gökhan dönmez tennıs academy plaj tenisi eğlence şimdi başlıyor…

Transkript

gökhan dönmez tennıs academy plaj tenisi eğlence şimdi başlıyor…
www.plajtenisi.com
GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY
PLAJ TENİSİ
EĞLENCE ŞİMDİ BAŞLIYOR…
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 1 www.plajtenisi.com
KUMDA MÜCADELEYE HAZIRMISIN?
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 2 www.plajtenisi.com
TENİS HİÇ BU KADAR
EĞLENCELİ OLMAMIŞTI…
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 3 www.plajtenisi.com
SAHİLLERİN YENİ EĞLENCESİ
ÜNLÜLERDE PLAJ TENİSİNİ SEVDİ….
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 4 www.plajtenisi.com
OYNAMAYA VE İZLEMEYE DOYAMAYACAKSINIZ….
TATİLDE EĞLENCE VE SPORLA TANIŞ
PLAJ TENİSİ OYNA…
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 5 www.plajtenisi.com
Aşağıda yazılı olan format, oyun kuralları, müsabaka talimatı vb. diğer içerik Tenis Akademi
Organizasyon, Otelcilik, İnşaat, Peyzaj LTD.ŞTİ. adına tescil edilmiş ve Gökhan Dönmez
Tennis Academy’e formatı kullanma yetkisi verilmiştir. Tüm hakları saklıdır. Kopyalanması,
alıntı yapılması, formatın izinsiz olarak kullanılması durumunda
GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY
PLAJ TENİSİ MÜSABAKA TALİMATI
A- MÜSABAKALAR
Müsabakalar, GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY mülkiyetindedir.
Plaj Tenisi müsabakaları aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir:
a) Puanlı Klasman turnuvaları: GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY
tarafından tespit edilecek illerde yapılacak Milli takımların seçilmesine baz oluşturacak
klasman puanları veren turnuvalar,
b) Puanlı Açık Turnuvalar: GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY tarafından tescil
edilmiş tenis kulüplerinin kendi illerinde yapacağı açık turnuvalar olup, a) şıkkında sözü edilen
klasman turnuvalarından ayrı ve bağımsız olarak il ve bölge genelinde puan veren turnuvalar,
c) Puansız Özel Turnuvalar; Kişi, kurum veya kuruluşların organize edecekleri açık (
oyuncuların puanlarının tutulmadığı illerdeki), kapalı veya davetli (kısmen açık) turnuvalar,
d) Uluslararası Takım Turnuvaları; Her yıl için, Beach Tennis USA, International
Tennis Federation, European Tennis Association ve diğer uluslararası kuruluşlarla yapılan
uyum çalışmaları sonrası Türkiye veya Türkiye dışında yapılan ve açık puanlı turnuvalardır,
(ITF’in düzenlediği turnuvalar, ITF yönetmeliğinin belirlediği şartlar dahilinde ITF puanı
verebilir)
e) Lig Müsabakaları : Esasları GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY Yönetimi’nce her
yıl belirlenen takım müsabakalarıdır.
Bu yönetmelikte bundan böyle Türkiye Tenis Federasyonu; TTF, International Tennis
Federation; ITF, Organizatör Kulüp; Organizatör olarak anılacaktır.
B- UYULACAK KURALLAR
Yukarıda tanımlanan ve bu yönetmelik kapsamındaki tüm müsabakalar yine bu
yönetmelikte belirlenen kurallar dahilinde yapılır. Yönetmeliğin doğrudan atıfta bulunmadığı
konularda sırasıyla, TTF, ITF Seniors ve ITF‘in ilgili yönetmelikler geçerlidir
Beach tennis turnuvalarında yer alacak oyuncular, işbu yönetmeliği bildiklerini ve bu
yönetmelik uyarınca hareket etmek zorunda olduklarını kabul etmiş sayılırlar.
GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY onaylı turnuva yapmak için başvuru yapıldığı zaman,
Organizatör’ün bu yönetmelikle ilgili hükümleri bildiği ve uymayı kabul ettiği anlaşılır.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 6 www.plajtenisi.com
1. TURNUVA YÖNETİMİ
Aşağıdaki öğelerden oluşur;
a) Turnuva Direktörü;
Turnuva düzenleme şartlarının mensup olduğu kulüpçe yerine getirilmesinden
sorumludur. Turnuva ile ilgili bütün idari işlerden sorumludur. Turnuva düzenini bozulması
halinde başhakeme idari yaptırım teklifinde bulunur. Turnuva sonuçlarını GÖKHAN DÖNMEZ
TENNIS ACADEMY ye iletir. Turnuva direktörü yönettiği turnuvalarda oyuncu statüsünde de
bulunabilir.
b) Başhakem;
Tüm turnuvaların Başhakemleri GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY tarafından
atanır.
Başhakem turnuvanın yürütülmesi ile ilgili konuların tek yetkili sorumlusudur. Turnuva
düzenleme şartlarının sağlanması için Turnuva direktörüne veya başkaca uygun gördüğü
mercilere gerekli uyarıları yapar, lisansları kontrol eder, fikstürleri ve günlük müsabaka
programları ile müsabakaların başlama saatlerini düzenler, ilan eder, müsabaka hakemlerini
ve gözlemci hakemleri tayin eder, Uluslar arası kurallara göre gerekli kararları verir, turnuva
ile ilgili başhakem raporu hazırlar, havanın kararması ve elverişli olmaması durumunda
maçları durdurabilir ve tehir edebilir.
Başhakemin görevleri:
I. Turnuva sonuçlarını günlük GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY Merkezine iletir.
II. Kulüp ile koordinasyon kurarak turnuva ortamının hazırlanması, gözlemci
hakemlerin tespiti ve kulüplerin turnuva ile ilgili taahhütlere uyması konusunda turnuva
direktörü ile beraber koordinasyonu ve düzeni sağlar.
III. Taşkınlık yapan turnuva düzenini bozan seyircileri oyun mahallinden uzaklaştırır,
olaya neden olan oyuncuya puan cezası verebilir, isteği yerine getirilmiyorsa maçı olaya
neden olan oyuncu aleyhine neticelendirir.
IV. İdari başhakem yaptırımı gerektiren hallerde oyuncuya turnuva mahallinde tebliğ
eder, raporuna yazar.
V. Turnuva genel raporunu düzenler, kulübün turnuva düzenleme ile ilgili şartlara
uyup uymadığını belirtir, itirazları ve idari yaptırım tutanaklarını raporuna ekleyerek GÖKHAN
DÖNMEZ TENNIS ACADEMY’ye iletir .
Başhakem yönettiği turnuvalarda oyuncu olarak yer alamaz.
c) Hakem;
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 7 www.plajtenisi.com
Maçların saha içi yönetiminde görevlidir ve Başhakem tarafından seçilerek
görevlendirilir. İdari ve müsabaka kuralları nezdinde, başhakeme karşı sorumludur.
Hakemler turnuvada oyuncu statüsünde bulunamazlar.
2. TURNUVA İÇİN BAŞVURMA
Organizatör, yapmak istediği turnuva ile ilgili başvurusunu her yıl GÖKHAN DÖNMEZ
TENNIS ACADEMY ye yazılı olarak yapar. Sözleşme protokolü imzalanan turnuvalar,
GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY Turnuvalar Takvimi’nde ilan edilir. Turnuva takvimi
kesinleştikten sonra yapılan başvurular dikkate alınır ve takvimde daha önceden yer almış
turnuvaların haklarına zarar vermemek şartıyla turnuva düzenlemesine izin verilebilir.
Takvimin düzenlenmesinde klasman turnuvaları önceliklidir. Diğer turnuvalar mümkün
olduğu ölçüde Organizatör isteklerine uygun olarak yerleştirilir. Başvurusu kabul edilen
Organizatörler ile GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY arasında yazılı bir protokol yapılır ve
Organizatör her sene GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY’nin belirleyeceği miktarda
teminatı öder. Turnuvanın ilanına ancak bu protokol sonrasında izin verilir.
Takvime alınan bir turnuva iptal edilirse organizatöre teminat iadesi yapılmaz ve teminatı irat
kaydedilir.
3. TURNUVA YÖNETİM MASASI
Turnuvanın oynanacağı tesisin yetkilileri, turnuva yönetim kadrosuna rahat çalışma
ortamı sağlar. Aşağıdaki hususların sağlanması önceliklidir;
a) Muhtemel eksikliklerin kısa sürede halledilebilmesi için, Turnuva Direktörü’ne
yardımcı olacak “Spor Tesisi İdari Yetkilisi“nin organizatör tarafından belirlenmesi,
b) Başhakem çalışma masası (üç kişinin çalışabileceği)
faks,
c) Telekomünikasyon altyapısı (başhakem masasında bağlantısı sağlanmış telefon ve
bilgisayar ile yazıcısı için enerji hattı vs. )
d) Fikstürlerin ve günlük müsabaka ilanlarının asılarak ilan edileceği panolar (yeterli
sayı ve büyüklükte)
e) Organizatör katılımcıların telefon numaralarını yaş kategorilerine göre tasnif ederek
turnuva yönetim masasına verecektir.
f) Turnuva fikstürlerinin çekimi ve GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY web
sayfasında yayınlanması hizmeti Akademi tarafından ücretsiz olarak verilir.
g) GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY genel ve turnuva sponsorlarına yeterli alan
ve ortam sağlanarak, sponsorun stand açması, bayrak ve flamaları ile tanıtım materyallerini
kullanmasına olanak sağlayacak şekilde turnuva yönetimine imkan vermek.
4. TURNUVA DUYURU DÜZENİ
Puanlı turnuvalarda organizatör, turnuva duyurularını aşağıdaki kriterleri karşıladığı
sürece değişik iletişim kanallarını kullanarak yapabilecektir.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 8 www.plajtenisi.com
Duyurularda bulunması gereken kriterler;
a) Turnuvanın GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY Denetim ve Gözetimi Altında
olduğunun belirtilmesi,
b) Turnuvanın oynandığı kulüp adı, ‘Plaj Tenisi Turnuvası' olduğunun belirtilmesi,
hangi seriye ait olduğu, başlangıç ve bitiş tarihi,
c) Turnuvanın sınıfı
d) Son kayıt tarihi,
e) Turnuva kayıt başvuru e-posta adresi, telefon ve faks numaraları,
f) Kategoriler, yaş grupları ve varsa özel kategoriler (özel kategoriler başlığı altında),
g) Turnuva direktörü, başhakemi ve baş hakem yardımcısının ad, soyadı,
h) Sosyal aktiviteler,
i) Para ödüllü ise verilecek ödüller ve veriliş şekli,
j) Ödül merasimi tarihi ve saati,
k) Katılım Ücretleri
l) Turnuvanın ne marka top ile ve hangi zeminde oynanacağı,
m) Turnuvada “no-ad” kuralının uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise hangi
kategorilerde ve hangi turdan itibaren uygulanacağı yeterli açıklıkta yer alacaktır.
Basılı tanıtımlarda olması gereken kriterler;
a) Yukarıda belirtilen tüm kriterlerin karşılanması,
b) Afişlerde; asgari 29. 7 x 42. 0 cm (A3) ebadındaki afiş üzerinde “Bu Turnuva
Türkiye Tenis Federasyonu Denetim ve Gözetimi Altındadır“ başlığı, sağ üst köşede AKADEMİ
logosu asgari 4. 0 cm olmak üzere bulunması,
c) Organizatör ana sponsor logosu; GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY logosunun
hemen veya biraz altından başlayarak istenilen ebatta yer alması,
d) GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY turnuva serisi ana sponsoru iki adet logosu;
Akademi logosu ebadında ve bu logolarla yan ve kenarlardan alt alta bloklanmış şekilde
olması,
e) Organizatör co-sponsor logoları; afişin en altında düz bir bant üzerinde istenilen
ebatta, yan yana yerleştirilmesi gerekmektedir.
Tanıtımlarda katılımcıları yanıltmaya yönelik ibareler yer alamaz.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 9 www.plajtenisi.com
5. TURNUVA BAŞLANGIÇ VE SONUÇ DÜZENİ
Turnuvalar standart olarak Salı ila Cumartesi günleri arası başlar ve müteakip ikinci
pazar günü sona erer. Bununla birlikte, özel durumlarda, (katılımın çok yüksek olması
durumu, kapalı salon turnuvaları ile sınırlı olmak şartıyla) bu süre azami 14 güne kadar
çıkartılabilir, ancak hiçbir şekilde bu süreyi aşamaz. Kort / ışık durumu itibarı ile bu süreler
içinde bitirilemeyeceği anlaşılan turnuvalarda, Puanlı Açık turnuvalar için, GÖKHAN DÖNMEZ
TENNIS ACADEMY nin ön izni ile Organizatör ve Başhakem katılıma sınırlama getirebilir.
Bununla beraber, kısıtlamalar ancak kategoriler bazında olabilir, oyuncu bazında olamaz.
(Klasman turnuvalarında bu madde uygulanmaz ve GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY
turnuvanın katılıma göre makul sürelerde bitirilmesi için gerekli önlemleri önceden
alır. Puanları ile doğrudan ana tabloya girme hakkını kazanan takımlar, ilk maçlarını Pazartesi
gününden önce oynamama hakkına sahiptirler. Ancak, turnuvanın selameti açısından,
yüksek katılımlı ve kısıtlı kort sayısıyla yapılan turnuvalarda, başhakeme ana tablo maçlarını
Cumartesi günü başlatma yetkisi verilmiştir ve oyuncular buna uymakla yükümlüdürler. Bu
durum oyuncular tarafından fikstür çekimi sonrası takip edilmelidir.
Zorlayıcı sebeplerden dolayı zamanında bitirilemeyen turnuvalar en geç, müteakip haftanın
ilk üç gününde bitirilir. Yine de bitirilemezse, ulaşılan noktada kesilir ve puanlaması,
kesinlikle o an itibari ile yapılır. Klasman turnuvalarında ise, ilan edilen Pazar gününe kadar
turnuva sonuçlandırılamazsa, turnuva kesilir ve puanlar o gün itibarı ile yapılır.
Klasman turnuvalarında, turnuvanın oynandığı şehirde ikamet etmeyen, başka şehirlerden
gelen oyuncuların talebi halinde, başhakem ilk maçlarını oyuncunun girdiği kategorideki
katılım, seri başı olup olmamasına bağlı olarak, kort ve hava durumunu da dikkate alarak
mümkün olan en geç tarihe koyacaktır. Klasman serilerinde, zorunlu haller dışında bir
oyuncu bir günde birkaç maç yapabilirler
6. TURNUVA KAYIT KAPANIŞ TARİHİ
Kulüp içi turnuvalar hariç, tüm turnuvalarda ilan edilen turnuva başlangıç tarihinden 1
hafta önce, saat 17. 00’de turnuva kayıtları kapanır.
7. TURNUVA GİRİŞ ÜCRETLERİ - TGÜ
Turnuva Giriş Ücretleri (TGÜ), GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY klasman
turnuvalarında Akademi Yönetimi, diğer turnuvalarda organizatör tarafından belirlenir ve
turnuva afişinde ilan edilir. 2009 yılı icin katılım bedeli takım başına 100 YTL den fazla
olamaz.
a. TGÜ için alt sınır olmamakla beraber, organizatörler GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS
ACADEMY nin belirlediği sabit katkı payını her halükarda ödemekle yükümlüdür.
Katkı payı Toplanan katılım bedelinin %15 i kadardır.
b. Herhangi bir sebeple bir kategori iptal edilirse, oyuncunun o kategori ile ödemiş
olduğu TGÜ oyuncuya nakden iade edilir.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 10 www.plajtenisi.com
Organizatörler, ödemelerin kredi kartıyla da yapılabilmesi için gerekli gayreti gösterir.
Turnuva giriş ücretini ödemeyen takımlar korta giremez. Bu husustan başhakem
sorumludur.
Turnuvaya kayıt yaptırıp, fikstürde yer alan takımlar, turnuvaya katılmaktan vazgeçseler de
katılım bedelini ödemek zorundadırlar. TGÜ borcu olanların kayıtları alınmaz. Bu alacakların
takip ve tahsilâtı GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY’ ye aittir.
8. TURNUVA YÖNETİM ÜCRETLERİ
GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY tarafından atanan Başhakemin ücreti her sene
Akademi tarafından belirlenecek ve Organizatör tarafından ödenecektir. Akademi ücretin
belirlenmesinde, turnuva katılımını, sınıfını, ulaşım imkanları, vb. faktörleri dikkate alarak
bir alt ve üst sınır belirler. Hakem ücretleri de Başhakemin belirlediği düzen içinde
Organizatör tarafından hakemlere ödenecektir.
İller bazında GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY Takvimi’nde bulunan tüm turnuvalarda,
tüm Turnuva Yönetim ekibinin turnuva süresince öğle - akşam yemek ve içecek ihtiyaçları
organizatör tarafından sağlanır. Organizatör yemeğin makul miktar ve kalitede olmasına ve
hakemlerin görev başında oldukları sürece servisin hazır bulundurulmasına özen gösterir.
Organizatörler, Turnuva Direktörü için herhangi bir ücret ödemeyeceklerdir.
9. ORGANİZATÖR ÖDEMELERİ
TGÜ Organizatör tarafından toplanır ve toplanan bu bedelin içinden "tüm kategorilerde
( başhakem raporu ve turnuva fikstür kayıtlarındaki) oynayan oyuncu adedi " karşılığı olarak
belirlenen GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY katkı payı, Akademi Yetkilisi’ne makbuz
karşılığı ödenir veya Akademi hesabına havale edilir.
10. OYUNCUNUN TURNUVAYA KAYDOLMA ŞEKLİ VE
SINIRLAMALAR
a. T.Ş, A,B,C Kategorisinde yapılan turnuvalar Akademi Lisanslı tüm takım
oyuncularına açıktır.
b. Klasman turnuvalarına katılabilmek için Akademi Lisansı şarttır. T.C. vatandaşlığı
şartı aranmaz. Lisanslar bir yıllık geçerlidir.
11. PLAJ TENİSİ MİLLİ TAKIMLARI VE OLUŞTURULMALARI
GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY Klasman Serisi Turnuvalarda her yaş kategorisi
için;
a) Son 12 ayda yapılan klasman turnuvalarında erkeklerde ve bayanlarda “en iyi altı”
turnuva puanlarına oluşan puan toplamına göre ilk 6(altı) sırayı alan oyuncular ve Akademi
tarafından aday gösterilen 2(iki) oyuncu arasında AKADEMİ tarafından seçme yapılarak milli
takım belirlenir ve asgari 2 (iki), azami 4 (dört) takımdan teşkil edilir. Seçmede Akademi
aday göstermezse seçme ilk 8(sekiz)sırayı alan oyuncular arasında yapılır. Seçmeler aday
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 11 www.plajtenisi.com
sayısına göre iki gurup halinde lig usulü düzenlenecektir. Akademi gerek gördüğü durumlarda
seçme yapmayıp sıralamaya göre takım gönderebilir.
b) Her oyuncunun puan kazandığı ve oynayabileceği en yüksek yaş grubunda
Türkiye’yi temsili esastır.
c) Oyuncular arasında puan eşitliği halinde Takım kaptanı Akademi tarafından atanır.
d) Takım Kaptanı seyahate hazırlık, seyahat esnasında ve müsabakalar süresince her
hususta (müsabakalarda oynayacak oyuncunun belirlenmesi dahil) tam yetkilidir. Raporunu
GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY’ye verir.
e) Milli takım listeleri, GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY Plaj Tenisi Komitesinin
oluru ve Akademi Başkanlığı’nın onayı ile kesinlik kazanır.
f ) Disiplin cezası almış oyuncuların Milli Takımı temsili Akademi Başkanlığının onayına
bağlıdır.
12. YAŞ KATEGORİSİ TESBİTİ
Bir oyuncunun yaş kategorisi, içinde bulunulan yıldan oyuncunun doğum yılı
çıkartılarak tespit edilir.
Gerekli görüldüğü taktirde oyuncu, doğum tarihini gösterir Akademi lisansını müsabakadan
önce Başhakeme göstermekle yükümlüdür. Yanlışlıkla oynayamayacağı bir kategoriye yazılan
takımlar, ilgili kategorinin oynanmaya başlamasından sonra yanlışlığın farkedilmesi
durumunda, itiraz olup olmamasına bakılmaksızın ve turnuvanın hangi aşamasında olursa
olsun o kategoriden ihraç edilir ve o kategoriye ait puanı alamaz.
Keza 16. madde son paragrafında belirtilen kısıtlamalara tabi olmasına rağmen fikstüre giren
oyuncu, fark edildiği anda diskalifiye edilir ve en son mağlup ettiği rakibi fikstürde kaldığı
yerden devam eder. Diskalifiye edilen oyuncu hangi aşamaya gelirse gelsin puan ve varsa
turnuva ödülünü alamaz.
13. GENEL KATEGORİLER VE YAŞ GRUPLARI
Yaş Grupları;
Yaş toplamları 40+, Yaş toplamları 60+ Bayanlar
Yaş toplamları 50+, Yaş toplamları 70+ Erkekler
Yaş toplamları 50+, Yaş toplamları 70+ Karışık çiftler
P.S.Yaş grupları turnuvaların yerine ve seviyesine göre tekrar düzenlenebilir.
Kategorilerde değişiklik yapma hakkı Gökhan Dönmez Tennis Academy’ e aittir.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 12 www.plajtenisi.com
14. ÇEKİLEN FİKSTÜRDE DÜZELTME
Çekilen ve açıklanan bir fikstürle ilgili düzeltme, aşağıdaki durumlar haricinde
kesinlikle yapılamaz.
I. Kurallar dahilinde ve zamanında katılım başvurusunu yapmasına karşın, GÖKHAN
DÖNMEZ TENNIS ACADEMY’nin hatası sonucu takımın kurada yer almaması veya yanlış
kategoriye kaydedilmesi (telefonla yapılan sözlü başvurular için geçerli olmayıp, faks,
elektronik posta veya SMS ile yapılmış olması ve zamanında başvuru yapıldığının, doğru yaş
grubunun belirtildiğinin belgelendirilmesi şartıyla)
II. Seri başlarının belirlenmesinde hata yapılması.
Bu durumlarda, düzeltme sonucu etkilenecek tüm fikstürler (gerekiyorsa eliminasyon
da dahil) yeniden çekilir.
Yukarıda belirtilen istisnalar da dahil olmak üzere, çekilen fikstürde maçlar başladığı andan
itibaren hiç bir değişiklik yapılamaz. Eğer yanlışlık sadece ana tabloda yapıldı ise ve yapılacak
düzeltme başlamış olan eliminasyon maçlarını ilgilendirmiyorsa, eliminasyon maçları
başladıktan sonra değişiklik yapılabilir. Ana tablo maçları başladıktan sonra fikstür değişikliği
hiç bir şekilde mümkün değildir.
Gerek klasman gerekse açık turnuvalarda oyuncular katılım talepleri sırasında yaş bilgisini
vermekle yükümlüdür; vermemeleri sonucunda yanlış kategoriye kaydolmaları halinde
yaşlarını yanlış belirttiklerinden dolayı o kategoriden diskalifiye olurlar.
Gerek oyuncular gerekse başhakem bu konuya azami özeni göstermekle yükümlüdür.
15. FİKSTÜR DÜZENLENMESİ
Fikstür düzenlenmesinde, kuvvetli takımlarla zayıf oyuncuların mümkün olduğunca
geç karşılaşmaları, zayıf oyunculara daha fazla tur oynama imkanı sağlamak ve dengeli
fikstür oluşturmak temel amaç olarak alınmıştır.
a) GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY İller Turnuvalar Takvimi’nde yer alan tüm
turnuvaların fikstürleri, turnuva direktörünün başkanlığında, turnuva başhakemi ile
yardımcısı tarafından, turnuva katılımlarının kapanışından sonra mümkün olan en kısa sürede
çekilecek, her bir tablo üzerinde başhakem turnuva direktörü veya Akademi yetkilisi imzası ve
Akademi kaşesi ile Organizatör’e iletilecektir.
b) Turnuvaya kayıt yaptıran takımların isimleri, fikstürler ilan edilene kadar hiç
kimseye açıklanamaz.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 13 www.plajtenisi.com
16.
SERİ BAŞLARI
a) Seri başı uygulaması,
dikkate alınarak belirlenir.
kuraların çekildiği tarihte geriye doğru 52 haftalık sonuçlar
b) Seri başı konumundaki eşit puana sahip oyuncular arasında kur’a çekilir.
c) Uluslararası turnuvalarda ise, bir yıl evvelki turnuva sonuçları ve kayıt yaptıran
yabancı uyruklu takımların, varsa enternasyonal (ITF) puanları da göz önünde tutularak,
uygun seri başları belirlenecektir.
h) Seri başlarında, kura çekim tarihindeki GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY’nin
resmi internet sayfasında yayınlanmış en son sıralamaları dikkate alınır.
17. OYUNCULARA PUAN VERİLME DİSİPLİNİ
Oyunculara klasman turnuvalarında milli takıma esas olan klasman puanı, diğer
turnuvalarda bölge turnuva puanları verilir ve bu iki puanlama her bir oyuncu için münferiden
tutulur.
Oyuncular, çiftler oyunu için ayrı ayrı oynadıkları turnuvada sınıfında geldikleri kademede
gösterilen puanları alacaklardır. Puan almak için sadece gelinen kademeye bakılır, takımın
W/O ile gelmesi sonucu değiştirmez
18. TURNUVALARIN PUANLANDIRILMASI
Turnuvanın sınıfı
T.Ş
A
B
C
Şampiyon
250
180
120
80
Finalist
180
120
80
65
Yarı finalist
120
90
65
50
Çeyrek finalist
90
75
50
30
Son 16
75
50
30
20
Son 32
50
30
20
10
19. GÖZCÜ HAKEM
Oynanan maçları kortlar arasında dışarıdan dolaşarak sürekli izleyen, gerektiği
taktirde belli süre kort hakemliği yapan hakemlerdir. Korta girerek maçı yönetmeye kendileri
karar verebilecekleri gibi, turnuva başhakeminin bu yöndeki talebini de yerine getirirler.
Kortta kalacakları süreyi kendileri tayin eder. Kort içinde sandalyeye çıkma zorunlulukları
yoktur. Aynı maç esnasında korta bir kaç defa girip çıkabilirler.
Gözcü hakemlerin yetkileri "Sandalye Hakemi"nin aynısıdır.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 14 www.plajtenisi.com
20. ÖDÜLLER
a) Tüm turnuva serileri 1. ve 2. lerine kupa
b) Organizatör’ün turnuva afişinde ilan ettiği ödüller oyunculara verilir.
Tüm turnuvalarda Organizatör sporculara para ödülü de dahil olmak üzere ödül verebilir. Bu
konuda bir kısıtlama yoktur.
21. CEZAİ HÜKÜMLER
Bu konuda GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY ceza yönetmeliği esas alınacaktır.
a) Turnuva mahallinde; maç içinde veya dışında duyulacak şekilde kendine,
rakibine, hakeme ve seyircilere küfür eden, kötü söz söyleyenler,
b) Müstehcen ve ayıp harekette bulunanlar,
c) Sözle sarkıntılık yapanlar,
d) Cismani saldırganlık yapanlar,
e) Yasaklanmış ilaçları kullananlar; müsabakadan önce veya müsabaka sırasında
alkollü içki kullananlar, başhakem ve/veya gözcü hakem tarafından doğrudan ihraç edilirler.
İhraç edilen oyuncu geldiği kademenin puanını alır ancak olay final müsabakasında oldu ise,
kendisine 2. lik ödülü verilmez. Bu şekilde ihraç edilen oyuncu bir sonraki aynı serideki
turnuvada oynayamaz. Gerek görülürse GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY haysiyet
kuruluna tedbirli olarak sevkedilir.
Her oyuncu “fair play” anlayışı içinde,
rakibine, hakemlere ve seyircilere saygılı
davranmakla yükümlü olup, oyun kuralları dışında oyunu yavaşlatmak, durdurmak,
rakibini kasıtlı olarak sinirlendirme gayreti içinde olmak, “hakemsiz oyun kurallarını” ihlal
etmek ve hakemsiz oynamayı sürekli kendi lehine suiistimal etmek,
dinlenmek ya da maçın
akışını değiştirmek adına oyun kuralları dışında tuvalet ve sakatlık molası almaya yeltenmek,
hakem ve Başhakemin işini zorlaştırmak, yanıltmaya çalışmak, sürekli itiraz etmek, vb.
davranışlar Başhakem ve hakemler tarafından dikkatle değerlendirilecek, gerekirse ve olayın
oluş şekline göre “uyarı”, “puan cezası” ve tekrarında “diskalifiye” kararlarını sırasıyla veya
kusurun ciddiyetini göz önüne alarak doğrudan bir kerede verebileceklerdir.
22. Organizatörün Görev ve Sorumlulukları
22.1. Türkiye Tenis Federasyonu Plaj Tenisi Talimatı ve diğer talimatlara, bunlara dayanılarak
çıkarılan genelgelere uyar ve bu mevzuatla verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
22.2. Başvuru formlarını Federasyondan temin ederek ilan edilen tarihe kadar doldurup teslim
eder.
22.3.Uluslararası organizasyon yapacak olan organizatör adayı ise ITF ve TE organizasyonları
için ödenmesi gereken katılım bedelini banka teminat mektubu veya nakten garanti eder.
22.4. Her turnuva veya her organizasyon sonunda katılan sporcuların lisans numaraları, isim
listeleri, müsabaka sonuçları, turnuva puanları ile ilgili bilgileri günlük bültenler şeklinde Plaj
Tenisi Kuruluna gönderir.
22.5. Organizasyon planı hazırlar.
22.6. Turnuva kitapçığı hazırlar
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 15 www.plajtenisi.com
22.7. Turnuva sahasını hazırlar.
22.8. Sporcuların istenilen vasıflarda otellerde konaklamalarını temin eder.
22.9. TürkiyeTenis Federasyonunca her yıl ilan edilen bedeller doğrultusunda turnuvada
görev alan teknik delege, hakem gözlemcisi ve hakemlerin yolluk ve günlük ücretlerini öder.
22.10. Organizasyonda verilecek ödülleri temin eder.
22.11. Turnuva yapılacak yerdeki yerel yönetimden teminat veya garanti alarak federasyona
aktarır.
22.12. Basın ve TV Kuruluşlarıyla ilişki kurarak organizasyonun medyada yer almasını sağlar.
22.13. Federasyon yetkilileri, yerel makamlar ve görevlilerle iyi ilişkiler kurar ve uyum içinde
çalışır.
23.MÜSABAKALARA GİRECEK TAKIMLAR VE MÜSABAKALARA KATILMA
Madde 22- Müsabakalara girecek takımlar ve müsabakalara katılma aşağıda belirtildiği şekilde
olur;
23.1. Müsabakalara girecek takımlar 2 sporcudan oluşur.
23.1.1. Her takımdaki sporcular ilan edilen puanlama sistemi ve bu sisteme dayalı olarak
elde ettikleri derecelere göre ferdî olarak puan alır,
23.1.2. Her turnuva için yeni takım oluşturabilirler,
23.1.3. Her turnuvaya aynı takımın katılma zorunluluğu yoktur,
23.1.4. Turnuva sırasında sporcu değişikliği yapılamaz.
23.2. Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır;
23.2.1. Bireysel olarak tescil olmak ve lisansını almış bulunmak,
23.2.2. Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak.
24.SPORCULARIN MÜSABAKALARA KATILMASININ ENGELLENMESİ
24.1. Yabancılarla Ulusal takım düzeyinde yapılacak olan resmî veya temsili müsabakalar için
seçilmiş olan sporcuların form durumlarının korunması için bu müsabakaların sonuna kadar
diğer her türlü spor müsabakalarına katılmalarına Federasyonca izin verilmeyebilir.
25.TURNUVALARIN ERTELENMESİ VE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Turnuvaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile bu turnuvaların
tehiri halinde uygulanacak esaslar;
25.1. Plaj Tenisi turnuvalarının belirtilen yerlerde, ilan ve tebliğ olunan günde başlaması
şarttır. Bir turnuva ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne ertelenebilir. Ertelemede zorunlu
sebepler bulunup bulunmadığının takdiri turnuva öncesine kadar Plaj Tenisi Kuruluna aittir.
25.2. Geri bırakılan müsabakalar erteleme sırasına göre yapılır. Başlamadan önce ertelenen
turnuvalarda eş değiştirme hakkı vardır. Aksine durumlarda bu müsabakalara ancak erteleme
tarihinde oynama hakkı olan oyuncular girebilirler. Geri bırakılan müsabakanın erteleme
tarihinde müsabakaya girme hakkı olan bir oyuncu sonradan müsabakadan men cezası almış
ve bu erteleme maçı sporcunun cezasının tamamlanmadığı bir dönemde oynanacak ise Ceza
Talimatının ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
25.3. Bir müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler
yüzünden kesildiği takdirde, bu müsabaka ile ilgili uygulama uluslararası oyun kurallarının
ilgili maddesine göre yapılır.
NETİCELERİN İLANI
Madde 26- Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak sona eren müsabakaların teknik
sonuçları hakem raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı
gerektiren müsabakaların sonuçları hakem raporları ve gerekirse bu konuda yapılacak
araştırmaya dayalı olarak o müsabakayı tertip eden Makam ve Kurulca onay ve ilan olunur.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 16 www.plajtenisi.com
27.İTİRAZLAR
Oyuncular; verilen bir ceza, turnuvadan ihraç ya da hükmen mağlubiyet kararıyla ilgili olarak
Federasyon Teknik Delegesi ve Plaj Tenisi Kuruluna itirazlarının gerekçelerini belirten yazılı bir
bildiri sunma hakkına sahiptirler.
Usûlüne uygun olarak yapılan itirazlar birinci derecede Plaj Tenisi Kurulunca incelenip karara
bağlanır.
28.1. İtiraz, müsabakanın başlamasından önce, oyun yerinde karşı takım kaptanı önünde,
itiraz olunan hususun açıklanması sureti ile takım kaptanı tarafından yazılı olarak
müsabakanın hakemine yapılır. Ayrıca takım kaptanı müsabaka cetvelindeki itiraz hanesini
imzalar.
28.1.1. Müsabaka başladıktan sonra, 26.4. ve 27.2. maddeler dışındaki konulara itiraz
yapılamaz. Yapılsa da geçerli sayılmaz.
28.2. Uluslararası oyun kurallarına aykırılık iddiası ile yapılacak itirazlarda kaptan, kuralların
uygulanması ve yorumu hakkında başhakemden açıklama ister ve aynı zamanda takım
arkadaşının varsa istek ve sorularını iletir. Eğer kaptan baş hakemin açıklamalarını
kabullenmezse;
28.2.1 Bu karara itiraz edebilir ve derhal başhakeme maçın sonunda müsabaka raporuna
resmî bir itiraz kaydettirme hakkını saklı tuttuğunu belirtir,
28.2.2. Maçın sonunda; zamanında bildirmiş olması kaydıyla, hakemin kuralları uygulaması
veya yorumlaması ile ilgili resmî itirazını teyit edip müsabaka cetveline kaydedebilir.
28.3. 27.1. maddede belirtilen her türlü itiraz Plaj Tenisi Kurulunun bu konuda öngördüğü
itiraz bedelini makbuz veya düzenlenecek tutanakla turnuvada görevli Teknik Delegeye
ödemek suretiyle yapılır. Bu bedel ödenmeden yapılacak itirazlar kabul edilmez.
28.4. Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlara müsabaka sonuna kadar itiraz edilebilir.
28.4.1. Sporcunun cezalı bulunması,
28.4.2. Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması,
28.4.3. Kullandığı lisansın usûlüne uygun olmaması veya sahte olması,
28.4.4. Kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,
28.5. Tüm itirazların müsabaka kâğıdına kaydedilmesi ve gerekli işlemlerin derhal yapılması
gerekir.
28.6. Bir maçın sonuçlarına itiraz eden takım, uluslararası turnuvalarda 200 TL, Türkiye
Turnuvalarında 100 TL, itiraz bedelini turnuvanın teknik delegesine makbuz karşılığı ödemek
zorundadır.
YAPTIRIMLAR
Madde 29
29.1 Teknik delege, organizatörün turnuva başlamadan önce kendisine stadyum ve geçici
tribünler için Resmî Güvenlik Sertifikası’nı sunmaması hâlinde, turnuvayı askıya alma yetkisine
sahiptir.
29.2. Organizatörün Plaj tenisi Genelgesinde belirtilen yükümlülüklere, Talimat ve
Federasyonun koyduğu kurallara uymaması hâlinde federasyon tarafından turnuva ve
uyulmayan yükümlülüğün önemine göre en az 1000, en çok 5000 EURO para cezasına
hükmolunabilir. Federasyon – Organizatör Anlaşmasının herhangi bir maddesinin ihlal
edilmesi halinde Plaj Tenisi turnuvalarından ihraç cezası verilebilir.
29.3. Organizatörler ceza tutarlarını Federasyon bildirisi aldıktan sonraki 30 gün içinde
Federasyona ödeyecektir. Eğer organizatörler bu süre içinde ödeme yapamazlarsa, ödemeyi
yapana kadar izin/lisansları askıya alınır.
29.4. Federasyona borçlu olunan cezanın ödenmesinde gecikme olması halinde Federasyon
faiz uygulayabilir.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 17 www.plajtenisi.com
GÖKHAN DÖNMEZ TENNIS ACADEMY
PLAJ TENİSİ OYUN KURALLARI
BÖLÜM 1: YERLEŞİM VE MALZEMELER
KURAL 1 OYUN SAHASI
Oyun sahası; oyun alanı ve serbest bölgeden oluşur
1.1 ÖLÇÜLER
1.1. Oyun alanı, 16x8m. Ölçülerinde bir dikdörtgendir ve en az 3m. Genişliği olan simetrik
dikdörtgen biçiminde bir serbest bölge ile çevrilmiştir. Oyun sahasının yüzeyinden itibaren
en az 7m.'ye kadar yükseklik, tüm engellerden arındırılmış olmalıdır.
1.2 OYUN SAHASININ YÜZEYİ
1.2.1 Sahanın yüzeyi mümkün olduğunca üniform ve düz, oyuncuların yaralanma ve
sakatlanmalarına yol açabilecek taş, kabuk ve benzeri maddelerden arındırılmış eğimsiz
kumdan oluşmalıdır.
1.2.2 Uluslararası Resmi müsabakalarda kum en az 40cm. derinliğe sahip olmalı ve fazla
sıkıştırılmamış yuvarlak taneciklerden oluşmalıdır.
1.2.3. Oyun sahasının yüzeyi oyuncular için sakatlanmaya yol açacak bir tehlike teşkil
etmemelidir. Pürüzlü ve kaygan yüzeyde oynanması yasaktır.
1.2.4. Kum kaba olmayan makul bir boyuta getirilmek için elekten geçirilmeli, taşlardan
ve tehlikeli parçacıklardan arındırılmalıdır. Bununla birlikte kum deriye yapışacak veya
deriye batacak kadar da ince olmamalıdır.
1.2.5. Müsabakalarda yağmur yağması halinde, merkez sahanın üzerini kapatmak için
muşamba bir örtü kullanılabilir.
1.3. SAHA ÜZERİNDEKİ ÇİZGİLER
1.3.1. İki yan ve iki dip çizgi oyun alanını belirler. Yan ve dip çizgiler oyun alanının
boyutlarına dahil olarak yerleştirilir.
1.3.2. Orta çizgi yoktur.
1.3.3. Bütün çizgiler 5-8cm. genişliğindedirler.
1.3.4. Çizgiler kumun rengi ile bariz zıt renkte olmalıdır.
1.3.5. Oyun alanının çizgileri dayanıklı malzemeden yapılmış şeritlerden oluşmalıdır.
1.4. SERVİS BÖLGESİ
Servis bölgesi dip çizginin gerisinde ve iki yan çizginin uzantısı arasında kalan sahadır.
Servis bölgesinin derinliği serbest bölgenin sonuna kadar devam eder.
1.5. HAVA ŞARTLARI
Hava koşulları oyuncuların sakatlanmasına neden olacak koşulları içermemelidir.
1.6. AYDINLATMA
Gece oynanan Resmi müsabakalarda oyun sahasının aydınlatılması, oyun sahasının
yüzeyinden 1m. Yükseklikte ölçülmek suretiyle, 1000-1500 Lux arasında olacaktır.
KURAL 2- FİLE VE DİREKLER
2.1. FİLE
File gergin asıldığında 1m (+/-3cm) genişliğinde, 8,50m uzunluğunda oyun alanının tam
ortasında ve buna dik olarak yer alır.
Filenin ağ araları tenis topunun gecmeyecegi sekilde yapılmış olmalıdır. Filenin üst ve alt
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 18 www.plajtenisi.com
kısımda filenin toplam uzunluğu boyunca dikilmiş 7-10 cm genişliğinde tercihen koyu mavi
veya parlak renkte 2 yatay bant vardır. Üst bandın her iki ucunda da üst bandı direklere
bağlayan ve filenin üst kısmını gergin tutan bir kablonun geçtiği bir delik vardır. Fileyi
direklere bağlamak, üst ve altını gergin tutmak için üst bandın içinde elastiki bir kablo, alt
bandın içinde de bir ip bulunur. Filenin yatay bantlarının üzerine reklam almaya müsaade
edilir.
2.2. YAN BANTLAR
5-8 cm. genişliğinde ve 1m. Uzunluğunda iki adet renkli bant her iki yan çizginin üzerinde
yer alacak şekilde fileye dik olarak bağlanır. Bu bantlar filenin bir parçası olarak kabul
edilir. Yan bantlarda reklam bulunmasına müsaade edilir.
2.3. FİLENİN YÜKSEKLİĞİ
Filenin yüksekliği 12-16 yaş arası çocuklar icin 1.60m.;17 yaş ve üzeri içinse 1.85m.
olacaktır. Filenin yüksekliği oyun alanının ortasından bir ölçü çubuğu ile ölçülür. Filenin iki
kenarı ( yan çizgileri üzeri) oyun sahsının yüzeyinden aynı yükseklikte olmalıdır. Buradaki
yükseklik kuralda belirtilen yüksekliği 2cm.'den fazla geçemez.
File yüksekliği çeşitli yaş gruplarına göre aşağıdaki şekilde değişir.
2.4. DİREKLER Filenin bağlandığı direkler, düzgün yuvarlak, 2m. yüksekliğinde ve tercihen
ayarlanabilir olmadır. Direkler iki yan çizgiden 0.70m ila 1.00m. mesafede
yerleştirilmelidir. Direklerin tel ile tutturulması yasaktır. Tüm tehlikeli veya engelleyici
aygıtlar bertaraf edilmelidir. Direkler yumuşak bir madde ile kaplı olmalıdır.
2.5. İLAVE MALZEMELER Bütün ilave malzemeler AKADEMİ kurallarında belirtilmiştir.
KURAL 3. TOP
3.1. ÖZELLİKLERİ
Toplar havası alınmış ITF ve TTF tarafından onaylanmış Tip2 olacaktır.
3.2. ÜÇ TOP SİSTEMİ
AKADEMİ’ nin Müsabakalarında üç top kullanılacaktır. BÖLÜM İKİ: TAKIM OLUŞUMU
KURAL 4. RAKET
Tenis raketleri ITF ve TTF tarafından onaylanmış olmak mecburiyetindedir. Raket,
oyuncuların yaşına ve tercihine göre tenis oynanmasına izin verilen ölçülerdeki tenis
raketlerinden seçilebilecektir.
KURAL 5. TAKIMLAR
5.1. OLUŞUMU VE KAYITLARI
5.1.1. Bir takım sadece iki oyuncudan oluşur.
5.1.2. Sadece müsabaka cetveline kayıtlı olan iki oyuncu müsabakaya iştirak edebilir.
5.2. KAPTAN
Takım kaptanı müsabaka cetvelinde belirtilecektir.
KURAL 6. OYUNCULARIN MALZEMELERİ
6.1. MALZEMELER
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 19 www.plajtenisi.com
6.1.1. Bir oyuncunun malzemesi şort veya mayodan oluşur. Turnuvanın yönetmeliğinde
özellikle belirtildiği zamanlar hariç forma veya üstlük giymek tercihe bağlıdır. Ayrıca
oyuncular şapka giyebilirler.
6.1.2. AKADEMİ'nin müsabakalarında aynı takım oyuncuları aynı renk ve stilde şort
giymelidirler.
6.1.3. Formalar ve şortlar temiz olmalıdır.
6.1.4. Baş hakemin müsaade ettiği zamanlar hariç oyuncular çıplak ayakla oynamalıdırlar.
6.1.5. Oyuncuların formaları ( veya üstsüz oynamaya müsaade edildi ise şortları) 1 ve 2
olarak numaralandırılmalı ve numaralar formların göğsünde (veya şortların önünde) yer
almalıdır.
6.1.6. Numaralar formlar ile zıt renkte ve en az 10cm. boyunda olmalıdır. Numaraların
yapıldığı bandın genişliği en az 1,5cm olacaktır.
6.2. İZİN VERİLEN DEĞİŞİKLİKLER
6.2.1. Şayet her iki takımda aynı renk forma ile sahaya çıkarsa ev sahibi takım formasını
değiştirmelidir. Tarafsız yerlerde ise müsabaka programında ilk sırada yer alan takım
formasını değiştirecektir.
6.2.2. Baş hakem bir veya daha fazla oyuncuya şu konularda müsaade edebilir.
a) Çorap ve / veya ayakkabı ile oynamak
b) Set aralarında , turnuva ve AKADEMİ yönetmeliklerine uygun olmak kaydıyla ıslak
formalarını değiştirmek
6.2.3. Bir oyuncudan talep gelmesi halinde baş hakem oyuncunun atlet ve eşofman altı
giyerek oynamasına müsaade edebilir.
6.3. YASAKLANMIŞ EŞYA VE FORMALAR
6.3.1. Oyuncuların sakatlanmasına sebep olabilecek iğne, bilezik, alçı gibi eşyaların
kullanılması yasaklanmıştır.
6.3.2. Oyuncular rizikoları kendilerine ait olmak şartı ile gözlük takabilirler.
6.3.3. Kurallara uygun olmayan numaralar taşıyan formaların giyilmesi yasaktır.
KURAL 7. OYUNA KATILANLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
7.1. HER İKİ OYUNCU
7.1.1. Oyuna katılanlar "PLAJ TENİSİ OYUN KURALLARINI"nı bilmek ve onlara itaat
etmek zorundadırlar.
7.1.2. Oyuna katılanlar sportmenliğe yakışır bir şekilde hakemlerin kararlarını
tartışmaksızın kabul etmek zorundadırlar. Herhangi bir şüpheli durumda açıklama
isteğinde bulunabilirler.
7.1.3. Oyuna katılanlar dürüst sporculuk (FAIR PLAY) anlayışı içerisinde sadece hakeme
karşı değil, aynı zamanda diğer görevlilere, rakiplerine, takım arkadaşlarına ve seyircilere
karşı nazikane ve saygılı bir şekilde davranmalıdırlar.
7.1.4. Oyuna katılanlar, hakemin kararlarını etkilemek veya kendi takımlarının yaptığı
hataları gizlemek amacına uygun tutum ve hareketlerden sakınmalıdırlar.
7.1.5. Oyuna katılanlar oyunu geciktirmek amacına yönelik hareketlerden sakınmalıdırlar.
7.1.6. Maç esnasında takım oyuncularının kendi aralarında konuşmalarına izin verilir.
7.1.7. Aşağıdaki üç durum için takım mensuplarının kendi aralarında sadece topun ölü
olduğu zamanlarda her iki oyuncuda hakemlerle konuşma hakkına sahiptir.
a) Kuralların uygulanması veya yorumu hakkında açıklama ister. Şayet açıklama kendini
tatmin etmez ise oyunculardan biri aynı fikirde olmadıklarını hemen bildirmelidirler ki
maçın bitiminde bunu bir resmi itiraz olarak müsabaka cetveline kayıt edebilme hakkını
saklı tutabilsinler.
b) Yetkili olduğu istekler,
· Malzeme veya formların değişimi
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 20 www.plajtenisi.com
· Servis kullanan oyuncunun numarasının tetkiki
· File ve top gibi şeylerin kontrolü
· Hizası bozulan alan çizgisinin düzeltilmesi
c) Mola isteyen Oyuncunun saha dışına çıkabilmesi için hakemin iznini alması gereklidir.
7.1.8. Maçın sonunda;
a) Her iki oyuncu da hakeme teşekkür eder.
b) Şayet iki oyuncudan biri daha önce baş hakeme kendisi ile uyuşmazlığını bildirmiş ise,
bu durumu teyiden itirazını müsabaka cetveline kaydetme hakkına sahiptir.
7.2. KAPTAN
7.2.1. Maç öncesi takım kaptanı;
a) Müsabaka cetvelini imzalar.
b) Kur'ada takımını temsil eder.
Maçın biitiminde, sonucu kontrol ederek müsabaka cetvelini imzalar.
7.3. OYUNA KATILANLARIN YERLERİ
Oyuncuların sandalyeleri yazı hakemi masasının bulunduğu tarafta, masaya 3 metreden
yakın olmamak kaydıyla, yan çizgilerden 5m. Mesafeye yerleştirilir.
BÖLÜM ÜÇ: OYUN SET VE MAÇ KAZANMAK
KURAL 8. SAYI SİSTEMİ
8.1. MAÇ KAZANMAK
8.1.1. Maç iki set alan takım tarafından kazanılır.
8.1.2. Setlerde 1-1 eşitlik olması halinde, netice seti (3.set) 10 puanlık süper tie-break
oynatılarak belirlenir.
8.2. SET VE PUAN KAZANMAK
8.2.1. Set (3. set haricinde) 4 oyunu alan ilk takım tarafından kazanılır. En az iki sayı fark
olması gerekir. Oyunlarda 4-4 eşitlik olması durumunda 7 puanlık Tie-break kuralı
uygulanır.
8.2.2. Oyun içerisindeki puanlar tenis oyununda olduğu gibi 15,30,40, oyun olarak sayılır.
8.3. PUAN KAZANMAK
Bir takım ne zaman servis hatası yapar, topu karşı tarafa gönderemez, veya herhangi
başka bir hata yaparsa, rakip takım puanı kazanır.
8.4 HÜKMEN MAĞLUP OLMA
8.4.1. Şayet bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır
bulunmadığı ilan edilir ve ceza olarak setleri 4-0, 4-0 maçı da 0-2 kaybeder.
8.4.2. Geçerli bir sebep göstermeksizin, ilan edilen maç saatinden 15 dakika sonrasına
kadar oyun alanında bulunmayan bir takım maçta hazır bulunmadığı ilan edilerek Kural
7.4.1.deki gibi işlem görür.
8.4.3. Bir sette veya bir maçta eksik kalan takım maçı kaybeder. Rakip takıma maçı
kazanması gereken sayılar ve/veya setler verilir. Eksik takım o ana kadar aldığı sayı
ve/veya setleri muhafaza eder.
BÖLÜM DÖRT: MAÇ HAZIRLIĞI: OYUN KURALLARI
KURAL 9. MAÇ HAZIRLIĞI
9.1. KURAL
1. Set öncesindeki ısınmadan evvel baş hakem, iki takım kaptanının önünde kura atışı
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 21 www.plajtenisi.com
yapar. Kurayı kazananın seçenekleri;
a) ya servis atma veya karşılama hakkı
b) ya da saha seçimi
Kurayı kaybeden kalan seçenekleri alır
9.2. ISINMA
Maç öncesi takımlar beş dakika ısınabilirler.
KURAL 10. TAKIMIN DİZİLİŞİ
10.1. Her iki takımın iki oyuncusu da daima oyunda olmalıdır.
10.2. Oyuncu değişikliği yoktur.
10.3.Takım oyuncuları saha içerisinde istedikleri şekilde pozisyon alabilirler
10.4.Takım oyuncularından herhangi biri karşıdan gelen servisi karşılayabilirler.
KURAL 11. OYUNCULARIN POZİSYONLARI
11.1. POZİSYONLAR
11.1.1. Servis atan oyuncu tarafından topa vurulduğu anda her takım kendi oyun
alanında bulunmalıdır.(servis atan oyuncu hariç)
11.1.2. Oyuncular istedikleri pozisyonu almakta serbesttirler. Oyun alanında belirlenmiş
bir pozisyon yoktur.
11.1.3. Pozisyon hatası veya karşılama hatası yoktur.
11.2 SERVİS SIRASI
Servis sırası, bir takım oyuncusu bir oyun bitene kadar servis atar. Oyun bittikten sonra
servis karşı takıma geçer, Karşı takım oyuncularında biri bir oyun bitene kadar servis
attıktan sonra diğer takımın servis atmamış olan oyuncusu servis atar, bu oyunda
bitekten sonra karşı takımda servis atmayan oyuncu servis atar. Set bitene kadar bu sıra
ile servis atmaya devam edilir. Yeni set başlarken bu servis sırası takım oyuncuları isterse
değiştirilebilir.
11.3 SERVİS SIRASI HATASI
11.3.1. Servis sırası hatası, servisin servis sırasına göre atılmadığı zamanda yapılmış
olur.Hakem hatanın yapıldığı anı belirlemelidir.
11.3.2. Bu hatanın yapıldığı andan itibaren hatalı oynanmış bütün sayılar aynen kalır.
11.3.3. Hata fark edildiği yerden düzeltilir.
BÖLÜM BEŞ: OYUN HAREKETLERİ
KURAL 12. OYUNUN SEYRİ
12. OYUNDAKİ TOP
12.1.Oyun hakemin düdüğü ile başlar. Bununla beraber top servis vuruşu ile oyundadır.
12.2.Servis oyuncunun isteğine göre alttan veya yukarıdan atılabilir.
12.2. OYUN DIŞI TOP
Oyun hakemin düdüğü ile son bulur. Bununla beraber düdük bir hataya binaen
çalınmışsa, hatanın oluştuğu andan itibaren top oyun dışıdır.
12.3. DAHİL TOP
Top sınır çizgiler de dahil olmak üzere oyun alanı içinde yere değdiği zaman dahildir.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 22 www.plajtenisi.com
12.4. HARİÇ TOP
Top hariçtir eğer;
a) Sınır çizgilerinin tamamen dışında yere düşerse (sınır çizgisine değmeden)
b) Oyun alanı dışında bir cisme, tavana veya oyun dışındaki bir kişiye değerse,
KURAL 13. OYUN HATALARI
13.1. Kurallara aykırı olan herhangi bir oyun hareketi, oyun hatasıdır.
13.2. Hatalara hakemler karar verir ve kurallara göre cezalarını tayin ederler.
13.2. BİR HATANIN SONUÇLARI
13.2.1. Her hata için daima bir ceza vardır. Hatayı yapan takımın rakibi puanı kazanır.
13.2.2. Şayet iki veya daha fazla hata rakipler tarafından aynı anda yapılırsa, bir ÇİFT
HATA olarak değerlendirilir ve servis tekrarlatılır.
KURAL 14. TOPLA OYNAMA
14.1. TAKIM VURUŞLARI
14.1.1. Her takım topu filenin üzerinden geri göndermek için en fazla bir defa vurma
hakkına sahiptir.
14.1.2. Takımın bu vuruşu, sadece oyuncuların isteyerek yaptıkları vuruşları kapsamaz,
aynı zamanda istemeyerek yapılan top ile temasları da kapsar.
14.1.3. Bir oyuncu ardarda iki defa topa vuramaz.
14.2. AYNI ANDA YAPILAN TEMASLAR
14.2.1. İki oyuncu aynı anda topa dokunamazlar.
14.2.2.İki takım arkadaşı topa aynı anda dokunduğu zaman, bu iki vuruş olarak göz
önüne alınır.
İki takım arkadaşı topa uzanır fakat sadece bir oyuncu temas ederse, bu bir vuruş olarak
sayılır.
Oyuncular çarpışırlarsa bu hata olarak değerlendirilmez.
14.2.3. Oyuncular raketleri üzerinde top taşıyamazlar ve iki kere topa vuramazlar.
13.2.4.Oyuncular raketlerini atarak topa vursalar ve sayı olsa dahi puan karşı tarafa
yazılır.
14.2.5.Oyuncular top rakip takımın sahasındayken raketini uzatarak topa dokunamazlar.
14.2.6.Top oyunculardan birinin vücuduna veya giysisine temas ederse veya
oyunculardan birisi top oyunda iken fileye temas ederse o takım puanı kaybetmiş sayılır.
14.3. YARDIMLI VURUŞLAR
Oyun sahası içinde bir oyuncunun topa ulaşmak için takım arkadaşının veya her hangi bir
yapının veya cismin desteğini almasına izin verilmez. Bununla beraber, hata yapmak
üzere olan bir oyuncu(fileye dokunmak veya rakibinin oyununa müdahale etmek
gibi)takım arkadaşı tarafından durdurulabilir veya geri çekilebilir.
14.4. VURUŞUN ÖZELLİKLERİ
İstisnalar:
14.4.1.Takımlardan birinin vurduğu top hava şartları nedeniyle karşı tarafa geçip tekrar
vuranın sahasına yönelirse vuruşu yapması gereken takım fileye değmeden raketini karşı
sahaya geçirerek vuruş yapabilir.
14.5. TOPLA OYNANIRKEN YAPILAN HATALAR
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 23 www.plajtenisi.com
14.5.1. İKİ VURUŞ: Bir takımın topa, onu geri göndermeden önce iki defa vurmasıdır.
14.5.2. YARDIMLI VURUŞLAR: Bir oyuncunun, oyun sahası içinde bir takım arkadaşından
veya herhangi bir yapı veya cisimden topa ulaşmak için destek almasıdır
14.5.4. ÇİFT VURUŞ: Bir oyuncunun topa ardarda iki defa vurması veya topun vücudun
çeşitli yerlerine temas etmesidir.
KURAL 15. FİLEDEKİ TOP
15.1. FİLEYİ GEÇEN TOP
15.1.1. Rakip sahaya gönderilen top filenin üzerinden geçiş boşluğu içinden gitmelidir.
Geçiş boşluğu file dikey düzleminin bir parçasıdır ve aşağıdakilerle sınırlıdır.
a) Aşağıda filenin üst kısmı ile
b) Kenardan direk ve varsayılan uzantılarıyla
c) Yukarıda, tavan veya bir engelle(eğer varsa)
15.1.3. Topun tamamı filenin alt boşluğundan geçerse bu top hariçtir.
15.1.4.Bir sporcu, topun tamamı rakip sahaya geçmeden, rakibin oyun boşluğuna, oyun
alanına ve/veya serbest bölgesine geçerek müdahale edemez.
15.2. FİLEYE DEĞEN TOP
Servis atan oyuncunun topu fileyi geçerken nete değip doğru alana düşerse oyun devam
eder.
15.3. FİLENİN İÇİNDEKİ TOP
15.3.1. Filenin içine takılan top hatalı vuruş sayılır ve puan kaybedilir.
15.3.2. Top filenin iplerini yırtar, veya filenin kopmasın neden olursa oyun durdurulur,
servis hata olur ve puan kaybedilir.
KURAL 16. OYUNCULARIN POZİSYONLARI
Her takım kendi oyun sahası ve oyun boşluğunda oynamalıdır. Bununla beraber top
serbest bölgenin dışından da geri çevrilebilir.
16.1. FİLENİN DİĞER TARAFINA UZANMA
16.1.1.Vuruşun kendi oyun boşluğundan yapılmış olması şartı ile, bir oyuncunun vuruşunu
yaptıktan sonra raketinin filenin öteki tarafına geçmesine izin verilir.
16.2. RAKİBİN OYUN BOŞLUĞUNA, OYUN ALANINA VE /VEYA SERBEST BÖLGESİNE
GİRİŞ
Rakibin oyununa müdahale etmemek şartı ile bir oyuncu rakibin oyun boşluğuna, oyun
alanına ve/veya serbest bölgesine girebilir.
16.3, FİLE İLE TEMAS
16.3.1. Filenin herhangi bir bölümüne temas yasaktır.
16.3.2. Bir oyuncu topa vurduktan sonra, direklere, kablolara, veya filenin toplam
uzunluğu dışındaki her hangi bir cisme dokunabilir. Ancak bu dokunuş oyuna müdahale
etmemelidir.
16.3.4. İstek dışı olarak saçların fileye teması hata değildir.
16.4. OYUNCULARIN FİLEDEKİ HATALARI
16.4.1. Bir oyuncu rakibinin vuruşu esnasında veya öncesinde rakibinin oyun boşluğunda
topa veya rakibine dokunursa
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 24 www.plajtenisi.com
16.4.2. Bir oyuncu filenin altından rakibinin oyun boşluğuna ve/veya serbest bölgesine
rakibinin oyununa zarar vererek girerse.
16.4.3. Bir oyuncu fileye temas ederse.
KURAL 17. SERVİS
17.1 TANIM
Servis topun servis bölgesinde bulunan ve servis atan oyuncu tarafından alttan yada
üstten vurularak oyuna sokulması hareketidir.
17.2. BİR SETTEKİ İLK SERVİS
Bir setin, ilk servisi, kurada servis atma hakkını kazanan takım tarafından kullanılır. (Kural
8.1)
17.3. SERVİS SIRASI
Bir setteki ilk servisten sonra servis kullanacak oyuncu şu şekilde belirlenir.
a) Servis karşılayan takım oyun bittikten sonra servis karşılamaya geçer.
b) Bundan sonraki sıra için 10.2 ye bakınız.
17.4. SERVİS KULLANMA YETKİSİ
Hakem servis kullanacak oyuncunun dip çizginin gerisinde topa sahip bulunduğu ve
takımların oynamaya hazır olduklarını kontrol ettikten sonra servisin atılmasına müsaade
eder.
17.5. SERVİSİN ATILMASI
17.5.1. Servis atan oyuncu servis bölgesinin içinde serbestçe hareket edebilir. Bu oyuncu
servis vuruşu anında veya sıçrayarak atılan bir servis için sıçradığında ne oyun alanına
(dip çizgi dahil) ne de servis bölgesi dışındaki zemine temas etmemeli ve ayağı çizginin
altına girmemelidir. Oyuncu servis vuruşundan sonra servis bölgesinin dışına veya olun
alanının içine basabilir veya düşebilir.
17.5.2. Servis atan oyuncunun kumları itmesi nedeniyle çizgi yerinden oynarsa bu hata
değildir.
17.5.3. Servis kullanacak oyuncu hakemin servis için çaldığı düdüğü takip eden 5 saniye
içinde servisi atmalıdır.
17.5.4. Baş hakemin düdüğünden önce atılan servis iptal edilir ve takrarlattırılır.
17.5.5. Top havaya atılarak veya serbest bırakılarak elden çıkarıldıktan sonra oyun
sahasının zeminine değmeden raketin herhangi bir kısmı ile vurulmalıdır.
17.5.6. Servis kullanacak oyuncu tarafından top havaya atıldıktan veya serbest
bırakıldıktan sonra kendisine değmeden yere düşer ve vurulmazsa servis atılmamış
olarak kabul edilir.
17.5.7. Servis atan oyuncu topa vurmak için teşebbüs ederse ve ıskalarsa servis atmış
sayılır ve puan karşı tarafa yazılır.
17.6. PERDELEME
Servis atan oyuncunun takım arkadaşı perdeleme yaparak rakiplerinin servis atan
oyuncuyu görmelerini engellememelidir. Rakiplerinin isteği üzerine servis atan oyuncu ve
takım arkadaşı yana çekilmelidirler.
17.7. TOPA VURDUKTAN SONRA YAPILAN SERVİS HATALARI
Topa kurallara uygun şekilde vurduktan sonra aşağıda gösterilen hallerde servis hatalıdır.
Eğer top:
a) Servis kullanan takımın oyuncusuna değer veya file dikey düzleminden geçmezse,
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 25 www.plajtenisi.com
b) Oyun alanının dışına giderse.
KURAL 18. BLOK
18.1 TANIM
Blok fileye yakın olan oyuncuların, rakibinden gelen topu durdurmak için file üst kenar
seviyesinden daha yükseğe uzanarak yaptıkları harekettir.
18.2. BLOK TEMASI
18.2.1. Blok teması takımın vuruşu olarak sayılır.
Blok yapan takım blok temasından sonra ikinci vuruşu yapamaz.
18.2.2. Bu temaslar vücudun herhangi bir kısmı ile yapılamaz.
BÖLÜM 6: MOLALAR VE GECİKMELER
KURAL 19. MOLALAR
19.1. TANIM
Mola kurallara uygun bir oyun duraklamasıdır.Puanlar arasında 20 sn sürer. Oyunların
toplamının tek olduğu sayılarda takımlar saha değiştirirler ve 90 sn. dinlenebilirler. Her
setin ilk oyunundan sonra saha değişilir ancak dinlenme yapılmaz. Her set sonunda 120
snç dinlenme süresi verilir.
KURAL 20. OYUNU GECİKTİRMELER
20.1. GECİKTİRME TÜRLERİ
Oyunun yeniden başlamasını önleyen bir takım kurallara olmayan hareketi bir gecikmedir
ve diğer durumların yanı sıra aşağıdaki halleri içerir.
a) Oyuna başlama işareti aldıktan sonra molanın uzatılması
b) Kurallar uygun olmayan bir talebi aynı sette tekrarlamak
c) Oyunu geciktirmek. (Normal oyun koşullarında, servis atana kadar geçen süre
maksimum 20 saniye olmalıdır.)
20.2. GECİKTİRME CEZALARI
20.2.1. Bir sette bir takımın oyunu ilk geciktirmesi "GECİKTİRME UYARISI" ile
değerlendirilir.
20.2.2. Aynı sette aynı takımın herhangi bir türdeki ikinci ve takip eden geciktirmeleri hata
teşkil eder ve "GECİKTİRME İHTARI" ile cezalandırılır.
20.2.3.Aynı hatanın üçüncü kez yapılması halinde puan cezası verilir.Diğer durumlar için
TTF talimatları geçerlidir.
KURAL 21. İSTİSNA/OYUN DURAKLAMALARI
21.1. SAKATLANMA
21.1.1. Top oyunda iken ciddi bir kaza meydana gelirse, hakem derhal oyunu
durdurmalıdır. Daha sonra puan tekrarlanır.
21.1.2. Sakatlanmış oyuncu set içinde 3 dakikalık iyileşme süresi verilir. Hakem,
sakatlanan oyuncunun tedavisi için sağlık ekibinin saha içine girmesine ve müdahale
etmesi müsaade yetkisi vardır. Bu sürenin sonunda oynayıp oynamamaya yalnız
oyuncunun kendisi karar verir. Eğer oyuncu iyileşmemişse takımı eksik ilan edilir.
21.2. HARİCİ MÜDAHELE
Puan esnasında eğer herhangi bir harici müdahale olursa oyun durdurulmalı ve puan
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 26 www.plajtenisi.com
tekrarlattırılmalıdır.
21.3. UZATILMIŞ DURAKLAMALAR
Eğer beklenmeyen koşullar nedeniyle maç kesilirse bu taktirde baş hakem organizatör ve
varsa kontrol komitesinin bir üyesi, normal koşulların yeniden tesis için gerekli tedbirlerin
alınmasına karar verirler.
21.3.1.Oyunda 1 veya daha fazla duraklama meydana gelirse maç aynı sahada veya bir
başka sahada aynı skorla başlatılır. Daha önce oynanmış setler skorlarını korur.
KURAL 22.OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
22.1. OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
22.1.1. Takımlar oyunlarının toplamının tek olduğu sayılarda saha değiştirirler.
BÖLÜM 7: HATALI DAVRANIŞLAR
KURAL 23. HATALI DAVRANIŞ
Takım oyuncularından birinin resmi görevlilere rakip oyunculara, takım arkadaşlarına veya
seyircilere yönelik hatalı davranışı, yapılan davranışın derecesine göre 4 ayrı kategoride
değerlendirilir.
23.1 ÇEŞİTLERİ VE YAPTIRIMLAR
23.1.1. Hatalı davranışın derecesine bağlı olarak baş hakemin kararına göre uygulanacak
yaptırımlar şunlardır. Bunlar müsabaka cetveline kaydedilecektir.
Uluslararası Tenis Müsabaka Sevk ve İdare Kurallarının ceza puanlaması sistemi
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, müsabaka esnasında veya müsabaka dışında cezayı
gerektiren hareketlerde bulunanlar başhakemin veya tertip kurulunun vereceği yazılı
rapora istinaden Federasyon tarafından Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
Bunlardan:
a) Turnuva mahallinde; maç içinde veya dışında duyulacak şekilde kendine, rakibine,
hakeme ve seyircilere küfür eden, kötü söz söyleyenler,
b) Müstehcen ve ayıp harekette bulunanlar,
c) Sözlü saldırıda bulunanlar,
d) Fiziksel saldırıda bulunanlar,
e) Yasaklanmış ilaçları kullananlar; müsabakadan önce veya müsabaka sırasında alkollü
içki kullananlar,
Başhakem tarafından otomatikman turnuvadan ihraç edilirler. Başhakem tarafından ihraç
edilenler hak ettikleri bir sonraki turnuvada oynayamazlar. Ayrıca, tedbirli olarak
Federasyon Ceza Kuruluna sevk edilenler, haklarında alınacak karara kadar müsabakalara
katılamazlar. Yukarıda ki yazılı hallerde sporcular yaş grubu gözetmeksizin faaliyet
takvimindeki bir sonraki resmi müsabakaya katılamazlar ve aynı turnuvada tekler veya
çiftler maçlarına devam edemezler:
KURAL 24. HAKEM GRUBU VE USULLER
24.1 OLUŞUM
Bir maç için hakem grubu aşağıdaki görevlilerden oluşur.
Baş Hakem
Kule hakemi
Çizgi Hakemleri(gerek görüldüğü maçlarda)
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 27 www.plajtenisi.com
25.1 USULLER
25.1.1 Maç esnasında sadece başhakemler düdük çalabilir:
a) Oyun başlatan servis atışı için işareti baş hakem verir.
b) Bir hata yapıldığında emin olmaları ve hatanın nevini teşhis etmeleri halinde baş hakem
oyunun sona erdiğini işaret eder.
25.1.2. Hakemler oyunu durduran düdüğü çaldıktan hemen sonra resmi el işaretleri ile
aşağıdaki hususları belirtmek zorundadırlar.
a) Hatanın Nevi'ini
b) Hatayı yapan oyuncuyu
KURAL 26. BAŞ HAKEM
26.1. DURUŞ YERİ
26.1.1 Kule hakemi , filenin sonunda hakemler için ayrılan bölümde ayakta veya oturur
pozisyonda durur. Hakemin görüşü fileden fileden 50 cm. olmalıdır.
26.2 YETKİLERİ
26.2.1. Kule hakemi maçı başından sonuna kadar idare eder. Kulehakemi bütün takım
üyelerine karşı yetkilidir. Maç boyunca bütün kararların yetkilisidir.
26.2.2. Baş hakem oyunun işleyişini kontrol eder.
26.2.3. Baş hakem kendi kararlarının tartışılmasına izin vermez. Ama oyuncu isteği ile
vermiş olduğu kararı kurallar doğrultusunda uygulamalı olarak anlatabilir. Eğer oyuncu
aynı fikirde değilse, ikna olmamışsa maçın sonunda resmi itirazını yapabilir.
26.2.4. Baş hakemin sorumluluklarının içinde oyun alanının durumunu maçtan önce ve
maç esnasında kontrol eder. (Elverişli olup olmadığını )
26.3 SORUMLULUKLARI
26.3.1. Maç öncesi baş hakem
a) Sahayı, topları ve diğer ekipmanları denetler.
b) Oyuncularla kura atışı yapar.
c) Takımların ısınmalarını kontrol eder.
KURAL 27.ÇİZGİ HAKEMLERİ
27.1. DURUŞ YERİ
27.1.1. Resmi ve uluslar arası müsabakalarda iki çizgi hakemi bulunabilir. Bunlar oyun
alanının çapraz karşılıklı köşelerinde 1 ile2m. Uzaklıkta ayakta dururlar. Her biri kendi
tarafındaki hem dip hem de yan çizgileri kontrol ederler.
27.1.2. Eğer dört çizgi hakemi kullanılıyorsa bunlar oyun alanının köşelerinde 1 ila 3m.
Uzaklıkta serbest bölgede kontrol ettikleri çizginin temsili uzantısı üzerinde ayakta
dururlar.
27.2. SORUMLULUKLARI
27.2.1. Çizgi hakemleri görevlerini ellerindeki(30x30cm.) bayrağı kullanarak yerine
getirirler:
a) Top kendi çizgilerine yakın düştüğü zaman topun "dahil" yada "hariç" olduğunu işaret
ederler.
b) Hariç toplarda topu karşılayan takımın topa temaslarını işaret ederler.
c) Topun istikametine en yakın yerdeki çizgi hakemi işaretten öncelikle sorumludur.
d) Dip çizgilerden sorumlu çizgi hakemleri servis atan oyuncunun ayak hatalarını işaret
ederler. Baş hakemin talebine göre bir çizgi hakemi işaretini tekrarlamalıdır.
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 28 www.plajtenisi.com
TENİS AKADEMİ İNŞAAT, PEYZAJ, ORGANİZASYON, OTELCİLİK, SAN.TİC. LTD.ŞTİ. Sayfa 29 

Benzer belgeler