Call Of Cthulhu - Kule Sakinleri

Transkript

Call Of Cthulhu - Kule Sakinleri
MAHZEN
Call Of Cthulhu
...derken ilk dergi de tarihin tozlu raflarında yerini almak üzere hayata
geldi.
NOW LOADING !!!
Cthulhu'nun Çağrısı
Yazar: Levent Köstem
-ve çağrıyı cevaplayan adam
H.P. Lovecraft
H. P. Lovecraft
MELEK ÇIKARMA
Yazar: Batuhan TUNÇDEMİR
ve tekrar eden örnekleri
Yazar: Saygın "Excavatus" Funda
ne dediler.
.. dergi yap
ılırken ne
M i lli w a y s
dediler... d
ergi yapılır
ken ne ded
iler... derg
i yapılırke
n ne dedile
r... dergi y
apılırken n
e

Benzer belgeler