Kırım Krizi İle İlgili Önemli Kelimeler ve Türkçe

Transkript

Kırım Krizi İle İlgili Önemli Kelimeler ve Türkçe
www.dilsem.com.tr
2014 Kırım Krizi İle İlgili Önemli İngilizce Kelimeler
ongoing crisis
secession
fragile relations
constituent part
peninsula
devam eden kriz
ayrılma
kırılgan ilişkiler
bütünü oluşturan bir parça
yarımada
multi-ethnic region
secede from
in line with the provisions of
in favour of
pro-Russian
çoklu etnik bölge
…den ayrılmak
…ın hükümleri doğrultusunda
…ın lehinde
Rusya yanlısı
autonomous put to a referendum
non-interference
retain the status of Crimea
seize
özerk
referanduma sunmak
müdahaleci olmayan
Kırımın statüsünü korumak
ele geçirmek
administratively
affirmative vote
legitimate interests
naval base
occupy idari olarak
desteyleyici oy
meşru çıkarlar
deniz üssü
işgal etmek
separate municipality
condemn
constructive dialogue
under the terms of the lease
asset freezes
ayrı belediye
kınamak
yapıcı diyalog
anlaşma şartlarına göre
varlıkların dondurulması
minority interim government
unilateral measures
envoy
joint statement
azınlık
geçici hükümet
tek taraflı önlemler
elçi, temsilci
ortak açıklama
majority unconstitutional topple
spark a war
military escalation
çoğunluk
anayasal olmayan
devirmek, yıkmak
savaşın kıvılcımını yakmak
askeri varlığın artması
unfold international opposition
restore security
troop deployment
breach of law
ortaya çıkmak
uluslararası muhalefet
güvenliği tekrar sağlamak
askeri birlik konuşlandırma
kanunu çığnemek
in the aftermath of
declare independence
abstention
enrage nationalists
national unity
…ın sonrasında
bağımsızlığını ilan etmek
çekimser kalma
milliyetçileri kızdırmak
ulusak bütünlük
impeachment non-binding resolution
collaboration discontent
rumbling
suçlama (memur)
bağlayıcı olmayan karar
işbirliği
hoşnutsuzluk
homurdanma
interim appointment
absentee
internal affairs
takeover
annex the region geçici atama
olmayan, yok (kişi)
iç işleri
devralma
bölgeyi ilhak etme
legitimate president
territorial integrity
withdraw newly-annexed
deport
meşru cumhurbaşkanı
toprak bütünlüğü
geri çekilmek
yeni ilhak edilmiş
sınırdışı etmek
illegitimate impose sanctions against
moratorium re-unite
backdrop yasal olmayan
..e karşı yaptırım uygulamak
borç erteleme
yeniden birleşmek
arka plan, zemin
coup d'etat
sovereignty
plebiscite
temporary occupation the ouster of her archrival
darbe
egemenlik
halk oylaması
geçici işgal
ezeli rakibini ekarte etme
on constitutional grounds
suspend talks with principle of self-determination
displace
anayasal gerekçelerle
…ile görüşmeleri askıya almak
kendi kaderini kendi belirleme ilkesi
yerinden etmk, sürmek
military base
stringent sanctions
troops loyal to Russia
flee in droves
askeri üs
katı yaptırımlar
Rusya'ya sadık birlikler
kitleler halinde kaçmak
0 222 221 41 02
www.twitter.com/seyfihoca