El Kitabı En Vogue – Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak

Transkript

El Kitabı En Vogue – Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak
El Kitabı
En Vogue – Genç kadın öğrencilere çekici bir
adım olarak özel tasarlanmış eğitim programı
© 2011
Bu yayın “isteğe uygun olarak
hazırlanmış bir eğitimsel program olup
genç kadın öğrenciler için ilgi çekici bir
platform yaratmak amacı güden ve
Avrupa Komisyonu ile ortaklaşa
fonlanan bir proje (n° 503248-LLP-12009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) olan
‘En Vogue - Genç kadın öğrencilere
çekici bir adım olarak özel tasarlanmış
eğitim programı’. Bu iletişim sadece
yazarların görüşlerini yansıtmakta
olup, içerdiği bilginin herhangi bir
şekilde kullanılmasından Komisyon
sorumlu tutulamaz.
Proje ortaklığı aşağıda belirtilenler
arasında oluşturulmuştur:
BEST
Institut
fürberufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining
GmbH,
Vienna
(AT)
–
proje
koordinatörü
Volkshochschule im Landkreis Cham
e.V., Cham (DE)
IRFA Sud, Montpellier (FR)
IAL Emilia Romagna, Bologna (IT)
SURT, Barcelona (ES)
Folkuniversitetet, Kristianstad (SE)
Careers Europe, Bradford (UK)
Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu, Çankırı (TR)
Proje hakkında daha
www.envogue-project.eu.
bulunabilir.
fazla bilgi
adresinde
İçindekiler
Giriş
4
Kısım 1 – Bu Proje ve doküman hakkında
5
Bölüm 1 – Projenin Misyonu
5
Bölüm 2 – Bu Dokümanın Geri Planı ve Yapısı
7
Bölüm 2: Hedeflenen öğrenciler hakkında
10
Kısım 3 – Toplumda ve iş gücü piyasasında cinsiyet bazında eşitsizlik
mevcut mudur?
10
Kısım 4 – Nihai Faydalanıcının dünyasının ve durumunun tarifi
17
Bölüm 3: Metodolojik Bilgi
21
Kısım 5 – Eğitim Felsefeleri. Konuya Giriş
21
Bölüm 6 – Yaratıcılığı artırıcı teknikler
33
Kısım 4: Beceriler ve yetkinlik odağı
37
Bölüm 7 – Ana yetkinlikler ve aktarılabilir beceriler
37
Bölüm 8 – Girişimcilik Ruhu
40
Bölüm 9 – Kritik Başarı Faktörleri
44
KISIM 5: Son sözler
48
Bölüm 10 – Sonuçlar ve Uygulama sorunları
48
Ekler
51
Terimler Sözlüğü
51
Teşekkür
52
Giriş
En Vogue, girişimcilik ruhunun genç bireylerde moda, yaratıcı düşünce ve girişimcilik
eğitmenliği aracılığı ile canlandırılması fikri ile geliştirilen bir projedir. Genç zihinler, öğrenme
şevkini canlı tutmak için yeni ilham verici fikirlere ihtiyaç duyar. Söz konusu bu türde fikirler,
En Vogue ürünleri tarafından yenilikçilik, yaratıcılık ve bağımsız öğrenmeye artan güven
aracılığı ile teşvik edilir.
En Vogue materyallerini uygulamakta olan öğretmenler, eğitmenler ve rehber danışmanlar,
öğrenmeye yeni ilgiyi canlandırmak üzere bu fikirler aracılığı ile teşvik ve motive edilebilir.
Burada önem arz eden husus, 18 ila 25 yaş arasında dezavantajlı, düşük seviyede eğitim
almış genç kadın öğrencilere eğitim temin etmekte olanların öğretme ve öğrenme şevkini
canlı tutabilmek için kendilerine destek ve esinlenecekleri fikirlerin sağlanması lazımdır. Söz
konusu bu yaklaşım En Vogue Projesi içinde benimsenmiş bulunmaktadır. Şimdiye kadar
okulda ve / veya alışıldık eğitim verme yöntemleri ile can sıkıcı ve şevk kırıcı deneyimlerden
geçen Kadın öğrencilerin şevkini yeniden canlandırmayı mümkün kılacak ürünler projede
mevcut bulunmaktadır.
Ürünler
En Vogue El Kitabı ve Alet Kutusu iş gücü piyasasındaki (veya iş gücü piyasasına
girmekte olan) genç kadın öğrencileri güçlendirmek üzere gerekli olan bilgiyi yaratıcı bir
şekilde öğretmeyi mümkün kılacak desteği sağlayan başlıca iki üründür. Bu doküman, yani
En Vogue El Kitabı, öğretmenlere, eğitmenlere ve rehber danışmanlara bir hedef grup ile
çalışmak için mevcut en etkin yol üzerine tavsiyede bulunmaktadır. El Kitabı aynı zamanda
farklı öğretme stilleri üzerine bilgi vermekte ve kadın öğrencilerin girişimcilik ruhunu uyarmak
için onları moda dünyasına davet etmek sureti ile modern bir yaklaşım sunmaktadır. Alet
Kutusu ise işbu doküman ile yakından ilişkili olarak işlev görmekte, muhtelif aydınlatıcı
materyaller, örnek modeller, yazılı materyaller ve desteğin yanı sıra sınıf ortamında
gerçekleştirilecek farklı türde faaliyetler için planlar ve tarifler de temin etmektedir.
İlave yayınlar www.envogue-project.eu adresinde bulunabilir.
EL KİTABI
© 2011
-4-
En Vogue – genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak
özel tasarlanmış eğitim programı
Proje No. 503248-LLP-1 -2009-1 -AT-GRUNDTVIG-GMP
10 bölümlük didaktik bilgi
Kolay kullanılabilir, etkin ve esnek
Girişimcilik ruhunu öğretmeyle ilgili ve
Eğitimlerinde henüz başarıyı yaşamamış genç
kadınlar için yaratıcı, motive edici IT dersleri
En Vogue Alet Kutusu ile desteklenmektedir.
Bu ‘En Vogue – Genç kadın öğrencilere çekici bir adım olarak özel tasarlanmış
eğitim
programı’
projesi
(503248-LLP-12009-1-AT-GRUNDTVIG-GMP)
tarafından eğitim sağlayıcılar ve onların personeli için üretilen bir üründür.
Daha fazla bilgi ve destek ürünler için www.envogue-project.eu ziyaret ediniz.

Benzer belgeler

ögrenme cazip hale ögrenme cazip hale eni fikirler eni fikirler Ürünler

ögrenme cazip hale ögrenme cazip hale eni fikirler eni fikirler Ürünler olsa kullanılmasını sağlamak üzere yapılan etkinlikleri kapsamaktadır. Burada belirtilen ürünler ve ayrıca bütün ürünler için daha fazla bilgi almak üzere www.envoguewww.envogue-project.eu adresini...

Detaylı

El Kitabı

El Kitabı En Vogue El Kitabı ve Alet Kutusu iş gücü piyasasındaki (veya iş gücü piyasasına girmekte olan) genç kadın öğrencileri güçlendirmek üzere gerekli olan bilgiyi yaratıcı bir şekilde öğretmeyi mümkün ...

Detaylı