sürgülü kapılar / sliding doors

Transkript

sürgülü kapılar / sliding doors
sürgül ü k a p ı l a r / sl i d i n g d o o r s
Soğuk oda kapıları, artı derece oda sıcaklığında
saklanması gereken kırmızı et, balık, beyaz et,
sebze, meyve v.b. gıda ürünlerinin muhafazalarında,
donmuş muhafaza oda kapıları ise eksi derece oda
sıcaklığında saklanması gereken gıda ürünlerinin
muhafazalarında kullanılmaktadır.
Soğuk ve Donmuş Oda
Sürgülü Kapılar
Cold storage sliding doors (for plus degrees) and
freezer room sliding doors (for minus degrees) are
used as the passage doors of cold conditioning
process and storage areas in food sector and
Cold Storage Sliding Doors
other sectors (health, chemistry etc.).
www.pfime.com
teknik
özellikler
Soğuk ve Donmuş Oda
Sürgülü Kapılar
Avrupa standartlarına uygun hijyenik malzemeler kullanılarak imal edilmektedir. Herhangi bir organik ürün
içermemektedir.
Her türlü kimyasal dezenfektan içerikli yıkamalarda herhangi bir deformasyona uğramaz.
Alüminyum, PVC ve paslanmaz kasa olarak 3 farklı kasa seçeneğimiz bulunmaktadır.
Kapı kasalarımız istenilen kalınlıktaki panele veya duvara monte edilebilir.
Kasa üzerine monte edilen tüm aparatlar için kasa içerisine destek sacları uygulanmaktadır.
Alüminyum ve paslanmaz kasalarımızda tüm ısı köprüleri, kasalarımızın özel tasarımı sayesinde engellenmiştir.
Kasa üzerine uygulama istenilen termostat, basınç valfi, gösterge paneli vs. gibi uygulamalar için proje ile ortak çalışma
gerçekleştirilebilir.
technical
details
Cold Storage
Sliding Doors
Doors are manufactured by using hygienic materials in line with European standards.
They do not contain any organic products.
They do not undergo any kind of deformation when any type of chemical disinfectant applied.
There are 3 different doorframe options as aluminum, PVC and stainless.
Our doorframes can be installed on the panel or wall no matter what their thicknesses are.
Supporting sheets are put inside the doorframe for all the accessories that are installed on the doorframe.
All thermal bridges on our aluminum and stainless doorframes are prevented by thanks to our special design.
A joint work can be carried out with the project for required applications on the doorframe such as thermostat,
pressure valve, display panel etc.
Kapı kanadımız monoblok olarak üretilmektedir. Çerçeve eloksallı alüminyum profilleri, sac ve tüm iç destek sacları
birleştirilir ve bu yapı içerisine poliüretan enjekte edilerek bütünsel bir sağlamlık sağlanmış olur.
Our door blade is manufactured in monoblok form. The frame anodized aluminum profiles and the sheet
and all the internal supporting sheets are combined and an integral strength is provided by injecting polyurethane
inside this structure.
Soğuk oda kapı kanadı kalınlıklarımız korunacak sıcaklık değeri itibariyle 70 mm, 90 mm ve 120 mm olarak
üretilmektedir. Donmuş muhafaza kapı kanadı kalınlıklarımız korunacak sıcaklık değeri itibariyle 90 mm, 120 mm ve
150 mm olarak üretilmektedir.
The thickness of our cold storage door blades are 70 mm, 90 mm and 120 mm with respect to the potential
temperature to be maintained. The thickness of our freezer sliding door blades are 90 mm, 120 mm and 150 mm
with respect to the potential temperature to be maintained.
Kapı kanatlarımız 40-43 kg/m3 yoğunluğunda poliüretan köpük dolguludur.
Kapı kanatlarımız 7 mikron ithal PVC film kaplı galvanizli sac (muhtelif renk ve desenlerde), elektrostatik boyalı
(istenilen RAL kodunda) veya A304 kalite paslanmaz sac (0,5 mm ile 1,2 mm aralığında) olarak üretilmektedir.
Kapı kanatlarımızda kullanılan tüm sacların iç yüzeyleri poliüretanın yapışmasını sağlamak için astarlı olarak üretilmektedir.
Kanat üzerine takılan tüm parçalar için kanadın iç yüzeyine 2-3 mm kalınlığında destek sacları kullanılmaktadır.
Bu destek saclarının vida tutan yerlerine ilgili metrik ölçülerde somun kaynatılmaktadır.
Opsiyonel olarak kanat üzerine istenilen ölçülerde kullanım penceresi, gözetleme penceresi veya kapı uygulanabilir.
Our door blades are polyurethane foam-padding with a density of 40-43 kg/m3.
Our door blades are manufactured as 7 –micron imported PVC film coated galvanized sheet (in various colours
and patterns), electrostatic painted (in the required RAL code) or as A-304 stainless sheet (between the range of
0,5 mm-1,2 mm). The inner surfaces of all the sheets used in our door blades are manufactured in lined form
in order to enable polyurethane to be adhered.
Supporting sheets with a thickness of 2-3 mm are used inside the inner surface of the blade for all the pieces
installed on the blade.
Usage window, viewing window or door in required sizes can be made on the blade optionally.
Açılan pencere ve kapılarının profillerinde ısı köprüleri engellenmiştir. Kullanılan camlarımızın ısı geçirgenlik katsayısı
(U değeri) 1,3 XN/m2k’dır.
Taşıma aparatları hijyenik güçlendirilmiş kompozit plastik veya paslanmaz çelik malzemelerden oluşmaktadır.
Tam mühürleme için özel tasarım rampa kullanılmaktadır.
Soğuk muhafaza kapılarının 4 tarafında tek sıra conta kullanılmaktadır. Donmuş muhafaza kapılarının 90 mm kalınlıktaki
kapılarımızda 4 tarafında tek sıra conta ve conta içi rezistans, 120 mm ve 150 mm kalınlıktaki kapılarımızda çift conta
ve tek sıra rezistans kullanılmaktadır.
Donmuş muhafaza kapılarında ihtiyaca göre opsiyonel olarak yağlı eşik ısıtıcısı önerilir. 50x50 mm profil içerisinde
dia termik yağ, rezistans ile ısıtılır.
Kapılarımıza opsiyonel olarak sürgülü kapı kilidi (iç emniyet açma kolu) veya otomatik kilit sistemi eklenebilir.
Sık açıp kapatılan sürgülü kapılarda kullanılan motor sistemi tam yalıtımı eksiksiz şekilde sağlarken sürecin
hızlı gerçekleştirmesini mümkün kılar.
Çalışma koşulları gereği kapı yüzeylerini darbelerden korumak için iç ve dış yüzeylere polietilen veya
paslanmaz tekmelikler eklenebilir.
Thermal bridges on windows (to be opened) and the door profiles are broken.The heat transmission coefficient
(U value) of our used windows is 1,3 XN/m2.
The carrying devices are composed of hygienic reinforced plastic composite or stainless steel material.
Special-design ramp is used for full-sealing.
Single-line gasket is used on 4 sides of the cold storage doors. Single-line gasket and resistance inside the gaskets
are used on 4 sides of the freezer doors that are 90mm, while double-line gasket and single line resistance are used
on 120 mm and 150 mm doors.
Threshold heaters are optionally preferred for cold storage doors. Diathermic oil is heated along with resistance
inside 50 x 50 mm profile.
Sliding door lock (inner door handle) or automatic locking system can be added to our doors optionally.
The engine system used in the sliding doors which are frequently opened and closed provides complete
thermo-insulation and also enables the process to be carried out rapidly.
Due to the its functioning; polyethylene or stainless toe boards can be added to the inner and exterior surfaces
in order to protect the door surfaces against impacts.
www.pfime.com
Türkiye’de
üretim yapan
tek Avrupa
markası...
The only
European
brand
manufactured
in Turkey...
www.pfime.com
Kapı terzisi
Projelerinizin ihtiyaçlarına
göre özel üretim imkânı
Door tailor
Door designs that meet
your needs
www.pfime.com
Diğer Sürgülü Kapılar
Otomasyonlu
Monoraylı
Kontrol Atmosferli
Giyotin
Other Sliding Doors
With Automation System
With Rail Passage
Atmosphere-Controlled
Guillotine
www.pfime.com
Otomasyon sistemleri, proses niteliği itibariyle
sık geçişli alanlarda kullanılır. Otomasyon
sistemi içerisinde kontrol panosu, uzaktan
kumanda, ip switch ve ışıklı alarm standart olarak
bulunmaktadır. Talep edildiği takdirde kütle
sensörlü fotosel, parmak okuma, standart fotosel,
v.b. sistemler otomasyon sistemine ilave edilebilir.
Otomasyonlu
Sürgülü Kapılar
Sliding Doors with
Automation System
With respect to the nature of the process,
automation systems are used in frequently passed
areas. Control panel, remote control, rope switch,
photocell, and light alarm system are in standard.
Mass-sensor, fingerprint reader, encrypted
transition and etc. are all available with respect
to your request.
www.pfime.com
Genel olarak kırmızı et üretim ve işleme tesislerinde
bulunan monoray hatları ile birbirine bağlanan işleme
ve saklama alanları geçiş kapıları olarak sağa veya sola
kaydırma prensibi ile tek kanat şeklinde çalışmaktadır.
Kesintili (mafsallı, dirsekli) ve kesintisiz monoray hatları
için alternatifli çözümlerimiz bulunmaktadır. Monoray
hattının yükseklik ve genişliğine göre özel olarak
tasarlanan konstrüksiyonlar, kapı kanadının üzerine
ilave edilen paslanmaz profillerden oluşur. Kasa
içerisine monoray hattına özel olarak üretilen paneller
ilave edilir.
Generally, at red meat production and
processing plants, these doors are used as
processing and storage area passing doors
which are connected to each other through
monorail lines. We offer solutions for interrupted
(hinged, jointed) and uninterrupted monorail
lines. It works as single-bladed by sliding
rightward or leftward. Doors have special
Monoraylı
Sürgülü Kapılar
Sliding Doors with
Rail Passage
stainless steel monorail constructions according
to monorail lines height and sizes. Special panels
are made for frame to prevent air leakage.
www.pfime.com
Kontrol Atmosferli
Sürgülü Kapılar
Atmosfer kontrollü soğuk odalar için
geliştirilmektedir. 120 mm kalınlığındaki
bu kapılarımız, özel kapalı hücre köpük
Atmosphere-Controlled
Sliding Doors
contaları, özel paslanmaz çelik eksantrik
kapama sistemiyle beraber, mükemmel
bir gaz sızdırmazlığı sağlar. Bu kapılarda,
camlı bir denetleme bölmesi mevcuttur ve
bu bölme soğuk oda duvarına da direkt
olarak uygulanabilmektedir.
They have been developed as atmospherecontrolled cold storage doors. They provide air
impermeability through their special closed cell
foam gaskets and stainless camshaft locking
systems. There is a glass control section on
these doors and this section can be directly
assembled to the cold room wall.
www.pfime.com
Soğuk odalar ve donmuş muhafaza odalarının kapıları
olarak kullanılır. Yana sürme alanı olmayan yerlerde
dikey olarak çalışan kapılardır. Özel tambur sistemi ile
manuel veya motorlu olarak kullanılabilmektedir.
Giyotin Sürgülü Kapılar
Guillotine Sliding Doors
It works as single-bladed by sliding upwards. Due to its
production requirements or for the passage areas that
do not have enough space for sliding laterally, it is a
suitable solution. While it can be used manually through
spring drum systems, if requested, automation system
could also be added.
www.pfime.com
PFI Ortadoğu Endüstriyel Kapılar ve Otomasyon Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez / Headquarter
Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB 23 Nisan Caddesi No 8 Adana Türkiye
T. +90 322 394 47 25/26 • F. +90 322 394 47 56
İstanbul Ofis / Istanbul Office
Barbaros Bulvarı Menekşe Apt. No. 54 Daire 8 Beşiktaş İstanbul Türkiye
T. +90 212 347 09 30 / 31 • F. +90 212 347 09 32
[email protected]
www.pfime.com
Tunç Print / Nisan 2014

Benzer belgeler