Kullanma Kılavuzu - Modern Elektronik

Transkript

Kullanma Kılavuzu - Modern Elektronik
CineMate® 15/10
ev sineması sistemi
Kullanma Kılavuzu
Önemli Güvenlik Bilgisi
Lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun ve gelecekte başvurmak üzere
saklayın.
Üçgen içerisindeki ok başlı yıldırım sembolü, kullanıcıyı sistem kasası içinde bulunan ve elektrik çarpması riski
oluşturacak derecede yalıtımsız voltaj tehlikesine karşı uyarır.
Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, sistem üzerinde işaretlendiği gibi, kullanıcıya bu kullanım kılavuzu
içerisindeki dikkat edilmesi gereken önemli çalıştırma ve bakım talimatlarına işaret eder.
UYARILAR:
• Yangın ve elektrik çarpması riskini azaltmak için, ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
• Bu cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu cisimleri cihazın üzerine
veya yanına koymayın. Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi sıvıların sistemin herhangi bir kısmına dökülmemesi
için özen gösterin. Sıvılarla temas, arıza ve/veya yangınlara neden olabilir.
• Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzakta tutun. Piller kimyasal yanığa sebep olabileceklerinden yutmayınız.
Bu ürünle gelen CineMate®10 sistem uzaktan kumandası bir düğme pil içerir. Eğer düğme pil yutulursa, sadece
iki saat içerisinde ciddi iç yanıklara sebep olabilir ve ölüme yol açabilir. Eğer pil bölümü sıkıca kapanmıyorsa,
ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun. Eğer pilin yutulduğunu veya vücudun içinde herhangi bir yere
koyulduğunu düşünüyorsanız, acilen tıbbi yardım alınız. Eğer yanlış değiştirilirse veya kullanılırsa düğme pil
patlayabilir veya yangına veya kimyasal yanığa sebep olabilir. Tekrar şarj etmeyin, Do not recharge, sökmeyin,
212°F (100°C) derece üze rinde ısıtmayın veya yakmayın. Sadece ajans onaylı (ex. UL) CR2032 veya DL2032
3-volt lityum pil ile değiştirin. Kullanılmış pilleri hemen atın.
• Sadece AA (IEC LR06) alkalin pil (veya pillerle) değiştirin.
• Cihazın üzerine veya yanına yanmakta olan mum gibi korumasız açık ateş kaynakları yerleştirmeyin.
DİKKAT:
Sistem ya da aksesuarları üzerinde izinsiz bir değişiklik yapmayın. İzinsiz değişiklikler emniyet düzenlemelerine
uyumluluğu ve sistem performansını etkileyebilir ve ga.rantiyi geçersiz hale getirebilir.
UYARI:
Boğulma tehlikesi olabilen küçük parçalar içermektedir.
3 yaşından küçük çocuklar i çin uygun değildir.
UYARI:
Bu ürün manyetik malzeme içerir. Bunun, medikal implantlarınızın çalışmasını nasıl etkileyebileceği konusunda
emin değilseniz bu durumu doktorunuza danışın.
NOTLAR:
• Elektrik fişi ya da cihaz bağlantısının cihazın elektrik bağlantısını kesme aygıtı olarak kullanıldığı yerlerde, bu bağlantı
kesme aygıtı kolayca kullanılabilir durumda olacaktır.
• Bu ürün iç mekanlarda kullanılmalıdır. Açık havada, eğlence araçlarında veya deniz taşıtlarında kullanılmak üzere
tasarlanmamış veya test edilmemiştir.
• Sistem ile gelen hoparlör teli ve bağlantı kabloları duvar içi montajlar için onaylanmamıştır. Lütfen duvar içi montajlar için
gerekli olan doğru tip kablo ve teller için yerel bina kodlarınızı kontrol edin.
Bu ürün, kanunun gerektirdiği tüm AB Direktiflerinin koşullarına uygundur. Uygunluk Beyanının tamamı
www.Bose.com/static/compliance adresinde yer almaktadır.
Önemli Güvenlik Talimatları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Bu talimatları okuyun.
Bu talimatları saklayın.
Tüm uyarıları dikkate alın.
Talimatların tümüne uyun.
Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
Sadece kuru bir bezle temizleyin.
Havalandırma deliklerini kapamayın. Ürünü, üreticinin talimatlarına uygun olarak kurun.
© 2014 Bose Corporation. Bu çalışmanın hiçbir bölümü, yazılı izin alınmaksızın yeniden üretilemez, değiştirilemez,
dağıtılamaz veya diğer şekillerde kullanılamaz.
2 - Türkçe
Önemli Güvenlik Bilgisi
8. Ürünü kalorifer, ısıtma mazgalı, soba gibi ısı kaynakları veya ısı üreten diğer cihazların (amfiler dahil) yanına kurmayın.
9. Elektrik kablosunu üzerinde yürünmesine ve özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve cihazdan çıktığı noktada sıkışmalara
karşı koruyun.
10. Sadece üreticisi tarafından belirlenmiş ek parçaları/aksesuarları kullanın.
11. Cihazı şimşek fırtınaları esnasında veya uzun bir süre kullanılmadığı durumlarda fişten çekin.
12. Tüm onarım hizmetleri için yetkili personele başvurun. Ürünün, elektrik kablosu veya fişin hasarlı olması, cihazın üstüne
sıvı dökülmesi veya cihazın içine cisimlerin düşmesi, cihazın yağmur veya rutubete maruz bırakılmış olması, normal bir
şekilde çalışmaması veya yere düşürülmüş olmasından kaynaklanan hasar durumlarında yetkili servise başvurulması gerekir.
Not: Bu ekipman FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup
bu sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar, ekipman ev ortamında çalıştırıldığında zararlı parazitlere karşı uygun
koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu donanım radyo frekansı enerjisi üretmekte, kullanmakta ve yayabilmekte
olup talimatlara göre kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde telsiz görüşmelerinde rahatsız edici parazite neden olabilir.
Ancak bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Eğer bu donanım radyo veya televizyon
sinyal alımında parazite neden olursa (böyle olup olmadığı donanım kapatılıp açılarak belirlenebilir), kullanıcı paraziti
düzeltmek için aşağıdaki önemlerden birini alması konusunda teşvik edilir:
• Alıcı anteninin yönünü veya konumunu değiştirin.
• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Cihazı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Bose Corporation tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma
hakkını geçersiz kılabilir.
Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümüne uygundur. İşletim, şu iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazitlere neden
olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen işletim de dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.
Bu Class B dijital cihaz, Kanada ICES-003 ile uyumludur.
CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)
Bu sembol ürünün evsel atık olarak atılmaması gerektiği ve geri dönüşüm için uygun bir toplama
tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Uygun atma ve geri dönüşüm doğal kaynakları, insan
sağlığını ve çevreyi korumaya yardımcı olur. Bu ürünün çöpe atılması ve geri dönüşümü hakkında daha
fazla bilgi için, yerel belediyeniz, imha servisi, veya bu ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.
Toksik veya Tehlikeli Maddelerin veya Elementlerin Adları ve Içerikleri
Toksik veya Tehlikeli Maddeler veya Elementler
Parça Adı
PCBler
Metal parçalar
Plastik parçalar
Hoparlörler
Kablolar
Kurşun
(Pb)
Cıva
(Hg)
Kadmiyum
(Cd)
Hekzavalan
(CR(VI))
Polibromlu
Bifeniller (PBB)
Polibromlu Difenil
Eter (PBDE)
X
X
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O: Bu parça için kullanılan tüm homojen materyallerde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, SJ/T 11363-2006’daki limit
gerekliliğin altında olduğunu gösterir.
X: Bu parça için kullanılan homojen materyallerin en azından birisinde bulunan bu toksik veya tehlikeli maddenin, SJ/T
11363-2006’daki limit gerekliliğin üzerinde olduğunu gösterir.
Lütfen doldurun ve kayıtlarınız için saklayın:
Seri numaraları Acoustimass® modülünün konektör panelinde ve soundbar’ın altında bulunabilir.
Model numarası konektör panelinde bulunabilir.
Modül Seri numarası: _______________________________________________________________
Soundbar Seri numarası: ____________________________________________________________
Model numarası: ___________________________________________________________________
Satın alma tarihi: ___________________________________________________________________
Lütfen satış fişinizi bu kullanım kılavuzu ile saklayın.
Türkçe - 3
İçindekiler
Giriş
CineMate® 15/10 ev sineması hoparlör sisteminiz hakkında ........................................ 6
Sistem Özellikleri.......................................................................................................... 6
Sistem Kurulumu
1. Adım: Paketi açma............................................................................................................. 7
2. Adım: Sistemi yerleştirme .............................................................................................. 8
3. Adım: Acoustimass® modülüne kauçuk ayakları takma ........................................... 8
4. Adım: Soundbar’ı Acoustimass® modülüne bağlama ............................................... 9
5. Adım: Bir ses kablosu seçme.......................................................................................... 10
6. Adım: Ses kablosunu TV’nize bağlama......................................................................... 11
7. Adım: Ses kablosunu soundbar’a bağlama .................................................................. 12
Optik kablo bağlantıları için önemli talimatlar........................................................ 13
8. Adım: Sistemi elektriğe bağlama .................................................................................. 14
9. Adım: TV hoparlörlerinizi kapatma ............................................................................... 14
TV hoparlörlerinin kapalı olduğundan emin olma.................................................. 14
10. Adım: Sesi kontrol etme ................................................................................................ 15
11. Adım: Bas seviyesini ayarlama ...................................................................................... 15
Alternatif Bağlantıları Kullanma
Alternatif bağlantılar............................................................................................................
Sistemi bir kablolu/uydu kutusu ses çıkış konektörüne bağlama ......................
Sistemi bir TV kulaklık çıkış konektörüne bağlama ...............................................
Sistemi iki cihaza birden bağlama ............................................................................
4 - Türkçe
16
16
17
18
İçindekiler
Sistem Kullanımı
Sistemi açma ......................................................................................................
...................................................................................................... 20
Otomatik uyanma özelliğini kullanma.............................................................................. 20
Otomatik uyanma özelliğini devre dışı bırakma ..................................................... 20
Otomatik uyanma özelliğini tekrar etkinleştirme .................................................. 20
Sistem bilgilerini alma ......................................................................................................... 21
Uzaktan kumanda düğmeleri ............................................................................................. 22
CineMate® 15 sistem evrensel uzaktan kumandayı programlama .............................. 23
Uzaktan kumandanızı kaynağınızı kontrol etmesi için programlama................ 23
Güç düğmesini kişiselleştirme ................................................................................... 24
Kablolu/uydu kutunuz ve TV’nizi tekrar senkronize etme............................................ 24
Kaynaklar arası geçiş yapma .............................................................................................. 24
Volümü kontrol etme ........................................................................................................... 25
Fonksiyon düğmeleri............................................................................................................ 25
CineMate® 10 sistem uzaktan kumandasını kullanma................................................... 26
Opsiyonel CineMate® 15 sistem evrensel uzaktan kumandası............................. 26
Bose olmayan bir uzaktan kumanda kullanma ............................................................... 26
Koruma ve Bakım
Sorun giderme....................................................................................................................... 27
Uzaktan kumanda pillerini değiştirme ............................................................................. 29
CineMate® 15 sistem kumandası ............................................................................... 29
CineMate® 10 sistem kumandası ............................................................................... 29
Temizleme ............................................................................................................................. 30
Müşteri hizmetleri ................................................................................................................ 30
Sınırlı garanti ......................................................................................................................... 30
Teknik bilgi .............................................................................................................................30
Türkçe - 5
Giriş
CineMate® 15/10 ev sineması hoparlör
sisteminiz hakkında
CineMate® 15/10 sistemi iki ayrı görünümde gelir:
• CineMate® 15 sistemi parlak bir yüzeye, metal bir grile ve programlanabilir
bir evrensel uzaktan kumandaya sahiptir.
• CineMate® 10 sistemi mat bir yüzeye, kumaştan bir grile ve bir uzaktan
kumandaya sahiptir.
Sistem Özellikleri
• Modern ve zarif soundbar tasarımı
• Derin bas sesi için gizlenebilir Acoustimass® modülü
• Tek bir ses kablosu ile direk olarak TV’nize bağlantı yapmanıza izin veren
kolay kurulum
• Programlanabilir evrensel uzaktan kumanda TV’nizi, kablolu/uydu kutunuzu ve
sisteminizi tek bir düğme dokunuşu ile (CineMate® 15 sistemi) açar/kapatır
• Videostage® ve TrueSpace ® teknolojileri tek bir soundbar ile beş-hoparlörlü
ev sineması sistem deneyimi sağlar
6 - Türkçe
Sistem Kurulumu
1. Adım: Paketi açma
Kutuyu dikkatlice açın ve burada gösterilen tüm parçaların mevcut olup olmadığını
kontrol edin.
Soundbar
(hoparlör kabloları takılı olarak)
Elektrik kablosu
Acoustimass ® modülü
Optik kablo
CineMate® 15 sistem
evrensel uzaktan kumandası
Koaksiyal kablo
(sadece Avrupa)
VEYA
Kauçuk ayaklar
Analog kablo
CineMate® 10 sistem
uzaktan kumandası
Sistem bulunduğunuz bölge için uygun elektrik kablosu ile gelir.
Not: Sistemin herhangi bir bölümü hasarlıysa, kullanmayın. Yetkili Bose® bayinize
veya Bose müşteri hizmetlerine başvurun. İletişim bilgileri için ambalajla
gelen iletişim listesine bakın.
Sistemi ileride sevk etmek veya saklamak için kutuyu ve paketleme malzemelerini
muhafaza edin.
Türkçe - 7
Sistem Kurulumu
2. Adım: Sistemi yerleştirme
En iyi ses kalitesi için, aşağıdaki önerileri takip edin:
Yerleştirme kuralları:
Ekipman
Acoustimass
modülü
Soundbar
Yerleşim Talimatları
®
• Modülü TV’niz ile aynı duvar veya odanın ön tarafının üçte biri
içerisindeki herhangi bir duvar hizasında ayakları üzerine yerleştirin.
• Yakınlarda bir AC (ana şebeke) elektrik prizinin olduğundan emin olun.
• Modül soundbar’dan üç metreye kadar uzaklıkta olabilir.
• Soundbar’ı TV’nizin önüne yerleştirin.
• Soundbar’ı bir dolap içine yerleştirmeyin.
3. Adım: Acoustimass® modülüne
kauçuk ayakları takma
Evinizin zeminini korumak için Acoustimass® modülüne kauçuk ayakları takın.
1.
2.
Modülün tersini çevirin.
Kauçuk ayakları modülün altına yapıştırın.
Kauçuk ayak
Modülün altı
3.
Modülü ayakları üzerine geri çevirin.
8 - Türkçe
Sistem Kurulumu
4. Adım: Soundbar’ı Acoustimass®
modülüne bağlama
Soundbar’ın hoparlör kablosu iki fişe sahiptir.
1.
Fişleri Bose logosu yukarı gelecek şekilde tutun.
3.
Sağ fişi modülün
2.
Sol fişi modülün
konektörüne takın.
konektörüne takın.
Dikkat: Fişi yanlış yönde konektöre takmaya çalışmak kablonun uçlarına
veya Acoustimass® modülüne zarar verebilir.
Türkçe - 9
Sistem Kurulumu
5. Adım: Bir ses kablosu seçme
Sisteminiz birkaç ses kablosu ile birlikte gelebilir. Sadece tek bir ses kablosu kullanın.
Not: Ses kablosunu TV Audio OUT (TV Ses Çıkışı) konektör paneliniz üzerinden
bağlamalısınız.
1.
TV’nizin arkasında, TV Audio OUT konektör panelini bulun.
Sadece tek bir ses kablosu seçin
Kapağı
çıkarın
Optik (dijital ses)
Koaksiyal (dijital ses)
En iyi ses performansı
için bu bağlantıyı kullanın.
Eğer optik çıkış bağlantısı
Eğer optik veya koaksiyal
yoksa bu bağlantıyı kullanın. çıkışların ikisi de yoksa bu
bağlantıyı kullanın.
2.
Ses kablosunu seçin.
Analog (stereo ses)
Not: Eğer TV’nizin herhangi bir ses çıkışı yoksa, başka bir cihaz üzerindeki
(kablolu/uydu kutusu gibi)ses çıkışlarını kullanın. Sayfa 16’daki “Alternatif
bağlantılar” bölümüne başvurun.
10 - Türkçe
Sistem Kurulumu
6. Adım: Ses kablosunu TV’nize bağlama
Ses kablosunun bir ucunu doğru TV Audio OUT konektörüne takın.
Dikkat: Eğer bir optik kablo kullanıyorsanız, kablonun iki ucundan da koruyucu
kapakları çıkarın. Fişi TV Audio OUT konektörü için doğru yönde tutun.
CineMate® 15/10 sisteminiz için fişi farklı bir yöne çevirmeniz gerekebilir.
Sadece bir adet ses kablosu kullanın
Türkçe - 11
Sistem Kurulumu
7. Adım: Ses kablosunu soundbar’a bağlama
Ses kablosunun diğer ucunu soundbar üzerindeki uygun konektöre takın.
Kapağı
çıkarın
Dikkat: Eğer optik bir kablo kullanıyorsanız, sayfa 13’teki önemli talimatlara bakın.
12 - Türkçe
Sistem Kurulumu
Optik kablo bağlantıları için önemli talimatlar
1.
Kablonun iki ucundan da koruyucu kapakları çıkarın.
2.
Optik kablonun fişisini Bose logosu aşağıya gelecek şekilde tutun.
3.
Fişi soundbar’ın üzerindeki
fişi takın.
konektörü ile hizalayın ve dikkatlice
Not: Konektör fişi taktığınızda geriye çekilen menteşeli bir kapıya sahiptir.
Menteşeli kapı
Dikkat: Fişi yanlış yönde sokmak, fişe ve konektöre zarar verebilir.
4.
Bir tıkırtı duyana kadar fişi konektöre sıkıca iterek takın.
Türkçe - 13
Sistem Kurulumu
8. Adım: Sistemi elektriğe bağlama
1.
Elektrik kablosunu Acoustimass® modülündeki
2.
Elektrik kablosunun diğer ucunu bir AC (ana elektrik şebekesi) prizine takın.
konektörüne takın.
9. Adım: TV hoparlörlerinizi kapatma
CineMate® 15/10 sisteminden TV sesi duymanın tüm faydalarının tadını çıkarmak
için, TV’nizin hoparlörlerini kapatın.
Daha fazla bilgi için TV’nizin kullanma kılavuzuna başvurun.
TV hoparlörlerinizin kapalı olduğundan emin olmak için
1.
2.
CineMate® 15/10 sistem uzaktan kumandasında
TV’nizden hiç bir ses gelmediğinden emin olun.
14 - Türkçe
düğmesine basın.
Sistem Kurulumu
10. Adım: Sesi kontrol etme
1.
2.
TV’nizi açın.
Uzaktan kumandada
düğmesine basın.
Durum göstergesinin sabit beyaz yandığından emin olun.
Durum göstergesi
3.
Ses soundbar’dan gelip gelmediğini kontrol edin.
Not: TV hoparlörlerinizin kapalı olduğundan emin olmak için, sayfa 14’e
başvurun. Eğer CineMate® 15/10 sisteminden ses duymazsanız, sayfa
27’deki “Sorun giderme” bölümüne başvurun.
11. Adım: Bas seviyesini ayarlama
Acoustimass® modülündeki bas kontrol düğmesi sistemin bas çıkış seviyesini
değiştirmenize izin verir. Bası arttırmak için bas kontrol düğmesini sağa, azaltmak
için sola çevirin.
Türkçe - 15
Alternatif Bağlantıları Kullanma
Alternatif bağlantılar
Alternatif bir bağlantı kullanmanız gerekebilir:
• Eğer TV’nizin hiçbir ses çıkış bağlantısı yoksa veya CineMate® 15/10
sistemine ses göndermiyorsa. Sayfa 16-17’deki “Sistemi bir kablolu/uydu
kutusu ses çıkış konektörüne bağlama” veya “Sistemi bir TV kulaklık çıkış
konektörüne bağlama” bölümüne başvurun.
• Eğer TV’nize bağlı bir DVD çalardan ses alamıyorsanız. Sayfa 18’deki “Sistemi
iki cihaza birden bağlama” bölümüne başvurun.
Sistemi bir kablolu/uydu kutusu ses çıkış konektörüne
bağlama
CineMate® 15/10 sistemine bir kablolu/uydu kutusu bağlayabilirsiniz. Sadece bir adet
ses kablosu kullanın.
Dikkat: E ğer optik kablo kullanıyorsanız, sayfa 13’teki önemli talimatlara başvurun.
1.
Kablolu/uydu kutunuzun arkasında, Audio Out konektör panelini bulun.
Sadece bir bağlantı yapın
Kapağı çıkarın
Audio OUT
Kablolu/uydu
kutusu
Audio IN CineMate® 15/10 sistemi
2.
3.
Ses kablosunu seçin.
Kablolu/uydu kutunuzun Audio Out konektör panelinden ses kablosunu
soundbar’a bağlayın.
16 - Türkçe
Alternatif Bağlantıları Kullanma
Sistemi bir TV kulaklık çıkış konektörüne bağlama
Eğer TV’nizin sadece bir kulaklık konektörü varsa, CineMate® 15/10 sistemine
bağlamak için bir çift RCA-den-3.5 mm stereoya çevirici kabloya (kutudan çıkmaz)
ihtiyacınız vardır.
1.
Stereo fişini TV’nizin kulaklık konektörüne takın.
2.
Beyaz fişi soundbar’da L konektörüne takın.
4.
TV hoparlörlerinizin açık olduğuna emin olun. Daha fazla bilgi için TV’nizin
Kullanma Kılavuzuna başvurun.
3.
5.
Kırmızı fişi soundbar’da R konektörüne takın.
Sisteminizin en iyi şekilde volüm kontrolünü yapabilmeniz için, TV’nizin
volümünü maksimum seviyenin %75’ine ayarlayın; sonra da uzaktan
kumandayı kullanarak sisteminizin volümünü ayarlayın.
Audio OUT
TV kulaklık veya diğer
değişken ses çıkışı
Stereo fiş
Bu bağlantı için RCA-den-3.5 mm
stereoya çevirici kablo (sistemle
birlikte gelmez) gerekir.
Audio IN CineMate® 15/10 sistemi
Türkçe - 17
Alternatif Bağlantıları Kullanma
Sistemi iki cihaza birden bağlama
Eğer TV’nize bağlı bir DVD çalar veya oyun sistemi gibi bir cihazınız varsa ve
cihazınızın sesini CineMate® 15/10 sisteminden duyamıyorsanız, cihazı ayrı olarak
sisteme bağlamanız gerekebilir. Aynı anda iki ayrı cihaz (TV’niz dahil)
bağlayabilirsiniz.
Not: CineMate® 15/10 sistemine iki cihaz bağlı olduğunda, kullanılmayan cihazı
kapatın. Eğer cihazlardan biri her zaman açık kalırsa bu alternatif bağlantı
çalışmaz.
Dikkat: Eğer optik kablo kullanıyorsanız, sayfa 13’teki önemli talimatlara başvurun.
1.
2.
3.
Her bir cihazın arkasında Audio Out konektör panelini bulun.
A Seçeneği veya B Seçeneğini (sayfa 18’e başvurun) kullanarak her bir cihaz
için ayrı bir ses kablosu seçin.
Not: Ya A Seçeneğini ya da B Seçeneğini kullanmalısınız. Koaksiyal kabloyu
ve optik kabloyu aynı anda kullanmayın.
Her bir cihazın Audio Out konektör panelinden soundbar’a seçili ses kablosunu
ayrı olarak bağlayın.
A Seçeneği
Aşağıdaki şekil bir optik kablo ve analog kablo kullanılarak yapılmış olan iki cihaz
bağlantısını gösterir.
Her bir cihaz için sadece bir ses kablosu kullanın
Audio OUT
TV veya Kablolu/Uydu kutusu
Audio OUT
DVD çalar veya Oyun konsolu
Audio IN CineMate® ev sineması sistemi
18 - Türkçe
Alternatif Bağlantıları Kullanma
B Seçeneği
Aşağıdaki şekil bir koaksiyal kablo ve analog kablo kullanılarak yapılmış iki cihaz
bağlantısını gösterir.
Her bir cihaz için sadece bir ses kablosu kullanın
Audio OUT
TV veya Kablolu/Uydu kutusu
Audio OUT
DVD çalar veya Oyun konsolu
Audio IN CineMate® ev sineması sistemi
Türkçe - 19
Sistem Kullanımı
Sistemi açma
Uzaktan kumandada
düğmesine basın.
Bir saat kadar pasif kaldığında sistem kendi kendisini kapatır. “Otomatik uyanma
özelliğini kullanma” bölümüne başvurun.
Otomatik uyanma özelliğini kullanma
CineMate® 15/10 sistemi açık olup ses çalmadığı zamanlarda, sistem bir saat sonra
kendi kendini kapatır.
Otomatik uyanma özelliğini devre dışı bırakma
1.
2.
Uzaktan kumandada
düğmesine 6-10 saniye için basın.
Sistemden bir ses gelir.
düğmesini bırakın.
Otomatik uyanma özelliğini tekrar etkinleştirme
1.
2.
Uzaktan kumandada
Sistemden bir ses gelir.
düğmesini bırakın.
20 - Türkçe
düğmesine 6-10 saniye için basın.
Sistem Kullanımı
Sistem bilgilerini alma
Soundbar’ın önündeki sistem durum göstergesi sistem aktivitesi hakkında bilgi
sağlar.
Gösterge aktivitesi
Sistem durumu
Kapalı
Kapalı
Açık
Açık
Devamlı yanıp sönüyor
Sessize alınmış
Bir kere yanıp söner
Uzaktan kumandadan komut alındı
İki kere yanıp söner
Sistem volümü maksimum veya minimum sınıra ulaştı
Üç kere yanıp söner
Otomatik uyandırma özelliği devre dışı/etkin (sayfa 20’ye başvurun)
10 kere yanıp söner,
ve kapalı kalır
Sisteme elektrik gidince
Durum göstergesi
Türkçe - 21
Sistem Kullanımı
Uzaktan kumanda düğmeleri
Sisteme bağlı kaynakları kontrol etmek, sistem volümünü ayarlamak, kanal
değiştirmek, çalma fonksiyonlarını kullanmak, kablolu/uydu kutusu fonksiyonlarını
etkinleştirmek, ve Sistem menüsünde gezmek için uzaktan kumandayı kullanın.
Kaynak seçimi
TV’nize bağlı bir
kaynağı seçer
Navigasyon pedi
Kayıtlı DVR
programlarını listeler
Bose® sistemini
açar/kapatır
Seçili bir kaynağı
açar/kapatır
İnternet TV ana
sayfasını gösterir
Bir önceki kanal,
bölüm veya parça
Oynatma
kontrolleri
TV boy oranı
Alt yazılar
22 - Türkçe
Teletext modu
Fonksiyon düğmeleri
(sayfa 25’e bakın)
Sistem Kullanımı
CineMate® 15 sistem evrensel uzaktan
kumandayı programlama
Evrensel uzaktan kumandayı TV, DVD, Blu-Ray Disc™ çalar, kablolu/uydu kutusu,
oyun sistemi veya DVR’ınızı kontrol etmesi için programlayabilirsiniz.
Uzaktan kumandanızı kaynağınızı kontrol etmesi için
programlama
1.
Kaynağınızı açın.
3.
Uzaktan kumanda üzerinde, tüm altı kaynak düğmeleri yanana kadar uygun
olan kaynak düğmesine basın ve basılı tutun, sonra bırakın.
Örneğin, TV’nizi programlamak için,
düğmesine basın ve basılı tutun.
2.
4.
5.
6.
Evrensel Uzaktan Kumanda Cihaz Kodları kitabında (sistemle birlikte gelir)
kaynağınızın markası için olan kodu bulun.
Sadece uygun olan kaynak düğmesi yanar.
Rakam pedinde, kaynağınızın markası için gereken kodu girin.
Not: Eğer altı düğmenin hepsi üç kere yanıp sönerse, yanlış bir kod girmişsiniz
demektir. 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
Volüm düğmesinde + işaretine basın.
Temel fonksiyonlar için kaynağı test edin:
• TV: Kanal düğmelerine basın.
düğmesine basın. Ayarlar menüsü
belirir. Gezinmek için
ve düğmelerine basın.
• Kablolu/uydu kutusu:
belirir. Gezinmek için
ve
düğmesine basın. Programlama menüsü
düğmelerine basın.
• DVD veya Blu-ray Disc™ çalar:
düğmesine basın. Ayarlar menüsü
belirir. Gezinmek için
ve
düğmelerine basın.
7.
• Oyun sistemi: menünüzde gezinmek için
ve
düğmelerine basın.
Eğer kaynağınız temel fonksiyonlara tepki verirse, ayarlarınızı kaydetmek için
düğmesine basın.
Eğer TV’niz kapanmazsa
Kaynağınız için doğru olan kodu bulmak için kumandanın kod tarayıcısını kullanın.
1.
Başka bir kod denemek için volüm düğmesinde + işaretine basın.
2.
Temel fonksiyonlar için kaynağınızı test edin (“Uzaktan kumandanızı
kaynağınızı kontrol etmesi için programlama” bölümünün 6. adımına bakınız).
3.
4.
Not: Eğer altı düğmenin hepsi üç kere yanıp sönerse, kaynağınız için
mevcut olan tüm kodları denemişsiniz demektir.
Kaynağınız tepki verene kadar 1. ve 2. adımları tekrar edin.
Ayarlarınızı kaydetmek için
düğmesine basın.
Not: Kaynağınız evrensel uzaktan kumanda kontrolleri ile uyumlu olmayabilir.
Daha fazla bilgi için kaynağınızın kullanma kılavuzuna başvurun.
Türkçe - 23
Sistem Kullanımı
Güç düğmesini kişiselleştirme
Uzaktan kumandanızdaki güç düğmesini
aynı anda CineMate® 15 sisteminizi,
TV’nizi ve kablolu/uydu kutunuzu açması/kapaması için kişiselleştirebilirsiniz.
1.
2.
Uzaktan kumandanızı TV ve kablolu/uydu kutunuzu kontrol etmesi için
programlayın (sayfa 23’e bakınız).
ve
düğmelerine aynı anda basın ve 10 saniye boyunca basılı tutun.
İki düğme de üç kere yanıp söner.
Kablolu/uydu kutunuz ve TV’nizi
tekrar senkronize etme
Güç düğmesini kişiselleştirdikten sonra, kablolu/uydu kutunuz ve TV’niz senkronize
olmayabilir ve aynı anda açılıp/kapanmayabilir. Sisteminizi tekrar senkronize etmek
için aşağıdaki adımları kullanın:
1.
2.
3.
Senkronize olmayan cihaz için kaynak düğmesine basın.
Kaynağı açmak veya kapamak için
düğmesine basın.
düğmesine basın.
Cihazlarınız aynı anda açılır ve kapanır.
Kaynaklar arası geçiş yapma
Uzaktan kumanda üzerinde uygun kaynak düğmesine basarak bir kaynaktan diğerine
geçiş yapabilirsiniz. Seçilen kaynağı kontrol etmenin dışında, uzaktan kumanda her
zaman aynı zamanda CineMate® 15 sisteminizin temel hoparlör fonksiyonlarını
(açma/kapama, volüm, sessize alma) kontrol eder.
Not: Başlamadan önce, kaynaklarınızı doğru bir şekilde programladığınızdan
emin olun.
1.
2.
3.
Kontrol etmek istediğiniz kaynak için düğmeye basın.
Kaynak düğmesi yanar.
düğmesine basın.
Kaynak açılır.
TV’nizde doğru girişi seçmek için
Kaynak için TV girişini seçmek için
basmanız gerekebilir.
düğmesine basın.
düğmesine birkaç kere
Bazı TV’lerde,
düğmesi bir menüyü gösterir. Bu menüyü kapamak ve
doğru TV girişini seçmek için CineMate® 15/10 sistemi kumandanızı kullanın.
24 - Türkçe
Sistem Kullanımı
Volümü kontrol etme
Uzaktan kumanda üzerinde:
• Volümü arttırmak için + düğmesine basın.
• Volümü azaltmak için – düğmesine basın.
• Sessize almak veya sesi geri açmak için
düğmesine basın.
Not: TV hoparlörlerinizin kapalı olduğundan emin olmak için, sayfa 14’e başvurun.
Fonksiyon düğmeleri
Uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı, yeşil, sarı ve mavi düğmeler kablolu/uydu
kutunuz veya teletext fonksiyonlarının renk-kodlu fonksiyon düğmelerine tekabül
etmektedir.
• Kablolu/uydu kutusu fonksiyonları: kablolu/uydu kutunuzun kullanma
kılavuzuna başvurun.
• Teletext fonksiyonları: bir teletext ekranında renk-kodlu sayfa numaraları,
başlıklar veya kısa yollara tekabül eder.
Türkçe - 25
Sistem Kullanımı
CineMate® 10 sistem uzaktan kumandasını
kullanma
Sistemi kontrol etmek için CineMate® 10 sistemi uzaktan kumandasını kullanın.
Kumandayı sistemin önüne doğru tutun ve düğmelerine basın.
Ses sistemini açar ve kapar
Sistem volümünü arttırır (+)
Sistem volümünü azaltır (–)
Sistem sesini sessize alır veya tekrar açar
Opsiyonel CineMate® 15 sistem evrensel uzaktan kumandası
Bose CineMate® 15 sistemi evrensel uzaktan kumandasını ayrıca satın alabilirsiniz.
Uzaktan kumanda CineMate® 10 sistemini kontrol eder ve TV’nizi ve ona bağlı diğer
cihazları (kablolu/uydu kutusu gibi) kontrol etmesi için programlanabilir. Daha fazla
bilgi için Bose Corporation veya yerel bayiiniz ile temasa geçin. Kutunun içerisinde
gelen kontak listesine başvurun.
Bose olmayan bir uzaktan kumanda kullanma
Kablolu/uydu kutunuzun kumandası gibi bir üçüncü parti uzaktan kumandayı
sisteminizi kontrol etmesi için programlayabilirsiniz. Talimatlar için Bose olmayan
uzaktan kumandanızın kullanma kılavuzuna veya kablolu/uydu internet sitesine
başvurun.
Bir kere programlandıktan sonra, üçüncü parti uzaktan kumanda açma/kapama ve
volüm gibi temel fonksiyonları kontrol etmelidir.
26 - Türkçe
Koruma ve Bakım
Sorun giderme
Sorun
Yapılması gerekenler
Elektrik yok
• Modülün elektrik kablosunu AC (ana şebeke) prizinden
bir dakikalığına çıkarın.
• Modülün elektrik kablosunu sağlama alın.
• Modülün elektrik kablosunu bir AC (ana şebeke) elektrik prizine
tekrar sıkıca takın. Gösterge 10 kere yanıp sönmelidir.
• Sistemi açmak için uzaktan kumandayı kullandığınızdan emin olun.
Ses yok
• CineMate® 15/10 sisteminin sessize alınmadığından emin olun.
• Volümü arttırın.
• Acoustimass® modülünün çalışan bir AC (ana şebeke) elektrik
prizine bağlı olduğundan emin olun.
• Ses kablonuzun TV’nizdeki, Audio Input (Ses Girişi) veya Audio
IN etiketli değil, Audio Output (Ses Çıkışı) veya Audio OUT
etiketli bir konektöre takılı olduğundan emin olun.
• Soundbar, TV ve diğer bağlı cihazların tüm kablo bağlantılarının
doğru ve sıkıca yapıldığından emin olun. Eğer optik bi kablo
kullanıyorsanız, önemli talimatlar için sayfa 13’e başvurun.
• Doğru TV girişini seçtiğinizi kontrol edin (sayfa 24’e başvurun).
• TV’nizin ses çıkışının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.
Bilgi için TV’nizin kullanma kılavuzuna başvurun.
• Eğer soundbar VARIABLE (VAR) etiketli bir TV çıkışına bağlı
ise, TV dahili hoparlörlerinin kapalı, TV volümünün açık ve
TV’nin sessize alınmış olmadığından emin olun.
• Alternatif bir bağlantı kullanmanız gerekebilir (sayfa 16’ya başvurun).
• Eğer TV kulaklık çıkışından bağlanıyorsanız, TV volümünüzü
maksimuma yükseltin.
• Eğer iki cihaza bağlanıyorsanız, bir optik kablo ve koaksiyal
kablo kullanmadığınızdan emin olun.
• Modülün elektrik kablosunu AC (ana şebeke) prizinden
bir dakikalığına çıkarın.
Uzaktan kumanda
bazen çalışıyor
bazen çalışmıyor
ya da hiç
çalışmıyor
• Uzaktan kumanda pillerinin doğru bir şekilde takıldığını veya
yenisiyle değiştirilmesinin gerekli olup olmadığını kontrol edin
(sayfa 29’a başvurun).
• Uzaktan kumanda volüm tuşlarına veya
düğmesine bastığınızda soundbar’ın göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.
• CineMate® 15 sistemi uzaktan kumandası için:
- Uzaktan kumandayı kontrol etmek istediğiniz cihaza doğru yöneltin.
- Volüm düğmelerine bastığınızda seçili kaynağın uzaktan
kumanda düğmesinin yanıp yanmadığını kontorl edin.
• Modülün elektrik kablosunu AC (ana şebeke) prizinden
bir dakikalığına çıkarın.
Ses bozuk
• Soundbar, TV ve diğer bağlı kaynakların kablo bağlantılarının
sağlam olduğundan emin olun.
• Eğer soundbar VARIABLE (VAR) etiketli bir TV çıkışına bağlı ise
TV volümünü azaltın.
• Modülün elektrik kablosunu AC (ana şebeke) prizinden
bir dakikalığına çıkarın.
Türkçe - 27
Koruma ve Bakım
Sorun
Yapılması gerekenler
Ses TV’nizden
geliyorsa
• TV hoparlörlerinizi kapatın (sayfa 14’e başvurun).
• TV’nizin volümünü en alt seviyeye kadar indirin.
Kablolu/uydu kutusu ve • Açma/kapama düğmesini başarılı bir şekilde
TV uzaktan kumanda
kişiselleştirdiğinizden emin olun (sayfa 24’e başvurun).
ile senkronize değil
• Kablolu/uydu kutunuz ve TV’nizi tekrar senkronize edin
®
(Sadece CineMate 15)
(sayfa 24’e başvurun).
28 - Türkçe
Koruma ve Bakım
Uzaktan kumanda pillerini değiştirme
CineMate® 15 sistem kumandası
Uzaktan kumanda çalışmadığında veya menzili azalmış gibi göründüğünde, uzaktan
kumanda pillerinin ikisini de değiştirin. Alkalin pil kullanın.
1.
2.
3.
4.
Uzaktan kumanda arkasındaki pil bölümü kapağını kaydırarak açın.
İki pili de çıkarın.
Pilleri yerel yönetmeliklere uygun bir şekilde çöpe atınız.
İki adet AA (IEC-LR6) 1.5V pil, veya eş değerini takın. Pillerin üzerindeki + ve –
sembollerini pil bölümü içindeki + ve – işaretlerine uydurarak pilleri yerleştirin.
Pil bölümü kapağını yerine kaydırarak geri takın.
CineMate® 10 sistem kumandası
Uzaktan kumanda çalışmadığında veya menzili azalmış gibi göründüğünde, uzaktan
kumanda pilini değiştirin. Lityum pil kullanın.
1.
Bozuk para kullanarak, pil kapağını hafifçe sola çevirin.
2.
Kapağı çıkarın ve yeni pili (CR2032 veya DL2032) düz tarafı yukarı gelecek,
artı (+) sembolü görülecek şekilde takın.
3.
Kapağı tekrar oturtun ve yerine yerleşene kadar sağa çevirin.
Türkçe - 29
Koruma ve Bakım
Temizleme
• CineMate® 15/10 sisteminin yüzeyini yumuşak, kuru bir bezle temizleyebilirsiniz.
• CineMate® 15/10 sisteminin yakınlarında herhangi bir sprey kullanmayın. Hiçbir
sıvı çözücü, kimyasal ya da alkol, amonyak ya da aşındırıcı içeren temizleme
çözeltisi kullanmayın.
• Açıklıklardan herhangi bir sıvının dökülmesine izin vermeyin.
• Soundbar grili özel bir bakım gerektirmez, ancak gerekirse fırça aparatı takılı
bir elektrikli süpürge ile dikkatli bir şekilde tozları seçebilirsiniz.
Müşteri Hizmetleri
Problemlerin çözümlerinde fazladan yardım için, Bose Müşteri İlişkileri ile temas
kurun. Kutu içindeki iletişim bilgilerine başvurun.
Sınırlı garanti
CineMate® 15/10 sisteminiz sınırlı garanti kapsamındadır. Sınırlı garantinin detayları,
ambalajda yer alan ürün kayıt kartında sunulmuştur. Nasıl kaydedildiği hakkındaki
talimatlar için lütfen karta bakın. Kaydetme işlemini yapmamanız sınırlı garanti
haklarınızı değiştirmez.
Teknik bilgi
Güç değerleri
100V-240V
Soundbar
50/60 Hz 300W
Boyut: 3.3"Y x 12.0"G x 2.8"D (8.5 cm x 30.5 cm x 7.0 cm)
Ağırlık: 2.9 lb (1.3 kg)
Acoustimass® modülü
Boyut: 14.5"Y x 8.8"G x 19.1"D (36.7 cm x 22.2 cm x 48.5 cm)
Ağırlık: 23.3 lb (10.6 kg)
30 - Türkçe
Koruma ve Bakım
Türkçe - 31
©2014 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM715326 Rev. 02

Benzer belgeler

1 SR - Modern Elektronik

1 SR - Modern Elektronik Not: Bu ekipman FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca, B Sınıfı sayısal cihaz sınırlarına göre test edilmiş olup bu sınırlara uyduğu gösterilmiştir. Bu sınırlar, ekipman ev ortamında çalıştırıldığın...

Detaylı