Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Ulusal Kredi AKTS Akademik ve

Transkript

Ders Kodu Teorik Uygulama Lab Ulusal Kredi AKTS Akademik ve
T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Akademik ve
Sosyal
Oryantasyon
141000000001101
1
0
0
0
1
Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik
Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri),
Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler,
Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu
Dersin İçeriği tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı,
Görevleri), Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim
Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi,
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Beykent Üniversitesi
Mezunlar Derneği.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması.
1
1. Beykent Üniversitesinin Tanıtımı
1.1. Beykent Üniversitesinin Tarihçesi.
1.2. Beykent Üniversitesinin Yönetim Şeması.
2. Üniversitenin Akademik Yapısı
2
2.1. Üniversitenin Akademik Birimlerinin Tanıtılması.
2.2. Akademik Takvim.
3. İdari Birimlerin Tanıtımı- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
3.1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Yapısı.
3.2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının Görevleri.
3.3. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülen Hizmetlerle İlgili Evraklar.
3
3.3.1. Çift Anadal/Yan Dal Başvuru Formu.
3.3.2. Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu.
3.3.3. Öğrenci Belgesi Başvuru Formu.
3.3.4. Kimlik Kartı Başvuru Formu.
4. Beykent Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanlığı
4.1. Beykent Üniversitesi Kütüphanesinin Tanıtılması.
4.2. Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler.
4.3. Kütüphane katalog tarama.
4
4.4. Kütüphane Veritabanları.
4.4.1. Abone Veritabanları.
4.4.2. TÜBA Açık Ders Malzemesi.
4.4.3. ULAKBİM Veritabanları.
5. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
5.1. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlının Tanıtımı ve Görevleri.
5.2. Öğrenci Kulüpleri.
5
5.2.1. Öğrenci Kulüplerinin Tanıtımı.
5.2.2.Öğrenci Kulüplerinin Faaliyetleri.
5.2.3. Öğrenci Kulüplerinin Üyelik Şartları.
6
6. Yükseköğretim Kanunu.
7
7. Beykent Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
8. Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği.
10
11
12
13
14
9. Erasmus Ofisi
9.1. Erasmus Ofisinin Tanıtımı ve Görevleri.
9.2. Beykent Üniversitesinin Anlaşmalı Olduğu Avrupa Üniversiteleri.
10. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
10.1. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Tanıtımı ve Görevleri.
10.2. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Yürüttüğü Hizmetler.
11. Beykent Üniversitesi kültür, sanat ve bilim etkinlikleri.
12. Beykent Üniversitesi Tarafından Desteklenen Sosyal Yardım Projeleri Hakkında Bilgi.
13. Beykent Üniversitesi Mezunlar Derneği Tanıtımı.
Ulusal
AKTS
Kredi
Fizik I
441000000001101
3
0
1
4
6
Fizik ve Ölçme, Tek Boyutta Hareket, Vektörler, Iki Boyutta Hareket, Hareket
Kanunlari, Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarinin Diger Uygulamalari, Is ve
Dersin İçeriği Kinetik Enerji, Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu, Dogrusal Momentum ve
Çarpismalar, Kati Cisimlerin Sabit Bir Eksen Etrafinda Dönmesi, Yuvarlanma
Hareketi ve Açisal Momentum, Statik Denge ve Esneklik
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
Dersin müfredat içindeki önemi ve diger dersler ile etkilesiminin vurgulanmasi
1. Fizik ve Ölçme
1.1. Uzunluk, Kütle ve Zaman Standartlari
1.2. Maddenin Yapi Taslari
1
1.3. Yogunluk
1.4. Boyut Analizi
1.5. Birimleri Çevirme
1.6. Büyüklük Mertebesi Hesaplamalari ve Tahminler
1.7. Anlamli Rakamlar
2. Bir Boyutta Hareket
2.1. Yerdegistirme, Hiz ve Sürat
2.2. Ivme
2
2.3. Hareket Diyagramlari
2.4. Bir Boyutta Sabit Ivmeli Hareket
2.5. Serbest Düsen Cisimler
3. Vektörler
3.1. Koordinat Sistemleri
3
3.2. Vektörler ve Skaler Nicelikler
3.3. Vektörlerin Bazi Özellikleri
3.4. Bir Vektörün Bilesenleri ve Birim Vektörler
4. Iki Boyutta Hareket
4.1. Yerdegistirme, Hiz ve Ivme Vektörleri
4.2. Sabit Ivmeli Iki Boyutta Hareket
4
4.3. Egik Atis Hareketi
4.4. Düzgün Dairesel Hareket
4.5. Tegetsel ve Radyal Ivme
4.6. Bagil Hiz ve Bagil Ivme
5. Hareket Kanunlari
5.1. Kuvvet Kavrami
5
5.2. Newton’un Birinci Yasasi ve Eylemsiz Sistemler
5.3. Kütle
5.4. Newton’un Ikinci Yasasi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5.5. Kütle-Çekim Kuvveti ve Agirlik
5.6. Newton’un Üçüncü Yasasi
5.7. Newton Yasalarinin Bazi Uygulamalari
5.8. Sürtünme Kuvvetleri
6.. Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarinin Diger Uygulamalari
6.1. Düzgün Dairesel Harekette Newton’un Ikinci Yasasinin Uygulanmasi
6.2. Düzgün Olmayan Dairesel Hareket
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
7. Is ve Kinetik Enerji
7.1. Sabit Kuvvetin Yaptigi Is
7.2. Iki Vektörün Skaler Çarpimi
7.3. Degisen Bir Kuvvetin Yaptigi Is
7.4. Kinetik Enerji ve Is-Kinetik Enerji Teoremi
7.5. Güç
8. Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu
8.1. Potansiyel Enerji
8.2. Korunumlu ve Korunumsuz Kuvvetler
8.3. Mekanik Enerjinin Korunumu
8.4. Korunumsuz Kuvvetlerin Yaptigi Is
8.5. Korunumlu Kuvvetlerle Potansiyel Enerji Arasindaki Baginti
9. Dogrusal Momentum ve Çarpismalar
9.1. Impuls ve Momentum
9.2. Çarpismalar
9.3. Bir-Boyutta Esnek ve Esnek Olmayan Çarpismalar
9.4. Iki-Boyutlu Çarpismalar
10. Kati Cismin Sabit Bir Eksen Etrafinda Dönmesi
10.1. Açisal Yerdegistirme, Hiz ve Ivme
10.2. Dönme Kinematigi, Sabit Açisal Ivmeli Dönme Hareketi
10.3. Açisal ve Dogrusal Nicelikler
10.4. Dönme Enerjisi
10.5. Eylemsizlik Momentinin Hesabi
10.6. Tork
10.7. Tork ve Açisal Ivme Arasindaki Baginti
10.8. Dönme Hareketinde Is, Güç ve Enerji
11. Yuvarlanma Hareketi ve Açisal Momentum
11.1. Kati Cismin Yuvarlanma Hareketi
11.2. Vektörel Çarpim ve Tork
11.3. Bir Parçacigin Açisal Momentumu
11.4. Dönen Kati Cismin Açisal Momentumu
11.5. Açisal Momentumun Korunumu
12. Statik Denge ve Esneklik
12.1. Denge Sartlari
12.2. Agirlik Merkezi
12.3. Statik Dengedeki Kati Cisimlere Örnekler
12.4. Katilarin Esneklik Özellikleri
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Genel
Kimya
442000000001103
2
0
2
3
5
Madde özellikleri ve ölçümü, Atom teorisi, Atomun elementel yapisi, Elementler ve
Dersin
bilesikler, Kimyasal reaksiyonlar, Periyodik sistem, Kimyasal baglar, Gazlar, Sivilar, katilar
İçeriği
ve moleküller arasi kuvvetler, Çözeltiler ve fiziksel özellikleri
Haftalık Konular
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Konular
1. Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
2. Dersin müfredat içindeki önemi ve diger dersler ile etkilesiminin vurgulanmasi
3. Kimya biliminin tanimlanmasi
3.1 Maddenin siniflandirilmasi
3.2 Maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri
3.3 Kütle ve agirlik, hacim, yogunluk, sicaklik skalalari
3.4 Sayilarin kullanimi
3.5 Bilimsel notasyon
3.6 Anlamli rakamlar
4. Atom teorisi
4.1 Atomun yapisi
4.2 Elektron, radyoaktivite, proton ve çekirdek, nötron
4.3 Atom numarasi, kütle numarasi
4.4 Izotoplar, periyodik tablo
4.5 Moleküller ve iyonlar
4.6 Molekül formülleri, deneysel formüller
4.7 Iyonik bilesikler, moleküler bilesikler, asitler ve bazlar, hidratlar
5. Kuantum teorisi ve atomlarin elektronik yapisi
5.1 Dalgalarin özellikleri, elektromanyetik radyasyon
5.2 Planck’in kuantum teorisi, fotoelektrik etki
5.3 Bohr hidrojen atom teorisi
5.4 Elektronun yapisi, kuantum sayilari (bas kuantum sayisi, açisal kuantum sayisi,
manyetik kuantum sayisi, elektron spin kuantum sayisi)
5.5 Atomik orbitaller (s orbitalleri, p orbitalleri ve d orbitalleri)
5.6 Yüksek enerji orbitalleri, orbital enerjileri
5.7 Elektron konfigürasyonu, diamanyetizm ve paramanyetizm
5.8 Hund kurali, elektronlarin orbitallere dagiliminda uygulanan genel kurallar
6. Kimyasal reaksiyonlarda kütle iliskileri
6.1 Atom kütlesi
6.2 Bir elementin mol kütlesi
6.3 Molekül kütlesi
6.4 Bilesiklerin yüzde bilesimi
6.5 Molekül formüllerinin saptanmasi
7. Reaktiflerin ve ürünlerin miktarlarinin hesaplanmasi
7.1 Kisitlayici bilesen kavrami, tepkime veriminin tanimi
7.2 Çözelti derisimleri ve çözeltilerin seyreltilmesi
7.3 Gravimetrik analiz, asit-baz titrasyonlari, redoks titrasyonlari
8. Katyonlarin ve anyonlarin elektron dizilisleri
8.1 Etkin çekirdek yükü, atomik yariçap, iyonik yariçap, fiziksel özelliklerin bir periyod
boyunca ve bir grup içinde degisimi
8.2 Iyonlasma enerjisi, elektron ilgisi, bir periyottaki elementlerin oksitlerinin özellikleri
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
1. Elementler arasindaki periyodik iliskiler
1.1 Periyodik tablo
1.2 Elementlerin periyodik siniflandirilmasi
Elementlerin kimyasal esitliklerde sembolik gösterimleri.
2. Gazlar
2.1 Gaz halinde bulunan maddeler
2.2 Bir gazin basinci
2.3 Gaz kanunlari, basinç-hacim iliskisi
2.4 Boyle Yasasi, sicaklik-hacim iliskisi
2.5 Charles ve Gay Lussac Yasasi, hacim-mol sayisi iliskisi
2.6 Avogadro Yasasi, ideal gaz denklemi, yogunluk hesaplamalari, gaz stokiyometrisi
2.7 Dalton kismi basinçlar yasasi
11
12
13
14
2.8 Gazlarin moleküler kinetik teorisi, gaz yasalarinin uygulanmasi
2.9 Gazlarin yayinimi, moleküler hizlarin dagilimi.
3. Kimyasal baglar
3.1 Lewis nokta sembolleri, iyonik bag, iyonik bilesiklerin kristal örgü enerjisi, kristal örgü
enerjileri tayininde Born-Haber çevrimi
3.2 Kristal örgü enerjisi ve iyonik bilesiklerin formüleri
3.3 Kovalent bag, kovalent ve iyonik bilesiklerin özelliklerinin karsilastirilmasi
3.4 Elektronegatiflik ve oksidasyon numarasi
3.5 Lewis yapilarinin yazilmasi, formal yük ve Lewis yapisi
3.6 Rezonans kavrami, oktet kuralina uymayanlar, okteti tamamlamayanlar, tek sayida
elektron içeren moleküller, oktetin asilmasi, bag ayrisma enerjisi, bag enerjilerinin
kullanimi
4. Moleküler geometri ve atomik orbitallerin hibritlesmesi
4.1 Paylasilmamis elektron çifti bulunmayan merkez atomlu moleküllerin geometrisi
4.2 Bir veya daha fazla paylasilmamis elektron çifti bulunan merkez atomlu moleküllerin
geometrisi
5. VSEPR Modelinin uygulanmasi
5.1 Dipol momentler, valens bag teorisi, atomik orbitallerin hibritlesmesi (sp3, sp2, sp
hibritlesmeleri)
5.2 s, p ve d orbitallerinin hibritlesmeleri
5.3 Çift ve üçlü bag olusumu ve hibritlesme türleri
6. Sulu çözelti tepkimeleri
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Matematik
I
461000000001101
3
0
0
3
6
Bu ders, Reel Sayılar, Değişkenler ve Fonksiyonlar, Diziler ve Limitler, Fonksiyonun
Limit ve Sürekliliği, Türev ve Diferansiyel, Belirsiz ve Belirli integraller ve hesaplama
teknikleri gibi konuları içermektedir.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1.Sayılar, Değişkenler ve Fonksiyonlar
1.1. Reel sayılar, Temel kavramlar, Reel sayıların sayı ekseninin noktaları olarak
gösterilmesi.
1
1.2. Değişkenler ve sabitler.
1.3. Fonksiyonun ifade edilmesi yolları.
1.4. Elemanter fonksiyonlar.
2. Limit ve Fonksiyonun Sürekliliği
2.1. Değişkenin limiti. Sonsuz büyük değişkenler.
2
2.2. Fonksiyonların limiti.
2.3. Belirsizlikler ve onların bazı özellikleri.
2.4. Limitler hakkında temel teoremler.
2.5. Bazı ünlü limitler.
2.6. Fonksiyonların sürekliliği.
3
2.7. Sürekli fonksiyonların bazı özellikleri.
2.8. Belirsizliklerin çözümlenmesi.
3. Türev ve Diferansiyel
Dersin
İçeriği
4
3.1. Hareket hızı.
3.2. Türevin tanımı.
3.3. Türevin geometrik anlamı.
3.4. Fonksiyonun diferansiyeli ve geometrik anlamı.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3.5. Elemanter fonksiyonların türevleri.
3.6. Sabitin, toplamın, çarpımın ve kesrin türevleri.
3.7. Bileşke fonksiyonların türevleri.
3.8. Kapalı fonksiyonların diferansiyellemesi.
3.9. Ters fonksiyonlar ve türevleri. Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri.
3.10. Diferansiyel ve yüksek mertebeden diferansiyeller.
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
3.11. Taylor formülü ve Taylor serisi.
3.12. Türevin uygulamaları.
4. Belirsiz İntegraller
4.1. Belirsiz integralin tanımı.
4.2. Elemanter fonksiyonların integrallenmesi.
4.3. Rasyonel ve irrasyonel fonksiyonların integrallenmesi.
4.4. Trigonometrik fonksiyonların integrallenmesi.
5. Belirli İntegraller
5.1. Belirli integralin tanımı.
5.2. Belirli integralin özellikleri ve hesaplanması.
5.3. Özel İntegraller ve uygulamaları.
5.4. Parametreye bağlı integraller.
6. Sonsuz seriler
6.1 Temel kavramlar. D’Alembert ve Cauchy testleri ve Leibniz teoremi.
6.2 Fonksiyonel ve kuvvet serileri. Yakınsaklık aralığı. Binom serisi.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mesleki Oryantasyon
ve Elektronik
Haberleşme
Mühendisliğine Giriş
523000000001199
2
0
0
2
4
Dersin İçeriği
Mühendisliğin tanımı. Ölçme. Elektriksel büyüklükler. Elektronik Devre Elemanları.
Basit elektrik devrelerinin analizi. Alternatif Akım. Elektriksel İşaretler. Haberleşme
Sistemleri. Etik, çevre bilinci ve standartlar.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1 Mühendisliğin tanımı. Mühendislik alanlarının ortak ve farklı yönleri.
1.2 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği.
2
2.1 Ölçme. Ölçme terimleri.
2.2 Ölçmenin temel ilkeleri. Birimler, boyutlar.
2.3 Ölçme hataları.
3
3.1 Elektriğin tanımı.
3.2 Elektriksel büyüklüklerin tanımı ve ilişkileri.
4
4.1 Elektronik Devre Elemanları. Pasif Devre Elemanları: Direnç, Kondansatör, Bobin,
transformatör.
4.2 Aktif Devre Elemanları: Kaynaklar, Transistörler
5
5.1 Elektrik Devreleri.
5.2 Kirchhoff Kanunları.
6
6.1 Süperpozisyon İlkesi.
7
6.2 Thevenin ve Norton Eşdeğer devreleri.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
7.1 Alternatif Akım.
7.2 Alternatif akım ve gerilimlerin ölçülebilir büyüklükleri.
10
8.1 Alternatif akım devreleri.
11
9.1 Elektriksel İşaretler. Analog ve sayısal işaretler.
9.2 Frekans bileşenleri.
9.3 İşaret seviyeleri.
12
10.1 Sistemler. Sistemlerle ilgili kavramlar: Bellek, ters çevrilebilirlik, nedensellik, kararlılık,
zamanla değişmeme, doğrusallık.
10.2 Sistemlerin sınıflandırılması.
10.3 Kazanç-zayıflatma.
13
11.1 Haberleşme sistemleri.
11.2 Haberleşme sisteminin elemanları: Kanal, alıcı, verici.
11.3 Kipleme (modülasyon). Çoklama.
14
14.1 Etik. Çevre bilinci.
14.2 Standartlar
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
İngilizcede
Eleştirel
Okuma ve
Yazma
222000000001101
4
0
0
4
4
Dersin
İçeriği
Hafta
1
2
3
Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru
sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma,
Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman;
soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda,
Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve
yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız
Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan
artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.
Haftalık Konular
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve öğrencilerin eğitim - öğretim hayatlarına
yapacağı katkının vurgulanması.
1. Tanışma / Ülkeler ve Milliyetler
2. Soru Tipleri
3. Bir dil okuluna kayıt olabilme
3.1. Doğum tarihini söyleyebilme.
3.2. Mail adresini söyleyebilme.
4. Başkaları hakkında sorular sorabilme
5. Meslekler
6. Geniş zaman (Present Simple Tense)
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
7. Sıklık zarfları
8. Randevu alabilme: tarihler ve saatler
8.1. Zaman edatları.
9. Eşdizimler
9.1. İfadelerde vurgu.
10. Geçmiş Zaman (Past Simple Tense): “to be-was, were” fiili kullanımı
11. Kısa hikaye yazabilme
11.1. “Çünkü” ve “O yüzden” gibi bağlaçları kullanabilme.
12. Herhangi bir bilgiye karşılık verebilme
13. Yaşama dair önemli olaylar: büyümek, aşık olmak, evlenmek vb.
13.1. Yıllar.
13.2. Üniversiteye Gitmek.
14. Geçmiş Zaman (Past Simple Tense); sorular ve kısa cevaplar
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
15. Oku ve Konuş: Biyografi
15.1. Amaç bildiren mastar ekleri.
16. Herhangi bir habere karşılık verebilme
16.1. Tonlama.
17. İstasyon’da:
17.1. Kelime vurgusu.
18. Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense) ve Geniş Zaman (Present Simple
Tense) Karşılaştırması
19. Taksi’de
19.1. Ulaşım levhaları.
20: Hikaye: Kameralı Kadın (A woman with a camera)
20.1. Yardım sunma ve yardım isteme.
21. Yönler ve Yerleşim birimleri
22. Sürekli geçmiş zaman (Past Continuos Tense)
23. Oku ve yaz: Sıra dışı bir olay
23.1. Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuos Tense) ve Geçmiş Zaman (Past
Simple Tense) Karşılaştırması: when ve while kullanımı.
24. Yol tarifi
24.1. Hız limitleri.
25. Dünya; Asya, Atlantik, Everest dağı vb.
25.1. Coğrafik isimlerin önüne gelen belirteçler.
26. “be going to” gelecek zaman kullanımı: olumlu/olumsuz cümleler, soru
cümleleri, kısa cevaplar
28. Şüpheleri ifade edebilme
Ulusal
AKTS
Kredi
Fizik II
441000000001102
3
0
1
4
6
Elektrik Alanlari, Gauss Yasasi, Elektriksel Potansiyel, Siga ve Dielektrikler, Akim ve
Dersin
Direnç, Dogru Akim Devreleri, Manyetik Alanlar, Manyetik Alanin Kaynaklari, Faraday
İçeriği
Yasasi, Indüktans, Alternatif Akim Devreleri
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
Dersin müfredat içindeki önemi ve diger dersler ile etkilesiminin vurgulanmasi
1. Elektrik Alanlari
1
1.1. Elektrik Yüklerinin Özellikleri
1.2. Yalitkanlar ve Iletkenler
1.3. Coulomb Yasasi
1.4. Elektrik Alani
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.5. Sürekli Bir Yük Dagiliminin Elektrik Alani
1.6. Elektrik Alan Çizgileri
1.7. Düzgün Bir Elektrik Alaninda Yüklü Parçaciklarin Hareketi
2. Gauss Yasasi
2.1. Elektrik Akisi
2.2. Gauss Yasasi
2.3. Gauss Yasasinin Yüklü Yalitkanlara Uygulanmasi
2.4. Elektrostatik Dengedeki Iletkenler
3. Elektriksel Potansiyel
3.1. Elektriksel Potansiyel ve Potansiyel Farki
3.2. Düzgün Bir Elektrik Alandaki Potansiyel Farklari
3.3. Elektriksel Potansiyel ve Noktasal Yüklerin Olusturdugu Potansiyel Enerji
3.4. Elektriksel Potansiyelden Elektrik Alani Elde Edilmesi
3.5. Sürekli Yük Dagiliminin Olusturdugu Elektriksel Potansiyel
3.6. Yüklü Bir Iletkenin Potansiyeli
4. Siga ve Dielektrikler
4.1. Siganin Tanimi
4.2. Siganin Hesaplanmasi
4.3. Kondansatörlerin Baglanmasi
4.4. Yüklü Kondansatörlerde Depolanan Enerji
4.5. Dielektrikli Kondansatörler
5. Akim ve Direnç
5.1. Direnç ve Ohm Kanunu
5.2. Elektriksel Iletkenlik Için Bir Model
5.3. Direnç ve Sicaklik
5.4. Elektrik Enerjisi ve Güç
6.. Dogru Akim Devreleri
6.1. Elektromotor Kuvveti
6.2. Seri ve Paralel Bagli Dirençler
6.3. Kirchhoff.Kurallari
6.4. RC Devreleri
7. Manyetik Alanlar
7.1. Manyetik Alan
7.2. Akim Tasiyan Bir Iletkene Etkiyen Manyetik Kuvvet
7.3. Düzgün Bir Manyetik Alan Içerisindeki Akim Ilmegine Etkiyen Tork
7.4. Yüklü Bir Parçacigin Düzgün Bir Manyetik Alan Içerisindeki Hareketi
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
8. Manyetik Alanin Kaynaklari
8.1. Biot-Savart Yasasi
8.2. Iki Paralel Iletken Arasindaki Manyetik Kuvvet
8.3. Amp?re Yasasi
8.4. Bir Solenoidin Manyetik Alani
8.5. Manyetik Aki
8.6. Manyetizmada Gauss Yasasi
8.7. Yerdegistirme Akimi ve Amp?re Yasasinin Genel Biçimi
9. Faraday Yasasi
9.1. Faraday’in Indüksiyon Yasasi
9.2. Hareketsel emk
9.3. Lenz Yasasi
9.4. Indüksiyon emk’leri ve Elektrik Alanlari
9.5. Maxwell’in Harika Denklemleri
10. Indüktans
10.1. Öz-Indüktans
10.2. RL devreleri
10.3. Manyetik Alan Içinde Enerji
13
14
10.4. Karsilikli Indüktans
10.5. LC Devresinde Salinimlar
11. Alternatif Akim Devreleri
11.1. ac Kaynaklari ve Fazörler
11.2. Dirençli ac Devresi
11.3. Indüktörlü ac Devresi
11.4. Kondansatörlü ac Devresi
11.5. RLC Seri Devresi
11.5. ac Devresinde Güç
11.5. Seri RLC Devresinde Rezonans
11.4. Transformatörler ve Güç Iletimi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Lineer
Cebir
461000000001103
2
0
0
2
6
Matrisler, matris işlemleri, determinantlar, determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir
matrisin ek matrisi, ters matris, lineer denklem sistemi, Cramer yöntemi, Gauss yok etme
Dersin
yöntemi, vektör uzayları, alt uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, iç çarpım uzayları,
İçeriği
Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi, lineer dönüşümler, öz değer ve öz vektörler,
köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1. Matris Cebiri
1.1. Matris işlemleri: matris toplamı ve çarpımı, transpozesi.
1
1.2. Özel tipte matrisler.
1.3. Matris işlemlerinin cebirsel özellikleri.
1.4. Bir matrisin rankı.
2
1.5 Elemanter satır ve sütun işlemleri.
1.6 Bir matrisin eşelon formu, eşdeğer (denk) matrisler.
2. Determinantlar
2.1. Determinantların özellikleri.
3
2.2. Kofaktör açılımı (işaretli minörler), Ek (adjoint) matris.
2.3. Bir matrisin tersi.
3. Lineer denklem sistemleri
4
3.1. Lineer denklem sistemlerinin çözümleri.
3.2. Ters matris yöntemi.
3.3. Cramer yöntemi.
5
3.4. Gauss yok etme yöntemi.
3.5. Gauss-Jordan indirgeme yöntemi.
4. Vektör uzayları
6
4.1. Alt uzaylar.
4.2. Germe.
4.3. lineer bağımsızlık.
7
4.4. Taban ve boyut.
4.5. Homojen sistemler.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
4.6. Rank ve singülerlik.
9
4.7. Genel sistem için Kronecker-Capelli teoremi.
5. İç çarpım uzayları
10 5.1. Standart iç çarpım (nokta çarpım).
5.2. Vektörel çarpım (çapraz çarpım).
11
12
13
14
6. Ortogonal taban
6.1. Ortonormal taban.
6.2. Gram-Schmidt ortogonalizasyon tekniği.
7. Lineer dönüşümler
7.1. Bir lineer dönüşümün çekirdeği ve görüntü kümesi.
7.2. Lineer dönüşümlerin matrislerle gösterimi.
8. Özdeğerler ve özvektörler
8.1. Özdeğerler ve özvektörlerin hesaplanması.
8.2. Simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi.
9. Kuadratik (ikinci dereceden) formlar
9.1. Konik kesitleri.
9.2. Kuadratik yüzeyler.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Matematik
II
461000000001102
3
0
0
3
6
Bu ders, çok değişkenli fonksiyonların temel kavramları ve grafikleri, kısmi türev ve
diferansiyel, çok değişkenli fonksiyonların maksimum ve minimumları, Taylor serisi,
Dersin İçeriği
iki ve üç kat integraller, birinci ve ikinci tür eğrisel integraller, yüzeysel integraller ve
vektör alan formülleri, Stokers ve Green formülleri gibi konuları içermektedir.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1. Çok Değişkenli Fonksiyonlar. Kısmi Türev ve Diferansiyel
1.1. Çok değişkenli Fonksiyonlar, Temel Kavramlar, İki Değişkenli Fonksiyonun Grafikleri.
1
Seviye Eğrileri ve Seviye Yüzeyleri.
1.2. Limit ve Süreklilik.
1.3. Kısmi Türevler. Birinci ve İkinci Basamaktan Kısmi Türevler.
2
1.4. Çok değişkenli Fonksiyonların Diferansiyeli. Shwartz Teoremi.
1.5. Zincir Kuralı ve Tam Diferansiyeller. Kapalı Fonksiyonların Türevleri.
3
1.6. Yüksek Mertebeden Türevler. Herhangi Bir Yön Üzere Türevler. Gradiyant.
2. Çok değişkenli Fonksiyonların Ekstremumları
4
2.1. Çok değişkenli Fonksiyonların Maksimum ve Minimum Değerleri. Gerekli Koşul.
2.2. Lagrange Çarpını.
3. Taylor serisi ve çok değişkenli fonksiyonların değerlerinin hesaplanması
5
3.1. İki Değişkenli Fonksiyonlar İçin Taylor Serisi ve Uygulamaları.
4. İki Kat İntegrali ve uygulanması
6
4.1. İki Kat İntegralin Tanımı ve Özellikleri.
4.2. Birinci ve İkinci, Fubini Teoremi.
4.3. Alan, Momentler, Hacım ve Ağırlık Merkezlerinin Bulunması.
7
4.4. İvme ve Statik Momentler.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
5. Üç Kat İntegral Tanımı ve Özellikleri
5.1. Üç kat İntegrallerin Hesaplama Teknikleri.
9
5.2. Üç kat İntegrallerde Sferik ve Silindirik Koordinat Sistemlerinin Uygulanması.
5.3. Üç Boyutlu Uzayda Kitle, Momentler ve Hacimlerin Bulunması.
6. Vektörler Alanında İntegralleme İşlemleri
10
6.1. Birinci ve İkinci Tür Eğrisel İntegraller.
6.2. Vektör Alanında İş, Akış ve Sirkülasyon.
7. İntegralin Yoldan Bağımsızlığı, Potansiyel Fonksiyonlar
11
7.1. Konservatif Alanlar.
7.2. Düzlemde Green Formülü.
12
13
14
8. Yüzeysel İntegraller
8.1. Yüzeyler ve Onların Alanlarının Bulunması.
8.2. Vektorel ve Tanjansiyel Alanlar.
8.3. Stokers Teoremi ve Uygulanması.
8.4. Divergans Teoremi.
8.5. Birinci ve İkinci Green Formülleri.
8.6. Çözümlü Örnekler.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Türkçe
Eleştirel
Okuma ve
Yazma
223000000001101
4
0
0
4
4
Dersin
İçeriği
Hafta
1
2
3
4
5
“Dilin tanimi, özellikleri ve millet, kültür ve düsünce ile iliskisi, Dünya dilleri, Türk dili
ve Türk dilinin yayilma alanlari, Türkçenin ses bilgisi, Türkçenin sekil bilgisi,
Türkçenin cümle bilgisi; yazili ve sözlü anlatim türleri, edebî türler, atasözleri,
deyimler ve ikilemeler”
Haftalık Konular
Konular
Ders Tanitim Ve Uygulama, Degerlendirme Bilgilerinin Ögrenciye Açiklanmasi
Dersin Müfredat Içindeki Önemi Ve Diger Dersler Ile Etkilesiminin Vurgulanmasi
1. Dilin Tanimi Ve Önemi.
1.1. Dilin Özellikleri.
1.2. Sosyal Bir Deger Olarak Dilin Baglanti Alanlari, Dil Ve Millet, Dil Ve Kültür, Dil Ve
Düsünce Iliskisi.
1.3. Dilin Olusumu, Dünya Dilleri.
2. Türkçenin Dünya Dilleri Arasindaki Yeri.
2.1. Türk Dilinin Yayilma Alanlari Ve Bugünkü Durumu.
2.2. Türkçenin Ses Bilgisi.
2.3. Türkçenin Ünlüleri Ve Ünsüzleri.
2.4. Türkçedeki Ses Olaylari (Ünlü Düsmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düsmesi, Ünsüz
Türemesi, Benzesme)
2.5. Yazim (Imlâ) Kurallari
2.6. Büyük Harflerin Yazildigi Yerler
2.7. Birlesik Isimlerin Yazilisi
2.8. Birlesik Fiillerin Yazilisi
2.9. Kisaltmalarin Yazilisi
3. Noktalama Isaretleri
3.1. Nokta
3.2. Virgül
3.3. Noktali Virgül
3.4. Iki Nokta
3.5. Üç nokta
3.6. Soru Isareti
3.7. Ünlem Isareti
3.8. Kisa çizgi
3.9. Uzun Çizgi (Konusma Çizgisi)
3.10. Kesme Isareti
3.11. Tirnak Isareti Ve Tek Tirnak Isareti
3.12. Parantez (Yay Ayraç) ve Köseli Yay Ayraç
3.13. Denden Isareti
3.14. Egik Çizgi (Taksim Çizgisi)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
4. Türkçede Vurgu
4.1. Türkçe Kelimelerde Vurgu
4.2. Türkçe Cümlede Vurgu
7. Türkçenin Çekim Ekleri
7.1. Isim Çekim Ekleri
7.2. Fiil Çekim Ekleri
Ara Sinav
8. Türkçede Yeni Kelime Yapma Yollari
8.1. Isimden Isim Yapma Ekleri
8.2. Isimden Fiil Yapma Ekleri
8.3. Fiilden Isim Yapma Ekleri
8.4. Fiilden Fiil Yapma Ekleri
10. Kelime Gruplari
10.1. Fiil Menseli Kelime Guruplari
10.2. Isim Menseli Kelime Guruplari
11. Cümle Bilgisi
11.1. Cümlenin Ögeleri
11.2. Anlamlarina Göre Cümleler
11.3. Yapilarina Göre Cümleler
11.4. Yükleminin Türüne Göre Cümleler
11.5. Yükleminin Anlamina Göre Cümleler
12. Anlatim Yollari Ve Sözlü Anlatim Türleri
12.1. Öznel Anlatim
12.2. Nesnel Anlatim
12.3. Sözlü Anlatim Türleri
12.3.1. Görüsmeler
12.3.2. Müzakere
12.3.3. Mülakat
12.4. Tartismalar
12.4.1. Panel
12.4.2. Sempozyum
12.4.3. Açik Oturum
12.4.4. Forum
12.4.5. Kolokyum
12.4.6. Konferans
12.4.7. Seminer
13. Yazili Anlatim Türleri
13.1. Makale
13.2. Fikra (Gazete Köse Yazisi)
13.3. Deneme
13.4. Elestiri
13.5. Dilekçe
14. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve Ikilemeler
14.1. Edebi Türler
14.1.1. Hikâye (Öykü)
14.1.2. Roman
14.1.3. Siir
14.1.4. Diger Edebî Türler (Destan, Masal, Fikra, Tiyatro Oyunlari)
14.2. Atasözleri, Deyimler Ve Ikilemeler
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mühendislikte
Matematiksel
Yöntemler
461052000001205
3
0
0
3
6
Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri, lineer, homojen,
tam diferansiyel denklemler, türeve göre çözülmemiş denklemlerin çözüm
Dersin İçeriği yöntemleri, Lagrange ve Clairaut denklemleri, yüksek mertebeden denklemler,
seri çözümleri, diferansiyel denklem sistemi, sınır değer problemi, Laplace
dönüşümü.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1. Temel kavramlar. Türeve göre çözülmüş diferansiyel denklemler
1.1. Diferansiyel denkleme indirgenebilen bazı problemler.
1.2. Diferansiyel denklemlerin temel kavramları.
1
1.3. Adi diferansiyel denklemin geometrik anlamı.
1.4. Sade diferansiyel denklemler.
1.5. Değişkenlerine ayrıklaştırma yöntemi.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6. Homojen denklemler.
1.7. Lineer denklem ve Bernoulli diferansiyel denklemleri.
1.8. Riccati denklemi ve özellikleri.
1.9. Tam diferansiyel denklemler ve integrasyon çarpımı.
2. Türeve göre çözülmemiş birinci basamaktan diferansiyel denklemler
2.1. Birinci basamaktan n. dereceli denklem.
2.2. Parametre dahil etme yöntemi.
2.3. Lagrange ve Clairaut denklemi.
2.4. Zarf ve singüler çözümler.
3. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin temel özellikleri
3.1. Lineer diferansiyel denklemlerin bazı özellikleri.
3.2. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin mertebesinin düşürülmesi.
3.3. Homojen olmayan denklemler, toplama prensibi.
3.4. Sabitin varyasyonu yöntemi.
3.5. Adjoint denklem, Lagrange formülü.
4. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin gerçek çözümleri
4.1. Homojen lineer sabit katsayılı diferansiyel denklemler.
4.2. Bilinmeyen katsayılar yöntemi.
4.3. Cauchy - Euler ve Lagrange denklemleri.
4.4. Homojen olmayan n. mertebeden lineer denklemler.
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
5. Sınır değer problemi. Green fonksiyonu
5.1. Green fonksiyonun tanımlanması Sınır değer problemi ve çözümü.
5.2. Green fonksiyonun bulunması ve uygulanması.
5.3. Özdeğer problemi.
5.4. Sabitin varyasyonu yöntemiyle Green fonksiyonunun kurulması.
5. Lineer diferansiyel denklemler sistemi
6.1. Diferansiyel denklem sisteminin çözümünün bulunması.
6.2. Sabit katsayılı lineer diferansiyel denklem sistemi, Euler metodu.
6.3. Homojen olmayan denklem sistemi.
6.4. Sabitin varyasyonu yöntemi.
7. Diferansiyel denklemlerin seri çözümleri
7.1. Kuvvet serileri yardımıyla çözüm yöntemler, Adi ve singülar noktalar.
7.2. Frobenious yöntemi.
7.3. Hipergeometrik denklemler.
7.4. Euler integralleri, Gamma ve Beta fonksiyonları.
7.5. Hipergeometrik fonksiyonlar.
7.6. Legendre polinomları. Bessel denklemi.
8. Laplace dönüşümü ve uygulamaları
8.1. Orijinal fonksiyon ve Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümünün bazı özellikleri.
8.2. Laplace dönüşümünün adi diferansiyel denklemlere uygulanması.
14
8.3. Ters Laplace dönüşümü.
8.4. Laplace dönüşümünün Sabit katsayılı kısmi türevli diferansiyel denklemlere
uygulanması.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Elektrik
Devre
Temelleri
522000000001203
3
0
1
4
5
Dersin
İçeriği
Elektrik Devre Elemanları, Akım, Gerilim, Elektriksel fonksiyonlar, Güç, Enerji, Seri/paralel direnç
devreleri, Bağımlı kaynaklar, Kirchoffun akım ve gerilim yasaları, Çevre akımları yöntemi, Düğüm
gerilimleri yöntemi, Kaynak dönüştürme, Thevenin-Norton teoremi, Süperpozisyon, Maksimum
güç transferi teoremi, İşlemsel kuvvetlendiriciler, Dinamik devre elemanları kapasitör ve endüktör,
Akım ve gerilim dalga biçimleri, Seri/paralel kapasitör devreleri, Seri/paralel endüktör devreleri.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1. Birim sistemi.
1.2. Elektrik devre elemanları.
1.3. Akım, gerilim, enerji, güç.
2
2.1. Ohm kanunu.
2.2. Kirchhoff akım yasası.
2.3. Kirchhoff geriliim yasası.
3
2.4. Seri/paralel direnç devreleri.
2.5. Üçgen yıldız dönüşümü.
4
2.6. Bağımlı kaynaklar.
2.7. Direnç devrelerinde güç (pasif işaret gösterimi).
5
3.1. Düğüm gerilimleri yöntemi.
3.2. Çevre akımları yöntemi.
6
Quiz/Ödev
4.1. Kaynak Dönüşümü.
4.2. Süperpozisyon.
7
4.3. Thevenin Norton Teoremleri.
4.4. Maximum güç transferi.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
5.1. İşlemsel kuvvetlendirici modeli.
5.2. Tampon devreler, eviren ve evirmeyen kuvvetlendiriciler.
10
5.3. Toplayıcı ve fark alıcı devreler.
5.4. Geribesleme ve kararlılık.
11
5.5. Direnç ve işlemsel kuvvetlendiriciler içeren devrelerin analizi.
6.1. Enerji depolayan elemanlar: Kapasite ve endüktans elemanları.
12
Quiz/Ödev
6.2. Akım gerilim dalga biçimleri.
6.3. Seri/paralel kapasitör devreleri.
13
6.4. Seri/paralel endüktör devreleri.
6.5. Kapasitörlü ve endüktörlü işlemsel yükselteç devreleri.
14
6.6. Türev alıcı devre.
6.7. İntegral alıcı devre.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Elektromanyetik
Alan Teorisi
441000000001268
3
0
0
3
6
Dersin İçeriği
Temel Vektör ve İleri Matematik Konuların Tekrarı, Alan Kavramı, Elektrostatiğin
Konuları, Manyetizmanın Konuları, Maxwell Denklemleri
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1. Elektromanyetizma Matematiği
1.1. Vektörler
1.2. Koordinat Sistemleri
2
1.3. Diverjans, Gradyant ve Rotasyon (Curl) Kavramları ve Uygulamalar
1.4 Stokes Teoremi, Diverjans Teoremi
1.5 Elektromanyetizma Tarihçesi
3
2. Maxwell Denklemlerinin Tanıtımı ve Elektrostatiğe Giriş
2.1. Elektriksel Kuvvet ve Coulomb Yasası
2.2. Elektrik Alan ve Alan Çizgileri
2.3 Noktasal Olmayan Yükler
4
3.1 Gauss Yasası
3.2 Elektrik Potansiyel ve Elektrostatik Enerji
3.3 İletkenler
5
3.4. Dipoller ve Dipol Momenti
3.5. Polarizasyon ve Dilektrik Malzemeler
3.6 Deplasman Vektörü
6
4. Kapasitörler (Kondansatörler)
4.1 Düzlem, Silindirik ve Küresel Kapasitörler
4.2 Laplace ve Poission’s Denklemleri ve Çözümleri
7
5. Sınır Değer Koşulları ve Sayısal Yöntemler
5.1 Örnek Uygulamalar
8
Ara Sınav
9
6. Durgun Elektrik Akımı
6.1 Akım Yoğunluğu ve Ohm Yasası
6.2 Süreklilik Denklemi, Joule Yasası
10
7. Statik Manyetik Alan (Manyetostatik)
7.1 Manyetik Kuvvet ve Amper Kuvvet Yasası
7.2 Biot-Savard Yasası ve Manyetik Alan Hesabı
11
8. Manyetik Alan Şiddeti
8.1 Manyetik Vektör Potansiyel
8.2 Amper Çevrim Yasası
12
9. Manyetik Malzemeler
9.1 Hysteresis
9.2 Manyetik Devreler
9.3 Manyetizma İçin Sınır Koşulları
13
10. Manyetik Enerji
10.1 Endüktans, Öz ve Karşılıklı Endüktans Kavramları
10.2 Manyetik Enerji Yoğunluğu
14
11. Zamanla Değişen Alanlara Giriş
11.1 Faraday Yasası
11.2 Genel Maxwell Denklemleri
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Lojik
Devreler
523000000001142
2
0
2
3
5
Dersin
İçeriği
Lojik tasariminda temel kavramlar; Sayi sistemleri ve veri gösterimi; Kodlama; Boole cebri ve
islevleri; Kombinazonsal devrelerin analizi, tasarimi; Karnaugh haritasi; Programlanabilir Lojik
Diziler (PLA's); Ardisil lojik devrelere giris; Durum tablosu ve durum indirgeme; Sayisal teknolojiler
ve tümlesik devreler. Laboratuar.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1. Sayisal sistemleri
1.2. Ikili sayilar
1.3. Sayi tabani dönüsümleri
1.4. Taban ve taban -1 tümleyenleri.
1.5. Isaretli ikili sayilar
2
1.6. Ikili kodlar
1.7. Ikili mantik
3
2.1. Boole cebri aksiyom ve teoremleri
2.2. Boole fonksiyonlari
2.3. Sayisal mantik kapilari
2.4. Entegre devreleri
4
3.1. Karnaugh haritasi yöntemi.
3.2. Dört degiskenli harita
3.3. Bes degiskenli harita
5
3.4. Toplamlarin çarpimi sadelestirmesi.
3.5. Etkisiz durumlar
3.6. NAND ve NOR uygulamalari.
3.7. Dislayan OR fonksiyonu.
6
4.1. Kombinasyonel devre analizir.
4.2. kombinasyonel devre tasarimi
7
4.3. Ikili toplayici ve çikarici
4.4. Büyüklük karsilastiricilar
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
4.5. Kod çözücülerler
10
4.6. Kodlayicilar
4.7. Çogullayicilar
11
5.1. Sirali devreler
5.2. Mandallar.
12
5.3. Ikili durumlar
5.4. Zamanlanmis sirali devre analizi
13
5.4. Zamanlanmis sirali devre analizi
5.5. Durum indirgeme.
14
5.4. Zamanlanmis sirali devre analizi
5.5. Durum indirgeme.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Atatürk İlkeleri
İnkilap Tarihi
ve Modern
Türkiye'nin
Oluşumu
224031300001101
4
0
0
4
4
Dersin İçeriği
I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir
Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler,
Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine
Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz,
Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşması ve ardından Cumhuriyetin
İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait
Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika
ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan
inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik,
Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü
Düşünce Sistemi.
Haftalık Konular
Hafta
1
Konular
1.1. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersini okutmanın amacı ve dersle ilgili temel kavramlar
hakkında bilgi verilmesi ve Türk İnkılâbının stratejisi.
1.2. II. Meşrutiyet Devri- 1908 Devrimi, Türk Siyasî Düşünce Akımları ve Hareketleri, Balkan
Savaşları ve Trablusgarp Savaşı.
2
2.1. I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti.
2.2. Mondros Mütarekesi ve Ona Bağlı İşgaller, Türk Milleti’nin Bağımsızlık için Kararlılığı ve
Mustafa Kemal Paşa.
3
3.1. Mustafa Kemal Paşa’nın Fikirleri ve Anadolu’ya Geçişi - Kongreler Dönemi (Amasya
Görüşmesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri).
4
4.1. İstanbul’un İşgali, Türk Halkının Tepkisi ve Diğer Önemli Gelişmeler - Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin Açılışı ve Özellikleri.
5
5.1. Meclisin İlk Faaliyetleri ve İlk Kanunlar - Meclise Tepkiler, Dahili İsyanlar.
5.2. Milli Mücadelede Cepheler, Güney ve Güneydoğu Cephesi - Milli Mücadelede Cepheler,
Doğu Cephesi ve Ermeni Sorunu.
6
6.1. Milli Mücadelede Cepheler, Batı cephesi, İlk İşgaller ve Milli Ordular - Düzenli Ordunun
Kuruluşu ve Milli Mücadelenin Finansal Kaynakları.
7
7.1. Sevr Anlaşması ve Türk Milleti Üzerindeki Etkisi, I.ve II. İnönü ve Sakarya Savaşları ve
Büyük Taarruz.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
8.1. Milli Mücadelenin Siyasi Tarafı, Mudanya Ateşkesi ve Lozan Barış Anlaşması
10
9.1 Siyaset, Eğitim, Kültür, Hukuk ve Sosyal Alanlarda Yapılan Devrimler, Çok partili hayata
geçme denemeleri (Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve Serbest Cumhuriyet Fırkası).
11
10.1. Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükûn yasası ve Atatürk'e suikast teşebbüsü.
12
11.1. Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası.
13
12.1. Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin tanımı, kapsamı, Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik, Laiklik,
Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, İnkılâpçılık) ve bu ilkelere yönelik tehditler.
14
13.1. Atatürk'ten sonraki Türkiye (İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, II. Dünya Savaşı ve Türkiye,
Demokrat Parti'nin kuruluşu ve çok partili hayata geçiş).
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Olasılık
ve
İstatistik
462000000001223
3
0
0
3
6
Temel istatistik analiz tipleri, Frekans tablolarini olusturma ve yorumlama, Merkezi
Egilim ve Yayilim Ölçüleri hesaplama, Temel olasilik hesaplamalari, Kesikli ve Sürekli
rastgele degiskenlere ait olasilik dagilimlari: Binom dagilimi, Geometrik Dagilim,
Hipergeometrik Dagilim, Poisson Dagilimi ve Normal Dagilim
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
Dersin müfredat içindeki önemi ve diger dersler ile etkilesiminin vurgulanmasi
1. Olasilik ve Istatistigin Kullanimi
1
1.1. Istatistik terimleri: Kitle, Örneklem, Istatistik, Parametre…
1.2. Veri Toplama Teknikleri
1.3. Istatiksel Analiz Süreci
2. Frekans Tablolari ve Grafikler
2.1. Veri ve Degisken Türleri: Nitel ve Nicel Veriler
2
2.2. Nitel ve Nicel Verileri Gruplandirma Yöntemleri
2.3. Nitel ve Nicel Veriler için Frekans Tablosu Olusturma
1.1. Frekans Tablolarinin Yorumlanmasi
3
1.2. Nitel ve Nicel Veriler için Grafiksel Gösterimler
1.3. Grafikler Üzerinden Farkli Veri Setlerini Karsilastirma
Dersin
İçeriği
3. Merkezi Egilim Ölçüleri
3.1. Ortalama, Mod, Medyan, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama
3.2. Merkezi Egilim Ölçülerinin Hesaplanmalari
3.3. Merkezi Egilim Ölçülerini Kullanarak Dagilim Çarpikliklarinin Bulunmasi
3.4. Merkezi Egilim Ölçülerini Kullanarak Veri Setlerinin Karsilastirilmasi
4. Yayilim Ölçüleri Ölçülerini
4.1. Veri Açikligi, Kartiller Arasi Fark, Varyans, Standart Sapma, Çarpiklik ve Sivrilik
Ölçüsü
4.2. Yayilim Ölçülerinin Hesaplanmasi
5. Olasilik
5.1. Olasilik Terimleri: Örnek Uzay, Örnek Nokta, Olay, Bir Olayin Olasiligi
5.2. Temel Olasilik Kurallari
5.3. Basit ve Kosullu Olasilik Hesaplamalari
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
5.4. Permutasyon ve Kombinasyonlar
5.5. Olasilikta Toplama ve Çarpma Kurali
5.6. Bagimli ve Bagimsiz Olaylar
5.7. Bayes Teoremi
6. Rastgele Degiskenler ve Dagilimlar
6.1. Rastgele Degisken Kavrami
6.2. Kesikli Rastgele Degiskenin Dagilimi
6.3. Bir Rastgele Degiskenin Beklenen Degeri ve Özellikleri
6.4. Bir Rastgele Degiskenin Varyansi ve Özellikleri
7. Bazi Kesikli Olasilik Dagilimlari
7.1. Bernoulli Dagilimi
7.2. Binom Dagilimi
7.3. Binom Dagiliminin Ortalamasi ve Standart Sapmasi
7.4. Geometrik Dagilim
7.5. Hipergeometrik Dagilim
7.6. Poisson Dagilimi
8. Sürekli Rastgele Degiskenlerin Dagilimlari
8.1. Normal Dagilim
8.2. Standart Normal Dagilim
8.3. Standart Normal Egrinin Özellikleri
8.4. Normal Dagilim Hesaplamalari
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders
Kodu
Devre ve Sistem
Analizi
523000000001204
Teorik
Uygulama
Haftalık Konular
1
2
3
4
5
Ulusal
Kredi
AKTS
5
Dersin İçeriği
Hafta
Lab
Konular
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Elektromanyetik
Dalga
Teorisi
441000000001363
3
0
0
3
5
Dersin İçeriği
Statik Magnetik Alanlar, Magnetik Devreler, Zamanla Değişen Alanlar, Maxwell Denklemi,
Boşlukta Dalga Yayılımı, Polarizasyon, Düzlem Dalganın Yansıması ve İletimi,dalga
klavuzları
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Statik Magnetik Alanlar
2
Magnetik Devreler ve Potansiyel Enerji
3
Faraday Kanunu ve Genelleştirilmiş Amper Yasası
4
Maxwell Denklemlerinin Nokta ve İntegral Formu
5
Dalga Denklemi ve Propagasyon
6
Harmonik Alanlar için Maxwell Denklemi
7
Elektromagnetik Dalgalar
8
Elektromagnetik Dalgaların Uygulama Alanları
9
Boşlukta Dalga Yayılımı
10
Kompleks Poynting Teoremi ve Polarizasyon
11
Dielektrik Ortamlarda ve İletken Ortamlarda Dalga Yayılımı
12
Dalga Kılavuzları, İletim Hatlarının İncelenmesi
13
Uygulamalar
14
Genel Tekrar
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Elektronik
I
Dersin
İçeriği
523000000001231
4
0
0
4
Bu ders, yarı iletkenler, yarı iletken diyotlar, alan etkili transistörler (MOSFET), alan etkili
transistörlerin çalışma prensibi, kutuplanması ve kuvvetlendirici olarak kullanılması, bipolar
transistörler, bipolar transistörlerin çalışma prensibi, kutuplanması ve kuvvetlendirici olarak
kullanılması, yarı iletken anahtar elemanlar, yarı iletkenlerin sınır değerleri ve korunması gibi
konuları içermektedir.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1 Maddenin yapısı ve atomlar.
1.2 İletken ve yalıtkan maddeler.
1.3 Yarıiletken maddeler.
2
2.1 Yarıiletkenlerin katkılanması, p-tipi ve n-tipi yarıiletkenler.
2.2 Yarıiletkenlerde sürüklenme akımının hesabı.
2.3 Yarıiletkenlerde difüzyon akımının hesabı.
3
3.1 p-n bağlantısı (jonksiyon).
3.2 Jonksiyonda akım-gerilim ilişkisi. Sıcaklığın etkisi.
3.3 Diyotun dinamik direnci, gövde direnci, kapasitesi ve eşdeğer devresi.
3.4 Özel diyotlar; Zener diyodu, Foto diyot, Işık veren diyot (LED).
4
4.1 Diyotlu doğrultucu devreler; Tek yollu ve çift yollu doğrultucu devreler.
4.2 Doğrultucu devrelerin analizi ve tasarımı.
5
5.1 Alan Etkili Transistörün (MOSFET) çalışma ilkesi.
5.2 Eşik geriliminin hesabı.
5.3 Savak akımını hesabı.
6
6.1 MOSFET’in küçük işaret modeli.
6.2 MOSFET’li kuvvetlendiricilerin analizi.
6.3 MOSFET’li kuvvetlendiricilerin tasarımı.
7
9.1 Aktif Yüklü MOSFET kuvvetlendirici
9.2 Ortak geçitli ve Kaynak Çıkışlı devreler.
9.3 MOSFET’in büyük işaret davranışı.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
10.1 Bipolar Transistörün çalışma ilkesi.
10.2 Baz ve Kollektör akımlarının hesabı.
10.3 Bipolar Transistörün küçük işaret modeli.
10
11.1 Bipolar Transistörlerin kutuplanması.
11.2 Bipolar Transistörlü kuvvetlendiricilerin analizi.
11.3 Bipolar Transistörlü kuvvetlendiricilerin tasarımı.
11
12.1 MOS ve Bipolar anahtar devrelerinin analizi ve tasarımı.
12.2 Yarıiletken anahtar elemanların çalışma ilkesi (p-n-p-n diyodu, tristör, diyak, triyak, GTO
transistör).
12
13.1 Diyot, MOS ve Bipolar Transistörlerin sınır değerleri.
13.2 Transistörlerin aşırı gerilim ve akımlardan korunması.
6
13
14.1 Yarıiletkenlerin soğutulması.
14
14.2 Isıl devrelerin analizi.
14.3 Soğutucu tasarımı.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Bilgi
Teknolojileri
Kullanımı
482000000001100
2
1
0
3
4
Dersin
İçeriği
Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu,Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanimi,
girdi-çikti birimleri, bellek ve diger donanimlar, Bilgisayar yazilimi, yazilimin bilesenleri,
programlama ve isletim sistemi, Isletim sistemleri ve türleri, isletim sisteminin temel görevleri,
isletim sistemi kullanimi, ofis yazilimlarinin ortak ögeleri, yazilimlarin çalistirilmasi ve sona
erdirilmesi, menüler, kisayollar, uygulamalar, Islem tablolari, temel kavramlar ve islem tablosu
kullanimi, sunu programlari, sunu programlarinin temel özellikleri ve kullanimi, veri tabani,
temel kavramlar, veri tabani kullanimi Bilgisayar aglari, temel kavramlar ve tanimlari, bilgisayar
aglari bilesenleri ve türleri, internetin kullanimi, WWW,Browserlar, FTP, Arama Motorlari, email hesaplari, bilgisayar yardimi ile problem çözme
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Oryantasyon ve Tanisma
Bilgi Teknolojileri Kullanimi dersinin içerigi ve önemi
1.Bilgi teknolojileri temel kavramlari
1.1. Genel Kavramlar
1.2. Donanim
1.3. Yazilim
1.4. Bilgi Aglari
2
1.5. BT’nin Yasamin Her Evresinde Kullanimi
1.6. Saglik, Güvenlik Ve Çevre
1.7. Güvenlik
1.8. Telif ve Yasa
3
2. Bilgisayar kullanimi ve dosya yönetimi
2.1. Bilgisayar Cihazi
2.2. Masaüstü
2.3. Dosya Yönetimi
2.4. Virüsler
4
2.5. Yazma Yönetimi
3. Kelime islemci
3.1. Uygulamanin Kullanimi
3.2. Temel Islemler
5
3.3. Biçimlendirme
3.4. Nesneler
3.5. Posta Birlestirme
3.6. Yazdirmaya Hazirlanma
6
4. Hesap çizelgeleri
4.1. Uygulamanin Kullanimi
4.2. Hücreler
4.3. Çalisma Sayfalari
7
4.4. Formüller ve Islevler
4.5. Biçimlendirme
4.6. Grafikler
4.7. Çikti Hazirlama
8
Ara Sinav
9
5. Veritabanlari
5.1. Uygulamayi Kullanmak
5.2. Tablolar
5.3. Formlar
10
5.4. Bilgiye Erisim
5.5. Raporlar
11
6. Sunum
6.1. Baslangiç
6.2. Bir Sunum Olusturma
6.3. Metin ve Görüntüler
6.4. Grafik ve Çizim Nesneleri (Otomatik Sekil)
12
6.5. Ekran Gösterisi Efektleri
6.6. Çikti Hazirlama
13
7. Bilgi ve iletisim
7.1. Internet
7.2. Web Gezintisi
7.3. Web’de Arama
14
7.4. Elektronik Posta
7.5. Haberlesme
7.6. Posta Yönetimi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Analog
İletişim
523000000001375
3
0
0
3
5
Dersin
İçeriği
Genlik modülasyonu (AM), tek yan bandlı modülasyon (SSB), artık yan band modülasyonu
(VSB),frekans modülasyonu (FM), radyo ve televizyon sistemleri, gürültünün genlik ve açı
modülasyonlu sistemlerin üzerindeki etkileri, faz kenetlemeli çevrim (PLL) devreleri.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR
a. Enformasyon ve band genişliği
b. Distorsiyon
c. Transmisyon zayıflaması
d. Gürültü
2
HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR
c. Transmisyon zayıflaması
d. Gürültü
3
HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR
d. Gürültü
e. İşaret / Gürültü oranı
4
MATEMATİKSEL TEMELLER
a. İşaretlerin sınıflandırılması
b. Üstel ve trigonometrik Fourier serileri
5
MATEMATİKSEL TEMELLER
c. Tekil fonksiyonlar
d. Fourier dönüşümü
6
MATEMATİKSEL TEMELLER
d. Fourier dönüşümü
e. Güç spektrumu
7
ARA SINAV
8
İŞARETLERİN LİNEER SİSTEMLERDE İLETİLMESİ
a. Sistemlerin İmpulse cevabı ile modellenmesi
b. Konvolüsyon
9
İŞARETLERİN LİNEER SİSTEMLERDE İLETİLMESİ
c. Transfer fonksiyonu ve özellikleri
d. Lineer filtreler
10
GENLİK MODÜLASYONU
a. Taşıyıcısı bastırılmış çift yan band (ÇYB) modülasyonu
b. Büyük taşıyıcılı ÇYB modülasyonu (Genlik modülasyonu)
c. Tek yan band modülasyonu
11
GENLİK MODÜLASYONU
d. Artık yan band modülasyonu
e. Genlik modülasyonlu işaretlerin demodülasyonu
12
AÇI MODÜLASYONU
a. Faz ve frekans kavramları
b. Dar band frekans modülasyonu (FM)
13
AÇI MODÜLASYONU
c. Geniş band FM
d. Faz modülasyonu
14
AÇI MODÜLASYONU
e. Frekans modülasyonlu işaretlerin üretilmesi
f. Frekans modülasyonlu işaretlerin demodülasyonu
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Elektronik
II
523000000001232
4
0
0
4
6
Dersin
İçeriği
Bu ders, Kuvvetlendiriciler, Frekans yanıtı, Temel elektronik devreler, Doğrudan bağlantılı çok
katlı kuvvetlendiriciler; Fark kuvvetlendiricisi, OTA, OPAMP, Akım Taşıyıcı, Çarpma devresi, Geri
besleme, Osilatörler ve Besleme Devreleri gibi konuları içermektedir.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1 Kuvvetlendiricilerin genel özellikleri.
1.2 Kazanç, giriş-çıkış empedansı.
1.3 Bozulma.
2
2.1 Kuvvetlendiricilerin Frekans Yanıtı.
2.2 Alçak frekanslarda etkili olan elemanlar.
2.3 Alçak frekans yanıtının hesabı ve çizimi.
3
3.1 Yüksek frekanslarda etkili olan elemanlar.
3.2 Yüksek frekans yanıtının hesabı ve çizimi.
4
4.1 Temel elektronik devreler. Diyot bağlı transistör.
4.2 Akım aynası, Akım kaynağı.
4.3 Referans gerilim kaynakları.
5
5.1 Basit Kuvvetlendiriciler.
5.2 Kaskod ve Aktif yüklü kuvvetlendiriciler.
6
6.1 Fark kuvvetlendiricisi. Uzun kuyruklu devre. Ortak işaret kazancı ve CMMR.
7
6.2 Çok katlı kuvvetlendiriciler. OTA, OPAMP, Akım Taşıyıcı, Çarpma devresi.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
7.1 Güç Kuvvetlendiricileri. A-B-C-D sınıfı Kuvvetlendiriciler.
7.2 Verim.
10
8.1 B sınıfı Güç Kuvvetlendiricileri tasarımı.
11
9.1 Geri besleme tipleri.
9.2 Negatif geri beslemenin etkileri.
12
10.1 Pozitif geri besleme. Osilatörler.
10.2 Tetikleme devreleri.
13
11.1 Besleme devreleri.
11.2 Gerilim regülatörleri. Akım ve sıcaklık koruma devreleri.
14
12.1 Anahtar modlu gerilim regülatörleri (SMPS).
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Elektronik
Laboratuvarı
523000000001236
0
0
2
2
4
Dersin İçeriği
Doğrultucu devreleri,Tranzistör ve MOS kuvvetlendiriciler,Fark ve Güç
Kuvvetlendiricileri,İşlemsel Kuvvetlendiriciler (OP-AMP), Lojik Kapı Devreleri.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Diyot Özeğrileri
2
Diyot Doğrultucu Devreleri
3
Besleme Devreleri
4
Transistör Kutuplama Devreleri
5
Transistörlü Kuvvetlendirici
6
Mos Kuvvetlendiricisi
7
Ara Sınav
8
Kuvvetlendicilerin Frekans Yanıtı
9
Fark Kuvvetlendiricisi
10
Güç Kuvvetlendiricisi
11
Geri Besleme
12
İşlem Kuvvetlendirici (OP-AMP) Uygulamaları
13
İşlem Kuvvetlendirici (OP-AMP) Uygulamaları
14
Lojik Kapı Devreleri
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mikroişlemciler
523048100001241
3
0
0
3
5
Dersin İçeriği
Genel Mikroişlemci mimarisi ve mikro program, Mikrodenetliyici (PIC 16F84 ) mimarisi ve
adresleme modları, RAM ve port yapıları, Zamanlayıcı/Sayıcılar,seri haberleşme , kesmeler,
algoritma geliştirme
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Mikroişlemciler ve Mikro denetleyicilere giriş
2
Merkezi işlem birim mimarisi ve mikro program
3
Sayı sistemleri ve dönüşümler
4
PIC 16F84 Mikrodenetleyici mimarisi
5
Özel Fonksiyon Kaydediciler ve Ram yapısı
6
Adresleme modları
7
Fonksiyonlarına göre Komutlar , (aritmetik, Lojik, dallanmalar, veri transferi)
8
Port yapıları ve fonksiyonları
9
Alt Program ve yığıt
10
Kesmeler ve kesme hizmet programı
11
Tablodan bakma yöntemi ve aritmetik işlemler
12
Zamanlama diyagramları ve yazılım
13
Harici RAM/ROM bağlantı ve harici adresleme
14
Ayrık-zaman transfer fonksiyonu gerçekleştirme
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sinyaller ve
Sistemler
523000000001270
3
0
0
3
6
Dersin
İçeriği
Sürekli zamanli ve ayrik zamanli isaretler ve sistemler, Sistemlerin temel özelliklerinin
incelenmesi, Dogrusal zamanla degismeyen sistemler, Periyodik isaretlerin Fourier serisi
gösterimleri, Fourier Dönüsümü, Örnekleme.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1. Sürekli zamanli ve ayrik zamanli sinyaller
1.2. Sinyallerle Islemler (Zamanda ters çevirme, ölçekleme, öteleme..)
1.3. Tek ve Çift Sinyaller
1.4. Periyodik Sinyaller
1.5. Sinyal Enerjisi ve Güç
2
1.6. Üstel ve Sinüs Sinyalleri
1.7. Birim dürtü ve birim basamak Fonksiyonlari
3
2.1. Ayrik Zamanli ve Sürekli Zamanli Sistemler
2.2. Sistem Baglanti Türleri
2.3. Temel Sistem Özellikleri
2.3.1. Dogrusallik
2.3.2. Belleksiz Olma
2.3.3. Nedensellik
2.3.4. Zamanla Degismezlik
2.3.5. Kararlilik
4
Quiz
3.1. Ayrik Zamanli Sinyallerin dürtüler türünden ifadsi
3.2. Ayrik Zamanli DZD sistemlerin dürtü tepkisi ve sistem tepkisi
3.3. Evrisim toplami
5
3.4. Sürekli Zamanli Sinyallerin basamak sinyaller türünden ifadesi
3.5. Sürekli Zamanli DZD sistemlerin dürtü tepkisi ve sistem tepkisi
3.6. Evrisim Integrali
6
3.7. DZD Sistemlerin özellikleri
3.8. Fark Denklemleri ile ifade edilen sistemler
3.9. Fark Denklemleri ile ifade edilen sistemlerin Blok diyagrami
7
3.10. Diferansiyel Denklemler ile ifade edilen sistemler
3.11. Diferansiyel Denklemler ile ifade edilen sistemlerin Blok diyagrami
8
Ara Sinav
9
4.1. Dogrusal zamanla degismez sistemlerin karmasik üstel isaretlere tepkisi
4.2. Sürekli zamanli periyodik sinyallerin Fourier serisi gösterimi
10
4.3. Fourier Serilerinin yakinsakligi
4.4. Fourier Serisi Özellikleri
11
5.1. Periyodik olmayan sinyallerin sürekli zamanli Fourier dönüsümü
5.2. Periyodik sinyallerin sürekli zamanli Fourier dönüsümü
12
5.3. Süreklii zamanli Fourier Dönüsümünün Özellikleri
5.4. Diferansiyel denklemlerle tanimlanan sürekli zamanli DZD sistemleri Fourier dönüsümü ile
çözümü
13
Quiz
6.1. Örnekleme Teoremi
6.2. Aradegerleme
14
6.3. Sürekli zamanli sinyallerin ayrik zamanli islemi
6.4. Ayrik zamanli sinyallerin örneklenmesi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Haberleşme
Laboratuvarı
523000000001303
0
0
2
2
4
Dersin
İçeriği
Bu ders; Haberleşme Deney Sisteminin İncelenmesi, Genlik Kiplemesi (Modülasyon), ÇybTyb Kipleme, Frekans Kiplemesi, Örnekleme Ve Yeniden Üretme, Darbe Kod Kiplemesi;
(PCM) ve Çoklama (TDM), İletişimde Kanalın Etkileri, Darbe Genlik Kiplemesi; Pam, Ask,
Frekans Ve Faz Kaydırma Anahtarlaması, Yaygın Spektrumlu Sistemler gibi konuları
içermektedir.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Deney guruplarının belirlenmesi.
2
Deney sisteminin tanıtımı.
3
Basit Genlik Kiplemesi (Modülasyon) ve kipçözümü.
4
ÇYB ve TYB Genlik kiplemesi ve kipçözümü.
5
Frekans kiplemesi ve kipçözümü.
6
Örnekleme ve yeniden üretme.
7
Örnekleme ve yeniden üretme.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
Darbe Kod Kiplemesi (PCM) ve Çoklama (TDM).
10
Sayısal İletişimde Kanalın Etkileri.
11
Darbe Genlik Kiplemesi (PAM, ASK, QAM).
12
Frekans ve Faz Kaydırma Anahtarlaması (FSK, PSK, QPSK).
13
Yaygın Spektrumlu Sistemler.
14
Eksik Deneylerin Tekrarlanması (Telafi).
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Kontrol
Sistemleri
523000000001352
3
0
0
3
5
Dersin
İçeriği
Otomatik kontrol ve geribeslemeli denetim sistemlerinin tanimi, özellikleri. Laplace Dönüsümü ve
matematiksel temeller, Transfer fonksiyonlari, Blok diyagramlari, Fiziksel Sistemlerin
matematiksel modellenmesi, Durum degiskenleri analizi, Kararlilik, Kontrol sistemlerinin zaman
tanim bölgesi analizi.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Giris: Kontrol sisteminin temel ögeleri, geribesleme ve etkileri
2
Matematiksel temeller, Laplace Dönüsümü
3
Transfer Fonksiyonlari, Blok diyagramlari
4
Isaret Akis Diyagrami, Mason Kazanç Formülü
5
Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi
6
Mekanik Sistemlerin Modellenmesi
7
Elektrik Sistemlerin Modellenmesi
8
Ara Sinav
9
Durum Degiskenleri Analizi
10
Dogrusal Kontrol Sistemlerinin Kararliligi
11
Routh Hurwitz Kriteri
12
Kontrol Sistemlerinin Zaman Tanim Bölgesi Analizi
13
Köklerin Yer Egrisi Teknigi
14
Köklerin Yer Egrisi Teknigi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sayısal
İletişim
523000000001378
3
0
0
3
6
Dersin
İçeriği
Bilgi kaynakları ve bilgi kodlama, toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenen kanaldan
temelband sayısal iletim, toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenen bandsınırlı
kanaldan sayısal iletim, kanal kapasitesi ve kodlama, kablosuz haberleşme
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Bilgi kaynaklarının modellenmesi, kaynak kodlama teoremi, kaynak kodlama algoritmaları
2
Bozunum oranı teorisi, kuantalama, dalgaşekli kodlama, sayısal ses iletimi ve sayısal ses kaydı
3
İşaret dalgaşekillerinin geometrik gösterilimi, darbe genlik modülasyonu, iki ve çok boyutlu işaret
dalgaşekilleri
4
Toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenen haberleşme kanallarında sayısal modülasyonlu
işaretler için en uygun alıcı tasarımı
5
Toplamsal beyaz Gauss gürültüsü olarak modellenen haberleşme kanallarında işaret algılamasında
oluşan hata olasılığı
6
Bandsınırlı kanallar üzerinden sayısal iletim, sayısal modülasyonlu işaretlerin güç spektrumu
7
Bandsınırlı kanallar için işaret tasarımı, sayısal PAM işaretlerinin algılanmasında hata olasılığı,
8
Hafızalı sayısal modülasyonlu işaretler
9
Hafızalı sayısal modülasyonlu işaretler, kanal bozunumu durumunda sistem tasarımı, birden fazla
taşıyıcılı modülasyon
10
Haberleşme kanallarının modellenmesi, kanal kapasitesi, haberleşmede sınırlar, güvenli haberleşme
için kodlama
11
Doğrusal blok kodlar, çevrimsel kodlar, konvolüsyon kodları, bandsınırlı kanallar için kodlama, pratik
uygulamalar
12
Sönümlemeli çokyollu kanallarda sayısal iletim
13
Yayılı spektrum haberleşme sistemleri
14
Sayısal kablosuz haberleşme sistemleri
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sayısal
İşaret
İşleme
523000000001377
3
0
0
3
6
Dersin
İçeriği
Ayrik zamanli isaretler ve sistemler, özellikleri, Ayrik Zamanli Fourier Dönüsümü, Z dönüsümü,
Ayrik Fourier Dönüsümü, Hizli Fourier Dönüsümü, IIR ve FIR Filtreler, Filtre Tasarimi, Örnekleme.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Giris: Sayisal Isaret Islemenin amaçlari ve uygulamalari.
2
Ayrik Zamanli Isaret ve Sistemlere Giris
3
Ayrik Zamanli Sistemlerin Özellikleri
4
Evrisim ve Fark Denklemleri
5
Fourier Analizi; Problem Çözümleri
6
Fourier Analizi; Problem Çözümleri
7
Ayrik Zamanli Fourier Dönüsümü
8
Ara Sinav
9
Örnekleme Teoremi
10
Z-Dönüsümü
11
Ayrik Fourier Dönüsümü
12
Hizli Fourier Dönüsümü
13
IIR ve FIR Süzgeçler
14
Süzgeç Tasarimi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Staj I
100000000001401
0
0
0
0
5
Dersin İçeriği
İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
İşyerinin organizasyonel özellikleri.
2
Birimlerin işlevleri.
3
Alt birim 1: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
4
Alt birim 1: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
5
Alt birim 1: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
6
Alt birim 2: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
7
Alt birim 2: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
8
Alt birim 2: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
9
Alt birim 3: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
10
Alt birim 3: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
11
Alt birim 3: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
12
Alt birim 4: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
13
Alt birim 4: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
14
Alt birim 4: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Tasarım Projesi
523000000001481
0
2
0
2
6
Dersin İçeriği
Proje konusu önerme, literatür tarama, projenin analizi, proje takvimi ve görevlerin
belirlenmesi, projenin yürütülmesi, proje raporunun yönergelere uygun yazımı, projenin
sözlü sunumu.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Proje oryantasyonu ve yönergenin incelenmesi. Proje takımlarının oluşturulması.
2
Proje takımlarının yönlendirilmiş çalışma ile araştırma yapması.
3
Proje takımlarının literatür taraması, tartışma ve beyin fırtınası.
4
Proje önerilerinin yönergeye uygun yapılması ve onayı.
5
Yönlendirilmiş çalışma ile detay çalışmaların yürütülmesi.
6
Proje izleme 1: Proje kapsamı, taslak raporun yapısı ve kullanılacak araç-kaynakların
raporlanması, proje takviminin sunumu, kontrol aşamalarının belirtilmesi.
7
Proje takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
8
Proje takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
9
Proje takımları ile ortak toplantı ve deneyim aktarımı.
10
Proje izleme 2: Projenin birinci kontrol aşaması ve eksikliklerin değerlendirilmesi.
11
Proje takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
12
Proje takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
13
Proje izleme 3: Projenin ikinci kontrol aşaması.
Projedeki eksikliklerin ve ortaya çıkan ürünün mesleki-etik ve evrensel değerler açısından
değerlendirilmesi.
14
Eksikliklerin giderilip proje sonuç raporunun yönergeye uygun tamamlanması ve sunum
dosyalarının geliştirilmesi.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Elektronik ve
Haberleşme
Mühendisliği
Bitirme Çalışması
523000000001482
0
2
0
4
7
Dersin İçeriği
Bitirme çalışması konusu önerme, literatür tarama, konunun analizi, çalışma takvimi ve
görevlerin belirlenmesi, çalışmanın gerçeklenmesi, çalışma raporunun yönergeye uygun
yazımı, çalışmanın sözlü sunumu.
Haftalık Konular
Hafta
1
Konular
Çalışma oryantasyonu. Çalışma konusuna ilişkin geniş alanın belirlenmesi.
2
Literatür tarama, araştırma konusu hazırlama.
3
Danışman ile çalışma konusunun kesinleştirilmesi.
4
Literatür tarama, çalışma takviminin yapılması, kontrol noktalarının belirlenmesi.
5
Yönlendirilmiş çalışma ile detay çalışmaların yürütülmesi.
6
Proje izleme 1: Çalışmanın birinci kontrol aşaması ve eksikliklerin değerlendirilmesi ve
çalışma takviminin gözden geçirilmesi.
7
Çalışma takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
8
Çalışma takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
9
Çalışma takımları ile ortak toplantı ve deneyim aktarımı.
10
Proje izleme 2: Çalışmanın ikinci kontrol aşaması ve eksikliklerin değerlendirilmesi.
11
Çalışma takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
12
Çalışma takviminde ön görülen kısımlarının geliştirilmesi.
13
Proje izleme 3: Çalışmanın üçüncü kontrol aşaması.
Çalışmadaki eksikliklerin ve ortaya çıkan ürünün mesleki-etik ve evrensel değerler
açısından değerlendirilmesi.
14
Eksikliklerin giderilip çalışma sonuç raporunun yönergeye uygun tamamlanması ve sunum
dosyalarının geliştirilmesi.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Staj II
100000000001402
0
0
0
0
5
Dersin İçeriği
İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
İşyerinin organizasyonel özellikleri.
2
Birimlerin işlevleri.
3
Alt birim 1: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
4
Alt birim 1: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
5
Alt birim 1: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
6
Alt birim 2: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
7
Alt birim 2: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
8
Alt birim 2: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
9
Alt birim 3: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
10
Alt birim 3: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
11
Alt birim 3: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
12
Alt birim 4: Yapılan işlerin tanınması, iş süreçleri.
13
Alt birim 4: Kullanılan araç, gereç ve malzemeler.
14
Alt birim 4: Ürünün gerçeklenmesi ve kalite kontrolü.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Antenler ve
Yayılım
523000000001467
3
0
0
3
5
Temel Anten Parametreleri, Işıma İntegralleri, Doğrusal Çubuk Antenler, Halka Antenler,
Anten Dizileri, Geniş Bantlı Antenler, Açıklık Antenler, Horn Antenler, Mikroşerit Antenler,
Yansıtıcı Antenler, Radyo Dalgalarının Yayılımı
Dersin
İçeriği
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Anten Teorisine Giriş
2
Temel Anten Parametreleri
3
Temel Anten Parametreler
4
Işıma İntegralleri
5
Doğrusal Çubuk Antenler
6
Halka Antenler
7
Anten Dizileri
8
Anten Dizileri
9
Geniş Bantlı Antenler, Horn Antenler, Açıklık Antenler, Mikroşerit Antenler, Yansıtıcı Antenler
10
Antenlerin Yöneticiliği
11
Propagasyon temel kavramları
12
Propagasyon temel kavramları
13
Propagasyon Atmosferin Etkisi
14
Propagasyona Atmosferin Etkisi
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Fiber Optik
Haberleşme
Sistemleri
523000000001465
2
0
0
2
5
Dersin
İçeriği
Klasik haberleşme sistemleri, Fiber optik haberleşmenin önemi ve klasik sistemlerle
karşılaştırılması, Fiber optik haberleşmede optik kaynaklar ve yayınım özellikleri, Fiber optik
haberleşmede modülasyon ve optik alıcılar, fiber optik ağlar ve veri güvenliği.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Fiber optik haberleşmenin önemi, kullanım yerleri ve gelişim süreci.
2
Optik haberleşme kanalları : Optik film ve optik fiber.
3
Fiberlerin yayınım (propagasyon) özellikleri.
4
Zayıflama ve dispersiyon.
5
Fiber yapımı ve fiber kablolar.
6
Fiber optikte ışığın modları. Tek mod ve çok mod kavramları.
7
Optik kaynaklar. Yarı iletkenlerde ışınım.
8
LED, Laser prensipleri, LD, modülasyon teknikleri.
9
Optik alıcılar : PIN ve APD.
10
İşaret/gürültü oranı ve BER.
11
Fiber optik haberleşme sistemleri
12
Sistem tasarımına giriş. Dispersiyon ve zayıflama sınırlamalı link mesafeleri, hat kodları.
13
Fiber optik yerel ağlar.
14
Aktif tekrarlayıcılar. Fiber optik sistemlerde uyumlu modülasyon teknikleri.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Haberleşme
Elektroniği
523000000001302
2
0
0
2
5
Dersin
İçeriği
Bu ders, telsiz haberleşme sistemleri, elektronik devrelerde gürültü ve bozulma, iletim hatları
ve Smith abağı, empedans uydurma devreleri, YF kuvvetlendiricilerin S-parametreleri ile
analizi ve tasarımı, osilatörler ve frekans sentezleyiciler gibi konuları içermektedir.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1 Haberleşme Sisteminin elemanları. Alıcı, verici. Alıcı ve vericide kullanılan Devreler.
1.2 Günümüzde kullanılan haberleşme sistemleri.
2
2.1 Gürültü ve gürültünün elektronik devrelere etkileri.
3
3.1 Kuvvetlendiricilerde bozulma ve iç modülasyon.
4
4.1 İletim hatları. Yansıma, Duran dalgalar.
5
5.1 Smith Abağı. Abak yardımı ile yansıma katsayısı ve diğer parametrelerin bulunması.
5.2 İmitans Abağı ve empedans-admitans dönüşümü.
6
5.3 Ayrık elemanlarla empedans uyumlandırma.
7
6.1 İmitans Abağı yardımı ile İletim hatları kullanarak empedans uyumlandırma.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
7.1 Kararlılık analizi.
10
7.2 Y.F. Kuvvetlendiricilerde Güç Kazancı. Max. Kazanç için tasarım.
11
7.3 Smith Abağı ile tasarım. Sabit kazanç daireleri.
12
7.4 Minimum gürültü için tasarım.
7.5 Sabit gürültü daireleri. Optimizasyon.
13
8.1 Y.F. Osilatör devreleri.
14
8.2 Frekans Sentezleyiciler. Tümüyle sayısal sentezleyiciler.
8.3 PLL Frekans Sentezleyiciler.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Tümdevre
Tasarımı
523000000001333
2
0
0
2
5
Dersin
İçeriği
Bu ders, tümdevreler, tümdevrelerin çeşitleri ve imalat aşamaları, tümdevre çizim kuralları,
elektronik elemanların tümdevre içinde gerçeklenmesi, tümdevre çizim ve simülasyonu için
“MAGIC” ve “SPICE” programlarının kurulması ve kullanılması, sayısal ve analog tümdevre
tasarımları gibi konuları içermektedir.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1 Tümdevrelerin Gelişimi.
1.2 Tümdevrelerin Sınıflanışı.
1.3 Tümdevrelerin Özellikleri.
2
2.1 Tümdevrelerin imalat aşamaları.
3
3.1 Elektronik Elemenların Tümdevrede gerçeklenmesi.
4
4.1 Tümdevre çizim kuralları.
5
5.1 Tümdevre çizim programı (MAGIC) kurulumu ve kullanımı (Tasarım Uygulaması).
6
6.1 NMOS ve PMOS Transistörlerin çizimi (Tasarım Uygulaması).
7
6.2 NMOS ve PMOS Transistörlerin çizimi (Tasarım Uygulaması).
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
7.1 Tümdevre yapıların bilgisayar simülasyonu (SPICE programı) (Uygulama).
10
8.1 Sayısal tümdevre tasarımı.
8.2 CMOS evirici tasarım ve simülasyonu (Tasarım Uygulaması).
11
9.1 NAND ve NOR devreleri (Tasarım Uygulaması).
12
10.1 Analog devre elemanlarının özellikleri.
10.2 Analog devre elemanlarının çizimi.
13
11.1 Analog tümdevrelerin tasarımı. (Tasarım Uygulaması).
14
12.1 Analog tümdevrelerin simülasyonu (Tasarım Uygulaması).
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Gezgin
iletişim
Sistemleri
523000000001484
2
0
0
2
5
Dersin
İçeriği
Gezgin iletişim sistemlerindeki temel kavramların verilmesi. Güncel Kablosuz
haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olunması.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Haberleşmenin amacı, Haberleşme Sistemlerinin temel yapıları, Kablolu ve Kablosuz sistemler,
Haberleşme Sistemlerini kısıtlayan faktörler
2
Modülasyon, Analog ve Sayısal Modülasyon, Elektromanyetik Spektrum, Atmosferin Özellikleri ve
Sinyal Yayılımı
3
Haberleşme Sistemlerinin Katmanları, Kablosuz Sistemlerin Kapsama Alanları, Piko, Mikro,
Makro ve Uydu Hücreler
4
Kanallar Arası Karışım Etkileri, Radyo Kaynak Yönetimi, Kablosuz Haberleşmenin Avantajları,
ISM Bandı, Antenler ve Kavramlar
5
Anten Kazancı, Serbest Boşluk Yayılım Modeli, Hesaplamalarda Yakın Alan Uzak Alan Kavramı,
Hesaplama Örnekleri, Yol Kaybı, İzotropik Yol Kaybı, Gölgeleme
6
Deneysel Yol KAybı Modelleri, OKUMURA- HATA, Cost 237- Hata Modeli, Cost 231-WALFISHIKEGAMI Modeli
7
Deneysel Yol KAybı Modelleri, OKUMURA- HATA, Cost 237- Hata Modeli, Cost 231-WALFISHIKEGAMI Modeli
8
Ara Sınav
9
Kanal Etkileri, Yansıma, Kırınım,Saçılma, Yayılım Parametreleri ve Kısa Ölçekli Sönümleme
Çeşitleri
10
Sistem Tasarımı Temelleri: Hücresel kanal atama, elverme stratejileri, kanalların tekrar
kullanılması, Optimum Alıcı Yapıları, BPSK,DPSK, QPSK, 16 PSK, 16 QAM modülasyonları,
Dalga Şekillendirme, Denkleştirici, Kanal Kestirimi
11
Standartlar, 1G, 2G, 3G ve 4G Sistemler, IEEE 802.11, IEEE 802.16, Bluetooth
12
Çeşitleme Sistemleri, Hücresel Yapı,CDMA Sistemleri, Frekans Atlamalı Sistemler
13
OFDM Sistemleri
14
Kanal Kodlama Sistemleri
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Mikrodalga
Teknikleri
Dersin
İçeriği
523000000001364
3
0
0
3
5
Bu ders, Elektromanyetik dalgaların yayılımı, Mikrodalga Haberleşme sistemleri tasarımı,
Mikrodalga iletim hatları, Mikrodalga rezonatörler ve süzgeçler, Hibrit bileşenler, yönlü kuplaj
elemanları, güç bölücü ve birleştiriciler, Mikrodalga yarıiletken elemanlar, Diyotlar ve
transistörler, Mikrodalga tüpleri, Klistron, Yürüyen dalgalı tüpler (TWT) ve Magnetron gibi
konuları içermektedir.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
1.1 Mikrodalga frekans bantları.
1.2 Maxwell denklemleri ve genel yorumu.
1.3 Dalga denklemi, yayılım katsayısı.
1.4 Yayılım hızı, dalga boyu, boşluğun karakteristik empedansı.
2
2.1 İletken ortamda EM dalgalar; Deri kalınlığı ve zayıflatma.
2.2 Genel dalga denklemi, polarizasyon.
2.3 Dalgaların yansıması. Dik ve değişik açılardan gelen dalgalar.
3
3.1 Mikrodalgaların boşlukta zayıflaması. Yol kaybı.
3.2 Mikrodalga radyolink tasarımı.
4
4.1 İletim hatları.
4.2 Yansıma. Duran dalgalar.
4.3 Koaksiyal hatların yapısı ve tasarımı.
4.3 Mikroşerit hatların yapısı ve tasarımı.
5
5.1 Dalga kılavuzlarının yapısı, çalışma prensibi.
5.2 Dalga kılavuzlarının kesim frekansı.
5.3 TM ve TE dalgaları.
5.4 Dalga kılavuzunda hız tanımları.
6
6.1 Mikrodalga pasif (LC) elemanların gerçekleenmesi.
6.2 Mikroşerit hatlarla Süzgeç tasarımı.
7
6.3 Boşluk rezonatörleri. Dielektrik rezonatörler.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9
7.1 Dalga kılavuzu ile yapılan Hibrit elemanlar; T-jonksiyonlar, Hibrit halka, Yönlü kuplaj elemanı.
7.2 Mikroşerit yönlü kuplaj elemanı.
7.3 Sirkülatör.
10
8.1 Tek/Çift mod analizi.
8.2 Tek/Çift mod analizi ile mikroşerit yönlü kuplaj elemanının analizi.
8.3 Yönlü kuplaj elemanının tasarımı.
11
9.1 Wilkinson güç bölücü/birleştirici.
9.2 Tek/Çift mod analizi ile Wilkinson güç bölücü/birleştirici analizi ve tasarımı.
12
10.1 Mikrodalga diyotların genel yapısı ve kullanımı.
10.2 Schottky diyotlar.
10.3 PIN diyotlar.
10.4 Tünel diyotlar.
13
11.1 Mikrodalga transistörler.
11.2 GaAs MESFET.
11.3 HEMPT.
11.4 Transistörlü mikrodalga kuvvetlendirici ve osilatör devreleri.
14
12.1 Klistron ve refleks klistron.
12.2 Yürüyen Dalgalı Tüp.
12.3 Magnetron.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Malzeme
Bilimi
441000000001255
2
0
0
2
4
Temel Tanimlar, Çelikler, Paslanmaz Çelikler, Çelikler ve Paslanmaz Çelikler ile Ilgili
Ayrintili Bilgi, Kullanim Alanlari, Korozyon, Vanalarda Kullanilan Malzemeler, Buhar
Dersin Türbinlerinde Kullanilan Malzemeler, Gaz Türbinlerinde Kullanilan Malzemeler, Gaz
İçeriği Türbinlerinde Kullanilan Malzemeler, Kaplamalar, Seramik Malzemeler, Sertlik Ölçümü,
Pistonlu Kompresörlerde Kullanilan Malzemeler, Yüzey Sertlestirme Islemleri, Santrifüj
Kompresörde Kullanilan Malzemeler.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
Dersin müfredat içindeki önemi ve diger dersler ile etkilesiminin vurgulanmasi
1
1. Giris
1.1. Dersin Içerigi, Konular, Temel Tanimlar
1.2. Çelikler, Paslanmaz Çelikler
2
Çaglara Göre Önemli Olan Malzemeler
3
Temel Tanimlar, Fe-C Diyagrami
4. Çelikler, Paslanmaz Çelikler ve Alasimlari
4
4.1. Karbon Çelikleri
4.2. Paslanmaz Çelikler
5. Vanalarda Kullanilan Malzemeler
5.1. Gövde
5
5.2 Mil
5.3 Salmastra
6 Pompalarda Kullanilan Malzemeler
6.1 Gövde
6
6.2 Mil
6.3 Çark
6.4 Salmastra
7 Redüktörlerde Kullanilan Malzemeler
7.1 Gövde
7
7.2 Disliler
7.2.1 Plastik Malzemeler
8 Kazanlarda Kullanilan Malzemeler
8
8.1 Gövde
8.2 Boru ve Baglanti Elemanlari
9 Buhar Türbinlerinde Kullanilan Malzemeler
9.1 Gövde
9
9.1.1 Dökme Demirler
9.2 Rotor
10 Buhar Türbinlerinde Kullanilan Malzemeler - Devam
10
10.1 Biçak/Kanat
10.2 Salmastralar
10.3 Boru ve Baglanti Elemanlari
11 Gaz Türbinlerinde Kullanilan Malzemeler
11.1 Gövde
11.2 Rotor
11.3 Yanma Odasi
11.3.1 Korozyon, Korozyon Tipleri, Korozyon Mekanizmasi
11.3.2 Termal Yorulma
12 Gaz Türbinlerinde Kullanilan Malzemeler – Devam
12.1 Biçak/Kanat
12.1.1 Seramik Malzemeler
12.1.2 Kaplama
12.2 Salmastralar
13 Pistonlu Kompresörlerde Kullanilan Malzemeler
13.1 Gövde
13.2 Piston ve Elemanlari
13.2.1 Yüzey Sertlestirme Yöntemleri
13.2.2 Sertlik Ölçme Yöntemleri
13.3 Silindir
14 Santrifüj Kompresörlerde Kullanilan Malzemeler
14.1 Mil
14.2 Gövde
14.3 Çark
14.4 SUNUM
11
12
13
14
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Termodinamik
441052000001203
2
0
0
2
4
Dersin İçeriği
Termodinamiğin temel kavramları, ideal gazlar,saf maddeler ve faz değişimleri,
termodinamiğin birinci ve ikinci yasalarının kapalı ve açık sistemlere uygulanması,Carnot
çevrimi, entropi , buharlı güç ve soğutma çevrimlerinden örnekler.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması.
1. Termodinamiğin Temel Kavramları
1.1. Enerji biçimleri, güç, birimler.
1.2. Kapalı ve açık sistemler.
2
1.3. Hal değişimi, çevrimler.
2. Saf maddenin özelikleri, ideal gazlar
2.1. Faz değişimleri, özelik tabloları.
3
3. Termodinamiğin Birinci Yasası-Kapalı Sistemler
3.1 Mekanik iş.
4
3.2 Enerji muhasebesi.
3.3 Özgül ısılar.
3.4 Mükemmel gazların iç enerji entalpi ve özgül ısıları.
3.5 Katı ve sıvıların iç enerji entalpi ve özgül ısıları.
5
4. Termodinamiğin Birinci Yasası, Kontrol Hacimleri
4.1 Akış işi.
4.2 Sürekli akışlı açık sistem.
4.3 Zamanla değişen açık sistem.
6
5. Termodinamiğin İkinci Yasası
5.1 Isıl enerji depoları.
5.2 Carnot çevrimi, ısı makineleri.
7
5.3. Ters Carnot çevrimi, ısı pompaları.
8
Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
6. Entropi
6.1. Entropinin artışı ilkesi.
6.2 Entropi ile ilgili özelik diyagramları.
10
6.3 Tds bağıntıları.
6.4. Saf maddenin entropi değişimi.
6.5. Katı ve sıvılarda entropi değişimi.
11
6.6 Mükemmel gazlarda entropi değişimleri.
6.7. Tersinir sürekli akış işi.
12
7. Buharlı Güç Çevrimleri
7.1 İdeal Rankine çevrimi.
13
8. Buharlı soğutma çevrimleri
8.1 Soğutma makineleri.
8.2 Isı pompaları.
14
9. Sonuç ve özet
9.1 Ödev ve ara sınav sorularının tartışılması.
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Sayısal
Analiz
461000000001220
2
0
0
2
4
Nümerik matematigin problemleri. Düz ve iteratif metotlar. Hatalar ve hata analizi.
Fonksiyonlarin sayisal degerlerinin bulunmasi. Horner yöntemi. Interpolasyon formülleri;
Dersin Lagrange, Newton ve Chebyshev polinomlari. Nonlineer cebirsel denklemlerin sayisal
İçeriği çözümleri. Newton – Raphson metodu. Sayisal integral ve diferansiyel alma. Lineer ve
nonlineer denklemler sisteminin sayisal çözümü. Gauss ve Gauss-Seidel metotlari.
Diferansiyel denklemlerin sayisal çözüm yöntemleri.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Nümerik analizin temel kavramlari. Hatalar, siniflandirilmasi ve hatalarin hesaplanmasi
2
Fonksiyonlarin yaklasik degerlerinin bulunmasi metotlari
3
Dogrusal olmayan cebirsel denklemlerin yaklasik çözüm yöntemleri
4
Yaklasim teorisi, Lineer, lagrange, Chebyshev ve Newton Polinomlari
5
Türev ve belirli integrallerin yaklasik hesaplamasi yöntemleri
6
Simpson ve Yamuklar yöntemi ve hata degerlendirmeleri
Lineer cebirsel denklemler sisteminin yaklasik çözüm yöntemleri. Jacobi Metodu.
7
Gauss ve Gauss- Saidel yöntemleri
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
Adi diferansiyel denklem için yazilmis baslangiç, baslangiç-sinir deger problemlerinin
9
yaklasik çözüm yöntemleri
10 Euler ve Runge-Kutta metotlari
11 Sonlu farklar metodunun temelleri
12 1. basamaktan Lineer dalga denklemi
13 Lineer isi denklemi
13 2. basamaktan Lineer dalga denklemi
Ders
Bakım
Planlama
Kodu
520054000001417
Teorik Uygulama
2
Lab
Ulusal Kredi
AKTS
0
2
4
0
Bakim ve endüstriyel organizasyon, bakim teknikleri, bakim satin alma politikasi ve bakim,
bakim stratejisnin formüle edilmesi, endüstriyel tesisin yapisi, bakimin amaçlari, CMMS
hakkinda bilgi vermek, MS Project uygulamasi ile bakim planlama faaliyeti olusturmak
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
Dersin müfredat içindeki önemi ve diger dersler ile etkilesiminin vurgulanmasi
1
1. Giris
1.1. Bakim ve Endüstriyel Organizasyon
1.2. Bakim Yönetimine Ait Sistemler Hakkinda Ön Bilgi
2. Tesisin Satin Alma Politikasi ve Bakimin Ömür Çevrimi Maliyetleri
2
2.1. Ana Varlik Yönetimi
3. Bakim Stratejisinin Formüle Edilmesi: Is Merkezli Bakim
3
3.1. Is Merkezli Bakim
3.2. Is Merkezli Bakim Ait Örnek
4. Endüstriyel Tesisin Yapisi
4.1. Fiziksel Varlik Yönetimi
4.2. Endüstriyel Tesisin Modellenmesi
4
4.3. Bakim Amaci
4.4. Ana Varligin Degistirilme Politikasi
4.5. Bakim Stratejisi
5. Bakimin Amaçlari
5.1. Bakimin Kaynaklari ve Tesisin Çikis Faktörleri
5
5.2. Tesisin Bakim Amaci
5.3. Bakim Amaçlarinin Formüle Edilmesi Için Bir Prosedür
6. Önleyici Bakimda Karar Verme
6.1. Tesisteki Ekipmanlar ve Bunlarin Ariza Karakteristikleri
6
6.2. Önleyici Bakimda Karar Verme
6.3. Bakim Etkinlikleri
6.4. Bakim Etkinliginin Zamanlanmasi
7. Önleyici Bakimda Karar Verme 2
7.1. Bakimda Görev Seçimine Ait Örnekler
7
7.2. Bir Ünite Için Bakim Ömür Planinin Olusturulmasi
7.3. Hali Hazirda Bekleyen Üniteler ve Ömür Plani
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
8. Güvenilirlik Merkezli Bakimi (RCM) Kullanarak Bakim Görevinin Seçimi
9
8.1. RCM Prosedürü
RCM ‘nin Bir Kimyasal Tesise Uygulanmasi
10 MS Pproject Uygulamasi
11 MS Pproject Uygulamasi
12 MS Pproject Uygulamasi
13 MS Pproject Uygulamasi
14 MS Pproject Uygulamasi
Dersin
İçeriği
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
Genel
İletişim
320000000001107
2
0
0
2
4
Dersin Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim,
İçeriği grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletisim
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması.
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması.
1
1. İletişimin önemi
1.1. İletişim kavramı.
1.2. İletişimin amaçları.
2. İletişim süreci
2.1. İletişimin öğeleri.
2
2.2. İletişimin ilkeleri.
2.3. İletişimin bağlamı.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3.Sözel iletişim
3.1. Konuşmanın tanımı.
3.2. Konuşmanın önemi.
3.3. Konuşmamın doğuşu.
3.4. Konuşma ve kültür ve de toplum arasındaki bağlantı.
3. Sözel iletişim
3.5. İyi bir konuşmacının sahip olması gereken özellikler.
3.6. Toplum önünde konuşma.
3.7. Toplum önünde etkili konuşma.
4. Sözsüz iletişim
4.1. Sözsüz iletişim kodlarının ortak özellikleri.
4.2. Vücut dili ve duruşu.
4.3. Jestler.
4.4. Ses kodları.
5. Bireylerarası iletişim
5.1. Bireylerarası iletişimin tanımı.
5.2. Bireylerarası iletişimin unsurları.
5.3. Bireylerarası iletişim modelleri.
5.4. Bireylerarası iletişimde dinlemenin önemi.
5.5. Bireylerarası iletişimde çatışma.
6. Grup iletişimi
6.1. Grup kavramı.
6.2. Grup türleri.
6.3. Grup iletişimi.
6.4. Grup iletişimi modelleri.
Ara Sınav (Lütfen sınav tarihinizi kontrol ediniz.)
7. Örgüt içi iletişim
7.1. Örgüt içi iletişim kavramı.
7.2. Örgüt içi iletişim biçimleri.
8. Kitle iletişimi
8.1. Kitle kavramı.
8.2. Kitle toplumu.
8.3. Kitle iletişimi.
8. Kitle iletişimi
8.4. Kitle iletişim araçları.
8.5. Kitle iletişim araçlarının özellikleri.
8.6. Kitle iletişim araçlarının işlevleri.
9. Çevrimiçi iletişim
9.1. Çevrimiçi iletişimin tanımı.
9.2. Çevrimiçi iletişimin türleri.
9. Çevrimiçi iletişim
9.3. Çevrimiçi iletişimin birey üzerine etkileri.
9.4. Çevrimiçi iletişimin toplum üzerine etkileri.
12
13
10. Kültürlerarası iletişim
10.1. Kültürlerarası iletişimin tanımı.
10.2. Kültürlerarası iletişimin yararları.
14
Ders
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
Ulusal
Kredi
AKTS
2
0
0
2
4
Küreselleşme 310000000001128
Küreselleşme tanımları, küreselleşme kuramları, tarihteki küreselleşme
dalgaları, küreselleşmenin yakın dönem tarihi, küreselleşmeyi doğuran
Dersin İçeriği
nedenler, küreselleşmenin ekonomik, siyasi, kültürel, iletişim, teknolojik
boyutları, küreselleşmenin sonuçları ve küreselleşmeye yöneltilen tepkiler.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1 Küreselleşme olgusunu farklı yönleriyle tanımlama çalışması.
Küreselleşmenin ilk çağlardan başlayan serüveninin belirli dönemler referans alınarak
2
sosyo ekonomik yönden incelenmesi.
3 Küreselleşmenin yakın dönemdeki (1980 sonrası) gelişmeleri.
4 Küreselleşmeye eşlik eden yapılanmalar: Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş.
5 Üretim biçimindeki değişim: Fordizmden postfordizme geçiş.
6 Modern toplum ve özellikleri.
7 Postmodern toplum ve özellikleri. İki modelin karşılaştırılması.
8 Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz).
9 Ulus devletten farklı ve yeni devlet sistemine doğru gelişmeler.
10 Küreselleşme ve kültür.
11 Küreselleşmenin ikili yapısı ve örnekler.
12 Küreselleşme, melezleşen kültür ve çevre.
13 Küreselleşme karşısında bireyin durumu.
14 Küreselleşme nereye kadar? Tepkiler ve Ötesi.
Ders
Kalite
Yönetim
Sistemleri ve
Standartları
Dersin İçeriği
Hafta
Kodu
Teorik
Uygulama
Lab
345000000001390
2
0
0
Ulusal Kredi AKTS
2
4
Kalite kavrami, Standart ve standardizasyon Standardin üretim ve hizmet
sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyilestirme ,Yönetim
kalitesi ve standartlari, Çevre standartlari, Is sagligi ve güvenligi standartlari,
Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katilma, Süreç
yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli
Haftalık Konular
Konular
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Kalite kavrami
Standart ve standardizasyon
Standardin üretim ve hizmet sektöründe önemi
Toplam kalite yönetimi
Ölçme, analiz, iyilestirme
Yönetim kalitesi ve standartlari
Çevre standartlari
Is sagligi ve güvenligi standartlari
Ara Sinav
Kalite yönetim sistemi modelleri
Stratejik yönetim
Yönetime katilma
Süreç yönetim sistemi
Kaynak yönetimi sistemi
EFQM mükemmellik modeli
Ders
Kodu
Teorik Uygulama Lab
Ulusal Kredi
AKTS
Çalışma ve
Sosyal
380034000001312
2
0
0
2
4
Güvenlik
Hukuku
İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren
Dersin İçeriği
borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması
1
Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması
İş Hukukunun temel kavramları ve ilkeleri
2
İşçi, İşveren, İşveren Vekili, Alt İşveren, işyeri kavramları
3
İş hukukunun uygulama alanı
4
İş sözleşmesi ve sözleşme çeşitleri
5
Sözleşme yapma serbestîsi ve zorunlulukları
6
Isçi borçlari
7
İşveren borçları
8
Ara sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Çalışma süreleri ve izinler
10 Ücret Kavramı ve asgari ücret kriterleri
11 Fazla çalışma ve çeşitleri
12 İş Sözleşmesinin Sona ermesi:Derhal Fesih ve sebepleri
13 Bildirimli Fesih ve Kıdem Tazminatı
14 Sosyal Güvenlik Sistemi ve uygulamaları
Ders
Kodu
Teorik Uygulama Lab Ulusal Kredi
AKTS
Girişimcilik 345000000001103
2
0
0
2
4
Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri
geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim,
Dersin
KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama,
İçeriği
Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman,
KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim
planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.
Haftalık Konular
Hafta
Konular
Ders tanitim ve uygulama, degerlendirme bilgilerinin ögrenciye açiklanmasi
1. Girisimcilik kavrami
1
1.1. Girisimciligin ortaya çikisi
1.2. Girisimcinin kisilik özellikleri
1.3. Girişimci olma şekilleri
1.4. Girişimcilik özelliklerinin sınanması
2
2. Girişimcilikte başarı ve başarısızlık faktörleri
2.1. Girişimcilikte risk sermayesi kavramı
2.2. Risk sermayesi bulma kaynaklari
3
2.3. Dünyada ve Türkiye’de risk sermayesi kuruluslari
2.4. Risk sermayesinin isleyisi
2.5. KOBİ kavramı
2.6. KOBİ tanımlamasında kullanılan nicel ve nitel kriterler
2.7. Küçük işletme ile büyük işletmenin farkları
4
2.8. Küçük işletmelerin ekonomiye katkıları
2.9. Küçük işletmelerin kuruluş süreçleri
2.10. Kobilere sağlanan destekler
3. KOBI’lerde yönetim
3.1. KOBI’lerde yönetim fonksiyonlari
5
3.2. Çagdas yönetim teknikleri
3.3. Yönetim teorileri
4. Insan kaynaklarinin fonksiyonlari
6
4.1. Insan kaynaklari yönetiminin islevi
4.2. Insan kaynaklari yönetiminin çalisma yöntemleri
4.3. Halkla iliskilerin tanimi ve kapsami
7
4.4. KOBI’lerde halkla iliskiler çalismalari
4.5. Halkla iliskilerin KOBI’lere faydalari
8
Ara Sınav (Sınav tarihinizi kontrol ediniz)
5. KOBI’lerde pazarlamanin tanimi ve kapsami
5.1. KOBI’lerde pazarlama çalismalari
9
5.2. Pazarlama bilgi sistemi ve pazarlama arastirmasi
5.3. Pazarlama karmasi
6. KOBI’lerde üretim yönetimi
10 6.1. Kurulus yeri seçim karari
6.2. Üretim planlamasi
7. KOBİ’lerde AR-GE faaliyetleri
7.1. Teknoloji kavramı
11
7.2. KOBİ’lerde AR-GE sorunları ve çözüm yolları
7.3. İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
8. KOBI’lerde finansman kavrami
8.1. Finans yönetiminin alacagi kararlar
12 8.2. Finansal planlama ve yatirim planlamasi
9. Finansal analiz
9.1. Isletmenin finans kaynaklari
9.2. KOBİ’lerde muhasebe
9.3. Muhasebe türleri
9.4. Tutulması zorunlu defterler
13
9.5. KOBİ’lerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri
9.6. Yönetim ve örgütlenmeden kaynaklanan sorunlar
9.7. Sorunlara yaklaşım ve çözüm önerileri
10. İş planı kavramı ve değerlendirilmesi
14
10.1. İş planı kavramı
10.2. İş fikri ve seçme nedenlerinin belirlenmesi
10.3. Yönetim planı ve işletmenin faliyet konusu
10.4. Pazar bilgisi ve pazarlama
10.5. Planın gözden geçirilmesi ve üretim planı
10.6. Finansal plan ve değerlendirilmesi
10.7. İş planının yazılı ve sözlü olarak değerlendirilmesi
Ders
Kodu
Teorik Uygulama Lab
Ulusal Kredi
AKTS
Proje
345000000001418
2
0
0
2
4
Yönetimi
Proje kavrami, proje asamalari, proje yönetiminin önemi, proje ekibinin olusturulma, proje
Dersin seçimi ve degerlendirme uygulanacak kriterler sayisal ve sayisal olmayan modeller,
İçeriği
projelerde basariyi etkileyen faktörler, proje organizasyon yapisi, CPM / PERT Metodolojisi
zaman, kaynaklarin tahsis edilmesi
Haftalık Konular
Hafta
Konular
1
Proje kavraminin ve tarihsel gelisiminin anlatilmasi
2
Projenin boyutlari ve boyutlari arasindaki iliskiler
3.1. Proje organizasyon yapilari
3
3.2. Farkli organizasyon modelleri
4
Proje seçim süreci ve kriterlerinin belirlenmesi
5.1 Sayisal olmayan modeller
5
5.2. Sayisal modeller
6
Proje yasam egrisi ve uygulanan stratejiler
7.1 Proje dosyasinin hazirlanmasi
7
7.2 Proje denetimi ve kontrolü
8
Ara Sinav (Sinav Gününüzü Kontrol Ediniz)
9
Proje ekibinin olusturulmasi
10
CPM yönetimi
11
Faaliyet ve öncelik faaliyetlerinin belirlenmesi
12
CPM ilkeleri
13
Örnek uygulamalar ve kritik yörüngenin hesaplanmasi
14
Esnek sürelerin analizi ve kaynak tahsisi

Benzer belgeler

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK – MİMARLIK

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK – MİMARLIK yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümlel...

Detaylı