ÖZEL NES‹BE AYDIN İLKOKULU - Nesibe Aydın Eğitim Kurumları

Transkript

ÖZEL NES‹BE AYDIN İLKOKULU - Nesibe Aydın Eğitim Kurumları
ÖZEL NES‹BE AYDIN İLKOKULU
2015 - 2016 E⁄‹T‹M – Ö⁄RET‹M YILI
1, 2, 3 ve 4. SINIFLAR AKADEM‹K PROGRAM
Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın markalaşan ciddiyet ve disiplin ilkeleri temel alınarak oluşturulan eğitim felsefesi,
yaşam boyu öğrenme çerçevesinde başarı odaklıdır. Eğitim programımız, öğrencilerimizin tüm gelişim alanlarının ( bilişsel, sosyal, duyuşsal, psikomotor ve dil) desteklenmesini sağlar.
Eğitim programımız sarmal bir yapıda olup her ders ve konu, birbiri ile ilişkilendirilir. Konular arası geçişlerde tekrarlar ve
hatırlatmalar ile öğrenme kolaylaşıp unutma zorlaşır. Küçük adımlar, etkin katılım, bireysel hız, somuttan soyuta, basitten
karmaşığa, kolaydan zora ve bilinenden bilinmeyene ilkeleri eğitim programımızın temelinde yer alır.
E⁄‹T‹M PROGRAMIMIZ
1. Okulumuzda, yapıcı disiplinden taviz verilmez.
2. Öğrencilerimiz, “A ve B Blok”ta, kendi yaş gruplarındaki öğrencilerle eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdürürler.
3. Sınıflarımız 18 - 20 kişiliktir.
4. Sınıflarımız son teknolojik imkanlarla donatılmıştır. Her sınıfta; projeksiyon cihazı, interaktif ( eBeam ) tahta, bilgisayar
ve dersliğin özelliğine uygun eğitim materyalleri vardır.
5. Öğrencilerimizin takibi, okul yönetimi, rehberlik ve psikolojik danışma servisi uzmanları, eğitim uzmanları ve öğretmenlerimiz tarafından yapılır.
6. ‹lkokulun ilk üç yılında, Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve Ödev derslerine sınıf öğretmenleri girer. Sınıf öğretmenleri
bir sonraki yıl öğrencilerini, o sınıf düzeyinde uzmanlaşmış başka bir sınıf öğretmenine teslim eder. ‹ngilizce, Seçmeli
Yabancı Dil, Sanat, Spor, Bilgisayar, Satranç, Drama, Oyun ve Dans derslerine branş öğretmenleri girer. 4. sınıfta ise,
Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerine o alanda uzmanlaşmış sınıf öğretmenleri girerken, Fen Bilimleri ile Matematik derslerine, sınıf öğretmenliği alt yapısı olan branş öğretmenleri girer.
7. ‹lgili dersin öğretim programının ilerisinde veya gerisinde olan öğrencilerimiz için özel çalışma grupları oluşturulur.
8. Öğrencilerimizin gelişimleri, başarıları, sınav sonuçları ve ödevleri İnternetten okulumuza özgü eğitim portalı aracılığıyla
takip edilebilir.
9. Eğitim programımız içerisinde, sanata, spora ve bilime eşit oranlarda yer verilmeye çalışılır.
10. Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olarak derslerimiz, sınıflarda veya dersin gerektirdiği mekânlarda ( tarım alanları, hayvan çiftliği, laboratuvarlar, atölyeler, müzeler, sosyal ve kültürel alanlar, parklar, bahçeler vb.) yapılır.
11. Okulumuzda, MEB tarafından belirlenen öğretim programları uygulanır ve öğrencilerimiz çok yönlü gelişimlerini sağlayacak
kulüp çalışmalarına ilgileri doğrultusunda yönlendirilirler.
12. Birinci sınıf öğrencilerimize, okullar açılmadan önceki hafta, uyum programı uygulanır.
13. Okulumuzda para kullanılmaz. Akıllı kart uygulaması ile kantin ve kırtasiye alışverişleri elektronik ortamda gerçekleşir
ve takip edilir.
14. Öğrencilerimiz, öğretmenleri eşliğinde düzenli olarak kütüphanede “okuma etkinliği” gerçekleştirirler.
15. Beden eğitimi derslerinde öğrencilerimiz, kendilerine uygulanan fiziki ölçümler dikkate alınarak yetenekleri doğrultusunda
eğitim alırlar.
16. Okulumuzdaki toplam öğrenci sayısının yarısından fazlası (800 öğrenci) lisanslı sporcudur.
Haymana Yolu, 5. km Karşıyaka Mah. 577. Sok. No:1 Gölbafl› – ANKARA • Tel: (0 312) 498 25 25 • www.nesibeaydin.k12.tr
1
YABANCI DİL
a. Okulumuzda, ‹ngilizce dersleri, ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu öğretmenler ile Türk öğretmenler tarafından
verilir.
b. İngilizce ders saatlerimiz; ilkokulun tüm sınıflarında haftada 14 saattir. ‹ngilizce dersinde dilbilgisi, konuşma, okuma,
matematik, yaşam becerileri ve oyun çalışmaları ayrı ayrı dersler olarak yer alır.
c. Öğrencilerimiz, liselerimizden mezun olup üniversiteye başladıklarında, İngilizceyi; yurt içinde ve yurt dışında kendilerini her alanda en iyi şekilde ifade edebilecek düzeyde öğrenmiş olurlar.
d. ‹lkokulumuzda, seçmeli ders olarak ikinci bir yabancı dilin öğretimi (Almanca, İspanyolca ya da Fransızca) 2. sınıftan
itibaren yapılır. Öğrencilerimiz, ikinci yabancı dili de kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilecek düzeyde öğrenirler.
ÖDEV
a. Öğrencilerimize sınıf seviyelerine uygun, yapabilecekleri kadar günlük ödevler ve hafta sonu ödevleri verilir. Verilen
ödevin bir kısmı okulda öğretmen gözetiminde; kalan kısmı da evde veli denetiminde yaptırılır. Yapamadıkları veya
yanlış yaptıkları ödevler, öğretmenlerinin denetiminde yeniden yaptırılır.
b. Öğrencilerimize verilen projelerin öğretmenlerinin denetiminde, öğrenci tarafından yapılması sağlanır.
c. Okulumuzda öğrencilerimize, öğretmenlerimiz tarafından hazırlanan aylık ödev kitapçıkları verilir ve düzenli olarak
öğretmenlerimiz tarafından kontrolleri yapılarak bitirilmesi sağlanır.
d. Öğrencilerimize yaz tatili için çeşitli etkinlik programları, rehberlik önerileri, kitaplar ve yaz ödevleri verilir.
DEĞERLENDİRME
a. Öğrencilerimize, problem çözme, yorumlama, analiz etme, eleştirel düşünme, tahmin etme gibi becerilerini ölçmeye yönelik uygulamalar yapılır.
b. Değerlendirme tarihlerimiz ve tüm akademik programımız, eğitim öğretim yılı başında, hem yazılı doküman olarak verilir
hem de eğitim portalımızda ve web sitemizde ilân edilir.
c. 1, 2 ve 3. sınıflarda değerlendirme sonuçları, öğrencilerimizin yıl sonu başarı ortalamalarına etki etmez. Bu değerlendirmeler sadece, öğrencilerimizin ilerlemelerini takip etmek amacıyla yapılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda takviyeye ihtiyacı olan veya bulundukları grubun ilerisinde olan öğrencilerimizle ek çalışmalar ve bire bir etütler yapılır.
d. 4. sınıfta sınavlar, sınıfların tümüne, aynı gün ve aynı saatte uygulanır. Sınav sonuçlarına göre, takviyeye ihtiyacı
olan veya bulundukları grubun ilerisinde olan öğrencilerimizle ek çalışmalar ve bire bir etütler yapılır.
GELİŞİM VE BİLİM PROGRAMI
a. Okulumuzda hızlı öğrenen öğrencilere yönelik “Gelişim ve Bilim Programı” cumartesi günleri Çankaya ve Ümitköy
Anaokullarımızda yapılmaktadır. Programımızın amacı, öğrencilerin; bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarındaki
farkındalıklarını artırmak; eleştirel düşünce, yaratıcılık gibi her meslekte başarının temelinde yer alan becerilerini
geliştirmektir.
b. Programımıza, belirlenen kriterlere uygun olarak öğrenci seçimi yapılır.
c. Programımız okulumuz öğrencilerine yönelik olmakla beraber dışarıdan öğrencilere de açıktır.
GÜNLÜK ZAMAN AKIŞI
1. Öğrencilerimiz, her gün en geç saat: 8.00’de okulda olurlar ve 8.10’da ders başlar.
2. Öğrencilerimiz, saat: 8.50 - 9.05 arasında kahvaltılarını yaparlar, saat: 11.25’te öğle yemeklerini yerler, saat: 15.15 - 15.30
arasında ise ikindi kahvaltılarını yaparlar.
3. 16.55’te son ders biter ve 17.00’de öğrencilerimiz okul servisleriyle okuldan ayrılır.
2
Haymana Yolu, 5. km Karşıyaka Mah. 577. Sok. No:1 Gölbafl› – ANKARA • Tel: (0 312) 498 25 25 • www.nesibeaydin.k12.tr
YEMEK
1. Öğrencilerimiz, yemeklerini kendi yaş grubundaki arkadaşları ve öğretmenleri eşliğinde yerler.
2. Öğrencilerimiz yemekhaneye öğretmenleriyle giderler. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimizin yemekleri, masalarına servis yapılır.
3. Öğrencilerimizin sağlıklı beslenme alışkanlığını edinebilmeleri için kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı zorunludur.
4. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısında verilen yiyecekler, beslenme uzmanımızın denetiminde, öğrencilerimizin günlük besin ve enerji ihtiyacı göz önüne alınarak hazırlanır (Yemekler, okulumuzun mutfağında hazırlanır
ve pişirilir).
5. 1. sınıflarımız okul kantinini kullanamazlar. 2 ve 3. sınıf öğrencilerimiz ise öğretmenlerinin denetiminde, belirlenen günlerde, kantin kullanımını öğrenmek amacıyla kantinden faydalanırlar.
6. 4. sınıf öğrencilerimiz, akıllı kart sistemi ile alışveriş yapabilirler. Öğrencilerin yememeleri gereken yiyeceklerin kendilerine satışı velilerimiz tarafından engellenebilir.
7. Okul kantinimizde, öğrencilerin sağlığına zarar verebilecek (gazlı içecekler, cips, fast food vb.) yiyeceklerin satışları yapılmaz.
8. Spor antrenmanları için okulda kalacak öğrencilere, antrenman öncesi kumanya verilir.
ULAŞIM
1. Öğrencilerimiz okula, okul servisi ile gelip giderler.
2. Servislerimizde öğrencilerimizin araca binmesine ve araçtan inmesine yardımcı olan bir görevli bulunur.
3. Okul servislerinin trafikte izleme (uydu servis takip) sistemi ile hangi güzergâhta olduğu her an görülebilir.
4. Okul servislerimiz, sıkı güvenlik yönergeleri çerçevesinde titizlikle yönetilir ve sık sık denetlenir.
SAĞLIK
1. Okulumuzda biri E blok, diğeri ise lise bölümümüzde olmak üzere 2 revir bulunur.
2. Okulumuzda; 1 doktor, 2 hemşire, 1 psikolog ve 1 diyetisyen görev alır.
3. Okulumuzda acil durumlar için sürekli hazır, tam donanımlı ambulansımız bulunur.
4. Öğrencilerimizin sağlıkları ile ilgili her türlü veri, okul portal sistemine kaydedilir ve okul yöneticileri tarafından izlenir.
TOPLANTILAR VE GÖRÜŞMELER
1. Eylül ayı başındaki uyum haftasında, 1. sınıfa başlayan öğrencilerimizin velileriyle tanışma toplantısı yapılır.
2. Yılda iki defa dönem ortalarında, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.
3. Dönem sonlarında, öğrencimizin ailesinin ve sınıf öğretmeninin katılımı ile öğrenci gelişim dosyası paylaşım günleri
(portfolyo sunum günü) düzenlenir. Bu paylaşım günlerinde; öğrencimizin ailesi (anne, baba, kardeş, büyükanne, büyükbaba vb.) ve sınıf öğretmenimiz ile İngilizce öğretmeni, öğrencimizin gelişim dosyası sunumunu izler, öğrencimizin
başarıları hakkında paylaşımda bulunur.
4. Akademik danışmanlarımız, eğitim uzmanları ve sınıf öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, bireysel anne - baba görüşmeleri düzenlenir. Öğrencilerimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili bireysel görüşler bu görüşmelerde paylaşılır.
5. Öğretmenlerimizin haftalık programlarında yer alan görüşme saatlerinde, velilerimiz tüm öğretmenler ve yöneticiler ile
portal üzerinden randevu alarak bire bir görüşmeler yapabilir (Okulun açıldığı ilk hafta ve okullar kapanmadan önceki son hafta hariç).
6. Velilerimizin istekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak; alan uzmanı akademisyenlerin katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.
Haymana Yolu, 5. km Karşıyaka Mah. 577. Sok. No:1 Gölbafl› – ANKARA • Tel: (0 312) 498 25 25 • www.nesibeaydin.k12.tr
3
SOSYAL ETKİNLİKLER VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarındaki amacımız, öğrencilerimizin yeni ilgi alanları edinmeleri ya da varolan ilgi alanlarında profesyonelleşmelerini sağlamanın yanında, kendilerinin güven ve sorumluluk duygularını geliştirerek, bedensel, zihinsel
ve duygusal yönden sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarında aşağıdaki ilkeler gözetilir:
1. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde, öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları göz
önünde tutulur.
2. Öğrencilerimiz öğretmenlerinin planladığı, sosyal ve kültürel amaçlı düzenlenen gezilere katılırlar.
3. Okulumuzda ayda bir, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları sergilenir.
4. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için alanında uzman birer danışman öğretmen görevlendirilir. Bu öğretmenin liderliğinde çalışmalar sürdürülür.
5. Gönüllü velilerimiz de sosyal etkinlik ve kulüp çalışmalarına katılabilir, öğrencilerimize danışmanlık ve rehberlik yapabilirler.
6. Öğrencilerimiz, haftada iki gün, ikişer ders saati sürecek olan iki farklı kulüp çalışmasına katılırlar.
7. Okulumuzda sergiler, konferanslar, paneller, söyleşiler düzenlenir. Düzenli olarak yazar imza günleri yapılır.
AÇIKLAMA: Kulüp çalışmalarımız ve okulumuzdaki etkinlik alanlarımızla ilgili ayrıntılı bilgiler internet sitemizde
yer almaktadır.
ÖĞRETMEN KADROSU
1. Öğretmenlerimiz, alanlarında kendilerini kanıtlamış, eğitim sektörünün en donanımlı ve güçlü öğretmenleridir.
2. Öğretmen seçimine üç aşamalı mülakat sürecinin ardından karar verilmektedir. Aday öğretmenlerin referansları ile iletişim
kurulmasının ardından, mülakatın ilk aşaması insan kaynakları bölümü ile gerçekleşir. ‹nsan kaynakları müdürü ve ilgili
bölümün zümre başkanı, aday öğretmeni kurum için uygun bulursa, ikinci aşama başlar. ‹kinci aşamada, aday öğretmenler
mülakat ekibi ile görüşür ve kısa bir soru cevap sürecinin ardından, aday öğretmenden ekibe kısa bir demo dersi sunması
istenir. Ekip bu esnada öğrenci rolünü üstlenir. Bu iki aşamanın sonunda, ekip kararını verir ve yönetim kuruluna bildirir. Son
aşamada, yönetim kurulu üyelerinden biri öğretmenle görüşür ve pozisyonu teklif eder.
3. Öğretmenlerimize, sürekli hizmet içi eğitimler verilerek ve onları çeşitli etkinliklere dâhil ederek çalışmalarına yenilikler
getirmeleri sağlanır. Öğretmenlerimiz, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanır.
2015 - 2016 ÖĞRETİM YILI İÇİN YAPILACAK OLAN OKUL GİRİŞ SINAVIMIZ HAKKINDA
1. İlkokul 1. sınıflarımıza dışarıdan öğrenci alınmamakta, sadece Nesibe Aydın Çankaya ve Ümitköy Anaokulu öğrencilerimize kayıt hakkı verilmektedir.
2. İlkokul 2 ve 3. sınıflarımıza, boş kontenjanlar dahilinde alınacak öğrenciler için mülakatlar, 28 Şubat 2015 tarihinden itibaren başlayacaktır.
3. İlkokul 4. sınıflarımıza ise boş kontenjanlar dahilinde alınacak öğrenciler için, 22 Mart 2015 Pazar günü sınav yapılacaktır.
VERİLECEK BURSLAR HAKKINDA
1. 22 Mart 2015 Pazar günü uygulanacak sınav, boş kontenjanlar dahilinde, okulumuza giriş hakkı kazanılması için yapılan bir sınavdır.
Bu sınav sonucuna göre sadece;
a) Ortaokul 5. sınıf olacak öğrenciler ile,
b) Lise 9. sınıf olacak öğrencilere, ilan ettiğimiz oranlarda başarı bursu verilecektir.
2. Başarı bursları, ortaokuldan itibaren uygulanır. Kendi öğrencilerimize, bir sonraki yıl için verilecek burslar (başarı bursları dahil), Nesibe Aydın Okulları Burs Yönetmeliğine göre, burs komitesi tarafından her yıl haziran ayında açıklanır.
4
Haymana Yolu, 5. km Karşıyaka Mah. 577. Sok. No:1 Gölbafl› – ANKARA • Tel: (0 312) 498 25 25 • www.nesibeaydin.k12.tr

Benzer belgeler

Nesibe Aydın - ön kayıt nesibe aydın eğitim kurumları

Nesibe Aydın - ön kayıt nesibe aydın eğitim kurumları 3. Okulumuzda ayda bir, profesyonel tiyatro topluluklarının oyunları sergilenir. 4. Sosyal etkinlik ve kulüp çalışmaları için alanında uzman birer danışman öğretmen görevlendirilir. Bu öğretmenin...

Detaylı

Nesibe Aydın - ön kayıt nesibe aydın eğitim kurumları

Nesibe Aydın - ön kayıt nesibe aydın eğitim kurumları 1. Öğrencilerimizin takibi, sınıf danışman öğretmenleri, rehberlik ve psikolojik danışmalar, eğitim uzmanları, ders öğretmenleri ve yönetim tarafından yapılır. 2. Öğrencilerimizin ve velilerimi...

Detaylı

Şubat - ted karabük koleji

Şubat - ted karabük koleji 2. Öğrencilerimiz, “A ve B Blok”ta, kendi yaş gruplarındaki öğrencilerle eğitim - öğretim faaliyetlerini sürdürürler. 3. Sınıflarımız 18 - 20 kişiliktir. 4. Sınıflarımız son teknolojik imkanlarla d...

Detaylı