Gürültü ve Kaynakları

Transkript

Gürültü ve Kaynakları
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Gürültü Kaynakları ve Gürültü Ölçümü
-NVH-
Abdullah DEMİR, Yrd. Doç. Dr.
Gürültü ve Kaynakları
Gürültü
hoşa
gitmeyen,
istenmeyen, rahatsız edici ses
olarak tanımlanır. Gürültünün
insanlar üzerindeki fizyolojik
etkilerinin
başlıcaları,
kas
gerilmeleri,
stres,
kan
basıncında artış, kalp atışlarının
ve kan dolaşımının değişmesi,
göz
bebeği
büyümesi
ve
uykusuzluktur.
Stres
ve
uykusuzluk, gürültünün uzun
süreli fizyolojik etkilerindendir.
Gürültünün
psikolojik
etkilerinin başında ise, sinir
bozukluğu, korku, rahatsızlık,
tedirginlik, yorgunluk, zihinsel
etkinliklerde yavaşlama ve iş
veriminin azalması gelmektedir.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
dB: Birbirinden mertebe farklılıkları gösteren, nicelikleri
anlamlı olarak ifade etmede kullanılan logaritmik bir ölçektir.
dBA: İnsan işitme sisteminin düşük şiddetteki seslere karşı en
çok hassas olduğu orta ve yüksek frekanslara daha fazla ağırlık
veren, A ağırlıklı ses seviyesi olarak tabir edilen ve gürültünün
etkilenim değerlendirilmesi ve kontrolünde yaygın olarak
kullanılan bir ses seviyesi ölçütünü göstermektedir.
Ses basıncı seviyesi: Ortamda belli bir noktada ölçülen ses
basıncının, 20x10-6 Pa veya 20 µPa referans ses basıncına
oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 ile çarpılmasıyla
bulunan ve dB cinsinden ifade edilen değerdir.
Ses gücü seviyesi: Bir ses kaynağının yaydığı ses gücünün
milletlerarası standartlarda tanımlanan referans ses gücüne
oranının 10 tabanına göre logaritmasının 10 ile çarpılmasıyla
bulunan ve dB cinsinden ifade edilen değeri ses gücü seviyesidir.
Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601,
ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİYÖNETMELİĞİ
Sound is Pressure
http://www.school-forchampions.com/science/noise_cancellation.htm
Human hearing and Frequency
0
16 Hz
20 kHz
5 MHz
J (Hans) van Leeuwen , NOISE – MEASUREMENT & ABATEMENT - CE/AE/EnSci 524
Figure: 25 % of the European population is exposed to equivalent sound levels
above 65 dB(A) and get there sleep disturbed
VEHICLE NOISE AND VIBRATION CONTROL, Indian Institute of Technology Roorkee
WHO Pyramid of Health Effects of Noise
Road traffic noise harms
the health of 1 in 3 EU
citizens
Traffic noise is one of the
most
widespread
environmental problems in
the European Union. Some
210 million people, over 44%
of the EU population, are
regularly exposed to road
noise over 55 decibels, the
level recognized to pose a
serious risk to health by the
World Health Organisation
(WHO).
Briefing, New EU vehicle noise limits, Position Paper: New EU vehicle noise limits, April 2012
Dr. ASHISH K DARPE, FUNDAMENTALS OF NOISE, DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING IIT DELHI
Sound pressure for known sounds
J (Hans) van Leeuwen , NOISE – MEASUREMENT & ABATEMENT - CE/AE/EnSci 524
Dr. ASHISH K DARPE, FUNDAMENTALS OF NOISE, DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING IIT DELHI
www.amazon.com
Motor Gürültü Kaynakları
Relative noise contributions from the external engine components
Bernard Challen, Rodica Baranescu; Diesel Engine Reference Book, Second Edition, Edited, 1999.
Gürültü ve titreşim için tipik kaynaklar
Kia, “Gürültü, Titreşim ve Sertlik”, ENV-3ET6K, 01.01.2007
Principle Sound Sources
Gearbox
Drive shaft
Axle
Fan
Air intake
Engine brake
Tyre / Road
Engine
+
Exhaust system
Vehicle only
8 sources @ vehicle
Air braking system
=
tyre/road
Tyre
/ Road
Overall Noise Level
R51.03
Gürültü ve Kaynakları
Gelişmekte olan ve özellikle gelişmiş ülkelerde
sorunlardan biri de trafik gürültüsüdür. Taşıtların
hareketleri sonucu ortaya çıkan gürültüler,
1. motor gürültüsü,
2. şasi ve kaportadan kaynaklanan gürültüler,
3. frenlemeden doğan gürültü,
4. tekerleklerin yol yüzeyi ile temasından doğan
gürültü ve
5. taşıtın oluşturduğu hava anaforundan ileri
gelen gürültü gibi bileşenlerden oluşur.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
Gürültü ve Kaynakları
Yapılan araştırmalara göre taşıt sayısı
arttıkça ulaşım gürültüsü artmaktadır.
Diğer taraftan trafikteki araçların türlerine
göre de gürültü seviyesi değişiklik
göstermektedir. Taşıt yaşı da gürültü
miktarına etki eden faktörlerdendir. Eski
araçların yenilere göre daha fazla gürültü
çıkardığı saptanmıştır. Yapılan araştırmalar
motor gürültüsünün özellikle yavaş
seyrin gerçekleştiği şehir içi trafik
gürültüsünde en önemli etkenlerden biri
olduğunu ortaya koymuştur.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
Gürültü ve Kaynakları
Araç iç gürültü kaynakları daha
çoktur. Motor ve aksamının,
lastiğin yanında aracın altına asılan
egzoz sistemi ve bağlantıları,
panel titreşimleri, rüzgar, dönen
bütün elemanlar (vites kutusu
dişlileri, diferansiyel, vs.) gibi
birçok kaynak ve taşınım yolu iç
gürültüde etkili olmaktadır.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
Gürültü ve Kaynakları
Lastik gürültüsü dış gürültüde lastik
ile zemin arasındaki temas ve hava
sıkışma olaylarında oluşmakta iken iç
gürültüde daha çok süspansiyon
sistemi üzerinden geçen titreşim
kaynaklı olaylar etkili olmaktadır.
Dolayısıyla iç ve dış gürültü kontrolü
için alınacak tedbirler bir miktar
farklı olmaktadır.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
Noise emission from motor vehicles
Gürültü/Ses düzeyi, koşulsal
olarak
aktif
emniyeti
(conditional safety) etkiler.
Yol bozukluklarının yutulması
amacıyla
tekerlekler
taşıta
süspansiyon
sistemiyle
bağlanmıştır.
Seyir
stabilitesi
açısından sert olması istenen bu
elemanlar, titreşim ve gürültü
izolasyonu açısından yumuşak
olmalıdır.
Bosch Automotive Handbook
Gürültü Ölçümü
Araçlarda ses seviyesi ölçümleri
iç ve dış gürültü seviyeleri diye iki
ana bölüme ayrılır. Dış gürültü
taşıtın çevreye yaydığı gürültü
olduğundan standartlarla verilen
sınır değerler ile kontrol edilir, bu
standartlara
göre
yapılan
ölçümlerde uygun olmayan araçlar
tip onayı alamazlar, dolayısıyla
satışlarına müsaade edilmezler
(Sanayi Bakanlığı).
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
Test layout for driving-noise
measurement according to DIN
81/334/EEC through 84/424/EEC
1 Microphone
Gürültü Ölçümü
Dış gürültü ölçümü
aracın iki tarafında
eksenden
7.5
m
uzaklıkta,
120
cm
yükseklikte,
araç
ivmelenme halindeyken,
yapılır. Bu metot taşıtın
şehir
trafiğinde
davranışını
simüle
etmektedir.
Ses
seviyesine etki eden
gürültü kaynaklarından,
motor (emme ve fan sesi
dahil), egzoz çıkışı ve
lastik-yol en önemlisidir.
Drive-by test site and measurement locations
Reading Text: The procedure is to accelerate the vehicle in a prescribed way and in a
prescribed gear past a microphone set up at a height of 1.2 m above a hard reflecting surface
and 7.5 m from the path of the vehicle. The test area is required to be flat, have a low
background noise level and not be influenced by reflecting obstructions, bystanders, tyre noise
and wind noise. The test site should be as shown in Figure and the vehicle should follow path
A–B. When the vehicle eaches A the throttle should be opened fully and maintained in this
position until the rear of the vehicle reaches B. A minimum of two measurements should be
made on each side of the vehicle. In addition to the results of the measurements, vehicle
details such as loading, rating, capacity and engine speeds should be reported.
Edited by Julian Happian-Smith, An Introduction to Modern Vehicle Design, 2002
Drive-by test site and measurement locations
Figure: Measurement of exterior vehicle noise according to ISO
362, where the vehicle is driven past a microphone mounted 1.2
m above ground and 7.5 m from the center of the test road.
VEHICLE NOISE AND VIBRATION CONTROL, Indian Institute of Technology Roorkee
Okuma Parçası:
Dizel motorlarında gürültü oluşumu ve ölçüm yöntemi
Kara ulaşımından kaynaklanan gürültüler özellikle dizel motorlu taşıtlardan
kaynaklanmaktadır. Dizel motorlu taşıtların en önemli gürültü kaynağı motor gürültüsüdür.
Dizel motorlarında gürültü oluşumunun birçok sebebi vardır. Yanmadan kaynaklanan
titreşimler motor gürültüsünün en önemli kaynağıdır. Günümüzde motorların
pazarlanmasında yüksek motor performansı, yakıt tüketimi ve güvenilirliği yanında motor
gürültüsü de önemli bir faktördür. Bu nedenle son yıllarda motor üreticileri düşük gürültü
emisyonlu motorlar geliştirmeye çalışmaktadır. İnsanların talepleri doğrultusunda
taşıtlardaki gürültü emisyonlarıyla ilgili sınırlamalar artmaktadır. Taşıtların ivmelenmeleri
esnasında, 7.5 m uzaklıkta iki yandan ölçülen gürültü emisyonları belirlenen limitleri
aşmamalıdır.
Kaynak: Metin Gümüş, “Dizel Motorlarında Tutuşma Gecikmesinin Kimyasal Kinetik Modellenmesi”, Doktora Tezi, İstanbul, 2004.
İç Gürültü Seviyesi
İç gürültü seviyesi, tabiatıyla
araç içinde bulunan kişilere
etki
eder,
standartlarda
sadece
ölçüm
metodu
verilmiş, çevreye bir etkisi
olmadığından sınır değerler
verilmemiştir.
Ancak
iç
gürültü ürünün kalitesinin bir
göstergesi olduğundan, araç
üreticileri
iç
gürültünün
düşürülmesi amacıyla yoğun
araştırma
ve
geliştirme
çalışmaları yürütmektedirler.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
İç Gürültü Seviyesi
Standarda göre iç gürültü araç
kulak
seviyesinde
ölçülür.
Sürücü
koltuğunda
koltuk
oturma yüzeyi ile sırtlığının
birleştiği çizgiden 70 cm
yukarıda ve orta eksenden 20
cm araç iç tarafına doğru olan
noktaya mikrofon yerleştirilir.
Yolcu koltuğunda ise mikrofon
aynı yüksekliğe ama ortaya
yerleştirilir. Araçtaki koltuk
sayısına bağlı olarak diğer
koltuklarda da bazı ölçümler
yapılır. Taşıt düz bir yolda en üst
vitesi ile seyrederken değişik
hızlarda ses seviyeleri tespit
edilir.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
SEMI ANECHOIC ROOM
SEMI ANECHOIC ROOM
MWL Lab, KTH Sweden
Finding sound power (ISO 3745)
Dr. ASHISH K DARPE, FUNDAMENTALS OF NOISE, DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING IIT DELHI
YARI YANSIMASIZ/EKOSUZ ODALAR (SEMI ANECHOIC ROOM):
• 100 Hz’in üzerindeki gürültüde yansıma yok. 100 Hz’in tamamen yutulabilmesi için
en az 85 cm kalınlığa ihtiyacınız var (27 derece gibi açı olması gerekli)
• 100 Hz’in altındaki gürültü tamamen yutulamıyor.
• 1’er metrelik yutucular kullanılmıştır.
• Üstte klima sistemi mevcut.
• Aracı yüklemek için çok hızlı cevap veren bir şasi dinamometresi var. Kalibrasyon
yapılarak tam simülasyon yapılabilmektedir. Araç dinamometreye lastik tamburun
tam orta kısmında bir konumda bağlanır. Tamburun yüzeyi pütürlüdür.
• Lastik gürültüsü ölçülemiyor.
• İç gürültü de %100 ölçülemiyor.
• Tekrarlanabilir ve mukayese edilebilir ölçümler yapılabiliyor.
• Yükleyicinin gürültü yapmaması gerekiyor. İçi tamamen yutuculu.
Not: Ölçülen değerden 10 dB altındaki gürültünün etkisi olmaz kabul edilebilir.
İTÜ - YARI YANKISIZ/EKOSUZ ODA
Yarı-yansımasız oda
Boyutlar (iç) : 13 x 8 x 6 m (11 x 6 x 4.5 m)
Alt sınır frekansı : 100 Hz (precision method ISO
3745-class 1)
Fon gürültüsü : 45 dB(A)’dan az
Gürültü ve Kaynakları
Dış lastik sesi nasıl ölçülür?
Dış ses seviyesi için, bir lastiğin
performansı desibel (dB) ile ölçülür.
Test: Test aracı 80 km/h ile geçerken yol
kenarına yerleştirilen bir mikrofonla ses
seviyesi ölçülür.
http://www.michelin.com.tr/; 05 Haz 2012
AB lastik etiketinin konumu
AB lastik etiketinin, Kasım 2012'den
itibaren yeni lastiklerde genellikle bir
çıkartma şeklinde bulunması zorunludur
(Not: Bayi, her lastik için AB endekslerini
göstermek zorunda olduğundan, bilgileri
bulamamanız durumunda bayinize sorun.
Not 2: Etiket değerleri, yalnızca örnek
amacıyla verilmiştir. Belirli bir lastik
grubu/boyutu için değerler değişebilir.).
Yakıt verimi: Lastiğin dönüş direncinin
ölçümü. A en yüksek, G ise en düşük
endekstir.
Islak zeminde kavrama: Lastiğin ıslak
yüzeylerde
frenleme
performansının
ölçümü; A (en yüksek endeks) ile F (en
düşük endeks) arasında.
Dış gürültü: Lastiğin desibel olarak
ölçülen dış dönüş gürültüsüdür. Gürültü
sınıfı, 1 (sessiz) ile 3 (yüksek) arasında
siyah ses dalgaları ile belirtilmektedir.
Dunlop web sitesi
Gürültü ve Kaynakları
2012 Yeni Hyundai İ30
Gürültü ve Kaynakları
Skoda
Noise emission from motor vehicles
Limits and tolerances in dB(A) for noise
emission from motor vehicles
Vehicle category
Passenger cars
With spark-ignition or diesel engine
– with direct-injection diesel engine
Trucks and buses
Permissible total weight below 2 t
– with direct-injection diesel engine
Buses
Permissible total weight 2 t ... 3.5 t
– with direct-injection diesel engine
Permissible total weight above 3.5 t
– engine power output up to 150 kW
– engine power output above 150 kW
Trucks
Permissible total weight 2 t ... 3.5 t
– with direct-injection diesel engine
Permissible total weight above 3.5 t
(FMVSS/CUR: above 2.8 t)
– engine power output up to 75 kW
– engine power output up to 150 kW
– engine power output above 150 kW
Bosch Automotive Handbook
92/97/EWG
since Oct. 1995
dB (A)
74 + 1
76 + 1
76 + 1
77 + 1
78 + 1
76 + 1
77 + 1
77 + 1
78 + 1
80 + 1
92/97/EEC
regülâsyonu
gereği otomobillerde kullanılan
benzinli ya da dizel motorların
74  1 dB(A) ve direkt
enjeksiyonlu dizel motorların
75  1 dB(A) gürültü
seviyesinde olması gerekir.
Ayrıca gürültü/ses düzeyinin,
koşulsal olarak aktif emniyeti
(conditional safety) etkiler.
Yol bozukluklarının yutulması
amacıyla tekerlekler taşıta
süspansiyon
sistemiyle
bağlanmıştır. Seyir stabilitesi
açısından sert olması istenen bu
elemanlar, titreşim ve gürültü
izolasyonu açısından yumuşak
olmalıdır.
Taşıt Gürültü Emisyonları
Avrupa Birliğinin, 1 Temmuz 2003’te yürürlüğe aldığı, taşıtların 7.5 m uzaklığında
ölçülen araç geçiş gürültüleri için belirlemiş olduğu limit değerler Tabloda farklı
kategorideki taşıtlar için verilmiştir.
Kategori
2-Tekerlek: * 80 cm3’e kadar
* 80 cm3 - 175 cm3 arası
* 175 cm3’ten fazla
3-Tekerlek : * 175 cm3’e kadar
* 175 cm3’ten fazla
Yolcu Taşıtları
Ticari Taşıtlar:
* 4 ton’a kadar
* 4-12 ton arası
* 12 ton’dan fazla
* 2- 3,5 ton arası ve motor gücü 75kW’tan
düşük
* Motor gücü 150 kW’a kadar
Gürültü Seviyesi, dB(A)
1 Temmuz
1 Nisan
2003
2005
75
77
80
77
80
75
74
80
83
85
76
78
80
Kaynak: Metin Gümüş, “Dizel Motorlarında Tutuşma Gecikmesinin Kimyasal Kinetik Modellenmesi”, Doktora Tezi, İstanbul, 2004.
Taşıt Gürültü Emisyonları
Araç dış gürültü seviyeleri 70/157/AT Yönetmeliği veya ECE - R 51 Teknik
Düzenlemesinde belirtilen yöntemler ile ölçülmelidir. M3 kategorisi için
70/157/AT’nin son seviyesindeki geçici maddelerinde belirtilen tarihlerden itibaren
70/157/AT Yönetmeliğinin son seviyesinde belirtilen gürültü sınır değerleri
aşılmamalıdır. Anılan tarihlere kadar 70/157/AT’nin 84/424/AT veya ECE - R 51.01
seviyesinde araçların sağlanması gereken gürültü değerleri Tabloda verilmiştir.
M2/N1
M2/N1
M2/M3
M2/M3
N2/N3
N2/N3
N2/N3
(* )
(**)
Araç Tipi
Gürültü seviyesi
dB(A)
Yönetmelik
AYA(*) ≤ 2 ton
2 ton <AYA≤ 3,5 ton
Motor gücü <150 kW
Motor gücü ≥150 kW
Motor gücü<75 kW
75 kW≤ Motor gücü < 150 kW
Motor gücü ≥ 150 kW
78+1(**)
79+1(**)
80
83
81
83
84
84/424/AT
84/424/AT
84/424/AT
84/424/AT
84/424/AT
84/424/AT
84/424/AT
AYA: Azami Yüklü Ağırlık
- Sıkıştırma ile ateşlemeli ve direk enjeksiyonlu motorlu araçlarda 1 dB(A) eklenecektir
Toplam yüklü kütlesi 2 tonun üzerinde olan arazi araçlarında; motor gücü 150 kW’a kadar olanlar için 1 dB(A),
150 kW ve üzerinde olanlarda ise 2 dB(A) ilave edilecektir.
Taşıt Gürültü Emisyonları
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF: MOTOR VEHICLES HAVING AT LEAST FOUR WHEELS
WITH REGARD TO THEIR NOISE EMISSIONS; November 27, 2013 / InterRegs Ltd 2014
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF: MOTOR VEHICLES HAVING AT LEAST FOUR WHEELS
WITH REGARD TO THEIR NOISE EMISSIONS; November 27, 2013 / InterRegs Ltd 2014
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF: MOTOR VEHICLES HAVING AT LEAST FOUR WHEELS
WITH REGARD TO THEIR NOISE EMISSIONS; November 27, 2013 / InterRegs Ltd 2014
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF: MOTOR VEHICLES HAVING AT LEAST FOUR WHEELS
WITH REGARD TO THEIR NOISE EMISSIONS; November 27, 2013 / InterRegs Ltd 2014
Sound Level of Moving Vehicle:
Sound Level of Stationary Vehicle:
Position and Orientation of Microphone
UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF: MOTOR VEHICLES HAVING AT LEAST FOUR WHEELS
WITH REGARD TO THEIR NOISE EMISSIONS; November 27, 2013 / InterRegs Ltd 2014
Proposed noise emission limit values and vehicle classification
Briefing, New EU vehicle noise limits, Position Paper: New EU vehicle noise limits, April 2012
Proposed noise emission limit values and vehicle classification
www.transportenvironment.org/what-we-do/vehicle-noise
Briefing, New EU vehicle noise limits, Position Paper: New EU vehicle noise limits, April 2012
Gürültünün Azaltılması Çalışmaları
Son yıllarda çevre bilincinin artması ve dolayısıyla
baskısının da etkili olmasıyla standartlardaki sınır
değerler teknolojinin müsaade edeceği en alt değerlere
indirilmiştir. Teknoloji iyileştirmeleri daha çok motor
ve egzoz kaynaklarında yapılabilmiş, lastik gürültüsü
kapsamında çok çalışma yapıldığı halde seyir emniyetini
azaltmadan yapılacak iyileştirmeler pek yeterli
olamamıştır. Lastik ve yol birlikte etkileşim yapmakta
esas faydanın yol kaplamalarının geliştirilmesinde
olduğu görülmektedir.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
Yalıtım Malzemeleri
Yalıtım
malzemeleri
araç
gürültü
kontrolünün
son
safhasını
oluşturur.
Önce
kaynakta
sonra
iletim
yollarında iyileştirmeler yapılır,
netice
tatminkâr
olmazsa
yalıtıma
gidilir
(genellikle
gerekir).
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
Yalıtım Malzemeleri
Bu amaçla kullanılan malzemelerden
üç ana özellik istenir:
1. Ses geçiş kaybı,
2. ses yutumu,
3. panel titreşimlerini sönümleme.
Bunlarda
birincisi
bariyer etkisi yapacak
yoğunluğu
yüksek
malzemeler,
ikincisi
düşük
yoğunluklu
gözenekli
veya
lifli
malzemeler, üçüncüsü
de genelde ısıtılarak
tatbik edilen bitümlü
malzemelerdir.
Yalıtım Malzemeleri
Bütün
bu
malzemelerin
yanmaz veya en azından alev
almaz ve yanma geciktirici,
yanarken
zehirli
gaz
çıkarmayan kimyasallardan
üretilme şartı vardır. Gerek bu
yalıtım
malzemelerini
üretenler gerekse de bunları
kullanan
araç
üreticileri
standartlarla belirlenmiş bu
özellikleri göz önüne almak
zorundadırlar ve almaktadırlar.
Gerekli
testler
ve
sertifikasyonu olmayan ürünler
kullanılmamalıdır.
Ses/Gürültü yalıtımında; yukarıda
belirttiğimiz
gibi
yalıtım
malzemeleri
araç
gürültü
kontrolünün son safhasını oluşturur.
Önce gürültünün kaynağı, sonra
iletim yollarındaki iyileştirmeler ve
netice tatminkâr olmazsa yalıtıma
müracaat edilmesi gerekir. Buradaki
yalıtım malzemeleri olarak;
Poliüretan (PUR) ve
polipropilen (PP) kullanılır.
Abdullah Demir, Otohaber, Okur Sorusu
EKLER
Tackling vehicle noise emissions Analysis
As more information about the health impacts of noise became available in the past years, the
need for a higher level of protection of EU citizens through further EU-wide measures
became more imminent. Based on information from Member States, the European
Environment Agency has estimated, that half of the population in urban areas is exposed to
noise levels above 55 dB(A) as a result of ambient road noise.
Noise emissions of four-wheel motor vehicles (light-duty and heavy-duty) are addressed by
Directive 70/157/EEC and the equivalent UN Regulation No 51. The noise limits have been
reduced several times, the most recent being in 1995. It has been recognised that the latest
reduction did not produce the expected benefits, partly because the current test method does
not reflect real world driving behaviour.
In order to reduce this discrepancy, the UNECE Working Group on Noise has elaborated a
new test method which was published in 2007. This new protocol has since been carried out
during type-approval, although for monitoring purposes only. Specific noise requirements for
tyres have recently been strengthened through the General Safety Regulation (EC) 661/2009
and UN Regulation No 117.
As mentioned in the European strategy on clean and energy efficient vehicles, the
Commission has adopted a proposal in December 2011 to amend the respective legislation to
reduce the noise emissions of vehicles. In order to prepare this proposal, the Commission has
contracted a study carried out by TNO. The study recommends the implementation of the new
test method and proposes to reduce noise limits in two subsequent steps based on compared
values. The first step is expected to be met essentially by add-on measures, such as insulation,
requiring only limited technical adaptations of the vehicles. The possible second step would
need more significant measures in the technical concept of vehicles, such as engine
adaptations and modifications to the vehicle structure.
CARS 21 - High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive
Industry in the European Union, Final Report 2012
Finally, the market introduction of a number of vehicles with electric propulsion has
prompted concerns about potential safety risk that those quiet vehicles would pose, in
particular for the visually impaired. The question has been raised whether a minimum noise
level of electric or hybrid electric vehicles should be required, for those driving situations
where potential dangers exist, and if so, should it be extended to quiet conventional vehicles.
Recommendations
1. The reduction of road transport noise nuisance for citizens needs to be tackled through an
Integrated Approach. Industry, authorities from EU, national and local level and
infrastructure operators need to contribute to implement the most cost-effective solutions.
Vehicle measures need to be complemented by measures to influence driver behaviour,
tyre/road surface improvements, traffic management, noise source isolation and other
infrastructure measures.
2. The new test protocol for measuring vehicle noise emissions has been evaluated
positively, as confirmed through an impact assessment, and should be used for type
approval. Provisions for off-cycle noise emissions may be added.
3. In order to contribute to the reduction of noise nuisance, a further reduction of noise limits
for heavy-duty and light-duty vehicles is technically feasible and proposed by the
Commission, underpinned by an impact assessment. This will be further discussed in the
legislative procedure.
4. A two-step approach, based on compared values, with the first requiring only limited
technical adaptations, followed by a second step, requiring more substantial abatement
measures implemented on the vehicles, seems to be supported. The need for industrial
leadtime has to be considered, taking into account the extent of technical adaptation
Needed.
CARS 21 - High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive
Industry in the European Union, Final Report 2012
5. The new legislation for vehicle noise
emissions should duly take into account the
efforts made by the tyre industry to meet the
noise requirements set out in Regulation (EC)
No 661/2009 and should avoid double
legislation for tyres.
6. Regarding the noise of quiet vehicles,
awaiting the development of a global
regulation, only adequate sound generating
devices should be used. Including legal
requirements in the proposal aims to lead to a
harmonisation of the applied technology. The
installation as such and its sound characteristic
should not be mandated but remain an option
for the vehicle manufacturer. Technology is
likely to evolve and a further assessment may
be needed at a later stage.
CARS 21 - High Level Group on the Competitiveness and Sustainable Growth of the Automotive
Industry in the European Union, Final Report 2012
Örnek Çalışmalar
OKUMA METNİ:
Ses izolasyonu: Üreticiler meydana gelen gürültü ve vibrasyonu yok etmek için
otomobilin stratejik yerlerine asfalt kaplamalar yapıştırmaktadırlar. Kompozit
panellerin de kullanımı yaygınlaşmakta, plaka, çelik, asfalt veya plastik madde ile
birlikte sandviçlenerek motor ve kabin arasında kullanılmaktadır. Nissan Infinity
FX 45 modellerinde gürültünün önlenmesi amacıyla direklerine ve iç kirişlere
üretan bileşimi enjekte edilmektedir.
Sesi yok eden malzemeler genellikle taşıtın ağırlaşmasına neden olduğundan
modern otomobillerin sessizleştirilmeleri konusundaki çalışmalar, meydana
gelen sesi izole etmekten çok azaltılması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bugünün
motorları denge şaftları/milleri, hidrolik motor kulakları, daha hassas
çalışan parçalar, sıkı üretim toleransları ve bazı imalatların harmonik
titreşimi azaltacak şekilde ayarlanması gibi düzenlemelerle daha sessiz ve
düzgün çalışmaktadır. Motorlarda karışımın emilmesi sırasında oluşan
gürültünün giderilmesi için özel çaba harcanmakta ve bazı motorların emme
borusuna rezonans tüpleri eklenmektedir.
Lastik ve süspansiyonu da birer gürültü kaynağı olarak kabul edersek, izole
edilmiş alt şaseler ve düşük gürültü çıkartan lastikler bu durumun
giderilmesine katkıda bulunmaktadır. İlave olarak yeni süspansiyon tasarımları
sayesinde bazı yerlere daha yumuşak burçlar kullanılarak gereken hassasiyet
sağlanmaktadır.
Dengeleme Mili
Pistonlar, biyel kolları ve krank mili, aşağı
yukarı ve dönüş hareketinden kaynaklanan
atalet kuvveti üretir. Krank miline paralel
yerleştirilmiş bir veya iki denge mili, bu
kuvvetlerin oluşmasını önler. Grafik, krank
milinin farklı dönüş açılarında (yatay
eksende) oluşan atalet kuvvetinin (dikey
eksende) ilişkisini göstermektedir. Birinci ve
dördüncü pistonların üst atalet kuvveti
maksimum değerde iken, ikinci ve üçüncü
pistonların atalet kuvveti düşüktür. Bu
ilişkiden, atalet kuvvetlerinin (düşük ve
yüksek) bir krank mili devri başına 2 defa
üretildiği biliyoruz. Motor titreşimlerini
azaltmak için yarım daire şeklindeki bir
denge mili kullanılır. Denge mili, ters yönde
ve krank milinden iki kat daha hızlı döner.
Denge milinden üretilen bu ek atalet kuvveti,
titreşimi
azaltacak
veya
ortadan
kaldıracaktır.
Dengeleme Mili
İki adet ters yönde dönen millere
sahip bir dengeleme mili modülü
motor titreşimini önemli ölçüde
azaltır.
Modül iki muhafaza parçasından
oluşan takma bir modüldür.
Dengeleme milleri kol yatağında
yataklanmıştır ve bir kovanlı zincir
üzerinden çift krank mili devrine
sahip krank mili tarafından tahrik
edilir. Bir dişli çifti ile ikinci mil
krank milinin dönüş yönüne ters
yönde tahrik edilir. Bu dengeleme
mili ön alanda bir altıgen
saplamaya sahiptir ve bununla yağ
pompasını tahrik eder.
2,0lt PD-TDI-Motordaki değişiklikler
Audi A4 '05 “Motordaki yenilikler"
Audi – TDI Motor
Dengeleme mili modülü
Kullanım KW 36/04’
Muhafaza üst parçası
Zincir dişlisi – Krank mili
Dengeleme mili 1
Dengeleme mili 2
Zincir dişlisi Dengeleme mili
Kol yatağı
Zincir gerdirici
Yağ pompası
Yağ pompası tahriği
2,0lt PD-TDI-Motordaki değişiklikler
Not bölümüne Muhafaza alt parçası
bakınız
Audi A4 '05 “Motordaki yenilikler"
Gürültü ile ilgili Test Cihazları
Yardımcı
ekipmanlar
Kia, “Gürültü, Titreşim ve Sertlik”, ENV-3ET6K, 01.01.2007
Aesthetic noise barrier: Highway in Melbourne, Australia
J (Hans) van Leeuwen , NOISE – MEASUREMENT & ABATEMENT - CE/AE/EnSci 524

Benzer belgeler

gürültü kaynakları ve testleri

gürültü kaynakları ve testleri Gürültü ve Kaynakları Lastik gürültüsü dış gürültüde lastik ile zemin arasındaki temas ve hava sıkışma olaylarında oluşmakta iken iç gürültüde daha çok süspansiyon sistemi üzerinden geçen titreşim...

Detaylı

Katalog kod Nosu Ürünün Markası (P/N) Orijinal Ürün - EKS-PA

Katalog kod Nosu Ürünün Markası (P/N) Orijinal Ürün - EKS-PA CORE™ İ5-4590S INTEL HD GRAPHİCS 4600 İLE (3 GHZ, 6 MB ÖNBELLEK, 4 ÇEKİRDEKLİ), 2,5" 500 GB 7200 RPM SATA HARDDİSK, INTEL HD GRAPHİCS 4600 EKRAN KARTI, INTEL® Q87 EXPRESS CHİPSET, İNCE TEPSİ YÜKLEM...

Detaylı