Förderung 2.0

Transkript

Förderung 2.0
EĞİTİM YENİ İMKANLAR SAĞLIYOR
almanca
en fazla
maksimum
10 öğrenci
haftada
1 kere
haft
ada bir
kez
ücretsizeğitim
eğitimdesteği
desteğidoğrudan
doğrudanokullarda
okullaraveriligeliÜcretsiz
yor.Öğleden
burada sonra
çocuklarınız
derslerini
öğleden
sonyor.
çocuklarınız
ek derslere
katılarak
ra tekrarlayıp
pekiştirebilirler.
derslerini
tekrarlayabilirler
ve pekiştirebilirler.
Viyana Belediyesi eğitime çok önem veriyor ve yeni projeler hayata
geçirmeye devam ediyor. Sonbahar 2014 yılında tüm Viyana’daki
devlet ilkokullarında (Wiener Volksschulen) eğitime destek programı
„Förderung 2.0“ projesi adı altında başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir.
Şubat 2015 tarhinden itibaren bu destek programı tüm ortaokullarda
da (Mittelschule ve AHS-Unterstufe) başlayacaktır: Viyana Halk Eğitim
Merkezi olarak VHS Wien 1.000’den fazla olan eğitim desteği kurslarını
hizmete sunuyor.
m ate m at i k
Okullardan alınan bilgilere göre eğitim desteği programı büyük beğeni
toplamayı başarmıştır. Bu proje çocukların derslerde eksik bıraktığı
konuları tamamlamayı hedefliyor. Okul ortamına adapte olamayan
öğrencilere ulaşarak derslerindeki başarının artması hedeflenmektedir.
Bu sayede ebeveynlerin özel ders ücreti ödemeden çocuklarının başarıya
ulaşması hedeflenmektedir.
Schule
eğitilmiş görevliler farklı eğitim alanlarında
Eğitmenler farklı branşlarda kurslar veriyorlar.
kurslar sunuyorlar.
değişik
okullarda
çok kurslar
sunuluyor. Eğer
eğer
Okullarda
çeşitli bir
kurslar
hizmetinizdedir.
çocuğunuzun
gittiği okulda
istediğiniz
yokçocuğunuzun okulundaki
kontenjan
dolukurs
ise yakın
sa
bunu kesin
civar başvurabilirsiniz.
okullarda bulabilirsiniz.
okullardaki
kurslara
okulda
2 saat
ÇOCUĞUMU ÜCRETSİZ
Çocuğumu
ücretsİzEĞİTİM
eğİTİM
DESTEĞİNE NASIL
desteğİne
nasılKAYDETTİREBİLİRİM?
yazdırabİLİRİM?
 www.vhs.at/gratislernhilfe
i n g i l i z ce
Ücretsiz
eğitim
desteği
 şahsen her Viyana VHS´ lerde
 VHS Wien Telefon +43 1 893 00 83
Almanca, Matematik, Ingilizce
A5hoch-dreibruch-fensterfalz-TUR_CS6.indd 2-4
Herausgeber: Die Wiener Volkshochschulen GmbH, Lustkandlgasse 50, 1090 Wien,
Für den Inhalt verantwortlich: Mario Rieder, Geschäftsführer / Illustrationen: Jenny Feige
Druck: Grasl Druck & Neue Medien, 2540 Bad Vöslau / Stand: August 2015
Ücretsiz
eğitim
desteği
… okulda
… almanca, matematik ve ingilizce
www.vhs.at/gratislernhilfe
Ana sınıflarımız ve okullarımız günümüzde toplumsal değerleri
kazandırmada en önemli görevi üstlenmiştir. Okullarımızda gençlerimize
her türlü imkan sağlanarak, huzurlu bir hayat yaşamalarının temeli
atılıyor. Viyana Belediyesi „Förderung 2.0“ programı kapsamında tüm
zorunlu eğitim için yılda yaklaşık 20 milyon Euro ayırmaktadır. Bu proje
ile tüm Viyana’daki çocuklara başarılı bir eğitim süreci sağlanmaktadır!
© Votava
Vhs
merkezi Merkezi
olarak
VHS Wien
Wien Viyananın
Viyana eğitim
Halk Eğitim
ücretsiz
eğitimkapsamında
yardımı hizmeti
2.0
Förderung 2.0
ücretsizFörderung
eğitim desteği
kapsamında
sunuyor.
alma imkanı sunuyor.
Förderung 2.0:
Förderung 2.0: ÜCRETSİz eğİTİm desteğİ
©PID/Michéle Pauty
Förderung 2.0: ÜCRETSİz eğİTİm desteğİ
Michael Häupl
Belediye Başkanı
Christian Oxonitsch
Eğitimden sorumlu Eyalet Bakanı
17.08.15 16:02
Förderung 2.0: ücretsİz
O K U L L A Reğİtİm
D A Ü Cdesteğİ
R E T S İ Z doğrudan
E Ğ İ T İ M D E okulda!
STEĞİ!
KİMLER
ÜCRETSİZ
EĞİTİMdesteğİnden
DESTEĞİNDEN
Kim
ücretsİz
eğİtİm
YARARLANABİLİR?
yararlanabİlİr?
belirlibir
birdersin
dersintemel
içeriğini
pekiştirmek
isteyen
belli
bilgilerini
güçlendirmek
öğrenciler
ve
pekiştirmek için
isteyen öğrenciler
kaçırılmış dersi telafi etmek için
tehlikesiyüksek
olan öğrenciler
kötü not alma ihtimali
olan
ders
içeriğini ak
tekrarlam rve pekişti
mek için
Viyanada ortaokul
Ortaokul (öffentliche neue
Neue mittelschule)
Mittelschule, Gymnasium)
1.–4. sınıfa
veya4.liseye
şartı ile tüm öğrencilerimize!
1.–
sınıfa(Gymnasium)
gitme şartı ilegitme
tüm öğrencilerimize!
kişisel
ilgilenme
ÜCRETSİZ
DESTEĞİNDE
ücretsİz EĞİTİM
eğİtİm desteğİnde
ÇOCUĞUMLA
Çocuğum İleKİM
kİmİLGİLENİYOR?
İlGİlenİyor?
Çocuğumu
ÇOCUĞUMU ücretsİz
ÜCRETSİZ eğİtİm
EĞİTİM
DESTEĞİNE NASIL
desteğİne
nasılKAYDETTİREBİLİRİM?
yazdırabİlİrİm?
öğretmen
Ö
ğretmen adayları
adayları ve
ve öğretmenler
eğitilmiş öğretmenler
belirli
ders
alanlarında branş
uzmanlaşmış
görevliler
alanında
uzmanlaşmış
öğretmenler
deneyimli dershane öğretmenleri
www.vhs.at/gratislernhilfe
Tüm
tüm öğretmenlerimiz düzenli olarak VHS
Vhs Wien
in sunduğusunulan
geliştirme,
eğitim
ve öğretim
tarafından
kişisel
gelişim
ve öğretmen
kurslarına katılıyorlar.
yetiştirme
kurslarına katılıyorlar.
ücretsİz EĞİTİME
eğİtİm destek
ÜCRETSİZ
DESTEK kurslarının
KURSLARıNıN
İÇERİĞİ
NELERDİR?
İçerİğİ nelerdİr?
ders
çalışma
a
esnasınd
sürekli
destek
şahsen her Viyana VHS´ lerde
VHS Wien Telefon +43 1 893 00 83
VHS Landstraße
3., Hainburger Straße 29
Tel +43 1 891 74-101103 000
[email protected]
VHS Leberberg
11., Rosa-Jochmann-Ring 5/2
Tel +43 1 891 74-111 001
[email protected]
VHS polycollege Wieden
4., Danhausergasse 1
Tel +43 1 891 74-101 003
[email protected]
VHS Meidling
12., Längenfeldgasse 13-15
Tel +43 1 891 74-112 000
[email protected]
VHS polycollege Margareten
5., Stöbergasse 11-15
Tel +43 1 891 74-105 000
[email protected]
VHS Schönbrunner Straße
12., Schönbrunner Straße 213-215/1
Tel +43 1 891 74-112 001
[email protected]
VHS polycollege
Siebenbrunnengasse
5., Siebenbrunnengasse 37
Tel +43 1 891 74-105 001
[email protected]
VHS Hietzing
13., Hofwiesengasse 48
Tel +43 1 891 74-113 000
[email protected]
VHS Josefstadt
8., Schmidgasse 18
Tel +43 1 891 74-106 001
[email protected]
Kayıtlar sadece veliler tarafından yaptırılabilir. bir
Bir semester
dönem boyunca
kayıtlar
boyunca
devam zorunluluğu
vardır.
Kontenjan
dolmamış
ise kurs başlangıcından
bağlayıcıdır.
kontenjan
dolmamış
ise eğer
kurs başlangıcından
sonra
sonrakayıt
da kayıt
yapılabilir.
dahi
yapılabilir.
Kurslar başlamadan önce Vhs
size VHS
tarafından
yeriönemli
/ kurs saati /
kurslar
WienWien
tarafından
yazılıkurs
olarak
kurs tarihi
ile ilgili
önemli bilgiler
olarak
gönderilecektir.
bilgiler
elinize
geçecektir:
kursun yazılı
yer aldığı
yer/
kurs süresi/ kurs zamanı
kalifiye
ler
öğretmen
A5hoch-dreibruch-fensterfalz-TUR_CS6.indd 5-8
VHS Simmering
11., Gottschalkgasse 10
Tel +43 1 891 74-111 000
[email protected]
VHS Mariahilf
6., Damböckgasse 4
Tel +43 1 891 74-106 000
[email protected]
her kurs haftada
haftada 11 kere,
kere,22saat
saatsüre
süreile
ile(mola
(moladahil)
dahil)sınırlıdır.
sunulur.
Her
Kurslar
öğretim
dönemi başında
(Ekim/Şubat
kurslar eğitim
semester
başlangıcında
(ekim/şubat)
başlar aylarında)
ve
başlar
ve 1 dönem
1 semester
sürer. sürer.
[email protected]
VHS Wiener Urania
1., Uraniastraße 1
Tel +43 1 891 74-101 000
[email protected]
VHS polycollege Johannagasse
5., Johannagasse 2
Tel +43 1 891 74-105 002
[email protected]
Çocuğunuz ile daha
kişiseliyiilgilenebilmek
enkaliteli
iyi öğrenim
Çocuklarınızla
ilgilenebilmekve
veona
daha
bir eğitim
kalitesini sunabilmek
için kurslarımız
10 öğrenci ile sınırlıdır.
sunabilmek
için kurslarımız
10 kişi ile sınırlıdır.
www.vhs.at/gratislernhilfe
Çocuğumu
ettİrebİlİrİm?
ÇOCUĞUMU şahsen
ŞAHSEN nerede
NEREDE kayıt
KAYDETTİREBİLİRİM?
Çocuğunuzun kayıtını şimdi yaptırınız!
www.vhs.at/gratislernhilfe
+43 1 893 00 83
VHS Alsergrund
9., Galileigasse 8
Tel +43 1 891 74-109 000
[email protected]
VHS Favoriten
10., Arthaberplatz 18
Tel +43 1 891 74-110 000
[email protected]
VHS PAHO
10., Ada-Christen-Gasse 2/B
Tel +43 1 891 74-110 001
[email protected]
VHS Penzing
14., Hütteldorfer Straße 112
Tel +43 1 891 74-114 000
[email protected]
VHS Rudolfsheim-Fünfhaus
15., Schwendergasse 41
Tel +43 1 891 74-115 000
[email protected]
VHS Ottakring
16., Ludo-Hartmann-Platz 7
Tel +43 1 891 74-116 000
[email protected]
VHS Hernals
17., Rötzergasse 15
Tel +43 1 891 74-117 000
[email protected]
VHS Heiligenstadt
19., Heiligenstädter Straße 155
Tel +43 1 891 74-109 001
[email protected]
VHS Döbling
19., Gatterburggasse 2a
Tel +43 1 891 74-109 002
[email protected]
VHS Brigittenau
20., Raffaelgasse 11-13
Tel +43 1 891 74-120 000
[email protected]
yakınınızda
VHS Floridsdorf
21., Angerer Straße 14
Tel +43 1 891 74-121 000
[email protected]
VHS Neu-Stammersdorf
21., Brünner Straße 219
Tel +43 1 891 74-121 004
[email protected]
VHS Großfeldsiedlung
21., Kürschnergasse 9
Tel +43 1 891 74-121 005
[email protected]
VHS Großjedlersdorf
21., Siemensstraße 17
Tel +43 1 891 74-121 006
[email protected]
VHS Donaustadt
22., Bernoullistraße 1
Tel +43 1 891 74-122 000
[email protected]
VHS Eibengasse
22., Eibengasse 57
Tel +43 1 891 74-122 001
[email protected]
VHS Liesing
23., Liesinger Platz 3
Tel +43 1 891 74-123 000
[email protected]
VHS Mauer
23., Speisinger Straße 256
Tel +43 1 891 74-123 001
[email protected]
VHS Erlaa
23., Putzendoplergasse 4
Tel +43 1 891 74-123 002
[email protected]
17.08.15 16:02

Benzer belgeler

Ücretsiz eğitim desteği - Die Wiener Volkshochschulen

Ücretsiz eğitim desteği - Die Wiener Volkshochschulen  Öğretmen adayları ve eğitilmiş öğretmenler  belirli ders alanlarında uzmanlaşmış görevliler  deneyimli dershane öğretmenleri Tüm öğretmenlerimiz düzenli olarak VHS Wien in sunduğu geliştirme, e...

Detaylı