El Capitan tiyatro

Transkript

El Capitan tiyatro
Aşağıdakilerden hangi ikisinin yukarıda fotoğrafı
yoktur?
Naomi Campbell
Yaşar Kemal
Oktay Sinanoğlu
Margaret H. Thatcher
Angela Merkel
Kenan Evren
Tahsin Yücel
Benjamin Netanyahu
Yıldız Kenter
Adalet Ağaoğlu
ANGELA MERKEL, YAŞAR KEMAL
1
İstanbul’da Halk Ekmek tarafından satılan 300
gramlık normal ekmeğin fiyatı ne kadardır?
50 KURUŞ
2
Cenevre’de Birleşmiş Milletler binasının önünde yer
alan bir bacağı kırık sandalye şeklindeki anıt, neyi
temsil ediyor?
Kara mayınlarının neden olduğu ölümler ve sakatlıklar
3
Mutlak monarşiyle yönetilen bu devlette
devlet başkanı; yasama, yürütme ve yargının
da başındadır. Aynı zamanda bir dini lider olan
devlet başkanının sözleri yasa hükmündedir.
Ekonomisi, lideri olduğu dinsel dünyadan elde
edilen vergilerin, aidatların, bağışların yanı sıra;
şirket gelirleri, hisse senedi-tahvil-bono
gelirleri, bankacılık ve faiz gelirleri, hediyelik
eşya satışlarından elde edilen gelirlere ve basın
yayından elde edilen reklâm gelirlerine
dayanmaktadır.
VATİKAN, BENEDICT XVI (PAPA)
Yaklaşık 1000 kişilik bir nüfusu olan bu
devletin; 100 kişilik bir ordusu, uluslararası
düzeyde yayın yapan 200’den fazla gazetesi,
150’den fazla radyo istasyonu ve yaklaşık 50
adet de televizyon kanalı vardır.
Nüfus ve yüzölçümü yönünden küçük, etki
yönünden büyük bu devletin ve devlet
başkanının adını biliyor musunuz?
4
Şiddet karşıtı ve ırksal eşitlik yanlısı görüşleriyle tanınan,
Nobel Barış Ödülü sahibi olan, “Bir gün, dört çocuğumun da
derilerinin rengi ile değil de kişilikleri ile yargılandığı bir
ülkede yaşayacaklarına dair bir hayalim var!” diyen ve bir
suikast sonucu öldürülen Amerikan Yurttaş Hareketi önderi
kimdir?
MARTIN LUTHER KING
5
Avrupa Birliği’nin para birimi olan “Euro”
ilk kez ne zaman ve kaç ülkede
kullanılmaya başladı?
1 Ocak 1999, 11 ülke / 1 Ocak 2002, 12 ülke
6
Ünlü bir derginin hazırladığı ankette 20. yüzyılın en etkili kişileri
arasına girebilen tek moda tasarımcısı olan bu hanım, sadece dünya
kadınlarını değil, Türk askerlerini de giydirdi. Türk Ordusu’nun 1980’li
yıllara kadar giydiği üniformaları, bizzat Atatürk’ün isteğiyle o
tasarladı.
Aynı zamanda kendi adını taşıyan çok ünlü bir markanın da yaratıcısı
olan bu modacıyı tanıdınız mı?
COCO CHANEL
7
Türkiye,
Eurovision Şarkı Yarışması’na ilk kez hangi
tarihte, hangi sanatçıyla, hangi şarkıyla
katıldı ve kaç puan aldı?
1975, Semiha Yankı, Seninle Bir Dakika, 3 Puan
8
Fotoğrafta gördüğünüz bayrak hangi ülkeye
aittir ve bu ülkenin yerel dildeki adının anlamı
nedir?
BHUTAN. Ülkenin yerel adı "Gürleyen Ejderhanın Ülkesi"
anlamına gelen Druk Yul'dur.
9
“Dünyanın Yedi Harikası” olarak bilinen ve biri dışında tümü
kaybolmuş olan yedi büyük yapıtı sayabilir misiniz?
Bunlardan hangi ikisi bugünkü Türkiye’nin sınırları içinde inşa
edilmiştir?
Rodos Heykeli, Zeus Heykeli, Keops Piramidi, İskenderiye Feneri,
Babilin Asma Bahçeleri, Artemis Tapınağı, Halikarnas Mozolesi.
10
Fotoğrafta gördüğünüz, deniz seviyesinden 1150
metre yükseklikte kayaların içine yapılmış yapının
adını ve nerede olduğunu biliyor musunuz?
Sümela Manastırı, Trabzon - Maçka
11
Yukarıdaki fotoğrafta görülen iki bin yıllık dev
tanrı heykellerinin nerede bulunduğunu
biliyor musunuz?
Nemrut Dağı, Adıyaman - Türkiye
12
İtalya’da 1950’lerde
çıkmaya başlayan ve
hemen hemen aynı
yıllarda Türkçeye de
çevrilen “Capitan Miki” ve
“Il Grande Blek” adlı
çizgi romanların
Türkiye’deki adları, elli
yıldır “çizgi roman”
türünün karşılığı olarak
kullanıldı.
İ
Türkiye’de, elli yılda
kırk dokuz kez basımı
yapılan ve her seferinde
yüz binlerce satışa ulaşan
bu iki çizgi romanın hangi
adlarla yayımlandığını
biliyor musunuz?
TOMMİKS - TEKSAS
13
Ekonomide “bir çalışanın gıda,
konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür
ve benzeri gereksinimlerini günün
fiyatları üzerinden en az düzeyde
karşılamaya yetecek ücret” olarak
tanımlanan ve anayasaya göre,
ülkenin ekonomik ve sosyal
durumu göz önünde
bulundurularak bir çalışana
verilmesi gereken en düşük ücret
tutarına ne denir?
Bu tutar, 2012 yılının ikinci
dönemi için, net kaç lira olarak
belirlenmiştir?
Asgari ücret, Net 739,80 TL
14
Gökkuşağı, güneş
ışınlarının yağmur
damlalarında veya sis
bulutlarında yansıması
ve kırılmasıyla
meydana gelen, ışık
tayfı renklerinin bir yay
şeklinde göründüğü,
meteorolojik ve
harikulâde bir olaydır.
Peki, yedi renkten
oluşan ve renk
sıralaması hep aynı
olan tipik bir
gökkuşağının
ortasındaki renk
hangisidir?
YEŞİL
15
Dünyaca ünlü
Mickey Mouse
ve diğer birçok
çizgi film
karakterinin
yaratıcısı
kimdir?
WALT DISNEY
16
MS 100 yıllarında
Çin'de ortaya
çıkan, ancak
"kâğıt katlama"
anlamına gelen
yaygın adı
Japonca olan
sanat nedir?
ORİGAMİ
17
G 8 olarak adlandırılan topluluk hangi ülkelerden oluşmaktadır?
Kanada, Fransa, Almanya, İtalya,
Japonya, Rusya, İngiltere, ABD
18
“Abdülhamit istibdadının son
yıllarının İstanbul’u, İkinci
Meşrutiyet’le İttihat ve Terakki’nin
İstanbul’u, Mütareke yıllarının
İstanbul’u... Çürüyen, yozlaşan
İstanbul ve bu İstanbul’un çürümüş,
yozlaşmış insanları...”
İstanbul’u farklı dönemleriyle ele
alan bu romanın adını ve yazarını
biliyor musunuz?
ÜÇ İSTANBUL
MİTHAT CEMAL KUNTAY
19
Eskiden bir evin bahçesi içinde bulunan 1908
yangınından sonra bir meydan ortasında bırakılan
on metre yüksekliğinde, korent mermerlerinden
yapılmış, kaidesine kabartma şekiller işlenmiş bir
taştır. Bir Bizans efsanesine göre günahkâr genç
kızlar, bu taş önünden geçerlerken, taş hafifçe
eğilerek o kızları işaret edermiş. Gene rivayete
göre, İmparator Jüsten’in baldızını da bu şekilde
göstermiş; bunun üzerine İmparator genç kızı
cellatlara teslim etmiş.
Süleymaniye Camisi inşa edilirken yerinden
sökülen bu taş caminin içinde istinat direklerinden
biri olarak kullanılmıştır.
Bu taşın adını ve şimdi nerede olduğunu biliyor
musunuz?
Kıztaşı (Markianos Sütunu), Fatih - İstanbul
20
LÜTFİ
KIRDAR
Açık Hava Tiyatrosu, spor ve sergi sarayı, Florya
gazinosu ve soyunma yerleri, şehrin nefes
alabileceği meydanlar gibi hizmetlerinin yanı
sıra; eski eserlerin restore edilmesi, Kapalıçarşı,
Malta ve Çadır köşklerinin tamir edilmesi gibi
işleriyle de tanınan, İstanbul’un fikir ve kültür
hayatına yönelik çalışmaları (Edebiyat-ı Cedide
Müzesi, Belediye Müzesi ve Kütüphanesi) olan,
on bir yıl boyunca İstanbul’da valilik ve belediye
başkanlığı görevinde bulunan, bir dönem
milletvekilliği de yapan bilim adamı ve
siyasetçimiz kimdir?
21
18. ve 19.
yüzyıllarda Osmanlı
mimarisine,
bazılarını yanda
gördüğünüz, çok
sayıda eser
kazandıran ünlü
mimar aileyi biliyor
musunuz?
BALYAN AİLESİ
22
Yukarıdaki
heykelin adını,
kim tarafından
yapıldığını ve
şimdi nerede
bulunduğunu
biliyor
musunuz?
Akdeniz Heykeli, İlhan Koman, 4. Levent’te
Yapı Kredi Plaza önünde
23
Yazdığı yüzlerce fıkra, inceleme ve
onlarca popüler tarih kitabı bir yana;
İstanbul üzerine hazırladığı 11 cilt ve
7076 sayfaya ulaştığı halde ölümü
nedeniyle “g” maddesinde yarım kalan,
son derece renkli anlatımı ve
olağanüstü zengin ayrıntılarıyla ünlü
ansiklopedisinin bir benzerine
rastlamak mümkün değildir.
Sözü edilen tarihçi-yazarı tanıdınız mı?
REŞAT EKREM
KOÇU
24
Bugün “Bakırköy” dediğimiz semtte bakır çıkarılmadığına ve bakırcılar çarşısı
da olmadığına göre, demek ki semtin bakırla hiçbir ilgisi yok.
Peki, o halde Bakırköy’ün Bizanslar dönemindeki adının ve bu addan
bozulmuş olarak Osmanlı dönemine kullanılan adının ne olduğunu biliyor
musunuz?
Bizans dönemi: Hebdomon, Jeptimun,
Makrihori; Osmanlı dönemi: Makriköy
25
Bu semtimizin adı, Sultan I.
Mahmut’un yaptırdığı ve İstanbul’un
su sorununun çözümünde çok önemli
bir işlevi olan sekizgen yapıdan geliyor.
Belgrat Ormanı bentlerinden ve
Bahçeköy’deki derelerden gelen sular,
içi sırlı künklerden geçerek bir hayli yol
kat ettikten sonra bu semtimizdeki
sekizgen yapıda toplanıyor ve buradan
da evlere, hamamlara, çeşmelere
dağıtılıyordu.
Adını “su dağıtma” işlevinden alan bu
semtimizi bulabildiniz mi?
TAKSİM
26
Türkiye’deki ilk Atatürk
heykelinin hangi tarihte,
kim tarafından
yapıldığını ve nereye
dikildiğini biliyor
musunuz?
3 Ekim 1926, Heinrich Krippel, Sarayburnu - Istanbul
27
1923 yılında Beyoğlu’nda “L’Orient” adıyla
kuruldu. 1934 yılında, yabancı isimlerin
Türkçeleştirilmesi yasası uyarınca, Çağatay
Türkçesinde “kusursuzluk, mükemmellik”
anlamını taşıyan şimdiki adını aldı.
Bugün hâlâ Kadıköy’deki ve yeni açılan
Bebek’teki şubelerinde müşterilerine, başta
“kup griye” olmak üzere, doyulmaz tatlar
sunmaya devam eden bu pastane; zamanında
Attila İlhan, Behçet Necatigil, Sevim Burak,
Ahmet Oktay, Tomris Uyar, Cemal Süreya,
Haldun Taner, Fazıl Hüsnü, Tarık Buğra gibi
birçok yazar ve şair için de bir buluşma mekânı
olmuştu.
Ansiklopedilere bile madde olmuş bu ünlü
pastanenin adını biliyor musunuz?
BAYLAN
28
Milletvekilliği sırasında zaman zaman çok sevdiği İstanbul’dan ayrılarak Ankara’da
bulunmak zorunda kalan Yahya Kemal’e “Üstat, Ankara’nın en çok nesini
seviyorsunuz?” diye sorarlar.
Şair, gülümseyerek cevap verir:
“...”
Yahya Kemal’in bu soruya nasıl bir cevap verdiğini biliyor musunuz?
«İstanbul’a dönmesini…»
29
Sultan II. Bayezid’e bir
mektup yazarak Haliç
üzerinde köprü yapımına
talip olduğunu bildiren,
hatta köprü için bir kroki ve
taslak proje de hazırlayan,
ancak projesi Sultan II.
Bayezid tarafından kabul
edilmeyen dâhi Rönesans
sanatçısı kimdir?
LEONARDO DA VINCI
30
MİLLİ KONGRE CEMİYETİ
Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra
Türkiye'yi işgal eden düşmanlara karşı,
yurdu savunma ve düşman işgalinden
kurtarmak için birçok örgüt (cemiyet)
kurulmuştur. Bu örgütler kuruldukları
bölgeleri savunma ve kurtarma amacıyla
kurulmuşken bir örgüt, vatanın ancak
siyasal ve ekonomik bağımsızlıkla
yaşayabileceğini ve bu yüzden de
tamamının kurtarılması gerektiği
düşüncesiyle yola çıkarak mücadele
etmiştir.
“Kuvayı Milliye” ifadesini de ilk kez
kullanan ve üyelerinin çoğu daha sonra
Anadolu’daki harekete katılan bu
örgütün adı nedir?
31
İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde Enver Paşa
tarafından kuruldu. Türk subaylarının gizli
yollarla Trablusgarp’a götürülmesi, Hint
Müslümanlarının İngilizlere karşı
ayaklandırılması gibi bazı eylemlerin yanı
sıra yurt içi ve yurt dışında, karşı-istihbarat,
propaganda, örgütlenme hatta suikast gibi
eylemler de gerçekleştirdi.
Hakkında hemen hemen hiçbir resmî belge
bulunmayan bu istihbarat örgütünün ve bir
başarısızlık sonucunda intihar eden, yandaki
fotoğrafta görülen ilk başkanının adı nedir?
TEŞKİLAT-I MAHSUSA, SÜLEYMAN ASKERÎ BEY
32
SELÂTİN CAMİLERİ
Osmanlı İmparatorluğu erken
dönemlerinde; birden fazla minaresi olan,
ramazan aylarında minareleri arasına
mahya asılan, yirmi dört saat açık tutulan
Fatih, Süleymaniye, Selimiye gibi büyük
camiler, yalnızca padişahlar tarafından
yaptırılabilirdi. Saray geleneğinde bir
padişahın böyle bir cami yaptırılabilmesi
için de birtakım koşullar vardı. Öncelikle
önemli bir askerî zafer kazanması ve bu
zaferle birlikte önemli bir savaş ganimeti
ele geçirmesi gerekirdi. Çünkü bu
camilerin yapımına devlet kasasından
takviye olmaz, yalnızca padişahın kişisel
serveti kullanılırdı.
Yukarıda özellikleri anlatılan camilere ne
ad verildiğini biliyor musunuz?
33
Mustafa Kemal’in emriyle ve son
derece kısıtlı imkânlarla çıkarılan, ilk
sayısı 10 Ocak 1920’de “Mesleği,
milletin iradesini hâkim kılmaktır.”
alt başlığıyla yayımlanan ve işgal
altındaki İstanbul’a sokulması
yasaklanan gazetenin, bizzat
Mustafa Kemal tarafından konmuş
ve Kurtuluş Savaşı’yla özdeşleşmiş
olan adı nedir?
HAKİMİYET-İ MİLLİYE
34
Büyük İskender’in Hindistan’a geçmek için zorlandığı, geçtikten sonra
da İndus Ovası’nda perişan olan ordusu yüzünden Doğu seferinden
vazgeçmesine neden olan, İngilizlerin Afganistan’a egemen olmasını
engelleyen, Pakistan ile Afganistan’ı birbirinden ayıran ve stratejik
açıdan son derece önemli olan bu geçidin adı nedir?
HAYBER GEÇİDİ
35
BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ
Atlantik Okyanusu’nda;
çok sayıda uçak ve geminin
iz bırakmadan kaybolduğu
için gizemli anlamlar
yüklenen, önceleri
manyetik bir alan olduğu
sanılan, günümüzde ise bir
doğalgaz kaynağına ev
sahipliği yaptığı düşünülen
ama yine de gizemi hâlâ
tümüyle çözümlenememiş
olan bu bölgenin adı
nedir?
36
Çok zengin mineralleriyle
deniz seviyesinin 400
metreden fazla
aşağısında bulunan,
akarsularla beslenmeyen,
çevresel etmenler
nedeniyle günümüzde
kuruma tehlikesiyle karşı
karşıya olan, tuz oranı ve
bu nedenle de yoğunluğu
çok yüksek gölün adını
biliyor musunuz?
Ölüdeniz (Lut Gölü)
37
200 yıllık bir
arayıştan sonra
1840’ta keşfedilen
ve içinde herhangi
bir ülke
bulunmayan kıtanın
adı nedir?
ANTARKTİKA
38
Yaklaşık olarak Isparta ilinin yüz ölçümü kadar alan kaplayan bu park,
yeryüzünün ilk milli parkıdır. Dünyadaki sıcak su kaynaklarının yarısı
burada bulunur ve sayıları on bini aşmaktadır. Üç yüze yakın gayzeri,
bir o kadar da da irili ufaklı şelalesi vardır. Aynı zamanda bir “süper
volkanik olay” olasılığının bulunduğu yer olarak kabul edilmektedir.
Biyoçeşitlilik bakımından da alabildiğine zengin olan bu parkın adını
biliyor musunuz?
YELLOW STONE NATIONAL PARK
39
İki bine yakın türüyle genellikle
kurak bölgelerin dağlarında
çok yetişen, gövdesinden
çıkarılan öz suyu, başta tıp
olmak üzere, çeşitli alanlarda
kullanılan, kirpiyi andırır
biçimde dikenleri olan, yastık
görünüşlü bu bitkinin adı
nedir?
Geven / Yastık dikeni (Astragalus)
40
Yukarıda görülen toprak parçasına neden böyle bir biçim verilmiştir?
Bir toprak parçasının böyle biçimlendirilmesine ne ad verilir?
Suyun yüzeysel akışını denetlemek ve toprak
erozyonunu engellemek amacıyla / Teraslama
41
Girişinde “Matematik bilmeyen buraya girmesin!” yazısı bulunan,
örgütlü bir kurum olduğu için ilk üniversite olarak kabul edilen
okulun ve bu okulun kurucusunun adını biliyor musunuz?
AKADEMİA - PLATON
42
Her karmaşık durum, içinde birbiriyle çatışan ögeler barındırır ve bunlar
istikrarı bozar. Çatışan ögeler arasındaki çelişkiler derinleşip keskinleştikçe
mevcut durum varlığını sürdüremez hale gelir ve (elbette içinde yeni
çatışmalar içeren) yeni bir duruma evrilir. Bu, değişmenin mantığıdır. Üç
evreden oluşan bu süreçte; birinci evre, tezdir. Tezin harekete geçirdiği
tepki, tezin antitezidir. Bu ikisi arasındaki çatışma, tezin ve antitezin bazı
unsurlarının dışarıda kaldığı, bazılarının alıkonduğu yeni bir duruma, yani
senteze varır. Fakat sentez de içinde çatışmalar barındırır; bu nedenle de
yeni bir “tez, antitez, sentez” üçlüsünün başlangıcını oluşturur. Böylece
değişim süreci, kesintisiz bir biçimde devam eder.
İlkçağda Heraklitus ile başlayıp Sokrates, Platon, Hegel üzerinden Marx’a
kadar uzanan, Engels’in “dış dünyada ve insan düşüncesindeki hareketin
genel yasalarını inceleyen bilim” olarak tanımladığı bu düşünce
yönteminin adı nedir?
DİYALEKTİK
43
İskenderiye Kütüphanesi, MÖ 3. yüzyılın başlarında Mısır'ın İskenderiye kentinde
Ptolemaios tarafından kuruldu. Hiçbir zaman savaşçı bir hükümdar olmayan
Ptolemaios, Mısırlıların gelenek ve göreneklerini, hatta dinlerini benimseyerek
halkın sevgisini kazandı. Eski kanunları, dini törenleri muhafaza etmekle kalmayıp
eski Mısır hükümdarları gibi “firavun” unvanını aldı. Ülkenin merkezi haline
getirdiği İskenderiye’de büyük bir müze kurdu. Müzede bilinen bütün hayvan ve
bitkilerin bir örneği vardı. Ayrıca botanik bahçesi ve bir rasathane bulunuyordu.
Otopsi yoluyla insan vücudunun incelenmesi için bir anatomi salonu açılmıştı.
Ayrıca fizik, kimya, tıp, astronomi, matematik, felsefe, edebiyat ve fizyoloji
bilgileri için de binalar yapılmıştı.
Ancak müzenin en önemli bölümü, hiç kuşkusuz, kütüphanesiydi. Mısır’a giren
her kitabın buraya götürülmesi mecburiyeti vardı. Kitabın burada bir nüshası
çıkarılıp sahibine verilir, kitabın aslı ise kütüphanede kalırdı. Bir taraftan da yurt
dışına gönderilen memurlar, başka ülkelerde buldukları kitapları satın alıp
getirirlerdi. Böylece, o zamana kadar birçok bilime ait dağınık halde ve
kaybolmaya mahkûm durumda olan eserler emin bir yerde toplanmış oldu.
Genel kanıya göre Hıristiyan Romalıların, kimilerine göre de Müslüman Arapların
yaktığı bu kütüphanede yaklaşık yüz elli bin el yazması eser bulunmaktaydı.
İskenderiye Kütüphanesi’nin duvarında yazılı olduğu söylenen bilimle ilgili sözü
biliyor musunuz?
«Bilim, bizi tanrıların gazabından kurtarır.»
44
18. yüzyılda “Aydınlanma Kahramanları” arasında yer alan
ve “İlk Ansiklopedistler” olarak nitelendirilen, yukarıda
resimlerini gördüğünüz beş Fransız düşünürünün adlarını
biliyor musunuz?
Diderot, d'Alembert, Montesquieu, Rousseau, Voltaire
45
Kuran’daki 114 sureden biri hariç, tümü besmele ile başlamaktadır.
Kuran’ın besmele ile başlamayan tek suresinin adı nedir?
TEVBE SURESİ
46
Konu ve üslup olarak birbirine benzemeleri ve önemli
ölçüde ortak metin içermeleri nedeniyle Matta, Markus ve
Luka İncil’lerine verilen ad nedir?
Kanonik İncil
47
Hiçbir kahramanın adının olmadığı bu
romanda, herkesin içinde bulunduğu rol,
aynı zamanda kahramanların ismidir: ana,
baba, nine, kız, gelin... Bir Çin köyünde
yaşayan isimsiz bir kadının evin genç gelini
olmaktan kayınvaldeliğe uzanan
öyküsünün anlatıldığı bu eserin yazarı
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi bir
Amerikalıdır.
Bu eserin ve yazarın adını biliyor
musunuz?
ANA (THE MOTHER) – PEARL BUCK
48
İnsan: Ahlakı bozulmuş vahşi
Yaş: Kadınların saklamayı başarabildikleri tek sır
Cesaret: Korktuğunu belli etmemek
Hırsızlık: Ekmek mi? Vay utanmaz herif! Milyon mu?
Helal olsun!
Yukarıdaki bazı örneklerde görüldüğü gibi, varlıklara ve
kavramlara mizahi karşılıklar üreterek hazırladığı ve adı
“gerçeklerin dili” anlamına gelen sözlüğünü 1894
yılında yayımladı.
Tiyatro türünde de önemli çalışmaları bulunan bu
Tanzimat dönemi yazarının kim olduğunu ve
yukarıda sözü geçen sözlüğünün adını biliyor
musunuz?
DİREKTÖR ÂLİ BEY – LEHÇET-ÜL HAKAAYIK
49
•
•
•
•
•
•
Yılanı Öldürseler
Anayurt Oteli
Susuz Yaz
Murtaza
Yeşil Gece
Yer Demir Gök Bakır
Yukarıdaki romanlardan
hangisi sinemaya
uyarlanmamıştır?
YEŞİL GECE
50
Mahest nemidânem hurşid rûhat yâ ne
Bu ayrılık od’una nice ciğerüm yana
Sad tîr zened ber-dil ar türk-i keman ebrû
Fitneli elâ gözler çün uykudan uyana
Yukarıdaki örnekte görüldüğü gibi, yarısı
bir dilde, öbür yarısı başka bir dilde
yazılarak oluşturulan şiirlere eski
edebiyatımızda ne ad verilir?
MÜLEMMA
51
“Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün”
Bu dizelerle başlayan başlayan “Otuz
Beş Yaş” şiiri, ilk kez 16 Aralık 1945’te,
yani şairi Cahit Sıtkı Tarancı’nın 35.
doğum gününden üç ay sonra
yayınlanmış, bir yıl sonra da
CHP Şiir Yarışması’nda birincilik
ödülünü kazanmıştı.
Bu şiirin ilk kez hangi dergide
yayımlandığını bulabilir misiniz?
ÜLKÜ
52
Dünyada Gerard Depardieu,
ülkemizde de Mücap
Ofluoğlu ile özdeşleşen,
Fransız yazar Edmond
Rostand’ın sivri kılıçlı, sivri
burunlu ve sivri dilli
efsanevi karakterini
tanıdınız mı?
CYRANO DE
BERGERAC
53
Fotoğrafta ortada oturan kişi şair Orhan Veli; sağında ve
solunda oturanların kim olduğunu siz bulabilir misiniz?
SAİT FAİK, SABAHATTİN ALİ
54
“Ankara’da devlet, hükümet,
yukarıda Allah, burada da
ben!”
“Almışım amirlerimden kurs,
görmüşüm terbiye!”
Bu cümleler, edebiyatımızın
hangi ünlü “bekçi”sine
aittir?
BEKÇİ
MURTAZA
55
1932 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, 1955
yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro
Bölümü'ndeki eğitimini yüksek derece ile bitirdi ve
“Oğuz Ata” adlı oyun ile devlet tiyatrolarında sanat
yaşamına başladı.
MÜŞFİK
KENTER
Kız kardeşi ve kız kardeşinin eşiyle birlikte kurdukları
“Kent Oyuncuları” adlı tiyatroda, Türk tiyatro
seyircisinin pek alışkın olmadığı modern oyunlar
sergilediler.
Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinemada da oynayan
sanatçı; çok sayıda dizide, filmde, belgeselde ve
reklamda seslendirme de yaptı.
Geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz, Türk tiyatrosunun bu
büyük ustasını tanıdınız mı?
56
 Sizi çok sevdim amca, size baba diyebilir
miyim?
 Senin annen bir melekti yavrum!
 Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç
vardı…
 Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma
asla!
Tam sayısını kendisinin de bilmediği,
aralarında “Üç Arkadaş, Karakolda Ayna Var,
Fosforlu Cevriye, Sevenler Ölmez, Sevmek ve
Ölmek Zamanı…” gibi unutulmaz filmlerin
bulunduğu çok sayıda filmin senaryosuna
imza atarak Türk sinemasına yukarıdaki gibi
unutulmaz replikler hediye eden, 2004
yılında yitirdiğimiz senaristimiz kimdir?
BÜLENT ORAN
57
1983 yılında oynadığı
bir filmde, karşı
cinsten bir karakteri
başarıyla
canlandırarak Oscar
ödülü kazanan
sinema sanatçısı
kimdir?
LINDA HUNT
58
Başrollerini Errol Flynn
ve Olivia de Havilland’ın
paylaştığı, 1938 yılında
çekilen “The Adventures
of Robin Hood” adlı film,
Türkiye sinemalarında
hangi adla oynamıştır?
VATAN KURTARAN ASLAN
59
2008 Cannes Film Festivali’nde “En İyi Yönetmen” ödülünü aldıktan
sonra yaptığı teşekkür konuşmasında “Bu ödülü, tutkuyla sevdiğim,
yalnız ve güzel ülkeme adamak istiyorum.” diyen Nuri Bilge Ceylan’ın
ödül aldığı filmin adını hatırlıyor musunuz?
ÜÇ MAYMUN
60
Kendine özgü, yalın bir olay örgüsü olan, müzik, dans ve
diyalogların olaylarla bütünleştiği, duygusal ve eğlendirici
sahne gösterisi, oyun ya da filmlere ne ad verilir?
MÜZİKAL
61
Yaşayan en büyük
heavy metal
gruplarından
Metallica’nın, 1986
yılında bir trafik
kazasında ölen
efsanevi bas
gitaristinin adını
biliyor musunuz?
CLIFF BURTON
62
Ünlü romancımız Yaşar Kemal’in
“Bozkırın Tezenesi” sözüyle
nitelediği, kendine özgü bağlama
tekniğiyle ve “Garip” mahlasıyla
çalıp söylediği “Gönül Dağı, Zahide,
Niye Çattın Kaşlarını, Karadır Şu
Bahtım Kara” gibi sayısız türkü ve
deyişiyle en büyük halk
ozanlarımızdan biri olarak kabul
edilen, 25 Eylülde yitirdiğimiz bu
büyük sanatçımızı tanıdınız mı?
NEŞET
ERTAŞ
63
1924 yılında, orta öğretim kurumlarına müzik öğretmeni
yetiştirmek amacıyla kurulan kurumun adı nedir?
MUSİKİ MUALLİM MEKTEBİ
64
FOVİZM
Gustave Moreau'nun atölyesinden
ayrılan bir gurup ressamın kurduğu,
aralarında Henri Matisse’in de yer aldığı
resim sanatına özgü bir sanat akımıdır.
En önemli özelliği, renklerin, adeta
tüpten çıktığı gibi doğrudan
kullanılmasıdır. Akım, adını, 1905 yılında
gerçekleştirdikleri ortak bir sergiye gelen
ünlü bir eleştirmenin grup üyelerine
yönelik “vahşi hayvanlar”
nitelemesinden alır.
20. yüzyılın bu ilk sanat akımının adı
nedir?
65
En yaygın kullanılan adının anlamı “tel ile yapılan sanat”tır. Osmanlıca vav
harfinin, uygulamada motif olarak sıkça kullanılmasından dolayı “vav işi” de
denilir. Bu sanatın bir diğer anılma biçimi de “çift işi”dir. Bu ismin kaynağı ise, işin
yapımı sırasında parçaların teker teker bir araya getirilmesinde kullanılan,
cımbıza benzeyen ancak ucu daha ince olan ve “çift” olarak isimlendirilen alettir.
Bu geleneksel sanatımızın adı nedir?
TELKÂRİ
66
Eski yazma kitaplarda
görülen ışık, gölge ve
perspektif (hacim)
ögeleri kullanılmadan
yapılan renkli resimlere
ne ad verilir?
MİNYATÜR
67
Yaş duvar sıvası üzerine kireç suyunda eritilmiş madeni
boyalarla yapılan duvar resimlerine ne ad verilir?
FRESK
68
Konusu cansız
varlıklar veya
nesneler olan
resim
çalışmalarına
ne ad verilir?
NATÜRMORT
69
“Düşünen Adam”
heykelini yapan
ünlü Fransız
heykeltıraşı
kimdir?
AUGUSTE RODIN
70
Renkli cam, taş,
mermer
parçalarını yan
yana getirerek
yapılan resim
ya da bezeme
işine ne ad
verilir?
MOZAİK
71
Yanda gördüğünüz
tablonun adını ve
ressamını biliyor
musunuz?
ÇIĞLIK – EDVARD MUNCH
72
İlk çizgilerini lise öğrencisiyken
yayımlayan, çizgileri The
Washington Post, The Wall Street
Journal, La Republica, The
Observer gibi dünyanın pek çok
ülkesinde yayımlanan; kitap, dergi
kapağı, kartpostal, afiş gibi çizgi ve
desenin her boyutunda çalışmalar
yapan ve eserleri halen dünyada
en çok satan Türk çizeri kimdir?
SELÇUK DEMİREL
73
Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımları arasındaki ezeli rekabette
en farklı galibiyeti hangi takım, hangi tarihte elde etmiştir?
Galatasaray: 7 – Fenerbahçe: 0 (12 Şubat 1911)
Fenerbahçe: 6 – Galatasaray: 0 (6 Kasım 2012)
74
Türkiye, olimpiyatlardaki
ilk madalyasını hangi
tarihte, hangi dalda ve
kim tarafından
kazanmıştır?
1936, Güreş, Ahmet Kireççi
75
Olimpiyat Oyunları'nın
simgesi olan iç içe geçmiş
farklı renklerde beş halkanın,
beş kıtayı simgelediğini
biliyorsunuz.
Peki, bu beş halkadan mavi
renkte olanının hangi kıtayı
simgelediğini biliyor
musunuz?
AVRUPA (Aslında Olimpiyat komitesinin açıklamasına göre
renkler herhangi bir kıta ile eşleşmez. Tüm ülkelerin
bayraklarındaki renkleri temsil eder.)
76
Dört kadın ve dört erkekten
oluşan bir takımın topu bir
sepetin içinden geçirmeye
çalıştığı, dikdörtgen bir alan
içerisinde oynanan spor
dalının adı nedir?
KORFBOL
77
Hem basketbol hem de futbol milli takımlarında
forma giyerek ülkemizi her iki dalda da temsil eden
“Sinyor” lakaplı sporcumuzu tanıyor musunuz?
CAN BARTU
78
1996 Atlanta Olimpiyat Oyunları’nda hem 200 metre hem de 400
metre yarışını kazanan ilk atlet unvanını elde etti ve gösterdiği üstün
performansla da olimpiyat tarihinin efsaneleri arasındaki yerini aldı.
400 metre dünya rekoru hâlâ egale edilmemiş olan fotoğraftaki
sporcuyu tanıdınız mı?
Michael Johnson
79
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde…
Keloğlan, hain vezirin iftirasıyla idama mahkûm edilmiş. Ama yufka yürekli padişah, Keloğlan’a bir şans vermek istemiş. Onu, içinde nereye
açıldığı belirsiz iki kapısı olan bir zindana hapsetmiş ve yanına da iki nöbetçi dikmiş. Sonra da Keloğlan’a şunları söylemiş:
“Bu kapılardan biri ölüm kapısı, ardında cellâtlar seni bekliyor; o kapıdan girersen kelleni kaybedeceksin. Diğeri ise kurtuluş kapısı, seni
özgürlüğüne kavuşturacak. Şu nöbetçiler, kapılardan hangisinin ölüme, hangisinin kurtuluşa açıldığını biliyorlar. Kurtuluş kapısını
onlardan yalnızca birine ve yalnızca bir soru sorarak bulacaksın. Yalnız şunu unutma: Nöbetçilerin biri, ne olursa olsun, sorulan soruya
kesin olarak doğru cevap verir; diğeri de tam tersine, ne olursa olsun, sorulan soruya kesin olarak yanlış cevap verir. Ama sen hangisinin
doğru, hangisinin yanlış cevap verdiğini bilmeyeceksin.”
“Şimdi düşün taşın; kurtuluş kapısını bulup özgürlüğüne kavuşmak için, kime, nasıl bir soru soracağına karar ver.”
Keloğlan düşünmüş taşınmış ve sonunda kendisini özgürlüğe kavuşturacak soruyu bulmuş; kurtuluş kapısından çıkıp gitmiş.
Acaba Keloğlan hangi nöbetçiye, nasıl bir soru sormuş olabilir?
Nöbetçilerden herhangi birine sorar: “Öbür nöbetçiye
göre ölüme açılan kapı hangisidir?”
Gösterilen kapı, kurtuluşa açılan kapıdır.
80
Marketteki bir kampanyada
dört gazoz şişesi kapağına bir
gazoz bedava veriliyor.
24 kapak toplarsam en fazla
kaç şişe gazoz içebilirim?
8 ŞİŞE
81
a) 300-20-6
b) 300-100-26
c) 3-100-26
d) 3-120-6
Yukarıdaki hangi sayı grubu diğerlerinden
farklıdır, neden?
“B” seçeneği, çünkü «üç yüz yirmi altı»
olarak okunmuyor.
82
Zavallı kurbağacık on sekiz metre
derinliğindeki bir kuyuya düşmüş!
Kuyudan çıkabilmek için var
gücüyle çabalıyor. Gündüzleri
dört metre tırmanabilmesine
karşın, geceleri uyuduğu için üç
metre aşağı kayıyor. Bu durumda
zavallı kurbağacık kuyudan kaç
günde çıkabilecektir acaba?
15 GÜNDE
83
Batı dillerindeki “algoritma” sözcüğü nereden
gelmektedir?
Müslüman bilgin El Harezmi’nin
(Al-Kharizmi) adından
84
Taşıyıcı sinyal frekansının, bilgi sinyalinin frekans ve genliğine bağlı
olarak değiştirildiği modülasyonun kısaltılmış adı nedir?
FM (Frekans Modülasyonu)
85
Süper bilgisayarlardan süper
iletkenliğe ve temel
parçacıklara dek birçok
konunun anlaşılmasında büyük
katkılar sağlamış, şaşılacak
derece çok yönlü, meraklı ve
eğlenceli bir fizikçi ve eğitimci
olan; yukarıda bir fotoğrafını
gördüğünüz bilim adamının
ismi nedir?
RICHARD FEYNMAN
86
Atom bombasının ilk denemesi nerede gerçekleştirilmiştir?
New Mexico, Alamogordo - ABD
87
Dünyanın en hafif ve yoğunluğu
en düşük katısıdır. Yalnızca 1
gramının yüzey alanı 250 m2’den
3000m2’ye kadar çıkabiliyor. Yani
bu katının 2-3 cm3’ü bir futbol
sahasından daha büyük bir alana
yayılabilir. Ayrıca çok iyi bir ısıl
yalıtkandır.
Bu katının adı nedir?
AEROJEL
88
Yukarıda hem kristal hem de toz halini gördüğünüz, çok
eski zamanlarda simyacıların sentezlediği ve zehirli etkisi
sebebi ile böcek ilaçlarında kullanılan CuSO4.5H2O
maddesinin halk arasındaki ismi nedir?
GÖZTAŞI
89
Laboratuvar çalışmalarında sıvıların hacimlerini ölçmek için
kullanılan, yukarıdaki fotoğrafta farklı boyutlarda
örneklerini gördüğünüz, laboratuvar aracının adı nedir?
DERECELİ SİLİNDİR
90
Yukarıdaki gibi, 70 derecenin üstündeki sıcak su
kaynaklarında bile yaşayabilen ve çoğalabilen
canlılara ne ad verilir?
Termofil Bakteriler
91
1859'da yayımladığı
“On the Origin of Species” adlı
kitabında bütün canlıların ortak
atalardan evrimleşerek çeşitlendiği
görüşünü savunan; o günden beri ve
ölümünden bu yana yüz otuz yıl
geçmiş olmasına karşın hâlâ tutucu
çevrelerin saldırılarına hedef olan bu
büyük bilim insanını tanıdınız mı?
CHARLES
DARWIN
92
Kar ( ) yılın ilk karı ( ) Belliydi yağacağı ( ) Kaç gündür neydi
o soğuklar öyle ( )
Yukarıdaki cümlede boş ayraçlarla gösterilen yerlere
sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
( , ) (…) ( . ) ( ! )
93
Bu paragraftaki yazımı
yanlış olan sözleri
görebildiniz mi?
boşanı verdi,
göz yaşlarım,
Kriton’da,
tutamıyarak
Buraya kadar elimizden geldiğince
sakin olmaya çalıştığımız halde,
Sokrates’in zehri içtiğini görünce
kendimizi tutamadık. Ben de boşuna
kendimi zorlamıştım; göz yaşlarım
seller gibi boşanı verdi. Yüzüm örtülü,
iki büklüm, kendim için (muhakkak
onun için değil), evet, böyle bir
arkadaştan mahrum olan kendim için,
felaketim için ağlıyordum. Kriton’da
benden çok önce kendini tutamıyarak
dışarıya koşmuştu.
94
This is the conventional title of an Old
English heroic epic poem consisting of
3182 alliterative long lines, set in
Scandinavia, commonly cited as one of the
most important works of Anglo-Saxon
literature.
BEOWULF
In the poem, a hero of the Geats in
Scandinavia comes to the help of
Hrothgar, the king of the Danes, whose
mead hall (in Heorot) has been under
attack by a monster known as Grendel.
What is the name of that epic poem?
95
He was a Russian Orthodox Christian and
mystic who is perceived as having
influenced the latter days of the Russian
Emperor Nicholas II, his wife Alexandra,
and their only son, Alexei. Some people
called him the “Mad Monk”,while others
considered him a “strannik” (or religious
pilgrim) believing him to be a psychic and
faith healer.
Who is this mystic character?
GRİGORİ
RASPUTİN
96
Adidas
Adolf Dassler was inspired by a single idea when he
made his first shoes in 1920, at the age of just 20. His
vision was to provide every athlete with the best
footwear for his respective discipline. It was this
principle that guided him right up until his death in 1978.
His first shoe, made from the few materials available in
the difficult post-war period, was produced from canvas.
A passionate athlete himself, from the very beginning,
Dassler was in close contact with sports participants and
was always present in person at important sports events.
Dassler focused his work on the classic disciplines of
track and field. In the mid-1920s he was already
experimenting with spikes. Athletes wore special shoes
from his workshop for the first time at the 1928 Olympic
Games in Amsterdam.
What famous brand is this?
97
Elle a gagné le prix Nobel de
physique en 1903 et est devenue
ainsi la première femme à recevoir
un prix Nobel. Elle a déjà reçu le
Nobel pour ses études en chimie en
1911 et ainsi elle est devenue la
première personne à recevoir deux
fois ce prix.
Qui est la femme qui s’est vue
refuser l’acces à l’Academie Française
qui est faite seulement d’hommes?
MARIE
CURIE
98
Er ist ein deutscher Schriftsteller, Bildhauer, Maler und Grafiker. Im
Jahr 1999 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
Er schrieb den Roman
“Die Blechtrommel”?
Wer ist das?
Günter Grass
99
¿Cómo se llama la
región qué estaba bajo
del poder musulmanes
durante la Edad Media
entre los años
711 y 1492?
Andalucia / Endülüs
100