GÜVENLİK BİLGİ FORMU M206 ODA PARFÜMÜ

Transkript

GÜVENLİK BİLGİ FORMU M206 ODA PARFÜMÜ
Report Date : 10.09.2014
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 0.0
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
M206 ODA PARFÜMÜ
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
M206 ODA PARFÜMÜ
KULLANIM
Profesyonel sanayii ve ticarette temizleme uygulamalarinda kullanilacak madde
TEDARİKÇİ
ECZACIBAŞI GİRİŞİM
PAZARLAMA TÜKETİM
ÜRÜNLERİ SAN VE TİC AŞ
GEBZE ORGANİZE SANAYİ
BÖLGESİ
1000.SOK NO 1028
41400 KOCAELİ
TEL: 0090 262 677 11 11
FAX: 0090 262 751 50 24
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Kolay alevlenir.
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
F;R11. N;R51/53.
ÇEVRE
Üründe, sucul organizmalar için toksik olan ve sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilecek bir madde
vardır.
FİZİKSEL VE KİMYASAL TEHLİKELER
Ürün çok parlayıcı olup normal oda sıcaklığında bile patlayıcı buhar/hava karışımları oluşabilir.
İNSAN SAĞLIĞI
Gözleri ve cildi tahriş edebilir.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
EC No.
etanol
200-578-6
CAS Numarası İçindekiler % Sınıflandırma (T.C.27092 )
(67/548/EEC)
64-17-5
60-80%
F;R11
triklosan
222-182-2
3380-34-5
< 1%
Xi;R36/38 N;R50/53
Tüm (R) Cümlecikleri Için Tam Metin 16. Bölümde Verilmistir.
TERTİP HAKKINDA
Veriler en son A.B.y direktifine uyumlu olarak verilmiştir.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
GENEL BİLGİLER
Genel ilk yardım uygulayın, dinlendirin, sıcak tutun ve temiz hava sağlayın . Bayılmış ise kazazedeye hiçbir şey içirmeyin.
Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
DOKTORA VERILECEK BILGILER
Belli bir ilk yardım tedbiri not edilmemiştir.
SOLUMA
Solunum sorunları varsa, sunî solunum/oksijen. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurun.
YUTMA
Ağzı hemen çalkalayın ve bol su veya süt içirtin. Kişiyi gözlem altında tutun. Kusturmayın. Kusması halinde başını alçak
tutun. Bu talimatları yanınıza alarak hastaneye götürün.
1/ 5
Report Date : 10.09.2014
M206 ODA PARFÜMÜ
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 0.0
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
CİLTLE TEMAS
Kirlenmiş giysileri çıkarıp cildi iyice yıkayın.
GÖZLERLE TEMAS
Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdırlar. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERI
Şunu kullanın: Alkole dayanıklı köpük. Karbondioksit (CO2). Kuru kimyasallar, kum, dolomit. Mümkünse su
KULLANMAYIN.
ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Yangın buharlarını solumaktan kaçının. Alevlere maruz kalmış kapları, yangın sönene kadar suyla soğutun. Yangın
söndürme sularının lağımlara ve su yollarına akmasını önleyin. Suyu kontrol altında tutmak için bir set çekin. Yeniden
yangın çıkma tehlikesi olduğunu unutmayın. Hortumla düz akımlı su püskürtmekten kaçının; yangını dağıtır ve yayar.
FEVKALADE YANGIN & PATLAMA TEHLİKELERİ
Yangın, toksik gazların oluşmasına sebep olur.
ÖZEL TEHLİKELER
Ürün parlayıcı olup ısıtılması halinde patlayıcı buhar/hava karışımları oluşturan buharlar çıkar.
YANGıNDA KORUYUCU TEDBIRLER:
Yangın halinde bağımsız solunum aygıtı ve tam koruyucu giysi kullanın.
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Bu güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Sigara içmeyin, ateş kullanmayın, başka
ateşleyici birşey kullanmayın. Buharları solumaktan ve cilt ile gözlerle temastan sakının.
ÇEVREYI KORUMA ÖNLEMLERI
Toprağa veya su yoluna dökülmesinden kaçının. Döküntüler ve kirlenmiş maddeler çalışılan yerden en kısa zamanda
toplanıp götürülür ve uygun bir kabın içine koyularak içindekilerin ne olduğu kabın üzerinde belirtilir.
DÖKÜNTÜ TEMIZLEME YÖNTEMLERI:
Yanıcı maddeleri dökülmüş maddeden uzak tutun. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine koyun. Kirlenmiş alanı suyla yıkayın. Bir döküntüyle uğraştıktan sonra iyice yıkayın.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçının. Kontak lens kullanmayın. Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten
koruyun. Statik elektrik ve kıvılcım oluşması önlenmelidir. Patlamaz elektrikli aygıt kullanın. Bu ürünle çalışıldığında göz
yıkama olanakları ve tehlikeli durumlar için duş olanakları olmalıdır. Kullanılırken ve kururken, çözücü buharlar çıkar. Kullanım sırasında birşey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Gerekli kimyasal hijyen önlemlerini göz önünde
bulundurun. İyi bir havalandırma sağlayın.
DEPOLAMA TEDBİRLERİ
Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten koruyun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Fiziksel hasar ve/veya sürtünmeden koruyun.
DEPOLAMA SINIFI
Parlayıcı sıvı depolama.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
İsim
etanol
Standar
TWA - 8 Saat
t
WEL
1000 ppm 1920 mg/m3
WEL = Workplace Exposure Limit.
KORUYUCU TEÇHİZAT
2/ 5
STEL - 15 Dk
Notlar
Report Date : 10.09.2014
M206 ODA PARFÜMÜ
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 0.0
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
PROSES ŞARTLARI
Göz yıkama yeri sağlayın.
TEKNİK TEDBİRLER
Çalışmayla ilgili belirlenmiş mesleki maruziyet sınırlarının aşılmaması için, uygun yerel dışarıya salma da dahil olmak üzere
uygun havalandırma sağlayın.
SOLUNUM AYGITI
Havanın kirlenmesi kabul edilir düzeyi aşacak olursa solunum koruyucusu kullanılması şarttır.
ELLERI KORUMA
Direkt temas veya sıçrama riski varsa koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır.
GÖZLERI KORUMA
Bu kimyasal maddeyle çalışırken kontak lens kullanılmamalıdır! Onaylanmış koruyucu gözlük takın.
DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ
Hava kirliliğini maruz kalma düzeyine indirmek için teknik tedbir uygulayın. Sıvıyla ve buharlarla tekrarlanan veya uzun
süreli her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin. Göz yıkama yeri ve güvenlik duşu sağlayın.
SAĞLıK TEDBIRLERI
Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş olan ve sıvı geçirmezliği olmayan giysileri hemen çıkarın. Kullanım
sırasında herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve sigara içmeyin. ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN!
CİLDİN KORUNMASı
Temas halinde önlük veya koruyucu giysi giyin.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ
Berrak sıvı
RENK
Sarımsı.
KOKU
Parfüm kokusu
ÇÖZÜNÜRLÜK
Suyla karışır.
HACİM YOĞUNLUĞU
PARLAMA NOKTASI (°C)
KIRILMA İNDEKSİ
0.87-0.89 g/ml
> 31
1.315 - 1.415
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Belli bir stabilite söz konusu değildir.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Sıcaklık, alev ve diğer ateşleyici kaynaklardan sakının.
TEHLİKELİ POLİMERİZASYON
Bilinmiyor.
KAÇINILMASI GEREKEN MADDELER
Kuvvetli oksitler.
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Termal bozunma veya yanma halinde karbon oksitler ve diğer toksik gaz ve buharlar çıkabilir.
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
GENEL BİLGİLER
Uzun bir süre çözücülerle uzun süreli ve tekrarlanan temas halinde kalıcı sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
SOLUMA
Yoğun halde buharlar boğazı ve solunum sistemini tahriş edebilir ve öksürüğe neden olabilirler.
YUTMA
Mide bulantısı dahil mide-barsak rahatsızlığı belirtileri.
3/ 5
Report Date : 10.09.2014
M206 ODA PARFÜMÜ
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 0.0
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
CİLTLE TEMAS
Tekrarlanan maruz kalma halinde ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. Cildi tahriş eder.
GÖZLERLE TEMAS
Tahriş edici olup, kızarıklık ve ağrıya neden olabilir.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
Üründe, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilecek bir madde vardır.
BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur.
KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
GENEL BİLGİLER
Atıklarla uğraşıldığında, ürünün kendisiyle uğraşılırken alınacak güvenlik tedbirleri göz önünde bulundurulacaktır. Boş olsa
bile delmeyin ve yakmayın.
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Vermikülit veya kuru kuma emdirerek lisanslı özel çöp kutusuna atın. Atmadan önce kaplar boş olmalıdırlar (patlama riski). Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Tüm büyük döküntüler hakkında çevre sorumlusu
bilgilendirilecektir.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
FLAMMABLE
LIQUID
3
UYGUN NAKLIYAT ADI
ETHANOL (ETHYL ALCOHOL) or ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)
Çevreye zararlı madde/Deniz
için kirletici
UN NO. KARAYOLU
No.
ADR SINIFI NOSU.
3
ADR SINIFI
Sınıf 3: Alevlenir sıvılar.
ADR PAKET GRUBU
II
TÜNEL KISITLAMA KODU
(D/E)
HAZARD No. (ADR)
33
ADR ETİKETİ NOSU.
3
HAZCHEM KODU
•2YE
UN NO. DENİZYOLU
1170
IMDG SINIFI
3
IMDG PAKET GR.
II
EMS
F-E, S-D
UN NO. HAVAYOLU
1170
ICAO SINIFI
3
HAVA PAKET GR.
II
1170
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
ETİKETLEME
4/ 5
Report Date : 10.09.2014
M206 ODA PARFÜMÜ
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUĞU 0.0
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
Kolay alevlenir.
İÇİNDEKİLER
Çevre için tehlikeli
etanol
RİSK CÜMLECİKLERİ TAM
R11
R51/53
Kolay alevlenir.
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters
etkilere neden olabilir.
S7
S26
S16
S60
Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.
Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin.
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
GÜVENLİK CÜMLECİKLERİ
ULUSAL YÖNETMELIKLER
- T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı , 26 Aralık 2008 tarihli , 27092 Sayılı , Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların
Sınıflandırılması , Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar
Hakkında Yönetmelik.
- 6331 Sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
16 DİĞER BİLGİLER
BİLGİ KAYNAKLARI
Bu GBF hammadde sahibi firmadan alınan bilgiler dahilinde düzenlenmiştir.
REVİZYON İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Bu ilk yayımdır.
DÜZENLEYEN
Zeynep Askeroglu- Ar-Ge Sorumlu Uzmanı
Sertifikalı GBF Hazırlayıcısı.
Sertifika No:GBF-1482
KAÇINCI DÜZENLEME
0.0
OLDUĞU
HAZIRLAMA TARİHİ
27.06.2014
RİSK CÜMLECİKLERİ TAM
R36/38
Gözleri ve cildi tahriş edicidir.
R11
Kolay alevlenir.
R50/53
Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
R51/53
Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.
ÇEKİNCE
Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi
bir proseste kullanılmamalıdır.Bu bilgi, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve güvenilir
bilgidir.Yine de doğruluğu, güvenilirliği, ve eksiksizliği yönünde hiçbir teminat garantisi veya beyanda bulunulamaz.Bu bilginin kendi
kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur.
5/ 5

Benzer belgeler

MSDS-HEMEL DECK OIL MSDS-Hemel-Deck-Oil-SDS10024

MSDS-HEMEL DECK OIL MSDS-Hemel-Deck-Oil-SDS10024 Sınıflandırılması , Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik. - Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarl...

Detaylı

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey DEPOLAMA TEDBİRLERİ Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin. DEPOLAMA SINIFI Kimyasal depolama.

Detaylı

güvenlik bilgi formu fırın astar

güvenlik bilgi formu fırın astar SÖNDÜRME GEREÇLERI Alkole dirençli köpük, karbon dioksit veya kuru tozla söndürün. ÖZEL YANGINLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ Yangın buharlarını solumaktan kaçının.  Alevlere maruz kalmış kapları, yangın sö...

Detaylı

MSDS-HICKSON DECOR PLUS BREATHER PAINT

MSDS-HICKSON DECOR PLUS BREATHER PAINT DEPOLAMA TEDBİRLERİ Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın.   Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Sıcaktan, kıvılcımlardan ve ateşten k...

Detaylı

MSDS-HEMEL DECK STAIN MSDS-Hemel-Deck-Stain

MSDS-HEMEL DECK STAIN MSDS-Hemel-Deck-Stain ULUSAL YÖNETMELIKLER - T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı , 26 Aralık 2008 tarihli , 27092 Sayılı , Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması , Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yö...

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt CEMENTONE BLACK WATERPROOFING PAINT 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ...

Detaylı

2013-2014 temel eğitim sınavı sonuçları

2013-2014 temel eğitim sınavı sonuçları 3 - C e tv e ld e en so n ¿iazılH öğrenei is m in in altı ş ö yle > b ir ç iz g i ile k a p a tıla c a k ve bunuryjaltı ö ğ re tm e n

Detaylı

MSDS-HICKSON DECOR AQUA BREATHER PAINT CESITLI

MSDS-HICKSON DECOR AQUA BREATHER PAINT CESITLI YENİ DÜZENLEME TARİHİ 24.09.2013

Detaylı