Program of TPS-30 - Türk Fizik Derneği

Transkript

Program of TPS-30 - Türk Fizik Derneği
1 SEPTEMBER 2013, SUNDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
09:30 – 18:00
REGISTRATION
18:00
WELCOME RECEPTION
PLACE: ISTANBUL UNIVERSITY SCIENCE FACULTY GARDEN
2 SEPTEMBER 2013, MONDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
ORD. PROF. DR. CEMİL BİLSEL CONFERENCE HALL
09:00 – 11:00
OPENING CEREMONY
11:00 – 12:45
Chairman: Metin ARIK
11:00 – 11:45
THE FUTURE OF ENERGY
CARLO RUBBIA - Institute for Advanced Sustainability Studies e.V Potsdam, Germany
11:45 – 12:15
Coffee Break
12:15 – 12:45
GRAFEN VE KARBON NANOTÜP YAPILARIN FEMTOSANİYE DARBE ÜRETİMİNDEKİ UYGULAMALARI
ALPHAN SENNAROĞLU - Koç University
12:45 – 14:00
LUNCH
1
2 SEPTEMBER 2013, MONDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 1
ATOMIC, MOLECULAR and PLASMA PHYSICS (01)
14:00 – 15:30
Chairman: Ayşen E. ÖZEL
14:00 – 14:15
KAHRAMANMARAŞ İLİ SIR BARAJ GÖLETİNDE MEVSİMSEL VE DERİNLİĞE BAĞLI ELEMENTAL
ANALİZ
Hanifi ÇAM, A. KÜÇÜKÖNDER, M. DOĞRU, E. KÜÇÜKÖNDER
RAMAN SPECTROMETER DESIGN AND POLYMER APPLICATIONS
Murat GÜNEŞ, E. AKMAN, B.GENÇÖZTOPRAK, E. KAÇAR, A.DEMİR
InGaN TEMELLİ LED YAPILAR İÇİN TERS ÖRGÜ UZAYI HARİTASINDAN In ALAŞIM YÜZDESİNİN ELDE
EDİLMESİ
Yunus BAŞ, M.TAMER, M. K. ÖZTÜRK, S. ÖZÇELİK, E. ÖZBAY
InGaN TEMELLİ LED YAPILAR İÇİN TERS ÖRGÜ UZAYI HARİTASINDAN RAHATLAMA SEVİYESİNİN
ELDE EDİLMESİ
Yunus BAŞ, A.MURZAKASYMOVA, M.TAMER, M. K. ÖZTÜRK, S. ÖZÇELİK, E. ÖZBAY
TWO-DIMENSIONAL HYBRID MODEL FOR A DC GLOW DISCHARGE WITH NONLOCAL IONIZATION
SOURCE TERM
İsmail RAFATOV, E. A. BOGDANOV, A. A. KUDRYAVTSEV
PIC/MCC MODEL FOR NUMERICAL SIMULATIONS OF RF GLOW DISCHARGES: VALIDATION AND
EFFECT OF SUPER PARTICLE WEIGHTING
İsmail RAFATOV, E. ERDEN, A. A. KUDRYAVTSEV
14:!5 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 17:30
Chairman: Kubilay BALCI
16:00 – 16:15
GAMA IŞINLANMIŞ SUCCINIC ANHYDRIDE TEK KRİSTALİNİN EPR ANALİZİ
Emine ER, B. ÇALIŞKAN, A. C. ÇALIŞKAN
ERYCORBIN TEK KRİSTALİNDE OLUŞAN RADYASYON HASAR MERKEZİNİN EPR İLE TESPİTİ
Rabia YERLİ, B. ÇALIŞKAN, A. C. ÇALIŞKAN
DETERMINATION OF LINEAR ATTENUATION COEFFICIENTS OF POLYETHYLENE SAMPLES WITH
BORON AND BARITE ADDITIVES
Emrah KULOĞLU, H. BALTAŞ, E. KIRIŞ, V. NEVRUZOĞLU
ORDU İLİ SAHİL KUMLARINDA DOĞAL GAMA RADYOAKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ
Ayşe KARADENİZ, B. KÜÇÜKÖMEROĞLU
THE EFFECT OVER NEUTRAL COMPENENT OF THE LOWER IONOSPHERE OF STRATOSPHERIC QBO
Ramazan ATICI, S.SAĞIR, O.ÖZCAN, AND S. KORLAELÇİ
THE VARIATION DEPEND ON LIGHTNING INDUCED ELECTROMAGNETIC MODES OF ELECTRICAL
CONDUCTIVITY OF THE LOWER IONOSPHERE
Ramazan ATICI, E.GÜZEL, M.CANYILMAZ, S.SAĞIR, S.KORLAELÇİ
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
20:00
CONFERENCE DINNER
Istanbul University Baltalimanı Complex, Baltalimanı – Istanbul
2
2 SEPTEMBER 2013, MONDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 2
APPLIED PHYSICS (02)
14:00 – 15:30
Chairman: Rıdvan KARAPINAR
14:00 – 14:30
TRIANGULAR ANTIFERROMAGNETISM AND ISOTROPIC MAGNETISATION IN HEXAGONAL
MANGANESE-GALLIUM
HÜSEYİN KURT - Istanbul Medeniyet University,
14:30 – 14:45
TEMPERATURE DEPENDENCE I-V ANALYSIS of a-Si:H/c-Si HETEROJUNCTION SOLAR CELL
Zeynep Deniz EYGİ
SYNTHESIS AND DIELECTRIC PROPERTIES OF TEOS-BASED SILICA AEROGELS PREPARED BY SOL-GEL
PROCESS
Deniz BOZOGLU, D.DEGER, H.DELİGOZ, K.ULUTAS
BOR KATKILI BARYUM-BİZMUT-KOBALT OKSİT P- TİPİ TERMOELEKTRİK NANOMALZEME ÜRETİMİ
VE KARAKTERİZASYONU
Serhat KOÇYİĞİT, A. AYTİMUR, E. ÇINAR, İ. USLU, A. AKDEMİR
MODIS AEROSOL ÜRÜNÜNDEN PM10 MİKTARININ ZONGULDAK İÇİN TAHMİN EDİLMESİ
Kazım KABA, M. TÜLİN ZATEROĞLU, H. MUSTAFA KANDIRMAZ
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
Coffee Break
16:00 –18:15
Chairman: Deniz DEĞER ULUTAŞ
16:00 – 16:15
STURUCTURE AND DIELECTRIC SPECTROSCOPY OF TLSE THIN FILMS
Binnur KARABAK, D. DEGER, K.ULUTAS, Ş.YAKUT
SOLID-LIQUID INTERFACIAL ENERGY OF SOLID NEOPENTYLGLYCOL SOLUTION IN EQUILIBRIUM
WITH SUCCİNONİTRİLE-NEOPENTYLGLYCOL EUTECTIC LIQUID
Yemliha ALTINTAS, S. B. KARADAĞ, E. ÖZTÜRK, S. AKSÖZ, K. KEŞLİOĞLU, N. MARAŞLI
LOW-CURRENT OSCILLATIONS AT TRANSITION REGIME OF DISCHARGE IN A SEMICONDUCTOR GAS
DISCHARGE ELECTRONIC DEVICE
Emrah KOÇ, B. G. SALAMOV
THE SUNSHINE DURATION IN RELATION TO THE CLOUDINESS
Mine TÜLİN ZATEROĞLU, K.KABA, H. M.KANDIRMAZ
SILICON PHOTOMULTIPLIER ARRAY BASED SCINTILLATION RADIATION DETECTORS
Ali Osman CETINKAYA, R. DUANE, E. YILMAZ, A. JAKSIC, N. VASOVIC
INFLUENCES OF GAMMA IRRADIATION ON BiFeO3 MOS CAPACITORS
Şenol KAYA, R. LOK, A. AKTAG, E. YILMAZ
BORON AND GADOLINIUM DOPED CALCIA-ZIRCONIA BASED NANOCERAMICS
Arda AYTİMUR, S. KOÇYİĞİT, İ. USLU
VELOCITY AND PRESSURE ANALYSIS OF AIR PLASMA PULM PRODUCED BY LASER BEAM
Demet ÇALIŞKAN M.KURT
ETHANOL VAPOUR SENSING BY METALLIZED POROUS SILICON
Fatih GÖREN, O.YILMAZ, E.KAYAHAN
İSTANBUL’UN YERLEŞİM/ TRAFİK/ ENDÜSTRİYEL ‘CE YOĞUN BİR BÖLGESİNDE ÖRNEKLENEN
SOLUNABİLİR PARTİKÜLLERİN, XRF YÖNTEMİ İLE ELEMENTEL İÇERİKLERİNİN SAPTANMASI
Tanıl AKYÜZ, S. ÖRNEKTEKİN, Ü. ALVER ŞAHİN, B. ONAT
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:00 – 18:15
20:00
CONFERENCE DINNER
Istanbul University Baltalimanı Complex, Baltalimanı – Istanbul
3
2 SEPTEMBER 2013, MONDAY
ORD. PROF. DR. CEMİL BİLSEL CONFERENCE HALL
CONDENSED MATTER and STATISTICAL PHYSICS (03)
14:00 – 15:30
Chairman: Yalçın ELERMAN
14:00 – 14:30
YENİ BİR ÜRETİM TEKNİĞİYLE NANOYAPILARIN ELDE EDİLMESİ VE FARKLI ALANLARDA
UYGULAMALARI
MEHMET BAYINDIR – Bilkent University - UNAM - National Nanotechnology Research Center
14:30 – 14:45
STRUCTURAL FEATURES OF HAFNIUM CONTAINING IRON BOROPHOSPHATE GLASSES
Mevlüt KARABULUT, C. AYDIN, H. ERTAP, M. YÜKSEK
A NEW MODEL FOR RECOMBINATION OSCILLATOR STRENGTH OF CHARGED EXCITONS and
BIEXCITONS IN QUANTUM DOTS
Mehmet SAHIN, F. KOÇ
EVOLUTION OF DEEP LEVEL DEFECTS BY IN CONTENT IN InXGa1-XN FILMS
Emre GÜR, SRİRAM KRISHNAMOORTY, S. RAJAN, S.A. RINGEL
CHARATERISTICS of n-ZnO/p-Si HETEROJUNCTION FORMED BY ELECTRODEPOSITION FOR UV
DEVICE APPLICATIONS
Ali BALTAKESMEZ, S. TEKMEN, P. KÖÇ, S. IŞIK, E.E GÜR, S. TÜZEMEN
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 18:15
Chairman: Sezai ELAGÖZ
16:00 – 16:15
WHISPERING-GALLERY MODES IN TWO DIMENSIONAL MAXWELL-FISHEYE
Khalil. DADASHI, H. KURT , K. ÜSTÜN, R. ESEN
A STUDY OF THE DYNAMIC PHASE TRANSITION WITHIN THE PATH PROBABILITY METHOD OF
KIKUCHI
Mustafa KESKİN, M.ERTAŞ
KANE TİPİ KÜRESEL KUANTUM NOKTALARINDA ELEKTRONLARIN ENERJİ SPEKTRUMLARI
Deniz.TÜRKÖZ ALTUĞ , A.BABANLI, E.ARTUNÇ
MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF SiXGe1-X/Si P-İ-N MULTI QUANTUM WELL INFRARED FOTODETECTOR STRUCTURE
Emre PİŞKİN, Ş. BAKIR, G. KURTULUŞ, K. KIZILKAYA, M. K. ÖZTÜRK AND S. ÖZÇELİK
MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF INGAN/GAN SOLAR CELL STRUCTURES AS DEPENDING ON
ANNEALING TEMPRATURES
Gürkan KURTULUŞ, K. KIZILKAYA, E. PIŞKIN, H. İ. EFKERE, H. ÇAKMAK, M. K. ÖZTÜRK, S. ÖZÇELİK, E.
ÖZBAY
IMPROVING FIRST-PRINCIPLES ELECTRONIC STRUCTURE CALCULATIONS FOR II-VI
SEMICONDUCTORS
Mehmet ARAS ,Ç.KILIÇ
OPTICAL PROPERTIES OF SeS2 THIN FILM BY CHEMICAL DROPPING METHOD
Osman ÖZDEMİR, İ. A. KARİPER, F. MEYDANERİ
OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Ni- DOPED C4H7OS2Cu THIN FILMS
Osman ÖZDEMİR, İ. A. KARİPER, F. MEYDANERİ, T.ÖZPOZAN
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45– 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
20:00
CONFERENCE DINNER
Istanbul University Baltalimanı Complex, Baltalimanı – Istanbul
4
2 SEPTEMBER 2013, MONDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 4
NUCLEAR PHYSICS and HIGH ENERGY PARTICLE PHYSICS (04)
14:00 – 15:30
Chairman: Suat ÖZKORUCUKLU
14:00 – 14:30
HİGGS, LHC VE OTESİ
ERKCAN ÖZCAN, Boğaziçi University
14:30 – 14:45
TARLA CİVARINDA DOĞAL RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ
Vahap KARAKILIÇ M, E. KÜRKÇÜOĞLU
ADAPAZARI İLİ GEYVE İLÇESİ KAPALI ORTAMLARDAKİ RADON GAZI KONSANTRASYONU ÖLÇÜMÜ
Yasemin SAĞLAM, F. ERTUĞRAL, H.YAKUT, N.DEMİRCİ, Z. ZENGİNERLER, E.TABAR, R.AKKAYA
AFYONKARAHİSAR’DA HALK ÇEŞMELERİNİN RADON KONSANTRASYONLARI
Ayla SANDIKCIOĞLU , H. A.YALIM
ESKİŞEHİR FAY HATTI ÇEVRESİNDEKİ BAZI SU KAYNAKLARINDA RADON AKTİVİTESİ DEĞİŞİMİ İLE
DEPREM AKTİVİTELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ayla SANDIKCIOĞLU, S. AKTAŞ, H. SIKI R.ÜNAL
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 18:30
Chairman: Latife ŞAHİN YALÇIN
16:00 – 16:15
KÜTAHYA İLİ VE İLÇELERİNDE ÇEVRESEL GAMA RADYASYONU ÖLÇÜMÜ
Nurgül HAFIZOĞLU, L. SAHIN, K. MANISA, H. CETINKAYA, E. BOZKURT, A. BICER, S. BOSTAN
ESKİŞEHİR’DE BAZI SU KAYNAKLARININ RADON KONSANTRASYONLARININ ALPHAGUARD PQ 2000
RADON DEDEKTÖRÜ İLE ÖLÇÜLMESİ
Hilal SIKI A.SANDIKCIOĞLU, S.AKTAŞ R.ÜNAL
ESKİŞEHİR İLİNDE KAPALI ORTAM RADON YOĞUNLUKLARI
Hacı SOĞUKPINAR, E. ALĞIN
SAKARYA İLİ İÇME SUYU KAYNAKLARINDA 222RN KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ
Emre TABAR, H. YAKUT
KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE RADON ÖLÇÜMLERİ
Emre TABAR, H. YAKUT
DESIGN OF 352.21 MHZ DTL FOR TURKISH ACCELERATOR CENTER – PROTON ACCELERATOR
FACILITY
Engin BOZKURT, L. ŞAHİN YALÇIN, V. YILDIZ
TARLA ELEKTRON TABANCASI ZIRHLAMA ÇALIŞMASI
Ayşegül UŞUN SİMİTÇİOĞLU, E.PİLİÇER,İ. TAPAN
DESING OF THE MAGNETS USED IN LINEAR PROTON ACCELERATORS
Fatma Çağla ÖZTÜRK ,Y. OKTEM
THM-PF DETEKTÖRÜ TASARIM ÇALIŞMALARI
Fatma Belgin PİLİÇER, İ. TAPAN
YÜKSEK ENERJİLİ PROTON HIZLANDIRICILARI İÇİN ZIRH KALINLIKLARININ FLUKA MONTE CARLO
KODU İLE BELİRLENMESİ
Demet SARIYER, R. KÜÇER
DESIGN AND CONSTRUCTION OF A MULTI-CUSP H+ ION SOURCE AT SNRT
Görkem TÜREMEN, A. ALAÇAKIR, E. RECEPOĞLU
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15– 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 - 18:30
20:00
CONFERENCE DINNER
Istanbul University Baltalimanı Complex, Baltalimanı – Istanbul
5
2 SEPTEMBER 2013, MONDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 5
PHYSICS EDUCATION and PHILOSOPHY (05)
14:00 – 15:30
Chairman: Zeynep GÜREL
14:00 – 14:30
FİZİK EĞİTİMİ ÜZERİNDE KUŞ BAKIŞI GEZİNTİ
ALİ BAYKAL – Boğaziçi University
14:30 – 14:45
UNDERGRADUATE STUNDENTS’ UNDERSTANDING OF QUANTUM TUNNELING
Erdoğan ÖZDEMİR, E. BİLAL, M. EROL
EFFECTS OF CHANGING ORDER OF CONSTRUCTIVIST TEACHING TECHNIQUES ON CONCEPTS OF
SPECIAL RELATIVITY
Erdoğan ÖZDEMİR, M. KURAL, S. KOCAKÜLAH
FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİM BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (VAN İLİ ÖRNEĞİ)
Sabri KAN
FİZİK ÖĞRETİMİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNE DAYALI DERS REHBER MATERYALİ:
ELEKTRİK VE MANYETİZMA ÜNİTESİ ÖRNEĞİ
Sabri KAN, A. Z. SAKA
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 18:15
Chairman: Nermin KÜÇER
16:00 – 16:15
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EVREN KAVRAMI HAKKINDAKİ KAVRAMSAL ANLAMALARI
Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN, H.KÜÇÜKÖZER, H.A.KÜÇÜKÖZER
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ NANOTEKNOLOJİ İLE İLGİLİ GÜNCEL VE GELECEĞE
YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
Dündar YENER, N. SOMUNCU DEMİR, P. AKSÜT
ÖĞRENCİ MERKEZLİ BİR LABORATUVAR DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEKTRİK VE
MANYETİZMAYLA İLGİLİ KAVRAMLARINA VE KAVRAM ÖNCELİKLERİNE ETKİSİ
Vedat MERT, H.Ş. KIZILCIK, V. DAMLI, Ç. GÜLÇİÇEK, O. TÜRK
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ NEWTON HAREKET KANUNLARI KONUSUNDAKİ KAVRAM
YANILGILARINA MEKANİK LABORATUVARININ ETKİSİ
Sevim BEZEN, C. BAYRAK, I. AYKUTLU
FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUARINA YÖNELİK TUTUMLARININ
CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mahmut Sami KILIÇ, A. Y. KUTLUCA, A. YILMAZ, M. Y. GÜNEY, A. AYDIN
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DOĞA HAKKINDAKİ KİŞİSEL DÜŞÜNCELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Çiğdem YENİALACA, Z.GÜREL
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖLGE VE GÖRÜNTÜ OLUŞUMUNA YÖNELİK KAVRAM
YANILGILARI VE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE VAR OLAN KAVRAM YANILGILARINA YÖNELİK
GÖRÜŞLERİ
Yusuf Can ODABAŞI, S. KAYA ŞENGÖREN
FEN DERSLERİNDE OYUN VE MODELLERİN ÖNEMİ
Zafer İNAL, A. AYDIN
ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN ORTA ÖĞRETİM FİZİK DERSİ MÜFREDATLARININ TÜRKİYE’NİN FİZİK DERSİ YENİ
MÜFREDATI İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ ( KANADA, SİNGAPUR, İRLANDA)
Osman TÜRK, M. KARADAĞ
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
20:00
CONFERENCE DINNER
Istanbul University Baltalimanı Complex, Baltalimanı – Istanbul
6
2 SEPTEMBER 2013, MONDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 6
MATHEMATICAL PHYSICS, ASTROPHYSICS and COSMOLOGY (06)
14:00 – 15:30
Chairman: Alikram ALİEV
14:00 – 14:30
PT-SYMMETRIC NATURE OF UNIDIRECTIONAL INVISIBILITY, SPECTRAL SINGULARITIES, AND THEIR
NONLINEAR GENERALIZATION
ALİ MOSTAFAZADEH - Koç University
14:30 – 14:45
SL(2,R) GRUBUNUN GENELLEŞMİŞ CARTAN PARAMETRİZASYONUNDA KONUMA BAĞLI KÜTLELİ
HAMİLTONYENLER; SCARF VE GİNOCCHİO TİPİ POTANSİYELLER
Filiz ARICAK, M. SEZGİN
CALCULATION OF KINETIC ENERGY INTEGRALS OF COMPLETE SETS OF EXPONENTIAL TYPE
ORBITALS IN STANDARD CONVENTION AND NONINTEGER N STOS
Begüm BALOĞLU, N. SEÇKİN GÖRGÜN
HIGHER DIMENSIONAL FRW UNIVERSE SOLUTIONS IN LYRA GEOMETRY
Halife ÇAĞLAR, S. AYGÜN, G. NALBANT, C. AKTAŞ
TEDİRGENMİŞ BİR SÜREKSİZ STURM-LİOUVİLLE PROBLEMİNİN ÖZDEĞERLERİ
MERVE ÇOĞAN O. MUHTAROĞLU, K. AYDEMİR
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 18:15
Chairman: Bayram TEKİN
16:00 – 16:15
(N+2) BOYUTLU UZAY-ZAMANDA CHAPLYGIN GAZ
Emine Canan GÜNAY DEMİREL
YÜKSEK BOYUTTA GENELLEŞTİRİLMİŞ CHAPLYGİN GAZ VE BARYONİK MADDE ÇÖZÜMLERİ
Emine Canan GÜNAY DEMİREL
QCD VACUUM AT FINITE TEMPERATURE: CAN BE A REASON OF ACCELERATED EXPANSION?
Nihan KATIRCI, K. AZİZİ
(3+1) BOYUTA GENİŞLETİLMİŞ KÜTLESİZ THİRRİNG MODELİNDE SOLİTON TİPİ ALT ELİPTİK ÇÖZÜM
AİLESİ
Cem ÖNEM, B. CANBAZ, K.G. AKDENİZ
EXISTENCE OF SHEAR-FREE, ROTATING AND EXPANDING UNIVERSE IN F(R)-GRAVITY
Değer SOFUOĞLU
THE SPHERICALLY SYMMETRIC UNIVERSE WITH MONOPOLE AND ELECTRIC FIELD IN THE
FRAMEWORK OF F(R) THEORY
Doğukan TAŞER, M. ULU DOĞRU
THERMODYNAMİC CURVATURE OF CHAPLYGİN GAS
Emine TÜRKGENÇ, İ.YILMAZ
CALCULATION OF ATOMIC NUCLEAR ATTRACTION INTEGRALS OF EXPONENTIAL TYPE ORBITALS IN
STANDARD CONVENTION AND COULOMB-YUKAWA LIKE POTENTIALS
EMEL YAPAR, N. SEÇKİN GÖRGÜN
ELECTRON MOVİNG İN CURVED GRAPHENE
ÖZLEM YEŞİLTAŞ
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
20:00
CONFERENCE DINNER
Istanbul University Baltalimanı Complex, Baltalimanı – Istanbul
7
2 SEPTEMBER 2013, MONDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 7
MEDICAL PHYSICS (07)
14:00 – 15:30
Chairman: Mustafa DEMİR
14:00 – 14:30
MEDİKAL GÖRÜNTÜLEMEDE RADYASYON RİSKİ
DOĞAN BOR - Ankara University
14:30 – 15:00
FİBER LAZERLİ FOTOAKUSTİK MİKROSKOP
MEHMET BURÇİN ÜNLÜ – Boğaziçi University
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
TO QUANTIFY DOSIMETRIC EFFECTS OF ADAPTIVE RADIOTHERAPY FOR HEAD&NECK
Esil KARA, A. YAZICI, B. DIRICAN
TO EVALUATE RADIOBIOLOGICAL EFFECTS OF CONCOMITANT BOOST FOR CERVICAL CANCER BY
USING IMRT TECHNIQUES AFTER BREAK
Aslı YAZICI, E. KARA, B. DIRICAN
15:30 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 18:15
Chairman: Mehmet Burçin ÜNLÜ
16:00 – 16:15
HASTA VE ATIKLARINDAN ÇEVREYE SALINAN RADYASYON MİKTARININ BELİRLENMESİ VE DOZ HIZI
ÖLÇÜMLERİ
Nami YEYİN, M. DEMİR
BÖBREK ÜSTÜ BEZİ METASTAZLARININ TEDAVİSİNDE STEREOTAKTİK BEDEN RADYOTERAPİSİ
Hamza TATLI, B. DİRİCAN, H.GAMSIZ
FİZYOLOJİK SİSTEMLERDE KAOTİK ÖZELLİKLER (SIÇANLARDA)
Yılmaz AĞBULUT, U. AKSU, K.G AKDENİZ
OncoSeed 6711 MODEL 125I BRAKİTERAPİ TOHUM KAYNAĞI KULLANILARAK DÜŞÜK ENERJİDEKİ
FOTONLAR İÇİN SU-DOKU EŞDEĞERLİĞİNİN MONTE CARLO YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Serhat ARAS, G. YEĞİN
REKTUM KANSERİ TEDAVİSİNDE YAPILAN YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ (YART=IMRT)
PLANLARININ FARKLI ENERJİLER İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI
Serhat ARAS, M. AKTAN, H. DEMİR, Y. TEZCAN, B. BENLİ YAVUZ VE M. KOÇ
GEANT4 SIMULATION OF DEPTH-DOSE DISTRIBUTION FOR CARBON ION THERAPY
Asiye DEMİRAĞ, M. BEKTAŞOĞLU
ENERGY ABSORBTION BUILDING FACTORS OF ESSENTIAL AMINO ACIDS AT ENERGIES AND
PENETRATION DEPTHS RELEVANT FOR RADIOTHERAPY AND DIAGNOSTICS
Begüm BALKAN, E. O. BURSALIOGLU, E. KORKMAZ, I. ILGAZ, O. YAGCI, H. B. KAVANOZ, Z. YALCIN, M.
OKUTAN, O. ICELLI
RADYOTERAPİDE 6 MV FOTON ENERJİSİNDE AAA VE PBC ALGORİTMALARININ DOZİMETRİK
AÇIDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Ramiser TANRISEVEN, DİRİCAN, B
PET/CT VE ZIRHLANMASI
Sevgi ÖLMEZ
THYROID TREATMENT WITH IODINE -131
Sevgi BAŞ
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00– 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
20:00
CONFERENCE DINNER
Istanbul University Baltalimanı Complex, Baltalimanı – Istanbul
8
3 SEPTEMBER 2013, TUESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
ORD. PROF. DR. CEMİL BİLSEL CONFERENCE HALL
09:00 – 11:00
Chairman: Gediz AKDENİZ
09:00 – 09:30
YENİ VE YÜKSEK PERFORMANSLI MAGNETOKALORİK MALZEMELER
YALÇIN ELERMAN - Ankara University
09:30 – 10:00
THE IMPACT OF PHYSICS ON HUMAN WELFARE
SALEH SULTANSOY - TOBB University of Economics and Technology
10:00 – 10:30
AMS-02 DENEYI VE KARANLIK MADDE ARAYIŞI
BİLGE DEMİRKÖZ - Middle East Technical University
10:30 – 11:00
NANOPHOTONICS AND PLASMONIC SENSORS
EKMEL ÖZBAY - Bilkent University
11:00 - 11:30
Coffee Break
11.30 – 13:30
Chairman: Ömer YAVAŞ
11:30– 12:00
ROMANIAN PHYSICAL SOCIETY AND NUCLEAR PHYSICS IN ROMANIA
VICTOR ZAMFIR - NIPNE / Romania
12:00 – 12:30
TÜBİTAK AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ
ENGİN BAŞARAN - TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
12:30 – 13:00
FROM EXTREME NEUTRON-RICH NUCLEI TO NEUTRON STARS
ACHIM SCHWENK - Darmstadt Technical University,Germany
13:00 – 13:30
EXCEPTIONAL RESONANCES IN THE INTENSE LASER CONTROL OF MOLECULAR DYNAMICS:
APPLICATION TO VIBRATIONAL COOLING
OSMAN ATABEK - CNRS, Université Paris-Sud
13:30– 14:30
LUNCH
14:00 – 15:00
POSTER SESSION
01_PP01 - 01_PP36
02_PP01 - 02_PP20
03_PP01 - 03_PP48
04_PP01 - 04_PP36
9
3 SEPTEMBER 2013, TUESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 1
ATOMIC, MOLECULAR and PLASMA PHYSICS (01)
15:00 – 17:00
Chairman: Osman ATABEK
15:00 – 15:30
LASER SPECTROSCOPIC INVESTIGATIONS OF HYPERFINE STRUCTURE IN THE NEAR INFRARED
WAVELENGTH RANGE OF NEUTRAL NIOBIUM
GÖNÜL BAŞAR – İstanbul University
15:00 – 15:15
ESR VE TL TEKNİKLERİ KULLANILARAK DENİZ KUMLARININ DOZİMETRİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
Talat AYDIN, CANAN AYDAŞ
EPR STUDY OF RADIATION INDUCED FREE RADICAL IN L-2-AMINOADIPIC ACID POWDERS
Murat AYDIN, Ş. OSMANOĞLU
THE TWO LOW PRESSURE FLOWING AFTERGLOW PLASMA REACTORS
Tamer AKAN
ELECTRICAL C-V AND G/w-V ANALYSIS OF BiFeO3 MOS CAPACITOR
Şenol KAYA, E. YILMAZ, A. AKTAG, R. LOK
USE OF COMPLETE SETS OF EXPONENTIAL TYPE ORBITALS IN CALCULATION OF ATOMIC INTEGRALS
FOR SLATER FUNCTIONS AND COULOMB-YUKAWA LIKE INTERACTION POTENTIALS WITH INTEGER
AND NONINTEGER INDICES
Gürkan DEMIRDAK
İKİNCİ VİRİAL KATSAYISININ LENNARD-JONES POTANSİYELİ İÇİN HESAPLANMASI VE BAZI ATOM VE
MOLEKÜLLERE UYGULANMASI
Elif SOMUNCU, BAHTİYAR A. MAMEDOV
SYNTHESES, FT-IR AND RAMAN SPECTROSCOPIC STUDIES AND THERMAL ANALYSES OF
TETRACYANONICKELATE(II)
COMPLEXES
WITH
2-(2-HYDROXYETHYL)
PYRIDINE:
[M(OHepy)2Ni(CN)4] (M = Cu(II), Zn(II) or Cd(II))
Elvan SAYIN, G. S. KÜRKÇÜOĞLU
CLASSIFICATION OF ARCHAEOLOGIC CERAMICS ANALYZED BY LASER INDUCED BREAKDOWN
SPECTROSCOPY (LIBS)
Mesadet Asuman SINMAZ, B.GENC OZTOPRAK, E. AKMAN, M.GUNES, E. KACAR, F.TULEK, A.DEMIR
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45– 16:00
16:00 – 16:15
16:15– 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
,
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 18:30
Chairman: Serda KECEL GÜNDÜZ
17:15 – 17:30
OBTAIN PERIODIC STRUCTURE on IMPLANT SURFACES by LASER TREATMENT
Tuba IKIER, E. KACAR, E. AKMAN , A. DEMIR, C. AKTAS
STRUCTURAL, ELECTRONIC AND VIBRATIONAL PROPERTIES OF 5-IODO-SALICYLIC ACID FROM AB
INITIO CALCULATIONS
Çaglar KARACA, A.ATAC, M. KARABACAK
USE OF COMPLETE SETS OF EXPONENTIAL TYPE ORBITALS WITH HYPERBOLIC COSINE IN
STANDARD CONVENTION IN ATOMIC CALCULATIONS
Sinan AKSOY
FURAN ÇEKİRDEKLİ BİLEŞİKLERDEN ELDE EDİLEN TEK KRİSTALLERİN ELEKTRON SPİN REZONANS
(ESR) VE SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Özgül KARATAŞ, E. ARAS, A. KILIÇ, S. CİNSEL, A. DEMİRCAN
ETHAN-1,2 DISULFONIC ACID DISODIUM TEK KRİSTALİNDE OLUŞTURULAN SERBEST RADİKALİN
ELEKTRON PARAMANYETİK REZONANS (EPR) YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
Özgül KARATAŞ, E. ARAS, A. KILIÇ
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
10
3 SEPTEMBER 2013, TUESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 2
APPLIED PHYSICS (02)
15:00 – 17:00
Chairman: Özhan ÖZATAY
15:00 – 15:30
PRECISION MEASUREMENTS AND SYSTEMS ANALYSIS IN BIOLOGY
SAVAŞ TAY - ETH, Zurich / Switzerland
15:00 – 15:15
DESIGN OF DUAL BAND AND POLARIZATION INSENSITIVE PERFECT METAMATERIAL ABSORBER
Furkan DINCER, M. KARAASLAN, E. UNAL, C. SABAH
ASYMMETRIC WAVE TRANSMISSION AND POLARIZATION ROTATION THROUGH A CHIRAL
METAMATERIAL
Muharrem KARAASLAN, F. DINCER, E. UNAL, C. SABAH
LIGHT MODULATION WITH PDLC FILM
RIDVAN KARAPINAR
SERİ PORT ÜZERİNDEN FARKLI ÇÖZÜNÜRLÜKLERDE ANALOG VERİ TRANSFERİ
Yavuz EGE, M.ÇORAMIK, H. ÇITAK
PIC MİKROİŞLEMCİ İLE SMS VEYA ÇAĞRI GÖNDERME
Yavuz EGE, M.ÇORAMIK, H. ÇITAK
USB PORT TABANLI FIRÇASIZ DC SERVO MOTOR KONTROLÜ
Yavuz EGE, M.ÇORAMIK, H. ÇITAK
HAVA BALONU TEMELLİ LİDAR UYGULAMASI
Levent CANDAN, E. ARSLAN, E. KACAR
PREPARATION OF CUBIC ROCK SALT LEAD SULFIDE THIN FILMS AND THE STUDY OF THEIR
MICROSTRUCTURE AND OPTICAL PROPERTIES
Fatma GÖDE, S. ÇEVİK, E. GÜNERİ, S. ÜNLÜ
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45– 16:00
16:00– 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 19:00
Chairman: Yavuz EGE
17:15 – 17:30
THE CHARACTERIZATIONS OF THE InGaAs / InP INFRARED PHOTODETECTOR
Tarık ASAR, E. ÖZBAY, S. ÖZÇELİK
BARAK BÖLGESİ TOPRAKLARINDA DOĞAL RADYOAKTİVİTE TAYİNİ
Dilara ÇELİKTÜRK, S. ZUHUR, Z. ÖZTÜRK
DIELECTRIC PROPERTIES OF TlSbSe2 TERNARY COMPOUNDS
Hanife BAŞ, D. DEĞER, N. KALKAN
EFFECT OF RECYCLING OF SEMICONDUCTOR MATERIALS USED FOR TECHNOLOGICAL DEVICES ON
NATURE SOURCES
Burak ÖZKAN
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF USING DIFFERENT SUBSTRATES FOR GROWING ORGANIC
SEMICONDUCTOR THIN FILMS WITH CSP DEPOSITION TECHNIQUE
Beyhan TATAR, D. DEMİROĞLU, M. ÜRGEN
NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES OF A DISC-LIKE QUANTUM DOT
Erem BİRŞEY, V. ÜSTOĞLU ÜNAL
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
11
3 SEPTEMBER 2013, TUESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 3
ORD. PROF. DR. CEMİL BİLSEL CONFERENCE HALL
CONDENSED MATTER and STATISTICAL PHYSICS (03)
15:00 – 17:00
Chairman: Çetin ARIKAN
15:00 – 15:30
ASILI GRAFENDE KUANTUM HALL ETKİSİ
İSMET İNÖNÜ KAYA – Sabancı University
15:30 – 15:45
INVESTIGATIN OF SPUUTERED MO/6H-SIC SCHOTTKY DIODE DUE TO THE BARRIER HEIGHT AND
IDEALITY FACTOR
Kadir EJDERHA, A. KARABULUT, A. TURUT
PRODUCTION OF CARBON NITRIDE THIN FILMS BY MW-ECR DEPOSITING SYSTEM
Mehmet ESEN, N. SEDEFOĞLU, H. OZDAMAR, Z. SEKER, H.KAVAK, R. ESEN
ELECTROMAGNETIC SHIELDING AND ABSORBANCE PROPERTIES OF TEXTILES COATED WITH
FILTERED ARC-PVD METHOD
Mehmet ESEN, I ILHAN, M.KARASLAN, H. OZDAMAR
A CALIBRATION METHOD FOR SCANNING PROBE MICROSCOPES BASED ON FINITE ELEMENT
ANALYSIS
Savas MITRIDIS, D. GEORGAKAKI, H.M. POLATOGLOU
UNIVERSALITY OF THE MIXED SPIN 3 - SPIN 3/2 FERRIMAGNETIC ISING MODEL ON CELLULAR
AUTOMATON
Aycan ÖZKAN, B. KUTLU
THERMAL TREATMENTS ON THE THERMOLUMINESCENCE PROPERTIES OF SAND WHICH IS USED IN
MAKING ROASTED CHICKPEA
Hüseyin TOKTAMIŞ, D. TOKTAMIŞ, A.N. YAZICI
15:45 – 16:00
16:00 – 16:15
16:15– 16:30
16:30– 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 19:15
Chairman: Pınar BAŞER
17:15 – 17:30
İKİ BOYUTLU YAPILARDA PERDELEME VE ELEKTRON SAÇILMA MEKANİZMALARINA ETKİSİ
Öznur S. ATASEVER, M. D. ÖZDEMİR, B. ÖZDEMİR
PROPERTIES OF AMORPHOUS CARBON FILMS
Zeliha SEKER, H. OZDAMAR, M. ESEN, N. SEDEFOĞLU, H.KAVAK, R. ESEN
A NON-NEWTONIAN VISCOSITY MODEL ASSOCIATED WITH TEMPERATURE and PRESSURE
DEPENDENT HOLE FRACTION
FATMA (ŞAHİN) DİNÇ, CUMALİ TAV 2, UĞUR YAHŞİ 3, TOMAS SEDLACEK
GROUND STATE OF MANY BODY BOSON SYSTEMS WITH FINITE RANGE INTERACTIONS
Hilal KILINÇ, Ü. ATAV
GROWTH TEMPERATURE EFFECTS ON SURFACE MORPHOLOGY OF EPITAXIAL GaAs LAYERS
GROWN BY MOCVD
Murat BALCİ, M. A. BOZ, I.DEMİR, I.ALTUNTAS, D.KİLİC, S.ELAGOZ
ELEKTRIK ALAN, SICAKLIK VE HIDROSTATIK BASINÇ’IN NORMALIZE EDILMIŞ BAĞLANMA ENERJISINE
ETKISI
Sema MINEZ, H. AKBAŞ
INVESTIGATION OF ENERGY BAND GAP WITH UV-VIS-NIR DIFFUSE REFLECTANCE OF MOCVD
GROWN GaXIn1-XAs ON GaAs
Aliye Alev KIZILBULUT, E.Ş. TÜZEMEN, G.D. BAYHAN, S. ELAGÖZ
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:00
12
3 SEPTEMBER 2013, TUESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 4
NUCLEAR PHYSICS and HIGH ENERGY PARTICLE PHYSICS (04)
15:00 – 17:00
Chairman: R. Burcu ÇAKIRLI
15:00 – 15:30
MASS AND RESIDUES OF TRIPLY HEAVY BARYONS IN QCD
TAKHMASİB M. ALİEV - Middle East Technical University
15:30 – 15:45
THM ELEKTRON HIZLANDIRICISI VE SERBEST ELEKTRON LAZERİ TESİSİ (TARLA)
Suat ÖZKORUCUKLU
ESKİŞEHİR VE ÇEVRESİNDEKİ SU KAYNAKLARININ RADON KONSANTRASYONUNUN PYLON AB-5R
RADON DEDEKTÖRÜ İLE ÖLÇÜLMESİ
Seda AKTAŞ, A.SANDIKCIOĞLU, H. SIKI, R.ÜNAL
BİLECİK İLİ RADON KONSANTRASYON ÖLÇÜMÜ
Celal AŞICI, G. USLU, E. ALĞIN
KAHRAMANMARAŞ İLİ SIR BARAJ GÖLETİ’NİN MEVSİMSEL VE DERİNLİĞE BAĞLI TOPLAM ALFABETA AKTİVİTE KONSANTRASYONU
Hanifi ÇAM, A. KÜÇÜKÖNDER, M. DOĞRU, Ş. KARATEPE
YALOVA’DAKİ TERMAL SULARDA RADON KONSANTRASYONUNUN BELİRLENMESİ
Melek SANKUR, E. TABAR, H. YAKUT
RADIOACTIVITY AND HEAVY METAL IN ENTEROMORPHA LINZA OF NORTHEASTERN BLACK SEA
REGION, TURKEY
Nilay AKÇAY, R. KESER, F. KORKMAZ GÖRÜR
15:45– 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 18:45
Chairman: Lidya SUSAM
17:15 – 17:30
OUTDOOR GAMMA DOSE RATES AND LIFETIME CANCER RISK ASSESSMENT IN THE
NORTHWESTERN PART OF TURKEY
Erol KAM, G. KARAHAN, H. TAŞKIN, E. KAPDAN
A COMPARATIVE STUDY OF NEUTRON REFLECTION CROSS SECTIONS OF SOME HYDROGENOUS
MATERIALS
Erol KAM, A. BOZKURT, B.TASDELEN
DETERMINATION OF LINEAR AND MASS ATTENUATION COEFFICIENTS OF SHIELDING MATERIALS
Erol KAM, D. YILMAZ BAYSOY, B. TASDELEN, R. BIYIK
MERSİN İLİNE AİT SU ÖRNEKLERİNİN TRİTYUM ANALİZİ VE ULUSLARARASI KRİTERLER İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
Muhammet KARATAŞLI, A. VARİNLİOĞLU
AKDENİZ BÖLGESİNDEN TEMİN EDİLEN BALIK ÖRNEKLERİNİN RADYOAKTİF ANALİZİ VE
DEĞERLENDİRMELERİ
Muhammet KARATAŞLI, A. VARİNLİOĞLU
MERSİN İLİNE AİT TOPRAK ÖRNEKLERİNİN RADYOAKTİF KİRLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Muhammet KARATAŞLI, A. VARİNLİOĞLU
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 - 18:45
13
3 SEPTEMBER 2013, TUESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 5
PHYSICS EDUCATION and PHILOSOPHY (05)
15:00 – 17:00
Chairman: Ali BAYKAL
15:00 – 15:30
NEW TRENDS IN PHYSICS EDUCATION WITH HIGHER AUTONOMY
ZEYNEP GÜREL - Marmara University
15:30 – 16:00
KAVRAMSAL FİZİK ÖĞRENİMİNDE BİR STRATEJİ OLARAK KANITA DAYALI TARTIŞMA
FERAL OGAN BEKİROĞLU - Marmara University
16:00 – 16:15
ENLARGING THE CONTEXT THROUGH DESIGN BASED RESARCH: A CAMPFIRE INSTANCE
Yasemin DOĞAN, Z. GÜREL
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 12. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Nurdan Selin KIRIK, N. KAVCAR, T. KAPLAN, S. K. ŞENGÖREN
FİZİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ DENEY TASARLAYABİLMELERİNE KATKI SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR
UYGULAMA
YAŞAR EZGİ KARTAL, M. SU, O. TÜRK, G. AKTAŞ, E. ŞAHİN
FİZİK ÖĞRETMENLERİNİN 12. SINIF FİZİK KİTABINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: İZMİR İLİ ÖRNEĞİ
Serap KAYA ŞENGÖREN, G. ARIKAN, T. KARATAŞ, N. KAVCAR
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 18:00
Chairman: Feral Ogan BEKİROĞLU
17:15 – 17:30
2007 ORTAÖĞRETİM FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMI VE UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRETMEN
GÖRÜŞLERİ İLE 2013 PROGRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Kürşat KOYUNCU, N. KAVCAR
LİSE FİZİK DERS KİTAPLARINDAKİ MADDE VE ÖZELLİKLERİ İLE KUVVET VE HAREKET ÜNİTELERİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Nevzat KAVCAR, K.KOYUNCU, Z. S. USTA, T. YALÇIN
ORTAÖĞRETİM FİZİK 12 DERS KİTABININ ÖĞRETMEN ADAYLARI RAPORLARIYLA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gözde KABAY, N. KAVCAR
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
14
3 SEPTEMBER 2010, TUESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 6
MATHEMATICAL PHYSICS, ASTROPHYSICS and COSMOLOGY (06)
15:00 – 17:00
Chairman: Caner ÇİÇEK
15:00 – 15:30
GRAVITOMAGNETISM IN MASSIVE GRAVITY
BAYRAM TEKİN - Middle East Technical University
15:30 – 15:45
YAKIN GALAKSİ NGC 4736'DAKİ ULX SİSTEMİNİN YARI-PERİYODİK SALINIMLARININ İNCELENMESİ
Hasan AVDAN, Ş. AVDAN, A. AKYÜZ, Ş. BALMAN
ÖRTEN ÇİFT YILDIZLARDA GÖZLEMSEL VE KURAMSAL İÇYAPI SABİTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İbrahim BULUT, A. BULUT, C. ÇİÇEK
BB PEG VE V566 OPH ÖRTEN ÇİFT SİSTEMLERİN ÜÇÜNCÜ CİSİM ETKİSİ
Ahmet BULUT, İ. BULUT, C. ÇİÇEK, A. ERDEM
BAZI ÖRTEN ÇİFT SİSTEMLERİN EKSEN DÖNMESİ ANALİZİ
Ahmet BULUT, İ. BULUT, C. ÇİÇEK, A. ERDEM
ÖRTEN ÇİFT YILDIZLAR V456 OPH VE V974 CYG’IN EKSEN DÖNMESİ VE ÜÇÜNCÜ CİSİM PROBLEMİ
Caner ÇİÇEK, İ. BULUT, A. BULUT, A. ERDEM
BAZI BASIK YÖRÜNGELİ ÖRTEN ÇİFT YILDIZLARIN YAŞ HESABI
Mümin GÜNEŞ, İ. BULUT
15:45 – 16:00
16:00– 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 18:30
Chairman: Arzu ÇİLLİ
17:15– 17:30
W UMA TÜRÜ ÖRTEN ÇİFT SİSTEM RW DOR'UN DÖNEM DEĞİŞİMİ
Pınar KALEBAŞ, İ. BULUT
FIRST ANALYSIS OF BVR PHOTOMETRY OF W UMA TYPE BINARY STAR TV UMi
Burcu ÖZKARDEŞ, N. ERKAN, C. ÇİÇEK, A. ERDEM
NEUTRİNOS ROLE İN CORE-COLLAPSE SUPERNOVAE
Muhammed Raşit TUĞRAL
DEĞEN ÇİFT SİSTEMLER BV DRA, RZ COM VE XZ LEO’NUN DÖNEM DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Muhammed Faruk YILDIRIM VE F. SOYDUGAN
A DYNAMICAL SYSTEM APPROACH TO THE GBIG BIANCHI-I COSMOLOGY
Özgür SEVİNÇ
SPECTRUM OF ONE BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH SINGULAR INTERIOR POINT
Kadriye AYDEMİR, M. ÇOĞAN, O. MUHTAROĞLU
SOME SPECTRAL PROPERTIES OF ONE BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH INTERFACE CONDITIONS
Kadriye AYDEMİR, O. MUHTAROĞLU
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:00
15
4 SEPTEMBER 2013, WEDNESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
ORD. PROF. DR. CEMİL BİLSEL CONFERENCE HALL
09:00 – 10:30
Chairman: Şinasi ELLİALTIOĞLI
09:00 – 09:30
STATE OF THE ART ATOMIC FORCE MICROSCOPES (AFM) IN THE 20MK-300K TEMPERATURE RANGE
Ahmet ORAL - Sabancı University
09:30 – 10:00
EXOTIC NUCLEI STUDIED WITH LIGHT-ION INDUCED REACTIONS IN STORAGE RINGS
NASSER KALANTAR - NAYESTANAKI - Groningen University, KVI / The Netherlands
10:00 – 10:30
SILICON PHOTONICS WITH SILICON MICROSPHERES
ALİ SERPENGÜZEL - Koç University
10:30 – 11:00
Coffee Break
11:00 – 13:00
Chairman: Sondan DURUKANOĞLU FEYİZ
11:00 – 11:30
DROPLET RESONATORS: PROMISING COMPONENTS FOR OPTOFLUIDIC APPLICATIONS
ALPER KİRAZ - Koç University
11:30– 12:00
PROPERTIES OF SINGLE CRYSTALS OF CONJUGATED POLYMERS
GÜNTER REITER - Freiburg University, Germany
12:00 – 12:30
NEW TECHNIQUES IN LASER SPECTROSCOPY AND THEIR APPLICATIONS
WOLFGANG DEMTROEDER - University of Kaiserslautern
12:30 – 13:00
THE ROLE OF BLACK HOLES IN MODERN SCIENCE: NEW DEVELOPMENTS AND CHALLENGES
ALİKRAM ALİEV - Yeni Yüzyıl University
13:00– 14:00
LUNCH
14:00 – 15:00
POSTER SESSION
01_PP37 - 01_PP68
02_PP21 - 02_PP40
03_PP49 - 03_PP96
04_PP37 - 04_PP46
05_PP01 - 05_PP7
16
4 SEPTEMBER 2013, WEDNESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 1
ATOMIC, MOLECULAR and PLASMA PHYSICS (01)
15:00 – 17:00
Chairman: Zeki KARTAL
15:00 – 15:30
BIOMOLECULAR DYNAMICS THROUGH THE EYES OF SPIN LABEL REPORTERS
Deniz SEZER - Sabancı University
15:30 – 15:45
RADIOUS CALCULATIONS OF SOME ACTINIDE ATOMS
Güldem ÜRER, B. KARAÇOBAN
MOLECULAR DYNAMICS OF AN AUTOANTIGEN IN MULTIPLE SCLEROSIS
Ahmet YILDIRIM, E. EROĞLU
EVALUATION OF OVERLAP, KINETIC ENERGY AND NUCLEAR ATTRACTION ATOMIC INTEGRALS
OVER SLATER TYPE ORBITALS USING EXPONENTIAL TYPE ORBITALS IN STANDARD CONVENTION
Nurşen SEÇKİN GÖRGÜN
EFFECTİVE INTERATOMİC PAİR POTENTİALS FOR LİQUİD Nİ0.5Tİ 0.5 ALLOY
Hülya KES, S. SENTURK DALGIÇ, S. USLU
EQUILIBRIUM STRUCTURE AND INTERATOMIC PAIR POTENTIALS OF BeX2 (X=F, Cl ) MOLECULES BY
MOLECULAR DYNAMİCS SIMULATIONS
Mustafa ÇALIŞKAN, S SENTURK DALGIÇ, C. CANAN, H. ŞAHİN
ABLATION AND EVAPORATION RATE OF SILVER AND COPPER TARGETS BY NANOSECOND HIGH
POWER LASER
Yasemin GÜNDOĞDU, H.Ş. KILIÇ, A. KEPCEOĞLU, M. DOĞAN
15:45– 16:00
16:00 – 16:15
16:15– 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 19:30
Chairman: İsmail Rafatov
17:15 – 17:30
X-IŞINLARI KIRIMI ILE YÜKSEK ELEKTRON-HAREKETLİLİKLİ TRANSİSTÖR (HEMT) AlInN’IN MOZAİK
KUSUR ANALIZI
Mehmet TAMER, Y. BAŞ, M. K. ÖZTÜRK, A.GÜLTEKİN, S. ÖZÇELİK, E. ÖZBAY
STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF TRANSITION METALS DOPED TIO2 THIN FILMS
PRODUCED OF PULSED LASER DEPOSITION (PLD)
MESURE MUTLU ŞANLİ, E.KAÇAR, A. DEMİR
A SPECTROSCOPIC INVESTIGATION OF ISOMERS OF BUTANOL
Abdullah KEPCEOĞLU, H.Ş. KILIÇ, Y. GÜNDOĞDU, T.Y. ALIÇ, M. DOĞAN
INVESTIGATION OF QED AND BREIT EFFECTS ON THE ENERGY LEVELS OF MG-LIKE GOLD
Gülay GÜNDAY KONAN, L.ÖZDEMİR
M1 AND E2 TRANSITIONS BETWEEN THE FINE-STRUCTURE LEVELS OF FIRST EXCITED STATE IN
MANGANESE
Selda KABAKÇI, L. ÖZDEMİR
TWO-DIMENSIONAL HYBRID MODEL FOR THE DC GLOW DISCHARGE PLASMA SIMULATIONS
Ender EYLENCEOĞLU AND İ. RAFATOV
PRODUCTION OF NANOTECHNOLOGY FABRIC THAT IS THE SOURCE OF HUMAN BODY
Sevim ER
COMPUTATION OF NORMAL MODES FOR BIOLOGICAL MACROMOLECULES BY USING COARSEGRAINED ELASTIC NETWORK MODEL ON GRAPHICAL PROCESSING UNITS
Hülya UNAN, M. TEKPINAR
INVESTIGATION OF PERTURBATIONS OCCURING IN THE IONOSPHERIC F2 LAYER BEFORE SEISMIC
EVENTS
Tuba KARABOĞA, O. ÖZCAN, M. CANYILMAZ
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:00
19:00 – 19:15
19:15 – 19:30
17
4 SEPTEMBER 2013, WEDNESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 2
APPLIED PHYSICS (02)
15:00 – 17:00
Chairman: Alper KİRAZ
15:00 – 15:30
FAZ DEĞİŞİM BELLEĞİ NANOYAPILARINDA ARA MANTIK SEVİYELERİNİN KARARLILIK
DURUMLARININ ÜÇ BOYUTLU SONLU ELEMAN MODELİ
ÖZHAN ÖZATAY - Boğaziçi University
15:30 – 15:45
GE CAPPED SI NANOWIRES: SYNTHESIS OF CORE-SHELL NANOSTRUCTURES AND THEIR
STRUCTURAL CHARACTERIZATION
Evrin TUĞAY, M. KULACI, R. TURAN
DETERMINATION OF SOME HEAVY METAL LEVELS İN FRUİT AND SOİL SAMPLES OF CHERRY LAUREL
(Prunus laurocerasus L.) BY USİNG XRF TECHNİQUE
Murat ŞİRİN H. BALTAŞ, E. YILMAZ
ELECTRONIC PROPERTIES OF METAL/DIAMOND-LIKE CARBON/INORGANIC SEMICONDUCTOR
SANDWICH DEVICE
Necati BASMAN, N. ASLAN, U. KÖLEMEN, G. ÇANKAYA, O. UZUN
DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KAPLICALARIN HAVASINDA ve SULARINDA AKTİF VE PASİF
RADON ÖLÇÜMLERİ
Selcen UZUN DURAN, B. KÜÇÜKÖMEROĞLU, H. TAŞKIN, N.DAMLA, N.ÇELİK, N. ALBAYRAK
PIC MİKROİŞLEMCİ TABANLI ULTASONİK UZAKLIK ÖLÇÜMÜ
Mustafa ÇORAMIK, Y. EGE,H. ÇITAK
16:45 – 17:00
GÖMÜLÜ MANYETİK MALZEMELERİN ÜST YÜZEY GÖRÜNÜMLERİNİN TESPİTİ
Hakan ÇITAK, Y.EGE, A.KAKİLLİ
15:45– 16:00
16:00– 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 19:15
Chairman: Uğur BÖYÜK
17:15 – 17:30
GÖMÜLÜ MANYETİK MALZEMENİN GEOMETRİK BOYUTLARININ TESPİTİ
Hakan ÇITAK, Y.EGE, A.KAKİLLİ
İKİ FARKLI GEOMETRİDEKİ GÖMÜLÜ MANYETİK MALZEMENİN ÜST YÜZEY GÖRÜNÜMLERİNİN
TESPİTİ
Hakan ÇITAK, Y.EGE, A.KAKİLLİ
ANALYSİS AND COMPARİSON OF DİELECTRİC PROPERTİES OF SODYUM CARBAXYMETHYL
CELLULOSE AND CHİTOSAN POLYMER FİLMS
Ezgi ÖZTÜRK YILMAZ, H.DELİGÖZ, D.DEĞER,M. AÇIKGMÖZ, K.ULUTAŞ
RADIOACTIVITY AND HEAVY METAL CONCENTRATIONS IN VARIOUS HONEY SAMPLES
Serdar DİZMAN E. ALTEKİN, N. AKÇAY, F. K. GÖRÜR, R. KESER
DETERMINATION OF NATURAL RADIOACTIVITY LEVELS IN LVL AND PLYWOOD SAMPLES
PRODUCED WITH PEEL COATINGS
Erkan KIRIŞ, H. BALTAŞ, H TAN
DETERMINATION OF NATURAL RADIOACTIVITY LEVELS IN FRUIT, LEAF, CORE AND SOIL SAMPLES
OF CHERRY LAUREL (Prunus laurocerasus L.)
Erkan KIRIŞ, H. BALTAŞ, M. ŞİRİN, B. ERTUGRAL
MİKA TOZU KATILMIŞ ELASTOMER TABANLI NUMUNELERİN AC VE DC İLETKENLİKLERİNE BIAS
ALAN ETKİSİ
Tuğba ŞAŞMAZ, E. ŞENTÜRK, E. YILDIZ, M. OKUTAN, N. AKÇAKALE, A. DEMIRER
PARALEL PORTTAN GİRİLEN SENSÖR GERİLİM DEĞERLERİNİ ANLIK İŞLEYEN 3D ÇİZİM PROGRAMI
Osman KALENDER, Y. EGE, H. ÇITAK
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:00
19:00 – 19:15
18
4 SEPTEMBER 2013, WEDNESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL3
ORD. PROF. DR. CEMİL BİLSEL CONFERENCE HALL
CONDENSED MATTER and STATISTICAL PHYSICS (03)
15:00 – 17:00
Chairman: Ayşe EROL
15:00 – 15:30
LIGHT HARVESTING PROPERTIES OF DYE SENSITIZED TiO2 NANOWIRES FROM FIRST PRINCIPLES
ERSEN METE - Balıkesir University
15:30 – 16:00
İŞARETLEŞEMEME İLKESİ VE KUANTUM MEKANİĞİ
ZAFER GEDİK - Sabancı University
16:00– 16:15
INTERGRANULAR PINNING ENERGIES OF TA-NB CO-DOPED (BI-PB)2SR2CA2CU3O10+ ?
Hakan GÜNDOĞMUŞ, C. KAYA, D. YAZICI, B. ÖZÇELİK
THERMAL PROPERTIES AND ELCTRICAL RESISTIVITY OF RAPIDLY SOLIDIFIED NANOCRYSTALLINE
Mg53,4Cu42,2Ni4,4 ALLOY
Celal KURSUN, M. GOGEBAKAN
DURABILITY SIMULATIONS OF (n,0) ZIGZAG SWCNTs BY TIGHT-BINDING MOLECULAR DYNAMICS
Necati VARDAR,G.DERELİ, , Ö. EYECİOĞLU, B. S. MISIRLIOĞLU
THE INFLUENCE OF SODIUM ADDITION ON THE MECHANICAL PROPERTIES OF BI-2212
SUPERCONDUCTORS
Berdan OZKURT
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 18:30
Chairman: Mehmet ŞAHİN
17:15 – 17:30
DOĞRUSAL KATILAŞTIRILMIŞ Bi-Zn-Al ÜÇLÜ ÖTEKTİK ALAŞIMININ MEKANİK, ELEKTRİKSEL VE
TERMAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Mevlüt ŞAHİN, E. ÇADIRLI
THE EFFECT OF SCREENING ON THE INTERFACE ROUGHNESS SCATTERING FOR ALGAN/GAN
HETEROSTRUCTURE
Zeki YARAR, M. OZDEMİR
(Sm123)1-x(Nd123)x SÜPERİLETKENLERİNDE X-KATKI MİKTARININ YATAY HAREKETTEKİ YATAY
KUVVETE ETKİSİ
Şükrü ÇELİK, E. COŞKUN, S.B. GÜNER, K. ÖZTÜRK, M. TOMAKİN
(Sm123)1-x(Nd123)x SÜPERİLETKENLERİNDE X-KATKI MİKTARININ DİKEY HAREKETTEKİ DİKEY
KUVVETE ETKİSİ
Şükrü ÇELİK,E. COŞKUN, S.B. GÜNER, K. ÖZTÜRK, M. TOMAKİN
STRAİN ENERGY OF THE (12,0) AND (14,0) CARBON NANOTUBES
Banu SÜNGÜ MISIRLIOGLU, G. DERELİ, Ö. EYECİOĞLU, N. VARDAR
ZNO İNCE FİLMLERİN OPTİKSEL VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
Nazmi SEDEFOĞLU, M. ESEN, H. OZDAMAR, Z. SEKER, H.KAVAK, R. ESEN
QUANTUM CONTROL AND GENERATION OF ENTANGLEMENT
Sevil ALTUĞ, O. ÇAKIR
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
18:15 – 18:30
18:30 – 18:45
18:45 – 19:00
19
4 SEPTEMBER 2013, WEDNESDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 4
NUCLEAR PHYSICS and HIGH ENERGY PARTICLE PHYSICS (04)
15:00 – 17:00
Chairman: Abdullah KAPLAN
15:00 – 15:15
GEANT4 SIMULATION STUDY OF DEPTH - VERTICAL INTENSITY RELATION FOR UNDERGROUND
COSMIC MUONS UP TO 2500 M.W.E.
Halil ARSLAN, M. BEKTAŞOĞLU
COMPARISON OF GEANT4 SIMULATION AND MEASURED SPECTRA OF COSMIC MUON INTENSITY
NEAR GEOMAGNETIC POLE
Halil ARSLAN, M. BEKTAŞOĞLU
KARS BÖLGESİNDE ÖLÇÜLEN KOZMİK IŞIN AKI YOĞUNLUĞU
Mehtap ATAKAN, M. KAYA
SEARCH OF REGULAR AND CHAOTIC BEHAVIOURS FOR FORCED GURSEY NONLINEAR DIFFERENTIAL
EQUATIONS SYSTEM
Fatma AYDOĞMUŞ, E. TOSYALI, K. G. AKDENİZ
VECTOR COUPLINGS OF D AND D* MESONS IN 2+1 FLAVOR LATTICE QCD
Kadir Utku CAN, G. ERKOL, M. OKA, A. OZPİNECİ, T. T. TAKAHASHI
ELECTROMAGNETIC PROPERTIES OF CHARMED BARYONS IN LATTICE QCD
Bora IŞILDAK, G. ERKOL, K. U. CAN, M. OKA, T. T. TAKAHASHI
SEARCHING FOR COMPOSITENESS AT HIGH ENERGY HADRON COLLIDERS
Metin KANTAR
RESONANCE PRODUCTION OF EXCITED QUARKS AT HIGH ENERGY GAMMA-PROTON COLLIDERS
Metin KANTAR
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45– 16:00
16:00 – 16:15
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
Coffee Break
17:15 – 18:15
Chairman: Erol KAM
17:15 – 17:30
Σ - Σ* VE Ξ - Ξ* İZOVEKTÖR AKSİYAL VEKTÖR GEÇİŞ FORM FAKTÖRLERİNİN IŞIK KONİSİ KRD
TOPLAM KURALLARI
Ulaş ÖZDEM, A.ÖZPİNECİ
SUPERCONDUCTING RF CAVITY DESIGN
Hatice DURAN YILDIZ, D. PORSUK
INVESTIGATION AND CALIBRATION SIPM GAIN FOR OUTSIDE ASTROPARTICELE DETECTORS
Okan ATAKİŞİ, M. KAYA, M. IORI
ESKİŞEHİR İLİ İLÇELERİNDE RADON GAZI ÖLÇÜMÜ
Nihan AKKURT, E. ALĞIN
17:30 – 17:45
17:45 – 18:00
18:00 – 18:15
20
5 SEPTEMBER 2013, THURSDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL 3
ORD. PROF. DR. CEMİL BİLSEL CONFERENCE HALL
CONDENSED MATTER and STATISTICAL PHYSICS (03)
09:00 – 10:30
Chairman: Saffettin YILDIRIM
09:00 – 09:15
MONTE CARLO SIMULATION OF ELECTRON TRANSPORT PROPERTIES OF MONOLAYER GRAPHENE
Meryem Derya ÖZDEMİR, Ö. S. ATASEVER, M. ÖZDEMİR
INVESTIGATION OF STRAIN RELAXATION IN EPITAXIAL InxGa1-xAs THIN FILMS GROWN ON InP
SUBSTRATES BY MOCVD
İlkay DEMIR, I.ALTUNTAS, S.ELAGOZ
RELATION BETWEEN CRYSTALLINE QUALITY AND ELECTRICAL PROPERTIES OF INGAASINP GROWN
BY METAL ORGANIC CHEMICAL VAPOR DEPOSITION
İsmail ALTUNTAS, I. DEMIR, S.ELAGOZ
A SYSTEMATIC STUDY OF MOBILITY AND CARRIER CONCENTRATION WITH (0001) GaN GROWN ON
C- SAPPHIRE BY MOCVD
Didem ALTUN, B.BULUT, I.DEMİR, I.ALTUNTAS, S.ELAGOZ
POLİMER YAPISINA BAĞLI ENTROPİK KATKILARIN SİMHA-SOMCYNSKY ÖRGÜ-BOŞLUK TEORİSİNE
SİSTEMATİK OLARAK EKLENMESİ
Mustafa ASLAN, U. YAHŞİ, C. TAV
INVESTIGATION OF TOPOLOGICAL STRUCTURE OF TOURISM BASED ON FOREIGNERS VISITING
TURKEY VIA HIERARCHICAL METHODS
Yusuf KOCAKAPLAN, E.KANTAR, M. KESKİN
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
Coffee Break
10:45 – 12:30
Chairman: Sadiye ÇETİNKAYA ÇOLAK
10:45 – 11:00
Cd1-x-yNixZnyTe ALAŞIMLARININ YAPISAL, ELEKTRONİK, ELASTİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ABINITIO METODLA İNCELENMESİ
Ali GÜLTEKİN, M.K. ÖZTÜRK, M. TAMER
STRUCTURAL, ELECTRONİC, MECHANICAL, AND LATTICE DYNAMICAL PROPERTIES OF Pd3V
Gökhan SURUCU, K. COLAKOGLU, E. DELİGOZ
A FIRST-PRINCIPLES INVESTIGATION OF ELASTIC AND MECHANICAL PROPERTIES OF BULK AND
NANO PLATINUM CARBIDE
Abdulkadir KIZILASLAN, Ç.KILIÇ
STRUCTURAL PROPERTIES OF MIX M-PC THIN FILMS DEPOSITED ON a- Si AND c- Si SUBSTRATES
WITH CSP TECHNIQUE
Dilek DEMIROGLU, B.TATAR, M.ÜRGEN
PHOTOREFLECTANCE SPECTROSCOPY OF HIGHLY MISMATCHED ALLOYS
Ömer DÖNMEZ, A.EROL, M.C. ARIKAN
SAF VE BOR KATKILI InSe TEK KRİSTALLERİNİN BRİDGMAN YÖNTEMİYLE BÜYÜTÜLMESİ VE
KARAKTERİZASYONU
Hüseyin ERTAP, M. KARABULUT, G. M. MAMEDOV, A. BACIOĞLU
PAIR INTERACTIONS OF THE TRANSITION METAL AS ZIRCONIUM AT THE DIFFERENT ATOMIC
VOLUMES
Sevilay UÇAR
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 13:30
LUNCH
POSTER SESSION
11:30 – 12:30
06_PP01 - 06_PP9
07_PP01 - 07_PP15
13:30 – 14:30
01_PP69 - 01_PP87
02_PP41 - 02_PP56
03_PP97 - 03_PP116
21
14:30 – 15:45
Chairman: Bahadır BOYACIOĞLU
14:30 – 14:45
SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF Mn DOPED ZnO NANORODS
Saadet YILDIRIMCAN, S. ERAT, K. OCAKOGLU
HIGH PRESSURE POLYMORPHS OF SnO2
İsa ERDEM, H.H. KART
DFT STUDIES ON THE PHYSICAL PROPERTIES OF Ni-Fe-Ga MAGNETIC SHAPE MEMORY ALLOYS
Cengiz SOYKAN, S. OZDEMİR KART, C. SEVİK, T. ÇAĞIN
(Gd123)1-x(Gd211)x SÜPERİLETKENLERİNDE X-KATKI MİKTARININ DİKEY HAREKETTEKİ DİKEY
KUVVETE ETKİSİ
S. Barış GÜNER, E. COŞKUN, Ş. ÇELİK
(Sm1-XNdX)Ba2Cu3O7-- SÜPERİLETKENLERİNDE X-KATKI MİKTARI DEĞİŞİMİNİN AKTİVASYON
ENERJİSİNE ETKİLERİ
S. Barış GÜNER, E. COŞKUN, Ş. ÇELİK
14:45 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 16:00
Coffee Break
16:00 – 17:00
Chairman: Mevlüt KARABULUT
16:00 – 16:15
EXISTENCE OF MULTICOMPENSATION TEMPERATURES FOR THE FOUR- SUBLATTICE HEISENBERG
FERRIMAGNETIC SYSTEM USING GREEN’S FUNCTION TECHINUQUE
Gülistan MERT, H. Ş. MERT
SPIN CONFIGURATIONS IN RECTANGULAR LATTICE WITH NEAREST-NEIGHBOR EXCHANGE
INTERACTIONS
Hasan Şevki MERT, G. MERT
ADIABATIC VS. FREE ONE DIRECTIONAL EXPANSION OF DIPOLAR AND NON-DIPOLAR BOSE GASES
IN A 2D OPTICAL LATTICE
Sevda AKTAS, Ü. ATAV
EBCO BİLEŞİĞİNİN DOZİMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Nurcan AKDURAN
PARAELEKTRİK SbSI KRİSTALİNİN YAPISAL, ELEKTRONİK, ELASTİK VE TİTREŞİM ÖZELLİKLERİ
İNCELENMESİ
Tahsin ÖZER, S. ÇABUK
SbSeI KRİSTALİNİN YAPISAL, ELEKTRONİK VE ELASTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Tahsin ÖZER, S. ÇABUK
FERROELEKTRİK SbSI KRİSTALİNİN YAPISAL, ELEKTRONİK VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ: AB İNİTİO HESABI
Tahsin ÖZER, S. ÇABUK
16:15 – 16:30
16:30 – 16:45
16:45 – 17:00
17:00 – 17:15
17:15 – 17:30
17:30 – 17:45
22
5 SEPTEMBER 2013, THURSDAY
ISTANBUL UNIVERSITY, SCIENCE FACULTY
HALL – 4
NUCLEAR PHYSICS and HIGH ENERGY PARTICLE PHYSICS (04)
09:00 – 10:30
Chairman: Rena ÇİFÇİ
09:00 – 09:15
PARITY-PROJECTED LEVEL DENSITY CALCULATIONS IN THE QUANTUM MONTE CARLO APPROACH
Enes AKYÜZ, C. ÖZEN, H. NAKADA
THE PRODUCTION 238-242Pu (N, γ) 239-243Pu OF SOME FISSIONABLE FLUIDS IN A FUSION-FISSION
HYBRID SYSTEM
Mehtap GÜNAY
MICROSCOPIC CALCULATION OF GT TRANSITIONS WITHIN THE PN-QRPA FORMALISM FOR
TITANIUM ISOTOPES
Sadiye CAKMAK, J.-U. NABI, T. BABACAN, C. SELAM
CONSIDERATION OF TURKEY’S CHOICE OF NUCLEAR POWER REACTOR TECHNOLOGY
Füsun ÇETİN H. SAYGIN
USING OF TALYS CODE TO INVESTIGATE OF NEUTRON-INDUCED CROSS SECTION FOR THE STABLE
ISOTOPES OF PB
Tarik SİDDİK
CALCULATION OF RADIATION DAMAGE IN STRUCTURAL MATERIAL OF A HYBRID REACTOR BY
USING MCNPX MONTE CARLO TRANSPORT CODE
Hızır KASAP, M. GÜNAY, B. ŞARER, S. ÖĞÜT
09:15 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 10:30
10:30 – 10:45
Coffee Break
10:45 – 12:45
Chairman: Yeşim Öktem
10:45 – 11:00
MÖSSBAUER SPECTROSCOPY
Yaşar KARABUL, L. SUSAM
DENSITY DISTRIBUTION OF THE UNITARY FERMI GAS IN THE BEC-BCS CROSSOVER
Ayşegül ERTOPRAK
NEW EXPERIMENTAL RESULT ABOUT ENHANCED ELECTRON SCREENING IN D+D NUCLEAR
ASTROPHYSICAL REACTIONS
Ali İhsan KILIÇ, K. CZERSKI, A. HUKE, L. MARTIN, G. RUPRECHT, D. BLAUTH, P. HEIDE, H. WINTER N.
TARGOSZ-SLECZKA
FIRST-FORBIDDEN CHARGE-CHANGING TRANSITIONS IN STELLAR MATTER
Jameel-Un NABI, S. STOICA, T. BABACAN, S. CAKMAK
THM-PHT MİKRO IŞIN TESİSİ ÖN TASARIM ÇALIŞMASI
Atacan KILIÇGEDİK, E. ALĞIN
PHOTON PARAMETERS FOR γ-RAYS AND GAS SENSING PROPERTIES OF SOME THICK OXIDE FILMS
Özlem YAĞCİ, H. B. KAVANOZ, Z. YALÇIN, A. ALTINDAL, O. İÇELLİ, M. OKUTAN, K. SİNG MANN
11:00 – 11:15
11:15 – 11:30
11:30 – 11:45
11:45 – 12:00
12:00 – 12:15
12:15– 13:30
12:30– 13:30
LUNCH
POSTER SESSION
11:30 – 12:30
06_PP01 - 06_PP9
07_PP01 - 07_PP15
13:30 – 14:30
01_PP69 - 01_PP92
02_PP41 - 02_PP56
03_PP97 - 03_PP115
23

Benzer belgeler

TFD27 Program - Türk Fizik Derneği

TFD27 Program - Türk Fizik Derneği MICROSTRUCTURAL PROPERTIES OF INGAN/GAN SOLAR CELL STRUCTURES AS DEPENDING ON ANNEALING TEMPRATURES Gürkan KURTULUŞ, K. KIZILKAYA, E. PIŞKIN, H. İ. EFKERE, H. ÇAKMAK, M. K. ÖZTÜRK, S. ÖZÇELİK, E. Ö...

Detaylı