Satıştan Gelenler Daha Başarılı

Transkript

Satıştan Gelenler Daha Başarılı
EZO
12/27/13
8:40 PM
Page 66
PARA I HABER
Hakan KAPLAN / Korn Ferry
Internatıonal Ortağı
“Satıştan
gelenler daha
başarılı”
manlığının derinleşeceğini öngören Yeşildere, “Yetenek yönetiminin temelleri iş
ünitelerinde atılmak durumunda kalacak
ve buna paralel olarak da iş ünitelerindeki
yöneticilerin özellikle insan geliştirme ve
yetiştirme konusunda yetkinliklerinin artması ihtiyacı doğacak. Bu bağlamda İK biriminin uzmanlık yönünde gelişimi, İK dışından gelen yöneticilerin de İK birimlerinde daha fazla görev almasını beraberinde
getirecektir” diyor. Yeşildere
İK dışı fonksiyonlarda tecrübe kazanmış veya İK
rolüne rotasyon ile gelmiş İK’cıların sayısının
artacağına dikkat çekiyor.
MCT Danışmanlık
Tanyer Sönmezer Yönetici Ortağı Tanyer
Sönmezer ise, yeni dönemde İK’cıların sadece satışta değil, pazarlamada, finansta, üretimde ve benzeri
farklı alanlarda da tecrübesi olan, şirketin
üst yönetiminde sesini duyuran, varlığını
hissettiren; şirketin değerlerini yetenekli insanları kazanabilmek için satabilen, ikna,
muhakeme ve temsil yeteneği güçlü kişiler
olması gerektiğini düşünüyor. Sönmezer,
”Yeteneği kendisine çekmek isteyen şirketlerde, ikna eden varlığı ile karşı tarafı cezbeden ve yetenekleri bir mıknatıs gibi
çeken İK yöneticilerine ihtiyaç var”
diye ekliyor.
“SEKTÖRÜ SEVMEK ŞART”
Farklı iş kollarındaki edindiği
deneyimi doğru yeteneği bulmak
üzere kullanan İK’cıların önümüzdeki dönemde artması bekleniyor.
Çünkü bu noktada gerçekten bir ihtiyaç
var. One World Consulting Türkiye Yönetici Ortağı Tim Bright, çalıştıkları firmanın
ana faaliyet konusuna gerçekten ilgi duyan
İK’cılara ihtiyacın arttığını söylüyor. Pek
çok İK’cının bulundukları iş kolunu
sevmediğini ve bu nedenle işin içine
giremediğini belirten Bright, en iyi
İK çalışanlarının, sahada ya da
Üretimin bakış açısını İK’ya taşıdı
Endüstri mühendisi olan Semih Süslü,
Lassa, TAI gibi şirketlerin üretim
departmanında yönetici olarak endüstri
mühendisliği uygulamaları alanında
çalışıp iş, zaman, kapasite
planlama, işgücü hesaplama
ve iş performansı takip
sistemleri konularında
uzmanlaşmış. İş hayatına
Vestel’de endüstri
mühendisliği ve
yatırımlardan sorumlu
yönetici olarak devam eden
Süslü’nün insan kaynakları
yöneticiliğine geçişi ise Tepe Grubu
ile oldu. İK yöneticiliğine Işıklar Holding IK
Grup Müdürlüğü ile devam eden Semih
Süslü, Işıklar Holding’ten sonra Vestel’e
geçti ve 11 yıldır Vestel Şirketler Grubu
İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevine
66
devam ediyor. Süslü üretimden elde
ettiği deneyimin avantajlarını şöyle
anlatıyor:
“Mühendis olmamın yanı sıra uzun süre
ve değişik üretim şirketlerinde
çeşitli fonksiyonlarda çalışmak
bana değişik yapıları ve bu
yapılarda çalışan insanları ve
davranışlarını gözlemleme ve
öğrenme avantajı sağladı.
Bu bana şirket özelinde İK’nın
diğer bölümlerdeki çalışanlar
arasında nasıl algılandığını, yaptığı
işlerin nasıl yorumlandığını ve ondan
nelerin beklendiğini çok daha rahat
çözümleme imkanı verdi.
Bu sayede tasarlanacak çözüm önerileri
daha sonuç odaklı olabiliyor.
Çalışanlar ve yöneticiler ile karşılıklı olarak
birbirimizi anlamamız kolaylaşıyor.”
PARA HAFTALIK EKONOMİ DERGİSİ 29 ARALIK 2013 - 4 OCAK 2014
Satış şirketin müşteriye en yakın
konumlanan fonksiyonu. İK
yöneticilerinin satış alanından
gelmesi çoğu durumda başarıyı
artırıyor. Bu kişiler müşteri
ihtiyaçlarını yakından gözlemleyen,
sonuç odaklı profesyoneller. Hem
hedef baskısı ile çalışma konusunda
tecrübeliler, hem de kısıtlamaların
farkındalar. İK yöneticisinin de iş
tanımının içinde fikirleri,
uygulamaları, şirketinin değerlerini
adaylara veya çalışanlara iletmek,
onları ikna etmek var. Satış
görevinde bulunan kişiler
daha dirençli oluyor ve
başarısızlık durumunda
kolay pes etmiyorlar.
Bu profildeki İK
yöneticilerinin
adaptasyon
yeteneklerinin gelişmiş
olması beklenir. Bu kişiler
ekiplerini iyi motive eder.
Satıştan gelenlerin İK alanında
da başarılı olması bence çok doğal.
fabrikada zaman geçiren ve şirketin dahil olduğu sektörde çalışmayı seven kişiler olduğunu vurguluyor. Bright, “Her geçen gün,
satış ya da diğer fonksiyonlarda tecrübeli kişilerin İK’ya
geçtiklerini görüyoruz. Eğer
bu kişiler İK hakkında öğrenmeye ve kendilerini bu anlamTim Bright
da geliştirmeye açık iseler, önceki iş tecrübeleriyle mükemmel profiller
olabilirler” diyor.
Önümüzdeki dönemde özellikle finans,
telekom, perakende ve ilaç sektöründe satış
ve pazarlama deneyimine sahip İK’cılara
talebin artacağı konuşuluyor.
Msearch Kurucu Başkanı Ali
Midillili “Artık, satışı bir
şirketin tüm elemanları
yapmak durumunda. Satışı bilen, dolayısıyla iyi satıcıların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve onların
gelişim ve mükafatlandırılAli Midillili
malarını yapabilecek İK’cılar
her sektörde muteber olacak” diyor.