antihiperlipidemik ilaçların ödenme koşulları fibratlar için

Transkript

antihiperlipidemik ilaçların ödenme koşulları fibratlar için
ANTİHİPERLİPİDEMİK İLAÇLARIN ÖDENME KOŞULLARI
FİBRATLAR İÇİN;
Raporu düzenleyecek sağlık kurumu
Raporu düzenleyecek hekim
Rapora istinaden reçete yazabilecek hekim
Maksimum rapor süresi
Tüm sağlık kuruluşları
Kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji, iç hastalıkları, nöroloji uzman hekimleri
Tüm hekimler
2 yıl
Trigliserid düzeyinin 500 mg/dl'nin üstünde olduğu durumlarda; (tek ölçüm yeterlidir)
Daha önce ilaç
kullanmayan hastalarda;
Ödeme koşulları
DIABETES MELLITUS,
AKUT KORONER SENDROM,
GEÇİRİLMİŞ MI,
GEÇİRİLMİŞ İNME,
KORONER ARTER HASTALIĞI,
PERİFERİK ARTER HASTALIĞI,
ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI
KAROTİD ARTER HASTALIĞI
OLANLARDA
Raporlu hastalarda raporun yenilenmesi
Trigliserid düzeyinin 200 mg/dl'nin üstünde olduğu durumlarda; (tek ölçüm yeterlidir)
a) Raporlu hastalarda, raporun yenilenmesi durumunda; yapılan tetkik sonucu dikkate
alınmaksızın daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenleme
tarihi veya tedaviye başlama tarihi ve başlama değerinin raporda belirtilmesi yeterlidir.
b) Yeni yapılan tetkik sonuçları başlama değerlerine uygunsa önceki rapor bilgilerine gerek
olmaksızın yeni rapor düzenlenir.
* Hiperkolesterolemi, Hiperlipidemi (endikasyon uyumu aranır), koroner arter hastalığı (endikasyon uyumu aranır), katılım payından muaf olduğu raporlardır.

Benzer belgeler

antihiperlipidemik ilaçların ödenme koşulları statinler için

antihiperlipidemik ilaçların ödenme koşulları statinler için LDL düzeyinin 160 mg/dl'nin üstünde olduğu durumlarda; (son 6 ay içerisinde yapılmış 2

Detaylı

KLOPİDOGREL

KLOPİDOGREL a) Raporlu hastalarda, raporun yenilenmesi durumunda; yapılan tetkik sonucu dikkate alınmaksızın daha önce alınmış ilacın teminine esas olan bir önceki raporun düzenleme tarihi veya tedaviye başlam...

Detaylı