Özgeçmiş Dosyası İndir - Avesis

Transkript

Özgeçmiş Dosyası İndir - Avesis
Yrd.Doç.Dr. Selçuk Seçkin Tuncer
ÖZGEÇMİŞ DOSYASI
KİŞİSEL BİLGİLER
Doğum Yılı :
Doğum Yeri :
Sabit Telefon :
Faks :
E-Posta Adresi :
Web Adresi :
Posta Adresi :
1969
Göksun
T: 432444506523819
F: 4327122571
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi/Fen Bil. Enst., Zootekni / Hayvan Yetiştirme, 2005-2008
Yüksek Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi/Fen Bil. Enst., Zootekni / Hayvan Yetiştirme, 1990-1994
Lisans, ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi/Fen Bil. Enst., Zootekni, 1986-1990
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Norduz ve Karakaş Koyunlarında Kıl Follikülü ile Yapağı Özellikleri Arasındaki İlişkiler", YÜZÜNCÜ YIL
ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi Zootekni / Hayvan Yetiştirme Aralık, 2008.
Yüksek Lisans, "Akkaraman, Anadolu Merinosu, ıle de France X Akkaraman (G1) ve ıle de France X Anadolu Merinosu
(G1) Melezlerinde Yapağı Verim ve Özellikleri", ANKARA ÜNİVERSİTESİ Ziraat fakültesi Zootekni / Hayvan Yetiştirme
Aralık, 1994.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
AKADEMİK UNVANLAR/GÖREVLER
Yrd.Doç.Dr., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Özalp Meslek Yüksekokulu, 2011 - Devam Ediyor
Ögr.Gör., YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2003 - 2011
MESLEKİ VE İDARİ DENEYİM
Bölüm Başkanı, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Özalp MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, 16.04.2014 - Devam
Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Özalp MYO, , 10.04.2012 - 20.04.2015
Bölüm Başkanı, YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Özalp MYO, Gıda Bölümü, 10.04.2012 - 09.04.2014
ARAŞTIRMA ALANLARI
Küçükbaş
SCI,SSCI,AHCI INDEXLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Kor A., Karakuş F., Tuncer S.S., Yılmaz A., Bingöl M., Cengiz F., " Phenotypic Correlations among Fleece Traits in
Norduz and Karakas Sheep", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.574-576, 2011
Karakuş K., Budağ C., Tuncer S.S., Özdemir T., Eyduran E., "The Effect of Gender, Genotype, Dam Age, Birth Year and
Birth Type on Birth Weight: Norduz and Karakas Lambs. ", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7,
pp.1134-1136, 2008
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Tuncer S.S., Uslu S., Budağ C., Alarslan E., Karakuş K., Aygün T., "Effect of Different Levels of Feed Consumption on
the Quality of Fleece and Number of Fiber Follicles in Norduz Lambs", Van Veterinary Journal, vol.27, no.1, pp.37-42,
2016
Dellal G., Söylemezoğlu F., Erdoğan Z., Pehlivan E., Köksal Ö., Tuncer S.S., "Present Situation and Future of Animal
Fiber Production in Turkey", Journal of Life Sciences, vol.8, pp.192-200, 2014
Tuncer S.S., Karakuş K., Arslan S., "Comparison of Some Fleece Yields and Characteristics for Ile de France x
Akkaraman (B1) and (Ile de France x Akkaraman B1) x Karakas (F1) Crossbreed Sheep in Turkey", Journal of Animal
and Veterinary Advances, vol.4, pp.560-562, 2005
Karakuş K., Tuncer S.S., Arslan S., "Comparison of The Fleece Characteristics of Karakas and Norduz Sheep (local
ewes) in Turkey", Journal of Animal and Veterinary Advances, vol.4, pp.563-565, 2005
Karakuş K., Cengiz F., Mirtagioğlu H., Tuncer S.S., Arslan S., "The Analysis of Binomial Data for Reproductive
Performance by a Generalized Lİnear Mixed Model (GENMOD) in Karakaş (Local ewes) in Turkey", Journal of Animal
and Veterinary Advances, vol.3, pp.824-827, 2004
HAKEMLİ KONGRE/SEMPOZYUM BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Tuncer S.S., Çelen F., Karakuş K., "Global Warming and Livestock", International Mesopotamia Agriculture Congress,
DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, pp.83-84
Karakuş K., Tuncer S.S., Çelen F., "Organic Animal Production for Eastern Anatolia Region", International
Mesopotamia Agriculture Congress, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, pp.84-85
Çelen F., Keskin S., Karakuş K., Tuncer S.S., Aygün T., "Village Poultry in Turkey. ", VI. Balkan Animal Conference,
TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, pp.185-186
Tuncer S.S., Aygün T., Çelen F., Karakuş K., Keskin S., "The economical livestock activity: Leather Industry", VI. Balkan
Animal Conference, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, pp.248-249
Aygün T., Karakuş K., Tuncer S.S., Keskin S., Çelen F., "Nomadic Culture and sheep husbandry in eastern Anatolia", VI.
Balkan Animal Conference, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, pp.187-188
Karakuş K., Aygün T., Tuncer S.S., Çelen F., Keskin S., "Importance of organization in the east Anatolian animal
husbandry", VI. Balkan Animal Conference, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, pp.186-187
Keskin S., Elasan S., Karakuş K., Aygün T., Çelen F., Tuncer S.S., "Machine Learning Methods: Naive Bayes and Support
Vector Machines", VI. Balkan Animal Conference, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, pp.164-165
Dellal G., Yanar A., Pehlivan E., Köksal Ö., Söylemezoğlu F., Erdoğan Z., et al.,"The Economic and Cultural İmportance
of Animal Fibers Production in Turkey. ", Third İnternational Scientific Symosium 'Agrosym 2012', Jahorina, BOSNA
HERSEK, 15-17 Kasım 2012, pp.478-484
Dellal G., Eliçin A., Tuncel E., Erdoğan Z., Taşkın T., Cengiz F., et al.,"Türkiye’de Hayvansal Lif Üretiminin Durumu ve
Geleceği.", Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi , ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Ocak 2010, ss.735-757
Karakuş F., Kor A., Bingöl M., Tuncer S.S., Yılmaz A., Cengiz F., "Norduz ve kıl keçilerinde kıl verimi ve kalitesinin
belirlenmesi", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.219-222
Dellal G., Erdoğan Z., Koyuncu M., Söylemezoğlu F., Pehlivan E., Tuncer S.S., "Türkiye’de Keçi Lifleri Üretim Potansiyeli
ve Bundan Yararlanma Olanakları. ", Ulusal Keçicilik Kongresi , ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26 Haziran 2010, ss.431-437
Karakuş F., Bingöl M., Kor A., Tuncer S.S., Yılmaz A., Cengiz F., "Norduz ve Kıl Keçilerinde Elde Edilen Üst ve Alt Kıllarda
Bazı Fiziksel Özellikler Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. ", Ulusal Keçicilik Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 24-26
Haziran 2010, ss.438-442
DESTEKLENEN PROJELER
"Norduz Kuzularında Farklı Enerji ve Protein Düzeylerinin Bazı Yapağı Karakterleri ve İkincil Follikül Gelişimi Üzerine
Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2009-ZF-B041, Araştırmacı, 2015
"'Van ili Norduz ve Diyarbakır ili Zom Koyunlarının Bazı Yapağı Karakterlerinin Karşılaştırmalı Analizi", BAP Arastırma
Projesi, 2015-ÖMYO-B076, Yönetici, 2016
"'Van ili Norduz ve Diyarbakır ili Zom Koyunlarının Bazı Yapağı Karakterlerinin Karşılaştırmalı Analizi", BAP Arastırma
Projesi, 2015-ÖMYO-B076, Yönetici, 2016
"Norduz ve Karakaş Koyunlarında Yapağı Verimi ve Kalitesi ile Norduz Keçisi ve Kıl Keçilerinde Kıl Verimi ve Kalitesinin
Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2006-ZF-YTR.04, Araştırmacı, 2010
BİLİMSEL DERNEK, ORGANİZASYON VE KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER/GÖREVLER
Van Zootekni Derneği, , Üye, 05.02.2007 - Devam Ediyor
Van Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği, , Üye, 12.06.2007 - 23.10.2015
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE/SEMPOZYUM VE BİLİMSEL TOPLANTILAR
International Mesopotamia Agriculture Congress, , Eylül 2014
VI. Balkan Animal Conference. , , Ekim 2013
Third İnternational Scientific Symosium 'Agrosym 2012', , Ekim 2012
. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Adana, Eylül 2011
6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Haziran 2009
BİLİMSEL HAKEMLİKLER
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Juriliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Nisan, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Juriliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mart, 2013
ATIFLAR
2015, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 3, Ulusal Diğer: 0
2014, Isı Web Of Science: 1, Uluslararası Diğer: 1, Ulusal Diğer: 0
2011, Isı Web Of Science: 0, Uluslararası Diğer: 1, Ulusal Diğer: 0

Benzer belgeler

Sakız X Karayaka Melezlemesi İle Elde Edilen Melez Koyun Tipinin

Sakız X Karayaka Melezlemesi İle Elde Edilen Melez Koyun Tipinin farklılıklar istatistik olarak önemsizdir. Bafra erkek kuzular, 20 kg canlı ağırlıkta besiye alınmış ve 40 kg canlı ağırlığa ulaşana kadar sınırlı yonca (370 g/gün) ve ad-libitum kesif yem ile besl...

Detaylı

özgeçmişi - Ödemiş Kent Konseyi

özgeçmişi - Ödemiş Kent Konseyi E1. F. Yoldaş, B. Eser, 1998. Havuç (Daucus carota) Üretiminde Tohumlara Ekim Öncesinde Yapılan Farklı Uygulamaların Çimlenme ve Çıkış Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Ege Bölgesi I. Tarım Kongr...

Detaylı

Özgeçmiş Dosyası İndir - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Özgeçmiş Dosyası İndir - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Terzi E., Capkin E., Altinok I., "Distribution of sulfonamide resistance genes in bacteria isolated from rainbow trout in Turkey", VI International Conference, Water & Fish, Belgrade, SIRBISTAN, 12...

Detaylı

IST - TAV Passport

IST - TAV Passport Osmaniye mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:3, ABlok S087 Bakırköy / İstanbul

Detaylı