Digital Forensics Education in Turkey

Transkript

Digital Forensics Education in Turkey
International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK 2016)
UBMK 2016, Namık Kemal University, Tekirdağ, Turkey, from 20 to 23 October 2016.
PANEL: Digital Forensics Education in Turkey
Chairman: Prof. Dr. Asaf Varol, Firat University
Panelists:
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Gazi University
Assoc. Prof. Dr. Ahmet Koltuksuz, Yaşar University
Nowadays, information is open to anyone using Internet. Thanks to rapid development of
Internet, access to information has been only one click away from our fingers. For instance, we
don’t need to physically go to banks and wait in the line in order to transfer money from one account
to another. With internet, courses can be followed online, conducting shopping have moved to
electronic environment, and people have been communicating each other virtually via messenger
or utilizing social media. Although, Internet has a lot of advantages, its negative sides have kept
up with all the positives it brought to the table. New tools, such as social networks, have been
entered into our life very rapidly. Especially, teenagers have addicted to social media where most
of them waste their time dramatically. There are many crimes committed on Internet. As a result,
a new discipline, Digital Forensics, has been established to fight against cyber-crimes. Many
universities in the world have established departments where people can study digital forensics and
security subjects. There are some universities or institutions in Turkey where the participants or
students can study digital forensics and security. In this panel, we are going to discuss new
developments in Turkey in terms of digital forensics and cyber security.
PANEL: Türkiye’de Adli Bilişim Eğitimi
Panel Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf Varol, Fırat Üniversitesi
Panelistler:
Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet koltuksuz, Yaşar Üniversitesi
Günümüzde İnternet kullanılarak, bilgi herkese açıktır. İnternet’in hızlı gelişmesi
sayesinde, bilgiye erişme, parmaklarımızdan sadece bir tıklama mesafesindedir. Örneğin, bir
hesaptan diğerine para transfer etmek için fiziksel olarak artık bankalara gitmemiz ve kuyrukta
beklememiz gerekmemektedir. İnternet sayesinde, dersler çevrimiçi takip edilebilmekte, alış veriş
yapma elektronik ortama kaydırılabilmekte ve insanlar Messenger ya da sosyal ağlar kullanarak
birbiri ile sanal ortamda görüşebilmektedir. İnternet’in birçok avantajı olduğu gibi, olumsuz
yönlerinin de masaya yatırılması gerekir. Sosyal ağ araçları, yaşantımıza çok hızlı girmiştir.
Özellikle genç nesiller zamanlarının çoğunu harcadıkları sosyal medyaya bağımlı hale
gelmişlerdir. Diğer taraftan İnternet’te farklı suçlar işlenebilmektedir. Bunun sonucu olarak siber
suçlarla mücadele için yeni bir disiplin olan Adli Bilişim alanı kurulmuştur. Dünyada birçok
üniversite insanların adli bilişim ve güvenlik konularında eğitim alacakları bölümler açmışlardır.
Türkiye’de bazı üniversiteler ve kuruluşlar katılımcıların ya da öğrencilerin adli bilişim ve güvenlik
eğitimi alabilecekleri bölümler kurmuşlardır. Bu panelde Türkiye’de adli bilişim ve siber güvenlik
bağlamındaki gelişmeleri tartışacağız.