Riport Potfinansal

Transkript

Riport Potfinansal
RİPORT Rİ
RİZE Lİ
LİMAN İŞLETMES
İŞLETMESİİ
YATIRIM A. Ş
RİPORT Rize Seaport administration and investment C.O.
Asim ÇİLLİOĞLU
Chairmen
12.20 Sunum Konusu
Turk Limanlarinin Ozellestirilmesi ve Ulke
Ekonomisine Olan Etkileri
• • Limanlarin ozellestirilmeden onceki durumlari
• • Ozellestirmenin nedenleri ve bicimleri
• • Ozellestirmeden sonraki uygulamalar,
yatirimlar ve ulke ekonomisine katkisi ve
oneminin analizi
-14 mt / 200 mt
Doğu Karadeniz’in en derin Rıhtımı
Rize--Ovit
Rize
Ovit--GAP 200 Km daha kısa
Özelleştirme Yöntemi 13.08.1997
30 Yıl süreli İşletme hakkı bedeli karşılığı
5.6 Milyon ABD Doları garanti
Kiralama ve cirodan faturadan % 25.
Müşterilere karşı Hizmet ve Kiralama’da
fiyat serbestisi
Tarihçe
•
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, şehir
merkezinde doğal koylarda çektirmelerle yapılan
yükleme ve boşaltma işlemleri, ilk defa ÇayÇay-Kur'a ait
çay fabrikası önünde kurulan bir iskele ile kömür
gemilerine boşaltılmaya başlanmış ve limanın temeli
o günlerde atılmıştır.
Daha sonra 1966 yılında Balıkçı Barınağı olarak
yapımına başlanmış ve 1991 yılına kadar tarım
sektöründen programa girip safha safha inşaatı
tamamlanmıştır.
İlk kez Bakanlar Kurulunun 85/9194 sayılı kararı ile
Ulaştırma sektörüne geçerek Türkiye Denizcilik
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve bu
tarihten itibaren yatırımlar hızlanmıştır.
•
1997 yılında Asim ÇİLLİOĞLU
OGG 0larak özelleştirilerek
RİPORT Rize Limanı İşletmesi
Yatırım A.Ş.'ye devredilmiştir.
Riport Şirket Ortaklık yapısı
A Grup: Çillioğlu
1/3
Asim ÇİLLİOĞLU & Kral Faysal ÇİLLİOĞLU
B Grup: Yardımcı 1/3
Yardımcı Denizcilik, Yardımcı Tersane
Hasan Kemal, Şaban, Servet, Hüseyin YARDIMCI
C Grup: Ergenç
1/3
Er Maden ve Er Denizcilik
Ayhan Erğenç, Cihan Erğenç
D Grup: TDİ
Kamu kuruluşu
1/53.000 hisse
Riport konumu
• Riport Rize Limanı;
• Enlemi
41°° 02' 47''
41
Kuzey
Boylamı
40°° 34' 20'' Dogu
40
Taşlıdere mevkiinden batıya,
Enlemi
41°° 02' 41''
41
Kuzey
Boylamı
40°° 30' 15'' Dogu
40
mevkiinden güneye,
Enlemi
41°° 02' 28''
41
Kuzey
Boylamı
40°° 30' 15''
40
• Dogu Pyros Burnu
mevkiinden çizilen hatlarla
kıyı arasında kalan deniz
alanıdır.
RİPORT ULAŞTIRMA
ALTYAPISI ‘Teknik
Altyapı’
• Türkiye’nin halı hazırda en büyük
•
•
•
Otoyol projesi olan “Karadeniz
otoyolunun SamsunSamsun-Hopa
Hopa--Rize
hattı.
Erzurum’un mevcut Karadeniz’e
inişi Trabzon veya Hopa üzerinden
gerçekleştirilmekte, bu yollar ile
ulaşım süresi 55-6 saat
sürmektedir.
Sahil otoyolu inşaatının
tamamlanması ile, RizeRize-Ovit
Ovit--İspir
İspir-Erzurum yolu Tünel ile gecilmesi
Karadeniz’in GAP en kestirme yolu
2.5--3 saat olacaktır
2.5
Bu iki projenin tamamlanması ile
şehrin RusyaRusya-Gürcistan ile
karayolu, çevre iller ve ayrıca iç
bölgeler ve GAP ile olan ulaşım
sorunu ortadan kalkacaktır.
Ovit Tüneli İçin Start Verildi
Limanda mevcud Kamu kurumları
• -
Rize Limanı Mülki İdare Amiri
Liman Başkanlığı
Gümrük Müdürlüğü
Gümrük Muhafaza Kısım Amirliği
SG 122 sahil Güvenlik Bot Komutanlığı
Deniz Polisi Liman Şube Müdürlüğü
Defterdarlık
Sahil Sağlık
Tarım İl Müdürlüğü
Liman Fiziki Özellikleri
•
•
170.000 m2
11.000 m2
Liman Geri sahası
Kapalı hangar
• -14 / 200 mt Rıhtım
•
•
•
•
-10 / 130 mt
-8 / 200 mt
-6 / 30 mt
-3-4 / 500 mt
Rıhtım
Rıhtım
Roro Rıhtım
Rıhtım
Yatırım Programında olan kısımlar
•
•
-14 / 600 mt
100.000 m2
Rıhtım Proje halinde
Liman geri sahası Proje
halinde
Hinterland
• RİPORT Rize limanının hinterlandı
GAP Karadenize bağlanan en kısa yol olan OVİT
Tüneli tamamlanması sonucunda BÖLĞENİN en
önemli ili ve limanı olaçaktır;
● - Doğusunda karayolu ile Hopa ve Gürcistan
● - Kuzeyinde tarifeli Ro Ro hattıyla
Gürcistan'ın POTİ limanı
● - Güneyinde ise OVİTOVİT-Erzurum ve en yakın
İran Transit yolu olması nedeniyle İRAN
İRAN'dır.
'dır.
Deniz yolu mesafeleri
•
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
Hopa Limanına .......................
45 mil
Trabzon Limanına ..................
37 mil
Samsun Limanına ..................
190 mil
İstanbul Limanına .................. 551 mil
İzmir Limanına ......................
800 mil
Mersin Limanına .................... 1.284 mil
Poti Limanına .......................
84 mil
Malta Limanına ..................... 1.364 mil
Trieste Limanına ................... 1.686 mil
Lizbon Limanına ................... 2.633 mil
Rotterdam Limanına ............. 3.695 mil
Antwerp Limanına ................. 3.700 mil
Singapore Limanına .............. 6.334 mil
Karayolu Bağlantıları
●
●
●
●
●
●
-
Rize’ den
Hopa’ ya ........................
96 km
Trabzon’ na ...................
76 km
Samsun’a .....................
422 km
İstanbul’a ..................
1.115 km
Ankara’ya ...................
840 km
Erzurum’a ...................
358 km
RİPORT Makine ve Ekipmanlar
• 2 adet Coles Mobil Vinç ( beheri 10 ton
•
•
kapasite)
1 Adet Super Ruston Bucyrus 3030-RB
Geniş Palet Vinç
3 adet Ruston Bucyrus 22
22--RB Vinç
1 adet 10 tonluk forklift
1 adet 5 tonluk linde forklift
1 adet 800 BHP gücünde Römorkör ile
1 adet 220 BHP gücünde Palamar
Motoru
1 adet 330 Kwa jeneratör
2 adet 100 tonluk Elektronik Kantar
1 adet 200 mt. Yükleyici konveyör bant
(250 ton / saat kapasite)
3 adet lastikli loader
1 adet vakumlu çevre süpürme aracı (
Johston Sweeper )
1 adet bunker ( 250 ton / saat
kapasite )
1 adet ship loader ( 250 ton / saat
kapasite)
İhtiyaç halinde vinçler dışarıdan
kiralanmakta.
Riport Hedefleri GAP
Rize – Ovit – Erzurum tünelinin yapılması
•
•
•
•
•
•
•
2011 Erzurum Üniversite oyunları
2011 Trabzon Dünya gençlik oyunları
2014 Sochi kış Olimpiyatları
Doğu Karadeniz Petrol platform üs limanı
Dünyaya içeçek su dagıtım limanı
Riport Trans Kafkasya turizm ticaret merkezi
Transkafkasya lojistik merkezi
• Rize OVİT İspir Erzurum TÜNEL Yolu Hayata
Geçirilmeli
•
Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Ömer Faruk Ofluoğlu' Rize'
nin bundan sonraki en önemli projesinin Rize - İspir - Erzurum yolunun
hayata geçirilmesi olduğunu söyledi. Ofluoğlşu , yolun Rize ' nin ve
bölgenin çehresini değiştireceğine inandığını belirtti. İran ve Nahcıvan' a
yaptıkları gezilerinde , Rize - ispir - Erzurum yolunun Rize ve Bölge için ne
kadar önemli projesi , Rize ispir erzurum yolunun rehabileite edilmesi olmalıdır.
Rize' nin geleceğinde Rize limanı da çok önemli . İran
yüklerinin Karadeniz üzerinden taşınmasını çok arzu ediyoruz. Bunun
bölgemize çok büyük bir canılılık katacağına inanıyoruz. İnşallah , Rize
Limanımız da bu anlamda çok büyük hizmetler verecek duruma gelecektir.
Bunun için gayretlerimiz var " Diye konuştu.
Neden Riport Rize Limanı
•
•
•
•
•
•
•
Doğu Karadeniz in en derin limanı
Büyümeye en müsait liman
Gürcistan’a en yakın Liman şehri
GAP ın Karadeniz’e en yakın Liman şehri
İran Tebriz’e en yakın liman kenti
Bölgede en büyük iç taşımanın olduğu il, 3 milyon ton/yıl
“Yaş Çay, Kuru Çay, Maden Çevheri, Kömür ve Petrol
türevleri”
Çay İhtisas gümrüğü olan tek il
COGRAFİ “Petrol ve Madencilik”
•
•
•
•
•
Madencilik öteden beri Rize’nin doğal
zenginliğidir. Rize’nin dağları genç
volkanik dağ olduğundan Üst kısımları
Granit Bazalt ve mermer. Alt kısımları
ise Bakır, Çinko, Pirit ve magnezyum
dan oluşmaktadır. Şuan yılda 250.000
/ ton bakır konsantre İhraç
edilmektedir. Çayeli Bakır
İşletmelerini merkez alırsak 70 Km
Batısında Sürmene Bakır İşletmeleri
70 doğusunda ise Murgul Bakır
işletmeleri var.
Büyük bölümü doğu Karadeniz’de
olmak üzere 800 Milyon ton Petrol
rezervine rastlanıldığı TPO tarafından
kamu oyuna duyuruldu.
Türkiye’nin yıllık Petrol Tüketiminin 30
Milyon/Ton bu hesap ile Türkiye’nin
25 yıllık ihtiyacı Karadeniz’de
bulunmaktadır.
Doğu Karadeniz’deki petrol Trabzon ve
Hopa arasındadır şuan sondaj
çalışmaları devam ediyor.
RİZE, Hopa ve Trabzon’un tam
ortasında yer almaktadır.
Neden Riport Rize Limanı?
GAP Teorik kapasite 70 Milyon Ton/Yıl
• GAP ın Transkafkasya açılan kapısı
• GAP ın volgagrad açılan kapısı
• GAP ın Tuna nehri üzerinden Avrupa’ya
açılan kapısı
• Tuna nehri üzerinden Avrupa’nın Trans
Kafkasya ve Hazara ulaşım noktası
2014 kış Olimpiyatları Sochi en yakın Liman
kenti RİPORT.
Sochi de Yapımı planlanan maliyeti 20 – 40
Milyar ABD olarak maliyetli ada imarı için
talep edileçek malzemeler
•
•
•
•
•
•
30 Milyon m3 Bazalt taş ihtiyacı
İnşaat ve sahil dolgusu için Mıcır ve kum
Büyük oranda Çimento
Beton taşıyıcı yapı malzemeleri
Çelik bina ve yapı ekipmanları
İşlenmiş ahşap yapı ekipmanları

Benzer belgeler