Zor Zamanlarda Bizi Ne Teselli Edebilir?

Transkript

Zor Zamanlarda Bizi Ne Teselli Edebilir?
No. 5 2016
34567
Zor Zamanlarda
Bizi Ne Teselli Edebilir?
34567
Vol. 18, No. 13
Her Sayının Yayımlanma Adedi: 58.987.000
Dil Sayısı: 274
No. 5 2016
TURKISH
˙ ˙
NE DERSINIZ?
¨
¨
˙
˙ ˙
GOZCU KULESI DERGISI, Yehova
¨
Tanrı’yı˙ evrenin Egemeni olarak yuceltir. Iyi bir haberle insanları teselli
¨
˘
eder: Tanrı’nın gokteki Krallıgı yakın¨
¨
¨ ¨ ¨
da dunyadaki tum kotulukleri sona
¨ ¨ ¨
erdirecek ve yeryuzunu cennet haline getirecektir. Bu dergi bizim son¨
suz yaşam kazanabilmemiz için olen
˘
ve şimdi Tanrı’nın Krallı
gının
Kralı
˙
¨ ¨
¨
olarak hukum suren Isa Mesih’e du¨
¨ ¨
yulan inancı guçlendirir. Gozcu Kulesi 1879’dan beri yayımlanmaktadır
ve siyasete karışmaz. Yetkili
˙ kaynak
olarak, Tevrat, Zebur ve Incil olarak
˘
bilinen Kutsal Kitaba baglı kalır.
¨ ¨ ¨
Bu yayın parayla satılmaz. Gonullu
˘
¨
bagışlarla desteklenen, dunya ça˘
pındaki Kutsal Kitap egitim programının bir kısmıdır.
˘
¨
Bagış yapmak için lutfen
www.jw.org sitesini ziyaret edin.
Aksi belirtilmedikçe, ayet alıntıları
Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’ndendir.
Daha fazla bilgi almak ya da
¨
¨
hiçbir ucret odemeden Kutsal
Kitabı incelemek ister misiniz?
www.jw.org sitesini ziyaret
˘
edebilir ya da aşagıdaki
adrese yazabilirsiniz.
Hepimiz zor zamanlar yaşayabiliyoruz.
¨
Peki boyle zamanlarda bizi ne teselli
edebilir?
¨ ¨
¨
Tanrı’nın Sozunde şoyle der: “Kutsal
˘
Yazılardan aldıgımız teselli sayesinde
¨
umide sahip olabiliriz” (Romalılar 15:4).
Gözcü Kulesi’nin bu sayısı Kutsal
˘
Yazıların bizi nasıl teselli edebilecegini
ele alıyor.
Zor Zamanlarda Bizi Ne Teselli Edebilir?
˙
Hepimizin Teselli Edilmeye Ihtiyacı Var 3
Tanrı Bizi Nasıl Teselli Eder? 4
Zor Zamanlarında Teselli Buldular 6
BU SAYIDA AYRICA
˙
¨
Imanlarını Ornek Alın
“Savaş Yehova’nın Savaşıdır” 9
ˆ
Davut ile Golyat: Gerçek Bir Hikaye mi? 13
˘
Kutsal Kitap Hayatları Degiştirir
¨
Ofkeli ve Kavgacı Biriydim 14
Kutsal Kitap Ne Diyor? 16
The Watchtower (ISSN 0043-1087) Issue 13
September 2016 is published monthly with an
additional issue published in January, March,
May, July, September, and November.
s
˙
˙
˙
DAHA FAZLASI INTERNET S ITEM IZDE
˙
˙ ˙ ˙
KUTSAL KITAPLA ILGILI
BA ŞKA SORULARIN CEVAPLARI
5 2016 Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania. Printed in Germany.
5 Druck und Verlag: Wachtturm Bibelund Traktat-Gesellschaft, Selters/Ts.,
V. i. S. d. P. Manfred Steffensdorfer, Selters/Ts.
Tanrı Dualarımı Cevaplar mı?
r
˙
¨ ˘
˙
˙
(KUTSAL
OGRETTIKLERI ˛ KUTSAL
˙
˙ KITABIN
˙ ˙
KITAPLA ILGILI SORULARIN CEVAPLARI
kısmına bakın.)
KAPAK KONUSU
˙ ˙ ˙
˙ ˙
˙ ˙
HEPIMIZIN TESELLI EDILMEYE IHTIYACI VAR
¨ ur.
¨ Belki
Hepimiz çocukken defalarca du¨ şmu¨ şuzd
ˆ dun
¨ uz
¨ bir anı
¨ gibi hatırlıyorsunuz.
siz de du¨ ştu¨ g˘ un
˘
Eliniz kanadı ya da diziniz sıyrıldı, aglamaya
başladınız. Sonra anneniz yanınıza koştu. Yaralarınızı
¨
temizleyip bant yapıştırdı. Şefkatli sozleriyle
sizi
avutup sarılınca sanki her şey geçti. Hayatınızın o
¨
doneminde
teselli adeta yanı başınızdaydı.
¨
¨ uk
¨ çe hayat karmaşık hale geldi. SoFakat buyud
¨ uk,
¨ ihtiyacımız olan teselliyi
runlar artık daha buy
bulmak da bir o kadar zor. Ne yazık ki yetişkinken
˘
yaşadıgımız
sorunların bir yara bandıyla ya da an¨ ulmesi
¨
¨
¨
nemizin bize sarılmasıyla çoz
pek mumk
un
˘
¨
degil. Şimdi bazı orneklere bakalım.
˘
˙ Hiç beklemediginiz bir anda işinizi mi kaybettiniz? Julian isimli bir adam işten çıkarılmasının
˘
¨ uyor.
¨
kendisini çok sarstıgını
soyl
Kafasından hep
şu sorular geçiyormuş: “Şimdi aileme nasıl baka˘
cagım?
Ben bu işe yıllarımı verdim, nasıl olur da
˘
¨ urler?”
¨
işe yaramadıgımı
du¨ şun
˘
˙ Ya da evliliginizin yıkılması sizi derinden yara¨
diyor: “18 ay
ladı. Raquel isimli bir kadın şoyle
˙
¨once kocam beni bir anda terk etti. Inanılmaz
bir
˘
¨ gim
acı hissettim, sanki yure
paramparça olmuştu.
Hem duygusal hem de fiziksel olarak acı çekiyordum. Bu da beni korkutuyordu.”
¨
˙ Hiçbir iyileşme belirtisi gostermeyen ciddi bir
˘
saglık sorunu mu yaşıyorsunuz? Belki siz de za¨
¨ uzun olman zaman “Eksik olsun, varsın omr
um
¨ peygamber gibi hayatınızdan
masın” diyen Eyup
˘
¨
¨
¨
¨ 7:16). Belki de
bezdiginizi duşunuyorsunuz
(Eyup
80 yaşlarındaki Luis gibi hissediyorsunuz. O “Ba¨ um
˘
¨ u¨ bekleyerek yaşadıgımı
¨ uyorum”
¨
zen ol
du¨ şun
diyor.
˘
˘
˙ Ya da sevdiginiz birini kaybettiginiz için teselliye ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Robert isimli bir
¨
˘
baba şunları soyledi:
“Oglumu
korkunç bir uçak
¨
¨ u¨ inanamadım.
kazasında kaybettim. Once bir turl
¨
¨
¨
Sonra oyle buyuk bir acı hissettim ki, Kutsal Kita˘ gibi sanki bir kılıç yure
˘
¨ gimi
bın dedigi
delip geçti”
(Luka 2:35).
Robert, Luis, Raquel ve Julian yaşadıkları bu
zor zamanlarda ihtiyaçları olan teselliyi buldular.
¨
Onlar en iyi tesellinin Mutlak Guce
Sahip Tanrı’
˘
dan gelebilecegini biliyorlardı. Peki Tanrı onları
˙
˘
nasıl teselli etti? Ihtiyacınız oldugunda
aynı şekilde sizi de teselli eder mi?
No. 5 2016
3
˙ ˙
˙
TANRI BIZI NASIL TESELLI EDER?
Kutsal Kitap Yehova1 Tanrı’nın ‘her tesellinin kay˘ oldugunu’
˘
nagı
ve ‘tüm sıkıntılarımızda bizi tesel˘
¨
li ettigini’ soyler
(2. Korintoslular 1:3, 4). Başka
¨
¨
sozlerle
bize şu guvenceyi
verir: Tanrı’nın yardım
˘
edemeyecegi kimse yoktur ve hiçbir sıkıntı Tanrı’
˘ kadar buy
˘
¨ uk
¨ degildir.
nın bizi teselli edemeyecegi
Elbette Tanrı’nın bizi teselli etmesi için bizim de bir şeyler yapmamız gerekir. Bir doktordan
randevu alıp ona gitmeden bize yardım etmesini
˙
¨
bekleyebilir miyiz? Kutsal Yazılar şoyle
der: “Iki
¨ şip buluşmadan birlikte yola çıkar mı?”
adam sozle
(Amos 3:3). Ayrıca bize şunu tavsiye eder: “Tanrı’
ya yaklaşın, size yaklaşacaktır” (Yakup 4:8).
˘
Peki Tanrı’nın bize ‘yaklaşacagından’
nasıl emin
¨
˘
olabiliriz? Oncelikle O bize yardım etmek istedigi¨
¨
ni tekrar tekrar soyluyor. (Bu makalenin sonundaki çerçeveye bakın.) Ayrıca hem geçmişte hem de
˘ insanlar buna
¨ um
¨ uzde
¨
gun
Tanrı’nın teselli ettigi
bir kanıttır.
Acılar yaşayan birçok insan gibi Davut peygam¨
˘
1 Kutsal Kitap Tanrı’nın ozel
isminin Yehova oldugunu
belirtir.
ber de zor anlarında Tanrı’dan yardım istedi.
¨
˘
Şoyle
yakardı: ‘Yardım için Sana feryat ettigimde yalvarışıma kulak ver.’ Peki Tanrı onun duası¨
nı cevapladı mı? Davut devamen şunları soyledi:
¨
˘
¨
¨
“O’ndan yardım gordum, yuregim sevinç dolu”
(Mezmur 28:2, 7).
˙
˙
ISA PEYGAMBER
ACI
ÇEKENLER
I
˙
˙
TESELLI ETTI
˙
Tanrı insanları teselli etmesi için Isa peygambe˙
¨
¨
˘ gorevle¨
re onemli bir gorev verdi. Isa’nın diger
rinin yanı sıra ‘kalbi kırık olanların yarasını sa˘ ve ‘but
˘ Kutsal
¨ un
¨ yaslıları teselli edecegi’
racagı’
˙
¨
Yazılarda onceden bildirildi (Işaya 61:1, 2). Ger˘ olan”
¨
çekten de o, “didinip duran ve yukleri
agır
¨
insanlarla ozel olarak ilgilendi (Matta 11:28-30).
˙
¨
¨
Isa yararlı o¨ g˘ utler
vererek, du¨ şunceli
davranarak ve bazen de hastalıklarını iyileştirerek insanla˙
¨
rı teselli etti. Bir keresinde cuzamlı
bir adam Isa’ya
“Sen beni temizleyebilirsin, yeter ki iste” diye yal˙
˙
vardı. Isa da ona acıyarak “Isterim. Temiz ol” dedi
¨
(Markos 1:40, 41). Ve cuzamlı
iyileşti.
˙
¨ undeyken,
¨
Isa yeryuz
Tanrı insanları teselli et˘
mek için onu kullanmıştı. “Her tesellinin kaynagı
¨ de zor durumda olanları çeşitli
olan Tanrı” bugun
yollarla teselli etmeye devam ediyor (2. Korintos¨ tanesine bakalım.
lular 1:3). Şimdi bunlardan dort
¨
˙ Kutsal Kitap. “Onceden yazılmış olan her
˘
¨
şey, bizim egitilmemiz
için yazıldı; boylece
taham˘
¨
¨
¨
mulumuz ve Kutsal Yazılardan aldıgımız teselli sa¨
yesinde umide
sahip olabiliriz” (Romalılar 15:4).
˙
¨ um
¨ unden
¨
˙ Tanrı’nın Kutsal Ruhu. Isa’nın ol
sonra takipçilerinin teselliye ihtiyacı oldu. Kutsal
Kitap Tanrı’nın onları teselli etmek için kutsal ru˘
¨
hunu kullandıgını
gosterir
(Elçiler 9:31). Tanrı’nın
¨ ur.
¨ Tanrı
etkin kuvveti olan kutsal ruh çok gu¨ çlud
¨
¨
bu gucu, her durumda herkesi teselli etmek için
kullanabilir.
˙ Dua. Kutsal Kitap bize “Hiçbir konuda kaygı
çekmeyin” dedikten sonra şunu tavsiye eder: ‘Her
˘
¨ u¨
dileginizi
Tanrı’ya bildirin. Tanrı’nın, her du¨ şun
˘
¨
¨
¨
¨
şun çok ustunde olan barışı, yureginizi ve zihninizi koruyacaktır’ (Filipililer 4:6, 7).
˙
˙ Iman Kardeşlerimiz. Onlar zor zamanlar˘
˘
da teselli için sıgınabilece
gimiz
gerçek dostlardır.
˘
Pavlus iman kardeşlerinin kendisine ‘gu¨ ç verdigi¨
¨
˘
ni’ soyleyerek
şoyle
demişti: ‘Yoksunlugumuz
ve
˘
sıkıntımız içinde bize teselli kaynagı oldunuz’ (Koloseliler 4:11; 1. Selanikliler 3:7).
Yine de “Bunlar beni gerçekten teselli edebilir
¨
mi?” diye du¨ şunebilirsiniz.
Bundan emin olabil˘
mek için ilk makalede deginilen
kişilerin ve başkalarının yaşadıklarına biraz daha yakından bakalım.
¨ de
Onlar gibi siz de Tanrı’nın şu vaadini bugun
˘
¨
gerçekleştirdigini gorebilirsiniz: “Bir adamın ana˘ gibi, Ben de sizleri hep
sı tarafından teselli edildigi
˙
˘
teselli edecegim” (Işaya 66:13).
˙
˘
Tanrı’nın Bizi Teselli Etmek Istedigini
¨
Gosteren Ayetler
˙ “Ey Yehova, yardımcım Sensin, beni teselli
edersin” (Mezmur 86:17).
˙ “ ‘Teselli edin’ diyor Tanrınız, ‘Halkımı
˙
teselli edin’ ” ( Işaya 40:1).
˙ “Yehova diyor ki, . . . . ‘Bir adamın anası
˘
tarafından teselli edildigi gibi, Ben de
˘
sizleri hep teselli edecegim’ ”
˙
( Işaya 66:12, 13).
¨
¨
˙ “Ne mutlu yaslı olanlara, çunku onlar
teselli edilecekler” (Matta 5:4).
¨
˙ “Tum kaygılarınızı da [Tanrı’ya] bırakın,
¨
¨
çunku O sizinle ilgileniyor”
(1. Petrus 5:7).
No. 5 2016
5
˙
ZOR ZAMANLARINDA TESELLI BULDULAR
¨
Herkes çok çeşitli sıkıntılar yaşıyor. Elbette şu birkaç sayfada her tur sıkıntıyı
˘
˘
¨
¨
˘
ele alamayız, ancak ilk başta degindigimiz dort ornege daha yakından bakabiliriz.
Birbirinden farklı sorunlar yaşayan kişilerin gerçek teselliyi nasıl Tanrı’da bulduklarını
¨
gorelim.
˙ ˙ ˙
IŞSIZLIK
Semih1 isimli bir adam şunları anlatıyor: “Ka˙
rımla ben aynı zamanda işimizi kaybettik. Iki yıl
boyunca ailemizin yardımıyla ve ufak tefek işler
¨
yaparak idare etmeye çalıştık. Bu donemde
karım
˘
Pınar bunalıma girdi, ben de kendimi çok degersiz
hissediyordum.”
¨
“Peki bu durumun ustesinden
nasıl geldik? Pı˙
¨
¨
nar kendine surekli Isa’nın Matta 6:34’teki sozleri˙
ni hatırlattı. Isa orada, ‘Yarın için kaygı çekmeyin,
¨ u¨ her gun
¨ un
¨ derdi kendine yeter’ demişti. Yu¨
çunk
˘
¨
rekten ettigi dualar da Pınar’a çok guç verdi. Ben
¨
de Mezmur 55:22’deki sozlerden
teselli buldum.
¨
¨
Mezmur yazarı gibi yukumu¨ Yehova’ya bıraktım
˘
¨
ve O’nun bana destek oldugunu
yaşayarak gor˙
¨
dum. Artık bir işim var, yine de Isa’nın Matta 6:
¨ une
¨
20-22’deki o¨ g˘ ud
uyarak hayatımızı basit tutuyoruz. Yaşadıklarımız bizi hem Tanrı’ya hem de
birbirimize daha da yaklaştırdı.”
¨
¨
Jonathan isimli bir adam ise şoyle
diyor: “Ku˙
¨
çuk bir aile şirketimiz vardı. Iflas edince beni gelecekle ilgili bir korku sardı. Ekonomik kriz sonu˘
cunda 20 yıllık emegimiz
boşa gitmişti. Karımla
¨
¨
para yuzunden tartışmaya başladık. Bankanın alış˘ korkusuyla kredi kartıverişe onay vermeyecegi
mızı bile kullanamıyorduk.”
¨ u¨ ve kutsal ruhu sayesinde
“Fakat Tanrı’nın Soz
˙
˘
˘
dogru kararlar alabildik. Iş seçmemeyi o¨ grendim,
¨
ayrıca tum gereksiz harcamalarımızı kestik. Bizim
gibi Yehova’nın Şahidi olan iman kardeşlerimiz de
˘
hep yanımızdaydı. Bize kendimizi degerli
hissettirdiler ve en sıkıntılı zamanlarımızda yardımımıza
koştular.”
˘ ştirilmiştir.
1 Bu makaledeki bazı isimler degi
6
¨
¨
˙
G OZC U KULES I
˙
¨ ˘
“Iş seçmemeyi ogrendim, ayrıca
¨
tum gereksiz harcamalarımızı kestik”
(Jonathan)
˙ ˙ ˘ ˙
˙
˙
EVLILIGIN BITMESI
Raquel şunları anlatıyor: “Kocam beni aniden
¨
¨
terk etti. Çok incindim ve ofkeyle
doldum. Dunyam başıma yıkılmıştı. Ama yardım için Tanrıma
¨
¨ dua ederyoneldim,
O da beni teselli etti. Her gun
˘
ken bana huzur verdigini, kırılan kalbimi onardı˘
gını
hissettim.”
¨ u¨ olan Kutsal Kitap sayesinde
“Tanrı’nın Soz
¨ofke ve kusk
¨ unl
¨ uk
¨ duygularımı yendim. Romalılar
¨
12:21 ayetindeki sozleri
aklımdan hiç çıkarmadım:
¨
˘
¨
¨
‘Kotuluge yenilme, onu her zaman iyilikle yen.’”
˘
¨
“Bir dostum bana degerli
o¨ g˘ utler
verdi ve haya˘
tıma devam etmek zorunda oldugumu
anlamama
¨
yardım etti. Bana Vaiz 3:6 ayetini gostererek nazik
bir şekilde, bazen ‘kaybetmeyi kabullenmemiz’ ge˘
¨
¨ once
¨
˘ geldi, ama
rektigini
soyledi.
Bu soz
biraz agır
tam ihtiyacım olan şeydi. Artık hayatımla ilgili
yeni hedeflerim var.”
˘
˘
Esra isimli bir kadın ise “Evliliginiz
bittiginde
˘
destege ihtiyacınız oluyor” diyor ve şunları ekli¨ bile yalnız bırakyor: “Bir arkadaşım beni bir gun
˘
˘
madı. Benimle agladı, beni teselli etti ve sevildigimi hissettirdi. Yehova yaralarımı sarmak için onu
kullanmıştı, bundan eminim.”
“Bazen ‘kaybetmeyi kabullenmemiz’ gerek
. . . . Artık hayatımla ilgili yeni hedeflerim
var” (Raquel)
HASTALIK VE YAŞLILIK
¨
Bu makale dizisinin başında sozlerine
yer veri˘ var. Hatta iki
len Luis’in ciddi bir kalp rahatsızlıgı
¨ umden
¨
¨
¨
kere ol
donm
u¨ ş. Ona şu anda gunde
16
¨
saat oksijen veriliyor. Luis şoyle diyor: “Yehova’ya
durmadan dua ediyorum. Dua ettikten sonra Tan˘
rı’nın kutsal ruhunun beni gu¨ çlendirdigini
hisse¨
¨
¨ u¨
diyorum. Dua bana dayanma gucu veriyor, çunk
˘
¨
O’na guveniyorum ve benimle ilgilendigini biliyorum.”
˘
80’li yaşlardaki Petra “Yapmak istedigim
bir
¨
¨
¨
¨
suru şey var ama yapamıyorum” diyor. “Gucu¨
mun giderek azalması zoruma gidiyor. Kendimi
bitkin hissediyorum ve ilaçlarla yaşamaya mecbu˙
¨
rum. Hep Isa’nın duası aklıma geliyor. O çok bu˘
¨
¨
¨
yuk bir zorlukla karşılaştıgında mumkunse bunun
geçip gitmesini dilemişti. Ama Yehova bunu yap˙
mak yerine Isa’ya gu¨ ç verdi. Ve benim için de
aynı şeyi yapıyor. Dua bana bir terapi gibi geliyor.
“Dua ettikten sonra Tanrı’nın kutsal ruhunun
¨
˘
beni guçlendirdigini hissediyorum” (Luis)
No. 5 2016
7
Tanrı’yla konuştuktan sonra kendimi çok daha iyi
hissediyorum” (Matta 26:39).
Yaklaşık 30 yıldır multipl sklerozla (MS hastalı˘ mucadele
¨
gı)
eden Julian da benzer duygular yaşı¨
¨
˘
˘
yor. O şoyle
dedi: “Artık yonetici
koltugunda
degil
tekerlekli sandalyede oturuyorum. Ama anlamlı
¨ u¨ onu başkalarına hizmet etbir hayatım var, çunk
meye adadım. Verici olmak acıları hafifletebiliyor.
˘ soz
¨ u¨ tutarak ihtiyacımız olAyrıca Yehova verdigi
˘
¨
dugunda bizi guçlendiriyor. Pavlus gibi ben de
˘
¨
¨ yure
¨ gimle
tum
şoyle
diyorum: ‘Beni kuvvetlendi-
˘
“Oglumuz uçak kazasında hayatını
˘
kaybetmiş olsa da onunla geçirdigimiz
ˆ ˆ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
birçok mutlu an hala gozumuzun onunde”
(Robert)
renin sayesinde her şeyi yapabilirim’” (Filipililer
4:13).
˙
˙ ˙ ˙ ¨ ¨ ¨
SEVILEN BIRININ OLUM U
¨ u¨ g˘ unde
¨
“Babam trafik kazasında old
ilk tepkim
¨
inanmamak oldu.” Bu sozler Antonio isimli bir
¨
adama ait. O duygularını şoyle
anlattı: “Babamın
¨
¨
hiçbir suçu yoktu, bu buyuk bir haksızlıktı; o sa¨ uyordu.
¨
dece kaldırımda yur
Elimden hiçbir şey
¨ u.
¨
¨ Angelmedi. Beş gun komada kaldı ve sonra old
nemin yanındayken kendimi tutuyordum ama yal¨
˘
nız kalınca gozya
şlarına boguluyordum.
Hep ‘Neden? Neden?’ diye soruyordum.”
¨
¨
“O korkunç donemde
Yehova’ya surekli
dua ettim; duygularımı kontrol etmeme yardım etmesini ve bana huzur vermesini istedim. Zamanla sakinleştim. Zaten Kutsal Kitap hepimizin başına
˘
¨ uyordu.
¨
‘beklenmedik olaylar’ gelebilecegini
soyl
˘
¨
˘
Babamın dirilecegine ve onu tekrar gorecegime
¨
¨
¨
eminim çunku Tanrı yalan soyleyemez” (Vaiz 9:11;
Yuhanna 11:25; Titus 1:2).
˘
˘
Bu makale dizisinin ba şında de gindi
gimiz
¨ u¨
¨
¨
¨
Robert de aynı şekilde duşunuyor. Şunları soyl
yor: “Karım ve ben Filipililer 4:6, 7’de tarif edilen
˘
huzuru hissettik. Bu huzuru Yehova’ya ettigimiz
duaların sonucunda elde ettik. Bu sayede gazete¨
cilerle dirilme umidimiz
hakkında konuşabildik.
˘
Oglumuz uçak kazasında hayatını kaybetmiş olsa
˘
ˆ aˆ goz
¨ u¨
da onunla geçirdigimiz
birçok mutlu an hal
¨
¨
¨
¨
muzun onunde. Bu anılara odaklanmaya çalışıyoruz.”
“Yehova’nın Şahidi arkadaşlarımız televizyon˘
da inancımız hakkında çok sakin konuştugumuzu
¨
soylediler. Bunun kesinlikle bizim için edilen du˘
¨
alar sayesinde oldugunu
soyledik.
Yehova sayı¨
sız dostumuzun teselli edici sozleriyle bize destek
oldu.”
¨
¨ u¨ g˘ um
¨ uz
¨ gibi Tanrı insanlaBu orneklerden
gord
¨ u¨ sıkıntı ve zorlukta teselli edebilir. Siz
rı her turl
de hangi zorlukla karşılaşırsanız karşılaşın teselli
¨
bulabilirsiniz.1 Boyle
bir durumda “her tesellinin
˘
kaynagı olan Tanrı” Yehova’dan yardım isteyebilirsiniz (2. Korintoslular 1:3). ˇ
1 Kutsal Kitapta bulunan teselli hakkında daha fazla bilgi almak için
¨
Yehova’nın Şahitleriyle temasa geçin veya en yakın burolarına
yazın.
8
¨
¨
˙
G OZC U KULES I
˙
¨
IMANLARINI ORNEK ALIN DAVUT
“Savaş Yehova’nın
Savaşıdır”
D
AVUT itişip kakışarak hızla cepheden uzaklaşan
askerlerin arasında kalmıştı. Korkudan hepsi¨
¨
nin gozleri
yuvalarından fırlamak uzereydi.
Onları
¨
¨
bu kadar urkuten neydi? Davut askerlerin panik
¨ u¨ g˘ u¨ surekli
¨
içinde bir sozc
tekrarladıklarını duyuyordu. Bu bir adamın ismiydi. Adam ileride, ova¨ heybetiyle dikilmiş duruyordu;
nın ortasında tum
muhtemelen Davut o ana dek hiç bu kadar iri biri¨
ni gormemi
şti.
¨
Golyat! Davut askerleri korkutan şeyi gorebili¨
¨
¨
yordu; bu inanılmaz buyuklukte, dev gibi bir adam¨
dı. Uzerindeki heybetli zırh donanımı yokken bile
˘ gı
˘ iki iri adamdan daha fazla olmalıydı.
¨
vucut
agırlı
¨
˘ donanmıştı ve hem çok
Ustelik tepeden tırnaga
˙
¨
¨
guçlu hem de deneyimli bir savaşçıydı. Golyat Israil ordusuna ve kralları Saul’a meydan okuyor¨ u¨ şecek bir adam çıkarın”
du. “Karşıma benimle dov
¨
¨
diye gurluyordu. Onun sesinin yamaçlarda yankılanışını zihninizde canlandırın. Golyat savaşın so¨ u¨ şle belirlenmesini istiyordu
nucunun teke tek dov
(1. Samuel 17:4-10).
˙
˘
Israilogulları
korkudan sinmişti. Kral Saul da
aynı durumdaydı. Davut bu durumun bir aydan
˙
˘
¨ u¨ g˘ un
¨ u¨ o¨ grendi.
uzun bir zamandır surd
Golyat Isra˙
˘
ˆ
¨
ilogullarına her gun meydan okuyordu, Filistı ve Israil orduları kilitlenip kalmıştı. Bu Davut’un canını
˙
˘
sıktı. Israil kralının ve kendi u¨ ç agabeyi
de dahil
˙
¨
tum Israil askerlerinin korkması utanç vericiydi!
˙
¨ bu putperest Golyat, Israil
Davut’a gore
ordusunu
˙
¨ us
¨ un
¨ u¨ yapıyor, Israil’
utandırmaktan çok daha kot
¨
in Tanrısı Yehova’ya hakaret ediyordu! Boyle
bir
durumda Davut gibi gencecik biri ne yapabilirdi?
˘
¨ Davut’un imanından ne o¨ grenebiliriz?
Biz bugun
(1. Samuel 17:11-14).
“ONU MESHET”
¨
Şimdi aylar oncesine
gidelim. Davut Beytlehem
¨
yakınlarındaki tepelerde babasının koyunlarını gu¨
¨
¨
duyordu. Henuz çok gençti; pembe tenli, guzel
¨ u,
¨ zeki ve yakışıklı bir delikanlıydı. Tek başına
gozl
˘ saatlerde lir çalmak onu çok mutlu ediyorkaldıgı
˘ eserlerin guzelli¨
du. Bir yandan Tanrı’nın yarattıgı
˘gini izliyor bir yandan da lir çalışarak yetenegini
˘
¨
¨
geliştiriyordu. Bir akşamustu babası Davut’u yanı˘
¨
¨
na çagırmı
ştı. Onu bir an once
gormek
istiyordu
(1. Samuel 16:12).
˘
Davut, babası Yesse’nin yanına gittiginde
onu
çok yaşlı bir adamla konuşurken buldu. Bu adam
sadık peygamber Samuel’di. Yehova onu, Yesse’nin
˙
˘
ogullarından
birini Israil’in sonraki kralı olarak
¨
meshetmesi için gondermişti. Samuel Davut’un
˘
¨ u¨ ancak Yehova onlardan hiçbiyedi agabeyini
gord
˘
rini seçmedigini Samuel’e açıkça bildirdi. Davut
˘
geldiginde
ise Yehova Samuel’e, “Kalk onu meshet.
¨
¨
Çunku¨ bu o!” dedi. Samuel, içine ozel
bir yag˘ kon˘
¨ unde
¨
¨
muş olan boynuzu aldı. Tum agabeylerinin on
˘
¨
Davut’un başına yagdan biraz dokerek onu meshetti. Bu olaydan sonra Davut’un hayatı hiçbir zaman
¨
eskisi gibi olmayacaktı. Kutsal Kitap şoyle
der: “O
¨
gunden sonra Yehova’nın ruhu Davut’u etkisi altına aldı” (1. Samuel 16:1, 5-13).
Acaba Davut hemen tahta geçme hırsıyla yanıp
tutuşmaya mı başladı? Hayır, o hiç sevincini kay¨ uk
¨ sorumluluklar konusunda
betmeden daha buy
No. 5 2016
9
¨
˘ zakendisini Yehova’nın ruhunun yonlendirece
gi
¨
manı bekledi. Bu arada kendi mutevazı işine devam
ˆ
¨ uk
¨ bir fedakarlık
etti. Çobanlık buy
ve cesaretle ye¨
˘
˘
¨ us
¨ u¨ iki
rine getirdigi bir işti. Ornegin, babasının sur
kere tehlikeyle karşılaşmıştı; bir seferinde aslan,
˘ seferinde de ayı saldırısına ugramı
˘
diger
ştı. Davut
bu yırtıcı hayvanları iyice uzaklaştırana dek kovalamakla yetinmedi. Savunmasız koyunları koru¨ un
˘ ştu.
¨ u¨ kırpmadan atılıp onlarla bogu
mak için goz
¨
¨ u!
¨
Bu iki olayda da vahşi hayvanı tek başına oldurd
˙
(1. Samuel 17:34-36; Işaya 31:4).
˘
¨ u¨ Kral Saul’un kulagına
Zamanla Davut’un un
git˘
ˆ
ˆ
¨
¨
ti. Kral onu yanına çagırttı. O hala guçlu bir savaşçıydı, ancak Yehova Tanrı’nın emirlerine itaatsizlik ederek O’nun onayını kaybetmişti. Yehova
¨
ruhunu ondan çekmişti, bu yuzden
de Saul sık sık
¨
¨
¨
¨
kotu bir ruh haline giriyordu; ofke
nobetleri
geçiren, kuşkucu ve şiddete başvuran biri oluyordu.
¨
¨
Boyle
zamanlarda onu sakinleştiren tek şey muzikti. Saul’un adamlarından bazıları Davut’un iyi
˙
˘
¨
bir muzisyen
ve savaşçı oldugunu
duymuştu. Işte
˘
bu nedenle Davut Saul’un yanına çagrıldı
ve çok
¨
geçmeden hem saray muzisyenleri hem de kralın
silahtarları arasında yer aldı (1. Samuel 15:26-29;
16:14-23).
˘
Gençler buraya kadar anlatılanlardan çok şey o¨ grenebilir. Davut boş vakitlerini Yehova’ya daha da
˘
˘ şlarla geçirdi. Ayrıca
yaklaşmasını saglayacak
ugra
sabırla çalışarak, her zaman işe yarayacak ve kolay˘
ca iş bulmasını saglayacak
beceriler geliştirdi. Hep¨
¨
sinden onemlisi de Yehova’nın ruhunun yonlendirmesine karşılık verdi. Davut’un imanından aslında
˘
hepimiz çok şey o¨ grenebiliriz
(Vaiz 12:1).
˙ ˙ ˆ ¨ ¨
“O FILISTI YUZ UNDEN
˙
˘
KIMSE YILGINLIGA KAPILMASIN”
¨ uy
¨ u¨ gutmek
¨
Davut Saul’a hizmet ederken, sur
için zaman zaman eve gidiyor ve bazen uzunca bir
¨ kalıyordu. Bir defasında Yesse, Saul’un ordusure
˘
˘
sunda hizmet eden u¨ ç oglunun
iyi olup olmadıgını
¨ogrenmek
˘
¨
için Davut’u onların yanına gonderdi.
¨ un
˘
¨ u¨ dinleyerek, agabeylerine
Davut babasının soz
¨
˘
˘
¨
goturecegi erzakı alıp Ela Ovası’na dogru yola çık˘
tı. Oraya vardıgında
bu makalenin başındaki sah¨
neyi gormek Davut’u kaygılandırdı; iki ordu tam
10
¨
¨
˙
G OZC U KULES I
˘
¨ ¨ ¨
Davut vahşi hayvanları alt ettiginde alçakgonullu
şekilde onuru Yehova’ya verdi
˙
bir çıkmazdaydı. Kıvrımlı ovanın bir yamacında Is˘
ˆ
rail ordusu, diger yamacında da Filistı ordusu, hareketsiz duruyorlardı (1. Samuel 17:1-3, 15-19).
˘
Davut için bu durum dayanılır gibi degildi.
Yaşayan Tanrı Yehova’nın ordusu nasıl olur da bir insandan, hem de bir putperestten korkup kaçardı?
˙
¨ Golyat Israil’e
Davut’a gore
meydan okurken aslın˘
da dogrudan Yehova’ya hakaret ediyordu. Bu ne¨ uk
¨ bir heyecanla askerlere Golyat’
denle Davut, buy
la ilgili sorular sormaya başladı. Çok geçmeden en
˘
¨ uk
¨ agabeyi
buy
Eliab onun konuşmalarını duydu.
Kardeşini sert şekilde azarladı ve oraya savaştaki
˘
¨
katliamı seyretmek için geldigini
soyleyerek
onu
¨
suçladı. Davut da şoyle dedi: “Ben şimdi ne yaptım
ki? Bir soru sordum o kadar.” Sonra kendinden
emin şekilde Golyat’la ilgili konuşmaya devam etti.
¨
Birileri gidip onun soylediklerini
Saul’a anlattı. Bu¨
nun uzerine kral, Davut’u huzuruna getirmelerini
emretti (1. Samuel 17:23-31).
¨
Davut Golyat’la ilgili şunları soyleyerek
krala ceˆ
˘ ka¨
¨
saret verdi: “O Filistı yuzunden kimse yılgınlıga
pılmasın.” Gerçekten de Saul ve adamları Golyat
˘ kapılmıştı. Herhalde her insa¨ unden
¨
yuz
yılgınlıga
˘ bir hataya du¨ ştuler:
¨
nın du¨ şebilecegi
Belki onun
¨
˘
¨
¨
ancak beline ya da gogsune kadar geldiklerini du¨ şunerek bu dev gibi adamla kendilerini karşılaştırdılar. Zırhlar içindeki bu silahlı dev bir anda işlerini
¨ un
¨
¨ uyordu.
¨
¨
bitirecek gibi gor
Oysa Davut boyle
du˙
¨
˘
¨
¨
şunm
uyordu.
Ileride gorecegimiz gibi soruna bambaşka bir açıdan bakıyordu. Bu nedenle Saul’a Gol¨ u¨ şebilecegini
˘
¨
yat’la dov
soyledi
(1. Samuel 17:32).
¨
ˆ
¨ u¨ şmeye
Saul şoyle karşı çıktı: “Bu Filistı’yle
dov
¨
¨
¨
sen gidemezsin . . . . Çunku çok gençsin, oysa o ku˘
¨
¨
¨
çuklugunden beri savaşçıdır.” Davut belki 20 yaşına girmemiş, dolayısıyla orduya katılacak yaşa
¨
¨ gosteriyor
gelmemişti. Ayrıca ku¨ çuk
da olabilirdi.
¨
¨
Ancak o sırada bile guçlu bir savaşçı olarak tanınıyordu (1. Samuel 16:18; 17:33).
Davut Saul’u rahatlatmak için ona aslanla ve
˘
¨
ayıyla nasıl mucadele
ettigini
anlattı. Elbette bunu
¨ovunme
¨
¨
¨
amacıyla soylemiyordu. Davut bu muca˘
¨
deleleri nasıl kazandıgını iyi biliyordu. Saul’a şoyle
dedi: “Beni aslanın ve ayının pençesinden kurtaˆ
ran Yehova, bu Filistı’nin
elinden de kurtaracaktır.” Sonunda Saul ona karşı koymaktan vazgeçti ve “Git, Yehova seninle olsun” dedi (1. Samuel
17:37).
Davut’unki gibi bir imana sahip olmak ister miy¨
˘ dikkat edin: Onun imanı
diniz? Oyleyse şu gerçege
iyimser hayallere dayanmıyordu. Bilgiden ve deneyimden kaynaklanıyordu. Davut Yehova’yı tanı˘
yordu; kullarını sevgiyle korudugunu
ve vaatlerini
˘
¨
gerçekleştirdigini biliyordu. Boyle bir imanımız olsun istiyorsak Tanrı hakkında Kutsal Kitaptan bilgi
¨ ˘
almaya devam etmemiz gerekir. Ogrendiklerimi˘
˘
ze uygun yaşadıgımızda elde ettigimiz iyi sonuçlar
˙
Davut gibi bizim de imanımızı gu¨ çlendirecek (Ibraniler 11:1).
˙
˙
˙
“YEHOVA SENI BENIM ELIME VERECEK”
¨
Saul once
Davut’a kendi zırhını giydirmek istedi. Bu Golyat’ınkine çok benziyordu; muhtemelen
¨ uste
¨
tunçtan yapılmış ve ust
binmiş parçalardan
¨
¨
oluşan buyuk bir zırhtı. Davut bu hantal zırhla ha¨ olreket etmeye çalıştı, ama bunun kendisine gore
˘
˘
˘
madıgını anladı. Bir savaşçı olarak egitilmedigin˘
¨
¨
den zırh giymeye alışık degildi; ustelik uzerindeki
˙
zırhın sahibi Israil’deki en uzun adamdı! (1. Samu-
¨
el 9:2). Davut uzerindekileri
çıkardı, her zamanki
¨ us
¨ un
¨ u¨ korurken kullançoban giysisini giydi ve sur
˘
dıgı eşyaları yanına aldı (1. Samuel 17:38-40).
˘ gi
˘ ve
Davut’un omzunda çantası, elinde degne
¨ ul¨
¨
sapanı vardı. Bugun sapan bir silah olarak gor
meyebilir ama o devirde son derece etkili bir silahtı. Sapan, eşit uzunlukta iki adet deri ipin birer
ucundan beşik denen bir parçaya tutturulmasıyla
¨
yapılırdı. O donemde
çobanlar silah olarak sapan
kullanırdı. Çoban beşik denen kısma taşı yerleşti¨
rir, sapanı başının uzerinde
hızla çevirirdi. Sonra
hedefe nişan alarak iplerden birini serbest bırakıp
¨
taşı fırlatırdı. Bu silah oyle
etkiliydi ki bazen ordu¨ ukler
¨
larda sapancılardan oluşan bol
olurdu.
˘
˘
Çantasını, degnegini ve sapanını alan Davut,
du¨ şmanının karşısına çıkmak için acele ediyordu.
˘
˘
¨
Ovadaki kuru dere yatagında
egilip
beş tane ku¨ çuk
¨
¨
duzgun taş seçerken kim bilir ne kadar hararetle
˘
dua etmişti! Sonra koşarak savaş meydanına dogru
gitti.
¨ unce
¨
¨ u?
¨ Kayıtta
Golyat rakibini gor
ne du¨ şund
¨
¨
¨
“Onu kuçumsedi” diye okuyoruz. Çunku¨ karşısında pembe tenli, gencecik bir delikanlı duruyordu.
¨
˘
¨
Golyat, “Ben kopek
miyim ki, uzerime
degnekle
ge˘
˘
¨
liyorsun?” diye gurledi. Belli ki Davut’un degnegi¨
¨
ni gormuş ama sapana dikkat etmemişti. Sonra Filistıˆ tanrılarının adıyla Davut’a lanet okudu; onun
cesedini kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edece˘
gine
ant etti (1. Samuel 17:41-44).
˘ karşılık, imanı ifade eden
Davut’un ona verdigi
¨
en etkili sozlerden biridir. Bu genç adamın Gol¨
¨
˘ sahneyi zihninizde canyat’a şu sozleri
soyledi
gi
¨
landırın: “Sen benim uzerime kılıçla, mızrakla, kar¨
¨
gıyla geliyorsun ama ben senin uzerine
goklerin
˙
ˆ
˘
hakimi Yehova’nın adıyla, meydan okudugun Israil
ordusunun Tanrısının adıyla geliyorum.” Davut in¨
˘
¨ un
¨ un
¨ ve silahların bir onemi
san guc
olmadıgını
biliyordu. Golyat Yehova Tanrı’ya saygısızlık etmişti
˘
ve Yehova bunun karşılıgını
verecekti. Davut’un
˘
dedigi gibi, ‘savaş Yehova’nın savaşıydı’ (1. Samuel 17:45-47).
˘
Davut elbette Golyat’ın iriliginin
ve silahla¨ u¨
¨
rının farkındaydı. Ancak bu tur şeyler onun goz
˘
¨
¨
¨
¨
nu korkutmadı. O, Saul ve askerlerinin duştugu hataya du¨ şmedi. Golyat’la kendisini karşılaştırmadı,
No. 5 2016
11
Golyat’la Yehova’yı karşılaştırdı. Yaklaşık 2,90
˘ insanların hepsinden çok daha
metre boyuyla diger
uzun olan Golyat, Evrenin Egemeniyle karşılaştırıl˘
¨ uk
¨ olabilirdi ki? Yehova’nın
dıgında
ne kadar buy
¨
¨
¨
¨
¨
¨
gozunde o kuçucuk bir bocek
gibiydi ve Yehova
¨
onu ezip geçmek uzereydi!
˘
Davut du¨ şmanına dogru
koşarken elini çantasına atıp bir taş çıkardı. Taşı sapanına yerleştirdi ve
¨
sapanı başının uzerinde
çevirmeye başladı. Sapan
hızlanıp ıslıksı bir ses çıkarana kadar çevirmeye de¨ unden
¨
vam etti. Golyat, muhtemelen hemen on
gi˘ kalkanı siper alarak Davut’a
den askerin tuttugu
˘
dogru
ilerliyordu. Bu noktada dev Golyat’ın boyu
¨ unden
¨
¨ u¨ on
onun için bir dezavantaj olmuştu. Çunk
giden asker normal boydaydı, dolayısıyla kalkanı
¨
Golyat’ın başını koruyacak kadar yuksekte
tutması
˘
¨
¨
mumkun degildi. Ve Davut tam onun başına nişan
almıştı (1. Samuel 17:41).
ˆ goz
¨ un
¨ uzde
¨
Davut taşı fırlattı. O anı
canlandırın;
˘
herkes nefesini tutmuş, taşın hızla hedefine dogru
gidişini izliyordu. Taş tam isabetle Golyat’ın alnına saplandı. Kuşkusuz Yehova, Davut’un ikinci bir
˘
taşa gerek kalmadan hedefini vurmasını saglamı
ş¨
¨
¨
¨
¨
tı. Dev yuzustu yere duştu! Kalkanı taşıyan asker
dehşet içinde kaçmış olmalı. Davut Golyat’ın yanına gitti, onun kılıcını alıp başını kesti (1. Samuel
17:48-51).
Sonunda Saul ve askerleri cesaretini topladı.
ˆ
¨
¨
Gu¨ çlu¨ savaş naraları atarak Filistılerin
uzerine
yu˘
¨
¨
ruduler. Savaş tıpkı Davut’un Golyat’a dedigi gibi
sonuçlandı; o, ‘Yehova sizi elimize teslim edecek’
demişti (1. Samuel 17:47, 52, 53).
¨ Tanrı’ya hizmet edenler savaşlara katılBugun
¨
maz. O donem
geçmişte kaldı (Matta 26:52).
¨
Yine de Davut’un imanını ornek
almaya ihtiyacımız
var. Biz de onun gibi Yehova’yı gerçek Biri ola¨
rak gormeliyiz;
O, hizmet etmemiz, saygı ve korku
duymamız gereken tek Tanrı’dır. Bazen boyumuzu
˘
aşan dev gibi sorunlarla karşılaştıgımızı
hissederiz,
¨
oysa bu sorunlar Yehova’nın sonsuz gucu¨ karşısın¨ ur.
¨ Yehova’yı Tanrımız olarak seda çok çok ku¨ çukt
çer, O’na Davut gibi iman edersek hiçbir zorluk,
¨ un
¨ un
¨
hiçbir sorun bizi yıldıramaz. Yehova’nın guc
˘
yetmeyecegi hiçbir şey yoktur! ˇ
¨ ¨
Davut Yehova’yla karşılaştırınca dev gibi bir adamı bile ufacık gordu
& Ela Ovası
Golyat
2,90 m
Ortalama
bir asker
1,70 m
˙
DAVUT ILE GOLYAT
ˆ
Gerçek Bir Hikaye mi?
˘
Bazıları Davut ve Golyat’la ilgili Kutsal Kitaptaki kaydın gerçek olup olmadıgını merak ediyor.
¨
¨
¨
¨ ¨
¨
Onceki makaleyi okurken sizin de aklınızdan boyle bir duşunce geçmiş olabilir. Oyleyse lutfen
¨
¨ ¨ ¨
şu uç soruya verilen cevapları duşunun:
1 Bir kişinin boyunun yaklaşık
¨
¨
¨
2,90 metre olması mumkun mu?
Kutsal Kitap Golyat’ın boyunun
˘
¨
“altı arşın bir karış” oldugunu soyler (1. Samuel 17:4). Buradaki arşın 44,5 santimetre, karış ise 22,2
santimetredir. Bu durumda Golyat’
ın boyu yaklaşık 2,90 metre eder.
Bazıları onun bu kadar uzun boy¨
˘
lu olamayacagını iddia ediyor. Oy¨
leyse bazı gerçeklere bakalım: Or˘
˘
negin çagımızda kayıtlara geçen en
uzun adamın boyu 2,70 metreydi. Golyat’ın bundan 15-20 santimetre daha uzun olması gerçekten
¨
¨
˘
˘
mumkun degil mi? Golyat Refaogullarındandı ve onlar normalden çok
¨ ¨
daha uzun boylu olmalarıyla unluy¨
¨
¨
duler. MO 13. yuzyıla tarihlendirilen
¨
Mısır’a ait bir belge, Kenan bolge¨ ¨
sindeki bazı guçlu savaşçıların yak˘
¨
laşık 2,50 metre oldugunu gosteriyor. Dolayısıyla Golyat’ın boyunun
bu kadar uzun olması normal olmaˆ
˘
sa da imkansız degildir.
2 Davut gerçekten yaşadı mı?
Geçmişte bazı bilginler Davut’un
˘
hayali biri oldugunu iddia ettiyse de
¨
artık boyle bir iddiada bulunmak o
˘
¨
¨
kadar kolay degil. Çunku arkeolog¨
lar “Davut evinden” soz eden eski
¨
˙
bir yazıt buldu. Ustelik Isa peygamber de Davut’tan gerçek biri olarak
¨
soz etmişti (Matta 12:3; 22:43-45).
˙
˘
Isa’nın Mesih oldugunu kanıtlayan
ayrıntılı soy kayıtlarının ikisi de
onun Kral Davut’un soyundan geldi˘
¨
gini gosterir (Matta 1:6-16; Luka 3:
¨ ¨ ¨
23-31). Açıkça goruluyor ki, Davut
gerçekten yaşamış biriydi.
3 Kayıtta adı geçen yerler
gerçek miydi?
Kutsal Kitap bu savaşın Ela Ovası’
˘
¨
nda yapıldıgını soyler. Hatta ayrıntıˆ
ya girerek Filistılerin Soko ve Azeka şehirleri arasındaki bir yamaçta
˙
ˆ
˘
ordugah kurdugunu belirtir. Isra˘
ilogulları da onların karşısındaki yaˆ
maçta ordugah kurmuştu. Adı geçen bu yerler gerçekten var mıydı?
¨
Yakın zamanda bolgeyi ziyaret
eden biri şunları anlattı: “Rehberi˘
miz, ki kendisi dindar biri degildi,
¨ ¨ ¨
bizi Ela Ovası’na goturdu. Bir patikadan tepeye çıktık. Ova ayaklarımızın altındaydı. Orada rehber bize
¨
1. Samuel 17:1-3’u okuttu. Sonra
eliyle işaret edip ‘Solunuzda Soko
şehrinin kalıntıları var’ dedi. ‘Ora˘
da, sag tarafta da Azeka’nın ka¨ ¨
ˆ
lıntılarını goruyorsunuz. Filistıler bu
iki şehir arasında, karşımızdaki ya¨
ˆ
maçlarda ordugah kurmuştu. Oy˙
˘
leyse Israilogulları da herhalde bi˘
zim bulundugumuz yerdeydi.’ Saul
˘
ve Davut’u benim durdugum yerde
˘
dururken hayal ettim. Sonra aşagı
˘
indik. Dere yatagından geçtik, neredeyse kurumuştu ve taşlarla do¨
¨
luydu. Davut’un yerden beş duzgun
˘
¨ ¨ ¨ ¨ ¨
taş topladıgı sahne gozumun onune geldi. Golyat’ı bu taşlardan biriy¨ ¨
¨ ¨
le oldurmuştu.” Kutsal Kitaptaki bu
˘
kaydın ayrıntısına kadar dogru olması bu ziyaretçi gibi pek çok insanı derinden etkiliyor.
Bu tarihsel kaydın gerçek ol˘
¨
dugundan şuphelenmek için hiç˘
bir saglam neden yok. Kayıtta adı
geçen insanlar ve yerler gerçektir.
¨
Daha da onemlisi bu kayıt Tanrı ilhamı Kutsal Yazıların bir kısmıdır,
¨
yani kaydın asıl yazarı “yalan soyleyemeyen” Tanrı’dır (Titus 1:2; 2. Timoteos 3:16). ˇ
No. 5 2016
13
˙
˘ ˙ ˙ ˙
KUTSAL K ITAP HAYATLARI DE G I ŞT IR IR
¨
Ofkeli ve kavgacı
biriydim
¨
¨
¨
OYKUM: Meksika’da, Tamaulipas eyaletinin guzel bir şehri olan
ANLATAN
´
ADRIAN DE LA FUENTE
˘
DOGUM YILI:
1974
¨
ULKE:
˙
MEKSIKA
˙ ˙
GEÇMIŞI:
¨ ¨
SOKAKLARDA
˙ DOVUŞEN
˙
KAVGACI BIR GENÇTI
¨
¨ uk
¨ kısmı iyi ve
Ciudad Mante’de dunyaya
geldim. Halkın buy
¨
˘ tehlikeli
comert olsa da burası organize suçun yaygın oldugu
bir şehirdi.
¨ erkek çocuklu bir ailenin ikinci çocuguydum.
˘
Dort
Katolik
olarak vaftiz edildim ve daha sonra kilise korosuna katıldım.
¨ u¨ O’nun tarafından
Tanrı’yı memnun etmek istiyordum, çunk
yargılanmaktan ve cehennemde sonsuza dek yanmaktan çok
korkuyordum.
Ben beş yaşındayken babam bizi terk etti. Bu beni derinden
¨ uk
¨ bir boşluk duygusuna yol açtı. Biz
yaraladı ve içimde buy
˘
¨
onu bu kadar severken ailemizi neden bırakıp gittigini
bir tur¨
˘
¨
lu anlayamadım. Annem dort ogluna bakabilmek için uzun saatler çalışmak zorunda kaldı.
¨ uk
¨ çocuklarla vakit geçirBu durumu fırsat bilip benden buy
¨
mek için okuldan kaçıyordum. Onlar bana kufretmeyi,
sigara
¨
¨
˘
¨
¨
içmeyi, hırsızlık yapmayı ve dovuşmeyi ogretti. Başkalarına us˘
˘
¨
¨
¨
tunluk saglamak hoşuma gittiginden boks yapmayı, gureşme¨ u¨ ş sanatlarını ve silah kullanmayı o¨ grendim.
˘
yi, dov
Kavgacı bir
genç olup çıkmıştım. Sık sık silahlı çatışmalara giriyordum.
¨ ume
¨
Birkaç kez kanlar içinde sokakta ol
terk edildim. Beni o
halde bulup hastaneye yetiştirmek zorunda kalan anneme çok
¨ uk
¨ acılar yaşattım.
buy
Ben 16 yaşındayken çocukluk arkadaşım Jorge bizi ziyaret
˘
¨
etti. Yehova’nın Şahidi oldugunu
ve bize onemli
bir şey anlat˘
¨
mak istedigini soyledi. Kutsal Kitabı kullanarak inancını açık¨
lamaya başladı. Kutsal Kitabı daha once
hiç okumamıştım.
¨
˘
Tanrı’nın ismini ve amaçlarını ogrenmek beni çok mutlu etti.
Jorge bize birlikte Kutsal Kitabı incelemeyi teklif etti, biz de
kabul ettik.
˙
˘ ˙ ˙
˙
KUTSAL KITAP YAŞAMIMI DEG IŞTIRDI: Cehennemle ilgili gerçe-
˘ yani Kutsal Kitapta boyle
¨
˘
˘
˘
gi,
bir o¨ gretinin
olmadıgını
o¨ grenin¨
˘
ce çok rahatladım (Mezmur 146:4; Vaiz 9:5). Bunu ogrendikten sonra Tanrı’ya karşı yersiz bir korku duymayı bıraktım.
O’nu, çocukları için en iyisini isteyen sevgi dolu bir Baba ola¨
rak gormeye
başladım.
14
¨
¨
˙
G OZC U KULES I
˘
˘ şiklikKutsal Kitabı inceledikçe kişiligimde
degi
˘
¨ ull
¨ u¨
ler yapmam gerektigini
anladım. Alçakgon
¨
luk geliştirmem ve kavgacı olmamam gerekiyordu.
¨
1. Korintoslular 15:33’teki şu o¨ g˘ utten
çok yarar
¨
¨
¨
¨
gordum: “Kotu arkadaşlar iyi alışkanlıkları bozar.”
˘
˘ ştirmek istiyorsam beni olumsuz etKişiligimi
degi
˘
˘
kileyen kişilerle arkadaşlıgımı
kesmem gerektigini
fark ettim. Bu nedenle eski arkadaşlarımı bırakıp
Yehova’nın Şahitleri arasından dostlar edindim.
¨
Şahitler aralarındaki anlaşmazlıkları çozmek
için
˘
şiddete degil, Kutsal Kitap ilkelerine başvuruyorlardı.
Kutsal Yazılarda beni çok etkileyen başka bir ka¨
yıt da Romalılar 12:17-19’du. Orada şoyle
yazıyor:
¨
˘
¨
¨
¨
¨
¨
¨
‘Kimsenin kotulugune kotulukle karşılık verme¨
¨
¨
yin. Uzerinize du¨ şeni yaparak, mumk
unse
herkes¨
¨
¨ u¨ şoyle
le barış içinde kalın. Siz oç almayın, çunk
¨
¨
˘
¨
¨
¨
yazılmıştır: “Oç almak Bana aittir, kotulugun kar˘
¨ u.”’
¨
şılıgını
verecek olan Benim; Yehova’nın soz
¨
˘ şekilde
Boylece
Tanrı’nın, adaleti Kendi belirledigi
˘
ve zamanda yerine getirecegini anladım ve şiddet
dolu hayatımı yavaş yavaş geride bıraktım.
¨
˘
Bir akşam eve donerken
yaşadıgım
olayı asla
unutamam. Eski çetemin rakibi olan çeteden bir
grup genç bana saldırdı ve liderleri sırtıma vurup
˘
“Savun kendini!” diye bagırdı.
O anda Yehova’ya
kısaca dua edip bu saldırı karşısında dayanmama
yardım etmesini istedim. Karşılık vermek için çok
gu¨ çlu¨ bir arzu duysam da oradan uzaklaşmayı ba¨ o çete lideriyle tekrar karşışarabildim. Ertesi gun
˙
¨
˘ kapladı, falaştım. Içimi ofke ve o¨ ç alma istegi
kat tekrar Yehova’ya içimden dua edip kendimi
tutmama yardım etmesini istedim. Bu genç yanı¨
¨ akşam
ma gelip şoyle
deyince çok şaşırdım: “Dun
¨
¨
olanlar için ozur dilerim. Açıkçası ben de senin
gibi olmak istiyorum. Ben de Kutsal Kitabı incele¨
mek istiyorum.” Ofkemi kontrol etmeyi başarabil˘
digim
için ne kadar mutlu oldum anlatamam. Bu
sayede o da Kutsal Kitabı incelemeye başladı.
¨
Ne yazık ki ailemin geri kalanı o donemde
Kutsal Kitabı incelemeye devam etmedi. Fakat ben
Kutsal Kitabı incelemeye ve hiç kimsenin ya da
hiçbir şeyin bana engel olmasına izin vermemeye
kesin kararlıydım. Tanrı’nın toplumundaki kişiler¨
le duzenli
olarak bir araya gelirsem duygusal yara˘
˘
larımın iyileşecegini
ve ihtiyaç duydugum
aile or˙
˘
tamını bulacagımı biliyordum. Ilerlemeye devam
ettim ve 1991’de Yehova’nın bir Şahidi oldum.
¨
¨
¨
NASIL YARAR GORDUM? Eskiden ofkeli, zorba ve
¨ u¨ hayatımı
kavgacı biriydim. Fakat Tanrı’nın Soz
˘
tamamen degiştirdi. Artık dinleyen herkesle Kutsal Kitaptaki barış mesajını paylaşıyorum. Ayrıca
˘
¨ hizmet etme ayrıcalıgı23 yıldır Tanrı’ya tamgun
na sahibim.
¨
Bir donem
Yehova’nın Şahitlerinin Meksika’
¨ ull
¨
¨ u¨ olarak hizmet ettim.
daki b urosunda
gon
Orada hayat dolu genç bir kadın olan Claudia’
¨
yla tanıştım ve 1999’da evlendik. Bana boyle
˘
vefalı bir hayat arkadaşı verdigi için Yehova’ya
minnettarım.
˙
Eşimle birlikte Meksika Işaret Dili konuşan bir
cemaatte hizmet ettik ve işitme engellilerin Yehova’yı tanımasına yardımcı olduk. Daha sonra Belize’ye gidip oradaki insanlara Kutsal Kitabı
˘
o¨ gretmeye
başladık. Artık çok daha basit bir ha¨
yat sursek
de mutlu olmak için ihtiyacımız olan
¨
her şeye sahibiz. Boyle
bir hayatı hiçbir şeye
˘
degişmeyiz.
Zamanla annem Kutsal Kitabı incelemeye tek˘
rar başladı ve Yehova’nın Şahidi oldu. Agabeyim,
eşi ve çocukları da artık Yehova’nın Şahidi. Ayrı˘
ca Kutsal Kitaptaki iyi haberi paylaştıgım
eski arkadaşlarımdan bazıları da Yehova’ya hizmet etmeye başladı.
Maalesef ailemden bazıları kavgacı mizacını de˘giştirmedigi
˘ için hayatını kaybetti. Yaşam tarzımı
˘ ştirmeseydim muhtemelen benim de sonum
degi
onlarınki gibi olacaktı. Neyse ki Yehova’nın toplumundaki kişiler bana sabırla ve şefkatle Kutsal Ki˘
tap ilkelerini uygulamayı o¨ gretti.
Beni Kendine ve
˘
toplumuna çektigi için Yehova’ya gerçekten minnettarım. ˇ
No. 5 2016
15
˙
˙
KUTSAL K ITAP NE D IYOR?
¨
Dunyadaki sorunlar
¨ ¨
nasıl çozulecek?
˘
¨
Tanrı’nın Krallıgı dunyayı
¨
ne zaman yonetecek?
˙
¨
¨
BAZI INSANLAR dunyadaki sorunları yonetimlerin
˙ ˙
NE DERSINIZ?
¨
˘
¨ ¨ ¨
¨
çozecegini duşunuyor. Bazıları da dunyaya ba˘
rışın insanların çabalarıyla gelecegine inanıyor.
¨ ¨ ¨
Siz ne duşunuyorsunuz?
˙ Bunu kimse bilemez
˙ Yakında
˙ Hiçbir zaman
˙
¨
˙
KUTSAL KITAP ŞOYLE DIYOR:
˙
¨
˙
KUTSAL KITAP ŞOYLE DIYOR:
¨
“Goklerin Tanrısı
bir krallık
˙ asla yıkılmayacak
˘
¨ ¨
kuracak. . . . . [Insanların kurdugu] butun bu
krallıkları ezip sona erdirecek” (Daniel 2:44).
¨
˘ ¨
Dunyadaki sorunları Tanrı’nın Krallıgı çozecek.
˘
¨
“Krallıgın bu iyi haberi, dunyanın her yerinde
¨ ¨
butun milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak
ve son o zaman gelecek” (Matta 24:14). Kutsal
¨ ¨ ˘ ¨ ¨
Kitaptaki iyi haber Tanrı’nın uygun gordugu ol¨
¨ ¨
çude duyurulunca Krallık bu kotu ortama son
verecek.
˙
¨ ˘
˙
KUTSAL KITAP BAŞKA NELER OGRETIR?
˘
¨
¨
˙ Tanrı’nın Krallıgı gokteki bir yonetimdir
(Matta 10:7; Luka 10:9).
˘
¨
˙ Tanrı bu krallık aracılıgıyla gokte ve yerde amacını
gerçekleştirir (Matta 6:10).
Kutsal Kitap
¨ ˘
Aslında Ne Ogretiyor?
˙
¨ ˘
˙
KUTSAL KITAP BAŞKA NELER OGRETIR?
˘
¨
¨
˙ Tanrı’nın Krallıgının dunyayı yonetmeye
˘
başlayacagı tarihi hiçbir insan bilemez
(Matta 24:36).
¨
˙ Kutsal Kitapta onceden bildirilenler bunun çok
˘
¨
yakında olacagını gosteriyor (Matta 24:3, 7, 12).
¨ ˘
Kutsal Kitap Aslında Ne Ogretiyor?
kitabından istiyorum
Daha fazla bilgi için Yehova’nın
Şahitleri tarafından yayımlanan
¨ ¨ ¨
bu kitabın 8. bolumune bakın
Bu yayına www.jw.org adresinden
de ulaşabilirsiniz
˙
DIL ˙ ˙
ISIM ADRES s
n
o
Bu dergiyi ve
¨
onceki sayılarını
¨
ucretsiz olarak
indirebilirsiniz
p
Kutsal Kitabı
yaklaşık 130
dilde online
okuyabilirsiniz
www.jw.org
sitesini ziyaret
edin ya da kodu
okutun
wp16.5-TK
160525
Posta adresi için 2. sayfaya bakın.

Benzer belgeler

LE LUSANGUKILO LWA YESU

LE LUSANGUKILO LWA YESU Imanlarını Ornek Alın

Detaylı