Child Support - Department of Human Services

Transkript

Child Support - Department of Human Services
TURKISH
Ocak 2016
Child Support
Ayrılmış ya da ayrılma sürecinde olan anne-babalar bu yaşadıkları durum değişikliği
konusunda yardım alabilirler. Bu yardım, her bir ailenin diğerlerinden farklı olduğunu ve
ayrılma tecrübesinin herkes için farklı olduğunu kabul eden bilgileri, mali yardımı ve iyi
durumda olma desteğini içerir. Bu bilgiler aşağıdaki kişilere yardımcı olur:

anne-babalar

yasal vasi, büyükanne/büyükbaba veya diğer aile fertleri gibi anne-baba dışındaki diğer
bakıcılar

ayrılmış aileleri destekleyen arkadaşlar ve diğer insanlar.
Çocuk desteği
Çocuk desteği, çocuk büyütme masraflarının karşılanmasına yardım eder. Çocuk
desteğinizi planlarken farklı seçenekler olduğundan, hem anne hem de baba için
geçerlidir. Biz bir çocuk destek başvurusunu kabul etmeden önce her iki anne-babanın
(ve anne-baba dışındaki tüm bakıcıların) çocuk destek değerlendirmesi için uygun şartları
taşıdığından emin olmalıyız.
Seçeneklerinizi, çocuk desteğinin nasıl işlediğini ve nasıl yardım edebileceğimizi açıklayan
bilgileri humanservices.gov.au/separatedparents adresinde bulabilirsiniz.
Çocuk destek formülü
Çocuk destek formülü, ödeyebileceğiniz ya da alabileceğiniz çocuk desteği tutarını
hesaplamak için kullanılır. Her aile diğerlerinden farklıdır, bu yüzden çocuk destek
formülünde birçok farklı aile durumu göz önünde bulundurulur. Çocukları büyütme
masrafları, hem anne hem babanın geliri, hem anne hem baba için kendine yeterli tutar ve
hem anne hem babanın sağladığı bakım yüzdesi dikkate alınır. Çevrimiçi tahmin edicileri
kullanarak çocuk desteği ve bakım yüzdenizi tahmin edebilirsiniz.
Çocuk destek anlaşmaları
Bir çocuk destek anlaşması çocuk desteğinin tutarı ve nasıl ödeneceği hakkında yazılı bir
anlaşmadır. Çocuklarınızın mali olarak nasıl destekleneceği konusunda ortak bir karara
varabilirseniz bir çocuk destek anlaşması yapabilir ve bizden onaylamamızı isteyebilirsiniz.
Çocuk desteğinizi tahsil etmemizi ve aktarmamızı isteyebilir ya da bunu kendiniz
yapabilirsiniz.
Anne-babaların yapabileceği farklı gereklilikleri içeren farklı anlaşmalar vardır. Daha fazla
bilgi için humanservices.gov.au/separatedparents adresini ziyaret edin.
9333TUR.1603
PAGE 1 OF 13
Değerlendirme değişikliği
Çocuk destek değerlendirmenizin sizin, diğer anne/babanın ya da çocuğunuzun özel
durumunu yansıtmadığını düşünüyorsanız değerlendirmenin değiştirilmesi için
başvurmanız mümkün olabilir.
Değerlendirme değişikliği işlemi diğer anne/babayla bilgi alışverişi içerir. Başvuru ve yanıtı
hakkında konuşmak için sizi ve diğer anne/babayı çağırıyoruz. Bu işlemin sonucunda, size
ve diğer anne/babaya kararımızı yazılı olarak bildiriyoruz. Bu bildirimde değerlendirmenin
değiştirilip değiştirilmediği belirtilir.
Durumunuz, 10 adet değerlendirme değişikliği sebebinden en az birisine uyarsa
değerlendirmenizde değişikliği dikkate almaktayız.
Mevcut değerlendirmeden memnun olmamanız tek başına bir başvuru sebebi olamaz.
Daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/childsupportassessment adresini ziyaret
edin.
Çocuk desteği ve Family Tax Benefit
Çocuk desteği ve aile yardımı birbiriyle yakından ilgilidir. Family Tax Benefit alıyorsanız ve
siz ya da eşiniz çocuk desteği alıyor ya da ödüyorsa, Family Tax Benefit haklarınızı
hesaplarken çocuk desteğinizi göz önünde bulunduruyoruz. Sizin ya da eşinizin aldığı ya
da ödediği çocuk desteği tutarı değişirse Family Tax Benefit haklarınız değişebilir.Diğer
anne/babayla kendi aranızda bir çocuk desteği düzenlemesi yapmış olsanız ya da bir
çocuk destek anlaşmanız bulunsa bile bunun bilinmesi önemlidir.
Çocuk desteğinin Family Tax Benefit ile ilgili hakları nasıl etkilediğine ilişkin bilgiler için
humanservices.gov.au/ftb adresini ziyaret edin.
Ödeme seçenekleri
Çocuk desteğinin özel olarak ödenmesi
Private Collect düzenlemesi, ne kadar ödeme yapılması gerektiğini size bildirdiğimizde ve
bunun üzerine sizin çocuk desteğini kendi aranızda aktardığınızda ortaya çıkan durumdur.
Siz ödemeyi alan tarafsanız, çocuk desteğine başvurduğunuzda ya da işleminiz aktif
olmadığı herhangi bir anda bu seçeneği tercih edebilirsiniz. Private Collect sistemi
işlemezse, ödemeyi alan taraf çocuk desteğinin tahsil edilmesini bizden isteyebilir.
Çocuk desteğinin tahsili
Bir Child Support Collect düzenlemesi, çocuk desteği tutarı üzerinde çalıştığımız, ödemeyi
yapan anne/babadan tahsil ettiğimiz ve ardından bu tutarı ödemeyi alan tarafa
aktardığımızda ortaya çıkan durumdur.
Siz ödemeyi yapan tarafsanız bize haftalık, iki haftalık ya da aylık ödeme yapmayı tercih
edebilirsiniz. Çocuk desteğinizi işverenden mahsup ederek, otomatik ödeme ile, BPAY® ile
9333TUR.1603
PAGE 2 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services
ya da Government EasyPay kullanarak banka/kredi kartlarıyla ödeyebilirsiniz. Daha fazla
bilgi için humanservices.gov.au/separatedparents adresini ziyaret edin.
®Registered to BPAY Pty Ltd ABN 69 079 137 518
Aracısız ödemeler yapma
Sizin adınıza ödemeleri tahsil edip aktarıyorsak çocuk desteği olarak kabul edilebilen bazı
ödemelerin yapılmasını isteyebilir ya da buna ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu tip ödemelere
genellikle aracısız ödemeler adı verilir.
Aracısız ödemeler doğrudan ödemeyi yapan anne/baba tarafından ödemeyi alan
anne/babaya yapılabilir. Ödemeyi yapan anne/baba, ödemeleri, ödemeyi alan
anne/babanın menfaatine bir üçüncü tarafa da yapabilir. Üçüncü taraf ödemelerine örnek
olarak kredi kartı geri ödemeleri, gıda ve elbise, tatil harcamaları ve ya mal aktarımı ya da
evle ilgili tamirat gibi hizmetlerin karşılanması verilebilir. Bu tür ödemeleri yalnızca bunların
düzenli çocuk ödemesi yerine yapıldığını hem anne hem babanın kabul etmesi durumunda
kabul edebiliriz.
Öngörülen ödemeler, ödemeyi alan taraf ödemenin çocuk desteği yerine yapıldığını kabul
etmese bile çocuk desteği olarak kabul edilebilen belli ödemelerdir. Ödemeyi yapan
anne/babanın normal aylık ödemesinin yüzde 70’ini ödediği sürece, aylık çocuk desteği
ödemesinin en fazla yüzde 30’luk kısmı bu şekilde kabul edilebilir.
Öngörülen ödemeler yalnızca çocuk bakımı maliyetleri, okul ücretleri, okul üniforma ve
kitap masrafları, gerekli tıbbi ve diş malzemeleri, diğer anne/babanın kira, ipotek, altyapı
hizmetleri ve ücretlere dair hissesi veya bazı motorlu taşıt masrafları için olabilir.
Öngörülen ödemeler, ödemeyi yapan tarafın, çocukların bakımının yalnızca yüzde
14’ünden azını karşıladığı durumlarda kabul edilebilir. Bunun sebebi, bakımın en az yüzde
14’ünü karşılamakta olan anne/babanın karşıladıkları doğrudan maliyetlerin zaten formüle
doğrudan dahil edilmiş olmasıdır.
Doğrudan, üçüncü taraf ya da öngörülen aracısız bir ödeme yapıyor ya da alıyorsanız
çevrimiçi Child Support hesabınızı kullanarak ya da 131 272 numaralı telefonu arayarak
bunu bize bildirebilirsiniz.
Çocuk destek ödemesi hakkında daha fazla bilgi için
humanservices.gov.au/childsupport adresini ziyaret edin.
Ödenmeyen çocuk desteği
Siz eğer ödemeyi yapan anne/baba iseniz ve bir ödemeyi atlarsanız işleri yoluna
koymanızda yardımcı olabilmemiz için bize başvurmanız gereklidir.
Sizinle konuştuğumuzda durumunuzu göz önünde bulunduracak ve uygulanabilir bir
ödeme düzenlemesi yapabilmek için sizinle beraber çalışacağız. Eğer sizinle bir
düzenleme yapamazsak, ödenmeyen çocuk desteğini çocuğun menfaati için karşılamak
amacıyla etkin şekilde çaba göstereceğiz.
Çocuk desteğinizi zamanında ve eksiksiz olarak ödemezseniz ceza uygulanır. Bazı
durumlarda bu cezalar affedilebilir.
9333TUR.1603
PAGE 3 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services
Diğer bilgiler
Anne/baba dışındaki bakıcılara çocuk desteği
Bir çocuğa büyükanne/büyükbaba, akraba, yasal vasi ya da başka bir sıfatla bakıyorsanız
çocukların anne-babasının birisinden ya da her ikisinden çocuk desteği almanız mümkün
olabilir.
Daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/nonparentcarers adresini ziyaret edin
Avustralya dışında yaşayan anne/babalar veya çocuklar
için çocuk desteği
Uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar yoluyla diğer bazı ülkelerle yapılmış
düzenlemelerimiz mevcuttur. Daha fazla bilgi için
humanservices.gov.au/childsupportassessment adresini ziyaret edin
Birisini kendi adınıza bizimle ilgili işlerde görevlendirme
Başka birisinin Centrelink, Child Support ya da Medicare işlerinizle ilgilenmesini isterseniz
bir kişi ya da kurumu bizimle ilgili işlerle sizin adınıza uğraşması için yetkilendirebilirsiniz.
Bu düzenlemeler hakkında daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/nominees
adresini ziyaret edin, bizi arayın ya da bir hizmet merkezini ziyaret edin.
Centrepay
Centrepay, Centrelink müşterileri için ücretsiz isteğe bağlı bir fatura ödeme hizmetidir.
Kira, gaz, elektrik, su ve telefon gibi faturalarınızı ve sürekli harcamalarınızı ödemek ve
diğer ev masraflarınızı karşılamak için Centrepay’i kullanabilirsiniz. Centrelink
ödemenizden düzenli kesintiler ayarlamak için Centrepay’i kullanın. Bir kesintiyi istediğiniz
zaman başlatabilir ya da değiştirebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için humanservices.gov.au/centrepay adresini ziyaret edin
Aile ve ev içi şiddet
Aile ya da ev içi şiddet görüyorsanız size sunulabilecek çocuk desteği seçenekleri
hakkında konuşmak için bizi 131 272 numaralı telefondan arayabilirsiniz. Danışmanlık ve
aile veya ev içi şiddet sorunları hakkında 1800 737 732 numaralı telefondan
1800RESPECT ulusal telefon danışmanlık hizmetini arayabilirsiniz.
Fazladan yardım
Fazladan yardım gerektiren masraflarınız ya da problemleriniz varsa aşağıdakilerden
yararlanmanız mümkün olabilir:
 Parenting Payment

ABSTUDY
9333TUR.1603
PAGE 4 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services

indirim ve sağlık kartları

Carer Allowance

Rent Assistance

Rent Deduction Scheme

Income Management

Assistance for Isolated Children

Financial Information Service

sosyal iş hizmetleri

Child Dental Benefits Schedule

büyükanne/büyükbaba danışmanları

çift Medicare kartı

Medicare Safety Net.
Bu ödemeler ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi için humanservices.gov.au adresini
ziyaret edin ya da bize başvurun.
Diğer kurumlar:
beyondblue—beyondblue.org.au
Family Relationship Advice line—1800 050 321
Family Relationships Online—familyrelationships.gov.au
Financial Counselling Australia—financialcounsellingaustralia.org.au
Kids Helpline—1800 551 800
Lifeline—131 114
MensLine—mensline.org.au
Çevrimiçi işlemler

Devam eden bir Child Support işleminiz varsa, çocuk desteği düzenlemelerinizi size
uygun yer ve zamanda görüntülemek ve yönetmek için çevrimiçi Child Support
hesabınızı kullanabilirsiniz.

Çeşitli hükumet hizmetlerinden yararlanabilmek için my.gov.au adresinde bir
myGov hesabı oluşturun.

Ardından, ‘Services’ öğesini ve ‘Child Support’ yanındaki ‘link’ simgesini seçerek
‘Child Support’ hesabınızı myGov hesabınızla bağlayın.

Daha fazla bilgi için my.gov.au ya da humanservices.gov.au/childsupport
adresini ziyaret edin veya çevrimiçi hesabınızın düzenlenmesinde yardıma
ihtiyacınız varsa 131 272 numaralı telefondan Child Support’u arayın.
9333TUR.1603
PAGE 5 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services
Express Plus mobil uygulamaları
Dışarıdayken bilgi ve ödemelerinizi Express Plus mobil uygulamalarımızı kullanarak da
yönetebilirsiniz.
Express Plus Child Support
Adım 1: App Store’dan Express Plus Child Support mobil uygulamasını indirin.
Adım 2: Dört basamaklı PIN numaranızı ayarlamak ve Express Plus Child Support mobil
uygulamanızı kullanmaya başlamak için Child Support çevrimiçi hesabınızın kullanıcı adını
ve parolasını kullanın.
Apple ve Apple logosu, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli markasıdır. App
Store, aynı zamanda Apple Inc.'in bir hizmet markasıdır.
Çevrimiçi güvenlik
Bilgilerinizin çevrimiçinde güvenli kalmasını sağlayın.
Bunun nasıl yapılacağını öğrenmek için humanservices.gov.au/onlinesecurity adresini
ziyaret edin.
Güncel kalın
Ödeme ve hizmetlerde yapılan değişiklikler hakkında bilgi edinmek için:
güncel bilgiler için humanservices.gov.au/familynews adresini ziyaret edip News for
families’e abone olun
facebook.com/familyupdateAU hesabımızda bizi beğenin ve bize soru sorun
Twitter @FamilyUpdateAU hesabımızda bizi takip edin
Diğer dillerde ve biçimlerde bilgiler
Centrelink hizmetleri ve ödemeleri hakkında kendi dilinizde bizimle konuşmak için 131 202
numaralı telefondan bizi arayın.
Medicare ve Child Support hizmetleri hakkında yardım almak için 131 450 numaralı
telefondan Translating and Interpreting Service’ı arayın.
Bazı bilgiler ses CD/DVD’sinde, büyük boy baskılarda, Braille ve e-text şeklinde mevcuttur.
Talebinizi bize 132 717 numaralı telefondan iletebilirsiniz.
İşitme engeliniz veya işitme ya da konuşma bozukluğunuz varsa Freecall™ 1800 810 586
numarasından bizi TTY telefonuyla arayabilirsiniz.
Aboriginal and/or Torres Strait Islander Australians can call the Indigenous Call Centre on
Freecall™ 1800 136 380.
9333TUR.1603
PAGE 6 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services
Not: telefonunuzdan Avustralya’nın herhangi bir yerindeki ‘13’ ile başlayan numaraları
aramanın sabit bir ücreti vardır. Bu ücret, yerel arama ücretinden farklı olabilir ve telefon
hizmetleri arasında da farklılık gösterebilir. Evinizden ‘1800’ ile başlayan numaraları
aramak ücretsizdir. Halka açık ya da cep telefonlarından yapılan aramalar süre kısıtlamalı
ve daha pahalı olabilir.
Sorumluluk Reddi: Verilen bilgiler yalnız ödeme ve hizmetler için bir yol gösterme amacı
taşımaktadır. Bu bilgiler Ocak 2016 itibariyle doğrudur. Bu yayını bu tarihten sonra
kullanıyorsanız lütfen bilgilerin güncelliğini bizden kontrol edin.
9333.1602
9333TUR.1603
PAGE 7 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services
ENGLISH
January 2016
Child Support
Parents who are separated or going through separation can get help with the changes
they face. This includes information, financial help and wellbeing support that recognises
each family is unique and that the separation experience is different for everybody. This
information will help:

parents

non-parent carers such as a legal guardian, a grandparent or another family member

friends and other people supporting separated families.
Child support
Child support helps with meeting the costs of raising children. There are choices when
arranging your child support so it works for both parents. Before we accept a child support
application, we must be satisfied that both parents (and any non-parent carers) are eligible
for a child support assessment.
The information available at humanservices.gov.au/separatedparents explains your
options, how child support is worked out and how we can help.
Child support formula
The child support formula is used to calculate the amount of child support you may pay or
receive. Every family is unique, so the child support formula takes into account many
different family circumstances. It takes into account the costs of raising children, both
parents’ income, a self-support amount for both parents and the percentage of care both
parents provide. You can estimate your child support and care percentage using the online
estimators.
Child support agreements
A child support agreement is a written agreement about the amount of child support and
how it’s paid. If you can both agree on how your children should be supported financially,
you can then make a child support agreement and ask us to accept it. You can ask us to
collect and transfer child support, or you can do it privately.
There are different agreements parents can make that have different requirements. Visit
humanservices.gov.au/separatedparents for more information.
Change of assessment
If you believe your child support assessment does not reflect your special circumstances,
or those of the other parent or your children, you may be able to apply for a change of
assessment.
9333.1603
PAGE 8 OF 13
The change of assessment process involves exchanging information with the other parent.
We will call you and the other parent to talk about the application and their response. At
the end of the process, you and the other parent will get a written notice of our decision.
This will explain whether the assessment has changed.
We will consider making a change to your assessment if your circumstances meet at least
one of the 10 change of assessment reasons.
Just being unhappy with your current assessment is not a reason to apply.
Visit humanservices.gov.au/childsupportassessment for more information.
Child support and Family Tax Benefit
Child support and family assistance are closely linked. If you receive Family Tax Benefit
and you or your partner receive or pay child support, we will consider your child support
when we calculate your Family Tax Benefit entitlements. If the amount of child support you
or your partner receive or pay changes, your Family Tax Benefit entitlements may change.
This is important to know, even if you arrange your child support privately with the other
parent or have a child support agreement.
More information about how child support may impact Family Tax Benefit entitlements is
available at humanservices.gov.au/ftb
Payment options
Paying child support privately
A Private Collect arrangement is when we tell you how much needs to be paid, and then
you transfer the child support between yourselves. If you’re the receiving parent, you can
choose this option when you apply for child support or at any time while your case is
active. If Private Collect doesn’t work out, the receiving parent can ask us to collect their
child support for them.
Collection of child support
A Child Support Collect arrangement is when we work out the child support amount,
collect from the paying parent, and then transfer the child support to the receiving parent.
If you’re a paying parent, you can choose to make weekly, fortnightly or monthly payments
to us. You can pay your child support by employer deductions, direct debit, BPAY® or
credit/debit cards using Government EasyPay. More information is available at
humanservices.gov.au/separatedparents
®Registered to BPAY Pty Ltd ABN 69 079 137 518
9333.1603
PAGE 9 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services
Making non-agency payments
If we collect and transfer payments for you, sometimes you may want, or need, to make
payments that can be recognised as child support. These types of payments are often
referred to as non-agency payments.
Non-agency payments can be made directly by the paying parent to the receiving parent.
The paying parent can also make payments to a third party for the benefit of the receiving
parent. Examples of third party payments include credit card repayments, food or clothing,
holiday expenses or payments not in money such as transfer of property or the provision
of services, such as household repairs. We can only credit these types of payments if both
parents agree they were made in lieu of regular child support.
Prescribed payments are certain payments that can be credited as child support, even if
the receiving parent doesn’t agree the payment was in lieu of child support. As long as the
paying parent pays 70 per cent of their normal monthly payment on time, a maximum of 30
per cent of the monthly child support can be credited this way.
Prescribed payments can only be for child care costs, school fees, school uniform and
book fees, essential medical and dental items, the other parent’s share of the rent,
mortgage, utilities and rates, or some motor vehicle costs. Prescribed payments are only
credited if the paying parent has less than 14 per cent care of the children. This is because
parents with at least 14 per cent care already have the direct costs they meet directly
recognised in the formula.
If you make or receive a direct, third party or prescribed non-agency payment, you can tell
us by using your Child Support online account or calling 131 272.
For more information about child support payment options visit
humanservices.gov.au/childsupport
Overdue child support
If you’re a paying parent and you miss a payment, you need to contact us and we’ll help
you get back on track.
When we talk with you, we’ll consider your circumstances and work with you to come up
with a manageable payment arrangement. If we can’t come to an arrangement with you,
we’ll actively try to recover the overdue child support for the benefit of your children.
If you don’t pay your child support in full and on time, penalties are applied. Penalties can
be remitted in some circumstances.
Other information
Child support for non-parent carers
If you’re a grandparent, relative, legal guardian or other person looking after a child, you
may be able to receive child support from one or both parents of the children.
For more information, visit humanservices.gov.au/nonparentcarers
9333.1603
PAGE 10 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services
Child support for parents or children living outside
Australia
We have arrangements with a number of other countries under international conventions
and agreements. More information is available at
humanservices.gov.au/childsupportassessment
Getting someone to deal with us on your behalf
If you would prefer to have someone else handle your Centrelink, Child Support or
Medicare business, you can authorise a person or organisation to deal with us on your
behalf. You can find out more information about these arrangements at
humanservices.gov.au/nominees or by calling us or visiting a service centre.
Centrepay
Centrepay is a voluntary bill-paying service which is free for Centrelink customers. You
can use Centrepay to pay bills and ongoing expenses like rent, gas, electricity, water and
phone, as well as other household costs. Use Centrepay to arrange regular deductions
from your Centrelink payment. You can start or change a deduction at any time.
You can find out more information at humanservices.gov.au/centrepay
Family and domestic violence
If you’re experiencing family or domestic violence, you can call us on 131 272 to talk about
the child support options available to you. For counselling and family or domestic violence
concerns, you can call the national telephone counselling service 1800RESPECT on 1800
737 732.
Extra assistance
If you have some costs or issues that you need extra help with, you may be able to
access:
 Parenting Payment

ABSTUDY

concession and health care cards

Carer Allowance

Rent Assistance

Rent Deduction Scheme

Income Management

Assistance for Isolated Children

Financial Information Service

social work services
9333.1603
PAGE 11 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services

Child Dental Benefits Schedule

grandparent advisers

duplicate Medicare cards

Medicare Safety Net.
You can find out more about these payments and services at humanservices.gov.au or
by contacting us.
Other organisations:
beyondblue—beyondblue.org.au
Family Relationship Advice line—1800 050 321
Family Relationships Online—familyrelationships.gov.au
Financial Counselling Australia—financialcounsellingaustralia.org.au
Kids Helpline—1800 551 800
Lifeline—131 114
MensLine—mensline.org.au
Getting online!

Once you have an active Child Support case, you can use your Child Support
online account to view and manage your child support arrangements where and
when it suits you.

Create a myGov account at my.gov.au to access a range of government services.

Then link Child Support to your myGov account by selecting ‘Services’ and the ‘link’
icon next to ‘Child Support’.

Find out more information at my.gov.au or humanservices.gov.au/childsupport
or if you need help to set up your online account, call Child Support on 131 272.
Express Plus mobile apps
You can also manage your details and payments on-the-go on your smart device using our
Express Plus mobile apps.
Express Plus Child Support
Step 1: Download the Express Plus Child Support mobile app from the App Store.
Step 2: Use your Child Support online account username and password to set up your
four digit PIN and start using the Express Plus Child Support mobile app.
Apple, and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S and other
countries. App Store is also a service mark of Apple Inc.
9333.1603
PAGE 12 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services
Online security
Keep your information safe online.
Visit humanservices.gov.au/onlinesecurity to find out how.
Keeping up-to-date
To find out about changes being made to payments and services:
visit and subscribe to News for families for up-to-date information at
humanservices.gov.au/familynews
like us on facebook.com/familyupdateAU and ask us a question
follow us on Twitter @FamilyUpdateAU
Information in other languages and formats
To speak to us in your own language about Centrelink services and payments, call us on
131 202.
For help with Medicare and Child Support services, call the Translating and Interpreting
Service on 131 450.
Some information is available in audio CD/DVD, large print, Braille and e-text. Call us on
132 717 with your request.
If you are deaf or have a hearing or speech impairment, you can contact us through a
TTY phone on Freecall™ 1800 810 586.
Aboriginal and/or Torres Strait Islander Australians can call the Indigenous Call Centre on
Freecall™ 1800 136 380.
Note: calls from your phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between
telephone service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls
from public and mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
Disclaimer: This information is intended only as a guide to payments and services. The
information is correct as at January 2016. If you use this publication after that date, please
check with us that the details are current.
9333.1602
9333.1603
PAGE 13 OF 13
CHİLD SUPPORT
Department of Human Services

Benzer belgeler

Are you a parent or guardian - Department of Human Services

Are you a parent or guardian - Department of Human Services Başka birisinin Centrelink, Child Support ya da Medicare işlerinizle ilgilenmesini isterseniz bir kişi ya da kurumu bizimle ilgili işlerle sizin adınıza uğraşması için yetkilendirebilirsiniz. Bu dü...

Detaylı

cıepo-20

cıepo-20 Haziran ayına kadar Pire-Retimno kentleri arasında da gemi seferlerinin başlatılacağını belirtmek isteriz. Bu yeni vapur seferleriyle ilgilenenlerin http://www.cretanlines.gr/’den bilgi edinmelerin...

Detaylı

Looking for work - Department of Human Services

Looking for work - Department of Human Services humanservices.gov.au/yourlanguage adresini ziyaret edin Bazı bilgiler ses CD/DVD’sinde, büyük boy baskılarda, Braille ve e-text şeklinde mevcuttur. Talebinizi bize 132 717 numaralı telefondan ilete...

Detaylı

Needing help in a crisis - Department of Human Services

Needing help in a crisis - Department of Human Services almak için 131 450 numaralı telefondan Translating and Interpreting Service’ı arayın. Bazı bilgiler ses CD/DVD’sinde, büyük boy baskılarda, Braille ve e-text şeklinde mevcuttur. Talebinizi bize 132...

Detaylı

Caring for someone - Department of Human Services

Caring for someone - Department of Human Services telefondan Translating and Interpreting Service’ı arayın. Bazı bilgiler ses CD/DVD’sinde, büyük boy baskılarda, Braille ve e-text şeklinde mevcuttur. Talebinizi bize 132 717 numaralı telefondan ile...

Detaylı

Are you ill, injured or do you have a disability

Are you ill, injured or do you have a disability telefondan Translating and Interpreting Service’ı arayın. Bazı bilgiler ses CD/DVD’sinde, büyük boy baskılarda, Braille ve e-text şeklinde mevcuttur. Talebinizi bize 132 717 numaralı telefondan ile...

Detaylı

Endişe rahatsızlığı nedir?

Endişe rahatsızlığı nedir? broşürler dizisinden birisidir (National Mental Health Strategy).

Detaylı

Family and domestic violence - Turkish

Family and domestic violence - Turkish varabilirseniz bir çocuk destek anlaşması yapabilir ve bizden onaylamamızı isteyebilirsiniz.

Detaylı

Your Health - Department of Human Services

Your Health - Department of Human Services telefondan Translating and Interpreting Service’ı arayın. Bazı bilgiler ses CD/DVD’sinde, büyük boy baskılarda, Braille ve e-text şeklinde mevcuttur. Talebinizi bize 132 717 numaralı telefondan ile...

Detaylı