kaliteli sert metal ve hassas taşlama sayesinde
temiz kesimler
TKS
Gövde ve genleşme aralıkları
titreşimleri önleyerek gürültü ve ısı etkilerinin
azalmalarını sağlar
NL
TKS: Kısmi daire
NL: Yan delik
Program kapsamı
Ø 130 – 450 mm
Çok kaba kesim
Yumuşak ahşap, sert ahşap, ham sunta, beton kalıbı tahtalarının uzunlamasına ve enlemesine hızlı kesimi
Hassas kesim
Yumuşak ahşap, sert ahşap, kontrplak, ahşap plakalar, tek
tarafı kaplamalı sunta levhalar, parke vb. malzemelerdeki enine
kesimler
Kaba kesim
Yumuşak ahşap, sert ahşap, ham sunta, beton kalıbı tahtaları
ve kontrplakların uzunlamasına ve enlemesine kesimi
Çok hassas kesim
Yumuşak ahşap, sert ahşap, kontrplak, ahşap plaka, parke,
elyaflı malzeme, MDF vb. malzemelerdeki enine kesimler
716 | Daire testereler | Optiline Wood
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testereler için Optiline Wood
Ź Bütün ahşap türlerinde kaliteli kesimler için hassas bıçak
ATB
b1: Kesme genişliği
20
16,0 2,4/1,4
12
130
20
16,0 2,4/1,4
20
130
20
16,0 2,4/1,4
30
140
20
12,7 2,4/1,4
12
140
20
12,7 2,4/1,4
20
140
20
12,7 2,4/1,4
30
150
20
16,0 2,4/1,4
12
150
20
16,0 2,4/1,4
24
150
20
16,0 2,4/1,4
36
160
20
16,0 1,8/1,2
12
160
20
16,0 1,8/1,2
24
160
20
16,0 1,8/1,2
48
160
20
16,0 2,6/1,6
12
160
20
16,0 2,6/1,6
24
160
20
16,0 2,6/1,6
36
160
20
16,0 2,6/1,6
48
165
30
20,0 2,6/1,6
12
165
30
20,0 2,6/1,6
24
165
30
20,0 2,6/1,6
36
165
30
20,0 2,6/1,6
48
170
30
- 2,6/1,6
12
170
30
- 2,6/1,6
24
170
30
- 2,6/1,6
36
170
30
- 2,6/1,6
48
180
30
20,0 2,6/1,6
12
180
30
20,0 2,6/1,6
24
180
30
20,0 2,6/1,6
36
180
30
20,0 2,6/1,6
48
184
16
- 2,6/1,6
12
184
16
- 2,6/1,6
24
184
16
- 2,6/1,6
36
184
16
- 2,6/1,6
48
184
30
- 2,6/1,6
24
184
30
- 2,6/1,6
36
190
20
16,0 2,6/1,6
12
190
20
16,0 2,6/1,6
24
190
20
16,0 2,6/1,6
36
190
20
16,0 2,6/1,6
48
190
20
16,0 2,6/1,6
60
190
30
- 2,0/1,3
16
190
30
- 2,0/1,3
24
190
30
- 2,0/1,3
48
190
30
- 2,6/1,6
12
190
30
- 2,6/1,6
24
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
C1a
1
1
373494
-
2 608 640 582
C1a
1
1
193764
ATB
-
2 608 640 583
C1a
1
1
193771
ATB
-
2 608 641 168
C1a
1
1
373500
ATB
-
2 608 640 586
C1a
1
1
193801
ATB
-
2 608 640 587
C1a
1
1
193818
ATB
7/42
2 608 641 169
C1a
1
1
373517
ATB
7/42
2 608 640 592
C1a
1
1
193863
ATB
7/42
2 608 640 593
C1a
1
1
193870
ATB
6/32
2 608 641 170*
C1a
1
1
373524
ATB
6/32
2 608 641 171*
C1a
1
1
373531
ATB
6/32
2 608 641 172*
C1a
1
1
373548
ATB
6/32
2 608 641 173
C1a
1
1
373555
ATB
6/32
2 608 640 596
C1a
1
1
193900
ATB
6/32
2 608 640 597
C1a
1
1
193917
ATB
6/32
2 608 640 732
C1a
1
1
195072
ATB
-
2 608 641 174
C1a
1
1
373562
ATB
-
2 608 640 602
C1a
1
1
193962
ATB
-
2 608 640 603
C1a
1
1
193979
ATB
-
2 608 641 175
C1a
1
1
373579
ATB
-
2 608 641 176
C1a
1
1
373586
ATB
-
2 608 640 604
C1a
1
1
193986
ATB
-
2 608 640 605
C1a
1
1
193993
ATB
-
2 608 641 177
C1a
1
1
373593
ATB
-
2 608 641 178
C1a
1
1
373609
ATB
-
2 608 640 608
C1a
1
1
194020
ATB
-
2 608 640 609
C1a
1
1
194037
ATB
-
2 608 641 179
C1a
1
1
373616
ATB
-
2 608 641 180
C1a
1
1
373623
ATB
-
2 608 640 817
C1a
1
1
263429
ATB
-
2 608 640 818
C1a
1
1
263436
ATB
-
2 608 641 181
C1a
1
1
373630
ATB
-
2 608 640 610
C1a
1
1
194044
ATB
-
2 608 640 611
C1a
1
1
194051
ATB
-
2 608 641 182
C1a
1
1
373647
ATB
-
2 608 640 612
C1a
1
1
194068
ATB
-
2 608 640 613
C1a
1
1
194075
ATB
-
2 608 640 614
C1a
1
1
194082
ATB
-
2 608 641 183
C1a
1
1
373654
ATB
7/42
2 608 641 184*
C1a
1
1
373661
ATB
7/42
2 608 641 185*
C1a
1
1
373678
ATB
7/42
2 608 641 186*
C1a
1
1
373685
ATB
7/42
2 608 641 187
C1a
1
1
373692
ATB
7/42
2 608 640 615
C1a
1
1
194099
Sip
NL
Di
ş
ari
2 608 641 167
ATB
/Ç
-
biç
i
ATB
Sipariş bilgileri
* Az bir güç kullanarak son derece hassas bir kesim için. Akülü daire testereler için de çok uygun.
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
laj
mi
ap
ıT
KS
u
on
uc
es
.
..
....
......
......
.......
..
...
.....
.
...
.....
..
...
.....
..
...
.....
..
...
......
....
..
...
....
.....
.......
..
Se
vk
130
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Ke
sm
ap
mm
Re
dü
mm kt
ör
ha
lka
lı d
Ke
eli
sm
k
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
Di
şs
mm /
ay
ısı
be
kç
Gö
Dı
ş
ça
pm
m
b2: Gövde kalınlığı
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Optiline Wood | 717
Bosch aksesuarları 11/12
- 2,6/1,6
36
190
30
- 2,6/1,6
48
190
30
- 2,6/1,6
60
200
30
- 2,8/1,8
24
200
30
- 2,8/1,8
48
200
30
- 2,8/1,8
60
210
30
- 2,8/1,8
24
210
30
- 2,8/1,8
36
210
30
- 2,8/1,8
48
210
30
- 2,8/1,8
60
225
30
- 2,8/1,8
36
230
30
- 2,8/1,8
24
230
30
- 2,8/1,8
36
230
30
- 2,8/1,8
48
230
30
- 2,8/1,8
60
235
30
25,0 2,8/1,8
24
235
30
25,0 2,8/1,8
48
235
30
25,0 2,8/1,8
60
240
30
- 2,8/1,8
24
240
30
- 2,8/1,8
60
250
30
- 3,2/2,2
40
250
30
- 3,2/2,2
60
270
30
- 3,2/2,2
48
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
bir
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
um
şn
Am
ba
laj
mi
2 608 640 616
C1a
1
1
194105
ATB
7/42
2 608 640 617
C1a
1
1
194112
ATB
7/42
2 608 641 188
C1a
1
1
373708
ATB
7/42
2 608 640 618
C1a
1
1
194129
ATB
7/42
2 608 640 620
C1a
1
1
194143
ATB
7/42
2 608 641 189
C1a
1
1
373715
ATB
-
2 608 640 621
C1a
1
1
194150
ATB
-
2 608 640 622
C1a
1
1
194167
ATB
-
2 608 640 623
C1a
1
1
194174
ATB
-
2 608 641 190
C1a
1
1
373722
ATB
7/42
2 608 640 625
C1a
1
1
194198
ATB
7/42
2 608 640 627
C1a
1
1
194211
ATB
7/42
2 608 640 628
C1a
1
1
195157
ATB
7/42
2 608 640 629
C1a
1
1
194228
ATB
7/42
2 608 641 191
C1a
1
1
373739
ATB
-
2 608 640 725
C1a
1
1
194990
ATB
-
2 608 640 727
C1a
1
1
195010
ATB
-
2 608 641 192
C1a
1
1
373746
ATB
-
2 608 641 193
C1a
1
1
373753
ATB
-
2 608 641 194
C1a
1
1
373760
ATB
7/42
2 608 640 728
C1a
1
1
195027
ATB
7/42
2 608 640 729
C1a
1
1
195034
ATB
-
2 608 640 731
C1a
1
1
195065
Sip
Di
ş
ari
7/42
NL
/
ATB
biç
i
Se
vk
30
Am
ba
la
190
Ça
pı
TK
S
u
on
uc
Ke
sm
es
...
....
......
....
......
...
....
....
.....
...
....
......
....
......
....
...
....
....
Ürün özellikleri
ar a
sı
ap
mm
Re
dü
mm kt
ör
ha
lka
lı d
Ke
eli
sm
k
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
Di
şs
mm /
ay
ısı
Gö
Dı
ş
ça
be
kç
pm
m
Daire testereler için Optiline Wood
Sipariş bilgileri
Gönye kesme makineleri için Optiline Wood
ATB/N
18
24
210
30
2,0/1,4
48
216
30
2,0/1,4
24
216
30
2,0/1,4
48
216
30
2,0/1,4
60
216
30
2,8/1,8
48
216
30
2,8/1,8
60
250
30
3,2/2,2
40
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
laj
ba
2 608 640 429*
C1a
1
1
314381
ATB/N
-
2 608 640 430*
C1a
1
1
314398
ATB/N
-
2 608 640 431*
C1a
1
1
314404
ATB/N
-
2 608 640 432*
C1a
1
1
314411
ATB/N
-
2 608 640 433*
C1a
1
1
314428
ATB/N
-
2 608 640 641
C1a
1
1
194327
ATB/N
-
2 608 640 642
C1a
1
1
194334
ATB/N
7/42
2 608 640 643
C1a
1
1
194341
Sip
-
NL
ATB/N
Sipariş bilgileri
* Az bir güç kullanarak son derece hassas bir kesim için. Akülü daire testereler için de çok uygun.
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
i¹
riğ
içe
tür
ü
şn
ari
/Ç
Am
ba
laj
um
KS
ıT
ap
mi
içi
i
sı
ar a
u
uc
so
n
me
....
.......
.....
Se
vk
2,0/1,4
Am
30
Ke
s
be
Gö
210
şb
Ke
s
gö me
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
b2: Gövde kalınlığı
mm
kç
ap
mm
ap
şç
Dı
Ürün özellikleri
b1: Kesme genişliği
Di
ATB
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
718 | Daire testereler | Optiline Wood
Bosch aksesuarları 11/12
30
3,2/2,2
60
250
30
3,2/2,2
80
254
30
2,0/1,4
24
254
30
2,0/1,4
40
254
30
2,0/1,4
40
254
30
2,0/1,4
60
254
30
2,5/1,8
80
254
30
2,5/1,8
80
254
30
2,8/1,8
40
254
30
2,8/1,8
60
254
30
3,2/2,2
24
254
30
3,2/2,2
40
254
30
3,2/2,2
60
254
30
3,2/2,2
80
254
30
3,2/2,2
96
260
30
3,2/2,2
48
300
30
3,2/2,2
60
300
30
3,2/2,2
96
305
30
2,5/1,8
40
305
30
2,5/1,8
60
305
30
2,5/1,8
96
305
30
3,2/2,2
60
305
30
3,2/2,2
80
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
C1a
1
1
7/42
2 608 640 645
C1a
1
1
194365
ATB/N
-
2 608 640 434*
C1a
1
1
314435
Sip
Di
ş
ari
2 608 640 644
ATB/N
NL
/
7/42
biç
i
ATB/N
Sipariş bilgileri
194358
ATB
-
2 608 640 438*
C1a
1
1
314473
ATB/N
-
2 608 640 435*
C1a
1
1
314442
ATB/N
-
2 608 640 436*
C1a
1
1
314459
ATB
-
2 608 640 439
C1a
1
1
317375
ATB/N
-
2 608 640 437
C1a
1
1
314466
ATB
-
2 608 640 443
C1a
1
1
317412
ATB
-
2 608 640 444
C1a
1
1
317429
ATB
-
2 608 641 763
C1a
1
1
455510
ATB
-
2 608 641 764
C1a
1
1
455527
ATB
-
2 608 641 765
C1a
1
1
455534
ATB
-
2 608 641 766
C1a
1
1
455541
ATB
-
2 608 641 767
C1a
1
1
455558
ATB/N
-
2 608 641 202
C1a
1
1
373845
ATB/N
7/42
10/60
2 608 641 203
C1a
1
1
373852
ATB/N
7/42
10/60
2 608 640 646
C1a
1
1
194372
ATB/N
-
2 608 640 440*
C1a
1
1
317382
ATB/N
-
2 608 640 441*
C1a
1
1
317399
ATB/N
-
2 608 640 442*
C1a
1
1
317405
ATB
7/42
10/60
2 608 641 768
C1a
1
1
455565
ATB
-
2 608 641 769
C1a
1
1
455572
* Az bir güç kullanarak son derece hassas bir kesim için. Akülü daire testereler için de çok uygun.
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
laj
mi
Ça
pı
TK
S
u
on
uc
...
....
.....
...
....
......
....
..
...
....
....
.....
....
..
...
....
...
....
Se
vk
250
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Ke
sm
es
ap
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Gö
Dı
ş
ça
be
kç
pm
m
Gönye kesme makineleri için Optiline Wood
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Optiline Wood | 719
Bosch aksesuarları 11/12
Tezgah tipi daire testere için Optiline Wood
Ź UW: Üniversal değişken diş
GW: Senkronize değişken diş
KW: Plastik değişken diş
VW: Çok dişli değişken diş
40
250
30
3,2/2,2
60
250
30
3,2/2,2
80
300
30
3,2/2,2
48
300
30
3,2/2,2
72
300
30
3,2/2,2
96
305
30
3,2/2,2
72
305
30
3,2/2,2
96
315
30
3,2/2,2
48
315
30
3,2/2,2
60
350
30
3,5/2,5
54
350
30
3,5/2,5
84
400
30
3,5/2,5
60
400
30
3,5/2,5
96
450
30
3,8/2,8
66
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
laj
ba
i¹
içe
riğ
i
sı
şn
ari
Am
ba
laj
um
ıT
KS
ap
/Ç
tür
ü
ar a
u
nu
c
so
me
..
...
......
....
....
....
....
..
...
...
....
...
....
...
7/42
2 608 640 670
C1a
1
1
KW
7/42
2 608 640 665
C1a
1
1
194532
VW
7/42
2 608 640 660
C1a
1
1
194501
UW
7/42
10/60
2 608 640 672
C1a
1
1
194600
KW
7/42
10/60
2 608 640 667
C1a
1
1
194556
VW
7/42
10/60
2 608 640 661
C1a
1
1
194518
UW
7/42
10/60
2 608 641 771
C1a
1
1
455596
UW
7/42
10/60
2 608 641 772
C1a
1
1
455602
194617
Sip
UW
NL
Se
vk
3,2/2,2
Am
30
b2: Gövde kalınlığı
Tip
Gö
250
Ke
s
ap
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
be
ap
şç
Dı
Ürün özellikleri
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
b1: Kesme genişliği
18
kç
mm
ATB
Sipariş bilgileri
194587
UW
7/42
2 608 640 673
C1a
1
1
GW
7/42
2 608 640 651
C1a
1
1
194440
UW
10/60
2 608 640 674
C1a
1
1
194624
KW
10/60
2 608 640 668
C1a
1
1
194563
UW
10/60
2 608 640 675
C1a
1
1
194631
KW
10/60
2 608 640 669
C1a
1
1
194570
UW
10/60
2 608 640 676
C1a
1
1
195249
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
720 | Daire testereler | Speedline Wood
Bosch aksesuarları 11/12
Speedline Wood
Tüm ahşap türlerinde hızlı
Speedline Wood, tüm ahşap türlerinde boylamasına ve
çapraz hızlı kesimler için ideal bıçaktır
Hem ahşap veya plaka malzemelerindeki kaba kesimlerde
hem de hassas açılı kesimlerde hızlı bir şekilde uzmanlaşmak için. Özel diş tasarımı kontrollü ve büyük ölçüde
titreşimsiz bir kesim sağlar. Speedline Wood daire testere
bıçakları, daire testereler ve tezgah tipi daire testereler
içindir.
Bıçak gövdesi
sağlam çelik, sertleştirilmiş (>40 HRC)
Sert metal dişler
FZ/WZ: Özel diş dizaynı, iki pozitif konkav değişken diş
(WZ) ve bir konkav yassı diş (FZ)
ATB: Pozitif kavrama açılı değişken diş
TKS
Gövde ve genleşme aralıkları
titreşimleri önleyerek gürültü ve ısı etkilerinin
NL
azalmalarını sağlar
TKS: Kısmi daire
NL: Yan delik
Çok kaba kesim
Yumuşak ahşap, sert ahşap, ham sunta, beton kalıbı tahtalarının uzunlamasına ve enlemesine hızlı kesimi.
Program kapsamı
Ø 130 – 500 mm
Kaba kesim
Yumuşak ahşap, sert ahşap, ham sunta, beton kalıbı tahtaları
ve kontrplakların ve ilave olarak ahşap plakaların uzunlamasına
ve enlemesine kesimi.
Daire testereler | Speedline Wood | 721
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testereler için Speedline Wood
Ź Bütün ahşap türlerinde uzunlamasına ve enlemesine kesimler için hızlı bıçak
16,0
-
- 1,3/0,8
12
130
16,0
-
- 1,3/0,8
24
130
16,0
-
- 2,2/1,4
9
130
16,0
-
- 2,2/1,4
18
136
10,0
-
- 1,3/0,8
12
136
10,0
-
- 1,3/0,8
24
140
12,7
-
- 2,2/1,4
9
140
12,7
-
- 2,2/1,4
18
140
20,0
-
- 2,2/1,4
9
140
20,0
-
- 2,2/1,4
18
150
16,0
-
- 2,2/1,4
9
150
16,0
-
- 2,2/1,4
18
150
20,0
-
- 2,2/1,4
9
150
20,0
-
- 2,2/1,4
18
160
16,0
-
- 2,4/1,6
12
160
16,0
-
- 2,4/1,6
18
160
20,0
-
- 2,4/1,6
12
160
20,0
-
- 2,4/1,6
18
165
-
5/8"
- 1,3/0,8
12
165
-
5/8"
- 1,3/0,8
24
165
30,0
-
20 2,4/1,6
12
165
30,0
-
20 2,4/1,6
18
170
30,0
-
- 2,4/1,6
12
170
30,0
-
- 2,4/1,6
18
180
30,0
-
- 2,4/1,6
12
180
30,0
-
- 2,4/1,6
24
184
16,0
-
- 2,4/1,6
12
184
16,0
-
- 2,4/1,6
24
184
30,0
-
- 2,4/1,6
12
184
30,0
-
- 2,4/1,6
24
190
20,0
-
16 2,6/1,6
12
190
20,0
-
16 2,6/1,6
24
190
30,0
-
- 2,6/1,8
12
190
30,0
-
- 2,6/1,8
24
210
30,0
-
- 2,6/1,8
18
210
30,0
-
- 2,6/1,8
30
230
30,0
-
- 2,6/1,8
18
230
30,0
-
- 2,6/1,8
30
235
30,0
-
25 2,6/1,8
18
235
30,0
-
25 2,6/1,8
30
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
2 608 640 829*
C1a
1
1
276191
FZ/WZ
2 608 640 830*
C1a
1
1
276207
FZ/WZ
2 608 640 774
C1a
1
1
239851
FZ/WZ
2 608 640 775
C1a
1
1
239868
FZ/WZ
2 608 641 759
C1a
1
1
455473
FZ/WZ
2 608 641 760
C1a
1
1
455480
FZ/WZ
2 608 640 776
C1a
1
1
239875
FZ/WZ
2 608 640 777
C1a
1
1
239882
FZ/WZ
2 608 640 778
C1a
1
1
239899
FZ/WZ
2 608 640 779
C1a
1
1
239905
FZ/WZ
2 608 640 808
C1a
1
1
246521
FZ/WZ
2 608 640 809
C1a
1
1
246538
FZ/WZ
2 608 640 780
C1a
1
1
239912
FZ/WZ
2 608 640 781
C1a
1
1
239929
FZ/WZ
2 608 640 784
C1a
1
1
239950
FZ/WZ
2 608 640 785
C1a
1
1
239967
FZ/WZ
2 608 640 786
C1a
1
1
239974
FZ/WZ
2 608 640 787
C1a
1
1
239981
FZ/WZ
2 608 641 761
C1a
1
1
455497
FZ/WZ
2 608 641 762
C1a
1
1
455503
FZ/WZ
2 608 640 788
C1a
1
1
239998
FZ/WZ
2 608 640 789
C1a
1
1
240000
FZ/WZ
2 608 640 790
C1a
1
1
240017
FZ/WZ
2 608 640 791
C1a
1
1
240024
FZ/WZ
2 608 640 792
C1a
1
1
240031
FZ/WZ
2 608 640 793
C1a
1
1
240048
FZ/WZ
2 608 640 794
C1a
1
1
240055
FZ/WZ
2 608 640 795
C1a
1
1
240062
FZ/WZ
2 608 640 796
C1a
1
1
240079
FZ/WZ
2 608 640 797
C1a
1
1
240086
FZ/WZ
2 608 640 798
C1a
1
1
240093
FZ/WZ
2 608 640 799
C1a
1
1
240109
FZ/WZ
2 608 640 800
C1a
1
1
240116
FZ/WZ
2 608 640 801
C1a
1
1
240123
FZ/WZ
2 608 640 802
C1a
1
1
240130
FZ/WZ
2 608 640 803
C1a
1
1
240147
FZ/WZ
2 608 640 804
C1a
1
1
240154
FZ/WZ
2 608 640 805
C1a
1
1
240161
FZ/WZ
2 608 640 806
C1a
1
1
240178
FZ/WZ
2 608 640 807
C1a
1
1
240185
ari
Sip
Di
ş
biç
i
FZ/WZ
Sipariş bilgileri
* Az bir güç kullanarak son derece hassas bir kesim için. Akülü daire testereler için de çok uygun.
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
şn
Am
ba
laj
mi
um
u
on
uc
es
....
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
Se
vk
130
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Ke
sm
be
kç
Gö
be
kç
ap
ı in
Re
ç
d
ça ükt
pı ör
mm ha
lka
lı g
Ke
öb
sm
ek
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
Di
şs
mm /
ay
ısı
b2: Gövde kalınlığı
mm
b1: Kesme genişliği
WZ
ap
m
Gö
pm
ça
Dı
ş
FZ/
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
722 | Daire testereler | Speedline Wood
Bosch aksesuarları 11/12
Tezgah tipi daire testereler için Speedline Wood
ATB
b1: Kesme genişliği
30
3,2/2,2
24
300
30
3,2/2,2
28
315
30
3,2/2,2
28
350
30
3,5/2,5
32
400
30
3,5/2,5
36
450
30
3,8/2,8
40
500
30
3,8/2,8
44
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
laj
mi
/Ç
ap
ıT
KS
u
on
uc
....
....
....
..
2 608 640 680
C1a
1
1
194655
ATB
7/42
10/60
2 608 640 681
C1a
1
1
194662
ATB
7/42
2 608 640 682
C1a
1
1
194679
ATB
10/60
2 608 640 683
C1a
1
1
194686
ATB
10/60
2 608 640 684
C1a
1
1
194693
ATB
10/60
2 608 640 685
C1a
1
1
194709
ATB
-
2 608 640 686
C0a
1
1
194716
Sip
Di
ş
ari
7/42
NL
ATB
biç
i
Se
vk
250
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Ke
sm
es
ap
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Gö
Dı
ş
ça
be
kç
pm
m
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Multi Material | 723
Bosch aksesuarları 11/12
Multi Material
Farklı malzemelerde temiz kesim
Tüm uygulamalar için tek bir daire testere bıçağı
Multi Material, iç mekan tadilatı veya fuar inşaatı için
mükemmel bıçaktır. Değişmeli olarak düzenlenen sert
metalden yapılmış trapez/yassı dişler, çok çeşitli malzemelerde temiz kesme kenarlı, güçlü bir kesim sağlar.
Multi Material daire testere bıçakları, daire testereler,
gönye kesme makineleri ve tezgah tipi daire testereler
içindir.
Gövde ve genleşme aralıkları
titreşimleri önleyerek gürültü ve ısı etkilerinin
azalmalarını sağlar
Bıçak gövdesi
sağlam SK5 çelik, sertleştirilmiş (>40 HRC)
Sert metal dişler
TKS
yüksek kaliteli sert metal ve hassas taşlama
sayesinde temiz kesimler
NL
TKS: Kısmi daire
NL: Yan delik
Program kapsamı
Ø 130 – 400 mm
Sert ahşapta hassas kesim
Ayrıca kompozit malzemelerin, tek ve çift tarafı kaplamalı
suntalar, kontrplak, elyaflı malzemeler, MDF ve marangoz
plakalarının çok sık olmayan kesimleri için çok uygundur.
Plastik ve demir olmayan metalde hassas kesim
Ayrıca parke, laminat, epoksi kesimi ve sert ahşapta
ara sıra kullanım için uygundur.
Sert ahşapta ve kompozit malzemede çok hassas kesim
Ayrıca plastik ve alüminyum, pirinç ve bakır gibi demir olmayan
metallerin çok sık olmayan kesimleri için çok uygundur.
Plastik ve demir olmayan metalde çok hassas kesim
Parke, laminat, epoksi, fiberglas ve çimento katkılı elyaflı
plakaların kesilmesi için çok uygun.
724 | Daire testereler | Multi Material
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testereler için Multi Material
Ź Çok farklı malzemelerde temiz kesme kenarlı güçlü kesim için kusursuz bıçak
Ź 2 607 001 409 üniversal kesme yağının kullanılması alüminyum benzeri metal yüzeylerdeki dayanım süresini
birkaç kat daha artırır
HLTCG
b1: Kesme genişliği
20
16,0
2,0/1,4
42
140
20
12,7
2,0/1,4
42
150
20
16,0
2,0/1,4
42
160
20
16,0
2,4/1,8
42
165
30
20,0
2,4/1,8
42
170
30
-
2,4/1,8
48
180
30
20,0
2,4/1,8
48
184
16
-
2,4/1,8
48
184
30
-
2,4/1,8
48
190
20
16,0
2,4/1,8
54
190
30
-
2,4/1,8
54
200
30
-
2,4/1,8
54
210
30
-
2,4/1,8
54
230
30
-
2,4/1,8
64
235
30
25,0
2,4/1,8
64
240
30
-
2,4/1,8
64
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
ba
laj
i¹
içe
riğ
i
sı
tür
ü
ar a
şn
Am
ba
laj
ari
şb
içi
mi
um
u
nu
c
so
2 608 641 195
C1a
1
1
373777
HLTCG
2 608 641 196
C1a
1
1
373784
HLTCG
2 608 640 501
C1a
1
1
192910
HLTCG
2 608 640 503
C1a
1
1
192934
HLTCG
2 608 640 519
C1a
1
1
193092
HLTCG
2 608 640 505
C1a
1
1
192958
HLTCG
2 608 640 507
C1a
1
1
192972
HLTCG
2 608 640 815
C1a
1
1
263405
HLTCG
2 608 640 506
C1a
1
1
192965
HLTCG
2 608 640 508
C1a
1
1
192989
HLTCG
2 608 640 509
C1a
1
1
192996
HLTCG
2 608 640 510
C1a
1
1
193009
HLTCG
2 608 640 511
C1a
1
1
193016
HLTCG
2 608 640 513
C1a
1
1
193030
HLTCG
2 608 640 514
C1a
1
1
193047
HLTCG
2 608 640 515
C1a
1
1
193054
Sip
HLTCG
Di
me
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Se
vk
130
Am
Ürün özellikleri
Ke
s
ap
mm
Re
dü
ça kt
pı ör
mm ha
lka
lı g
öb
Ke
ek
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Dı
Gö
şç
ap
be
kç
mm
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Multi Material | 725
Bosch aksesuarları 11/12
Gönye kesme makineleri ve tezgah tipi daire testereler için Multi Material
Ź 2 607 001 409 üniversal kesme yağının kullanılması alüminyum benzeri metal yüzeylerdeki dayanım süresini
birkaç kat daha artırır
HLTCG
b1: Kesme genişliği
30
2,5/1,8
80
216
30
2,4/1,8
60
216
30
2,5/1,8
60
216
30
2,5/1,8
80
250
30
3,2/2,5
80
254
30
3,2/2,5
40
254
30
3,2/2,5
60
254
30
3,2/2,5
80
254
30
3,2/2,5
96
260
30
3,2/2,5
80
300
30
3,2/2,5
96
305
30
3,2/2,5
80
305
30
3,2/2,5
96
350
30
3,2/2,5
96
400
30
3,8/3,2
96
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
ba
laj
i¹
içe
riğ
i
sı
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
laj
ari
/Ç
şb
içi
mi
ap
ıT
KS
u
nu
c
so
2 608 640 445
C1a
1
1
317436
HLTCG
-
2 608 640 512
C1a
1
1
193023
HLTCG
-
2 608 640 446
C1a
1
1
317443
HLTCG
-
2 608 640 447
C1a
1
1
317450
HLTCG
7/42
2 608 640 516
C1a
1
1
193061
HLTCG
-
2 608 640 448
C1a
1
1
317467
HLTCG
-
2 608 640 449
C1a
1
1
317474
HLTCG
-
2 608 640 450
C1a
1
1
317481
HLTCG
-
2 608 640 451
C1a
1
1
317498
HLTCG
-
2 608 641 204
C1a
1
1
373869
HLTCG
7/42
10/60
2 608 640 518
C1a
1
1
193085
HLTCG
-
2 608 640 452
C1a
1
1
317504
HLTCG
-
2 608 640 453
C1a
1
1
317511
HLTCG
-
2 608 640 770
C1a
1
1
236935
HLTCG
-
2 608 640 771
C1a
1
1
236942
Sip
-
NL
HLTCG
Di
me
.....
..
...
....
..
...
....
...
....
...
....
....
....
Se
vk
210
Am
Ürün özellikleri
Ke
s
ap
mm
Ke
sm
/g e
öv gen
de
i
ka şliği
lın (b
lığ 1)
ı(
b2 mm
)m
Di
şs
m
ay
ısı
Dı
Gö
şç
ap
be
kç
mm
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
726 | Daire testereler | Construct Wood
Bosch aksesuarları 11/12
Construct Wood
Şantiye ahşaplarında sağlam
Construct Wood, şantiyede kullanılan ahşabın kaba
şekilde kesilmesi için idealdir
Yiv açılmış sert metal yassı dişler ve özel diş tasarımı
uzun vadeli direnç ile güçlü kavrama sağlar. Dengeli
ölçülere sahip diş sırtları sağlamlığı destekler. İnşaat
ahşabı, kalıp tahtaları, gazbeton taşlar ve suntalar
zahmetsizce kesilir. Çivi veya beton artıkları engel teşkil
etmez. İnşaat kerestesi ve yakacak odunda standart
kullanımı için değişken dişli özel Construct Wood daire
testere bıçakları mevcuttur.
Bıçak gövdesi
sağlam SK5 çelik, sertleştirilmiş (40 HRC'ye kadar)
Sert metal dişler
FWF: pozitif yivlenmiş yassı dişler
ATB: Pozitif kavrama açılı değişken dişler
TKS
Gövde ve genleşme aralıkları
titreşimleri önleyerek gürültü ve ısı etkilerinin
azalmalarını sağlar
NL
TKS: Kısmi daire
NL: Yan delik
Kaba kesim
Yapı ahşabı, çimento katkılı elyaflı plakalar, beton kalıbı tahtaları
(beton kalıntıları olan), gaz beton, çivili ahşap için ideal.
Program kapsamı
Ø 130 – 700 mm
Daire testereler | Construct Wood | 727
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testereler için Construct Wood
Ź Özel diş tasarımı ve diş sırtının geniş desteği ile gerekli olan yüksek mukavemeti sağlar ve çivi ve beton
artıkları gibi yabancı madde içeren inşaat kerestesini keser
FWF
b1: Kesme genişliği
1,3/0,8
12
130
20
16,0
2,4/1,4
12
140
20
12,7
2,4/1,4
12
150
20
16,0
2,4/1,4
12
160
20
16,0
2,6/1,6
12
180
30
20,0
2,6/1,6
12
184
16
-
2,6/1,6
12
190
20
16,0
2,6/1,6
12
190
30
-
2,6/1,6
12
210
30
-
2,8/1,8
14
230
30
-
2,8/1,8
16
235
30
25,0
2,8/1,8
16
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
bir
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
Am
ba
laj
şn
mi
FWF
2 608 640 831*
C1a
1
1
276214
FWF
2 608 641 197
C1a
1
1
373791
FWF
2 608 641 198
C1a
1
1
373807
FWF
2 608 641 199
C1a
1
1
373814
FWF
2 608 640 630
C1a
1
1
194235
FWF
2 608 640 632
C1a
1
1
194259
FWF
2 608 641 200
C1a
1
1
373821
FWF
2 608 641 201
C1a
1
1
373838
FWF
2 608 640 633
C1a
1
1
194266
FWF
2 608 640 634
C1a
1
1
194273
FWF
2 608 640 635
C1a
1
1
194280
FWF
2 608 640 636
C1a
1
1
194297
Di
ş
Sip
ari
biç
i
Se
vk
-
Am
ba
la
16
um
u
on
uc
es
Ke
sm
..
..
..
..
..
..
Ürün özellikleri
130
ar a
sı
ap
mm
Re
dü
ça kt
pı ör
mm ha
lka
lı g
öb
Ke
ek
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Gö
Dı
ş
ça
be
kç
pm
m
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
* Az bir güç kullanarak son derece hassas bir kesim için. Akülü daire testereler için de çok uygun.
Tezgah tipi daire testereler için Construct Wood (standart)
ATB
20
315
30
3,2/2,2
20
350
30
3,2/2,2
24
400
30
3,2/2,2
28
450
30
3,8/2,8
32
500
30
3,8/2,8
36
600
30
4,0/3,0
40
700
30
4,2/3,2
46
i¹
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
ba
laj
bir
im
içe
tür
ü
Am
ba
laj
ari
/Ç
riğ
i
sı
ar a
şn
ıT
ap
mi
içi
şb
um
KS
cu
nu
so
2 608 640 700
C1a
1
1
194792
ATB
7/42
2 608 640 701
C1a
1
1
194808
ATB
10/60
2 608 640 702
C1a
1
1
194815
ATB
10/60
2 608 640 703
C1a
1
1
194822
ATB
10/60
2 608 640 704
C1a
1
1
194839
ATB
-
2 608 640 705
C0a
1
1
194846
ATB
-
2 608 640 761
C0a
1
1
236843
ATB
-
2 608 640 762
C0a
1
1
236850
Sip
7/42
10/60
NL
me
.
..
..
..
.
Se
vk
2,8/1,8
Am
30
Ke
s
be
Gö
300
b2: Gövde kalınlığı
Di
Ke
s
gö me
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
mm
kç
ap
mm
şç
ap
Dı
Ürün özellikleri
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
b1: Kesme genişliği
18
Sipariş bilgileri
ATB
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
728 | Daire testereler | Construct Wood
Bosch aksesuarları 11/12
Tezgah tipi daire testereler için Construct Wood (çiviye karşı dayanıklı)
FWF
b1: Kesme genişliği
30
3,2/2,2
20
250
30
3,2/2,2
20
300
30
3,2/2,2
20
315
30
3,2/2,2
20
350
30
3,5/2,5
24
400
30
3,5/2,5
28
450
30
3,8/2,5
32
500
30
3,8/2,5
36
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
laj
mi
/Ç
ap
ıT
KS
u
on
uc
..
.
..
..
.
2 608 641 773
C1a
1
1
455619
FWF
7/42
2 608 641 774
C1a
1
1
455626
FWF
7/42
10/60
2 608 640 690
C1a
1
1
194730
FWF
7/42
2 608 640 691
C1a
1
1
194747
FWF
10/60
2 608 640 692
C1a
1
1
194754
FWF
10/60
2 608 640 693
C1a
1
1
194761
FWF
10/60
2 608 640 694
C1a
1
1
194778
FWF
10/60
2 608 640 695
C0a
1
1
195294
Sip
Di
ş
ari
-
NL
FWF
biç
i
Se
vk
216
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Ke
sm
es
ap
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
Gö
Dı
ş
ça
be
kç
pm
m
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Construct Metal | 729
Bosch aksesuarları 11/12
Construct Metal
Metalde özellikle temiz kesimler
Construct Metal daire testere bıçağı, çelik profillerde,
borularda, köşebent demirlerinde, saclarda ve kablo
kanallarında temiz kesim çizgilerine sahip güçlü ve
hassas kesimler için idealdir.
Construct Metal daire testere bıçağı, profil kesme makineleri (Hand Dry Cutter) ile kullanım için sert metalden
yapılmış değişken trapez/yassı dişlerle, gönye kesme
makineleri (Dry Mitre Cutter) için ise iki yönlü yivli yassı
dişlerle donatılmıştır.
Bıçak gövdesi
sağlam SK5 çelik, sertleştirilmiş (>40 HRC)
Sert metal dişler
HLTCG: nötr kavrama açılı (0°) trapez/yassı dişler
sayesinde temiz kesimler
FWF: Nötr kavrama açılı (0°) yivlenmiş yassı dişler
Titreşim kontrolü
titreşimleri azaltmaktadır, gürültü azalmasını sağlar ve
hassasiyeti arttırır
Program kapsamı
Ø 160 – 355 mm
Kaba kesim
Çelik profiller, borular, köşebent demirler, saclar ve kablo
kanalları için ideal.
Hassas kesim
Çelik profiller, borular, köşebent demirler, saclar ve kablo
kanalları için ideal.
Çok hassas kesim
Çelik profiller, borular, köşebent demirler, saclar ve kablo
kanalları için ideal.
730 | Daire testereler | Construct Metal
Bosch aksesuarları 11/12
Profil kesme makineleri (Hand Dry Cutter) için Construct Metal
Ź 2 607 001 409 üniversal kesme yağının kullanılması alüminyum benzeri metal yüzeylerdeki dayanım süresini
birkaç kat daha artırır
HLTCG
b1: Kesme genişliği
20,0
2,0/1,6
30
184
20,0
2,0/1,6
48
190
20,0
2,0/1,6
40
210
30,0
2,2/1,8
48
235
25,4
2,2/1,8
48
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
ba
la
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
şn
Am
ba
laj
ari
şb
içi
mi
um
u
2 608 641 720
C1a
1
1
466493
HLTCG
2 608 641 721
C1a
1
1
466509
HLTCG
2 608 641 722
C1a
1
1
466516
HLTCG
2 608 641 723
C1a
1
1
466523
HLTCG
2 608 641 724
C1a
1
1
466530
Sip
HLTCG
Di
es
Ke
sm
..
...
...
...
...
Se
vk
160
Am
Ürün özellikleri
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
on
uc
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
ap
Gö
be
kç
Dı
şç
ap
mm
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Construct Metal | 731
Bosch aksesuarları 11/12
Gönye kesme makineleri (Mitre Dry Cutter) için Construct Metal
FWF
b1: Kesme genişliği
8
8
25,4
2,2/1,8
60
305
25,4
2,2/1,8
60
305
25,4
2,2/1,8
80
355
25,4
2,2/1,8
80
355
25,4
2,2/1,8
90
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
bir
j iç
i¹
er
iği
sı
tür
ü
ar a
şn
Am
ba
laj
mi
um
u
es
2 608 641 725
C2a
1
1
466547
FWF
2 608 641 727
C2a
1
1
474245
FWF
2 608 641 729
C2a
1
1
466554
FWF
2 608 641 730
C2a
1
1
466561
FWF
2 608 641 732
C2a
1
1
466578
Sip
ari
biç
i
FWF
Di
ş
Ke
sm
....
....
....
....
....
Se
vk
254
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
on
uc
mm
Ke
sm
gö e
vd ge
e k niş
alı liği
nlı
ğı (b1)
(b
2) mm
mm /
Di
şs
ay
ısı
ap
be
kç
Gö
Dı
ş
ça
pm
m
b2: Gövde kalınlığı
Sipariş bilgileri
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
732 | Daire testereler | Aksesuarlar
Bosch aksesuarları 11/12
Daire testereler
için aksesuar
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
Se
vk
0,8
2 600 100 185
P1b
1
1
433518
15,875
0,8
2 600 100 186
P1b
1
1
433525
20,0
16
0,8
2 600 100 187
P1b
1
1
433532
Ürün özellikleri
ari
Sip
Ka
lı
nlı
k
12,75
20,0
Gö
20,0
Ça
p
Am
ba
la
bir
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
um
şn
Am
ba
laj
be
kç
mm
ap
mm
mm
ar a
sı
Daire testere bıçakları için redüktör halkaları
Sipariş bilgileri
Redüktör halkaları, daire testere bıçakları için
Maks. 1,0 mm ile 1,3 mm arasında bıçak gövdesi kalınlığı
Redüktör halkaları, daire testere bıçakları için
Maks. 1,25 mm ile 1,4 mm arasında bıçak gövdesi kalınlığı
20,0
16
1,0
2 600 100 188
P1b
1
1
433549
25,0
15,875
1,0
2 600 100 189
P1b
1
1
433556
25,0
16
1,0
2 600 100 190
P1b
1
1
433563
25,0
20
1,0
2 600 100 191
P1b
1
1
433570
Redüktör halkaları, daire testere bıçakları için
Maks. 1,4 mm ile 1,7 mm arasında bıçak gövdesi kalınlığı
16,0
12,75
1,2
2 600 100 192
P1b
1
1
433587
20,0
10
1,2
2 600 100 193
P1b
1
1
433594
20,0
12,75
1,2
2 600 100 194
P1b
1
1
433600
20,0
13
1,2
2 600 100 195
P1b
1
1
433617
20,0
15,875
1,2
2 600 100 196
P1b
1
1
433624
20,0
16
1,2
2 600 100 197
P1b
1
1
433631
24,0
16
1,2
2 600 100 198
P1b
1
1
433648
24,0
18
1,2
2 600 100 199
P1b
1
1
433655
24,0
20
1,2
2 600 100 200
P1b
1
1
433662
25,0
15,875
1,2
2 600 100 201
P1b
1
1
433679
25,0
16
1,2
2 600 100 202
P1b
1
1
433686
25,0
20
1,2
2 600 100 203
P1b
1
1
433693
25,4
15,875
1,2
2 600 100 204
P1b
1
1
433709
25,4
16
1,2
2 600 100 205
P1b
1
1
433716
25,4
19
1,2
2 600 100 206
P1b
1
1
433723
25,4
20
1,2
2 600 100 207
P1b
1
1
433730
30,0
20
1,2
2 600 100 208
P1b
1
1
433747
30,0
24
1,2
2 600 100 209
P1b
1
1
433754
30,0
25
1,2
2 600 100 210
P1b
1
1
433761
30,0
25,4
1,2
2 600 100 211
P1b
1
1
433778
Redüktör halkaları, daire testere bıçakları için
Maks. 1,7 mm ile 2,2 mm arasında bıçak gövdesi kalınlığı
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
20,0
16
1,5
2 600 100 212
P1b
1
1
433785
25,0
15,875
1,5
2 600 100 213
P1b
1
1
433792
25,0
16
1,5
2 600 100 214
P1b
1
1
433808
25,0
20
1,5
2 600 100 215
P1b
1
1
433815
25,4
15,875
1,5
2 600 100 216
P1b
1
1
433822
25,4
16
1,5
2 600 100 217
P1b
1
1
433839
25,4
19
1,5
2 600 100 218
P1b
1
1
433846
25,4
20
1,5
2 600 100 219
P1b
1
1
433853
30,0
20
1,5
2 600 100 220
P1b
1
1
433860
30,0
25
1,5
2 600 100 221
P1b
1
1
433877
30,0
25,4
1,5
2 600 100 222
P1b
1
1
433884
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Aksesuarlar | 733
Bosch aksesuarları 11/12
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
Se
vk
1,5
2 600 100 223
P1b
1
1
433891
25,4
1,5
2 600 100 224
P1b
1
1
433907
35,0
30
1,5
2 600 100 225
P1b
1
1
433914
Ürün özellikleri
Sip
Ka
lı
ari
nlı
k
25
35,0
Gö
35,0
Ça
p
Am
ba
la
bir
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
um
şn
Am
ba
laj
be
kç
mm
ap
mm
mm
ar a
sı
Daire testere bıçakları için redüktör halkaları
Sipariş bilgileri
Redüktör halkaları, daire testere bıçakları için
Maks. 1,7 mm ile 2,2 mm arasında bıçak gövdesi kalınlığı
Redüktör halkaları, daire testere bıçakları için
Maks. 2,2 mm ile 3,0 mm arasında bıçak gövdesi kalınlığı
25,4
15,875
1,8
2 600 100 226
P1b
1
1
433921
25,4
16
1,8
2 600 100 227
P1b
1
1
433938
25,4
20
1,8
2 600 100 228
P1b
1
1
433945
30,0
16
1,8
2 600 100 229
P1b
1
1
433952
30,0
20
1,8
2 600 100 230
P1b
1
1
433969
30,0
25
1,8
2 600 100 231
P1b
1
1
433976
30,0
25,4
1,8
2 600 100 232
P1b
1
1
433983
Ürün özellikleri
i
im
bir
Se
vk
laj
ba
Am
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
i¹
riğ
içe
tür
ü
Am
ba
laj
ari
Sip
Uz
un
luğ
şn
um
um
m
ar a
sı
Daire testereler için aksesuarlar
Sipariş bilgileri
Paralel kılavuz
GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 S, GKS 160 Professional için uygun
-
1 608 190 007 PC1c
1
1
019033
Paralel kılavuz
GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE
için uygun
-
2 608 005 018 PC1c
1
1
055512
Kılavuz kızak FSN 70
Vidalı mengene çifti dahil değil
GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC;
GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional;
PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE için uygun
700
2 602 317 030
C0a
1
1
087186
Kılavuz kızak FSN 140
Vidalı mengene çifti dahil değil
(lastik kenar yedek parça 2 601 010 044 olarak)
GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B; GKS 68 BC;
GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE; GUF 4-22 A Professional;
PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE; POF 1400 ACE için uygun
1400
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 602 317 031
C0a
1
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
087193
734 | Daire testereler | Aksesuarlar
Bosch aksesuarları 11/12
Se
vk
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
Am
ba
la
bir
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
ar a
um
şn
P0b
1
1
024181
2 608 000 426
P0b
2
1
509268
Sip
ari
1 602 319 003
Uz
Ürün özellikleri
Am
ba
laj
un
luğ
um
m
sı
Daire testereler için aksesuarlar
Sipariş bilgileri
FSN 70, FSN 140 kılavuz rayları için bağlantı parçası
-
FSN 70, FSN 140 için vidalı mengene çifti
-
Kılavuz kızak için kayar taban
GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..);
GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..) için uygun değil
GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE Professional
(0 601 568 7..) için uygun
-
1 608 000 114 PC1c
1
1
019590
Kılavuz kızağı için adaptör
GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 54 C; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 C;
GKS 85; GKS 160 Professional; PKS 14 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 65;
PKS 66; PKS 66 CE için uygun
-
2 607 001 375
C0a
1
1
229852
2 605 439 019
P0b
1
1
274081
Gönye kesme makineleri için aksesuarlar
Naylon taşıma çantası
GCM 10; GKG 24 V Professional için uygun
-
Dikey hızlı sıkma tutucusu
GCM 8 S; GCM 10; GCM 10 S; GCM 10 SD; GCM 12; GCM 12 SD; GKG 24 V;
GTM 12 Professional için uygun
-
2 608 040 205
C0a
1
1
274043
-
2 607 001 965
C0a
1
1
422550
C0a
1
1
334839
1
1
316194
Dikey hızlı sıkma tutucusu
PCM 8 S; PCM 10 için uygun
Yatay hızlı germeli mengene
GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional için uygun
-
2 608 040 236
Katlanır alt takım
Ölçüler, dış UxGxY: 810x820x590 mm; oturma yüzeyi: 665x605 mm
GTS 10 Professional için uygun
735
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 607 001 912
C0a
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
Daire testereler | Aksesuarlar | 735
Bosch aksesuarları 11/12
Se
vk
2 607 001 964
C0a
1
1
422543
810
2 607 001 967
C0a
1
1
422574
-
2 607 960 014
P0b
1
1
274050
-
2 607 960 015
P0b
1
1
316224
-
2 607 960 019
P0b
1
1
317238
-
2 607 960 021
P0b
1
1
334808
-
2 607 960 020
P0b
1
1
334792
-
2 607 001 914
P1b
1
1
316361
-
2 608 005 130
C1a
1
1
479578
-
2 608 005 131
C1a
1
1
479585
Ürün özellikleri
Sip
ari
-
Uz
Am
ba
la
bir
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
laj
un
luğ
um
m
sı
Gönye kesme makineleri için aksesuarlar
Sipariş bilgileri
Alt takım
Ölçüler, dış UxGxY: 880x820x590 mm; oturma yüzeyi: 550x605 mm
PCM 8 S; PCM 10 için uygun
Alt takım
Dış boyutlar UxGxY: 810x750x590 mm
Bağlantı yüzeyi 600x520 mm
PTS 10 için uygun
Talaş siperi
GCM 10; GKG 24 V Professional için uygun
Talaş siperi
GCM 12 Professional için uygun
Talaş siperi
GCM 10 S Professional için uygun
Talaş siperi
GCM 10 SD Professional için uygun
Talaş siperi
GCM 12 SD Professional için uygun
Sürgü kolu
GTS 10 Professional için uygun
Açılı kılavuz
GTM 12 Professional için uygun
Paralel kılavuz
GTM 12 Professional için uygun
2 parçalı tezgah uzatması
GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GKG 24 V; GTM 12 Professional; PCM 10 için uygun
356
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
2 607 001 911
C0a
2
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.
1
316187
736 | Daire testereler | Aksesuarlar
Bosch aksesuarları 11/12
EA
N
31 ko
65 du
14
0..
.
Se
vk
bir
im
i¹
er
iği
j iç
tür
ü
ar a
um
şn
Am
ba
laj
ari
Am
ba
la
Ürün özellikleri
Sip
Uz
un
luğ
um
m
sı
Gönye kesme makineleri için aksesuarlar
C0a
2
1
443036
Sipariş bilgileri
2 parçalı tezgah uzatması
sol ve sağ
Ölçüler UxGxY: 380x100x45 mm
Kısa masada çalışmak için
GCM 8 S Professional, PCM 85 için uygun
380
2 607 001 978
Uzatma çubukları
GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional için uygun
-
2 607 001 956
C0a
4
1
334778
-
2 600 499 070
P0b
1
1
316217
-
2 600 499 071
P0b
1
1
316316
2 605 411 222
P1d
1
1
422529
2 608 601 171
P0b
1
1
274074
2 605 411 204
P0b
1
1
316231
-
2 605 411 187
P0b
1
1
274067
-
2 605 411 212
P0b
1
1
334822
-
2 605 411 211
P0b
1
1
334815
-
2 605 411 205
P0b
1
1
316248
Emme adaptörü
GCM 12 Professional için uygun
Emme adaptörü
GCM 10 S Professional için uygun
Toz torbası
GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S için uygun
-
Emme adaptörü
GCM 10; GKG 24 V Professional için uygun
-
Toz torbası
GCM 10 S; GCM 12 Professional için uygun
-
Toz torbası
GCM 10; GKG 24 V Professional için uygun
Adaptörlü toz torbası
GCM 10 SD Professional için uygun
Adaptörlü toz torbası
GCM 12 SD Professional için uygun
Toz torbası
GTS 10 Professional için uygun
Ambalaj içeriği
(Ambalaj miktarı)
¹ Sevk birimi. Her sevk birimi belli bir ambalaj sayısından oluşur.
Siparişler sadece tam sayılara sahip sevk birimleriyle gönderilir.

Benzer belgeler