Dünyadaki Fuarlar ve Sempozyumlar

Transkript

Dünyadaki Fuarlar ve Sempozyumlar
News from the world of spinning solutions
1
6
Yeni pazarlar
Türkiye “Doğu
Kapısı”.
Röpörtajlar
Tessitura Zagis:
gelişmekte olan
bir ülkede lider bir
firma.
3
7
Yeni pazarlar
Bangladeş: ucuz
maliyetler ile
üstün kalite.
Sayı 12 | Haziran 2010
4
Dünyada Marzoli
Türkmenistan’daki
Marzoli mevcudiyeti
büyüyor.
5
Dünyada Marzoli
Marzoli’nin
mükemmelliği hala
kazanıyor.
Marzoli dünyasından...
Marzoli
dünyasından
haberler.
Türkiye “Doğu
Kapısı”.
Avrupa, Asya ve Ortadoğu’nun
kesişme noktasının ekonomik
görünüşü.
“Dört nala gelip uzak asya’dan
Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan Bu memleket bizim”
Nazim Hikmet
Kültür ve gelenek açısından zengin
bir halk ve ülke olan Türkiye, bugün
de cazibesini korumaktadır.
Bir zamanlar Trakyalıların yaşadığı
ve pek çok değerli iz bıraktığı bu
topraklar, Avrupa, Orta Asya ve
Ortadoğu’yu birbirine bağlayan
yolların kesiştiği, ticaret yapanların
ve maceracıların buluşma yeriydi.
Yüzyıllar geçse de bu stratejik durum
hala sürmektedir ve Türkiye batı
dünyası için “Doğu Kapısı” olarak yer
almaktadır. Karadeniz’e kıyısı olan
ülkeler, eski Sovyet Cumhuriyetleri
ve Ortadoğu Ülkeleri ile olan kültürel yakınlığı, Türkiye’yi bu ülkeler ile
Avrupalı ortakları arasında bağlantı
ve alışveriş noktası haline getirmiş
ve Özbekistan, Türkmenistan ve
Kazakistan gibi yeni pazarların
açılmasında rol oynamıştır.
devamı 2. sayfada...
Marzoli fitil makinesi.
Dünyadaki Fuarlar ve Sempozyumlar
Aşkabat Türkmenistan
06-08 Haziran 2010
Şangay Çin
22-26 Haziran 2010
Taşkent Özbekistan
2-4 Kasım 2010
Hanoi -Vietnam
Uluslararası Türkmenistan Tekstil Ürünleri Fuarı
ITMA Asya+Citme
Hall W2-Stand A61
Caitme 2010
Hall 1 - Stand B55
Fuar
newsletterCS4_turk.indd 1
10-12 Kasım 2010
Hanoitex 2010
21/05/10 16.09
News from the world of spinning solutions
80li yıllardan itibaren Türkiye köklü bir ekonomik değişime
uğradı. 1 Ocak 1996 tarihinde Avrupa Gümrük Birliği Anlaşmasının
imzalanmasının da etkisi ile
yurtdışı ile ilişkileri teşvik eden bir
ekonomik modeli benimsedi.
Sonuç olarak gayri safi milli hasıla
ve tüketim arttı.
sonuçlanacak
gerçek
yatırım
çalışmaları ile hız kazanmıştır.
Ekonomik gelişme ve tüm üretim
sektörlerinin sanayileşmesi, güçlü
bir ekonomik gelişmeyi beraberinde getirdi.
Real
Estate
uluslar
arası
yatırımcılar derneğinin yıllık olarak
yaptığı araştırmaya göre Türkiye
Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika
ile birlikte gelişmekte olan pazarlar
arasında ilk beştedir (kaynak Washington Business Journal 18 Ocak
2010). Bu araştırma, Real Estate’in
842 milyar dolarlık yatırımları
için 2009 yılının son çeyreğinde
21 ülkede yaklaşık 200 dernek ile
yapılmıştır.
Ayrıca EBRD Türkiye’nin 2010 yılı
için büyüme oranını %3 den %4,7
ye çıkarmıştır, 2011 de ise %4 bir
büyüme öngörülmüştür (IPSAT
Newsletter’dan alınmıştır).
50 yıldan beri Türkiye pazarında
bulunan Marzoli, Türk tekstil
sektöründeki gelişimi adım adım
takip etmiş ve üretim kapasitesine
ve kaliteye makinelerinin teknik
gelişimi ile katkıda bulunmuştur.
Bu bağlamda, tekstil sanayi,
gerçekleştirilmekte olan veya 2010
yılı sonu ve 2011 yılı ilk yarısında
Ürünlerin kalitesine etki eden
gelişmiş teknoloji ürünü makinelere yapılan yatırımlar sayesinde
Türklerin tekstil üretimindeki becerileri tüm dünyada tanınmakta
ve beğenilmektedir.
Bu sanayileşme süreci öyle bir hale
gelmiştir ki pek çok batılı üretici
son yıllarda üretimlerini Türkiye’ye kaydırmıştır, bu duruma en
son örnek dünyaca ünlü Alman
moda firması Hugo Boss’dur; Cleaveland’daki (Ohio) üretim üssünü
kapatmaya ve üretimini Türkiye’de
yapmaya karar vermiştir.
Marzoli
markası
Türk
yatırımcıların değer verdiği bir
markadır, makinelerinin teknolojisi, verimi ve kalitesi ayrıca satış
sonrası hizmetleri mükemmeldir.
Marzoli’nin bu pazarda sürekli takdir edildiği bazı konular şunlardır:
•
Komple tesis kurma kapasi-
Sayı 12 | Haziran 2010
•
•
•
•
tesi (dünya çapında tekstil
makineleri sektöründe tek
firmadır).
Ring makinesinin şantuklu ip
üretimindeki çok yönlülüğü.
Fitil makinesinin mükemmel
etkinliği, kalitesi ve kolay
kullanım özellikleri.
Penye ve vatka makinelerinin verim ve kalite açısından
mükemmelliği.
Harman hallaç ve tarak makinelerinde yabancı maddeleri
en aza indirgeme kapasitesi.
ve her zaman güvenilir bir ortağı
olduğu müşterilerine başarılar diler: Abayoglu, Almer Tekstil, Basak, Basyazicioglu, Besler Tekstil,
Beyteks Tekstil, Biltas A.S., Biska
Tekstil, Bossa, Eroglu Group, Gap
Guneydogu Tekstil, Gol Iplik Seremet, Guglu Tekstil, Karacasu Tekstil, Karteks, Kipas, Isko Dokuma
Isletmeleri, Matesa Tekstil, Mimatas Tekstil, Orteks Tekstil, Sanko
Holding A.S.,
Sarteks A.S., Sunerler, Sirikcioglu A.S. ve Toprakci
Tekstil.
Marzoli’nin hem pazarı hem de
müşterilerini sürekli takip eder.
Marzoli şirket yapısında, pazarla ilgili çalışan, güvenilir ve
işinin ehli bir ekip vardır. Bu ekip
Satış Müdürü Mr. Varinelli, Bölge
Satış Müdürü Mr. Poma ve Ürün
Müdürleri Mr. Consolandi ve Mr.
Cattaneo’dan oluşmaktadır. Marzoli’nin Türkiye’deki mümessilliği
Selçuk Özkul tarafından yürütülmektedir ve Durmuş Akıl da satış
ve pazarlama konusunda ona
yardımcı olmaktadır. Hüseyin Levent Kürkçü, Recep Güler ve Ergun
Akbulut teknik bölümde hizmet
vermektedir.
Marzoli pazardaki tüm firmalara
Türkiye’daki Marzoli Vouk tesisleri.
2
newsletterCS4_turk.indd 2
21/05/10 16.09
News from the world of spinning solutions
3
Sayı 12 | Haziran 2010
Bangladeş:
Ucuz maaliyetlerle üstün kalite.
Marzoli’nin teklifleri
gelişmekte olan bu
pazarı başarı ile destekliyor.
Telef miktarını azaltarak üstün kaliteli iplikleri mümkün olan en düşük
maliyetle üretmek, bütün iplik üreticilerinin olduğu gibi Bangladeşli
iplik üreticilerinin de en büyük
iddasıdır. Nitekim, özellikle burada, bölgesel avantajları kullanarak
düşük maliyetli iplikhane kurmak
için sayısız fırsat bulunmaktadır.
İpliğe arz oldukça fazladır, hammadde maliyeti artmaktadır ama
t-shirt gibi basit ürünler için bile
kaliteli ipliğin maliyeti açısından
hala rekabet edebilmektedir.
Ayrıca, hem ülke içindeki hem de
uluslar arası arza yönelik, penye iplik üretimi açısından sanayi
yatırımları için çok büyük potansiyel vardır. Bangladeş’teki yönetici
sınıfı, Hindistan’da olduğu gibi iyi
yetişmiştir, ama iş gücü ve enerji
giderleri, komşu ülkelere nazaran olduşça düşüktür. Tüm bunlar
yüksek kar ve büyük genişleme
fırsatları anlamına gelmektedir.
Marzoli, bu pazarı iyi tanımakta
ve 15 yıldan beri kaliteye ve enerji
tasarrufuna önem veren firmalara teknoloji tedarik etmektedir.
Marzoli, bu sene ikinci defa özellikle penye iplik üretimi yapan firmalara bir sempozyum vesilesi ile
kapılarını açıyor. Ayrıca 3 yıldan
beri, Marzoli Dakka’da düzenlenen Tekstil ve Hazır Giyim fuarına
katılmaktadır. Marzoli, en son
geçen Mart ayında İtalyan tekstil
derneği ACIMIT ve ITC ile birlikte,
Dakka’da “İtalyan Tekstil Makineleri: Bangladeş tekstil sektörünün
rekabetçiliğini geliştirmek” konulu bir seminere katıldı. Seminer
esnasında Marzoli diğer lider
firmalar ile birlikte, Bangladeş
iplik üreticilerine, komple iplik
eğirme hattı tedarik eden dünya
çapında tek firma olarak makinelerinin sunumunu yaptı. Marzoli
200 seneden beri tekstil makineleri sektöründe güvenilirliğin,
ciddiyetin ve tecrübenin lideridir.
Bangladeş’te İtalyan tekstil makinelerine olan talep 5 yıldan beri
artıyor.2004-2008 döneminde %17
artmıştır. 2007’de 31 milyon Euro
olarak gerçekleşirken 2008’de 41
milyon Euro’ya ulaşmıştır. 2009
yılının dokuz ayında 18 milyon
Euro’ya ulaşmıştır ki bunun %17 si
iplik eğirme makinesidir.
Bangladeş’teki
Marzoli
makinelerinin
başarısının
büyük
kısmı penyöz grubu ile fitile
dayanmaktadır, çünkü penye iplik
üretimi yüksek karı garantileyen
üstün kalite iplik elde etme kapasitesini arttırır. Bu birliktelik pazarda
büyük başarı elde etmenin garantisidir.
Bu bağlamda, sırasıyla, penyöz grubu satışı yaptığımız, sektöründe
lider iki firmanın adını anmadan
geçemeyeceğiz:
•
Maksons
•
Basher
Marzoli Satış Müdürü Mr. Rosino Varinelli.
Pazara yardımcı olmak Marzoli’nin en önemli özelliğidir, satış
ve pazarlama ve teknik servis satış
acentası tarafından Mr. Poma’nın
desteği ile yerinde yürütülmektedir. Bu ekipte, Marzoli makinelerini iyi tanıyan iki satış sorumlusu,
iki de teknisyen bulunmaktadır.
Marzoli penye makinesi CM600N,
makinelerin üretim kapasitesini
(vuruş sayısı/dakika) arttıracak
şekilde, en ileri teknolojilerin
yardımı ile geliştirilmiş, iplik kalitesi artarken telefte azalma olmuştur.
Penyöz grubu için, yenilikçi mühendislik ve projelendirme teknikleri
kullanılmıştır; detayları aşağıdaki
gibidir:
•
•
•
•
Yeni çenelerin yapısı ve hareketi elyafların daha seçici
taranması için çalışılmıştır.
Yeni
çenelerin
çalışma
esnasındaki yükü azaltılmış,
daha yüksek hızda, daha az
enerji kullanacak şekilde
tasarlanmıştır.
Şeritlerin
üstün
kaliteli
olması için, koparıcı silindirlerin hareketlerinin yeni
düzeni, topakların üst üste
gelmesini
kontrol
altına
almayı sağlayacak şekilde
düşünülmüştür.
Hem etkin bir temizlik
Seminer “İtalyan Tekstil Makineleri: Bangladeş tekstil sektörünün
rekabetçiliğini geliştirmek” Dakka 9 Mart 2010.
•
•
sağlamak hem de makinanın
verimliliğini arttırmak için,
her penye kafası ve yeni çıkış
çekim grubu üzerine özel üfleme sistemi yerleştirilmiştir.
Makinenin hızını arttırmak
için makinenin tüm mekanik, elektronik, ve pnömatik
parçaları üzerinde detaylı bir
çalışma yapılmıştır.
Yeni tip teknolojik parçaların
kullanıması penyözü daha
güvenilir kılarken verimliliği
de %90 a çıkarmıştır.
•
•
•
başına daha fazla üretim.
Hammadde
maliyetleri: İpliğin kalitesine göre
elyafların daha iyi taranması
ve daha az telef.
İdari maliyet: Daha az personel.
Enerji maliyeti: kinematik ve
dinamik iyileştirme.
The Yeni penyöz aynı zamanda üretim masraflarını da
azaltmaktadır:
•
Yatırım maliyetleri: makine
3
newsletterCS4_turk.indd 3
21/05/10 16.09
News from the world of spinning solutions
4
Sayı 12 | Haziran 2010
Marzoli’nin Türkmenistan’daki
mevcudiyeti büyüyor.
Marzoli, 5 yeni tesis
ile ülkenin tekstil
sanayisinin gelişimine
katılıyor.
bir hat kurulmuştur.
Aşkabat’taki tesise Marzoli açıcı
ve 9 ad tarak makinesi tedarik
etmiştir, bu tesis hijyenik pamuk
üretimine yöneliktir.
Son iki yılda, Marzoli, tekstil
sanayisinin gelişimi esnasında
Türkmenistan’daki yatırımcıların
yanında idi.
Şubat 2010’da Göktepe’de bulunan son tesisin açılışında
Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhammedov Marzoli personeli
ile birlikte gerçekleştirdiği proje,
tedarik ettiği makinelerin kalitesi
ve makineleri zamanında teslim
ettiği için Marzoli’yi övdü.
Türkmenistan, ham pamuk üretiminde dünyada 8. ülkedir, ham
pamuğu ipliğe dönüştürmek için
yeni iplik eğirme tesisleri kurarak
tekstil sanayisini geliştirmeye karar
verdi. Marzoli ürünlerinin kalitesi
ve ulaştığı üstün teknolojik düzey
sebebi ile tercih edilmiştir. Dünyada Made in Italy olgusunu güçlendirmemize yardım edecek bir fırsat
doğdu.
Marzoli Aşgabat’ta satış sonrası
hizmetler ofisinin açılışını yaparak
karşılık verdi. Bu ofiste hem personel eğitimi için hem de acil durumlarda kullanılmak üzere yedek
parça bulunacak ve 24 saat teknik
servis hizmeti verilecektir.
Cotam tesisinin görünüşü.
Türkmenistan’da 2010 yılında
açılışı yapılan 5 tesiste de Marzoli
makineleri bulunmaktadır.
Engin Grup, biri Türkmenabat
şehrinde olmak üzere Marzoli fitil ve ring makinelerinden oluşan,
28.800 iğlik , %100 pamuk çalışan
(Ne 9.4, Ne 20 ve Ne 30 numaralarda) günlük kapasitesi 39.899 kg
olan iki tesisin açılışını yapmıştır.
Diğer tesis ise Ruhabat şehrinde
kurulmuş olup iki hat komple
Marzoli
makinelerinden
oluşmaktadır.%100 pamuklu ve
%50 pamuk %50 polyester karışımı
iplik üretimi (Ne 20 numara)
yapılmakta olup 21.600 iğlik ring
hattında günlük kapasite 19.846 kg
‘dır. Diğer hat Open End olup günlük kapasitesi 17.280 kg dır ve Ne
12 numara çalışılmaktadır.
Cotam’in açılışını yaptığı tüm tesislerinde de Marzoli makineleri bulunmaktadır. Taşoğuz’da
açılan tesiste, açıcıdan ring makinesine kadar komple bir hattan
oluşmaktadır , 24.000 iğlik günlük
kapasitesi 30.815 kg olan bu tesiste
%100 karde pamuk Ne 9,5 ve Ne 24
numara çalışılmaktadır.
Göktepe’deki tesiste de 32.256 iğlik
günlük kapasitesi 27.707 kg olan ve
%100 pamuk Ne 18 çalışan komple
Marzoli fitil makinelerinin bulunduğu Cotam üretim bölgesi.
4
newsletterCS4_turk.indd 4
21/05/10 16.09
News from the world of spinning solutions
Marzoli tarak makinelerinin bulunduğu Cotam üretim bölgesi.
5
Sayı 12 | Haziran 2010
Marzoli Servis Merkezi, Aşkabat.
Marzoli̇’ni̇n üstünlüğü
yi̇ne kazandi.
İtalyan şirketi rekabette üstün geldi
ve Eroğlu gruptan
önemli bir ihale
kazandı.
Camozzi Grubunun bir parçası
olan, pamuk ipliği, sentetik iplik
ve karışımları üretimi için komple
tesis tedarik eden uzun geçmişi ile
Marzoli Spa, son olarak Eroğlu
grup ile Marzoli’nin açık ara dünya lideri olduğu denim ipliği üretiminde kullanılmak üzere 36,000
iğlik komple bir tesis için önemli
bir anlaşmaya vardı.
Dünya’nın en önemli denim ipliği
üreticileri, Marzoli, iplik kalitesi
ve yüksek performansla eşanlamlı
olduğu için çoktan Marzoli’yi
seçti bile.
Bu son iplik işletmesi Mısır’da Dimyat’a kurulacak ve pamuk hammaddesinin işlenmesinden, Eroğlu
grubunun dağıtım ağı ile dünyanın
dört bir tarafında satışa sunulacak
bitmiş ürünün üretimine kadar
olan prosesleri içeren dikey entegrasyona sahip olacak.
Tesiste bulunacak Marzoli makineleri, pamuk için komple açma
ve temizleme hattı, 38 Tarak, 24
Cer, 12 Fitil ve Ne10 ile 12 numara aralığında 26 - 28 mm elyaf uzunluğunda %100 pamuk
çalışabilen ve 24 saatte 43,670 kilogram üretim yapan 30 Ring’den
meydana gelmektedir.
1983 yılında kurulan ve yaklaşık
olarak 6000 çalışanı bulunan
Eroğlu Grup, yılda 20,000,000
parçanın üzerinde spor giyim
ürünü üretimi yapmaktadır.
200 ana satış mağazası ve buna
ek olarak 3000 perakende mağaza
Colin’s ve Loft markalarıyla grup
tarafından üretilen kıyafetleri
satmaktadır, ürünleri çoğunlukla
Türkiye ile Birleşik Devletler, Ru-
sya, Çin, Almanya, İsveç, Fransa,
İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi
32 başka ülkede satılmaktadır.
Marzoli, teknolojisi ve müşteri
hizmetleri sayesinde, bu sert ve
nitelikli rekabetin üstesinden gelip
bu yatırım için sipariş alabilmiştir.
Kontrat, İstanbul’da Eroğlu Grup’
un başkanı sayın Nurettin Eroğlu
ve yönetici müdür sayın Murat Karadut ile Marzoli genel müdürü
sayın Mario Bianchetti ve satış
müdürü sayın Rosino Varinelli
arasında imzalanmıştır.
Bu yeni sipariş İtalyan malının ve
Camozzi Grubunun girişimci rekabetinin başarısıdır.
5
newsletterCS4_turk.indd 5
21/05/10 16.09
News from the world of spinning solutions
6
Sayı 12 | Haziran 2010
Zagis dokuma fabri̇kasi:
büyüyen bi̇r ülkede li̇der kuru.
Meksika’nın tekstil
üretimi, tüm imalat sanayisinin gayri safi yurt
içi hasılasının %9’ unu
oluşturmaktadır.
Meksika Dünya’nın 14. ve Latin
Amerika’nın Brezilyadan sonra 2.
büyük ekonomisidir. Meksika, yıllar
boyunca, büyüyen ve dengede bir
ekonomiye, güvenilir bir finansal
siteme, bazı ekonomik dünya güçleri ile ticari anlaşmalara ulaşmak
ve yabancı yatırımına fırsat veren
bir çevre yaratmak için politik ve
ekonomik düzenini değiştirmiştir.
Son zamanlardaki yetkililer, liman
inşaatı, otoyollar, havalimanları,
iletişim, enerji üretimi ve doğalgaz
dağıtımı gibi altyapı harcamalarına
yatırım yaparak ekonomik gelişimi
arttırmaya çalıştılar. Dünya Ekonomik Görünümün’den güncel olarak
(IMF, 2009’da güncellenmiş) Meksika için gayri safi yurt içi hasıla
artışı tahminleri %1 ila %3 arasında
yükselişle revize edildi.
İç talebin ve aktif yatırım sürecinin pozitif trendinin akabinde,
cari büyüme oranı tarım, endüstriyel aktiviteler ve özellikle üretim ile inşaatda farklı çeyreklerde
yükselişlerle dengelendi. 1., 2. ve 3.
çeyrekler sırasıyla 3.9%, 26.3%, ve
69.8% olmak üzere gerçek gsyih’a
(gayri safi yurt içi hasıla) katkıda
bulundu.
Moody’s, Fitch IBCA ve Standard
& Poors düşük risklerinden dolayı
Meksika’yı yatırım sınıfında olarak derecelendirdi, Meksika’nın
derecesini geliştirmesine ve kendisini son derece güvenilir bir ülke
olarak tanıtmasına imkan veren
belirli etmenler; Makro-Ekonomik
dengesi, enflasyonu kontrol edebilme becerisi, finansal sisteminin
güvenilirliği ve özellikle yabancı
yatırımları çekme kapasitesidir.
Tekstil üretimi Meksika üretim sektörünün yaklaşık %9’unu
oluşturmakta, 2009’ da Meksika’daki tekstil endüstrisi üretimde,
satışta, kapasite kullanımında ve
ihracatta artış gösterdi.
Yerli imalatçılar özellikle İtalyan
newsletterCS4_turk.indd 6
teknolojisini
kullanıyorlar
bu
yüzden ülkemiz onların teknoloji
tedarikçisi olmak için mükemmel
bir pozisyonda.
Marzoli, teknolojik olarak üst düzey ekipmanların geniş seçenekleri
ile, mevcut pekçok kurulumlarına
ek olarak bu ülkedeki yeni fırsatları
değerlendiriyor, örneğin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AZTLAN TEXTIL S.A. DE C.V.
CORPORACION TEXTIL BONANZA S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA
MOYEL
S.A. DE C.V.
HILATEX S.A. DE CV.
MANUFACTURAS KALTEX
S.A. DE CV.
NEW COM DE MEXICO S.A.
DE C.V.
ROMA MILLS S.A. DE C.V.
TEXTILES LA ALSACIANA
S.A. DE C.V.
TEXTILES MARIE LOU S.A.
DE C.V.
Mayer Zaga Galante ve firmanın üretim sorumluları, Marzoli
acentası Mr. Roberto Metelli, Mr. Mario Bianchetti ve Mr. Tullio
Metelli, Marzoli Spa. Meksika’da Kuzey Amerika’ya ihracatla sonuçlanan bir çok konuda
teknolojik araştırmalara ve dikey
entegrasyona büyük bir vurgu var.
Zaga Grup.
Zagis dokuma fabrikası 1979’ da
kuruldu. Zagis, Meksika’nın dogal
ve yapay liflerle örme ve dokuma
kumaşta lider üreticisi, Zaga grubun lokomotif şirketidir. Dokuma bölümü değişik tipte iplikler
kullanmaktadır bunlar; karde, penye, open end, jet, vortex, kompakt,
core spun ve çift katlı bükümlü
ipliklerdir. Bu grup daima, karışım
ve doğal liflerden iplik üretiminde
kalitesini korumak için Marzoli
makinelerini kullanmıştır.
Grubun tekstil bölümü üretiminin bir kısmını son kasım ayında
New Orleans’da açılışı yapılan 3.
fabrikasına taşıma kararı aldı.
Zagis Grubun kurucusu ve başkanı
Mayer Zaga Galente’den bizimle
başarılarını tetikleyen unsurları
paylaşmasını ve hala konuyla iligili
olup olmadığını veya zamanla nasıl
değiştiklerini açıklamasını
istedik. Cevap direk ve oldukça basitti:
“Aile yönetimi sürekli başarımızın
sırrıydı, özellikle kriz esnasında,
Mayer Zaga Galante ve torunu Rafael.
6
21/05/10 16.09
News from the world of spinning solutions
ailenin direk alakası, üretim seviyesini korumayı ve sürdürülebilir
üretimi mümkün kıldı hatta yeni
fırsatlar yarattı”.
Çocuklar ve torunlar, sadece üretimle ilgili alanlarda değil aynı zamanda reklam, pazarlama, internet
üzerinden pazarlama ve müşteri
ilişkilerini de kapsayan yeni teknolojilerde uzmanlaştı. Dahası
devamlı araştırma ve teknolojik
gelişim, yönetimin takip kabiliyeti
ve bazen değişimi ve yeniliği öngörme grubun ilerleyişinin temelleriydi. Rekabetin önünde grubun
pazardaki liderliğini sürdürmesini
sağlayan, 3 temel avantajı var:
1. Yenilikçi ve özel iplikler,
2. Gelmiş geçmiş en geniş ürün
hatları,
3. Antibakteriyelden %100 doğal
formlara kadar çok geniş
aralıkta iplik uygulamaları.
Son zamanlarda rekabetin daha
da arttığı pazarlar Pakistan, Çin ve
Hindistan olmuştur, ne var ki Mayer Zaga, şirketi daima teknolojinin
7
ve yeniliklerin paylaşımına açık
olduğundan onları rakipten daha
çok partner olarak görmektedir.
Mayer Zaga’ nın torunu, Rafael Zaga’ya göre; küresel krizin çözümüne yardım edecek en iyi yaklaşım,
fire ve üretim fazlası olmadan,
üretilen ürüne gerçek doğal bir
değer katmak için, uluslararası
hükümetlere sadece ülkelerinde
üretilmeyen ürünlerin ithal edilmesini önermek olurdu. Grup,
Meksika mirasının korunması, binlerce yıl geriye dayanan geleneklere saygı gösterilmesi ve etnik kültürünün tanıtılmasına etkin olarak
katılınması hususlarına kuvvetle
inanmaktadır.
Marzoli’nin pazardaki başarısını
belgeleyen unsurlar:
•
Zagis gibi lider üreticilerin tedarikçisi olmak.
•
Marzoli ekipmanlarının teknolojik önderliği (tarihi marka).
•
Satış
sonrası
hizmet
verimliliği garantisi.
Sayı 12 | Haziran 2010
Yerel hizmet sağlayıcımız:
NUOVA ITAL-TEX S.A. DE C.V.
Av. 12 Poniente No.501-G
-C.P. 72760 San Pedro Cholula,
Puebla Pue (Mexico)E-mail: [email protected]
Tel. +52 222 2479394
Fax +52 222 2479390
20 yıldan beri Marzoli/Vouk mümessili olarak faaliyet gösteren
Nuova Ital-Tex’ in, en zor zamanlarda bile, yetenekli ve yaygın organizasyonu sayesinde ustalıkla en
yüksek kalitede hizmet verdiğini
vurgulamak isteriz.
Marzoli dünya’sindan haberler.
Marzoli’den yeni bir yenilik: Ar&Ge El Kitabı
ve dijital haber bülteni.
Marzoli bir yenilik sunuyor
: Ar&Ge El Kitabı. Bu önemli
araç ile Marzoli, müşterilerinin
makineleri hakkındaki bilgilerini güncel tutmak ve teknolojik
evriminden
haberdar
etmek
için Ar&Ge bölümü tarafından
yapılan araştırmaları ve yenilikleri
tanıtmak istiyor.
MV dünyasının bu sayısında,
CM600N penyözde enerji tüketiminin azaltılması çalışmalarında
önemli sonuçlar elde edildiğini
gösteren el kitabından ilk bölümü
yayımlıyoruz.
Daima olduğu gibi, Marzoli
müşterileri ile sadece bir tedarikçi olarak değil aynı zamanda
yıllar boyu sürdürülebilir başarıyı
amaçlayan, güvenilir ve sadık bir
ortak olarak bağ kurmayı istemektedir bu sebeple Marzoli bilgi paylaşımı ve iletişimin önemine
son derece inanmaktadır.
Hızlı ve direk bağlantı kurma
olanağı, Mart 2010’da ilk sayısı
yayımlanan Marzoli dijital haber bülteninin yakaladığı büyük
başarının anahtarı. Ilk sayı, birçok
olumlu eleştiri almasının yanı sıra
büyük merak ve ilgi uyandırdı;
coşku, bu yeni iletişim aracının
önemini ve beğenildiğini ispat
ediyor.
Marzoli Dünya’sına katılmak oldukça kolay; sadece dergideki bilgi
formunu doldurun ve dijital haber
bültenini almaya başlayın.
Okuma İstatistikleri.
Dijital Newsletter Marzoli Vouk sayı 1 Mart 2010: •
Okunmuş: 54%
•
Okunmamış: 46% 7
newsletterCS4_turk.indd 7
21/05/10 16.09
TEKNOLOJİ VE YENİLİKLER HAREKET HALİNDE.
DAİMA. HERYERDE.
GELECEK DURAK:
ITMA ASIA+CITME 2010.
SHANGHAI. CINA.
HALL W2 - STAND A61.
1851’den beri lokomotif parçaları, silah ve tekstil makineleri ürettik; en ünlü bazı iplik üreticilerinin
kuruluşuna katkıda bulunmak için dünyada bilinmeyen ülkelere, verimli ve verimsiz topraklara
gittik. Daha iyi sonuçlara ulaşmak için müşterilerimize teknoloji ve yenilikler taşıyoruz.
Trenimiz hiç durmadan yoluna devam ediyor, sizin gelişmenizde anahtar rolü oynayacak parçalarla birlikte.
200 yıldan beri tek bildiğimiz durak sizin başarınızdır.
www.marzoli.it
newsletterCS3_turkTIMES.indd 8
Editoryal MW World
Marzoli spa
Mario Bianchetti, Roberto Vezzoli, Rosino Varinelli,
Mario Mascheretti, Roberto Torcoli, Silvano Patelli, Girolamo Prandini,
Pietro Sangaletti, Massimo Galli e Flavio Morandi.
Via S. Alberto, 10
25036 Palazzolo s/O
Brescia - Italy
Kordinasyon: Wasabi S.r.l. (Brescia).
Grafik tasarım: Wasabi S.r.l. (Brescia).
Basan: Artigianelli Spa (Brescia)
Tel. +39 030 7309 1
Fax +39 030 7309 365
[email protected]
29-05-2010 11:15:40

Benzer belgeler

Kalite, Kontrol ve Servis yönetimi: Marzoli` nin metodu.

Kalite, Kontrol ve Servis yönetimi: Marzoli` nin metodu. fuarı tekstil sektörü uzmanlarına, tüm dünya Nagpur Ganges pazarında Marzoli’yi rekabetçi kılan, makine- Delta lerini, özellikle yüksek teknolojisini ve yeniliklerini, güçlü olduğu noktaları, tanıt...

Detaylı

ÖNÜMÜZDEKİ ON YILDA TEKSTİL VE GİYİM SANAYİ

ÖNÜMÜZDEKİ ON YILDA TEKSTİL VE GİYİM SANAYİ on yılda lüks ürünler ve moda kalemleri için kendi sıcak satış noktaları haline gelmeleri bekleniyor. "Yüksek büyüme oranları kaydeden ve orta ile yüksek sınıfların artışını sürdürdüğü gelişmekte o...

Detaylı