E-Bildirge Şifrelerinin E-Devlet Sistemi Üzerinden

Transkript

E-Bildirge Şifrelerinin E-Devlet Sistemi Üzerinden
SGK’ DA TESCİL EDİLMİŞ VEYA TESCİL
EDİLECEK İŞYERLERİNİN E-BİLDİRGE
ŞİFRELERİNİN E-DEVLET SİSTEMİ
ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLMESİ
Numara
Tarih
: 2016/12
: 08.03.2016
SİRKÜLER
NO: 2016/12
KONU: SGK’ da Tescil Edilmiş Veya Tescil Edilecek İşyerlerinin E-Bildirge Şifrelerinin
E-Devlet Sistemi Üzerinden Görüntülenebilmesi Hk.da
İşveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf
içerisinde işyerinin tescilli olduğu SGK Müdürlüklerinde teslim edilmekte iken, yeni uygulama ile
yetkili kişiye, e-Devlet sistemi üzerinden bütün işyerleri için e-bildirge kullanıcı kodu ve
şifrelerine ulaşabilme imkanı getirilmiştir.
SGK’ nın 02.03.2016 tarihli Duyurusuna göre;
Daha önce işverenlerin yükümlülüklerini internet üzerinden yerine getirebilmeleri için işveren
veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde
işyerinin tescilli olduğu üniteden teslim edilmekte iken, getirilen yeni uygulama ile işyeri tescil
işlemi işlemini tamamlamış olan işverenlere veya yetkilendirdiği kişilere e-Devlet istemi
üzerinden e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresine ulaşım imkanı sağlanmıştır.
Ayrıca, e-bildirge şifrelerinin bloke edilmesi, unutulması veya kaybolması halinde yeni şifre
verilmeyecek olup, E-Devlet sistemi üzerinden ulaşılabilen e-bildirge şifreleri yeniden
kullanılabilecektir.
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede
bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer
türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak
kullanmaktan ziyade, konusuna hâkim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları
şekliyle sunulmaktadır; ATL YMM Denetim ve Danışmanlık A.Ş. bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. ATL
YMM Denetim ve Danışmanlık A.Ş., söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her
türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. ATL
YMM Denetim ve Danışmanlık A.Ş., söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava,
kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Brandium Residence Küçükbakkalköy Mah. Dudullu Cad. R2 Blok No:23-25 Daire:156
34750 Ataşehir/İstanbul/Turkey
Office +90 216 504 38 35 Fax +90 216 504 43 09 www.atldenetim.com
1

Benzer belgeler

“e-Bildirge Şifreleri” e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir

“e-Bildirge Şifreleri” e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir İşveren veya yetkilendirmiş olduğu kişilere e-bildirge kullanıcı kodu ve şifresi kapalı zarf içerisinde işyerinin tescilli olduğu SGK Müdürlüklerinde teslim edilmekte iken, yeni uygulama ile yetkil...

Detaylı