Biografiler

Transkript

Biografiler
DysLang Türkiye: Biyografiler
1. DysLang-TR üyeleri
1.1. Bilal Kırkıcı
1.2. Claire Özel
1.3. Duygu Şafak
1.4. Nalan Babür
1.5. Orhan Demir
2. Dyslang TR Yardımcı Ortaklar
2.1. Akademi Disleksi
2.2. Mustafa Kemal Üniversitesi
2.3. SAS
3. Dyslang Modül Yazarları
3.1.
Carlo Muzio
3.2.
Claudia Cappa
3.3.
Daniela Boneva
3.4.
Dee McCarney
3.5.
Elena Mihova
3.6.
Ge Stoks
3.7.
Ian Smythe
3.8.
Jill Fernando
3.9.
Lucia Maria Collerone
3.10.
Sara Giulivi
1.
DysLang-TR üyeleri:
1.1. Bilal Kırkıcı ODTÜ (Ankara, Türkiye) Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde çalışmaktadır. İlgi
alanları uygulamalı dilbilim ve çokdilliliktir. Temel araştırma alanları ise, dil öğrenimi ve
işlemlenmesidir. Biçimbilimsel olarak karmaşık kelime ve cümle yapılarının anadil ve ikinci
dilde işlemlenmesini araştıran birçok ortak çalışmaya katılmıştır.
1.2. Claire Özel (DysLang-TR koordinatörü) 1996’dan beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara,
Türkiye) İngilizce okutmanı olarak görev yapmaktadır. 2004 yılında, ilk defa bir Türk
üniversitesinde gerçekleştirilmiş olan ODTÜ Engelliler Ünitesi’ni kurmuştur. 2007 yılında,
Engellilik ve Üniversite üzerine İlk Türk Çalıştayı’nı düzenlemiştir; bu her yıl gerçekleştirilen
etkinliğe Türk üniversitelerinden yoğun katılım olmaktadır. Türkiye’de bulunmadan önce,
Manchester (İngiltere)’da ilkokul öğretmeni olarak çalışmıştır.
1
1.3. Duygu Şafak ODTÜ’de İngiliz Dili Öğretimi programında yüksek lisans öğrencisidir. Yabancı
Diller Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları; ikidillilik,
çokdillilik ve ruhdilbilimdir.
1.4. Nalan Babür Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul, Türkiye) İlköğretim Bölümü’nde öğretim
üyesidir. Temel araştırma alanları okuma, okuma güçlüğünün doğası, çocuklarda okuma
güçlüğünün teşhis ve tedavisidir. Diğer araştırma alanları ise, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite
Bozukluğu (ADHD) olan çocuklar, eğitim araştırmaları için istatistik uygulamları ve öğretmen
yetiştirmedir. Doktora eğitimini öğrenme güçlükleri üzerine ve yandal olarak da eğitim
psikolojisi üzerine 2003 yılında Arizona’da tamamlamıştır. Disleksi ve ilgili konularda ortak
yazarlı makaleleri mevcuttur.
1.5. Orhan Demir ODTÜ’de İngiliz Dili Öğretimi programında doktora öğrencisidir. Yabancı Diller
Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İlgi alanları; ikinci dil edinimi ve
ruhdilbilimdir.
2.
Dyslang TR Yardımcı Ortaklar:
2.1. Akademi Disleksi; Disleksi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylere yönelik
özel eğitim desteği sağlamaktadır. En uygun eğitim programlarını sağlamak amacıyla
merkezimizde bilgisayar teknolojileri kullanılmaktadır. Akademi Disleksi, disleksi hakkında
toplumda farkındalık yaratmak için ücretsiz seminerler düzenlemekte ve AB standartlarında
eğitim materyalleri hazırlamaktadır. http://akademidisleksi.com/
2.2. Mustafa Kemal Üniversitesi (Antakya, Hatay, Güney Türkiye). İngilizce Öğretmenliği
Bölümü, 1994 yılında kurulmuştur. Sekiz öğretim üyesi tarafından bölümde lisans düzeyinde
eğitim verilmektedir. Her yıl 60 öğrenci alan bölümün şu anki 460 öğrencisinin yaklaşık 25’i
Erasmus programıyla yurtdışında eğitim almaktadır.
2.3. SAS Sensory Activation Solutions, yani kısa adıyla SAS merkezleri, beyinde daha iyi
bağlantılar kurabilmek ve beyindeki işlemlenmeleri güçlendirebilmek amacıyla nöro-duyusal
beyin eğitim programları geliştirmiştir. Öğrenmeyi geliştiren bu yöntem; dikkat süresini
uzatmakta, konuşma ve okuma-yazma becerilerini geliştirmekte ve okul/iş başarısını
arttırmaktadır. SAS merkezleri Dikkat Eksikliği/Hiperaktivite Bozukluğu, Disleksi, İşitsel
İşlemleme Bozukluğu, Otizm gibi durumlarda hizmet vermektedir. Bireylere sağlanan uzun
vadeli faydalar arasında motor becerilerindeki, davranış yönetiminde ve sosyal becerilerdeki
gelişmeler, duygusal gelişim ve özgüven gelişimi yer almaktadır. http://sascentre.com/
2
3.
Dyslang Modül Yazarları:
3.1.
Dr. Carlo Muzio Carlo Muzio Marche bölgesindeki Outpatients Centre SantoStefano
(Porto Potenza-MC) Rehabilitasyon Enstitüsü'nde kilinik çocuk nöropsikiyatrı ve
psikoterapisti olarak çalışıyor. 2000 yılından beri aynı yerde Gelişme Çağı Diagnostiği ve
Rehabilitasyonu bölümünün koordinatörlüğünü üstlenmiştir.
Klinik ve araştırma ilgisi esas itibarıyla çocuklarda gelişim bozuklukları, özel öğrenme
güçlükleri ve zihinsel eksikliklerin belirlenmesi ve rehabilitasyonuna odaklanmıştır.
Pavia Üniversitesi, Çocuk Nöropsikiyatrisi Bölümü'nde logopedi profesörüdür.
3.2.
Dr. Claudia Cappa Claudia Cappa, İtalya Ulusal Araştırma Konsey'inde(CNR) çalışan
bir araştırmacıdır; Özel Öğrenme Güçlüğü için Öğretici yöntem ve teknoloji üzerine çalışan
gruptan sorumludur.
Özel öğrenme güçlüğü alanında öğretmenlere, anne-babalara ve sağlık uzmanlarına pek çok
kurs ve seminerler verdi.
Italyan Disleksi Birliği (AID) Claudia'yı Piemonte bölgesi için MIUR (Eğitim Üniversitesi ve
Araştırma Bakanlığı) Ulusal Projesi “E-learning integrato e formazione in presenza per
ridurre i disagi provocati dalla dislessia” Faaliyet 7'yi koordine etmekle görevlendirdi.
Turin Üniversitesi'nde “Disturbi dello sviluppo e difficoltà di apprendimento” ( Gelişim
bozukluğu ve öğrenme güçlükleri) bilim kurumu üyesi ve uzman kursları öğretmenidir.
Claudia anne-baba ve öğretmenler için “Manuale di sopravvivenza per non naufragare nella
tempesta scolastica” (2006) adlı bir kitap yazmıştır ve öğretmenler, anne-babalar ve
öğrenciler için Özel Öğrenme Güçlükleri konusunda üç rehber kitabın ortak yazarıdır.
Öğrenme güçlüklerinin kuşkulu veya risk altındaki durumlarını ortaya çıkarmak için anket
formları hazırlayan bir çalışma grubu oluşturmuştur: Anket RSR-DSA (basında). Bu anket
sorularının kısaltılmış bir hali Özel Öğrenme Güçlükleri üzerine Ulusal Uzlaşım
Konferansı'nın (SINPIA/IRCCS-Burlo-Garofolo coordination, 2007) himayesinde salgın
hastalıklar araştırması için kullanıldı.
Claudia'nın şu andaki araştırma konusu, temel eğitim becerileri ile ilgili, okuma, yazma ve
hesaplama olmak üzere zihinsel yeteneklerin hepsine odaklanmıştır.
www.dislessiainrete.org web sayfasının ortak yazarlarındandır.
3.3.
Daniela Boneva Daniela Boneva Elektronik ve İngiliz Filolojisi dallarında yüksek
lisans eğitimi yaptı. Çeşitli eğitim kurumlarında ( ilkokul, lise, yetişkin eğitimi) ingilizce
öğretmenliği deneyimi vardır. 2005'de, Bulgaristan- Disleksi Birliği'nin kurulmasına önayak
oldu. İngiltere'de bir yıllık disleksi eğitimini tamamlayan Daniela, lisanslı Davis Disleksi
Kolaylaştırıcısı olmuştur. Bundan önce, Rusçuk (IV. Bölge) Belediyesi Gençlik Dairesi'nde
çocuklar ve gençlerle çalışarak yoğun deneyim kazandı. Daniela 17 yıldır çeşitli yerel ve
bölgesel basın organlarında çalışmaktadır.
3
2005'ten bu yana, disleksik bireylerle, özellikle okul çağında çocuklarla, ayrıca yetişkinlerle
de çalışmakta, değerlendirme ve destek sağlamaktadır. Öğretmenlere, uzmanlara, annebabalara, çalışanlara- disleksik bireylerle günlük olarak çalışan bireylere- eğitim
vermektedir. 2006 yılından beri Daniela, Bulgaristan-Disleksi Birliği yararına çeşitli ulusal ve
AB fonlu projeler yürütmüştür. Bu projeler, disleksi, diğer öğrenme güçlükleri, dil öğrenme,
sosyal ve linguistik içeriklidir.
3.4.
Debra (Dee) McCarney Debra McCarney Dil ve İletişim Araştırmasında yüksek lisans
yapmış, ikidillilik, dil öğrenme ve disleksiye büyük ilgisi olan, donanımlı bir ilkokul
öğretmenidir.
Fransızca, almanca, ispanyolca, esperanto dili, japonca ve galce öğrenirken, dil öğrenimine,
farklı pedagojik yöntemlerin geniş yelpazesine duyduğu ilgi, bütün hayatına yayılmıştır.
2010'da, Debra, Gal hükümetinin fon sağladığı bir projede araştırma görevlisi olarak Galler
Üniversitesi'ne, University of Wales, Newport (şu anda University of South Wales) katıldı.
Proje kapsamında Galler genelinde disleksik çocukları destekleme amaçlı bir kavrayış ölçme
sınavı yapıldı. Gal hükümetine sunulan proje raporu, daha sonraki eğitim politikasını
bilgilendirmekte kullanıldı.
3.5.
Elena Mihova Psikolog olan Elena Mihova, öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve
gençlerin yanı sıra ailelerine de psikolojik destek sağlar. Bundan önce, farklı düzeylerde
engelli çocuklar ve gençlerle öğretmen olarak çalışarak geniş deneyim sahibi oldu. 2005
yılında, Daniela Boneva'yla birlikte Bulgaristan Disleksi Birliği'nin kurucuları arasında yer
aldı. O zamandan beri, çoğu çocuk ve okul çağında gencin yanı sıra yetişkinler de dahil
olmak üzere, görüş ve destek sunarak pek çok disleksik bireyle çalıştılar. Elena, özellikle
öğretmenler, anne-babalar ve günlük olarak disleksik bireylerle çalışan işverenlere pek çok
sunum yaptı. Ekip diğer Avrupa ülkelerinden meslektaşlarıyla AB projelerinde/ INCLUDE,
CALLDYSC, '' Early Start for Better Life for Children with Special Needs- Özel İhtiyacı Olan
Çocuklara Daha İyi bir Hayat için Erken Başlama”, DESSDYS, DYSLEXIA VETO, vb., başarılı bir
şekilde çalışmalar yürütmektedir.
3.6.
Gé Stoks Gé Hollanda ve Almanya'da İngilizce ve uygulamalı linguistik okuyarak
kariyerine başladı.
Hollanda'da Institute for Curriculum Development'a, SLO, katılmadan önce bir Felemenk
ortaokulunda ingilizce öğretti. Öğretim programını yeniden düzenleme, ilk öğrenimde
ingilizceye başlama, lise müfredatında modern dillerin yeniden düzenlenmesi ve European
Language Portfolio'ya giriş gibi başlıca projelerden sorumluydu.1991 yılında Duke
Üniversitesi'nde, NC, ABD, dil ve teknoloji alanlararında misafir öğretim görevlisi olarak
çalıştı. Avrupa Konseyi'nin Moddern Diller Projeleri'nde Hollanda'yı temsil etti (1985-2001)
ve 1996-1998 yılları arasında Modern Diller Projesi Grubu'nun eşbaşkanlığını yürüttü
Gé şu anda Güney İsviçre Uygulamalı Sanatlar ve Bilim Üniversitesi'nde (DFA-SUPSI),
Locarno, öğretmen eğitimcisi ve araştırmacı olarak çalışıyor ve IDEA'nın (Yenilik, Gelişme ve
4
Eğitim Asistanlığı) sahiplerindendir. Ayrıca Swiss journal of language teaching and learning
Babylonia'nın yazı işleri üyesidir.
3.7.
Dr. Ian Smythe Dr Ian Smythe uluslararası bir disleksi uzmanı ve South Wales
Üniversite'sinde misafir profesördür; Portekizce, macarca, galce ve çincede disleksiklerdeki
zihinsel farklılıkları araştırdığı doktorasında geliştirmiş olduğu belirli öğrenme güçlükleri
üzerine çalışır. Dünyanın pek çok yerinde öğretmenler, anne-babalar, araştırmacılar ve
disleksik bireylerle çalışan diğer kişiler için atölye çalışmaları, dersler ve seminerler
düzenledi.
Son yıllarda faaliyet alanı, daha yaygın bağlamda okur yazarlık gelişimini de içererek
genişledi.
Bu faaliyetler kanıta dayalı kaynak ve eğitim gelişimi, yerel dil ve kültürel çevrenin
benimsediği ilkeler etrafında toplandı. Çalışmanın büyük kısmı çokdilli bağlamlarla ilgilidir.
Çeşitli dillerde (ingilizce, macarca, portekizce, kanton lehçesi, galce, rusça, ispanyolca, lehçe,
filipin dili ve romence) temel okur yazarlık değerlendirmesinin gelişimini de içerir bu.
Yakınlarda bu çalışmaların çoğu bilgisayar ortamına aktarılmış, çeşitli ülkelerde web
kamerasıyla uzaktan değerlendirme yapılması dahil, denenmeye başlamıştır.
Ayrıca çeşitli çokuluslu Avrupa Birliği fonlu projenin baş disleksi katılımcısı/ danışmanlığı
görevini üstlendi;Adystrain'in baş yazarlığı da buna dahildir, bu projenin temel alındığı
modüllerin çoğunu yazdı. Bunun yanında ''Avrupa üniversitelerindeki disleksi öğrencilerince
ITC'nin (Bilgi ve Bilişim Teknolojisi) kullanımı ve sağlanması'' projesinin ( Mayıs 2005'te sona
erdi) raporunu yayıma hazırladı.Galler'de okuma yazma güçlüğü çeken çocukları
desteklemek üzere oluşturulmuş iki milyon sternlik bir projenin ve Polonya, Romanya,
Macaristan, Yunanistan ve Birleşik Krallık'taki iyi okuyup yazamayan yetişkinleri saptamak
ve destekleme amaçlı bir pan Avrupa projesinin ortağıydı.
Halen Dessdys'in ortaklarındandır, disleksik meslek öğrencileri için öğrenme becerileri
üzerine yazdığı kitap e-kitap olarak mevcuttur. Disleksiyle ilgili bir projeye online
değerlendirme araçları sağlamak için İngiliz Disleksi Birliği ile yakın çalışmalar yapmaktadır.
Çoğunlukla disleksi üstüne yazan Ian, The International Book of Dyslexia (2004) ve the
British Dyslexia Association's Employment and Dyslexia Handbook'un (Editor, 2009)baş
editörüdür. Teknoloji kullanımının disleksik öğrencileri desteklemesi ve çözümler sunması
konularını tanımlayan “Dyslexia in the Digital Age” (2010) kitabının da yazarıdır.
3.8.
Jill Fernando Jill Fernando, Disleksi ve Çokdillilik projesi koordinatörü olarak British
Dyslexia Association'a (İngiliz Disleksi Birliği) 2010 yılının Haziran ayında katıldı. Büyük
Piyango'nun fon sağladığı İngiliz Disleksi Birliği/ Bath Spa University'nin bu araştırma
projesinin amacı, olası disleksi emareleri gösteren ikidilli öğrenicilerin okuma-yazma
becerilerini saptama, değerlendirme ve desteklemektir.
Jill TEFL (İngilizcenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi) ve öğretmen eğitimi alanlarında çalıştı.
5
Kuzey Batı Vietnam'da bulunan bir öğretmen eğitimi yüksek okulunda stajyer ingilizce
öğretmenlerine ders verdi ve bölgedeki ilkokullarda Öğretme Uygulaması konusunda onlara
destek sundu. Daha sonra Sri Lanka'ya taşındı ve Kuzey Batı Eyaleti'ndeki Wayamba
Üniversite'sinde İngiliz Dilini Öğretme Birimi'ni geliştirdi.
Üniversiteye yeni girmiş öğrencilere ve eğitimli yerli öğretmenlere kurs vermeleri için yoğun
bir İngilizce kurs programı hazırladı.
İngiliz Disleksi Birliği'ne katılmadan önce, Jill bir kentsel yenileme şirketi olan New East
Manchester'ın parçası olarak bir disleksi sosyal yardım projesi oluşturdu. Açığa çıkmamış
disleksik yetişkinleri saptamak için dışarıdan ilgililerle bağlantı kurdu ve tanı konulmasını ve
kişisel ihtiyaçlarına uygun bire bir destek verilmesini sağladı. Ayrıca, yerel disleksik sakinler
için bir dizi mesleki deneme ve güven artırıcı kurs düzenledi.
3.9.
Dr Lucia Maria Collerone Lucia M. Collerone bir İtalyan ortaokulunda ingilizce
öğretmenliği yapmaktadır. Bilişsel Bilim'de doktora yapmıştır ve araştırma konusu, öğretici
ve öğrenim güçlükleri dahil, ortaokullarda ikidilliliktir.
3.10.
Dr. Sara Giulivi Sara Giulivi öğrenme güçlüklerine büyük ilgisi olan bir dilbilimcidir.
Florence Üniversitesi Dilbilimi ve İtalyan Dilbilimi'nde doktorasını yaptı ve ana dil edinimi,
fonetik, konuşma sesleri bilgisi ve ikiinci dil edinimi üzerine araştırmalar yürüttüğü Bologna
Üniversite'sinde çalıştı.
Halen SUPSI (Locarno, İsviçre) Formasyon ve Öğrenme Bölümü'nde öğrenme güçlükleri ve
ikinci dil edinimi üzerine araştırma yapıyor ve bir diğer AB fonlu disleksi ve ikinci dil
öğrenimi projesinde çalışıyor. Haskins Laboratuarları (Yale Üniversitesi, ABD), MARCS
Laboratuarları (Sydney, Avustralya), ISTC-SNR (Padoa, İtalya), Bologna Üniversitesi gibi
başka kuruluşlarla da ortak çalışmaları var.
6

Benzer belgeler

Disleksi Veli Rehberi

Disleksi Veli Rehberi Disleksi İle İlgili Gerçekler Disleksi yaygın bir sorundur. Toplumsal yaygınlığı %8-10 oranındadır. (Yani 500 kişilik bir okulda yaklaşık 40-50 öğrencinin disleksi olma ihtimali bulunmaktadır.) Dis...

Detaylı

Report - iSmart project

Report - iSmart project noktalarıyla,  proje  ortağı  olan  ülkelerle  birlikte  özetler.  Bu  doküman  Malta,  İtalya,  Yunanistan,  Çek   Cumhuriyeti,  Türkiye,  Almanya  ve  İsveç'te ...

Detaylı

TIPS FOR PARENTS OF DYSLEXIC CHILD DİSLEKTİK

TIPS FOR PARENTS OF DYSLEXIC CHILD DİSLEKTİK Rehberin içeriğini, anne-babalar ve öğretmenler tarafından seçilen birçok konuyu kapsamaktadır. Rehber; disleksik çocukların evde ve okulda karşılaştıkları sorunları, öğrenme stratejileri ve stille...

Detaylı

Dr.Ian Smythe

Dr.Ian Smythe Kaydedilemez, basılamaz, fotokopi ile kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz.  Bu yayın Dr. Ian Symthe tarafından Avrupa Birliği tarafından fonlanan  Dessdys Projesine ait bir  çalışma olarak hazırlanmı...

Detaylı