özgeçmiş ve eserler listesi - 23. Ulusal Biyoloji Kongresi

Transkript

özgeçmiş ve eserler listesi - 23. Ulusal Biyoloji Kongresi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Mustafa SÖZEN
Doğum Tarihi: 1 Ağustos 1967, Akseki, Antalya
Unvanı: Prof. Dr.
Yazışma Adresi:
Bülent Ecevit Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
67100 İncivez, ZONGULDAK
Tel.: 0.372.291 13 78
Fax: 0.372.257 41 81
Cep: 0.535.733 76 54
E-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Öğrenim Durumu
Derece
Alan
Üniversite
Yıl
Lisans
Biyoloji
Selçuk Üniversitesi
1988
Y. Lisans
Hidrobiyoloji
Ankara Üniversitesi
1993
Doktora
Zooloji
Ankara Üniversitesi
2000
Görevler
Görev
Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Öğretmen
Milli Eğitim Bakanlığı
1989 – 1991
Ar.Gör.
Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi
1991 – 2000
Yrd.Doç.Dr.
Devrek Fen-Ed. Fak., Zonguldak Karaelmas Ün.
2000 – 2002
Doç. Dr.
Fen-Ed. Fak., Zonguldak Karaelmas Ün.
01.11.2002-17.08.2007
Prof. Dr.
Fen-Ed. Fak., Zonguldak Karaelmas Ün.
17.08.2007 – Nisan 2012
Prof. Dr.
Fen-Ed. Fak., Bülent Ecevit Ün.
Nisan 2012 - Devam
(Üniversitenin ismi değişti)
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans Tezi – “Akşehir (Konya) Gölü Bentik Omurgasız Organizmalarının Cins ve Miktar Olarak
Mevsimsel Değişimi” 1993
Doktora Tezi – “Ulukışla (Niğde) – Tarsus (Mersin) – Adana Bölgesi Spalax Güldenstaedt, 1770
(Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının Karyolojik ve Morfolojik Analizi” 2000
1
İdari Görevler














Bölüm Başkanlığı, Zonguldak Karaelmas Üniv. Biyoloji Bl. Nisan 2000 – Aralık 2011
Zooloji ABD Bşk. Zonguldak Karaelmas Üniv. Nisan 2000 – Devam ediyor
Dekan Yardımcısı, Zonguldak Karaelmas Üniv. Haziran 2002 - Nisan 2003
Fakülte Yönetim Kurulu Yrd. Doç. Temsilcisi, ZKÜ 18.04.2001 – 2002
Fakülte Kurulu Üyesi, ZKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 30.03.2000 – Aralık 2011
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, ZKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 2004 – Ağustos 2008
Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2005 – 2008
Yönetim Kurulu Üyesi, ZKÜ Çevre Sorunları Arş. Merkezi 03.05.2001–2005
Müdür Yardımcısı, ZKÜ Çevre Sorunları Araştırma Merkezi Mayıs-2001–2005
Enstitü Kurulu Üyesi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2001 – Aralık 2011
Enstitü Müdürü, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü 2006 – 2008
Dekan Vekili, ZKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 2008 Haziran 3 – 2008 Ağustos 12
Dekan, ZKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi 2008 Ağustos 13 – Ağustos 2011
ZKÜ Rektör Danışmanı Ekim 2011 - Ekim 2013
Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler






Deutsche Geselschaft für Säugetierkunde
National Geographic Society
Biyologlar Derneği
Karaelmas Bilim ve Araştırma Derneği
WWF - Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı
Zonguldak Fotoğraf Derneği
Kurul/Komisyon Üyelikleri

















TUBITAK, Turkish Journal of Zoology: Member of Advisory Board
Rodens et Spatium: International Conference on Rodent Biology: Member of International
Scientific Committee
20. Ulusal Biyoloji Kongresi: Bilim Kurulu Üyesi, 21-25 Haziran 2010, Denizli
24. Ulusal Kimya Kongresi Danışma Kurulu Üyesi. 29 Haziran – 2 Temmuz 2011, Zonguldak
12. Internationale Conference on Rodent Biology: Rodens et Spatium. 19-23 Temmuz 2010,
Zonguldak, TURKEY. Kongre Başkanı.
TÜBA, “UADMK, Çalışma Grubu” Üyesi 2010-2012
TÜBİTAK TBAG “Danışma Kurulu (DK)” Üyesi 2 Ağustos 2010 - 15 Şubat 2014
Sağlık Bakanlığı “Rodent Kaynaklı Hastalıklar Bilimsel Danışma Komisyonu” Üyesi 2009-Devam
Bülent Ecevit Üniversitesi, Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, "Uluslararası Yayın Kurulu"
Üyesi.
Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, "Danışma Kurulu" Üyesi.
Karadeniz Geneli ve Batı Karadeniz Özelinde Sağlık Turizmi Sempozyumu ve Zonguldak İlinde
Sağlık Turizmi Potansiyelinin Geliştirilmesi Çalıştayı. 7-8 Kasım 2012, Dedeman Otel, Zonguldak.
"Bilim Kurulu" Üyesi.
III. Sulak Alanlar Kongresi: Bilim Kurulu Üyesi, 23-25 Ekim 2013, Samsun.
Porsuk ve Sansarların Türkiye'deki durumu sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, 10-11 Mayıs 2013,
Muğla.
1. Ulusal Zooloji Kongresi Bilim Kurulu Üyesi. 28-31 Ağustos 2013. Nevşehir.
Ege Üniversitesi, Taksonomi Yaz Okulu. Danışma Kurulu Üyesi, 01-06 Temmuz 2013, İzmir.
TÜBİTAK KBAG Grup Yürütme Komitesi (GYK) Üyesi 15 Şubat 2014 - 05 Eylül 2014.
BEUN Bilimsel Araştırmalar Komisyonu.22.10.2015 - Devam ediyor.
Bilimsel Araştırma Projelerinde Yaptığı Görevler
1.
Türkiye`deki Gerbillus Desmarest, 1804 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Taksonomik Durumu ve
Karyolojik Özellikleri, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: 95 05 03 01, Yardımcı
araştırıcı, 1995.
2.
Ulukışla (Niğde) - Tarsus (Mersin) - Adana Bölgesi Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia)
Populasyonlarının Karyolojik ve Morfolojik Özellikleri, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No:
96 05 03 05, Yardımcı araştırıcı, 1996. Bütçe: 5.000 TL
2
3.
Türkiye`deki Apodemus Kaup, 1829 ve Mesocricetus Nehring, 1989 (Mammalia: Rodentia) Cinslerinin
Taksonomik Durumu ve Yayılışı, TÜBİTAK Projesi, TBAG - 1574, Yardımcı araştırıcı, 1996.
4.
Türkiye`deki Mus L., 1758 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Taksonomik Durumu ve Karyolojik
Özellikleri, TÜBİTAK Projesi, TBAG - 1436, Yardımcı araştırıcı, 1995.
5.
Türkiye`deki Apodemus Kaup, 1829 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Kan Proteinlerinin SDS - PAGE
Yöntemiyle İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: 96 05 03 02, Yardımcı
araştırıcı, 1996.
6.
Batı Anadolu Rattus Fisher, 1803 (Mammalia: Rodentia) Cinsinin Taksonomik Durumu, Ankara
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, No: 96 05 03 56, Yardımcı araştırıcı, 1997.
7.
İç Anadolu Bölgesinde Yaşayan Kemirici Türlerinin Tarım Alanları Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, Gazi
Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, GEF. 14/96-1, Yardımcı araştırıcı, 1996.
8.
Batı Türkiye Spermophilus’larının Karyolojik ve Elektroforetik Özellikleri, Gazi Üniversitesi Araştırma
Fonu Projesi, GEF. 14/97-3, Yardımcı araştırıcı, 1997.
9.
Burdur Gölü Sulak Alan Yönetim Planı, Çevre Bakanlığı Projesi, Kod. No. 97 KI00020, Yardımcı
araştırıcı, 1997.
10. Zonguldak, Bolu ve Ankara Bölgesi Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia)
Populasyonlarının Karyolojik ve Morfolojik Özellikleri, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu
Projesi, 2000-13-02-08, Proje yürütücüsü, 2000. Bütçe: 1.000 TL
11. Zonguldak İli Biyolojik Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Zonguldak İli Çevre İl Müdürlüğü tarafından
desteklenen ZKÜ Döner Sermaye Projesi, Yardımcı araştırıcı, 2001. Bütçe: 10.000 TL
12. Türkiye Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarında Karşılaştırmalı İskelet
Anatomisinin Belirlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 2001-13-00-17,
Proje yürütücüsü, 2001. Bütçe: 3.500 TL
13. Karabük, Bolu ve Ankara Bölgesi Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının
Karyolojik ve Morfolojik Özellikleri, TÜBİTAK Projesi, TBAG – 2073 (101T084), Proje yürütücüsü,
2002-2005. Bütçe: 10.000 TL
14. “Kastamonu ilisi Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının İskelet
Anatomisinin Belirlenmesi” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (2004-13-06-05) Projesi. Proje
yürütücüsü, 2004-2005. Bütçe: 6.000 TL
15. “Çankırı İli Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının Karyolojik ve
Morfolojik Özellikleri” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (2004-13-06-06) Projesi. Proje yürütücüsü,
2004-2005. Bütçe: 6.000 TL
16. “Bilecik ili Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının Karyolojik ve
Morfolojik Özellikleri” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (2004-13-06-07) Projesi. Proje yürütücüsü,
2004-2005. Bütçe: 6.000 TL
17. “Marmara Bölgesi Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının Karyolojik ve
Morfolojik Özellikleri” Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (2004-13-06-08) Projesi. Proje yürütücüsü,
2004-2006. Bütçe: 20.900 TL
18. “Batı Anadolu Körfarelerinin, Nannospalax leucodon (Mammalia: Rodentia) Kromozomal Formlarının
Belirlenmesi” TÜBİTAK Projesi, TBAG – HD164 (106T225), Proje yürütücüsü, 2006-2007. Bütçe:
12.000 TL
19. Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) (Mammalia: Rodentia)'nin Kuzey Batı Anadolu'da yayılış
gösteren 2n=50, 2n=52 ve 2n=60 Kromozomal Formlarının Yayılış Alanlarının Belirlenmesi.
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi BAP (2007/2.13.06.18) Projesi. Proje yürütücüsü, 2007-2008.
Bütçe: 10.000 TL
20. Batı Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) kromozomal formlarının G ve C bantlama
yöntemleriyle karşılaştırılması. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi BAP (2008-13-06-01) Projesi. Proje
yürütücüsü, 2008-2010. Bütçe: 11.500 TL
21. Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) kromozomal formlarında Scapula, Humerus ve Mandibula
Şekil analizi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi BAP (2008-13-06-02) Projesi. Proje yürütücüsü,
2008-2010. Bütçe:11.000 TL
22. Türkiye Talpa Linneaus, 1758 (Mammalia: Soricomorpha) Türlerinin G ve C Bantlama Yöntemleri
ile İncelenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi BAP (2009-13-06-02) Projesi. Proje
yürütücüsü, 2009-2011. Bütçe: 20.000 TL
23. Zonguldak İli Insectivora (Böcekçiller) ve Chiroptera (Yarasalar) Türlerinin ve Yayılışlarının
Belirlenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi BAP Projesi (2011-10-06-03). Proje Yürütücüsü,
2011-2012. Bütçe: 9.977 TL
3
24. Zonguldak İli Kemirici Türlerinin ve Yayılışlarının Belirlenmesi. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
BAP Projesi (2011-10-06-02). Proje Yürütücüsü, 2011-2012. Bütçe: 9.879 TL
25. Zonguldak Bölgesi karışık yaprak döken orman alanında yaşayan kemirici (Mammalia: Rodentia)
populasyon büyüklüklerinin markalama yöntemiyle belirlenmesi. Bülent Ecevit Üniversitesi BAP Projesi
(2012-10-06-04). Proje Yürütücüsü, 2012-2013. Bütçe: 12.496 TL.
26. Zonguldak İli kemiricilerinin karışık yaprak döken orman habitatında yaşayan kemirici (Mammalia:
Rodentia) türlerinin mevsimsel değişimlerinin izlenmesi. Bülent Ecevit Üniversitesi BAP Projesi (201210-06-05). Proje Yürütücüsü, 2012-2013. Bütçe: 12.446 TL..
27. Türkiye dikenli faresi, Acomys cilicicus (Mammalia: Rodentia)'nın yayılış alanının belirlenmesi. Bülent
Ecevit Üniversitesi BAP Projesi (2012-10-06-10). Proje Yürütücüsü, 2012-2013. Bütçe: 10.400 TL.
28. Anadolu endemik memelilerinin yayılış alanlarının ve genetik çeşitliliklerinin belirlenmesi, öncelikli
koruma alanlarının önerilmesi. TÜBİTAK 1001 Projesi (113R029). Yardımcı araştırıcı. 2013 - 2016.
258.214 TL.
29. Zonguldak İli Büyük Memelilerinin (Mammalia) Fotokapan Yöntemiyle Tespit Edilmesi. Bülent Ecevit
Üniversitesi BAP Projesi (2013-84906727-07) Proje Yürütücüsü, 2013-2015. Bütçe: 25.000 TL.
30. Proje Başlığı: Türkiye’nin Akdeniz (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay) ve İç Anadolu
Bölgelerindeki (Konya, Aksaray, Niğde, Karaman) Bazı illerde Yaşayan Apodemus spp, Microtus spp,
Rattus spp. ve Talpa davidiana Türlerinde Hantavirüs Varlığının ve Dağılımının Araştırılması. TÜBİTAK
1001 Projesi (SBAG 214S276) Yardımcı araştırıcı. 2015 - 2017. Bütçe: 355.580 TL.
31. Proje Başlığı: Filyos Deltası’ndaki (Zonguldak) Balıkçılların (Ardeidae) (Gece balıkçılı: Nycticorax
nycticorax, Gri balıkçıl: Ardea cinerea ve Küçük akbalıkçıl: Egretta garzetta) Yuvalanma Alanları ve
Üreme Başarılarının Belirlenmesi. Bülent Ecevit Üniversitesi BAP Projesi (2015-84906727) Proje
Yürütücüsü, 2015-2016. Bütçe:12.500 TL. (Bitiş 30 Mart 2016).
ESERLER
A. SCI ve SCI-expanded dergilerde yayınlanan makaleler
A1. Yiğit, N., Çolak, E., Kıvanç, E. and M. Sözen, “Gerbil record from Turkey: Gerbillus (Hendecapleura)
dasyurus Wagner, 1842 (Rodentia: Gerbillinae),” Isr. J. Zool., 43, 13 - 18 (1997).
A2. Çolak, E., Yiğit, N., Sözen. M. and Ş. Özkurt, “On the karyotype of Long eared hedgehog,
Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (Mammalia: Insectivora) in Turkey,” Z. Säugetierkunde, 62,
372 - 374 (1997).
A3. Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M. and Ş. Özkurt, “Distribution and taxonomic status of the genus Microtus
(Mammalia: Rodentia) in southeastern Turkey.” Isr. J. Zool., 43: 391 - 396 (1997).
A4. Kıvanç, E., Sözen, M., Çolak, E. and N. Yiğit, “Karyological and Phallic Characteristics of Dryomys
laniger (Rodentia: Gliridae) Felten and Storch, 1968 in Turkey.” Isr. J. Zool., 43, 401 - 403 (1997).
A5. Sözen, M. and E. Kıvanç, “A new karyotype of Spalax leucodon cilicicus Mehely,1909 (Mammalia:
Rodentia) from type locality in Turkey,” Isr. J. Zool., 44, 53 - 56 (1998).
A6. Sözen, M. and E. Kıvanç, “Two new karyotypic forms of Spalax leucodon (Nordmann, 1840)
(Mammalia: Rodentia) from Turkey,” Z. Säugetierkunde, 63, 307 - 310 (1998).
A7. Sözen, M., Çolak, E., Yiğit, N., Özkurt, Ş. and R. Verimli, “Contributions to the karyology and
taxonomy of the genus Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Z.
Säugetierkunde, 64, 210-219 (1999).
A8. Sözen, M., Yiğit, N. and E. Çolak, “A study on karyotypic evolution of the genus Spalax
Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Isr. J. Zool., 46, 239-242 (2000).
A9. Sözen, M., Çolak, E. and N. Yiğit, “Contributions to the karyology and taxonomy of Spalax
leucodon nehringi Satunin, 1898 and Spalax leucodon armeniacus Mehely, 1909 (Mammalia:
Rodentia) in Turkey,” Z. Säugetierkunde, 65, 309-312 (2000).
A10. Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., Özkurt, Ş. and R. Verimli, “Distribution, morphology, and
karyology of the genus Mesocricetus (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Folia Zool., 49, 167 174 (2000).
A11. Karataş, A. and Sözen, M., “Karyotype of Taphozous nudiventris Cretzschmar, 1830 (Mammalia:
Chiroptera) from Turkey,” Isr. J. Zool, 48: 59-60 (2002).
4
A12. Çolak, E. Yiğit, N., Sözen, M. and Ş. Özkurt, “Data on Cranial and tooth development of Glis glis
orientalis Nehring, 1903 (Rodentia: Gliridae) in Turkey”, Acta Zoologica Academiae Scientarium
Hungaricae, 49 (Suppl. 1), 33-38 (2003).
A13. Sözen, M., “A karyological study on subterranean mole rats of the Spalax leucodon Nordmann,
1840 superspecies in Turkey,” Mamm. Biol., 69: 420-429 (2004).
A14. Karataş, A., Sözen, M. and Matur, F. “Karyology of some bat species (Chiroptera: Rhinolophidae,
Molossidae), from Turkey,” Mamm. Biol., 71: 159 - 163 (2006).
A15. Sözen, M., Matur, F., Çolak. E., Özkurt, Ş. and Karataş, A. “Some karyological records and a
new chromosomal form for Spalax (Mammalia: Rodentia) in Turkey” Folia Zool., 55 (3): 247256 (2006).
A16. Karataş, A., Sözen, M., “Karyology of three Vespertilionid bats (Chiroptera: Vespertilionidae) from
Turkey” Acta Zoologica Academiae Scientarium Hungaricae, 53 (2): 185 – 192 (2007).
A17. Özkurt, Ş., Sözen, M., Yiğit, N. Çolak, R., Kandemir, I., Gorkianee, M.M., Çolak E. Morphometric
and karyological analysis of the genus Spermophilus (Mammaia: Rodentia) in Turkey and Iran
with description of new species: Spermophilus torosensis n. sp. Zootaxa. 1529: 1-15 (2007)
A18. Çolak, R., E. Çolak, N. Yiğit, Kandemir, I. M. Sözen Morphometric and biochemical variations
and the distribution of Genus Apodemus (Mammalia: Rodentia) in Turkey. Acta Zoologica
Academiae Scientiarum Hungaricae, 53 (3), 239-256. (2007)
A19. Sözen, M., A.lshehab, F., Karataş, A., Shehab, A. and Amr Z., Karyotypes of seven rodents
from Jordan (Mammalia: Rodentia). Zoology in the Middle East, 44: 3-10 (2008)
A20. Ivanitskaya E., Sözen M., Rashkovetsky L., Matur F., and Nevo E., Discrimination of 2n= 60
Spalax leucodon cytotypes (Spalacidae, Rodentia) in Turkey by means of classical and molecular
cytogenetic techniques. Cytogenet Genome Res. 122: 139-149 (2008)
A21. Yiğit N., Çolak E., Kandemir İ., Kankılıç T., Çolak R., Bulut Ş., Çam P., Saygılı F., Sözen M.,
Özkurt Ş. Allozyme variation in Rattus rattus (Rodentia: Muridae) in Turkey, with particular
emphasis on the taxonomy. Zoology in the Middle East 45: 19-28 (2008)
A22. Karataş A., Wedyan M., Sözen M., F., Shehab A. and Amr Z., Karyotypes of Bats (Chiroptera:
Rhinolophidae, Vespertilionidae) from Jordan. Arab Gulf Journal of Scientific Research, 26: 193198 (2008).
A23. Sözen, M., Özkurt, Ş., Karataş, A., Çolak E. and Matur, F. “On the karyology, morphology and
biology of Chionomys gud (Satunin, 1909) (Mammalia: Rodentia) in Turkey” North-Western
Journal of Zoology, 5:121-129 (2009).
A24. Matur F, Çolak F, Sevindik M and Sözen M. (2011). Chromosome differentation of four 2n= 50
chromosomal forms of Turkish mole rat, Nannospalax nehringi. Zoological Science, 28: 61-67.
A25. Sözen M, Çataklı K, Eroğlu F, Matur F, Sevindik M. (2011). Distribution of chromosomal forms of
Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) (Rodentia: Spalacidae) in Çankırı and Çorum provinces,
Turkey. Turkish Journal of Zoology. 35(3): 367-374.
A26. Kandemir I, Sözen M, Matur F, Kankiliç T, Çolak F, Özkurt S, Çolak E. 2012. Phylogeny of
species and cytotypes of mole rats (Spalacidae) in Turkey inferred from mitochondrial
cytochrome b gene sequences. Folia Zool. 61: 25-33.
A27. Sözen M., Matur F, Çolak F. and Irmak S. 2012. Karyological and some morphological
peculiarities along with a new distribution locality for Talpa davidiana (Mammalia:
Soricomorpha) in Turkey. Turkish Journal of Zoology. 36(6): 806-813.
A28. Ilgaz Ç, Kumlutaş Y. and Sözen M. 2013. New locality record for Podarcis siculus hieroglyphicus
(Berthold, 1842) (Squamata: Lacertidae) in the western Black Sea region of Anatolia. Turkish
Journal of Zoology. 37(1): 123-127.
A29. Kumlutaş Y. Sözen M. and Ilgaz Ç, 2013. New record of rare Vipera barani Böhme & Joger,
1983. Herpetozoa. 25(3/4): 183-188.
A30. Kankılıç, Te. Kankılıç, To. Sözen. M. and Çolak, E. 2013. Genetic Diversities and Geographic
Variations of Chromosomal Forms of Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) and Nannospalax
ehrenbergi (Nehring, 1898) from Turkey, Revealed by RAPD Analysis. Acta Zool. Bulg., 65 (1):
45-58
5
A31. Sözen M, Çolak F, Sevindik M and Matur F, 2013. Cytotypes of Nannospalax xanthodon
(Satunin, 1898) (Rodentia: Spalacidae) from Western Anatolia. Turkish Journal of Zoology. 37
(4): 462-469.
A32. Matur F, Çolak F, Ceylan T, Sevindik M, and Sözen M. 2013. Chromosomal evolution of the
Genus Nannospalax (Palmer, 1903) (Rodentia: Muridae) from western Turkey. Turkish Journal
of Zoology. 37: 470-487.
A33. Oktem M.A., Uyar Y., Dincer E., Gozalan A., Schlegel M., Babur C., Celebi B., Sozen M., Karatas
A., Ozkazanc N.A., Matur F., Korukluoglu G., Ulrich G.G., Ertek M., Ozkul A. and Weidmann M.
2014. Dobrava-belgrade virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis mice, Turkey. Emerging
Infectious Diseases. 20: 121 - 125
A34. Kankılıç Te., Kankılıç To., Sözen M., and Çolak. E. 2015. Allozyme variations in Anatolian
populations and cytotypes of the blind mole rats (Nannospalax). Biochemical Systematics and
Ecology. 59: 126-134.
A35. Çelebi B. Karagöz A., Öktem M.A., Çarhan A., Matur F., Özkazanç N.K., Babür C., Kılıç S., Sözen
M., Karataş A., Durmaz R. 2015. Bartonella species in wild small mammals in Western Black Sea
Region of Turkey. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 62: 183-187
A36. Bannikova A.A., Zemlemerova E.D., Colangelo P., Sözen M., Sevindik M., Kidov A.A. Dzuev R.I.,
Kryštufek B., Lebedev V.S. 2015. An underground burst of diversity – a new look at the
phylogeny and taxonomy of the genus Talpa Linnaeus, 1758 (Mammalia: Talpidae) as revealed
by nuclear and mitochondrial genes. Zool. J. Linn. Soc. 175 (4): 930-948.
A37. Sözen, M., Çolak F., Sevindik, M. and Matur F. 2015. Two new cytotypes and some additional
karyologıcal records for Anatolian mole rats of the Nannospalax xanthodon and Nannospalax
ehrenbergi (Mammalia, Rodentıa) in Turkey. Folia Zool. 64 (2): 167-172.
A38. Yiğit, N., Çolak. E., Sözen, M. 2016. A new species of voles, Microtus elbeyli sp. nov., from Turkey
with taxonomic overview of social voles distributed in southeastern Anatolia. Turkish Journal of
Zoology. 40 (1): 73-79.
A39. Polat C. Karataş A., Sözen M. Matur F., Abacıoğlu H., Öktem IMA., 2016. Optimization Of An IgG
Enzyme Immunoassay and Immunoblot For The Detection of Old World Hantaviruses in Wild
Rodents. Bulletin of Microbiology (Mikrobiyol Bul) 50(2): 245-255.
A40. Ambarlı D., Balkız Ö., Zeydanlı US., Aslan S., Karaçetin E., Sözen M., Ilgaz Ç., Ergen AG., Lise
Y., Çağlayan SD., Welch HJ., Welch G., Turak AS., Bilgin CC., Özkil A., Vural M. 2016. An
overview of biodiversity and conservation status of steppes of the Anatolian Biogeographical
Region. Biodiversity and Conservation. Accepted.
B. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
B1. Özkurt, Ş., Sözen, M., Yiğit, N. and E. Çolak, “On the karyology and morphology of Sciurus
anomalus (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Zoology in the Middle East, 18: 9-15 (1999).
B2. Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Verimli, R. and Ş. Özkurt, “The karyotype of Apodemus agrarius
(Pallas, 1771) (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Zoology in the Middle East, 20, 21-23 (2000).
B3. Çolak E., Yiğit N., Sözen M., Verimli R. and Ş. Özkurt, “On coloration and karyology of Vormela
peregusna, in Turkey,” Zoology in the Middle East, 21, 13-18 (2000).
B4. Yiğit N., Çolak E., Sözen M., Özkurt Ş. and Verimli R., “Observations on the feeding and behavior
of the fat dormouse, Glis glis orientalis Nehring, 1903 (Mammalia: Rodentia) in captivity,”
Zoology in the Middle East, 22, 17-24 (2001).
B5. Özkurt, Ş. Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., and Verimli, R., “Observations on the reproduction
biology of Meriones meridianus Pallas, 1773 (Mammalia: Rodentia) in captivity,” Zoology in the
Middle East, 23: 23-29 (2001).
B6. Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M. and Özkurt, Ş., “A study on geographical distribution along with
habitat aspects of rodent species in Turkey,” Bonn. Zool. Beitr, 50, 355-368 (2003).
B7. Karataş, A., Sözen, M. “Contribution to karyology, distribution and taxonomic status of the Longwinged Bat, Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Vespertilionidae), in Turkey,” Zoology in the
Middle East, 33: 51-64. (2004).
6
B8. Matur, F. and Sözen. M., “A karyological study on Subterrranean Mole Rats of the Spalax
leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia) superspecies around Bilecik province in
Turkey” Zoology in the Middle East, 36: 5-10 (2005).
B9. Karataş, A. and Sözen, M. “Bats of the middle and upper Kızılırmak regions, Central Anatolia,
Turkey (Chiroptera)” Lynx (Praha), 37: 151-159 (2006).
B10. Karataş A., Sözen M. Özkurt Ş. and Matur F. “Karyology three bat species of the genus Myotis
(M. myotis, M. bschsteinii and M. brandtii) (Chiroptera: Vespertilonidae) from Turkey,” Zoology
in the Middle East, 40: 5 – 9 (2007).
B11. Shehab A., Karataş A., Amr Z., Mamkhair I. and Sözen M., The distribution of bats (Mammalia:
Chiroptera) in Syria, Vertebrate Zoology, 57 (1): 103 – 132 (2007).
C. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
C1. Yiğit, N., Çolak, E. and M. Sözen, “Investigations on Biology of Meriones crassus Sundevall, 1842
(Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Zool.. 20: 211 - 215 (1996).
C2. Altındağ, A. and M. Sözen, “Seyfe (Kırşehir) gölü Rotifera faunasının taksonomik yönden incelenmesi,”
Turk J Zool.. 20, 221 - 230 (1996).
C3. Çolak E., Yiğit N., Özkurt Ş., and M. Sözen, “Karyotype of Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)
in Turkey,” Turk J Zool., 21, 123 - 125 (1997).
C4. Kıvanç E., Sözen M., Çolak E. and N. Yiğit, “Karyological and Phallic Acpects of Spiny Mouse, Acomys
cilicicus Spitzenberger, 1978 (Rodentia: Muridae) in Turkey,” Turk J Zool., 21: 167 - 169 (1997).
C5. Yiğit N., Çolak E., Kıvanç E., M. Sözen, “Türkiye`deki Mesocricetus brandti (Nehring, 1898)
(Mammalia: Rodentia)`nın Üreme Biyolojisi Üzerine Araştırmalar,” Turk J Zool., 21: 343-348
(1997).
C6. Çolak E., Yiğit N., Kıvanç E., M. Sözen, “Türkiye`deki Glis glis orientalis (Nehring, 1903) (Rodentia:
Gliridae)`in Üreme Biyolojisi,” Turk J Zool., 21: 375 - 380 (1997).
C7. Çolak E., Yiğit N., Sözen M., Ş. Özkurt, “Hibernation and Body Weight in Dormice, Glis glis orientalis
(Nehring, 1903) (Rodentia: Gliridae), maintained under uncontrolled conditions,” Turk J Zool., 22:
1-7 (1998).
C8. Çolak E., Yiğit N., Sözen. M. and Ş. Özkurt, “A study on Taxonomic status of Microtus subterraneus
(de Selys Longchamps, 1836) and Microtus majori Thomas, 1906 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,”
Turk J Zool., 22: 119 – 130 (1998).
C9. Çolak E., Yiğit N., Sözen. M. and Ş. Özkurt, “A study on Long-ared hedgehog, Hemiechinus auritus
(Gmelin, 1770) (Mammalia: Insectivora) in Turkey,” Turk J Zool., 22: 131 - 136 (1998).
C10. Yiğit N., Çolak E., Sözen M. and Ş. Özkurt, “A study on taxonomy and karyology of Rattus
norvegicus Berkenhaut, 1769 and Rattus rattus Linnaeus, 1758 in Turkey”, Turk J Zool., 22:
203 - 212 (1998).
C11. Özkurt Ş., Sözen M., Yiğit N. and E. Çolak, “Notes on distributional records and some
characteristics of five Carnivore species (Mammalia: Carnivora) in Turkey,” Turk J Zool., 22:
285 - 288 (1998).
C12. Çolak, E., Sözen, M., Yiğit, N. and Ş. Özkurt “A study on Ecology and Biology of Microtus
guentheri Danford and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Zool., 22: 289 295 (1998).
C13. Yiğit N., Çolak E., Özkurt Ş. and M. Sözen, “Contribution to the Taxonomy, Distribution and
Karyology of Martes foina (Erxleben, 1777) (Mammalia: Carnivora) in Turkey,” Turk J Zool., 22:
297 – 301 (1998).
C14. Çolak E., Yiğit N., Özkurt Ş. and M. Sözen, “A study on Mustela nivalis Linnaeus, 1766
(Mammalia: Carnivora) in Turkey,” Turk J Zool., 23: 119-122 (1999).
C15. Özkurt Ş., Sözen, M., Yiğit N. and E. Çolak, “A study on Vormela peregusna Guldenstaedt, 1770
(Mammalia: Carnivora) in Turkey,” Turk J Zool., 23: 141-144 (1999).
C16. Sözen, M., Çolak, E., Yiğit, N. and Ş. Özkurt, “The age variations of Microtus guentheri Danford
and Alston, 1880 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Zool., 23: 145-155 (1999).
7
C17. Çolak, E., Sözen, M., Yiğit, N. and Ş. Özkurt, “Observations on Reproductive Biology of Gerbillus
dasyurus (Wagner, 1842) (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Zool., 23: 243-246 (1999).
C18. Özkurt, Ş., Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M. and R. Verimli, “Contributions to karyology and
morphology of Arvicola terrestris (Lin., 1758)’in Central Anatolia,” Turk J Zool., 23: 253-257
(1999).
C19. Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M. and Ş.Özkurt, “Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia:
Rodentia)`nin diş gelişimi, diş aşınımı ve yaş tayini,” Turk J Zool.. 23 (Ek sayı 3): 965-971
(1999).
C20. Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., Verimli, R. and Ş. Özkurt, “A study on morphology and karyology
of Prometheomys schaposhnikowi Satunin, 1901 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Zool.,
23: 415-421 (1999).
C21. Yiğit, N., Çolak, E., Özkurt, Ş. and M. Sözen, “Türkiye Kemiricilerinin (Mammalia: Rodentia)
Habitatları ve Tarım Alanları Üzerine Etkileri,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,
12: 885 – 906 (1999).
C22. Özkurt, Ş., Yiğit, N., Çolak, E. ve M. Sözen, “Microtus guentheri Danford and Alston, 1880
(Mammalia: Rodentia)`nin İç Anadolu bölgesindeki tarım alanları üzerine etkisi ve mücadele
yöntemleri,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12: 907 – 921 (1999).
C23. Sözen M. ve Yiğit S. “Akşehir (Konya) gölü bentik faunası ve bazı limnolojik özellikleri,” Turk J
Zool., 23 (Ek sayı 3): 965 – 971 (1999).
C24. Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M. and Ş. Özkurt, “A study on the hibernation of Spermophilus
xanthoprymnus (Bennet, 1835) (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Zool., 24: 87 – 93
(2000).
C25. Verimli, R., Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M. and Ş. Özkurt, “Electrophoretic aspects of bloodserum proteins of Apodemus mystacinus and Apodemus agrarius (Mammalia: Rodentia) in
Turkey,” Turk J Zool., 24: 225 – 229 (2000).
C26. Verimli, R., Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M., and Ş. Özkurt, “Nonspesific esterase patterns of
Rattus norvegicus (Berkenhaut, 1769) in western Turkey,” Turk J Biol., 24: 825 – 831 (2000).
C27. Verimli R., Yiğit N., Çolak E. and M. Sözen, “Blood serum proteins of the genus Mesocricetus
Nehring, 1898 (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Biol., 24: 855 –858 (2000).
C28. Yiğit, N., Verimli, R., Çolak, E., Sözen, M., and Ş. Özkurt, “Blood-Serum Proteins of Rattus
rattus and Rattus norvegicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Biol., 25: 83 – 88
(2001).
C29. Verimli, R., Çolak, E., Yiğit, N., Sözen, M., and Ş. Özkurt, “Blood-Serum Proteins of Apodemus
flavicollis and Apodemus hermonensis (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Biol., 25: 89 –
92 (2001).
C30. Yiğit N., Çolak E., Verimli R., Özkurt Ş. and M. Sözen, “A study on distribution, morphology and
karyology of Tatera indica (Hardwicke, 1807) (Mammalia: Rodentia) in Turkey,” Turk J Zool.,
25: 67 – 70 (2001).
C31. Çolak E., Yiğit N. Çolak R., Sözen M., Özkurt Ş. and Kankılıç T. “Taxonomic status and
distribution of Apodemus mystacinus (Danford and Alston, 1877) (Mammalia: Rodentia) in
Turkey” Turk J Zool., 28: 285 – 294 (2004).
C32. Sözen, M. “Türkiye Spalax Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia)’ları Üzerine Biyolojik Bir
Araştırma,” Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18: 167 - 181 (2005).
C33. Özkurt Ş., Yiğit N., Çolak E., Sözen M. and Gharkheloo, M. M. “Observations on the Ecology,
Reproduction and Behavior of Spermophilus Bennett, 1835 (Mammalia: Rodentia) in Turkey”
Turk J Zool., 29: 91 – 99 (2005).
C34. Sözen, M., Sevindik, M. and Matur, F., “Karyological and some morphological characteristics of
Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia) populations around Kastamonu
province, Turkey” Turk J Zool., 30: 205-219 (2006).
C35. Çolak E., Yiğit N., Sözen M., Çolak R., Özkurt Ş., Kankılıç T. and Kankılıç T. “The Morphological
Analysis of Mus domesticus and Mus macedonicus (Mammalia: Rodentia) in Turkey” Turk J
Zool., 30: 309-317 (2006).
C36. Çelebi G. and Sözen M. Hantavirus infections in Turkey. The Journal of Infection Disease and
Clinical Microbiology: Flora, 14 (4): 145-152. (2009).
8
C37. Sözen M., 2011. Rodentler ve vektör özellikleri. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 68
(2): Ek sayı 1: 1-5
C38. Terzi, B., Koca, A. Ö., Gharkheloo, M.M., Sözen, M. and Kandemir İ. 2014. Genetic Variation of
Dwarf Honeybee (Apis florea Fabricius) Populations Distributed in the western part of Iran Based
on RAPD Analysis. Uludag Bee Journal. 14 (1): 4-14.
D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler (posterler)
D1. Çolak, E. Yiğit, N., Sözen, M. and Ş. Özkurt, “Cranial and teeth development of Glis glis orientalis
Nehring, 1903 (Rodentia: Gliridae) in Turkey”, International Conference on Dormous (Myoxidae),
25-29 Ağustos 2002. Gödöllö, Macaristan, 2002.
D2. Ivanitskaya, E., Sözen, M. Matur, F., Sevindik, M., Çataklı, K., E. Nevo, “Distribution of Spalax
leucodon cytotypes in northwestern Turkey” 9th International Conference Rodens et Spatium, Lublin,
Polland, July 12 – 16, 2004.
D3. Ivanitskaya, E., Sözen, M. Rashkovertsky, L., Matur, F., Sevindik, M., Çataklı, K., E. Nevo, 2005.
Chromosome evolution of mediterranean mole rats (Spalax, Spalacidae, Rodentia). 9th International
Mammalogical Congress, Roles of Mammalogy on Coexistance of Wild Mammals and Human, July
31- August - 5 September, 2005 Japan.
D4. Sözen M. “A review of mole rats (Rodentia: Spalacidae) distribution in Turkey” PRIGIONI et al.
(eds) 2006. Proc. 10th Rodens & Spatium. The International Conference on Rodent Biology,
Parma, Italy, 24th to Friday 28th July 2006, Hystrix It. J. Mamm., (n.s) Supp. (2006) 125.
D5. Sözen M., Shehab A., Karataş A., Amr Z. “Karyotype of some small Mammals from Jordan”
PRIGIONI et al. (eds) 2006. Proc. 10th Rodens & Spatium. The International Conference on
Rodent Biology, Parma, Italy, 24th to Friday 28th July 2006, Hystrix It. J. Mamm., (n.s) Supp.
(2006) 126.
D6. Ivanıtskaya E., Sözen M., Rashkovetsky L., Matur F., Sevindik M., Çataklı K., Nevo E. 2006.
Chromosome evolution of Mediterranean mole rats (Spalax, Spalacidae, Rodentia): an update.
PRIGIONI et al. (eds) 2006. Proc. 10th Rodens & Spatium. The International Conference on
Rodent Biology, Parma, Italy, 24th to Friday 28th July 2006, Hystrix It. J. Mamm., (n.s) Supp.
(2006) 64.
D7. Karataş A., Sözen M. “A review of the distribution of family Gliridae in Turkey” PRIGIONI et al.
(eds) 2006. Proc. 10th Rodens & Spatium. The International Conference on Rodent Biology,
Parma, Italy, 24th to Friday 28th July 2006, Hystrix It. J. Mamm., (n.s) Supp. (2006) 69.
D8. Sozen, M. Ozkurt, S. O. Karatas, A. Colak, E. Matur. F. On the karyology, morphology and
biology of Chionomys gud (Satunin, 1909) (Mammalia: Rodentia) in Turkey. (Oral presentation).
11th. International conference on Rodent Biology. Rodens et Spatium. Myshkin (Russia) 24–28
July 2008. Abstract book p. 61.
D9. Sozen, M. Matur, F. Colak, F. Sevindik, M. Distribution of chromosomal forms of blind mole rats
of the genus Nannospalax (Mammalia: Rodentia) in Turkey. (Oral presentation). 11th.
International conference on Rodent Biology. Rodens et Spatium. Myshkin (Russia) 24–28 July
2008. Abstract book p. 62.
D10. Colak, F. Matur F. and Sozen. M. Comparison of baculum morphology of four chromosomal
forms (2n=38, 2n=52, 2n=56 and 2n=60) of Nannospalax nehringi (Mammalia: Rodentia) in
Turkey. (Oral presentation). 11th. International conference on Rodent Biyology. Rodens et
Spatium. Myshkin (Russia) 24–28 July 2008. Abstract book p. 43.
D11. Dogan, A. Kandemir, I. Matur, F. Sozen. M. Geometric morphometry of three chromosomal
forms (2n=52, 2n=56 and 2n=60) of Nannospalax nehringi (Mammalia: Rodentia) in Turkey.
(Oral presentation). 11th. International conference on Rodent Biology. Rodens et Spatium.
Myshkin (Russia) 24–28 July 2008. Abstract book p. 45.
D12. Matur, F. Colak F. and Sozen. M. Cytogenetic comparison of three 2n=50 cytotypes of
Nannospalax nehringi (Mammalia: Rodentia) from Turkey. (Oral presentation). 11th.
International conference on Rodent Biyology. Rodens et Spatium. Myshkin (Russia) 24–28 July
2008. Abstract book p. 54.
D13. Matur, F. Colak F. Sevindik. M. and Sözen, M. 2010. Chromosomal evolution of blİnd mole rats.
(Oral presentation). 12th. International conference on Rodent Biology. Rodens et Spatium.
Zonguldak (Turkiye) 19–23 July 2010. Abstract book p. 46
9
D14. Doğan, A., Kandemir, İ.. and Sözen, M. 2010. Geometric morphometric comparison of age
classes of 2n= 60 cahromosomal form of Nannospalax nehringi (Mammalia: Rodentia) from
Turkey. (Poster presentation). 12th International conference on Rodent Biology. Rodens et
Spatium. Zonguldak (Turkiye) 19–23 July 2010. Abstract book p. 61.
D15. Matur, F. Kandemir, İ.. Colak, F., Kankılıç, T., Sevindik, M. and Sözen, M. Geometric
morphometric of Nannospalax speciees. (Poster presentation). 12th. International conference on
Rodent Biology. Rodens et Spatium. Zonguldak (Turkiye) 19–23 July 2010. Abstract book p. 63.
D16. Matur, F. Colak, F., Kankılıç, T., Sevindik, M.. Sözen, M., 2010. Seismic communication in
Turkish blind mole rat. (Poster presentation). 12th International conference on Rodent Biyology.
Rodens et Spatium. Zonguldak (Turkiye) 19–23 July 2010. Abstract book p. 90.
D17. Sözen, M. and Çelebi, G. 2010. Distribution of rodent species in Turkey that are known to carry
Hantaviruses in the world. (Oral presentation). 12th. International conference on Rodent
Biyology. Rodens et Spatium. Zonguldak (Turkiye) 19–23 July 2010. Abstract book p. 127.
D18. Öktem, M. A., Özkul A., Uyar, Y., Sözen, M., Karataş, A., Özkazanç, N.K., Babür, C., Çelebi, B.,
Körüklüoğlu, G., Gözalan, A. and Ertek, M. 2010. Seroprevalance of hantavirus infections among
the rodent populations in Bartın, Turkey. (Oral presentation).12th International conference on
Rodent Biyology: Rodens et Spatium. Zonguldak (Turkiye) 19–23 July 2010. Abstract book p.
63.
D19. Kandemir İ, Sözen M, Matur F, Kankılıç T, Martinkova N, Çolak F, Özkurt Ş, Çolak E. 2010.
Phylogeny of species and cytotypes of mole rats (Spalacidae) in Turkey inferred from
mitochondrial cytochrome b gene sequences. VIth European Congress of Mammalogy. France,
19-23 July, 2011. (Oral presentation).
D20. Doğan A., Sözen M., Matur, F. Çolak F. and Sevindik M, 2012. Geometric morphometry of three
different bones (mandible, scapula and humerus) of Nannospalax xanthodon (Mammalia:
Rodentia) in Turkey. 13th International conference on Rodent Biology: Rodens et Spatium. July
16–20, 2012, in Rovaniemi, Finland. Abstract Book page 66. (Oral presentation).
D21. Matur F., Sözen M., Patzenhauerova H., Esat K., Zima J. Jr., Çolak F., Sevindik M. and Zima J.
2012. The congruence of phylogeny and genetic structure in Turkish mole rats, 13th
International conference on Rodent Biology: Rodens et Spatium. July 16–20, 2012, in
Rovaniemi, Finland. Abstract Book page 150. (Oral presentation).
D22. Sözen M., Matur F., Çolak F. and Sevindik M. 2012. A taxonomic review of mole rats of the
Nannospalax (Rodentia: Spalacidae) cytotypes from Western Anatolia with description of three
new species, 13th International conference on Rodent Biology: Rodens et Spatium. July 16–20,
2012, in Rovaniemi, Finland. Abstract Book page 151. (Oral presentation).
D23. Çoğal M. and Sözen M., 2012. Comparison of baculum morphology of five species of Apodemus.
(Mammalıa: Rodentıa) in Zonguldak, Turkey. 13th International conference on Rodent Biyology:
Rodens et Spatium. July 16–20, 2012, in Rovaniemi, Finland. Abstract Book page 72. (Poster
presentation).
D24. Sözen M., Doğan A., Matur, F. Çolak F. and Sevindik M, 2012. Geometrıc morphometry of three
distant localities (2n=60) of Nannospalax xanthodon (Mammalia: Rodentia) in Turkey. 13th
International conference on Rodent Biology: Rodens et Spatium. July 16–20, 2012, in
Rovaniemi, Finland. Abstract Book page 73. (Poster presentation).
D25. Çoğal M. and Sözen M., 2012. Comparison of baculum morphology of five specıes of Apodemus
(Mammalia: Rodentia) in Zonguldak, Turkey. 13th International conference on Rodent Biology:
Rodens et Spatium. July 16–20, 2012, in Rovaniemi, Finland. Abstract Book page 74. (Poster
presentation).
D26. Ceylan T., Kayis U., Erikel E. Sözen M. and Matur F. 2012. A cytogenetic and geometric
morphometric comparison between Rattus (Mammalia: rodentia) species in Zonguldak, Turkey.
13th International conference on Rodent Biyology: Rodens et Spatium. July 16–20, 2012, in
Rovaniemi, Finland. Abstract Book page 145. (Poster presentation).
D27. Polat C., Öktem MA., Karataş A., Sözen M., Matur F. and Abacıoğlu H. 2013. Optimization of a
commercial hantavirus IgG enzyme immunoassay for human use to screen infection among wild
rodents ln Kırklareli. Ref: 264, Virologie, Vol. 17 (Supplement (Abstracts fot 5th European
Congress of Virology, 11-14 September 2013, Lyon, France): p. 193.
D28. Banu K. Özdemirel, Muhsin Çoğal, Ortaç Çetintaş, Ferhat Matur and Sözen M (2014) Detection
of suitable habitat to take conservation precautions for Acomys cilicicus, 14th Rodens et
10
Spatium: International Conference on Rodent Biology. 28 July-2 August 2014. Lisbon, Portugal.
pp. 146 (Poster presentation).
D29. Matur F, Dąbrowski MJ, Pomorski JJ, Sevindik M, Bujalska B, Çolak F and Sözen M (2014a)
Phylogenetic studies revealed a complex evolution pattern of Turkish mole rats, 14th Rodens et
Spatium: International Conference on Rodent Biology. Lisbon pp. 97 (Oral presentation).
D30. Matur F., Çetintaş O. and Sözen M (2014b) May dispersal of Acomys cilicicus give clues about
human activities in the Mediterranean Basin in the Lower Paleolithic?, 14th Rodens et Spatium:
International Conference on Rodent Biology. Lisbon. pp. 122. (Poster presentation).
D31. Çetintaş O., Matur F. and Sözen M (2014) Distribution area of Turkish Spiny Mouse Acomys
cilicicus, 14th Rodens et Spatium International Conference on Rodent Biology. 28 July-2 August
2014. Lisbon. pp. 106 (Poster presentation).
D32. Polat C., Sironen T., Plyusnina A., Karataş A., Sözen M., Matur F., Vapalahti, O., Öktem İMA and
Plysnin, A. 2015. Evolution of Hantavirus from rodents in Kırklareli İğneada region, Turkey. 26th
Sigrid Jeselius International Symposium: Emerging Infections. June 7-10, 2015. Espoo, Helsinki,
Finland. Poster presentation, P01.07.
D33. Sözen M. 2016. Evrimde Kambriyen Patması Problemi. (Çağrılı Konuşma). 4th International
Congress on Evolution under Scrutinity. May 4 2016. Acıbadem University, Istanbul.
D34. Şenol D, Sözen M. 2016. Population size estimates for Apodemus spp., Myodes glareolus, Glis
glis and Muscardinus avellanarius inhabit a deciduous forests in Zonguldak Province, Turkey.
15th Rodens et Spatium: International Conference on Rodent Biology. July 25 – 29, 2016.
Faculty of Science, Palacký University Olomouc, Czech Republic. (Oral presentation).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler
E1. Yiğit, N., Çolak., E. Özkurt, Ş ve M. Sözen, “Meriones tristrami Thomas, 1892 (Mammalia: Rodentia)
Türünün Ekolojisi ve Ekonomik Önemi”, II. Ulusal Ekoloji Kongresi, 11-13 Eylül 1995. Ankara. 1995.
E2. Özkurt, Ş., Yiğit, N., Çolak, E. ve M. Sözen, “Mogan Gölü Güneyinde Bulunan Step Alandaki
Erozyonun Biyolojik Kanıtları”, Mogan ve Eymir Gölleri II. Çevre Kurultayı, 9-10 Mayıs 1996 Ankara.
1996.
E3. Yiğit, N., Çolak, E., Özkurt, Ş. and M. Sözen, “Glis glis L. 1766`nın Laboratuvardaki Beslenme ve
Davranışı üzerine gözlemler”, III. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 3 - 5 Eylül 1997 Kırşehir, 1997.
E4. Sözen, M. “Spalax leucodon Güldenstaedt, 1770 (Mammalia: Rodentia) türünden komşu üç
kromozomal formda (2n = 52, 56 ve 58) molar varyasyonları”, XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9
Eylül 2000 Ankara, 2000.
E5. Sözen, M. “Türkiye Spalax (Mammalia: Rodentia)’ları üzerine ekolojik ve biyolojik gözlemler”, IV.
Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-8 Ekim 2001 Bodrum, 2001.
E6. Sözen, M., “Spalax Güldenstaedt, 1770 (MammalIa: RodentIa) Kromozomal Formlarının
Ayrımında Bakulumun Önemi” XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül Malatya, 2002.
E7. Sözen, M., “Türkiye’deki Spalax leucodon Nordmann, 1840 (MammalIa: RodentIa) üzerinde
karyolojik bir çalışma” XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004 Adana.
E8. Sözen, M., Matur, F. “Zonguldak ili Rat (Mammalia: Rodentia)’larında bazı iskelet karakterlerinin
karşılaştırılması” XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 21-24 Haziran 2004 Adana.
E9. Sözen, M., Matur, F., Sevindik, M., Çataklı, K. “Kuzeybatı Türkiye Nannospalax Palmer, 1903
(Mammalia: Rodentia) Populasyonlarının Karyolojik ve Morfolojik Özellikleri” XVIII. Ulusal
Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006 Kuaşadası, AYDIN.
E10.
Matur, F. Sözen, M., “Bilecik ili Nannospalax nehringi (Nehring, 1898) (Mammalıa:
Rodentia)’larının karyolojik ve morfolojik analizi” XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran
2006 Kuaşadası, AYDIN.
E11. Sözen, M., 2010. “Rodentler (Kemirgenler) ve vektör özellikleri”. Hantavirus Sempozyumu. 29
Mart 2010, Ankara.
E12. Sözen, M., Erturhan, M. ve Tozsin, T. 2012. Zonguldak Bölgesi Kuşları ve Koruma Statüleri. TC
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Biyoçeşitlilik
Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2012, Ramada Plaza Otel, ANKARA.
11
E13. Sözen, M., Taşçı, E. ve Tozsin, T. 2012. Batı Karadeniz Bölgesindeki Bolu, Düzce, Zonguldak,
Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop İlleri Kelebek (Lepidoptera) Türleri. TC Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 22-23 Mayıs
2012, Ramada Plaza Otel, ANKARA.
E14. Çetintaş, O., Çoğal, M., Tuncay, M., Matur, F. ve Sözen, M. 2012. Nannospalax xanthodon’un Üç
Sitotipinin (2n = 38, 52, 60) Atlas, Axis, Sternum’dan Alınan Metrik Karakterlere Göre
İncelenmesi. (Poster sunum). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 3-7 Eylül 2012, İZMİR.
E15. Çoğal, M., Yanbul, M., Ceyhan, Z ve Sözen, M. Matur, F. 2012. Nannospalax xanthodon’un Dört
Sitotipin (2n = 52, 54, 56, 60) Diş Morfolojilerinin Shape Analizi ile İncelenmesi. (Poster
sunum). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 3-7 Eylül
2012, İZMİR.
E16. Irmak, S., Çoğal, M., Sözen, M. 2012. Zonguldak İlinde Yayılış Gösteren Erinaceomorpha,
Soricomorpha ve Chiroptera (Chordata: Mammalia) Türleri, (Poster sunum). 21. Ulusal Biyoloji
Kongresi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 3-7 Eylül 2012, İZMİR.
E17. Şenol, D., Sözen, M. 2012. Zonguldak Bölgesi Karışık Yaprak Döken Orman Alanında Yaşayan
Kemiricilerin (Mammalia: Rodentia) Populasyon Büyüklüklerinin Markalama Yöntemiyle
Belirlenmesi, (Poster sunum). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 3-7 Eylül 2012, İZMİR.
E18. Ceylan, T., Kayış, U., Erikel, E., Sözen, M. ve Matur, F. 2012. Zonguldak İli’nde Yayılış Gösteren
Rattus (Mammalia: Rodentia) Üzerine Geometrik Morfometrik Bir Çalışma, (Poster sunum). 21.
Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 3-7 Eylül 2012, İZMİR.
E19. Ceylan, T., Kayış, U., Sözen, M. ve Matur, F. 2012. Zonguldak İli’ndeki Rattus’ların Sitogenetik
Karşılaştırılması, (Poster sunum). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, 3-7 Eylül 2012, İZMİR.
E20. Çoğal, M. ve Sözen, M. 2012. Zonguldak İli Kemirici Türlerinin (Mammalia: Rodentia) Dağılımı
ve Habitat Özellikleri. (Sözlü sunum). 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ege Üniversitesi, Fen
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 3-7 Eylül 2012, İZMİR.
E21. Sözen, M. 2012. Enfeksiyon Bulaştıran Hayvanlar. XXXV. Ulusal Mikrobiyoloji Kongresi, 3-7
Kasım 2012, Kuşadası, AYDIN. Çağrılı Konuşmacı. Kongre Kitabı: 90-91.
E22. Kankılıç T., Kankılıç Tol., Sözen M., Çolak E., Ekoloji 2012 Sempozyumu dahilinde "Ekoloji 2012
Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Türkiye’de Nannospalax xanthodon (Nordmann, 1840)
ve Nannospalax ehrenbergi (Nehring, 1898) türlerinin sitotiplerinin genetik çeşitliliği", 390 pp.,
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis, 3-5 Mayıs 2012.
E23. Sözen, M. 2013. Yaban Hayatı Çeşitliliği Bakımından Zonguldak İlinin Doğa Turizmi Potansiyeli.
Türkiye'de Doğa Turizmi Master Planları Hazırlanması Sürecinde Alternatif Turizmin Gelişimi
İmkanlarının Batı Karadeniz ve Zonguldak Özelinde Değerlendirilmesi Sempozyumu. 11-12 Ocak
2013, Dedeman Otel, ZONGULDAK
E24. Sözen, M. 2014. Ekoloji Temelli Kemirici Mücadelesi Yaklaşımı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü.
27 Ocak 2014. İstanbul.
E25. Sözen, M., Matur F. 2014. Türkiye’nin Nadir Küçük Memelileri: Mevcut Durumları ve Koruma
Önerileri. (Sözlü sunum). III. Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu: 22-23 Mayıs 2014, KOCAELİ.
E26. Sözen, M. 2015. Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı. (Çağrılı Konuşmacı). Ekoloji 2015 Sempozyumu:
06-09 Mayıs 2015, Sinop Üniversitesi, SİNOP.
E27. Sözen, M. 2015. Bir Yaban Hayatı Uzmanı Gözünden Türkiye’nin Kuşları. (Çağrılı Konuşmacı).
22. Ulusal Biyoloji Öğrenci Kongresi: 10-14 Ağustos 2015, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,
ANKARA.
E28. Sözen, M. 2015. Türkiye Zoocoğrafyası ve Ekolojik Çalışmaların Kurgulanması. (Çağrılı
Konuşmacı). 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi: 14-17 Eylül 2015, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, MUĞLA.
E29. Çoğal M. ve Sözen, M. 2015. Sciurus anomalus'un (Mammalia: Rodentia) Yıllık ve Günlük
Aktivitesinin Fotokapan Yöntemiyle Belirlenmesi (Poster sunum). 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre
Kongresi: 14-17 Eylül 2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA.
12
E30. Çoğal M. ve Sözen, M. 2015. Zonguldak İli Büyük Memelilerinin (Mammalia) Fotokapan
Yöntemiyle Tespit Edilmesi (Sözlü sunum). 12. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi: 14-17 Eylül
2015, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, MUĞLA.
F. Katıldığı Çalıştaylar, Paneller ve Eğitimler
F1 Sözen, M. “Batı Karadeniz Kemiricileri ve Ekonomik Önemleri”, Zararlı Kemirgenler (Mammalia:
Rodentia), Müzadele Yöntemleri ve Ekosistem Yönetimi Çalıştayı, 24-26 Haziran 2003. Ankara. 2003.
Çalıştay Kitabı: 83 – 104.
F2. 22-25 November 2005 in Samsun, Turkey: IUCN Global Mammal Assessment (GMA) Southwest
Asia mammals. Workshop.
F3. 4-5 Mayıs 2006 “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi (BIB) Stratejik Plan Değerlendirilmesi
Çalıştayı” Ankara.
F4. 21 Eylül 2006. “TC Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge
Müdürlüğü, Zonguldak ili Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı” Zonguldak.
F5. 07-08 Aralık 2006, Ankara: IUCN Kırmızı Liste Türkiye Ulusal Çalıştayı: Mevcut Durum ve Geleceğe
Bakış.
F6. 22 Nisan 2009. “TC Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Zonguldak Orman Bölge
Müdürlüğü, Zonguldak ili Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı” Ankara.
F7. Aralık 2010. Doğa Derneği. Natura 2000 Habitat Direktifi Çerçevesinde Ek II Referans Listelerinin
oluşturulmasında kullanılacak yöntemler çalıştayı. Ankara.
F8. 27-28 Haziran 2012. Küre Dağları Milli Parkı ve çevresindeki illerde İnsan-Ayı çatışması yönetim
stratejisinin belirlenmesi çalıştayı. Ilgaz Dağı Milli Parkı, Kastamonu. WSPA, WILDCRU. OXFORD.
F9. 07 Mart 2013. Yeni Biyosfer Rezervi Alanları Belirleme Çalıştayı, UNESCO, Dedeman Oteli,
ANKARA
F10. Mustafa SÖZEN. Kuşlar ve Biyokaçakçılık ile Memeliler ve Biyokaçakçılık sunumları. 06-10 Mayıs
2013. Biyokaçakçılıkla Mücadele Hizmetiçi Eğitimi. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü. Safran Hotel, Sandıklı, Afyonkarahisar.
F11. Mustafa SÖZEN. 2015. Taksonomi Yaz Okulu. Danışma Kurulu Üyesi ve Öğretim Üyesi. 01-06
Temmuz 2013. Ege Üniversitesi, İZMİR.
F12. Mustafa SÖZEN. Türkiye'nin Nadir Memelileri ve Koruma Stratejileri. 2 Şubat Dünya Sulak
Alanlar Günü Etkinlikleri - Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Korunması Stratejisi ve Eylem Planı
Hazırlık Çalıştayı - 2-4 Şubat 2014. Ankara Sürmeli Otel.
F13. Mustafa SÖZEN. Türkiye'nin Tür Koruma Stratejisi ve IUCN Türkiye İlişkileri çalıştayı. 26-27
Nisan 2014. Point Hotel, Taksim, İSTANBUL.
F14. Mustafa SÖZEN. Biyokaçakçılık: Hayvan Kaçakçılığı. Biyokaçakçılık Eğitim Semineri. Bartın
Üniversitesi Konferans Salonu, Bartın. 25 Eylül 2014.
F15. Mustafa SÖZEN. Biyokaçakçılık: Türkiye ve Dünyadaki genel durumu. Biyokaçakçılık Eğitim
Semineri. Liman Başkanlığı Toplantı Salonu, KDz Ereğli. 02 Ekim 2014.
F16. Mustafa SÖZEN. 2014. Afyonkarahisar ili Memeli Çeşitliliği. Ulusal Biyoçeşitlilik Envanter ve
Biyoizlem projesi, Afyonkarahisar ili Karasal ve İçsu ekosistemleri biyoçeşitlilik envanter ve
izleme çalıştayı. 20-21 Ekim 2014, Afyon Garden Kale Otel, Afyonkarahisar.
F17. Mustafa SÖZEN. 2014. TÜBİTAK ARDEB Destekleri Tanıtımı. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Biyoloji Bölümü. 23-27 Haziran 2014. Eskişehir. Davetli
Konuşmacı, 23 Haziran 2014.
F18. Mustafa SÖZEN. 2015. TÜBİTAK ARDEB destekleri. TÜBİTAK 1000 projesi. TÜBİTAK Bilgi Günü
etkinliği. Balkan Kongre Merkezi Senato Salonu. Trakya Üniversitesi, EDİRNE. 11 Mart 2015.
F19. Mustafa SÖZEN & Caner TASLAMAN. 2015. Bilim, Felsefe ve Din Bağlamında Evrim Teorisi.
Bülent Ecevit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Zonguldak. 28 Nisan 2015.
F20. Mustafa SÖZEN. 2015. Taksonomi Yaz Okulu. Danışma Kurulu Üyesi ve Öğretim Üyesi. Tübitak
ARDEB Destekleri ve Araştırma ve Yayın Etiği Sunumu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, SİVAS.
01-08 Eylül 2015.
13
F21. Mustafa SÖZEN. 2015. Anadolu'nun Küçük Ev Sahipleri Çalıştayı. Organizasyon Komitesi Üyesi
ve Eğitmen. Biyoçeşitlilik ve Türkiye'nin Biyoçeşitliliğinin Önemi. Bülent Ecevit Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Zonguldak. 05-09 Ekim 2015.
G. Diğer yayınlar, Kitaplar
G1. Demirsoy, A., Türkiye Omurgalıları, Memeliler. Meteksan Yayınevi, Ankara. 292 sayfa. Danışmanlar:
Nuri YİĞİT, Ercüment Çolak, Haluk KEFELİOĞLU, Erkut Kıvanç, İrfan ALBAYRAK, Yüksel COŞKUN, M.
Ali KAYA, Mustafa Sözen. 1997. ISBN: 9789757746249
G2. Yiğit, N. Çolak, E., Ketenoğlu, O., Kurt, L., Sözen, M., Hamzaoğlu, E., Karataş, A., Özkurt. Ş. 2002.
Çevresel Etki Değerlendirme “ÇED”, 592 sayfa, Kılavuz Paz. Tic. Ltd. Şti. Ankara. ISBN: 975-961761-7
G3. Yiğit, N., Çolak, E., Sözen, M. and Karataş A., 2006. Rodents of Türkiye: Türkiye Kemiricileri. Editor:
Demirsoy, A., Meteksan Yayınevi, Ankara. 154 sayfa. ISBN: 9944-5560-0-9
G4. Yiğit N., Saygılı F., Çolak E., Sözen M. ve Karataş A. 2008. Ornitoloji: Kuş Bilimi “Ders Notları”.
Ümit Ofset Matbaacılık, Ankara. ix + 368 sayfa. ISBN: 978-9944-0584-0-7.
G5. Karataş Ah., Karataş Ay. ve Sözen M. 2008. Aladağlar'dan Bolkarlar'a "Niğde'nin Biyolojik
Çeşitliliği", Hamle Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Niğde. X + 345 s. ISBN: 978-975-585-942-2
G6. Sarıbaş, M., Sözen, M., Özkazanç, O., Uyar, G. ve Kaplan, A. 2008. Zonguldak İli Biyoçeşitliliği.
Gökçe Ofset Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. 576 sayfa. ISBN: 978-605-393-033-4
G7. Ünal A., Sözen M., Karataş A., Kumlutaş Y., Akkuş A., Kılıç R., İncekara İ., Aydal S. ve Tan K.
2012. Karadağ'ın Doğal ve Kültürel Varlıkları. Editörler: Alkan M. ve Koçak Ö., Alagöz Ofset
Matbaa Ambalaj, Konya. X + 290 s. ISBN: 978-605-4610-08-2
G8. Sözen M, Kandemir I, Hasbenli A. ve Matur F. 2103. Omurgasızlar Biyolojisi Pechenik JA. Biology
of the Invertebrates, 6. baskıdan çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 525, Fen Bilimleri
No: 047, xviii + 606 sayfa. ISBN 978-605-133-427-1, Ankara.
G9. Sözen M. ve Karataş A., 2013. Türkiye'nin Av Hayvanları. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü Yayını. Gökçe Ofset, Ankara. 48 sayfa.
G10. Karataş A., Sözen M. ve Erciyas Yavuz K. 2014. Türkiye'nin Av Hayvanları. Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü Yayını. Gökçe Ofset, Ankara. 80 sayfa.
G11. Sözen M. 2104. Görsel Olmayan Duyu Sistemleri. In: Temel Biyolojik Psikoloji. Jim Barnes,
2013. Essential Biological Psychology'den çeviri. Çeviri Editörü Ahmet Altındağ, Sercan Erdoğan.
Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 950, Fen Bilimleri No: 048, xviii + 390 sayfa. ISBN 978605-133-830-7, Ankara. Sayfa 129-160.
G12. Sözen M. 2104. Omurgalı Yaşamı. Pough H., Janis, CM. and Heiser JB. 2013. Vertebrate Life, 9.
baskıdan çeviri. Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 934, Fen Bilimleri No: 083, xx + 692
sayfa. ISBN 978-605-133-835-4, Ankara.
G13. Sözen M. 2014. Oğuz Kağan Destanı'nda Geçen Hayvanlar. Editör: Ali Rıza Özdemir, Çağdaş
Bilimler Işığında Oğuz Kağan Destanı. Kripto Basım Yayım Dağıtım AŞ. Genel yayın No: 104,
Araştırma & İnceleme: 82. Sayfa: 89-103. ISBN: 978-605-4991-15-0. Ankara.
G14. Sözen M. Erturhan M, Boyla K. A., Tozsin T. ve Soydaş M. 2015. Zonguldak Kuşları. Gökçe Ofset
Matbaacılık Ltd. Şti. Ankara. XII + 428 sayfa. ISBN: 978-605-4610-77-8.
H. Popüler yazılar
H1. Sözen, M. 2011. “Zonguldak Kuşları”, Seyahatname: Aylık Kültür ve Turizm Dergisi: 16– 35. Haziran
2011.
H2. Sözen, M. 2011. “Kelebekler: Doğanın Sessiz Kanatları”, Seyahatname: Aylık Kültür ve Turizm
Dergisi: 16– 34. Aralık 2011.
H3. Sözen, M. Yıldırım H. and Başbay, O. 2014. Türkiye'nin Yeni Kelebeği. National Geographic. Aralık
2014. Sayfa: 30.
14
İ. TÜBİTAK destekli Eğitim Faaliyetleri
İ1. 12-13 Temmuz 2010. TÜBİTAK (4004 Projesi) Amanoslar Doğa Okulu. Hatay. Memeliler ve Kuşlar
Eğitimleri.
İ2. 7-8 Temmuz 2011. TÜBİTAK (4004 Projesi) Hamsilos ve Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Sinop.
Memeliler, Kuşlar ve Kelebekler Eğitimleri.
İ3. 03-14 Temmuz 2012. TÜBİTAK (4004 Projesi) Hamsilos ve Çevresi Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Sinop.
Memeliler, Kuşlar ve Kelebekler Eğitimleri.
İ4. 03-08 Haziran 2013. TÜBİTAK 2229 Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Eğitim. Kdz. Ereğli.
Biyolojik Çeşitliliğin Evrimi ve Türkiye'nin Biyolojik Çeşitliliği.
İ5. 02-07 Şubat 2015. TÜBİTAK 2229 Lisans ve Lisans Öncesi, Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Bilimsel
etkinlikleri Destekleme Programı Kapsamında; Geleceğin Bilim Eğitimcileri için Güncel Bilim ve Bilim
Eğitimi II. Kdz. Ereğli. Biyolojik Çeşitlilik ve Evrimi.
İ6. 11 Mart 2015. "TUBİTAK ARDEB" Bilgilendirme günü. TÜBİTAK 1000 Projesi kapsamında "TÜBİTAK
ERDEB Destekleri ve projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar sunumu". Trakya Üniversitesi
Balkan Kongre Merkezi. Edirne.
İ7. 22 - 24 Nisan 2015. TÜBİTAK 2237 Biyoloji ve Ekoloji Alanlarında Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi
- II. Bir Fikir, Bir Proje. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İkbal Hotel, Afyonkarahisar.
İ8. 16 Aralık 2015. "TUBİTAK ARDEB" Bilgilendirme günü. TÜBİTAK 1000 Projesi kapsamında "TÜBİTAK
Panelist Eğitimi". Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi. Edirne.
İ9. 18 - 20 Mayıs 2016. TÜBİTAK 2237 Biyoloji ve Ekoloji Alanlarında Proje Hazırlama ve Uygulama Eğitimi
- III. Bir Fikir, Bir Proje. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İkbal Hotel, Afyonkarahisar.
J. Bilimsel Belgesel Danışmanlıkları ve Katkılar
J1. Gazella gazella Hatay Dağ Ceylanı, Modern Yapımlar, TRT Belgesel. 2012
J2. Yapı Ustası Kırlangıçlar, Modern Yapımlar, TRT Belgesel. 2013
J3. Kulaklı Orman Baykuşu, Modern Yapımlar, TRT Belgesel. 2013
J4. Kaya Kartalı, Modern Yapımlar, TRT Belgesel. 2014
J5. Kızıl Tilki (3 bölüm), Modern Yapımlar, TRT Belgesel. 2015
J6. Kızıl Şahin (2 bölüm), Modern Yapımlar, TRT Belgesel. 2015
K. Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
K1. Kuş Fotoğrafçılıı Sunumu. Zonguldak Fotoğraf Dneği, ZONGULDAK. 01 Haziran 2011.
K2. Zonguldak Fen Lisesi öğrencileri ile söyleşi. Biyoloji Bilim Alanının tanıtımı. 2012.
K3. Türkiye Kuşları Fotoğraf sunumu. KEFSAD. KDz Ereğli, ZONGULDAK. 21 Mayıs 2012.
K4. Zonguldak Kuşları Fotoğraf Sergisi. Çaycuma, ZONGULDAK. 05 Mart 3013.
K5. Zonguldak Kuşları Fotoğraf Sergisi. Kdz. Ereğli, ZONGULDAK. 16-23 Aralık 2013.
K6. Üstün Zekalı Öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları. 2014-2015
K7. Zonguldak Kuşları Fotoğraf Sergisi ve Zonguldak Kuşları Kitabı Tanıtımı. ZONGULDAK. Ocak 2015.
K8. Sözen M. 2016. Adapazarı Özel Enka okulları öğrencileri ve hocaları ile Ekoloji okuryazarlığı eğitimi.
7-8 Mayıs 2016, Adapazarı.
Sözen M. ve Örmeci S. 2016. Zonguldak İl Milli Parkla Şubesi Müdürlüğü ile birlikte Gökçebey ÇNKA Lisesi
Öğretmen ve Öğrencilerine Yönelik “Biyoçeşitlilik ve Kuş Gözlemi sunumu ve Zonguldak Kuşları kitabı
dağıtımı. 15 Haziran 2016, Gökçebey, Zonguldak.
15
DANIŞMANLIĞINDA YAPILAN TEZLER
Yüksek Lisans
1. SEVİNDİK M., 2004, Kastamonu ili Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia)’larının
karyolojik ve morfolojik analizi. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak, 144 Sayfa.
2. AKCİN, T., 2004. Kastamonu ili Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia)’larının iskelet
anatomisinin analizi. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak, 106 Sayfa.
3. ÇATAKLI, K., 2004. Çankırı ili Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia)’larının karyolojik
ve morfolojik analizi. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak, 101 sayfa.
4. MATUR, F., 2005. Bilecik ili Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia)’larının karyolojik ve
morfolojik analizi. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak, 70 Sayfa.
5. EROĞLU, F., 2006. Çorum ili Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia)’larının
Karyolojik ve Morfolojik Analizi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak. 69 sayfa.
6. AKÇIN, A. F., 2006. Spalax leucodon Nordmann, 1840 (Mammalia: Rodentia)’un bazı kromozomal
formlarında (2n= 50D, 50K, 52K, 54K, 56K, 58K, 60 İç Anadolu ve 60K) molar çiğneme yüzeyi
varyasyonlarının belirlenmesi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak. 109 sayfa.
7. BECERMİŞ, G., 2007. Türkiye’deki Nannospalax leucodon, Nannospalax nehringi VE Nannospalax
ehrenbergi (Mamalıa: Rodentıa)’nin bazı kromozmal formlarında (N. leucodon 2n= 56Tr; N.
nehringi: 2n= 38, 2n= 50D, 2n= 52G, 2n= 52K, 2n= 54K, 2n= 56G, 2n= 58G, 2n= 60; N.
ehrenbergi 2n= 52ehr, 2n= 56ehr) molar çiğneme yüzeyi varyasyonlarının belirlenmesi. ZKÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak. 133 sayfa.
8. ÇOLAK, F., 2008. Nannospalax nehringi (Satunin, 1898) (Mammalia: Rodentia)’nın Kuzeybatı Anadolu’da
yayılış gösteren 2n= 50, 2n= 52 ve 2n= 60 kromozomal formlarının yayılış alanlarının belirlenmesi.
ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak. 27 sayfa.
9. TERZİ, B., 2008. İran’da yayılış gösteren Küçük Balarısı (Apis florea Fabricus) toplumlarında genetik
varyasyonun RAPD yöntemiyle araştırılması. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak. 39
sayfa. Ortak Danışman: Doç. Dr. İrfan KANDEMİR.
10. ÇOĞAL, M., 2011. Zonguldak ili kemirici türlerinin ve yayılışlarının belirlenmesi. ZKÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak. 139 sayfa.
11. IRMAK, S., 2012. Zonguldak İli Erinaceomorpha, Soricomorpha ve Chiroptera (Chordata:
Mammalia) türlerinin ve yayılışlarının belirlenmesi. ZKÜ Fen Bilimleri Enst. YLS Tezi, Zonguldak.
122 sayfa.
12. ŞENOL, D., 2012. Zonguldak Bölgesi karışık yaprak döken orman alanında yaşayan kemirici
(Mammalia: Rodentia) populasyon büyüklüklerinin markalama yöntemiyle belirlenmesi. BEUN Fen
Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak. 143 sayfa.
13. ÇETİNTAŞ, O., 2013. Türkiye Dikenli Faresi Acomys cilicicus (Mammalia: Rodentia)'un Yayılış
Alanının Belirlenmesi. BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi, Zonguldak. 30 sayfa.
14. ÜNAL, M. 2016. Filyos Deltası’ndaki (Zonguldak) Balıkçılların (Ardeidae) (Gece balıkçılı: Nycticorax
nycticorax, Gri balıkçıl: Ardea cinerea ve Küçük akbalıkçıl: Egretta garzetta) Yuvalanma Alanları
ve Üreme Başarılarının Belirlenmesi. BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü YLS Tezi. 119 sayfa.
Doktora
1. MATUR, F., 2009. Batı Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) Kromozomal formlarının G ve C
bantlama yöntemleriyle incelenmesi. ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Zonguldak. 117
sayfa.
2. DOĞAN, A., 2010. Türkiye Nannospalax (Mammalia: Rodentia) Kromozomal Formlarında Scapula,
Humerus ve Mandibula Şekil Analizi. ZKÜ Fen Bilimleri Enst. Doktora Tezi, Zonguldak. 163 s.
3. SEVİNDİK M., 2013. Türkiye Talpa (Mammalia: Soricomorpha) türlerinin G ve C bantlama
özelliklerinin belirlenmesi. BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Zonguldak, 71 sayfa.
4. ÇOĞAL, M., 2016. Zonguldak ili büyük memeli (Mammalia) hayvanlarının fotokapan yöntemiyle
tespit edilmesi. BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 120 sayfa. Zonguldak.
5. ÇETİNTAŞ, O., 2017. Dryomys laniger (Mammalia: Rodentia)'in yayılış alanının ve genetik
çeşitliğinin belirlenmesi. BEUN Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, (Devam Ediyor), Zonguldak.
16
YURTDIŞI ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
1. 27 Mayıs – 12 Haziran 2005 tarihleri arasında Ukrayna Bilimler Akademisinin davetlisi olarak “Ukrayna
Körfarelerinin karyolojik özellikleri” konusunda çalışma.
2. 8–19 Haziran 2006 tarihleri arasında Ürdün Al-Hussein Bin Talal Univeritesinin davetlisi olarak
“Ürdündeki Bazı Küçük Memelilerin Karyotipleri” hakkında çalışma.
3. 05–20 Ağustos 2006 tarihleri arasında Suriye’deki Syrian Arab Republic Ministry of Agriculture and
Agrarian Reform, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR)’nın davetlisi
olarak “Suriye kemircileri ve küçük memelilerinin karyoloji özellikleri” konulu çalışma.
4. 16–22 Ekim 2007 tarihleri arasında Kıbrıs Memelileri konusunda Yakın Doğu Üniversitesinden Dr.
Salih Göcen ve Niğde Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Karataş ile ortak çalışma.
5. 01-06 Şubat 2011. Hollanda. Kuş Gözlemi. Kuş gözlemcileri Emin Yoğurtçuoğlu ve Soner Bekir ile
ortak çalışma.
6. 19-25 Ocak 2012. Birleşik Arap Emirlikleri. Kuş Gözlemi. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Doç. Dr.
Mehmet Ali ÖKTEM ile ortak çalışma.
7. 16 Ocak - 01 Şubat 2013. Umman. Kuş Gözlemi. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Doç. Dr. Mehmet Ali
ÖKTEM ile ortak çalışma.
8. 15 Ocak - 14 Şubat 2016. Sri Lanka ve Malezya. Kuş Gözlemi. Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Prof. Dr.
Mehmet Ali ÖKTEM, Dr. Hüseyin MEŞE, Yunus AYHAN ile ortak çalışma.
Atıflar ve h-indeksi (Aralık 2015)
ISI Web of Science verilerine göre
39
Toplam SCI yayın sayısı:
305
SCI Yayınlarına yapılan toplam atıf:
11
h-indeksi:
SCOPUS verilerine göre
Makale sayısı
69
Atıf sayısı
475
h indeksi
12
Google Akademik verilerine göre
Makale sayısı
93
Atıf sayısı
675
h indeksi
13
17

Benzer belgeler