Rapid Ek Kılavuz

Transkript

Rapid Ek Kılavuz
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
ŠKODA Rapid
Ek
Dodatek MR14
Rapid turecky 05.2013
S56.5612.01.77
5JA 012 025 AH
Kontrol
Ekranda okla işaretlenen noktada » Şek. 1 2 sayısı görüntülenirse Kontrol zamanı
gelmiştir.
Ek
Bilgi ekranında şu yazı gösterilir:
Teknik değişiklikler 05.2013
Kontrole ... km veya ... gün kaldı.
Bu ek, Rapid modeli kullanım kılavuzunun 11.2012 baskısının tamamlayıcı ekidir.
Bu ekteki bilgiler, kullanma kılavuzundaki bilgilere göre önceliğe sahiptir.

Servis vadesi geldiği zaman, kontak açıldıktan sonra ekranda yakl. 20 saniye yanıp
sönen bir anahtar sembolü  ve KONTROLU metni belirir.
Bilgi ekranında şu yazı gösterilir:
Kontrol zamanı!
Servis aralığı göstergesi
Şek. 1
Servis aralığı göstergesi: Uyarı
Bir sonraki servis tarihine kadar olan yol mesafesinin ve gün sayısının
gösterilmesi
Bir sonraki servis tarihine kalan yol mesafesini ve günleri 5 düğmesi yardımıyla
istediğiniz zaman görüntüleyebilirsiniz » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Gösterge
paneli - Genel bakış.
Ekranda yaklaşık 10 saniye süreyle bir anahtar sembolü  belirir ve kaç kilometre
kaldığı gösterilir. Aynı zamanda bir sonraki servise kaç gün kaldığı da gösterilir.
Bilgi ekranı olan araçlarda gösterge Ayarlar menüsünden açılabilir » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Bilgi ekranı.
Bilgi ekranında bir arada yaklaşık 10 saniye şu görülecektir:
Donanıma bağlı olarak ekran göstergesi farklı olabilir.
Yağ değişimi ... km / ... gün
Servis aralığına ulaşmadan önce kontak açıldıktan sonra yaklaşık 10 saniye bir
anahtar sembolü  ve yaklaşan servis zamanına kalan gün sayısı ve ne kadar kilometre kaldığı gösterilir » Şek. 1.
Kontrolü ... km / ... gün
Kilometre göstergesi, gerektiğinde gün sayacı servis vadesine kadar 100 km'lik
adımlarla, gerektiğinde gün olarak geri sayar.
Yağ değişim servisi
Ekranda okla işaretlenen noktada » Şek. 1 1 sayısı görüntülenirse Yağ değişim servisi zamanı gelmiştir.
Bilgi ekranında şu yazı gösterilir:
Not
Araç aküsü söküldüğü zaman, servis aralığı göstergesi değerleri olduğu şekilde
muhafaza edilir.
■ Bir onarımdan sonra gösterge paneli değiştirilirse, servis aralığı göstergesinin
sayacına doğru değerler girilmelidir. Bu çalışma bir yetkili servis tarafından yapılır.
■ Servis aralıkları hakkında detaylı bilgiler için bkz. » Servis planı, bölüm Servis
aralıkları.
■

Yağ değişimine ... km veya ... gün kaldı.
Servis vadesi geldiği zaman, kontak açıldıktan sonra ekranda yakl. 20 saniye yanıp
sönen bir anahtar sembolü  ve YAG DEG metni belirir.
Bilgi ekranında şu yazı gösterilir:
Yağ değişimi zamanı!
Ek
1
Elektrikli camlar
Işığın açılması ve kapatılması
ÖNEMLİ
Far şalteri  veya  konumunda, kontak anahtarı çekili ve sürücü kapısı açık ise
stop lambası açık kalır ve akustik bir uyarı sinyali duyulur. Park lambasını kullanmadan araçtan indiğinizde far şalterini daima O konumuna çeviriniz.

DAY LIGHT (gündüz sürüş farı) fonksiyonu
Gündüz sürüş farı fonksiyonunun devre dışı bırakılması1)
› Gündüz sürüş farı sigortasını çıkararak gündüz sürüş farını devre dışı bırakınız » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Kumanda panelindeki sigortalar.
Şek. 2 Sürücü kapısındaki / arka kapılardaki düğmeler
Elektrikli cam düğmeleri
A Sürücü kapısındaki elektrikli cam düğmesi
B Ön yolcu kapısındaki elektrikli cam düğmesi
C Sağ arka kapıdaki elektrikli cam düğmesi
D Sol arka kapıdaki elektrikli cam düğmesi
S Emniyet düğmesi
Gündüz sürüş farı fonksiyonunun etkinleştirilmesi1)
› Gündüz sürüş farı sigortasını takarak gündüz sürüş farını etkinleştiriniz » Araç
kullanma kılavuzu, bölüm Kumanda panelindeki sigortalar.

Güç sınırlaması
Arka taraftaki elektrikli camlar bir güç sınırlaması ile donatılmıştır. Pencere kapatılırken meydana gelebilecek sıkışma sonucundaki yaralanma tehlikesini azaltır.
Bir engel durumunda kapatma işlemi durdurulur ve cam birkaç cm geri gider.
Engel, sonraki 10 saniye içinde de kapanmayı engellerse, kapama işlemi yeniden
kesilir ve cam birkaç santimetre geri gider.
İkinci kez geri gitmesinden sonra 10 saniye içinde engelin ortadan kaldırılmamasına rağmen camı tekrar kapatmayı denerseniz kapatma işlemi sadece durdurulur.
Güç sınırlaması hala devrededir.
Sonraki 10 saniye içinde camı yeniden kapatmayı denerseniz, o zaman güç sınırlaması devreden çıkar - Şimdi cam tam güçle kapanır!
10 saniyeden daha uzun beklerseniz, güç sınırlaması tekrar devreye girer.
1)
2
ÇALIŞTIRMA-DURDURMA sistemi olan araçlar için geçerli değildir.
Ek


Çöp kutusu
Poşetin değiştirilmesi
› Çöp kutusunu eşya gözünden çıkarınız.
› İç çerçevenin iki yerleşme tırnağını ok yönünde 4 » Şek. 4 hazne gövdesinden
bastırarak alınız.
› Poşeti, iç çerçeve ile birlikte ok yönünde 5 aşağı doğru çekiniz.
› Poşeti iç çerçeveden çıkarınız.
› Poşeti çerçevenin içinden geçiriniz ve ok yönünde 6 çerçevenin üzerine geçiriniz.
› Poşeti yerleştirdiğiniz çerçeveyi ok yönünde 7 kutu gövdesine yerleştiriniz.
İç çerçevenin iki yerleşme tırnağı duyulacak şekilde yerine oturmalıdır.
DİKKAT
Şek. 3 Çöp kutusu / Çöp kutusunun açılması
■
■
■
Çöp kutusunu asla küllük olarak kullanmayınız - Yangın tehlikesi söz konusu!
Çöp kutusuna asla yanıcı maddeler koymayınız - Yangın tehlikesi söz konusu!
Poşeti sadece araç dururken değiştiriniz - Kaza tehlikesi söz konusu!
Not
20x30 cm ebatında poşet kullanmanızı tavsiye ederiz.

Çift taraflı taban kaplaması
Bagaj bölmesinde çift taraflı bir taban kaplaması olabilir.
Şek. 4 Poşetin değiştirilmesi
Çöp kutusu, kapılardaki eşya gözlerine takılabilir.
Çöp kutusunun takılması
› Çöp kutusunu, ön kısmını eşya gözünün kenarına takınız.
› Çöp kutusunun arka kısmını ok yönünde 1 » Şek. 3 bastırınız.
› Çöp kutusunu istediğiniz gibi ok yönünde 2 kaydırınız.
Çift taraflı taban kaplamasının tek tarafı kumaştan yapılmıştır, diğer tarafı yıkanabilir (bakımı daha kolay).
Yıkanabilir tarafı ıslak veya kirli nesneler taşınırken kullanılır.
Not
Kaplamayı daha rahat çevirmek için kaplamadaki halka kullanılabilir.

Çöp kutusunun çıkarılması
› Çöp kutusunu ok yönünün tersine 1 » Şek. 3 çıkarınız.
Çöp kutusunun açılması/kapatılması
› Tutamağı ok yönünde 3 » Şek. 3 açınız.
Kapatma işlemi ters sırada gerçekleşir.
Ek
3
DİKKAT
Spoyler
Takılmış çeki topuzuyla her sürüşten önce bunların doğru oturduğunu ve yuvaya sıkı sabitlendiğini kontrol ediniz.
■ Çeki topuzu yuvaya doğru oturmamış ve sabitlenmemişse kullanılması yasaktır.
■ Römork tertibatı hasarlı ve parçaları eksikse kullanılması yasaktır.
■ Römork tertibatı üzerinde herhangi bir değişiklik ve uyarlama işlemi yapmayınız.
■ Araca römork bağlı iken, çeki topuzunun kilidini kesinlikle açmayınız.
■
Yeni aracınızın ön tamponundaki spoyler ile birlikte bagaj kapağı üzerinde de bir
spoyler varsa aşağıdaki talimatlara uyulmalıdır.
› Güvenlik nedenlerinden dolayı ön tamponunda spoyler olan araçların daima bagaj kapağı üzerinde de uygun bir spoyler ile donatılmış olması gerekmektedir.
› Sadece ön tamponda bağımsız bir spoyler olamayacağı gibi bagaj kapağı üzerinde spoyler olmayan bir kombinasyonla veya bagaj kapağı üzerinde uygun olmayan bir spoyler olan bir kombinasyonla da olamaz.
› Olası onarımları, spoylerlerin değiştirilmesi, eklenmesi veya çıkarılması gibi işlemleri bir ŠKODA servis ortağı ile görüşmenizi tavsiye etmekteyiz.
ÖNEMLİ
DİKKAT
Tamponun boyasına zarar vermemek için çeki topuzu ile çalışırken dikkatli olunuz.
Aracınızın spoylerinde usule uygun olarak yapılmayan çalışmalar fonksiyon bozukluklarına neden olabilir - Kaza tehlikesi söz konusu ve ağır yaralanmalar
meydana gelebilir!

Tanım

Römork tertibatı

Konuya giriş
Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:
Tanım
Hazır konumunun ayarlanması
Çeki topuzunun monte edilmesi
Usulüne uygun olarak sabitlenmesinin kontrol edilmesi
Çeki topuzunun çıkarılması
Kullanım ve bakım
4
5
6
6
7
8
Aracınız fabrikada bir römork tertibatı veya orijinal ŠKODA aksesuarı römork tertibatı ile donatılmışsa, bu römork işletimine ilişkin tüm teknik şartları ve ulusal yasal
yönetmelikleri yerine getirir.
Araç ile römork arasındaki elektrik bağlantısı için aracınızda 13 kutuplu bir soket
bulunmaktadır. Eğer çekilecek römork bir 7 kutuplu sokete sahip ise, ŠKODA orijinal aksesuarlarındaki uygun bir adaptör kullanılabilir.
Azami römork destek yükü 50 kg'dır.
4
Ek
Şek. 5 Römork tertibatı taşıyıcısı / çeki topuzu

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
bkz. Sayfa 4 okuyu-
Çeki topuzu çıkarılabilir ve stepne çukurunda veya bagaj bölümündeki stepne bölmesinde bulunmaktadır » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Araç aletleri.
Resim tanımı » Şek. 5
1
2
3
4
13 kutuplu priz
Emniyet halkası
Yuva
Yuva kapağı

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Koruma kapağı
Çeki topuzu
Kilitleme topuzları
Merkezleyici
El çarkındaki yeşil işaret
El çarkı
Anahtar
Kilit kapağı
El çarkındaki kırmızı işaret
Çeki topuzundaki beyaz işaret
Şek. 7 Hazır konumu
Not
Anahtarın alt kısmında bir kod numarası vardır. Bir anahtarın kaybolması durumunda, lütfen size bir yedek anahtar temin edecek olan yetkili servise başvurunuz.
Hazır konumunun ayarlanması


Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
bkz. Sayfa 4 okuyu-
Çeki topuzunu takmadan önce her zaman hazır konumunu ayarlayınız.
› Anahtarı A dayanma noktasına kadar ok yönünde 1 çeviriniz » Şek. 6.
› Çeki topuzunu sol elinizle tutunuz.
› Sağ elinizle el çarkını B ok yönünde 2 çekiniz ve dayanma noktasına kadar ok
yönünde 3 döndürünüz.
El çarkı bu konumda sabitlenir.
Hazır konumu » Şek. 7
 Anahtar C kilidi açık konumda - anahtar üzerindeki ok „Kilit açık“ sembolüne
doğru bakmalı. Anahtar çekilemez.
 Kilitleme topuzları D tamamen çeki topuzunun içine bastırılabilir.
 El çarkı üzerindeki kırmızı işaret E çeki topuzundaki beyaz işarete doğru
bakmalı.
 El çarkı ve çeki topuzu arasında yakl. 4 mm'lik belirgin bir boşluk F var.
Şek. 6 Hazır konumunun ayarlanması
Bu şekilde ayarlanan çeki topuzu yuvaya yerleştirilmeye hazırdır.
DİKKAT
Çeki topuzu hazır konumuna ayarlanamıyorsa kesinlikle kullanılmamalıdır.
ÖNEMLİ
Anahtar, hazır konumunda el çarkı kilidinden çekilemez.

Ek
5
› Çeki topuzunun doğru sabitlendiğini kontrol ediniz » Sayfa 6.
Çeki topuzunun monte edilmesi
DİKKAT
Çeki topuzunu sabitlerken el çarkını elinizle tutmayınız - Parmaklarınızı yaralayabilirsiniz.
■ Çeki topuzunu monte ettikten sonra her zaman kilidi kilitleyiniz ve anahtarı
çekiniz.
■ Çeki topuzu, anahtar takılı iken kullanılmamalıdır.
■ Çeki topuzu hazır konumunda değilse yuvaya sabitlenemez.
■
ÖNEMLİ
Şek. 8 Çeki topuzunun yerleştirilmesi / Kilidin kilitlenmesi ve anahtarın çekilmesi
Anahtarı çekip çıkardıktan sonra her zaman el çarkı kilidinin kapağını takınız - Kilidin kirlenme tehlikesi söz konusu.
Not
Şek. 9
Kilit kapağının takılması
Yuva kapağını çıkardıktan sonra bagaj bölmesinde uygun bir yerde muhafaza ediniz.

Usulüne uygun olarak sabitlenmesinin kontrol edilmesi
Şek. 10
Çeki topuzunun usulüne uygun
olarak sabitlenmesi

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
bkz. Sayfa 4 okuyu-
› Yuvanın kapağını 4 » Şek. 5 için bkz. Sayfa 4 aşağı doğru çektiriniz.
› Çeki topuzunu hazır konumuna getiriniz » Sayfa 5.
› Çeki topuzunu alttan » Şek. 8 tutunuz ve duyulur şekilde yerine oturuncaya kadar yuvaya yerleştiriniz »
.
El çarkı A kendiliğinden önceki pozisyonuna geri döner ve çeki topuzuna dayanır » .
› Anahtarı
B dayanma noktasına kadar sağa doğru ok yönünde 1 çevirerek el çarkı kilidini kilitleyiniz - anahtar üzerindeki ok „Kilit kapalı“ sembolüne doğru bakmalı.
› Kapağı ok yönünde 2 çekip çıkartınız.
› Kapağı C ok yönünde el çarkı kilidinin 3 » Şek. 9 üzerine takınız.
6
Ek

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
bkz. Sayfa 4 okuyu-
Çeki topuzu, her kullanımdan önce, uygun olarak sabitlenip sabitlenmediği bakımından kontrol edilmelidir.


Aşağıdaki noktaları kontrol ediniz.





Çeki topuzu kuvvetle „sarsıldığında“ yuvadan çıkmıyor olmalı.
El çarkı üzerindeki yeşil işaret A » Şek. 10 çeki topuzundaki beyaz işarete
doğru bakıyor olmalı.
El çarkı çeki topuzuna dayanmalı - boşluk olmamalıdır.
El çarkı kilidi kilitlenmiş ve anahtar çekili olmalı.
Kapak B el çarkı kilidine takılı olmalı.
kı kilidini açınız - anahtar üzerindeki ok „Kilit açık“ sembolüne doğru bakmalı.
C ok yönünde
3 çekiniz.
› Çektiğiniz el çarkını dayanma noktasına kadar ok yönünde 4 çeviriniz ve bu pozisyonda tutunuz.
› Çeki topuzunu ok yönünde 5 aşağı doğru yuvadan çekiniz.
› Çeki topuzunu alttan tutunuz » Şek. 12 ve diğer elinizle el çarkını

Aynı zamanda çeki topuzu hazır konumuna kenetlenir ve böylece tekrar yuvaya
yerleştirilmeye hazır duruma gelir » .
› Yuva kapağını
Çeki topuzunun çıkarılması
bkz. Sayfa 4 okuyu-
› El çarkı kilidinin kapağını A ok yönünde 1 » Şek. 11 çıkarıp alınız.
› Anahtarı B kilide sokunuz.
› Anahtarı B dayanma noktasına kadar sola doğru ok yönünde 2 çevirerek el çar-
DİKKAT
Römork tertibatı ancak çeki topuzu usulüne uygun olarak kilitlenmişse kullanılabilir!
Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
4 » Şek. 5 için bkz. Sayfa 4 takınız.
DİKKAT
Çeki topuzunu bagajda asla boşta bırakmayınız. Ani frenlemelerde hasar verebilir ve araç içindeki yolcuların güvenliğini tehlikeye atabilir!
■ Araca römork bağlı iken, çeki topuzunu kesinlikle sökmeyiniz.
■
ÖNEMLİ
El çarkı dayanma noktasına kadar çevrilmezse, çeki topuzu çıkarıldıktan sonra
önceki pozisyonuna döner, çeki topuzuna dayanır ve hazır konumunda kenetlenmez. Bu durumda, bir sonraki takma işleminden önce çeki topuzu bu konuma getirilmelidir.
■ Sökme işleminden sonra yuvanın kapak ile kapatılması gerekir. Bu şekilde yuvanın içerisine yabancı madde girmesi önlenir.
■
Şek. 11 Kilit kapağının çıkarılması / Kilidin açılması
Şek. 12
Çeki topuzunun çözülmesi
Not
Çeki topuzunu çıkarmadan önce küresel başlığa koruyucu kapağı takmanızı öneririz.

■ Çeki topuzunu kutuya koymadan önce, araç aletleriyle temizleyiniz.
■
Ek
7
Römork yükleme
Kullanım ve bakım

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.

bkz. Sayfa 4 okuyu-
Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
bkz. Sayfa 8 okuyu-
Çekilen yük dengeli olmalıdır. Bunun için azami izin verilen destek yükünden faydalanılmalıdır. Yetersiz destek yükü, çekilen yükün sürüş tutumunu olumsuz etkiler.
İçeri kir girmemesi için yuvanın kapağını kapatınız.
Römork bağlamadan önce her zaman küresel başlığı kontrol ediniz ve gerekirse
uygun bir yağlama gresi sürünüz.
Yük dağılımı
Römorktaki yükü, ağır nesneler mümkün olduğunca aksa yakın olacak şekilde
dağıtılmalıdır. Nesneler kaymaya karşı emniyete alınmalıdır.
Çeki topuzunu saklarken, bagajın kirlenmesini önlemek için koruyucu kapağı kullanınız.
Yuva yüzeylerini kirlendiklerinde temizleyiniz ve uygun bir koruyucu bakım maddesi uygulayınız.
Boş araç ve yüklü römork durumunda yük dağılımı hiç elverişli değildir. Eğer buna
rağmen bu durumda sürmeniz gerekiyorsa, özellikle yavaş sürünüz.
ÖNEMLİ
Yuvanın üst kısmına gres sürülüdür. Gresi temizlememeye dikkat ediniz.

Lastik hava basıncı
Aracın lastik dolum basıncını „tam yük“ için düzeltiniz » Araç kullanma kılavuzu,
bölüm Lastik ömrü.
Römork
Römork yükü
İzin verilen römork yükü kesinlikle aşılmamalıdır » Araç kullanma kılavuzu, bölüm
Teknik veriler.

Belirtilen römork yükleri sadece deniz seviyesinden 1 000 metreye kadar olan
yükseklikler için geçerlidir.
Konuya giriş
Bu bölümde aşağıdaki konulara ilişkin bilgiler bulacaksınız:
Römork yükleme
Römork kullanımı
Hırsızlık alarm sistemi
Çocuk koltuğunun ön yolcu koltuğu üzerinde kullanılması
Rakım arttıkça motorun performansı ve dolayısıyla tırmanma kabiliyeti azalır. Bu
yüzden her ilave 1 000 metre rakım için (başlanan dahil) izin verilen azami çekme
ağırlığı % 10 azaltılmalıdır.
8
9
10
10
Çekme ağırlığı, yüklü çekici aracın ve yüklü römorkun gerçek ağırlıklarından oluşur.
Römork tertibatının tip plaketindeki römork ve destek yük bilgisi, sadece tertibatın test değeridir. Araçla ilgili değerler araç belgelerinde yer almaktadır.
DİKKAT
Römork varken aracı daima dikkatli bir şekilde kullanınız.
DİKKAT

İzin verilen azami aks ve destek yükü ve aracın ve römorkun izin verilen azami toplam veya çekme ağırlığını aşmayınız - Kaza ve ağır yaralanma tehlikesi
söz konusu!
■ Yükün kayması sürüş dengesini ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir Kaza ve ağır yaralanma tehlikesi söz konusu!
■
8
Ek

Sürüş hızı
Emniyet sebebiyle römork varken 80 km/saatten fazla hız yapmayınız.
Römork kullanımı
Şek. 13
13 kutuplu prizin dışarı doğru
döndürülmesi
Römorkta çok hafif bir sarsılma hissetseniz bile hızı hemen düşürünüz. Asla hızlanmak suretiyle römorku „düz tutmaya“ gayret etmeyiniz.
Frenler
Zamanında fren yapınız! Emniyet freni olan bir römorkta önce yumuşak, daha sonra sıkı bir şekilde fren yapılmalıdır. Böylece bloke olan römork tekerleklerinden gelen fren darbeleri önlenmiş olur.
Motoru ayrıca fren olarak kullanmak için, yokuş aşağı yollarda vitesi zamanında
küçültünüz.

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
bkz. Sayfa 8 okuyu-
Sürüşten önce
› 13 kutuplu prizi tutamağından A tutunuz ve ok yönünde dışarı doğru döndürünüz » Şek. 13.
› Koruyucu kapağı 5 » Şek. 5 için bkz. Sayfa 4 yukarı doğru çıkarıp alınız.
Sürüşten sonra
› 13 kutuplu prizi tutamağından A tutunuz ve ok yönünün tersine içeri doğru
döndürünüz » Şek. 13.
› Koruyucu kapağı 5 » Şek. 5 için bkz. Sayfa 4 küresel başlığın üzerine takınız.
Emniyet halkası
Emniyet halkası B » Şek. 13 römorkun ayrılma telini asmak içindir.
Emniyet halkasına asıldığında römorkun ayrılma teli, araca göre tüm römork konumlarında (keskin virajlar, geri sürüş vb.) sarkıyor olmalı.
Dış aynalar
Eğer römorkun arkasındaki trafik bölgesini seri üretilen dikiz aynalarıyla göremiyorsanız, mutlaka ek dış ayna taktırmalısınız. Ulusal yasal yönetmelikler dikkate
alınmalıdır.
Farlar
Aracın ön kısmı römork takılı iken havaya kalkabilir ve ışık diğer trafik katılımcılarının gözünü alabilir.
Motorun aşırı ısınması
Eğer soğutma sıvısı sıcaklık göstergesinin ibresi daha ziyade sağ, yani kırmızı
renkli kadran bölgesinde geziyorsa, hız derhal azaltılmalıdır.
Gösterge panelindeki  kontrol lambası yanıp söndüğü zaman, araç durdurulmalı
ve motor kapatılmalıdır. Birkaç dakika beklenmeli ve soğutma sıvısı dengeleme
kabındaki soğutma sıvısı seviyesi kontrol edilmelidir » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Soğutma sıvısı seviyesinin kontrol edilmesi.
Aşağıdaki uyarılar dikkate alınmalıdır » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Soğutma
sıvısı sıcaklığı/Soğutma sıvısı seviyesi.
Soğutma sıvısı sıcaklığı, kalorifer devreye alınarak düşürülebilir.
DİKKAT
Emniyet halkasını asla çekme amaçlı kullanmayınız!
Sürüş hızı, yol ve trafik durumuna uyarlanmalıdır.
■ Usulüne uygun bağlanmayan veya yanlış bağlanan elektrik hatları römorkta
elektriğe ve tüm araç elektroniğinde fonksiyon arızalarına ve kazalara ve ağır
yaralanmalara yol açabilir.
■ Elektrik sistemi ile ilgili çalışmalar yalnızca yetkili servisler tarafından yapılmalıdır.
■ Römorkun elektrik sistemi asla doğrudan arka lambaların veya başka elektrik
kaynaklarının elektrik bağlantılarına bağlanmamalıdır.
■ Römorkun takılması ve çıkarılması sırasında çekici aracın el freni mutlaka çe
kilmelidir.
■
■
Işık mesafesi ayarı döner ayarlayıcısı ile far ayarını yapınız » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Işık mesafesi ayarı.
Ek
9
ÖNEMLİ
Çocuk koltuğunun ön yolcu koltuğu üzerinde kullanılması
Römorku taktıktan ve prizi bağladıktan sonra römork arka lambalarının çalışıp
çalışmadığı kontrol edilmelidir.
■ Römork aydınlatmasında bir arıza varsa, kumanda panelinde bulunan sigorta kutusundaki sigortaları kontrol ediniz » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Kumanda panelindeki sigortalar.
■
Önünde devre dışı bırakılmamış bir hava yastığı bulunan bir koltuk üzerinde asla
geriye doğru bakan bir çocuk emniyet sistemi kullanmayınız. Çocuk ağır veya
ölümcül şekilde yaralanabilir.
Not
Römorkun ayrılma fren telinin emniyet halkasına teması sonucunda halkanın yüzey korumasında mekanik aşınma oluşabilir. Bu aşınma emniyet halkasının çalışmasını engellemez ve bir hata oluşturmaz; bu yüzden garanti kapsamının dışındadır.
■ Römorku sıkça kullanıyorsanız, aracınızı periyodik servis aralarında da kontrol

ettiriniz.
■
Şek. 14 Ön yolcu tarafındaki B sütunundaki etiket
Hırsızlık alarm sistemi

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
bkz. Sayfa 8 okuyu-
Araç kilitli iken, römorka olan elektrik bağlantısı kesilir kesilmez alarm devreye girer.
Bir römork bağlanmadan veya ayrılmadan önce hırsızlık alarm sistemi daima devre
dışı bırakılmalıdır » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Hırsızlık alarm sistemi.
Bir römorkun hırsızlık alarm sistemine dahil edilmesi için koşullar.




Araç fabrika çıkışlı olarak bir hırsızlık alarm sistemi ve bir römork tertibatı ile
donatılmış olmalıdır.
Römork prizi üzerinden römorkun çekici araç ile elektrik bağlantısı sağlanmış
olmalıdır.
Aracın ve römorkun elektrik sistemi çalışır durumda olmalıdır.
Araç, araç anahtarıyla kilitlenmiş ve hırsızlık alarm sistemi etkin olmalıdır.
Not
LED arka lambalı römorklar teknik nedenlerden dolayı hırsızlık alarm sistemine da
hil edilemez.
10
Ek

Önce yönlendirici bilgileri ve güvenlik bilgilerini
nuz ve dikkate alınız.
bkz. Sayfa 8 okuyu-
Güvenlik nedenlerinden dolayı, çocuk koltuklarının mümkün olduğunca arka koltuklara takılmasını tavsiye ederiz.
Çocuğun ön koltukta seyahat ettiği bir çocuk koltuğu kullanılırken aşağıdaki bilgiler dikkate alınmalıdır.
› Çocuğun sırtının sürüş yönünde olduğu bir çocuk koltuğunun kullanılması halinde, ön yolcu ön hava yastığı mutlaka devreden çıkarılmalıdır » .
› Mümkünse ön yolcu koltuk arkalığını, ön yolcu koltuk arkalığı ve çocuk koltuğu
arkalığı arasında sabit bir temas oluşacak şekilde dik konuma alınız.
› Mümkünse ön yolcu koltuğunu, ön yolcu koltuğu ve arkasında bulunan çocuk
koltuğu ile arasında temas olmayacak şekilde arkaya doğru kaydırınız.
› 2 veya 3 grubuna ait çocuk koltuklarında çocuk koltuğu koltuk başlığındaki döner kaplamanın, ön yolcu tarafındaki B direğinin döner kaplaması önünde veya
aynı yükseklikte olmasına dikkat edilmelidir.
› Yüksekliği ayarlanabilen ön yolcu koltuğu mümkün olduğunca yukarı doğru
ayarlanmalıdır.
› Ön yolcu emniyet kemeri mümkün olduğunca yukarı doğru ayarlanmalıdır.
› Çocuk koltuğunu koltuğa ve çocuğu çocuk koltuğuna, bu çocuk koltuğu üreticisinin yayınladığı çocuk koltuğunun kullanım kılavuzunda belirtilen koşullara uy
gun şekilde yerleştiriniz ve sabitleyiniz.
DİKKAT
Çocuğun sırtının sürüş yönünde olduğu bir çocuk koltuğunun ön yolcu koltuğunda kullanılması halinde, ön yolcu ön hava yastığı mutlaka devreden çıkarılmalıdır » Araç kullanma kılavuzu, bölüm Hava yastığı sistemi.
■ Ön yolcu ön hava yastığı devrede iken asla ön yolcu koltuğunda çocuğun sırtının sürüş yönünde olduğu bir çocuk koltuğu kullanmayınız. Bu çocuk koltuğu
ön yolcu ön hava yastığının açılma bölgesindedir. Hava yastığı açıldığı zaman,
çocuk ağır veya hayati tehlikesi olacak şekilde yaralanabilir.
■ Ön yolcu tarafındaki B sütunundaki etiket de bu gerçeğe işaret eder » Şek.
14. Bu etiket ön yolcu kapısı açıldığı zaman görülmektedir. Bazı ülkeler için etiket, ön yolcunun güneş siperliğine yapıştırılmıştır.
■ 2 veya 3 grubuna ait çocuk koltuklarında çocuk koltuğu koltuk başlığındaki
döner kaplamanın, ön yolcu tarafındaki B direğinin döner kaplaması önünde
veya aynı yükseklikte olmasına dikkat edilmelidir.
■ Çocuğun sırtının sürüş yönüne dönük oturduğu çocuk koltuğu ön yolcu koltuğunda artık kullanılmayacaksa, ön yolcu ön hava yastığı tekrar devreye sokulmalıdır.
■

Ek
11
ŠKODA AUTO a.s. tüm tiplerin ve modellerin sürekli olarak geliştirilmesi için çalışmaktadır. Bu nedenle sevkıyat kapsamında şekil, donanım ve teknik olarak daima
değişiklikler olabileceğini anlayışla karşılayacağınızı umarız. Dış görünüş, güçler, ölçüler, ağırlıklar, normlar ve aracın fonksiyonları ile ilgili bilgiler, bu kılavuzun baskısı
sırasındaki bilgi durumunu yansıtmaktadır. Bazı donanımlar ancak daha sonra kullanılabilir veya sadece belirli pazarlar için sunulur, konuya ilişkin bilgileri ŠKODA bayilerinden alabilirsiniz. Bu talimattaki verilerden, resimlerden ve tanımlamalardan herhangi bir talep söz konusu olamaz.
Bu kılavuzun tekrar basılmasına, çogaltılmasına, tercüme edilmesine veya başka bir
şekilde kullanılmasına, özet şeklinde dahi olsa, ŠKODA AUTO a.s.'nin yazılı izni olmadan müsaade edilmez.
Telif hakları kanununa göre bütün telif hakları ŠKODA AUTO a.s.'ye aittir.
Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Yayınlayan: ŠKODA AUTO a.s.
© ŠKODA AUTO a.s. 2013
SIMPLY CLEVER
www.skoda-auto.com
ŠKODA Rapid
Ek
Dodatek MR14
Rapid turecky 05.2013
S56.5612.01.77
5JA 012 025 AH

Benzer belgeler

scalalette dergi sayi 35.indd

scalalette dergi sayi 35.indd I wish you health and wellbeing…

Detaylı