YARDIMLAŞMA İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLER Bir mum, diğer mumu

Transkript

YARDIMLAŞMA İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLER Bir mum, diğer mumu
YARDIMLAŞMA İLE İLGİLİ ÖRNEK SÖZLER
Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. MEVLANA
Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını iddia edemez. Merry BROWN
Minnet sahibinin ihtiyacını görmek, dostluk kapısının anahtarıdır. Abdullah el BASRİ
Dostuna da düşmanına da yardım et; çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da daha
dost olursun. CLEBBUL
Düşenin elinden tut ki sen de düştüğün zaman tutacak bir el bulasın. AF BAŞGİL
Herkesin yardımlaştığı yerde işler yarım kalmaz. ANONİM
Yalnız yiyen, felaket gününde de yalnızdır. Rig VEDA
İmece günü bulut görmeyene ne mutlu. Türk Atasözü
Kendi evini yapamıyorsan, bir yapana taş taşı. Hint Atasözü
Aldığımız şeylerle geçici bir süre var olur; ama verdiğimiz şeylerle ebediyen yaşarız. DM
LAVSON
Kardeşinin salını karşıya geçirmeye yardım et, göreceksin ki, sen de karşıdasın. Hint Atasözü
Yalnız olan rahat görmez, yardımlaşan, yorulma bilmez. Tatar Atasözü
Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna. Türk Atasözü
Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır. Türk Atasözü
Sevmek fiilinden sonra dünyanın en güzel fiili yardım etmektir.V SUTTİNER
Ne başarırsanız başarın, size yardım eden biri mutlaka vardır. Athea Gibson
Yardımlar, tıpkı çiçekler gibidir, ne kadar taze ise insanları o kadar memnun eder. Chilon
Size yapılan en ufak bir yardımı sakın unutmayınız, yaptığınız en büyük yardımı ise hiçbir vakit
hatırlamayınız. Chilon
Hepimizde, başkalarının dertlerine katlanacak güç vardır. François de La Rochefaucauld
Bir başkasının yaşamasına yardım etmeyen, yaşadığını bilemez. Jackson Brown
Muhtaçlara yardım etmek; hem kişiye şeref kazandırır, hem de onu kötü insanların dilinden korur.
Kays bin Asım
Yardımlaşma ve dayanışma, bir toplumun gelişmesi için güzel vesiledir. Keşler
(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında
bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük
günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına
cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine
verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında
yardımlaşanlar içindir. Şûra Sûresi (36-39)
…İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık
üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok
şiddetlidir. Mâide Sûresi (2)
Gerçek yardımsever insan parasını değil, kendisini adayan insandır. Parasını bağışlayan insan
gösterişten kaçınmamışsa, zamanla unutulur; ancak zamanını, gücünü ve gönlünü bağışlayan bir
insan, insanlığın sevgi ve saygısını kazanır unutulmaz. Samuel Smiles
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten Mürüvvetmend olan mazluma el çekmez ianetten.
N.KEMAL
Gerçek Müslüman isen, yardımdan durma geri. Faydalı olamıyorsan, zararlı olma bari. İsmail
ÖZCAN
Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında
mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Bakara Sûresi ﴾274﴿
“Kim kardeşinin ihtiyacını giderirse, Allah da o kimsenin ihtiyacını giderir.” Hadis-i Şerif
Haklı olduğun yerde, korkma yardımcın; Allah’tır. Hz. Ali
Eğer yarasına merhem sürüp önüne biraz dünyalık koymayacaksan, kırıp geçiren yılın darlığı
içinde, zavallı yoksula “Nasılsın?” deme. SADİ
Yardım edeceğin kişiye bir şey demeden yardım et. EFLATUN
Ekmeğini yalnız yiyen yükünü dişiyle kaldırır. Türk Atasözü
İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile
katılmalıdır. EPİKUROS
Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten
sakının ki size merhamet edilsin. Hucurât Sûresi (10)
“Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek
anlamda iman etmiş olmaz.” (Buhârî, Îmân 7; Müslim, Îmân 71–72)
“Müslüman, Müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez Kim, (mümin)
kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir.” (Buharî, Mezâlim, 3;
Müslim, Birr)
“Kim Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının
birinden kurtarır. Kim bir Müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu)
örter.” (Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr)
“Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selâmı almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye
iştirak etmek, dâvete icabet etmek, aksırana “yerhamukellah” (Allah sana merhamet etsin) demek.”
(Buhârî, Cenâiz, 2; Müslim, Selâm, 4; İbn Mâce, Cenâiz, 1)
“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda
benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli
hastalığa tutulurlar.” (Müslim, Birr)
"Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız, ve hased etmeyiniz. Ey Allah'ın
kulları, kardeş olunuz! Bir müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helâl
değildir." (Buhârî, Edeb, 57, 58, 62; Müslim, Birr, 23, 24, 28, 30–32)

Benzer belgeler

40 Hadiste Kardeşlik “Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü`min

40 Hadiste Kardeşlik “Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mü`min İnsan, dostlarının acılarına, onlarla bir olup ağlayıp sızlamakla değil, yardım ve bakım ile katılmalıdır. EPİKUROS Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a k...

Detaylı