FMW 170 D- FB(552.72 kB, PDF)

Transkript

FMW 170 D- FB(552.72 kB, PDF)
İÇERİK TABLOSU
Önemli Güvenlik Talimatları,
Lütfen Dikkatle okuyunuz ve gelecekte kullanmak üzere saklayınız.
Çevrenin korunması ....................................................................................
Kurulum ......................................................................................................
Uyarı ..............................................................................................................
Genel Açıklama / Yer ...................................................................................
Kontrol paneli ..............................................................................................
Saatin ayarlanması / Mikro dalga güç ayarları ...............................................
Mikrodalga programının ayarlanması / Hızlı Program ................................
Hafıza Tuşları ................................................................................................
İşaretçiler ....................................................................................................
Bakım & Temizlik ...........................................................................................
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
ÇEVRENİN KORUNMASI
Bu elektrikli cihazın ambalaj malzemesi geri dönüştürülebilir özelliktedir. Ambalajı bu
amaçla konulmuş belediyeye ait kutulara atarak ambalajın geri dönüştürülmesine ve
çevrenin korunmasına yardımcı olunuz.
Elektrikli
cihazınız
içermektedir.
büyük
Kullanılan
miktarda
ambalaj
geri
dönüştürülebilir
malzemelerinin
malzeme
diğer
atıklarla
karıştırılmaması gerektiğini göstermek için bu etiket yapıştırılır. Bu yolla,
üreticiniz tarafından örgütlenen ambalaj geri dönüşümü mümkün olan en iyi
şartlar
altında
Ekipmanlarla
Avrupa
ilgili
Komisyonunun
2002/96/EC
sayılı
Atık
Elektrikli
yönergesine
ve
Elektronik
uygun
şekilde
gerçekleştirilir. Evinize en yakın kullanılmış elektrikli alet toplama noktası
için Belediye veya satıcınızla irtibata geçin. Çevrenin korunması için
payınıza düşeni yaptığınızdan ötürü sizlere teşekkür ederiz.
14
KURULUM
Bağlantıdan önce
• Mikrodalga fırınınızın taşıma esnasında herhangi bir hasar görmediğinden emin
olunuz (kapı veya kapı contasının zarar görmesi gibi). Herhangi bir hasar emaresi
görüyorsanız, kullanmadan önce satıcınızla irtibata geçiniz.
• Elektrik gerilimini kontrol ediniz. KALICI şekilde düşük gerilim (200 - 210 Volt)
bulunuyorsa, elektrik kurulumunu yapan kişi veya kuruluşla irtibata geçiniz.
Güç Kaynağı bağlantısı
Şunlara dikkat ediniz
- Elektrik kurulumunun yeterli gerilime sahip olduğunu.
- Elektrik kablolarının iyi durumda olduğunu
- Elektrik kablolarının ebatlarının kurulum gereksinimlerine uygunluğunu.
- Cihazınızın en az 10 amper değerinde korumaya
sahip olduğunu.
Şüphe duyuyorsanız, elektrik teknisyeniyle irtibata geçiniz.
Elektrikli cihaz kendi muhafazası içerisine yerleştirilmeden önce elektrik bağlantıları
yapılmalıdır.
Muhafaza uygun kurulum yapılarak Elektrik güvenliği güvence altına alınmalıdır. Kurulum
ve bakım işlemleri esnasında cihazın fişi prizden çekilmelidir; sigortaları kesilmeli veya
sökülmelidir.
Cihaz CEI 600083-standart 1 faz + 1N + 1 topraklı elektrik çıkışı veya kurulumu
yükümlülüklerine uygun bir çıkış kullanılarak 220 – 240 V, monofaz şebekeye bağlanması
gereken 1.5 mm2 çağında 3 iletkenli (1 faz + 1N + toprak) besleme kablosu (standart)
kullanılarak bağlanmalıdır. Koruma kablosu (yeşil-sarı renkli) cihazın 3J terminaline
bağlıdır ve cihazın torpaklama hattına bağlanmalıdır.
Bağlantı elektrik fişiyle yapılacaksa cihaz kurulumu yapıldıktan sonra prize erişim olanağı
devam etmelidir.
Fırının nötr hattı (mavi kablo) şebekenin nötr hattına bağlanmalıdır.
Elektrik kurulumunuzun tüm terminallerde en az 3 mm kontak açıklık ile cihazı elektrik
prizinden ayıran ve kullanıcının erişebildiğini bir sisteme sahip olduğundan emin olunuz.
Enerji kaynağı kablosu hasar görmüş ise, herhangi bir tehlikeden sakınmak amacıyla
üretici, Franke yetkili servisleri tarafından değiştirilmelidir.
Uyarı:
Toprak bağlantısının bulunmaması, arızalı veya kusurlu toprak bağlantısı nedeniyle
meydana gelecek kazalardan firmamız sorumlu tutulmayacaktır.
Mikrodalga fırında tutarsız bir durum söz konusu olduğu takdirde, cihazı prizden sökünüz
veya mikrodalga fırının bağlantı girişindeki ilgili sigortayı çıkartınız.
15
UYARI
ƒ Cihazınız özel olarak donmuş gıdaların buzunun çözülmesi, ısıtma veya gıdaların
pişirilmesi gibi evsel amaçlar için tasarlanmıştır. Üretici uygun olmayan kullanım
durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
ƒ Sadece mikrodalga fırınlarda kullanıma uygun mutfak gereçlerini kullanınız.
ƒ Mikrodalga fırınınızın bozulmasını önlemek için fırın boşken veya döner tabla içerisinde
değilken asla çalıştırmayınız.
ƒ Mikrodalga fırınınızın kilit mekanizmasına asla müdahale etmeyiniz; onarım
gerektirecek bir hasara yol açabilirsiniz.
ƒ Gıdaları plastik veya kağıt kaplar içerisinde ısıttığınızda, muhtemel bir tutuşma
olasılığına bağlı olarak mikrodalga fırınınızı gözleyin.
ƒ Derin dondurucu poşetlerinde metal gereç, çatal, kaşık, bıçak, metal bağ veya ambalaj
teli kullanılması önerilmez.
ƒ Biberon içeriği çalkalanmalı ve karıştırılmalı ve yanıklardan kaçınmak için tüketmeden
önce sıcaklığını kontrol ediniz.
ƒ Çocuklarınıza yalnızca, mikrodalga fırını kullanmalarına yönelik gerekli bilgiyi verdiğiniz
ve çocuklarınızın uygunsuz kullanımdan doğabilecek tehlikeleri anlamış olmaları
durumunda gözetimsiz olarak mikrodalga fırını kullanmaları için müsaade ediniz.
ƒ Mikrodalga fırın içerisinde patlayabileceklerinden ötürü sıvı ve diğer gıdalar ağzı kapalı
kaplar içerisinde ısıtılmamalıdırlar.
ƒ Kabuklu yumurta ve tam katılaşmış kaynatılmış yumurta mikrodalga fırında
ısıtılmamalıdır; çünkü mikrodalgada ısıtma işlemi sonlandıktan sonra dahi patlayabilir.
ƒ İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması kaynama süresinde gecikmeyle sonuçlanır; bu
nedenle, içecek kabı tutulurken dikkatli olunmalıdır.
ƒ Az miktardaki gıdalarda (tek sosis, tek ay çöreği), gıda maddesinin yanına bir bardak su
koyun.
ƒ Çok uzun sureli ayarlarda ısıtmak, gıdayı kurutabilir ve yakabilir. Bu tür olaylardan
sakınmak amacıyla asla geleneksel fırınlara yönelik önerilen sürelerde pişirme
yapmayınız.
ƒ Isıtma esnasında duman görülürse, cihazı kapatın veya fişini çekin ve mikrodalga fırın
içerisindeki alevi söndürmek için kapağını kapalı tutun.
16
GENEL AÇIKLAMA
Tanımlama
Etiketi
Tekerlek Desteği
Döner Tabla
ƒ DÖNER TABLA:
Gıdaya müdahale etmeden eşit şekilde pişirilmesin sağlar.
- Pişirme kabı olarak da kullanılabilir.
- Dönüşü bir tahrik şaftı ve destek tekerleği tarafından kontrol edilir.
- Döner tabla her iki yönde dönmektedir.
- Her iki yönde dönmüyorsa, tüm bileşenlerinin doğru şekilde konumlandırıldığını doğrulayın.
ƒ DÖNER TABLA KAPALI
Tüm
:
mikrodalga fırın boşluğunu gerektiren servis tabağı kullanılması durumunda,
döner tablanın dönüş hareketini durdurmaya yöneliktir. Döner tabla durdurulduğunda,
gıda içeriğini karıştırmayı veya program içerisinde pişirme kabını çevirmeyi unutmayın.
ƒ TEKERLEK DESTEĞİ:
Rulmanlı mili elle çevirmeye çabalamayın; aksi takdirde tahrik sistemi hasar görebilir.
Sorunsuz şekilde dönmüyorsa, döner tablanın yanındaki çukurda herhangi bir şey
bulunmadığından emin olun.
17
YER
ƒ Cihaz yerden 85 cm yüksekliğe kurulmalıdır.
ƒ Mikrodalga fırını herhangi bir ısı veya buhar kaynağının uzağında düz ve yatay zemin
üzerine yerleştirin.
ƒ Mikrodalga fırın etrafında hava dolaşımı olduğundan emin olun.
ƒ Cihazla birlikte verilen kullanım kılavuzundaki tüm özellikler ve dahili koşulları kontrol
edin.
ƒ
ƒ Cihazın arkasındaki havalandırma çıkışlarını herhangi bir cismin tıkamadığından emin
olunuz.
ƒ Kurulumdan sonra elektrik prizine ulaşılabildiğinden emin olunuz.
ƒ Cihazınızı soğuk yerden sıcak yere taşıdıktan hemen sonra kullanmayınız (yaklaşık 12 saat bekleyiniz); çünkü yoğuşma meydana gelerek cihazda arızaya neden olabilir.
18
KONTROL PANELİ
A Gösterge Ekranı
Programlamayı kolaylaştırmak amacıyla
ekran: Saati, program uzunluğunu ve
programlanmış fonksiyonları ifade eder.
B Saat Ayarlama Tuşu
:
Saati ayarlamaya yöneliktir.
C Mikrodalga güç seçim düğmesi W
Mikrodalga güç düzeyini ayarlamaya
yöneliktir.
D Süre Seçim Düğmesi
:
Saati, program uzunluğunu ayarlamaya
yöneliktir.
E HAFIZA tuşları M1/M2/M3:
Önceden programlanmış 3 tuşa hızlı
erişime yöneliktir.
F SİL/DURDUR tuşu C/STOP:
Bir programı duraklatmak için (bir kez) ya
da iptal etmek için (iki kez) basınız.
G DURDUR – DÖNER TABLA tuşu
:
Döner tablanın dönüşünü sonlandırmaya
yöneliktir.
H BAŞLAT tuşu:
Tüm programları başlatmaya yöneliktir.
I Kapak açık düğmesi :
Kapağı açmaya ya da fırını durdurmaya
yöneliktir
19
SAATİN AYARLANMASI
Cihazın fişinin takılmasının ya da bir güç kesintisinin ardından
yanıp sönen 00 : 00 göstergesi saati ayarlamanız için sizi uyarır.
Saati ayarlamaya yöneliktir.
-
ayar düğmesine basınız.
- Süre seçim düğmesi ile saati ayarlayınız (ex. 12:00).
-
ayar düğmesine bir kez dokunarak doğrulayınız.
Saat ayarlanmıştır.
MİKRODALGA GÜÇ AYARLARI
GÜÇ AYARI
BUZ ÇÖZME
ÇOK DÜŞÜK ISIDA
PİŞİR
UYGULAMA
150
250
et, balık, meyve, ekmek ya da kırılabilecek
tabakların buzunu çözdürmeye yöneliktir
hassas yiyeceklerin pişirilmesine veya çok
yavaş pişirmeye yöneliktir.
Örneğin dana eti veya domuz rostosu gibi dışı
DÜŞÜK ISIDA PİŞİR
350
aşırı pişecek yiyeceklerin YÜKSEK ISIDA
PİŞİRME Güç ayarıyla başlayan programlarının
sonlandırılmasına yöneliktir
Balık ya da kümes hayvanlarını pişirmeye
yöneliktir Fasulye, mercimek yada süt ürünü
KAYNAT
500
yiyeceklerin YÜKSEK ISIDA PİŞİR güç ayarıyla
başlayan programlarının sonlandırılmasına
yöneliktir
Tüm taze ya da donmuş, önceden pişirilmiş
YENİDEN ISITMA
700
yiyeceklerin ve donmuş sebzelerin yeniden
ısıtılmasına yöneliktir
YÜKSEK ISIDA PİŞİR
750
MİKRODALGA ÇIKIŞ GÜCÜ 750 W
20
Taze sebze ve çorbaların pişirilmesine yöneliktir.
Tüm sıvıların ısıtılmasına yöneliktir.
BİR MİKRODALGA PROGRAMININ AYARLANMASI
Mikrodalga fırınınızın fişi takılı ve saati ayarlı ise;
Kapağı açın, yiyeceği içerisine yerleştirin, kapağı kapatın. Kapak düzgün biçimde
kapatılmamış ise, cihaz çalışmayacaktır.
Yiyecek, mikrodalga fırın içerisinde dönmek için fazla büyük ise, program öncesinde ya
da sırasında STOP TURNTABLE (Dönen Tablayı Durdur)
tuşuna basınız.
6 mikrodalga güç düzeyi mevcuttur:
(150 - 250 - 350 - 500 - 700 - 750 W).
Örnek: YÜKSEK ISIDA PİŞİRME güç düzeyinde (750 W) bir mikrodalga
programı ayarlayın.
c Mikrodalga seçim düğmesini 750 W değerine getirin.
görüntülenir.
d Süre Seçim Düğmesi ile program süresini ayarlayın, örneğin 5
dakika:
görüntülenir..
e BAŞLAT ‘a basın.
Program başlar: döner tabla dönmeye ve mikrodalga fırın ışığı
yanmaya başlayacaktır. Programın sonunda 3 kez bipleme sesi
duyulacaktır. Bipleme her 10 dakikada bir kapağı açıncaya kadar
tekrarlanacaktır.
Programlamada hata olması durumunda CLEAR/STOP tuşuna iki
kez basınız.
EKSPRES PROGRAM
c Seçim düğmesi ile program süresini ayarlayınız, örneğin üç dakika:
görüntülenir. .
d START tuşuna basınız.
YÜKSEK ISIDA PİŞİRME programı otomatik olarak başlayacaktır:
Döner tabla harekete geçecek ve mikrodalga fırının ışığı yanacaktır.
21
HAFIZA TUŞLARI M1 / M2 / M3
Hafıza tuşları, sadece M1/M2/M3 seçeneklerine basarak erişebileceğiniz sık
kullanılan 3 programı kaydetmenize olanak tanır. Dilediğiniz programı
kullanabilirsiniz.
Örnek: Bir tabak yiyeceği ısıtmaya programlamak için Hafıza Tuşunu
kullanın.
Programı hemen kullanacakmış gibi ayarlayın:
c Mikrodalga güç seçim düğmesini YÜKSEK ISIDA PİŞİR seçeneğine
getiriniz(750 W) :
görüntülenir.
d Seçim düğmesi ile program süresini ayarlayınız, örneğin 2
dakika:
görüntülenir.
e START tuşuna basmak yerine MEMORY (Hafıza tuşu ) M1’e
basınız, birkaç saniye sonra kişisel programın hafızaya
alındığını doğrulayan bir ton duyacaksınız.
görüntülenir.
M2 / M3 Hafıza tuşlarına basarak iki ya da daha fazla programı hafızaya alabilirsiniz.
Bir programı çağırmak için karşılık gelen Hafıza tuşuna basınız; önceden
programlanan bilgi görüntülenecektir.
START tuşuna bastığınızda, hafızaya alınmış program başlayacaktır.
22
GÖSTERGELER
MİKRODALGA FIRIN ÇALIŞIR DURUMDAYKEN :
■ TURNTABLE STOP
tuşuna basarak program esnasında döner tablayı
durdurabilir veya başlatabilirsiniz.
■ Bir programı değiştirmek için, C/STOP tuşuna iki kez basınız ve tekrar programlayınız.
■ Program bitmeden kapağı açarsanız, kapağı kapatın ve ardından programa devam
etmek için START tuşuna basın.
■ Buz çözme fonksiyonunu kullanırken (150 W), en iyi sonucu elde etmek amacıyla
program içerisinde iken çeviriniz. Kapağı kapatın ve programın ikinci kısmına devam
etmek amacıyla START tuşuna basınız.
■ Bir program bitmeden önce yiyeceği çıkarttığınız takdirde, programı silmek için
C/STOP tuşuna iki kez basınız.
Sorun Giderme Rehberi
Öneri
Sorun
Mikrodalga çalışırken ses çıkartıyorsa
Döner tabla düzgün biçimde dönmüyor.
Tekerleri ve tabla altındaki boşluğu
temizleyiniz.
N
Yiyecek ısınmıyor.
Yalnızca mikrodalga pişirmeye yönelik
kaplar kullandığınızdan emin olunuz.
N
Cihaz Kıvılcım çıkartıyor.
D
23
Korozyondan sakınmak için ıslaklığı bir
bez ile siliniz.
BAKIM VE TEMİZLİK
■ UYARI : Cihazın içinde ve dışında oluşabilecek herhangi bir artığı
çıkartmak için mikrodalga fırını düzenli olarak temizlemeniz önerilir.
Sabunlu ve ıslak bir bez kullanınız. Cihaz temiz tutulmadığı takdirde,
yüzeyi bozularak kullanım ömrünü olumsuz etkiler ve muhtemelen
tehlikeli bir durumun ortaya çıkmasına neden olur. Mikrodalga fırın
kapağı veya kapak contaları hasar gördüğünde, mikrodalgafırın yetkili
Franke servisi tarafından kontrol edilene dek çalıştırılmamalıdır.
■ Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
■ Mikrodalga fırına zarar verebildikleri için yıpratıcı temizlik
maddeleri, alkol veya çözücüleri kullanmayınız.
■ Mikrodalga fırında kötü koku veya yanmış kir bulunması durumunda iki dakika süreyle
limon suyu veya sirke içeren suyu mikrodalga fırın içerisinde kaynatın ve az miktarda
bulaşık detarjanı ile mikrodalga fırın yan yüzeylerini temizleyin.
■ Döner tabla temizlemek için çıkartılabilir, Kolaylıkla
çıkartmak için bir kenarına bastırmak suretiyle kaldırınız..
Tahrik şaftını söktüğünüzde motor şaft deliğine su
girmemesine dikkat ediniz.
Kolayca cıkarabilmek için döner tablanın ve tekerlek
desteğin uygun yerlere konulduğundan emin olunuz.
■ Cihazda herhangi bir hasar meydana gelmiş ise:
- Mikrodalga fırın kapağının hasar görüp görmediğini kontrol
edin.
■ Mikrodalga fırın çalışmıyorsa, tamirci çağırmadan önce:
- Elektrik beslemesini kontrol edin.
- Kapağın doğru şekilde kapatıldığını kontrol edin.
- Kullandığınız programı kontrol edin.
DİKKAT : Mikrodalga fırını asla kendiniz onarmaya
çalışmayınız.
UYARI: Kalifiye personel haricinde bir kişinin mikrodalga enerjiye maruz kalmaktan koruyan
kapağı çıkartmasını gerektiren onarım yapması tehlikelidir.
Yalnızca Franke yetkili servisi mikrodalga fırınınızı
onarmaya yetkilidir.
24