Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci

Yorumlar

Transkript

Avrasya Üniversitesi Bologna Süreci
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Ders Tanıtım Formu
Mobilya Tarihi ve Tasarımı
Dersin Adı
Öğretim Dili
Türkçe
Dersin Verildiği Düzey
Ön Lisans ( )
Eğitim Öğretim Sistemi
Örgün Öğretim (x)
Dersin Türü
Zorunlu (x)
Seçmeli ()
Kuramsal Saat
2
Uygulama Saat
2
Lisans (x)
Yüksek Lisans( )
Doktora( )
Uzaktan Öğretim( )
Diğer ( )
Dersin Alan Kodu
ICM
Ders Kodu
306
Toplam Saat
4
Yarıyılı
Bahar
Ulusal Kredi
3
AKTS Kredi
6
Dersin Amacı
Mobilyanın bir iç mimarlık öğesi olarak tanımlanması, mobilya tasarımının
geçirdiği tarihsel süreç, değişik mimarlık ve sanat akımlarına bağlı olarak
oluşan mobilya türleri ve karşılaştırmaları üzerinde durulacaktır.
Mobilya tasarımı yöntemlerini, tasarım sürecini, tasarım trendlerini,
malzemelerini ve kullanılan elemanları ele alarak kuramsal ve uygulamalı
çalışmalar amaçlanmaktadır.
Dersin Özet İçeriği
1- Sosyal, estetik, teorik, kültürel güç ve değişimlerin iç mekân ve
mobilya tasarımına etkileri
2- Dönem, stil ve akımlara ilişkin tarihsel ve kuramsal bilgiler
3- Antik dönem, Yunan, Roma, Bizans, Romanesk, İslam, Gotik,
Rönesans, Barok, Rokoko, Art-Nouveau, De Stijl, Modernizm, PostModernizm
4- Güncel akımlarda mobilya
5- Mobilyadaki tasarım öğeleri, konstrüksiyon detayları, dekoratif
unsurlar.
6- Mobilya tasarımlarının detaylandırılması ile mobilya kaplamaları,
aksesuar, birleşim detayları, tekstil gibi konularda öğrencilerin
deneyim kazanması
Ön Koşul Dersler
Yok
Önerilen Seçmeli Dersler
Yok
Dersin Öğrenme Çıktıları
1- Antik dönem Mısır-Mezopotamya-Yunan-Roma mobilyalarının
özelliklerini özetleyebilecekler.
2- Ortaçağ - Rönesans dönemi mobilyalarını tanımlayabilecek, Arts and
Crafts-20. yüzyıl sonu arasında kalan dönemi kavrayıp her dönemi tasvir
edebilecekler.
3- Mobilya tasarım tarihinde yeterli düzeyde bilgi sahibi olarak, gerektiği
zaman tasarımları yeniden ifade edebilecek ve projede kullanabilecek
düzeyde olabilecekler.
4- Mobilyanın bir içmimarlık öğesi olarak tanımlanması ve sahip olunan
geniş mobilya tarihi bilgisiyle akım, trend, konsept kavramlarını
uygulamalarda gösterebilecekler ve teorik bilgilerden faydalanarak
mobilya tasarlayabilecekler.
5- Tasarlamış oldukları mobilyaların detaylarını çözümleyebilecek, biçimform, malzeme, detaylar yönünden tasarlamış oldukları mobilyaları
geliştirebilecekler.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretim Elemanı
1/5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Dersin Yardımcı Öğretim Elemanı
(x) Sözel Anlatım
(x) Tartışma
() Problem Çözme
() Deney
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Yardımcı Ders Kitabı
( ) Doğrudan Dönüşüm Sistemi
Öğretim Yöntemleri
( ) Örnek Olay
( ) Drama
( ) Buluş Yoluyla
(x ) Proje
( ) Bilgisayar Destekli
(x) Laboratuar
(x) Sunum
( ) ………………….
1- Özdemir,İ.,Tavşan,F.,Akgül, B.,Mobilya Tarihi Ders Notu, KTÜ
(Basım Aşamasında)
2- Dincel, K., 1979; History of furniture Art, İstanbul
3- Cranz, G., The Chair Rethinking Culture Body and Design , w.w.w.
Norton & company newyork. London
4- Baker, Fiana & Keith, 20th Furniture, Carlton Books Limited, 2003
5- Sembach, L., 1991;Twentieth Century Furniture Design , Benedict
Tasch,Veglar Gmblt.
1- http://www.boonesantiques.com/inventory.html.seating
2- http://www.designboom.com
3- http://www.dezignare.com/newsletter
Başarı Notunu Değerlendirme Sistemi
(x) Bağıl Değerlendirme
Yarıyıl içi çalışmaları
Sayısı
Derse Devam
Ölçme ve Değerlendirme
Katkı Payı %
5
Laboratuar Sınavı
Uygulama
7
15
Ödevler
7
15
Proje
1
25
1
40
Kısa Sınavlar
Derse Özgü Staj (Varsa)
Sunum
Ara Sınav
Seminer
Toplam
Yarıyıl sonu çalışmaları
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
2/5
100
Sayısı
Katkı Payı %
1
100
100
40
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı
Notuna Katkısı
TOPLAM
3/5
60
100
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Haftalara Göre Ders Konuları
Teorik Dersler
Antik Çağ Dönemi ve Orta Çağ Mobilyalar: Mısır, Mezopotamya Yunan, Roma
Bizans, Roman ve Gotik Rönesans Çağ Dönemi Mobilya: Tudor, elizabethan,
Jacobean
Barok Rokoko Dönemi Mobilya Stilleri: Regence Stili, XV Louis Stili, Rokoko Dönemi
Amerikan Stilleri, Queen Anne, Erken Georgian ve Kolonial Dönemi Mobilya Stilleri:
Louis Stili ,William and Mary Stili
Yeniçağ Dönemi Mobilya Stilleri: XVI. Louis Stili, Directoire Stili, Geç Georgian ve
Empire Stili. Yakınçağ Mobilya Stilleri: Geç Federal Dönem, Regency, Victorian ve
Louis Philippe
20. Yüzyıl Başı Mobilya Stilleri: Michael Thonet, Arts and Crafts, Art Nouveau,
Art deco Stil Mobilyalar: Paul Follot, Emile-Jacques Ruhlmann, Eileen Gray De Stijl
Stil Mobilyalar: Gerrit Rietveld
20. Yüzyıl Ortası Mobilyalar: Charles Eames, Eero Saarinen, Harry Bertoia ang Arne
Jacobsen. Bauhaus Stili Mobilyalar: Walter Gropius, Marcel Breuer, Le Corbusier,
Mies van der Rohe, Alvar Aalto
Pop Kültür Mobilyalar: Gio Ponti, Joe Colombo ve Achille&Pier Giacomo Castiglioni
20. Yüzyıl Sonu Mobilyalar: Starck, Zaha Hadid, Karim Rashid, Marc Newson, Ron
Arad, Stefano Giovannoni, Jasper Morrison ve Tom Dixon
Mobilya Tasarımına giriş: Mobilya tasarımına ait bilgilerin verilmesi
Ara Sınav
Araştırma: Görsel Mobilya araştırmaları
Konsept: Mobilya çeşidinin ve konseptinin belirlenmesi
Kritik: eskiz çalışmaların görülmesi, kritikler
Kritik: eskiz çalışmaların görülmesi, kritikler
Çizim: Mobilya tasarımın çizimlerin görülmesi, kritikler
Malzeme: Mobilya tasarımda malzeme önerilerin tartışılması, kritikler
Detaylar: Mobilya tasarımın detaylarının görülmesi, kritikler
Dönem Sonu Sınavı ve proje teslimi
DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ
Program Yeterlilikleri
01
PY 01
3
PY 02
PY 03
PY 04
PY 05
PY 06
PY 07
PY 08
PY 09
PY 10
PY 11
4
PY 12
PY 13
* 1: Çok düşük 2: Düşük 3: Orta 4: Yüksek 5: Çok yüksek
02
4
2
4/5
Dersin Öğrenme Çıktıları *
03
04
05
3
4
2
4
5
2
Laboratuar
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
AKTS (Öğrenci İş Yükü) Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlikler
Sayısı
Kuramsal Ders
14
Uygulamalı Ders
14
Ödevler
7
Sunum / Seminer Hazırlama
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön
14
Çalışma, Pekiştirme, vb)
Dönem Ödevi / Proje
1
Uygulama (Lab., Atölye, Arazi, PDÖ)
7
Laboratuar Sınavı
Kısa Sınavlar
Ara Sınav
1
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
Ön Hazırlık
10
10
Etkinlik Süresi
2
2
2
Toplam İş Yükü
28
28
14
3
42
30
2
30
14
2
2
Toplam İş Yükü (Saat)
Yuvarla [Toplam İş Yükü (Saat) / 30] = Dersin AKTS Kredisi
5/5
12
12
180
6

Benzer belgeler

İÇM305 Mobilya Tarihi

İÇM305 Mobilya Tarihi 8. - 20. Yüzyıl Başı Mobilya Stilleri:Michael Thonet, Arts and Crafts, Art Nouveau * Ön çalışma - Okuma _____________________________________________________ 9. - Ara Sınav * Ön çalışma - Çalışma _...

Detaylı

bartın ünġversġtesġ bartın orman fakültesġ/yüksekokulu/enstġtüsü

bartın ünġversġtesġ bartın orman fakültesġ/yüksekokulu/enstġtüsü Malzeme: Mobilya tasarımda malzeme önerilerin tartışılması, kritikler Detaylar: Mobilya tasarımın detaylarının görülmesi, kritikler Dönem Sonu Sınavı ve proje teslimi

Detaylı