yemek tarifleri - Çin Eğitim Hizmetleri

Transkript

yemek tarifleri - Çin Eğitim Hizmetleri
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
YEMEK TARÝFLERÝ
Kasýmpatý þeklinde kýzarmýþ balýk
Malzemeler:
1 Adet Tatlýsu Balýðý (Yaklaþýk 350 gram)
4 gram (2/3 çay kaþýðý) tuz
150 gram þeker (12 yemek kaþýðý)
6 yemek kaþýðý ketçup
4 yemek kaþýðý sirke
5 yemek kaþýðý su
200 gram mýsýr niþastasý
1 yemek kaþýðý sulandýrýlmýþ mýsýr niþastasý
2 çay kaþýðý susam yaðý
8 yemek kaþýðý sývý yað
Yapýlýþý: (1) Öncelikle balýðýn baþýný, kuyruðunu kesin; kýlçýklarýný sýyýrarak iki parça et elde edin. Deri kýsmý alta gelecek þ
tahtasýnýn üzerine yerleþtirin. Eti çapraz þekilde herbiri arasýnda yaklaþýk 6 mm mesafe kalacak þekilde kesin. Her dört kesikte
balýðý ayýrýn. Balýðý 90 derece çevirip dikey olarak 6 þar mm aralýklý elmas þekli alacak þekilde kesiniz. Balýðýn üzerine kuru
serpin ve fazlalýklarý silkeleyin.
(2) Sývý yaðý tavaya koyun ve 200 dereceye kadar yaðý ýsýtýn. Altýn sarýsý rengini alana kadar balýk parçalarýný piþirin. Kýzar
tabaða koyun. Þimdi tavadaki yaðý 1.5 yemek kaþýðý kalana kadar dökün. Tavada kalan yaða su, þeker, ketçup ve tuz katarak k
Sos kaynamaya baþladýðýnda biraz katýlaþmasý için sirkeyi ve ýslatýlmýþ niþastayý ekleyin. Susam yaðýný ekler eklemez sosu
duran balýðýn üzerine dökün.
Özelliði: Piþirlidiðinde balýk altýn sarýsý renginde ve kasýmpatý þeklinde olur.
Tadý: Gevrek, tatlý
{mospagebreaktitle=balýk rulosu}
Balýk rulosu
Malzemeler
100 gram tatlý su balýðý
30 gram bambu filizi( Metro gibi büyük marketlerden temin edilebilir)
25 gram mantar
30 gram taze soðan
1 yumurta beyazý
1.5 yemek kaþýðý kuru mýsýr niþastasý
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 20:02
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
Yarým çay kaþýðý tuz
Çeyrek çay kaþýðý tavuk bulyon
1.5 yemek kaþýðý ýslatýlmýþ mýsýr niþastasý
2 çay kaþýðý yað
6 yemek kaþýðý su
Yapýlýþý: (1) Balýðýn kafasýný, kuyruðunu ve kýlçýklarýný ayýrýn. Balýðýn deri kýsmý alta gelecek þekilde kesme tahtasýnýn ü
uzunlukta 6 mm geniþlikte filetolar þeklinde kesiniz. Balýðý yumurta beyazý, 1/3 çay kaþýðý tuz, 1/8 çay kaþýðý tavuk bulyon, 1.5
mýsýr niþastasýndan oluþan hamura bulayýn.
(2) Bambu filizini, mantarý ve yeþil soðaný 3 cm uzunluðunda ince þeritler halinde kesin. Balýk filetolarýný yatay þekilde kesme
tahtasýnýn üzerine koyup, hazýrlanmýþ olan bambu filizi, yeþil soðan ve mantar þeritlerini rulo olacak þekilde sarýn. Rulolarý tab
üzerine koyup 1 çaykaþýðý yaðý üzerine serpip su kaynama noktasýna ulaþtýktan sonra 5 dakika buharda piþirin.
(3) Buharda piþirilmiþ balýk rulolarýný tabaða koyun. Tavayý ýsýtýn, 1.5 yemek kaþýðý yaðý, 1/6 çaykaþýðý tuzu, 1/8 çay kaþýð
yemek kaþýðý suyu ekleyin. Sos kaynamaya baþladýðýnda 1 yemek kaþýðý ýslatýlmýþ mýsýr niþastasýný ekleyin. Sosu balýðýn
Özelliði: Yemek beyaz renkli olarak gözükür, manolya çiçeðine benzer.
Tadý: Lezzetli ve yumuþak
{mospagebreaktitle=shanxi usulü dana kavurma}
Shanxi Usulü Dana Kavurma
Malzemeler
400 g yaðsýz dana eti
yarým çay bardaðý soya sosu
bir çay bardaðý suda ezilmiþ 4 yemek kaþýðý mýsýr unu
100 g kýyýlmýþ taze soðan
100 ml susam yaðý
yarým kilo rezene tohumu
100 ml tavuk suyu
iki çay kaþýðý pirinç rakýsý
bir tutam zencefil
yapýlýþý:
(1) eti küçük küçük doðrayýn. soya sosu ve kýyýlmýþ taze soðanla karýþtýrýn. su-mýsýr unu karýþýmýný da ekleyin.
(2) susam yaðýný ateþte kýzdýrýp rezene tohumlarýný ekleyin. yað iyice kýzdýktan sonra eti ekleyin. piþene kadar karýþtýrýn. et
pirinç rakýsýný ekleyin. bikaç dakika kaynatýn ve son olarak zencefili ekleyerek servise hazýr edin.
{mospagebreaktitle=pekin usulü krep}
Pekin Usulü Krep
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 20:02
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
Malzemeler
3 yumurta
küçük bir kase kýyýlmýþ taze soðan
1 çay kaþýðý tuz
5 çay kaþýðý sývý yað
yapýlýþý:
(1) yumurtalarý bir kasede iyice çýrpýn ve soðanlarý ve tuzu ekleyin.
(2) yaðý iyice kýzdýrýn ve yumurtayý ekleyin. yumurtayý tavaya yayýn ki hepsi piþsin. iki tarafýný da kahverengileþinceye kadar
ve servise hazýr edin.
{mospagebreaktitle=chongqing-sichuan usulü yýlan balýðý}
Chongqing- Sichuan Usulü Yýlan Balýðý
Malzemeler:
500 g yýlan balýðý
6 çay kaþýðý mayalanmýþ soya fasülyesi
100 g kýyýlmýþ kereviz ya da sarýmsak sapý
100 ml sývý yað
5 çay kaþýðý pirinç rakýsý
5 çay kaþýðý soya sosu
yarým çay kaþýðý þeker
yarým çay kaþýðý zencefil
1 tane kýyýlmýþ taze soðan
1 çay kaþýðý sirke
bir tutam acý biber
Yapýlýþý:
(1) balýklarý ayýklayýp yýkadýktan sonra küçük dilimlere ayýrýn.
(2) yaðý iyice kýzdýrýn ve balýðý kýzarana kadar kavurun. daha sonra bütün malzemeleri ekleyip birmüddet daha piþirin, yaklaþý
dakika. sonra üstüne az miktar su ekleyin ve sirkeyi ekleyin. üstüne biberi de ekerek servis yapabilirsiniz.
{mospagebreaktitle=çin mantýsý}
Jiao zi , Çin Mantýsý
Malzemeler
400 g un
300 g kýyma
1 kaþýk tuz
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 20:02
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
100 g taze soðan ( kýyýlmýþ )
2 çay kaþýðý zencefilYapýlýþý
(1) Unu 100 ml su ile karýþtýrýp hamur haline getirin ve yumuþayana kadar yoðurun, daha sonra dinlenmesi için 30 dakika kadar
bekletin.
(2) Ýçi hazýrlamak için kýymaya 200ml su ve biraz tuz koyup karýþtýrýn. Daha sonra kýyýlmýþ soðanlarý ekleyip robottan geçirin
parçaya bölün.
(3) Hamuru dört parçaya ayýrýp uzun rulolar yapýn ve her birini 25 parçaya bölün ve her birini inceltip ( resim 1) içlerine karýþým
resim 2-3’deki gibi hamuru kapatýn.
(4) 2 litre suyu geniþ bir tencerede kaynatýn ve hamurlarýn yarýsýný boþaltýp þekil 4’deki gibi hafif hafif karýþtýrýn ve bir
kaynatýn. Kaynayýnca üzerine soðuk su koyup yine kaynatýn ve bu iþlemi 2 kez daha yapýn ta ki hamurlar su yüzeyine çýkana
kadar. Bu iþlemleri kalan hamur için de uygulayýn ve servis yapýn.
resim 1
resim 2
resim 3
resim 4
{mospagebreaktitle=çaylý yumurta}
ÇAYLI YUMURTA
Malzemeler:
6 yumurta
3 bardak su
1 yemek kaþýðý siyah çay
2 yemek kaþýðý soya sosu
4 parça Çin anasonu
1 parça tarçýn
1 çay kaþýðý çekilmiþ biber
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 20:02
Çin Eðitim Hizmetleri _ Türkiye'nin ilk ve tek resmi çince kursu...
1 yemek kaþýðý kuru mandalin kabuðu
Yapýlýþý:
(1) yumurtalarý suda haþlayýn.
(2) yumurtalarýn kabukarýný birazcýk çatlatýn, içine katacaðýnýz malzemeler karýþacak kadar.
(3) malzemelerin hepsini suya koyun ve yumurtalarý 2 saat kadar gerekli olduðunca su ekleyerek piþirin.
http://www.sinoturkish.com/ckm
Joomla! ile Güçlendirilmiþtir
Oluþturan: 12 October, 2016, 20:02

Benzer belgeler

zhao chuan - Çin Eğitim Hizmetleri

zhao chuan - Çin Eğitim Hizmetleri Yaklaþýk 20 yýl önce “I am Ugly But Tender - ˆï/ˆ)Ô” adlý parçasý ile Çin’de bir anda meþhur oldu. Ýnsanlar anda þarkýnýn sözleri ile kendilerinden geçtiler ve Zhao Chuan’a ...

Detaylı