Bant Konveyörler Belt Conveyors

Transkript

Bant Konveyörler Belt Conveyors
Bant Konveyörler
Belt Conveyors
50 yılı aşan tecrübeden kaynaklanan uzmanlık
Expertise based upon over fifty years experience
1952 yılında kurulan ve kırma-eleme tesisleri yapımı
konusunda uzmanlaşan NACE, aynı zamanda Bant
Konveyor üretimi konusunda da lider bir kuruluştur.
NACE, founded in 1952, specialized in manufacturing
crushing and screening plants is also a leader company
in belt conveyor production.
NACE, bantlı konveyör üretimini ISO 9001 prensiplerine
göre ve her türlü insan emniyetini göz önüne alarak
yapmaktadır.
NACE belt conveyors are manufactured considering
ISO 9001 standards and human safety.
Konveyör taşıyıcı şasesi
Chassis of belt conveyor
A- U-Profil Şase: Daha ziyade eğimi olmayan, zemine
yakın olarak konulan, kısa ayaklı konveyörlerde
kullanılır.
A- U Profile Chassis: Preferred in belt conveyors, which
are horizontal and close to ground.
1
B- Bükme sac şase: Daha ziyade uzun, geniş ve yüksek
kapasiteli bant konveyörlerde kullanılır.
B- Bent Profile Chassis: Preferred in belt conveyors
which are long, wide and having high capacities.
SB2 tipi bant konveyör şasesi
SB2 type belt conveyor chassis
2
C- Boru şase: Daha ziyade kısa stok
bant konveyörlerde kullanılır.
C- Pipe Type Chassis: Preferred in short stock belt
conveyors.
GBV tipi bant konveyör şasesi
GBV type belt conveyor chassis
3
Tahrik sistemi
Driving Unit
NACE generally uses shaft-mounted reducers driven by
electric motors via belt pulley systems.
NACE ürünü bant konveyörlerde genellikle
“shaft-mounted” redüktörler kullanılır ve ayrı bir şase
üzerinde yerleştirilen elektrik motoru ile
“kayış-kasnak” lı olarak tahrik edilirler.
NACE selects the belt speed of the conveyors to be
manufactured depending on the capacity of the material
whereas for the material having the specific weight of
1,6 t/m3 belt speed of 1,5 m/s is used. Optimum motor
powers are tabulated below for belts having a slope of
18 degree.
NACE üretimi bant konveyörlerde daha ziyade malzeme
kapasitesine göre bant konveyör hızı seçilmesine
rağmen, 1,6 ton/m³ yığma yoğunluklu malzemeler
için 1,5 m/sn hız kullanılır. Kullanılan motor güçleri
aşağıdaki tabloda verilmiştir(18º iletim açısı için).
BANT HIZI
BELT SPEED
(m/s)
1.5
BANT KONVEYÖR ENİ / BOYU (mm)
BELT CONVEYOR WIDTH / LENGTH (mm)
TAMBUR ÇAPI
DRUM DIAMETER
(mm)
TAMBUR DEVRİ
DRUM SPEED
(rpm)
MOTOR GÜCÜ
POWER
(Kw)
273
105
3
0-8 MT
0-6 MT
320
90
4
9-15 MT
320
90
5.5
320
90
7.5
400
72
7.5
400
72
11
500
57
11
500
57
15
500
57
15
51-70 MT
49-66 MT
31-42 MT
26-32 MT
600
48
18.5
70-90 MT
67-90 MT
43-54 MT
33-40 MT
600
48
22
55-66 MT
41-60 MT
600
48
30
500
600
750
1000
7-12 MT
0-6 MT
0-5 MT
16-22 MT
13-20 MT
7-10 MT
6-7 MT
23-33 MT
21-30 MT
11-15 MT
8-12 MT
34-50 MT
31-48 MT
16-30 MT
13-22 MT
23-25 MT
61-70 MT
4
Gergi sistemi
Take-up unit
NACE ürünü bant konveyörlerde iki türlü gergi
sistemi kullanılır.
Two Different Types Of Take-Up Unit Are Used In
NACE Manufactured Belt Conveyors
A- Vidalı Gergi: Daha ziyade 25 metreye kadar olan
bant konveyörlerde kullanılır.
A- Screw Take-Up Unit: Used In Belt Conveyors
Shorter Than 25 Meters.
A1) SB1 tipi (u profil şaseli) bant konveyör vidalı
gergi sistemi
A1) Screw Take-Up Unit Of Sb1 Type (U-Profile
Chassis) Belt Conveyor
A
B
B
D
A
E
A-AA-AKESITI
Kesiti
A
A-A SECTION
C
"B"
BGÖRÜNÜSÜ
Görünüşü
"B" VIEW
TAMBUR ÇAPI
DRUM DIAMETER
(mm)
U-PROFİL
U-PROFILE TYPE
(mm)
215
273
120
273
320
400
140
160
140
160
160
A
(mm)
B
(mm)
60
30
312
302
302
322
279
299
262
30
70
70
5
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
55
200
650
200
650
200
650
200
650
60
65
60
65
65
A2) Boru şaseli bant konveyör vidalı gergi sistemi
C
A2) Screw Take-Up Unit Of Pipe Type Chassis Belt
Conveyor
A
B
BANT KONVEYÖR BOYU (mm)
BELT LENGTH (mm)
BANT ENİ (m)
BELT WIDTH (m)
6
C
ÖLÇÜLER
DIMENSIONS
D
BANT KONVEYÖR ENİ (mm)
BELT WIDTH (mm)
7
A=400
B
A=500
A3) Screw Take-Up Unit Of Bent Profile Chassis Belt
Conveyor
B
A3) Bükme sac şaseli bant konveyör vidalı gergi
sistemi
Rulo grubu
Idler group
Taşıyıcı Rulo:
NACE üretimi bant konveyörlerde kullanılan
taşıyıcı rulo özellikleri aşağıdaki gibidir.
Carrying Idler Set:
Specifications of the carrying idler sets used in NACE
manufactured belt conveyors are shown below.
ØA
D
B
30°
BANT ENİ
BELT WIDTH
(mm)
ØA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
500
89
170
540
730
600
89
200
640
830
750
89
245
790
980
800
89
275
840
1020
1000
89
335
1040
1220
1200
89
415
1240
1420
C
L (mm)
8
500
210
BANT KONVEYÖR
ENİ (mm)
BANT ENİ (mm)
BELTWIDTH
WIDTH (mm)
BELT
(mm)
600
750
800 1000
240
285
305
375
1200
455
B- Ağırlıklı Gergi:
25 Metreden Büyük Bant Konveyörlerde Kullanılır.
TAMBUR
B- Counterweight Take-Up Unit:
Used in belt conveyors longer than 25 meters.
E
PULLEY
DRUM
P1
TAMBUR
PULLEY
DRUM
P1
A
BANT ENI
ENİ
BANT
(BELTWIDTH
WIDTH)
BELT
(mm)
TAMBUR
DRUM
PULLEY
P2
500
600
750
800
1000
1200
C
B
D
9
PULLEY
TAMBUR PULLEY
TAMBUR
P1 P1
DRUM
Ø320
Ø320
Ø320
Ø320
Ø320
Ø320
P2 P2
DRUM
Ø400
Ø400
Ø400
Ø400
Ø400
Ø400
A
A
B
CC
D
D
E
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
810
910
1060
1110
1310
1510
980
1080
1230
1280
1480
1680
510
510
510
510
510
510
1280
1380
1530
1580
1780
1980
775
775
775
775
775
775
Rulo grubu
Idler group
Darbe Rulosu:
Impact Idler Set:
NACE üretimi bant konveyörlerde kullanılan
darbe ruloları aşağıdaki gibidir.
Specifications of the impact idler sets used in NACE
manufactured belt conveyors are shown below.
30°
ØA
D
B
BANT ENİ
BELT WIDTH
(mm)
ØA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
500
108
170
540
730
600
108
200
640
830
750
108
245
790
980
800
108
275
840
1020
1000
108
335
1040
1220
1200
108
415
1240
1420
C
L (mm)
10
500
210
BANT KONVEYÖR
ENİ (mm)
BANT ENİ (mm)
BELTWIDTH
WIDTH (mm)
BELT
(mm)
600
750
800 1000
240
285
305
375
1200
455
Dönüş Rulosu:
Return Idler Set:
NACE üretimi bant konveyörlerde kullanılan dönüş
rulosu özellikleri aşağıdaki gibidir.
Specifications of the return idler sets used in NACE
manufactured belt conveyors are shown below.
A
B
Lastikli Dönüş Rulosu / Rubber Covered Return Idler
A
B
BANT ENİ
BELT
CONVEYOR
WIDTH (mm)
A
B
500
610
540
600
710
640
750
860
790
800
910
840
1000
1110
1040
1200
1310
1240
Düz Dönüş Rulosu / Simple Return Idler
L (mm)
11
500
210
BANT
KONVEYÖR
(mm)
BANT
GENİŞLİĞİ ENİ
(mm)
BELTWIDTH
WIDTH (mm)
BELT
(mm)
600
750
800 1000
240
285
305
375
1200
455
Kılavuz Rulosu:
Guide Idler Set:
NACE üretimi bant konveyörlerde kullanılan
kılavuz ruloları aşağıdaki gibidir.
Specifications of the guide idler sets used in NACE
manufactured belt conveyors are shown below.
B
ØA
ØA
E
D
ØA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
500
89
170
540
730
120
600
89
200
640
830
120
750
89
245
790
980
120
30°
BANT ENİ
BELT WIDTH
(mm)
800
89
275
840
1020
120
1000
89
335
1040
1220
120
1200
89
415
1240
1420
120
C
L (mm)
12
500
210
BANT
ENİ(mm)
(mm)
BANT KONVEYÖR
KONVEYÖR ENİ
BELT WIDTH
WIDTH (mm)
BELT
(mm)
600
750
800 1000
240
285
305
375
1200
455
Besleme olukları
Feeding chutes
NACE üretimi bant konveyörlerde kullanılan
besleme olukları aşağıdaki gibidir.
Feeding chutes used in NACE manufactured belt
conveyors are shown below.
A
C
C
B
BANT
KONVEYÖR SB1
CONVEYOR
SB1 SB1
BANT
KONVEYOR
SB1BELT
BELT
CONVEYOR
ÖLÇÜ
BANT
KONVEYOR
GENİŞLİĞİ
BANT
KONVEYÖR
ENİ (mm)(mm)
ÖLÇÜLER
DIMENSION
BELT
CONVEYOR
WIDTH
(mm)
BELT
WIDTH
(mm)
DIMENSIONS
500
600
750
1000
A
2400
2400
2400
2400
B
750
850
1020
1270
C
650
650
700
770
B
C
C
A
BANT
KONVEYÖR SB2
CONVEYOR
SB2 SB2
BANT
KONVEYOR
SB2BELT
BELT
CONVEYOR
ÖLÇÜ
BANT
KONVEYOR
GENİŞLİĞİ
BANT KONVEYÖR
ENİ (mm)(mm)
ÖLÇÜLER
DIMENSION
BELT CONVEYOR
WIDTH (mm)
BELT WIDTH (mm)
DIMENSIONS
500
600
750
1000
A
2400
2400
2400
2400
B
750
850
1020
1175
C
650
650
700
700
A
C
C
B
GBV BANT
KONVEYÖR GBV
GBV BELT
CONVEYOR
GBV BANT
KONVEYOR
BELT
CONVEYOR
ÖLÇÜ
BANT
KONVEYOR
GENİŞLİĞİ
BANT KONVEYÖR
ENİ (mm)(mm)
ÖLÇÜLER
BELT WIDTH (mm)
DIMENSION
BELT
CONVEYOR
WIDTH
(mm)
DIMENSIONS
500
600
750
1000
A
2400
2400
2400
2400
B
750
850
1020
1175
C
650
650
700
700
2. Cadde No: 14
06460 A. Öveçler / ANKARA - TÜRKİYE
Tel: +90 312. 472 12 12 (pbx) • Fax: +90 312. 472 12 17
e-mail:[email protected]
NACE Makine Sanayi A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Caddesi No: 7
PK 51 06930 Sincan / ANKARA- TÜRKİYE
Tel: +90 312. 267 00 39 (pbx) • Fax: +90 312. 267 18 44
e-mail:[email protected]
grafiker.com.tr • nc-bktr-03-2010-1
NACE Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

Benzer belgeler

SPİRAL KONVEYÖR DATA SHEET

SPİRAL KONVEYÖR DATA SHEET 255 mm / 340 mm / 425 mm / 510 mm min. 700 mm Değişken Değişken Spiral sayısına göre değişmektedir(1-8 kg/m)

Detaylı

belt conveyor - Mes-Turk

belt conveyor - Mes-Turk NACE selects the belt speed of the conveyors to be manufactured depending on the capacity of the material whereas for the material having the specific weight of 1,6 t/m3 belt speed of 1,5 m/s is us...

Detaylı

METAL DEDEKTÖR KONVEYÖR DATA SHEET

METAL DEDEKTÖR KONVEYÖR DATA SHEET için 1,5 m/sn hız kullanılır. Kullanılan motor güçleri aşağıdaki tabloda verilmiştir(18º iletim açısı için).

Detaylı