Nöropati

Transkript

Nöropati
I. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi
20 - 23 Mayıs 2010
Olgularla Hastalık Komplikasyonları
ve Yan Etki Yönetimi Paneli - Bölüm II
Nöropati
Dr. H. Özden ŞENER
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Multipl Myelomada
Nöropati
•
•
•
•
•
%3-20 -tedavi öncesiPlazma hücre diskrazisi
Bası (omurilik veya kök)
Hafif zincir depolanması (amiloidoz)
Kryoglobülinemi
Otoimmün mek.
• Tedavi komp.
MM’da PNP
• Bortezomib
• Talidomid
Bortezomib
•
•
•
•
Doz bağımlı
Duyusal
Demyelinizan
Aksonal
• Mitokondri
• ER
Talidomid
• Doz bağımlı
• Duyusal
• Aksonal
Anti-anjiyogenetik  azalmış sinir kan akımı
Arka kök ganglionuna direk toksik etki
Bortezomib
•
•
•
•
•
•
•
•
%40 (%4 kadarı orta-ağır)
İlk kürden itibaren  5.kürde tepe
Pozitif duyusal semptomlar
Negatif duyusal semptomlar
Derin duyu kaybı
Motor tutulum nadir
Otonomik tutulum çok nadir
Geri dönüşlü
Talidomid
•
•
•
•
•
•
Bir yıllık tedavide %70 (% 5 kadarı orta-ağır)
Pozitif duyusal semptomlar
Derin duyu kaybı
Motor tutulum nadir
Otonomik tutulum nadir
Geri dönüş daha zor
Hangi durumlarda
tedavi değişikliği gerekir?
• İşlev kaybına neden olan kuvvetsizlik.
• İşlev kaybına neden olan derin duyu
bozukluğu.
• Başa çıkılamayan nöropatik ağrı.
Bortezomib
• Doz azaltılabilir
• Haftada iki yerine bir uygulama
• 3-4 ayda düzelme
Talidomid
• Doz azaltılabilir
• İlacı hızla kesmek gerekebilir
Nöropatik Ağrı:
Tedavi Amaçları
• Ağrıyı dindirmek
• Komorbid durumları tedavi etmek
– Uyku
– Duygudurum
Nöropatik Ağrı:
Tedavi
• Trisiklik antidepresanlar (amitriptilin)
• Selektif seratonin geri alım
inhibitörleri (duloksetin)
• Antikonvülsanlar (gabapentin,
pregabalin, karbamazepin)
• Opioid analjezikler (tramadol)
Olgu 1
M. C.
• 63 y K Gaziantep
• MM
• Bortezomib 2. kürünün 4. dozunda
başlayan ayak tabanlarında ve ellerde
uyuşma, yanma, ağrı, süngere
basıyormuş hissi.
• Motor semptom yok.
• Otonomik semptom yok.
Olgu 1
M. C.
•
•
•
•
•
NM:
Motor defisit yok.
Aşil refleksi -/Ayak tabanlarında dizestezi.
Ayak parmaklarında titreşim duyusu
azalmış.
Ayakta duruş ve yürüyüş normal.
Olgu 1
M. C.
EMG: normal.
Tanı
Bortezomibe bağlı duyusal polinöropati
Öneri:
Tedavinin devamına nörolojik kontrendikasyon
yoktur.
Olgu 1
M. C.
Semptomatik tedaviler: Gabapentin,
tramadol, amitriptilin.
Prognoz:
Bortezomib kesildikten sonra nörolojik
semptomlar bir yılda kaybolabildi.
Olgu 2
M. G.
•
•
•
•
62 y E Ankara
MM
Talidomid 200 mg, iki yıldır.
Bir yıldır ellerde ve ayaklarda uyuşma,
keçeleşme.
• Motor semptom yok.
• Otonomik semptom yok.
Olgu 2
M. G.
•
•
•
•
•
NM:
Motor defisit yok.
Yaygın arefleksi.
Eldiven-çorap tarzında hipoestezi.
Derin duyu normal.
Ayakta duruş ve yürüyüş normal.
Olgu 2
M. G.
EMG: duyusal aksonal polinöropati
Tanı
Talidomide bağlı duyusal polinöropati
Öneri:
Tedavinin devamına nörolojik kontrendikasyon
yoktur.
Olgu 2
M. G.
Nöropatik semptomlar nöropatik ağrı
ilaçlarıyla rahatlamıyor.
Prognoz:
Nörolojik tablo bir yıldır aynı.
Talidomid almaya devam ediyor.
Olgu 3
M. E.
•
•
•
•
67 y K Ankara
MM
Talidomid 200 mg, 6 aydır.
Birkaç haftadır – ilerleyici- dengesizlik,
geceleri yalpalama, boşluğa basma
hissi.
• Motor semptom yok.
• Otonomik semptom yok.
Olgu 3
M. E.
•
•
•
•
•
NM:
Kuvvet tam.
Yaygın arefleksi.
Dizlerden aşağıda eklem pozisyon hissi
ve vibrasyon hissi bozuk.
Ayakta duruş geniş kaideli.
Romberg testi bozuk.
Olgu 3
M. E.
EMG: duyusal aksonal polinöropati
Tanı
Talidomide bağlı ataksik polinöropati
Öneri:
Tedavi değişikliği.
Prognoz:
Üç ay sonra primer nedenden kaybedildi.
I. Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi
20 - 23 Mayıs 2010
Olgularla Hastalık Komplikasyonları
ve Yan Etki Yönetimi Paneli - Bölüm II
Nöropati
Dr. H. Özden ŞENER
Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı

Benzer belgeler