Adana Yöresine Göre Türküler

Transkript

Adana Yöresine Göre Türküler
Ezgi Diyarıdan Türküler
Adana Köprü Başı
Adana köprü başı
Otur saraya karşı
Gel beraber gezelim
Dosta düşmana karşı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Kız başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı
Pamuk içinde çiğit
Elinde altın divit
Hem sararmış hem solmuş
Bir kız için bir yiğit
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Kız başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı
Kaynak: Selahattin Sarıkaya
Adana Vazgeçti
Ben seni severken sen ele baktın
Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leylam
Yanıkmıştım sana yar ayrı düştüm
Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leylam
Yoruldum hayatta kaldım arada
Delik deşik ettin döndüm sarada
Kızgın yağ döktüler, kurt var yarada
Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leylam
Bugün gidiyorum ben Adana'dan
Sensin bu yüreğim vurup kanadan
Sana hayır gelmez Devran Baba'dan
Mecnun gönlüm senden vazgeçti Leylam
Sayfa 1
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
Gitti pamuk dalına
Sepet almış koluna
Sevdiğim kız geliyor
Hep salına salına
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
Ormanda çalı mıyım
Çalının dalı mıyım
Adanalı dururken
Yabancı alır mıyım
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
Adana yollarında
Gezemiyom yalınız
Kaynak: Abdurrahman Yağdıran
Ağlarım (Yirmi Sene Gurbet Kahrı)
Yirmi sene gurbet kahrı az mıdır
Bilmem ki ne için gezer ağlarım
Mevsimi şaşırdım bahar yaz mıdır
Ayları yıllara dizer ağlarım
Derdimi diyemem yürekten doldum
Yitirdim aklımı gayrı del'oldum
Hasret gözyaşına düştüm boğuldum
Azraile mektup yazar ağlarım
Söz: Devran Baba
Devran Baba ayrı kalmış yurdundan
Hasta yatağına düşmüş derdinden
Ölse ağlayanı yoktur ardından
Vefasız dostlara kızar ağlarım
Adana Yollarında
Kaynak: Devran Baba
Adana yollarında
Pamuklar dallarında
Allah canımı alsın
Yarimin kollarında
Gel Adanalı kız
Güzel edalı kız
www.ezgidiyari.com
Ahu Gözlüm Tut Elimden
Ahu gözlüm tut elimden
Vaz geçmeden emelimden
Aşkın beni temelinden
Yıkmadan gel yakmadan gel
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Derde salmadan başımı
Noksan etmeden işimi
Damla damla gözyaşımı
Dökmeden gel akmadan gel
Göz deymeden yapımıza
Yıkılmadan tapımıza
Kara deve kapımıza
Çökmeden gel ihmadan gel
Feymani'yim kaçma benden
Usanmadı gönül senden
Ecel tatlı canı tenden
Çekmeden gel çıkmadan gel
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Ala Geyik Gibi Boyun Sallarsın
Ala geyik gibi boyun sallarsın
Kemend atıp yollarımı bağlarsın
Bana derler niçin gülmez ağlarsın
Mevlam gül dememiş nasıl güleyim
Nöbet şekerimi ezenim yoktur
İnce tülbentlerden süzenim yoktur
Neyleyim köşkü neyleyim sarayı
İçinde sallanıp gezenim yoktur
Kaynak: Aziz Şenses
Aşk Yoluna Canı Feda Kılanlar
Aşk yoluna canı feda kılanlar
Sizde düştünüz mü zora ben gibi
Bir Leyla misali Mecnun olanlar
Yaktınız mı canı nara ben gibi
Karagöz üstünde o keman kaşlar
Kirpikler canıma tığ gibi işler
Mah cemal üstüne dökülmüş saçlar
Acep yanan yare var mı ben gibi
Aşık Maşukunun esrarın saklar
Mecnun Leyla için sahrayı bekler
Yar yoluna canın veren aşıklar
Bulmamış derdine çare ben gibi
Kaynak: Necla Babacan Gen
www.ezgidiyari.com
Sayfa 2
Ay Doğar Ayazlanır
Ay doğar batar şimdi
Yüklenir gatar şimdi
Ben yarim kölesiyim
İsterse satar şimdi
Haydi çifte telliye
Ayşe Fatma Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse elliye
Al beni ele beni
Kalbur al ele beni
Seveceksen kendin sev
Sevdirme ele beni
Haydi çifte telliye
Ayşe Fatma Hayriye
Çapkınlıktan usanmaz
Yaşı gelse elliye
Kaynak: Erol Akdı
Baba Gızın Çok Muyudur
Baba gızın çok muyudur
Bir gız sana çok muyudur
Gırılası emmilerim
Heç oğlunuz yok muyudur
Gız anası gız anası
Yakın gelin gınası
Hani bunun öz anası
Daşında mumlar yanası
Samenim geldi duruyor
Heral gına yahıcılar
Yeni umudum kesildi
Heral beni vericiler
Gız anası gız anası
Yakın gelin gınası
Hani bunun öz anası
Daşında mumlar yanası
Doyulu bu söve daşlar
Gölgelendi gabağaçlar
İşte gelin gidiyorum
Helallaşak çüt yoldaşlar
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Gız anası gız anası
Yakın gelin gınası
Hani bunun öz anası
Daşında mumlar yanası
Kaynak: Yöre Ekibi
Bak Sevdiğim (Kanlı Yaşlar)
Kanlı yaşlar aka aka gözümden
Nasır çıktı gel de bir bak sevdiğim
Ben kendimi sordum kendi özümden
Kusur çıktı gel de bir bak sevdiğim
Yollarımı Toroslardan aşırdım
Yüreğimi kebap ettim pişirdim
Saniyemi hesap ettim şaşırdım
Asır çıktı gel de bir bak sevdiğim
Gelmedik ne kaldı garip başıma
Aklıma yaramıyordu boşuna
Kilomu vurdum ben meheng taşına
Sıfır çıktı gel de bir bak sevdiğim
Ömrüm geçti gitti bitti zamanım
Ters tersine döndü gayrı devranım
Dostun dost üstünde dostluk nişanım
Zifir çıktı gel de bir bak sevdiğim
Devran Baba nasıl gönül eyleyim
Ruh bedene küsmüş daha neyleyim
Biri milyarlara böldüm söyleyim
Küsur çıktı gel de bir bak sevdiğim
Kaynak: Devran Baba
Bana Sor (Ömrüm Bana)
Ömrüm bana yük gelmeye başladı
Taşıyorum ama gel de bana sor
Aşk ateşi ciğerlerim haşladı
Yaşıyorum ama gel de bana sor
Felek bana örmüş kader ağını
Sulamış yeşertmiş keder bağını
Bin bir zahmet ile sabır dağını
Aşıyorum ama gel de bana sor
Bilen demez diyen bilmez Devran'ım
Aşkın ateşinde yandı her yanım
Pirler piri Pir Bektaş'a hayranım
www.ezgidiyari.com
Sayfa 3
Koşuyorum ama gel de bana sor
Kaynak: Devran Baba
Belli Olmaz (Baki Değil)
Baki değil şu dünyanın ziyneti
Ölüm kıyametin bir alameti
Yolcuya yıldızın, ayın alameti
Karanlıkta bakmayınca bell'olmaz
Kimi yaşar birlik dirlik içinde
Kimi nefse esir hürlük içinde
İnsan hoş görünür varlık içinde
Yiğit düşüp kalkmayınca bell'olmaz
Zalimlerin bu dünyada nesi var
Amma o dünyada endişesi var
Kimin torbasında neyi nesi var
Ağz'aşağı silkmeyince bell'olmaz
Feymani kefinmiş servetin malın
Hakka yakın eyler ahvalin, halin
Sabrı var mı yok mu öğünen kulun
Beliları ilkmeyince bell'olmaz
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Ben De Yoruldum
Saklanmış yolların ardına gurbet
Gözlemekten gayrı ben de yoruldum
Gizlenmiş yılların ardına hasret
Özlemekten gayrı ben de yoruldum
Haber salamadım bir eşe dosta
Ağlar garip gönlüm hep kara yasta
Kaldım bir odada perişan hasta
Üzülmekten gayrı ben de yoruldum
Turnalara yol gösteren katardım
Gurbet elde aşk orucun tutardım
Bağı viran bülbül gibi öterdim
Üzülmekten gayrı ben de yoruldum
Kaynak: Devran Baba
Ben Oldum (Yarab Bilmem)
Yarab bilmem nedir benim çektiğim
Dert elem içinde yanan ben oldum
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Huzuruna geçip dizim çöktüğüm
Akılsız Mecnun'a dönen ben oldum
Mevlam beni verdin dillerden dile
Çevirdin yönümü şu gurbet ele
Yarin bahçesinde konarken güle
Virane yerlere konan ben oldum
Bu sonsuz hayatın sonu ne olur
Nere gitsem elem hep beni bulur
Halime acısan Allahım n'olur
Aşkın deryasına inen ben oldum
Yazılmış günahım sütun sütuna
Yüzüm kara nasıl gelem katına
Aşkın çok süratli eşkin atına
Tereddüt etmeden binen ben oldum
Der Ferrahi yarab işim düzele
Ağaçlar kurudu döndü gazele
Aldatıcı bir vefasız güzele
Sefil aptal gibi kanan ben oldum
Kaynak: Aşık Ferrahi
Bey Mayıl (Bir Ay Doğmuş)
Bir ay doğdu da ilk akşamdan geceden
Aman şavkı vurdu da pencereden bacadan
Uykusuz mu kaldın Bey Mayıl'ım dünkü geceden
Uyan Bey Mayıl'ım uyan da gadan ben alım
Seni Yaradan'a da Beymayıl'ım gurban ben olam
Mayıl ne yatarsın Korku Dağı'nda
Aman bülbülller öter de seher çağında
Gel seyran edelim de Bey Mayıl'ım da baba bağında
Uyan Bey Mayıl'ım uyan da gadan ben alım
Seni Yaradan'a da Beymayıl'ım gurban ben olam
Kaynak: Mahmut Taşkaya
Bin Işık Yılı (Kayboldum)
Kayboldum uzayın derinliğinde
Uzaklaşıp gittim bin ışık yılı
Dünya nokta kadar göründüğünde
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı
Sayfa 4
Şu koca semada ruh oldum gittim
Emanet yükünü geri devrettim
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı
Sular dökülüyor bembeyaz taştan
Seçemedim çiçek böceği kuştan
Yeni bir hayata başladım baştan
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı
Muhammet Mustafa mihraca çıktı
Kendini bilenler dünyadan bıktı
Aşık Devran Baba yıldızdı aktı
Uzaklaştım gittim bin ışık yılı
Kaynak: Devran Baba
Bocu Köyden Çıktım
Bocu köyden çıktım saat beş idi
Dor'atnan nazlı da yarim bana eş idi
Silahım bıçağım oğlum kuşandı
Haydin arkadaşlar ben arzum kaldım
Kırıldı kollarım ben yarsiz kaldım
Birgün olur Pozantı'dan gelirim
Düşmanlarım kimdir arar bulurum
Devire döner intikamım alırım
Haydin arkadaşlar ben arzum kaldım
Kırıldı kollarım ben yarsiz kaldım
Kaynak: Ahmet Kocagönül
Bu Dünyayı Baştan Başa
Bu dünyayı baştan başa
Gezem dedim gezemedim
Başım vurdum taştan taşa
Ezem dedim ezemedim
Dünya serbest serin imiş
Hakikat yar şirin imiş
Aşk ummanı derin imiş
Yüzem dedim yüzemedim
Gözümden döküldü ferler
Aşık olan deli derler
Çözülmüyor gizli sırlar
Çözetn dedim çözemedim
Dünyanın derdinden kurtuldum bittim
www.ezgidiyari.com
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Tuttum onun yalanını
Eder birgün talanını
Yalan dünya planını
Çizem dedim çizemedim
Yarla kurdum pazarımı
Kayıp ettim hezarımı
Der Ferrahi mezarımı
Kazam dedim kazamadım
Kaynak: Aşık Ferrahi
Buldum Efendim
Cennet sevdasını başımdan attım
Huriyi, kılmanı bir pula sattım
Ölmeden dünyada murada yettim
Mürşidi, kamili buldum efendim
Cehennem kuyusun kapattım dünden
Hamdolsun kurtuldum mezhepten, dinden
Aradım Mevla'yı buldum insanda
Hakkın makamını buldum efendim
Kaçıran'ın sözü belki yaramaz
Cahil olan bu manaya eremez
Hoca, müftü bana fetva veremez
Mürşitde dersimi aldım efendim
Söz: Hüseyin Kaçıran
Sayfa 5
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Bülbül ne yatarsın bahar yaz geldi
Bizim göle ördek geldi kaz geldi
Sılada sevdiğim benden vazgeldi
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Cin Yusuf'un Türküsü
Karşıki tarlaya ekin ekerdim
Sağ elimle cidavimi dikerdim
Nice vezirlere ipim takardım
Al altın üstünde bulunamadım
Doğan iller gibi doğdum büründüm
Nice samurlar giydim salındım
Yıkılası han içinde bulundum
Al atın üstünde bulunamadım
Al at boş gitti de kimse tutmadı
Kılıç girmiş oldu elim yetmedi
Benim aç kurtlarımla haber gitmedi
Al atın üstünde bulunamadım
Al at boş gitti ben de bağlıyım
Ciğarimden aş oduna dağlıyım
Cidavu atar Cin Yusuf'un oğluyum
Al atın üstünde bulunamadım
Kaynak: Mehmet İpek
Bülbül Ne Gezersin Çukurova'da
Bülbül ne gezersin Çukurova'da
Eşin gelir bulmaz seni yuvada
Kendim gurbet ilde gönlüm sılada
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Coşuyor da deli gönül coşuyor
Ciğerciğim kebap oldu pişiyor
Sevdicegim yüce dağlar aşıyor
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Bülbülün yatağı bahçeler bağlar
Garibin yatağı kahveler hanlar
Gurbet ilde ölsem bana kim ağlar
Ötme garip bülbül gönül şen değil
Bülbül ne yatarsın bahar erişti
Kırmızı gül goncasına kavuştu
Sılada sevdiğim benden vazgeldi
www.ezgidiyari.com
Çello Dedikleri
Çello dedikleri daha bir uşak
Beline kuşanmış ibrişim kuşak
Elinde martini döşünde fişek
Doldurup doldurup sıkıyor Çello
Bir yiğit türemiş Avşar elinde
Söyleniyor memleketin dilinde
Giderken görmüşler Tokat yolunda
Altında küheylan sekiyor Çello
Kaynak: Huriye Koç
Çıngıraklı Yılan
Koynumda besledim tam on üç sene
Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim
Ne yılana benzer ne de çıyana
Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Yüzüme püskürttü zehir sarısı
Canımı sızlattı gece yarısı
Yanında halt etmiş eşek arısı
Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim
Her gece koynumda uyuttum onu
Hemen hemen hergün avuttum onu
Söyle Devran Baba ne oldu sonu
Çıngıraklı yılan çıktı sevdiğim
Kaynak: Devran Baba
Daha Gelmedin
Aşkın hançerini soktun bağrıma
Kanım göl göl oldu daha gelmedin
İlaç bulamadı tabip ağrıma
Canım tel tel oldu daha gelmedin
Hasret ettin beni öyle üzdürdün
Mecnun gibi gurbet elde gezdirdin
Ayaklar altına attın ezdirdin
Tenim tül tül oldu daha gelmedin
Gözlerimden kanlı kanlı yaş döktün
Boynum eğri kaldı belimi büktün
Günlerime yağlı tırpanlar çektin
Ruhum el el oldu dah gelmedin
Dost görünen düşmanlara kestirdin
Aramızda soğuk yeller estirdin
Kendini seveni zorla küstürdün
Anım yıl yıl oldu daha gelmedin
Devran Baba gönül sahipsiz kaldı
Vücudun şehrini ateşler aldı
Dudaklarım çatlak gözlerim doldu
Günüm kül kül oldu daha gelmedin
Kaynak: Devran Baba
Dere Kenarından Geçtim
Dere kenarından geçtim
Soğuk sularından içtim
Ben bu derde nerden düştüm
Bilemem bilemem yar bilemem
Şu gönlümü aldı kaçtı
Başka yar ile dolaştı
www.ezgidiyari.com
Sayfa 6
Bana nisbet yaptı kaçtı
Gülemem gülemem yar gülemem
Aylar geçti hala gelmez
Gelip şu halimi görmez
Perişanım kimse bilmez
Diyemem diyemem yar diyemem
Kaynak: Hasan Özçivi
Doldur Meyhaneci Bir Daha Doldur
Doldur meyhaneci bir daha doldur
Beş lira borç aldım paralıyım ben
Dolusunu getir boşunu kaldır
Bugün sabahçıyım buralıyım ben
Alem zevkten içer ben de kederden
Bu yoksulluk miras kaldı pederden
Dosttan ayrılmak da varmış kaderden
Ne kadar talihi karalıyım ben
İçip içip sarhoş olmak istiyom
Sızıp bir köşede kalmak istiyom
Ağlamayı değil gülmek istiyom
Şu düzen elinden yaralıyım ben
Aman meyhaneci doldur ver bana
Bugün içeceğim ben kana kana
İsmim Kaçıran'dır söyleyim sana
Bütün dertlilerin kralıyım ben
Söz: Hüseyin Kaçıran
Ekinler Biter Oldu
Ekinler biter oldu
Kokusu yeter oldu
Ayrılık seter oldu
Bir tanem bir tanem
Bir de sen iki tanem
Kızlar gider eşmeye
Bize tuzak deşmeye
Haydin gidek içmeye
Bir tanem bir tanem
Bir de sen iki tanem
Çiçekler açar oldu
Kokusu saçar oldu
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Ayrılık naçar oldu
Bir tanem bir tanem
Bir de sen iki tanem
Kaynak: Selahattin Sarıkaya
Ela Gözlü Nazlı Yari
Ela gözlü nazlı yari
Görem dedim göremedim
Boş kalmıştır kavil yeri
Varam dedim varamadım
Gönlümün gülü nerede
Engeller durmaz arada
Emine'yle ben murada
Erem dedim eremedim
Şeker kaymak tatlı dili
Kınalamış nazik eli
Koynundaki gonca gülü
Derem dedim deremedim
Şahinim yok çıkam ava
Ne yaptımsa aldım hava
Kuşlar gibi ben bir yuva
Kuram dedim kuramadım
Gel derdini bana anlat
Ben kimlere edem minnet
Dediler ki bağın cennet
Girem dedim giremedim
Mehmet Ali asıl adım
Ferrahi'yi pirle kodum
Gurbet elden dönem dedim
Duram dedim duramadım
Arzu da yaktı Kamber'i
N'olur biraz gelsin beri
Feleğin çelik çemberi
Kıram dedim kıramadım
Nazlı yari getirip de
Yanı yana oturup da
Kollarıma yatırıp da
Saram dedim saramadım
Uzak bir menzile vardım
Hem ağladım hemi durdum
www.ezgidiyari.com
Sayfa 7
Karışık bir rüya gördüm
Yoram dedim yoramadım
Yükün aldı yine kervan
Gönül sen de boşa kıvran
Emine'yle dem-i devran
Sürem dedim süremedim
Kaynak: Aşık Ferrahi
Eş Miyidi (Aman Desinler)
Eş miyidi Eş miyidi
Gelen atlı beş miyidi vay vay
Ela gözlü Çerkezoğlu
Beylik martin boş muyudu vay vay
Aman ben yandım, Paşam ben yandım
Ellerin köyünde alendım galdım
Bir selvi boyluya bağlandım yandım
Ezmeyinen ezmeyinen
Dost bulunmaz gezmeyinen aman
Gazın benim mezarımı
Altın saplı gazmayınan aman
Aman desinler, Paşam desinler
Üç gız bir oğlana baygın desinler
Agam ben yandım da, Paşam ben yandım
Ellerin köyünde alendım galdım
Bir selvi boyluya bağlandım yandım
Kaynak: Ekrem Çelebi
Et Aldım Direminen
Et aldım direminen (Beri bak yavrum beri bak)
Öldürdün vereminen (Dön biraz da bana bak)
Nasıl verem olmayım (Beri bak yavrum beri bak)
Gezersin ellerinen (Dön biraz da bana bak)
Kaşların ince mince (Beri bak yavrum beri bak)
Ölürüm görmeyince (Dön biraz da bana bak)
Seni bana vermezler (Beri bak yavrum beri bak)
Düşmanlar ölmeyince (Dön biraz da bana bak)
Kaynak: Adanalı İboş Ağa
Evlerinin Önü Handır
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Evlerinin önü handır aman
Yanar yüreğim külhandır
Görmeyeli çok zamandır
Amman amman aman dayanamam
Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem
Evlerinin önü bakla
Güvercinler döner takla
Al beni yanında sakla
Amman amman aman dayanamam
Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem
Evlerinin önü susam
Su bulsam çevremi yusam
Bülbül olsam yanına varsam
Amman amman aman dayanamam
Seher vakti uyanamam
El kızısın güvenemem
Kaynak: Aziz Şenses
Evlerinin Önü Lale Bağıdır
Evlerinin önü lale bağıdır vay
Eser bad-ı saba zülfün dağıdır
Sevilecek korkulacak çağıdır
Yandım yar elinden gel insaf eyle
Ellerim yanımda merhamet eyle
Evlerinin önü pınara yakın vay
Pınardan geliyor boyuna bakın
Altın bileziği koluna takın
Yandım yar elinden gel insaf eyle
Ellerim yanımda merhamet eyle
Sayfa 8
Gelen miydim giden miydim
Yaprak mıydım beden miydim
Toprak mıydım maden miydim
Şu alemde bundan evvel
Yürür müydüm adım adım
Yine Adem miydi adım
Ne yedim içtim yaşadım
Şu alemde bundan evvel
Ayna mıydım resim miydin
Manamıydım cisim miydi
Feymani'ye isim miydin
Şu alemde bundan evvel
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Felek Vurgunu (Küstü)
Felek vurdu derdim baştan aşırdı
Ben sözümle sözüm diliyle küstü
Gözüm görmez etti yönüm şaşırdı
Ben gözüme gözüm seliyle küstü
Canımı yağ beleş ettim satınca
Bütün varlığımla derde batınca
Kendi ateşime kendim atınca
Ben közümle közüm külüyle küstü
Seller gibi köpük köpük çağlarken
Dertlere bulandım dertli ağlarken
Yanık yanık dertli dertli çalarken
Ben sazımla sazım teliyle küstü
Ciğerlerim yandı eridi nardan
Gönlüm yorgun düştü bezerdi zardan
Başımda kış bordan geçit yok kardan
Ben yazımla yazım gülüyle küstü
Kaynak: Aziz Şenses
Devran Baba'm der ki ahtım amandır
Felek vurgunuyum halım yamandır
Hiç aynaya bakmam hayli zamandır
Ben yüzümle yüzüm kılıyla küstü
Evvel (Şu Alemde)
Kaynak: Devran Baba
Var mıyıdım yok muyudum
Şu ilemde bundan evvel
Az mıyıdım çok muyudum
Şu alemde bundan evvel
Gariptir (Sılayı Gurbette Yitmiş)
www.ezgidiyari.com
Sılayı gurbette yitmiş
Sormayın o bir gariptir
Aha da tükenmiş bitmiş
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Yormayın o bir gariptir
Karışmayın bu kaçara
Zaten derdine yok çare
Arada kalmış biçare
Vurmayın o bir gariptir
Çınara yük geldi serçe
Döküldüler külçe külçe
Gönlü zaten parça parça
Kırmayın o bir gariptir
Sayfa 9
Dizimde dermanım yok
Geçit ver dağlar
Yandım oy zalım oy hayın oy
Yandım oy hayın oy zalım oy
İnerem dostun bağına
Güller zalım budanmış
Şu gurbetin yoluna
Hangi can dayanmış
Geçit ver dağlar
Dostlar bu canına kıya
Rahat ölsün doya doya
Bundan sonra ona yuva
Kurmayın o bir gariptir
Kovan gurbet el arıya
Kuşlar bakmadı darıya
Merhem zıt gitmiş yaraya
Sarmayın o bir gariptir
Bal yapmadı arı beyi
Çiçekler zehirli deyi
Dünü bugününden iyi
Yermeyin o bir gariptir
Dertlen derde dert ulamış
Gönlünü derde bulamış
Gözyaşlarıyla sulamış
Görmeyin o bir gariptir
Devran Baba döner bire
Gönüllere gire gire
Hergün üstüne bin kere
Varmayın o bir gariptir
Kaynak: Devran Baba
Geçit Ver Dağlar
Bir ateş düştü gönlüme
Düştüm hak davasına
Varan dostun yanına
Diyem arzuhalımı
Geçit ver dağlar
Zalimlar sofrasına kimler kurulmuş
Kim ağa kim bey idi kim hayın olmuş
www.ezgidiyari.com
Zalımlar sofrasına kimler kul olmuş
Kim ağa kim bey idi kim hayın olmuş
Sözüm söz fermanım yok geçit ver dağlar
Geçit ver dağlar
Kaynak: Murat Hasarı
Gelsin De Bak (Dağlar Al Yeşil)
Dağlar al yeşil süslenir
Hele bahar gelsin de bak
Bülbül aşkınan seslenir
Güle bahar gelsin de bak
Bayramlığın giyer dağlar
Her örnekten basın bağlar
Türkü söyleyerek çağlar
Sele bahar gelsin de bak
Emanet versen götürür
Menziline tez yetirir
Dertliye derman getirir
Yele bahar gelsin de bak
Cennet sanarsın cihanı
Kalkar dağların dumanı
İner ovanın ceylanı
Çöle bahar gelsin de bak
Dere kenarında taşlar
Hep yosun tutmağa başlar
Yuva için tüner kuşlar
Dala bahar gelsin de bak
Turnam kanadını düzler
Ördek avcısını gözler
Çığrışarak konar kazlar
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Göle bahar gelsin de bak
Feymani biter acılar
Kağnılar yürür gıcılar
Kervan düzer yaylacılar
Yola bahar gelsin de bak
Sayfa 10
İkrar verdim dönülür mü
Kalbi hain görülür mü
Yarsız devran sürülür mü
Dön gel Allah'ını seversen
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar
Gide Gide Bir Söğüde (Ölem Ben)
Kaynak: Ali Baba
Gide gide bir söğüde dayandım dayandım
O söğüdün allarına boyandım gelin boyandım
Ben o yare dağlar kadar güvendim güvendim
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
Gönül (Nasihatım Bir Mazluma)
Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
Yüce dağlar size var mı zararım zararım
Yar yitirdim uğrun uğrun ararım gelin ararım
Ben o yari her gelenden sorarım sorarım
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
Yüce dağ başına çadır açarım açarım
Çadırın içine güller saçarım gelin saçarım
Ben o yari (alır) çalar dağa kaçarım kaçarım
Güvendiğim dağlar elime geldi elime geldi
Ölem ben ölem ben
Kurban olam ağzındaki
Dile ben gelin dile ben
Kaynak: Halil Atılgan
Gitme Turnam Bizim Elden
Nasihatim bir mazluma
Çatanlardan olma gönül
Daim kalbinde kin kibir
Tutanlardan olma gönül
Yürektedir benim yaram
Elim erişmez ki saram
Helal kazancına haram
Katanlardan olma gönül
Olma kemlik hevesinde
Ecel kulun ensesinde
Gidip çakal gölgesinde
Yatanlardan olma gönül
Olmak istiyorsan mamur
Feymani içine koy hamur
Nefsinin içine çamur
Atanlardan olma gönül
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Güzeller Güzeli Nur Tanesin Sen
Seni övmek için söz bulamadım
Güzeller güzeli bir tanesin sen
Seni seyretmekten saz çalamadım
Güzeller güzeli nur tanesin sen
Gitme turnam bizim elden
Dön gel Allah'ını seversen
Ayrılık ölümden beter
Dön gel Allah'ını seversen
Yanağından rengin almış elmalar
Dudağından buse alsam kan damlar
Sana kurban olsun bütün adamlar
Güzeller güzeli nar tanesin sen
Gitme turnam vuracaklar
Kanadını kıracaklar
Seni yarsız koyacaklar
Devran Baba senin aşkınla dolmuş
Benzi küller gibi sararmış solmuş
Sütler sana bakmış bembeyaz olmuş
Güzeller güzeli kar tanesin sen
www.ezgidiyari.com
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kaynak: Devran Baba
Haktan Gelip Hakka Giden
Haktan gelip hakka giden
Otuz dört can yerde yatar
Dergahında semah dönen
Açan güller burada tüter
Ana baba mahşer günü
Sanki akar insan seli
Unutmak mı şehitleri
Şahit olan yüreğim var
Sayfa 11
Hasan Dağı, Hasan Dağı
Senden yüce dağ olmaz mı
Seni yaylayan güzelin
Al yanağı bal olmaz mı
Şu karşı beyaz damlar
Hani sana giren canlar
Sevip sevip ayrılanlar
Yanıp yanıp kül olmaz mı
Hasan Dağı'nın yılanı
Akar dolanı dolanı
Küçücükten bir yar sevsem
Sarsam belini olmaz mı
Figan eyler kuşlar bile
Sorumsuzluk örneğine
Bunca hata nedir çile
Zalim hakkı bilmez misin
Kaynak: Abdül Yeşil
Der Yusuf'um isyanım var
Yola olan bir sevgim var
Adem olan adem anlar
Gerçekleri görmez misin
Hasan Dağı Hasan dağı
Senden yüce dağ olmaz mı
Sende yaylayan güzelin
Al yanağı bal olmaz mı
Kaynak: Yusuf Kahraman
Hani hanlar hani hanlar
Kafeste beslenen canlar
Sevip sevip ayrılanlar
Yanar yanar kül olmaz mı
Hanem Şenelsin
Hasan Dağı Hasan Dağı
Herkes gitti yalnız başıma kaldım
Bari sen öt baykuş hanem şenelsin
Kimin var kimim yok hepsini savdım
Bari sen öt baykuş hanem şenelsin
Kaynak: Abdül Yeşil
Hasretlik acısı zehirden acı
Zaten ruh bedenden olmuş davacı
Üç öğün serçen var kuşların tacı
Bari sen öt baykuş hanem şenelsin
İbrişim örmüyorlar oy oy
Sevmişim vermiyorlar dayanamam ben
Tanrının zalimleri oy oy
Münasip görmüyorlar sabredem ben
Şu Devran Babanın bir bak halına
Gurbet kara bir renk çalmış alına
Nerde isen gel kon dutun (çamın) dalına
Bari sen öt baykuş hanem şenelsin
Altın yüzük hoş bilezik
Kollar nazik oy oy
Ben yarimden ayrı düştüm
Bana yazık oy
Söz: Devran Baba
Hasan Dağı Çatal Matal
Hasan Dağı çatal matal
Arasında güller biter
Bir yar sevdim bana yeter
İki seven del'olmaz mı
www.ezgidiyari.com
İbrişim Örmüyorlar
Kara dut parmak gibi oy oy
Kız yüzün kaymak gibi dayanamam ben
Beni yardan ayıran oy oy
Kurusun yaprak gibi sabredemem ben
Altın yüzük hoş bilezik
Kollar nazik oy oy
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Ben yarimden ayrı düştüm
Bana yazık oy
Kaynak: Aziz Şenses
İnsan Denen Mana
İnsan ilimdir
İlim bilimdir
İlimli insan
Aklı selimdir
Dünya zerredir
Zerre küredir
Nokta kelamdır
Kelam alemdir
Kainat vardır
Yaradan sırdır
Allahı inkar
İlmi inkardır
Mana bir haldır
Madde hamaldır
Ruh ölüm bilmez
Tende zevaldır
Feymani kemal
Kemalse cemal
İlim tıpkı bal
Kısmetini al
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var
Kadir mevlam senden bir dileğim var
Beni muhannete muhtaç eyleme
Eğer muhannete muhtaç eylersen
Kara topraklara garkeyle beni
Muhannetin suyu bulanık akar
Aktığı yerleri sel olur yıkar
İyilik etmeden başına kakar
İşte böylesine muhtaç eyleme
Muhannetin sözü zehirden oktur
Hüsnü kereminle rahmetin çoktur
Sağ elin sol ele faydası yoktur
Sağ gözü sol göze muhtaç eyleme
Kaynak: Nurettin Dadaloğlu
www.ezgidiyari.com
Sayfa 12
Kalenin Üstü Direk (Nidem)
Kalenin üstü direk
Nidem nidem nideyim
Suyu nerden indirek
Garibem ben yare gideyim
On beş altın vereyim
Nidem nidem nideyim
Parçadan yaptır yelek
Garibem ben yare gideyim
Kaleden indim ancak
Nidem nidem nideyim
Elimde yeşil sancak
Garibem ben yare gideyim
Ne kız oldum ne gelin
Nidem nidem nideyim
Ateşe yandım ancak
Garibem ben yare gideyim
Kaleden iniyorum
Nidem nidem nideyim
Çağırsan dönüyorum
Garibem ben yare gideyim
Derdinden kibrit oldum
Nidem nidem nideyim
Üflesen yanıyorum
Garibem ben yare gideyim
Kaynak: Adanalı İboş Ağa
Kara Bahtım Kem Talihim
Kara bahtım kem talihim taşa bassam iz olur
Başım bir Erciyes dağı yavru yavru
Yaz günleri kış olur
Ben feleğe neylemişem kırdı kanadımı kolumu
Heder eyledi yar yar yar
Ağustosta suya girsem balta kesmez buz olur
Yüz yaşında bir yar sevsem yavru yavru
On üçünde kız olur
Ben feleğe neylemişem kırdı kanadımı kolumu
Heder eyledi yar yar yar
Kaynak: Aziz Şenses
Kolay Değildir
Yıkma gönül sarayını
Örmesi kolay değildir
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kalbe iman kalayını
Sürmesi kolay değildir
Bir etmezsek lütfü kahrı
Bal edemek acı zehri
Kapısızdır sevgi şehri
Girmesi kolay değildir
Feymani kul hak mirası
Yüze vurulmaz karası
Derin olur dil yarası
Sarması kolay değildir
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Lale Sümbül Bağına
Lale sümbül bağına
Çıksam yarin dağına (Vay beni)
Melhemi bende bende
Sürsem yürek dağına (Vay beni)
Haydi naylem gel beri
Çok severim ben seni vay beni
Yarim göl olmuş kokar
Göğsüne güller takar (Vay beni)
Ben naylemi almazsam
Ölsem de gözüm bahar (Vay beni)
Haydi naylem gel beri
Çok severim ben seni vay beni
Der Ferrahi neyleyim
Dilim durmaz söyleyim (Vay beni)
Göğsün Tekir yaylası
Ben orada yaylayım (Vay beni)
Haydi naylem gel beri
Çok severim ben seni vay beni
Sayfa 13
Gönlümün eylesi dilber
Menekşesi tutam tutam
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam
Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eylesi dilber
Menekşe kokulu yarim
Kime arzedeyim halim
Elimden aldılar yarim
Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
Gönlümün eylesi dilber
Kaynak: Kır İsmail
Mihriban (Gam Kasavet)
Gam kasavet bugün başa derildi
Gördüm gül yüzlümü gene ağlıyor
Nedir hali bilmem nedir efkarı
Sinesini ah çekerek ağlıyor
Kaderim böyleymiş talihim kara
Yüreğime açtı dermansız yara
Nazar mı değdi de Mihriban yare
Alı çözüp karaları bağlıyor
Kirpikleri ıslak gözleri nemli
Hasretlik elinden gönlü elemli
Bakıyor uzağa yar gamlı gamlı
Sular gibi enginlere çağlıyor
Bu dert ağır geldi Çoban Osman'a
Talihim de uymaz devri zamana
Başım alıp gidem bilmem ne yana
Gitme diye yar yolumdan eğliyor
Kaynak: Aşık Ferrahi
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Menevşe Buldum Derede
Menevşe buldum derede
Sordum evleri nerede
Üç beş güzel bir arada
Dilber dilber canım dilber
Canımın yaylası dilber
www.ezgidiyari.com
Mor Keçeyi Boyamadım
Mor keçeyi boyamadım
Çoban sana doyamadım
Çoban seni seviyordum
Utandım da diyemedim
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Le le çoban
Çal kavalı garip oğlan
Çobanın elinde kaval
Hele ardında sürüsü var
Eğer çoban susadınsa
Bizim evin önü pınar
Le le çoban
Çal kavalı garip oğlan
Kaynak: Sadık İçlises
Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı
Ne karaymış su alnımın yazısı
Meleşmiyor koyun ile kuzusu
Ana baba kardeş bacı acısı
Nerde benim mor sümbüllü
(Çiçek kokan) bağlarım
Gurbet elde ah çekerek ağlarım
Ağlarım ağlarım
Şu gönlümün şirazesi bozuldu
Alnıma da kara yazı yazıldı
Gurbet elde mezarım da kazıldı
Nerde benim mor sümbüllü
(Çiçek kokan) bağlarım
Gurbet elde ah çekerek ağlarım
Ağlarım ağlarım
Kaynak: Aziz Şenses
Nerde (Sevdiğimi Kayıp Ettim)
Sevdiğimi kayıp ettim ağlarım
Kurtlar kuşlar deyin hele o nerde
Gözüme görünen neyse sorarım
Dağlar taşlar deyin hele o nerde
Ateşiyle hergün yanar ağlarım
Sineme köz bastım tüter dağlarım
Acısıyla coşar coşar çağlarım
Sular yaşlar deyin hele o nerde
Devran Baba'm kara bağla sen gayrı
Sevdiğinden düştün düşeli ayrı
Kulağına gelmiyor mu bu çağrı
Üçler beşler deyin hele o nerde
www.ezgidiyari.com
Sayfa 14
Kaynak: Devran Baba
Nerde Gönül
Güya sen Mecnun olmuşsun
Hani Leyla nerde gönül
Neden gül gibi solmuşsun
Hani sevdan nerde gönül
Ne aradın neyi buldun
Hangi pirden öğüt aldın
Allahtan sınıfta kaldın
Hani mevlan nerde gönül
Devran Baba eyvahın da
Döner hakkın semahında
Neşesi bülbül ahında
Hani belan nerde gönül
Kaynak: Devran Baba
Nergis Gözlüm Senden Ayrı Düşeli
Yoluna bakmaktan bakar kör oldum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Didik didik diddim saçımı yoldum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Nasıl yaşadığım bilemiyorum
Hergün ağıt yakar gülemiyorum
Ruhum Azraile veremiyorum
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Savurdum ömrümü kırdım yabayı
Ateş attım yaktım yıktım yuvayı
Derbeder eyledin Devran Baba'yı
Nergis gözlüm senden ayrı düşeli
Kaynak: Devran Baba
Neyleyim Gönül Senin Elinden 1
Ah neyleyim gönül senin elinden
Her zaman ağlarım gülemem gayri
Ben bıktım usandım elin dilinden
Terkettim sılayı dönemem gayrı
Ey Ferrahi yandım yar ateşine
Neler gelir gariplerin başına
Ağlayarak gelme mezar taşıma
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Uyanıp da sana gülemem gayrı
Kaynak: Aşık Ferrahi
Neyleyim Gönül Senin Elinden 2
Ah neyleyim gönül senin elinden
Her zaman ağlarım gülemem gayri
Ben bıktım usandım elin dilinden
Terk'ettim sılayı dönemem gayrı
Gönül ben sırrına eremedim ki
Gonca gonca güller deremedim ki
Arz'eyledim yari göremedim ki
Ne olur sonumuz bilemem gayrı
Musa ile o yar Tur'a çekildi
İsa'da göründü dara çekildi
Muhammed Ali'de sırra çekildi
Yitirdim o yari bulamam gayrı
Bulunmaz alemde menendi dengi
Görünse orduyla eylesem cengi
Bir güle aşığım başkadır rengi
Yabani gülleri yolamam gayrı
Der Ferrahi yare haber salarken
Gayrı ağlar oldum ben de gülerken
Yar aşkından dertli dertli çalarken
Sazım düzen tutmaz çalamam gayrı
Kaynak: Aşık Ferrahi
Öldür Güzel (Saçının Her Teli)
Saçının her teli bir darağacı
Birine sen beni as öldür güzel
Gel benim sultanım başımın tacı
Aşkımı gönlüne yaz öldür güzel
Dertlerim depreşti seni görünce
Ölürüm yoluna kendi kendimce
Saçlarını açıp geri örtünce
Beliğini dola tez öldür güzel
Kurban olim basıp gittiğin ize
Tarifin anlamın hiç sığmaz söze
Devran Baba adak olmuştur size
Götürüp pirlere kes öldür güzel
Sayfa 15
Postacı (Yar Yolunu Beklerim)
Yar yolunu beklerim
Günüme gün eklerim
Allah'a çok yalvardım
Olmuyor dileklerim
Postacı postacı
Canım gülüm postacı
Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı
Yarim gitti gideli
Mektubun almaz oldum
Yoluna baka baka
Eridim deri kaldım
Postacı postacı
Canım gülüm postacı
Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı
Gitti gurbet eline
Selam saldım yel ile
Yare mektup gönderdim
Kavuştu mu eline
Postacı postacı
Canım gülüm postacı
Bana yardan haber ver
Gençliğime sen acı
Kaynak: Abdurrahman Yağdıran
Sakın Sen (Eminem)
Eminem buradan ben gider oldum
Başkasına meyil verme sakın sen
Sen için ağladım sarardım soldum
Ağlayıp gönlünü yorma sakın sen
Gelirim inşallah yolumu gözle
Anlatırım sana sözümü sazla
Söylediğim sözü kalbinde gizle
Bu sırrı ortaya verme sakın sen
Münafık insanın sözüne uyup
Bana nispet gezme alları giyip
Üzülürüm sonra bulan duyup
Olur olmaz yere varma sakın sen
Kaynak: Devran Baba
www.ezgidiyari.com
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 16
Varam ben de gezem şu gurbet eli
Ya akıl olurum yahut ki deli
Elin bahçesinden yabani gülü
Mevlayı seversen derme sakın en
Ruhum taşımaya nefes yetmiyor
Üzerimden kara bulut gitmiyor
İçim yandı kar buz fayda etmiyor
Beni narda koydun sen nerdesin sen
Ferrahi der ki ne ver bana izin
Eminem ağlama dağlandı özüm
Kem gözlerden sakın pejmürde gezin
Dağıt saçlarını örme sakın sen
Bu son olsun gel gör Devran Baba'yı
Sana nasıl yakmış bak gör abayı
Şaşırdım dakkayı günü haftayı
Beni sırda koydun sen nerdesin sen
Kaynak: Aşık Ferrahi
Kaynak: Devran Baba
Sana Gelmek İstiyorum
Severim (Renk Renk Olmuş)
Sana gelmek istiyorum
Beni kovma dergahından
Gelip görmek istiyorum
Beni kovma dergahından
Renk renk olmuş dağlar çiçekler açmış
Maviyi yeşili alı severim
Her aşık kendine bir çiçek seçmiş
Nergisi zambağı fulu severim
Kovma canan buralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
Ta ezelden ateş düştü özüme
Boyun büktüm boyun kara yazıma
Dert yanarım benim ortak sazıma
Dertli dertli öten teli severim
Dileğimi eyle kabül
Gel derdime bir çare bul
Sen canansın ben de bir kul
Beni kovma dergahından
Kovma canan buralıyam
Ben bir bahtı karalıyam
Dost elinden yaralıyam
Kaynak: Ali Baba
Sen Nerdesin
Çok özledim görem gül cemalini
Beni darda koydun sen nerdesin sen
Kimsede görmedim şems-i şemalini
Beni zorda koydun sen nerdesin sen
Ruhum yaralandı gönlüm inliyor
Sızısı bir dakka olsun dinmiyor
Bülbüller hep suskun beni dinliyor
Beni zarda koydun sen nerdesin sen
Bütün sırlarımı meydana serdin
İfşa ettin beni murada erdin
Ölürüm de senden ayrılmam derdin
Beni burda koydun sen nerdesin sen
www.ezgidiyari.com
İhsan eyle mevlam herşeyin boldur
Hakikat tarikat marifet yoldur
Sana giden yolda sen bizi öldür
Dosdoğru görünen yolu severim
Asır döner ben bu asra uyamam
Derdim çoktur hesap edip sayamam
Bütün bu aleme kötü diyemem
Hakka kulluk eden kulu severim
Unutamam ben de yüce hüdamı
Kuru yavan vermiş benim gıdamı
Der Ferrahi pirden aldım gıdamı
Hakiki badeyi dolu severim
Kaynak: Aşık Ferrahi
Seyyah Oldum Gezdim (Ayrılık)
Seyyah oldum gezdim gurbet elleri
Anlatayım başa gelen halleri
Çok çektim ölümden beter ayrılık
Ölümden çok çektim beter ayrılık
Gurbet eli bizim için yapmışlar
Çatısına üç mum kazıp çatmışlar
Ölüm ile ayrılığı tartmışlar
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 17
Elli dirhem fazla gelmiş ayrılık
Yarimin topuğundan
Kaynak: İsmail Polat
Hele gel beri gel beri
Dola kolların sar beni
Gerdandan a kanteri
Şerbet eyle ver beri
Soran Öğrenir (Olmazdı)
Her mücevher değerini bulmazdı
Sarrafından ayar danışmasaydı
Kerpiç yığılmayan bina olmazdı
Ustası mimara yanaşmasaydı
Köprüsüz dereden yolcu geçmezdi
Kuş kanatsız olsa gökte uçmazdı
Kamili cahili kimse seçmezdi
Oturup üç beş laf konuşmasaydı
Hak olmasa dağlar yüce olmazdı
Yük olmasa canlı cüce olmazdı
Gündüz gündüz olur gece olmazdı
Dağların ardına gün aşmasaydı
Feymani her güzel yar edilmezdi
Aşka düşmeyince zar edilmezdi
Hayırlı hayırsız kar edilmezdi
Herkes mesleğine sınaşmasaydı
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Soranlara Ne Deyim
Arkadaşım gurbet elde vuruldu
Gelip geçip soranlara ne deyim
Yapa yalnız memlekete varınca
Karşı çıkıp soranlara ne deyim
Garip boynunu vuranlara ne deyim
Öldü desem ağzım dilim büzülür
Göz yaşlarım iplik iplik süzülür
Ana baba bacı kardaş dizilir
Boyun büküp soranlara ne deyim
Garip boynunu vuranlara ne deyim
Kaynak: Ekrem Çelebi
Su Gelir Kütüğünden
Su gelir kütüğünden
İçilmez köpüğünden
İpek olsam sarılsam
www.ezgidiyari.com
Ay buluta gidiyor
Gözüm yari görüyor
Çekilecek dert değil
Mevlam sabır veriyor
Kaynak: Aziz Şenses
Sus Be Ağlama Gözüm
Bedenim ruhuma gurbet el olmuş
Olsun sabret sus be ağlama gözüm
Ömrümün baharı sararmış solmuş
Solsun sabret sus be ağlama gözüm
Solsun sabret boş ver ağlama gözüm
Gönül derdin yüz bin yapmış abartmış
Her gün ağıt yakıp yürek kabartmış
Saçlarını pençe pençe kopartmış
Yolsun sabret sus be ağlama gözüm
Yolsun sabret boş ver ağlama gözüm
Devran Baba o yar demiş oh olsun
Zindanlara Yusuf gibi sokulsun
Gözlerine Yakup gibi kan dolsun
Dolsun sabret sus be ağlama gözüm
Dolsun sabret boş ver ağlama gözüm
Kaynak: Devran Baba
Sürgün (Dünya Denen Bir Yerde)
Zamansız bir mekan buralardayım
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Ateş hava toprak ve sulardayım
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Kim okuyabilir yazı alında
Bu ne muhteşem bir sır arı balında
Işık kümesinde Saman Yolunda
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 18
Kaynak: Aziz Şenses
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Çekirdekten meyva otlardan ete
Baktım ağı katık olmuş şerbete
Zaman tünelinden geldim gurbete
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Bir mezarlık taşta sevmek yazılı
Bir fermanlık suçta sevmek asılı
Bir dakkalık düşte sevmek yazılı
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Beden mapushane ruhen mahkumum
Şu koca uzayda çölde bir kumum
Size diyor Devran Baba'nız duyun
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Denen bir yerde dümen bir yerde
Yaman bir yerde yalan bir yerde
Sürgündeyim dünya denen bir yerde
Kaynak: Devran Baba
Şu Dünyada Üç Nesneden Korkarım
Şu dünyada üç nesneden korkarım
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Hiçbirinden asla gönül şen değil
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Gele gele geldik bir kara taşa
Yazılanlar gelirmiş şu garip başa
Hasret kodun bizi kavim kardaşa
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Karanlık seçemedim yolumu
Soğuk vurdu ayağımı kolumu
Ben kendime layık görmem ölümü
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
www.ezgidiyari.com
Şu Giden Kimin Kızı
Şu giden kimin kızı sürmeli gelin
Yanakları kırmızı öldürdün beni
Gerdanında beni var sürmeli gelin
Sandım seher yıldızı öldürdün beni
Yandım yandım yandım yanasıca kız
Kara sevdalara kalasıca kız
Şu giden ben olaydım sürmeli gelin
Atına nal olaydım öldürdün beni
Belinde tarabulus sürmeli gelin
Saçağı ben olaydım öldürdün beni
Yandım yandım yandım yanasıca kız
Kara sevdalara kalasıca kız
Bir kız gördüm yağ alır sürmeli gelin
Bahçe alır bağ alır öldürdün beni
Ben o kızı görünce sürmeli gelin
Yaralarım sağ olur öldürdün beni
Yandım yandım yandım yanasıca kız
Kara sevdalara kalasıca kız
Kaynak: Adanalı İboş Ağa
Şu Kışlanın Kapısına
Şu kışlanın kapısına
Mail oldum yapısına
Telli kurban adayayım
Asker yarin kapısına
Yüce dağlar olmasaydı
Laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de
Şu ayrılık olmasaydı
Kara kazan kaynamasın
Atım cirit oynamasın
İki sene asker oldum
Nazlı yarim ağlamasın
Yüce dağlar olmasaydı
Laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de
Şu ayrılık olmasaydı
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kıratımın beli ince
Ölürüm yar görmeyince
Telli yatak serdiremem
Asker yarim gelmeyince
Yüce dağlar olmasaydı
Laleleri solmasaydı
Ölüm Allah'ın emri de
Şu ayrılık olmasaydı
Kaynak: Durmuş Yazıcıoğlu
Tarif Etme Dost
Gönül bahçesinin gonca gülünü
Dermemişsen gülü tarif etme dost
Gam kalesindeki meral gölünü
Girmemişsen gölü tarif etme dost
Arı çiçek çiçek toplar balını
Sırdır hiç kimseye demez halını
Coşkun akan suda yar cemalini
Görmemişsen seli tarif etme dost
Hakikat şehrinden uzak dolanma
Sil gönül aynanı toza bulanma
Sen kendi kendini ara bul amma
Ermemişsen kulu tarif etme dost
Devran Baba fark eyledi dostunu
Gözü görmez gül ağacı bastonu
Hacı Bektaş gibi haca postunu
Sermemişsen yolu tarif etme dost
Kaynak: Devran Baba
Unutma Sevdiğim
Unutma sevdiğim sakın unutma
Mahşerle birleştik kalbim unutma
Çile çekip yansam bu can farketmez
Sevgiyi hak bildik sakın unutma
Merkezim insandır sevgi tek dinim
Yolumdan dönersem tutulsun dilim
Hak muhammet ali şahit sevdigim
Sevgim sevginledir sakın unutma
Yusuf’um uçardı kartal misali
Gören göze kurban gördün bu hali
www.ezgidiyari.com
Sayfa 19
Sevgi yumagında açmış cemali
Açan gül kendidir sakın unutma
Kaynak: Yusuf Kahraman
Üçbin Yılında
Üzerinde duran bütün canlıya
Selam söyle dünya üç bin yılında
Renk ırk fistan pantol kara donluya
Selam söyle dünya üç bin yılında
İki bin yılından size seslendik
Türkülerimizde dümtek eslendik
Sizi bilmek ama biz zor beslendik
Selam söyle dünya üç bin yılında
Nuh'un tufanında gemimiz oldu
Hayyam sofrasında demimiz oldu
Tüm yarınlar gitti dünümüz oldu
Selam söyle dünya üç bin yılında
Biz de sizin gibi gezdik alemde
Hak cemalin seyir ettik ademde
Aman ha unutma bildir erdemde
Selam söyle dünya üç bin yılında
Senin olsun malın mülkün sarayın
Hiç kimseye hayrı yoktur parayın
Gönlünüzde Devran Baba arayın
Selam söyle dünya üç bin yılında
Kaynak: Devran Baba
Üveyik (Duruşun Gariptir)
Duruşun gariptir bakışın mahzun
Nerden geldin sen bu ele üveyik
Gözlerin nemli de halin pek yorgun
Çok mu çektin yoksa çile üveyik
Gurbetin yolları uzun ve ince
Sabır eyle başa bir iş gelince
Dikkat et yuvadan uçmadan önce
İyi bakın sağa sola üveyik
Görünce inanma elleri sazlı
Zamane insanı hep iki yüzlü
Belki de avcıdır silahı gizli
Güvenme her öyle kula üveyik
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Kamil insanların ahtı mutlaktır
Sadık olanların inkarı haktır
Bahar değil ise belki tuzaktır
Aldanma yeşile ala üveyik
Kanadın kırılır gafil yatarsan
Başın derde girer nazlı ötersen
Aşıkların öğüdünü tutarsan
Konma bilmediğin dala üveyik
Feymani'nin sesi bir nida mıdır
Gönlüm ayrılıkla davada mıdır
Boynunu büküşün elveda mıdır
Gidiyorsun güle güle üveyik
Kaynak: Aşık Osman Feymani
Varıp Neylemeli Sılaya Gayrı
Varıp neylemeli sılayı gayrı
Gurbette halimi soran olmadı
Düştüm de bunca yıl yurdumdan ayrı
Garibim yanıma varan olmadı
İnce ince bir sis çöktü ovaya
Kınalı keklikler döndü yuvaya
Gel gidek gelinim Telli Dede'ye
Bu gece düşümü yoran olmadı
Kahrını çektim ben bunca yıl elin
Dert ettin başıma dünyayı gelin
Dost diye sarıldım harına gülün
Kanadı yareler saran olmadı
Kaynak: Adanalı İboş Ağa
Vücudum Şehrini
Sayfa 20
Yandı Çukurova Yandı
Yandı Çukurova yandı
Eli bağlı beyler indi
Ördek uçtu dudu kondu
Oy oy oy Emine'm
Gel gel gel Emine'm
Gül gül gül Emine'm
Emine'm kaşların kara
Açtın şu bağrıma yara
Bülbül gibi düştüm zara
Oy oy oy Emine'm
Gel gel gel Emine'm
Gül gül gül Emine'm
Boyu uzun bir dal gibi
Kara kaşlar hilal gibi
Geziniyor meral gibi
Oy oy oy Emine'm
Gel gel gel Emine'm
Gül gül gül Emine'm
Kaynak: Selahattin Sarıkaya
Yara Beni Yara Beni
Yara beni yara beni
Öldürür (kül eder) bu yara beni
Dermansız bir aşka düştüm
Öldürür (kül eder) bu yara beni
Aman aman aman aman
Öldürür (kül eder) bu yara beni
Vücudum şehrini seyran eylerken
Cihanda bulunmaz bir eşin dilber
Candan başka yoktur elde sermayem
O da sana kurban olsun can dilber
Yar aşkına yar aşkına
Öldüm yandım yar aşkına
Dermansız bir aşka düştüm
Yandım yeter yar aşkına
Nice aşıkların sendedir meyli
Çok gezdim cihanı yoruldum hayli
Bir Şirin gelmemiştir bir de sen leyli
Bu can sana gurban olsun can dilber
Aman aman aman aman
Öldürür (kül eder) bu yara beni
Kaynak: Aşık Ferrahi
Kaynak: Fatma Aktaş
Yenice Yolları Bükülür Gider
Yenice yolları bükülür gider
www.ezgidiyari.com
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 21
Zülüf ak gerdana dökülür gider
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Ömrü arkasından sökülür gider
Yürüdüm yürüdüm yolda yoruldum
Giden yarin gülüşüne vuruldum
Dünya yalan imiş ben yeni bildim
İşin gücün dalga imiş yar senin
Tomurcuk gül olsan har olamazsın
Azrail de olsan can alamazsın
Dünyayı kalbura koysan elesen
Sen de benim gibi yar bulamazsın
Tomurcuk gül olsan elime almam
Yüz bin yemin etsen billah inanmam
Yandım ateşine bir daha yanmam
İşin gücün dalga imiş yar senin
Kaynak: Aziz Şenses
Yüce Dağbaşında Koyun Güderim
Yüce dağbaşında koyun güderim
Koyunu satar da altın ederim
Kız seni alır da hatun ederim
Gülüm reyhanım bir de fidanım
Gülüm reyhanım bir de fidanım
Yüce dağbaşında ekerler darı
Ekerler biçerler ederler karı
Dost için saklarlar ayvayla narı
Gülüm reyhanım bir de fidanım
Gülüm reyhanım bir de fidanım
Kaynak: Hasan Tekin
www.ezgidiyari.com
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 22
İçindekiler
Adana Köprü Başı ......................................................................................................................................................
1
Adana Vazgeçti ..........................................................................................................................................................
1
Adana Yollarında .......................................................................................................................................................
1
Ağlarım (Yirmi Sene Gurbet Kahrı) ..........................................................................................................................
1
Ahu Gözlüm Tut Elimden..........................................................................................................................................
1
Ala Geyik Gibi Boyun Sallarsın ................................................................................................................................
2
Aşk Yoluna Canı Feda Kılanlar .................................................................................................................................
2
Ay Doğar Ayazlanır ...................................................................................................................................................
2
Baba Gızın Çok Muyudur ..........................................................................................................................................
2
Bak Sevdiğim (Kanlı Yaşlar) .....................................................................................................................................
3
Bana Sor (Ömrüm Bana)............................................................................................................................................
3
Belli Olmaz (Baki Değil) ...........................................................................................................................................
3
Ben De Yoruldum ......................................................................................................................................................
3
Ben Oldum (Yarab Bilmem)......................................................................................................................................
3
Bey Mayıl (Bir Ay Doğmuş)......................................................................................................................................
4
Bin Işık Yılı (Kayboldum) .........................................................................................................................................
4
Bocu Köyden Çıktım .................................................................................................................................................
4
Bu Dünyayı Baştan Başa............................................................................................................................................
4
Buldum Efendim ........................................................................................................................................................
5
Bülbül Ne Gezersin Çukurova'da...............................................................................................................................
5
Cin Yusuf'un Türküsü ................................................................................................................................................
5
Çello Dedikleri ...........................................................................................................................................................
5
Çıngıraklı Yılan..........................................................................................................................................................
5
Daha Gelmedin...........................................................................................................................................................
6
Dere Kenarından Geçtim............................................................................................................................................
6
Doldur Meyhaneci Bir Daha Doldur..........................................................................................................................
6
Ekinler Biter Oldu ......................................................................................................................................................
6
Ela Gözlü Nazlı Yari..................................................................................................................................................
7
Eş Miyidi (Aman Desinler)........................................................................................................................................
7
Et Aldım Direminen...................................................................................................................................................
7
Evlerinin Önü Handır.................................................................................................................................................
7
Evlerinin Önü Lale Bağıdır........................................................................................................................................
8
Evvel (Şu Alemde).....................................................................................................................................................
8
Felek Vurgunu (Küstü) ..............................................................................................................................................
8
Gariptir (Sılayı Gurbette Yitmiş) ...............................................................................................................................
8
Geçit Ver Dağlar ........................................................................................................................................................
9
Gelsin De Bak (Dağlar Al Yeşil) ...............................................................................................................................
9
Gide Gide Bir Söğüde (Ölem Ben) ............................................................................................................................
10
Gitme Turnam Bizim Elden .......................................................................................................................................
10
Gönül (Nasihatım Bir Mazluma) ...............................................................................................................................
10
Güzeller Güzeli Nur Tanesin Sen ..............................................................................................................................
10
Haktan Gelip Hakka Giden ........................................................................................................................................
11
www.ezgidiyari.com
12.10.2016 19:43:03
Ezgi Diyarıdan Türküler
Sayfa 23
Hanem Şenelsin..........................................................................................................................................................
11
Hasan Dağı Çatal Matal .............................................................................................................................................
11
Hasan Dağı Hasan Dağı .............................................................................................................................................
11
İbrişim Örmüyorlar ....................................................................................................................................................
11
İnsan Denen Mana......................................................................................................................................................
12
Kadir Mevlam Senden Bir Dileğim Var ....................................................................................................................
12
Kalenin Üstü Direk (Nidem)......................................................................................................................................
12
Kara Bahtım Kem Talihim.........................................................................................................................................
12
Kolay Değildir............................................................................................................................................................
12
Lale Sümbül Bağına...................................................................................................................................................
13
Menevşe Buldum Derede...........................................................................................................................................
13
Mihriban (Gam Kasavet)............................................................................................................................................
13
Mor Keçeyi Boyamadım ............................................................................................................................................
13
Ne Karaymış Şu Alnımın Yazısı................................................................................................................................
14
Nerde (Sevdiğimi Kayıp Ettim) .................................................................................................................................
14
Nerde Gönül ...............................................................................................................................................................
14
Nergis Gözlüm Senden Ayrı Düşeli...........................................................................................................................
14
Neyleyim Gönül Senin Elinden 1 ..............................................................................................................................
14
Neyleyim Gönül Senin Elinden 2 ..............................................................................................................................
15
Öldür Güzel (Saçının Her Teli)..................................................................................................................................
15
Postacı (Yar Yolunu Beklerim)..................................................................................................................................
15
Sakın Sen (Eminem) ..................................................................................................................................................
15
Sana Gelmek İstiyorum..............................................................................................................................................
16
Sen Nerdesin ..............................................................................................................................................................
16
Severim (Renk Renk Olmuş) .....................................................................................................................................
16
Seyyah Oldum Gezdim (Ayrılık) ...............................................................................................................................
16
Soran Öğrenir (Olmazdı)............................................................................................................................................
17
Soranlara Ne Deyim...................................................................................................................................................
17
Su Gelir Kütüğünden..................................................................................................................................................
17
Sus Be Ağlama Gözüm ..............................................................................................................................................
17
Sürgün (Dünya Denen Bir Yerde)..............................................................................................................................
17
Şu Dünyada Üç Nesneden Korkarım .........................................................................................................................
18
Şu Giden Kimin Kızı..................................................................................................................................................
18
Şu Kışlanın Kapısına..................................................................................................................................................
18
Tarif Etme Dost..........................................................................................................................................................
19
Unutma Sevdiğim ......................................................................................................................................................
19
Üçbin Yılında .............................................................................................................................................................
19
Üveyik (Duruşun Gariptir).........................................................................................................................................
19
Varıp Neylemeli Sılaya Gayrı....................................................................................................................................
20
Vücudum Şehrini .......................................................................................................................................................
20
Yandı Çukurova Yandı ..............................................................................................................................................
20
Yara Beni Yara Beni ..................................................................................................................................................
20
Yenice Yolları Bükülür Gider....................................................................................................................................
20
Yüce Dağbaşında Koyun Güderim ............................................................................................................................
21
www.ezgidiyari.com
12.10.2016 19:43:03

Benzer belgeler