DİŞLİ KAPLİN (CİVATASIZ) TANITIM TABLOSU TİP: DK GEAR

Transkript

DİŞLİ KAPLİN (CİVATASIZ) TANITIM TABLOSU TİP: DK GEAR
DİŞLİ KAPLİN (CİVATASIZ)
TANITIM TABLOSU TİP: DK
GEAR COUPLING (WITHOUT
BOLTS) DATA SHEET TYPE:DK
KULLANILDIĞI YERLER Radyal, eksenel ve açısal
kaçıklıkların mevcut
olduğu tahrik
sistemlerinde, yüksek hız
ve moment iletimlerinde
kullanılır. Maksimum
müsaade edilebilir statik
açısal kaçıklık ± 0,5° dir.
TİP
MOMENT
TYPE
TORQUE
DK
NOMİNAL
(Nm)
MAX
(Nm)
300
750
1100
2500
4500
7500
11500
17500
36000
55000
450
1000
1700
3600
6500
11000
17000
26000
64000
99000
NOMINAL
BOYUT
DESCRIPTION
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)
DELİK BORE
d 1 & d2 d 1 & d2
min
max
A
B
C
DEVİR
d/d
D
REVOLUTION
rpm
(max)
SIZE
30
40
50
60
75
90
105
125
160
200
12
15
16
18
20
25
30
35
65
65
30
40
50
60
75
90
105
125
160
200
74
95
115
138
158
188
220
250
296
354
85
105
125
145
166
207
228
248
300
350
40
50
60
70
80
100
110
120
145
170
5
5
5
5
6
7
8
8
10
10
10000
9000
5000
5000
4500
4000
3800
3300
2000
1500
For radial, axial and
angular misalignment.
Transmission of high
speed and high toque.
Max static angular
misalignment is ± 0,5°
MAX STATİK
PARALEL
KAÇIKLIK
YAĞLAMA
GRES
MİKTARI
MAX STATIC
LUBRICATION
PARALLEL
AMOUNT
MISALIGNMENT
(mm)
± 0,45
± 0,45
± 0,52
± 0,57
± 0,65
± 0,72
± 0,80
± 0,90
± 0,95
±1
AĞIRLIK
WEIGHT
(kg)
(gram)
20
40
60
70
100
170
280
350
550
700
2
4
6
11
14
23
36
51
110
150
DİŞLİ KAPLİN (CİVATALI)
TANITIM TABLOSU TİP: DKC
GEAR COUPLING (WITH BOLTS)
DATA SHEET TYPE:DKC
KULLANILDIĞI YERLER Radyal, eksenel ve açısal
kaçıklıkların mevcut
olduğu tahrik
sistemlerinde, yüksek hız
ve moment iletimlerinde
kullanılır. Maksimum
müsaade edilebilir statik
açısal kaçıklık ± 0,5° dir.
TİP
MOMENT
TYPE
TORQUE
DKC
NOMİNAL
SIZE
(Nm)
MAX
(Nm)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125
140
160
180
200
225
250
400
700
1400
2500
4000
5500
8000
11000
14000
22000
31000
45000
63000
90000
500
800
1400
2800
5000
8000
11000
16000
22000
28000
44000
62000
90000
126000
180000
BOYUT
NOMINAL
DESCRIPTION
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)
DELİK BORE
d 1 & d2
min
12
15
20
22
25
27
30
30
52
62
72
82
116
138
158
d 1 & d2
max
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125
150
170
190
210
240
A
B
C
DEVİR
d/d
D
REVOLUTION
rpm
(max)
105
115
145
165
195
245
230
265
270
305
330
375
425
470
535
105
125
145
166
186
206
228
258
288
310
350
392
452
514
576
50
60
70
80
90
100
110
125
140
150
170
190
220
250
280
5
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
14
16
8000
7000
6500
6000
5500
5200
5000
4700
4200
4000
3700
3400
3100
2900
2700
For radial, axial and
angular misalignment.
Transmission of high
speed and high torque.
Max static angular
misalignment is ± 0,5°
MAX STATİK
PARALEL
KAÇIKLIK
YAĞLAMA
GRES
MİKTARI
MAX STATIC
LUBRICATION
PARALLEL
AMOUNT
MISALIGNMENT
(mm)
± 0,38
± 0,46
± 0,47
± 0,51
± 0,52
± 0,56
± 0,61
± 0,72
± 0,82
± 0,89
± 0,96
± 1,13
± 1,26
± 1,41
± 1,61
AĞIRLIK
WEIGHT
(kg)
(gram)
30
40
60
100
150
220
290
440
550
790
900
1230
1900
2400
3700
3
5
8
10
16
22
28
41
50
70
90
132
200
275
400
KASNAKLI DİŞLİ KAPLİN TANITIM
TABLOSU TİP: DKC-K
GEAR COUPLING WITH BRAKE
DISK DATA SHEET TYPE:DKC-K
FREN DİSK TABLOSU
Allocation of Brake Disk to Coupling
Fren Diski
Brake Disk
Kaplinlere Göre Fren Disklerinin Tahsisi
BRAKE DISK TABLE
TİP
MOMENT
TYPE
TORQUE
DKC-K
BOYUT
SIZE
40
50
60
70
80
90
100
110
125
140
160
180
200
225
NOMİNAL
(Nm)
MAX
(Nm)
400
700
1400
2500
4000
5500
8000
11000
14000
22000
31000
45000
63000
90000
800
1400
2800
5000
8000
11000
16000
22000
28000
44000
62000
90000
126000
180000
NOMINAL
40
50
60
70
80
90
100
110
125
140
160
180
200
225
H
L
S
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)
DELİK BORE
d 1 & d2 d 1 & d2
min
max
10
20
22
25
27
30
30
52
62
72
82
116
138
158
40
50
60
70
80
90
100
110
125
150
170
190
210
240
A
B
C
200 250 315 400 500 630 710
75 95 118 150 190 236 265
9
12 14 18 23 28 28
DEVİR
d/d
D
REVOLUTION
rpm
(max)
115
145
165
195
245
230
265
270
305
330
375
425
470
535
125
145
166
186
206
228
258
288
310
350
392
452
514
576
60
70
80
90
100
110
125
140
150
170
190
220
250
280
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
14
16
7000
6500
6000
5500
5200
5000
4700
4200
4000
3700
3400
3100
2900
2700
MAX STATİK
PARALEL
KAÇIKLIK
YAĞLAMA
GRES
MİKTARI
MAX STATIC
LUBRICATION
PARALLEL
AMOUNT
MISALIGNMENT
(mm)
± 0,46
± 0,47
± 0,51
± 0,52
± 0,56
± 0,61
± 0,72
± 0,82
± 0,89
± 0,96
± 1,13
± 1,26
± 1,41
± 1,61
(gram)
40
60
100
150
220
290
440
550
790
900
1230
1900
2400
3700
DİŞLİ KAPLİN (CİVATALI) TANITIM
TABLOSU TİP:DKF
GEAR COUPLING (WITH BOLTS)
DATA SHEET TYPE:DKF
KULLANILDIĞI YERLER Radyal, eksenel ve açısal
kaçıklıkların mevcut
olduğu tahrik
sistemlerinde, yüksek hız
ve moment iletimlerinde
kullanılır. Maksimum
müsaade edilebilir statik
açısal kaçıklık ± 0,5° dir.
TİP
MOMENT
TYPE
TORQUE
DKF
BOYUT
SIZE
50
60
75
90
105
120
150
155
175
200
210
265
NOMİNAL
(Nm)
MAX
(Nm)
950
2000
3700
6000
10000
15500
25000
33000
46000
63000
81000
140000
1900
4000
7400
12000
20000
31000
50000
66000
92000
126000
162000
280000
NOMINAL
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)
DELİK BORE
d 1 & d2 d 1 & d2
min
max
20
22
27
30
52
62
72
82
116
138
150
170
50
60
75
90
105
120
150
155
175
200
210
265
A
B
C
DEVİR
d/d
D
REVOLUTION
rpm
(max)
128
158
183
213
252
299
342
359
404
440
465
558
For radial, axial and
angular misalignment.
Transmission of high
speed and high torque.
Max static angular
misalignment is ± 0,5°
DESCRIPTION
90
104
128
157
185
216
246
278
308
358
388
448
43
50
62
76
90
105
120
135
150
175
190
220
4
4
4
5
5
6
6
8
8
8
8
8
5000
4700
4200
3950
3600
3350
3000
2800
2700
2550
2450
2350
MAX STATİK
PARALEL
KAÇIKLIK
MAX STATIC
PARALLEL
MISALIGNMENT
(mm)
± 0,09
± 0,10
± 0,12
± 0,15
± 0,17
± 0,20
± 0,22
± 0,26
± 0,28
± 0,34
± 0,38
± 0,43
YAĞLAMA
GRES
AĞIRLIK
MİKTARI
WEIGHT
LUBRICATION
(kg)
AMOUNT
(dm3)
0.04
0.08
0.16
0.20
0.33
0.42
0.70
0.90
1.40
1.80
2.30
3.00
7.3
9.5
16.6
27.6
43.2
71.4
110
135
186
248
309
542
GEAR COUPLING (WITH BOLTSVERTICAL) DATA SHEET
TYPE:DKF-V
DİŞLİ KAPLİN (CİVATALI-DİKEY)
TANITIM TABLOSU TİP:DKF-V
DKF 50
DKF 60
DKF 75
DKF 90
DKF 105
DKF 120
DKF 150
DKF 155
DKF 175
DKF 200
DKF 210
DKF 265
TİP
MOMENT
TYPE
TORQUE
DKF-V
BOYUT
SIZE
50
60
75
90
105
120
150
155
175
200
210
265
NOMİNAL
(Nm)
MAX
(Nm)
950
2000
3700
6000
10000
15500
25000
33000
46000
63000
81000
140000
1900
4000
7400
12000
20000
31000
50000
66000
92000
126000
162000
280000
NOMINAL
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)
DELİK BORE
d 1 & d2 d 1 & d2
min
max
20
22
27
30
52
62
72
82
116
138
150
170
50
60
75
90
105
120
150
155
175
200
210
265
A
B
C
DEVİR
d/d
D
REVOLUTION
rpm
(max)
128 101
158 109
183 133
213 161
252 191
299 224
342 248
359 290,8
404 316
440 382
465 424
558 485,5
43
50
62
76
90
105
120
135
150
175
190
220
15
9
9
9
11
14
8
20,8
16
32
44
45,2
5000
4700
4200
3950
3600
3350
3000
2800
2700
2550
2450
2350
S1
3
3
3
5
5
6
6
8
8
8
8
10
S2
9
6
6
7
8
10
7
14,4
12
20
26
27,6
MAX STATİK
PARALEL
KAÇIKLIK
S3
15
9
9
9
11
14
8
20,8
16
32
44
45,2
YAĞLAMA
GRES
MİKTARI
AĞIRL
IK
MAX STATIC
LUBRICATION WEIGH
PARALLEL
AMOUNT
T (kg)
MISALIGNMENT
3
(mm)
± 0,08
± 0,08
± 0,10
± 0,13
± 0,16
± 0,19
± 0,19
± 0,23
± 0,26
± 0,30
± 0,34
± 0,39
(dm )
0.04
0.08
0.16
0.20
0.33
0.42
0.70
0.90
1.40
1.80
2.30
3.00
7.8
10
17.5
27.8
45.2
74.5
113
150
201
270
309
575
HOW TO SELECT RIGHT
COUPLING SIZE
DİŞLİ KAPLİN SEÇİM TABLOSU
TABLO 1 TABLE 1
K1 FAKTÖRÜNÜN SEÇİMİ CHOOSING FACTOR K1
K1
MOTOR CİNSİ MOTOR TYPE
TAHRİK EDİLEN
ELEKTRİK
BUHAR
İÇTEN YANMALI
veya
veya
MAKİNA
MACHINE TYPE
TÜRBİN
ELECTRICAL
or
TURBINE
Santrifüj Pompa,
Jeneratör,
Tekstil Makinaları (c)
SU TÜRBİNİ
STEAM or
WATER
1 SİL 2 SİL 3 SİL
TURBINE
1 CYL 2 CYL 3 CYL
1
1,5
3
2
2
1,5
2
4
2,5
2,5
Centrifuge Pump Generator
Textile Machines (c)
Takım Tezgahları,
Karıştırıcılar,
Hafif Vantilatörler,
Hafif Körüklü Makinalar,
Konveyörler (b)
Mixer, Fan,Conveyor (b)
Ağır Vantilatörler,
Körüklü Makinalar,
Vakum Pompaları,
Tel Çekme ve Ağaç
İşleme Makinaları (b)
2
2,5
4
3
3
Rolliing Machines
Pressing Machines Grinding
Machines, Drop Hammer
Punch Press (a)
2,5
3
5
4
4
3
4
6
5
5
TABLO 3 TABLE 3
K3 FAKTÖRÜNÜN SEÇİMİ CHOOSING FACTOR K3
Saatteki Hareket
204080Sayısı (Start/Stop)
1 1-20
40
80
160
Action Per Hour
>160
(Start-Stop)
a
1 1,20
b
1 1,09
c
1 1,08
a-Ağır Yükler b-Orta Yükler
K3
a-Heavy Load
GÜNLÜK ÇALIŞMA
SÜRESİ (saat)
K2
DAILY OPERATION TIME
(Hour)
0,9
1
1,12
1,25
0-2
2-8
8-16
16-24
TABLO 4 TABLE 4
K4 FAKTÖRÜNÜN SEÇİMİ
Beher Kaplin
İçin Açısal
Kaçıklı (°)
Angular
Misalignment for
each couplings (°)
K4
Compressor,Crane
Transport Machines
Elevator (a)
Haddeleme Makinaları,
Presler, Çekiçler,
Değirmenler, Kırıcılar (a)
CHOOSING FACTOR K2
CHOOSING FACTOR K4
Heavy Fan,Vacuum Pump (b)
Kompresörler,
Vinçler, Transport
Makinaları,
Elevatörler(a)
TABLO 2 TABLE 2
K2 FAKTÖRÜNÜN SEÇİMİ
1,30 1,50 1,60
1,18 1,37 1,46
1,17 1,25 1,33
c-Hafif Yükler
b-Middleweight Load
c-Light Load
2,00
1,80
1,65
0
0,25 0,5 0,75
1
1
1,02 1,05 1,11 1,16
HOW TO SELECT RIGHT
COUPLING SIZE
DİŞLİ KAPLİN SEÇİM TABLOSU
ÖRNEK
TAHRİK ŞEKLİ
MAKİNA TİPİ
K1
İLETİLEN GÜÇ
DEVİR
GÜNLÜK ÇALIŞMA
=
=
=
=
=
=
ELEKTRİK MOTORU
DEĞİRMEN
3
(TABLO 1)
75 Kw
110 d/d
12 Saat / Gün
K2 = 1,12
START/STOP
K3
AÇISAL KAÇIKLIK
K4
EXAMPLE
DRIVING TYPE
MACHINE TYPE
K1
POWER
REVOLUTION
DAILY
OPERATION
K2
START/STOP
K3
Angular
Misalignment
K4
(TABLO 2)
=
=
=
=
10 Kalkış / Saat
1,2
(TABLO 3)
0,25°
1,02 (TABLO 4)
=
=
=
=
=
ELECTRICAL MOTOR
GRINDING MACHINE
3
(TABLE 1)
75 Kw
110 rpm
M = 9740 Ne/n
Moment (M) = 9740 x (75/110) = 6640,9 Nm
Mnom = K1 x K2 x K3 x K4 x M = 3x1,12x1,2x1,02x6640,9
Mnom = 27311,6 Nm
DİŞLİ KAPLİN DK 160 TİPİ SEÇİLİR
UYARILAR
● Dişli kaplin seçimi yapılırken maksimum moment değeri asla
aşılmamalıdır
● Çevresel hızların 36m/s'yi aşması durumunda mutlaka dinamik
balans istenmelidir
● Maksimum müsaade edilebilir açısal kaçıklık ± 1° dir
M = 9740 Ne/n
Moment (M) = 9740 x (75/110) = 6640,9 Nm
Mnom = K1 x K2 x K3 x K4 x M = 3x1,12x1,2x1,02x6640,9
Mnom = 27311,6 Nm
SO WE CAN CHOOSE TYPE DK 160
= 12 Hours / Day
= 1,12
(TABLE 2)
= 10 Tours / Hour
= 1,2
(TABLE 3)
= 0,25°
= 1,02 (TABLE 4)
ATTENTIONS
● Do not exceed the maximum torque value
● When the speed exceeds 36 m/h you have to make dynamic balance
● Limit for angular misalignment is ± 1°
GEAR COUPLING (WITHOUT
BOLTS) INSPECTION AND
MAINTENANCE
DİŞLİ KAPLİN (CİVATASIZ)
MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU
A-MONTAJ
A-ASSEMBLY
1- Tüm parçaların temiz olduğundan emin olunuz.
2- Montaj yapılacak her iki mile de Segman’ı (A) ve Keçe’yi
(B) geçiriniz
3- Sırası ile Erkek Kaplinleri (C) millere monte ediniz.
4- Dişi Kaplini (F) uzun olan mil tarafına takınız.
5- (G) Aralığını kontrol ediniz. Broşürdeki değerler ile montaj
değerleri aynı olmalıdır.
6-Komparatör kullanarak millerin eksenel kaçıklığını kontrol
ediniz. Kaçıklık hassasiyetleri çalışma hızına bağlıdır. Kaplin
tipine ve hızına göre verilen değerleri kontrol ediniz.
7- Dişleri ve Hazne Bölümü’nü (K) belirtilen gres tipi ile
doldurunuz. Keçeleri hafifçe montaj için yağlayınız.
8- Dişi Kaplini (F), her iki erkek kapline geçiriniz. Keçeleri
(B) keskin olmayan aparatlar kullanarak yuvalarına takınız.
Segman pensesi kullanarak Segmanları (A) yuvalarına (J)
geçiriniz.
9- Yağlama için kullanılan Setiskurları (H), demonte ediniz.
Alttaki delikten gres basınız. Üstteki delikten temiz gresin
çıkışını gözleyene dek bu işlemi
sürdürünüz. Yağ cinsini ve
miktarını özenle uygulayınız.
Setiskurları (H), tekrar yerlerine
takınız.
10- Dönen elemanlarınızı
muhafaza altına alınız.
1- Ensure all parts are clean
2- Place a snap ring (A) and a seal (B) on each shaft.
3- Install the hubs (C) on their respective shafts.
4- Engage the sleeve (F) on the longest shaft.
5- Check the spacing (G) between hubs. See below tabulation
or approved drawing for correct hub spacing (G),according to
coupling size
6- Align the two shafts, check alignment using an indicator.
Alignment precision depends on running speed (check the
values).
7- Coat hub and sleeve gearing with grease and fill up with
grease lubrication reservoir (K).Lightly coat seals with grease.
8-Slide the sleeve (F) over hubs. Insert the seal (B) using a
blunt tool. Insert the snap rings (A) in the grooves (J)
9- Remove both lube plugs (H) and force grease into bottom
hole until clean grease flows out of top hole. For quantity and
quality of grease, see tabulation next page. Re-install the 2
plugs (H)
10- Protect all rotating parts
B-BAKIM
Her 3000 saatte bir yapılacaktır
1- Her iki setiskuru (H) yerinden çıkarınız.
2- Delikleri (H) yatayda 45° pozisyona getiriniz.
3- Alt delikten gres pompalamaya başlayınız. Bu işlemi
üst delikten temiz gresin gelişini gözlemleyene dek
sürdürünüz
4- Setiskurları (H) tekrar yerine takınız.
C-DEMONTAJ ve GÖZLEM
Her 8000 saatte veya 2 yılda bir yapılacaktır
1- Segmanları (A) Segman pensesi
yerlerinden çıkarınız.
2- Dişlileri ve keçeleri kontrol ediniz.
3- Kaçıklık kontrollerini yenileyiniz.
yardımı
ile
B-MAINTENANCE
Every 3.000 hours
5- Remove the 2 plugs (H).
6- Hold the coupling to position lube holes
at 45° to horizontal
7- Force grease into bottom hole until clean
grease flows out of top hole.
8- Re-install the 2 plugs (H).
C-INSPECTION
Every 8.000 hours or every 2 years.
1- Remove the snap rings (A) with tongs.
2- Clean and control gearing and sealing.
3- Control alignment.
DİŞLİ KAPLİN (CİVATALI) MONTAJ
VE BAKIM KILAVUZU
GEAR COUPLING (WITH BOLTS)
INSPECTION AND MAINTENANCE
A-MONTAJ
A-ASSEMBLY
1- Tüm parçaların temiz olduğundan emin olunuz.
2- Oringleri (A) montaj için hafifçe gresleyiniz ve dişi
kaplinlerdeki (B) yuvalarına (J) monte ediniz.
3- Oringlere (A) zarar vermeden dişi kaplinleri (B) millere
geçiriniz.
4- Sırası ile erkek kaplinleri (C) millere monte ediniz.
5-(G) aralığını kontrol ediniz. Broşürdeki değerler ile montaj
değerleri aynı olmalıdır.
6-Komparatör kullanarak millerin eksenel kaçıklığını kontrol
ediniz. Kaçıklık hassasiyetleri çalışma hızına bağlıdır. Kaplin
tipine ve hızına göre verilen değerleri kontrol ediniz.
7- Dişlileri ve Hazne Bölümü’nü (K) belirtilen gres tipi ile
doldurunuz. Oringleri hafifçe yağlayınız.
8- Dişi Kaplinleri (B), erkek kaplinler (C) üzerinden geçirerek
montajı tamamlayınız. Tüm cıvataları sıkıp kontrol ediniz.
9- Yağlama için kullanılan Setiskurları (H), demonte ediniz.
Alttaki delikten gres basınız. Üstteki delikten temiz gresin
çıkışını gözleyene dek bu işlemi sürdürünüz. Yağ cinsini ve
miktarını özenle
uygulayınız. Setiskurları
(H), tekrar yerlerine takınız.
10- Dönen elemanlarınızı
muhafaza altına alınız.
1- Ensure all parts are clean
2- Apply a light coat of grease to the O-Rings (A) and insert
O-Rings into grooves (J) of sleeves (B).
3- Place sleeves (B) over shaft ends. Care should be taken not
to damage O-Rings (A).
4- Install the hubs (C) on their respective shafts.
5- Check the spacing (G) between hubs. See below tabulation
or approved drawing for correct hub spacing (G),according to
coupling size
6- Align the two shafts, check alignment using an indicator.
Alignment precision depends on running speed (check the
values).
7- Coat hub and sleeve gearing with grease and fill up with
grease lubrication reservoir (K).Lightly coat seals with grease.
8- Slide the sleeve (B) over hubs (C). Tighten and check all
the bolts.
9- Remove both lube plugs (H) and force grease into bottom
hole until clean grease flows out of top hole. For quantity and
quality of grease, see tabulation next page.
Re-install the 2 plugs (H)
10- Protect all rotating parts
B-BAKIM
Her 3000 saatte bir
yapılacaktır.
1- Her iki setiskuru
(H) yerinden
çıkarınız.
2- Delikleri (H) yatayla 45° olacak pozisyona getiriniz.
3- Alt delikten gres pompalamaya başlayınız. Üstteki
delikten temiz gresin çıkışını gözleyene dek bu
işleme devam ediniz.
4- Setiskurları (H), monte ediniz
C-DEMONTAJ ve GÖZLEM
Her 8000 saatte veya 2 yılda bir yapılacaktır
1- Dişlileri ve Oringleri kontrol ediniz.
2- Kaçıklık kontrollerini yenileyiniz.
B-MAINTENANCE
Every 3.000 hours
1- Remove the 2 plugs (H).
2- Hold the coupling to position lube
holes at 45° to horizontal
3- Force grease into bottom hole until
clean grease flows out of top hole.
4- Re-install the 2 plugs (H).
C-INSPECTION
Every 8.000 hours or every 2 years.
1- Clean and control gearing and O-Rings
2- Control alignment.
DİŞLİ KAPLİN MONTAJ VE BAKIM
KILAVUZU
GEAR COUPLING
INSPECTION AND MAINTENANCE
DİŞLİ KAPLİNİNİZİN SORUNSUZ BİR
ŞEKİLDE ÇALIŞMASI İÇİN MUTLAKA
AŞAĞIDAKİ “L” ÖLÇÜSÜNÜN
SAĞLANMASI GEREKMEKTEDİR. L
ÖLÇÜSÜ İÇİN MÜSAADE EDİLEN
TOLERANS MAX ± 1 mm DİR
DIMENSION “L” MUST BE OBSERVED IN
ANYWAY. IN CASE OF NONOBSERVANCE OF THE TOLERANCE
FIELD, THE SHAFT/HUB CONNECTION
MAY BE DAMAGED.MAX PERMISSIBLE
VALE FOR “L” IS ± 1 mm
DKC
30
40
50
60
70
80
90
100
110
125
140
160
180
200
225
L (mm)
5
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
14
16
DK
30
40
50
60
75
90
105
125
160
200
L (mm)
5
5
5
5
6
7
8
8
10
10
DİŞLİ KAPLİN MONTAJ VE BAKIM
KILAVUZU
GEAR COUPLING
INSPECTION AND MAINTENANCE
DİŞLİ KAPLİNİNİZİN UZUN SENELER
SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE SİZE HİZMET
ETMESİNİ İSTİYORSANIZ EKSENEL VE
AÇISAL KAÇIKLIKLARA YOL AÇACAK
X,Y ve Z İÇİN TABLODA VERİLEN
DEĞERLERİ AŞMAYINIZ !!!
DIMENSIONS “X,Y AND Z” CAUSE AXIAL
AND ANGULAR MISALINGMNET MUST
BE OBSERVED IN ANYWAY. IN CASE OF
NON-OBSERVANCE OF THE TOLERANCE
FIELD, THE SHAFT/HUB CONNECTION
MAY BE DAMAGED
TİP
TYPE
DK
DKC
DKF
30-105
125-160
200
30-80
90-180
200-225
50-90
105-155
175-265
DEVİR SAYISI (d/d) REVOLUTION (rpm)
0-250
Xmax
Y-Z
(mm)
(mm)
0,10
0,20
0,15
0,50
0,20
0,90
0,25
0,25
0,45
0,50
0,80
0,80
0,10
0,15
0,20
0,33
0,35
0,50
250-500
Xmax
Y-Z
(mm)
(mm)
0,10
0,25
0,10
0,55
0,10
0,70
0,25
0,25
0,45
0,50
0,45
0,70
0,10
0,16
0,15
0,33
0,20
0,50
SAĞLIKLI BİR KULLANIM İÇİN DİŞLİ
KAPLİNLERİMİZDE AŞAĞIDA BELİRTİLEN
GRES ÇEŞİTLERİNİ KULLANINIZ
500-1000
Xmax
Y-Z
(mm)
(mm)
0,07
0,20
0,07
0,30
0,07
0,30
0,25
0,25
0,20
0,30
0,20
0,30
0,10
0,16
0,09
0,20
0,09
0,20
1000-2000
Xmax
Y-Z
(mm)
(mm)
0,05
0,15
0,05
0,15
0,05
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,06
0,09
0,09
0,06
0,09
0,06
2000-4000
Xmax
Y-Z
(mm)
(mm)
0,02
0,10
0,02
0,10
0,02
0,05
0,08
0,10
0,08
0,10
0,08
0,10
0,03
0,06
0,03
0,06
0,03
0,06
RECOMMENDED LUBRICANTS AND
QUANTITY
FİRMA
ÜRÜN CİNSİ
COMPANY
BP
ESSO
MOBİL
PETROL OFİSİ
SHELL
TOTAL
TURCAS
PRODUCT
ENERGREASE A1
FIBRAX 370
MOBILUX EP1
SASI GRES 1
ALVANIA GREASE EP1
MULTI EP1
CASTROL CL GREASE
FIÇI LASTİKLİ ELASTİK KAPLİN
TANITIM TABLOSU TİP:RUBFLEX
ELASTIC COUPLING WITH
PLASTIC BUFFER TYPE:RUBFLEX
Küçük boyutta yüksek moment iletimi
38600 Nm’ye kadar moment iletimi
Seri olarak imal edilen 19 standart tip
Şokları sönümler, vibrasyonları önler
Eksenel, radyal ve açısal kaçıklıkları alır
Kapline uygulanan kuvvetlerin homojen dağılımı
Her tip endüstride kullanılabilme özelliği
Greatest ratio torque/Outside Diameter
Torque up 38600 Nm
19 standard type
Absorbing shock forces and vibration
For axial, radial and angular misalignment
Equal dispersion of forces effecting the coupling
Suitable usage for all industries
KAPLİN
TİPİ
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)
DELİK
COUPLING
TYPE
RUBFLEX MOMENT
TORQUE
BOYUT
(Nm)
SIZE
150
245
160
395
180
625
200
990
240
1550
250
2450
285
3850
320
6050
360
9250
390
13950
465
20500
515
30900
580
44500
675
64500
730
87000
860
139000
1000
190000
1070
290000
1230
386000
BORE
n max
(d/d)
(rpm)
4000
3700
3200
3000
2800
2700
2350
2000
1800
1700
1400
1250
1100
950
900
700
600
550
400
D1,D2
min.
D1,D2
max.
20
20
30
35
35
35
35
50
75
85
95
110
130
145
160
180
200
230
260
55
60
75
80
90
100
110
125
140
160
180
200
220
250
280
310
350
390
430
AĞIRLIK
A
B
150 113
160 123
180 153
200 183
240 204
250 224
285 264
320 304
360 365
390 405
465 445
515 486
580 527
675 587
730 668
860 728
1000 828
1070 910
1230 1010
C
E
55
60
75
90
100
110
130
150
180
200
220
240
260
290
330
360
410
450
500
3±1,5
3±1,5
3±1,5
3±1,5
4±2
4±2
4±2
4±2
5±2,5
5±2,5
5±2,5
6±3
7±3
7±3
8±3
8±3
8±3
10±4
10±4
WEIGHT
(kg)
8
10
15
22
34
44
55
60
130
170
230
330
430
580
850
1200
1670
2300
3200
FREN KASNAKLI FIÇI LASTİKLİ
ELASTİK KAPLİN TANITIM
TABLOSU TİP:RUBFLEX-K
ELASTIC COUPLING WITH BRAKE
DISK TYPE:RUBFLEX-K
ÖLÇÜLER DIMENSIONS (mm)
KAPLİN TİPİ
COUPLING TYPE
DELİK BORE
BOYUT SIZE
180
200
240
250
285
320
360
390
465
(Nm)
625
990
1550
2450
3850
6050
9250
13950
720500
n max
(d/d)
(rpm)
3200
3000
2800
2700
2350
2000
1800
1700
1400
515
30900
1250
110
200
515
486
240
6±3
630
236
580
44500
1100
130
220
580
527
260
7±3
710
265
RUBFLEX-K
MOMENT
TORQUE
D1,D2
min.
D1,D2
max.
A
B
C
E
H
L
30
35
35
35
35
50
75
85
95
75
80
90
100
110
125
140
160
180
180
200
240
250
285
320
360
390
465
153
183
204
224
264
304
365
405
445
75
90
100
110
130
150
180
200
220
3±1,5
3±1,5
4±2
4±2
4±2
4±2
5±2,5
5±2,5
5±2,5
200
250
250
315
315
400
400
400
500
75
95
95
118
118
150
150
150
190
HOW TO SELECT RIGHT
COUPLING SIZE
RUBFLEX SEÇİM TABLOSU
TABLO 1 - YÜK SINIFLANDIRMASI
ARITMA ENDÜSTRİSİ
İÇECEK ENDÜSTRİSİ
Şişeleme Makinaları
KREYN VE KALDIRMA MAKİNALRI
Aeratörler
M
U
Blowerler
M
Burgulu Pompalar
M
İNŞAAT MAKİNALARI
Izgaralar,Kollektörler,Izgara Presleri
U
Çimento Mixerleri, İnşaat Vinçleri
M
LASTİK VE PLASTİK ENDÜSTRİSİ
Mixer,Yoğunlaştırıcı,Vakum Presler
U
Yol Yapım Makinaları
M
Karıştırıcılar
H
Lastik Çekme ve Ütüleme
M
Elekler
U
ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ
Fırınlar ve Kurutucular
M
JENERATÖRLER
Soğutucular
M
Enerji Üretiminde
U
Tel ve Diğer Çekme Tezgahları
M
KAĞIT MAKİNALARI
H
Yuvarlak,Plaka,Kama Çekme
M
DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ
ELEKLER
KARIŞTIRICILAR
Kaldırma Makinaları
M
Yürüyüş Grupları
U
Kablo Tamburları
M
METAL İŞLEME MAKİNALARI
Eğme,Bükme,Presleme
M
Ana Tahrikler
M
Yardımcı Tahrikler
U
POMPALAR
Taş ve Çakıl Döner Elekleri
M
Saf Sıvılar
U
Santrifüj,Dişli,Lup
Su Alma Elekleri
U
Sıvılar ve Katılar
M
Silindirli Tip (Tek veya Çoklu)
M
Sıvılar (Değişken Yoğunluklu)
M
Vidalı Pompalar
M
ELEVATÖR
U
Yürüyen Merdiven
U
KOMPRESÖRLER
TESTERELER
U
Sepet ve Vagon Tipi
M
Santrifüj (Lup ve Rotary Tip)
U
TEKSTİL ENDÜSTRİSİ
M
Tek ve Çok Silindirler
H
YAĞ ENDÜSTRİSİ
Santrifuj (Endüstriyel Tip)
U
KONVEYÖRLER
Madencilik Endüstrisi
M
Düzgün Yüklemeli
U
YİYECEK ENDÜSTRİSİ
Soğutma Kuleleri
M
Ağır Hizmet Tipi
M
Doğrama,Karıştırma,Öğütme
M
Doldurma Makinaları
U
FANLAR
TAHRİK
EDEN
TABLO 2 - SERVİS FAKTÖRÜ
GÜNLÜK
ORTA
DÜZGÜN
ÇALIŞMA
ŞOKLU
YÜK
SAATİ
YÜK
Saat/Gün
3'den az
ELEKTRİK
3-10
MOTORU
10-24
4 SİLİNDİR 3'den az
VE ÜSTÜ
3-10
MOTORLAR
10-24
3'den az
1 VE 3
SİLİNDİRLİ
3-10
MOTORLAR
10-24
U
0,90
1,00
1,25
1,00
1,25
1,50
1,50
1,75
2,00
M
1,25
1,50
1,75
1,50
1,75
2,00
2,00
2,25
2,50
Döner Fırınlar,Parafin Presleri
M
AĞIR
YÜK
H
2,00
2,25
2,50
2,25
2,50
2,75
2,75
3,00
3,25
ÖRNEK
SEÇİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
TAHRİK ŞEKLİ
: ELEKTRİK MOTORU
MAKİNA TİPİ
: VİNÇ KALDIRMA GRUBU
YÜK SINIFI
: M
(TABLO 1)
MOTOR GÜCÜ
: 15 KW
DEVİR
: 950 d/d
GÜNLÜK ÇALIŞMA : 7 Saat/Gün
SERVİS FAKTÖRÜ : 1,5 (TABLO 2)
M=950xNe/n M (Nm) Ne(Kw) n(d/d)
M=9550x15/950=150,78 Nm
TÜKETİLEN NOMİNAL MOMENT=Mn
Mn=MxSf Mn=150,78x1,5=226,17 Nm
BOYUT TABLOSUNDAN RUBFLEX150 SEÇİLİR
● Moment seçiminden sonra kaplin max. delik çapının
uygunluğunu kontrol ediniz
● Tahrik Sisteminde V kayış,hidrolik kavrama gibi elemanlar
var ise bir düşük servis faktörü seçilebilir
● Ortam sıcaklığı 50°C'nin üzerinde ise,çalışma hızı kritik
hıza yaklaşmışsa veya içten yanmalı motorlarda kullanım
söz konusu ise bir üst servis faktörü seçilmelidir
HOW TO SELECT RIGHT
COUPLING SIZE
RUBFLEX SEÇİM TABLOSU
TABLE 1 - LOAD CLASSIFICATION
REFINE INDUSTRY
Aerators
M
Blowers
M
Screw Pumps
M
DRINKING INDUSTRY
CRANES
Bottling and Container Filling Machines U
Lifting Machines
BUILDING MACHINERY
M
Movement Equipment
U
Cable Pulleys
M
Collectors, Grid Presses
U
Concrete Mixers, Hoists
M
RUBBER AND PLASTIC INDUSTRY
Mixer, Condenser, Vacuum Presses
U
Road Construction Machinery
M
Mixer
H
Rubber Rolling Mills
M
Sieves
U
CEMENT MILL MACHINERYINDUSTRY
Furnace and Dehumidifier
M
GENERATOR
Coolers-Chiller
M
Steady Loadings
U
Wire and Other Draw Machines
M
PAPER MACHINES
H
Bar and Plate Draw Machines
M
IRON AND STEEL INDUSTRY
SIEVES
AGITATOR
METAL WORKING MACHINES
Bending Presses
M
Main Drives
M
Auxiliary Drives
U
PUMPS
Stone and Pebble Sieves
M
Pure liquid (constant density)
U
Centrifuge, Gear, Lup
U
Leaking Sieves
U
Liquid with firm bodies mixed
M
Cylindrical Type
M
Liquid with variable density
M
Screw Pumps
M
Escalator
U
COMPRESSORS
Bucket Conveyors
M
Centrifuge (Type Lup and Rotary)
Cylinders
U
CONVEYORS
ELEVATORS
FANS
Centrifuges (small and large industrial fans)
SAW
U
U
TEXTILES MACHINERY
M
H
OIL INDUSTRY
Rotary Drilling Equipment
M
Large Fans (mines etc.)
M
Uniform Loadings
U
FOOD INDUSTRY MACHINERY
Cooling Tower Fans
M
Heavy Loadings
M
Chopping, Mixing and Grinding Machines
M
Filling Machines
U
TABLEO 2 – SERVICE FACTOR
Daily
MEDIUM HEAVY
operating UNIFORM
SHOCK SHOCK
PRIME
period
LOAD
LOAD
LOAD
MOVER
(hours)
Hour/Day
U
M
H
up to 3
0,90
1,25
2,00
ELECTRIC
3-10
1,00
1,50
2,25
MOTORS
10-24
1,25
1,75
2,50
up
to
3
1,00
1,50
2,25
PISTON
ENGINES 4-6
3-10
1,25
1,75
2,50
CYLINDERS
10-24
1,50
2,00
2,75
up
to
3
1,50
2,00
2,75
PISTON
ENGINES 1-3
3-10
1,75
2,25
3,00
CYLINDERS
10-24
2,00
2,50
3,25
EXAMPLE
DRIVING TYPE
: ELECTRICAL MOTOR
MACHINE TYPE
: LIFTING MACHINE
LOAD CLASSIFICATION : M
(TABLE 1)
POWER
: 15 KW
REVOLUTION
: 950 rpm
DAILY OPERATION
: 7 Hours/Day
SERVICE FACTOR
: 1,5 (TABLE 2)
M=950xNe/n M (Nm) Ne(Kw) n(rpm)
M=9550x15/950=150,78 Nm
NOMINAL MOMENT=Mn
Mn=MxSf Mn=150,78x1,5=226,17 Nm
SO WE CAN CHOOSE TYPE RUBLEX 150
ATTENTIONS
● Select the size of coupling nearest above the result of the
calculation with suitable maximum bore.
● If the drive system includes elements like V-Belt,
hydraulic clutch the lower service factor can be chosen.
● If the system temperature is above 50°C or if the working
speed reaches the critical speed or if the internal
combustion engine is used the upper service factor can be
chosen.
FIÇI LASTİKLİ ELASTİK KAPLİN
MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU
ELASTIC COUPLING WITH
PLASTIC BUFFERS
MAINTENANCE AND INSPECTION
KULLANMA VE BAKIM TALİMATI
MAINTENANCE AND INSPECTION
Her iki kaplin yarısı da isteğe bağlı olarak tahrik
tarafında veya tahrik olunan tarafta kullanılabilir.
Kaplin delikleri istenilen çapta işlenebilir.
Both of the hubs can be used double side. The holes
of the coupling can be bored what diameter you
want.
MONTAJ
ASSEMBLY
1-Kaplin tam dairesel olarak işlenmiştir. Nihai delik
işlemi müşterimiz tarafından yapılacak ise kaplin
yarıları tornada tutularak hassas şekilde işlenebilir.
Bu işlem istenirse firmamız
tarafından da yapılabilir. Eğer bu
işlem yanlış yapılırsa kaplin
lastiklerinde
erken
aşınmalar
görülebilir.
1- Couplings are produced circular and are
delivered with finished bores. For making the
finished bore, the coupling parts must be clamped.
If this operation is done
wrongly, abrasion will be seen
on the plastic buffers before the
right time.
2- Kaplinin, takılacağı mil boyu
kaplinlerden uzun ise çakmadan
evvel bu uzunluk kadar bir pul
mile monte edilmelidir. Eğer mil
kısa ise mile uzatma parçası
yapmanızı tavsiye ederiz
3- Kaplin yarılarının montajları
sırasında çekiç kullanmayınız. Mil
ve kaplinimizi ince yağ ile yağladıktan sonra
montajı şekilde görüldüğü gibi tamamlayınız.
Kullanacağınız bir aksiyal rulman (Bute)
montajınızı çok kolaylaştıracaktır. 320 mm’den
daha büyük kaplinlerinizi mile ısıtarak geçirmenizi
tavsiye ederiz. Sıcaklık 100°C’den küçük olmalıdır.
Isıtma işlemi yapılırken mutlaka kaplin lastikleri
dışarıya alınmalıdır.
2- If the length of the shaft is
longer then the coupling, a
washer should be added to the
system before assembly.
If the length of the shaft is
shorter than the coupling, an
extended part should be added
at the end of the shaft before
assembly
3- You don’t need a hammer for assembly. After
lubricating the coupling and the shaft, put together
the parts as shown in figure. Using an axial bearing
would help you to put together the parts easier. We
recommend a solution with the diameter of the
couplings bigger than 320 mm to drive the shaft by
heating. Temperature must be lower than 100°C.
The plastic buffers must be went out during heating
operation.
FIÇI LASTİKLİ ELASTİK KAPLİN
MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU
DÜZELTME, YERLEŞTİRME SON
İŞLEMLER
Resimde gözüken E değeri tabloda
verilen sınırları aşmamalıdır. İşlem
bittikten sonra eksenel kaçıklık
kontrolü mutlaka yapılmalıdır.
Sağ taraftaki resimde görünen açısal
kaçıklıklar (üstteki resim) ve paralel
kaçıklıklar (alttaki resim) istenen
durumlar değildir. Montajda bu
hususlara çok dikkat edilmelidir.
İdealden çok büyük sapmalar lastik
aşınmalarına ve rahatsız edici
çalışmalara yol açabilir.
ELASTIC COUPLING WITH
PLASTIC BUFFERS
MAINTENANCE AND INSPECTION
REFORMING, PLACING AND THE LAST
OPERATIONS
Check the spacing (E) between hubs.
See below tabulation or approved
drawing for correct hub spacing (E),
according to coupling size
Check the misalignment after
assembly.
When aligning, keep the axial and
angular misalignment of the hubs as
small as possible because hereby the
service life of the coupling is
increased under otherwise the same
operation conditions.
FIÇI LASTİKLİ ELASTİK KAPLİN
MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU
ELASTIC COUPLING WITH
PLASTIC BUFFERS
MAINTENANCE AND INSPECTION
LASTİK BAKIMI VE YENİLENMESİ
CHANGE OF THE RUBBER BUSHES
Lastiklerin demontajı çok basittir. Pimler üzerinde
bulunan segman ve somunların sökülmesi
lastiklerin değiştirilmesi için yeterlidir. Kaplinlerin
yarılarını sökmeye ihtiyaç yoktur. Değişim
yapılırken deliklere ince bir yağ sürülmesi tavsiye
olunur.
The rubber bush is easily disconnected by
withdrawing the pins and either shaft can be
removed without disturbing the other. We
recommend to lubricate the holes as changing the
buffers.
KAPLİN DEMONTAJI
DISASSEMBLY OF THE COUPLINGS
Bütün tiplerde 2 adet delik bulunmaktadır. Bu
delikler kullanılarak kaplinler bir saplama ile
herhangi bir çekiç darbesi olmadan çıkarılabilir.
All the types of the couplings have 2 holes. You can
pull off the hubs on to the shaft with using these
holes.
You will require a pulling off device or end plate
with locking screws or threaded spindles with nuts
for disassembly. Before pulling off the coupling
hub, the pulling-off device must be mounted as
shown in the figure.
STANDART MOTOR TİPİNE GÖRE
KAPLİN SEÇİM TABLOSU
3 Fazlı A.C.
Motor
3 Phase A.C.
Motor
COUPLINGS ASSIGNMENT TO
STANDARD MOTORS
Motor
Motor
Motor
Çıkışı
Çıkışı
Çıkışı
50 Hz
50 Hz
50 Hz
n=3000 d/d n=1500 d/d n=1000 d/d
Motor
Çıkışı
50 Hz
n=750 d/d
Motor Output
with 50 Hz
n=3000 rpm
Motor Output
with 50 Hz
n=1500 rpm
Motor Output
with 50 Hz
n=1000 rpm
Motor Output
with 50 Hz
n=750 rpm
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
3,7
5,1
7,5
10
15
20
27
0,37
0,55
0,75
1,1
3,9
5,8
8
12
1,5
15
2,2
22
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,6
3,6
5,6
7,9
11
16
21
90S
90L
0,75
1,1
1,5
2,2
2,5
3,7
5
7,5
100L
3
9,8
112M
4
5,5
7,5
13
18
25
80
132S
5,5
36
3
30
2,2
29
7,5
49
4
5,5
40
55
3
40
11
72
7,5
74
15
18,5
22
98
121
144
195
15
196
37
45
245
294
108
147
186
216
294
54
74
100
147
30
11
15
18,5
22
30
4
5,5
7,5
11
18,5
22
245
294
30
37
45
55
75
90
105
145
165
220
250
392
490
588
715
970
1180
1360
1870
2130
2840
3230
-
-
225S
225M
11
15
18,5
22
30
37
45
36
49
60
72
97
120
147
250M
55
176
55
355
37
363
280S
280M
315S
75
90
110
245
294
353
75
90
110
484
581
708
132
421
132
850
150
481
160
1050
210
260
290
340
673
833
929
1090
200
240
300
350
1300
1540
1920
2240
45
55
75
90
110
132
160
190
250
285
441
539
725
872
1080
1290
1570
1840
2450
2750
132M
160M
160L
180M
180L
200L
315M
355S
355M
400S
400M
Kaplin Tipleri
Coupling Size Type
DK
Boyut Size
Motor Mili Çıkış
Ölçüleri
DxE (mm)
DKC DKF
-
DK
30
Cylindrical Shaft
End DxE (mm)
RF
3000 ≤ 1500
-
19x40
24x50
DKC
30
28x60
DK
40
DKC DKF
40
50
DK
50
DKC
50
RF
150
38x80
42x110
48x110
DK
60
DKC DKF
60
60
DK
70
DKC
70 DKF
75
DKC
80
RF
160
RF
180
55x110 60x140
60x140 65x140
55x140 75x140
RF
200
65x140 80x170
DKC
90
RF
240
70x140 90x170
DKC DKF
100 105
RF
250
75x140 100x210
DK
90
DK
105
55x110
DKF
90
MİL, DELİK VE KAMA ÖLÇÜLERİ
TABLOSU – ISO R773
DIMENSIONS OF SHAFT, BORE
and PARALELL KEY-ISO R773
Firmamız tüm talaşlı imalat işlemlerinde ISO R773 standartlarını kullanmaktadır.
We use standard of ISO R773 for all of our works
Çap
Diameter
D
> 10-12
> 12-17
> 17-22
> 22-30
> 30-38
> 38-44
> 44-50
> 50-58
> 58-65
> 65-75
> 75-85
> 85-95
> 95-110
> 110-130
> 130-150
> 150-170
> 170-200
> 200-230
> 230-260
> 260-290
> 290-330
> 330-380
> 380-440
> 440-500
Genişlik Yükseklik Derinlik Tolerans Derinlik Tolerans
Width
b
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36
40
45
50
56
63
70
80
90
100
Height
Depth
Tolerance
Depth
Tolerance
h
4
5
6
7
8
8
9
10
11
12
14
14
16
18
20
22
25
28
32
32
36
40
45
50
t1
2.5
3
3.5
4
5
5
5.5
6
7
7.5
9
9
10
11
12
13
15
17
20
20
22
25
28
31
∆t1
+ 0.1
+ 0.1
+ 0.1
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
t2
1.8
2.3
2.8
3.3
3.3
3.3
3.8
4.3
4.4
4.9
5.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
10.4
11.4
12.4
14.4
15.4
17.4
17.4
19.5
∆t2
+ 0.1
+ 0.1
+ 0.1
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.2
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3
+ 0.3

Benzer belgeler

Untitled - ÇMS Makina İmalat Sanayi

Untitled - ÇMS Makina İmalat Sanayi pressure,rupture,abrasion and streching,have perfect electrical resistane insulation and no deformation in the case of knocks and stroke.They are also resistant to lubrication, acid and heat. (-20 ...

Detaylı